Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Strandberg, Max
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Wibaeus, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Lindberg, Viveca
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Design för undervisning om och för demokrati och mänskliga rättigheter - en ämnesdidaktisk och praktiknära studie i de samhällsorinterande ämnena, åk 5-62018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Design för undervisning om och för demokrati och mänskliga rättigheter - en ämnesdidaktisk och praktiknära studie i de samhällsorinterande ämnena, åk 5-6.

  Utgångspunkten för vårt bidrag är två pilotstudier som genomförts med det övergripande syftet att med hjälp av case-metoden (Wassermann, 1991,1994) utforma, pröva och designa undervisning som utvecklar elevers förmåga till empati, perspektivväxling, kritiskt tänkande och deliberativa förmågor. I detta sammanhang presenteras de två pilotstudierna med slutsatser om utvecklingen av studiens design.

  Internationellt finns flera ämnesdidaktiska forskare som visar de samhällsorienterande ämnenas (social studies) möjligheter att bidra till ett meningsskapande där elever bjuds in till diskussioner om aktuella samhällsfrågor vilka berör och engagerar dem och därigenom förbereder dem för ett liv i det demokratiska samhället (Barton & Avery 2016). Däremot finns få internationella studier om metoder för utveckling av undervisning om och för de demokratiska fri- och rättigheterna för yngre barn.

  Det handlar om att planera för tematiska ämnesrelevanta samtal som engagerar elever, välja innehåll som fungerar som redskap för samtal och interventioner, och som kan bidra med andra aspekter än de elevgrupperna har tillgång till via sina erfarenheter (Vygotskij 1995). Frågor som kan inspirera elever till utforskande samtal och utmanar dem att vidga sina synsätt är centrala, liksom redskap för att följa och säkerställa elevernas kunskapsutveckling relativt avsedda förmågor och innehåll (Eriksson & Lindberg 2016). Case-metoden består av sekventiella element och läraren har ansvar för att driva caset: samtal, argument och olika perspektiv på fenomenet i fokus är viktiga inslag (McNergney 1999). Deliberativ undervisning betonar samtalet som förväntas bidra till att eleverna ökar sin förståelse för det innehåll som utgör dess fokus. Båda pilotstudierna prövar huruvida case-metoden fungerar som redskap för lärarna att undervisa om innehåll som de upplever som utmanande och svåra, och en form som bidrar till att unga elever utvecklar demokratiska och deliberativa förmågor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Strandberg, Max
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Wibeus, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Undervisning om aktuella samhällsfenomen i de samhällsorienterande ämnena genom case 2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  EU-migranter som tigger utanför köpcentra liksom den senaste tidens MeToo-upprop är exempel på aktuella samhällsfenomen som väcker frågor om tolerans, människors lika värde och vad som förpliktigar i en demokrati. Att sådana fenomen också väcker frågor hos elever bekräftas i fokusgruppintervjuer med SO – lärare, åk 4-6, på två skolor. I dessa framkom även att lärare upplever att vissa samhällsfenomen är svårare än andra att hantera i undervisningen. Skäl som angavs var dels att dessa till sin karaktär ofta är mycket komplexa och att tiden sällan möjliggör fördjupningar i dem. Dels att vissa samhällsfenomen uppfattas som kontroversiella och ”känsliga”, av både elever och deras föräldrar, vilket kan medföra att lärare av det skälet undviker sådana fenomen. Lärarna uttryckte behov av metoder som på ett strukturerat sätt behandlar den här typen av aktuella samhällsfenomen i SO-undervisning. Under hösten 2016 – våren 2018 planerades och genomfördes två studier tillsammans med SO-lärare i sammanlagt fem klasser på två skolor med olika elevunderlag. Syftet var att pröva och utforma en design för undervisning om aktuella samhällsfenom genom case som kan 1) bidra till att elever, förutom att lära sig ett ämnesinnehåll, utvecklar förmåga att se på ett samhällsfenomen utifrån olika perspektiv, och 2) ta ställning samt resonera kring detta i relation till demokratiska värden. Syftet innefattade också att undervisningsformen skulle utveckla elevernas förmåga att lyssna på, och resonera med, varandra på ett respektfullt sätt. Två olika case skrevs fram utifrån två aktuella samhällsfenomen. Det första med fokus på tiggande EU-migranter, det andra på flickors och kvinnors rätt till sin egen kropp. I det här bidraget presenteras några tentativa resultat från den senare studien och diskuteras några metodiska utmaningar i samband med insamlingen av empiriska data.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Wibaeus, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Alla har ju en historia! Om berättelser och deras möjligheter i skolans historieundervisning när det gäller att bidra till utveckling av elevers historiemedvetande(n)2013In: Spänningsfyllda erfarenheter: ämnesdidaktik i skilda kontexter / [ed] Geir Skeie, Maria Olson, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2013, p. 134-155Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  En av de saker som betonas i de nya kurs- respektive ämnesplanerna för historieämnet i grundskolan respektive gymnasieskolan är att undervisningen i historia ska bidra till att utveckla elevernas historiemedvetande. Där kan man läsa att eleverna ska utveckla sin förståelse för hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna påverkar perspektiv på samtiden, och förväntningar som finns på framtiden. I denna artikel kommer jag att belysa och argumentera för möjligheten att i historieundervísning använda elevens historia som berättelse och därigenom bidra till att utveckla elevens historiemedvetande. 

 • 4.
  Wibaeus, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att undervisa om det ofattbara: En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans historieundervisning2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The main purpose is to study the meaning that teachers give the Holocaust as a field of knowledge; the subsequent nature of their teaching; and how it is understood by the students. In connection to this, the purpose is also to discuss the potential of developing a historical consciousness among the students as well as the possibility of bringing insights into the importance of fundamental democratic values. The intentions described by the teachers when teaching the Holocaust as a field of knowledge vary relatively much. Five main themes are found that show these variations. These are: “Never again!”; “Not only the Holocaust!”;“Think critically!”; “Understand the psychology of man!” and “Realize the value of democracy!” Common to the first two themes is the teachers' intention to inform students about crimes against humanity during the Nazi rule and/or under communist regimes. These teachers are mainly using tools that illustrate the horrific aspects of the crimes, focusing on the victims and the perpetrators. The three following themes differ from the first two as they focus the teaching on the steps to Auschwitz, instead of on the Holocaust itself. The intention here is to create an understanding of factors that can contribute to an explanation of what made the Holocaust possible. The concept of a historical consciousness is not expressively used or explained in the teaching, although it is obvious that some of the teachers expect their students to think in the dimensions of the past, the present and the future, as well as understand the relation between these dimensions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 5.
  Wibaeus, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Blivande historielärares förståelse av mångfaldsfrågor i ett historiedidaktiskt perspektiv2008In: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, no 2, p. 27-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the mid-1990’s Sweden is officially spoken of as a multicultural society where diversity should be accepted as a natural part of everyday life. Gender, class and ethnicity are important aspects of this diversity within different contexts of society, where the national framework and its goals are transformed into local practice. One of these local practices is the classroom in which the teacher interacts with the pupils from a specific school subject/content. Within teacher education it is stressed that teacher students should be prepared for work in a multicultural school, and be able to prepare their pupils for life in a diverse and plural society. But it is not obvious how these competences can be transformed into teaching. One of the things emphasized in the syllabus of history as a school subject, is that history should contribute to educate pupils into democratic, solidary and tolerant citizens, abilities that are assumed to be of importance in a society characterized by diversity. How this should be done is not expressed, but being a history teacher implies interpreting the syllabus and realizing its goals. One can assume that this is one of the things discussed in teacher education with the teacher students in history. In this study I investigate, if and how, aspects of diversity (gender, class and ethnicity) are understood by history teacher students. This includes both which aspects that are stressed and how they are understood from the perspective of teaching history. A qualitative method with a hermeneutic approach has been applied in analysing the data.

 • 6.
  Wibaeus, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Varför ska det snackas så mycket om Förintelsen? Hur några elever och lärare uppfattar, förstår och reflekterar kring skolans historieundervisning om Förintelsen2012In: Hitler für alle: Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen / [ed] Eva Kingsepp, Tanja Schult, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2012, p. 75-93Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Wibaeus, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Vems historia för vem?: Ett historiedidaktiskt perspektiv på mångfald2008In: Uppdrag mångfald: Lärarutbildning i omvandling / [ed] Marie Carlson & Annika Rabo, Umeå: Borea , 2008, 1, p. 125-160Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Wibaeus, Ylva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Strandberg, Max
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Design för undervisning om och för demokrati och mänskliga rättigheter – en ämnesdidaktisk studie i de samhällsorienterande ämnena i åk 4-62017In: The 6th NoFa-conference 2017: Abstracts, Odense: Syddansk Universitet, 2017, p. 216-218, article id P66Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Wibaeus, Ylva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Strandberg, Max
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  Lindberg, Viveca
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Humanities and Social Sciences Education.
  History and civics for the middle years: a comparative analysis of the syllabuses for two school subjects in Sweden and Finland2019In: NOFA7 Abstracts, Stockholm University, 2019, p. 225-225Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to contribute with a comparison of two curricula, Lgr 11 in Sweden and the curriculum from 2014 in Finland, and the syllabuses for 9/10 to 12-year olds in history and civics. Both these subjects are expected to contribute to forming school students for a future society, where contemporary local societal experiences are expected to be used for interpretations of socially, culturally and historically developed experiences, values and norms (Skolverket 2011; Utbildningsstyrelsen 2014). Both subjects, in principle, have the potential of emphasizing complex societal issues that in different ways have been recurring through history. People escape and have also in precious centuries been escaping from societal or natural catastrophes to other countries; misuse of power and societal inequalities, minorities and prejudices – these are examples of issues and experiences that every new generation has to deal with. Do the syllabuses for history and civics relate to these kinds of issues for 9-12-year olds in Sweden and Finland – if they do, how are they expressed? What similarities and differences are there in what is emphasized? This comparative study is the first step towards a broader comparative study of the two subjects and the results will be used for further developing the design of the following steps of the project, where we specifically will focus on Finland Swedish contexts. Previous didactical studies of either of these two subjects predominantly relate to school students in secondary or upper secondary school. Studies that combine a comparison of two subjects in two Nordic countries for this age group are very few.

1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf