Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 474
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Airaksinen, Tanja
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  En arbetslöshetskassas kommunikation med sina arbetande och arbetslösa medlemmar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks hur en arbetslöshetskassas organisation och de olika roller som förekommer i verksamheten ser ut, samt hur organisationen och de olika rollerna påverkar en utvald del av kommunikationen. Med begrepp och metoder från dialogismen och socialkonstruktionismen undersöker jag om det finns problem i kommunikationen. För att sätta in kommunikationen i ett sammanhang använder jag en modell över ett verksamhetssystem och när resultaten sedan diskuteras tas några begrepp in från sociolingvistiken.

  Mina resultat visar att arbetslöshetskassan är en verksamhet som är kluven mellan att vara medlemsförening och myndighetsutövare och att det innebär att det finns två skilda normsystem som påverkar de texter som produceras. Vidare visar resultaten att det saknas information riktad till den studerade arbetslöshetskassans arbetande medlemmar om vad ett medlemskap innebär, hur avtalet mellan kassan och dess medlemmar ser ut, hur lagstiftning och föreskrifter påverkar avtalet, samt om vad som krävs för att få ersättning vid arbetslöshet. En analys av några centrala texter visar att en arbetande medlem får positiva roller i arbetslöshetskassans texter medan en medlem som blir arbetslös får mer negativa roller.

  Download full text (pdf)
  Tanja Airaksinen: En arbetslöshetskassas kommunikation [...] 2014
 • 2.
  Almström Persson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Berättelser kan förklara komplexa saker2019In: Klarspråk: bulletin från språkrådet, no 1, p. 2-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Almström Persson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Det politiska reportaget: Om ögonvittnesskildring som persuasivt medel2018In: Kritiska text- och diskursstudier / [ed] Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg, Hudding: Södertörns högskola, 2018, Vol. 6, p. 161-177Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper use rhetorical criticism methodology when investigating linguistic and rhetorical means in the reportage genre. The concept of eye-witness is explored in six reportage from the GDR-propaganda published in 1962. Through analysis of dialogue and perception in text, the notion of presence is discussed. An assumption is that presence in text can be of paramount importance for the technique of persuasion. It  is claimed that presence might be communicated though dialogues. However the main impact of presence is connected to the perceptivity of the narrator. Values and arguments are highly emphasized when detailed descriptions are experienced by the narrator. Consequently the conclusion of the analysis is associated with the rhetorical concept evidentia. Finally it is claimed that the GDR-propaganda use reportage from industries and construction sites to show western countries the advantages of East German version of socialism. The concept of political myth is introduced and is in the final discussion connected to the myth of technical development and the myth of progress. The theoretical frame-work consists of rhetoric, linguistics, and literary studies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Almström Persson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  "Kredd till dig för vår senaste tweet": Kommunikativa val på Twitter under terrorattentatet på Drottninggatan2018In: Grammatik, kritik, didaktik: Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018, Vol. 34, p. 79-95Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Almström Persson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Retorik och argumenterande skrivande2018Other (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Almström Persson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Samtalsretorik - är det tid för retorikvetenskapen att räcka ut handen till samtalsforskningen?2015In: Retorik och lärande: Kunskap - bildning - ansvar / [ed] Anders Sigrell, Sofi Qvarnström, Lund: Lunds universitet , 2015, p. 103-115Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  En utgångspunkt i det här arbetet är att den (politiska) offentligheten har intimiserats, något som får konsekvenser för språket och villkoren för den språkliga interaktionen. Som en följd av detta har en samtalslik retorik vuxit fram. Därför diskuteras beröringsytor mellan retorisk teori och samtalsforskning. Artikeln fokuserar individens handlingsutrymme i en specifik situation, eller retorisk agens, i relation till samtalssymmetri och dominasstrukturer. I arbetet föreslås att samtalsforskningens kunskap som utgår från gedigen empiri kring roller och samtalsmönster, kan bidra i analysen av retorisk agens i intimiserade retoriska praktiker.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Almström Persson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Språkriktighetsboken då, nu och i framtiden: En brukarundersökning2017Report (Other academic)
 • 8.
  Almström Persson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Valsymposium 2018: Inledningstal2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Almström Persson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Blomström, Vendela
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wirdenäs, Karolina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Språk i samspel: Retorik för pedagoger2016Book (Other academic)
 • 10.
  Alrup, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  ”Välj vego”: En argumentations- och legitimeringsanalytisk studie av Djurens Rätts webbtexter.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks språkliga strategier i tre webbtexter från den ideella organisationen Djurens Rätt. Djurens Rätt måste i sina texter möta kommunikativa utmaningar i form av en diversifierad målgrupp och att fylla olika syften, eller funktioner, i texterna. Dessa funktioner innebär dels att försöka väcka intresse hos mottagaren för innehållet i texterna och dels att försöka påverka mottagarens attityder till en djurvänlig livsstil. För att undersöka olika strategier använder jag mig av argumentationsanalys och legitimeringsanalys.

   

  Undersökningen visar på olika fynd, bland annat att Djurens Rätt i sina webbtexter arbetar mycket med auktoriteter, konsekvenser och exempel, men att de däremot inte arbetar med berättelser, explicita teser eller analogier. Dessa strategier verkar för att beroende av ämnet i den aktuella texten väcka mottagarens intresse eller påverka dennes attityder. Användningen av argument och legitimeringar beror på flera faktorer: ämnet, den tänkta målgruppen och den tänkta funktionen i den specifika texten. Djurens Rätt verkar även arbeta mycket med kunskap och förmedlingen av denna. Genom språket legitimeras denna kunskap, och att följa en vegansk kost.

  Download full text (pdf)
  "Välj vego"
 • 11.
  Amcoff, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  PRV ‒ en respektingivande eller kundorienterad myndighet: En undersökning av hur Patent- och registreringsverket framstår på sin webbplats2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Amcoff_Å_kanditatuppsats_PRV_en_respektingivande_eller_kundorienterad_myndighet_2016
 • 12.
  Andersson, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Läsning på olika nivåer: Läsguidesfrågornas påverkan på elevers läsförståelse och lässtrategier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett vanligt sätt att arbeta med läsförståelse i skolan är att låta elever läsa en lärobokstext och svara på frågor om texten. I denna uppsats undersöker jag hur sådana läsguidesfrågor som ska fungera som stöd för läsförståelsen kan påverka elevernas läsförståelse och lässtrategier. Detta undersöker jag genom ett test där en högstadieklass får läsa en lärobokstext i historia från det digitala läromedlet Clio Online. Hälften av klassen får i samband med läsningen svara på textkontrollerande läsguidesfrågor, medan andra hälften får svara på inferensfrågor. Därefter får alla elever svara på enkätfrågor om textens svårighetsgrad och sina strategival under uppgiften samt kontrollfrågor som testar deras läsförståelse.

  Resultatet visar att eleverna som besvarar inferensfrågor ägnar längre tid åt uppgiften att läsa texten och besvara frågorna. Dessa elever visar en starkare metakognitiv medvetenhet, genom att färre av dessa elever överskattar sin egen förståelse av texten. Denna elevgrupp får också ett bättre totalresultat på kontrollfrågorna som testar deras läsförståelse. Detta indikerar att inferensfrågorna tycks styra eleverna till en djupare läsning och en bättre läsförståelse.

  Samtidigt får dock eleverna som besvarar textkontrollerande läsguidesfrågor ett bättre resultat på den kontrollfråga som efterfrågar en helhetsförståelse av texten. Fler i denna grupp anger dessutom som lässtrategi att de läste igenom hela texten snarare än att leta efter svaren i texten, vilket bör leda till en djupare läsning. Detta resultat verkar till viss del orsakas av att några av eleverna som får inferensfrågor tycks sakna antingen motivation eller förmåga att besvara dessa, och därmed inte blir hjälpta av dem i sin läsning. Resultatet kan också förklaras med att läsguidesfrågorna eleverna får vid ett tillfälle inte är det enda som påverkar deras läsning, utan de påverkas också av andra faktorer såsom motivation eller en vana vid vissa lässtrategier. Även elever som får frågor som leder dem mot en ytlig läsning kan alltså läsa på en djupare nivå, och tvärtom.

  Denna undersöknings begränsade omfattning gör att det inte går att dra några säkra slutsatser utifrån resultatet. Den försiktiga slutsats som kan dras är att för svåra inferensfrågor för eleven inte tycks hjälpa läsförståelsen, medan inferensfrågor på en lagom nivå tycks kunna leda till en djupare läsförståelse än textkontrollerande frågor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Andersson, Roger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Aktuell forskning om Heliga Birgitta och hennes kloster2018In: Nådendal - Vallis Gratiae: Finlands Birgittakloster / [ed] Charlotte Cederbom, Olle Ferm, Staffan Nyström, Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia , 2018, p. 9-12Chapter in book (Refereed)
 • 14.
  Andersson, Roger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Birgitta and Her Revelations in the Sermons of the Vadstena Brothers2019In: A Companion to Birgitta of Sweden and Her Legacy in the Later Middle Ages / [ed] Maria H. Oen, Leiden: Brill Academic Publishers, 2019, p. 159-185Chapter in book (Refereed)
 • 15.
  Andersson, Roger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Birgittahandskrifter och medeltida skriftmiljöer2018In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, Vol. 133, p. 105-130Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Birgittine Manuscripts and Medieval Book Production

  This article is an attempt to identify the scribes of four anonymous and undated manuscripts containing the Old Swedish version of the Revelations of St Birgitta of Sweden: C 61 (Uppsala University Library), A 33 and A 44 (The National Library of Sweden), and Mh 20 (Lund University Library) and by means of textual comparison formulate a hypothesis of their place of origin. It is shown that the youngest of these, C 61, was compiled from exemplars representing different versions of the Old Swedish text and that the editio princeps of the Latin text (Ghotan 1492) was used for comparison. One of the main hands in C 61 and the only hand in A 33 are attested in the Registrum ecclesie lincopensis. The scribe of A 44 and Mh 20 is identified as Lars Finvidsson, canon and notarius publicus in Linköping at the beginning of the fifteenth century. This suggests that these books were produced at a learned and highly literate scribal centre by professional scribes, possibly commissioned for this purpose by the abbey in Vadstena.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Roger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Christina Sandquist Öberg, Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor. Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser (Stockholm: KVHAA, 2017)2018In: Kyrkohistorisk årsskrift, ISSN 0085-2619, Vol. 118, p. 159-161Article, book review (Other academic)
 • 17.
  Andersson, Roger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Saints Catherine and Birgitta as Received by Preachers2020In: Sanctity and Female Authorship: Birgitta of Sweden & Catherine of Siena / [ed] Maria H. Oen, Unn Falkheid, New York: Routledge, 2020, p. 138-158Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Many historians have asked themselves whether there was any direct contact between Catherine of Siena and Birgitta of Sweden. When speaking of Birgitta’s wisdom the preacher likens her to a wise architect who builds her house on a solid ground and foundation. Likewise, the preachers use two different strategies of demonstrating how this is done: in Catherinian preaching, mostly the life and fate of the person is at stake. In Catherine’s Dialogue, the spiritual life of humankind is treated and discussed by means of analogy, allegory, and metaphor, and likewise the pictorial language and extensive use of metaphors have justly been described as one of the most salient characteristics of Birgitta’s style. Furthermore, when quoting from Birgitta’s texts, the Vadstena priests ascribe them such a high theological authority that they practically put them on a par with Scripture itself.

 • 18.
  Andréasson, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies.
  Gräslund Berg, ElisabethStockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.Heimdahl, JensJakobsson, AnnaLarsson, IngerStockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Medieval Studies. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.Persson, Erik
  Källor till trädgårdsodlingens historia: fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010-2013 arrangerade av Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA)2014Collection (editor) (Refereed)
 • 19. Andréasson, Maia
  et al.
  Larsson, Ida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Lyngfelt, Benjamin
  Nilsson, Jenny
  Tingsell, Sofia
  På jakt efter amerikasvenskan2013In: Svenskans beskrivning 32: Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13–14 oktober 2011 / [ed] Björn Bihl, Peter Andersson, Lena Lötmarker, Karlstad: Karlstads universitet, 2013, p. 83-93Conference paper (Refereed)
 • 20. Arneback, Emma
  et al.
  Blåsjö, Mona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Doing interdisciplinarity in teacher education: Resources for learning through writing in two educational programmes2017In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 8, no 4, p. 299-317Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With a focus on resources for learning through writing, this paper compares the interdisciplinary framings of two teacher education programmes. What are the implications of these framings and resources for students’ possibilities when they write independent projects/bachelor theses? The paper presents a case study with data (interviews, texts, observations) from two different teacher education programmes. The conceptual framework stems from the Academic Literacies approach. The analysis shows that one of the programmes shapes interdisciplinarity by a “block approach” that allows students to work independently, while the other is shaped as a “bridging approach” with tight collaboration between students and tutors. The two educational programmes apply the same national regulating documents in different ways, thus creating different possibilities for students to learn and write as “independent” or “collaborative” students, respectively. The results contribute to a discussion of higher education structure and the role of writing within it.

 • 21.
  Assadi, Sara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Bäste Den det vederbör: En studie av artighet i skriftliga klagomål till en svensk myndighet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna undersökning analyseras hur artighetsstrategier och ansiktshot realiseras med Brown & Levinsons artighetsteori som grund. Materialet består av sextio skriftliga klagomål som Stockholms stads trafikkontor tagit emot mellan åren 1977 och 2017. De har skickats in via brev, mejl, mobilapplikationen Tyck till samt Stockholms stads webbplats. Syftet är att se vilka strategier som används för att uttrycka ansiktshot, men också för att kringgå dem. Resultatet visar att det förekommit olika tendenser vad gäller hur skribenterna uttrycker både artighetsstrategier och ansiktshot. Det tidiga materialet präglas av fler modala verb som signalerar lägre förpliktelse samt passiva verb och nominaliseringar för att utelämna mottagaren. Över tid ökar förekomsten av kritik och fler skribenter både ifrågasätter och nedvärderar trafikkontorets arbete. Mot slutet av mätperioden blir meddelandena dock opersonligare med färre aktörer och värderingar. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Bellander, Theres
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Bloggens roll för hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället: En genreanalys av strukturella och språkliga mönster i bloggar om barn med hjärtfelsdiagnos2016In: RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation, ISSN 0909-8976, no 44, p. 129-159Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Blog's Role for Health Literacy and Knowledge Formation in the Information Society – A Genre Analysis of Structural and Linguistic Patterns in Blogs on Children with Congenital Heart defects

  The article explores how genres used on blogs can express certain kinds of knowledge by analysing how parents to children with congenital heart defects use patient blogs. Genre analysis (Martin & Rose 2008) is performed in order to investigate the blog format. The survey shows that the blog content may be regarded as a narrative macro genre that brings a certain framework for the blog as a resource for knowledge formation. The blog format also provides bloggers a well-used opportunity to, within the blog, make their own choices of genre structures and to make shifts between genres. This enables shifts between experience based content and general medical facts, which may work as a resource to gain health literacy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Bellander, Theres
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Digitalt språkbruk - vad är det?: En analys av en artonårings språkliga val2014In: Mötesplatser: Texter för svenskämnet / [ed] Ann Boglind, Per Holmberg, Anna Nordenstam, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, p. 223-242Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Bellander, Theres
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Gammalt möter nytt: En analys av ålderspensionärers digitala skriftpraktiker2014In: Vernacular Literacies: Past, Present and Future / [ed] Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen, Umeå: Umeå University, Royal Skyttean Society , 2014, p. 59-75Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of four elderly people’s use of computers in vernacular literacy practices (Heath 1999:200; Barton 2007:35–37). Two men and two women from different social and professional backgrounds have participated in the study and the data analyzed consist of participant logs and recorded interviews. The aim is to identify and describe what the participants are doing with their computers. Questions discussed are how participation in digital literacy practices may be connected to age and social situation and what importance experiences from earlier non-digital literacy practices have for elderly people’s use of computers today. Results are, inter alia, that the participants use digital and non-digital tools simultaneously in their vernacular literacy practices, that long-time practices have taken new forms due to digitalization and that new practices have emerged due to digitalization. The study shows examples of how literacy is in constant change and how modern technology add new possibilities to social practices (Barton 2007:50). Users earlier experiences together with their new needs and wishes, due to technology, are constantly reshaping literacy practices.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Bellander, Theres
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Kategorisering och konstruktion av kön i niondeklassares texter2015In: Skrivande i skolan / [ed] Maria Lindgren, Gudrun Svensson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 1, p. 117-132Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln visar hur elever i årskurs 9 skriver fram kategorisering och konstruktion av kön i skolan. I texterna framträder särskilt tre kategorier vars röster genomsyrar beskrivningarna, dvs. lärarens, den allmänna åsiktens och elevens. I artikeln åskådliggörs hur eleverna reagerar inför vedertagna mönster och visar upp ett kritiskt reflekterande förhållningssätt när lärare sorterar och kategoriserar efter kön. Samtidigt är de inte alltid klarsynta inför sina egna stereotyper och väver in dem i sina berättelser.

  Som metod används Membership Categorization Analysis, MCA (Sacks 1974, senare utvecklad av bl.a. Baker 1997 och Hester & Eglin 1997) som är ett redskap för analys av kategorisering i samtal. Artikeln är skriven enligt ett inom språkvetenskapen vedertaget mönster med en viss struktur, referenser inom parentes i brödtexten och en kompletterande referenslista i slutet av artikeln.

 • 26.
  Bellander, Theres
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nätet viktigt för föräldrar till barn med hjärtfel2018In: Klarspråk: bulletin från språkrådet, no 2, p. 2-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Bellander, Theres
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Språk och berättelsestruktur i blogg - En jämförelse av hur en tonåring och en pensionär bloggar om en utflykt2014In: NyS, Nydanske Sprogstudier, ISSN 2246-4522, no 46, p. 132-171Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What tends to be regarded as the prototypical language of digital texts is often associated with a certain linguistic style, for example strong expressions of emotion, an absence of references, use of emoticons and unconventional abbreviations (Hård af Segerstad 2002). This article broadens the image of digital texts by studying blogging as participation in communicative activities (Levinson 1979, Lave & Wenger 1998, Sarangi 2000, Linell 2011). The study explores how language use is shaped by the social contexts it forms part of. Individuals are seen as bearers of linguistic repertoires, from which they can draw and use different resources in different contexts in order to create meaning. The study draws attention to social and contextual factors as significant for how two bloggers, Dan 16 and Erik 85 years old, choose linguistic resources when they produce blog posts about participating in an excursion with friends. It provides a greater understanding of young people’s and senior citizens’ everyday writing and shows how individuals’ digital texts are the result of of a complex interplay between contextual, technical and personal factors.

  Download full text (pdf)
  Språk och berättelsestruktur i blogg - En jämförelse av hur en tonåring och en pensionär bloggar om en utflykt
 • 28.
  Bellander, Theres
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Verksamhetsanalys2015In: Sociolingvistik i praktiken / [ed] Sally Boyd, Stina Ericsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 215-233Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Bellander, Theres
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Karlsson, Anna-Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Patient participation and learning in medical consultations about congenital heart defects2019In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 14, no 7, article id e0220136Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, patient activity in 8 audio recorded specialist consultations on fetal cardiology is investigated in order to explore how, why and when patients tend to participate in encounters in which the doctor dominates the interaction. The overall question is: How can the participation of patients in the consultations be connected to the development of higher levels of health literacy, i.e. to interactive literacy and to critical literacy? Patient participation is here understood as interactive action and is analyzed in terms of different interactive moves, which are related to different recurring topics. Despite the highly standardized format of the consultations, there is a large variation between the patients’ participation: between 0.7 and 2.8 moves per minute. The patients participate most during the topics ‘Prevalence’ and ‘Consultations’ and least during the topic ‘The normal heart’. Although most of the patients' moves are responses to what the doctor says, they remarkably often pose questions and use so called rejoinders. By posing questions, they take control of the information flow and sometimes even change the topics. By using rejoinders, they analyze the problems involved in the discussion e.g. by asking for clarifications or confirmation. Patients with a low over-all participation rate also use fewer moves that indicate higher literacy levels. The qualitative analysis problematizes the idea of a simple scale from basic literacy to critical literacy. Moves that indicate basic literacy skills are interactively important for the learning activity, led by the doctor. However, patients who mainly support the doctor’s initiatives don’t take the opportunity to influence the flow of information in ways that might favor their health literacy development.

 • 30.
  Bellander, Theres
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Karlsson, Anna-Malin
  Nikolaidou, Zoe
  Blogging as a Health Literacy Practice: Identity construction and knowledge-building in the writing of parents of children with heart defect2018In: Explorations in Ethnography, Language and Communication: Capturing Linguistic and Cultural Diversities / [ed] Stina Hållsten, Zoe Nikolaidiu, Huddinge: Södertörns högskola, 2018, p. 127-151Chapter in book (Refereed)
 • 31.
  Bellander, Theres
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Landqvist, Mats
  Becoming the expert constructing health knowledge in epistemic communities online2020In: Information, Communication and Society, ISSN 1369-118X, E-ISSN 1468-4462, Vol. 23, no 4, p. 507-522Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  From a discourse analytic framework, the article analyses health blogs and patient’s forum discussions in which parents to children with congenital heart defects recontextualize medical professional knowledge and share their own experiences. The study show how the two types of online media may serve as a means for parents to attain expert status in their own case by sharing lay knowledge expressed as an amalgamation of the two key perspectives – professional and experienced – as an indivisible unit. Monological discourses, such as narrating, in blogs and more direct and immediate responses in forum discussions are noted as examples of differences in how medical facts are explained and negotiated, how advice is provided and how patient expertise is created. The study also show how blogs and especially forum discussions are used to problematize the validity of actions and opinions of medical staff. The role of developing patient expertise in epistemic communities online may therefore come with a risk of spreading misrepresentation of medical cases.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Bellander, Theres
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nikolaidou, Zoe
  Building health knowledge online: Parents’ online information searching on congenital heart defects2017In: Literacy and Numeracy Studies: An international journal in the education and training of adults, ISSN 1441-0559, E-ISSN 1839-2903, Vol. 25, no 1, p. 4-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study examines online searching as a digital health literacy practice and focuses on parents of children with congenital heart defects. Over the period of four years, we have conducted interviews with couples at different stages of pregnancy or parenthood and have encouraged them to reflect on their literacy practices when receiving a heart defect diagnosis, during the remaining time of their pregnancy and when living with a child with a heart defect. We have also read and analysed health blogs written by parents and focused on extracts where literacy events are described. Searching for information and support online is one of the most frequent practices amongst the participants in the study. The aim of this paper is therefore to highlight the complexity of looking for information online in order to take health decisions and provide care to a child with congenital illness. Based on what parents say they do when searching online, we focus on three main paths to knowledge: looking for medical facts, looking for other parents’ experiences and looking for practical information. We discuss digital health literacy practices as complex activities that often involve parents in the diagnosis and in the child’s medical care to such an extent that parents build up knowledge and become experts, not only in finding information and support but in talking and writing about their child’s illness. We also problematise the notion of trustworthy health information and show how facts and opinions often go hand in hand in platforms where health issues are discussed. Finally, we show some of the affordances and restrictions inherent in using the internet as a source for meaning making and learning about children’s health. The results reinforce our understanding of the socially framed nature of health literacy and make us focus on the digital as an additional important aspect in the practice of health literacy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Bendegard, Saga
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Melander Marttala, UllaWestman, MariaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Språk och norm: Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21−22 april 20162017Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 34. Bentzen, Kristine
  et al.
  Garbacz, Piotr
  Larsson, Ida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Lundquist, Björn
  Studier av dialektsyntax: En skörd från ScanDiaSyn2013Conference paper (Other academic)
 • 35.
  Bibo, Jamilla Charlotte
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Ett monumentalt misslyckande: En diskursanalys av veteranmonumentet Restare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett monument hyser samhällets kollektiva värderingar och ideal. I denna studie undersöks hur olika aktörer tillskriver betydelser till det kontroversiella svenska veteranmonumentet Restare i texter. För att studera hur dessa centrala aktörer, som är inblandade i resandet av monumentet rättfärdigar eller kritiserar monumentet används en legitimeringsanalys. Resultatet visar att olika legitimeringsstrategier används av de olika aktörerna, som pekar på att olika aktörer förstår veteranmonument olika. Dessutom visar resultatet att Sveriges institutioner är avståndstagande till diskurser som krig och veteraner, vilket möjligtvis är en av anledningarna till att militära veteraner kritiserar Restare. Studien ansluter även till tidigare forskning som visar att abstrakta monument har svårt att förmedla sitt tänkta budskap till en bred mottagarmassa.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 36. Birgitta, helgon
  Heliga Birgittas texter på fornsvenska: Birgittas uppenbarelser. Bok 12014Book (Other academic)
 • 37. Birgitta, helgon
  Heliga Birgittas texter på fornsvenska: Birgittas uppenbarelser. Bok 22016Book (Other academic)
 • 38. Birgitta, helgon
  Heliga Birgittas texter på fornsvenska: Birgittas uppenbarelser. Bok 32017Book (Other academic)
 • 39. Birgitta, helgon
  Heliga Birgittas texter på fornsvenska: Birgittas uppenbarelser. Bok 42018Book (Other academic)
 • 40. Birgitta, helgon
  Heliga Birgittas texter på fornsvenska: Birgittas uppenbarelser. Bok 52020Book (Other academic)
 • 41.
  Björklund, Caroline
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Vems vårdplan?: En studie av mottagaranpassningsstrategier i fyra regioners Min vårdplan för bröstcancerpatienter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Individuella vårdplaner för cancerpatienter infördes 2009 i och med den nationella cancerstrategin och syftar till att ge varje patient en samlad bild av besök, behandling och sjukdom. I den här uppsatsen undersöks olika strategier för mottagaranpassning i fyra regioners Min vårdplan för patienter med bröstcancer. Med utgångspunkt i den systemisk-funktionella grammatiken görs en interpersonell analys av tilltal och omtal respektive modalitet, för att dels kunna beskriva vilka mottagare som pekas ut i texten och erbjuds identifikation, och dels undersöka hur avsändarna kommunicerar information av olika karaktär till mottagarna. För att besvara det senare grundar sig analysen även till viss del i indirekthet och artighetsstrategier. Resultatet visar att de fyra vårdplanerna alla har ett relativt konsekvent du-tilltal, särskilt i introduktionsavsnitt som fungerar relationsskapande. Ibland specificeras du:et genom efterställda attribut av typen ”[du] som har fått diagnosen bröstcancer”. Men ibland övergår tilltalet till ett mer distanserat omtal i information av mer känslig eller hotande karaktär, till exempel i beskrivningar av känslor, sociala påföljder eller biverkningar. I sådan information är det även vanligt att använda modalitet av lägre sannolikhets- och vanlighetsgrad, som ett sätt att förmildra det som påstås. Resultatet visar också en skillnad i hur uppmaningar uttrycks: instruktioner av viktigare, och kanske därmed mer hotande, karaktär uttrycks oftare inkongruent med du-tilltal och förpliktelsemodalitet, möjligen som ett sätt att rikta dessa viktiga uppmaningar till mottagaren och med modalitetsmarkörer förklara hur viktigt det är att uppmaningen följs. De största skillnaderna mellan de fyra vårdplanerna visar sig i omtal av kvinnor och män och därmed vem man signalerar att mottagaren av texten är. Det leder till en avslutande diskussion om för- och nackdelar med mottagaranpassning – kan inkludering bli exkluderande?

  Download full text (pdf)
  Vems vårdplan_Caroline Björklund kandidatuppsats 2018
 • 42.
  Björkvall, Anders
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Places and Spaces for Multimodal Writing in ‘One-to-One’ Computing2015In: Multimodality in Writing: The State of the Art in Theory, Methodology and Pedagogy / [ed] Arlene Archer, Esther Breuer, Leiden: Brill Academic Publishers, 2015, p. 204-230Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In ‘one-to-one’ computing, schools provide learners with individual laptops. This chapter presents an analysis of how such laptops are used for writing and text creation by students in two secondary schools. The chapter is framed by a theoretical interest in the interconnections between uses of ‘one-to-one’ laptops in physical places, the virtual spaces they may ‘open up’, and their uses for performing semiotic actions. The results point to differences and possible inequalities in terms of how students perceive and use the semiotic potentials of the laptops as a means for engaging with and acting on the world through writing in combination with other semiotic modes.

 • 43.
  Björkvall, Anders
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Ploughing the Field of Higher Education: An Interview with Gunther Kress2016In: Multimodality in Higher Education / [ed] Arlene Archer, Esther Odilia Breuer, Leiden: Brill Academic Publishers, 2016, 1, p. 21-30Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Professor Gunther Kress is one of the international leading researchers in the fields of multimodality, social semiotics, discourse analysis, genre studies and education. He has published widely in these fields, and has a new book out in 2016: Multimodality, learning and communication: A social semiotic frame (written together with Jeff Bezemer). Kress has supervised more than 60 PhD researchers over the years, an experience that he draws upon in the chapter ‘Researching in conditions of provisionality: Reflecting on the PhD in the digital and multimodal era’ (2012). Anders Björkvall met up with him in London in order to discuss a number of topics, ranging from the broader challenges of higher education today to the relation between theory and methodology in the PhD.

 • 44.
  Björkvall, Anders
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Practical function and meaning: a case study of Ikea tables2014In: The Routledge Handbook of Multimodal Analysis / [ed] Carey Jewitt, London & New York: Routledge, 2014, 2. rev. uppl., p. 342-353Chapter in book (Refereed)
 • 45.
  Björkvall, Anders
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Practices of visual communication in a primary school classroom: digital image collection as a potential semiotic mode2014In: Classroom Discourse, ISSN 1946-3014, E-ISSN 1946-3022, Vol. 5, no 1, p. 22-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ‘One-to-one’ computing projects in which learners work with individual laptops or tablets across subjects are rapidly increasing in number. One aspect of this is that as the laptops give access to the Internet; digital images and texts – potentially from all over the globe – move into the classroom in an unprecedented manner. The paper presents an analysis of specific classroom practices involving seven- to eight-year-olds: the collecting of digital images and their use as semiotic resources in the creation of multimodal texts. The aim is to describe the children’s digital image collections as more or less mode-like – that is, as a more or less systematically organised set of resources for making meaning. The methodology is described as social semiotic ethnography, combining semiotic analysis of images and texts with ethnographic understandings of the personal histories and interests of participants. The paper concludes that there are obvious practices in the classroom in which the children use their image collections in a mode-like way, such as categorising images according to semantic criteria, using them for display of identities in the classroom and systematically using them when designing multimodal texts, expressing both simple denotational meanings and more complex connotational semiotic potentials. Another conclusion is that the children’s image collections have untapped learning potentials, for example regarding critical reflections on how images create meaning, which could form the foundation for concrete learning activities in the classroom.

 • 46.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Archer, Arlene
  Ecologies of ‘upcycling’ as design for learning in Higher Education2016In: Short papers, 2016, p. 7-12Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  As society changes, new ways of understanding and using existing semiotic resources are needed. This study looks at artefacts from a social semiotic perspective in order to explore the concepts of ‘recycling’ and ‘upcycling’ and their relevance for pedagogy in Higher Education. We look at recycling in terms of ‘texts’ and employ methodological tools from multimodal discourse analysis. ‘Recycling’ involves converting materials from one product to create a different product with a different function, without necessarily adding any type of value. In ‘upcycling’, economic, aesthetic or functional value is always added. ‘Upcycling’ can thus be understood as a process of recontextualization of semiotic resources, in both spatio-linguistic and sensory terms. This paper looks at how resources are recontextualized as part of global ecologies of production and consumption. Then, we explore these insights in the pedagogical domain, looking at possible implications of the principles of ‘upcycling’ and value adding through design as a means for educating global critical citizens.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Järlehed, Johan
  Kullenberg, Christopher
  Nielsen, Helle Lykke
  Nord, Andreas
  Rosendal, Tove
  Van Meerbergen, Sara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch, and German, Dutch.
  Westberg, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Slutrapport anslagstavlan: Forskarfredags massexperiment 20162017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 48.
  Blomström, Vendela
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Persson, Catarina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Muntlig interaktion i akademiska sammanhang2014Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Blomström, Vendela
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wennerberg, Jeanna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Akademiskt läsande och skrivande2015Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna som ska läsas uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna man ställs inför som nervpressande. Så hur gör man då för att ta sig an de högt ställda förväntningarna och planera studierna på ett effektivt sätt? Hur utvecklar man lässtrategier som leder till att man på djupet förstår innehållet i en vetenskaplig text? Och hur gör man för att förbättra sitt eget skrivande i riktning mot ökad anpassning till den akademiska genren och stilnivån?

  Genom sina resonerande textavsnitt och praktiska övningar ger boken tydlig vägledning i hur man kan utveckla läs- och skrivförmågan i akademiska sammanhang. Författarna beskriver bland annat högskolan som studiemiljö, ger konkreta råd om studieteknik, förklarar hur man utvecklar sitt skrivande genom respons från andra samt lyfter fram utmärkande drag i den vetenskapliga texten och i det akademiska språket.

 • 50.
  Blomström, Vendela
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wennerberg, Jeanna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Responsstrategier och verktyg2018Other (Other academic)
  Abstract [sv]

  Respons kan ges i olika situationer, med olika fokus och mellan olika aktörer, till exempel som respons från lärare till elev, som kamratrespons elever emellan eller organiserat i större responsgrupper. Lärarens roll som responsgivare är mycket viktig eftersom eleverna kan få modeller för hur responsen kan utformas och framföras. Under fördjupningsfliken finns material att använda vid responsarbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 474
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf