Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 58
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Al Taai, Lamia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  A Comparison of Arabic Literature Translation into English and Swedish: Inverstigating Domestication in the Translation of Arabic Cultural Words - Imarat Yaqubyan as acase in point2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Imarat Yaqubyan är en modern arabisk roman som omfattar en intensiv och dynamisk arabisk kultur. Denna studie innehåller en undersökning, enligt Newmarks kategorier “materiell kultur”, “social kultur”, “uppkomst” och “gester och vanor”, strukturerad i översiktstabeller av kulturella ord förankrade i den arabiska kulturen, samt deras motsvarigheter på engelska och svenska i de översatta romanerna.  I denna trespråkiga studie – arabiska, engelska och svenska – åtar jag mig en kvalitativ jämförelse mellan översättningsstrategierna som används av respektive den svenska och engelska översättaren av romanen. För detta ändamål tillämpar jag Pedersens taxonomi, vilken har delats upp i översättningsstrategier gällande källkultur/text (SL-oriented), nämligen överföring (retention), specificering (specification) och direktöversättning (direct Translation), samt målkultur/text (TL-oriented), vilka inkluderar generalisering (generalization), ersättning (substitution) och utelämning (omission). Därutöver tillämpas strategin officiell motsvarighet (official equivalent). Genom min analys länkar jag samman Newmarks metafortyper, den gällande terminologin och de sju förfaranden Newmark nämner rörande översättningar av metaforer med Pedersens strategier. I denna studie motsvarar Pedersens SL och TL-översättningsstrategier Venutis begrepp domesticering (domestication) och exotisering (foreignization). Slutsatser dras sedermera angående de strategier som avser domesticeringen av vissa specifika kulturella ord i både den engelska och den svenska versionen. I studien lanseras även begreppet falsk domesticering “False Domestication”.

 • 2.
  Axelsson, Marcus
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  En kat ved navn pluskvamperfektum: En jämförande studie av de skandinaviska översättningarna av L'élégance du hérisson2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker i hur stor utsträckning de skandinaviska översättarna använder samma metoder när de översätter. För att kunna studera detta undersöks den danska, norska och svenska översättningen av den franska romanen L’élégance du hérisson med hjälp av Vinay och Darbelnets (1958/1977) metodologi. I studien kommer också översättarna till tals om de situationella faktorer som kringgärdat översättningsprojektet. Det största fokuset ligger på de indirekta översättningsmetoderna, eftersom det är dessa som visar på de största skillnaderna. Resultaten visar att översättarna väljer samma metoder i 42 % av den totala översatta textmassan. Resultaten visar också att den danska översättningen har störst användning av indirekta översättningsmetoder och därmed också är den måltext som avviker mest från källtexten, medan den norska måltexten är rik på så kallad traduction littérale och ligger närmast källtexten.

 • 3.
  Baraldi, Claudio
  et al.
  Universitá di Modena e Reggio Emilia.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Gavioli, Laura
  Lingua e Traduzione-Lingua inglese, Universitá di Modena e Reggio Emilia.
  Berry, Michael
  Intercultural relations, Turku School of Economics and Business Administration.
  La mediazione interlinguistica e interculturale  2009Ingår i: Lingua, cultura e cittadinanza: prospetti internazionali per l’educazione linguistica / [ed] Luisa Avellini & Rosa Pugliese, Bologna: I libri di Emil , 2009, 1, s. 105-157Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Branting, Peter
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  En hyllning till spelet: En kartläggning av fenomenet romhackning och den av entusiaster utförda översättningen av tv-spel i Sverige2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen utgör en explorativ studie av ämnet romhackning, en översättningsrelaterad verksamhet innefattande den av entusiaster utförda översättningen av tv-spel. Studiens tre syften är att kartlägga hur romhackning som fenomen ser ut i Sverige, hur svenska romhackare tenderar att arbeta, samt att granska de översättningar som tillkommit. Studien undersöker också om transkreation, en friare form av översättning vanlig inom tv-spelsöversättning, förekommit inom svensk romhackning. Tre metoder används: granskningar av webbsidor tillhörande grupper av svenska romhackare, intervjuer via e-post med individer verksamma inom romhackning, samt provspelningar av slutförda spelöversättningar i syfte att granska deras spelbarhet. Romhackare befinns oftast vara organiserade i form av olika grupper och fenomenet att i Sverige under den inledande halvan av 2000-talets första decennium ha varit förhållandevis utbrett för att år 2010, då studien utfördes, ha minskat betydligt i omfattning. Svenska romhackares arbetsmetoder befinns likna de som används av romhackare i andra länder, och visar sig i flera avseenden påminna om de arbetsmetoder som används av professionella spellokaliserare. Översättningarna som producerats har uteslutande haft engelska som källspråk, även om spel med japanska förlagor också förekommit. Översättningarna förefaller i många fall ha uppvisat en omfattande källspråksinriktning och i vissa fall innehålla språkliga misstag som negativt inverkar på spelarens förståelse av skeenden och uppgifter i spelvärlden. Transkreation tycks ej ha förekommit bland svenska romhackare, troligtvis på grund av att många av dessa betraktat en översättnings kvalitet som ”god” om den hållit sig förhållandevis nära källspråket. Det visar sig dock inte vara möjligt att uttala sig om huruvida romhackningsfenomenet 2010 permanent upphört att förekomma i Sverige.

 • 5.
  Englund Dimitrova, Birgitta
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  En översättare korsar sitt spår.: Personlig översättningsvetenskaplig betraktelse.2011Ingår i: Slovo : Journal of Slavic Languages and Literatures, ISSN 0348-744X, E-ISSN 2001-7359, Vol. 52, s. 7-30Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

   This article presents a translation into Swedish of the short story Дърво без корен by the Bulgarian author Nikolaj Chajtov. The translation is accompanied by a theoretical commentary, determining the purpose (skopos) of the translation, and discussing some of the translation problems encountered, mainly the translation of proper names and place names and the translation of colloquial features and dialect. Some of the discursive strategies chosen were intended to create resistancy, in line with Venuti’s (2008) concept of foreignization

 • 6.
  Englund Dimitrova, Birgitta
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Expertise and Explicitation in the Translation Process2005Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This book addresses the complexities of the translation process. Informed by theoretical and methodological advances in translation studies, research on writing and the expertise paradigm, it explores translation as a text reproduction task. With triangulation of data from Russian-Swedish translation – think-aloud-methodology and computer logging of the writing process - it makes a cross-sectional comparison of subjects with different amount of translation experience, highlighting crucial aspects of professional competence and expertise in translation. The book also elaborates a method for a combined product and process analysis, applying it to the study of one type of explicitation: increased cohesive explicitness of the target text. The results have implications for translation theory and pedagogy.

 • 7.
  Englund Dimitrova, Birgitta
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Krisztina Károly and Ágota Fóris (eds.). New Trends in Translation Studies. In Honour of Kinga Klaudy.: Review2007Ingår i: Across Languages and Cultures, Vol. 8, nr 1, s. 137-142Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 8.
  Englund Dimitrova, Birgitta
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Nytt vin i gamla läglar? Att (ny)översätta dialekt2012Ingår i: Aspekter av litterär nyöversättning - Aspects de la retraduction littéraire: Föredrag från ett symposium vid Linnéuniversitetet (Växjö) 7-8 oktober 2011 / [ed] Olof Eriksson, Växjö: Linnaeus University Press, 2012, s. 101-115Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Englund Dimitrova, Birgitta
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Review of Franz Pöchhacker, Arnt Lykke Jakobsen & Inger Mees (Eds.) Interpreting Studies and Beyond: A Tribute to Miriam Shlesinger. Copenhagen: Samfundslitteratur 2007 & Gyde Hansen, Andrew Chesterman & Heidrun Gerzymisch-Arbogast. Efforts and models in interpreting and translation research: A tribute to Daniel Gile. Amsterdam/Philadelphia 2008: Benjamins2010Ingår i: Interpreting, ISSN 1384-6647, E-ISSN 1569-982X, Vol. 12, nr 2, s. 249-258Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Englund Dimitrova, Birgitta
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Tjugo år av svensk översättningsvetenskap2007Ingår i: Gränslösa texter: Perspektiv på översättning, Hallgren & Fallgren, Uppsala , 2007, s. 13-31Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 11.
  Englund Dimitrova, Birgitta
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Translation process2010Ingår i: Handbook of translation studies, vol. 1 / [ed] Yves Gambier, Luc van Doorslaer, Amsterdam/Philadelphia: Benjamins , 2010, s. 406-411Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Englund Dimitrova, Birgitta
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Tiselius, Elisabet
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  Exploring retrospection as a research method for studying the translation process and the interpreting process2009Ingår i: Methodology, technology and innovation in translation process research: a tribute to Arnt Lykke Jakobsen / [ed] Inger M. Mees, Fabio Alves, Susanne Göpferich, Frederiksberg: Samfundslitteratur , 2009, s. 109-134Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 13.
  Forsberg, Kirsi
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Mexikansk Sinuhé kontra spansk Sinuhé: Kontrastiv studie av Mika Waltaris roman Sinuhe egyptiläinen och dess två översättningar på spanska2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom fältet för översättningsstudier har det traditionellt varit ett angeläget forskningsområde att erhålla kunskap om hur man hanterat samma källtext i olika kulturella kontexter. På våren år 1950 utkom en spansk översättning av den finske författaren Mika Waltaris historiska roman, Sinuhe egyptiläinen (Sinuhe egyptiern), och senare samma år, i Mexiko, nyöversattes verket för Latinamerika som en respons på den första. Föreliggande uppsats är en fallstudie och har genomförts i syfte att undersöka på vilket sätt och varför detta originalverks två översättningar på samma språk skiljer sig åt. Översättningarna har jämförts parallellt med dess källtext och studerats kontrastivt genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys med hjälp av shift som teoretiskt verktyg. Resultaten av denna fallstudie visar att översättningarna skiljer sig åt i vissa innehållsmässiga aspekter och att dessa skillnader med all sannolikhet härrör från de samhälleliga politiska kontexter där de producerats. Genom studien uppdagas även att det finns slående likheter mellan de två måltexterna, främst i form av strykningar men också vad gäller innehåll, vilket ger skäl att tro att den ena utgåvan använts som någon form av underlag för den andra. 

 • 14. Gossas, Carina
  et al.
  Norberg, Ulf
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Voices and imitation in the translation of children's books: The case of De tre grottornas berg by Swedish author P. O. Enquist in French and German2012Ingår i: Translating Fictional Dialogue for Children and Young People / [ed] Martin B. Fischer, Maria Wirf Naro, Berlin: Frank & Timme, 2012, s. 185-200Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The world-famous Swedish author P. O. Enquist made his début as a writer of children´s books in 2003 with the adventurous story De tre grottornas berg (English title Three Cave Mountain, or: Grandfather and the Wolves). This book makes considerable use of oral imitation markers for adult and child characters both in dialogues and narration. The children´s voices are characterized by several ways of imitating children´s forms of expression and logic. The study compares the translation of different types of speech imitation (direct, indirect, free indirect) in the French and German translations. It concludes that the French version suppresses the child voices and thereby the polyphonic structure in favour of the more neutral narrator´s voice, while the German version to a very large extent maintains all the voices.

 • 15.
  Hedin, Tora
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Slaviska institutionen.
  Mats, LarssonStockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.Lova, MeisterStockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Slaviska institutionen.
  Tjeckien berättar: i sammetens spår : femton noveller2009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 16.
  Helgesson, Stefan
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Alvstad, CeciliaStockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.Watson, DavidEngelska institutionen, Uppsala universitet.
  Literature, geography, translation: studies in world writing2011Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 17.
  Karjel, Alexandra
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Mining the Minefield: An exploratory study of website evaluation during the translator's terminology work2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Internet – when defined as a massive, uncontrolled database of information – is not a reliable source of information. Despite this, it has developed into the default terminology tool for most translators today. This study explores what criteria are used by translators to define website credibility and whether translation experience affects the criteria used. Three groups of differently experienced translators were asked to translate two technical texts from English to Swedish and document the websites they visited. The documentation was used as the basis for follow-up interviews, where the translators were asked to argue for their choices. The results show a significant similarity in application of criteria between student and experienced translators, indicating that other factors than experience are at play. Moreover, source text complexity does not affect the criteria used but rather to what extent research is performed. These results can be used to encourage further research into the information search behavior of translators.

 • 18.
  Larsson, Mats
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Den tappre soldaten Švejk i gammal och ny tappning2007Ingår i: Gränslösa texter: Perspektiv på översättning / [ed] Yvonne Lindqvist, Uppsala: Hallgren & Fallgren , 2007, s. 52-72Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Leirvåg, Tanja
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Översättningsprocessen vid översättning av fasta fraser hos professionella och icke-professionella översättare: En empirisk undersökning2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Processen vid översättning av fasta fraser har hittills inte skänkts mycket uppmärksamhet inom den processorienterade översättningsvetenskapen. Denna deskriptiva studie försöker bidra med empiriskt material angående vissa aspekter av översättningsprocessen vid översättning av svenska fasta fraser till tyska. I undersökningen med sex tvåspråkiga försökspersoner, varav tre yrkesverksamma översättare och tre personer utan översättningserfarenhet, användes en kombination av en produktbaserad metod och processinriktade metoder som skrivloggning med Translog och retrospektion för att finna ut vilka översättningsstrategier vid översättningen av idiom och andra fasta fraser som väljs, på vilka vägar försökspersonerna kommer fram till sina slutliga val och om det kan skönjas några skillnader mellan yrkesöversättarna och lekmännen. Resultaten visar bl.a. att det var vanligast att översätta med parafrasering samt med en målspråksfras med liknande betydelse och liknande eller olik form, och att försökspersonerna kom fram till sina slutliga val med enbart få provisoriska skriftliga motsvarigheter, men genom en del längre överväganden kring betydelse och stil. Angående skillnader mellan de två testgrupperna framträder rätt tydligt att yrkesöversättarna överlag var försiktigare med användningen av direkta frasmotsvarigheter än de oerfarna deltagarna, men använde sig av parafrasering i mycket större utsträckning, samt att funderingar kring stilnivå, målgrupp och textfunktion i denna grupp var mera utpräglade.

 • 20.
  Lemhagen, Gunnar
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Fundamentals of TV-translation Revisited: Towards New Ideas for Research on Interlingual Subtitling2008Ingår i: Proceedings XVIII FIT World Congress: Shanghai, China, 4 - 7/8 2008., 2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  TV and film are narrative media. Seeing a film means decoding the message that is carried by a complex mix of visual and verbal signs.

  This means that subtitles can be seen as tools to understand the meaning of the film. It is therefore important to study not only the function of subtitles as such but also the interaction between the visual and the verbal in interpreting a film.

 • 21.
  Lindell, Klara
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Amerikanska på svenska: En kommenterad översättning av ett utdrag ur Bill Brysons populärvetenskapliga språkhistoria Made in America2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats består av en kommenterad översättning från engelska till svenska. Översättningens källtext utgörs av det andra kapitlet i Bill Brysons populärvetenskapliga språkhistoria Made in America (1998). Den teoretiska kommentaren innehåller dels en analys av käll- respektive måltexten, dels en redogörelse för översättningsprocessen som helhet samt för vilka översättningsstrategier som tillämpas för att lösa källtextens översättningsproblem. Uppsatsens översättningsteoretiska perspektiv tar avstamp i Tourys normbegrepp (1995), utifrån vilket följande översättningsprincip formuleras: att på målspråket förmedla källtextens innehåll i så oförändrat skick som möjligt, men samtidigt anpassa det till måltextläsarnas källspråkliga kompetensnivå, vilken antas vara förhållandevis låg. Översättningsprincipen är följaktligen främst adekvansinriktad, men drar mot en acceptansinriktning. I kommentaren fastslås att översättningen följer denna princip då den utgör en adekvansinriktad text med tydligt acceptansinriktade drag.

 • 22.
  Lindqvist, Yvonne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Att skapa och översätta en persona – en multimodal  översättningsanalys av Nigella Bites.: Att skapa och översätta en persona – en multimodal översättningsanalys av Nigella Bites.2011Ingår i: Svenskans beskrivning 31. Umeå 2010: Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning / [ed] Ann-Catrine Edlund &Ingmarie Mellenius, Umeå: Institutionen för språkstudier Umeå universitet , 2011, s. 205-218Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Trots att kokbokens död har proklamerats av kritiker under minst ett decennium nu, fortsätter travarna av färgglada kokböcker varje år att växa sig höga på bokmässan i Göteborg. Det har sagts förut och det tål att sägas igen – globalt säljs varje dag 1,5 miljoner böcker inom ämnes-området måltidslitteratur. Kokboksmarknaden har globalt ökat med 5 till 10 % per år, medan den totala bokmarknaden istället har stagnerat. Och Sverige är det land i världen som ger ut den största mängden kokböcker per capita, tre gånger fler kokböcker per capita än i Tyskland och fyra gånger fler än i Frankrike. Måltidslitteraturen är den kvantitativt viktigaste enskilda kategorin inom svensk sakprosa och är därför en genre väl värd att undersöka.

           Föredraget presenterar några preliminära resultat från mitt nuvarande projekt Översättningens sociala praktiker som undersöker översättning av sakprosa, speciellt kokböcker. Undersökningens syfte är att kartlägga de översättningsnormer som styr kokboköversättarnas arbete. Ett första steg i undersökningen blir då att rekonstruera det svenska måltidslitteraturfältet under det senaste decenniet.

   Studien är teoretiskt förankrad i Even-Zohars polysystemteori (Even-Zohar 1990; Toury 1995, 1998) och Pierre Bourdieus kultursociologi (Bourdieu 1986, 1992; Gouanvic 1997, 1999; Heilborn 2008; Merkle 2008; Sapiro 2008). Projektet undersöker också några av de nationella och internationella konsekreringsprocesser, som är avgörande för hur sakprosatexter finner sin väg in i det svenska kulturella systemet via översättning (Casanova 1999, 2004).

 • 23.
  Lindqvist, Yvonne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Consecration mechanisms: – The reconstruction of the  Swedish Field of High Prestige Literary Translation during the 1980s and 1990s2006Ingår i: Übersetzen – Translating – Traduire: Towards a "Social Turn"? / [ed] Michaela Wolf, Berlin: Lit Ferlag , 2006, 1, s. 65-75Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 24.
  Lindqvist, Yvonne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Det globala översättningsfältet och den svenska översättningsmarknaden: Förutsättningar för litterära periferiers möte2012Ingår i: Läsarnas marknad, marknadens läsare – en forskningsantologi / [ed] Ulla Carlsson, Jenny Johannisson, Göteborg: Nordicom, 2012, s. 219-231Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Lindqvist, Yvonne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Dubbel konsekration – en förutsättning för svensk översättning       av utomeuropeisk litteratur?: Maryse Condé som exempel.2011Ingår i: Språk & stil, ISSN 1101-1165, nr 21, s. 140-170Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  This paper deals with the effects of the uneven flows of translations between language groups within the world system of translation. It examines the necessary consecration mechanisms for translation taking place from one periphery, notably from the French Caribbean literature to another periphery on the global translation field, the Swedish literature. The paper tests the hypotheses that a double consecration of dominant literatures is necessary for this kind of translation to take place. In the case of the translation of French Caribbean literature into Swedish, this kind of literature needs to be consecrated primarily within the French literary culture and secondly – due to the strong impact of British and American literature and culture in Sweden – within the British and American literary culture, consequently a double consecration. In examining the consecration mechanisms of the three novels of Maryse Condé translated into Swedish in the three involved cultures and in studying the paratexts of the French source text and the English and Swedish translations the hypotheses of the necessity of double consecration for this kind of literature to be translated into Swedish is confirmed. However, given the limited material of the study, further research is needed to verify the double consecration hypotheses put forward in the paper.

 • 26.
  Lindqvist, Yvonne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Förord2007Ingår i: Gränslösa texter: perspektiv på översättning / [ed] Yvonne Lindqvist, Uppsala: Hallgren & Fallgren , 2007, s. 7-12Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Lindqvist, Yvonne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Gränslösa texter: Perspektiv på översättning2007Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Antologin presenterar några perspektiv som översatta och tolkade texter kan studeras från. Perspektiven eller infallsvinklarna skiljer sig åt från artikel till artikel. samtliga författare anser dock att det är lika viktigt att studera det sammanhang där översättningarna blir till och tas emot som att studera de översatta texterna i sig.

  De åtta artiklarna tar bland annat upp skönlitterära översättningar av Nobelpristagaren Nadine Gordimer, sakprosa i produktbroschyrer och tolkens roll, här i en tv-intervju med Michail Gorbatjov. Boken vänder sig främst till studerande inom översättningsvetenskap och redan verksamma översättare men också till alla med intresse för översättarens arbete.

 • 28.
  Lindqvist, Yvonne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Högt och lågt i skönlitterär översättning till svenska2005 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Lindqvist, Yvonne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Idéernas grotta: Om översättning av eidetiska bilder2007Ingår i: Språkets roll och räckvidd: Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007 / [ed] Karin Milles och Anna Vogel, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis , 2007, s. 169-178Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Lindqvist, Yvonne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Kathryn Batchelor and Claire Bisdorff (ed.). Intimate Enemies – Translation in Francophone Contexts. Liverpool: Liverpool University Press, 20132014Ingår i: Karib: Nordic Journal for Caribbean Studies, ISSN 1894-8421, Vol. 1, nr 1, s. 127-131Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 31.
  Lindqvist, Yvonne
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  To Dress and Undress the Naked Chef – a Multimodal Translation Analysis of the first published Jamie Oliver Cookery Book in Sweden.2011Ingår i: Vakki Symposium XXXI: Språk och etik. / [ed] Niina Nissilä & NestorSiponkoski, Vasa: Vasa University Press , 2011, s. 224-236Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Artikeln presenterar en multimodal översättningsanalys av The Naked Chef (KT) och Den nakna kocken (MT) av Jamie Oliver. Analysen undersöker huruvida samspelet mellan de semiotiska resurserna text och bild förändras i och med översättnigen och vilken betydelse denna eventuella förändring får för hur den nakna kockens s k Persona konstrueras inom den svenska kulturen. Teoretisk bygger analysen på Hallidays funktionella grammatik (1994), Kress och van Leeuwens semiotiska bildanalyser (1996) och Tourys normbegrepp (1995) inom Translation Studies. Undersökningen visar att källtexten översatts med en adekvansinriktad översättningsstrategi. Små förändringar i konstruktionen av den nakna kockens persona på svenska kan dock skönjas. Källtextens spjuveraktiga pojkaktighet som i den textuella resursen uttrycks via språkliga slanguttryck mildras och feminiseras på svenska.

 • 32.
  Lindve, Katarina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Syfte som karta och kompass under loopande översättning: En undersökning av skopos betydelse när en källtext översätts parallellt med två olika skopoi2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att se hur olika skopoi påverkar en översättning översattes en källtext parallellt med vardera sitt specifika skopos. En facktext om vikingarna i Irland på 800-talet översattes dels för publicering i en fackbok, dels för publicering i en populärvetenskaplig tidskrift. För att analysera översättningsprocessen under de två översättningarna registrerades det som Christiane Nord (2005) kallar loopar, återkopplingar under översättningsprocessen när ny kunskap kräver en omformulering av strategin. I en egen metodutveckling av Nords modell registrerades och kategoriserades looparna. Den kvantitativa studien visar att klart flest loopar inträffar i inlednings- och avslutningsskedet av översättningen, oavsett skopos. Antalet loopar för ett skopos som går ut på att producera en nära översättning av denna vetenskapliga text, med dess specifika genremarkörer, är högre än antalet loopar vid produktionen av en kraftigt omarbetad populärvetenskaplig översättning. Den kvalitativa studien visar att kulturspecifika kategorier orsakar flest loopar och ofta kräver individuella strategier.

 • 33.
  Melzer, Sarah Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Att översätta könsneutralt: En empirisk undersökning med fokus på översättning till svenska och tyska på Europaparlamentet2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks om, och i så fall hur, man översätter könsneutralt på Europaparlamentet. Man kan översätta könsneutralt genom att till exempel skriva han eller hon, använda passiv eller plural. För att kunna undersöka hur man översätter könsneutralt, redogörs för vad genus och könsneutralt språk är, vilken roll genus spelar för denna typ av översättning, vilka olika genusaspekter som är viktiga för tyska och svenska, och terminologiska aspekter. Den teoretiska utgångspunkten bygger på feministisk lingvistisk och översättningsteoretisk litteratur som Simon, Thüne och Leonardi, Jobin och von Flotow. Material och metod baseras på interna dokument som Europaparlamentet gett ut. Jag har använt mig av Europaparlamentets arbetsordning som material och två rekommendationshäften om könsneutralt språk i Europaparlamentet som utgångspunkt. Därutöver gjorde jag intervjuer med två tyska och två svenska översättare på Europaparlamentet i Luxemburg. Resultaten visar att alla rekommendationer om könsneutralt språk faktiskt inte används, utan att man har valt olika strategier på tyska och svenska. I båda språken används passiv form och plural, medan användningen av pronomen skiljer sig mycket mellan de båda språken. Vidare ansågs omskrivning med substantivering som mycket tveksam och förekom inte heller i arbetsordningsanalysen. Det som undersöktes var adjektivböjningen och användningen av pronomen vad gäller funktionsbeteckningar i Europaparlamentets arbetsordning. Det visade sig vara lättare att översätta könsneutralt på svenska än på tyska. Han eller hon används inte på tyska, inte heller den så kallade Binnen-I med vilkens hjälp man kan markera båda könen på tyska. Sammanfattningsvis kan man säga att översättarna, med hjälp av rekommendationerna i de ovan nämnda häftena och sin egen språkkänsla försöker att formulera sina översättningar könsneutralt, och att könsneutralt språk i stort sett också återspeglas i Europaparlamentets arbetsordning.

 • 34.
  Niska, Helge
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  From helpers to professionals: training of community interpreters in Sweden2007Ingår i: The critical link 4: professionalisation of interpreting in the community : selected papers from the 4th International Conference on Interpreting in Legal, Health and Social Service Settings, Stockholm, Sweden, 20-23 May, 2004 / [ed] Cecilia Wadensjö, Birgitta Englund Dimitrova, Anna-Lena Nilsson, Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company , 2007, s. 297-310Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 35.
  Norberg, Ulf
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  "Einstürzende Neubauten" (betyder ungefär Kollapsande nybyggen)" - om exakthet och gardering vid icke-professionell översättning av enstaka ord och uttryck2011Ingår i: Kieli ja etiikka = Språk och etik = Sprache und Ethik = Language and ethics: Vakki Symposium XXXI, Vaasan yliopisto, Vasa universitet, Universität Vaasa, University of Vaasa, 11.-12.2.2011 / [ed] Niina Nissilä & Nestori Siponkoski, Vasa, 2011, s. 271-278Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Non-professional translations (here in the sense of translations done by a person who has not received training as a translator and does not work as one) can be assumed to differ notably from professional translations in several ways. One is the use of hegding markers before translated words or expressions to indicate that the proposed solution is not a completely accurate rendering. This paper compares the use of the marker "betyder ungefär" (Swedish for "roughly translated"; literally: "means roughly") in non-professional translations, illustrated by examples from Swedish Wikipedia-sites and the website of the Swedish quality newspaper Dagens Nyheter, and professional translations of EU texts. In a concluding discussion the use of hedging markers is related to different models of translation ethics.

 • 36.
  Norberg, Ulf
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Kerstin Ekmans jämtska i Guds barmhärtighet översatt till tyska av Hedwig M. Binder2010Ingår i: IASS2010 Proceedings Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Associaltion of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3-7 augusti 2010 / [ed] Claes-Göran Holmberg och Per-Erik Ljung, 2010, s. 1-11Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 37.
  Norberg, Ulf
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Literary translators' comments on their translations in prefaces and afterwords: the case of contemporary Sweden2012Ingår i: Translation peripheries: paratextual elements in translation / [ed] Anna Gil Bardaji, Pilar Orero & Sara Rovira Esteva, Bern: Peter Lang Publishing Group, 2012, s. 101-116Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Prefaces and afterwords constitute an arena which provides the opportunity for literary translators to comment on their translations. Such comments are the focus of this contribution, in which they are studied from three different perspectives. Firstly, an overview is given of the occurrence of these comments in contemporary translated Swedish literature. Secondly, a number of comments are studied in detail from the prespectives of role theroy and Bourdieu's cultural sociology. Thirdly, three interviews with publishers are presented. These interviews shed light on the conditions for the writing of such comments from the perspective of the most obvious power-holders in the field. It is shown that the boundaries for these comments on the translation by literary translators in contemporary Sweden are narrow in several respects.

 • 38.
  Norberg, Ulf
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  On cognitive processes during wordplay translation: students translating adversarial humor2011Ingår i: Methods and strategies of process research: integrative approaches in translation studies / [ed] Cecilia Alvstad, Adelina Hild, Elisabet Tiselius, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011, s. 219-229Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to identify and describe cognitive processes occurring during the translation of a complex wordplay. Humorous texts have received little attention in empirical translation process research. This exploratory study seeks to develop a research methodology that is suited for the empirical study of wordplay. The experiment comprised the translation of a short adversarial wordplay by three groups of translation students. Their discussions were recorded and analyzed. The results indicate that students possess a high level of awareness of the importance of linguistic structures in creating the desired humorous effect, even though they cannot always translate this theoretical knowledge into practice. Another finding was that collaboration helps students overcome mental blockages and supports creative solutions.

 • 39.
  Norberg, Ulf
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Skidskyttars rörelser ur kognitiv synvinkel: svenska och tyska TV-kommentatorer i jämförelse2012Ingår i: Språk i rörelse: VAKKI-symposium XXXII, Vasa 10-11.2.2012 / [ed] Niina Nissilä, Nestori Siponkoski, Vasa: Vakki , 2012, s. 230-240Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Television commentaries on the winter sport of biathlon (comprising both skiing and shooting) show typical traits for sports language in general, but also have their own characteristics, drawn from the two activities that are combined in this sport. In this empirical study, Swedish and German television comments on biathlon are studied with the main attention being given to how motion events are depicted. Differences concerning the focusing on endpoints are observed and discussed, as these relate to, for example, a so-called process-out-of-product perspective, dynamic verbs and silence. The results are discussed in relation to newer theories on the organization of information at the discourse level (von Stutterheim, Carroll & Klein 2009) which indicate that even closely related Germanic languages differ from each other in this respect.

 • 40.
  Sannholm, Raphael
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Att tänka rätt är stort, att tänka högt är större: En Think-Aloud-studie av texttypens roll i översättningsprocessen2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här processorienterade studien var att undersöka hur texttypen påverkar översättningsprocessen, och närmare bestämt om olika texttyper aktualiserar olika fokus i de kognitiva processerna. Fyra deltagare fick därför översätta två olika källtexter, en operativ och en informativ. Materialet samlades in med hjälp av Think-Aloud (TA). Studien visar att de båda texterna huvudsakligen gav upphov till liknande fokus. Texttypen verkar således inte ha haft någon märkbar påverkan på översättningsprocessen i det aktuella fallet. Vad gäller deltagarnas individuella processer fokuserade flera av dem på liknande faktorer oberoende av källtexten, vilket antyder att processerna i viss utsträckning kan antas vara individuellt betingade.

 • 41.
  Svahn, Elin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Allt är ju lika viktigt: En översättningssociologisk studie om översättningsnormer vid granskningsfasen inom Europeiska kommissionen2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en översättningssociologisk studie om översättningsnormer vid granskningsfasen vid Europeiska kommissionen (EK) och består av två delstudier. Den första studien är textbaserad och fokuserar på revideringar vid granskningsfasen. Materialet utgörs av fyra översättningar i tre stadier från franska till svenska från EK. Den andra delstudien består av intervjuer med två översättare vid EK. Metoden till den första delstudien är hämtad från Nordman (2009). Resultatet visar att majoriteten av revideringarna återfinns på textnivå, samt att den vanligaste normen är språkriktighet. Intervjuerna ger till viss del en annan bild av granskningsfasen. De samlingar med riktlinjer som finns tillgängliga framstår i båda delstudierna som värdefulla.

 • 42.
  Svahn, Elin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Rapt à Bamako blir Fångad i Bamako: Översättning med kommentar2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar översättningen av de fem första kapitlen i Rapt à Bamako, som är ett autentiskt översättningsuppdrag och som kommer att publiceras av Bokförlaget Trasten under hösten 2010. En översättningsprincip för det aktuella uppdraget har bestämts utifrån översättningens förutsättningar, bestående av teoretisk bakgrund, måltextens syfte och kontext, genomgång av referenstexter samt en stilstudie av källtexten. Det framkommer att den kontextuella och lexikala nivån var de som gav upphov till mest svårigheter under översättningsarbetet, men att en stor del av de problematiska översättningsfrågorna kunde lösas med hjälp av översättningsprincipen i fråga.

 • 43.
  Tiselius, Elisabet
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  A Sociological Perspective on Expertise in Conference Interpreting: A case study on Swedish Conference Interpreters2010Ingår i: Translation Effects: Selected Papers of the CETRA Research Seminar inTranslation Studies 2009 / [ed] Omid Azadibougar, Leuven: CETRA , 2010, s. 1-24Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates how conference interpreters with Swedish as A-language working in international institutions understand the concept of expertise. Ten interpreters with Swedish mother tongue and working in the Swedish booth at the European institutions were interviewed in two focus groups (n=5) about their opinion of professional identity. The result was then compared to the findings of a survey of the official discourse of conference interpreting at the European institutions and the International Association of Conference Interpreter (AIIC). Some possible norm-related activities were identified. This paper investigates how conference interpreters with Swedish as A-language1 working in international institutions understand the concept of expertise. Ten interpreters with Swedish mother tongue and working in the Swedish booth at the European institutions were interviewed in two focus groups (n=5) about their opinion of professional identity. The result was then compared to the findings of a survey of the official discourse of conference interpreting at the European institutions and the International Association of Conference Interpreter (AIIC). Some possible norm-related activities were identified.

 • 44.
  Tiselius, Elisabet
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för tvåspråkighetsforskning. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Exploring different methods for studying expertise2008Ingår i: Proceedings of the 49th Annual Conference of the American Translators Association. / [ed] Hartmann, Nicholas, Alexandria: ATA , 2008, s. 119-148Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper is based on a study aiming at testing the practicability of two methods and their possible applicability for investigating expertise in simultaneous interpretation. The two methods being Ivanova’s (ref. 1) method for investigating processing problems and their corresponding strategies as well as monitoring, and Carroll’s (ref. 2) method for measuring the quality in machine translation as compared with human translation. The methods were adapted to the context of the study.

 • 45.
  Tiselius, Elisabet
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för tvåspråkighetsforskning. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Revisiting Carroll's Scales2009Ingår i: Testing and Assessment in Translation and Interpreting Studies / [ed] Claudia V. Angelelli, Holly E. Jacobson, John Benjamins Publishing Company, 2009, s. 95-121Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This pilot study describes the assessment of interpreting with an application of the scales originally devised by Carroll (1966) for machine translation. Study participants (interpreters, n=6; non-interpreters, n=6) use Carroll’s scales to grade interpreted renditions (n=9) in simultaneous mode by conference interpreters with three different levels of experience. Grading was conducted using transcripts of the interpreted renditions. Although the numbers of graders and graded renditions were small, the data indicates that interpreters and laypeople agree on the grading of intelligibility and informativeness in interpreted renditions.

 • 46.
  Tiselius, Elisabet
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Centrum för tvåspråkighetsforskning. Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  The development of expertise – or not: Three simultaneous interpreters' development over timeManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this article, the performance of three simultaneous interpreters is studied. Excerpts of their performance at interpreting training and today are studied. Furthermore, their present day performance is compared with other experienced interpreters. It is assumed that the three interpreters may be possible experts according to the expertise theory (Ericsson, Charness & Hoffman 2007). However, the results in this study indicate that their development over time may not support the assumption that they are experts in the strictest sense of the theory.

 • 47.
  Tolk- och översättarinstitutet,
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Tolkkunskap2008 (uppl. 3)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 48.
  Ulvås Mårtensson, Brittmari
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Juridik för tolkar2010Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 49.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Clinton’s laughter: on translation and communication in TV news2009Ingår i: CTIS occasional papers, ISSN 1474-578X, Vol. 4, s. 71-86Artikel, forskningsöversikt (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Tolk- och översättarinstitutet.
  Foreword2012Ingår i: Coordinating Participation in Dialogue Interpreting / [ed] Claudio Baraldi, Laura Gavioli, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2012, s. xi-xiiKapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
12 1 - 50 av 58
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf