Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 282
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Almer, David
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Feberliv och kvinnosyn: Emil Kléen kontra moderniteten2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkt för min uppsats är den bild av Emil Kléen som förmedlas i Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom.

  I min C-uppsats undersökte jag i vilken utsträckning Emil Kléens tryckta dikter kan kallas dekadenta, och intresset vaknade därmed för hur Kléens ”riktiga” dikter ser ut. De som ”icke kunna tryckas”. Lasse Söderberg publicerade 1980 en av Kléens otryckta sonetter i Tärningskastet, som är långt mer dekadent i sin framtoning än någon av Kléens tryckta verk. Dikten andas Baudelaire och fin-de-siécle på en nivå som i tryckt skick skulle varit otänkbart i den svenska borgerliga miljön på 1890-talet. Söderbergs porträtt av Kléen ger oss dessutom följande bild av hans tryckta alster: ” […] han skrev med en fabelaktig lätthet de allra vackraste vers om vad som helst, mest om flickor och blommor och om juninätterna på den skånska slätten, som han kom ifrån. 

  I Kléens alster möts Baudelaire och de ”dekadenta” poeterna i hans efterföljd och ”nittiotalismen”, hembygdsromantiken, i Sverige på ett unikt sätt. Prosadikter är ett eget kapitel i en modernitetsdiskussion, vilket Lars Nylander undersöker i sin doktorsavhandling Prosadikt och modernitet. Prosadikt som gränsföreteelse i europeisk litteratur, med särskild inriktning på Skandinavien 1880-1910. Det förekommer prosadikter ibland annat Kléens Vildvin och vallmo från 1895 som har klara drag av det modernas inträngande i samtidens mentalitet, Nietzsche och ”öfvermänniskan” och en dekadent betraktelse av Venus Vulgivaga och krossandet av en geting under skaldens fot kan nämnas.

  I Mogen sommar, Kléens enda novellsamling, tas problemet med fri kärlek mellan borgerlighet och arbetarklass upp. En annan novell behandlar ”Tattarblodet”. Det intressanta är att med hjälp av eventuella kontrasterande tryckta och otryckta verk undersöka spänningen mellan modernitet – borgerlighet – bygderomantik i en turbulent tid i Sverige. Tiden precis innan sekelskiftet 1900. Hur ser bilden av den dekadente poeten ut i denna samtid kontra den hembygdsälskande nationalskalden? Att utveckla dessa frågeställningar i en diskussion kring mötet mellan den urbana, moderna kontinentens estetik och ett mer hembygdsromantiskt Sverige, med Kléen som indikator. Hur problematiseras denna fusion hos en poet som Kléen, som var en av de första att mottaga influenser av Baudelaire och den franska ”dekadensen” i Sverige? Dessutom en man som mötte och hade täta kontakter med både Strindberg, Söderberg och de unga gubbarne i Lund och vars liv brukar samställas med hans dekadenta ideal, och hans diktargärning som perifer hembygdspoesi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Almer, David
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  ”Sfinxens gåta”: Emil Kléen och dekadensens dualism2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den bild av Emil Kléen som övervägande presenteras i allehanda litteraturöversikter och artiklar är en ung legend, som inte blivit legendarisk av sin egen skaparkraft, utan mestadels på grund av att han figurerar i Strindbergs, Söderbergs och andra mer eller mindre kända sekelskiftesförfattares litterära verk. Bilden som förmedlas i dessa verk är den dekadente Baudelaire-efterliknaren (inspirerad även av Verlaine och Rimbaud), som dock inte själv lyckas med att skapa lyrik som skiljer sig från den rådande nittitalismen. Starkt metriskt bundna verser (t.ex. sonetter) med blommor och prålig landskapsanknytning är det som i forskningen mestadels nämns om Kléens egna skapelser. Detta trots att inte många av hans dikter är analyserade till innehållet i de artiklar som jag läst. Att de är strikt metriskt bundna stämmer dock.

  Lasse Söderberg nämner, utan att precisera sig nämnvärt, att innehållet i Kléens diktning, och ”de sidorna som vetter mot Baudelaire, Verlaine och dekadenterna” är det intressanta. Christina Sjöblad pekar på Baudelaireinspirerade exempel i Kléens poesi och Folke Isaksson sticker ut ur mängden med sina påståenden om de dekadenta och livsnihilistiska dragen i Kléens dikter, dock utan fördjupning. Det är här jag vill börja formulera en frågeställning. Går det att finna ”dekadenta” inslag i Kléens lyrik, och i så fall var, och hur? Dessutom måste självfallet begreppet ”dekadent” definieras, och anknytas till den tidens fin-de-siècle-mentalitet.

  Kléen var enligt samstämmiga källor privat en dekadent rumlare i Lund som tillsammans med Lidforss och Böök ägnade otaliga pubkvällar åt Absint och filosofi. En outgiven sonett (bifogas på blad 2) av Kléen är ett mycket bra tecken på att det borde finnas mer att finna i hans publicerade lyrik när det gäller den innehållsliga särart som möjligen skiljer honom från nittitalismen, trots den strikta formen som dikterna har. Dessutom har inga djupgående tematiska analyser av dikterna gjorts så vitt jag kunnat utröna. Detta är skissartat det jag vill problematisera i min uppsats.

  Download full text (pdf)
  ”Sfinxens gåta”
 • 3.
  Alsing, Rolf
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Modernism på vischan: En studie av Tage Aurells kortroman Martina2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tage Aurell (1895-1976) var en originell författare som fick ett senkommet erkännande på 1940-talet. Kortromaner han gav ut på 1930-talet gick inte hem vare sig hos kritiker eller läsare. Varför?

  Min uppsats syftar till attklarlägga vad det var som gjorde Aurell så egenartad. Det sker genom en noggrann läsning och undersökningav hansroman Martina från 1937. Det skerockså genom att berättelsen analyseras med hjälp av begrepp somlitteraturforskarna Wayne CBooth, Seymor Chatman och Gerald Prince lanserat och diskuterat. Jag vill också pröva vad för slags bok Martinaär. En roman, en novell, en berättelse på prosa? Genretillhörigheten är inte självklar.

  Arbetet har lett fram till följande slutsatser: Martina är snarareen novell än en roman. Aurell är modernist men ingen vanlig modernist med intresse för den stora staden och livet där. Hans miljö är landsbygden. Inspirerad av främst Gustave Flaubert och Herman Bang är han också impressionist och har en berättarteknik som är karakteristisk för denna riktning: en berättare som håller distans, fri indirekt anföring, scenfragment, glimtar och antydningar, till exempel.Inget psykologiserande. Protagonisterna får avslöja sig genom handlingar och repliker. Närheten till dramat är påfallande.

  Aurell skrev kortprosa och var extremt sparsmakad med orden när andra med framgång skrev tjocka ordrika romaner. Han ville inte skriva många böcker, bara några små, men de böckerna skulle vara bra, sade han själv.

  Download full text (pdf)
  Aurells Martina
 • 4.
  Andersson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Nakenhet och naivitet: Helena Nybloms "Oskuldens vandring"2010In: Horisont, ISSN 0439-5530, no 1Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Andersson, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Cavallin, AnnaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Genusperspektiv på västerländska klassiker2013Collection (editor) (Other academic)
 • 6.
  Andersson, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas.
  Druker, ElinaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Barnlitteraturanalyser2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Barnlitteratur handlar om barn, men speglar på olika sätt vuxnas bild av vad barndomen innebär. Böckerna blir en arena där begrepp som barn och barndom definieras, omförhandlas och ifrågasätts.

  I denna antologi lyfter några av de ledande forskarna inom fältet fram den mångfald av barn och barndomar som gestaltas i barnlitteraturen, men problematiserar också hur barn skildras. De olika artiklarna diskuterar barnböcker ur bland annat klass-, etnicitets- och genusperspektiv. I antologin behandlas barnlitteraturklassiker som Elsa Beskows bilderböcker sida vid sida med de moderna berättelserna om Alfons, Sparvel och Gittan. Huvudfokus ligger på det sena 1900-talets barnlitteratur, men några av bidragen gör också kopplingar såväl bakåt i tiden som utanför Sveriges gränser.

 • 7.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  'Aequitas' i Thorsten Jonssons novellsamling Fly till vatten och morgon2014In: Literatūra un likums/ Literature and Law: Culture and Literature of the Scandinavian Nations in International and Interdisciplinary Perspective / [ed] Ivars Orehovs & Cecilia Wargelius, Riga: Latvijas Universitate , 2014, 1, p. 102-111Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper is based on a number of theories, elaborated within the interdisciplinary field of study ”law and literature”, and interprets Thorsten Jonsson’s short story collection Fly till vatten och morgon [Flee to water and morning (1941)] in terms of equity. The paper demonstrates that Jonsson’s method of arranging his criminal material – mostly real criminal cases, reported in newspaper articles and investigation records – to a large extent corresponds to the principle of equity: the short stories take up an hermeneutic attitude toward the presented criminal cases, correct official legal representation of the crimes by refering to the inner life of the criminals, supplement the individualized and psychologized portraits of criminals by traits borrowed from the image of the paradigmatic criminal and relating them to general human weaknesses, use these complex reflexions on criminality to criticizying the judicial and penal apparatus etc. Special attention is given to power structures established by the collection’s equity project. It is argued that the interpretative practices of the short stories rest on the binary, theological-utilitarian notion of nature which implies repressive marginalizations and, among others, results in the criminalization of homosexual behavior. But paradoxically, the collection’s equity hermeneutics revolts againts its own hegemonic regulations and produces a number of counterhegemonic semantic displacements. Particularly subersive are the short stories’ narrative structures which one the one hand are a product of the collection’s binarities, but on the other hand load these equity norms with a connotative ironic ambiguity.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Anders Tyrberg, Anrop och ansvar: Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran Tunström, Birgitta Trotzig och Torgny Lindgren, Carlsson Bokförlag, Stockholm 20022003In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 124, p. 409-415Article, book review (Other academic)
 • 9.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Bildförbud eller ordförbud? Om ikonoklasmen hos Birgitta Trotzig2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i Birgitta Trotzigs metapoetiska reflektion och litterära praxis diskuterar jag den interartiella transformativitetens gränser. Trotzig är extremt öppen för interartiell kommunikation och har själv beskrivit sitt författarskap som en rörelse från bild till ord. Hennes texter rymmer mängder av explicita och implicita intermediala referenser: till bildkonst, film, teater, skulptur, fotografi, arkitektur etc. Samtidigt har Trotzig i olika sammanhang problematiserat både den interartiella transformativiteten och konstarternas inbördes kompatibilitet. I en central metapoetisk deklaration, ”’Varför skriver jag?’” (1986), hänvisar hon till den berömda medeltida ikonoklastiska striden, som behandlar den intermediala transpositionens väsen och legitimitet som ett dogmatiskt, kristologiskt problem. I föredraget granskar jag i vilken mån Trotzigs resonemang kring intermediala restriktioner kan föras tillbaka på bildstormarnas teologiska argument och i vilken utsträckning hennes litterära praktik styrs av ikonoklastiska normer. Föredraget utmynnar i frågan om inte Trotzigs ikonoklasm i själva verket är en särform av hennes ännu djupare rotade logoklasm – som kanske ytterst bottnar i en generell medioklasm.

 • 10.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Birgitta Trotzig och mystiken2004In: Filologiskt smörgåsbord: en jubileumsskrift från skandinavistiken i Kraków, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2004, p. 13-31Chapter in book (Refereed)
 • 11.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter2005 (ed. 1)Book (Refereed)
 • 12.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Die provisorische Ordnung: zu Magnus Dahlströms Prosa1994In: Präsentationen: Schwedische Gegenwartsautoren: Jacques Werup, Björn Ranelid, Magnus Dahlström / [ed] Knut Brynhildsvoll, Morsbach: Norden , 1994, p. 139-189Chapter in book (Refereed)
 • 13.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Fantasin i arbete: Om Gaston Bachelards telluriska onirism och Sara Lidmans Gruva2012In: Litteraturens arbetare: En vänbok till Per-Olof Mattsson / [ed] Christer Johansson & Per Anders Wiktorsson, Lund: Ellerströms förlag, 2012, 1, p. 203-215Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Genreekvilibristen Astrid Lindgren2011In: Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, ISSN 1897-3035, Vol. 6, p. 7-28Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Hermeneutiskt motstånd eller konsten att fråga2013In: Dagens Nyheter 11-03-2013, Stockholm, 2013, p. 6-7Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Kosmos återupprättat: Sex läsningar av Magnus Dahlströms prosa1993In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 22, no 4, p. 3-20Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Material och tolkning i Birgitta Trotzigs "Ormflickan"2011In: I litteraturens underland: Festskrift till Boel Westin / [ed] Maria Andersson m fl, Stockholm-Göteborg: Makadam , 2011, 1, p. 350-362Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Mattis Pirholt, Ett språk, ett spår. En studie i Birgitta Trotzigs författarskap, Symposion: Stockholm/Stehag 20052006In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 2, p. 104-116Article, book review (Other academic)
 • 19.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Metamorfozy Birgitty Trotzig2004In: Noc transwestytów / [ed] Jean Claude Arnault, Stockholm-Warszawa: Forum Współczesnej Kultury , 2004, p. 12-13Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Polyfont och monofont: om Birgitta Trotzigs intertextuella poetik1996In: Arbeiten zur Skandinavistik: XII. Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik 16.-23. September 1995 in Greifswald / [ed] Walter Baumgartner, Hans Fix, Wien: Verlag Fassbaender, 1996, p. 233-239Conference paper (Refereed)
 • 21.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Program och porträtt: Birgitta Trotzigs poetologiska strategier1997In: Fragmente einer skandinavischen Poetikgeschichte / [ed] Heiko Uecker, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 1997, p. 119-128Chapter in book (Refereed)
 • 22.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Psykologi och moral i Andreas Bjerres kriminalstudier2014In: Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, ISSN 2000-7817, Vol. 46-47, no 1, p. 220-231Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Romantikens upplysningstid1998In: Opplysning i Norden: foredrag på den XXI. studiekonferanse i International Association for Scandinavian Studies (IASS), arrangert av Skandinavistische Abteilung, Germanistisches Seminar, Universität Bonn 5.-11. august 1996 / [ed] Heiko Uecker, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 1998, p. 121-126Conference paper (Refereed)
 • 24.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Strategie archetekstualne w twórczości Astrid Lindgren2010In: Filoteknos. Literatura dziecięca – mediacja kulturowa – antropologia dzieciństwa, ISSN 2082-9310, Vol. 1, p. 78-96Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Södergran och närläsningen: Några reflektioner2011In: Acta Sueco-Polonica, ISSN 1104-3431, no 16, p. 11-24Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Artikel
 • 26.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  "Till översättningens lov": Birgitta Trotzigs translatologiska credo2011In: Vandring genom tiden: Till Anders Cullhed 18/3 2011 / [ed] Thomas Götselius m fl, Stockholm-Stehag: Symposion , 2011, 1, p. 19-26Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Todorov and after: Kilka refleksji o współczesnych badaniach nad fantastyką2012In: Horyzonty wyobraźni: Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze / [ed] Jakub Kornhauser & Dagmara Zając, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" , 2012, 1, p. 7-23Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Todorov and After. Some Reflections on the Modern Study of the Fantastic

   

  The paper examines Tzvetan Todorov’s theory of the fantastic, formulated in his influential study The Fantastic: A Structural Approach to A Literary Genre (1970, eng. transl. 1975). Special attention is given to the theory’s historical background, its epistemological structure, and its reception in literary criticism. Discussing the genesis of Todorov’s concept of the fantastic, the paper focuses on three fundamental factors determining his investigation: the high status of the fantastic in French literary history and criticism, the development of the structuralist methodology in the sixties, and Todorov’s intimate knowledge of Russian formalism. Drawing on Foucault’s archaeology of knowledge, the paper analyses the epistemes ruling the surface structure and the deep structure respectively of Todorov’s theory. In the surface structure one can observe a considerable epistemological homogenity, based on the episteme of dehumanisation. In the deep structure, however, Todorov’s definition of the fantastic, it is claimed, refers to incompatible notions of imagination rooted in two different epistemes: one pre-Kantian, corresponding to the Greek notion of phantasia, and one post-Kantian, founded on the idea of subjectivity. Todorov’s structural, anti-subjectivist approach to the fantastic, the paper demonstrates, results in a rebirth of the subject. As often the case with groundbreaking works, the reception of  Todorov’s study has been mostly critical. Scholars have found five main weeknesses in Todorov’s concept: a lack of historical, contextual and ideological modes of description, a definitional narrowness, an inability to establish stable and pragmatic genre denominators, an overdimensioned emphasis on narrative categories, and a disregard for non-literary and nonlinguistic media. The revisions of Todorov’s concept that have been elaborated during the last decades have used of a wide spectrum of theoretical models: Goldman’s genetic dialectics, the theory of possible worlds, the notion of intermediality, the cognitive narratology, and the theory of iconic „antiworlds”, among others. With reference to Bloom’s notion of anxiety of influence, the paper argues that the attempts to modify the theory tend to relapse into Todorov’s own patterns of thought, and, paradoxically, confirm his position as leading scholar in the field of the fantastic.

 • 28.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Varats avigsida: Om en ontisk tolkning av Birgitta Trotzigs Dykungens dotter2010In: Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik, ISSN 1104-196X, no 17/18, p. 112-122Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Bartram, Lorna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Flanörens känsliga universum: En analys av Sigfrid Siwertz’ En flanör2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats analyserar det litterära temat känslighet i Sigfrid Siwertz’ roman En flanör. Begreppet känslighet definieras i relation till perceptioner och känslor och därefter belyses känslighetens uttrycksformer tematiskt i en närläsning av romanen. Analysen relaterar vidare till andra valda litterära gestaltningar, som kan sättas i sammanhang med verket. Speciellt fokus läggs vid att kontextualisera känsligheten med hjälp av litterära såväl som filosofiska jämförelsepunkter. Uppsatsen argumenterar för att känsligheten fungerar som en central narrativ drivkraft och samtidigt som en funktion som upplöser det ”flanörideal” som inledningsvis gestaltas hos huvudpersonen Torsten Gjörloff. Detta mynnar ut i ett intressant motiv där ”hyperkänslighet” måste överfinnas för att det ska vara möjligt att relatera till och sympatisera med andra människor. För att belysa detta tema på djupet lånar denna uppsats in begrepp från Henri Bergson vars filosofi influerade Siwertz, och genom denna explikation blir känsligheten och överskridandet av den möjlig att begripa på ett nytt sätt. Uppsatsen avslutas med en reflektion över hur känsligheten kan relateras till vår samtid.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Bergeå, Hanna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Den förtrollade staden: En genusstudie av modernitetens framväxt i staden i Karin Boyes Astarte2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker modernitetens framväxt i staden i Karin Boyes debutroman Astarte utifrån Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet och det stereotypa genuskontraktet. Studien undersöker de manliga och kvinnliga huvudkaraktärernas olika drömmar om staden och verklighet i staden men också modernitetens konsekvenser för de karaktärer som befinner sig utanför stadsrummet. Analysen visar att kapitalismens varufiering i stadsrummet konstituerar och vidmakthåller olika stereotypa föreställningar av vad en kvinna respektive man är. Detta sker genom de återkommande bilder som förmedlas i skyltfönstren, på biograferna, i danssalongerna och i veckotidningarna som visar olika stereotyper av vad en man respektive kvinna är och bör vara. I analysen av stadens bilder applicerar jag Walter Benjamins tankar kring den dialektiska bilden och utifrån detta drar jag slutsatsen att karaktärerna försätts i en dvala som alienerar dem från verkligheten och från sin egen andliga kärna. Uppsatsen undersöker också konsekvenserna av moderniteten bortom stadens rum. Här visar analysen att Boye strategiskt väljer att skildra utsattheten hos det kvinnliga könet framför det manliga. Detta för att påvisa vilket kön det är som styr den kapitalistiska marknaden, men också för att skildra de grupper som blir allra mest utsatta i modernitetens spår, nämligen de äldre kvinnorna på landsbygden och de fattiga kvinnor och flickor som tillverkar de kläder som massproduceras till de nya städerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  "Allt vad vi önskat": På resa i Turkiet i Gunnar Ekelöfs fotspår2014In: Dragomanen: Årsskrift utgiven av Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, ISSN 1402-358X, , p. 13-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Bruken av Bysans: studier i svenskspråkig litteratur och kultur 1948-712011Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This monograph within the field of literary studies examines various modern representations of Byzantium from a cultural semiotic perspective. In this context, Byzantium was represented not only or chiefly as a static and fallen historical empire, but as a living, multilingual and multinational borderland. The study analyses an extensive body of Swedophone textual material, consisting of fiction, essays, poetry, Byzantine literary history and historiography, travelogues, literary criticism, newspaper articles, broadcasts and Orthodox Christian hymnography translated into Swedish. With a summary in English. 

 • 33.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Bysans som gränsland i Julia Kristevas roman Murder in Byzantium2009In: Bysantinska sällskapet Bulletin, ISSN 1102-674X, Vol. 27, p. 5-18Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This article discusses the notion of Byzantium and Byzantium’s potential capacities as a multifaceted borderland, as shaped and perceived in Julia Kristeva’s novel Murder in Byzantium. In spite of its title, this is not a historical, but rather a so-called total novel, which reconciles several different plots – romantic, criminal, political and philosophical. It relies on both fictive and historical texts, especially on The Alexiad, written in the 12th  century by the Byzantine princess and the first female historian ever, Anna Comnena. Through a literary analysis, this article shows how Byzantium is shaped in the novel by transgressions of the borders of narration, identity, space and time. Byzantium is thus of great interest to the general public and an academic discussion of borders, origin, history and culture, so important for the discussion of Europe’s role today in – or, as suggested in the novel, perhaps between – Eastern and Western cultures.

 • 34.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Bysantinska inslag och det omvända perspektivet i Gunnar Ekelöfs "En natt vid horisonten"2010In: Nordisk drama. Fornyelser og transgressioner: Foredrag fra den 27. studiekonference i International Association for Scandinavian Studies / [ed] Maria Sibinska, Gdansk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego , 2010, p. 271-278Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Gunnar Ekelöf (1907-68) återvände om och om igen till sin egen tidiga diktning. 1962 gav han ut sin första diktsamling sent på jorden (1932) tillsammans med andra opublicerade dikter från samma tid i ett Appendix 1962. I volymen ingick även ett tidigare opublicerat ”regihäfte” för fragment av abstrakt teater, kallat En natt vid horisonten 1930-32. Syftet här är att särskilt belysa och diskutera betydelsen av de olika ”byzantinska inslag” som enligt Ekelöf kännetecknar den scen där En natt vid horisonten framförs.

  Utgångspunkten för Ekelöfs återupptagna arbete med En natt vid horisonten är det bysantinska kyrkorummets likhet med teaterscenen och detta rums möjligheter till olika perspektiviska system. I hans nyskrivna inledning från 1962 förläggs den tänkta scenen till despotens av Épiros teater i Árta, som dateras till sent 1500- eller tidigt 1600-tal, och som är ”inbyggd i den forna ikonostasen” i ett tidigare ”huskapell för någon despotissa”. Fragment av den bysantinska inredningen har bevarats där, och mycket av dekorationen är gjord enligt det bysantinska omvända perspektivet. Men samtidigt är teatern utformad i ”Serlios abstrakta anda” och liknar Theatro Olimpico i Vicenza. Ekelöf betonar att teatern är ”en förvirrande blandning av för tiden gammalt och nytt” och att ”både öst och väst” möts här. Hur kommer det sig och vad innebär det att Ekelöf i slutet av sitt liv väljer att förlägga sin ungdoms abstrakta teater till en scen som tidigare varit ett bysantinskt kapell? Vilka samband mellan abstrakt teater, modern poesi och bysantinsk liturgi använder sig Ekelöf av här?

  Det är tydligt att Ekelöf själv uppfattade volymen från 1962 som en slutpunkt. I sina avslutande noter framhåller han att hela hans konstuppfattning är ”att återvända till ursprunget, att börja om och börja om. Ormen biter sig i stjärten. Cirkeln är sluten. Jag skriver inte mera ’poesi’.” Nu blev det ändå inte så, eftersom han kom att skriva ytterligare tre diktsamlingar, Dīwān över Fursten av Emgión(1965), Sagan om Fatumeh (1966) och Vägvisare till underjorden (1967), där inte minst den bysantinska traditionen och estetiken fortsätter vara produktiv. Hur binder de bysantinska inslagen i En natt vid horisonten samman Ekelöfs tidigare och senare dikter?

  En natt vid horisonten har tidigare studerats av främst Reidar Ekner, Anders Olsson, Conradin Perner och Brita Wigforss. På senare tid har även det bysantinska i Ekelöfs poesi studerats ingående av bland andra Anette Fryd, Ulf Thomas Moberg, Elena Oxenstierna och undertecknad. Mot bakgrund av denna tidigare forskning och i gränslandet mellan poesi, dramatik och konst är det också intressant att undersöka hur det omvända perspektivet, som traditionellt används i bysantinska kyrkorum och ortodox ikonkonst, och som förekommer i flera av Ekelöfs dikter, fungerar i texten till En natt vid horisonten.

 • 35.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Byzantine Literature for Europe? From Karelia to Istanbul with the Swedish Modernist Poet Gunnar Ekelöf2009In: Literature for Europe? / [ed] Theo D'haen; Iannis Goerlandt, Amsterdam: Rodopi, 2009, p. 363-385Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  During the 1950s and 1960s the former notion of Byzantine culture as rigid and artificial turns into a challenge and a complex field of interest for several Western European writers. One of them is the well-known Swedish poet Gunnar Ekelöf (1907–1968), who found Byzantine tradi- tions still alive in Orthodox piety, in Istanbul and Greece, as well as in the Balkans and Karelia. Fascinated by these folk traditions he used ele- ments of Orthodox hymns and icons in his poems, whereby they gained a new function of estrangement with modern Swedish readers and cri- tics. Ekelöf never called himself a Christian – he rather saw himself as an outsider. To him, Byzantium held the desirable position of being located outside of traditional Western aesthetic norms and cultural borders, yet close in time and space. Ekelöf’s work is an intriguing metaphor for this paradoxical role played by the Byzantine tradition in modern European literature, itself a subject in need for further study and discussion.

 • 36.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Det bysantinska i svensk skönlitteratur2012In: Hellenika, ISSN 0348-0100, no 141, p. 7-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Efterskrift2012In: Romanos Julhymn. Ett nyfött barn, av evighet Gud: Tolkning och inledning Hjalmar Gullberg, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2012, 2, p. 32-48Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  En livsväg mellan öst och väst: Torsten Kälvemark: Vägen mellan öst och väst. Minnen, gränser, samband2013In: Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, ISSN 0347-0423, no 2, p. 52-54Article, book review (Other academic)
 • 39.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature. The Newman Institute, Sweden.
  Ett nyfött barn, av evighet Gud2014In: Ortodoksi viesti, ISSN 0788-9194, no 8, p. 18-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Ett skópos för undervisningen i litteraturhistoria?2012In: Litteraturens arbetare. En vänbok till Per-Olof Mattsson / [ed] Christer Johansson & Per Anders Wiktorsson, Lund: Ellerströms förlag, 2012, p. 307-313Chapter in book (Other academic)
 • 41.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  "Ett större rum än kroppen förmådde" – sinnesintryck av Ravennas mosaiker i modern svensk lyrik och prosa2010In: Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense, ISSN 1101-7996, Vol. 25, p. 49-59Article in journal (Other academic)
 • 42.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  ”Gud, nu har jag bara dig.” Teologiska, berättartekniska och retoriska aspekter av barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning2014In: Barnboken, ISSN 0347-772X, E-ISSN 2000-4389, Vol. 37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ”God, Now I Have Only You”: Theological, Narratological and Rhetorical Aspects of the Child’s Close Relationship to God in the Poetry of Britt G. Hallqvist

  Works by the Swedish poet and hymn writer Britt G. Hallqvist (1914–97) were of crucial importance for the renewal of Christian poetry for children in Sweden during the 1960’s and 70’s. The aim of this article is to examine how the child’s relationship to God is shaped in Hallqvist’s prayers, poems and hymns for children from this period. Usually hymns for children depict God by means of description, but Hallqvist creates an active and reciprocal relationship between the child and God. She retells well-known Bible stories with a focus on children and from the perspective of children. In her poetry, she allows children to pose questions to God and to speak candidly with God, thereby enabling them to approach God with parrhesia. Furthermore, to characterize God, Hallqvist prefers metonymical devices – contiguity, personal relationships and human actions – and consequently she recognizes and defines God “by the children in his arms” (in a poem translated into English by Gracia Grindal in Preaching from Home, 2011: 223f). By such devices, Hallqvist’s Christian poetry for children becomes an ongoing conversation, characterized not by static definitions and descriptions but by action, movement and dialogue. Her so-called poetic theology turns out as inseparable from child theology, where the little child is placed in the center and regarded as foremost.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  ”Gör oss annorlunda” – Britt G. Hallqvist som gränsöverskridare2014In: Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, ISSN 0347-0423, no 1, p. 7-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Ikon och ekfras. Studier i modern litteratur och bysantinsk estetik2013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad säger den ortodoxa kyrkans ikoner oss och vår tids författare? Vad betydde de en gång för betraktarna i Bysans? Är det möjligt att inte bara måla utan också skriva en ikon? Ur ett intermedialt perspektiv, där olika konstarter möts, studeras i Ikon och ekfras det slags levandegörande beskrivningar som alltsedan antiken kallats ekfraser. De visar hur ikonerna upplevts och tolkats i olika tider. Dessutom undersöks hur den bysantinska ikonteologin kommit till användning inom västlig postmodern teori, hos inflytelserika tänkare som Baudrillard och Kristeva. Svenska författare, bland andra Lars Gyllensten, Göran Tunström, Birgitta Trotzig och Ingemar Leckius, möter här kyrkofäder och heliga dårar. Bokens avslutande del tar upp bysantinska perspektiv i Gunnar Ekelöfs diktning, med början i ett folkligt grekisk-ortodoxt påsknattsfirande.

 • 45.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Ikonens närvaro: Ikonen – närvaro och källa. Essäer om ikonen som liturgisk konst och personlig dialogbild. Red. Lars Gerdmar. Sekel bokförlag 20112011In: Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, ISSN 0347-0423, no 4, p. 51-53Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  "Into golden dusk": Orthodox icons as objects of modern and postmodern desire2014In: Wanted Byzantium. The Desire for a Lost Empire / [ed] Ingela Nilsson & Paul Stephenson, Uppsala: Uppsala universitet, 2014, p. 201-216Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  "Konstantinopels skönhet är av samma art som Stockholms". Ett kultursemiotiskt perspektiv på svenskspråkiga skildringar av Konstantinopel och Istanbul2013In: Dragomanen: Årsskrift utgiven av Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, ISSN 1402-358X, Vol. 15, p. 67-76Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Bodin Dragomanen 15
 • 48.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Lennart Karlström, Hjalmar Gullberg. En bibliografi, Carlsson bokförlag, Stockholm 20102012In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 132, p. 429-430Article, book review (Other academic)
 • 49.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Lovprisande förnekelse – Helig dårskap och apofatisk teologi i Lars Gyllenstens författarskap2012In: Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, ISSN 0347-0423, no 8, p. 32-37Article in journal (Other academic)
 • 50.
  Bodin, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Om Gunnar Ekelöfs användning av heliga namn: Gunnar Ekelöf-sällskapets julgåva 20132014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
123456 1 - 50 of 282
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf