Endre søk
Begrens søket
1 - 35 of 35
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Jenny
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Läsning på olika nivåer: Läsguidesfrågornas påverkan på elevers läsförståelse och lässtrategier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett vanligt sätt att arbeta med läsförståelse i skolan är att låta elever läsa en lärobokstext och svara på frågor om texten. I denna uppsats undersöker jag hur sådana läsguidesfrågor som ska fungera som stöd för läsförståelsen kan påverka elevernas läsförståelse och lässtrategier. Detta undersöker jag genom ett test där en högstadieklass får läsa en lärobokstext i historia från det digitala läromedlet Clio Online. Hälften av klassen får i samband med läsningen svara på textkontrollerande läsguidesfrågor, medan andra hälften får svara på inferensfrågor. Därefter får alla elever svara på enkätfrågor om textens svårighetsgrad och sina strategival under uppgiften samt kontrollfrågor som testar deras läsförståelse.

  Resultatet visar att eleverna som besvarar inferensfrågor ägnar längre tid åt uppgiften att läsa texten och besvara frågorna. Dessa elever visar en starkare metakognitiv medvetenhet, genom att färre av dessa elever överskattar sin egen förståelse av texten. Denna elevgrupp får också ett bättre totalresultat på kontrollfrågorna som testar deras läsförståelse. Detta indikerar att inferensfrågorna tycks styra eleverna till en djupare läsning och en bättre läsförståelse.

  Samtidigt får dock eleverna som besvarar textkontrollerande läsguidesfrågor ett bättre resultat på den kontrollfråga som efterfrågar en helhetsförståelse av texten. Fler i denna grupp anger dessutom som lässtrategi att de läste igenom hela texten snarare än att leta efter svaren i texten, vilket bör leda till en djupare läsning. Detta resultat verkar till viss del orsakas av att några av eleverna som får inferensfrågor tycks sakna antingen motivation eller förmåga att besvara dessa, och därmed inte blir hjälpta av dem i sin läsning. Resultatet kan också förklaras med att läsguidesfrågorna eleverna får vid ett tillfälle inte är det enda som påverkar deras läsning, utan de påverkas också av andra faktorer såsom motivation eller en vana vid vissa lässtrategier. Även elever som får frågor som leder dem mot en ytlig läsning kan alltså läsa på en djupare nivå, och tvärtom.

  Denna undersöknings begränsade omfattning gör att det inte går att dra några säkra slutsatser utifrån resultatet. Den försiktiga slutsats som kan dras är att för svåra inferensfrågor för eleven inte tycks hjälpa läsförståelsen, medan inferensfrågor på en lagom nivå tycks kunna leda till en djupare läsförståelse än textkontrollerande frågor.

 • 2.
  Balkstam, Eira
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för teckenspråk.
  Fonologisk utveckling i det svenska teckenspråket hos hörande andraspråksinlärare: Identifiering av aspekter, tecken och en- och tvåhandstecken2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien har undersökts hörande andraspråksinlärares fonologiska utveckling med avseende på deras förmåga att identifiera ett teckens aspektstruktur, både partiellt och som hela tecken, samt en- och tvåhandstecken. Deras resultat jämfördes sedan med en kontrollgrupp bestående av döva förstaspråkstalare av svenskt teckenspråk. Det har tidigare varit begränsat med studier med fokus på identifiering av tecken. Av den anledningen skapades till denna studie en uppgift som vare sig kräver kunskaper i svenskt teckenspråk eller lingvistiska förkunskaper. Studien består av data som baseras på en kvantitativ och longitudinell undersökning. Vid identifieringen av de aspekterna visade det sig hos båda grupperna att aspekten artikulationsställe var lättast att identifiera, direkt följt av aspekten artikulator och att aspekten artikulation var svårast att identifiera. L2-gruppen presterade bättre och kunde identifiera fler korrekta tecken än L1-gruppen. Båda grupperna presterade emellertid låga resultat. En möjlig orsak till detta kan vara att svarsblanketten inte var tillräckligt tydlig gällande aspekten artikulation. En annan tänkbar orsak är förmågan att memorera visuella komponenter. Vid identifieringen av en- och tvåhandstecken visade det sig för båda grupperna vara enklare att identifiera enhandstecken än tvåhandstecken. Detta bedöms överensstämma med tidigare forskning som visar att tvåhandstecken är fonologiskt och kognitivt mer komplexa än enhandstecken. Vidare forskning med ett större antal deltagare behövs för att kunna se eventuella ytterligare aspekter som kan påverka resultatet.

 • 3.
  Bergman, Sofia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  La distinción entre préstamo y cambio de código en un discurso electrónico2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  En el presente estudio se pretende investigar la posibilidad de distinguir los préstamos de los elementos de cambio de código en un discurso electrónico entre jovenes bilingües de sueco-español, a través de un modelo de frecuencia elaborado por Myers-Scotton. También la posible co-existencia de las palabras analizadas en ambas lenguas será averiguada. El material bajo estudio consiste en conversaciones entre bilingües jóvenes de sueco/español en el foro facebook. En dichas conversaciones la alternancia entre las dos lenguas es muy frecuente, con el uso de cambio de código y préstamos. La hipotesis consiste en la convicción de que sí será posible encontrar préstamos a través de la aplicación del modelo, dado que el discurso electrónico probablemente no se distinguirá tanto de un discurso oral o escrito. Además, creemos que los préstamos encontrados con alta probabilidad serán co-existentes con las palabras en la lengua original. El análisis muestra que existe una cantidad de préstamos en el discurso investigado, y además que son co-existentes en todos los casos estudiados menos uno. El estudio también da indicios de que el modelo no es completamente fiable; el límite mínimo de frecuencia debería ser aumentado.

 • 4.
  Bysell, Lina Emilia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  En revolutionerande översättning: En översättningsteoretisk uppsats om att översätta en skildring av det ryska inbördeskriget2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats består av en längre översättning av en skönlitterär text från ryska till svenska och en kommentar till denna översättning som behandlar den översättningsproblematik som åtföljt just det här arbetet. Källtexten utgörs av första kapitlet i Aleksej Tolstojs Chmuroe utro (Grå gryning), tredje delen av hans trilogi Choždenie po mukam (Lidandets väg).

  I mitt översättningsarbete följer jag Eugene Nidas princip om dynamisk ekvivalens och i min kommentar fokuserar jag på att förklara hur jag arbetat med min översättning utifrån Nidas teorier och hur jag löst de översättningsproblem som uppstått under arbetets gång i enlighet med principen om dynamisk ekvivalens.

  I arbetet tar jag även upp den speciella problematik det inneburit att trilogins två förra delar redan finns på svenska i översättning av en annan översättare och redogör för hur jag valt att förhålla mig till denna tidigare översättning. 

 • 5.
  Caliolo, Susanna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Avdelningen för franska och italienska.
  Non skrattare!: Tipologie di errori nella produzione orale di bambini italo-svedesi2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [it]

  This thesis examines the different typologies of morphosyntactic and lexical errors committed in speaking by bilingual Swedish-Italian children, 7-9 years old, having Swedish as first dominant mother tongue and Italian as first weak mother tongue. Furthermore, this work tries to assess if performance or competence errors are committed. Stated by Green, the bilinguals’ languages are organized in separate subsystems that can be activated to different extents. For the speakers analyzed here, the frequency of use of Swedish implies their predilection for this language, whose ease of access causes a predominance of the Swedish language system over the Italian one. According to the Competition Model, by improving the knowledge of Italian, the subjects adopt the linguistic structures that they gradually acquire and the transfers from the dominant to the weak L1 gradually decrease. The collection of data has been carried out taking into account the theories defining code-switching, code-mixing and slips of the tongue. As expected, the results show that performance errors are prevalent in children with a good knowledge of Italian, especially in the morpho-lexical field (terms not occurring automatically during the production and often drawn from Swedish). On the other hand, competence errors prevail in children with a poor knowledge of Italian: having a very weak ability of normative control and being subject to a very strong interference and mixture with Swedish at every level, they often borrow terms or sentences not occurring in Italian from the dominant language.

 • 6.
  Carlberg, Matilda
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Att förstärka sinnelag och sinnesstämning: En korpusstudie av förstärkande förled hos svenska adjektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det saknas en beskrivning i den svenska grammatiken över hur adjektiv förstärks med hjälp av förled. Forskning visar att fenomenet med förstärkningar, även kallade intensifierare, uppmärksammats mer i andra språk. Syftet med denna undersökning var att beskriva och kartlägga användandet av förledsförstärkningar, samt se om det fanns några hittills oskrivna regler och mönster. Här gjordes en kvantitativ undersöking där frågeställningarna analyserades utifrån statistiska data insamlade ur två korpusar bestående av bloggtext. Adjektiv inom sinnelag, stabila egenskaper, och sinnesstäming, temporära egenskaper, samt parametrarna positiva och negativa adjektiv undersöktes. Adjektiven visade sig vara olika förstärkningsbenägna. Temporära adjektiv förstärktes hellre än stabila, negativa adjektiv hellre än positiva, kortare ord hellre än längre, och högfrekventa ord hellre än lågfrekventa. De mest grammatikaliserade förstärkningarna går att använda på större delen adjektiv och de mer lexikalt bundna på ett mindre antal adjektiv

 • 7.
  Damberg, Victor
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Den magiska kritan: En kommenterad översättning från japanska till svenska av Abe Kōbōs novell 魔法のチョーク (Mahou no chooku).2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats består av en översättning av Abe Kōbōs korta novell Den magiska kritan (魔法のチョーク) från japanska till svenska och en översättningskommentar som främst fokuserar på tre olika kategorier ord eller uttryck som kan vara problematiska vid översättning från japanska. Dessa kategorier är kulturspecifika referenser, onomatopoetiska ord och västerländska lånord.

  Eftersom Abe Kōbō är en prisbelönt och internationellt erkänd författare och de rådande översättningsnormerna stipulerar att sådana författare bör översättas källtroget har jag valt att försöka arbeta utifrån en adekvansinriktad (källtrogen) översättningsstrategi. Detta innebär bland annat att jag i möjligaste mån försökt överföra författarens stil och hålla mig så nära källtextens betydelse som möjligt utan att måltextens språkbruk blir onaturligt. 

 • 8.
  De Matos Lundström, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  Los aspectos pragmáticos en manuales suecos de español como lengua extranjera: Su contribución al desarrollo de la competencia pragmática en el bachillerato2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [es]

  El objetivo de esta monografía es tratar de determinar en qué medida y de qué manera cuatro manuales didácticos suecos de español como lengua extranjera (ELE), usados en la enseñanza en el nivel de bachillerato, tratan aspectos pragmáticos. Además, evaluaremos el potencial y la relevancia de la información metapragmática y las actividades relacionadas a los aspectos pragmáticos para el proceso de adquisición de una competencia tanto metapragmática como pragmática. En este estudio se parte de la noción de la competencia pragmática como una destreza orientada a saber crear y comprender significados en la interacción de manera eficaz (Thomas, 1995), que supone, más que los conocimientos lingüísticos en una interacción intercultural, los conocimientos extralingüísticos (cf. Bravo, 2005). La hipótesis de partida de este trabajo postula que los manuales no explican a fondo por qué cierto lenguaje se utiliza en ciertos contextos y que el contenido pragmático sería poco variado y difícil de asimilar y que los ejercicios no estarían diseñados principalmente para desarrollar la competencia pragmática. Hasta cierta medida se puede decir que los resultados de esta investigación confirman la hipótesis: los manuales podrían efectivamente ser más exhaustivos en cuanto a los temas que abarcan, asimismo podrían variar y explicar más a fondo aquellos temas. No obstante, parece haber un esfuerzo de incorporar actividades comunicativas e información extralingüística, sin embargo, hace falta una conceptualización y progresión en cuanto a cómo tratar estos temas como el propósito principal. Ni siquiera se ofrecen en las guías del profesor modelos didácticos o información adicional, y por lo general, no se combina la información metapragmática en los manuales con actividades complementarias que pretenden desarrollar las destrezas comunicativas.

 • 9.
  Elf, Tora Isabella
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  Análisis de infra y sobretraducción entre sueco y español: Un análisis lingüístico contrastivo basado en las novelas La casa de los espíritus de Isabel Allende y Simon och ekarna de Marianne Fredriksson y sus traducciones respectivas al español y al sueco2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  Resumen

  El tema del presente estudio se ubica dentro de la traductología y trata en particular los fenómenos de sobretraducción (ST) y infratraducción (IT), términos que significan una adición de información (ST) y una reducción de la información original en forma de una generalización del texto fuente (IT). Estos dos fenómenos pueden surgir por falta de isomorfismo entre los idiomas implicados en el proceso de traducción, cuando la idiosincrasia divergente de dos idiomas obliga al traductor a usar diferentes estrategias para poder expresar con la mayor equivalencia posible el mensaje del TF, en el texto meta (TM). El español, al igual que los idiomas románicas en general, se caracteriza por estructuras léxicas, dicho en terminos muy generales, menos complejas que los idiomas germánicos como el sueco y esta diferencia es uno de los aspectos que complica el trabajo del traductor. Siempre, al traducir un texto a cualquier idioma, ocurre un cambio y una pérdida inevitable del significado original, en uno o varios de los niveles sintáctico, semántico y pragmático de estructura, porque no existe isomorfismo absoluto entre dos idiomas. Por lo tanto una generalización es lo esperado de cada traducción. El objetivo de este estudio bidireccional es averiguar si dichas estructuras diferentes de los dos sistemas lingüísticos afectan la tendencia a ST o IT en las respectivas traducciones y hemos llevado a cabo el análisis mediante un corpus que consiste en las 30 primeras páginas de las dos obras La casa de los espíritus de Isabel Allende (1982) y Simon och ekarna de Marianne Fredriksson (1985), y sus respectivas traducciones. El resultado muestra, de acuerdo con la hipótesis, una tendencia a una mayor cantidad de ST en la traducción del español al sueco, y, de IT en la traducción del sueco al español.

 • 10.
  Engström, Elin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Från Mister Yummy till Herr Mums: Översättning med kommentar: bildspråk i en novell av Stephen King2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen redogör för översättningen av en novell skriven av Stephen King. Förutsättningar för vald översättningsprincip är polysystemteori, deskriptiv översättningsvetenskap, tänkt målgrupp och resultatet av en stilanalys av källtexten där en riklig förekomst av bildspråk tydliggjordes. En analys av bildspråk i måltexten visade på en övervägande adekvansinriktad översättningsstrategi och på Stephen Kings status i målkulturen som hög snarare än låg. Problem under översättningsprocessen var främst översättningen av bildspråk.

 • 11.
  Frederiksen, Diana
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  BELF in the workplace: a linguistic ethnographic study: An observation of English as a lingua franca used by employees at a Swedish company2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper was aimed at researching the use of English as a lingua franca (ELF) in a business context by the use of linguistic ethnography (LE). Previous research has been primarily either survey- or interview-based or strictly qualitative in its investigation. Using shadowing observations of three employees at a Swedish multinational company and subsequently interviewing the participants about their use of Business English as a lingua franca (BELF), the present study set out to investigate for what kinds of functions and how often these employees use English on an everyday basis. English was shown to be the default language of the multinational company and the findings suggest that employees’ use of language is not only determined by the nature of their work and the business setting, but also by their personal backgrounds. Their education, upbringing, and social experiences since moving to Sweden have come to shape their language use at work and in everyday life. Moreover, there could be subsequent implications for them not only in work-related functions and activities at the company but also in their integration and immersion in Swedish society. Using LE to investigate language choice and use in a corporate setting allows for a more nuanced collection of data, providing a context to linguistic research.

 • 12.
  Fröderberg Shaiek, Christopher
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  The Distribution and Spread of English Loanwords: Some Indications from Written Bangla in Articles concerned with Science, Culture, Lifestyle, and Religion.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  English has served as a donor language of loanwords to many different languages in the world. One of these languages is Bangla. Despite the importance of the English influence on Bangla, few researchers have investigated English loanwords in Bangla and even fewer have looked at the distribution of them between different categories such as science, lifestyle, culture, and religion. The purpose of the present study was to establish whether the distribution of English loanwords varied between these categories, how these results would relate to findings in other languages, and what this would tell us about word-formation processes in relation to English loanwords in general. Articles related to these categories were found and analyzed to find English loanwords which were at the same time counted manually and compared with the overall amount of words in each article. The results showed a clear tendency for a higher number of English loanwords in texts concerned with the topic of science, followed by; lifestyle, culture; and lastly religion; the differences were statistically significant. These findings were also similar to what has been shown in other languages. Future research should aim to include a larger, more balanced sample, but also having a more reliable method of collecting and analyzing texts and words.

 • 13.
  Geisbauer, Dana
  Stockholms universitet. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska.
  Deutsche Modenamen: Ihre Herkunft und Bedeutung2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 14.
  Harnafi, Amina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  El uso del valenciano, la actitud hacia la lengua y la destreza escrita: Un estudio sociolingüístico sobre el dominio del valenciano de jóvenes alicantinos2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [es]

  Los jóvenes de Alicante viven en una sociedad donde coexisten dos lenguas, el castellano y el valenciano. La lengua valenciana es utilizada por jóvenes de Alicante tanto en ámbitos formales como informales. Los jóvenes hablantes de valenciano sienten un lazo identificativo con la lengua que se rige por las actitudes de éstos. La actitud lingüística conlleva a una identificación lingüística del hablante, la cual es una construcción social que se rige por las normas que rodean al hablante. La identificación bilingüe podría, por lo tanto, ser influenciada e influenciar a su vez a la competencia lingüística. El propósito del presente estudio es investigar en qué situaciones y contextos es usado el valenciano; con el objetivo de estudiar la relación entre el grado de bilingüismo, la actitud lingüística y el nivel de complejidad, corrección y fluidez (CAF) en la expresión escrita del valenciano. Partimos de la hipótesis de que el valenciano tiene, para la generación joven de Alicante, una función social y que la actitud hacia la lengua es positiva, lo que a su vez se refleja en la destreza escrita. Para comprobar nuestra hipótesis nos hemos basado en un cuestionario de hábitos sociales, un test de nivel de valenciano y dos redacciones, una escrita en castellano y una en valenciano. Con la participación de 59 jóvenes alicantinos, llegamos a la conclusión de que el valenciano es usado tanto en ámbitos formales como informales y que la actitud hacia la lengua es positiva, y que consideran importante dominar y preservar el valenciano. Además, los participantes han presentado un nivel alto de destreza en el valenciano escrito, mostrando complejidad y fluidez en la expresión escrita. Por otro lado, la corrección es más elevada en el castellano. También se ha podido ver que la identificación de los participantes está relativamente correlacionada con la competencia lingüística. 

 • 15.
  Johansen, Josef
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  Es femenino ponerse crema: Adjetivos que denotan género analizados desde la perspectiva contrastiva entre las variantes peninsular y mexicano del español y el sueco2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [es]

  Este estudio es un análisis de algunos adjetivos que denotan género desde una perspectiva contrastiva en el que se estudian ejemplos de tres regiones: México, España y Suecia. Es un estudio de lingüística de corpus donde el uso y significado de unos lexemas que denotan género se analizan mediante sus concordancias y se compara entre las regiones lingüísticas indicadas. Los usos potenciales encontrados de estos lexemas se pueden dividir en dos categorías principales: el uso relacional que indica una relación entre un concepto indicado en el contexto con uno de los géneros; y el uso caracterizador que indica una relación entre un concepto indicado y un conjunto de características que constituye uno de los estereotipos de los géneros. Además, existen contextos donde estos usos se mezclan y el significado incluye tanto referencias a las características estereotipadas como estrategias para asociar un concepto con uno de los géneros. El estudio incluye una profundización en el uso caracterizador y los estereotipos a los que alude. Las diferencias lingüísticas se han encontrado sobre todo en el uso relacional; en español se tiende a favorecer el uso de estos adjetivos en una mayor cantidad de contextos; mientras el uso relacional en sueco se predomina por el uso que atribuye género a un referente. Desde la perspectiva contrastiva el uso caracterizador ha resultado particularmente similar puesto que estos lexemas funcionan como los polos de un eje antónimo que deriva de la dicotomía de los géneros sociales.

 • 16.
  Johansson, Lina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Vem i hela världen säger så?: Normer vid översättning av könskodad dialog i manga2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker normer för översättning av könskodat språk. Genusvetare menar att könskodat språk inte bara upprätthåller stereotyper om kön utan också förstärker dem. Därför tycker feministiska översättningsvetare att det är viktigt att vara medveten om vilka stereotyper som översättningar överför mellan kulturer. Denna uppsats behandlar stereotyper om kön i japanska serier, så kallade manga. Med hjälp av den översättningsvetenskapliga metoden sammankopplade par jämförs källtexterna och måltexterna med varandra. Resultatet visar att nästan allt det könskodade språket har utelämnats i måltexterna. Trots att detta gör språket mindre stereotypt blir inte alla karaktärer mindre stereotypa. En karaktär är till och med mer stereotyp i måltexten än i källtexten. Detta visar att utelämning förmodligen inte är ett medvetet val av översättaren för att minska stereotyper. Anledningen till utelämningarna verkar istället vara att det är en norm att utelämna en stor del av karaktärers rollspråk.

 • 17.
  Lilja, Sebastian
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Översättning enligt normer: En kommenterad översättning av en IT-text2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis is comprised of an annotated translation of an English IT-text into Swedish. The source text is the installation manual for the software SDL Trados Studio 2014 and the thesis also contains a text analysis of the source text. The goal of the translation has been to use norms in the target culture and thus move the translation toward acceptability. The thesis therefore discusses norms based on Toury's (1995) framework.

  The thesis also contains an empirical study of the translation of three different IT-texts. The study shows that, when it comes to the specific norms investigated in the study, Swedish translations of IT-texts are guided by norms in both the source culture and the target culture.

 • 18.
  Moreno, Rosa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  La interferencia interlingüística en la producción oral de jóvenes suecos de ELH: "Después el perrito se comió un corvito"2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [es]

  El presente estudio investiga la influencia interlingüística a nivel léxico en la producción oral de jóvenes suecos de ELH, hablantes de la variedad chilena. Dos preguntas de investigación guían este trabajo. La primera pregunta examina el origen de las lenguas fuentes de influencias de ILL (Sueco L2 vs Inglés L3). La segunda pregunta se enfoca en los factores que determinan la incidencia de la ILL. Los datos fueron elicitados a través de una tarea narrativa y una entrevista. Asimismo, se utilizó un cuestionario para recabar información sociolingüística de los participantes. Los resultados indican que el sueco L2 fue la lengua fuente de mayor influencia en la ILL, frente al inglés L3 que no tuvo un rol muy importante. Se encontró, además, que la ocurrencia de la ILL vino determinada por varios factores lingüísticos. 

 • 19.
  Ottersten, Sara
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för teckenspråk.
  Andraspråksinlärares användning av olika verbtyper i det svenska teckenspråket2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Andraspråksinlärare använder speciella regler vid inlärningen av ett nytt språk. Det finns många teorier som beskriver hur. Interimspråkshypotesen och performansanalysen ligger till grund för denna undersökning. Verb är en av ordklasserna i svenska språket och specifikt för verb är att man kan uttrycka tempus. I teckenspråket kan verb ha formen fasta och polysyntetiska tecken, i både icke modifierad och modifierad form. Tidigare undersökningar (bl.a. Stenberg 2009) har fokuserat på de fel andraspråksanvändarna gör och har hittat att förenkling är den vanligast förekommande kategorin. Denna uppsats studerar hur informanterna använder verb. De använder främst fasta tecken för verb men efter mer undervisningstid använder de mer polysyntetiska tecken. Komplexiteten hos verb verkar öka från fasta till modifierade tecken och de polysyntetiska tecknen är de svåraste, i likhet med tyska studier. Man kan se generella likheter med interimspråkets teorier.

 • 20.
  Scot, Sky
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  An Investigation Concerning the Base-Generation of Four Old English Conjunct and Disjunct Adverbials within the Structure of Old English Clauses2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper is concerned with an investigation of four Old English adverbials with respect to where they are base-generated within the substructure of clauses which serve as examples of Old English prose. There are three structures in which base-generation of clausal constituents is deemed to occur: the CP, the IP, and the VP. Function and derivational movement are the governing factors which regulate the possibility of base-generation occurring within a particular structure. The movements undergone by clausal constituents, from their places of origin within the ‘underlying structures’ to their syntactic realization in the ‘surface structures’ of Old English clauses, are founded upon the model outlined in Johannesson (2009a) which is based on the tenets of Government and Binding theory. As there are no native speakers of Old English, the functions of these adverbials within their clausal environments are determined by their Modern English interpretations. Due to time and space constraints, four Old English adverbials were analysed within the context of one-hundred and twenty clauses which were extracted from The Dictionary of Old English Corpus (2004). Cases deemed to be ambiguous are addressed and classified separately; only one such case was encountered in the course of this study.

  The results should exhibit proof that base-generation of the four Old English conjunct and disjunct adverbials investigated occurs within one of the aforementioned structures. Note that any conclusions drawn are based upon Modern English translations and that the results pertain to the genre of Old English prose.

 • 21.
  Solensten, Sofia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Staff and student attitudes to reading in English at the Department of Business Administration, SU2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is based on a case study that discusses students’ attitudes and beliefs about parallel language i.e. studying in two languages instead of only one. The study has been carried through by performing interviews with five students on two occasions as well as one interview with one of the educators at the department of Business Administration.

  It was found that students are positive towards parallel language even though it requires more time for reading and risk of losing out on content. A couple of the reasons that the students are positive about are that they expect (i) increased language proficiency and (ii) further work opportunities as a result of reading course literature in English.

  However, according to the educator there is little chance that reading course literature in English will affect employability. The department’s main goal is to find good textbooks.

  It was also revealed that even though students intend to read their textbooks they use different strategies and sometimes try to evade texts entirely.

  The participants were also asked to participate in a small vocabulary test with the aim of finding out if the students had acquired some of the vocabulary in their textbooks. The results showed that the students who used dictionaries extensively got the highest score, whereas those who believed that they already were proficient enough in English and did not need dictionaries that much showed very poor results.

 • 22.
  Solensten, Sofia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Study-abroad in an L3 environment: A study of the development or oral proficiency in speech rate and pronunciation of dental fricatives2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to find out whether students participating in a study-abroad program for one and two terms improve their oral proficiency in speech rate and pronunciation of voiced and unvoiced dental fricatives. The participants consist of French, German and Spanish speaking students housed in an L3 environment and interacting with primarily L2 and bilingual speakers. This study was conducted by transcribing and analysing several pre-recorded interviews.

                        The results did not show any noteworthy progress in either speech rate or pronunciation, other than for the students who had the weakest oral proficiency at arrival. Nevertheless, all of the results are interesting because they indicate that oral proficiency must have many other influencing aspects. Hence, this survey suggests some reasons that partly may explain the results such as the level of previous knowledge, motivation, impact of lingua franca communities and different personality traits i.e. extroversion and introversion. Thus, the insight into how different features can affect acquiring an L2 may lead to improvements of today’s language learning environments.

 • 23.
  Spetz, Henrik
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  L’anxiété langagière et la production orale: Une étude sur les étudiants suédois de français langue étrangère à l’université2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to investigate foreign language anxiety at the university level. The

  concept of language anxiety is well-established within the second language

  research community, and is considered a distinct, measurable phenomenon. The

  pioneering research by Horwitz et al (1986), upon which much of the previous

  research on language anxiety is based, proposes that three categories make up

  language anxiety: communication apprehension, test anxiety, and fear of negative

  evaluation. Their framework and questionnaire for measuring students’ levels of

  language anxiety (1986) have been used in this study to investigate to what extent

  students of French, in three different courses, suffer from language anxiety, and

  what the nature of their anxiety is in relation to these three categories. The results

  show that a sizable proportion of the students of French at the university level feel

  a moderate level of language anxiety, with the highest levels of anxiety being

  recorded for communication apprehension in the beginners’ course. Another

  significant finding is that anxiety does not seem to decrease when fluency levels

  increase. Furthermore, this paper investigates anxious students’ own ideas of what

  might be done to relieve their speaking anxiety. Students were found to believe in

  a correlation between having speaking anxiety and a lack of language proficiency,

  too little speaking practice, not being well-prepared, and anxiety-inducing teaching

  practices.

 • 24.
  Stormo Scheie, Karianne Eugenie
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  El uso de la cortesía en las tertulias televisivas: Un análisis contrastivo entre una tertulia chilena y otra española2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis contrastivo sobre un corpus de dos entrevistas detertulias televisivas, una chilena llamada Más Vale Tarde y otra española que se llama Late Motiv. Investigaremos la estructura secuencial del habla, siguiendo la metodología del Análisis de la Conversación y el uso de cortesía basándonos en la teoría de la imagen pública (face) y la distinción cultural basada en la cortesía entre culturas de acercamiento y de distanciamiento.

  Nuestra hipótesis es que el sistema secuencial del habla del programa chileno Más Vale Tarde se inclinaría más hacia el discurso institucional con una alternancia de turnos predeterminada y que el sistema secuencial del habla del programa español Late Motiv se inclinaría más hacia el discurso conversacional de turnos no predeterminados. Además, sostendríamos que el conductor español Andreu Buenafuente utilizaría más estrategias que son representativos de la cultura de acercamiento, mientras que el conductor chileno Álvaro Escobar utilizaría más estrategias que son característicos de la cultura de distanciamiento.

  Los resultados revelaron que nuestra hipótesis se corroboró parcialmente: por un lado, el conductor español utilizó más cortesía valorizante, hubo una mayor diversidad de los mecanismos valorizantes, hubo intervenciones solapadas y el sistema secuencial se caracterizó por cotidianidad; por otro lado, el presentador chileno utilizó más cortesía mitigadora, hubo mayor diversidad de las formas de atenuación y el sistema secuencial indicó más formalidad. No obstante, hubo una diferencia mínima entre la cantidad de intervenciones solapadas y el resultado contrario a la hipótesis es que hubo mayor frecuencia de intervenciones colaborativas en la entrevista chilena, ambas características representativas de la cultura de acercamiento.

 • 25.
  Sundmalm, Sara Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  The Syntactic Origin of Old English Sentence Adverbials2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

   

  Languages rely on grammatical rules, by which even such variable constituents as adverbials are affected. However, due to the many different positions in Old English sentences taken up by adverbials, it is easy to wrongfully assume that there is an absence of grammatical rules regarding adverbials in Old English. Hence, it may be possible to detect patterns of behaviour among Old English adverbs if their different position and movement within various clauses is studied systematically. This paper has been focused on examining two conjunct adverbs, and two disjunct adverbs, functioning as sentence adverbials in prose, in order to contribute information of where they are base-generated within the syntactic structure of Old English clauses, and thus hopefully contribute to a better understanding of the grammatical system of Old English. 120 sentences of prose containing sentence adverbials have been examined according to the Government and Binding Theory, as introduced in Stæfcræft: An Introduction to Old English Syntax, in order to establish where the different textual constituents of Old English are base-generated.

 • 26.
  Sánchez Abascal, Pablo
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  La aplicación del componente pragmático funcional en un manual sueco de español publicado tras el currículo Lgy 20112016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  El objetivo de esta monografía es el de analizar el modo en el que un manual didáctico para la enseñanza del español en el contexto educativo sueco de bachillerato aplica y desarrolla la competencia pragmática funcional en sus propuestas didácticas. Para la realización de dicho análisis usaremos como instrumento de medida, por una parte, las actividades de simulación, escenario y role-play que propone Sánchez Sarmiento (2005), y que se dirigen a la activación de la competencia pragmática de los estudiantes de lenguas extranjeras y, por otra, los criterios de transacciones e interacciones de colaboración para el desarrollo de la competencia pragmática funcional que se recogen en el §.5 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER, 2002). La hipótesis de la que parte este estudio postula que el manual que analizamos (Caminando 5, Natur & Kultur, 2013), a pesar de estar compuesto de propuestas didácticas en las que se presentan el componente pragmático funcional, no enuncia de forma explícita el trabajo con ella, no conduce ni a su activación ni a su desarrollo, su frecuencia de aparición en el manual es irregular, y las actividades que forman parte de sus propuestas didácticas no proponen reflexiones metapragmáticas sobre los propios contenidos pragmáticos de la lengua. La investigación que hemos desarrollado confirma que, aunque en algunas propuestas didácticas del manual  se proponen actividades que activan y desarrollan algunos de los criterios de transacción e interacción colaborativa del MCER (2002), su tratamiento resulta poco exhaustivo y su explicitación es escasa. Sin embargo, se puede constatar que el manual representa un acercamiento a los principios metodológicos de los enfoques comunicativos y que su explotación didáctica, aunque no de forma explícita, conduce, en parte, al trabajo con algunos de los criterios pragmáticos funcionales que se proponen en el MCER (2002).

 • 27.
  Tönnes, Emma
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  SCUM på svenska: En uppsats om Sara Stridsbergs översättning av SCUM Manifesto och hennes tillhörande förord2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har tre syften, alla beträffande Sara Stridsbergs översättning av amerikanskan Valerie Solanas radikalfeminstiska SCUM Manifesto från 1968: att göra en övergripande karaktäristik av översättningen, att undersöka och presentera nyckelord i översättningen, samt att beskriva samspelet mellan Stridsbergs förord och översättning. Med textanalysmodeller av Yvonne Lindqvist, Lennart Hellspong och Per Ledin genomförs textanalyser av översättningen i stort, av ett urval av nyckelord och av förordet. Resultaten visar på att Stridsberg gjort en fri översättning med fokus på språk och stil, och att förordet kompletterar översättningen och bjuder in läsaren till olika sätt att läsa manifesttexten på. I diskussionen avhandlas resultatens betydelse i förhållande till tidigare forskning och vad mina resultat betyder utifrån André Lefeveres teorier om att ideologiska och poetologiska faktorer är det viktigaste vid översättsval. Uppsatsens slutsats är att Stridsberg översatt texten i huvudsak som litterär text istället för som politisk kortare skrift eller längre pamflett, och att förordet presenterar Stridsbergs ingång till texten och hjälper läsaren att göra en litterär läsning av manifestet.

 • 28.
  Törnqvist, Jennifer
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Using Coh-Metrix to investigate changes in student texts: Comparing student writing from 1999 and 20092015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates Swedish students’ texts from two time periods: 1999 and 2009, in search of cohesive evidence indicating a change of quality influenced by the development of the Internet. The method used in this study is the application of a computational tool that provides measures of language and discourse called Coh-Metrix, which provides measures along several cohesion variables, including word concreteness, deep cohesion, verb cohesion and lexical diversity. The results showed that the student texts from 2009 had higher lexical diversity, suggesting a larger vocabulary, which is closely connected to text quality. The results also showed a higher use of deep cohesion in the texts from 2009, which suggest that the writers know how to use connectives. In contrast, the student texts from 1999 showed a higher use of verb cohesion, suggesting the texts being written in a more narrative style, which is often connected to younger students. By using Coh-Metrix to study evidence of cohesion, this study could contribute with relevant findings about how students’ written English has changed over a period of time. 

 • 29.
  Vendel, Agnes
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  Discontinuous Noun Phrases in Classical Latin Prose: A Case Study of Cicero's Pro Milone2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Studies on the phenomenon of hyperbaton (or discontinuous noun phrases) in Latin have traditionally suffered from over-generalizing descriptions and categorizations drawing on examples from a variety of sources. This thesis attempts a different approach, closely examining the totality of instances in a single text, Cicero’s Pro Milone, in view of establishing a preliminary typology and to investigate the motivations behind it. It also consistently compares the discontinuous data with continuous examples, in order to rule out as many alternative motivations as possible. The results suggest that the discursive value of the components is crucial for whether hyperbaton occurs or not: in particular a combination of a pragmatic function (Topic or Focus) and Contrast, and connects this to some recent theoretical proposals.

 • 30.
  Verdizade, Allahverdi
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Selected topics in the grammar and lexicon of Matal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis describes basic grammatical features and lexicon of Matal, a Chadic language spoken by around 18 000 people in northern Cameroon. A translation of the New Testament is used as a parallel text for the purposes of this study. The identified language structures are compared with other Chadic languages. The results show that Matal is overall typical for the language family, except for the pronominal system, which lacks a clusivity distinction. Nouns and adjectives have a limited morphology, only expressing number as a grammatical category, whereas verbs have many categories that are expressed morphologically, by prefixation and suffixation. For finite verb forms, subject prefixes are obligatory. Tense is expressed either by altered tone in the stem vowel or morphologically. Several verbal suffixes with number and person variants have been identified, although their functions have not been entirely clarified. A system of complex adpositions that make extensive use of grammaticalized body concepts has also been inquired, within which the phenomenon of preposition agreement has been identified. Basic syntactic features, such as word order, negation and topicalization are also addressed. The analysis of the lexicon demonstrates that the basic vocabulary is mainly inherited from earlier stages of the language, but a large number of lexical loans in various semantic domains have also entered Matal.

 • 31.
  Vikström, Niclas
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  “[E]en strict offensive och defensive alliance” and “the danger this King and the 2 Queens were in”: News Reporting in Early Modern Swedish and English Diplomatic Correspondence2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The study of early cross-linguistic diplomatic epistolography was first introduced in Brownlees' (2012) comparative study of Italian and English personal newsletters. Given the field’s young age and the strong need for both further research and the retrieving of new, untranscribed and unanalysed data, the present study set out to help move this field forward by examining, at both a textual superstructure and semantic macrostructural level, two sets of unchartered diplomatic newsletters which representatives at foreign courts despatched back to their respective home countries. The first set of original manuscripts comprises periodical newsletters which Baron Christer Bonde, the Swedish ambassador-extraordinary to England, wrote to Charles X, King of Sweden, between 1655-6, whereas the second set consists of letters sent in 1680 by John Robinson, England’s chargé d’affaires in Sweden, to Sir Leoline Jenkins, Secretary of State for the Northern Department of England. The analysis has shown that whereas the textual superstructures of the two diplomats’ correspondences remain similarly robust, the instantiating semantic macrostructures display not only stylistic and compositional, but also narrative, variation.

 • 32.
  Vikström, Niclas
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Tudor and Stuart England and the Significance of Adjectives: A Corpus Analysis of Adjectival Modification, Gender Perspectives and Mutual Information Regarding Titles of Social Rank Used in Tudor and Stuart England2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the present study has been to investigate how titles of social rank used in Tudor and Stuart England are modified by attributive adjectives in pre-adjacent position and the implications that become possible to observe. Using the Corpus of Early English Correspondence Sampler (CEECS) the present work set out to examine adjectival modification, gender perspectives and MI (Mutual Information) scores in order to gain a deeper understanding of how and why titles were modified in certain ways. The titles under scrutiny are Lord, Lady, Sir, Dame, Madam, Master and Mistress and these have been analysed following theories and frameworks pertaining to the scientific discipline of sociohistorical linguistics.

     The findings of the present study suggest that male titles were modified more frequently than, and differently from, female titles. The adjectives used as pre-modifiers, in turn, stem from different semantic domains which reveals differences in attitudes from the language producers towards the referents and in what traits are described regarding the holders of the titles. Additionally, a type/token ratio investigation reveals that the language producers were keener on using a more varied vocabulary when modifying female titles and less so when modifying male titles. The male terms proved to be used more formulaically than the female terms, as well. Lastly, an analysis of MI scores concludes that the most frequent collocations are not necessarily the most relevant ones.

     A discussion regarding similarities and differences to other studies is carried out, as well, which, further, is accompanied by suggestions for future research. 

 • 33.
  von Rettig, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Translating Expressive Prose using CAT Tools: An investigation into discerning the effects of segmentation in student translations2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Computer Assisted Translation tools continue to become more ubiquitous, but translation students do not necessarily receive much training in using them, and may therefore find translating when using them very different to translating freehand. An experiment was conducted where a three Master’s students were each asked to translate two texts; one in a CAT tool and the other freehand, and the resulting target texts were inspected to determine whether they may have been affected by the segmentation performed by the CAT tool compared to freehand translations of the same text, and if so, how. There were indications that in certain cases, such as very long sentences, the CAT tool may act as a visual aid, and also indications that certain students may be more prone to follow the segmentation provided by the CAT tool than others. However, the influence of personal translator style and translator’s habitus cannot be disregarded and as such the differences that are apparent cannot be entirely attributed to the CAT tool.

 • 34.
  Westerlund, Marcus
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Punktregel och precision: Kommenterad översättning av en EU-förordning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utgörs av en kommenterad översättning av ingressen och det första kapitlet i artikeldelen av den franska versionen av Europaparlamentets och rådets förordning nr 528/2012 till svenska. En strategi för översättningen bestäms utifrån ett antal utgångspunkter, exempelvis översättningsvetenskapliga teorier och EU:s anvisningar för översättning av rättsakter. Översättningen och den befintliga svenska versionen av förordningen analyseras sedan i syfte att undersöka likheter och skillnader i översättningsstrategi. Denna analys fokuserar på tre faktorer: transposition, modulation samt meningsbyggnad och EU:s punktregel. Det framkommer att både författarens egen översättning och den befintliga EU-versionen är mycket källtexttrogna, men att den befintliga versionen är mer källtexttrogen än vad uppsatsens översättning är, vilket tyder på en stark norm att inte avvika alltför mycket från källtexten.

 • 35.
  Wikström, Joakim
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  La representación del empleo de los tiempos pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto en libros de gramática, difundidos internacionalmente y en Suecia2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates the comprehensibility of the preterite and imperfect explained in grammar books addressed to both international and Swedish audiences and how useful those explanations are in practice. One grammar book is in Spanish, one is in English and three are in Swedish, one of which is a textbook for teaching purposes. The aim of this study is to test whether a high abstraction level of the grammatical explanations could be counterproductive, while a low abstraction level could be incorrect. The analysis is based on five cases expressed in five Swedish sentences, with each sentence containing one verb which is to be put in the preterite or imperfect tense while transmitted into Spanish. The analysis shows that the abstract explanations of the Spanish monolingual grammar, and the lack of examples in Spanish and comparisons with other languages, make it difficult for the learner to choose between the preterite and the imperfect tense in the cases, while the short explanations of the Swedish grammars don’t always hold enough information to help the learner choose between the tenses. The grammar book with explanations in English has long explanations, many examples in Spanish and comparisons with English and a low abstraction level, which appears to provide the learner with the best help.

   

1 - 35 of 35
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf