Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 1092
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Strider otrygga nyanställningsavtal mot grundläggande rättigheter?2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är de franska "nyanställningsavtalen" (contrat nouvelles embauches) förenliga med EU:s stadga om grundläggande rättigheter, ILO:s konvention (nr 158) om uppsägning och Europeiska sociala stadgan? Det undrar en fransk arbetsdomstol som ställt frågor till EG-domstolen.

 • 102.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Stridsåtgärder skyddas av EU-rätten men måste vara proportionerliga, skriver generaladvokater2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är en grundläggande rättighet som skyddas av EU-rätten. Den kan dock begränsas med hänsyn till den fria rörligheten, och fördragsartiklarna om etableringsrätt och fri rörlighet för tjänster kan tillämpas i tvister mellan arbetsgivare och fackföreningar. Så långt var generaladvokaterna Poiares Maduro och Mengozzi eniga när de gav sina förslag till domar i Viking Line- respektive Laval-målet den 23 maj 2007.

 • 103.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Svensk utredning föreslår att upphandlare ska informera anbudsgivare om arbetsmiljökrav2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den som begär in anbud på utförandet av en tjänst ska i förfrågningsunderlaget beakta att de som ska utföra arbetet inte får utsättas för risker, och utforma det på ett sätt som ger entreprenören möjlighet att uppfylla sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen. Det föreslår den svenska utredningen om arbetsmiljölagen i sitt slutbetänkande som överlämnades den 13 juni 2007.

 • 104.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Sverige och Finland vill se över europabolagsdirektivet2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det är mycket angeläget att direktivet om arbetstagarinflytande i europabolag (2001/86) revideras så att det säkerställer att arbetstagarinflytande kan aktualiseras även efter att bolaget har registrerats. Det skriver den svenska regeringen i samband med den översyn av direktivets tillämpning som kommissionen håller på att göra. Även den finska regeringen menar att direktivet behöver regler om vad som ska gälla om personalstyrkans storlek eller sammansättning ändras.

 • 105.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Sveriges Justitiekansler avslår begäran om skadestånd "Arbetsmiljökrav stred inte mot fria rörligheten för varor"2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljöverket bröt inte mot EU-rätten när den förbjöd marknadsföringen av en tysktillverkad rullställning, och svenska staten är följaktligen inte skyldig att betala skadestånd till tillverkaren. Det menar Sveriges Justitiekansler som drar en annan slutsats än länsrätten hade gjort.

 • 106.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  SVERIGES REGERING TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN:”Standarder för tjänster får inte påverka arbetsrätten”2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Standarder för tjänster ska enbart ställa krav på själva tjänsten, inte på tjänste-leverantörernas personalpolitik. Det menar den svenska regeringen som delar de fackliga organisationernas oro för att Europeiska kommissionens nya favoritidé ska bli ett sätt att införa regler på EU-nivå som strider mot arbetsrätt och kollektivavtal i medlemsländerna. Men kommissionen avfärdar invändningarna som irrelevanta.

 • 107.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Svårt enas i arbetstidsfrågor för parlamentet och ministerrådet2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Europaparlamentet bör avslå Europeiska kommissionens förslag om att egenföretagare ska undantas fråndirektivet om arbetstidens förläggning vid vägtransporter (2002/15). Det föreslår parlamentets utskott för socialpolitik och sysselsättning. Samtidigt är det tveksamt om motsättningarna i förlikningsförhandlingarna mellan parlamentet och ministerrådet om det allmännaarbetstidsdirektivet (2003/88)går att överbrygga inom den tid som de har på sig.

 • 108.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
   The Age of innocence – and beyond2010Conference paper (Other academic)
 • 109.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  The Efta court clashes with Norway’s Supreme Court2013In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, no 7 novemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Norway’s Supreme Court was wrong to rule that companies posting workers to the Norwegian shipbuilding industry must pay their travel, board and lodging expenses, argues the Efta Court’s President in a general attack on the Supreme Court. He accuses it of being disloyal to the EEA agreement and indicates the last word may still not been had.

 • 110.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  The New Membmer States: Regulating a New Phenomenon2008In: Transnational Labour regulation: A Case Study of Temporary Agency Work, P.I.E. Peter Lang Brussels , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Efter att EU utvidgades 2004 har allt fler arbetstagare hyrts ut av bemanningsföretag från de nya medlemsstaterna till de gamla. Fram till dess var uthyrning av arbetskraft en relativt ny företeelse i de nya medlemsstaterna. Trots det hade hälften av dem särskild lagstiftning om arbete i bemanningsföretag, och den var i hög grad inspirerad av de förslag som diskuterades på EU-nivå.

 • 111.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Tribunalen korrigerade uttalanden om rätten till kollektiva förhandlingar2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Personaldomstolen var väl inte riktigt medveten om innebörden av föreningsrätten och rätten till kollektiva förhandlingar enligt Europakonventionen och EU-stadgan, men den dömde ändå rätt. Ungefär så kan man nog sammanfatta den dom där Tribunalen i somras slutligt avgjorde hur stor pension den tidigare tjänstemannen i Europeiska centralbanken, Michael Heath, har rätt till. Fast den uttrycker sig mycket diplomatiskt.

 • 112.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Tyskt mål tvingar EU-domstolen ta ställning till förhandlingsrättens räckvidd2010In: EU och arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, no 2, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nu kommer frågan om hur långt arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsrätt sträcker sig att på allvar ställas på sin spets i EU-domstolen. Det är den högsta tyska arbetsdomstolen, Bundesarbeitsgericht, som har ställt en rad frågor om förhållandet mellan å ena sidan förbudet mot åldersdiskriminering, som återfinns i artikel 21 i EUs stadga om grundläggande rättigheter, och å den andra arbetsmarknadsparternas rätt att förhandla och ingå kollektivavtal, som garanteras i artikel 28. Inom Europafacket anses målet vara så principiellt viktigt att man överväger att be att få intervenera.

 • 113.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Vad är ”bestämmelser som rör ordre public”?: En kommentar till domen i målet C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg2008In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, Vol. 11, no 4, p. 1059 – 1065-Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan EG-domstolen i målen Laval och Rüffert dragit upp strikta gränser för vad medlemsstaterna får kräva av utländska företag enligt utstationeringsdirektivets huvudregel, riktas uppmärksamheten på vad som ligger i möjligheten att göra förbehåll för regler som rör ordre public. Med domen den 19 juni 2008 i målet C- 319/06, Kommissionen mot Luxemburg, hade EG-domstolen för första gången anledning att mer utförligt uttala sig om bestämmelsens innebörd – eller kanske snarare om vad den inte innebär.

 • 114.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Yttranden i massmedier om farlig fordonslyft var otillåtet hinder för varors fria rörlighet2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Om en statstjänsteman framträder i massmedierna och påstår att en maskin som godkänts i ett annat medlemsland inte uppfyller kraven i maskindirektivet (98/37) kan staten bli skadeståndsskyldig, även om tjänstemannen uttalat sig som privatperson. Att han har rätt i sak spelar ingen roll. Det blev EG-domstolens budskap i det mål där ett italienskt företag kräver finska staten och ingenjören Tarmo Lehtinen på skadestånd för att ha hindrat den fria rörligheten för varor (se EU & arbetsrätt nr 4/2005 sid 7). Formellt rör domen inte yttrandefriheten, men indirekt lär den få konsekvenser för vad statstjänstemän vågar säga i fortsättningen.

 • 115.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Ännu ett klargörande från EuropadomstolenStridsrätten del av föreningsfriheten2009In: EU och arbetsrätt. Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3008, no 2, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Även rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är en del av föreningsfriheten enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Det tycks nu stå klart sedan Europadomstolen i Strasbourg i målet Enerji Yapi-Yol Sen, byggt vidare på sin nya praxis i målet Demir and Baykara (se EU & arbetsrätt nr 4/2008 sid 1).

 • 116.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Även Østre landsret dömde förtroendemän för insiderbrott2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Också Østre landsret anser att de två fackliga företrädare som röjde känslig information som den ene fått i egenskap av arbetstagarledamot i en bolagsstyrelse bröt mot den danska insiderlagen. Domen andas trots det betydligt större förståelse för det fackliga uppdraget än domen i underinstansen (se EU & arbetsrätt nr 4/2006 sid 3). De båda männen, Knud Grøngaard och Allan Bang, har nu ansökt om prövningstillstånd i Højesteret.

 • 117.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Åtgärder mot "falska egenföretagare" hindrade etableringsfriheten2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  De regler som ska hindra "falska egenföretagare" från att ta sig in på arbetsmarknaden i Österrike strider mot fördragets artikel 43 om etableringsfrihet. Det säger EG-domstolen i en dom från slutet av förra året. Domen belyser vilka möjligheter medlemsstater har att begränsa etableringsfriheten med hänvisning till allmän ordning.

 • 118.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Åtta förslag för den sociala dimensionen2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Anmälan av Brian Bercusson (red): Manifesto for a Social Constitution 8 options for the European Union, ETUI-REHS aisbl, 2007, 133 sid, ISBN: 978-2-87452089- 1

 • 119.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bruun, Niklas
  Denmark, Finland and Sweden: Temporary Agency Work Integrated in the Collective Bargaining System2008In: Transnational Labour Regulation: A Case Study of Temporary Agency Work, P.I.E. Peter Lang, Brussels , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Författarna beskriver hur arbete i bemanningsföretag regleras i Danmark, Finland och Sverige, för att visa att anställningsvillkoren för uthyrda arbetstagare kan regleras framgångsrikt genom kollektivavtal, även där det saknas lagreglering på området. En förutsättning är dock att det finns ett starkt kollektivavtalssystem som täcker den "traditionella" arbetsmarknaden.

 • 120.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bruun, Niklas
  Kan kollektivavtalen förbli nationella?2008In: Vems ordning och reda?: Framtidens kollektivavtal och fackliga samarbete Agoras årsbok 2007, Agora, Stockholm , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den fria rörligheten för tjänster och kapital medför en press på de nationella kollektivavtalen. Frågan blir då om man kan hålla fast vid kollektivavtal som inte gäller längre än till nationsgränsen. I kapitlet analyserar författarna tendenser och faktiska och rättsliga förhållanden som påverkar möjligheten att göra kollektivavtalen gränsöverskridande.

 • 121.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kära vänner på Konkurrensverket: Öppet brev om utstationeringsdirektivet2011In: Lag & Avtal, ISSN 0349-7143, no 11, p. 38-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Kära vänner på Konkurrensverket
 • 122.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Voivatko työehtosopimukset pysyä vain kansallisina?2008In: In Memoriam Antti Suviranta, Yliopistopaino, Helsinki , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Den fria rörligheten för tjänster och kapital medför en press på de nationella kollektivavtalen. Frågan blir då om man kan fortsätta hålla fast vid kollektivavtal som inte gäller längre än till nationsgränsen. Författarna analyserar tendenser och faktiska och rättsliga förhållanden som påverkar möjligheterna att göra kollektivavtalen gränsöverskridande.

 • 123.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ericson, Bo
  Holmgren, Mats
  I lagens anda: En handbok i arbetsmiljörätt2008Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boken vänder sig til chefer, skyddsombud och andra som vill börja sätta sig in i arbetsmiljörätten. Den beskriver arbetsmiljörätten från den enskilda arbetsplatsens utgångspunkt, och tyndpunkten ligger på det förebyggande arbetet inne i företaget. I denna upplaga är lagändringar t.o.m. årsskiftet 2007/2008 införda.

 • 124.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Lundblad, Pernilla
  Kommissionen klagar på Sveriges sätt att införliva direktivet mot etnisk diskriminering2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sverige har inte införlivat direktivet mot etnisk diskriminering (2000/43) korrekt. Det anser Europeiska kommissionen som i juni tillställde regeringen ett så kallat motiverat yttrande. Om kommissionen inte blir nöjd med den svenska regeringens svar, ställs Sverige inför EG-domstolen för fördragsbrott. Men Sverige är inte ensamt. Hela 13 andra medlemsstater får bakläxa i fråga om samma direktiv - dock inga av de övriga nordiska länderna.

 • 125.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag: Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This doctoral dissertation examines the extent to which the actual use of commercial premises as security is consistent with how such premises theoretically are to be used for such purposes. The objective is to examine the functionality of the Swedish Land Code (LC)(1970:994) in relationship to the use of alternative financing forms and techniques.

  The theoretical approach for the use of real estate as a security object is that such is achieved by the assignment of a pledge in real estate. With the commercial use of real estate, the real estate pledge is not the only, nor in certain cases even the primary, form of use of real estate for the purposes of security. Financing occurs to a great extent, for example, using real estate leasing, real estate bonds, Mezzanine loans, pledges in shares of a real estate holding company and through ringfencing structures.

  This doctoral dissertation posits that the differences between the actual and theoretical uses of real estate parcels as security can entail that uncertainties and incompatibilities in relationship to LC arise. These problems can be seen to arise as a consequence of internationalization, the categorization of real and personal property, the intent to circumvent rules, the fact that common law based contract structures are applied in a Swedish system, the use of standard agreements, and the requirements of credit ratings.  

  The different uses with respect to real estate and security as discussed in this dissertation are not completely compatible with each other. The use of alternatives and complements to real estate pledges affects the fulfillment of the legal objectives of real estate law and constitutes a problem in relationship to the function of legitimacy. In addition, the intended functions of the alternative financing forms and techniques to a certain degree are impeded by the mandatory regulations, form requirements and debtor creditor legal principles in LC.

 • 126.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Animal Experiment Regulations as a Part of Public Law2009In: European Public Law, ISSN 1354-3725, E-ISSN 1875-8207, Vol. 15, no 2, p. 197-205Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article describes the Swedish rules about experiments on animals and the function of the Swedish animal ethics experimentation committees. A small survey of the rules about experiments on animals in Norway, Denmark, Finland, England and Wales, and the EU, is included. The Swedish rules on animal experimentation are examined in order to see how their form and functions relate to theories about different kinds of decision making in public law. The extents to which the rules agree with the aims of the law and with existing normative patterns are also examined. The difficulties to handle the ethical weighting between the importance of the experiment and the suffering of the animals are discussed.

 • 127.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Djurskydd som rättsligt intresse och djurplågeribrottet i Sverige2010In: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, Vol. 33 årgång, no 4/131, p. 66-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden cruelty to animals can be penalized according to chapter 16, section 13 of the Penal Code (1962:700). Since the law demands the cause of the cruelty to be improperly, the crime often includes a weighting between the suffering of animals and the grounds of human behaviour that caused the suffering. The aim of this article is to study difficulties in the weighting between these factors. Methods of legal dogmatism, legal history and history of ideas are used. The article finds that suffering of animals and grounds of human behaviour often can be seen incommensurable factors, and that weighting between these factors therefore depends on the values of the person making the decision.

 • 128.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  JO och tjänstemännen: En laghistorisk studie2003 (ed. 500)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this project is to study the Swedish Parliamentary Ombudsman Institution (JO) and its supervision of civil servants in the 20th century. Liability for misuse of office, the obedience obligation and the shaping of the principle of independence will also be considered. The study proceeds from a jurisprudential framework and is based on a legal dogmatic approach, although statistical information and other materials from the social sciences are also included. The findings of the study are as follows. The abolition of criminal liability for misuse of office in the mid-1970s resulted in a termination of the relationship which originally existed between civil servants’ authority under the principle of independence on the one hand, and their liability for service irregularities on the other. As a result, this reform entailed a pervasive change in one of the mainstays of the Swedish administrative model. The change was however of marginal importance to the activities of the JO, since a small and extraordinary office cannot effectively enforce legality and civil rights within a large public sector by initiating proceedings and demanding liability for committed errors. During the latter part of the 20th century, the JO thus evolved from having been a prosecutor who ensured that civil servants did not neglect their official duties into serving as a source of preventive guidance for government and municipal agencies. The question of how congruence is to be achieved between the civil servants’ liability for service irregularities and the powers of public authority is however, given the findings of this study, still largely unanswered.

 • 129.
  Alexius Borgström, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kan målregeltillämpning vara rättssäker?: JO och tillsynen över socialtjänsten i framtiden2009In: JO - lagarnas väktare / [ed] Jesper Ekroth & Kjell Swanström, 2009, p. 19-31Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 130.
  Andersson, Jan
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  A Legislator’s Inability to Legislate Different Species: A Swedish Case Study Concerning Mutual Insurance Companies2019In: Managing Hybrid Organizations: Governance, Professionalism and Regulation / [ed] Susanna Alexius, Staffan Furusten, Cham: Palgrave Macmillan, 2019, p. 305-320Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter aims to contribute by focusing on legislation for the Swedish insurance industry in general and mutual insurance companies in particular. The Swedish legislation concerning insurance companies is twofold. The purpose of the case study is to investigate whether and, if so, to what extent the legislation differs as regards the regulation of different insurance companies and to what extent this regulatory discrepancy creates unwanted transaction costs and a divided level playing field for mutual insurance companies. Furthermore, this chapter aims to offer a short note on the idea of whether an alternative legislative scenario including a “separate law regime” and/or a “choice of law regime” could possibly benefit mutual insurance companies.

 • 131.
  Andersson, Jan
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kapitalskyddet i aktiebolag: En kritisk lärobok2020 (ed. 7)Book (Other academic)
 • 132.
  Andersson, Jan
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Om s.k. eventstudier2019In: Värdering av tillgångar vid insolvens / [ed] Marie Karlsson-Tuula, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, , p. 15Chapter in book (Other academic)
 • 133.
  Andersson, Malou
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Swenson Claréus, Per
  Hempel, Anna
  Kankaanpää, Emelie
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Lundqvist, Karin
  Salomonsson, Ida
  Zanetti, Fredrik
  Narkotikabrotten: En kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott2012Book (Other academic)
 • 134. Andersson, Sten
  et al.
  Johansson, Svante
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Skog, Rolf
  Aktiebolagslagen: En kommentar. Del I - III, med supplement 132018Book (Other academic)
 • 135.
  ASP, PETTER
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  A Manifesto on European Criminal Policy2009In: ZEITSCHRIFT FÜR INTERNATIONALE STRAFRECHTSDOGMATIK, ISSN 1863-6470, no 12, p. 707-716Article in journal (Other academic)
 • 136.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  A Manifesto on European Criminal Procedure Law2014 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 137.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Annika Suominen: The Principle of Mutual Recognition in Cooperation in Criminal Matters. A Study of the Principle in Four Framework Decisions and in the Implementation Legislation in the Nordic Member States.2014In: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, p. 210-216Article, book review (Other academic)
 • 138.
  ASP, PETTER
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Gorm Toftegaard Nielsen: Strafferet 22010In: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, p. 213-214Article, book review (Other academic)
 • 139.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Anteckningar i anslutning till ett avgörande angående (författningsenlig?) kriminalisering av syskonsamlag?2009In: Festskrift till Suzanne Wennberg / [ed] Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Annika Norée, Stockholm: Norstedts juridik , 2009, 1, p. 35-53Chapter in book (Other academic)
 • 140.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Barnpornografibrottet och den svenska rättvisan2013In: Festskrift till Josef Zila / [ed] Andreas Anderberg, Uppsala: Iustus förlag, 2013, 1, p. 21-36Chapter in book (Other academic)
 • 141.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for the Rights of the Child.
  Barn(straff)rätt2014In: Barnrätt: en antologi / [ed] Ann-Christin Cederborg, Wiweka Warnling-Nerep, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014, p. 68-85Chapter in book (Other academic)
 • 142.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Blacklisting Sanctions and Principles of Criminal Law2013In: EU Sanctions: Law and Policy Issues Concerning Restrictive Measures. / [ed] Iain Cameron, Cambridge: Intersentia, 2013, 1, p. 131-137Chapter in book (Other academic)
 • 143.
  ASP, PETTER
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Debatt (om rätt- och rättsvetenskap) - del I2011In: Press Judicata, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 144.
  ASP, PETTER
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Debatt (om rätt och rättsvetenskap) - del II2011In: Press Judicata, no 5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 145.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Denationaliserad straffrätt - vilka utmaningar står för dörren?2012In: Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, ISSN 0029-1528, Vol. 99, no 2, p. 144-155Article in journal (Other academic)
 • 146.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  EG:s sanktionsrätt: ett straffrättsligt perspektiv1998 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 147.
  ASP, PETTER
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  En modernare påföljdsreglering? 2010In: Svensk juristtidning, p. 449-462Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel görs ett försök att, med utgångspunkt från Påföljdsutredningens direktiv, formulera och diskutera de huvudsakliga frågor och problem som utredningen kommer att ställas inför i sitt arbete: frågan om artbrotten, frågan om villkorligt fängelse och frågan om hanteringen av återfall.

 • 148.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Enighet om tumregeln2015In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 292-296Article in journal (Other academic)
 • 149.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  EU & straffrätten: studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten2002 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 150.
  Asp, Petter
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  EU-domstolen och förbudet mot dubbel lagföring2013Other (Other academic)
1234567 101 - 150 of 1092
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf