Change search
Refine search result
12345 101 - 150 of 242
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  ILO kritiserar Sverige för hanteringen av Laval-målet2013In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, no 15 aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den svenska Arbetsdomstolen och ”lex Laval” får allvarlig kritik från FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO, i ett yttrande som ger regeringen åtskilligt att tänka på. Samtidigt måste den bestämma sig för om den ska rätta sig efter Europeiska kommissionens kritik mot de svenska reglerna om tidsbegränsade anställningar, eller om den ska ta risken att dras inför EU-domstolen.                       

 • 102.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  ILO:s föreningsfrihetskommitté: Trojkans krav underminerar hela Greklands arbetsmarknadssystem2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  De åtstramningsåtgärder som Greklands regering vidtagit i utbyte mot det ekonomiska stödpaketet från ”trojkan” kränker föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar. Det framkommer i en färsk rapport från ILO:s föreningsfrihetskommitté, som menar att ingreppen hotar att underminera hela systemet för arbetsmarknadsrelationer i landet.

 • 103.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Ingen diskriminering att strejkande sköterskor fick mer betalt än de som skrev på utan strid2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Att sjuksköterskorna i fackförbundet Tehy fick högre lön än de som var organiserade i SuPer betyder inte att de senare var diskriminerade därför att de valt att gå med i en viss facklig organisation. Lika lite blev Tehys medlemmar diskriminerade när de fick lägre lön än sköterskor som omfattades av ett annat kollektivavtal än Tehys. Den slutsatsen drar Finlands Högsta domstol i två färska domar.

 • 104.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Inget krav på kollektivavtalsenliga villkor i svenska upphandlingskontrakt2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3–4Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Leverantörer av tjänster till svenska myndigheter kommer även i fortsättningen att kunna konkurrera med löner och andra anställningsvillkor under kollektivavtalens nivåer. Den 30 november röstade riksdagens majoritet emot den del av regeringens förslag till nya upp-handlingslagar som skulle göra det obligatoriskt att ställa upp arbetsrättsliga kontraktsvillkor vid offentlig upphandling.

 • 105.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Inget skadestånd för felaktiga anställningsbevis2009In: EU och arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3008, no 2, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nej, Ruben Andersen får inget skadestånd för att Skælskør kommun fem gånger gav honom felaktiga anställningsbevis. Hans anställningar var inte kortvariga i den mening som avses i direktivet om arbetsgivarens upplysningsplikt (91/533) och därför räckte det att kommunen rättade anställningsbevisen. Det blev domen när Danmarks Højesteret till slut avgjorde målet Ruben Andersen.

 • 106.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  "Inte meningsfullt förhandla om nya arbetstidsregler"2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknadens parter står för närvarande alltför långt från varandra för att det ska vara meningsfullt att förhandla om EUs arbetstidsregler. Det skriver Europafacket EFS i sitt svar på kommissionens första samråd om översynen av arbetstidsdirektivet (se EU & arbetsrätt nr 1/2010 sid 4). Arbetsgivarorganisationen BusinessEurope vill vänta med att ta ställning till frågan om förhandlingar.

 • 107.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Inte möjligt kräva tysk minimilön när arbetet ska utföras i Polen2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Myndigheterna i den tyska delstaten Nordrhein- Westfalen kan inte kräva att en under-leverantör vid offentlig upphandling ska betala tysk minimilön om arbetet helt och hållet ska utföras av arbetstagare i en annan medlemsstat. Det konstaterar EU-domstolen, föga förvånande, i en färsk dom. 

 • 108.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Island stämt inför Efta-domstolen för krav på sjuklön och arbetsskadeförsäkring vid utstationering2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det strider mot utstationeringsdirektivet att utsträcka nationella regler som innebär att arbetsgivare från andra medlemsstater måste betala sjuklön och teckna arbetsskadeförsäkring. På dessa punkter förutsätter direktivet att arbetstagarna skyddas av hemstatens lag. Det menar Eftas övervakningsmyndighet ESA, som har väckt talan i Efta-domstolen mot Island.

 • 109.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kammarrätt godkänner karenskrav vid upphandling av inhyrd arbetskraft2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det karensvillkor som Västra Götalandsregionen ställde upp när den upphandlade läkar-sekreterartjänster strider varken mot lagen om offentlig upphandling eller mot EU:s direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (2008/104), skriver Kammar-rätten i Göteborg i en ny dom.   

 • 110.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kan barnbyföräldrar undantas från EU:s arbetstidsregler?2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Är arbetet som barnbyförälder av en sådan särskild art att medlemsstaterna inte behöver till-ämpa arbetstidsdirektivets regler om vila, begränsning av veckoarbetstiden och nattarbete på det? Det är frågan i ett mål som den finska Högsta domstolen har hänskjutit till EU-domstolen för förhandsavgörande. Svaret kan bli avgörande för om kärandena ska ha rätt till lönetillägg för övertidsarbete och arbete på kvällar, nätter och söndagar.

 • 111.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kan polsk lag hindra finska fack från att företräda sina medlemmar – och vad kan ingå i utstationerads minimilön?2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett stort mål, vars utgång kan få avgörande betydelse för fackförbundens möjligheter att företräda sina medlemmar i domstol, har hänskjutits till EU-domstolen av Satakunta tingsrätt i Finland. Den grundläggande frågan i tvisten är vilken lön 186 elektriker från Polen hade rätt till enligt utstationeringsdirektivet (96/71) när de arbetade vid kärnkraftverksbygget i Olkiluoto. Men innan tingsrätten kan avgöra den frågan måste den ta ställning till om det finska Elektrikerförbundet över huvud taget har rätt att föra deras talan. Såväl den danska som den svenska regeringen har yttrat sig i målet vid sidan av den finska.

 • 112.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kohandel om bemanningsarbete och arbetstider banar väg för direktiv2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett direktiv om arbete i bemanningsföretag och ett ändrat arbetstidsdirektiv är i sikte, sedan EU:s arbetsmarknadsministrar den 9 juni 2008 nått en politisk överenskommelse om bådadera. Överenskommelsen möjliggjordes genom en "dirty deal" där den brittiska regeringen gav upp sitt motstånd mot bemanningsdirektivet, mot att de andra medlemsländerna gick med på att behålla möjligheten att göra undantag från arbetstidsdirektivets regel om högst 48 timmars veckoarbetstid genom individuella avtal mellan arbetsgivare och enskilda arbetstagare.

 • 113.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kollektivavtal får tillämpas även på oorganiserad, anser generaladvokat2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Danska kollektivavtal som genomför direktivet om arbetsgivarens upplysningsplikt (91/533) får tillämpas även på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande fackliga organisationen. Det anser generaladvokaten Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i sitt förslag till dom i målet Andersen.

 • 114.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kollektivavtal om pensioner hindrade arbetstagares fria rörlighet2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 1, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett av British Airways kollektivavtal om pensioner är oförenligt med reglerna om fri rörlighet för arbetstagare och kan inte tillämpas som hittills, konstaterar EU-domstolen i en dom från början av mars.

 • 115.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kollektivavtals efterverkan binder förvärvaren vid företagsöverlåtelse2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Även villkoren i ett kollektivavtal som har upphört att gälla blir bindande för den nya arbetsgivaren vid en företagsöverlåtelse, om kollektivavtalet har efterverkan enligt nationell rätt. Det står klart efter en färsk dom från EU-domstolen om tolkningen av direktivet om överlåtelse av företag (2001/23).

 • 116.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommentar till AD 2016 nr 162016In: Lag & Avtal, ISSN 0349-7143, no 10, p. 31-31Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln kommenterar Arbetsdomstolens dom i ett mål (55/2016) som är en del i en större strid mellan Byggnadsarbetareförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier om vilka villkor arbetstagare som utstationeras till Sverige har rätt till.

 • 117.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen avvisade Byggnads klagomål2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 4, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Europeiska kommissionen står fast vid sin uppfattning att Sverige inte har gett det polska företaget Kormal Spolka zoo otillåtet statsstöd genom att undanta detta från skyldigheten att betala sociala avgifter för arbetstagare som utstationeras till Sverige.

 • 118.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen ger sig inte om EU-regler för gränsöverskridande avtal2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur kan man åstadkomma större rättssäkerhet i tilllämpningen av de gränsöverskridande avtal som sluts i multinationella företag? Det frågar Europeiska kommissionen i ett arbetspapper där den bjuder in alla intresserade att lämna synpunkter.

 • 119.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen går vidare med förslaget om nya utstationeringsregler2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3–4Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det hjälpte inte att elva medlemsstaters parlament gav ”gult kort” åt Europeiska kommis-sionens förslag om ändringar i utstationeringsdirektivet (EU & arbetsrätt nr 1/2016 s. 1). I ett meddelande tillbakavisar kommissionen alla invändningar.

 • 120.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kommissionen i Viking Line-målet: EG-domstolen inte rätt instans pröva stridsåtgärder2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kommissionen tvivlar på att EG-domstolen är rätt instans för att bedöma om en facklig stridsåtgärd kan rättfärdigas eller inte. Den föredrar att detta regleras av nationell rätt. Det sade Knut Simonsson från Europeiska kommissionens rättstjänst när EG-domstolen höll muntlig förhandling i målet mellan Viking Line och Finlands Sjömansunion (FSU)/Internationella Transportarbetarefederationen (ITF) den 10 januari.

 • 121.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen kräver att tyska pensionsavtal sägs upp2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 1, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Europeiska kommissionen tar nu i med hårdhandskarna för att få Tyskland att omedelbart rätta sig efter den dom från i somras där EU-domstolen slog fast att kommunala arbetsgivare inte kan sluta kollektivavtal om vilka försäkringsgivare som ska få förvalta de anställdas pensioner utan att upphandla tjänsten över hela EU.

 • 122.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen manar: Undersök hur arbetsrätten passar de nya arbetsmönstren i delningsekonomin2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Medlemsstaterna bör undersöka om deras arbetsrättsliga regler tillgodoser behoven hos människor som arbetar i delningsekonomin, och förklara hur de ska tillämpas på de nya arbetsmönstren. Det är en av punkterna i den vägledning som Europeiska kommissionen har publicerat för att få medlemsländerna att uppdatera olika delar av sina regelverk så att de fungerar för nya affärsmodeller.

 • 123.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen vill ha bättre information om anställningsvillkor2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Medlemsstaterna måste förbättra tillgången till information om de arbets- och anställningsvillkor som utländska tjänsteleverantörer ska tillämpa när de utstationerar arbetstagare till deras territorier. Det skriver Europeiska kommissionen i ett meddelande om ökat administrativt samarbete vid utstationering av arbetstagare.

 • 124.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommissionen vill undanta småföretag från arbetsmiljöregler2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. febr.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I de nordiska länderna måste små företag följa samma arbetsmiljöregler som de stora. Men det ska det bli ändring på föreslår EU-kommissionen, som vill införa mindre strängare regler för småföretag.

 • 125.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kommissionen väcker talan mot Tyskland: Tjänstepensioner måste upphandlas i hela Europa2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är offentliga arbetsgivare förhindrade att sluta kollektivavtal om vilken försäkringsinrättning som ska hantera de anställdas tilläggspensioner? Det är frågan i ett nytt mål i EG-domstolen, vilket väckt stor oro både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan.

 • 126.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommittén för sociala rättigheter prövar Bedriftsforbundets klagomål2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Innebär det en kränkning av föreningsfriheten enligt den Europeiska sociala stadgan att man i praktiken inte kan få fast anställning i norska hamnar om man inte är medlem i Norsk Transportarbeiderforbund? Det menar Bedriftsforbundet, en organisation för små och medelstora företag, som har klagat till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

 • 127.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kunde bättre upphandling ha förhindrat tågstrejken?2014In: Festskrift till Catharina Calleman: I rättens utkanter / [ed] Annina H. Persson, Lotti Ryberg-Welander, Uppsala: Iustus förlag, 2014, p. 13-29Chapter in book (Other academic)
  Download (pdf)
  bilaga
 • 128.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kännbara påföljder för arbetsgivare som anställer illegala invandrare2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetsgivare som anställer illegala invandrare ska få kännbara påföljder om Europeiska kommissionen får som den vill. I våras lade den fram ett förslag till direktiv om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistats olagligt i EU. Det innehåller också regler som ska stärka dessa arbetstagares position i förhållande till sina arbetsgivare.

 • 129.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  LO och TCO klagar till Europarådet över Lavaldomens konsekvenser2012In: EU & Arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Begränsningarna i rätten att vidta stridsåtgärder mot utländska företag och det strikta skadeståndsansvar som den svenska Arbetsdomstolen ålade fackförbunden i Lavalmålet har fått sådana konsekvenser att Sverige bryter mot sina förpliktelser enligt den Europeiska sociala stadgan. Det skriver de fackliga centralorganisationerna LO och TCO i ett klagomål till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

 • 130.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Läckt utkast till direktiv enade svenska parter2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett utkast till ändringar i utstationeringsdirektivet (96/71) som läckte från Europeiska kommissionen fick de svenska centralorganisationerna för arbetsgivare och fackförbund att gemensamt skriva och be kommissionen tänka om. De har visserligen fortfarande motsatta uppfattningar om huruvida direktivet alls bör ändras, men innehållet i utkastet gjorde båda sidor lika oroliga.

 • 131.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Lönebildningen het potatis när EU tar fastare grepp om medlemsländernas ekonomiska politik2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 1, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Alla medlemsländer kan komma att få rekommendationer från EU om hur höga lönerna kan få bli och på vilken nivå löneförhandlingarna bör föras, oavsett om de går med i den nya Euro plus-pakten eller ej. Det är följden av beslut som fattades redan förra året. Nu diskuteras procedurer som ska sätta hårdare press på medlemsstaterna att också följa rekommendationerna. Fackliga organisationer har reagerat kraftigt mot att EU ska ha synpunkter på lönebildningen. Arbetsgivarorganisationen BusinessEurope däremot menar att parterna måste erkänna att det fi nns nödsituationer då regeringarna måste gripa in.

 • 132.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  – Medlemsstaterna avgör själva vem som omfattas av kollektivavtal2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vem som "omfattas" av ett kollektivavtal måste avgöras enligt nationell rätt. Därför kan och ska danska kollektivavtal som genomför arbetsrättsliga direktiv tillämpas även på oorganiserade arbetstagare. Det hävdar både den danska och den svenska regeringen i sina yttranden till EG-domstolen i målet Ruben Andersen (se EU & arbetsrätt nr 3/2007 sid 3).

 • 133.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Medlemsstaterna fick rätt i dragkamp om EU-tjänstemäns löner2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det är medlemsstaternas regeringar som avgör om det har inträffat ”en allvarlig och plötslig försämring av den ekonomiska och sociala situationen”, och därmed också om lönerna för tjänstemännen vid EU:s institutioner automatiskt ska räknas upp, eller om de ska beräknas enligt en undantagsregel. Det har EU-domstolen nu slagit fast i en dom som sätter punkt (?) för en mångårig dragkamp mellan Europeiska kommissionen och ministerrådet.

 • 134.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Medlemsstaterna måste se till att arbetsrättsliga regler följs av leverantörer vid offentlig upphandling2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I fortsättningen måste medlemsstaterna säkerställa att leverantörer som får offentliga kontrakt uppfyller sina miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter. Det sägs uttryckligen i de tre nya EU-direktiv om offentlig upphandling som antogs i februari. På flera sätt framgår det av direktiven att konkurrensen om de offentliga kontrakten inte ska ske till priset av att arbetstagares rättigheter urholkas. De framhåller också mer än tidigare att det är tillåtet, ibland till och med rekommendabelt, att ta andra hänsyn vid offentlig upphandling än rent ekonomiska.

 • 135.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Ministerrådet avvärjde inblandning i svensk lönebildning2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Svenska löner bör vara mer flexibla, särskilt i de lägre skikten. Det menar Europeiska kommissionen, som hoppades att ministerrådet skulle rekommendera Sverige att göra något åt detta. Men medlemsländernas arbetsmarknadsministrar kom fram till att en sådan uppmaning skulle vara oförenlig med det svenska systemet för lönebildning, framgår det av dokument som speglar en pågående kraftmätning mellan tjänstemän och politiker om styrningen av den ekonomiska politiken.

 • 136.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Möjlighet överföra intjänad rätt till tjänstepension struken i ändrat direktivförslag2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trots att Europeiska kommissionen lagt fram ett nästan helt omarbetat förslag kunde medlemsstaternas regeringar vid sitt möte i början av december inte nå någon politisk överenskommelse om direktivet om "bättre möjligheter att överföra kompletterande pensionsrättigheter". Inte ens detta namn finns längre kvar, eftersom det nya förslaget har en annan tyngdpunkt än det ursprungliga.

 • 137.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nordic opposition to minimum wage shows lack of solidarity?2012In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, Vol. mayArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Should we have a statutory minimum wage? Absolutely not say Nordic trade unions, and they’re usually backed by employers’ organisations. It’s an attitude people elsewhere in Europe find difficult to understand.       

 • 138.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nordic worry over EU internal market package2012In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The European Commission’s proposal for how to apply the EU directive on the posting of workers must not limit our powers to control foreign companies! That was the unified message from government officials, authority representatives, the social partners and researchers from all Nordic countries when they met in Oslo to discuss how to deal with what remains of the  the so-called internal market package.

 • 139.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nordisk oro inför EU-direktiv om den inre marknaden2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. Okt.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Europeiska kommissionens förslag om hur EU:s utstationeringsdirektiv ska tillämpas får inte begränsa våra möjligheter att kontrollera utländska företag! Om detta rådde total enighet när regeringstjänstemän, myndighetsföreträdare, arbetsmarknadens parter och forskare från alla de nordiska länderna möttes i Oslo för att dryfta hur man ska ställa sig till det som återstår av s.k. inre marknads-paketet.

 • 140.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Nordisk reaktion på grönboken: Kollektivavtal gör vår arbetsrätt flexibel2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rör inte vår arbetsrätt! Så kan man, en smula hårdraget, sammanfatta reaktionen i de nordiska länderna på Europeiska kommissionens grönbok "En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar" (se EU & arbetsrätt nr 4/2006 sid 6).

 • 141.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nordiska parlament underkänner kommissionens förslag om stridsåtgärder2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Som förslaget till Monti II förordning nu ser ut kan det helt enkelt inte antas – det vore inte förenligt med EU:s fördrag. Det menar både det danska Folketingets Europautskott och den svenska och den finska Riksdagen, som har beslutat utnyttja den förstärkta möjlighet till så kallad subsidiaritetsprövning som infördes med Lissabon-fördraget. Om tillräckligt många nationella parlament på samma sätt ifrågasätter förslaget är Europeiska kommissionen tvungen att ompröva det. Det vore i så fall första gången det händer.

 • 142.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Norge och Finland håller med Island om vad som kan ingå i minimilön2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 1, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Både den norska och den finska regeringen menar att sjuklön kan ingå i den minimilön som utstationerade arbetstagare har rätt till, och stöder Island som stämts inför Efta-domstolen av övervakningsmyndigheten ESA.

 • 143.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Norges regering beredd ändra regler om arbetsvillkor i offentliga kontrakt2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Norges regering är beredd att delvis tillmötesgå klagomålen från Eftas övervakningsorgan ESA mot den reglering som syftar till att uppfylla landets förpliktelser mot ILO enligt konvention nr 94 om arbetsklausuler i offentliga kontrakt. Det framgår av ett förslag som Arbeidsdepartementet och Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sänt ut på remiss (høring).

 • 144.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Norska regler om föräldraledighet diskriminerar män anser ESA2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3–4Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Norges regler om föräldraledighet diskriminerar män och strider mot EES-rätten, hävdar Eftas övervakningsmyndighet ESA i en formell underrättelse från i somras. Inte alls, svarar den norska regeringen.

 • 145.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nu får även Sverige regler om anmälningsskyldighet och kontaktperson vid utstationering2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Till sist ska nu även Sverige få lagregler om anmälningsskyldighet och kontaktperson för utländska företag som utstationerar arbetstagare i landet. En lagrådsremiss, dvs. ett utkast till proposition, överlämnades av regeringen den 13 december och lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

 • 146.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Nu omfattas även Danmark av Bryssel-förordningen2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan den 1 juli 2007 omfattar förordningen om domstols behörighet och erkännande av domar på privaträttens område (44/2001, den s.k. Bryssel I) även Danmark.

 • 147.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Ny dragkamp om utstationering2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. Sept.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad betyder Europeiska kommissionens förslag till nya regler om utstationering av arbetstagare för de nordiska länderna? Kommer kontrollen av arbetstagarnas villkor att förbättras – eller rentav att försvagas? Det är frågor som ska dryftas vid ett nordiskt seminarium i mitten av september, för att ge underlag för de fortsatta förhandlingarna om förslagen

 • 148.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya europeiska avtal för sjöfolk, frisörer och fotbollsproffs2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetstider inom inlandssjöfarten, bättre arbetsmiljö i frisörbranschen och minimivillkor för professionella fotbollsspelare är ämnena för tre nya europeiska avtal som arbetsmarknadens parter har slutit. I alla tre fallen är det parterna själva som har tagit initiativ till att börja förhandla. I sådana fall brukar de oftast också vilja genomföra avtalen på nationell nivå genom sina egna organisationer, men denna gång är det tänkt att två av dem ska göras bindande genom direktiv.

 • 149.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya frågor från kommissionen om svenska regler om visstidsarbete2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nu medger den svenska regeringen på förfrågan från Europeiska kommissionen att en arbetsgivares behov av att anställa någon på s.k. allmän visstidsanställning inte kan prövas rättsligt. Tidigare har den bluffat om detta, anser Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, som 2007 gjorde en anmälan till kommissionen om de nya regler som infördes i lagen om anställningsskydd samma år.

   

 • 150.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya ILO-normer om tvångsarbete och arbete till sjöss2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
12345 101 - 150 of 242
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf