Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 322
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Harnafi, Amina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  El uso del valenciano, la actitud hacia la lengua y la destreza escrita: Un estudio sociolingüístico sobre el dominio del valenciano de jóvenes alicantinos2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  Los jóvenes de Alicante viven en una sociedad donde coexisten dos lenguas, el castellano y el valenciano. La lengua valenciana es utilizada por jóvenes de Alicante tanto en ámbitos formales como informales. Los jóvenes hablantes de valenciano sienten un lazo identificativo con la lengua que se rige por las actitudes de éstos. La actitud lingüística conlleva a una identificación lingüística del hablante, la cual es una construcción social que se rige por las normas que rodean al hablante. La identificación bilingüe podría, por lo tanto, ser influenciada e influenciar a su vez a la competencia lingüística. El propósito del presente estudio es investigar en qué situaciones y contextos es usado el valenciano; con el objetivo de estudiar la relación entre el grado de bilingüismo, la actitud lingüística y el nivel de complejidad, corrección y fluidez (CAF) en la expresión escrita del valenciano. Partimos de la hipótesis de que el valenciano tiene, para la generación joven de Alicante, una función social y que la actitud hacia la lengua es positiva, lo que a su vez se refleja en la destreza escrita. Para comprobar nuestra hipótesis nos hemos basado en un cuestionario de hábitos sociales, un test de nivel de valenciano y dos redacciones, una escrita en castellano y una en valenciano. Con la participación de 59 jóvenes alicantinos, llegamos a la conclusión de que el valenciano es usado tanto en ámbitos formales como informales y que la actitud hacia la lengua es positiva, y que consideran importante dominar y preservar el valenciano. Además, los participantes han presentado un nivel alto de destreza en el valenciano escrito, mostrando complejidad y fluidez en la expresión escrita. Por otro lado, la corrección es más elevada en el castellano. También se ha podido ver que la identificación de los participantes está relativamente correlacionada con la competencia lingüística. 

 • 102.
  Hartl, Iris
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Att prata om att äta och dricka: En kontrastiv studie av tyska och svenska2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie handlar om att äta och att dricka, och hur man kan prata om det på tyska och svenska. Målet är att belysa vad det är som styr användningen av så kallade intagningsbegrepp i dessa två språk.

  Studien intar ett lexikal typologiskt perspektiv och lägger speciellt fokus på rollen som sociala faktorer spelar i valet av intagningsbegrepp. Det undersöks även hur långtgående tendenser svenskan och tyskan uppvisar att reservera vissa intagningsverb för maträtter och drycker av specifik karaktär.

  Datainsamlingsmetoden är semistrukturerade parintervjuer med 3 informantgrupper per undersökt språk. I utvärderingen av intervjuernas resultat används komponentanalys.

  Resultaten visar att talarens, lyssnarens och aktörens relation till varandra samt situationen som ska beskrivas (plats, tid) och artighet spelar störst roll i valet av intagningsbegrepp. Vissa mönster upptäcktes vad gäller reservering av begrepp för alkoholhaltiga och onyttiga näringsämnen. Andra faktorer som visade sig vara relevanta i valet av intagningsbegrepp är hastighet, mängd, njutning, rörelse, ljud och art. Resultaten uppvisar få skillnader mellan de undersökta språken.

 • 103.
  Hassel Borowski, Frida
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Det tredje språket: Tolkspråk och normalisering i teckenspråkstolkning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien behandlar fenomenet tolkspråk – tanken om att tolkat språk skiljer sig från icke-tolkat språk. Översättningsvetenskapen och dess motsvarighet översättarspråk har utgjort en stor inspirationskälla till arbetet, då forskningen kommit längre där. Ett forskningsområde behandlar så kallade översättningsuniversalier – universella regler eller lagar för hur översatt språk ser ut. En av dessa lagar kallas för normalisering. I studien undersöks om normalisering är applicerbart även på teckenspråkstolkning, med utgångspunkt i påståendet att normalisering kan vara synligt i översatt text som en överrepresentation av typiska målspråksdrag. För att undersöka detta har två jämförbara korpusar använts, dels Svensk teckenspråkskorpus (SSLC) med icke-tolkade teckenspråkstexter, dels Korpus för simultantolkade teckenspråkstexter (KST) med tolkade teckenspråkstexter. Det typiska, teckenspråkiga drag som valts för undersökningen är det tecken som glosas KOPPLA. Förekomsten av tecknet i de båda korpusarna har undersökts för att kunna upptäcka en eventuell överrepresentation i KST. Resultaten visar att KOPPLA mycket riktigt är överrepresenterat i KST, men att det är svårt att generalisera på grund av flera begränsande faktorer.

 • 104.
  Hayakawa Thor, Masako
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  Thinking and seeing for speaking: The viewpoint preference in Swedish/Japanese monolinguals and bilinguals2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Språkrelativitet (Linguistic relativity) har studerats under lång tid. Många empiriska studier har studerat om och i så fall hur språk påverkar tänkandet och eventuella skillnader mellan olika språk. Denna studie föreslår perspektivpreferens för att beskriva ur vilket perspektiv en berättare återger skeenden. Studien utforskar om ett språks lingvistiska begränsningar och preferens för subjektiva/objektiva tolkningar av skeenden påverkar personers kognitiva aktivitet som val av perspektiv. Japanska är ett tydligt subjektivt framträdande språk medan svenskan inte är det. Därför jämfördes data från enspråkiga ungdomar (12-16 år gamla) i Japan och i Sverige. För att klarlägga deltagarnas perspektivpreferens genomfördes två delstudier, dels en icke-verbal studie (en scenvisualisering) och dels en verbal studie (ett återberättande av tecknade serier). Samma delstudier genomfördes också till simultant svensk-japanska tvåspråkiga ungdomar i Sverige. De tvåspråkiga deltagarna gjorde de verbala och icke-verbala delstudierna i två omgångar, en gång på svenska och en gång på japanska. Resultatet visade en klar skillnad mellan de enspråkiga grupperna, både i den icke-verbala och verbala delstudien. De japanska enspråkiga deltagarna visade högre preferens för subjektiva tolkningar. De tvåspråkiga deltagarnas perspektivpreferens hade en tendens att komma mellan de enspråkiga deltagarnas preferenser. Detta indikerar att de tvåspråkigas val av perspektiv påverkades av deras tvåspråkighet. Studien visar för första gången att berättarens val av perspektiv kan påverkas inte bara i verbala uppgifter utan också i icke-verbala uppgifter. Resultaten från studien indikerar att ett språk kan påverka en berättares sätt att tolka händelser, och att påverkan från de olika språken hos tvåspråkiga kan vara dubbelriktad. Oberoende av språk återges skeenden på ett likartat sätt. Studien indikerar emellertid att lingvistisk subjektivitet i ett språk tenderar att motverka ett universellt återgivande av perspektiv.

 • 105.
  Hengameh, Moadeli
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Attitudes and experiences in Parallel Languages at the department of History of Religion2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Attitudes and experiences in Parallel Languages at the department of History of Religion

  Hengameh Moadeli

   

  Abstract

  The purpose of this case study is to obtain deeper knowledge about students´ and teachers´ beliefs and attitudes towards the arrangement of using two languages for study at university level in one humanities field. This case study was conducted through semi-structured interviews with ten students and two teachers at the Department of History of Religion at Stockholm University.

  Our findings show that the majority of students perceive using two languages in one field as positive and that the (perceived) long-term benefits of being more proficient in English outweigh the immediate problems of more time-consuming reading. Both subject groups described using English as a medium in of education as a natural part of studying at a university and knowing academic English was perceived as a fundamental part of being a student. Although the teachers stated that the motivation behind using English textbooks was not to enhance the students’ language proficiency, most students believed that the advantage they could get from using English textbooks was to become more proficient in English or at least more familiar with academic English. One feature of this case study is to show the impact of having an inadequate knowledge of academic English which is rooted in insufficient training in the upper-secondary school system.

   

   

   

  Key words: Internationalization, attitudes and beliefs, Parallel languages, English textbooks, Department of History of Religion

 • 106.
  Henriksson, Elin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Tyska.
  Eine Studie in Rot: Eine korpuslinguistische Studie über erröten und rot werden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 107.
  Henriksson, Johan
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Self-regulation and the motivation to achieve: A quantitative study on the effects of self-regulation strategies and motivation on learning English at an upper secondary school in Sweden2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Swedish National Agency for Education recently begun explicitly promoting teaching through self-regulation strategies in national steering documents intended for teachers, following a number of other countries world wide (Skolverket, 2012; LGY 11; Dalland & Klette, 2016). The goal of self-regulation strategies is for the students to take control of their own learning process, and though there is research on the benefits of self-regulation strategies and motivation, these ideas are based on abstract concepts and biological processes in the brain, that are very difficult to measure (Zimmerman, 1990; Hattie, 2012; Simpson & Balsam, 2016; Schumann, 2004). As such, more research on these strategies is warranted, and little has been done to evaluate their effects on Swedish upper secondary school students. Consequently, the purpose of this study was to attempt to operationalize the theoretical concepts of self-regulation strategies in order to calculate the correlation between students perceived usage of self-regulation strategies, and English performance, with a special focus on motivation. This was done by operationalizing motivation and self-regulation strategies into six variables based on previous research, and then surveying 40 English 05 (year one) students at Enskilda Gymnasiet upper secondary school in Stockholm, and then running correlation tests with their grades from a grammar test the week after the survey, as well as with their overall grade from the previous year. The results showed almost no statistically significant correlations between the students´ grades, and the students self-reported usage of self-regulation strategies. The exception was a statistically significant positive correlation between high levels of intrinsic motivation and good grades. The causes of these results are not specified within the parameters of this research project, however, it could be that there simply were no correlations between the perceived usage of self-regulation strategies and performance due to the strategies not having an effect on performance, or because the strategies were not being used properly. However, it could also be that the operationalizing of the variables in the questionnaire did not generate accurate levels of usage of these strategies. Either way, the results of this essay stress the need for further research that evaluates the effect of self-regulation strategies and motivation on learning English. 

 • 108.
  Hultgren, Annie
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  An Analysis of Rhetorical Devices, with the Focus on Schemes and Repetition, in the Two Speeches “We Shall Fight on the Beaches” and “Invasion of France” by Winston Churchill2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This investigation analyzes two speeches, namely “We Shall Fight on the Beaches” and “Invasion of France”, by Winston Churchill from a semantic point of view. The main focus is on the intra-linguistic components. The aim of this study is to find what kinds of rhetorical devices are used in both speeches, if the rhetorical devices are similar or different when comparing the two speeches, analyze what function the prominent figures of speech have in the speeches, and lastly what the general rhetorical effect of the devices chosen is. This was done by looking at the factually descriptive, the interpersonal, the affective, the poetic, and the textual function. Note that (language) function and (language) meaning are synonymous in this work. Another theoretical framework includes classical rhetoric.

  In “We Shall Fight on the Beaches”, the following was discovered in the poetic meaning. The first characteristic was the use of coordinating two words that are from the same lexical field. The second is about building up a factual scenario in the sentences. The third aspect is about repetition, including parallelism. The last characteristic is the schematic phonological features found throughout the speech, with alliteration as the most noticeable feature.

  In “Invasion of France”, quite similar rhetorical strategies were found. Within the poetic meaning, the use of coordinating two words from the same lexical field was used. The use of repetition, especially the use of verbatim, was also found. The most prominent trope found was the noticeable instances of metaphor.

  Different kinds of rhetorical devices were found in the four other language functions and in classical rhetoric in both speeches. Mostly, they had similar functions and patterns. On the whole, the devices containing potential of rhetorical force used in the speeches make the speeches more coherent, reasonable, smooth, and ultimately more persuasive. All rhetorical aspects contribute in some way to making the speech more convincing, perhaps especially the parallelistic schematic repetitions, which was the main focus of this study.

  Note: italicised words are used to highlight terminology or examples of Churchill’s speech throughout the essay.

 • 109.
  Hultgren, Annie
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Avdelningen för tyska.
  Die Sportpalastrede von Joseph Goebbels aus schwedischer Perspektive: Eine Rezeptionsstudie acht schwedischer Zeitungen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 110.
  Hultgren, Annie
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Using Coh-Metrix to Compare Cohesion Measures between the United States Senators John McCain and Barack Obama2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This investigation explores and analyzes speeches by John McCain and Barack Obama, who were the candidates of the United States Presidential election 2008. Ten speeches by each speaker are in a non-biased way selected from the year 2007 from their official websites when they were senators of Arizona and Illinois respectively. The analyses of the speeches concern cohesive measures and are not about what they say in their political occupation. This approach was selected to see if there are any comparisons and/or contrasts in terms of cohesion between the speakers or within their own set of speeches. The website Coh-Metrix has been used and out of it nine measures have been selected and analyzed in detail. This study looks at the average words per sentence, the average syllables per word, the Flesch Reading Ease score, the average concreteness for content words, the average minimum concreteness for content words, the mean number of higher level constituents, the type-token ratio, the syntactic structure similarity, and the average number of negations. The two speakers had overall very similar results except for a few standard deviations as in for example the average concreteness and average minimum concreteness for content words results. However, eight out of the nine measurement numbers were non-significant according to a t-test for non-matched observations and/or a chi-square goodness-of-fit test. One measurement, the average number of negation expressions per 1000 words, was nonetheless highly significant according to a t-test and chi-square test, as Obama used about twice as many negations in comparison to McCain. This study shows that the speakers’ twenty speeches are similar in terms of structure and cohesion except for the fact that Obama uses more negation expressions compared to McCain. These results do not, however, necessarily say anything else about the speakers and/or speeches.

  Keywords: cohesion, cohesion markers, cohesion measures/measurements, Coh-Metrix, speeches, texts

 • 111.
  Hultin, Felix
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik.
  Understanding Context-free Grammars through Data Visualization2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ända sedan det sena 1950-talet har kontextfria grammatiker spelat en viktig roll hos lingvistiska teorier, används i introduktionskurser och expanderats till andra forskningsfält. Samtidigt har datavisualisering inom modern webbutveckling gjort det möjligt att skapa innehållsrik visualisering i webbläsaren. I detta examensarbete förenas dessa två utvecklingar genom utvecklandet av en webbapplikation, gjord för att skriva kontextfria grammatiker, parsa meningar och visualisera utdatan. En användarbarhetsstudie utförs, bestående av användartest och användaintervjuer, för att undersöka möjliga fördelar och nackdelar av visualisering i skrivandet av kontextfria grammatiker. Resultaten visar att data visualisering användes på ett begränsat sätt av deltagarna, i den meningen att det hjälpte dem att se om satser kan parsas och, om en sats inte blir parsad, se på vilket stället parsning misslyckades. Framtida förbättringar av applikationen och studier av dem föreslås samt en utbyggnad av data visualisering inom lingvistik.

 • 112.
  Hägglund, Elisabet
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Kandidatuppsats i tolkning: Tolkning av svåra samtal i vården2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tolkar som arbetar med kontakttolkning t.ex. inom sjukvården utsätts ofta för storapåfrestningar (Baistow 2000 redovisad av Valero-Garcés 2005). Att tolka traumatiska berättelser omtortyr kan återuppväcka minnen hos en tolk som själv varit utsatt för detta. (Lor 2012:17-18). Attvidarebefordra negativa besked till en patient kan också vara smärtsamt för tolken (Butow 2012:238).Tolkar får sällan tillräckligt stöd och handledning i sitt arbete (Butow 2012:240) .Metod: Denna studie består av en enkät till 27 tolkar under vidareutbildning. De har svarat på frågorom svåra tolksamtal, vilket stöd de får och vad de anser skulle behövas för att underlätta derasarbetssituation.Resultat: Många av tolkarna påverkas mycket av att behöva ge negativa besked till patienter och av atttolka traumatiska upplevelser. De får sällan stöd i arbetet och de anser att såväl de själva somtolkanvändarna behöver mer utbildning.Slutsats: Tolkarna behöver mer stöd i arbetet men även tolkanvändarna behöver mer utbildning i attanvända tolk. Det behövs både mer omfattande och fördjupade studier för att komma fram till vilkasatsningar som bäst förbättrar tolkarnas situation och tolkningarnas kvalitet.

 • 113.
  Hörberg, Thomas
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Influences of Form and Function on Spatial Relations: Establishing functional and geometric influences on projective prepositions in Swedish2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The present work is concerned with projective prepositions, which express the relation between two objects by referring to a direction in three-dimensional space. The projective prepositions have been regarded as expressing simple schematic relations of a geometric nature. A theory of the apprehension of projective relations can account for their meanings when they express strictly geometric relations. However, many studies have shown that the appropriateness of the prepositions also depends on the functional relation between the objects and that a number of functional factors influence the comprehension of English prepositions. This experimental study investigates if the acceptability of the Swedish prepositions över, under, ovanför and nedanför are influenced by functional factors as well, and whether acceptability judgments about över and under are more sensitive to functional influences than judgments about ovanför and nedanför, as has been shown for the corresponding English prepositions over and under, and above and below, respectively. It also investigates how the shapes and the parts of the related objects influence their functional interaction, and how the acceptability of the prepositions is in consequence influenced by the shapes of the objects. It was found that the theory of apprehension can indeed account for the acceptability of the prepositions when the relation between the objects is strictly geometric. It was further found that acceptability judgments about them are influenced by functional factors in a similar manner to the corresponding English prepositions when the objects are functionally related, although judgments about under and nedanför are not differentially influenced by these factors. Furthermore, the shapes and the parts of both of the related objects influence acceptability judgments about the prepositions in predictable manners. An extension of the theory of apprehension is suggested which can account for the functional influences indicated in the present study.

 • 114.
  Hörberg, Thomas
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Projektiva prepositioner och perspektivtagande: en experimentell studie om tre faktorers relativa betydelse för användning av projektiva prepositioner i svenska2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Traditionellt har det antagits att användning och förståelse av spatiala prepositioner i första hand sker utifrån geometriska kriterier. Senare studier har visat att prepositioner också påverkas dels av huruvida de spatialt relaterade objekten också är funktionellt relaterade eller inte och dels av den visuella miljö som objekten utgör en del av. Dessa faktorer påverkar valet av perspektiv utifrån vilket prepositioner tillskrivs spatiala relationer, samt användning och förståelse av dem i situationer då de enbart kan tillskrivas utifrån ett perspektiv. Detta arbete undersöker experimentellt hur dessa två faktorer påverkar användning och perspektivtagande vid användning av de projektiva prepositionerna ovanför, nedanför, framför, bakom och bredvid. Resultaten visar att en funktionell relation mellan de spatialt relaterade föremålen och tillgången till en visuell miljö ökar benägenheten att använda prepositionerna utifrån ett perspektiv som utgår från föremålens egna orienteringar. Resultaten talar för att användningen av dessa prepositioner är mer situations-beroende än vad som traditionellt har antagits.

 • 115.
  Ilkka, Liina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.
  Tiesitkö? Tällaisia klikkiotsikoita suomalaismediat suosivat verkossa: Lue yllättävät havainnot!: Kriittinen diskurssianalyysi internetin uutispalvelimissa julkaistujen otsikoiden sisällöstä ja rakenteesta2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 116.
  Jansson, Mari
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  El bilingüismo y la elección lingüística en la Comunidad Valenciana: ¿Cuáles son los factores que influyen en la elección de lengua?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  El presente estudio tiene como objetivo estudiar cuáles son los factores que influyen en la elección de hablar el castellano y el valenciano que son las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, por personas bilingües en una zona rural en esta comunidad. Pretendemos dilucidar si el proceso del castellanismo durante los siglos pasados influye en la elección de lengua cuando los hablantes están en la ciudad, donde el valenciano tiene un estatus menor que en la zona rural. Nos centramos en tres factores: el nivel hablado del castellano y el valenciano, la frecuencia del uso del valenciano y la actitud hacia el uso del valenciano. Partimos de la premisa de que el estatus del valenciano en el pueblo es más alto que en la ciudad. Defendemos las hipótesis de que los informantes que cambian del valenciano al castellano en la ciudad tienen un nivel más bajo de valenciano y el idioma que hablan con más frecuencia es el castellano y que las personas con un nivel alto de valenciano hablado y cuyo idioma hablado con más frecuencia es el valenciano no cambian del valenciano al castellano ni en el pueblo ni en la ciudad. Además creemos que la mayoría de los hablantes tiene una actitud positiva hacia el uso del valenciano y que el estatus que el valenciano tiene en la ciudad afecta la elección en favor del castellano. Para comprobar estas hipótesis hemos utilizado dos encuestas que han sido rellenadas por 67 informantes digitalmente por la red, una con situaciones en el pueblo y la otra con situaciones en la ciudad, en las cuales se prueba la percepción de los hablantes sobre su propia competencia de los dos idiomas. Los resultados comprueban que hay una actitud muy positiva hacia el uso del valenciano, tanto en el pueblo como en la ciudad, y que este factor actitudinal es el que más influye a la hora de elegir una u otra lengua en la ciudad. También se ha visto que se expresa la identidad a través del idioma y por ello la lengua de preferencia es el valenciano tanto en el pueblo como en la ciudad por parte de nuestros informantes residentes en esta zona rural donde el  valenciano es la lengua más usada.

 • 117.
  Jansson, Pernilla
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Hard Muscle, Slim Body: A Systemic Functional Analysis of the Covers of Men’s and Women’s Fitness Magazines2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Magazine covers are multimodal texts designed to draw the attention of potential readers. Health and fitness magazines, in particular, make up a large portion of the publishing industry, and previous research has pointed to their influence on readers’ perceptions of health and fitness. In order to interpret the multimodality of magazine covers, a different approach other than the purely linguistic one needs to be employed. Following the theoretical frameworks of Systemic Functional Linguistics and Social Semiotics, this study set out to investigate the verbal and visual construction of health on eight covers of Men’s Health and Women’s Health. The findings indicate that there are significant differences in how health is constructed on the men’s and women’s edition of the magazines. These differences mainly concern the way in which health is achieved, and the relationship between the viewers and the magazine. This not only indicates that different strategies were used to attract viewers, but also reveals something about the relationship the viewer is supposed to have with their bodies as well as their perceptions of health.

 • 118.
  Jarusjkin, Katrine
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.
  Den omöjliga aspekten: En analys av hur det ryska aspektsystemet presenteras i två läroböcker i ryska för nybörjare2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det ryska aspektsystemet är ett brett och mångfasetterat område som är svårt att lära sig för den som inte har något liknande i sitt modersmål. Det ryska utbildningsministeriet har utarbetat riktlinjer för vilket grammatiskt innehåll som ska finnas på olika nivåer. I denna uppsats återges riktlinjerna om aspektsystemet för de två första nivåerna, den elementära och basnivån. Förutom de riktlinjerna, refereras olika metodiska rekommendationer om innehåll och struktur för undervisningen om aspektsystemet. Syftet med denna uppsats är att analysera två läroböcker i ryska för nybörjare i jämförelse med riktlinjerna och rekommendationerna.

   

  I de metodiska rekommendationerna för hur undervisningen om aspektsystemet ska struktureras finns några grundläggande råd. För det första att studenterna initialt behöver få en översiktlig bild av aspektsystemet. Med förståelsen att det finns mer som inte tas upp just nu kan sedan fördjupningar utföras del för del i det grammatiska materialet. För det andra att undervisningen om aspektsystemet ska bedrivas löpande i takt med andra delar i det ryska språket som samverkar med aspekterna, till exempel tempus, modalitet och verbens lexikala betydelser. För det tredje att gå igenom nya grammatiska fenomen med känd vokabulär för att studenterna ska kunna fånga upp de nyanser i betydelsen och användningen som är knutet till aspekterna.

   

  De två analyserade läroböckerna skiljer sig till upplägget. Författarna till Møde i Petersborg har eftersträvat att presentera hela den grundläggande grammatiken.  I analysen framkom det även att det grammatiska innehållet i läroboken i hög grad överensstämmer med det som är framtaget i riktlinjerna. Det sätt på vilket det grammatiska materialet presenteras, samstämmer också till stor del med rekommendationerna. Författarna till Beginner's Russian har haft målsättningen att minimera det grammatiska innehållet för att undvika strukturer som inte är absolut nödvändiga på nybörjarnivån. Följden av det begränsade grammatiska materialet blir att läroboken bara i liten grad motsvarar innehållet i riktlinjerna. Läroboken Beginner's Russian samstämmer inte heller med rekommendationerna om innehåll och struktur i samma utsträckning som Møde i Petersborg. En svaghet hos båda läroböckerna i förhållande till rekommendationerna är att nästan bara ny vokabulär har används vid den huvudsakliga genomgången av aspektsystemet.

 • 119.
  Jevring, Cecilia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Charlie likes sherry and chips, Shirley likes cherries and ships: New sounds in a new language2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims at investigating the suitability of the Contrastive Analysis Hypothesis and the Speech Learning Model in describing young Swedish learners’ L2 phonology difficulties. It also explores what L1 sounds they replace L2 sounds with, and whether spelling has any influence on pronunciation. 15 Swedish students aged 9-10 were interviewed and recorded reading a word list containing minimal pairs, a text passage, and free speech. The focus was on initial and final / ʃ / and / tʃ /, initial and medial / s / and / z /, and initial / ð / and / θ /. The recordings were analysed with spectrograms and compared to a native speaker. The results were that the SLM has an advantage over the CAH. The results show that / z / was replaced by / s / 100% of the time, / tʃ / was mostly replaced by / ʃ /, but also by / k /; and that / θ / and / ð / were replaced by many different sounds that were not anticipated. The results also showed that orthography affects pronunciation for / θ /, / ð / and / tʃ /, but not for / z /. Some students had nearly established new categories for some of the new sounds, but their daily encounters with English through TV, music, and school does not seem to have had a significant part in this.  

 • 120.
  Jevring, Cecilia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  I Perceive, Therefore I Produce?: A Study on the Perception and Production of Three English Consonantal Sounds by Swedish L2 learners2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study set out to investigate the relationship between perception and production of English / tʃ, dʒ/ and / ʒ / by native speakers of Swedish learning English in secondary

  school. The aim was to find out if Flege’s Speech Learning Model (SLM) (1995) and Major’s Ontogeny Phylogeny Model (OPM) (2001) are suitable to describe young learners’ L2 phonological attainment. To test perception, an identification task containing Nonwords with target sounds in initial, medial, and final position was constructed and tested on 17 school students. Three speaking tasks were carried out to test the participants’ production of the phonemes in initial, medial and final position. All participants also completed a questionnaire with questions regarding exposure and motivation. Six students were chosen for deeper analysis.

  The results show that both the SLM and the OPM can be used to describe young learners L2 phonology acquisition. Similar sounds were found to be harder to produce and more affected by L1 transfer, which corroborates both the SLM and the OPM. Marked sounds were affected more by universals, which was suggested by the OPM. Desire to have a native accent and reported use of the L2 seems to have effect on L2 phonology acquisition, as well. However, the relationship between all these factors is complex and the results from this study are merely suggestive. 

 • 121.
  Joandi, Linnéa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Productivity Measurements Applied to Ten English Prefixes: A comparison of different measures of morphological productivity based on ten prefixes in English2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Morphological productivity is difficult to define and describe. Nevertheless have several measures been proposed by scholars, in order to quantify this notion. This paper investigates ten common English prefixes with meanings related to degree or size. The aims of the study are (1) to review several measures of morphological productivity, (2) via a sample of corpus occurrences of ten prefixes, to calculate productivity figures using five different measures of productivity, and (3), perhaps most importantly, to discuss the differences and similarities of the five measures. The results suggest that while several of the measures are quite similar (e.g. type frequency and hapax legomena frequency), other measures are different (e.g. 'Productivity in the narrow sense'). While three of the measures could be said to provide information concerning past or 'factual' productivity, two of the measures seem instead to indicate an aspect of productivity that is referred to as 'potential' productivity.

 • 122.
  Joelsson, Linda
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  ¿Cómo se expresa el desacuerdo en la conversación coloquial?: un estudio comparativo de conversaciones coloquiales entre jóvenes suecos y españoles.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  El objetivo del presente estudio es comparar la expresión del desacuerdo en dos conversaciones coloquiales, una española y una sueca. Partimos de la hipótesis de que los españoles en mayor grado que los suecos, expresan el desacuerdo claramente mediante estilos y recursos argumentativos que pueden ser interpretados como francos y que pueden hacer que corran riesgos de causar un conflicto entre los interlocutores. En lo que concierne a los suecos suponemos que utilizan, en mayor grado que los españoles, formas mitigadas de articular el desacuerdo, a fin de evitar conflictos.

  El estudio lo realizamos de forma cualitativa y cuantitativa mediante el análisis de las conversaciones. Los desacuerdos encontrados los analizamos cualitativamente clasificando cada uno por el estilo argumentativo y el recurso argumentativo usado al expresarlos. A continuación, para poder realizar una comparación entre las conversaciones, aplicamos el método cuantitativo. Al comparar los resultados cuantitativos de las conversaciones, nos fijamos en las formas más usadas en cada conversación y pretendemos mostrar algunos vínculos entre el uso y la imagen básica de cada cultura. Posteriormente discutimos el grado de franqueza que tienen los estilos argumentativos y recursos argumentativos empleados en las conversaciones, con el propósito de poder concluir en qué conversación, de las dos estudiadas, hay más grado de franqueza en la expresión del desacuerdo.

   La hipótesis defiende que existe una diferencia del grado de franqueza al expresar el desacuerdo en las conversaciones. Sin embargo, la diferencia no es tan grande como nos esperábamos, teniendo en cuenta la imagen básica de las dos culturas.

 • 123.
  Johansen, Josef
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  Es femenino ponerse crema: Adjetivos que denotan género analizados desde la perspectiva contrastiva entre las variantes peninsular y mexicano del español y el sueco2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  Este estudio es un análisis de algunos adjetivos que denotan género desde una perspectiva contrastiva en el que se estudian ejemplos de tres regiones: México, España y Suecia. Es un estudio de lingüística de corpus donde el uso y significado de unos lexemas que denotan género se analizan mediante sus concordancias y se compara entre las regiones lingüísticas indicadas. Los usos potenciales encontrados de estos lexemas se pueden dividir en dos categorías principales: el uso relacional que indica una relación entre un concepto indicado en el contexto con uno de los géneros; y el uso caracterizador que indica una relación entre un concepto indicado y un conjunto de características que constituye uno de los estereotipos de los géneros. Además, existen contextos donde estos usos se mezclan y el significado incluye tanto referencias a las características estereotipadas como estrategias para asociar un concepto con uno de los géneros. El estudio incluye una profundización en el uso caracterizador y los estereotipos a los que alude. Las diferencias lingüísticas se han encontrado sobre todo en el uso relacional; en español se tiende a favorecer el uso de estos adjetivos en una mayor cantidad de contextos; mientras el uso relacional en sueco se predomina por el uso que atribuye género a un referente. Desde la perspectiva contrastiva el uso caracterizador ha resultado particularmente similar puesto que estos lexemas funcionan como los polos de un eje antónimo que deriva de la dicotomía de los géneros sociales.

 • 124.
  Johansson, Björn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  The Use of English Prepositions in Swedish Schools: A survey study on language transfer effects on Swedish EFL learners in a Swedish upper secondary school2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This empirical study investigates how English as a foreign language (EFL) learners in Swedish upper secondary schools succeed in their use of English prepositions. EFL learners in Sweden today represent a multitude of nationalities and ethnic groups with many different first languages (L1); therefore, English teaching could be subject to change in order to adapt to the new situation. The study is based on an online survey given to pupils taking “English 7” at upper secondary schools in Stockholm. The study aims to find patterns in how pupils with Swedish as their L1 handle English prepositions and use a control group consisting of pupils with another L1 in a comparative analysis based on language transfer. A teacher of English at the respondents’ school was interviewed to elicit teaching methodology and how they use the language diversity in the classroom when teaching prepositions. Even though it was hypothesised that negative language transfer was a factor, the analysis of the focus group shows that negative language transfer from Swedish did not inhibit the focus group’s ability to choose prepositions compared to the control group in the given context. In contrast, positive transfer from Swedish as an L1 contributed to a substantial increase in success rate. However, no clear connection could be made to teaching methodology as the interviewed teacher did not have any specific method for dealing with prepositions and mainly treated teaching prepositions implicitly. Furthermore, the interviewed teacher did not use language diversity in classroom as a tool for learning.

 • 125.
  Johansson, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Young learners’ perceptions of and attitudes towards learning English during their first year of English L2 education: A comparative study conducted in rural and urban areas in Sweden2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates perceptions of and attitudes towards English second language [L2] acquisition among primary school pupils in rural and urban areas in Sweden. Sixteen children facing their first year of English L2 education took part in the study and all participants had been settled in the target area for more than 5 years. Data was collected through individual interviews with the children (Patton, 2002) and a parental questionnaire that was constructed for their respective parents. The interview questions were designed to elicit children’s perceptions of English L2 education and to allow expression of their attitudes towards learning the language.  The questionnaire was constructed to attain information about each child’s linguistic background and language exposure, and to identify patterns of external factors which could be traced in each child’s personal perception and attitude. The interviews provided information that confirmed a slight difference between the urban and rural children; the urban participants had a higher ability to picture a future English speaking self and showed evidence of a more positive attitude towards the importance of acquiring English. These results did not correspond with results from the questionnaire. However, parents’ level of education in correlation with their own views of the importance of English proficiency revealed a potential link with differing results found between the children. Overall, the majority of participants expressed awareness of the establishment of English as a lingua franca and emphasised its usefulness in Swedish society. Nevertheless, due to the nature of the study and working with children of a young age the results must be treated with caution.

 • 126.
  Johansson, Lina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Vem i hela världen säger så?: Normer vid översättning av könskodad dialog i manga2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker normer för översättning av könskodat språk. Genusvetare menar att könskodat språk inte bara upprätthåller stereotyper om kön utan också förstärker dem. Därför tycker feministiska översättningsvetare att det är viktigt att vara medveten om vilka stereotyper som översättningar överför mellan kulturer. Denna uppsats behandlar stereotyper om kön i japanska serier, så kallade manga. Med hjälp av den översättningsvetenskapliga metoden sammankopplade par jämförs källtexterna och måltexterna med varandra. Resultatet visar att nästan allt det könskodade språket har utelämnats i måltexterna. Trots att detta gör språket mindre stereotypt blir inte alla karaktärer mindre stereotypa. En karaktär är till och med mer stereotyp i måltexten än i källtexten. Detta visar att utelämning förmodligen inte är ett medvetet val av översättaren för att minska stereotyper. Anledningen till utelämningarna verkar istället vara att det är en norm att utelämna en stor del av karaktärers rollspråk.

 • 127.
  Jonsson, Malin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Achieving Communicative Competence in Business English: A study of teacher and participant attitudes in Business English courses2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The increasing globalization of trade has resulted in a growing need for Swedish corporations to ensure that their work force is able to communicate in English. In order to meet this demand, there is a growing market of companies offering courses in Business English. When English is used for communication between people from different linguacultural backgrounds in a business context it is referred to as BELF (Business English as a Lingua Franca). The purpose of this study was to investigate whether or not the participants and teachers in different classes of Business English are more open to the non-native speaker model, as this type of course is supposed to prepare the students for communication with people of various nationalities. This was done with the aim to explore how these attitudes can be linked to the development of communicative competence in a business context. In the study a survey was distributed to twenty-one participants of courses in Business English and four teachers were interviewed. The study showed that although the business context affects the attitudes of the participants, there is still a preference for a native-like model. However, the teachers show an open attitude towards BELF, focusing instead on promoting communicative competence in their teaching. The findings of this study support previous research in the field indicating that there exists a certain discrepancy between the perceptions of the teachers and learners as to what constitutes an effective communicator.

 • 128.
  Josefsson, Emil
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  A journey through our surroundings: A study of organizational metaphors in Metasaga2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  According to recent cognitive science, our perceptive senses help develop human cognition, and the process of organizing our inner representations of the world around us. As a result, conceptual metaphors are deemed to be essential to our understanding of abstract entities; how we perceive an organization depends for instance on what metaphor is used to describe it. Thus, conceptual metaphor theory has been given a lot of attention in the past thirty years. The Metasaga philosophy was established on the Shetland Islands in 2008. The idea is for participants to explore the environment and create reflective questions involving metaphors which can be used for reflective purposes in connection to work, school, businesses or other organizations. In this paper, linguistic metaphors involving organizations in 228 reflective questions were studied. The linguistic metaphors were sorted according to which organization conceptual metaphor they appeared to belong to. A broad category called Organization Is Physical Structure was set up, and the name was taken from Joseph Grady’s list of primary metaphors in Lakoff and Johnson (1999 pp. 50-55) Four sub-categories of organization metaphors were subsequently established: Organization Is An Artificial Structure, Organizational Help Is Support, Organization Is A Plant and Organization Is A Living Creature. Almost 55 % of the reflective questions involving organization shared the common theme of a description of an organization as some kind of artificial structure. Thus, it seems likely that we often think of organizational arrangement as some kind of concrete structure and also that we use different metaphors depending on how the organization is structured.

   

 • 129.
  Jurkowski, Cassandra
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  A Lexical Field Analysis of Culture-Specific Vocabulary Items in Australian English: With an Examination of Comparable Word Senses in American and British English2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This essay presents a study of culture-specific vocabulary in Australian English (AusE) in the lexical fields of living spaces and family relations. It also examines how the senses of the chosen words used by AusE speakers correspond to comparable word senses used by British English (BrE) and American English (AmE) speakers respectively. The empirical material for the essay was collected through questionnaires filled in by native AmE, BrE and AusE speakers. 95 questionnaires were completed in total with 65 AusE, 20 BrE and 10 AmE informants taking part. Further interviews were carried out via telephone with 10 speakers from each English variety. A lexical field analysis was then carried out on the nouns apartment, flat and unit in the lexical field of living spaces and the word olds in the lexical field of family relations. These nouns are discussed in terms of sense relations, attitudinal meaning and figures of speech.

  Answers from the questionnaires and interviews revealed significant differences between the informants of each English variety as regards the use and the senses of the nouns being analysed. For example, for the English translation of the Swedish word lägenhet, AmE speakers would normally use apartment, while BrE speakers would normally use flat and AusE speakers use unit. BrE and AusE speakers also use apartment as a word for a living space but associate it with higher standards of living. AusE speakers further tend to associate flat with lower standards of living. Syntagmatic sense relations also show differences as regards how the studied lexical items in the lexical field of living spaces are used in word combinations.

  Words used in place of parents also showed differences among the three English varieties. The AusE speakers hardly use the word folks as much as the BrE speakers and especially not as much as the AmE speakers. The AusE speakers in this study are more likely to use olds, which is a word that demonstrates the use of mockery in Australian culture. Olds can be best understood as a figure of speech. It is a straightforward example of metonymy, but also has metaphoric and hyperbolic qualities.

  Generally, this study shows how there are distinct differences between the informants of each English variety, even though all informants are native English speakers. Reasons for these differences include geographical location and cultural differences. Australians, for example, are known for their witty sense of humour.

 • 130.
  Järvinen Palme, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  "Nobody but you can do that to me, I don't know why": Covert Power in Representations of Casual Talk. A Case Study of Woody Allen's Hannah and Her sister(s)2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis is an exploratory qualitative analysis of conversations between two out of three leading characters in Woody Allen’s motion picture Hannah and Her Sisters (1986). Due to a perception of invisible power relations, it is hypothesized that what seems like a powerful position in discourse, in fact is an indication of the opposite, and that what seems like a powerless position, is an indication of power. Three features based on scholarship connected to Conversation Analysis (CA), Dyadic Power Theory (DPT) and power relations in verbal interaction are chosen to test the hypotheses: first and second positions in sequences as dicussed by Hutchby (1996), control attempts as elaborated by DPT, and mitigating strategies as argued for by Mullany (2004). Findings confirm the hypotheses, but also reveal ambiguities and contrasting results. Connecting the data to sources based on talk in the private sphere, in particular within family discourse, is mentioned as one way to further illuminate the subject in future research.

 • 131.
  Kabous, Mariam
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Who is called a terrrorist?: An investigation of the use of the term terrorist2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how the use of the words terrorist and terrorismhave changed from before 9/11 until today, and how it is being used presently, and finally ifthe use of the word is different depending on the ethnicity of the person who commits the act.The data for this study was gathered through articles published in The Guardian and SVTNyheter, and also through Google Ngram corpus and academic discourse. Google Ngramviewer is an online search engine that collects data about all the printed sources searched forbetween the years of 1500 and 2008.The study adopts a comparative approach which meansthat the articles with the most similar content, and only difference of ethnicity of the attackers,are being compared. The results suggest that there has indeed been a change in the use of theterm. Terrorism is today being used more frequently and as has been shown, commonly todescribe a person of Middle Eastern origin.

 • 132.
  Kalamakis, Sara Zoi
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  Contradicciones interpretativas de la imagen pública entre analistas de la conversación y alocutores: Estudio de una entrevista semiformal al presidente de la República Oriental del Uruguay, José Alberto “Pepe” Mujica2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  En esta investigación nos ocupamos de estudiar las interpretaciones, por parte de los analistas de la conversación y los participantes alocutores, sobre la imagen pública de un político uruguayo, dentro de comportamientos (des)corteses, lingüísticos y no lingüísticos, en apartados concretos de una entrevista semiformal. La hipótesis es que un análisis de la conversación no es siempre suficiente para interpretar la imagen pública que transmiten los usuarios del lenguaje, ya que las interpretaciones pueden variar según el conocimiento previo de una imagen pública de los interlocutores a pesar de las diferencias socioculturales e ideológicas. El estudio que se lleva a cabo es cualitativo y para la recopilación de información se usan cuestionarios a tres grupos de informantes: analistas conversacionales, uruguayos e hispanohablantes internacionales, estando conformados estos dos últimos grupos por personas de diferentes edades, clases y simpatías ideológicas. Las cuestiones que esta tesis se ocupa de estudiar son: ¿De qué forma se perciben las respuestas y enunciados del político entre los grupos que saben y aquellos que no saben nada sobre el mismo?, ¿de qué manera interpretan la imagen social del político los uruguayos?, ¿se ve afectada esta interpretación por una posible ideología subyacente a los participantes? y por último, ¿coinciden o se diferencian las interpretaciones entre analistas y alocutores? Nuestros resultados muestran que el análisis de un discurso es una tarea multidisciplinaria que precisa llevarse a cabo con mucho cuidado, ya que la imagen pública de un hablante se interpreta de formas variadas por los múltiples interlocutores y observadores, donde tanto el conocimiento previo de la imagen del hablante como las creencias ideológicas son factores fundamentales que afectan la interpretcaión.

 • 133.
  Karlberg Hauge, Susanne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier, Avdelningen för spanska.
  El uso de la descortesía en los debates electorales televisivos: Un análisis contrastivo entre políticos suecos y españoles.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  En muchos países, ante las elecciones, los representantes de los dos partidos más importantes se encuentran en un debate político televisivo cara a cara. La forma normal del debate político es polémica y, para poder dañar la imagen del otro, los ataques verbales de descortesía son frecuentes. En Suecia existe una larga tradición de debates electorales televisivos, mientras que en España es un fenómeno bastante nuevo.

  Este trabajo es un estudio cualitativo contrastivo sobre el uso de descortesía en dos debates políticos, televisivos, uno sueco y otro español. El objetivo es el de estudiar la argumentación y más específicamente el grado y el tipo de descortesía usados para ver si existen algunas diferencias culturales y nuestra hipótesis es que el debate político español debe ser más conflictivo que el sueco y la descortesía más frecuente.

   La imagen básica describe los rasgos principales homogéneos de una cultura y a veces se puede notar que las actitudes típicas de un país se reflejan en el debate político. Sin embargo, no siempre es así, sino que constatamos que factores personales y estrategias aplicadas para conseguir un objetivo específico, también afectan el estilo elegido por el político.

  El resultado revela que el debate español es más conflictivo y que se usa un estilo más directo que se empareja con la imagen básica española. Sin embargo, no son rasgos españoles generales, sino más bien individuales y el estilo discursivo varía durante el debate. Los dos políticos suecos tienen un estilo similar que resulta menos conflictivo, algo que encaja bien con la imagen básica sueca. El resultado de la investigación corrobora por lo tanto sólo parcialmente la hipótesis.

 • 134.
  Kasaty, Anna
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik.
  Koponen, Eeva
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik.
  Klintfors, Eeva
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för fonetik.
  Swedish Nominal Morphophonology Implemented within the Two-level Model in PC-Kimmo1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper presents a description of Swdish morphophonology and an attempt to create a Swedish pronunciation morpheme lexicon as a part of a text-to-speech system at Telia Research AB.

 • 135.
  Kazemi, Ruholla
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Yod Variation in Australian English: A Sociolinguistic Investigation2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In various post-consonantal environments, the palatal glide /j/ has been subject to variation and change since the late 17th century. Retention, coalescence, and deletion of the glide respectively account for various pronunciations of the word due [dju:], [dʒu:], and [du:] in different dialects of English. Research in this area has often focused on internal motivations. However, the external motivations that regulate the practice of glide variants in the speech of different segments of communities have been a relatively recent area of investigation. Among other dialects, Australian English is one of the major varieties that has not been formally assessed in this area. Hence, the aim of this thesis has been to investigate possible associations between the glide variants and their emergence in the speech of 48 speakers of Australian English. The audio data for this study were 12 tokens pronounced by the speakers in wordlist, sentences, and a story, and were extracted from the AusTalk Corpus (Burnham, Cox et al., 2011). The results for separate analysis of social variables seem to indicate that the spread of different glide variants in the speech of speakers are mainly conditioned by age. The combination of the social variables shows that glide retention is most frequent in the speech of higher educated old individuals. By contrast, glide deletion seems to be almost non-existent in their speech while more frequent in the pronunciations of the young. Overall, glide coalescence is the most present and has the strongest stylistic consistency in the speech of individuals. Further details and possible reasons behind these observations are discussed in the work that follows.

 • 136.
  Kedziora, Beata
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Wikis in teaching and learning a foreign language: A case study of wiki usage in the course Academic reading and writing for teacher candidates2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  An increasing number of universities are providing the current generation of students, the socalled ‘digital natives’ (Prensky, 2001) - with more flexible and innovative language learning environments through the use of free Web 2.0 tools, such as wikis, blogs, social networking, Second Life and podcasting. However, still relatively little is known about wikis in the context of teaching English for Academic Purposes. My project aims to fill this research gap. I applied a case study strategy, where three groups of students attending a course Academic reading and writing for teacher candidates were examined. This paper demonstrates how the wiki software was employed in the course to encourage teacher candidates to proof-read and edit their own and others’ texts in order to be more accurate in academic writing. The present case study applied several research methods, including analysis of the texts written by students on the wiki and chat-room comments, an interview with the teacher of examined groups and a student questionnaire. The analysis of peer revisions was carefully conducted with a particular focus on: the variations in the way that students corrected each others’ texts, types of revised language issues, and the extent to which the teacher candidates were correcting accurately. My findings show that the students paid close attention to sentence structure (e.g. clauses, punctuation), fixing sentence problems (e.g. parallelism, choppy and stringy sentences), inflection and academic style. It is noteworthy that most of these languages issues were discussed in class. Considerably less attention was given by students to questions like paragraph structure and content. The accuracy of students’ revisions varied depending on the type of corrected language issue. The general impression of employing the wiki in this course was favourable. Many of the teacher candidates admitted that they would like to utilize the wiki tool in their future teaching courses.

 • 137.
  Keidel Fernández, Alejandra
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Qualitative differences in L3 learners' neurophysiological response to L1 versus L2 transfer2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the present study, the influence of morphosyntactic aspects of L1 and L2 on L3 comprehension is investigated using ERP (Event-Related Brain Potentials). The study examines the processing of verb and gender agreement incongruences in Spanish by native Swedish speakers that are fluent in English and learning Spanish, in comparison to a control group of native Spanish speakers. The study investigates the relevance of morphosyntactic transfer from L1 and/or L2 to L3, as well as language processing in third language acquisition. Language acquisition is considered as an individual process, different in acquisition of the first, second and third language. EEG (Electrocephalograpy) had been used in the present study to examine the processing of verb and gender agreement. Different views on L3 learning have been shown in previous studies according to whether L1 or L2 have a stronger influence on the acquisition of L3.

  Regarding native like processing of language, the study showed that L3 learners process language differently in comparison with native like speakers. In particular, adjective agreement engender a specific brain reaction (a P300) in L3 learners only and not in L1 speakers. Verb agreement, on the other hand, do not engender the P300 in any of the of the groups. The P300 effect is related to strategic processing of language, which leads to the possibility of considering that the morphosyntactic transfer of their first language (Swedish) to the third language is processed in a less automatic mode than L2 (English). 

 • 138.
  Kenntoft Hof, Matilda
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  L2 learners’ perceptions of accents: A study of the attitudes of Swedish 2nd language learners of English to standard and non-standard English accents2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to find out what attitudes non-native speakers of English have towards standard and non-standard varieties of British English and how these attitudes correlate with the attitudes of native speakers. This study is restricted to Swedish L2 learners of English taking the courses English 5 and English B in a Swedish Upper Secondary School and it is compared to studies done in the UK. The study shows that there are correlations between the accent attitudes of L2 learners of English and the accent attitudes of native speakers of British English, and reflects over and discusses why these correlations occur and what may have affected them.

 • 139.
  Kjellander, Daniel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Beauty and the Blend: Implications of Cognitive Constraints and Word Class Distribution in Lexical Blending2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This master thesis investigates underlying principles and usage-based aspects of lexical blending. In a corpus study examining the lexical items, or matrix words, republican, liberal, and vegetarian it was found that there were three cognitive constraints influencing their potential to form blends. Mapping of a prefixation schema onto the lexical item republican was shown to fuel blend formation. Neighborhood effects and morphological lexicalization, on the other hand, were observed to have a negative influence on the possibility to form blends from the terms liberal and vegetarian. Also, an examination of word class distribution in the matrix words and their blend and compound derivatives showed that the patterns of the blends were less consistent than the compounds. These findings point to an important duality in the derivative blends. While they operate in an interplay with regular morphological processes they are at the same time creatively elaborated in use. Therefore blends exhibit a fundamental aspect of language, which is phrased as the dynamic interrelatedness between socio-pragmatic motivation and schematization, or pattern-finding. This positions blending not in the margin, but at the centre of studies on language development.

 • 140.
  Kjellberg, Helena
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  Blind andraspråksinlärares talperception och talproduktion2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 141.
  Kjellberg, Helena
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  Talperception hos blinda och seende andraspråksinlärare - ett experiment med tal i brus2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 142.
  Knuchel, Dominique
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  A comparative study of egophoric marking: Investigating its relation to person and epistemic marking in three language families2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Egoforicitet som en potentiell språklig kategori innebär en semantisk kontrast mellan händelser som involverar någon av taldeltagarna (egoforisk), och händelser som inte gör det (icke-egoforisk). Vid första anblick kan egoforicitet verka snarlik personkongruens (personböjning), och egoforicitet har ibland analyserats som sådan. Vid närmare undersökning uttrycker egoforicitet deltagarnas tillgång till en händelse med hänsyn till deras respektive delaktighet i denna, snarare än deras roller som talare eller mottagare. Detta gör att egoforicitet är mer lik en epistemisk kategori som t.ex. evidentialitet än personböjning.

  Uppsatsen diskuterar grammatiska, funktionella och diakrona egenskaper hos egoforicitets- markeringssystem. En typologisk-jämförande studie av egoforicitet görs baserad på data från beskrivningar av relevanta språk ur de Barbakoanska (Sydamerika), Nakh-Dagestanska (Kaukasus), och Tibetoburmesiska (Himalaya) språkfamiljerna. Resultaten jämförs med typologiska studier av personböjning och evidentialitet med syfte att identifiera likheter och skillnader mellan egoforicitet och dessa närbesläktade kategorier. 

 • 143.
  Koponen, Eeva
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för fonetik.
  Klintfors, Eeva
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för fonetik.
  Assessing the Relevance of Prosodic and Phonotactic Cues on Parsing the Speech Stream by Young Language-Learners2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a study about how one-year-old Swedish-learning infants presumably use probabilistic information, such as prosody and phonotactic regularity, in segmentation of speech. The variables studied were the Swedish tonal word accents I & II and the distributional regularities of within-word and between-word consonant clusters in Swedish infant-directed speech. The results – which were not as clear-cut as the results obtained in earlier experiments on English-learning infants – suggest that 12-month old Swedish infants might be sensitive to prosodic cues to word boundaries: in experiment 1, altering the phonotactics of the stimuli reversed the infants’ preference for word accent types. However this was not confirmed in experiment 2, instead there was a general preference for listening at the accent II words. The results also suggest that 12-month old Swedish infants might not use phonotactic cues to word boundaries to the extent as expected: in experiment 1 and 2, altering the word accent types did not reverse the infants’ preference for phonotactics. Instead, both in experiment 1 and 2, there was a general preference for listening at the within-word stimuli. When compared with earlier research these findings indicate that infants, besides being able to integrate multiple statistical cues to word boundaries, might early in life be assisted by pattern-recognition in speech segmentation.

 • 144.
  Koponen, Eeva
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för fonetik. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för datorlingvistik.
  Klintfors, Eeva
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för fonetik.
  Effects of Target-Word Frequency Rate on Sound-Meaning-Connection in Five to Fifteen Month-Old Swedish Infants1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the effects of manipulating target-word frequency rate and target-word phrase position on sound-meaning-connection in five to fifteen month old Swedish infants. Three different test conditions, each one of them a film showing objects and corresponding phrases made of randomly generated artificial words, were designed. The structure of the first, high variability test condition included context-dependent information and the structures of the second and the third, low variability test conditions were characterised by frequent nonsense target-word rate, target-words occurring in phrase final position. The aim of the artificial input language was to ensure the novelty of test material, and to simulate the type of learning situation - when the semantic content of words is arbitrary - facing young infants in the beginning of language learning. Analysis of informants looking behaviour, prior to, and after exposure to the objects and the corresponding audio input, were performed. Results showed that the structure of high variability test condition and the structure of low variability test conditions were associated with significant between-group differences. This finding indicates that the nonsense phrases in low variability test conditions managed to 'explain' the objects just like semantically meaningful phrases do. When compared with past research, these findings seem to suggest that experience-dependent mechanisms may support, besides word segmentation, even more complicated aspects of language learning, such as acquisition of syntax.

 • 145.
  Kurnik, Mattias
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  Bilingual Lexical Access in Reading: Analyzing the Effect of Semantic Context on Non-Selective Access in Bilingual Memory2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens eye-trackingstudier över de neurologiska processer som styr läsning i tvåspråkiga är oeniga om graden av icke-selektiv aktivation som infinner sig inuti den tvåspråkiges mentala lexikon enligt kvantitativa data på tidiga och sena åtkomstsstadier. Två olika förhållningssätt till frågan finns: (1) Lexikal åtkomst är fundamentalt sett icke-selektiv, men top-down effekter från semantisk kontext kan influera den grad av selektiv åtkomst som påträffas i mentala lexikon; eller (2) Parallell aktivation av olika språkplan sker via bottom-up processer utan någon inverkan ifrån top-down effekter ifrån meningskontext. För att testa dessa hypoteser undersöktes läsprover framtagna genom att kontrollera kognatförenklingseffekten och kontextskapad ordförutsägbarhet i en 22 faktorial stimulusdesign. 26 tvåspråkiga (svenska L1, engelska L2) läste meningsstimuli på engelska. Stimulus bestod av meningar med hög eller låg grad av semantisk och lexikal priming som innehöll antingen ett kognat- eller ett ickekognatkontrollord. Resultaten visade klara tecken på kognatförenkling i tidiga såsom sena åtkomstsstadier för båda typers meningsstimuli. Dessa resultat förespråkar att icke-selektiv åtkomst  i läsning inte påverkas av top-down effekter ifrån meningskontext.

 • 146.
  Kurnik, Mattias
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Mid-Atlantic Communication in the Classroom2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study of Swedish upper secondary students aimed to make an analysis of the English that students are using in school with the hope to comment on whether there is a bias towards either one of the two major dialects, GA and RP. To this end, an upper secondary class was asked to complete tests on vocabulary, spelling, and pronunciation. The pronunciation test was designed in such a way that the articulation became largely a factor of dialect. Similarly, each question in the vocabulary and spelling tests had its correct answer in both American and British English to elicit either an American or British English response. The speech analysis of the recording was done by using computer programs for spectrographic analysis. The results revealed a bias among the students for American vocabulary and British spelling, and a mix of pronunciation conventions from both varieties in addition to possible future pronunciation patterns of Swedish English.

 • 147.
  Lange, Noa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Demonstrative contrasts in Hindukush Indo-Aryan2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hindukush-indoariska (HKIA) är en omtvistad grupp av indoariska språk som talas i ett språkrikt område från nordöstra Afghanistan, genom norra Pakistan till nordvästra Indien, vilket främst täcker Hindukush-, Karakoram- och västra Himalaya-bergen. Ett anmärkningsvärt drag i ett antal sådana språk är demonstrativsystem med tre nivåer, eller tre deiktiska termer som talare använder för att rikta varandras uppmärksamhet åt referenter vid olika avstånd i deras omgivning. Det har föreslagits att det utmärkande draget för en av HKIA-språkens sådana demonstrativor är det stora avståndet mellan dess referenter och talarna, eller rentav referenternas frånvaro från omgivningen. Syftet med denna studie är dubbelt: i första hand att närmre undersöka demonstrativsystemen hos ett urval av HKIA-språken på basis av fältdata; i andra hand att jämföra dessa data med tidigare beskrivningar av systemen, samt med demonstrativsystem i andra språk som talas i regionen. Resultatet ger bevis för att två demonstrativor i HKIA är avståndskontrastiva, och att en kontrasterar osynlighet från de andra två. Det påvisas dessutom att ett likadant tredelat system finns i språk som talas i området från tre andra genealogiska familjer, vilket tyder på att draget kan vara arealt signifikant.

 • 148.
  Lange, Noa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Distance and visibility in Gawri demonstratives2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning av demonstrativor i gawri [ISO 639-3: gwc] (Hindukush-indoariskt, HKIA) baserad på fältdata samlade i Islamabad, Pakistan under vintern 2016–2017. Tidigare studier i HKIA rapporterar tredjepersonpronomen med en tredelad demonstrativkontrast, varav två termer särskiljer proximala från distala referenter och en används med tillgängliga referenter utom synhåll. Gawri har i motsats ett femdelat system av demonstrativdeterminerare som är separata från dess personliga pronomen. Denna studie undersöker samtliga demonstrativors deiktiska betydelse, pragmatiska användning och syntaktiska funktion i gawri samt i ett jämförelsesampel med fyra indoariska språk. Syftet är att upptäcka eventuella skillnader i referens till tillgängliga och otillgängliga entiteter, samt huruvida den osynliga demonstrativan är tillämpbar i en exoforisk (situationell) kontext. En modifierad version av Wilkins (1999) demonstrative questionnaire användes för att elicitera data från sju talare. Resultatet visar att gawris osynliga demonstrativa är funktionellt exoforisk vid åtminstone två diskreta avstånd från den deiktiska mittpunkten, medan den är begränsad till tillgängliga referenter i andra HKIA-språk. En omanalys av gawris demonstrativsystem föreslås, vilken reducerar dess termer till två inom var och en av parametrarna avstånd och synlighet.

 • 149.
  Lange, Noa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Nominal plurality in languages of the Greater Hindukush2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Greater Hindukush är ett område som sträcker sig från nordvästra–centrala Afghanistan, genom Khyber Pakhtunkhwa och Gilgit–Baltistan i Pakistan, till Kashmir i nordvästra Indien. Ett femtiotal språk av olika språkfamiljer, inklusive de indoariska, iranska, nuristanska, tibetoburmanska och turkiska samt isolatspråket burushaski, talas i området. Området har länge forskats på i arealtypologiska sammanhang, i vilka ett antal fonologiska och lexikala drag som delas mellan språken har diskuterats och antagits ha utvecklats till följd av närbelägenhet och språkkontakt. Syftet med denna studie är att undersöka ett grammatiskt drag, nämligen pluralismarkering på substantiv, i ett urval av språk som talas i Greater Hindukush-området, samt att diskutera dess signifikans som arealt eller subarealt drag. All relevant information som berör nominal pluralitet i språken i samplet har extraherats från ett flertal grammatiska beskrivningar och analyserats för vidare jämförelse och diskussion. Resultaten indikerar en korrelation mellan mekanismen stamförändring som nominal pluralismarkör, liksom valfrihet i markeringen, och närbelägenhet mellan några av språken. Sammanfattningsvis visar stamförändring som pluralismarkör en mild grad av arealitet, och optionalitet i den nominala pluralismarkeringen föreslås som ett subarealt drag i området.

 • 150.
  Larsson, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Så sjung, bara sjung!: initiala och operationella normer i sångboksöversättningar av Astrid Lindgrens visor via multimodal analys av text, bild och musik.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att analysera vilka initiala och operationella normer som har använts vid översättningar till tyska av sångboksuppslag till visor skrivna av Astrid Lindgren. Modellerna som har använts är hämtade från Franzon (2009), Franzon (2016) och van Meerbergen (2010). Frågeställningarna berör musikalisk rytm, retoriska stilmedel inom texterna samt interaktionsgraden i text och bild med läsaren. Syftet är även att se hur aktiva respektive passiva huvudpersonerna i böckerna är. Resultaten visar att översättningarna av beskrivande visor med långa verser tenderar att bli kortare och mycket förändrade i jämförelse med översättningarna av visor med korta verser och en mindre beskrivande natur. Interaktionsgraden med läsaren är för det mesta låg i både text och bild i käll- och måltexterna. Huvudpersonerna i de tyska översättningarna är även mer aktiva i det tyska översättningarna än i de svenska originalen.  

1234567 101 - 150 av 322
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf