Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 1085
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Bergström, Helena
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Westberg-Broström, Anna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Eidevald, Christian
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Swedish media discourses about child sexual abuse in preschools: the best interest of the child and continued trust in male teachers2018Inngår i: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The framing of news promotes certain interpretations. The representation of a problem in public media thereby affects the idea of what to do about that problem. This article analyses discourses about child sexual abuse (CSA) in preschools, occurring in Swedish printed media 2014–2015, and interprets the effects that the discourses may have on the social practices. ‘The discourse of the best interest of the child and preschool as a good place’ and ‘the discourse of equality as an ideal’ dominate the material, although narratives describe CSA. Solutions to limiting CSA are discussed only rarely.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Bergström, Thomas
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Styrningen kring kränkande behandling i skolan: En kritisk diskursanalys av åtta antimobbningsprogram2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien har jag undersökt vilka myndighetsdokument som skolorna i Sverige har att följa för att motverka kränkande behandling av elever. Förutom detta har jag försökt undersöka hur de vanligaste antimobbningsprogrammen klarar av att följa riktlinjerna för detta uppdrag. Utifrån texters innehåll har jag läst hur forskningen ser på orsaker till att kränkningar och mobbning uppstår samt hur den ser på vad som anses vara lämpligt för att arbeta proaktivt. Genom att granska begrepp, mönster och kategorier som träder fram i texter från tidigare forskning och i antimobbningsprogrammens texter, har uttryck som makt, maktstrukturer, normer, heteronormativitet, teorier och perspektiv blivit centrala. I samband med en kritisk diskursanalys av det som beskrivits i texterna har jag försökt se och förstå olika utfall av antimobbningsprogrammens aktiviteter. Studiens resultat visar att de åtta vanligaste antimobbningsprogrammen i allt för stor utsträckning inte utgår från vad den senaste forskningen menar vara grundläggande delar i arbetet med att motverka kränkande behandling av barn i skolan, samt att programmen ofta har andra utgångspunkter än vad styrdokumenten anvisar. En diskursanalytisk upptäckt visar att programmen i stor utsträckning utgår från en slags fasta positioner där olika vuxna på förhand beskriver något som behöver justeras. Min slutsats är att endast ett av programmen lyckas förhålla sig tämligen ajour med vad aktuell forskning lyfter som centrala insatser och förhållningssätt medan insatser från ett antal av övriga program kan få motsatt effekt trots att avsikterna är goda. En annan slutsats berör problematiken med att vuxna som arbetar med barn och ungdomar riskerar att bli en slags normbärare, ifall de vuxna inte inbegrips i att aktivt delta i problematiseringsprocessen kring normer.

  Fulltekst (pdf)
  Styrning kring kränkande behandling i skolan
 • 103.
  Berne, Karolina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Wallberg Hägg, Tess
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Barns samhandlande i bildskapande: Posthumanistiska perspektiv på relationer mellan barn och material i skapande2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien utgår från posthumanistisk teoribildning med inriktning mot agentisk realism, med syfte att undersöka hur barn och material samhandlar i bildskapande aktiviteter i förskolans skapandemiljö. Utifrån täta beskrivningar av fyra observationer analyseras de samhandlingar som uppstår mellan barn och material med hjälp av relevanta posthumanistiska begrepp. Resultatet synliggör hur mänskliga och icke-mänskliga agenter intra-agerar samt vad som uppstår i intra-aktionerna. Fokus läggs även på de icke-mänskliga agenternas olika egenskaper och hur de påverkar de mänskliga agenternas göranden. Även relationer mellan olika icke-mänskliga agenter lyfts fram i denna del. Studiens slutsatser belyser de olika agenternas potential och värde samt relationerna dem emellan. Även de icke-mänskliga agenternas status betonas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Berntsson Karlsson, Kajsa
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Matmati, Chaima
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Förskollärares perspektiv på beslutsprocessen kring barn i behov av särskilt stöd: En kvalitativ intervjustudie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En kort summering av vår studie är att den handlar om förskollärares perspektiv på beslutsprocessen kring barn i behov av särskilt stöd. För att samla information har vi läst om hur tidigare forskning ser ut inom området samt intervjuat sex förskollärare för att ta reda på hur man går tillväga för att tillgodose barn det behov de behöver. I resultatdelen har vi presenterat de svar vi har fått. Vi har bland annat kommit fram till att en beslutsprocess kan se olika ut från fall till fall. I de flesta fall har förskollärarna berättat att ekonomin har en stor roll i beslutet samt att en diagnos på barnet kan vara avgörande när det gäller att få stöd eller inte. Förskollärarna berättar även att de är delaktiga i processen och anser att de har stort inflytande men att vårdnadshavaren och högre chefer är de som är mest väsentliga.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Bertell, Ida
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Ethical Considerations in Qualitative Research: A Study on Learning Processes in Relation to Developing Psychoanalysis for Infants and Parents2017Annet (Fagfellevurdert)
 • 106.
  Bezgin, Meltem
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Demirkoaparan, Sultan
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  "Lek är ett levande språk": En fenemenologisk studie om pedagogernas uppfatningar om lekens betydelse om barns språkutveckling2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger ser på lekens betydelse för barns språkutveckling samt hur de arbetar för att stimulera språkutvecklingen genom leken. Arbetet utgår ifrån fenomenologiska teorier där fokus ligger på människans livsvärld, upplevelser och tankar. Som metod användes kvalitativ forskning för att ta del av pedagogernas tankar och kunskaper kring lek och dess betydelse för barns språkutveckling. Resultatet av studien visar att pedagogerna inte har någon entydig definition av lek och att det finns olika arbetssätt att stimulera barns språkutveckling. Vi anser att lek är ’’ett levande språk’’ och det är betydelsefullt att barn får leka.

  Fulltekst (pdf)
  Lek är ett levande språk
 • 107.
  Bjerkerot, Åsa
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Centrum för barnkulturforskning.
  "Vi bara firar": Högtider, traditioner och rituella uttryck i förskolemiljöer2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera vilka högtider som uppmärksammas i förskolemiljöer, varför just dessa lyfts fram samt att diskutera detta i förhållande till förskolans läroplan och Konventionen om barnets rättigheter. Uppsatsens empiri består av tjugo intervjuer med pedagoger verksamma i Stockholm med omnejd, vilka förmedlar att det är de så kallade ”svenska högtiderna” som uppmärksammas och även firas. Andra religioners och kulturers högtider kommuniceras mest enskilt, med de barn som tillhör dessa. Den läroplan som förskolan sedan 1998 lyder under, talar om att överföra ett kulturarv till barnen. Vad det däremot innebär är informanter och forskare osäkra över. Uppsatsen diskuterar också, med stöd i empirin, den delaktighetsformulering som finns i läroplanen. Barnen skall göras delaktig i andras kultur men vilka som ska göras delaktiga i vad och hur det ska ske, råder delade meningar om. Texten avhandlar också rituella uttryck på förskolorna och diskuterar dessa, i förhållande till barnens lek. Kanske är ritualer vuxenlek, som liksom barnens lek, syftar till att skapa mening.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 108. Björk-Willén, Polly
  et al.
  Aronsson, Karin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Preschoolers' Animation of Computer Games2014Inngår i: Mind, culture and activity, ISSN 1074-9039, E-ISSN 1532-7884, Vol. 21, nr 4, s. 318-336Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research on preschool children's computer gaming often focuses on interview data or parental reports, leaving open the examination of children's actual game activity. This study explores how preschool children actually engage in gaming and their degrees of play immersion. Classroom observations of Swedish preschool children's gaming revealed their involvement in computer games took the forms of responding to characters through instructed actions, recycling the game characters' talk, and engaging in dialogues with the game characters as if they were real. These results are discussed in relation to previous research on children's play, and their implications for future research and educational policy.

 • 109.
  Björkén, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Bovin, Leena
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  En metasyntes om flerspråkighet i en digital omvärld.: En samlad kunskapsöversikt över meningsbärande diskurser i aktuell forskning i yngre barns utbildning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom en metasyntes med efterföljande analys synliggöra hur flerspråkighet framställs i relation till yngre barn och digitala verktyg i aktuell forskning. Andra förståelser om flerspråkighet öppnas upp genom det feministiskt poststrukturella perspektivet. Resultatet visar att flerspråkighet kopplas till etnicitet, invandring och socioekonomisk utsatthet. Flerspråkigheten blir i det här sammanhanget ett begrepp som bebor barnen, en egenskap kopplad till socioekonomisk utsatthet, etnicitet och multikulturalitet. Tillgång till digitala verktyg med multimodala funktioner gör det möjligt för barnen att positionera sig och andra både i enlighet med sin ursprungskultur och som deltagare i det dominerande majoritetsspråket samt som användare av digitala resurser. Maktbalansen förskjuts därmed och utbildningsvillkoren blir mer jämlika. Analys av metasyntesen beskriver en multilitteracitetsutveckling som synliggör informella metoder för litteracitetsinlärning i form av digital teknologi. Slutsatsen beskriver att barns vana med den digitala teknologin redan från tidig ålder skapar en ny dimension i litteracitetsutvecklingen. De får tillgång till en “olik” delaktighet i en lärande verksamhet som kombinerar olika subjektiviteter i ett digitalt multimodalt meningsskapande. Tillgång till alla sina språkliga resurser ger dem en möjlighet att välja att känna sig “hemma” i många diskursiva kontexter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Björnbom Ahlinder, Eva
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  "Ingen ordning på allting, hela golvet fullt i både väggar och tak": En observationsstudie av en svensk förskolas inomhusmiljö2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad finns det för material på förskolorna? Hur ordnas meningsfulla och inspirerande miljöer för barn i förskolan? Det är några av frågorna som jag undersökt i min studie om förskolans inomhusmiljö. Fler forskare har studerat miljön i förskolan bland annat Nordin-Hultman och Trageton som gjort studier om förskolans miljö och material och som inspirerat mig till min undersökning. Metoden i min studie har varit observation där jag använt mig av loggbok. På flera avdelningar upplevs materialet vara sparsamt och begränsat och förskolans rum saknade även förvaringsmöjligheter vilket gjorde att mycket av materialet inte fanns tillgängligt för barnen. På alla avdelningar fanns ett basutbud av material som lego, duplo, färgkritor, papper, spel och pussel. Både mängd och variation av materialet skilde sig från avdelningarna. I förskolan är det viktigt att tänka på hur man utformar och gestaltar miljön för barnen. Materialet spelar även det en stor roll för att det ska bli meningsfullt och lärande för barnen.

 • 111.
  Björnlund, Kajsa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Ålderssammansättning i Förskolan: En studie om olika barngrupper och de yngsta barnens lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att lyfta pedagogers och förskolechefers tankar om olika åldersammansättningar i förskolan och om de små barnens lärande och utveckling i dessa. För att komma fram till ett resultat så intervjuades pedagoger och förskolechefer på tre olika förskolor med olika åldersindelning; åldershomogen, småbarnsavdelning samt utvidgad syskongrupp. Jag analyserade intervjusvaren och kom fram till att pedagogerna och förskolecheferna ansåg att en blandning med barn från ett- två år möjligtvist var mest lämpligt för de små barnen med tanke på inskolning och trygghet. De motiv som finns bakom hur en förskola är ålderindelad blev synliga, och de som nämndes mest var hur organisationen med lokal, antal barn och pedagoger och föräldrars nöjdhet, såg ut.  Något som också sågs som motiv var anpassning av material och aktiviteter, samlärande med äldre barn och en lugn stämning som ger chans till trygghet för barnen.   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Björnsdotter, Pernilla
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Ett Skapande Fritidshem: En fenomenologisk kvalitativ intervjustudie kring åtta pedagogers perspektiv om estetiskt skapande på fritidshemmet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger upplever det estetiska skapandet som pågår på fritidshemmet för att få en bättre förståelse för fenomenet estetiskt skapande ur pedagogernas perspektiv. Två frågeställningar har undersökts, dels vilka upplevelser av fenomenet estetiskt skapande som fritidshemspedagoger har i sitt dagliga arbete med barn och dels hur de upplever att det estetiska skapandet påverkar barnen. För att ta reda på detta så har en kvalitativ metodansats använts. Materialet har analyserats genom en interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Åtta pedagoger som arbetar på fyra olika fritidshem i Stockholms län har intervjuats.

  Resultatet visar att pedagogerna upplever att det estetiska skapandet antingen sker genom styrda aktiviteter där skapandet ofta förknippas med årstider, högtider och traditioner. Eller att skapandet sker genom spontana skapandetillfällen där pedagogernas roll är att anpassa sig till barnens intressen och möta deras önskemål. Resultatet visar även hur pedagogerna upplever att det estetiska skapandet påverkar barnens välbefinnande, kreativitet och kommunikation.

  De slutsatser som framkom var att pedagogerna visade sig ha en positiv inställning till det estetiska skapandet. En annan slutsats var att pedagogerna uttryckte att fritidshemmet borde erbjuda fler möjligheter till friheter i det estetiska skapandet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 113. Blomberg, Helena
  et al.
  Börjesson, Mats
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  The chronological I The use of time as a rhetorical resource when doing identity in bullying narratives2013Inngår i: Narrative Inquiry, ISSN 1387-6740, E-ISSN 1569-9935, Vol. 23, nr 2, s. 245-261Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the article is to problematise and discuss the usefulness of the chronological I as a new analytical approach for studying the doing of identity in storytelling. The chronological I can be both a rhetorical resource for narrators and a new analytical tool for studying the process of doing identity. The article suggests that the chronological I adds a new analytical dimension to different types of narrative analysis. The article takes its point of departure in the understanding of the narrator as using time as a rhetorical resource for telling or doing identity in ongoing interactions. In this discursive narrative approach, narratives are viewed as socially situated actions in a context in which the narrator has to relate to culturally accepted agreements about responsibility and agency. The data for this article is based on interviews with twelve individuals exposed to workplace bullying. As this topic is sensitive, there is a need for narrators to manage their accountability when asked to account for their agency or non agency in the reported events.

 • 114.
  Blomgren, Frida
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Sexualiseringen av barndomen: Genus och könsidentiteter i barnkläder2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete kommer barnens utformning av deras könsidentiteter i förhållande till sina kläder att diskuteras. Metoden som använts är fokusgruppsintervjuer med barn i fem-sexårsåldern. Intervjuerna har utförts på en förskola i en storstad med en könsblandad grupp och två könshomogena grupper. Barnen använder främst kläder och färger för att visa sin tillhörighet inom en viss grupp, flicka eller pojke. Kläderna och färgerna som barnen använder är till stor del könsnormativa. Detta kan komma ifrån en heterosexuell norm som betonar skillnader mellan män och kvinnor. Men barnen visar också att de är villiga att ändra sina åsikter om hur flickor respektive pojkar bör klä sig, och visar relativt stor acceptans inför de som klär sig könsöverskridande. Barnens uppfattningar om kläder lärs in ifrån vuxna omkring dem. Det vore därför möjligt att öppna upp för fler könsöverskridanden bland barnen, om vuxna omkring dem agerar som genusmedvetna förebilder.

  Fulltekst (pdf)
  Sexualiseringen av barndomen
 • 115.
  Blomkvist, Patricia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Grimbe, Anna
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Utemiljöns betydelse för barns lek i förskolan: En jämförande studie mellan två förskolegårdar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur olika miljöer skapar olika förutsättningar för barns lek. Det är en jämförande studie av hur två förskolegårdar med olika slags utomhusmiljöer, en med naturinslag och en där naturen är frånvarande, skapar möjligheter och förutsättningar för barns lek. Det är en kvalitativ etnografisk inspirerad studie där barnperspektivet lyfts fram. Studien utgår från ett posthumanistiskt perspektiv och resultatet visar på kopplingar mellan miljö,material och barns lek och hur dessa på olika sätt intra-agerar på de båda förskolegårdarna. Resultatet visar även på hur de olika förskolegårdarna skiljer sig från varandra,i förhållande till barns lekmöjligheter och vilka likheter som fanns, trots miljöernas olikheter. I diskussionen problematiseras hur olika diskurser påverkar förhållanden mellan miljö, material och barns lek. Diskussionen lyfter vidare bland annat fram frågorna; Erbjuder naturen barnen större fantasiutrymme än en planerad miljö? Och har det någon betydelse om materialet som transformeras i leken är en spade eller pinne? Slutsatsen visar att miljö och material blir medskapare i leken på olika sätt, oavsett om naturen är närvarande eller inte. Ytterligare en slutsats är att pedagogers reglering av material har stor påverkan på barns lekmöjligheter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Blomqvist, Felicia
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Rahm, Robin
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Pedagogers uppfattningar om barns lek i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra till en större förståelse kring lekens betydelse och synliggöra pedagogers uppfattningar om barns lek i förskolan. Studien genomfördes genom att vi använde oss av en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att lek och lärande hänger ihop samt att lek är betydelsefullt för barns livslånga lärande och utveckling. Genom resultatet framkommer att leken har stor betydelse för barns sociala utveckling, där barn kan känna gemenskap, utveckla kunskaper och vara kreativa. Resultatet visar även att pedagogernas förhållningssätt, barnsyn och kunskapssyn avspeglas i verksamheten och har betydelse för hur de ser på lekens möjligheter i förskolan. Slutsatsen i studien är att pedagogerna uppfattar barns lek som sammankopplat med deras lärande, samtidigt finns det begränsningar i barns lek vilket gör att pedagogerna sätter ramar och villkor för vilken lek som barnen tillåts lära genom.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Blyzniuk, Margaryta
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Bozan, Linda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Miljöer som tillgång för förskolebarns meningsskapande i bild2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med arbetet har varit att undersöka barns meningsskapande i olika miljöer och belysa hur miljöerna kan skapa möjligheter respektive begränsa barn i deras bildskapande. Vi använde oss av rundturer, observationer, fältnotiser och fotografering som metod. I vår analys utifrån det socialsemiotiska perspektivet har vi kommit fram till att pedagogen uttrycker att arbetslaget är medvetna om miljöernas betydelse, d.v.s. materialets placering, möblering, rummets egenskaper och tidsramar för barns meningsskapande. I analys och diskussion framgår det att olika rum skapar olika tecken för barnen och att barnen läser av outtalade regler som rummets design skapar. Samtidigt är omgivningen och kommunikationen mellan barnen en viktig faktor i barns meningsskapande. Resultatet visar att barnen lägger stor vikt på vänskap och det framgår som väsentligt i deras teckenskapande. Kommunikationen under bildskapande aktiviteter sker i flera teckensystem, d.v.s. att det sker multimodalt. Vi diskuterar även bildmaterialets status ur vuxnas och barns perspektiv.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Bodare, Evelina
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Ingelman, Matilda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Kommunikativa uttryckssätt i barns kommunikation med digitala lärplattor2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Bodén, Linnea
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Frånvaro på skärmen: En essä2017Inngår i: Posthumanistisk pedagogik: teori, undervisning och forskningspraktik / [ed] Bosse Bergstedt, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, s. 15-24Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 120.
  Bodén, Linnea
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Wearing and daring the hat – Exploring the materialities of children’s experiences in research2019Inngår i: Journal of Early Childhood Education Research, ISSN 2323-7414, Vol. 8, nr 2, s. 273-295Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the paper is to explore how the materialities of EEG caps became vital to produce knowledge on children’s experiences in a research project. By closely examining a six-week exploration together with six five-year-olds at their preschool, the paper focuses on how the making of alternative EEG hats became a worldly and worlding (Haraway, 2008) practice, and was productive of new potential worlds. The exploration is part of a research project that investigates children’s experiences in a large intervention project, at 28 Swedish preschool units. The analysis shows the ways in which materialities were not only related to these experiences, but also crucial for them to emerge. The conclusions highlight that children’s experiences, in the exploratory work, expanded in time and space and that the practices connected to the materialities of the hats came to include other worlding processes, made elsewhere and in other situations.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Bodén, Linnea
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lenz Taguchi, Hillevi
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Moberg, Emilie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Taylor, Carol A.
  Relational Materialism2019Inngår i: Oxford Research Encyclopedias: Education, Oxford University Press, 2019Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Relational materialism was first articulated and framed within Actor Network Theory. In educational research, the concept has emerged with the growing influence of Agential Realism and New Material Feminism, and in the engagements in the “turn to materiality” and/or “turn to ontology.” A relational materialist approach to educational studies can be narrowed down to three key principles: the principle of general symmetry; the principle of material semiotics; and the principle of method. The enactment of relational materialism depends on how these principles come to work in the engagement with central educational problems, such as subjectivity, performativity and practice. Relational materialism takes the starting-point in the problems and concerns of human and material actors or agents, for whom the research can make a difference. While doing so, it acknowledges the methodological difficulties and possibilities when carefully attending simultaneously to discourse, materialities and their relations. Striving towards a methodological sensibility, the enactment of relational materialism in education research entails the emergence and creation of more and multiple methods to know the multiple realities of education. This also makes it possible for relational materialist research to become productive of new and additional educational realities that can, perhaps, make an affirmative difference to the actors or agents concerned.

 • 122.
  Boholm, Sanna
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Forsman, Jessica
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Pedagogens roll i den fria leken - stöttande av barn språkliga utveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Boksjö, Olga
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  "Tavla, tavla på väggen där...": En posthumanistisk studie om en whiteboardtavla i förskolan2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien har sin utgångspunkt i ett posthumanistiskt perspektiv – ett perspektiv som försöker få syn på materialiteten och dess roll i pedagogiska praktiker. Syftet med studien var att undersöka hur whiteboardtavlan används i förskolan och vilka relationer den tycks producera. Som insamlingsmetod användes deltagande videoobservation, som analysmetod - Aktör-nätverksteori (ANT). Observationerna gjordes på en storbarnsavdelning på en kommunal förskola i nordvästra Stockholm. Utifrån Aktör-nätverksteorin kunde tavlan förstås som en materiell-diskursiv aktör som ihop med andra aktörer ingår i olika nätverk i ett ständigt flöde av kopplingar och översättningar. Men den kan också förstås som en ”effektskapare” bortom de effekterna som den var tänkt att bidra med – och där många överraskande effekter träder fram i den fria leken. Om whiteboardtavlan på samlingen begränsar barnens möjligheter att agera fritt och bidrar till att en maktrelation förskolläraren-barn skapas och upprätthålls, så är det helt andra roller som gäller i den fria leken: tavlan skapar möjligheter till lärande och kreativitet, inbjuder till lek och samarbete och blir en mötesplats för olika barnkonstellationer. Den framgångsrika relationen barn-tavlan skulle dock inte varit möjlig utan andra aktörer i nätverk: pennor, suddborsteen, pennfacket och barnens fingrar/händer. Även kamrat- och mediakulturer i form av Angry Birds träder fram i den fria leken och kan ses som en diskursiv aktör som får allt mer inflytande i förskolans praktiker. Tavlan agens i den fria leken kan förstås som en viktig ”effekt” som inte är särskilt uppmärksammad av pedagogerna. Med whiteboardtavlan som aktör i rummet blir både barn och pedagoger något annorlunda.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Boman, Richard
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Hjort, Stéphanie
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Syns man så får man vänner: Personalens perspektiv på elevers sociala relationer i fritidshemmet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien genomfördes med förhoppning om ökad förståelse för hur fritidspersonal relaterar till elevers relationsskapande och kamratgrupperingar, hur vissa elever inkluderas eller utesluts samt hur fritidspersonalen upplever sin betydelse för att främja elevers känsla av social tillhörighet och trygghet. För att finna inblick i detta genomfördes nio kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma inom fritidshemmet. Intervjuerna har bearbetats utifrån en tematisk analysmetod, vilket utmynnat i fyra teman som analyserats utifrån det gruppsykologiska perspektivet. Studien framhåller resultat som dels styrker tidigare forskning men som även skiljer sig gentemot forskning om relationer och pedagogiskt ledarskap. Resultatet visar att fritidspersonal betonar vikten av närvarande pedagoger, att vägleda, stötta samt agera förebilder för eleverna, medan tidigare forskning betonar den fria leken som viktig avseende elevers sociala relationsskapande (Elvstrand & Lago, 2016). Då resultatet skiljer sig gentemot vad som tidigare framgår inom det fritidshemspedagogiska området, finns en förhoppning om att studien kan bidra med nya insikter inom forskningsfältet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 125.
  Borg Olofsson, Elin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Frodin, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Ni får göra vad ni vill bara ni äter!: Ontoförhandlingar i den pedagogiska måltiden som nätverk2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur måltiden kan förstås genom posthumanistisk teoribildning. Denna studie är en kvalitativ etnografisk fältstudie där observationerna har utförts på en förskola i Stockholm med hjälp av en filmkamera. Syftet med den pedagogiska måltiden står delvis utan uttalat mål men är samtidigt till brädden fylld med intentionen att äta. Vid första anblick är det som om ”bara man får i sig mat så är det bra” men vår analys visar att måltiden är mer invecklad än så. Måltiden är komplex och fylld av motsägelser. När man tittar på måltiden med våra teoretiska utgångspunkter framträder mellanmänskliga förhandlingar. Vi menar också att de krispiga nachochipsen, den halvätna broccolin, det kladdiga, rapar – allt kan tolkas som medförhandlande till vad som blir måltiden. Sammanfattningsvis visar vår studie att en pedagogisk måltid kan förstås som ett nätverk där normer, pedagoger, barn och ting tillsammans skapar måltiden i förskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 126.
  Borg Olofsson, Elin
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Frodin, Sara
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Ni får göra vad ni vill så länge ni äter!: Ontoförhandlingar i den pedagogiska måltiden som nätverk2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur måltiden kan förstås genom posthumanistisk teoribildning. Denna studie är en kvalitativ etnografisk fältstudie där observationerna har utförts på en förskola i Stockholm med hjälp av en filmkamera. Syftet med den pedagogiska måltiden står delvis utan uttalat mål men är samtidigt till brädden fylld med intentionen att äta. Vid första anblick är det som om ”bara man får i sig mat så är det bra” men vår analys visar att måltiden är mer invecklad än så. Måltiden är komplex och fylld av motsägelser. När man tittar på måltiden med våra teoretiska utgångspunkter framträder mellanmänskliga förhandlingar. Vi menar också att de krispiga nachochipsen, den halvätna broccolin, det kladdiga, rapar – allt kan tolkas som medförhandlande till vad som blir måltiden. Sammanfattningsvis visar vår studie att en pedagogisk måltid kan förstås som ett nätverk där normer, pedagoger, barn och ting tillsammans skapar måltiden i förskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Borén Oskarsson, Michelle
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lehtinen, Oskar
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Yngre förskolebarns spontana musikskapande: Musicking och konstifikation2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka yngre förskolebarns spontana musikskapande. Metoden för insamling av data som använts är filmning med förskolans lärplatta, som kompletterats med anteckningar. De teoretiska perspektiv vi utgått från är Dissanayakes artification theory (översatt till konstifikationsteori) och Smalls musicking-teori. Resultatet visar att Dissanayakes estetiska beteenden är lämpliga att applicera på barns spontana musicking. Vi ser att de musicking-event som uppstår ligger nära lek och ofta är sociala i sin karaktär. Vi ser att barn använder sig av musicking för att göra sin vardag speciell, eller konstifiera den. Slutsatsen blir att de yngre förskolebarnens spontana musikskapande befinner sig någonstans i gränslandet mellan konst och lek, eller snarare är det kanske så att det är både två samtidigt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Bosta Lorenz, Kajsa
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Granlund, Patrik
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Meningsfulla aktiviteter på fritidshemmet: En etnografisk studie kring dilemmat med meningsfulla aktiviteter utifrån samtal med fritidshemslärare och elever2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur lärare i fritidshem resonerade kring begreppet meningsfulla aktiviteter och hur de beskrev att de utformade och planerade aktiviteterna för eleverna. Samt hur eleverna resonerade kring de meningsfulla aktiviteterna. Konstruktionen av data skapades utifrån en etnografisk ansats och analyserades med hjälp av en diskursanalys. Konstruktionen av empiri skedde med hjälp av en trianguleringsmetod där åtta skriftliga intervjuer av fritidshemslärare, fyra observationer av aktiviteter, fyra gruppsamtal med elever som deltagit i observationerna samt fyra djupintervjuer med fritidshemslärare genomfördes. I resultatet framkom elevers lust, glädje och intresse samt läroplanens riktlinjer som centrala i utformandet av aktiviteter. Fritidshemlärarna menade även att lärandet i aktiviteterna skulle genomsyras av ett informellt, implicit och procedurellt lärande och tog avstånd från det formella lärandet i skolverksamheten. Eleverna upplevde det centrala i meningsfulla aktiviteter som att få leka fritt och tillsammans med sina kompisar. I utsagorna kan det sägas finnas en ömsesidig förståelse mellan elever och fritidshemslärare i att meningsfulla aktiviteter ska utgå från eleverna men även vikten av det finns styrda aktiviteter.

  Fulltekst (pdf)
  Meningsfulla aktiviteter i fritidshemmet
 • 129.
  Boya, Hala
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Murad, Nawul
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Matematik i förskolan: Vilka stategier använder barn när de sorterar material i närvaro av en pedagog och på egen hand2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att studera vilka strategier barnen använde när de sorterade material i närvaro av en pedagog och på egen hand. Metoden som användes var kvalitativ forskningsmetod. Datainsamling bestod av åtta observationstillfällen, sammanlagt fyra observationer av barn med pedagoger och fyra till utan pedagoger. I vår studie valde vi fyra barngrupper och inom varje grupp valde vi tre barn, sammanlagt 12 barn. Vårt syfte med observationerna var att undersöka barnens lösningsstrategier vid deras lek med knappar och djur. De strategierna som vi valde att undersöka var likheter-olikheter, att bilda par, sortera efter antal och klassificering. Resultatet från studien visade att vid barnens sortering utan och med pedagoger använde strategierna likheter-skillnader, klassificering, parbildning och storleksordning. Det visade också att leken och pedagogens närvaro har betydelse för barnens sorteringsutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  Matematik i förskolan
 • 130.
  Brodin, Jane
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Children in precarious environments and life situations2011Inngår i: International Journal of Child and Adolescent Health, ISSN 1939-5930, Vol. 4, nr 2, s. 131-138Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article is based on a project studying children growing up in precarious environments and life situations in Sweden. Data have emerged from the explorative study "Children in precarious life situations". Regardless of Sweden's long tradition in the social welfare field many children have difficulties and do not feel mentally well. The aim of this article is to increase the knowledge of children in precarious environments and life sitations and to explore the existence of exposed arenas where many children spend their everyday lives.

 • 131.
  Brodin, Jane
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Children in Precarious Environments and Life Situations2012Inngår i: Child and Adolescent Health Yearbook 2011 / [ed] Joav Merrick, Nova Science Publishers, Inc., 2012, s. 151-160Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 132.
  Brodin, Jane
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  "It takes two to play": Reflections on play in children with multiple disabilities2018Inngår i: Today's childen - Tomorrow's parents, ISSN 1582-1889, nr 47-48, s. 28-39Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research on play accelerated and had a breakthrough in the 1980s but during the last decades it has been a backlash in the interest for play research. If we take play in children with multiple disabilities into consideration it is even more obvious that the topic has, to a great extent, been neglected and not been highlighted equally often in research. This article focuses on play in children with multiple disabilities and takes an interdisciplinary perspective.  The main question is ‘What does play mean for children with the most multiple disabilities?’. The article is based on previous studies on play with a qualitative approach, where play observations and interviews with persons in the child’s immediate environment, i.e. parents and early childhood staff, have dominated. The theoretical approach is interactionistic and partly based on Bronfenbrenner’s ecological theory of human development. In this article play and toys for enhancement of child development is discussed. The result shows that play can constitute a tool for development of a diversity of skills in these children, provided that the child has a good support from persons around. However joyful play also has a value per se for children with disabilities. The conclusion is that the role of adults as supporters and interaction partners in children’s play is extremely important, and it takes two to play for children with multiple disabilities.

 • 133.
  Brodin, Jane
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med intellektuella funktionsnedsättningar:  2011Inngår i: Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 88, nr 5, s. 445-458Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Idag betonas vikten av utomhusaktiviteter för människors hälsa och välbefinnande. Att utforska naturen handlar om att lära med alla sinnen, dvs smak, lukt, känsel, syn och hörsel. Artikeln baseras på EU-projektet Learning in Motion med fokus på barn och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Syftet var att utröna om och i så fall hur utomhusaktiviteter ger fysisk och sensorisk stimulering för personer med intellektuella funktionshinder. Studien baseras på intervjuer, enkäter och litteraturstudier.

 • 134.
  Brodin, Jane
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Remedial Education for Children with ADHD in Sweden2012Inngår i: Contemporary Trends in ADHD Research / [ed] Jill M. Norvilitis, Rijeka, Croatia: InTech, 2012, s. 107-126Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of the chapter is to increase the understanding and knowledge of children with ADHD and their everyday lives in educational settings. As these children constitute an ever increasing group all over the world and the disorder really creates huge problems for them in school, this chapter will focus on remedial education in Sweden.

 • 135.
  Brodin, Jane
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Sweden: Children in unsafe environments and life situations2013Inngår i: Children, Violence and Bullying.: International perspectives / [ed] J. Merrick, I. Candell & H.A. Omar Eds.), New York: Nova Science Publishers, Inc., 2013, s. 115-125Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 136.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lindstrand, Peg
  Barn med rörelsehinder i förskolan2014Inngår i: Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd / [ed] Anette Sandberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, s. 133-156Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 137.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lindstrand, Peg
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  ICT and inclusive education in primary schools ‐ pupils with motor disabilities2008Inngår i: Journal of Assistive Technologies, ISSN 1754-9450, Vol. 2, nr 3, s. 16-23Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper is based on a study aimed at ascertaining whether information and communication technology (ICT) can be used as an integrating link for children with motor disabilities in primary school. The study includes an introductory questionnaire with parents of 16 children and observations in the classrooms of five pupils attending a school in a small town in Sweden. In this article inclusion is exemplified with one of these pupils. The results of this study show agreement with other research that the computer, which often symbolises the whole ICT field, is used as a pedagogical tool for learning at school. However, it is difficult to see whether ICT is used in a way that enhances inclusion, an overall goal for many people with disabilities in today's society. One reason for this is the school's strong focus on learning, another that limited efforts have been put into communication and collaborative work between the pupils.

 • 138.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Renblad, Karin
  How does the quality in preschool affect children's health and wellbeing?2015Inngår i: Child and Adolescent Health Yearbook 2014: Pediatrics, Child and Adolescent Health / [ed] Merrick, Joav, New York, USA: Nova Science Publishers, Inc., 2015, s. 83-93Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 139.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Renblad, Karin
  Improvement of preschool children's speech and language skills2019Inngår i: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Many children in preschool have speech and language disorders and a poor communication development, and the need for support is extensive. The aim was to find out if and how reading aloud and storytelling could enhance children’s communication development. The study was interactionistic. Eleven municipal preschools with 23 child units (573 children) participated. A questionnaire containing 15 questions with 54 sub items was answered on group level by the staff. The results showed that reading aloud and storytelling was used continuously, and the staff believed that the activity would help the children to develop their communication both regarding speech and development of concepts. But this is provided that the staff prioritize literacy in preschool settings and have knowledge about how to use reading aloud and storytelling to support children’s communication.

 • 140.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Renblad, Karin
  Perspektiv på kvalitet i förskolan2015Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Boken har sin utgångspunkt i den reviderade läroplanen för förskolan och handlar om kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Boken belyser utrifrån en interaktionistisk och utvecklingsekologisk teoretisk ansats olika perspektiv på förskolan. Utgångspunkten är samhällets, förskolechefers, förskollärares, sopecialpedagogers samt barns och föräldrars perspektiv.

 • 141. Broström, Stig
  et al.
  Johansson, Inge
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Sandberg, Anette
  Frokjaer, Thorleif
  Preschool teachers' view on learning in preschool in Sweden and Denmark2014Inngår i: European Early Childhood Education Research Journal, ISSN 1350-293X, E-ISSN 1752-1807, Vol. 22, nr 5, s. 590-603Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how preschool teachers in Sweden and Denmark perceive children's learning in preschool. The study aimed to answer the following questions: What is 'learning'? How do children learn? What are the best conditions for children's learning? What is the role of participation in children's learning? The results show that from the teacher's perspectives, children's learning is connected to children's social interaction and development in which the children's initiatives are crucial. Learning, to a great extent, results from children's active involvement. There are many similarities between how Danish and Swedish preschool teachers think of learning and participation. This supports earlier assumption about the coherence of Nordic preschool beliefs which unites education and care.

 • 142. Broström, Stig
  et al.
  Sandberg, Anette
  Johansson, Inge
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Margetts, Kay
  Nyland, Berenice
  Frøkjaer, Thorleif
  Kieferle, Christa
  Seifert, Anja
  Roth, Angela
  Ugaste, Aino
  Vrinioti, Kalliope
  Preschool teachers' views on children's learning: an international perspective2015Inngår i: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 185, nr 5, s. 824-847Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This comparative study investigated the perspectives of preschool teachers in Australia, Denmark, Estonia, German, Greece and Sweden about learning and participation in preschool. A structured survey questionnaire investigated four main questions: What situations can be characterised as learning? What activities are important for learning? What are the best conditions for children's learning? How do preschool teachers understand participation in relation to children's learning in preschool? Results suggest that play, interactions with other children and adults, the provision of different activities and teacher support are important for children's learning. While similarities were noted, results indicate some disparity between countries and a further in-depth interview-style study is recommended to provide a deeper understanding of teachers' perspectives and practices around children's learning.

 • 143.
  Bryngelsson, Ida
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Axelsson, Ida
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Mäktiga män och fagra prinsessor: En studie om applikationers roll i konstruerandet av genus2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur karaktärer i applikationer som används av barn i förskolan framställs, samt hur stereotypa könsroller kan ge för betydelse för barns bild av sig själva som flicka respektive pojke. Lärplattor på förskolan är för oss ett verktyg som börjar få en självklar plats i förskolans verksamhet och som används av både pedagoger och barn, men som vi ser inte får lika stor uppmärksamhet i arbetet med genus. Studien har gjorts utifrån en kvalitativ ansats där vi har tagit skärmdumpar på huvudkaraktärer som vi sedan har analyserat utifrån en ikonografisk/ ikonologisk bildanalysmetod. Applikationerna är valda genom en enkätundersökning skickade ut i en Facebook-grupp för pedagoger som använder lärplattor i förskolan. Där fick de redogöra för några applikationer som de använder i sin förskoleverksamhet, som riktas till barn i förskoleåldern. Det insamlade materialet har därefter analyserats med utgångspunkt i feministisk poststrukturell teori. Utifrån resultatet av urvalsmaterialet framträder en bild av att de allra flesta huvudkaraktärer är könsstereotypt framställda, att de tilldelats olika roller beroende på kön, samt att flertalet karaktärer är framställda som män eller pojkar. Utifrån vår valda teori kan vi se att barns bild av sig själva kan påverkas av stereotypa könsroller. Med studien har vi som avsikt att bidra med en fortsatt reflektion kring genusarbetet inom förskolans verksamhet och öka medvetenheten kring genus och arbetet med att försöka bryta könsstereotypa mönster.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Bunar, Nihad
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Ett paraply för det gamla eller en grund för något nytt: Om urbant utvecklingsarbete i Växjö/Araby2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Utvärdering av urbant arbete i Växjö/Araby, del I.

 • 145.
  Bunar, Nihad
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Multicultural Urban Schools in Sweden and Their Communities: Social Predicaments, the Power of Stigma, and Relational Dilemmas2011Inngår i: Urban education (Beverly Hills, Calif.), ISSN 0042-0859, E-ISSN 1552-8340, Vol. 46, nr 2, s. 141-164Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Multicultural urban schools in Sweden are facing two major challenges. First, the communities the schools serve are stigmatized and economically impoverished, leading to growing concerns regarding the quality of education, lack of credibility, and outflow of students. The second challenge is the ambivalent relationships with students' parents (presumable consumers and partners, but who are also regarded as culturally conservative) and with the broader community, such as public authorities and universities. I argue that we cannot understand the practical operations and outcomes of multicultural schools if we look only at the curriculum, individual attitudes, or educational policy changes and do not examine the broader challenges facing these institutions. What is needed is a more relational approach linking together the interests of different groups, policy changes, modes of representation, and the educators' practices.

 • 146.
  Bunar, Nihad
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Urban Development, Governance and Education: The Implementation of an Area-based Development Initiative in Sweden2011Inngår i: Urban Studies, ISSN 0042-0980, E-ISSN 1360-063X, Vol. 48, nr 13, s. 2849-2864Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A large, area-based metropolitan development initiative (MDI) was launched in Sweden in 1999 as part of a new metropolitan policy. The Swedish government and seven municipalities invested about 400 million Euros in 24 of the most deprived urban neighbourhoods in the Stockholm region, Gothenburg and Malmo. The overall aim was to promote integration and combat unemployment, low achievement in schools, poor health, criminality and low democratic participation. The idea of urban governance was highlighted as one of the distinguishing hallmarks of the policy. Elementary schools were, after various labour-market projects, the largest receivers of MDI funding. Drawing on empirical findings as well as on secondary literature, this article describes and analyses how local school stakeholders-most notably heads of local education departments, principals and teachers-implemented the MDI with particular focus on the policy's urban government principle. It is argued that local school stakeholders, as a well-organised group with strong professional identity, captured the idea of urban governance and manipulated it to fit their own particular interests. Some effects of this process include schools becoming further isolated from their local communities, students and parents becoming further isolated from the decision-making processes within schools and money being spent on projects that are exclusively defined by the educators and the administrators, rather than by the communities they serve.

 • 147.
  Byström, Hjalmar
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Lyberg, John
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Kampen för samverkan: En kvalitativ studie om fritidspedagogens roll i klassrummet2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Bäckius, Petra
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Göra gott föräldraskap: Med normerande idéer om barn och andra diskursiva verktyg som resurs2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kategorierna barn och förälder är intimt sammanbundna: när föräldrar talar om barn så talar de även om sitt föräldraskap. Syftet med denna uppsats är att undersöka idéer kring görandet av gott föräldraskap med kategorin barn som resurs. Studien vilar på ett diskursivt perspektiv där tyngdpunkten främst lutar mot Foucaults idéer kring makt och styrning. Det insamlade materialet består av observation och transkriberat material från två föräldramöten, två föräldragrupper och fyra enskilda intervjuer. Föräldrarna i studien berättar om sitt goda föräldraskap på olika sätt. Genom att berätta om barnet kan föräldern berätta om sitt lyckade föräldraskap. Föräldrarna berättar också om sig själva genom att tala om den andre, både genom att göra närhet och distans. Genom föräldrarnas berättelser kommer också normerande föreställningar om barn fram som handlar om att barnet ska ges kärlek, trygghet och en god framtid. Somliga av de föreställningar som uttrycks kan framstå som paradoxala: exempelvis tanken om att barnet ska prestera men samtidigt skyddas mot prestationskrav. Resultatet visar att gott föräldraskap görs på olika sätt i samtal och text, och att normerande föreställningar om barn och bra barndom är viktiga resurser i görandet av normerande föräldraskap. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Bäckström, Sofie
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Malin, Andersson
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  ”Dessa bekymmer har vi inte längre”: En kvalitativ studie om pedagogers upplevelser kring pedagogisk dokumentation med hjälp av pekplattan i förskolan ur ett fenomenologiskt perspektiv2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main purpose of this study is to describe and increase the understanding of preschool teachers´ experiences regarding pedagogical documentation with digital tablets. The focus of the study was to reveal how the digital tablets are used for pedagogical documentation. Our hope is to give new meaning concerning ICT, information and communication technology, on a daily basis at preschools. The method that we used in this study is qualitative interviews to reach and get knowledge about preschool teachers´ experiences with digital tablets. In the results we have been able to conclude that the positive properties, such as digital tablets being a fast and simple way of creating pedagogical documentation, that the technique offered were bigger than the negative aspects, which resulted in a general positive outcome.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Bäckström, Åsa
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  Både radikal och rumsren: Om ungdomlighetskultur och samtidens semantiska omvandlingar.2012Inngår i: Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs. / [ed] Erling Bjurström, Martin Fredriksson, Ulf Olsson & Ann Werner, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012, s. 137-145Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Senmoderna reflexioner. Festskrift till Johan Fornäs, är en antologi med tjugotre artiklar tillägnade Johan Fornäs på hans 60-årsdag den 7 mars 2012. Flera av artiklarna utgår från teman i Johan Fornäs böcker, medan andra på olika sätt behandlar ämnen relaterade till hans breda och mångfacetterade intresseområden. Boken är indelad i fyra tematiska delar, som behandlar olika praktiker: teoretiska, mediala, estetiska och litterära. Under rubriken ”teoretiska praktiker” diskuteras olika aspekter av hermeneutik, kulturalisering och kulturellt kapital. Under ”mediala praktiker” återfinns studier av samtida mediefenomen och deras relationer till demokrati och politik. ”Estetiska praktiker” innefattar bidrag som diskuterar kulturella praktikers funktion i den offentliga sfären. I den avslutande delen, ”litterära praktiker”, analyseras utvalda litterära texter och den diskurs som omger dem. Huvuddelen av artiklarna är skrivna på svenska, med undantag av tre engelska bidrag.

1234567 101 - 150 of 1085
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf