Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 463
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101. Henricson, Sofie
  et al.
  Mäntynen, Anne
  Nelson, Marie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Savijärvi, Marjo
  Positiva studentresponser i finska, finlandssvenska och sverigesvenska språkhandledningssamtal2018In: Svenskan i Finland 17: Föredrag vid den sjuttonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland / [ed] Beatrice Silén, Anne Huhtala, Hanna Lehti-Eklund, Jenny Stenberg-Sirén, Väinö Syrjälä, Helsingfors: Helsingfors universitet, 2018, p. 46-60Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I institutionella samtal finns det klara mål för interaktionen och precis som i de flesta andra samtal en strävan efter samförstånd och en trevlig stämning. I handledningssamtal kan strävan efter ett gynnsamt samtalsklimat och en bra relation mellan deltagarna t.ex. visa sig i att handledaren framför sina råd och anmärkningar på ett sätt som visar förståelse och respekt för studenten, medan studenten ger uttryck för sin positiva inställning till och uppskattning av de råd som ges. Inom ett nystartat samarbete mellan forskare från Finland och Sverige utreder vi på vilket sätt studenter i finska, finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal visar att de förhåller sig positivt till de råd och förslag de får i språkhandledningssamtal.1 Vårt material består av autentiska sverigesvenska, finlandssvenska och finska språkhandledningssamtal, insamlade under 2014 och 2015. I de handledningssamtal vi studerat bemöter studenten i praktiken alltid handledarens råd med positiva responser av olika slag, och vi hittar endast sällan tecken på att studenten uttryckligen avvisar handledarens råd (sådana sekvenser diskuteras däremot av Waring 2005; 2007 och Vehviläinen 2017). I den här artikeln studerar vi positiva studentresponser närmare och bidrar på så sätt med nya infallsvinklar som kompletterar tidigare forskning om pragmatisk variation och interaktion i handledningssamtal (t.ex. Vehviläinen 2009; Henricson & Nelson 2017). Vi utgår ifrån ett material insamlat i tre närliggande kulturella kontexter och koncentrerar oss på att studera fenomenet positiva studentresponser i materialet som helhet. Syftet är att kartlägga med vilka slags positiva responser studenterna återkopplar till handledarens turer. Den huvudsakliga fråga vi söker svar på är: Hur visar studenterna att handledarna bidragit till skrivprocessen? Vår analys av de tre materialsamlingarna är inte genomgående komparativ, men i analysen noterar vi ställvis uppenbara skillnader mellan samtalen insamlade i sverigesvensk, finlandssvensk och finsk universitetsmiljö. Utifrån den grund som läggs här är det vår avsikt att i kommande forskning utnyttja våra parallella materialsamlingar för att mer systematiskt jämföra de interaktionella mönster som framkommer i de sverigesvenska, finlandssvenska och finska handledningssamtal vi studerat. Vi inleder artikeln med en forskningsbakgrund samt allmänna uppfattningar om interaktion i Finland och i Sverige. Sedan redogör vi för material och metod, varefter vi presenterar exempel på olika typer av positiva responser. Genomgången mynnar ut i ett exempel som belyser en av dessa responstyper: uttryck för ökad insikt. Artikeln avrundas med en sammanfattande diskussion.

 • 102. Henricson, Sofie
  et al.
  Nelson, Marie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att tala var för sig, samtidigt eller inte alls: Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal2016In: Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten Lund den 22–24 oktober 2014 / [ed] Anna W. Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier, Lund: Lunds universitet , 2016, p. 187-200Conference paper (Refereed)
 • 103. Henricson, Sofie
  et al.
  Nelson, Marie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Giving and receiving advice in higher education. Comparing Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings2017In: Journal of Pragmatics, ISSN 0378-2166, E-ISSN 1879-1387, Vol. 109, p. 105-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we compare advice-giving in academic supervision meetings at Swedish-speaking university departments in Sweden and Finland. Working within the field of variational pragmatics and analyzing interaction in detail we show how Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervisors and students, as experts and non-experts in an institutional setting, initiate and respond to advice. The data consist of video and/or audio recordings of eight naturally occurring supervision meetings. All meetings show a similar pattern regarding the frequency and sequential structure of advice initiation and reception. The main differences between the two data sets occur in how advice is formulated and acknowledged. In the Sweden-Swedish data, advice is often given with strong mitigation and responded to by upgraded acknowledgements. In the Finland-Swedish data, advice delivery is more succinct and acknowledgements are often neutral.

 • 104. Henricson, Sofie
  et al.
  Nelson, Marie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wide, Camilla
  Norrby, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nilsson, Jenny
  Lindström, Jan
  You and I in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings2015In: Pluricentric languages: new perspectives in theory and description / [ed] Rudolf Muhr, Dawn Marley, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2015, Vol. 17, p. 127-139Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of pronouns used in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings. In both countries, supervisors use similar sets of pronouns when commenting on an academic essay written by a student. Often, the supervisor addresses the student directly, e.g. but you could write x, or uses an indefinite pronoun, e.g. perhaps one could simply write x. Sometimes, the supervisor makes suggestions while referring to herself as a writer, e.g. I would write x. The supervisor may also use an inclusive we-authorship, e.g. well we cannot write x. This use of we is predominantly found in the Sweden-Swedish data. In relation to politeness strategies, our analysis indicates that pronouns appear in a more direct and clear-cut way (cf. respect strategies) in Finland-Swedish, and with a stronger focus on creating common ground and fostering group membership (cf. solidarity strategies) in Sweden-Swedish. Throughout, we point to differences and similarities between the dominant and the non-dominant variety of Swedish.

 • 105.
  Hillström, Amanda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Regeringen har idag beslutat: Textanalys av Utbildningsdepartementets pressmeddelanden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en deskriptiv studie av Utbildningsdepartementets pressmeddelanden. Syftet med dessa pressmeddelanden är att kärnfullt, positivt och begripligt presentera regeringens politik på ett sätt som får journalister att vilja återpublicera nyheten. Jag har undersökt i vilken mån syftet uppnås genom att analysera hur Utbildningsdepartementet och regeringen framträder, hur politiska beslut och andra skeenden framställs samt hur denna information presenteras. Genom en undersökning av genomslag i nyhetsartiklar har jag tagit fram åtta stycken pressmeddelanden som sedan analyserats med en metod bestående av draganalys och systemisk-funktionell grammatik.

  Resultatet visar bland annat att skeenden över lag framställs som konkreta och dynamiska händelser, att regeringen framstår som aktivt påverkande och att pressmeddelandena ofta är begripliga och klarspråkliga. Resultaten visar dock även att vissa pressmeddelanden inte lyckas uppfylla det kommunikativa syftet för texttypen, att ingressen ofta avviker genom att vara väldigt specialiserad, samt att vaga och abstrakta referenter kan sänka begriplighet och nyhetsvärde.

 • 106.
  Hofmann, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Drinking Horns in Old Norse Culture: A Tradition under Examination2015In: Analecta Archaeologica Ressoviensia, ISSN 2084-4409, Vol. 10, p. 241-270Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  By comparing archaeological finds with literary evidence this article seeks to reconstruct the role of drinking horns during the Viking Age. After an overview of drinking horns as represented in archaeology, several literary texts, predominantly Medieval Icelandic sagas, will be studied to shed further light on how drinking horns were seen and used. Drinking horns were used as a literary motif in these texts, but it can be demonstrated that they can also be linked to the archaeological evidence from the Viking Age, thus improving our understanding of the archaeological record.

 • 107.
  Hofmann, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  The Reopening of Graves in Medieval Iceland: A Literary Analysis2015In: Limbs, Bones and Reopened Graves in Past Societies / [ed] Leszek Gardela, Kamil Kajkowski Bytów, Bytow: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie , 2015, 1, p. 293-314Chapter in book (Other academic)
 • 108. Holmberg, Per
  et al.
  Karlsson, Anna-MalinStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.Nord, Andreas
  Funktionell textanalys2019Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) har på senare år blivit alltmer populär i Sverige. Skrivdidaktiker och textforskare tilltalas av modellen och använder de grammatiska kategorierna i analyser och undervisning. Kanske kan detta förklaras av den starka förankringen i kontexten - SFG fungerar helt enkelt bra för att beskriva språk i sammanhang, liksom för att analysera hur språket är med och skapar sammanhang. Analysen är dock inte alltid enkel, utan kräver att man vänder och vrider på perspektiven. En bra hjälp är förstås att titta på andras analyser. Den möjligheten erbjuder denna bok.

  Bokens tre redaktörer har samlat sina erfarenheter av grammatisk analys av texter, och inleder bokens olika avdelningar med kapitel som tar upp dels grunderna i analysen, dels tänkbara problem och överväganden.

  I kapitlen analyseras många olika slags texter, till exempel reklam, platsannonser, elevinsändare, vigselordningar och styrdokument för skolan. Författarnas ambition är att ge en god inblick i hur den systemisk-funktionella grammatiken kan användas för att analysera texter. 

  Funktionell textanalys ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.

 • 109. Hort, Sofia
  et al.
  Knutsson, Ola
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Blåsjö, Mona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Genre pedagogy for digital learning environments: Design patterns for dialogues about texts2016In: Proceedings of the 5th International Conference on Designs for Learning: May 18-20, Copenhagen, Denmark / [ed] Anne-Mette Nortvig, Birgitte Holm Sørensen, Morten Misfeldt, Rikke Ørngreen, Benjamin Allsopp, Birgitte Henningsen, Heidi Hautopp, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2016, p. 79-97Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The design of digital learning environments is not a neutral enterprise. The design tells about the designers’ and developers’ view of a learning activity. The main idea in this paper is to map knowledge about genre pedagogy in practice, in prospect of new applications of technology in future teaching practices. The research questions were: How is genre pedagogy implemented in traditional classrooms? How could digital learning environments be designed in order to take advantage of how genre pedagogy is implemented in traditional classrooms? The point of departure for our study is an analysis of three existing case studies of use of genre pedagogy in the classroom. The analysis indicated that genre pedagogy was adapted to the students differing writing experience. Moreover, the different stages of the method could be implemented at various times during the process and they could also be present in varying degrees. On the basis of these results, we argue for certain ways to design digital learning environments based on genre pedagogy. We use design patterns as means for making our design suggestions concrete, and available for communication and development.

 • 110. Hualde, José I.
  et al.
  Riad, Tomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Word accent and intonation in Baltic2014In: Social and Linguistic Speech Prosody: Proceedings of the 7th International Conference on Speech Prosody / [ed] N. Campbell, D. Gibbon, D. Hirst, 2014, p. 668-672Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We examine the realization of word accent contrasts in Standard Latvian and East Aukštaitian Lithuanian across intonational contexts. In our Latvian data the contrast is manifested as level vs. falling pitch in most contexts, in addition to a durational difference. In Aukštaitian Lithuanian, instead, differences in vowel quality and duration cue the lexical contrast in the nuclei that we examine. While Latvian retains a tonal contrast, in Aukštaitian Lithuanian it has been replaced with a combined segmental/quantitative contrast, where the so-called circumflex tone corresponds to relatively shorter duration and, in the case of diphthongs, centralized quality in the first half. We discuss the implications of these findings for further typological work.

 • 111. Hualde, José Ignacio
  et al.
  Riad, Tomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Interaction between word accent and intonational boundaries in Latvian2018In: TAL2018, Sixth International Symposium on Tonal Aspects of Languages: Proceedings / [ed] Hansjörg Mixdorff, 2018, p. 27-31Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In Latvian, primary stressed long syllables of content words bear either a level or a falling pitch contour, due to a lexical tonal accent contrast. In this paper we examine the interaction between word accents and intonational boundary tones in Latvian. We assume that intonational contours result from the combination of word-level and utterance-level tones and consider how the word accents are realized in utterances with different pragmatic values, which are in part expressed by choice of boundary tone (L%, H%, HL%). The main result of our investigation is that the existence of a lexical tonal contrast in Latvian introduces some incompatibilities between accentual melodies and intonational boundary tones, which are resolved in different ways. Tentatively, we conclude that one resolution is to alter the tonal values of the word accents, in some instances leading to the positional neutralization of the contrast. Another strategy is assimilation between boundary tone and word accent. Which tone assimilates to which is left as an open question here.

 • 112. Huhtamäki, Martina
  et al.
  Grahn, Inga-Lill
  Lindström, Jan
  Nilsson, Jenny
  Norrby, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wide, Camilla
  Frasformade instruktioner med uppföljningar under personlig träning2019In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, Vol. 29, p. 9-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Personal training is a new form of institutional interaction that has not been considerably studied as regards language. Still, alongside embodied interaction, language is central in this activity. In this paper, phrasal utterances are studied as a resource for instructing in personal training. The data consist of 7 h 23 min of video recordings of training sessions with Swedish-speaking participants from Finland and Sweden, which are supplemented with field notes. The theoretical–methodological framework includes interactional linguistics, ethnography of communication, and variational pragmatics. Results show that participants use all semiotic information at hand when they produce and understand phrasal instructions during personal training. This process involves the overall activity, the participants’ institutional roles as trainer and client, their body positions and movements, and trajectories of earlier interaction and embodied elements of the instructions themselves. Phrasal instructions are short; thus, they are focused and easily integrated into the ongoing physical activity. Certain differences are observed between the data from Finland and from Sweden, e.g., Finnish data have more phrasal instructions, whereas the Swedish data have more third-turn follow-ups, which may indicate cultural differences in this domain. The article concludes that phrasal utterances are not only useful as instructions in personal training but also well-suited for the activity type. 

 • 113.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att uppfatta komplexiteten i konfliktfyllda situationer: En etnografisk metodansats i samtalsstudier i äldreomsorgen2012In: Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården / [ed] Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist, Hanna Sofia Rehnberg, Huddinge: Södertörns högskola, 2012, p. 105-118Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln lyfter fram en metodansats som kombinerar etnografi (deltagande observation och intervjuer) med mikroanalys av omsorgssamtal på ett äldreboende. En etnografisk ansats innebär i detta fall att forskaren strävar efter att komma nära praktikernas egna upplevelser av verksamheten, där forskaren både är deltagare och observatör. De exempel som presenteras är hämtade från ett projekt om kommunikationspraktiker i äldreomsorgen. I projektet undersöks hur institutionella rutiner och regelverk möter och kommer i konflikt med andra perspektiv och identiteter i omsorgsarbetet. Frågor som ställs här är vilka diskursiva uttryck denna konflikt får i omsorgssamtalet, och vad den betyder för de rollrelationer som skapas mellan omsorgsarbetare och brukare. Denna typ av forskningsfrågor kräver en metodansats där mikroanalyser av situerad interaktion tolkas genom forskarens etnografiska kunskap om kontexten (Tusting & Maybin 2007). Artikeln syftar till att visa exempel på hur en sådan metodansats kan tillämpas. Frågor som ställs är: Vad kan jag visa med hjälp av mikroanalyser? Vilken förståelse av de språkliga praktiker jag studerar kan ett etnografiskt förhållningssätt tillföra?

 • 114.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att utöva personcentrerad omsorg i möten med äldre med demens: Utmaningar och dilemman2014In: Svenskans beskrivning 33: Förhandlingar vid trettiotredje sammankomstenför svenskans beskrivning, Helsingfors den 15–17 maj 2013 / [ed] Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm, Helsingfors: Helsingfors universitet, 2014, p. 162-171Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studien som den här artikeln rapporterar från belyser en central aspekt av den kommunikativa verksamheten i vård och omsorg av äldre personer med demens. Mer specifikt ger den inblick i de utmaningar som det kan innebära att utöva personcentrerad omsorg i möten med individer som har en kognitiv funktionsnedsättning som begränsar möjligheter att etablera gemensam förståelse. Studien beskriver frågepraktiker i förhandlingar om hjälpinsats i multi-professionella vårdplaneringssamtal som omfattar äldre vårdtagare med demenssjukdom. Data i artikeln utgörs av videoinspelningar av fyra vårdplaneringsmöten på två olika äldreboenden. Ett genomgående mönster i samtalen är att yrkesutövaren tar sig rätten och tilldelas rätten att göra förantaganden och fatta beslut om frågor som rör den boendes livssituation, t.ex. genom att designa sina frågeinitiativ på ett sätt som uppmanar till bekräftande svar. Yrkesutövarnas frågepraktiker kan å ena sidan ses som ett smidigt sätt att hantera interaktionella problem och bevara parternas sociala ansikten. Å andra sidan begränsar yrkesutövarens påståendeformuleringar den boendes möjligheter att själv beskriva sin upplevelse. Mer flexibla frågepraktiker som på ett mer dynamiskt sätt tar till vara flerpartssamtalets potential skulle underlätta för yrkesutövaren att behålla den äldre som respondent.

 • 115.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Bridging language barriers in multilingual care encounters2014In: Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation, ISSN 0167-8507, E-ISSN 1613-3684, Vol. 33, no 1-2, p. 201-232Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present case study demonstrates how the multilingual practicesof a linguistically diverse workforce contribute to the functioning of a modernworkplace. Based on ethnographic fieldwork and recordings in a residentialhome for elderly people with dementia in Sweden, the article explores howmultilingual immigrant care workers creatively use their language skills toovercome linguistic boundaries and communicate with an elderly Kurdish resident.It is shown that despite the fact that the participants do not, or only to alimited extent, share a common language, the care workers manage to createmultilingual encounters that allow them to perform care tasks in an activitycontext where empathy and efficiency are of great importance. Although thedata in this study manifest the struggle of multilingual care workers to bridgelanguage barriers, the study also highlights the complexity of providingadequate and well-functioning care in today’s diverse society, where linguisticand cultural matching of clients and caregivers cannot always be obtained.These results are discussed in the light of new demands on Swedish (and morebroadly Western) care systems to adapt to the increasing number of multilingualolder people, who will become residents in care facilities.

 • 116.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Hantering av ramkonflikter i vårdplaneringssamtal på ett äldreboende2014In: Språk och interaktion, ISSN 2242-2277, E-ISSN 2242-2285, Vol. 4, no 1, p. 9-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I den här artikeln undersöks hur ramkonflikter, dvs. spänningar som kan föreligga mellan olika behov och syften, hanteras i multiprofessionella samtal på vårdplaneringsmöten, där klienten själv deltar. Analysen visar att de professionella parterna orienterar sig på olika sätt mot de olika uppgifter och syften som mötet rymmer.  Resultaten kan utveckla förståelsen av multiprofessionella samtal i vården, med betoning på behovsbedömningssamtal.

 • 117.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Rätt svenska på äldreboendet2013In: Språk i undervisning: Rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj, 2012 / Papers from the ASLA Symposium in Linköping, 11-12 May, 2012 / [ed] Christina Rosén, Per Simfors, Ann-Kari Sundberg, Linköping/Växjö: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap , 2013, p. 23-36Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln ger ett kritiskt perspektiv på den arbetsplatsförlagda svenskundervisning för anställda med annat modersmål som inom ramen förutbildningsprogrammet Språksam har genomförts inom äldreomsorgen. Författaren kommer fram till att programmet har inneburit att språket sätts i fokus på ett ganska oreflekterat sätt och görs till syndabock för alla möjliga problem inom verksamheten. Både samarbetssvårigheter och organisatoriska tillkortakommanden tolkas som språkliga problem med risk för att ansvaret för problemen läggs på den andraspråkstalande medarbetaren. Undersökningen visar också hur det som uppfattas som bristande språkfärdighet hos andraspråkstalare i själva verket kan vara ett uttryckför mera generella problem i den kommunikativa praktiken inom verksamheten. För att uppnå de högt ställda målen inom SpråkSam krävs enligt författaren ett nytänkand eoch en från arbetsplatsen fristående utbildning med långsiktiga mål.

 • 118.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  'You're doing everything just fine': Praise in resiential care settings2016In: Discourse Studies, ISSN 1461-4456, E-ISSN 1461-7080, Vol. 18, no 1, p. 64-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the use of praise in caregiving of nursing home residents with dementia in Sweden. The data consist of video-recordings of staff–resident interaction in residential care settings where caregivers assist residents with personal hygiene. High-grade assessments accomplishing praise or a compliment such as ‘jättebra’ (‘great’) are routinely used online, simultaneously withthe care activity, by the caregiver when the residents are requested to undertake manual tasks ontheir own, such as tooth brushing, washing, dressing, and getting out of bed. It is shown that the primary function of the assessments is to encourage someone to do something, which is discussedas an institutionally related problem. These results contrast with prior research on domiciliary care in Sweden and Denmark, which show that high-grade assessment terms formulated so as toaccomplish praise or a compliment are reserved for situations where the home helper’s institutional role as the senior citizen’s helping hand is downplayed. It is argued that a more sensitive use of assessments and a higher awareness of the social norms concerning epistemic primacy may be a step toward implementing person-centeredness in residential care for older people.

 • 119.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Äldreboendet som flerspråkig arbetsplats: Policy och praktik2013In: Svenskans beskrivning 32: Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13–14 oktober 2011 / [ed] Björn Bihl, Peter Andersson, Lena Lötmarker, Karlstad: Karlstads universitet, 2013, p. 102-113Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Projektet Omsorg som språkarbete: Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen fokuserar andraspråkstalares arbetssituation på arbetsplatser i äldreomsorgen. Bakgrunden till projektet är de förändringar av arbetslivet som brukar kopplas till den så kallade nya ekonomin, och som ibland benämns den nya arbetsordningen. För arbete inom vård och omsorg, som står i fokus i projektet, innebär det att handfasta och konkreta arbetsuppgifter utökats med betydligt mer komplexa uppgifter som exempelvis dokumentation och kontaktmannaskap. När kraven på språklig och kommunikativ kompetens ökar riskerar de som inte uppfyller dem att bli utan arbetsuppgifter och på sikt hamna utanför arbetslivet. En kategori som är särskilt utsatt är anställda med annat modersmål än svenska. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en såväl vidgad som fördjupad förståelse för vad som brukar beskrivas som bristfälliga kunskaper i svenska och de problem med marginalisering som är förknippade med detta. Hur påverkar de ökande kraven de anställdas möjligheter att delta i centrala arbetspraktiker på arbetsplatsen? Vilka problem uppstår och hur löses de? Vår teoretiska utgångspunkt är att språklig kompetens, såväl skriftlig som muntlig är en del av ett socialt sammanhang. Empiri kommer att innefatta identifiering och analys av skriftpraktiker och samtalspraktiker på arbetsplatsen samt relationen dem emellan. Detta sker med hjälp av en kombination av etnografi (deltagande observation och intervjuer)och mikroanalys av språk och interaktion. Även textanalyser ingår som en komponent i blottläggandet av skrift- och samtalspraktiker. Projektet är tänkt att bedrivas som två delstudier. I delstudie 1 undersöks skriftpraktiker medan delstudie 2 fokuserar samtalspraktiker. Målet är att utveckla metoder som verksamheten kan använda. Förändringsarbetet med praktikerna förväntas leda fram till en effektivare kommunikation vilket även gynnar brukarna i omsorgen.

 • 120.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Karlsson, Anna-Malin
  Uppsala universitet.
  Nikolaidou, Zoe
  Södertörns högskola.
  Skrift- och samtalspraktiker i äldreomsorgen: Rapport från projektet Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur påverkas arbetet på arbetsplatser i äldreomsorgen av ett ökat fokus på läsande och skrivande? Det är den övergripande frågeställningen i ett forskningsprojekt som bedrivits på tre äldreboenden under åren 2010-2011: Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen. I den här rapporten diskuteras de viktigaste slutsatserna från projektet, som består av två delstudier, en med fokus på skrift och en med fokus på samtalspraktiker. Språkforskarna Gunilla Jansson, Anna-Malin Karlsson och Zoe Nikolaidou har undersökt hur texter och samtal fungerar som arbetsredskap i det dagliga omsorgsarbetet, som till stor del handlar om att anpassa omsorg och bemötande efter de specifika individernas behov. Författarna visar hur institutionens ramar och regelverk lätt kommer i konflikt med andra mer personliga aspekter av omsorgsarbetarens yrkeskunskap. I både samtalsstudien och skriftbruksstudien handlar det om hur standardisering och likformighet krockar med en önskan om att se till unika individer och personliga detaljer. I rapporten diskuteras de strategier som de anställda har utvecklat för att hantera de motstridiga krav som den muntliga och skriftliga kommunikationen med och om de boende för med sig. Rapporten uppmuntrar till fortsatt reflektion kring arbetsplatsens muntliga och skriftliga genrer och hur de kan stödja olika aspekter av yrkeskunskap. Varje kapitel avslutas med förslag på frågor som personalen kan arbeta vidare med utifrån de iakttagelser som gjorts i projektet.

 • 121.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nikolaidou, Zoe
  Work-identity in ethnographic research: Developing field roles in a demanding workplace setting2013In: International Journal of Qualitative Methods, ISSN 1609-4069, E-ISSN 1609-4069, Vol. 12, p. 152-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we problematize our field roles as two linguistic ethnographers who aim to study the communication and documentation practices drawn upon by care workers in elderly care facilities in Sweden. Our field roles are discussed in relation to the complex nature of care workers’ knowledge and competence, which results from three different aspects of their work-identities: institutional, professional, and individual. As researchers, we found ourselves in constant dialogue with the research participants, and our field roles were continuously shaped and reshaped according to the individuals and the situations in which we became involved. Even aspects of our own identities taken into the field, such as our background and personal qualities, proved to be important in establishing good relations with the care staff. Coming closer to the participants’ professional identity proved to be of utmost importance for interpreting their choices and decisions in the workplace. Identity negotiation is discussed here as a constructive way of discussing ethnographic field roles in the research field.

 • 122.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Plejert, Charlotta
  Linköpings universitet.
  Taking a shower: Managing a potentially imposing activity in dementia care2014In: Journal of Interactional Research in Communication Disorders/Equinox, ISSN 2040-5111, E-ISSN 2040-512X, Vol. 5, no 1, p. 27-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on an activity routinely carried out in elderly care: taking ashower. The care setting is two nursing homes in Sweden hosting elderly people with dementia. The data consist of transcriptions of three caregivers’ interaction with their residents prior to, and during the performance of the shower task. While the shower routinely is rejected by the care recipient in these settings, the article demonstrates alternative ways of performing the task that are less imposing for the elderly person and that may maintain the care recipient’s dignity and sense of autonomy. The way opposition occurs during the course of the activity depends on how the care worker frames the performance of the task. When physical action is embedded and aligned with the care recipient’s concerns, the washing of the body progresses more smoothly. The article highlights the importance of allowing the care recipient to feel that her priorities form the basis for how the activity should proceed. The implications of this study for the care system are discussed in terms of providing opportunities for caregivers and elderly persons to build relationships of mutual trust and support.

 • 123.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Plejert, Charlotta
  Lindholm, Camilla
  The social organization of assistance in multilingual interaction in Swedish residential care2019In: Discourse Studies, ISSN 1461-4456, E-ISSN 1461-7080, Vol. 21, no 1, p. 67-94Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we explore the organization of assistance in multilingual interaction in Swedish residential care. The data that form the basis for the study cover care encounters involving three residents with a language background other than Swedish, totalling 13 hours and 14 minutes of video documentation. The empirical data consists of a collection of 134 instances where residents seek assistance with the realization of a practical action. For this article, three examples that involve the manipulation of an object have been selected for analysis. We use the concept of ‘recruitment’ to encompass the various methods by which assistance is sought in the care encounter. In the first example, the need for assistance concerns the transfer of an object that is recognizable and physically available for both participants. This, in combination with the resident’s gestural work that pinpoints the description of the action, facilitates its realization. In the second and third examples, the realization of the action becomes more difficult because the object involved is not recognizable for the caregiver. The article highlights the collaborative ways in which residents manage to support their talk through bodily practices, and the strong and empathetic engagement with which caregivers become involved in interpreting the meaning of these practices. Finally, we discuss the implications of our findings for care provision in multilingual circumstances.

 • 124.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Language brokering in multilingual caregiving settings2016In: Communication & Medicine: An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society, ISSN 1612-1783, E-ISSN 1613-3625, Vol. 13, no 3, p. 277-290Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using the methodology of conversation analysis to examine audio-recorded multi-party conversations between a Swedish-/Farsi-speaking resident and multilingual staff in a Swedish residential home, this article describes a practice for establishing shared understanding by one caregiver enacting the role of language broker. The focus is on caregiving settings where caregivers assist an elderly person with her personal hygiene. We demonstrate how brokering is used to (1) maintain the conversational flow in a small talk sequence and (2) address the contents in the resident’s complaints. The article thus advances our understanding of language brokering as an activity that multilingual staff in a linguistically asymmetrical workplace setting take on to assist a colleague in performing client-oriented activities.

 • 125.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Vårdelever om flerspråkighet på arbetsplatsen2017In: Språk och norm: Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21−22 april 2016 / [ed] Saga Bendegard, Ulla Melander Marttala, Maria Westman, Uppsala: ASLA: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap , 2017, p. 45-54Conference paper (Refereed)
 • 126.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Plejert, Charlotta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages. Linköping University, Sweden.
  Managing complaints in multilingual care encounters2017In: Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, ISSN 0167-8507, E-ISSN 1613-3684, Vol. 36, no 3, p. 313-345Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Troubles-telling and complaints are common in contexts of care for older people and need to be managed by care staff in a respectful manner. This paper examines the handling of an older person’s complaints in multilingual care encounters that involve participants who do not share a common language. The data consist of video-recordings and ethnographic fieldwork in a residential home for older people in Sweden that is characterised by a variety of languages and backgrounds. The findings are based on analyses of multi-party interactions involving an Arabic-speaking resident and caregivers with different levels of knowledge in different languages. We focus on complaint sequences when the resident expresses a negative stance (displeasure, anger, etc.) towards some difficult circumstance. Using the methodology of conversation analysis, we analyse the affect-regulating work through which the caregivers attempt to turn a pressing situation into a moment of cheerfulness and intimacy. The analyses bring to light the multilingual practices that the caregivers draw upon in pursuing this work, such as translating and giving voice to the resident’s complaining.

 • 127. Johannessen, Janne Bondi
  et al.
  Larsson, Ida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nominal agreement in attrition2013Conference paper (Other academic)
 • 128.
  Johansson, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Vi-känsla och informationskedjor i komplexa organisationer: Några medarbetares upplevelser av internkommunikationen på Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen handlar om hur några medarbetare upplever internkommunikationen på Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland och om hur informationskedjor påverkar vi-känslan på arbetsplatsen. Undersökningen bygger på intervjuer med sju anställda från olika delar av organisationen. Analysen bygger på kommunikationsetnografisk teori och centrala begrepp är praktikgemenskap, kedjor av kontakter samt deltagande och reifikation. Resultatet visar att det finns olika typer av deltagare som ingår i ett antal överlappande praktikgemenskaper. Medarbetarna har olika förutsättningar för deltagande och upplevelsen av internkommunikationen varierar beroende på var i organisationen man arbetar. Förväntningarna på hur man ska få information skiljer sig delvis åt. Flera medarbetare upplever att det finns en brist på rutiner vilket leder till att det inte alltid är tydligt vem som ska informeras om vad och vilka kanaler som ska användas. Undersökningen visar också att vissa informationskedjor kan stärka vi-känslan på arbetsplatsen och att vilka kedjor deltagaren inkluderas i har stor betydelse för delaktigheten. Information om vad medarbetare i andra delar av organisationen gör har stor betydelse för upplevelsen av att det finns ett övergripande ”vi”, medan brist på information kan skapa en ”vi och de”-känsla. Att veta vad andra gör kan dels vara ett sätt att skapa samhörighet, dels ett sätt att effektivisera arbetet. Samtidigt pågår många olika projekt vilket gör det svårt att skapa den överblick som efterfrågas. Medarbetarna måste också hantera stora mängder information vilket ställer stora krav på deras förmåga att sålla.

 • 129.
  Jonsson Sandström, Emma
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Samverkan och kvalitet – vad betyder det egentligen?: En semantisk kartläggning på Umeå universitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien har jag undersökt orden samverkan och kvalitet, för att se vilka betydelser de tillförs när de används av anställda vid Umeå universitet. Syftet med studien har varit att göra en semantisk kartläggning av hur orden används och uppfattas vid universitetet, och att försöka se om det finns någon skillnad mellan universitetets fyra fakulteter.

  Med hjälp av sonderande intervjuer tog jag fram en rad förslag på begreppskännetecken för båda orden. Dessa begreppskännetecken utgjorde sedan grunden för en enkätundersökning. Enkätundersökningens syfte var att ta fram de mest prototypiska kännetecknen för vardera ordet. För att belysa de sociala aspekter av betydelse som en renodlad prototypundersökning förbiser, har jag även tillämpat ramsemantisk analys och kritisk diskursanalys på mitt material.

  Resultaten visar att det finns några begreppskännetecken som kan sägas vara prototypiska för samverkan och kvalitet. De visar dock också på att det förekommer begreppskännetecken som är mycket kontroversiella, och oenigheterna syns oftare inom än mellan fakulteterna. Det visar sig med andra ord att det är högst individuellt vilka ramelement som finns i informanternas semantiska ramar för samverkan och kvalitet. De mest omtvistade ramelementen är de som på olika sätt berör finansiering av samverkansprojekt, och hur olika typer av finansiering eventuellt påverkar kvaliteten på forskningen. Att just dessa är kontroversiella tolkar jag som ett utslag av en pågående, övergripande samhällsförändring som bland annat innebär en marknadsanpassning av universiteten. 

 • 130.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  2018 kan vi vänta oss mer språkpolitik2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 131.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att skilja på de och dem: Ett tipsresultat2016In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, no 26, p. 231-234Article in journal (Other academic)
 • 132.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Bakläxa för SvD: slarv i högsommarvärmen2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 133.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Den svenska språkvårdens centralstyrning2015In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 25, p. 186-189Article in journal (Other academic)
 • 134.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Det finns betydligt värre hot mot svenskan än lånorden2018In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 135.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Det vore en vinst att göra sig av med dem2016In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 136.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Djärv stilist får orden att flyga2017In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 7, p. 34-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 137.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Du gick före bland vanligt folk2017In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 3, p. 44-45Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 138.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Därför låter vi inte som Lasse Kronér2014In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 139.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Därför är stockholmskans e på väg att utrotas2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 140.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Då öppnas läsarnas inlärda irritation upp2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 141.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  En hälsning med väldigt mycket jul2014In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 142.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  En liten språklig detalj - det ska vi forska om!2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 143.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  En skandinavisk specialitet som språkvetare dömde ut2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 23 majArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 144.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Engelsk skola ger större förlust än vinst2018In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 145.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Enter ett nytt ord i det svenska språket2018In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 146.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Ett flerspråkigt Norden är möjligt2016In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, no 1, p. 8-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 147.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Finlandssvenskan mister sin exotism2017In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, no 3, p. 26-28Article, book review (Other academic)
 • 148.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Flerspråkare hoppar lätt från svenska till arabiska2017In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 149.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Forskaren, studenten, folkbildaren, humanvetenskapernmas retorik - och artikeln2014In: Vetenskapsretorik: Hur vetenskapen övertygar och övertalar / [ed] Bo Lindberg, Göteborg: Kungl Vetenskaps- och Vitterhetssamhället , 2014, 1, p. 33-46Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The article takes it point of departure from the concepts of practice communities and mediating tools.Following Swales 1990 and Blåsjö 2004, it is argued that an academic discipline constitutes a practicecommunity, developing specified and standardized mediating tools for the purpose of internal communication.Genres and linguistic features discussed at some length are research article introductions,in relation to the cars model (Swales), and different kinds of hedges. The dialogical nature of thesetools is underlined. The student’s learners approach to academic writing is analysed in terms of conflictingpractice communities, the student’s and the research scholar’s. Finally, some attention is paid tothe research scholar writing for a general public audience; the lack of well defined practice communitiesforces the writer to rely on the general discourse on the subject in question – examples are drawnfrom linguistics. The conclusion is the need of a deeper textual awareness among research scholars.

 • 150.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Fredrik Reinfeldt bäst i Åsa Romsoms test2014In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
1234567 101 - 150 of 463
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf