Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 327
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Bylund, Marianne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Oriental Languages.
  Bilden av kvinnan i Kuwait Times och Gulf News2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnornas ställning i en nation är ofta förknippad med landets utveckling. Ju mer kvinnan synliggörs desto större frihet och demokrati. Syftet med undersökningen av de engelskspråkiga dagstidningar Kuwait Times, Kuwait och Gulf News, Förenade Arabemiraten, var att granska vilka teman som förknippas med kvinnan. Förekommer det tecken på en demokratiprocess genom att kvinnan synliggörs? Det framkom av studien att kvinnor utbildas och deltar i kvinnliga nätverk samtidigt som de avancerar inom nya områden. I Kuwait har kvinnorna till exempel fått rösträtt. Förenade Arabemiratets kvinnor har antagit nya utmaningar inom sporten och arbetsmarknaden.

 • 102.
  Bäckström, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Balancing the senses: Experiences of learning in indoor skateboarding2010In: Designs for learning: A new conceptualization of learning, 2010Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Indoor skate parks are purpose built environments for physical activity and bodies in motion. These settings are designed places of learning in both social and material respects. Skate parks in Sweden are usually large halls in buildings previously used for industries, now filled with wooden and sometimes concrete constructions. The solid and rough material consolidates the environment as hard and durable. Ceilings are most often high which influence the acoustics. The sound level is elevated from the noise of board riding on the wooden constructions, besides music from loud speakers adds to the aural experience. In spite of, or thanks to, the strident soundscape it is common by skateboarders to use a personal music device such as an mp3-player or the equivalent when skateboarding. The purpose of this paper is to discuss sensory and affective learning processes in relation to indoor skateboarding. In focus is the crossroads between senses, affect, place and learning. Empirical results are drawn from an ongoing ethnographic study on predominantly female skateboarding, embodied knowledge and board sport culture. The empirical material consists of field notes (in written, auditory and visual form), interviews and examples from media such as videos, magazines and internet pages. The aural sense and its capacity to include and exclude other sensory experiences, mainly balance, is examined and associated with affective incitement. Sharing and non-sharing spaces and experiences are discussed. The paper draws theoretically in large from the anthropological research on the senses in culture, and the psychology of affect. In addition the paper pays particular interest to the idea of “the risk of experience that is learning” (Ellsworth 2005).

 • 103.
  Bäckström, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Från skateboard till e-sport2008In: Idrottsforum.org, ISSN 1652–7224, p. 4-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I samband med att idrottsforskningen i ökande utsträckning fokuserar sportens stjärnor har ett intresse växt fram för vad som händer med elitidrottare efter det att sportkarriären är över. Det är uppenbart att övergången från kändis till föredetting är plågsamt och svårhanterbart för många. Men internationell sport erbjuder också många exempel på framgångsrika civila karriärer. Tony Hawk är ett bra exempel. Hawk var världsstjärna inom skateboard på 1980- och 90-talen, och trots dess subkulturella karaktär var hans stjärnstatus enastående där sådant räknades. Hawk drog sig tillbaka 1999 som sann legendar, och två år senare kom hans självbiografi, Hawk: Occupation Skateboarder (HarperCollins, skriven med Sean Mortimer). I Åsa Bäckströms kunniga och intresseväckande recension följer vi Tony Hawk från tiden som tanig och mobbad skolgrabb, över tiden som skateboardkung, till efterkarriären som dataspelsutvecklare – bland annat – och under tiden tvåbarnsfar med två olika fruar och gift en tredje gång. Underhållande och lärorikt, tycker vår recensent, som också följer upp historien efter det att boken publicerades. Och visst är det lite speciellt, det där amerikanska, den klassiska framgångssagan med lyckligt slut.

 • 104.
  Bång, Madeleine
  et al.
  Stockholm University. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Cappelli Gonzalez, Christina
  Stockholm University. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Man ska ha någonting att göra hemma också inte bara fritid – elevers tankar och pedagogers avsikter med läxor.: En jämförande studie om hur läxor uppfattas ur barnperspektiv och barns perspektiv2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att få en bild av hur elever från år 3 och år 4 uppfattar läxor och pedagogernas avsikter med dessa. Vi har utfört en kvalitativ undersökning där vi intervjuade både pedagoger och elever för att kunna göra en jämförelse mellan deras uppfattningar om läxor. Frågorna vi ställde var helhetsorienterade och höll sig inom samma tema men det har hela tiden funnits utrymme för inflikade frågor under samtalets gång. Enligt pedagogerna och eleverna är läxan en uppgift som görs utanför skolan men som är knuten till skolarbetet. Pedagogerna anser att läxan är till för repetition, färdighetsträning och att öva att ta ansvar. Eleverna menar att läxan är till för att pedagogerna ska veta vad de klarar av, och att de ska lära sig något.

 • 105.
  Båsk, Andreas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Uddenmyr, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Med vitvaror från Smeg och Urban Deli runt knuten: Sekundära associationskällor i bostadsannonsen – effekter på uppskattat värde2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En typisk bostadsannons i någon av storstadsregionerna refererar inte bara till själva objektet. I annonstexten förekommer också varumärken på installationer i bostaden, närliggande kommersiellt utbud och referenser till avlägsna världsmetropoler. Liknande förfaranden har i andra produktkategorier visat sig generera transfereffekter av varumärkeskunskap, men forskning på bostäder har hittills saknats. Syftet med denna studie var att se om dessa element i annonserna påverkar hur konsumenter utvärderar bostadsobjekt. Som teoretiskt ramverk användes Kellers modell för sekundära associationskällor. I ett kvasiexperiment testades om sekundära associationskällor påverkade det uppskattade värdet av bostadsobjekt. Åtta verkliga citat från bostadsannonser användes som stimuli, samtliga från objekt i Stockholmsområdet. Undersökningsdeltagarna (n = 203) randomiserades till två grupper där experimentgruppen fick läsa citat med associationskällor, medan kontrollgruppen fick läsa samma citat utan associationskällor. Genom t-test för oberoende mätningar påvisades signifikanta effekter av associationskällor i tre av fallen. Studiens resultat stärker hypotesen att det uppskattade värdet av en bostad kan påverkas genom att använda associationskällor i en bostadsannons, både vad gäller platser, installationer och närliggande utbud. Men effekten är inte nödvändigtvis positiv.

 • 106.
  Cederborg, Ann-Christin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Repetition of contaminating question types when children and youths with intellectual disabilities are interviewed.2009Report (Other academic)
 • 107.
  Cederborg, Ann-Christin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Keselman, O
  Linell, P
  "That is not necessary for you to know!": Negotiation of participation status of unaccompanied children in interpreter-mediated asylum hearings.2009In: Interpreting, ISSN 1384-6647, E-ISSN 1569-982XArticle in journal (Refereed)
 • 108.
  Cele, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Children in Interaction with Urban Space: The Challenges of Children's Participation2005In: Revista de Psihologie Aplicata, Vol. 6, no 3-4, p. 71-80Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 109.
  Charpentier Ljungqvist, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet: Resultat från studentkårens doktorandenkät 2012/20132014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Stockholms universitets studentkår genomförde läsåret 2012/2013 en omfattande enkätundersökning riktad till alla aktiva doktorander vid Stockholms universitet för att belysa utbildningen på forskarnivå ur ett doktorandperspektiv. Detta är rapporten från enkätundersökningen med presentation och analys av resultaten och vissa rekommendationer till förbättringar. De villkor för doktoranderna, som framkommit av doktorandenkäten, diskuteras utifrån resultaten från tidigare doktorandundersökningar vid Stockholms universitet och doktorandundersökningar som gjorts vid andra lärosäten i Sverige.

  Det framkommer av doktorandenkäten att det skett avsevärda förbättringar av utbildningen på forskarnivå vid Stockholms universitet de senaste cirka tio åren. Överlag verkar också utbildningen på forskarnivå vid Stockholms universitet i många avseenden fungera bättre än vid de flesta andra svenska lärosäten. Alla svaren i doktorandenkäten har särskilt analyserats utifrån respondenternas fakultetstillhörighet, kön, ålder, föräldrarnas utbildningsnivå och genomsnittlig uppgiven veckoarbetstid. Ingen av dessa faktorer har någon märkbar inverkan på de flesta svarsvariabler. Ett särskilt viktigt resultat är att fakultetsskillnaderna är mycket små avseende hur doktoranderna upplever sin situation och att könsskillnaden dessutom är avsevärt mindre än vad som framträtt i tidigare undersökningar.

  Fem brister som tycks framstå som mer generella problem, vilka särskilt bör försöka åtgärdas, har kunnat identifieras utifrån svaren i doktorandenkäten: 1) otillräcklig introduktion till utbildningen på forskarnivå för nyantagna doktorander, 2) avsaknad av adekvat karriärvägledning för doktorander och nydisputerade forskare, 3) otillräckliga åtgärder vid institutioner där den psykosociala arbetsmiljön brister för doktoranderna, 4) villkoren för ett gott handledarskap är inte överallt de bästa, och 5) det vetenskapliga samtalsklimatet och den vetenskapliga ambitionsnivån från institutionernas sida tycks ibland lämna övrigt att önska.

 • 110.
  Cisneros Örnberg, Jenny
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD).
  Hellman, Matilda
  Livingstone, Charles
  Gambling policy studies: a field that is growing in size and complexity2017In: Addiction Research and Theory, ISSN 1606-6359, E-ISSN 1476-7392, Vol. 25, no 6, p. 433-435Article in journal (Other academic)
 • 111.
  Cleve, Linn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  "Det ingår liksom att anstränga sig lite": En studie om pedagogers förhållningssätt och tankar om språkstimulerande arbetssätt för flerspråkiga barn i förskolan.2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to shed light on how some teachers with different backgrounds, in a homogenous Swedish-speaking and a more multicultural area, think about and work with multilingual children in preschool. My research questions concerned the teachers’ vision of how a language stimulating environment should be designed. If multilingual children need a particular design - plus positive and negative aspects of the work with multilingual preschool children, as well as if there’s differences between the statements of the various professional roles. I also wanted to find out whether children's mother tongue was spoken in the everyday praxis or not - or if the child’s origins were highlighted in other ways. Interviews were used as my reasearch metod.

  My results showed that all teachers stress the use of a nuanced, rich and naming language in everyday praxis. For children with a mother tongue other than Swedish, it becomes more important with language aid, like pictures and concrete materials, according to teachers. Problematic aspects of speaking several languages in preschool were partly organizational - to obtain staff with multilingual skills - and partly to keep a balance in also emphasizing Swedish. In two of the preschools’ everyday activity, teachers speak languages other than Swedish. They do this referring to the positive cognitive effects on the child. Contrary to this, a preschool teacher at another preschool chose not to speak other languages in everyday activity. She feels that this sends out negative signals to the children whose first language is not spoken by any of the teachers. In general, there was a position with the teachers that problems and difficulties are in the profession, making an effort forms a part of the occupation.

 • 112. Colliander, Cristian
  et al.
  Ahlgren, Per
  Stockholm University, University Library.
  The effects and their stability of field normalization baseline on relative performance with respect to citation impact: a case study of 20 natural science departments2011In: Journal of Informetrics, ISSN 1751-1577, E-ISSN 1875-5879, Vol. 5, no 1, p. 101-113Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we study the effects of field normalization baseline on relative performance of 20 natural science departments in terms of citation impact. Impact is studied under three baselines: journal, ISI/Thomson Reuters subject category, and Essential Science Indicators field. For the measurement of citation impact, the indicators item-oriented mean normalized citation rate and Top-5% are employed. The results, which we analyze with respect to stability, show that the choice of normalization baseline matters. We observe that normalization against publishing journal is particular. The rankings of the departments obtained when journal is used as baseline, irrespective of indicator, differ considerably from the rankings obtained when ISI/Thomson Reuters subject category or Essential Science Indicators field is used. Since no substantial differences are observed when the baselines Essential Science Indicators field and ISI/Thomson Reuters subject category are contrasted, one might suggest that people without access to subject category data can perform reasonable normalized citation impact studies by combining normalization against journal with normalization against Essential Science Indicators field.

 • 113.
  Coskun, Melika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Meningen med musik: Hur medvetet används musik i förskolans pedagogiska verksamhet?2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Meningen med musik

  Hur medvetet används musik i förskolan pedagogiska verksamhet?

   

  Enligt läroplanen skall barnen på förskolan få möjlighet att ”kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer” och ett av exemplen som nämns i styrdokumentet är musik. I undersökningen kommer det att refereras till tidigare forskning om musikundervisningens betydelse där medvetenheten om metod och mål är centrala faktorer för en meningsfull musikverksamhet.   Tidigare forskning visar på två polariseringar där den ena polen ser musiken som något konstnärligt och estetisk medan den andra menar att musiken är en kreativ verksamhet där man ser till barnens naturliga uttal som utgångspunkten till att arbeta med musik. Vidare resoneras det om hur olika prioriteringar och brist på musikutbildning hos pedagogerna ligger till grund som några av de faktorer som hämmar musikverksamheten men också läroplanen påvisar den tidigare forskningen på inte formulerar något specifikt arbetssätt eller målsättning för musikverksamheten.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur medvetet musiken används i förskolans verksamhet med fokus på pedagogernas perspektiv.

  Metoden för undersökningen var att samla empiriskt material genom kvalitativa intervjuer av tre pedagoger på en förskola. Genom att använda en semistrukturerad intervjuform fick informanterna möjligheten att själv reflektera kring förskolans musikverksamhet och sin egen roll i den. Intervjuresultaten bearbetades sedan och kopplades till den tidigare forskningen kring ämnet samt jämfördes med olika teorier om musikens roll i barnens utveckling. De sammantagna resultaten visar på att pedagogerna ofta har goda kunskaper om musikens betydelse ur flera olika aspekter i barnens utveckling, men att inte mycket av dessa kunskaper och medvetenhet tas tillvara i förskolornas praktiska musikverksamhet idag. Resultaten visar också att pedagogers uppfattningar om hur fostran och lärande går till styr vilket stoff som prioriteras och främjas i förskolan. Ämnet musik visar sig inte tillhöra en av de mer prioriterade områden, även om den förekommer som en del i vardagsarbetet.

 • 114. Cvitanovic, Chris
  et al.
  Löf, Marie F.
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm University Baltic Sea Centre.
  Norström, Albert V.
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  Reed, Mark S.
  Building university-based boundary organisations that facilitate impacts on environmental policy and practice2018In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, no 9, article id e0203752Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Responding to modern day environmental challenges for societal well-being and prosperity necessitates the integration of science into policy and practice. This has spurred the devel- opment of novel institutional structures among research organisations aimed at enhancing the impact of environmental science on policy and practice. However, such initiatives are seldom evaluated and even in cases where evaluations are undertaken, the results are rarely made publicly available. As such there is very little empirically grounded guidance available to inform other organisations in this regard. To help address this, the aim of this study is to evaluate the Baltic Eye Project at Stockholm University – a unique team consisting of researchers from different fields, science communicators, journalists and policy analysts – working collectively to support evidence-informed decision-making relating to the sustainable management of the Baltic Sea environment. Specifically, through qualitative interviews, we (1) identify the impacts achieved by the Baltic Eye Project; (2) understand the challenges and barriers experienced throughout the Baltic Eye Project; and (3) highlight the key features that are needed within research organisations to enhance the impact of science on policy and practice. Results show that despite only operating for three years, the Baltic Eye Project has achieved demonstrable impacts on a range of levels: impacts on policy and practice, impacts to individuals working within the organisation and impacts to the broader University. We also identify a range of barriers that have limited impacts to date, such as a lack of clear goals at the establishment of the Baltic Eye Project and existing metrics of aca- demic impact (e.g. number of publications). Finally, based on the experiences of employees at the Baltic Eye Project, we identify the key organisational, individual, financial, material, practical, political, and social features of university-based boundary organisations that have impact on policy and practice. In doing so this paper provides empirically-derived guidance to help other research organisations increase their capacity to achieve tangible impacts on environmental policy and practice.

 • 115.
  Dahlberg, Gustav
  et al.
  Stockholm University. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Grönberg, Monika
  Stockholm University. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Motorisk screening av barn i förskoleklass: En intervjustudie om pedagogers upplevelser och uppfattningar2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan en tid tillbaka har en kommun i Stockholmsområdet infört motorisk screening för samtliga barn i förskoleklass. Syftet med föreliggande studie var att undersöka tio pedagogers uppfattningar och upplevelser av denna screening. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv genomfördes kvalitativa intervjuer som sedan analyserades. Resultatet visar att pedagoger upplever motorisk screening som meningsfull samt att de ser ett starkt samband mellan barns motoriska färdigheter och deras skolprestationer. Det framkommer även tydligt att pedagogerna i föreliggande studie delar kommunens strävan att det är betydelsefullt att tidigt upptäcka barn med motoriska svårigheter och erbjuda dem rätt stöd och åtgärder. Däremot visar resultatet att vissa pedagoger ser den motoriska screeningen som ett pedagogiskt hjälpmedel, medan andra pedagoger uppfattar screeningen som ett konkurrensmedel.

 • 116.
  Dahlerup, Drude
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Glasloft-landet. Udvikling i kvinderepræsentationen i Danmark i et nordisk og globalt perspektiv2009In: Festskrift. Kampen for kommunal kvindevalgret 1856-1908., KVINFO, Copenhagen , 2009Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter is part of a netbased scientific publication, issued on the occation of the centeniary of women's local suffrage in Denmark 1909.

  Drude Dahlerup's chapter discusses various theoretical explanations on the variation in women's political representation: the gender power theory, the time-lag theory and the saturation theory. The article concludes that changes in the discoursive frames as well as the degree of pressure from the women's movements must be seen as the most important factors.

  Tables show the historical development of women's political representation in the Nordic countries.

 • 117.
  Dallas, Theodora
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
   Konflikthantering i förberedelseklass:  Konflikthantering utifrån pedagogernas erfarenheter2009Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka utifrån pedagogernas perspektiv hur de hanterar konflikter som uppstår mellan elever i förberedelseklass då svenska språket brister, eftersom under min verksamhet förlagda utbildningsperioderna upplevde jag att dessa var en del av skolverkligheten. Mitt intresse har varit att även ta reda på vilka tillvägagångssätt pedagogerna använder sig av för att hjälpa dessa elever hantera konflikterna. Jag har gjort en kvalitativ ansats där kvalitativa intervjuer gjordes med sex pedagoger verksamma i förberedelseklasser i en grundskola F- 9 samt studerat tidigare litteratur och forskningen inom området. Mina resultat visar dels hur olika konflikter uppstår bland dessa elever, dels att pedagogerna anses var en viktig del för att en konflikt ska kunna hanteras mellan två elever. Vidare synliggörs olika metoderna pedagogerna använder sig av för att hjälpa barnen vid konflikthantering och i ett förebyggande syfte när det svenska språket är bristfälligt. Slutsatsen som dras utifrån kommunikationsteorin och den relevanta litteraturen är att kommunikation kan ske genom andra vägar en bara talspråket. Tillvägagångssätten pedagogerna använder sig för att hjälpa eleverna att hantera konflikter tar stöd bland annat i kroppsspråket, bilder och symboler. Därigenom skapas alternativa kommunikationsvägar för pedagogerna att hantera konflikter som uppstår mellan eleverna i förberedelseklasser.

 • 118.
  Davet, Natalie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Utelek i Trancoso och Göteborg: En komparativ studie om barns utelek och vänskapsrelationer2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att lyfta fram några barns egna tankar om lek och vänskap och undersöka vad dessa värderingar och konkreta handlingar kan säga om a) skillnader och likheter över kulturgränser, b) hur barnen upplever och påverkar maktfördelningen genom leken och genom sina kamratrelationer samt c) vad gruppfördelning, rollfördelning och val av lekkamrater kan säga om tillhörighet och gruppens inneboende genusrelationer. Studien är komparativ och gäller barn i Sverige och Brasilien.

  Genom en kvalitativ processorienterad metod har observationer kompletterats av deltagande observation, gruppsamtal samt enskilda samtal. Det empiriska materialet utgörs av loggboksanteckningar och bandade samtal. Totalt tolv enskilda samtal har bandats, vilket omfattar tre pojkar och tre flickor från respektive land.

  Studien vilar på en kombination av teoretiska och begreppsmässiga influenser. Foucaults diskursteori samt barndomsdiskurser ramar in förståelsen av lek. För analysen av barnens grupplek har även genusteorier använts. Hermeneutiska teorier samt barnperspektiv är ytterligare teoretiska influenser i studien. Etiska frågor kring metod och samtal med barn har beaktats.

  Av analyserna framgår att regellekar dominerade barnens lekval i bägge kulturer. Det framgår att barn i Trancoso lekte i större och mer åldersintegrerade grupper till skillnad från Göteborgsbarnen som föredrog lek i parrelationer, vilket ofta medförde en relationsproblematik utan motsvarighet i Trancoso. Klassaspekten och materiella tillgångar spelade en viktig roll för de brasilianska barnen och kom att påverka upplevelsen av tillhörighet i förhållande till lek och vänskapsrelationer. Olika former av maktstrukturer påverkade och organiserade barnens lek. Dels bestod dessa maktstrukturer av omgivande vuxnas kommentarer kring leken, men även av förhandlingar, bestraffningar samt inkludering och exkludering av lekkamrater i givna lekgrupper. Även genusaspekten visade sig ha en organisatorisk funktion i barnens lek.

 • 119.
  De Marchi, Serena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies.
  The EU’s Human Rights Dialogue with China: Quiet Diplomacy and its limits. Kinzelbach, Katrin. Routledge, 2014, 236 pp., ISBN: 9781317610489 (e-book)2016In: Asia in Focus, ISSN 2446-0001, no 3, p. 58-59Article, book review (Other academic)
 • 120.
  Delin, Valram
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Studie av målgruppen män 25-40 med fokus på deras sociala medievanor.: - via halvstrukturerade kvalitativa informantintervjuer.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The subject of this essay is the target audience consisting of males in the ages of 25-40 living inStockholm with academic background. The main subject is to describe the target audience in awider perspective and to look at their social media habits and see if there are any differencesbetween the younger and older half of the target audience and to compare the results with theoryabout generation x and y. The split of the target group is made in the middle of the target age rangeso the two subgroups consists of informants in the age of 25-32 and 33-40. The study will beconducted through semistructured qualitative interviews. The aim of the study is to see if there areany differences in social media habits and some basic values between the two subgroups.

 • 121.
  Dingu-Kyrklund, Elena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations (CEIFO).
  Migration and Recognition of Diplomas in Sweden2005In: European Journal of Education, Vol. 40, no 2, p. 123-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Trans-national migration is now a global phenomenon, affecting an increasing amount of persons, many of whom have already completed a form of higher education in their country of origin or earlier residence at the time of migration. There is consequently a need to evaluate foreign degrees and assess migrants’ professional competence beyond their initial borders. Recognition of diplomas against the background of the integration process is the core of this article. Combining considerations regarding migration and integration of highly educated international migrants on the labour market of their target countries with a closer perspective on the process of validation of foreign higher education and professional competence in Sweden, the article treats this topic as a European example of the development of an issue of increasing importance in years to come.

 • 122.
  Dingu-Kyrklund, Elena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Research in International Migration and Ethnic Relations (CEIFO).
  Nationality and the child: children’s right to citizenship - the Swedish case2004In: The 3rd European Conference on Nationality “Nationality and the Child” 11-12 October 2004, 2004Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The right to citizenship is an important right that every child should enjoy. In a general discussion on nationality, acquisition and loss of citizenship, the rights of the child against the background of extensive international migration, the article argues about the multiple aspects embedded in the citizenship concept and its practical content, presenting the legal status quo in the matter in the Swedish context.

 • 123.
  Eckeskog, Hanna
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Education in Arts and Professions.
  Are we together?: A study about the integration of Art and Music within the education in Zambia2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The research had an anthropological perspective, regarding the integration of Art and Music in Zambia. By using qualitative interviews and participating observations I collected information about how some teachers in Zambia reflect about the integration of Art and Music. Through the theoretical framework I analyzed the results. The results demonstrated how the teachers were responding due to the curriculum and teacher’s guide but acting differently through the observations. The teacher’s role in Zambia is affected by the social status and of certain rules one must follow in order to behave correctly. Music and Dance are used as a result of their culture according to the teachers. The lack of financial resources seems to be one issue that explains why Arts education in form of creative material is not being used.

 • 124.
  Edsälv, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Skildring av revolution i en globaliserad medievärld2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka nyhetsrapportering i en globaliserad medievärld genom att jämföra hur parterna i en revolution skildras i två internationella tv-kanaler;amerikanska CNN International samt kinesiska, engelskspråkiga CCTV. Undersökningsmaterialetbaseras på artiklar publicerade på tv-kanalernas hemsidor. I undersökningen jämförs hur dessa tvåkanaler rapporterar om demonstrationerna i Egypten under januari- februari 2001 med Faircloughstredimensionella analysmetod kritisk diskursanalys (CDA). Med bakgrund av den valda händelsenär det intressant att titta på om framställningen kan skilja sig beroende på olika ideologisk grund och ägandestruktur men även likna varandra som en konsekvens av en globaliserad mediekultur.Uppsatsen är baserad på tre teorier; globaliseringsteori, nyhetsvärdering samt källornas makt.Globaliseringsteorin utgår från två skolor; kulturimperialism- västvärldens makt och inflytandeöver andra delar av världen samt hybridisering- teorin om att det globala blandas med det lokalaoch bildar något nytt. Nyhetsvärdering bygger på teorier om geografisk och kulturell närhet, elitkällor och elitnationer. Teorin om källornas makt tar upp agenda-setting samt att nationer gärna förlägger hot som något som kommer från den ”andra sidan”. Analysen visar på skillnader i diskurser hos de två kanalerna. Yttrandefrihet, demokrati ochsociala mediers makt är viktiga diskurser hos CNN. Likaså en individ- och familjediskurs där den civila situationen lyfts fram. Regimen ifrågasätts med en bitvis sarkastisk ton och amerikanska politiker och experter står för ”den goda sidan”. CCTV däremot har ett mer statsmaktsorienterat perspektiv. Politiker och myndigheter är centrala källor, de står för stabilitet och ifrågasätts sällan. De uppkomna demonstrationerna anklagas för att orsaka kaos och demonstranterna tycks tillhöra ”den andra sidan” då de framställs som bråkmakare. Som aktör på en global mediearena uppvisar CNN ett starkt amerikanskt perspektiv trots sina officiella avsikter att framhäva ett globalt perspektiv vilket kan tolkas som en imperialistisk grundsyn. CCTV uppvisar en diskursordning där det globala möter det lokala, detta tyder på en hybridisering. Samtidigt är CCTV måna om att hävda ett kinesiskt perspektiv enligt statsmaktensagenda, det kan tydas som en ansats till kinesisk imperialism som motvikt till den amerikanska.

 • 125.
  Ek, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Maten på bordet, händerna i knäet.: En studie om pedagogers förhållningssätt vid matsituationer i förskolan.2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers förhållningssätt gentemot barn vid matsituationen i förskolan. Data insamlades genom videoobservationer vid matsituationer i förskolan och genom samtal med observerade pedagoger utifrån dessa videofilmer. Detta analyserades sedan utifrån viss tidigare forskning samt valda begrepp. I mitt resultat fann jag att pedagogerna gav barnen ett visst ansvar inom matsituationen, vad det gäller till exempel matintag och i vissa fall val av placering. Pedagogerna sågs dock många gånger uppmuntra, uppmana och påminna barnen att äta av maten samt hade rätt att förändra placeringar de inte fann lämpliga. Pedagogerna eftersträvade att barnen skulle ha ett gott uppförande och bordsskick under matsituationen. Samspel och samtal var vidare någonting som ansågs vara viktigt. Utifrån resultatet drogs slutsatsen att pedagogernas förhållningssätt under matsituationen ibland var fostrande genom förmedlingspedagogik och i andra fall en fostran som en ömsesidig process, då barnen dels sågs som human becomings och dels som human beings. Pedagogerna gav barnen möjlighet till viss delaktighet och inflytande men kunde samtidigt begränsa detta genom ramar för matsituationen för att uppnå ett önskat beteende hos barnen. Ramarna ämnade socialisera barnen och visade på pedagogens makt. Makten tog sig form genom både osynlig och synlig styrning såsom avledande frågor, tillrättavisningar och bestraffningar. Detta berodde ofta på att pedagogens barnperspektiv gick före barnens perspektiv. Andra gånger kom det sig av ett vuxenperspektiv som kunde ses bero på strukturella aspekter, som fostransuppdraget i förskolans läroplan och förskolverksamhetens rutiner och tidsramar, likväl som pedagogens egen barnsyn och syn på socialisation. Studien visade på en komplex bild av pedagogers förhållningssätt under matsituationen.

 • 126.
  Engdahl, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Barnen som subjekt: barnen i Skollagen2010In: Förskoletidningen, ISSN 1402-7135, Vol. 30, no 4, p. 20-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skollagen innehåller några paragrafer som riktar sig direkt till barnen, vilket alltså tillskriver barnen som individer vissa rättigheter. Andra paragrafer vänder sig till huvudmän, personal och föräldrar med krav på vad som ska gälla för förskola och förskolebarn. Här lyfts vissa delar i skollagen ur barnens perspektiv.

 • 127.
  Engdahl, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Bilden av barnet varierar2005In: Förskoletidningen, Vol. 30, no 4, p. 28-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vuxenvärldens föreställningar om barnet skiftar genom tiderna. Dessa föreställningar, hur vi ser på barnen, är oerhört betydelsefulla för hur vi skapar möjligheter för barn att växa på alla sätt. Barnsynen i olika styrdokument har naturligtvis påverkat både pedagogerna och pedagogiken.

 • 128.
  Engdahl, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Förskolepedagogisk undervisning: Skollagen talar om undervisning2010In: Förskoletidningen, ISSN 1402-7135, Vol. 30, no 4, p. 25-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Undervisning – förskollärarens yrkesutövning.  Ja, vad är det annars vi gör i förskolan? Men vi brukar inte kalla förskolans verksamhet för undervisning och begreppet har viss belastning sedan gammalt med vuxenstyrd förmedlingspedagogik i botten. Därför måste synen på den förskolepedagogiska undervisningen breddas och bli förskolans egen.

 • 129.
  Engdahl, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Infants and Toddlers in Swedish Preschools2005In: European OMEP Conference in Brno, Czech Republic, April 2005, 2005, p. 12-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In Sweden, many parents now choose full-day preschool for their children when they start working after their period of parental leave, 41 % of the 1-year-olds and 78% of the 2-year-olds (2003). The educational programme follows the National Curriculum for the Pre-school from 1998, where tasks, goals and guidelines are jointly described for children 1-5 years old.

  EDUCARE - a combination of education and caring states to pre-schools to organise a good playful environment meeting the interests and needs of the children and at the same time meeting the needs from the parents, taking good care of the children, and from the society, enabling parents to go to work.

  With reference to the UN Convention on the Rights of the Child, you must recognise the child as a human being with her/his own rights. Children are no longer viewed as objects, to be taken care of by adults. Children are active and intentional subjects. Their construction of knowledge emanates from their own experiences. It involves the whole body and is at the same time both social and cultural. Learning is always taking place in a context, social, physical and psychological. A sense of exploration, curiosity and desire to learn should form the foundations for the educational activities. These should be based on the child’s experiences, interests, needs and views. The flow of the children’s thoughts and ideas should be used to create variety in learning.

  Play in a curriculum directed pre-school must be related to the objects of learning and the content worked on, otherwise children might as well play at home. Just as development and learning are now seen as a joint, intertwined process, maybe early childhood education in the next decade will be built on an integration of play and learning.

  Research points out, in addition to the structural framework, some important quality factors for working with infants and toddlers; how you look upon the children, how you look upon the concepts of knowledge and learning, the emotional climate and children’s involvement.

 • 130.
  Engdahl, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Jordens framtid samt Barns intresse för hållbar utveckling2007In: Förskoletidningen, Vol. 32, no 5, p. 13-17, 51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att arbeta med barns lärande för hållbar utveckling utgör en viktig perspektivförskjutning för förskolans arbete. Vi har styrdokument som visar vägen, men vi måste själva skapa egen kunskap och medvetenhet om hur frågor om hållbar utveckling blir ständigt närvarande i förskolans vardag.

  Lärande för hållbar utveckling (LHU) är en uppgift för hela utbildningsväsendet – från förskola till högskola och vuxenutbildning. Den svenska riksdagen har fastställt en politik för global utveckling som ska genomsyra hela samhället. LHU innehåller tre integrerade delar – ekologisk, ekonomisk och social/kulturell och det är just kombinationen av dessa delar som karaktäriserar LHU. Dessutom ska LHU alltid genomföras på ett demokratiskt sätt, så att alla deltagare, barn och lärare, har inflytande och är delaktiga i processen och får handlingskompetens för framtiden. Svensk förskola har en stark utomhustradition och vi har även Allemansrätten som stöd för vårt friluftsliv. Vi går ut och vi går ut i naturen med barnen regelbundet. Läroplanen innehåller mål för ansvarstagande och delaktighet och för arbete med miljön och naturen. Uppdraget utgår från grundläggande värden vilket också handlar om hållbar utveckling.

 • 131.
  Engdahl, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Med barnens röst2008In: Förskoletidningen, Vol. 33, no 2, p. 9-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I den här artikeln "berättar" ettåringar om sin vardag i förskolan. Med kroppsspråk, åtbörder och beteende kommunicerar de sina intentioner och pedagogen kan lyssna in, tolka och klä i ord det barnen meddelar. Artikeln bygger på licentiatuppsatsen Med barnens röst. Ettåringar "berättar" om sin förskola.

 • 132.
  Engdahl, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Stockholm University, The Stockholm Institute of Education, Department of Human Development, Learning and Special Education .
  Med barnens röst: Ettåringar "berättar" om sin förskola2007Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  In the children’s voice

  One-year-olds “tell” about their preschool

  The overall aim of this study is to advance the child’s perspective. This is done by a study of one-year-olds in a toddler unit in a Swedish municipal preschool, located in a multicultural suburb in the city of Stockholm. A full day preschool programme is common today in Sweden. More than 40 percent of the one-year-olds and more than 80 percent of the two-year-olds take part in preschool education. The National Curriculum for the Preschool describes the preschool child¬ren (aged 1–6 years) as active participants, and gives them the equal rights to come up with ideas and to influence the activities and the environment.

  The study is theoretically placed within phenomenology. One’s perception forms images of different phenomenon in the everyday life of the children, and these phenomena create the world for us. In a phenomenological study the researcher tries to describe and even to understand the life-world of the participating people. Phenomenology is well aligned with the child’s perspective. Six one-year-olds, three girls and three boys, within a toddler group of fourteen one- to three-year-olds were followed during nine months, from April to Decem-ber, 2006. Participatory observations with field notes and video re-cordings were used in the data collection. The teachers’ interaction with the children was not studied.

  The result is presented as “stories” told by the children, stories which of course are the researcher’s descriptions, based on the emerg-ing phenomena. Making up “stories” and presenting them as the chil-dren’s “stories” is a conscious choice in order to enhance the chil-dren’s perspectives. The “stories” tell about friendship among the children, shown when they give attention to each other and when they actively choose their playmates. The children play together most of the time and the play consists of continuous and repeated play ses-sions with regular interruptions, during which the children wander around the premises. Longer uninterrupted periods where the children kept focus on the same activity were also frequent.

  Key words: one-year-olds, preschool, child’s perspective, play, identity formation, friendship

 • 133.
  Engdahl, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  The Role of Early Childhood Education for a Sustainable Society.2008In: OMEP European Conference April 10-11, 2008, in Bratislava, 2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper introduces learning for sustainable development as a new task for the OMEP organisation and for OMEP’s members. Sustainable development could be perceived as a new perspective for the early childhood curriculum.

  The concept is defined and discussed. A preschool project on hens and egg is presented as an illustration of how learning for sustainable development could be carried out in preschools. The children were encouraged by their teachers to explore questions about life and death, about the life of hens and the different conditions hens have. With the help of continuous pedagogical documentation and an enquiry-based approach the teachers organised rich learning opportunities. The children were active and involved and the projected also resulted in changes in the economic routines for the preschools and schools in Värmdö.

  As a conclusion learning for life is suggested as a possible guideline for early childhood education and care. The six R:s, Reduce, Reuse, Repair, Recycle, Respect and Refuse, also reach out towards sustainability and could serve as Reminders for the every-day activities.

 • 134.
  Engdahl, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Välbefinnande och engagemang2004In: Förskoletidningen, Vol. 29, no 5, p. 23-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur kan man förstå läroplanens skrivningar om att verksamheten ska vara rolig? Ingrid Engdahl resonerar utifrån läroplanen och sätter den i relation till en belgisk studie om barns engagemang.

  Vid universitetet i Leuven i Belgien pågår sedan drygt 10 år tillbaka ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom förskolan kallat Experiential Education - EXE. Experiential kan översättas med några av de ord vi känner igen från förskolans läroplan, exempelvis utforskande och upplevelsebaserat. Professor Ferdinand Laevers lyfter fram betydelsen av att man fokuserar processen snarare än resultatet om man vill bedöma kvalitet i pedagogisk verksamhet.

 • 135.
  Engdahl, Ingrid
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Ärlemalm-Hagsér, Eva
  Swedish preschool children show interest and are involved in the future of the world: Children’s voices must influence education for sustainable development (ESD)2008In: The contribution of early childhood education to a sustainable society, UNESCO, Paris , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish preschools, full day offers for children aged 1-6 years, have a long tradition of outdoor education and a curriculum that specifies goals concerning the environment, the nature and democratic values. The National Curriculum especially stresses the importance of children’s influence in the daily activities and the task to promote gender equity for girls and boys and for the teachers.

  In this article we will first tell about the specific task for Swedish pre-schools as it is stated in the national curriculum. Then we will describe a theme based project about life, hens and eggs from Långvik’s pre-school outside Stockholm, Sweden, and a research project with a gender perspective on out-door education from Mälardalen University. Finally, we point out the very important role teachers’ play and thus suggest reformed Teacher Education Programmes incorporating questions linked to education for sustainable development and to the importance of children’s influence and participation.

 • 136. Engdahl, Karin
  et al.
  Brodin, Jane
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lindstrand, Peg
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Play and Interaction in two preschool yards2006In: Interaction in Outdoor Play Environments: Gender, culture and learning (J. Brodin & P. Lindstrand (2006) (Eds.), Inst. för barn- och ungdomsvetenskap, 2006, , p. 75Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Research on children's outdoor play environments.

 • 137.
  Enquist, Håkan
  et al.
  Gothenburg Univ. Dep. of Informatics.
  Magnusson, Johan
  Gothenburg Univ. Dep. of Informatics.
  Nilsson, Andreas
  Gothenburg University, Dep. of Informatics .
  Change management implications for network organizations2004In: Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences Volume 37, 2004, Article numberCLDKM04, Pages 397-406 / [ed] Sprague Jr. R.H, IEEE Computer Society, 2004, p. 397-406Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigatepossible change management implicationsfor networks organizations. This is achievedthrough applying six Critical ManagementIssues (CMI’s) from the changemanagement framework DELTA on ataxonomy consisting of three generic typesof network organizations. The paper is builton an empirical base comprised of over 150expert interviews and 121 questionnairerespondents. Questionnaire respondents andinterviewed experts represent middle to topmanagement of companies of all sizesinvolved in networks. The results show thatthe framework applied to the changemanagement in the different networkshighlights and addresses differentmanagement activities per CMI. Given this,we discuss the differences in managerialimplications that the framework identifiesfor the different types of networks.

 • 138.
  Enquist, Håkan
  et al.
  University of Gothenburg.
  Magnusson, Johan
  University of Gothenburg.
  Nilsson, Andreas
  University of Gothenburg.
  DELTA, an architecture for management of enterprise development2006In: Proceedings of the 14th European Conference on Information Systems, ECIS 2006 2006, 12p, 2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Management of enterprise development refers to the complex task of transforming an enterprise fromone state to another (desirable) state in a controlled manner. This paper presents a framework thatenables the systematization of empirical as well as theoretical knowledge contributions relevant formanagement of enterprise development. The framework is validated theoretically as well asempirically. The framework has proved effective to systemize and relate this variety of issues andprovide a tool for comprehensibility for practitioners trying to grasp the development situation inwhich they engage. The framework is a valid foundation for elaborating a knowledgebase supportingthe management of enterprise and IS development in complex organisations.

 • 139.
  Ericson, Hans
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Öberg, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Roller, förhållningssätt och strategier: - en del av grupparbetet.2009Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår kvalitativa undersökning har vi utifrån observationer av ett grupparbete studerat elevers interaktion. Våra forskningsfrågor gällande roller, förhållningssätt och kommunikativa strategier har varit grunden för vår analys. Vi observerade en grupp elever i årskurs 4 vid två tillfällen. Under observationerna använde vi oss av videokamera och kompletterade med loggboksanteckningar. Filminspelningarna och anteckningarna bearbetades och intressanta sekvenser valdes ut som transkriberades. Ur ett relationellt perspektiv sker ett samspel med alla i gruppen. Resultatet visar att två elever tilldelades och intog roller som dominanta i gruppen. Vilket innebar att å ena sidan gav de andra i gruppen två elever dominant utrymme, å andra sidan intog de andra och fick roller som bidrog till att arbetet fördes framåt. Alla i gruppen använde olika kommunikativa strategier i samtalen, de dominanta eleverna var mer skickliga på att få igenom sin vilja med hjälp av dessa kommunikativa strategier. Vi tolkar även att de dominanta elevernas förhållningsätt kan påverka arbetets framfart, då de elever som inte var dominanta hade svårt att få gehör för sina förslag som enligt vår tolkning kunde ha varit lika värdefulla för att lösa uppgiften. Vår studie visar att den interaktion som förekom mellan eleverna kan ge oss blivande lärare kunskap om roller, förhållningssätt och kommunikativa strategier i en grupprocess. I förlängningen kan den förståelsen ligga till grund för att hjälpa elever att utvecklas sin kommunikativa förmåga i dialog med andra.

 • 140.
  Eriksson, David
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Förhandlingsplanering i realiteten: En fallstudie över Annedals planeringsprocess2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar undersöka hur den reella makten över ett områdes fysiska utformning kan konstrueras och ta sig i uttryck genom informella nätverk och förhandlingsplanering. Resultatet diskuteras sedan utifrån ett demokratiskt perspektiv. Undersökningen sker genom att med kvalitativa metoder undersöka den planeringsprocess som skulle leda fram till Annedal, ett pågående nybyggnadsprojekt i Stockholms kommun. Den huvudsakliga källan till empiriskt material har varit genom intervjuer och samtal med personer som varit centrala aktörer inom Annedals planeringsprocess. Undersökningens empiri analyseras genom de teoretiska begreppen governance och rationalitet för att undersöka de nätverk inom vilka makten över kommunens fysiska utformning kan konstrueras, samt hur rationalitet används som ett verktyg för att forma det fysiska rummet. Resultatet har bland annat visat att Annedal till stora delar formats och tillkommit genom informella förhandlingar och nätverk mellan Stockholms kommun och det privata näringslivet, utan demokratisk insyn.  

 • 141.
  Eriksson, Joel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Fladvad, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  TRÄNINGSMÄNGDENS BETYDELSE VID DATORSTÖDD ARBETSMINNESTRÄNING FÖR NIO- TILL TRETTONÅRIGA BARN2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Låg arbetsminneskapacitet hos barn medför ofta svårigheter med attlära sig läsa, skriva, räkna och problemlösa. Barnen kan ävenuppfattas som disträa och glömska. Datorstödd arbetsminnesträninghar visats förbättra prestationer dels på programspecifika ochgeneraliserade arbetsminnestester samt tros påverka beteende. Dennastudie utreder huruvida träningsmängd, mätt i antal repetitioner ochtid, påverkar träningsutfallet. 23 barn med undergenomsnittligarbetsminneskapacitet inkluderades. Av dessa randomiserades 22 barntill att antingen utföra 42 eller 84 repetitioner fördelade på sexövningar med självjusterande svårighetsgrad iarbetsminneträningsprogrammet ”Minneslek Flex”. Barnen tränadeantingen i skola (n=6) eller hemma (n=16) vid minst 22 tillfällenunder en fem- till sexveckors period. Fem avhopp skedde i det längreprogrammet. 17 barn kom att delta i eftermätningarna.Arbetsminneskapaciteten förbättrades signifikant av träningen.Träningsmängden hade inte någon påverkan på denna förbättring.Några beteendeförändringar kunde inte heller skönjas. Fyndenindikerar att en mindre träningsmängd räcker med möjlig implikationatt fler barn potentiellt kan uppskatta att ta del av dylik träning.

 • 142.
  Evertsson, Nubia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  A Nested Analysis of Electoral Donations2017In: Journal of Mixed Methods Research, ISSN 1558-6898, E-ISSN 1558-6901, Vol. 11, no 1, p. 77-98Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reports the results of a nested analysis conducted to evaluate whether or not electoral donations are considered legal bribes. Introduced by Lieberman, nested analysis brings together the strengths of the regression analysis and the case study research by integrating large-N approaches (LNA) with small-N approaches (SNA). The nested analysis uses a sequential sampling model (QUANTITATIVE → QUALITATIVE) and a nested sampling design (case selection “on/off the line”). Here, Lieberman’s original model was extended to deal with an apparent paradox that emerged from the analysis. This inquiry included a cross-national examination among 78 countries, denoted as LNA, followed by an intranational analysis conducted in Colombia, where an SNA survey with 302 respondents and an SNA case study were carried out.

 • 143.
  Evertsson, Nubia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  Corporate tax avoidance: a crime of globalization2016In: Crime, law and social change, ISSN 0925-4994, E-ISSN 1573-0751, Vol. 66, no 2, p. 199-216Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article approaches tax avoidance as a crime of globalization. Tax avoidance is not just a problem originating in the corporation. Corporate tax avoidance is a practice that involves different corporations and different territories simultaneously and, as such, it has global consequences because these corporations do not pay their fair tax in the countries in which they operate. As it is seen here, the free-market creates opportunities for tax avoidance when nations and territories strive to attract international investment by changing their tax rules in favor of powerful corporations. Tax regulations have been re-written by tax authorities, financial controls have been removed, and secrecy has been guaranteed to provide a favorable atmosphere for investors. However, tax authorities only give total exemptions to foreign and non-domiciled corporations while taking taxes from their own citizens and national corporations. In all, the tax incentives offered are not the result of less state intervention in the economy but are instead the product of more state intervention in rewriting the rules of the economy in favor of the powerful.

 • 144.
  Evertsson, Nubia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  Is the top leadership of the organizations promoting tax avoidance?2016In: Journal of Financial Crime, ISSN 1359-0790, E-ISSN 1758-7239, Vol. 23, no 2, p. 273-288Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims to study the roles of CEOs, board of directors and accounting/auditing firms in the adoption of tax avoidance schemas.

  Design/methodology/approach – A cross-national analysis with data from 22 countries is used toexamine the relationship between tax avoidance and the ethical qualities of the top leadership of theorganizations, the firm’s profile and the tax/legal system characteristics.

  Findings – The results show that the board of directors is the actor that contributes more to control taxavoidance cross-nationally, whereas the CEOs’ role to contend this practice is less relevant. Theoutcomes for accounting/auditing firms reveal that the stronger standards these firms have, the moretax avoidance is observed.

  Originality/value – The methodology (cross-national analysis) and dimensions examined (role of theactors/instances of discretional power) in this inquiry offer a novel perspective to the analysis of taxavoidance, as most scholarly studies have taken a national approach and have mainly focused onstudying the characteristics of the firms involved in tax avoidance.

 • 145.
  Evertsson, Nubia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  Political corruption as a form of state crime: A case study on electoral donations2015In: State crime: Critical concepts in criminology. Vol. II: Varieties of state crimes / [ed] W. J. Chambliss, C. Moloney, Abingdon: Routledge, 2015, p. 283-300Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter, I analyze how state crimes emerge when incumbents utilize their offices to reciprocate electoral donors with undue benefits, favorable regulations, contracts, and job appointments. The problem, as it is seen here, is that (a) while electoral donations are cloaked with legality, they facilitate corruption, and (b) the delivery of undue benefits creates social harm, because it diverts the allocation of public resources and destroys confidence in the political system. Thus, I argue and demonstrate how the money delivered as electoral donations constitutes a corrupt incentive that should be classified as illegal.

 • 146.
  Evertsson, Nubia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics, Institute of Latin American Studies.
  Privacy revisited: A global perspective on the right to be left alone2017In: International Criminal Justice Review, ISSN 1057-5677, E-ISSN 1556-3855Article, book review (Refereed)
 • 147.
  Evertsson, Nubia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics, Institute of Latin American Studies.
  Tax avoidance and techniques of neutralization: A case study on Panama papers2018Conference paper (Other academic)
 • 148.
  Fallenius, Catherine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Fantasi eller verklighet?: En studie av barns magiska tänkande i anslutning till filmens värld2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med denna uppsats är att studera det magiska tänkandet hos barn i åldrarna 8-13 år. Jag ämnar lyssna på barnens tankar om magi och genom detta få en bild av hur de uppfattar magi, med hjälp av två filmer med magiska inslag. Möjligheterna att för ytterligare en tid tro på jultomten och häxor och andra magiska väsen bidrar till en trygghet hos barn som många gånger vuxit upp för fort, menar medieforskaren Ulf Dahlquist. Denna teori har väckt frågor hos mig. Min huvudfrågeställning lyder: Hur ser barns magiska tänkande ut i åldrarna 8-13 år? Med detta menar jag om fantasivärlden är en värld av fantasi eller verklighet. Finns det alltjämt hos dem en ovisshet om gränserna mellan fantasi och verklighet? Vad är på riktigt respektive vad är på låtsas? Jag kommer att göra en analys av barns synsätt och tankar utifrån filmerna Harry Potter och den flammande bägaren från 2005 och Berättelsen om Narnia: Häxan och lejonet från 2005.

  Jag utgår från en hermeneutisk vetenskapssyn och har en kvalitativ ansats. Som underlag för min analys har jag studerat litteratur på området och genomfört ostrukturerade intervjuer med representanter för den målgrupp jag undersökt.

  I filmens värld kan gränser vara flytande och det är inte alltid lätt att inse när något är på låtsas eller på riktigt. Fantasin gör det möjligt att abstrahera från det omedelbart givna och reflektera över frågor som personlig identitet, förändringar, konventioner, moraliska principer och naturlagar. Detta funderande med hjälp av fantasin möjliggör en insikt om hur världen är beskaffad och var gränserna går för vad som är möjligt och omöjligt.

  Min slutsats är att det som barn tror på eller inte tror på är beroende av deras intresse och den familj som de växer upp i och präglas av. Det magiska tänkandet verkar inte vara åldersbundet, utan en individuell process som grundar sig på sociala premisser. Sammantaget visar denna studie att barns tro är långt ifrån konstant och generell utan den utgår ifrån varje enskild individ. Tron på det magiska kan inge hopp och möjligheter som i sin tur inger spänning, kärlek eller trygghet vilket kan förklara varför vissa barn har kvar mer av det magiska tänkandet än andra då de kanske behöver det mer än andra. Svaret på min fråga hur det magiska tänkandet ser ut hos barn i åldrarna 8-13 år är således komplex och individuellt.

 • 149.
  Feldman, Jonathan M.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  From Warfare State to "Shadow State": MILITARISM, ECONOMIC DEPLETION, AND RECONSTRUCTION2007In: Social Text, ISSN 0164-2472, Vol. 25, no 2, p. 143-168Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article discusses the permanent war, economy and group of war making institutions in the U.S. The state's military welfare and subsidy has helped people who are economically dependent on permanent war and the war-making institutions, led by the Pentagon and private military contractors that promotes approaches to foreign policy between wars. Militarism has weakened the American economy's ability to respond to new international competition

 • 150.
  Ferngren-Porss, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Johansson, Inger
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ungdomars väg från individuella programmet till arbetslivet2009Student paper other, 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The interest in the subject of this study was raised during our education when we read about the

  difficulties for young people to find a place at the labour-market.

  The aim of this study was to find out what the view of the possibilities to find a place on the labourmarket

  is for young people, 16 - 18 years old, who don't follow a national program but follow the

  individual program.

  Both quantitative and qualitative methods have been used through a survey questionnaire and a

  group-interview. The results show that young people know that education is important to get a job

  but at the same time the majority says that they would leave school if they got a job-offer. The

  young people think that they have a relatively good knowledge about the labour-market but at the

  same time they can't describe what it imply. This could mean that there is a gap between school and

  working life.

   

1234567 101 - 150 of 327
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf