Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
234567 201 - 250 av 322
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Nilsson, Jorunn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Rollspråk i dubbning och undertextning: En analys av rollspråket i den japanska undertextningen och dubbningen av en svensk barnfilm2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Japan är s.k. rollspråk, dvs. stereotypt språk kopplat till en viss typ av karaktär, vanligt i material riktat till barn, såsom barnfilmer. Trots att rollspråk som forskningsområde är relativt nytt finns ett antal studier som behandlar rollspråk i litterära översättningar, undertextningar och dubbningar till japanska. Få eller inga har dock jämfört hur rollspråket påverkar karaktäriseringen dels i undertexterna, dels i dubbningen av en och samma film.

  Denna uppsats analyserar japansk undertextning och dubbning av den svenska barnfilmen Du är inte klok Madicken och finner att båda versionerna använder rollspråk på ett liknande sätt för att förenkla karaktäriseringen och framhäva de kvinnliga karaktärernas femininitet genom bl.a. feminina satsfinala partiklar, pronomen, verbformer och interjektioner.

 • 202.
  Nilsson, Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Target Langauge in the Primary Classroom: Teachers' beliefs and practices2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att det under de senaste decennierna varit norm att inom språkundervisningen uteslutande använda målspråket i klassrummet, visar studier från hela världen att lärares målspråksanvändning varierar avsevärt. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning målspråket används med yngre språkelever och hur denna överensstämmer med lärarnas föreställningar om språkundervisning och användning av förstaspråket. Dessutom diskuteras funktioner för förstaspråksanvändning och strategier som lärare använder för att underlätta förståelse på målspråket. Lektionsobservationer och kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra svenska klasslärare i grundskolans tidigare år. Trots den rådande rekommendationen att undvika användning av förstaspråket och uteslutande använda målspråket, ansluter sig tre av fyra lärare inte till denna didaktiska modell, utan finner det nödvändigt att inkludera förstaspråket i undervisningen. Ett tema som framträder är påverkan av lärares uppfattningar och hur dessa har formats av personliga erfarenheter och/eller utbildning. Förstaspråksanvändning motiveras för att stötta förståelse och undvika frustration hos eleverna. Förstaspråket används i olika utsträckning, framförallt för att underlätta inlärning men också för att leda arbetet i klassrummet. Resultaten tyder på att lärare är väl medvetna om sin språkanvändning, men att de delvis saknar insikt om och ett professionellt språk för att beskriva och formulera sig kring de strategier de använder.

 • 203.
  Niva, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Meänkieli i den yngre generationen: En undersökning av meänkielis ställning bland unga personer i fem norrbottniska kommuner2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka meänkielis ställning bland barn och ungdomar i Norrbotten. Undersökningen bygger på enkätsvar från elever i de fem Norrbottenskommuner där meänkieli är förvaltningsspråk. Både elever med och elever utan anknytning till meänkieli besvarade enkäten. Frågorna rörde deras förståelse och bruk av meänkieli, deras attityd till språket samt vad de tror om framtiden för språket.  

  Av undersökningen framkom att målgruppen i högre utsträckning förstår meänkieli än vad de själva kan tala språket. De flesta av respondenterna anser det inte viktigt att meänkieli i framtiden lever kvar som talat språk. Av de som i någon utsträckning förstår meänkieli tror drygt hälften att deras framtida barn i någon mån också kommer att förstå språket. Respondenterna med kunskaper i meänkieli tror i högre grad än de utan kunskaper att språket kommer att föras över till nästa generation. Många respondenter anser dock att riksfinska är viktigare att lära sig än meänkieli.  

 • 204.
  Noll Menezes, Isadora
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  La percepción de la cortesía y la descortesía en ventas telefónicas2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  El presentetrabajotiene por objetivo principal,desde las teorías pragmáticas relacionadas conla cortesía,caracterizar las expresiones de los informantes en situaciones comunicativas específicas deservice encountersenla venta telefónica. Noscentraremos en cómo estos hablantes expresan y percibenel usolasestrategias de (des) cortesía cuando participan de las conversaciones por vía telefónica, en lasque la ventade algúnproducto y/o servicioesté involucrada.Se trata de intercambios comunicacionales que poseen un carácter transaccional, caracterizadospor undiálogo conla existenciade un compromiso monetario ytienela base comercial correspondiente a la demanda y ofertade productos.Para profundizarnos en esta situación comunicacional,partimos de la hipótesis dequela condicióncomunicacional impuestainterfiereen la imagen negativade losreceptores, resultando en la experiencia predominantemente negativasobre el contrato conversacionalenel contextode una venta telefónica. Pararealizar este estudio se ha formado un cuestionario, respondido por 21 hispanohablantes residentes en Suecia, como modo deaveriguar lasestrategias que eligen hacerlos informantes cuandoestánenel rol de receptores/clientesde una venta telefónica. Desde los análisis de lasexpresiones de los informantes,se puede observarque estos,como modo de concluir y desvincularse de tal situación comunicativacorrespondiente a los diálogos telefónicos,tienden a hacer un uso más frecuente de enunciados descortesesy suelen despreocuparsedela protección de la imagen pública, haciendousode amenazas abiertas a la imagen yde estrategiasdedescortesía.

 • 205.
  Nordahl, Joel
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  “mænige calfru, þæt synt lytle and niwe fynd”: A study of additions and changes in the translation of the prose psalms in the Paris Psalter2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The prose translation of the fifty first psalms in the Paris Psalter is quite unique as an early medieval scriptural translation (O’Neill 2016 p. x). There have been several studies made on the Paris Psalter recently, most notably by Patrick O’Neill. One focus of several of these studies has been whether or not the Prose translation is connected to Alfred the Great. However, there is still much left in this translation that has not yet been studied. Something that can be noticed when studying the prose psalms is that throughout the translation the translator made several additions and changes to the psalms. There are several different kinds of additions in the prose psalms, the most common of these is the þæt ys/þæt synt (‘that is’/‘those are’) type. This study focuses on these additions, and it will be suggested that the translator has made additions and changes to the psalms to describe metaphors and concepts that an Anglo-Saxon reader might not have been able to understand without these additions. 

 • 206.
  Norden, Anton Harry
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Selected topics in the grammar of Français Tirailleur: A corpus study2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna korpus-baserade studie beskriver några lexikala och grammatiska drag hos Français Tirailleur (FT), ett pidginspråk som talades i franska kolonialarmen från mitten på 1800- till 1950-talet. Genom att undersöka den största tillgängliga korpusen över språket söker denna studie (1) urskilja hittills obeskrivna drag eller styrka existerande hypoteser om språkets natur, (2) jämföra språket med dess lexifierare samt (3) identifiera eventuell diakron variation. Korpusen har ordklasstaggats manuellt och alla nominalfraser har märkts upp. Resultaten innefattar en beskrivning av nominalfrasens form och funktion, en analys av uttrycket même chose och dess historiska utveckling samt ett antal exempel på cirkumlokution. FT skiljer sig från franska i flera avseenden, men inga tecken på substratinfluenser hittades. Trots att pidginspråk brukar kännetecknas av avsevärd förenkling, tycks FT ha bevarat franskans relativt komplexa system med både för- och efterställda adjektiv. Det råder brist på data och tvärlingvistiska jämförelser mellan pidginspråk, men det återstår ännu flertalet intressanta frågor att undersöka i FT-korpusen.

 • 207.
  Nordén, Anton Harry
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Adjektiv i hög grad: En korpusstudie av förstärkares distribution i svenska2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien är en korpusbaserad undersökning av hur bloggare vanligen förstärker adjektiv på svenska, och om förstärkningen varierar utifrån vilka adjektiv och/eller substantiv som modifieras. Tidigare litteratur belyser exempelvis hur adjektivförstärkning kan styras av semantiska och kontextuella faktorer samt hur förstärkare ofta grammatikaliseras. Undersökningen ämnar deskriptivt komplettera tidigare observationer, genom analys av större datamängder än motsvarande studier av svenska. Datan hämtades ur korpusen Swedish Blog Sentences (>6 miljarder tokens). Alla sammansatta adjektiv, adverb följda av adjektiv samt liknelser (”ADJ som en/ett N”) extraherades automatiskt. Därefter listades manuellt de 20 vanligaste förstärkande förleden, adverben och liknelserna, totalt och för 26 utvalda adjektiv. ”Förstärkning” definierades som ett uttryck för ’hög grad’ av egenskapen som adjektivet betecknar. Resultaten visade att förleden och adverben är nära Zipf-fördelade totalt sett, och ofta för enskilda adjektiv. Vidare fastslogs att adjektiv förstärks olika mycket och med olika förstärkare. Resultaten bedöms stödja teorin kring affixoider och grammatikalisering samt graderbarhet hos adjektiv. Det föreslås att framtida större studier skulle belysa skillnaden mellan lexikalt specifika och generella förstärkningar. Slutligen argumenteras för att liknelserna fyller samma förstärkande funktion som förleden och adverben.

 • 208.
  Nordén, Anton Harry
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Epistemic modality in Ghanaian Pidgin English2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates the expression of epistemic modality in a corpus of Ghanaian Pidgin English (GhaPE). The epistemic expressions are manually identified and thereafter distinguished from each other in terms of grammatical status and their indication of different epistemic and evidential notions. 7 different elements are found, ranging from 1 pre-verbal marker, 1 adverb, 2 particles and 3 complement-taking predicates. The results indicate, in line with existing research, that to differentiate between usage properties of individual modal expressions it may be necessary to subdivide them in terms of not only epistemic but also evidential meanings. Moreover, a functional parallel between the GhaPE particle abi, the Swedish modal particle väl and the Spanish adverbs a lo mejor and igual is demonstrated, with respect to their simultaneous function of expressing epistemic probability and asking the hearer for confirmation. Finally, the results suggest, contrary to previous accounts, that the pre-verbal marker fit may indicate epistemic possibility without the addition of a preceding irrealis marker go. It is proposed that future researchers should make use of bigger corpora in order to arrive at a more ample conception of both individual modal categories and their interrelations.

 • 209.
  Norrman, Matilda
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Försämringsuttryck på finska: En undersökning av hur uttryck för organiska produkters försämringsprocess väljs i finska2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att hitta kategorier till hur olika organiska produkters försämringsprocess beskrivs och hur försämringsuttrycken väljs på finska. Med hjälp av korpusar och ordböcker togs kombinationer av försämringsuttryck och deras subjekt fram samt beskrivningar på de olika uttrycken och deras etymologi. Resultatet blev att många av försämringsuttrycken går att använda med många olika organiska produkter (som mädäntyä ’ruttna’, som både kan användas med köttprodukter och frukter), medan användningen av andra försämringsuttryck kan vara väldigt begränsade och produktkategoriinterna och alltså bara går att användas med en viss organisk produkt (som eltaantua ’härskna’, som bara kan användas med fettprodukter). Alla försämringsuttrycken beskrev en skillnad i någon eller några parametrar – smak, lukt, utseende, konsistens osv., men en gemensam nämnare som alla försämringsuttrycken hade var att de alltid beskriver en skillnad i utseende.

 • 210.
  Norstedt, fd. Walberg, Heléne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för fonetik.
  Lateralization in speech perception? A first analysis of brain activation in 4-month-old children and adults2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hemisfärisk lateralisering vid talperception hos spädbarn och vuxna studerades genom hjärnaktiveringsmönster via EEG mätningar. Allmän aktivering och ERP som respons på barnriktat tal på svenska, portugisiska och roterad svenska testades på 9 stycken 4 månader gamla spädbarn och 13 stycken vuxna med EEG-nät. Vänster hjärnhalva förväntades aktiveras hos de vuxna åtminstone för förståeligt talstimuli, medan en icke-specifik aktivering i båda hemisfärerna förväntades hos spädbarnen. Resultaten visade en tendens mot högerhemisfärisk lateralisering hos vuxna. Spädbarnen visade inget lateraliseringsmönster. Ytterligare undersökningar på 9 månader gamla spädbarn är nästa steg för att nå kunskap angående lateraliseringsutvecklingen hos spädbarn.

 • 211.
  Norén Hakamäki, Sigrid
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Finithetsfenomen i djambarrpuyŋu2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Det nord-australiska pama-njunganspråket djambarrpuyŋu har studerats med avseende på finita egenskaper. Det går att påstå att det finns en finithetsdistinktion i djambarrpuyŋu eftersom det finns satser som kan uttrycka vissa egenskaper (t ex tempus, modus, aspekt och nominativt/ergativt subjekt) samtidigt som det finns satsliknande konstruktioner som inte kan uttrycka detta. Ett möjligt samband mellan finita kriterier i djambarrpuyŋu är förmåga att fungera som talhandling och förmåga att overt kunna uttrycka nominativt/ergativt subjekt, men detta behöver studeras närmare. Ett annat möjligt samband är att endast konstruktioner som kan uttrycka nominativt/ergativt subjekt har möjlighet att uttrycka TMA på något vis, dvs overt TMA-markering ses då som ett möjligt (men icke-obligatoriskt) finit kriterium medan nominativt/ergativt subjekt ses som ett nödvändigt kriterium.

 • 212.
  Noske, Karina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Avdelningen för tyska.
  Einflussfaktoren auf die Aussprache einer Zweit-/Fremdsprache: Eine Forschungsübersicht2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 213.
  Noske, Karina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  The influence of formal instruction on segmental speech production by German learners of English2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines the influence of formal L2 English instruction (FEI) on pronunciation accuracy of similar and new vowels in the framework of Flege’s Speech Learning Model (Flege, 1995a, 1999, 2002), focusing on selected segmental pronunciation features produced by native German speakers. A spectral vowel production experiment was carried out with 24 German students who attend sixth, ninth and twelfth grade of a south German secondary school by the time this study was conducted. Spectral characteristics of the similar vowel /ɛ/ and the new vowel /æ/,produced by each subject of the three groups (G6, G9, and G12), were compared to vowel data of native English speakers. In order to test the influence of formal instruction on selected phonetic segments, which are known to cause difficulties for native German learners of English, three native English listeners judged on a three pointscale the intelligibility of the segments produced. The results of the vowel experiment showed significant influence of FEI on pronunciation accuracy of some characteristics of the similar vowel /ɛ/ but not of the new vowel /æ/. The listener rating experiment showed that FEI had on average no influence on pronunciation accuracy of the three L2 English learner groups.

 • 214.
  Nyberg, Joacim
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Negation in Japanese2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Negation has fascinated thinkers and scholars for some 2,500 years.However, within linguistics, it is only in the recent years that negation has been given the attention it deserves. Within language typology, the main subject of investigation has been the notion of standard negation. This is well covered and data from several languages has been presented.When it comes to Japanese, it has proved hard to come across a detailed description of negation. There is a rich general literature covering many aspects of Japanese grammar, but there seems to be a lack of a work that investigates and collects all negation phenomena in one place. Furthermore, the general grammars do not take the typological perspective of negation into consideration.

  The aim of this thesis is to describe various negation strategies and related phenomena in the Japanese language and to put them in a typological perspective. To carry this out, a questionnaire for describing negation is used. Information and examples are extracted from grammars, articles, and a corpus. This is a descriptive text, and the analyses and conclusions presented can clearly contribute to the already existing literature on negation in Japanese, with the addition of a typological perspective.

 • 215.
  Nylin, Johan
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Is e- the new cyber?: A corpus study on fashion cycles in vocabulary2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A central area of research in linguistics is the study of changes in vocabulary over time, be it over historical time periods or faster changes within generations. One contributing factor driving such fast changes could be “fashion cycles”, as this is a very general cultural phenomenon. Here, results are reported from a corpus study investigating trends over time in the use of cyber as the first part of compound nouns, and of alternatives which carry a similar meaning, such as e- as short for electronic. It is found that cyber was commonly used in the time period 1995-2004. Usage then strongly declined, but there was a new peak in popularity in the last year of available data (2012). Interestingly, cyber was initially used in positively charged or neutral contexts (e.g. cyberspace), but in recent years mostly in negatively charged words such as cyberbullying or cyber warfare. The hypothesis that cyber has been replaced with e- was partially supported (in particular in the case of e-mail, but e-books is another prominent example of a recent rising trend in vocabulary). However, in most other contexts usage of e- actually peaked a few years before the last years of the available corpus data. In general, results were consistent with “fashion cycles” in that the popularity of using cyber or e-, and in particular of specific words including these compound noun parts, seems to come and go rapidly over time. Interestingly use of cyber was seen mostly in negative contexts during later time periods. No such change was apparent in the use of e-. An emerging hypothesis partially supported by the data is that words in commercial contexts (e.g. cyber-business, e-business) rapidly lose their positive charge as they become common and are replaced by other, more novel and more fashionable words. Corpus linguistics is a very powerful tool for investigating such patterns of change in the popularity of words, and the processes behind them.

 • 216.
  Nyqvist, Jakob
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier, Avdelningen för japanska.
  Onomatopoesi: Svenska studenters uppfattning och förståelse av japanska onomatopoetiska ord som beskriver tillstånd eller känslor2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 217.
  Ocampo Sepulveda, Marta
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  El aprendizaje del español L2 en los estudios universitarios: Un estudio sobre la relación existente entre contexto de aprendizaje, motivación, actitudes y resultados obtenidos2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  Hoy en día, el aprendizaje de una lengua extranjera (LE) es esencial para poder trabajar, viajar o para comunicarse con otras personas. Pero, puede también ser interesante por la satisfacción que significan nuevos conocimientos en otra lengua. El éxito en el aprendizaje de una lengua varía mucho según los motivos, las actitudes y los intereses de los aprendices. Por eso, el objetivo de este estudio es investigar estos factores, y ver de qué manera influyen en el aprendizaje de la lengua española. Por un lado, se espera que los estudiantes que no tienen el español como lengua materna (Español I y Español III), presenten una motivación de tipo intrínseca. Por otro lado, se espera que los estudiantes hispanohablantes (Español I y Español III), a diferencia de los que tienen español como L2, tengan una motivación extrínseca que justifique la elección de estudiar español.

  Este estudio consta de 25 cuestionarios que fueron respondidos por estudiantes de dos niveles distintos de español LE en una universidad sueca (Español I y Español III). Los resultados muestran que la mayoría de los alumnos estudian el español porque puede ser útil para los estudios, la carrera profesional o para vivir en un país hispano (motivos extrínsecos). Sin embargo, existen diferencias notables según la lengua materna del estudiante y su nivel de estudio. Así, algunos de los estudiantes de Español III, motivan su deseo de aprender el español porque les gusta el idioma y es un placer estudiarlo (motivación intrínseca). En cuanto a las actitudes hacia la lengua, la gente hispana y sus países, la mayoría de los estudiantes los valora de manera muy positiva. Sin embargo, valoran de manera positiva al grupo de español y el curso, pero no tienen una opinión muy positiva de los profesores y del entorno en el que ocurre el aprendizaje. Además, los resultados muestran que los estudiantes están más interesados en la cultura de España que en la latinoamericana. Por último, los resultados indican que la mayoría de los alumnos que obtienen altos resultados en el curso tienen motivos extrínsecos. Sin embargo, la motivación extrínseca acompaña también resultados bajos en el rendimiento académico, mientras que la motivación intrínseca se relaciona únicamente con resultados altos.

 • 218.
  Olanders, Urban
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Parallelism: A Stylistic Device in Sarah Kane’s Cleansed2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Literature differs from other types of texts because it tends to use certain stylistic devices more frequently. Among these, parallelism has an important role, because it is very common. Parallelism means that identical or similar words, grammatical constructions, or phonological features occur in the same or adjacent lines in the text. In the present work the occurrence and function of lexical, phonological, syntactic and syntagmatic parallelism in the play Cleansed are examined. Cleansed was written by Sarah Kane and was staged in 1998 at the Royal Court Theatre in London. Parallelism is a common stylistic device in Cleansed. The effect of parallelism is that it contributes to emphasis and coherence to textual passages. In addition, parallelism has a poetic function, as it makes the language formulations themselves prominent. Particularly common forms of parallelism in Cleansed are repetitions of single words, like for instance anaphors in stage directions and repetition of expressions. By repeating words and expressions, or by alliteration, emphasis is given to particular parts of the text, and repetition of identical or similar items also creates coherence.  

 • 219.
  Oletic, Aleksandra
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Evaluative language in student reflections: A corpus-based study of online forum contributions2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the widespread use of English in higher education, there are many genres and registers that students need to master (e.g. Hood, 2010; Hyland, 2004; Hüttner, 2008; Kuteeva, 2012). Previous research on evaluation in academic writing has largely focused on expert genres such as research articles or graduate student writing. This paper aims to address the gap in research on student genres by providing a corpus-based analysis of a collection of student writing. The methodology consists of a textual analysis of evaluative language in student writing on data collected from students’ forum comments and reflections posted on Stockholm University’s online learning platform. The theoretical framework for the analysis of evaluative language draws primarily on the theoretical frameworks for the study of evaluative language inspired by Systemic Functional Linguistics. The dataset is labelled for instances of evaluation that express a positive, negative or neutral attitude of the writer. The types of evaluation are categorized into judgments of acceptability, difficulty, expectedness, goodness, importance, interestingness, and usefulness. Overall, the results indicate that students tend to evaluate positively in order to express a positive attitude within all categories of entities found in the data. However, differences exist between evaluations within different categories in terms of the expressed writer’s attitude. In their evaluations limited to discussions within specific research approaches, students tend to limit their evaluation to expressions of a positive or negative attitude. On the other hand, evaluations of theoretical concepts contain a more balanced distribution of attitude types and tend to be contextualized or paired with support in the discourse. Furthermore, a qualitative analysis of individual instances of evaluation shows that it can serve different communicative purposes depending on its form and position in the discourse. Finally, a connection can be drawn between the types of evaluation and the selection of writer’s voice, showing that students assume a range of voices in order to cope with the demand to perform evaluation at different levels of experience.

 • 220.
  Olsson, Bruno
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Iamitives: Perfects in Southeast Asia and beyond2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study explores grammatical markers with meanings similar to the English perfect tense and words like already, as found in numerous languages across the world, and perhaps especially in languages of Southeast Asia, with the aim of describing the main function of these markers. Such items have previously been treated as belonging to the same category as the perfects of European languages but are tentatively termed "iamitives" in this study (from Latin iam 'already') since they differ from perfects in many respects. The investigation focusses on the semantic and pragmatic factors that determine the use of iamitive-like markers in Indonesian/Malay, Thai, Vietnamese and Mandarin Chinese, based on questionnaire data obtained through work with native speakers of the languages, with additional data coming from a number of languages spoken in other parts of the world. The results highlight the differences and similarities that can be found between iamitives, perfects and 'already', and explicates a number of conditions that are crucial for the use of iamitives, notably involving notions such as change-of-state and speaker expectations

 • 221.
  Olsson, Bruno
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Subordinate clauses in Kashaya Pomo2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The present study analyzes subordinate clauses in Kashaya (Pomoan; Northern California). Subordinateclauses have not received any substantial attention in the literature on Kashaya, and the aim of the study istherefore to provide a general description of the morphosyntactic characteristics of some of the mostimportant subordinate clause types. Data was mainly taken from two sources: a collection of transcribedtexts (Oswalt 1964) and the manuscript of an unfinished dictionary (Oswalt, no date), from whichsentences that appeared to consist of combinations of two or more clauses were extracted. In order todetermine whether the constructions found in these sentences involved subordination, they wereexamined in accordance with the parameters proposed in Lehmann (1988). These parameters includerestrictions on word order, reduction of the grammatical categories expressed on the subordinate verb andthe presence of nominal morphology (e.g. case marking) on the subordinate verb. This investigationresulted in the identification of a number of subordinate clause types, of which seven are presented in thestudy: three complement clause constructions, one relative clause construction and three adverbialconstructions. Subordinate clauses are characterized by strictly verb-final word order and partialmorphological reduction. The study also provides a more thorough analysis of relativization strategiesand of the clausal nominalizations involved in several of the constructions that are examined.

 • 222.
  Olsson, Ingrid
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete.
  Schirren, Eva
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete.
  ”… det känns ju naturligt att få följa elevernas språkutveckling …”: Lärares sätt att erfara performansanalysen som bedömningsverktyg2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att beskriva de uppfattningar av bedömningsverktyget performansanalys som uttrycks av två lärare i svenska som andraspråk. Studiens delsyfte är att relatera dessa uppfattningar till det mål- och kunskapsrelaterade betygsystemet. Undersökningens fyra frågeställningar avser aspekter beträffande vad som möjliggör, försvårar och förutsätter bedömningsarbetet med performansanalys. Problemområdet, bedömning inom svenska som andraspråk, är komplext och mångfacetterat samt tenderar att vara tidskrävande och omfattande. Lärare inom ämnet behöver kunskaper om den speciella process som tillägnandet av ett andraspråk innebär, samt ett bedömningsverktyg som kan ta hänsyn till denna process. Performansanalys presenteras som en möjlig metod för detta. Som teoretiska utgångspunkter ligger den forskning kring andraspråksinlärning och andraspråksutveckling som utgör grunden för performansanalys. Vidare presenteras forskning kring summativ och formativ bedömning. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och har en fenomenografisk forskningsansats, vilken strävar efter att kartlägga variationer av uppfattningar. Kvalitativa intervjuer har utgjort datainsamlingsmetod. Bearbetningsmetoden innefattar en beskrivande och en analytisk nivå med fyra steg: transkribering, datareferat i form av citat, menings-koncentrering och analys. Resultat och analys visar att lärarna erfar performansanalys på två övergripande sätt. Dels uppfattas performansanalys i enlighet med dess teoretiska utgångspunkter. Dels uppfattas performansanalys som ett summativt inriktat bedömningsverktyg, vilket har ett samband med tidsaspekten och kommunens inverkan på lärarnas arbete med bedömningsverktyget. Diskussionen visar på olika tolkningsmöjligheter av analysen.

 • 223.
  Olsson, Linus
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Form and function of reduplicated nouns in Japanese2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates the form and function of reduplication in nouns in Japanese. Three main areas were investigated: meaning, morphosyntactic behavior, and register. The study was conducted with informants participating in meetings which were audio recorded. The informants were asked to describe a number of reduplicated nouns belonging to three categories: concrete nouns, abstract nouns, and nouns relating to time. A number of pseudo forms were also included to see if similar patterns could be observed in nouns that did not belong to the regular lexicon. The results were analyzed for possible patterns relating to meaning, morphosyntactic behavior, and register across the three noun categories. Primarily two patterns were observed: 1. the reduplicated forms of concrete nouns tended to have a meaning of plurality and maintain their noun status, and 2. the reduplicated forms of nouns relating to time tended to acquire a sensation of extended time and frequency, and change word class into adverbs. These patterns were not observed as strongly among the pseudo forms. In addition to these patterns, other phenomena were observed among the reduplicated nouns that could not be categorized as belonging to specific patterns and should be investigated in further studies.

 • 224.
  Olsson, Sofia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för fonetik.
  Spädbarns anticipatoriska ögonrörelser som svar på ljud: Inlärning i ett eye-tracker-baserat hörseltest2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Visual Reinforcement Audiometry (VRA) är en metod för att bedöma små barns hörtrösklar. Ett hörseltest med eye-tracking som bygger på VRA är under utveckling, och syftet med denna studie är att vidareutveckla inlärningsfasen i ett sådant hörseltest. Barn i åldern 6,5 till 7,5 månader fick lyssna på ljudstimuli från högtalare på vänster och höger sida om sig och samtidigt se visuella stimuli på motsvarande sida av en bildskärm. Barnens inlärning av det audio-visuella sambandet testades sedan genom att mäta deras ögonrörelser till platsen för visuella stimuli under tiden då ljudet presenterades. Resultaten kan inte tydligt visa att barnen lärt sig associationen, varför testets utformning bör utvecklas vidare för att tillgodose det behov som finns av ett fullt automatiskt och objektivt hörseltest för att utreda spädbarns hörtrösklar.

 • 225.
  Ottersten, Sara
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för teckenspråk.
  Andraspråksinlärares användning av olika verbtyper i det svenska teckenspråket2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Andraspråksinlärare använder speciella regler vid inlärningen av ett nytt språk. Det finns många teorier som beskriver hur. Interimspråkshypotesen och performansanalysen ligger till grund för denna undersökning. Verb är en av ordklasserna i svenska språket och specifikt för verb är att man kan uttrycka tempus. I teckenspråket kan verb ha formen fasta och polysyntetiska tecken, i både icke modifierad och modifierad form. Tidigare undersökningar (bl.a. Stenberg 2009) har fokuserat på de fel andraspråksanvändarna gör och har hittat att förenkling är den vanligast förekommande kategorin. Denna uppsats studerar hur informanterna använder verb. De använder främst fasta tecken för verb men efter mer undervisningstid använder de mer polysyntetiska tecken. Komplexiteten hos verb verkar öka från fasta till modifierade tecken och de polysyntetiska tecknen är de svåraste, i likhet med tyska studier. Man kan se generella likheter med interimspråkets teorier.

 • 226.
  Ouahabi, Zaynab
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  Diferencias en la realización y percepción de actos de habla de (des)cortesía entre estudiantes universitarios en Suecia, hispanohablantes y suecos.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

          Nuestro objetivo con el presente estudio es analizar si existen diferencias en cuanto a lo que se considera cortés y/o respectivamente descortés entre hablantes nativos de sueco e hispanohablantes que residen en Suecia. Este objetivo nos motivó a realizar encuestas dirigidas a informantes representativos de ambos grupos. Las encuestas fueron diseñadas para observar en qué medida había diferencias en cuanto a la realización de ciertos actos de habla y si estas diferencias se debían a que los informantes percibían los actos como más o menos amenazantes dependiendo de los contextos socio-culturales vigentes en sus sociedades de origen. Estas encuestas se hicieron en el idioma del informante (sueco respectivamente español). A partir de las respuestas a las preguntas de la encuesta registramos algunas realizaciones de los actos en estudio que reflejaban diferencias en el estilo comunicativo de estos dos grupos de hablantes. Creemos que es la distinta pertenencia sociocultural de los integrantes de estos grupos, lo que influencia que haya diferencias en el modo de realizar actos de habla, en principio similares. Los resultados de este trabajo muestran que hay variación entre los grupos en estudio en  el modo de realizar los actos del saludo, el agradecimiento y la petición. Por otra parte también comprobamos la existencia de diferencias en el uso de las formulas de tratamiento. y Usted.

 • 227.
  Pagmar, David
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Frequency, Form, and Distribution of Illocutionary Speech Acts in Swedish Parent-Child Interaction2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this study, young children’s development of speech acts was examined. Interaction between six Swedish-speaking parents and their children was observed. The frequency, form and distribution of speech acts in the output from the parents were compared with the frequency, form and distribution of the children’s speech acts. The frequency was measured by occurrences per analysed session. The aim of the analysis was to examine if the parent’s behaviour could be treated as a baseline for the child’s development. Both the parents’ and the children’s illocutionary speech acts were classified. Each parent-child dyad was observed at four different occasions, when the children were 1;0, 1;6, 2;0, and 2;6 years of age. Similar studies have previously shown that parents keep a consistent frequency of speech acts within a given time span of interaction, though the distribution of different types of speech acts may shift, depending on contextual factors. The form, in terms of Mean Length of Speech Act in Words (MLSAw), were correlated with the longitudinal result of the children’s MLSAw. The distribution of the parents’ speech acts showed extensive individual differences. The result showed that the children’s MLSAw move significantly closer the MLSAw of their parents. Since the parent’s MLSAw showed a wide distribution, these results indicate that the parent’s speech acts can be treated as a baseline for certain aspects of the children’s development, though further studies are needed.

 • 228.
  Pagmar, David
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Noun Phrase Anaphora and Referential Behaviour in Child-Directed Speech During the Child’s First Year2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  “Anaphora” is a label used for a referential expression that connects one entity (e.g. a pronoun) to another previously established entity (e.g. a proper name). The previously established entity is called an antecedent. The use of anaphora will, in this study, be referred to as referential behaviour. The study was based around audio and video recordings of free play between a Swedish parent and his/her child. 10 parents and their children were recorded. The referential behaviour of the parents was analysed. The sessions took place when the children were 3, 6, 9 and 12 months old. Recent studies indicate that speech directed at children during a child's first six months contains a larger amount of pronouns than the speech directed at children between 6 and 12 months of age. The purpose of the study was to examine if the decline of pronouns was visible in Swedish child- directed speech, and to see how different types of anaphora appeared in the same speech. Correlations between the visible changes of different types of referential expressions were also examined. A drop in the use of anaphoric pronoun with an explicit antecedent was found for the last two ages, which confirmed the study’s hypothesis. The results were also compared to each child’s vocabulary development. 

 • 229.
  Palm, Clara
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen.
  Buscamos profesor@s: Un estudio del género gramatical en anuncios de trabajo y dentro del profesorado sueco2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  El objetivo del presente estudio es investigar el uso preferido del género gramatical y en particular el genérico masculino. Muchos son los estudios realizados sobre el genérico masculino en otras lenguas, pero pocos los que se han centrado en describir el uso en el español. Es por ello que pretendemos profundizar el entendimiento de este campo mediante un análisis del género gramatical usado para denominar profesiones y cargos en bolsas de trabajo en la página web española, y además cómo el profesorado sueco lo aplica cuando refieren a alumnos oralmente o por escrito y cómo prefieren que otros hagan referencia a su propia profesión. El corpus consta de títulos de 265 anuncios de cuatro profesiones de cuatro sitios web españoles y 69 respuestas de un cuestionario compartido en un grupo para profesores de español en Facebook. Es un estudio del tipo cuantitativo y se analiza el resultado según el uso del género gramatical. Partimos de la hipótesis de que hay una gran variedad de uso; en gran parte arbitraria, pero también que se organiza el uso según los estereotipos. Los hallazgos principales son que en el 69 % de los anuncios de trabajo el uso más frecuente no es el genérico masculino sino la inclusión de las dos formas gramaticales, hecha de varias maneras y en el uso entre los profesores el genérico masculino es el más usado, no obstante, hay una multitud de preferencias y para resumir constatamos que hay una gran variedad en el uso en los contextos investigados.

 • 230.
  Persson, Adam
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  Övervakad namntaggning med domänspecifik träningsdata2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Övervakad maskininlärning har gett goda resultat för automatisk namntaggning. Detta kräver dock manuellt annoterad träningsdata, vilket är krävande att ta fram. Studier har visat att likhet mellan träningsdata och testdata är viktigt för att uppnå bra resultat, men normalt sett tränas system alltid med så mycket data som möjligt, utan hänsyn till dess relevans. Syftet med denna studie är att undersöka om bättre namntaggning kan uppnås genom att utesluta de delar av träningsdatan som inte tillhör samma textdomän som testdatan. För att genomföra detta konstrueras ett system med multinomial logistisk regression som tränas och testas på Stockholm-Umeå Corpus enligt både traditionell och föreslagen metod. Undersökningen visar en liten men signifikant försämring vid användning av enbart domänspecifik träningsdata, ett resultat som dock inte är genomgående för alla delar av undersökningen. Den stora fördelen av att reducera träningsdatan är dock att det ökar maskininlärningens hastighet. För att kunna utnyttja detta föreslås att namntaggning föregås av textklassificering.

 • 231.
  Persson, Frej
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
  Kjapt och kjempebra: En studie av skandinavisk språkgemenskap på en arbetsplats2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks skandinavisk grannspråksförståelse på en arbetsplats med anställda från Danmark, Norge och Sverige. Syftet är att ta reda på hur den skandinaviska språkgemenskapen tar sig konkret uttryck på arbetsplatsen. Materialet, som omfattar ett möte och två intervjuer, analyseras med utgångspunkt i ackommodationsteorin och CA (Conversation Analysis), samt i tidigare forskning om skandinavisk grannspråksförståelse.

  Resultaten visar dels att viss ackommodation (språkliga anpassningar) görs i de interskandinaviska samtalen, dels att förståelsen är asymmetrisk: de svenska medarbetarna tycks ha svårare än sina skandinaviska kolleger att förstå grannspråken. Främst har de svårt att förstå talad danska, och väljer därför ofta att tala engelska med sina danska kolleger. Talad norska förstås däremot betydligt bättre av svenskarna. Den skandinaviska språkgemenskapen på arbetsplatsen kan därför sägas vara partiell. Dessa resultat stämmer i hög grad överens med tidigare forskning om skandinavisk grannspråksförståelse.

 • 232.
  Persson, Minna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Tempus och aspekt i pidginisering: En studie av sju pidginspråk och deras källspråk2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  It has been proposed that pidgin languages are similar in their marking of tense and aspect. This study wishes to answer three questions: 1) are there similarities in the marking of tense and aspect in pidgins, 2) are there similarities between the source languages and the pidgins they result in, and 3) does the development of tense aspect marking in pidgins follow the general patterns of grammaticalisation observed in other languages. Two quite different approaches are used to analyse the languages. Firstly the concept of grams is used, that is, a representation of a grammatical category in a specific language, e.g. the perfect in Swedish. Secondly the theory of prominence is used, i.e. that a particular language tends to grammaticalise one of the categories tense or aspect (or mood) rather than the other. The study looks at a sample of seven pidgin languages from around the world and compares them with regards to their marking of tense and aspect. Furthermore the tense-aspect systems of the source languages (lexifiers and substrates) of these pidgins are studied. Regarding the first question, the most obvious similarity is the fact that there is very little grammaticalised marking of tense and aspect at all. A pattern can also be discerned were a pidgin uses either a marker for perfective aspect or for past tense and that future/present markers are grammaticalised at a later stage. As for the similarities between the source languages and the pidgins, the pidginisation process has yielded languages with less grammaticalised forms than the source languages. All gram types found in the pidgins can also be found in their lexifiers. The patterns of grammaticalisation of tense and aspect markers follow universal patterns that have been described in typological studies. The semantic change of inherited or borrowed markers follow general patterns as do the innovations in the pidgin itself.

 • 233.
  Pettersson, Lena
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Writing Business Emails in English as a Lingua Franca - how informal can you be?: An analysis of formality in BELF emails2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As a result of globalisation, the number of companies working globally is increasing at an unprecedented pace. Consequently, the need to communicate with people from other countries is getting bigger. In such intercultural communication, a common language must be used to interact. The language of choice is most often English, which is the business lingua franca (BELF) today. Furthermore, email has become the obvious choice of medium when interacting with foreign business associates. The present study was conducted through intensive and extensive analyses, investigating BELF emails written by 21 individuals with 14 different native languages. The data consists of 209 emails. The study follows Bjørge’s (2007) work on formality in emails written in academic settings. The aim of the study was to determine how formal the participants were in greetings and closings and whether they accommodated their language to the respondent. The results suggest that the level of formality mainly depends on the purpose of the email and, to some extent, how formal the correspondent is. The accommodation to the correspondent seems to be individual. The present study wishes to extend knowledge on email communication in BELF settings. The results are likely to be relevant for teachers and students of Business Communication and English as a Second or Foreign Language along with managers in internationally functioning companies, especially as regards what should be considered in BELF communication.

 • 234.
  Philp, Rebecca
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Sexpectations: Gender perspectives on language proficiencyin English among Swedes and Sweden Finns2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this comparative study is to investigate language proficiency in English among Swedes and the Finnish-speaking population living in Sweden, henceforth referred to as Sweden Finns. The main issue is to discover to what extent Sweden Finns show similarity and how they differ from Swedes regarding their proficiency in English, concerning grammar and vocabulary. Through a proficiency test, this essay intends to compare and discover any possible tendencies among male and female monolingual and bilingual participants.

       Gender issues are rather unexplored in research on bilingualism. Sex, or gender, as a variable has received a limited amount of attention compared with other factors of individual variation, such as age or language learning strategies in the field of SLA.

       The results of the statistical analysis of the data indicate that results are varied, and therefore confirm previous results. Sweden Finns score higher as a group on the test than Swedes, but male Swedish participants gave the most correct answers on all questions, followed by female Sweden Finns, then male Sweden Finns and ultimately female Swedes. Interesting, but not statistically significant, findings suggest that the students participating in this study have a good vocabulary size and are acquainted with high-frequency words and pronouns. Most errors were found in the parts concerning irregular verbs and synonyms. Multiple-choice questions received a higher frequency of right answers than open questions.

       As the results are varied since this type of study has not been carried out before, it shows that there is a need for nuanced quantitative research in this field of study.

 • 235.
  Plaza, Cajsa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  The environments differ, and therefore, the language differs.: A case study of how pragmatic competence in English is taught in a Swedish secondary and upper secondary school.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Pragmatic competence has become an essential component of L2 (second language) proficiency. The purpose of this case study is to investigate how pragmatic competence in English is taught in a public Swedish secondary and upper secondary school. The aim with this study is to reach an in-depth understanding of how the teachers in this specific school view, value and teach pragmatic competence. The study has a qualitative approach and was conducted through semi-structured interviews with two teachers. In addition to the interviews, an analysis of the pedagogic material used in the classroom was made. The most significant findings of the study show that pragmatic competence and cultural knowledge are teachable and are indeed being taught in the studied school. Different types of oral activities are the mostly used pedagogical practices to teach different aspects of pragmatic competence. The aspects of pragmatic competence that are in focus, in both secondary and upper secondary school, are formal and informal language, adaptation of the language and politeness. 

 • 236.
  Quevedo, Marta
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  The influence of semantic context on accentedness, comprehensibility, and intelligibility in extemporaneous foreign accented Swedish speech2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Bilingualism is nowadays a worldwide phenomenon due to different factors such as migration, education or political and geographical reasons. These factors have led to both individual and social bilingualism, which favor an increase of communicative encounters between native and non-native speakers of a certain language.

  The above situation has contributed to a growth of studies on second language acquisition. Some of these studies have focused on native speakers’ perception and understanding of the non-native speech. More specifically, perception and effectiveness of communication through the analysis of three dimensions; accentedness, comprehensibility, and intelligibility. Although these three constructs have been intensively studied, little is known about the effect of semantic context on them. To our knowledge, just two studies have analyzed the effect of semantic context on native speakers’ judgments of the three dimensions by using read material. Therefore, this thesis extends the research on the influence of semantic context over these three dimension when the auditory stimulus corresponds to spontaneous non-native speech.

  In this thesis, the results on accentedness, comprehensibility, and intelligibility tasks of 40 native Swedish speakers are presented. The findings showed that listeners’ perceived comprehensibility of the non-native speech is affected by the use of additional contextual information. That is, the listeners who were provided with additional visual information perceived the non-native speech as significantly easier to understand than those listeners who did not receive the extra contextual support. Furthermore, the results showed that accentedness and comprehensibility perception of the listeners is influenced by their actual understanding of the non-native speech.

  Finally, this thesis proves the difficulty of studying the effect of semantic context on listeners’ response to accentedness, comprehensibility, and intelligibility when using spontaneous non-native speech. The results indicate that more research on how semantic context influences the perception of extemporaneous non-native speech is needed.

 • 237.
  Randén, Petra
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Business English in the Swedish Pharmaceutical Sector: A study of the needs of speakers of Business English when used as a Lingua Franca.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Multinational corporations operating in Sweden often use English as their official corporate language. The employees are expected to communicate using English both internally and with external business contacts. English used for communication between people with different mother tongues is commonly referred to as ELF, English as a Lingua Franca, and when used in business contexts it is referred to as Business English or BELF, Business English as a Lingua Franca. This study was conducted to explore how Business English is used in the pharmaceutical sector in Sweden and what elements of Business English are challenging or necessary for successful communication. In the study five informants were interviewed about their experiences. The study showed that the informants use Business English for all types of communication and are comfortable with English as a lingua franca yet often switch over to Swedish if there are only Swedish speakers present. It was also found that clear, somewhat simplified English with focus on content and getting business done was preferred over grammatically correct and native sounding English. The respondents viewed an industry specific vocabulary as highly important bordering to a pre-requisite. The findings of this study support previous research in the field indicating that there is little difference when it comes to Business English for the pharmaceutical industry compared to other industries.

 • 238.
  Rask, Linnea
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för fonetik.
  Prosodic Features in Child-directed Speech during the Child's First Year2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates prosodic features of child-directed speech during the child’s first year, using the automated prosodic annotation software Prosogram. From previous studies on first language acquisition and child-directed speech we know that speech directed to infants and small children is characterised by exaggerated use of several prosodic features, including a higher pitch, livelier pitch movement and slower speech rate. Annotation of these phenomena has previously been done manually, which is time consuming and includes a risk of circularity. If we can use semi-automated systems to carry out this task, it would be a huge methodological gain. This study analysed recordings of 10 parent-child pairs at four occasions (3, 6, 9 and 12 months of age) for a total of 40 recordings. The audio files were analysed in Prosogram in order to detect possible differences depending on the child’s age. The results showed a noticeable change in child-directed speech over the first year of the child’s life. A change in several characteristic prosodic features was noted to occur between the ages of 6 and 9 months. Pitch levels decreased, and articulation rate increased. Additionally, parents seemed to use pitch values much higher than their mean pitch speaking to children aged 3 and 6 months than to children aged 9 and 12 months. Despite using a relatively small sample, the results show several interesting trends in the usage of child-directed speech. Furthermore, this study shows that Prosogram is a useful tool for automatic analysis of child-directed speech.

 • 239.
  Rosell, Christoffer
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier.
  Sardinas contra tiburones: El discurso de la política comercial de Evo Morales con respecto al Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [es]

  Esta tesis de máster trata del discurso de la política comercial del presidente de

  Bolivia Evo Morales, con respecto a la negociaciones del pilar comercial del

  Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea.

  Mediante un análisis del discurso de Morales, se responde a las preguntas de

  cómo puede caracterizarse el discurso de Morales, en qué se fundamenta y qué

  fines estratégicos tiene. El hilo conductor del trabajo es que Bolivia tiene un

  presidente que representaría la imagen social de los pueblos originarios y cuando

  Europa propone un nuevo proyecto como el Acuerdo de Asociación, este proyecto

  sería percibido como neocolonialista, donde es Europa quien decide en los

  asuntos internos de su socio latinoamericano. Se analizan 23 declaraciones de

  Morales, concluyendo que las alusiones a la Colonización es la característica más

  central de su discurso y que este tema ha afectado la posición de Bolivia en las

  negociaciones.

 • 240.
  Rosenqvist, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Tolk- och översättarinstitutet.
  Att översätta slang: En jämförelse av översättningen av slanguttryck i John Greens Paper Towns till svenska och nederländska.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur de engelska slanguttrycken och talspråksmarkörerna i ungdomsromanen Paper Towns av John Green översatts till nederländska och svenska. En analys av slanguttrycken och talspråksmarkörerna i romanens första kapitel, utifrån Lambert & van Gorps modell (1985), visar vilka översättningsstrategier som översättarna valt och vilka översättningsnormer dessa är ett uttryck för. Resultatet visar att översättningarnas preliminära data pekar mot en adekvansinriktad översättningsstrategi. På mikronivå visar resultatet en mer acceptansinriktad översättningsstrategi vid översättning av slang och talspråksmarkörer, med en något större källspråksinriktning i den nederländska översättningen.

 • 241.
  Rosén, Linda
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Multilingualism and Translanguaging in Swedish Upper Secondary school: An exploration of English teacher candidates’ attitudes2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This ethnographically informed, qualitative study aims to investigate English teacher candidates’ attitudes towards multilingualism and translanguaging in English as a foreign language (EFL) classrooms and in the school environment. More specifically, the study intends to identify potential contributing factors to the formation of said attitudes, such as the influence of policy documents and of the teacher training program on the perception of the future working environment. The data was collected with semi-structured interviews; the participants were four teacher candidates, two females and two males, enrolled in the teacher education program in a Swedish university. In addition, at the time of data collection, all participants had completed most of the teacher education program, an aspect that increased the relevance of their responses, since they would soon be active teachers in the Swedish school system. Overall, the participants expressed positive attitudes towards multilingualism and translanguaging in a school environment. However, some hesitation in their answers was detected when they are asked how they would work with multilingual students in their future practice. These findings suggest that, if teacher candidates receive adequate education to approach their future working environment with confidence they would be better equipped to provide adequate pedagogical support to students whose L1 is other than Swedish. This would foster positive attitudes towards multilingualism and translanguaging and would, consequently, lead to an improvement in the academic results of multilingual students. The teacher candidates’ increased awareness of the benefits and challenges of multilingualism and their ability to put into practice the general principles they learn at university would benefit from changes in the teacher training program, in the curriculum compiled by the National Agency of Education, and in the national pedagogical approach to language learning.

 • 242.
  Ryderberg, Sanni
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Strong female characters and femininity: Exploring feminine language in Buffy the vampire slayer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  It is widely accepted that gender is actively performed and a part of identity rather than biology, and that this is where gender differences in language stem from. Researchers have attempted to define what constitutes men and women’s language, and this paper uses some of these definitions to analyse the speech of the main character in the first season of the television show Buffy the vampire slayer. This research project investigates Buffy’s use of feminine language as well as whether her language changes when her performance is otherwise more masculine in the role of the slayer. This is done by comparing conversations between Buffy and her friends with conversations between Buffy and her enemies. The results show that Buffy uses some feminine linguistic features but that her speech is not distinctly feminine in general. Her language also does not change significantly when performing the role of the slayer. 

 • 243.
  Rönnlöf, Hanna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Language practices in the workplace: Ethnographic insights from two multilingual companies in Sweden2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today’s globalised world calls for a multilingual workplace, with employees who can communicate effectively and efficiently with colleagues and clients around the world. Communication, both in the sense of actual language use and of language management, is an important but often forgotten part of productivity and performance in multinational corporations. This exploratory study aims to investigate how language is used and managed in two Swedish companies with English as at least one of the official languages. By using in-depth ethnographical interviews and a short analysis of the companies’ language policies from the view of centricity, present study is focused on the employees’ perceptions of the day-to-day language use and the company’s language management. It can be concluded that English is the main language used for written communication while both Swedish and English are used in spoken interactions. Language is negotiated through a set of variables and is thus determined by the people involved in the interaction, the function of the interaction and the medium of communication. Although some strains and difficulties did emerge in the interviews, both informants are positive towards the use of English. It is hoped that this small study will contribute to a better understanding of language use and language management in multinational companies in Sweden. 

 • 244.
  Rönnqvist, Hanna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  From left to right and back again: The distribution of dependent clauses in the Hindukush2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I underordnande satskonstruktioner kan bisatsen antingen föregå eller följa på huvudsatsen. I en studie på ett urval indoariska språk som talas på den indiska subkontinenten (Hook 1987) fann man en gradvis skiftning mellan språk med bisatsen till vänster om huvudsatsen (vänsterställda), via språk som tillät båda placeringar av bisatsen, till språk som enbart hade bisatsen till höger om huvudsatsen (högerställda). Detta när man rörde sig från sydöstra Indien i riktning mot nordväst. I Hindukush-området, inte allt för långt ifrån denna region, talas en undergrupp av indoariska språk som länge gått under den provisoriska termen ”dardiska” språk. Om dessa språk har det hävdats att de har bisatsen till vänster om huvudsatsen, ett drag som också ska delas med närliggande språk i området. Om detta stämmer skulle det innebära en brytning av det kontinuum Hook beskrev. I denna jämförande studie på några indo-ariska språk som talas i norra Pakistan studerades underordnade adverbiala och nominala bisatser i ett försök att utreda om dessa verkligen är vänsterställda. Språken befanns ha två konkurrerande placeringsmönster där en inhemsk och starkt dominerande vänsterställd struktur eventuellt håller på att utmanas av en importerad högerställd struktur, särskilt i nominala objektsatser, som möjligen kommit in i språken via inflytande från persiska eller urdu. Ett kontinuum liknande Hooks mellan språk med primärt vänsterställda bisatser till språk med en allt högre andel högerställda bisatser hittades i en rörelse från öst till väst i området.

 • 245.
  Rönnqvist, Hanna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Fusion, exponence, and flexivity in Hindukush languages: An areal-typological study2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Surrounding the Hindukush mountain chain is a stretch of land where as many as 50 distinct languages varieties of several language meet, in the present study referred to as “The Greater Hindukush” (GHK). In this area a large number of languages of at least six genera are spoken in a multi-linguistic setting. As the region is in part characterised by both contact between languages as well as isolation, it constitutes an interesting field of study of similarities and diversity, contact phenomena and possible genealogical connections. The present study takes in the region as a whole and attempts to characterise the morphology of the many languages spoken in it, by studying three parameters: phonological fusion, exponence, and flexivity in view of grammatical markers for Tense-Mood-Aspect, person marking, case marking, and plural marking on verbs and nouns. The study was performed with the perspective of areal typology, employed grammatical descriptions, and was in part inspired by three studies presented in the World Atlas of Language Structures (WALS). It was found that the region is one of high linguistic diversity, even if there are common traits, especially between languages of closer contact, such as the Iranian and the Indo-Aryan languages along the Pakistani-Afghan border where purely concatenative formatives are more common. Polyexponential formatives seem more common in the western parts of the GHK as compared to the eastern. High flexivity is a trait common to the more central languages in the area. As the results show larger variation than the WALS studies, the question was raised of whether large-scale typological studies can be performed on a sample as limited as single grammatical markers. The importance of the region as a melting-pot between several linguistic families was also put forward.

 • 246.
  Rönnqvist, Hanna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik, Avdelningen för allmän språkvetenskap.
  Tense and aspect systems in Dardic languages: A comparative study2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The languages belonging to the group commonly known as the “Dardic languages” are on some levels insufficiently researched and have barely been subject to any comparative research on their finer grammatical structures, such as their tense and aspect systems. This comparative study analyses three Dardic languages spoken in the central Dardic speaking area (Khowar, Gawri, Palula) in view of their tense and aspect system, to find out how similar the languages are in this respect. The comparison is based on Dahl‟s 1985 Tense and Aspect questionnaire, partly to have an equal, comparable data set, and partly to be able to tie the results to the greater field of language typology. The study shows that the languages studied have a common primary focus on IPFV:PFV distinction, where past tense often is a secondary implicature following perfective aspect. There are notable differences in how and if the languages mark future tense and habitual aspect. The subject merits further studies on an extended sample and with more languages from the Dardic group.

 • 247.
  Sandin Johansson, Christopher
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  A study of attitudes towards English as a Lingua Franca: Perspectivesand experiences of university students2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  My aim is to study university students’ attitudes towards using English as a first language when studying. This exploratory study will be conducted through a series of interviews but also a review of the students’ course syllabus to see if there occurs any pattern of variation amongst the literature used for their course.The results indicate that there is a favourable attitude towards the use of English because of both overt and covert prestige that is attached to it in academia. However, I have also discovered that there is a link between the students’ proficiency and their confidence in using English as an educational medium. This occurs because of the students’ own acceptance of the material given to them by the educational institutions. This acceptance of the literature is closely related to the students’ own reason to acquire a greater knowledge and proficiency through the use of English literature. By combining Kachru’s theory of concentric circles and the Milroys’ theory about overt and covert prestige, I have discovered that the globalization process has influenced Sweden’s choice of what second language to introduce into the educational system. Looking at the more informal and covert level I have found out that students strive to acquire a high level of proficiency in English due to cultural or social aspects that are involved.

 • 248.
  Schelhaas, Johanna Renate
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för lingvistik.
  The role of semantic context and attentional resource distribution in semantic comprehension in Swedish pre-schoolers2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning på semantisk processning har fokuserad på isolerade språkliga enheter vilket inte reflekterar språkets komplexitet. För att kunna förstår hur semantisk information processeras i en större kontext, var studiens första syfte att undersöka om svenska förskolebarn om svenska förskolebarn förmår att förstå semantisk kontext och om denna kontext byggs upp över tid. Det andra syftet var att undersöka hur hjärnan fördelar uppmärksamhetsbaserade resurser i avseende på hjärnaktiveringsamplitud och olika processesningstyper. För detta testades svenska förskolebarn i ett dikotiskt lyssningstest med olika barnsagor. Utvecklingen av N400-komponenten, en händelse-relaterad potential, användes för detta. Nedgången av N400 komponenten och den sena positiviteten visades i både de uppmärksammade och ouppmärksammade kanalerna och detta indikerar semantisk förståelse och att semantisk kontext byggdes upp över tid. Därutöver kunde en större N400-amplitud observeras i den uppmärksammade kanalen, vilket indikerar att den fick mer hjärnresurser och använde sig av top-down-bearbetning i större utsträckning än bottom-up-processer. N400-komponenten och sena positiviteten visade sig vara mer komplex än förväntat. Det kan bero för att de sista orden i ett yttrande som var längre än nio ord exkluderades från analysen. Det finns ett behov av forskning som använder sig av längre lingvistiska kontexter och deras effekter i människohjärnan.

 • 249.
  Schlyter, Olivia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Gendered verbal behaviour in gatekeeping encounters: A comparative corpus study on men's and women's use of five linguistic features during job interviews2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The job interview is a gatekeeping encounter and it is crucial that the recruitment process is conducted in a fair and just way. Potential gendered verbal behaviour might affect an interviewer's impression and judgement of the interviewee. Previous research has shown that men and women differ in several ways in verbal communication, both as regards formal and informal encounters. In the present paper, a corpus study on forty job interviews is conducted with the aim to find out whether there are any differences between men and women when it comes to turn-length and the use of boosters, hedges, fillers and pauses. The results show that in the majority of the features under scrutiny, there is no statistically significant difference. These results do not go in line with earlier research on gendered verbal behaviour. Proposed explanations for these results are that the female interviewer might have encouraged a less typically gendered verbal behaviour and that younger generations have developed a less gendered conversational style compared to older generations. However, due to the limitations of the present study, no empirical conclusion can be drawn regarding this and further research needs to be conducted in order to fully explain these research findings.

 • 250.
  Scot, Sky
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  An Investigation Concerning the Base-Generation of Four Old English Conjunct and Disjunct Adverbials within the Structure of Old English Clauses2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper is concerned with an investigation of four Old English adverbials with respect to where they are base-generated within the substructure of clauses which serve as examples of Old English prose. There are three structures in which base-generation of clausal constituents is deemed to occur: the CP, the IP, and the VP. Function and derivational movement are the governing factors which regulate the possibility of base-generation occurring within a particular structure. The movements undergone by clausal constituents, from their places of origin within the ‘underlying structures’ to their syntactic realization in the ‘surface structures’ of Old English clauses, are founded upon the model outlined in Johannesson (2009a) which is based on the tenets of Government and Binding theory. As there are no native speakers of Old English, the functions of these adverbials within their clausal environments are determined by their Modern English interpretations. Due to time and space constraints, four Old English adverbials were analysed within the context of one-hundred and twenty clauses which were extracted from The Dictionary of Old English Corpus (2004). Cases deemed to be ambiguous are addressed and classified separately; only one such case was encountered in the course of this study.

  The results should exhibit proof that base-generation of the four Old English conjunct and disjunct adverbials investigated occurs within one of the aforementioned structures. Note that any conclusions drawn are based upon Modern English translations and that the results pertain to the genre of Old English prose.

234567 201 - 250 av 322
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf