Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 16 av 16
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  af Sandeberg, Susanne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Engelskundervisningens betydelse för elever med dyslexi2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien belyser och diskuterar hur undervisning i engelska inom grundskola och gymnasium samt antagningsregler till högskola kan påverka möjligheten att utbilda sig i tekniska ämnen för personer med dyslexi. Studien belyser att det finns en hel del som tyder på att undervisningen i engelska i grundskola och gymnasium ofta inte är anpassad till de elever som har fonologiska svårigheter, och att detta kan få avgörande betydelse för deras framtid.

  I en första delstudie görs en enkätundersökning bland engelsklärare i grundskola och gymnasium för att se om de har goda möjligheter att undervisa elever med dyslexi. Undersökningen visar bland annat att det har funnits brister på lärarhögskolor när det gäller utbildningen om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

  81 % av de 33 lärare som har engelska i sin utbildning svarar att de inte har fått kunskap om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som hjälper dem i undervisningen i engelska. Undersökningen visar också att flera kommuner inte ger lärarna den fortbildning de behöver och att många lärare upplever en vardag med tidsbrist, för få alternativa verktyg och för stora undervisningsgrupper.

  I en andra delstudie belyses framgångsfaktorer i engelska för elever med dyslexi. Fyra högskolestudenter som har dyslexi djupintervjuas, samtliga går fjärde året på utbildningen till civilingenjör. Två av studenterna har MVG i engelska B från gymnasiet och två har inte läst engelska B.

  I en tredje studie görs en jämförelse mellan gymnasiebetygen i engelska för 30 studenter med dyslexi på civilingenjörsprogrammet och en kontrollgrupp. Studien visar bland annat att det är 10 % av dyslektikerna som inte skulle ha kommit in på utbildningen på grundval av sina betyg om de hade sökt hösten 2010 när det är nya antagningsregler med högre språkkrav.

 • 2.
  Andersson, Niklas
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Stereotypes of English in Hollywood Movies: A Case Study of the Use of Different Varieties of English in Star Wars, The Lord of the Rings and Transformers.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay deals with the use of linguistic stereotypes in Hollywood movies. It investigates whether attitudes towards English dialects found in studies on perceptual dialectology are reflected in the selected movies and discusses the notion of linguistic identity and how standard and nonstandard speech, respectively, are used symbolically to emphasize features of characters in eleven movies from three different movie series, namely The Lord of the Rings, Star Wars and Transformers, with a main focus on syntactic and phonological dimensions. The essay finds a correlation between standard speech and features of competence and wisdom, and nonstandard speech and features of solidarity, sociability and traits of stupidity and humor. Moreover, very specific perceptions of certain varieties of English are probably utilized as amplifiers of equally specific characteristics of some characters. The use of dialects and accents in these movies is probably intentional and not coincidental.

 • 3.
  Canfora, Iraima
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  El pronombre sujeto en la interlengua (sueco L2) de un grupo de hispanohablantes2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  La presente investigación estudia la omisión del pronombre sujeto en la interlengua de un hablante nativo de español (L1) en el proceso de adquisición del sueco como (L2). La posibilidad de que un hispanohablante omita el pronombre sujeto, aceptado en español que es una lengua de sujeto nulo, a la hora de adquirir una L2 que no admite tal omisión, es una de las interrogantes a las que trataremos de dar respuestas, sobre todo si esta omisión se debe a transferencias de la L1 (lengua materna), en el caso que se compruebe que eso sí ocurre. Una hipótesis que nos planteamos es si el aprendiz que cuenta ya con conocimientos previos de la estructura gramatical de una lengua que no admite el pro-drop, comete menos el error de omisión del pronombre sujeto. Nuestro propósito es demostrar lo antes dicho mediante un estudio con aprendices hispanohablantes. Concluido el mismo, los resultados obtenidos muestran que aún sin tener otra lengua extranjera (LE), como por ej. el inglés, no necesariamente se omite el sujeto, a causa, como teníamos la creencia, de una sobregeneralización de reglas.

 • 4.
  Careborg, Kristina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Att ta sig vatten över huvudet: En studie om idiomförståelse ur ett tvåspråkighets- och andraspråksperspektiv2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur väl tvåspråkiga elever i årskurs 9 behärskade vanligt förekommande idiomatiska uttryck i skrivet språk. Tre faktorer som enligt tidigare studier visat sig påverka idiomförståelse är; semantisk transparens, om uttrycket står i en kontext samt tidigare kännedom om uttrycket. Läsförmågan kontrollerades med ett standardiserat avkodnings- och läsförståelsetest, och idiomförståelsen testades utifrån ett test med 45, främst transparenta frekventa idiomatiska uttryck, isolerade respektive i en kontext. Resultaten visade att typ av tvåspråkighet och nivå på läskunnighet påverkade idiomförståelsen. De successivt tvåspråkiga med svenska som andraspråk klarade inte av att använda kontexten vid tolkningen i lika hög grad som de simultant tvåspråkiga och successivt tvåspråkiga med svenska som förstaspråk. Däremot presterade båda grupperna bäst vid tolkningen av idiomatiska uttryck som de hade kännedom om sedan tidigare. Enligt utvecklingsmodellen, global elaboration model (GEM) börjar utvecklingsprocessen för figurativ kompetens i 8 årsåldern hos enspråkiga barn. Enligt resultaten i denna studie kunde successivt tvåspråkiga med svenska som andraspråk i årskurs 9 jämföras med enspråkiga barn i 7-8 årsåldern, medan gruppen med simultant tvåspråkiga och successivt tvåspråkiga med svenska som förstaspråk, kunde jämföras med enspråkiga barn mellan 9-12 år.

 • 5.
  Cleve, Linn
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Specialpedagogiska institutionen.
  "Det ingår liksom att anstränga sig lite": En studie om pedagogers förhållningssätt och tankar om språkstimulerande arbetssätt för flerspråkiga barn i förskolan.2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien syftade till att belysa hur några pedagoger med olika typ av bakgrund, verksamma i ett homogent svensktalande respektive ett mer mångkulturellt område, tänker om och arbetar med flerspråkiga barn i förskolan. Frågeställningarna rörde pedagogernas syn på hur en språkstimulerande miljö bör utformas, positiva samt negativa aspekter i arbetet med flerspråkiga förskolebarn, samt om skillnader i uttalanden hos de olika yrkesrollerna kunde utrönas. Jag ville också ta reda på om barnens modersmål talades i verksamheten eller om dess ursprung lyftes fram på något annat vis. Jag använde mig av intervjuer som forskningsmetod.

  Min resultatanalys visade att samtliga pedagoger betonar användandet av ett nyanserat, rikt och benämnande språk i det vardagliga talet, under alla situationer i verksamheten. För barn med annat modersmål än svenska blir det extra viktigt med stöd i form av bilder och konkret material, enligt pedagogerna. Problematiska aspekter med att tala flera olika språk i verksamheten, som lyftes fram var dels organisatoriska - att erhålla pedagoger med en viss flerspråkig kompetens - och dels att hålla en sund balans där också det svenska språket ska betonas. På två av förskolorna talar pedagogerna andra språk än svenska i den dagliga verksamheten. De gör detta med hänvisning till de positiva kognitiva effekter barnet får. Tvärtemot detta har en förskollärare på en annan förskola valt att inte tala flera olika språk i verksamheten. Hon menar att detta sänder ut negativa signaler till de barn vars modersmål inte talas av någon av pedagogerna. Generellt sett framkom en ståndpunkt hos pedagogerna om att problem och svårigheter ingår i yrket, det ingår att anstränga sig, varför exempelvis språkförbistringar egentligen inte anses vara jobbigt.

 • 6.
  Cortes, Elisabet Eir
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för fonetik.
  Mapping articulatory parameters on formant patterns: From articulations to acoustics non-stop2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The traditional way of estimating the formant frequencies from articulatory data presupposes knowledge of how the vocal tract cross-sectional area varies for a given articulatory shape (Fant 1960/1970). Accordingly, in order to derive the formant pattern of a given articulation, the three-dimensional shape of the vocal tract (VT) needs to be known. In the past cross-sectional areas have typically been derived by means of ‘d-to-A rules’ that use the mid-sagittal cross-distance d at each point along the VT to produce a corresponding cross-sectional area A. X-ray and MRI data have been used to calibrate such rules (Heinz & Stevens 1964, Sundberg et al. 1987, Ericsdotter 2005). Although this procedure has produced many useful results it is time consuming and laborious. It is speaker-specific. It presupposes access to information on the three-dimensional shape of the VT, which is not experimentally readily accessible. Such observations raise the question whether sufficiently accurate alternative approaches can be developed. Is it possible to go straight from articulatory data to formant frequencies without having to construct a cross-sectional area function? If such methods could be developed it would have many uses both in phonetics and practical applications.

  This paper reports an attempt to map the time variations of selected articulatory parameters from X-ray profiles directly on the formant tracks using multiple regression analysis. Preliminary results for F1 indicate that multiple regression analysis can indeed be useful for making such predictions. The prospects of extending the present analyses to other formants are discussed.

 • 7.
  Josefsson, Emil
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  A journey through our surroundings: A study of organizational metaphors in Metasaga2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  According to recent cognitive science, our perceptive senses help develop human cognition, and the process of organizing our inner representations of the world around us. As a result, conceptual metaphors are deemed to be essential to our understanding of abstract entities; how we perceive an organization depends for instance on what metaphor is used to describe it. Thus, conceptual metaphor theory has been given a lot of attention in the past thirty years. The Metasaga philosophy was established on the Shetland Islands in 2008. The idea is for participants to explore the environment and create reflective questions involving metaphors which can be used for reflective purposes in connection to work, school, businesses or other organizations. In this paper, linguistic metaphors involving organizations in 228 reflective questions were studied. The linguistic metaphors were sorted according to which organization conceptual metaphor they appeared to belong to. A broad category called Organization Is Physical Structure was set up, and the name was taken from Joseph Grady’s list of primary metaphors in Lakoff and Johnson (1999 pp. 50-55) Four sub-categories of organization metaphors were subsequently established: Organization Is An Artificial Structure, Organizational Help Is Support, Organization Is A Plant and Organization Is A Living Creature. Almost 55 % of the reflective questions involving organization shared the common theme of a description of an organization as some kind of artificial structure. Thus, it seems likely that we often think of organizational arrangement as some kind of concrete structure and also that we use different metaphors depending on how the organization is structured.

   

 • 8.
  Lindell, Klara
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  A standard case of subtitling.: A comparative analysis of the subtitling of Scrubs and House M.D. with a focus on medical terminology.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Toury’s first law of translation states that translation of all kinds entails standardisation and, moreover, that the more peripheral the status of a text is, the more standardised its translation will be. As such, the purpose of this essay was to investigate to what extent this holds true in the Swedish translations of the two US television hospital shows Scrubs and House M.D. Though they are both hospital shows, House M.D. – considering its unprecedented genre hybridity and unusual plot structure – is a less mainstream and, as such, more peripheral example of a hospital show than Scrubs, which is more mainstream and, consequently, has a more central position within this genre. The object of study concerned the genre-specific register shared by the two shows – i.e. the medical terminology – which was extracted together with its Swedish subtitles and analysed, mainly in terms of coupled pairs. The analysis consisted of identifying which translation strategies had been adopted in the transfer of terminology and, moreover, what these strategies had entailed in terms of semantic increase, decrease, or correspondence between the original texts and their translations. From this it was concluded that both texts were indeed standardised and, additionally, that House M.D. – as the more peripheral of the two texts – had undergone a more extensive standardisation than Scrubs – being the text holding a more central status.

 • 9.
  Martín Peña, María Elena
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  Los pronombres átonos.: Complejidad y usos divergentes.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  Debido a que estudios sobre la adquisición del Español como Lengua Extranjera (E/LE) en Suecia señalan que el aprendizaje de los pronombres de complemento directo (CD) y complemento indirecto (CI) resulta difícil al estudiante causándole problemas en la comprensión y producción; y debido a que esos pronombres átonos son introducidos en etapas iniciales del aprendizaje a pesar de la complejidad de los pronombres átonos del sistema casual general del español en el programa de E/LE en Suecia.

  Para eso, se hace explícita la descripción del uso de los pronombres átonos con el objetivo de ilustrar la complejidad en la adquisición (aprendizaje y uso) de ellos. En el espectro de la complejidad además de la función y característica se describen factores extrínsecos a nivel diatópico y a nivel diastrático. Se examina en el corpus cómo los apartados de explicación gramática referente a los pronombres átonos están diseñados y presentados. El método del trabajo es entonces descriptivo y lingüístico basado en teorías cognitivas sobre la adquisición de segundas lenguas, Mitchell & Myles (1998) así como en el rol del input en el aprendizaje y la enseñanza de la gramática en el E/LE, Cadierno (1995).

  A pesar de la introducción temprana de dichos elementos debido al uso frecuente de ellos en el español se encuentra que los libros de textos y manuales analizados no reflejan la complejidad descrita en el marco teórico. La distribución y uso de los pronombres átonos en el corpus no es conforme al sistema etimológico o sistema casual general del español, es decir, se mezclan diferentes sistemas. Por otra parte esos sistemas o usos divergentes son escasamente presentados al estudiante.

 • 10.
  Meza, Rodrigo
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  El uso de los sustantivos abstractos/concretos y de los verbos de movimiento en hablantes no nativos de español muy avanzado2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  La presente investigación estudia el uso de los sustantivos abstractos/concretos y de los verbos de movimiento en hablantes no nativos de español muy avanzado.

  En este estudio, nosotros creemos que el input comprensible, la interacción y la frecuencia con que se utiliza la lengua meta son factores importantísimos para poder adquirir, desarrollar y afianzar el uso de las categorías que nos interesa estudiar.

  A partir de estas premisas, es posible pensar que un hablante no nativo (HNN) muy avanzado de una L2 debería tener un nivel idiomático muy parecido al de un hablante nativo (HN) dentro de los campos donde se da la interacción, pero ¿Qué sucede cuando un HNN es sometido a pruebas que disminuyen el efecto de estos factores? ¿Deberían, entonces, existir diferencias significativas en los recursos léxicos utilizados por ambos grupos (HNNs en relación a HNs)? Así, y a grandes rasgos, el objetivo principal de nuestra investigación es poder determinar cuándo los HNNs no alcanzan el nivel de ocurrencias presentado por los HNs.

   

 • 11.
  Nilsand, Katja
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  English Abbreviation and Acronym Usage Amongst Swedish Adolescents A Netspeak Inquiry2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In today’s media society the Internet and the language that faces us therein is constant. Social Media (i.e. Facebook, Twitter etc.), Weblogs (blogs), Online Network games and the increasing amount of Internet use feed us with the new language features , and with a generation that is “Born to be wired,” a new language evolves.

       The aim of this paper is to find out what kind of English abbreviations and acronyms, springing from Netspeak, do Swedish adolescents from 12-15 years of age use. Which of them do they use in written language and which in spoken? And do they know what the abbreviations they use denote?

       The inquiry is based on a questionnaire survey given to pupils in junior high school and then studied through diverse perspectives.

       The results indicate that the Swedish adolescents to whom this survey was given claim to use Netspeak. The most common words they use are LOL (Laughing out Loud), OMG (Oh my God) and BTW (By the way). However, not all of them use them in spoken language and not all of them know what the abbreviations and acronyms they use mean.

  According to the survey a lot of the pupils read blogs, use Skype and other social medias, which can be a trigger for their massive use of English abbreviations.

 • 12.
  Olsson, Bruno
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Subordinate clauses in Kashaya Pomo2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The present study analyzes subordinate clauses in Kashaya (Pomoan; Northern California). Subordinateclauses have not received any substantial attention in the literature on Kashaya, and the aim of the study istherefore to provide a general description of the morphosyntactic characteristics of some of the mostimportant subordinate clause types. Data was mainly taken from two sources: a collection of transcribedtexts (Oswalt 1964) and the manuscript of an unfinished dictionary (Oswalt, no date), from whichsentences that appeared to consist of combinations of two or more clauses were extracted. In order todetermine whether the constructions found in these sentences involved subordination, they wereexamined in accordance with the parameters proposed in Lehmann (1988). These parameters includerestrictions on word order, reduction of the grammatical categories expressed on the subordinate verb andthe presence of nominal morphology (e.g. case marking) on the subordinate verb. This investigationresulted in the identification of a number of subordinate clause types, of which seven are presented in thestudy: three complement clause constructions, one relative clause construction and three adverbialconstructions. Subordinate clauses are characterized by strictly verb-final word order and partialmorphological reduction. The study also provides a more thorough analysis of relativization strategiesand of the clausal nominalizations involved in several of the constructions that are examined.

 • 13.
  Ouahabi, Zaynab
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  Diferencias en la realización y percepción de actos de habla de (des)cortesía entre estudiantes universitarios en Suecia, hispanohablantes y suecos.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

          Nuestro objetivo con el presente estudio es analizar si existen diferencias en cuanto a lo que se considera cortés y/o respectivamente descortés entre hablantes nativos de sueco e hispanohablantes que residen en Suecia. Este objetivo nos motivó a realizar encuestas dirigidas a informantes representativos de ambos grupos. Las encuestas fueron diseñadas para observar en qué medida había diferencias en cuanto a la realización de ciertos actos de habla y si estas diferencias se debían a que los informantes percibían los actos como más o menos amenazantes dependiendo de los contextos socio-culturales vigentes en sus sociedades de origen. Estas encuestas se hicieron en el idioma del informante (sueco respectivamente español). A partir de las respuestas a las preguntas de la encuesta registramos algunas realizaciones de los actos en estudio que reflejaban diferencias en el estilo comunicativo de estos dos grupos de hablantes. Creemos que es la distinta pertenencia sociocultural de los integrantes de estos grupos, lo que influencia que haya diferencias en el modo de realizar actos de habla, en principio similares. Los resultados de este trabajo muestran que hay variación entre los grupos en estudio en  el modo de realizar los actos del saludo, el agradecimiento y la petición. Por otra parte también comprobamos la existencia de diferencias en el uso de las formulas de tratamiento. y Usted.

 • 14.
  Rosell, Christoffer
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  Sardinas contra tiburones: El discurso de la política comercial de Evo Morales con respecto al Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  Esta tesis de máster trata del discurso de la política comercial del presidente de

  Bolivia Evo Morales, con respecto a la negociaciones del pilar comercial del

  Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea.

  Mediante un análisis del discurso de Morales, se responde a las preguntas de

  cómo puede caracterizarse el discurso de Morales, en qué se fundamenta y qué

  fines estratégicos tiene. El hilo conductor del trabajo es que Bolivia tiene un

  presidente que representaría la imagen social de los pueblos originarios y cuando

  Europa propone un nuevo proyecto como el Acuerdo de Asociación, este proyecto

  sería percibido como neocolonialista, donde es Europa quien decide en los

  asuntos internos de su socio latinoamericano. Se analizan 23 declaraciones de

  Morales, concluyendo que las alusiones a la Colonización es la característica más

  central de su discurso y que este tema ha afectado la posición de Bolivia en las

  negociaciones.

 • 15.
  Skirgard, Hedvig
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Finns det dubbelnegation i svenska dialekter?: -inte...e i två Hälsingemål2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen beskrivs den syntaktiska distributionen av en andra negator, e i två svenska dialekter. Det finns tidigare belägg för att e förekommer i slutet av negerade satser i icke-standarddialekter. Uppsatsen redogör också för tidigare forskning om ett relaterat rikssvenskt fenomen (inte... inte), dialektforskning om e samt språktypologisk forskning som relaterar till negation och i synnerhet dubbelnegation. Uppsatsen baseras på en parallell\-korpusundersökning med material från två svenska dialekter, Forsamål och Jarssemål. I undersökningen studeras syntaktiska mönster som är relevanta för distributionen av en andra negator, såsom satstyp, underordning, upprepning av subjekt med mera. Huvudresultatet är att e är mycket frekvent, särskilt efter huvudsatser. E är mycket ovanligt i bisatser, men annars finns det få tendenser till andra syntaktiska mönster i materialet. Olika teorier om vad denna andra negator skulle kunna ha eller ha haft för funktion presenteras. Vidare forskning om den syntaktiska distributionen av e i fler dialekter såväl som dess funktion i desamma behövs.

 • 16.
  Vafaeian, Ghazaleh
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Breaking paradigms: A typological study of nominal and adjectival suppletion2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Suppletion is a term used to describe the occurrence of unpredictable and irregular patterns. Although typological research has been devoted to verb suppletion, not as much attention has been given to suppletion in nominal and adjectival paradigms. The thesis presents the cross-linguistic distribution of nominal and adjectival suppletion. The lexical distribution as well as the features involved are presented. The results of nominal suppletion show that nouns referring to humans are most often suppletive, that number is the most common grammatical feature involved in nominal suppletion and that „child‟ is by far the most common noun to be suppletive cross-linguistically. The results on adjectival suppletion show that adjectival suppletion is well spread though not very common cross-linguistically. A study of 8 Semitic languages shows that „woman‟ versus „women‟ are stable suppletive forms in this language family.

1 - 16 av 16
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf