Change search
Refine search result
1 - 32 of 32
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Abrahamsson, Niclas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Research on Bilingualism.
  Development and recoverability of L2 codas: A longitudinal study of Chinese/Swedish interphonology.2001Report (Other academic)
 • 2.
  Bergman, Brita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Sign Language.
  Barns tidiga teckenspråksutveckling: med illustrationer av Lena Johansmide2012Report (Other academic)
 • 3.
  Bergman, Brita
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Sign Language.
  Björkstrand, Thomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Sign Language.
  Teckentranskription2015Report (Other academic)
 • 4.
  Bigestans, Aina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Languages and Language Development.
  Persson, Catarina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Languages and Language Development.
  Skeppstedt, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Languages and Language Development.
  Den ämnesteoretiska kunskapsbasen för sfi‐läraruppdraget: - och om professionalitet, professionalisering och behovet av formell utbildning för sfi-lärare2007Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Många lärare, skolledare, studerande och förvaltningstjänstemän har genom åren tagit kontakt med Nationellt centrum för svenska som andraspråk för att få klarhet i vad som ska krävas för "behörighet" att undervisa i sfi.

  För att sfi‐lärare ska kunna få sina kunskaper validerade, måste det finnas en möjlighet att relatera den individuella kompetensen till en beskriven och fastställd kunskapsbas som är allmänt giltig för uppdraget att undervisa inom sfi.

  Avsaknaden av beskrivningar av sfi‐läraryrkets kunskapsbas har skapat en osäkerhet bland såväl tjänstemän som ska rekrytera lärare som bland enskilda individer som genom utbildning vill skaffa sig kvalifikationer som gör att de kan bedriva sfi‐undervisning. Denna osäkerhet förstärks genom att det saknas riktlinjer i frågan i såväl skollagen och andra gällande styrdokument som i annan skriven information från myndigheter inom skol‐området. Någon sådan information tillhandahålls inte heller av de lärosäten som erbjuder fristående kurser, eller inriktningar i lärarprogrammen inom området svenska som andraspråk.

  Det var bland annat mot denna bakgrund som Myndigheten för skolutveckling gav NC det uppdrag som enligt överenskommelsen har följande innehåll:

  1. att NC ska göra en analys och bedömning av vilka kunskaper och vilken kompetens inom ämnet svenska som andraspråk som kan anses nödvändiga för lärare som är verksamma inom sfi
  2. att analysen också är tänkt att utgöra ett underlag och stöd till lärosäten då validering av yrkesverksamma sfi‐lärares kompetens kan bli aktuell
  3. att analysen bland annat ska bygga på ett antal intervjuer med sfi‐studerande, sfi‐lärare, skolledare och företrädare för lärosäten, samt med representanter för Sveriges kommuner och landsting
  4. att jämförelse kan göras med liknande analyser av lärarkompetens i andraspråksundervisning för vuxna i övriga nordiska länder, och med den dokumentation av kompetensdiskussioner som förts med sfi‐lärare vid Myndigheten för skolutvecklings seminarier under våren 2007

  Uppdraget skulle genomföras under perioden juni till oktober 2007.

 • 5.
  Bock, Zannie
  et al.
  University of West Cape, South Africa.
  Dalwai, Nausheena
  University of West Cape, South Africa.
  Stroud, Christopher
  University of West Cape, South Africa.
  Cool mobilities: Youth style and mobile telephony in contemporary South Africa2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Considerable research on social media has documented the diversity and creativity inherent in many youth texting styles and instant messaging. However, little scholarship has explored the impact of changing technologies on texting styles, nor how the materiality of the phone is a stylistic resource in itself. This paper aims to address these gaps by exploring the role of phone, affordance, and application in the texting styles of young students over a five year period at a higher education institution in South Africa. Central to our account is a view of style as an ‘assemblage of design choices’ (Coupland 2007). We argue that our conception of style needs to be expanded to take into account  both the materiality of the phone as artefact, as well as users’ interpersonal affect and subjectivity. We use our analysis to make the argument that the changing technologies and their associated affordances provide new resources for styling identity among our participants, and that what shapes the selection and combination of both linguistic features of texting as well as choice of mobile technologies is a fluid and complex interplay of factors, driven by the participant’s changing identities and ideologies as well as an appreciation of what is symbolically valued and socially ‘cool’.

 • 6.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Kommunikativ kompetens - begrepp och definitioner2005Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7.
  Carlsson, Stina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Phonetics.
  Cromnow, Karolina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Phonetics.
  Egardt, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Phonetics.
  En undersökning av sambandet mellan språklig och motorisk utveckling hos 8-16 månader gamla barn: En analys av föräldrars skattningar i testinstrumentet Swedish Early Communicative Development Inventory (SECDI)2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föräldrar till barn i åldrarna 8-16 månader har i samband med en forskningsstudie vid Stockholms universitet skattat sina barns färdigheter och förmågor med hjälp av formuläret SECDI. För undersökning av motorisk och språkliga utveckling hos barn valdes barn i åldrarna 8, 10, 12, 14 och 16 månader ut. Barnens skattade språkliga förmågor jämfördes med deras skattade motoriska förmågor. Syftet med detta specialarbete är att utifrån föräldrarnas skattningar av sina barns färdigheter undersöka om det finns ett samband mellan motorisk och språklig färdighet hos små barn. Undersökningens resultat påvisar ett sådant samband. Summan av antal förstådda respektive sagda ord korrelerade starkt med summan av antal gester. En bakomliggande variabel tros vara barnens ålder vilket visar sig som en signifikant korrelation mellan barnens språkliga och motoriska utveckling samt ålder.

 • 8.
  Cortes, Elisabet Eir
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Phonetics.
  Gustavsson, Lisa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Phonetics.
  Lindblom, Björn
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Phonetics.
  Lacerda, Francisco
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Phonetics.
  From movements to sound Contributions to building the BB speech production system2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In terms of anatomical geometry the infant Vocal Tract undergoes significant change during development. This research note reports an attempt to reconstruct an infant VT from adult data. Comparable landmarks were identified on the fixed structures of adult articulatory lateral profiles (obtained from X-ray images) and matching infant profiles (obtained from published data in the literature, Sobotta [Putz & Pabst 2001, and personal communication from author Prof. Dr. med. R. Pabst]. The x-coordinates of the infant landmarks could be accurately derived by a linear scaling of the adult data whereas the y-values required information on both the x- and the y-coordinates of the adult. These scaling rules were applied to about 400 adult articulatory profiles to derive a set of corresponding infant articulations. A Principal Components Analysis was performed on these shapes to compare the shapes of the infant and adult articulatory spaces. As expected from the scaling results the infant space is significantly compressed in relation to the adult space suggesting that the main articulatory degree of freedom for the child is jaw opening. This finding is in perfect agreement with published descriptions of the phonetics of early vocalizations. 

 • 9.
  Fagius, Tove
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics. Fonetik.
  Gullmer, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics. Fonetik.
  Rasmusson, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics. Fonetik.
  Predicting the consequences of own vocalizations in infancy2007Report (Other academic)
 • 10.
  Franker, Qarin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.
  Val, vägar, variation: Vuxna andraspråksinlärares interaktion med svenska valaffischer2011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Posters, paths and patterns. Adult second language learners interact with Swedish election posters

  The study examines and compares, at group level, how adult second language learners interact with and understand a number of image based Swedish election posters. The analyses identify processes and variations in the learners´ interaction with the posters and expose patterns and structures as graphic ‘reading paths’ and ‘focus points’. The result shows that the reconstructions of the visual texts are influenced by the participants´ linguistic, educational and cultural resources, their ‘repertoires’, as well as the posters´ graphic design and visual and textual elements, ‘the model reader’. A certain level of linguistic proficiency as well as formal schooling and knowledge of the current discourse seem to be indispensable for making the intended interpretations. The design of election posters will need to change to enable the multicultural and second language perspective to be deliberately taken into account.

 • 11.
  Hammarberg, Björn
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  Hyltenstam, Kenneth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Lindberg, Inger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Josefson, Ingela
  Viberg, Åke
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Studium av ett invandrarsvenskt språkmaterial1983Report (Other academic)
 • 12.
  Hammarberg, Björn
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  Viberg, Åke
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  Anaforiska processer i svenskan i invandrarperspektiv - några utgångspunkter1976Report (Other academic)
 • 13.
  Hammarberg, Björn
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  Viberg, Åke
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  Felanalys och språktypologi.: Orientering om två delstudier i SSM-projektet1977Report (Other academic)
 • 14.
  Hammarberg, Björn
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  Viberg, Åke
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Forskning kring svenska som målspråk: Två forskningsöversikter: 1. Grammatik och ordförråd (Åke Viberg)2. Fonologi (Björn Hammarberg)1984Report (Other academic)
 • 15.
  Hammarberg, Björn
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  Viberg, Åke
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Platshållartvånget, ett syntaktiskt problem i svenskan för invandrare1979Report (Other academic)
 • 16.
  Hammarberg, Björn
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  Viberg, Åke
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  Reported speech in Swedish and ten immigrant languages1975Report (Other academic)
 • 17.
  Hyltenstam, Kenneth
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Stroud, Christopher
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism. University of the Western Cape, South Africa.
  At the nexus of vulnerability: Multilingualism in development2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The majority of the world’s nations are multilingual, although many of the languages spoken have little or no official recognition in the conduct of everyday affairs of State, nor do they figure in any major way in development discourses. For example, although UNESCO and other World and regional organizations frequently underscore the desirability and importance of multilingualism, it is often in the context of education and cultural heritage rather than development more generally. Lack of recognition, however, does not mean that multilingualism does not play an essential role in the public and private lives of citizens. In this short text, we hope to drive home the point that local linguistic resources also directly bear upon democracy, economy, and health. And this is not just by proxy through the known beneficial effects of educating in local languages. We will suggest that more attention be paid to the various ways in which development can benefit from the use of local multilingualisms. Language is important in development precisely because it is at the nexus of vulnerability. Poverty stricken groups in developing contexts are not only the least resourced. They • are also the least visible • lack political and cultural recognition on official arenas • frequently suffer stigma and ambivalence with respect to their cultural heritage • have a paucity of educational capital • experience poor health. One major factor contributing to this cycle of vulnerability – and for which solutions are within easy reach – is that the linguistic and cultural systems these groups have ready access to are not officially recognized. Non-recognition of the languages in which groups organize their everyday life and socialize their children means that they are denied the tools to make their voices heard or to find empowerment through political agency. They also have few opportunities to influence their day-to-day material conditions. The ultimate consequence of this situation is extreme vulnerability to political, economic and ecological (including health) developments. In this document, we shall argue, by way of illustration, that issues of language in general and multilingualism specifically need to be seen as core facets of such diverse areas as democracy, economy, health, and education.

 • 18.
  Juvonen, Päivi
  Stockholm University.
  Den språkliga interaktionen under en språklektion1987Report (Other academic)
 • 19.
  Juvonen, Päivi
  Stockholm University.
  Den språkliga interaktionen under en språklektion: Arbetsrapport från Tema K 1988:31988Report (Other academic)
 • 20.
  Karlander, David
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Regimenting Övdalsk: Sociolinguistic differentiation and the spectre of the European Charter in Sweden’s language politics2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper deals with symbolic power and the European Charter for Regional and Minority Languages (ECRML). Tracing some recent developments in Sweden’s language politics (1997–2015), it focuses primarily on the politics of sociolinguistic differentiation and the politicisation of metalinguistic categories. It analyses the contention that has developed over the regimentation of Övdalsk, a minor non-standardised form of Scandinavian mostly spoken in a rural parish in western central Sweden (Älvdalen). Over nearly two decades, the question of what Övdalsk ‘is’ – a ‘language’, a ‘dialect’ or something else – has surged repeatedly in political, public and scholarly debates, in expert reports, in policy documents and in scientific publications. Yet, the fact that the debate has centred almost exclusive on this muddled taxonomic issue has not been addressed. This paper seeks to cover this ground. Drawing on Bourdieu’s work on the state, it attends on the ways in which the exchange over Övdalsk has paid tribute to an increasingly entrenched symbolic order. Commenting on the ECRML more generally, the paper accounts for how and why an officialised vision of linguistic division is rendered symbolically effective. In this vein, the paper argues that a sensitisation to the tacit agreement upon which all contention rests is apt for grasping the maintenance of a political order as legitimate and symbolically effective.

 • 21.
  Mesch, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Sign Language.
  Svensk teckenspråkskorpus - dess tillkomst och uppbyggnad2015Report (Other academic)
 • 22.
  Nilsson, Anna-Lena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Sign Language.
  Spatial Strategies in Descriptive Discourse: Use of Signing Space in Swedish Sign Language2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the present study is to investigate the use of signing space, especially the potential relationship between the structure and function of the discourse. Data comes from a ten minute long, descriptive Swedish Sign Language monologue, where the signer retells parts of an autobiography. A native signer, who has not read the book, is sitting next to the camera as the addressee. This video recording was originally made for testing the interpreting skills of a group of professional sign language interpreters, and the signer did not know at the time that her signing would be the object of analysis. As the book she has read has both a main character and several other animate referents, the discourse contains frequent reference to these persons, and to their feelings, opinions, actions, and interactions. The general theoretical framework is that of Cognitive Linguistics, in particular Real Space blending (Liddell, 2003). The discourse is characterized by a complex interaction between discourse content and the signer’s use of signing space. Providing background and orienting material regarding the author, the signer uses the area to her left for meaningfully directed signs. In contrast, rendering the life of the author, as described in the book, the area in front of the signer is used for meaningfully directed signs. In sequences told from narrator’s perspective, in which signs are typically directed to the left, token blends dominate. In sequences with rapid switching between narrator’s perspective and discourse character’s perspective, signs are directed forward. Such sequences also abound with rapid switching between token blends and surrogate blends. Moreover, in token spaces containing more than one token, the tokens are frequently stacked in one area in signing space, rather than on opposite sides. Surrogates turn out to be used not only for constructed dialogue, but also for constructed action and thought, even for referents that are non-specific. The functionality of indexing in this discourse will also be discussed in some detail in this volume.

 • 23.
  Olsson, Linnea
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics. Fonetik.
  Smith, Paulina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics. Fonetik.
  Söderholm, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics. Fonetik.
  Analys av imitationer i interaktionen mellan tre barn i åldrarna 6-18 månader och deras föräldrar2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka barn- vuxeninteraktion med fokus på muntlig imitation. Frågeställningen utgick ifrån hur spädbarnet och föräldern härmar varandra med avseende på fonetiska variabler som stavelsestruktur, intonation, vokalisering och lexikon. Våra förväntningar på den här studien var att hitta mönster i imitationen mellan spädbarn och deras föräldrar. Vidare antaganden var att antalet imitationer ser olika ut för de olika åldrarna i och med barnens ständigt pågående utveckling. Ljudmaterial från tre barn, vart och ett inspelat vid tre olika tillfällen, då barnen var i åldrarna 6-8 månader, 12 månader och 14-18 månader, användes som underlag för imitationsstudien. 18 oberoende försökspersoner bedömde utifrån detta ljudmaterial vad de ansåg vara imitationer. De imitationer som erhölls analyserades sedan som olika imitationstyper med olika fonetiska variabler. Studien visade att antalet muntliga imitationer ökar med stigande ålder. Ytterligare slutsatser var svåra att dra med anledning av att de signifikanta imitationerna var få.

 • 24.
  Salö, Linus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Engelska eller svenska? En kartläggning av språksituationen inom högre utbildning och forskning2010Report (Other academic)
 • 25.
  Skeppstedt, Ingrid
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Languages and Language Development.
  Franker, Qarin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Languages and Language Development.
  Alfabetiseringsutbildning i Norden: Slutrapport från KAN-projektet: Kartläggning av alfabetisering i Norden2007Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kart-läggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort for-mell skolutbildning.

  En samverkansgrupp bestående av Nationellt Centrum för sfi och svenska som andra-språk, Lärarhögskolan i Stockholm och Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet, Sverige, Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration och Ballerups Sprogcenter, Köpenhamn, Danmark, Vox – nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, Oslo, Norge, Utbildningsstyrelsen och Arbetsministeriet, Helsingfors, Finland och Islands Pedagogiska Universitet, Reykjavik har med hjälp av medel från Nordplus Voksen genomfört kartläggningen.

  Varje land har tagit fram aktuell information och utgångspunkt har varit en gemen-samt framtagen enkät med frågor kring organisation, styrdokument, ansvarsfrågor, statistik, måluppfyllelse etc. Informationen har sammanställts tematiskt och redovisas i föreliggande rapport.

  Den information om alfabetiseringsutbildningens utformning och villkor, likheter och skillnader, i våra fem nordiska länder som presenteras i rapporten kommer förhopp-ningsvis att kunna ligga till grund för kvalitativa diskussioner i olika sammanhang. Landspecifika såväl som gemensamma diskussioner kan sedan leda till förslag om lämpliga förbättringar, lyfta fram viktiga utvecklingsområden och initiera gemen-samma nordiska utvecklingsprojekt inom området.

 • 26.
  Svartholm, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Döva och samhällets skrivna språk: En forskningsöversikt och en tillbakablick1984Report (Other academic)
 • 27.
  Svartholm, Kristina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Ahlström, Margareta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Barndomshörselskadades erfarenheter och upplevelser av tvåspråkighet: en pilotstudie.1998Report (Other academic)
 • 28.
  Svartholm, Kristina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Andersson, Ronny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Lindahl, Ulf
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Samspråk i dövundervisning: Studier av klassrumskommunikation i två olika skolformer för döva1993Report (Other academic)
 • 29.
  Svartholm, Kristina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Lindström, Tia
  Salander, Signild
  Wolf, Monica
  Svenska för vuxna barndomsdöva: En inventering och problemanalys1988Report (Other academic)
 • 30.
  Veselinova, Ljuba
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  Negation in existential and non-verbal predications: Publicly available database on a map server2015Report (Other academic)
 • 31.
  Wallin, Lars
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Sign Language.
  Mesch, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Sign Language.
  Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter2015Report (Other academic)
 • 32.
  Williams, Sarah
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Hammarberg, Björn
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, General Linguistics.
  L1 and L2 influence in L3 production: Evidence from language switches1997Report (Other academic)
1 - 32 of 32
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf