Change search
Refine search result
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Arbetsrättsliga villkor i offentliga kontrakt: Vad är möjligt och vad är lämpligt?2016In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 1, p. 65-79Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I vilken utsträckning är det möjligt – det vill säga tillåtet enligt upphandlingslagstiftningen och förenligt med EU-rätten – att kräva att leverantörer tillämpar kollektivavtalsenliga villkor för sina anställda när de utför offentliga kontrakt? Frågan har varit högaktuell i Sverige på sistone och sysselsatt forskare, utredare, myndigheter och juridikstuderande. En ny bit i pusslet med att klargöra rättsläget lades med EU-domstolens dom RegioPost. I den här artikeln redogör jag för rättsläget som det ser ut efter domen RegioPost och avslutar med några personliga reflektioner kring de politiska val som regeringen ställs inför när den nu förbereder sin proposition.

 • 2.
  Granmar, Claes
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Effekterna av att inte genomföra direktivet om offentlig upphandling2016In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 1, p. 53-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  På vindlande kommunikations- och beslutsvägar har Sverige tillsammans med de andra medlemsstaterna i den Europeiska Unionen (EU) genom sina direktvalda representanter i Europaparlamentet och regeringsrepresentanter i Rådet antagit ett nytt direktiv om offentlig upphandling. Unionen har närmare bestämt utövat sina tilldelade befogenheter att i enlighet med artiklarna 4.1 och 5.1 i Fördraget om den Europeiska Unionen (FEU) reglera den inre marknaden. Som följer av artikel 288 i Fördraget om den Europeiska Unionens Funktionssätt (FEUF) riktas direktivet till medlemsstaterna och är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås medan den nationella normgivningsmakten avgör hur genomförandet ska gå till. Att inte säkerställa direktivets resultat i den nationella rättsordningen inom föreskriven tid är oförenligt med unionsrättens företräde och med principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 FEU.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Arbetsmiljökrav i offentlig upphandling2019In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 1, p. 1-12Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Article 346, EU Defence Procurement and the European Court of Justice2023In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 2, p. 15-27Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Artikel 346, EU:s försvarsupphandlingar och EU-domstolen2023In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 2, p. 1-13Article in journal (Other academic)
 • 6.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  En granskning av svensk jurisprudence – HFD 2013 ref. 612015In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 1, p. 110-115Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ett bestämt gränsöverskridande intresse2018In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 2, p. 83-88Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Begreppet ett bestämt gränsöverskridande intresse har stor betydelse för den offentliga upphandlingen, eftersom begreppet anger när EU:s bestämmelser om offentlig upphandling är tillämpliga. Begreppet har likheter med konkurrensrättens samhandelskriterium. Begreppen ska emellertid inte förväxlas då de två regelverket behandlar olika delar av unionsrätten och praxis och doktrin är inte direkt tillämpbar mellan ämnena. För upphandlingsrätten innebär ett bestämt gränsöverskridande intresse en presumtion att EU:s upphandlingsdirektiv är tillämpliga. Begreppet innebär även att upphandlingar som faller utanför upphandlingsdirektiven i vissa fall kan omfattas av primärrättens bestämmelser, dvs. av EUF-fördragets bestämmelser om fri rörlighet och av EU:s grundläggande rättsprinciper. Frågan om begreppet ett bestämt gränsöverskridande intresse har tidigare behandlats i min avhandling från år 2012 och nu senast i betänkandet Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål2. I den här artikeln görs en kort sammanfattning i syfte att klargöra vad begreppet ett bestämt gränsöverskridande intresse i det upphandlingsrättsliga regelverket innebär, när det påverkar valet av förfarande och vilka bestämmelser som är tillämpliga och i vilka fall upphandlande myndigheter och enheter inte behöver beakta begreppets effekter. I artikeln diskuteras inte vilka offentliga kontrakt som per se kan anse ha ett bestämt gränsöverskridande intresse. Istället är syftet att titta närmare på innebörden av själva begreppet.

 • 8.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  HFD 2013 ref. 312014In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 1, p. 94-102Article in journal (Other academic)
 • 9.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Icke-vinstdrivande organisationer och offentlig upphandling2016In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 2, p. 139-150Article in journal (Other academic)
 • 10.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Jäv och self-cleaning i offentlig upphandling2014In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 1, p. 58-66Article in journal (Other academic)
 • 11.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Möjligheter och gränser för arbetsmiljökrav i offentlig upphandling2020In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 3, p. 101-122Article in journal (Other academic)
 • 12.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Offentlig upphandling och sponsring2018In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 3, p. 127-144Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under år 2003 genomförde den dåvarande tillsynsmyndigheten för offentlig upphandling, Nämnden för offentlig upphandling (NOU), ett regeringsuppdrag som gick ut på att kartlägga förhållandet mellan bestämmelserna om offentlig upphandling och begreppet sponsring. Slutsatserna av uppdraget, som genomfördes av artikelförfattaren, är i högsta grad aktuella även i dag. Rapporten, som dock fallit i glömska, redovisas därför nedan i en omarbetad och uppdaterad version. Innan NOU fick uppdraget hade myndigheten redan uttalat sig i två ärenden om upphandlingsreglerna i förhållande till avtal om sponsring. Den 30 maj 2001 tillskrev NOU regeringen i ärende dnr 2001/0115-29 Frågan huruvida sponsringsavtal omfattas av reglerna i LOU. NOU hade funnit att frågorna kring olika typer av sponsringsavtal borde bli föremål för ett klargörande.

 • 13.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Offentliga byggentreprenadekontrakt - odelbara kontrakt och hyresundantaget2015In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 1, p. 48-70Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  PPM-systemet och lagen om offentlig upphandling2023In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 3-4, p. 79-91Article in journal (Other academic)
 • 15.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Sociala hänsyn i offentlig upphandling - en introduktion2015In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 3, p. 263-276Article in journal (Other academic)
 • 16.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Talerätt för statliga myndigheter i LOU2021In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 2, p. 73-79Article in journal (Other academic)
 • 17.
  Sundstrand, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Upphandling i tider av synnerlig brådska2020In: Upphandlingsrättslig Tidskrift, ISSN 2001-9904, no 1, p. 15-29Article in journal (Other academic)
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf