Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 690
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ottosson, Lisa
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Eastmond, Marita
  University of Gothenburg, Sweden.
  Cederborg, Ann-Christin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Assertions and aspirations: agency among accompanied asylum-seeking children in Sweden2017Ingår i: Children's Geographies, ISSN 1473-3285, E-ISSN 1473-3277, Vol. 15, nr 4, 426-438 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research on asylum-seeking children tends to disregard those in parental care. In particular, little is known about children’s own perspectives. Based on ethnographic fieldwork in Sweden, this article explores the ways in which accompanied children experience and seek to overcome challenges posed by asylum reception. The focus is on children’s ambition and ability to form their everyday life, given their ambiguous position of tentative emplacement. Theoretical inspiration is sought in Ortner’s ‘agency of personal projects’ and de Certeau’s concept of ‘tactics’, analysed through the prism of liminality. The study found that while some tactics aimed at avoiding situations and settings that made children uncomfortable, others involved influencing their situation through pursuing ‘personal projects’. Many children’s strivings were directed at creating ‘a normal life’ and a place for themselves in Swedish society. The findings challenge the idea that accompanied children are more protected from difficulties and responsibilities than those seeking asylum alone.

 • 2.
  Nouri, Jalal
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Åkerfeldt, Anna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Fors, Uno
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Selander, Staffan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Assessing Collaborative Problem Solving Skills in Technology-Enhanced Learning Environments - The PISA Framework and Modes of Communication2017Ingår i: International Journal:  Emerging Technologies in Learning, ISSN 1868-8799, E-ISSN 1863-0383, Vol. 12, nr 4, 163-174 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As been highlighted by many, for instance by PISA, Collaborative Problem Solving (CPS) is a critical and necessary 21st century skill across educational settings. While many initiatives have been launched to investigate the nature of these skills, fewer are the attempts to understand how they should be assessed. However, in 2015, the PISA organization presented a framework for assessing CPS skills. This paper reports on an exploratory study investigating the predictive validity of the PISA assessment framework and if and how modes of communication influence the assessment of 24 students' collaborative problem solving activities when using a computer-based assessment task system. The findings presented demonstrate that the PISA CPS assessment framework have a weak predictive validity, does not count for quality or productivity in communication, and that the mode of communication indeed influence CPS processes and in turn what is possible to assess.

 • 3.
  Stensson, Linda
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Jildeteg, Ellen
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Att följa, dokumentera och utveckla barns lärande: En läroplansteoretisk analys av dokumentationsarbetet på en förskola i webbverktyget Unikum2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utforska hur barns enskilda lärande dokumenteras med hjälp av webbverktyget Unikum på en förskola. Hur dokumentationen i Unikum ser ur relaterat till barns lärande och utveckling i relation till förskolans dokumentationsuppdrag. Vår studie tar avstamp i ett läroplansteoretiskt perspektiv där formuleringsarena, transformeringsarena, realiseringsarena och ramfaktorer är betydelsefulla i relation till studiens resultat. Vi använder en kvalitativ innehållsanalys som metodansats, där lärloggarna används som underlag för analysarbetet, det vill säga dokumentation om det individuella barnet. I vår analys blev det tydligt att pedagogerna inte använder webbverktygets fulla kapacitet vad det gäller att länka samman läroplansmål och koppla lärloggarna till pedagogiska planeringar. Det framkommer även att en stor majoritet av lärloggarna fokuserar på barnens förmågor relaterat till barnens utvecklingsområden, intressen och kunnande. Det är ytterst få lärloggar som dokumenterar barnens förändrande lärande vilket här blir intressant i relation till dokumentationsuppdraget för förskolan. Slutsatsen som kan dras efter genomförd studie, är att pedagogerna fokuserar på barns förmågor istället för på deras lärande och utveckling. På så vis visar vår studie att även om läroplanen reviderades år 2010 med nya riktlinjer för vad som ska dokumenteras, är detta fortfarande ett komplext uppdrag. I vår studie hamnade barns lärande och utveckling i lärloggarna i skymundan.

 • 4.
  Hedbring, Miranda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Att leva med sällskapsdjur i familjen: En intervjustudie om barns upplevelse av att dela hem med ett djur.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta del av och tolka åtta barns upplevelser av att leva med djur i hemmet för att genom detta öka förståelsen för barns upplevelse av att dela hem med djur. Insamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer och analysmetoden var tolkande fenomenologisk analys. Resultatet visar att barnens upplevelser av att leva med sällskapsdjur är komplexa, mångfacetterade och fulla av nyanser där både positiva och negativa aspekter finns representerade. Resultatet visar också en stor kompetens hos barnen när de handskas med och förhåller sig till att dela hem med djuren, vilket kan innebära både gos, lek och glädje men också rädsla för att bli bitna/rivna och att oroa sig för eller sörja ett djur. Resultatet visar även att barnens upplevelse av delaktighet i skötseln av djuren varierar, likaså varierar barnens resonemang kring huruvida djuren är familjemedlemmar eller inte. Den övergripande slutsatsen av studien blir att vi behöver få större kunskap om hur barn upplever att dela hem med djur då det är en situation som många barn delar men där mer forskning behövs som utgår från barnens perspektiv och fokuserar på upplevelsen i sig och inte på kausala samband och/eller vilka effekter djuret har på barnet. 

 • 5.
  Engdahl, Ingrid
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Att möta toddlare som medmänniskor och med respekt2017Ingår i: Förskolans yngsta barn: Perspektiv på omsorg, lärande och lek / [ed] Ingrid Pramling Samuelsson, Agneta Jonsson, Stockholm: Liber, 2017, 225-245 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det är tydligt att det behövs mer kunskap om toddlare, och om hur de leker, kommunicerar, lär och utvecklas, liksom ett medvetet förhållningssätt, som respekterar barnens lek, tankar, uttryck och behov. Det här kapitlet kommer att lyfta fram barnens kompetenser genom exempel, som även diskuteras utifrån förskolepersonalens uppdrag.

 • 6.
  Celepli, Sevim
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Avstängda barn: En tolkande fenomenologisk studie om förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om avstängning av barn i förskola2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om barn som stängs av i förskola pga. obetald barnomsorgsavgift. Kvalitativa intervjuer har genomförts med åtta förskolechefer och resultatet har analyserats med IPA, där tre huvudteman har tolkats fram. Dubbla känslor gentemot avstängning beskriver hur informanterna uttrycker sig för och emot bestämmelsen avstängning av barn. Olika roller och åtaganden handlar om hur förskolecheferna uppfattar sin egen roll och vilka olika befogenheter de tillskriver sig. Stigmatisering som följd handlar om att informanterna upplever att avstängning kan ge stigmatiserande effekter för de barn och familjer som drabbas, då de redan lever i socioekonomiska svårigheter. Studiens slutsatser är att informanternas uppfattningar om sin roll som chef och sina befogenheter påverkar hur de agerar vid en avstängning. En annan slutsats är att barnperspektivet i myndighetsutövandet är bristande. Avslutningsvis ges rekommendationer och förslag på metoder, som barnkonsekvensanalys samt individuell prövning om barnets eget behov till förskolan. Detta för att närma ett barnperspektiv i beslut och värna om barnets bästa.

 • 7.
  Celepli, Sevim
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Avstängda barn: En tolkande fenomenologisk studie om förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om avstängning av barn i förskola2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om barn som stängs av i förskola pga. obetald barnomsorgsavgift. Kvalitativa intervjuer har genomförts med åtta förskolechefer och resultatet har analyserats med IPA, där tre huvudteman har tolkats fram. Dubbla känslor gentemot avstängning beskriver hur informanterna uttrycker sig för och emot bestämmelsen avstängning av barn. Olika roller och åtaganden handlar om hur förskolecheferna uppfattar sin egen roll och vilka olika befogenheter de tillskriver sig. Stigmatisering som följd handlar om att informanterna upplever att avstängning kan ge stigmatiserande effekter för de barn och familjer som drabbas, då de redan lever i socioekonomiska svårigheter. Studiens slutsatser är att informanternas uppfattningar om sin roll som chef och sina befogenheter påverkar hur de agerar vid en avstängning. En annan slutsats är att barnperspektivet i myndighetsutövandet är bristande. Avslutningsvis ges rekommendationer och förslag på metoder, som barnkonsekvensanalys samt individuell prövning om barnets eget behov till förskolan. Detta för att närma ett barnperspektiv i beslut och värna om barnets bästa.

 • 8.
  Hylberg, Maria
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Barn som framtidens planetära förvaltare?: Ett kartograferande av förskolebarns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De senaste åren har intresset för hållbar utveckling ökat markant där källsortering, ekologisk mat och plastbantade förskolor kan ses som ett resultat av det omfattande samhälleliga intresset. Syftet med denna studie hämtar inspiration från dessa ingångar och då utifrån barns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling. Metodiken och den teoretiska ansatsen som används utgår från Gilles Deleuze och Felix Guattaris rhizomatiska filosofiska prövande i ett kartografiskt arbete. Detta handlar dels om att spåra artikulationslinjer om barns delaktighet i utformandet av en hållbar framtid, dels om att genomföra ett aktivt experimenterande med dessa spårningar. Syftet är att möjliggöra fler kompositioner av barns delaktighet i utformandet av en hållbar omvärld. Resultatet i den spårande ansatsen har synliggjort att förskolan styrs av cementerade uppfattningar om hur ett hållbarhetsarbete ska implementeras. Barn målas upp som framtidens planetära förvaltare, en roll tilldelade av vuxna. Även miljön blir en sekundär och passiv aktör och finns där främst för människans operationer. Det andra steget i den kartografiska processens experimenterande har bidragit till en omkonstituering av ”lärande för hållbar utveckling” till något som tvärtom, inte är hållbart. Denna intervention belyser kraften då begreppet ”lärande för hållbar utveckling” sätts i rörelse i samproducerandet med teori och filosofi.

 • 9.
  Lönnqvist, Stina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Vestman, Malin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Barnbokens hållbara utveckling: En studie om hur hållbar utveckling framställs i barnböcker2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om hållbar utveckling behandlas i barnböcker för yngre barn samt att beskriva, analysera och diskutera vilka diskurser kring hållbar utveckling i barnböcker som blir synliga. Den metod som vi använder oss av är kvalitativ textanalys med inriktning på diskursanalys. I studiens resultat kan vi ur de analyserade böckerna urskilja åtta olika diskurser; diskursen om att barn vill vara en hjälte, diskursen om att barn behöver en verklighetsförankring, diskursen om att barn är lättskrämda eller påverkbara, diskursen om att barn är kompetenta, diskursen om att personer som räddar naturen eller arbetar för en hållbar utveckling gör något bra, diskursen om att äldre vet bäst/bättre, diskursen om att de som inte hjälper till att hålla jorden ren är dåliga och diskursen om att inte återvinna och återanvända är dåligt/fel. De flesta av diskurserna bekräftas i förskolans läroplan (Skolverket 2016) och de övriga går med viss tolkning även dem att kopplas till läroplanen. Andra slutsatser som vi drar av studien är att barnböcker för yngre barn om hållbar utveckling är svårtillgängligt för förskolan och att författare använder makttekniker för att få barn intresserade av ämnet. Slutligen ser vi i samtliga barnböcker vi analyserat att barn framställs som kompetenta samtidigt som den uppfattningen ständigt motarbetas av de makttekniker som utövas av vuxna som ett försök till att styra dem.

 • 10.
  Engdahl, Ingrid
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  "Bildung für nachhaltige Entwicklung" - die Sicht der Kinder: Ergebnisse aus dem weltweiten OMEP-Projekt2017Ingår i: Gemeinsam leben. Zeitschrift für inklusion, ISSN 0943-8394, Vol. 25, nr 2, 111-117 s.Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [de]

  Während der UNESCO Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) führte die Weltorganisation für Frühe Bildung (OMEP) zwischen 2009-2014 ein umfangreiches Projekt zum Thema Nachhaltigkeit durch. Das übergeordnete Ziel des Projektes war das Bewußtsein der OMEP Mitglieder und der internationalen Fachgemeinde für die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zu stärken. Dabei wurde ein besonderer Fokus auf die kindorientierte Perspektive gelegt.

 • 11.
  Moberg, Emilie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Breakdowns, overlaps and ambivalence: an Actor-network theory study of the Swedish preschool curriculum2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Within the discipline of early childhood education research, the present study will focus on the Swedish preschool curriculum text, using a sociomaterial approach offered by Actor-network theory (ANT). The study adopts ethnographic methods, foremost participant observations in a preschool, to generate knowledge of how the curriculum text comes to act through moments in the everyday preschool work. The doctoral thesis consists of three research papers. Research paper I explores the delayed access to the field through the occurrence of a water leak. Through the focus on the value of breakdowns in ANT, the water leak becomes an empirical event where the researcher is allowed to learn about the mundane objects and practices making a preschool work, such as schedules and lists. Research paper II reports on the case of the curriculum concept of children´s interests (Moberg, 2017). Here, empirical moments are highlighted where the curriculum concept of children´s interests is defined and made to act by children and materialities. Finally, research paper III (Moberg, in press) reports on the case of an evaluation meeting where an evaluation text is to be produced. Here, the curriculum text is highlighted as vulnerable in its inability of embracing pedagogical dilemmas and ambivalence in the preschool everyday work.

 • 12. Sandberg, Anette
  et al.
  Broström, Stig
  Johansson, Inge
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Frøkjær, Thorleif
  Kieferle, Christa
  Seifert, Anja
  Roth, Angela
  Tuul, Maire
  Ugaste, Aino
  Laan, Meeli
  Children's Perspective on Learning: An International Study in Denmark, Estonia, Germany and Sweden2017Ingår i: Early Childhood Education Journal, ISSN 1082-3301, E-ISSN 1573-1707, Vol. 45, nr 1, 71-81 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores how some children in Denmark, Estonia, Germany and Sweden describe their perspective on learning. The aim of the international study is to gain knowledge of how preschool children in Sweden, Denmark, Estonia and Germany reflect and perceive their learning in preschool and other surrounding social contexts. The results are based on 51 focus group interviews from 181 children. The results indicate that, in general, children from all four countries seem to be aware of their own learning. One can conclude that encouraging children to think about what they are doing and why they are doing it makes the activities more goal-oriented from the children's perspective and thus more conscious. Children are able to describe their own perspectives on learning.

 • 13.
  Gottzén, Lucas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Reeser, Todd W.
  Complicating the emotions of men and masculinities2017Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 14.
  Hedlund, Daniel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Constructions of credibility in decisions concerning unaccompanied minors2017Ingår i: International Journal of Migration, Health and Social Care, ISSN 1747-9894, E-ISSN 2042-8650, Vol. 13, nr 2, 157-172 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to explore the key credibility principles used by Migration Agency case-officers in Sweden. More specifically it analyses how they construct arguments about asylum-seeking unaccompanied minors’ credibility in first-decisions.

  Design/methodology/approach

  The study is inspired by a social constructionist approach to discourse and explore how case-officers construct legally legitimate arguments about credibility. The qualitative text analysis is focused on discursive practice. The data selected for analysis consists of 827 excerpts containing case-officers’ credibility reasoning deducted from a sample of 916 decisions.

  Findings

  The main finding is that case-officers question unaccompanied minors by using argumentative techniques in which children appear to be expected to deliver detailed and coherent accounts. In addition, unaccompanied minors’ knowledge-claims can be questioned regardless of decision outcome (rejection or approval). As unaccompanied minors’ claims for asylum appear to be questioned in such an extensive manner, their humanitarian claims also seem to be reduced. The findings of this study suggest that there is a risk that the possibility to be understood as a legitimate asylum seeker, worthy of residency, can be restricted for unaccompanied minors.

  Practical implications

  The findings indicate that when case-officers base their understanding of credibility on unaccompanied children’s individual life experiences they make use of a limited repertoire of arguments.

  Originality/value

  This study contributes to insights about how case-officers fulfil legal expectations when assessing unaccompanied minors’ credibility. The findings can be of interest to both legal and social science as well policy planners and immigration practitioners.

 • 15.
  Gottzén, Lucas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Sandberg, Linn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Creating safe atmospheres? Children’s experiences of grandparents’ affective and spatial responses to domestic violence2017Ingår i: Children's Geographies, ISSN 1473-3285, E-ISSN 1473-3277Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While grandparenting literature has primarily discussed intergenerational relations in families with ‘normal’ everyday problems, such as childcare, it has largely neglected more troublesome issues, such as domestic violence. Based on interviews with ten children and teens, this article explores grandchildren’s experiences of how their grandparents have responded when they were being exposed to violence in the intermediate generation. These responses have affective-spatial aspects as the grandparents contributed to what we call ‘safe atmospheres’. Grandparents’ homes often provided a sense of safety, and grandparents at times contributed to a safe atmosphere in their grandchildren’s homes and helped to create safety and comfort in non-domestic places. Some grandparents, however, could be unsupportive and fail to contribute to safe atmospheres. Although physical space is important to create safety, in order to create a safe atmosphere, it has to correspond to a relational movement where grandparents side with their grandchildren. 

 • 16.
  Engdahl, Ingrid
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Den fria leken i en läroplansstyrd förskola2017Ingår i: Den fria lekens pedagogik: Teori och praktik om fantasileken / [ed] Birgitta Knutsdotter Olofsson, Stockholm: Liber, 2017, 216-238 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel kommer jag inledningsvis att beskriva de förändringar som hänger samman med att ansvaret för förskolan flyttades från socialdepartement och socialstyrelse till utbildningsdepartement och skolverket. Vad kan de stora reformer som sedan följde innebära för leken och lekens ställning i förskolan? Under perioden har förskolan fått en läroplan, två nya skolformer – förskola och förskoleklass – har etablerats och detta är reglerat i en ny skollag. Därefter kommer jag med hjälp av aktuell forskning att gå igenom vad detta kan få för konsekvenser för leken i förskolan, inte minst vad gäller relationen mellan lek och lärande.

 • 17.
  Svärdemo Åberg, Eva
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Åkerfeldt, Anna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Design and recognition of multimodal texts: selection of digital tools and modes on the basis of social and material premises?2017Ingår i: Journal of Computers in Education, ISSN 2197-9987, E-ISSN 2197-9995, Vol. 4, nr 3, 283-306 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, national access to and use of digital tools has increased rapidly in Swedish schools. This article draws upon experiences from a qualitative study conducted in Sweden. This study explored student's use of multimodal texts and how students and their teachers perceive and recognize the multimodal texts produced in project assignments. The empirical material was gathered from six different project assignments at two different secondary schools in Sweden. The data consisted of students' multimodal text productions, participant observation and interviews and the theoretical framework drew on literacy studies and multimodal perspectives on design for learning. Despite the digital tools and the multimodal opportunities provided in the investigated literacy practices, the students mainly used linguistic design for representing knowledge. The students' multimodal texts were shaped by local scopes and educational traditions. The written texts were more recognized by the teachers and students and valued in relation to the practice of assessment and grading. The results reveal a need towards developing teaching and assessment practices so that text production encompasses a pedagogy of multiliteracies.

 • 18.
  Insulander, Eva
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och didaktik.
  Kjällander, SusanneStockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.Lindstrand, FredrikÅkerfeldt, AnnaStockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Didaktik i omvandlingens tid: Text, representation, design2017Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Folkman, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Distans, disciplin och dogmer - om ett villkorat lyssnande i förskolan: En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik2017Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur olika aspekter av "lyssnande" tar sig uttryck i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik - även kallad "lyssnandets pedagogik". Genom intervjuer med nitton pedagoger och arton barn på sex förskolor undersöks lyssnandebegreppet utifrån tre huvudsakliga frågeställningar: Hur gestaltar sig själva lyssnandeakten - det vill säga vad konstituerar enligt pedagogerna ett lyssnande förhållningssätt och hur beskriver barnen sina upplevelser av att lyssna och vara lyssnad till i en förskolekontext; hur visar sig barnens röst - vilka av barnens alla olika intressen får gensvar och vilka får det inte, samt vad är det enligt pedagogerna "möjligt att tänka" i en Reggio Emiliakontext. Intervjusvaren tolkas utifrån utvecklingspsykologisk teoribildning enligt Daniel Stern och ett diskursanalytiskt perspektiv enligt bland annat Michel Foucault. Resultaten visar att "lyssnande" på de Reggio Emiliainspirerade förskolorna inordnas i specifika lyssnandetekniker som riktar pedagogernas lyssnande i vissa riktningar och strävar bort från det omedelbara och det spontana. Lyssnandeteknikerna leder in barnens kunskapande i givna ramar och omdirigerar deras eget meningsskapande i riktning mot vad man som barn bör och inte bör skapa mening kring. Även förskolornas organisation och iscensättningen av den pedagogiska miljön ger budskap till barnen om vad som betraktas som önskvärt och värdefullt i den förskolepedagogiska praktiken. Resultaten tyder också på att den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken på de undersökta förskolorna är bärare av en kultur där man som pedagog undviker att ifrågasätta det man tycker är problematiskt i den egna verksamheten. Istället inordnar sig pedagogerna inom Reggio Emiliaideologins ramar i vad som kan kallas "Reggiodiskursens doxa".

 • 20.
  Pedersen, Helena
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Pini, Barbara
  Educational epistemologies and methods in a more-than-human world2017Ingår i: Educational Philosophy and Theory, ISSN 0013-1857, E-ISSN 1469-5812, Vol. 49, nr 11, 1051-1054 s.Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Pauletto, Franco
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  Aronsson, Karin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Galeano, Giorgia
  Endearment and address terms in family life: Children’s and parents’ directives in Italian and Swedish dinnertime interaction2017Ingår i: Journal of Pragmatics, ISSN 0378-2166, E-ISSN 1879-1387, Vol. 109, 82-94 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The focus of this study is on the use of endearment terms and affective resources (including other address terms, as well as nonverbal calibration) in requests sequences in inter-generational interaction, expanding prior work on requests as social action. This study documents verbal and embodied practices in dinnertime talk (30 hours of video) deployed by both parents and children in order to get things done. The analyses show ways in which endearment terms were recurrently deployed in request sequences, marking both trouble and social intimacy. Moreover, the data show that endearment terms were exclusively deployed by the parents, but not by their children. The adults and children drew on different repertoires of affective resources: the children deployed an array of nonverbal and nonvocal means to display their affective stances. In addition, the parents resorted to endearment terms, nicknames, and diminutives, as lexical devices invoking intimate bonds in a context where social solidarity might be at stake. Finally, while children’s requests target an immediate action concerning food and food-related activities rooted in the here and now of the interaction, parental requests can be often analyzed as redressive actions, prompted by the child’s (troublesome) behavior.

 • 22.
  Aspán, Margareta
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Balldin, JuttaEngel, CharlotteRöing Hellberg, Anna
  Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning2017Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hur kan skolans demokratiska idéer och dess värdegrund förverkligas och bli en självklar del av förskolan och skolan, samt av barns och elevers lärande och utveckling? Att ha bestämda mål för undervisningen – mål som kan uppnås och där uppnåendegraden kan mätas – är en given del av skolans utbildning. Men utbildning kan även omfatta andra dimensioner, där kreativiteten inte alltid söker givna eller ens befintliga svar, utbildning som rymmer undran och till och med förundran över världen.

  I den här boken medverkar ett antal forskare och lärare som har ett engagemang i barns rättigheter och estetik. Texterna i boken är av olika slag: några är längre och teoretiskt förankrade, andra är korta beskrivningar av eller reflektioner över pågående arbete i skolan.

  Det som förenar bokens olika kapitel är vissheten om att estetiken har stor betydelse för både kunskaps- och identitetsutveckling samt för ett förverkligande av mänskliga rättigheter, solidaritet och gemenskap. De medverkande författarna delar alla en övertygelse om att estetik och estetiska uttryck kan vara vägen till självinsikt hos både lärare och elever, och öppna diskussioner om rättigheter och gemensamma värden.

 • 23.
  Bertell, Ida
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Ethical Considerations in Qualitative Research: A Study on Learning Processes in Relation to Developing Psychoanalysis for Infants and Parents2017Övrigt (Refereegranskat)
 • 24.
  Moberg, Emilie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Exploring the relational efforts making up a curriculum concept—an Actor-network theory analysis of the curriculum concept of children’s interests2017Ingår i: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper undertakes an investigation of the ‘life’ of the curriculum concept of children’s interests in a preschool practice. The concept of children’s interests plays a vital role in the Swedish preschool curriculum text and in the preschool field. Strongly inspired by Actor-network theory readings, the paper aims at producing accounts making visible the making of the concept of children’s interests through relations among children, carpets, Minecraft figures, boxes, teachers and schedules in a preschool practice. The paper engages in ethnographic materials generated at a Stockholm preschool over a period of 10 months.

 • 25.
  Aspán, Margareta
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Balldin, Jutta
  FörUndran: Barns rätt och estetiska uttryck 
i utbildning2017Ingår i: Estetiska uttryck och barns rättigheter i utbildning / [ed] Margareta Aspán, Jutta Balldin, Charlotte Engel, Anna Röing Hellberg, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, 17-40 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 26.
  Gottzén, Lucas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Geographies of anger and fear: Exploring the affective atmospheres of men's 'domestic' violence2017Ingår i: Social Work in a Glocalised World / [ed] Mona Livholts, Lia Bryant, London: Routledge, 2017, 106-118 s.Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter discusses how we could understand the affectivity of violence as a form of atmosphere, as moods and feelings that are not only experienced by individuals or collectives but also move around and coalesce places. The concept of atmosphere provides methodological tools to understand key questions in social work, such as domestic violence, and explore how they also include spatial and affective aspects. Two cases are analyzed that illustrate how the concept of atmospheres could be a useful tool for exploring men’s domestic violence and to highlight relations between affect, violence and materiality. The cases are drawn from two qualitative studies on men’s violence against women and children in Sweden.

 • 27.
  Matson, Inga-Lill
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  Grus i maskineriet?: Några kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to investigate experiences, perceptions and experiences of "a school for all" in one municipality by means of a case study. The municipality is medium-sized and, for many years, has had a clearly expressed intention of providing "a school for all". This means that all pupils are included in regular comprehensive school classes, where no separate schools or groups are available for pupils with intellectual disabilities.

  The empirical material consists of three studies. The pilot study is a licentiate thesis published in 2007, with a societal bias and is based on web-based documentation and interviews with politicians and civil servants (n=5). This study describes regional administrators’ initiatives to promote the implementation of ”a school for all” within the entire municipality. A major finding was the importance of committed and engaged leadership.  Bronfenbrenner’s (1979) model for ecological systems constitutes the theoretical starting point. The respondents in sub-studies I and II, which are the focus in this section of the thesis, are parents (n=14) and teachers (n=8). The common denominator is children/pupils who have an intellectual disability, and study according to the curriculum for special schooling but are taught in regular comprehensive school classes. Previous research into inclusion and national policy documents are of central concern to this thesis. Interpretative Phenomenological Analysis is employed as an interpretative tool for the interviews.

  Parents discuss the benefits of "a school for all"; good role models, social relationships and opportunities for the child to develop both socially and intellectually. They also describe how they must always be prepared to fight for their child, "keeping a watchful eye" on the school, and they imply that it is never possible to "become complacent". Teachers' attitudes and knowledge are described as crucial. A few parents wanted to have the opportunity to choose a special school for children with intellectual disabilities (ID). Their arguments are presented. In the teacher interviews, a conviction emerges about the importance of "a school for all" for the pupils' self-image, social and academic development. Organizational support, in-service training and skills’ development are seen as the prerequisites for successful inclusion, as well as educational strategies such as family groups and model learning. Respondents indicate that inclusion works most satisfactorily between years 1 and 6 in the comprehensive school and is viewed more detrimentally between years 7 and 9, in order to be better viewed again in the upper secondary school (senior high school) and the reasons for this are discussed. The case study contributes to a broader understanding of  the processes of implementation and change regarding inclusion of pupils with special school status and the importance of understanding the connections and relationships between the levels within Bronfenbrenner’s ecological systems theory which directly or indirectly affect the child’s/pupil’s development and well-being.

 • 28.
  Häger, Johan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  I mötet med fysik: En posthumanistisk studie om barns oförutsedda möten med fysik2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien tar avstamp i en kvalitetsgranskningsrapport från Skolinspektionen som visar på att arbetet med naturvetenskap i förskolan är bristfälligt på en fjärdedel av de förskolor som undersökts i granskningen samt att det naturvetenskapliga arbete som sker ofta är begränsat till vissa fält, så som djur och natur. I relation till denna rapport bygger studien också på tidigare forskning inom bland annat det förskoledidaktiska fältet med fokus på naturvetenskap och barns möten med olika fysikaliska fenomen. Studiens syfte är att ta reda på hur ofta barn möter fysikaliska fenomen i sin vardag med utgångspunkt i olika verb som förekommer inom fysik samt att synliggöra hur olika performativa agenter intra-agerar med varandra och hur potentiellt meningsskapande tillfällen om fysikaliska fenomen uppstår. Analysen av empirin utgår från en posthumanistisk teoribildning i form av agentisk realism, som ”plattar ut” och jämställer människa och material. Studien har en etnografisk ansats med kvalitativa och kvantitativa element och genomfördes med deltagande observationer och dokumenterades dels med en statistisk avprickningslista och dels med fältanteckningar och kompletterande fotografering. Resultaten visar att barnen på olika sätt kommer i kontakt med fysikaliska fenomen i vardagen, genom deras lek med olika material, vilket kan förstås som materiellt-diskursiva intra-aktioner. I dessa intra-aktioner uppstår tillfällen för potentiellt meningsskapande kring fysikaliska fenomen.

 • 29.
  Pauletto, Franco
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  Aronsson, Karin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Arcidiacono, Francesco
  Inter-generational Argumentation: Children’s Account Work During DinnerConversations in Italy and Sweden2017Ingår i: Interpersonal Argumentation in Educational and Professional Contexts / [ed] Francesco Arcidiacono, Antonio Bova, New York: Springer-Verlag New York, 2017, 1-26 s.Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter illuminates how accountability is a core aspect of the intergenerational argumentation by family members during social interaction at dinnertime. First, an introduction to the concepts of social accountability and language socialization will be provided. Some prior work has focused on mutual apprenticeship (Pontecorvo, Fasulo & Sterponi, 2001), but not much work has problematized how children deploy what we will call proto-accounts (laments, multiple repeats, want-statements) on the one hand, and varied verbal accounts, on the other, in relation to age class or prior language socialization experiences. Second, we will present our study on argumentation, exploring how children’s accounts work during family dinner conversations. Argumentative resources used by parents and children will be discussed in the final part of the chapter in terms of social accountability and the relevance that these strategies have as truly interactional accomplishments.

 • 30.
  Gottzén, Lucas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Reeser, Todd W.
  Introduction: complicating the emotions of men and masculinities2017Ingår i: Norma, ISSN 1890-2138, E-ISSN 1890-2146, Vol. 12, nr 3/4, 185-186 s.Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Masculinity studies has for a long time been interested in emotions. Two models that predominate in the literature are the ‘unemotional man’ and the ‘angry man’. Considerations of the unemotional man center on the importance of the control of emotion and its centrality to masculinity. In this gendered morphology, men treat emotion as signs of weakness, which renders it difficult to display feelings as the act threatens their sense of masculinity. This behavior may make men emotionally incompetent and can pose substantial problems for individual men, while it also upholds the gender order since stoicism and rationality are culturally idealized. Ironically, this emotional regime has also been said to cause men’s anger and violence. From this perspective, men’s emotional incompetence may make them too emotional since they are unable to deal with difficult emotions.

  The contributions to this special issue problematize this binarized discourse and its often essentialist understanding of men and their emotional lives.

 • 31.
  Brodin, Jane
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  "It takes two to play": Aspects on play in children with multiple disabilities2017Ingår i: Today's childen - Tomorrow's parents, ISSN 1582-1889Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 32.
  Haji Hashi, Zana
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Fouzai, Rayhan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  "Jag är visst viktig": En studie om modersmålslärares uppfattning om samverkan och modersmålsundervisning2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att man ska kunna undervisa elever som inte har svenska som sitt modersmål är det önskvärt att det finns en samverkan mellan modersmålslärare och lärare. Samverkan kan bland annat gå ut på att anpassa undervisningen så att eleven lär sitt andraspråk på bästa sätt. Därmed bör elevens behov och förkunskaper kartläggas men samtidigt också bli erbjuden modersmålsundervisning och studiehandledning som stöd för sitt fortsatta lärande.

  Syftet med denna studie är att redovisa för modersmålslärares uppfattning om samverkan och modersmålsundervisning. För att samla ihop data till vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi genom ett snöbollsurval intervjuat åtta modersmålslärare.

  Utifrån de intervjuer vi har haft har vi sett ett behov där modersmålslärarens yrkesroll bör omdefinieras men samtidigt också tas på allvar. När det kommer till samverkan visade det sig att informanterna uppfattade det som ensidigt. Där modersmålsläraren är den partnern som tar mer del av den omfattande helheten gällande elevens behov och lärande än klassläraren. 

 • 33.
  Kilger, Magnus
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Kaxigt och ödmjukt i unga talangers framgångsberättelser2017Ingår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Ödmjukhet är viktigt i berättelsen om sin egen idrottsframgång. Hos dagens unga idrottstalanger finns även andra sätt att göra sig valbar – att framhålla sig själv som exceptionellt bra.

 • 34.
  Mohme, Gunnel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lessons the United States Can Learn From Sweden’s Experience with Independent Schools2017Ingår i: The Wiley Handbook of School Choice / [ed] Robert A. Fox, Nina K. Buchanan, John Wiley & Sons, 2017, 267-274 s.Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Nilsson Folke, Jenny
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lived transitions: experiences of learning and inclusion among newly arrived students2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis explores how newly arrived students experience conditions for learning and inclusion in their lived transitions within the Swedish school system. The thesis deploys an ethnographic approach combining interviews with participant observation. The data comprise interviews with 22 students at three points in time and three cycles of participant observation over the course of 15 months (in three municipalities of different sizes).

  Deploying the concept of post-migration ecology, Study I maps the structural conditions that the educational landscape offers newly arrived students after migration to Sweden. The findings point to the emergence of a parallel school system through which the newly arrived students’ individual needs risk being overlooked. Study II uses a sociocultural perspective to compare the pedagogical and social resources offered in introductory and regular classes, concluding that introductory classes are characterised by weak challenges and strong support, whereas the opposite is true for regular classes. From a critical phenomenological perspective, Study III focuses on the individual students’ embodied experiences of being out of line in school (in a Swedish monolingual school setting). Paradoxically, the separate introductory class in this setting apparently offers a sense of inclusion, whereas the regular class is related to student experiences of exclusion. Study IV analyses temporal aspects of the students' lived transition to upper secondary school. Drawing on a phenomenology of blockage, it documents how extended periods in introductory programmes create a disjunction between the students' imagined and lived school careers. In brief, through analyses that encompass organisational and structural conditions, as well as lived experience, this thesis shows that the lived transitions of newly arrived students can be understood as instances of parallel school lives, a discontinued past and a postponed future.  

 • 36.
  Pauletto, Franco
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  L’ordine sociale a tavola: L’interazione tra genitori e figli in famiglie italiane e svedesi2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation examines mealtime conversations between parents and children in eight Swedish and eight Italian middle class, dual-earner households, exploring the ways in which children are engaged in the cooperative construction of social order. The study is part of an international project (cf. Aronsson & Pontecorvo, 2002), coordinated with prior work in the US (cf. Ochs & Kremer-Sadlik, 2013).

  Study I explores how children’s accounts work during family dinner conversations. So called proto-accounts (laments, multiple repeats, want-statements) and varied verbal accounts are analyzed in relation to age class or prior language socialization experiences.

  Study II focuses on the use of endearment terms in directive sequences between parents and children. The findings show an asymmetrical distribution of endearment terms, in that only parents make use of them when interactional problems – children’s non-compliance with parental requests in particular – arise.  

  Study III examines the ways in which Italian parents deploy the discourse marker dai (‘come on’) in directive sequences. This is a flexible linguistic resource that is employed by parents as a cajoling token when children fail to comply with parental requests, hindering the advancement of the in-progress activity.

  This thesis describes family mealtimes as parent-directed activities where sociality, morality and local understandings of the world (Ochs & Shohet, 2006) are collaboratively re-created and enacted. This confirms the crucial role of everyday family meals as rich cultural sites (Ochs & Shohet, 2006) for reasserting moral attitudes of the family: participants learn moment by moment how to be competent actors that are able to choose between alternative courses of action and that can therefore be held accountable for their actions (Bergmann, 1998: 284). From this point of view, a dinner is paradigmatic of the deep moral sense that permeates the making of a family.     

 • 37.
  Andersson, Eva
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Bunar, Nihad
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Böhlmark, Anders
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Edmark, Karin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI). Institutet för näringslivsforskning (IFN), Sverige.
  Erikson, Robert
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för social forskning (SOFI).
  Fredriksson, Peter
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
  Malmberg, Bo
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Vlachos, Jonas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
  Öckert, Björn
  "Lottning bättre än närhet och kötid för att bryta segregering"2017Ingår i: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, nr 30 aprilArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 38. Neuman, Nicklas
  et al.
  Gottzén, Lucas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Fjellström, Christina
  Masculinity and the sociality of cooking in men’s everyday lives2017Ingår i: Sociological Review, ISSN 0038-0261, E-ISSN 1467-954X, Vol. 65, nr 4, 816-831 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores how 31 Swedish men (22–88 years old) talk about the sociality of domestic cooking in everyday life. We demonstrate how domestic cooking – for oneself, for others and with others – is part of the understanding of contemporary Swedish men and how the expressed sociality of cooking is intertwined with accomplishments of masculinity. The sociality of cooking is not only about homosocial leisure but also a way for men to maintain heterosocial relationships and assume domestic responsibility. We discuss a potential cultural transition in men's domestic meal sociality and suggest the need for studies of gendered divisions of domestic work and the sociology of food to analyse how cooking shares similar properties to those of commensality, and the implications of this regarding gender relations.

 • 39.
  Gottzén, Lucas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Monsters in the Closet: The Affective Spaces of (Not) Coming Out as a Violent Man2017Ingår i: ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, ISSN 1492-9732, E-ISSN 1492-9732, Vol. 16, nr 3, 528-547 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  From its origins in the LGBTQ community, coming out has become a narrative genre describing the experiences of recognizing and disclosing a variety of other stigmatized positions, including that of male perpetrators of intimate partner violence. Drawing on interviews with forty-four partner-violent men in Sweden, this paper explores how closets and outcomes are both discursively and spatially produced. It analyses the affective spaces of men’s coming-out stories, particularly how and where they disclose their violence, and how friends and others respond to their abuse. Violent men’s coming-out stories have similarities with those of other stigmatized groups. Since they experience their violence as shameful, they find it difficult to share their experiences with others and are careful not to be seen when seeking therapeutic help. At times, rumours about their violence circulate in their workplaces and cities, which affects the men’s feelings and movement in urban space. Their narratives have some unique aspects. While disclosing their violence, the men distance themselves from being categorized as violent men and their coming-out stories are not narratives of embracing a fixed identity. In addition, their narratives obscure their abuse and oppression of their victims. 

 • 40.
  Mate Romul, Camilla
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Normkritisk pedagogik tillsammans med barnen: En intervjustudie om pedagogers erfarenheter2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 41.
  Strömberg, Jonathan
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Centrum för barnkulturforskning.
  På tröskeln till gymnasiet: En tolkande fenomenologisk studie av gymnasieungdomars upplevelser av övergången från högstadiet till gymnasiet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka och bredda förståelsen för ungdomars upplevelser under övergången från högstadiet till gymnasiet. Studien ämnar undersöka vilka faktorer som påverkar ungdomars upplevelser under denna övergång. Med hjälp av tolkande fenomenologisk metod har åtta ungdomar i åldern 16–17 år intervjuats och materialet har sedan analyserats. Resultatet utmynnade i tre huvudteman; skolornas betydelser, förväntan och hanterbarhet. Informanterna beskriver en diskrepans mellan hur lärarna på högstadiet beskrev gymnasiet och hur de själva upplevde gymnasiet. Informanterna upplever dessutom en brist i hur högstadieskolorna erbjuder kontinuitet under övergången till gymnasiet vilket har påverkat informanternas förväntan och bidragit med upplevelser av ovisshet inför gymnasiestarten. Den ovisshet som präglar informanternas inledande tid på gymnasiet har i vissa fall gett upphov till försämrat självförtroende och den stora förändring som övergången innebär har lett till identitetsförändring. Övergången till gymnasiet utgör samtidigt en möjlighet för informanterna att bryta sig loss från sitt umgänge och sin miljö och de uttrycker en längtan efter att få en nystart på gymnasiet. 

 • 42.
  Wimark, Thomas
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Hedlund, Daniel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Samlevnad som ideologi i migrationslagstiftningen2017Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 54, nr 1-2, 69-90 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study we study how homosexuality has legally gone from exclusion to inclusion in migration law and what ideological understandings that underpin this inclusion. The data corpus of the study consisted of the preparatory work concerning same-sex sexuality, cohabitation and migration. Data was coded for patterns concerning the public administrative understandings of same-sex sexuality as described in the preparatory works. The coding was theoretically driven by critical and Marxist approaches to ideology. Conducting a thematic analysis, four themes were identified in the data. The overall finding is that the preparatory works give precedence to sexuality in terms of disposition (läggning) when it is linked to identity and intensions to engage in a long-term relationship. This means that alternative sexual identities and practices not compatible with the ”heterosexual matrix” have been excluded from the ideological lens. The ideological focus in the preparatory works could be seen as a reflection of the capitalist system, where some social categories are viewed as desirable to include in a capitalist society.

 • 43.
  Mohme, Gunnel
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Somali Swedes’ Reasons for Choosing a Muslim-Profiled School — Recognition and Educational Ambitions as Important Influencing Factors2017Ingår i: Journal of School Choice, ISSN 1558-2159, Vol. 11, nr 2, 239-257 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article analyzes choice strategies among a group of Somali-Swedes at a Muslim-profiled compulsory school. In the Swedish debate these schools are alleged to be divisive, with values incompatible with the goals of Swedish schools. The study explores whether there are other reasons behind school choice than the school’s faith profile, concluding that for the group in question, it is also important to find a school in accordance with high educational ambitions and respect for rather than discrimination toward their faith, culture, and skin color.

 • 44.
  Palmer, Anna
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Unga, JohannaStockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.Hultman, KarinStockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Svindlande matematik: Estetik, lek och utforskande i förskolan2017Samlingsverk (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 45.
  Kilger, Magnus
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Jonsson, Rickard
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Talent Production in Interaction: Performance Appraisal Interviews in Talent Selection Camps2017Ingår i: Communication & Sport, ISSN 2167-4795, E-ISSN 2167-4809, Vol. 5, nr 1, 110-129 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In sports, there is an extensive interest in identifying and selecting talented children in order to develop elite adult athletes. The process of selecting and screening talents involves not only physical and technical skills but also efforts to find adequate personality traits. Therefore, different types of performance appraisal interviews (PAIs) are becoming increasingly common within the field. Departing from fieldwork in two selection camps for Swedish youth national teams in soccer and hockey, we will take a closer look at the PAIs employed during these camps. This article takes on a narrative approach, emphasizing PAI as a narrative genre and a framework for a specific form of interaction. Our findings show how eligibility is performed in interaction through following three practices: (i) showcasing gratitude without tipping into flattery, (ii) using temporality as a way of displaying developmental potential, and (iii) adopting the role of the self-reflecting subject. This genre of interviews not only produces certain practices but also preferred subject positions and narratives. The PAI is thus a narrative genre where the players are encouraged to perform talent in order to appear selectable.

 • 46.
  Kilger, Magnus
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Talent stories in youth sports: Discursively shared narratives of success2017Ingår i: Narrative Inquiry, ISSN 1387-6740, E-ISSN 1569-9935, Vol. 27, nr 1, 47-65 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Success stories are a frequently investigated genre of shared cultural narratives. This paper will pay particular attention to success stories in sports and investigate how young participants in selection camps in soccer and hockey are using a set of shared narratives in order to produce their personal stories of success. By looking at narratives-in-interaction in this specific context, these interviews are investigated as a narrative genre. The analysis shows how a set of shared narratives are used in storylines in order to legitimize the personal story of success and how a number of dilemmatic spaces are addressed. This study shows how personal success stories are intimately tied to “discursively shared narratives” and how this context constitutes a specific narrative framework.

 • 47.
  Kilger, Magnus
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Talking talent: Narratives of youth sports selection2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In sports, there seems to be an eternal interest in discovering young talents and refining them into elite adult athletes. The dilemma of selecting talent, while at the same time ensuring every child´s right to participate, needs to be addressed and have consequences in social practice. This dissertation elucidates the discourse of selection and the process of selecting young sporting talents during final selection camps for youth national teams in football, hockey and floorball in Sweden. More specifically, the aim is to analyze how talent selection is organizationally legitimized, how “selectability” is produced in interaction and how specific narratives are used in success-stories. The empirical material includes research interviews, performance appraisal interviews (between district or national team coaches and the player) and field studies during ongoing final selection camp. Drawing on a discursive-narrative approach, the aim is to investigate how selection is discursively legitimized and, by using narrative analysis, how positioning in talk-in-interaction functions.

  The first article investigates the construction of legitimate selection within the Swedish Sports Confederation by analyzing their organizational documents, sport journals and literature for coach education. The findings show how a specific set of narratives are used to legitimize selection and how legitimacy works both individually to those within the selection system and on a wider arena of welfare politics. The second article investigates the co-construction of selectability in small story-interaction during interviews between the coach and a player in the final selection camp. The analyses highlight how this narrative genre produces certain stories and preferred positions. The third article analyzes how the young participants, in research interviews during final selection camp, uses discursively shared narratives to produce personal stories of success. The findings illustrate how the personal stories of success are balancing the dilemmatic space, positioning yourself as outstanding and at the same time appear a humble team player.

  The principal contribution of this dissertation is to show how talent is organizationally legitimized and how selectability is produced in interaction, as well as illustrate how specific stories are used in stories of success. This work investigates the discursive framework for selection and how rationalities for talent selection are produced (and reproduced) and co-constructed in narrative interaction. In this apparatus of selection it takes more than physical talent to be chosen; it takes talking talent.

 • 48.
  Lenz Taguchi, Hillevi
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  This Is Not a Photograph of a Fetus: A Feminist Reconfiguration of the Concept of Posthumanism as the Ultrasoundfetusimage2017Ingår i: Qualitative Inquiry, ISSN 1077-8004, E-ISSN 1552-7565, Vol. 23, nr 9, 699-710 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Inspired by Claire Colebrook and Deleuze and Guattari, I aim to make the concept of posthumanism itself my method. The objective of such an inquiry is a growing self-critique of how posthumanism has, in part, been adopted in educational research. Concept as method puts the concept to play on, in this case, a feminist plane of thinking, to trace-and-map the problems and components from which the concept emerges; that is, it takes on its meanings and practices on this particular plane. Hereby, a reconfigured face of the concept of posthumanism takes the shape of the ultrasoundfetusimage.

 • 49.
  Saume, Edra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Unga svenskars migration till Barcelona: En studie om åtta unga svenskars beslut samt upplevelser med sin flytt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka unga svenskars anledningar samt erfarenhet av migration från Sverige till Barcelona, Spanien, och såvida de kan tänka sig att permanent bosätta sig utomlands. Forskning inom migration finns det gott om, dock saknas kvalitativa studier som fokuserar på svenska ungdomars motiv till utlandsflytten. Studiens teoretiska ramverk bygger på fyra perspektiv; ”Push-pullteorin” som handlar om olika faktorer som har dragit individen till den nya orten samt ifrån ursprungsorten, ”socialt nätverksteorin” som behandlar frågan om huruvida ens kontaktnätverk kan påverka beslut inför en sådan flytt, ”platsanknytningar” som berättar om hur vi känner inför olika platser och hur pass mycket man känner en anknytning till platsen ifråga sett ur olika dimensioner, samt ”identitet” där jag undersöker om informanternas identitetsbygge kan vara en drivkraft i beslutsprocessen. Studiens data består av 8 informanter som har intervjuats i Barcelona. Samtliga informanter är svenska kvinnor och män mellan 21–28 år. Studien visar att anledningen till deras flytt till Barcelona var att de behövde en ny start i livet. De ville hitta sig själv, utvecklas samt få uppleva något mer, något nytt. De förklarar att de flyttade ifrån Sverige för att få kunna vara vem man vill och göra vad man vill utan en massa normer som begränsar ens handlingsutrymme. Push-faktorer dominerade således i beslutsfattandet. Sociala nätverksteorin verkar ha en stor påverkan på deras flytt då alla har flera vänner som har flyttat utomlands. Nästan alla kunde tänka sig att permanent bosätta sig utomlands och det som då skulle vara den främsta orsaken var om de skulle inleda ett förhållande med någon som bor i utlandet. En annan anledning skulle vara jobbet/karriären.

 • 50.
  Taguchi, Hillevi Lenz
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  St Pierre, Elizabeth Adams
  Using Concept as Method in Educational and Social Science Inquiry2017Ingår i: Qualitative Inquiry, ISSN 1077-8004, E-ISSN 1552-7565, Vol. 23, nr 9, 643-648 s.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article introduces this special issue of Qualitative Inquiry focused on using concepts as methods in educational and social science inquiry to account for an ontological arrangement in which humans are not seen as the only beginning of inquiry and in which transcendental and/or radical empiricism is in play. With the articles of this issue, we would like to offer a partly new or reconceptualized way of doing educational inquiry: a way where conceptsacts of thoughtare practices that reorient thinking, undo the theory/practice binary, and open inquiry to new possibilities.

1234567 1 - 50 av 690
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf