Change search
Refine search result
1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Calleman, Catharina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Moves towards Increased Workforce Fragmentation among Labour Immigrants2016In: Globalization, Fragmentation, Labour and Employment Law: A Swedish Perspective / [ed] Laura Carlsson, Örjan Edström, Birgitta Nyström., Uppsala: Iustus förlag, 2016, p. 161-183Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Carlson, Laura
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Herzfeld Olsson, PetraStockholm University, Faculty of Law, Department of Law.Pietrogiovanni, Vincenzo
  Labour Law and the Welfare State [Arbetsrätt och välfärdsstaten]2019Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This anthology comprises articles written by Swedish labour law researchers representing every university in Sweden. Its theme, labour law and the welfare state, is topical as the current promotion of markets, national, regional and international, arguably cannot legitimately take place without at the same time safeguarding labour and other social rights. One of the most salient characteristics of Scandinavian welfare states can be seen as the fusion of welfare and employment. Swedish trade unions, alone or together with the employer organisations, often have stepped in and adopted measures to complement state-based social security systems. The articles in this anthology address different aspects of the relationship between the Swedish labour law model and the welfare state.

 • 3.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Equal treatment for highly qualified labour migrants2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  According to EU-law, third country national labour migrants shall be treated equally to local workers with regard to wages. The aim of this working paper is to clarify whether Swedish law meets this demand with regard to highly qualified labour migrants. The analysis reveals that the combined effect of entry conditions and the content of the collective agreements applicable in the sectors where highly qualified labour migrants work makes it difficult to safeguard that they are treated equally with comparable national workers. The study also demonstrates that Swedish law does not provide highly qualified labour migrants with any robust means to enforce equal treatment. Hence, it is not likely that Swedish law complies with EU law, at least not for those workers employed by an entity in Sweden. For labour migrants intra-corporate transferred or posted to Sweden in other ways the EU law demands are less clear.

 • 4.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Klagomål mot ingrepp i isländsk strejk var 'manifestyly ill-founded'2018In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vissa aspekter av föreningsfriheten är enligt Europadomstolen oumbärliga. Till dessa hör inte strejkrätten. Strejkrätten skyddas visserligen av Europakonventionen, men bara om utövandet av föreningsfriheten enligt artikel 11 annars skulle bli illusoriskt. Detta fick den isländska Fackföreningen för akademiker erfara när Europadomstolen nyligen avvisade föreningens klagomål mot Island som ”manifestly ill-founded”. Att som det isländska parlamentet totalförbjuda strejk för 18 fackföreningar när vissa av dem redan strejkat i fyra månader, delvis parallellt med en förhandlingsrunda, ansågs inte leda till att föreningsfriheten blev illusorisk. Någon rätt till ett kollektivavtal eller att få igenom sina förhandlingskrav finns inte.

 • 5.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Konsten att inkludera arbetskraftsmigranter i den svenska arbetsrättsliga modellen2020In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 638-670Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Likabehandling av högkvalificerade arbetskraftsmigranter2019Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Enligt EU-rätten ska arbetskraftsmigranter likabehandlas med inhemsk arbetskraft i fråga om lön. Syftet med denna studie är att undersöka om svensk rätt uppfyller det kravet i förhållande till högkvalificerade arbetskraftsmigranter. Analysen visar att den kombinerade effekten av tillträdesvillkor och innehållet i de kollektivavtal som reglerar högkvalificerade arbetstagares anställningsvillkor gör det svårt att säkerställa att de högkvalificerade arbetskraftsmigranterna likabehandlas med motsvarande inhemska arbetstagare. Studien visar också att svensk rätt inte ger högkvalificerade arbetskraftsmigranter något robust medel för att utkräva likabehandling. Mycket talar därmed för att svensk rätt inte uppfyller EU-rättens krav, åtminstone inte i förhållande till de arbetstagare som är anställda av en arbetsgivare i Sverige. För arbetstagare som är föremål för en företagsintern förflyttning eller utstationerade på annat sätt är EU-rättens krav mindre tydliga.

 • 7.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Maktobalans avgör om egenföretagare ska få sluta kollektivavtal2019In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Något om betydelsen av anställningsvillkor i utlänningslagens mening2019In: Rätten, välfärden och arbetsmarknaden: festskrift till Örjan Edström / [ed] Staffan Ingmansson, Carin Ulander-Wänman, Ruth Mannelqvist, Umeå universitet , 2019, p. 1-13Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Reprimand innebar kränkning av professors yttrandefrihet2018In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 6-6Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Till och med en så mild sanktion som en reprimand kan innebära en kränkning av yttrandefriheten enligt Europakonventionens artikel 10, om det saknas godtagbara skäl för ett intrång i den akademiska friheten och yttrandefriheten och de nationella myndigheterna överhuvudtaget inte har balanserat de motstående intressena i sitt beslut att godta en sanktion. Det är innebörden av en dom i Europadomstolen för mänskliga rättigheter som tillerkänner en turkisk universitetsprofessor 1 500 euro i allmänt skadestånd. Professor Kula hade trotsat sin arbetsgivares beslut att neka honom tillåtelse att medverka i två TVprogram och fick en reprimand. Som i Guja v Moldavien (application 14277/04) lyfter Europadomstolen fram risken för att sanktioner vid utnyttjande av yttrandefriheten kan få en avhållande (chilling) effekt. I det tidigare målet gällde saken avskedande. Under aktuella omständigheter räckte det alltså med en reprimand.

 • 10.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  The Role of Effective Enforcement in International Law on Labour Migration2020In: International organizations law review, ISSN 1572-3739, Vol. 20, no 1, p. 206-232Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Labour migrants shall according to the ILO and UN conventions on labour migration be provided with equal treatment with local workers with regard to working conditions including pay. Factors like migration law (creating dependence on employers and fears of expulsion) and limited access to justice, challenge the enforcement of the equal treatment principle.  The social dumping argument has been raised by actors arguing for the closure of borders. However, labour migration is a feature of contemporary labour markets and the future world of work. Instead of rising walls measures to overcome obstacles against equal treatment must be considered. Effective monitoring and enforcement are crucial in this respect. The explicit enforcement provisions in the ILO and UN conventions are quite vague. In this paper it will be analysed to what extent the monitoring bodies of the relevant ILO and UN conventions demand for effective monitoring and enforcement of the equal treatment principle in their comments to the state parties and what kind of measures they suggest that the state parties shall take to make the equal treatment principle a reality. The analysis reveals that the monitoring bodies apply a context based interpretation of the provisions in the conventions, suggesting a wide range of measures to overcome the obstacles mentioned. The division between migration law and labour law turns out to be of less importance than the ambition to make equal treatment a reality.

 • 11.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Towards Protection of Vulnerable Labour Migrants in Sweden: The Case of the Thai Berry Pickers2018In: Towards a Decent Labour Market for Low Waged Migrant Workers / [ed] Conny Rijken, Tesseltje de Lang, Amsterdam University Press, 2018, p. 149-168Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Transposing the ICT Directive into Swedish Law – A Company-friendly Exercise2018In: The Intra Corporate Transferee Directive: Central Themes, Problem Issues and Implementation in Selected Member States / [ed] Paul Minderhoud, Tesseltje de Lange, Wolf Legal Publishers, 2018, p. 139-153Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Herzfeld Olsson, Petra
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Sjödin, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Aktuella utmaningar för svensk arbetsrätt2020In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 619-623Article in journal (Refereed)
 • 14.
  Herzfeld Olsson, Petra
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Cejie, Katia
  Erhag, Thomas
  Likabehandlingsprincipens olika ansikten: Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete2019Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett av EU:s främsta mål är likabehandling inom ramarna för de fyra friheterna. Det innebär att medlemsstaterna måste undanröja omotiverade hinder för bland annat arbetstagares, företags och tjänsters rörlighet på den inre marknaden.

  Den här boken undersöker hur tre olika rättsområden – arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt – samspelar i förhållande till tre olika kategorier av arbetskraft som kommer till Sverige för att utföra arbete med stöd av den fria rörligheten; arbetstagare, utstationerade arbetstagare och egenföretagare.

 • 15. Malmberg, Jonas
  et al.
  Björknäs, Hanna
  Eriksson, Kurt
  Hansson, Mikael
  Herzfeld Olsson, Petra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Larsson, Tommy
  Medbestämmandelagen: En kommentar. Del 1 1-32 §§2018Book (Other academic)
1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf