Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 4527
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Fördragskonform tolkning gav kvinna rätt till lönegaranti2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I lönegarantiärenden måste konkurslagen tolkas i överensstämmelse med EUs lönegarantidirektiv (2008/94). Det konstaterar den svenska Högsta domstolen i en dom från i somras, där den tillerkänner en kvinna ersättning från lönegarantin för fordringar som de lägre instanserna ansåg oskäliga.

 • 102.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Företagsintressen ska inte dominera i kommissionens expertgrupper2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det finns exempel på hur industrin och andra företagsintressen är överrepresenterade i de expertgrupper som kommissionen utser och som den stöder sig på när den utarbetar sina lagförslag och lägger fast sin politik. Det blev Europeiska ombudsmannen Emily O’Reillys slutsats sedan hon undersökt ett klagomål från en intresseorganisation. O’Reilly har därför på eget initiativ inlett en undersökning av expertgruppernas sammansättning, som hon menar måste bli mer balanserad.   

 • 103.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Förhandlingarna om arbetstidsdirektivet kraschade efter interna motsättningar på båda sidor2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 9-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det var synd att vi inte nådde ända fram, för vi stod inte så långt ifrån varandra. Men det dröjde tio månader innan några förhandlingar ens kom igång – de första nio månaderna höll vi på arbetsgivarsidan på att klösa ögonen ur varandra. Det säger en av de arbetsgivarföreträdare som deltog i förhandlingarna med Europeiska fackliga samorganisationen, EFS, om en revision av EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88). Också fackliga företrädare bekräftar att schablonbilden av hur arbetsgivare och arbetstagare står enade på varsin sida mot varandra stämmer dåligt. Interna åsiktsskillnader på båda sidor bidrog till att inget avtal kunde nås.

 • 104.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Förlikning avvärjde maratonprocess Svensk flagga i stället för estnisk för Vikings nya fartyg2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den 3 mars 2008, fyra dagar innan den engelska Court of Appeal skulle återuppta målet mellan Viking Line och Finlands Sjömansunion/Internationella Transportarbetarefederationen (FSU/ITF), förlikades parterna. Förlikningen innebär att alla rättsprocesser med anknytning till tvisten lagts ned.

 • 105.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Förlikning om arbetstider misslyckades2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetet med att ändra arbetstidsdirektivet (2003/88) måste börja om från noll, sedan förlikningsförhandlingarna mellan ministerrådet och Europaparlamentet misslyckats. För parlamentet var det ett oavvisligt krav att möjligheten att göra individuella undantag från den maximala veckoarbetstiden på 48 timmar skulle avskaffas. Medlemsstaternas regeringar var lika bestämda på att den skulle permanentas, även om den skulle förses med en del villkor som inte finns idag. Därmed föll direktivförslaget helt och hållet.

 • 106.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förlikning om Tor Caledonia2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sista akten i målet om svenska fackföreningars stridsåtgärder mot fartyget Tor Caledonia har nu avslutats utan publik. I våras ingicks en förlikning som innebar att de fackliga organisationerna betalade ett okänt belopp till rederiet.

 • 107.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Förslag att Sverige ska ratificera ILO:s konvention nr 942016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige bör ratificera ILO:s konvention nr 94 om arbetsklausuler i offentliga kontrakt. Det föreslår Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal, som menar att konventionen kan genomföras på ett sätt som är förenligt både med EU-rätten och med den svenska arbetsmarknadsmodellen.

 • 108.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Förslag om anmälningsplikt och kontaktperson för företag som utstationerar till Sverige2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 2, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige ska vara skyldiga att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket och utse en kontaktperson i landet. Det föreslår Arbetsmarknadsdepartementet i en promemoria. Att kräva att arbetsgivaren har en representant på plats som har behörighet att förhandla och ingå kollektivavtal skulle dock vara en otillåten begränsning av den fria rörligheten, enligt promemorian.

 • 109.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Förslag om anmälningsplikt vid utstationering till Sverige men inget krav på behörig representant2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige med anställd personal ska anmäla detta till Bolagsverket. Om verksamheten ska pågå mer än åtta dagar ska de också utse en särskild kontaktperson. Det föreslår den utredare som haft i uppdrag att föreslå ändringar i lagen om utländska filialer. Något krav på att företagen också utser en representant som är behörig att t.ex. förhandla om kollektivavtal med fackliga organisationer i Sverige föreslås dock inte.

 • 110.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Förslag om ändrat mödraskyddsdirektiv2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Mödraskyddsdirektivet (92/85), dvs. det direktiv som med hänvisning till kvinnors hälsa och säkerhet föreskriver att gravida och nyblivna och ammande mammor har rätt till en viss ledighet, ska skärpas, föreslår Europeiska kommissionen.

 • 111.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förslag till dom i Rüffert-målet: Inget hindrar krav på lön enligt avtalet för orten2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  EG-rätten hindrar inte delstaten Niedersachsen från att kräva att utländska företag betalar lön enligt kollektivavtalet på orten där arbetet utförs, för att de ska få offentliga kontrakt, anser generaladvokaten Yves Bot, som i dagarna gett sitt förslag till dom i målet Rüffert (se EU & arbetsrätt nr 3/2006 sid 1).

 • 112.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Förslag till nya utstationeringsregler förhandlas fram av parterna2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [no]

  Att det förekommer fusk och oegentligheter i samband med utstationering av arbetstagare är ett gemensamt problem för Europeiska byggnadsarbetarfederationen EFBWW och dess motsvarighet på arbetsgivarsidan, FIEC. Därför förhandlar de sedan en tid om ett ”joint position paper” om bättre tillämpning och tillsyn av utstationeringsdirektivet (96/71). Dokumentet är tänkt att vara underlag för Europeiska kommissionens kommande direktivförslag (se artikeln intill och på s. 3).

 • 113.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Generaladvokat håller inte med finska mammor2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det strider varken mot mödraskyddsdirektivet, föräldraledighetsdirektivet eller direktivet om likabehandling mellan könen att kvinnor som går från obetald ledighet för vård av barn till mammaledighet inte får lön enligt kollektivavtal. Det säger generaladvokaten Juliane Kokott i sitt förslag till dom i två finska mål.

 • 114.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Generaladvokat håller med danska kvinnor om sjukdom som funktionshinder2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En nedsättning som beror på sjukdom och som sannolikt kommer att vara lång tid kan vara ett funktionshinder i den mening som avses i det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) även om nedsättningen enbart består i att den berörda personen inte kan arbeta heltid. Det menar generaladvokaten Juliane Kokott i ett förslag till dom i två mål som hänskjutits till EU-domstolen av den danska Sø- og Handelsretten.

 • 115.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Generaladvokat vill avvisa 3F:s talan2009In: EU och arbetsrätt: nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3008, no 2, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Fackförbundet 3F har inte rätt att föra talan mot Europeiska kommissionens beslut att godkänna de skattelättnader som danska staten beviljar anställda på DIS-flaggade fartyg. Det skriver generaladvokaten i sitt förslag till dom i det mål som 3F har överklagat från Förstainstansrätten

 • 116.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Generaladvokat vill godta finska begränsningar för inhyrning av arbetskraft2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Å ena sidan är medlemsstaterna skyldiga att undanröja omotiverade begränsningar för att anlita inhyrd arbetskraft. Å andra sidan är de begränsningar som finns i de finska kollektivavtalen godtagbara. Det är innebörden av generaladvokaten Maciej Szpunars förslag till dom i målet AKT som den finska Arbetsdomstolen har hänskjutit till EU-domstolen.

 • 117.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Germany: "Premature Implementation" of the draft Directive in Spite of Resistance in the Council2008In: Transnational Labour Regulation: A Case Study of Temporary Agency Work, P.I.E. Peter Lang Brussels , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Författaren beskriver hur den tyska regleringen av uthyrning av arbetskraft har utvecklats från början av 1900-talet till 2003. Samtidigt som den tyska regeringen blockerade en överenskommelse i EU:s ministerråd om Europeiska kommissionens förslag till direktiv om arbete i bemanningsföretag, "implementerade" den paradoxalt nog samma förslag i tysk rätt.

 • 118.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Gränsen för EUs kompetens klarlagd Visstidsdirektivet omfattar även lön2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Jodå, principen om icke-diskriminering i visstidsdirektivet (1999/70) omfattar även lön. Det slår EG-domstolen fast i en färsk dom, som sätter punkt för en segsliten tvist om gränserna för EUs kompetens på arbetsrättens område.

 • 119.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Højesteret friar fackliga förtroendemän: Inget insiderbrott rådgöra om fusion2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Båda de fackliga förtroendemän som tidigare fällts för insiderbrott i två instanser frikändes av Danmarks Højesteret den 14 maj. Att de rådgjorde om en planerad fusion som skulle beröra 40 procent av Finansforbundets medlemmar och leda till tusentals uppsägningar var ett normalt led i deras funktioner.

 • 120.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Højesteret ställer frågor om rådighedsløn men inte om särskilda ungdomslöner2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är det förenligt med förbudet mot åldersdiskriminering att en statstjänsteman som fyllt 65 år inte har rätt till så kallad beredskapslön (rådighedsløn) när hans eller hennes tjänst dras in? Det är frågan i ett pilotmål som Danmarks Højesteret har hänskjutit till EU-domstolen, och vars utgång kommer att få betydelse för ett 40-tal liknande tvister. I det uppmärksammade Irma-målet, som rör särskilda ungdomslöner, anser Højesteret däremot att det är onödigt att gå vägen över EUdomstolen.

 • 121.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Højesteret ålägger underrätt att ställa fråga till EU-domstolen2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det räcker inte med de frågor som Sø- og handelsretten redan beslutat ställa till EU-domstolen i två pågående mål, den måste också fråga hur begreppet funktionshinder (handicap) i det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) ska tolkas. Det är innebörden av ett beslut i Danmarks Højesteret från i somras.

 • 122.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Høyesterett eller Efta-domstolen?Öppet gräl om vem som bestämmer2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett öppet gräl har brutit ut mellan Efta-domstolen och Norges Høyesterett efter domen i det så kallade varvsmålet i början av året. Ordväxlingen pågår i såväl domskäl som debatt-artiklar och handlar om vilken av domstolarna som bestämmer – och om det egentligen är så stor skillnad mellan att enbart vara ansluten till EES-avtalet och att vara EU-medlem. I slutet av oktober drogs så även Eftas övervakningsmyndighet in i trätan sedan någon klagat dit över Høyesteretts dom.

 • 123.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  ID-kort på danska byggarbetsplatser ska utredas på nytt2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nu ska danskarna – igen – utreda om det ska bli obligatoriskt med ID-kort på byggarbetsplatser i Danmark. Det är en av punkterna i det avtal om förstärkta insatser mot social dumpning som regeringen och Enhedslisten, precis som förra året, har ingått i samband med överläggningarna om statsbudgeten.

 • 124.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  IF Metall först med utstationeringsavtal2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det första "utstationeringsavtalet" har nu lämnats in till det svenska Arbetsmiljöverket av Industrifacket Metall. Med det menas ett avtal med sådana villkor som en facklig organisation har rätt att driva igenom med hjälp av stridsåtgärder enligt de nya reglerna i utstationeringslagen, lex Laval. De fackliga organisationerna har haft svårt att avgöra vad som menas med minimilöner i utstationeringsdirektivets (96/71) mening.

 • 125.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  ILO critical of Sweden’s handling of the Laval case2013In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, no 16 aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Sweden’s Labour Court and ”lex Laval” comes under severe criticism from the International Labour Organisation, giving the Swedish government plenty of food for thought. The government must also decide whether to accept the European Commission’s criticism of Swedish rules on fixed-term work, or risk being taken to the Court of Justice of the European Union.

 • 126.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  ILO kritiserar Sverige för hanteringen av Laval-målet2013In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, no 15 aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den svenska Arbetsdomstolen och ”lex Laval” får allvarlig kritik från FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO, i ett yttrande som ger regeringen åtskilligt att tänka på. Samtidigt måste den bestämma sig för om den ska rätta sig efter Europeiska kommissionens kritik mot de svenska reglerna om tidsbegränsade anställningar, eller om den ska ta risken att dras inför EU-domstolen.                       

 • 127.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  ILO:s föreningsfrihetskommitté: Trojkans krav underminerar hela Greklands arbetsmarknadssystem2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  De åtstramningsåtgärder som Greklands regering vidtagit i utbyte mot det ekonomiska stödpaketet från ”trojkan” kränker föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar. Det framkommer i en färsk rapport från ILO:s föreningsfrihetskommitté, som menar att ingreppen hotar att underminera hela systemet för arbetsmarknadsrelationer i landet.

 • 128.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Ingen diskriminering att strejkande sköterskor fick mer betalt än de som skrev på utan strid2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att sjuksköterskorna i fackförbundet Tehy fick högre lön än de som var organiserade i SuPer betyder inte att de senare var diskriminerade därför att de valt att gå med i en viss facklig organisation. Lika lite blev Tehys medlemmar diskriminerade när de fick lägre lön än sköterskor som omfattades av ett annat kollektivavtal än Tehys. Den slutsatsen drar Finlands Högsta domstol i två färska domar.

 • 129.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Inget krav på kollektivavtalsenliga villkor i svenska upphandlingskontrakt2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3–4Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Leverantörer av tjänster till svenska myndigheter kommer även i fortsättningen att kunna konkurrera med löner och andra anställningsvillkor under kollektivavtalens nivåer. Den 30 november röstade riksdagens majoritet emot den del av regeringens förslag till nya upp-handlingslagar som skulle göra det obligatoriskt att ställa upp arbetsrättsliga kontraktsvillkor vid offentlig upphandling.

 • 130.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Inget skadestånd för felaktiga anställningsbevis2009In: EU och arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3008, no 2, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nej, Ruben Andersen får inget skadestånd för att Skælskør kommun fem gånger gav honom felaktiga anställningsbevis. Hans anställningar var inte kortvariga i den mening som avses i direktivet om arbetsgivarens upplysningsplikt (91/533) och därför räckte det att kommunen rättade anställningsbevisen. Det blev domen när Danmarks Højesteret till slut avgjorde målet Ruben Andersen.

 • 131.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  "Inte meningsfullt förhandla om nya arbetstidsregler"2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknadens parter står för närvarande alltför långt från varandra för att det ska vara meningsfullt att förhandla om EUs arbetstidsregler. Det skriver Europafacket EFS i sitt svar på kommissionens första samråd om översynen av arbetstidsdirektivet (se EU & arbetsrätt nr 1/2010 sid 4). Arbetsgivarorganisationen BusinessEurope vill vänta med att ta ställning till frågan om förhandlingar.

 • 132.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Inte möjligt kräva tysk minimilön när arbetet ska utföras i Polen2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Myndigheterna i den tyska delstaten Nordrhein- Westfalen kan inte kräva att en under-leverantör vid offentlig upphandling ska betala tysk minimilön om arbetet helt och hållet ska utföras av arbetstagare i en annan medlemsstat. Det konstaterar EU-domstolen, föga förvånande, i en färsk dom. 

 • 133.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Island stämt inför Efta-domstolen för krav på sjuklön och arbetsskadeförsäkring vid utstationering2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det strider mot utstationeringsdirektivet att utsträcka nationella regler som innebär att arbetsgivare från andra medlemsstater måste betala sjuklön och teckna arbetsskadeförsäkring. På dessa punkter förutsätter direktivet att arbetstagarna skyddas av hemstatens lag. Det menar Eftas övervakningsmyndighet ESA, som har väckt talan i Efta-domstolen mot Island.

 • 134.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kammarrätt godkänner karenskrav vid upphandling av inhyrd arbetskraft2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det karensvillkor som Västra Götalandsregionen ställde upp när den upphandlade läkar-sekreterartjänster strider varken mot lagen om offentlig upphandling eller mot EU:s direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (2008/104), skriver Kammar-rätten i Göteborg i en ny dom.   

 • 135.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kan barnbyföräldrar undantas från EU:s arbetstidsregler?2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Är arbetet som barnbyförälder av en sådan särskild art att medlemsstaterna inte behöver till-ämpa arbetstidsdirektivets regler om vila, begränsning av veckoarbetstiden och nattarbete på det? Det är frågan i ett mål som den finska Högsta domstolen har hänskjutit till EU-domstolen för förhandsavgörande. Svaret kan bli avgörande för om kärandena ska ha rätt till lönetillägg för övertidsarbete och arbete på kvällar, nätter och söndagar.

 • 136.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kan polsk lag hindra finska fack från att företräda sina medlemmar – och vad kan ingå i utstationerads minimilön?2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett stort mål, vars utgång kan få avgörande betydelse för fackförbundens möjligheter att företräda sina medlemmar i domstol, har hänskjutits till EU-domstolen av Satakunta tingsrätt i Finland. Den grundläggande frågan i tvisten är vilken lön 186 elektriker från Polen hade rätt till enligt utstationeringsdirektivet (96/71) när de arbetade vid kärnkraftverksbygget i Olkiluoto. Men innan tingsrätten kan avgöra den frågan måste den ta ställning till om det finska Elektrikerförbundet över huvud taget har rätt att föra deras talan. Såväl den danska som den svenska regeringen har yttrat sig i målet vid sidan av den finska.

 • 137.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kohandel om bemanningsarbete och arbetstider banar väg för direktiv2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett direktiv om arbete i bemanningsföretag och ett ändrat arbetstidsdirektiv är i sikte, sedan EU:s arbetsmarknadsministrar den 9 juni 2008 nått en politisk överenskommelse om bådadera. Överenskommelsen möjliggjordes genom en "dirty deal" där den brittiska regeringen gav upp sitt motstånd mot bemanningsdirektivet, mot att de andra medlemsländerna gick med på att behålla möjligheten att göra undantag från arbetstidsdirektivets regel om högst 48 timmars veckoarbetstid genom individuella avtal mellan arbetsgivare och enskilda arbetstagare.

 • 138.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kollektivavtal får tillämpas även på oorganiserad, anser generaladvokat2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Danska kollektivavtal som genomför direktivet om arbetsgivarens upplysningsplikt (91/533) får tillämpas även på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande fackliga organisationen. Det anser generaladvokaten Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i sitt förslag till dom i målet Andersen.

 • 139.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kollektivavtal om pensioner hindrade arbetstagares fria rörlighet2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 1, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett av British Airways kollektivavtal om pensioner är oförenligt med reglerna om fri rörlighet för arbetstagare och kan inte tillämpas som hittills, konstaterar EU-domstolen i en dom från början av mars.

 • 140.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kollektivavtals efterverkan binder förvärvaren vid företagsöverlåtelse2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Även villkoren i ett kollektivavtal som har upphört att gälla blir bindande för den nya arbetsgivaren vid en företagsöverlåtelse, om kollektivavtalet har efterverkan enligt nationell rätt. Det står klart efter en färsk dom från EU-domstolen om tolkningen av direktivet om överlåtelse av företag (2001/23).

 • 141.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommentar till AD 2016 nr 162016In: Lag & Avtal, ISSN 0349-7143, no 10, p. 31-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln kommenterar Arbetsdomstolens dom i ett mål (55/2016) som är en del i en större strid mellan Byggnadsarbetareförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier om vilka villkor arbetstagare som utstationeras till Sverige har rätt till.

 • 142.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen avvisade Byggnads klagomål2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 4, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Europeiska kommissionen står fast vid sin uppfattning att Sverige inte har gett det polska företaget Kormal Spolka zoo otillåtet statsstöd genom att undanta detta från skyldigheten att betala sociala avgifter för arbetstagare som utstationeras till Sverige.

 • 143.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen ger sig inte om EU-regler för gränsöverskridande avtal2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur kan man åstadkomma större rättssäkerhet i tilllämpningen av de gränsöverskridande avtal som sluts i multinationella företag? Det frågar Europeiska kommissionen i ett arbetspapper där den bjuder in alla intresserade att lämna synpunkter.

 • 144.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen går vidare med förslaget om nya utstationeringsregler2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3–4Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det hjälpte inte att elva medlemsstaters parlament gav ”gult kort” åt Europeiska kommis-sionens förslag om ändringar i utstationeringsdirektivet (EU & arbetsrätt nr 1/2016 s. 1). I ett meddelande tillbakavisar kommissionen alla invändningar.

 • 145.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kommissionen i Viking Line-målet: EG-domstolen inte rätt instans pröva stridsåtgärder2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kommissionen tvivlar på att EG-domstolen är rätt instans för att bedöma om en facklig stridsåtgärd kan rättfärdigas eller inte. Den föredrar att detta regleras av nationell rätt. Det sade Knut Simonsson från Europeiska kommissionens rättstjänst när EG-domstolen höll muntlig förhandling i målet mellan Viking Line och Finlands Sjömansunion (FSU)/Internationella Transportarbetarefederationen (ITF) den 10 januari.

 • 146.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen kräver att tyska pensionsavtal sägs upp2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 1, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Europeiska kommissionen tar nu i med hårdhandskarna för att få Tyskland att omedelbart rätta sig efter den dom från i somras där EU-domstolen slog fast att kommunala arbetsgivare inte kan sluta kollektivavtal om vilka försäkringsgivare som ska få förvalta de anställdas pensioner utan att upphandla tjänsten över hela EU.

 • 147.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen manar: Undersök hur arbetsrätten passar de nya arbetsmönstren i delningsekonomin2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Medlemsstaterna bör undersöka om deras arbetsrättsliga regler tillgodoser behoven hos människor som arbetar i delningsekonomin, och förklara hur de ska tillämpas på de nya arbetsmönstren. Det är en av punkterna i den vägledning som Europeiska kommissionen har publicerat för att få medlemsländerna att uppdatera olika delar av sina regelverk så att de fungerar för nya affärsmodeller.

 • 148.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen vill ha bättre information om anställningsvillkor2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Medlemsstaterna måste förbättra tillgången till information om de arbets- och anställningsvillkor som utländska tjänsteleverantörer ska tillämpa när de utstationerar arbetstagare till deras territorier. Det skriver Europeiska kommissionen i ett meddelande om ökat administrativt samarbete vid utstationering av arbetstagare.

 • 149.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen vill undanta småföretag från arbetsmiljöregler2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. febr.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I de nordiska länderna måste små företag följa samma arbetsmiljöregler som de stora. Men det ska det bli ändring på föreslår EU-kommissionen, som vill införa mindre strängare regler för småföretag.

 • 150.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kommissionen väcker talan mot Tyskland: Tjänstepensioner måste upphandlas i hela Europa2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är offentliga arbetsgivare förhindrade att sluta kollektivavtal om vilken försäkringsinrättning som ska hantera de anställdas tilläggspensioner? Det är frågan i ett nytt mål i EG-domstolen, vilket väckt stor oro både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan.

1234567 101 - 150 of 4527
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf