Change search
Refine search result
1 - 39 of 39
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ebbesson, Jonas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Större perspektiv och kritiskt förhållningssätt i juristutbildningen2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 549-559Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här artikeln beskriver vi Juridiska fakultetens vid Stockholms universitet ambition att förbättra juristutbildningen genom att i stor utsträckning ändra inriktningen på undervisningen och examinationen. Syftet är att lägga större tyngd på generella, principiella och vetenskapliga perspektiv och att öka studenternas kritiska förhållningssätt till juridiken.

 • 2.
  Sluijs, Jessika van der
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Med direktkravsrätt avses den skadelidandes möjligheter att självständigt vända sig till den skadeståndsskyldiges ansvarsförsäkringsgivare med sitt krav på ersättning. Direktkravsbestämmelser finns dels i försäkringsavtalslagen (2005:104), dels i de speciella författningar som reglerar obligatorisk ansvarsförsäkring. Regleringen av den skadelidandes direktkravsrätt till ansvarsförsäkringsersättning är splittrad vilket beror på att bestämmelserna tillkommit vid olika tidpunkter, i olika sammanhang och i olika syften. Direktkravsrätten i sig saknar en preciserad innebörd och kan utformas efter olika modeller.

  Undersökningens syfte är att besvara de centrala fordringsrättsliga spörsmål som uppstår i en direktkravssituation. Dessa utgörs av grunden och förutsättningarna för anspråket, bolagets invändningsmöjligheter mot den skadelidandes anspråk, bolagets regressanspråk mot den försäkrade, samt bolagets informationsskyldighet mot den skadelidande. Ämnets problematik ligger i att direktkravsrelationen gäller två parter som inte har ett avtalsrättsligt förhållande till varandra. Det innebär dels att förpliktelsens uppkomst har andra grunder, dels att innehållet i bolagets förpliktelse mot den skadelidande inte med självklarhet regleras av försäkringsavtalet eller de bestämmelser i försäkringsavtalslagen som reglerar förhållandet mellan parterna.

  I avhandlingen analyseras främst svensk rätt, men på grund av den starka rättsgemenskap som råder i Norden behandlas även dansk, finsk och norsk rätt. För att ge perspektiv på de nordiska rättsordningarna beaktas även engelsk rätt i viss mån.

 • 3.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  A Mandatory Liability Insurance Scheme for CEO:s and Board Members - Problems and Possibilities2018In: Scandinavian Studies in Law, ISSN 0085-5944, Vol. 64, p. 187-211Article in journal (Other academic)
 • 4.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Avstående om preskriptionsinvändning och direktkrav2010In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 118-125Article in journal (Refereed)
 • 5.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Carnegiedomen2010In: Stockholm Centre for Commercial Law  årsbok. Nr 2, Stockholm: Stockholm Centre for Commercial Law , 2010, p. 417-437Chapter in book (Refereed)
 • 6.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Connecta-målen2016In: Ny juridik, ISSN 1400-3007, no 3, p. 7-22Article in journal (Other academic)
 • 7.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Connecta-målen del II2018In: Ny juridik, ISSN 1400-3007, no 4, p. 7-17Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 31 maj 2018 meddelade EU-domstolen ett förhandsavgörande som gäller tolkning av vissa bestämmelser i försäkringsförmedlingsdirektivet (2002/92). Avgörandet har betydelse för hur villkor i den obligatoriska ansvarsförsäkringen för försäkringsförmedlare ska tolkas. Bakgrunden är en rad uppmärksammade mål som i december 2015 avgjordes av Hovrätten över Skåne och Blekinge, de s.k. Connecta-målen (mål nr T 2069-14). I målen hade en försäkringsförmedlare (Connecta) uppmanat ett stort antal privatpersoner att investera i finansiella instrument. I själva verket investerades inte medlen i några finansiella instrument, utan i fiktiva produkter. Förmedlaren tillgodogjorde sig själv investeringsbeloppen. När kunderna vände sig till förmedlarens ansvarsförsäkringsgivare möttes de av invändningen att försäkringen endast täckte försäkringsförmedling, vilket det inte varit fråga om i detta fall eftersom inga försäkringar förmedlats. Kärandena sökte prövningstillstånd i Högsta domstolen, och inför beslutet begärde HD ett förhandsavgörande gällande tolkningen av försäkringsförmedlingsdirektivet. I denna artikel analyseras förhandsavgörandet och dess möjliga konsekvenser.

 • 8.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Debattinlägg med anledning av Bill Dufwas ”Upprop! För en mer konkurrensduglig nordisk skadeståndsrätt i den europeiska smältdegeln”2007In: Nordisk försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, no 4, p. 340-340Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Den försäkringsrättsliga intresseprincipen2018In: Uppsatser om försäkringsrättsliga regler och principer, Stockholm: Jure, 2018, p. 228-257Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Den hemliga försäkringsrätten - något om normers tillgänglighet som relevanskriterium2018In: Festskrift till Stefan Lindskog / [ed] Lars Edlund, Johnny Herre, Svante O. Johansson, Jan Kleineman, Gertrud Lennander, Stockholm: Jure, 2018, p. 747-765Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Direktkrav vid ansvarsförsäkring enligt den nya försäkringsavtalslagen2006In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, ISSN 0039-6591, p. 72-90Article in journal (Other academic)
 • 12.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Förlikning medförde att ansvarsförsäkringsersättning uteblev2010In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 682-690Article in journal (Refereed)
 • 13.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Försäkringsfall och täckningsprinciperna2012In: Uppsatser om ansvarsförsäkring, Jure, 2012, p. 37-Chapter in book (Refereed)
 • 14.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Går det att försäkra administrativa sanktionsavgifter? - avtalsrättsliga och näringsrättsliga aspekter2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 238-247Article in journal (Other academic)
 • 15.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Harmonization of soft law or harmonization through soft law in order to empower the European Consumer2011In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, no 3, p. 453-461Article in journal (Refereed)
 • 16.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Hur påverkas direktkravsrätten av de nya preskriptions- och preklusionsreglerna i FAL?2016In: Bertil Bengtsson 90 år / [ed] Severin Blomstrand, Mia Carlsson, Dag Mattson, Anna Skarhed, Sven Unger, Stockholm: Jure, 2016Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Moral Hazard within Liability Insurance – A Problem Inventory2012In: Scandinavian Studies in Law, ISSN 0085-5944, Vol. 57, p. 297-327Article in journal (Refereed)
 • 18.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  NJA 2011 s. 454 (Diskmaskinsfallet) ur ett skadestånds- och försäkringsperspektiv2012In: Hyresgästs skadeståndsansvar / [ed] Hans-Åke Wängberg, Jori Munukka & Haymanot Baheru, Jure, 2012, p. 45-52Chapter in book (Refereed)
 • 19.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Normkonkurrens i preskriptionsrätten – in dubio dubbla spår2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 674-681Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Högsta domstolen har i NJA 2013 s. 51 tagit ställning till frågan om ett anspråk som enligt 19 kap. 1 § 1 stycket 3 sjölagen (1994:1009), SjöL, är preskriberat ändå kan framställas mot skadevållaren med stöd av den allmänna culparegeln i skadeståndslagen (1972:207), SkL. Frågan som HD tar ställning till är i själva verket tre delfrågor, nämligen 1) vilken preskriptionsbestämmelse som träffar anspråket, 2) om preskriptionsfristen har löpt ut, samt 3) om försäkringsbolaget har gjort ett preskriptionsavstående som binder försäkringstagaren. Alla frågor är var för sig intressanta, men i detta bidrag kommenteras endast den första delfrågan, dvs. frågan om specialpreskriptionsbestämmelsen träffar också ett anspråk enligt skadeståndslagen.

 • 20.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  När ”inträffar” en ren förmögenhetsskada?2017In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 2, p. 425-431Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Högsta domstolen har i NJA 2017 s. 237 tagit ställning till frågan när en ren förmögenhetsskada inträffar. Frågan aktualiseras i ett ansvarsförsäkringsfall, där försäkringsvillkoren innehåller en klausul enligt vilken försäkringen täcker ansvarsskador som ”inträffar” under försäkringstiden.

 • 21.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  När är en försäkringstagare "verklig ägare" till en bil i försäkringsvillkorens mening?2011In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, ISSN 1100-7761, no 1, p. 153-161Article in journal (Refereed)
 • 22.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Obligatorisk ansvarsförsäkring – en patentlösning2008In: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, no 3, p. 213-220Article in journal (Refereed)
 • 23.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Obligatorisk ansvarsförsäkring för VD- och styrelseledamöter – några kommentarer mot bakgrund av utredningen om revisorns skadeståndsansvar (SOU2016:34)2016In: Festskrift till Lars Pehrson / [ed] Ulf Bernitz, Jan Kleineman, Jori Munukka, Jessika van der Sluijs, Stockholm: Jure, 2016, p. 371-381Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Preskription och preklusion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt FAL2017In: Nordisk försäkringstidskrift, E-ISSN 2001-1741, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2015 trädde nya preskriptions- och preklusionsregler i försäkringsavtalslagen i kraft. Preskription och preklusion av rätten till försäkringsersättning är ämnen som är föremål för ett ständigt intresse hos praktiker, akademiker och studenter och författaren är säker på att även de nya reglerna kommer att diskuteras och debatteras. I den här artikeln, som också är publicerad i Bertil Bengtssons festskrift (Jure 2016) belyser hon de nya reglerna i 7:4 FAL och 8:20 FAL utifrån ett direktkravsperspektiv. De nya reglerna har ändrats med följd att fristerna för även den skadelidande med en direktkravsrätt kommer att beräknas på ett annat sätt än tidigare. Vidare har en ny regel införts i 8:20 som innebär att man vid preklusion skiljer mellan frivillig och obligatorisk ansvarsförsäkring.

 • 25.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Princip eller praktisk lösning - bör en generell direktkravsrätt införas i svenska FAL?2007In: Nordisk försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, no 1, p. 76-84Article in journal (Other academic)
 • 26.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Product Safety - Country Report of Sweden2008In: Produktsicherheit und Marktüberwachung im Ostseeraum – Rechtsrahmen und Vollzugspraxis: Rechtsrahmen und Vollugspraxis / [ed] Micklitz, Hans-W., Baden-Baden: Nomos , 2008, p. 191-209Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Professionsansvarsförsäkring: avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law2013In: Nordisk Försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, E-ISSN 2001-1741, no 2Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under våren 2013 kommer Jessika van der Sluijs ut med en ny bok. Boken, ”Professionsansvarsförsäkring – avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law”, är en kontraktsrättslig studie som behandlar obligatorisk ansvarsförsäkring för fyra reglerade yrken, nämligen advokater, revisorer, fastighetsmäklare och försäkringsförmedlare.

 • 28.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Professionsansvarsförsäkring: avtal i gränslandet mellan näringsrätt, civilrätt och soft law2013Book (Other academic)
 • 29.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Reglering av tredje mans rätt till egendomsersättning enligt FAL och Säkerhetsrättslagen2009In: Uppsatser om försäkringsavtalslagen, Stockholm: Jure, 2009, p. 191-219Chapter in book (Refereed)
 • 30.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Soft law: an International Concept in a National Context2013In: Scandinavian Studies in Law, ISSN 0085-5944, Vol. 58, p. 285-306Article in journal (Refereed)
 • 31.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Soft Law-reglering av försäkringsrätten2011In: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet, ISSN 1100-7761, no 2, p. 296-326Article in journal (Refereed)
 • 32.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Tarifföreningarna och de branschgemensamma försäkringsvillkoren - historik och betydelse för dagens försäkringsavtalsrätt2015In: Uppsatser om försäkringsvillkor / [ed] Harald Ullman, Stockholm: Jure, 2015, p. 294-319Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  The Infrastructure of Normative Legitimacy in Domestic Soft Law – Sketching the Field2017In: Scandinavian Studies in Law, ISSN 0085-5944, Vol. 62, p. 245-260Article in journal (Other academic)
 • 34.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Trajectories - rättens rörelseriktning som relevant bedömningsinstrument2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 88-119Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Försäkringsrätten regleras, liksom många andra rättsområden, inte bara genomtraditionella normativa instrument, utan även genom soft law-reglering i formav icke formellt bindande allmänna råd, rekommendationer, hjälptabeller,branschöverenskommelser, nämndbeslut m.m. utfärdade av privata och offentligaaktörer. I en tidigare publicerad artikel Soft law-reglering av försäkringsrätten1har jag gjort antagandet att soft law är en del av den rättsbildande processen,i bemärkelsen att den påverkar utvecklingen i de traditionella rättskällorna (hardlaw). Syftet med denna undersökning är att försöka besvara frågan vilken betydelsesoft law har för den rättsbildande processen. Frågan har indelats i två led;1. Vilken betydelse har soft law historiskt sett haft för utvecklingen av hard lawpå ett visst område?; samt 2. Beroende på resultatet i den första delen – vad kanman utifrån en för tillfället pågående rättsutveckling på ett soft law-plan säga omen förväntad rättsutveckling på ett hard law-plan?

 • 35.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Utgör en vitesklausul en ansvarsbegränsning och i så fall mot vem?2012In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 160-167Article in journal (Other academic)
 • 36.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Vitesundantaget i ansvarsförsäkringen2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 2, p. 464-472Article in journal (Other academic)
 • 37.
  van der Sluijs, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Vårdslös rådgivning om finansiella instrument med försäkring som skal - täcker ansvarsförsäkringen?2016In: Festskrift till Ronney Hagelberg / [ed] Annina H. Persson, Göran Millqvist, Carolina Saf, Stockholm: Jure, 2016, p. 263-278Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  van der Sluijs, Jessika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Larsson, Marie Louise
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Eviga frågor inom skadestånds- och försäkringsrätt2007In: Juridisk tidskrift, ISSN 1100-7761, p. 54-70Article in journal (Refereed)
 • 39.
  van der Sluijs, Jessika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Zamboni, Mauro
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Från ”att tänka som en jurist” till” att vara en jurist”: några förslag till reformering av juristprogrammet vid Stockholms universitet2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 563-580Article in journal (Other academic)
1 - 39 of 39
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf