Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 404
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Evans, Julian
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Holmertz, Adam
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Mordförsöket i Strömsund2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För en handfull år sedan, i februari 2012, blev en imam och politisk flykting skjuten i Strömsund av en uzbekisk torped. Gärningsmannen dömdes till livstid i mars 2016 och de senare åren har inneburit betydande ökning av flyktingar till Sverige, många med politiska anledningar att fly, och sina egna orsaker att vara oroliga för att bli utsatta för attentat. Detta gjorde idag till den bästa tiden att berätta denna historia, och vi satte oss på att läsa in oss på artiklarna och beställa de dokument som vi skulle kunna behöva. Domar, förundersökningar, rapporter om situationen i Uzbekistan, och internetforum, för att även få en bild av vad de "riktigt kritiska" tyckte om saken. Snart visade det sig att den komiska bild vi haft inte stämde, av torpeden som står på ett tomt torg mitt emot sågverket och stoppar en förbiåkande sparkförare för att fråga om det går några fler bussar mot Östersund den dagen. Som tur var visade sig den riktiga historien vara ännu mer spektakulär.  I denna rapport reflekterar vi över arbetet. De källor vi valde, de källor vi valde bort, hur vi resonerade kring valet av radiodokumentär som genre för berättandet, hur vi arbetade med källkritik och, sist men inte minst, redovisar vi hur vi arbetade med dramaturgi och stilistik. Vi redovisar hur vi använt oss av olika källor och hur vi redovisar även våra resonemang om hur vi ska framställa de personer som medverkar i dokumentären..  Efteråt följer en arbetsdagbok, där processen redovisas dag-för-dag, samt en line-by-line enligt Nils Hansons modell, där varje sakpåstående styrks med källhänvisningar, reportaget helhetsbild bedöms, och extra hänsyn tas till om eventuella kritiserade parter har fått chans att besvara kritiken.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Ezra, Mattias
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Tedengren, Elin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Fallet "Julia Caesar": En fallstudie i hur spänningen mellan etablerade medier och alternativa medier tar sig uttryck2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internet tillhandahåller möjligheter för personer att publicera material och uttrycka känslor och åsikter utan att detta nödvändigtvis får konsekvenser i dessas straffrättsliga eller personliga liv, vilket lett till att de traditionella massmedierna inte längre har ensamrätt på opinionsbildning. Expressen publicerade under hösten år 2015 två artiklar i vilka den politiska skribenten som går under pseudonymen “Julia Caesar” namngavs. Genom att med en kritisk diskursanalys tillsammans med en retorisk analys studera de två Expressentexterna samt två texter skrivna av “Julia Caesar” i samband med Expressens publiceringar undersöks spänningen som uppstått mellan traditionella massmedier och alternativa medier som i takt med internets framväxt uppstått. Med hjälp av en fallstudie på “Julia Caesar” ville vi utreda relationen mellan alternativa medier och pressetik i en digital offentlighet och därigenom belysa större mediefenomen. Studiens teoretiska ramverk utgörs av teorier som rör anonymitet i en internetkontext samt två perspektiv på pressens roll i samhället. Studiens resultat visar att spänningarna mellan de etablerade respektive de alternativa medierna kan härledas till diskrepansen mellan de diskurser som de båda perspektiven ger uttryck för. Studien har vidare gjort det möjligt att urskilja vissa processer vilka normaliserar och befäster olika ideologiska budskap. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Falk Renström, Johannes
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  DEN IDEALA COWBOYEN: En komparativ studie av maskuliniteten inom den amerikanska audiovisuella westerngenren på 1950-talet samt 2010-talet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den hegemoniska maskuliniteten är försatt i ett stadie av konstant förändring och omförhandling. Saker som i en viss tidsepok kommit att associeras med femininitet kan vid en annan tidpunkt komma att tillskrivas som ett maskulint attribut. Då mannens relation till sig själv  – och hans relation till sin omgivning – påverkas av den maskulina idealbild som förmedlas, i bland annat populärkulturellt material, blir det därför viktigt att undersöka hur denna hegemoniska maskulinitet yttrar sig i olika tidsepoker. Detta dels för att utröna varför den ser ut som den gör idag och hur den porträtterats historiskt, men även för att förutspå hur gestaltningen av maskulinitet kan komma att förändra sig i framtiden. Denna studie har utfört en komparation mellan westernfilmer som av diverse forskare och kritiker ses som typiska tidsenliga exempel på filmer inom westerngenren. Detta gjordes för att fastställa hur den historiska porträtteringen av den hegemoniska maskuliniteten skiljer sig från den i ett modernt populärkulturellt material inom samma genre. Detta gjordes genom att utföra en semiotisk bildanalys av protagonistens och antagonistens slut- samt introduktionsscen, därefter jämfördes de observationer som gjorts i analysen, varpå övergripande analyser gjordes, i vilken återkommande drag, behandlingen av minoriteter, kroppsattribut och miljöerna som dessa befann sig i och bebodde, diskuterades och sammanställdes. Kontentan av resultatet var att attribut som tidigare associerats med protagonister i materialet från 1950-talet numera utgjordes av antagonisterna i materialet från 2010-talet. Den tidigare maskuliniteten som gestaltades av storväxthet och breda axlar har förändrats, och den hegemoniska maskuliniteten har nu gett upphov till en man med mer komplexa motivationer, större känsloliv och hänsynsfullhet än den som skänktes av protagonisten i dom tidigare gestaltningarna. Genom att uppnå sina målsättningar kunde även protagonisterna i materialen från båda tidsperioderna dölja att dessa antagit attribut som tidigare varit kvinnligt kodade i den nya maskulina idealbilden, exempelvis fällandet av tårar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Den ideala cowboyen - Johannes Falk Renström
 • 104.
  Farah, Naiima
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Är batteriet fullt laddad?: En kvalitativ studie om relationen mellan utmattningssyndrom och användningen av Facebook och Instagram.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduction: Digital development has caused major changes in how people communicate and interact with each other in the last decades, not least thanks to social media. Social media has become an important element explaining the development of new behaviors in humans by highlighting the active choice of living their lives online or offline.

  Aim: The study aims at analyzing the diagnosis of fatigue syndrome by means of qualitative interviews with Fear of Missing Out.

  Method:   The   study   uses    a   qualitative   research   method   with                 emphasis                 on interviews.

  Results: The result is structured three identified themes: Instagram and Facebook usage, The image of itself on Instagram and Facebook, as well as positive and negative feelings with Instagram and Facebook.

  Conclusion: The study concludes that the negative effects of social media use are largely linked to FoMO and the pursuit of self-realization. Fatigue syndrome and mental illness go hand in hand with the demand for constant digital presence and the dream of "succeeding".

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Fellman, Emma
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Boklördag: Produktion och reproduktion av vithets- och mansnormen i Dagens Nyheters litteraturjournalistik2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna framställning utgör en studie av kulturdelens lördagsbilaga i dagstidningen Dagens Nyheter. Uppsatsen har analyserat hur den vita och den manliga normen produceras och reproduceras dels i språkbruket i intervjuer med författare, dels bland representerade författare i Boklistorna. Syftet med uppsatsen är således att ta reda på om och hur de maktförhållanden som råder inom kön och etnicitet i vårt samhälle synliggörs och förstärks i tidningens litteraturbevakning. Detta görs genom att svara på följande frågeställningar: Är kvinnor och rasifierade kvantitativt underrepresenterade bland de personer som porträtteras i tidningen? Upprätthålls och/eller förstärks den vita och manliga norm som råder i vårt samhälle idag i språkbruket och innehållet i tidningen? Synliggörs van Dijks teori kring den ”nya rasismen” i språkbruket och innehållet i tidningen, och i så fall hur?

  För att kunna genomföra denna studie och svara på dessa frågeställningar har jag använt mig av kritisk diskursanalys och kvantitativ översikt, och därmed applicerat en kombination av kvalitativ samt kvantitativ metod på min studie.

  Den teoretiska delen grundar sig på Teun A. van Dijks teori ”New Racism” från ”Ethnic minorities in the media” (2000) och Richard Dyers bok ”White: Essays on Race and Culture (1997) har använts som grund för studien av etnicitet och vitheten som norm i media. Rosalind Gills ”Gender and the media” samt Gunilla Jarlbros ”Medier, genus och makt” har givit underlag för att studera hur kön, genus och den manliga normen behandlas och framställs i media.

  Resultatet av den kvantitativa översikten visade att rasifierade är underrepresenterade bland författarna i DN:s kulturbilaga. Representationen av kvinnor och män var dock relativt jämställd. De kvalitativa analyserna visade att de flesta diskurser kring vithet, rasifiering, manligt och kvinnligt synliggjordes och upprätthölls i intervjuerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  emma.fellman
 • 106.
  Fors, Pia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Relationsmarknadsföring inom en kontext av menstabu: En tematisk analys av Libresses och Always kundkommunikation2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle finns en social konstruktion att mens är någonting skamligt och något som bör döljas. Vid sidan av detta kan det genom en feministisk sociologi ses att kvinnokroppen uppfattas som något svagt och någonting som bör kontrolleras och formas efter den idealiserade bilden av kvinnan. Företag som distribuerar mensskydd kan ses stå inför en utmaning hur de skall föra sin kundkommunikation i ett relationsskapande syfte i ett samhälle där man inte bör prata högt om mens. En grundsten i relationsmarknadsföring är för företag att anpassa sin kundkommunikation efter sin kundgrupps situation och behov.

  Syftet med denna uppsats är att se på hur intimhygiensföretagen Libresse och Always format sin kundkommunikation mot en bakgrund av kvinnans situation sett ur en feministisk sociologi. Uppsatsen har en kvalitativ ansats där en tematisk analys har använts för att finna huvudteman på respektive företags svenska facebooksida och reklamfilm. Med semiotik och retorik som analysredskap har dessa teman analyserats och resultaten slutligen ställts mot varandra för att finna skillnader och diskutera vad dessa kan innebära. Genom detta har jag kommit fram till att Libresse anpassat sig efter mångfald och en ökad medvetenhet hos sina kunder om menstabu, medan Always format sin kommunikation inom synen av mens som någonting skamligt och kvinnokroppen som svag. 

 • 107.
  Forsberg, Johan
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  I skuggan av prispallen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I skuggan av prispallen

  Elin Westerlund är 28 år gammal och Sveriges bästa kvinnliga häcklöpare. Hon drömmer om OS, men kämpar för att överleva vardagen. Utanför friidrotten le- ver hon som ensamstående småbarnsmamma och en historia avätstörningar och prestationsångest. Samtidigt har hon ett banksaldo som of- tast visar på noll. Vad är det som motiverar Elin och många andra elitidrottare i Sverige att satsa allt på sin idrott?

  Några månader innan inomhus-VM i Birmingham hamnade Elin Westerlund i en ekonomisk kris. Dagen innan julafton låste hon ut sig från sin lägenhet. I den fanns pass, nycklar och

  plånbok. Julafton skulle firas hemma i Karlskrona och i mellandagarna skulle hon åka på trä- ningsläger till Sydafrika. Det var bråttom. Hon fick tag på en låssmed som borrade upp hela låset och krävde 10 000 kr för att installera ett nytt. Utöver den kostnaden krävde studentbo- endet ytterligare 10 000 kr för att reparera skadan som låssmeden hade åstadkommit. En vecka innan inomhus-VM i Birmingham fick Elin beskedet att hon hade kvalat in. Då var hon tvungen att ta ledigt från jobbet vilket skulle betyda att hon skulle förlora 10 000 kr i lön.

  Under en kort period låg hon back nästan 30 000 kronor. VM var i fara, inte på grund av nå- gon skada, utan på grund av ett stort hål i plånboken.

  - Tänk så många elitidrottare som satsar men som aldrig kommer till ett VM. Jag kan ju inte tacka nej för att jag inte har råd att åka. Det är ju helt sinnessjukt, säger Elin.

  Då fick hon idén att starta en insamling via Facebook. Hon satte ett mål på 20 000 kr. Den summan överskred hon på några dagar. Till slut hade hon samlat in 30 000 kr och kunde tacka ja till inomhus-VM i Birmingham.

  - Jag är van att ligga på noll. Men det är när jag ligger på minus 30 000 kronor som det blir lite jobbigt, säger Elin.

  Väl på VM gick det inte vägen för Elin. Hon sprang in på tiden 8.36 och kom sist i sitt för- söksheat. Hon var utslagen. Ett snöpligt slut på en omtumlande vinter.

  !

  Elin värmer upp på den blåa tartanbanan inne i Sätrahallen inför ett tufft sprintpass. 200 me- ters intervaller står på dagens träningsprogram. Ett klassiskt mjölksyrepass. Stämningen är lekfull i Elins träningsgrupp. Här tränar några av Sveriges bästa friidrottare, bland andra Moa Hjelmer och Irene Ekelund. Elin är klädd i orangea tights med svarta strumpbyxor ovanpå, en mörkblå topp och ett vitt pannband på huvudet. I bakgrunden hör man radion spela samtidigt som regnet slår nätt mot de breda fönsterrutorna.

  -  Varför är jag så nervös? undrar Elin samtidigt som hon ler åt tränaren Rolle Bergman

  -  Jag vet inte, jag kan inte hjälpa dig med din prestationsångest, säger Rolle Bergman lite skämtsamt.

  Med både VM deltagande och SM guld på meritlistan kan man lätt tro att Elin lever ett proffsliv. I verkligheten kämpar hon med att överleva vardagen. Hon tränar 10–12 pass i vec- kan och jobbar som vaktmästare på Sollentunavallen för att få ihop ekonomin.

  -  Mamma, mamma? skriker Emilia.

  -  Ja, jag kommer! ropar Elin.

  Elin avbryter sin uppvärmning för att springa bort till sin dotter Emilia som ligger på höjd- hoppsmattan. Emilia är sex år och får ofta hänga med på Elins träningspass. Att både vara mamma och elitidrottare är en utmaning. Att pressa sig till det yttersta på träningen samtidigt som att ha koll på sitt barn kämpar Elin med dagligen.

  - Jag måste hålla på koll på henne under mina träningspass. Det blir lite splittrade tan- kar. När man helst vill lägga sig och dö måste man hålla sig på benen för hennes skull, säger Elin.

  När det är dags att springa intervaller flyttar sig träningsgruppen ned till 200 meters-starten. Elin plockar fram en iPad så att Emilia ska ha något att göra under tiden. Sedan vandrar hon bort till startlinjen där två av hennes träningskompisar förbereder sig. En utav dom är Isabelle Eurenius, svenska mästarinnan på 100 meter från 2014. Startkommandot går och 200 meter senare ligger Elin på helt däckad på höjdhoppsmattan av all mjölksyra, samtidigt som Emilia spelar spel på sin iPad.

  - Elin kan inte fokusera på idrotten till 100 procent. Det är för mycket störningsmoment, men så är det när man har barn. Jag har sett till att hon får ta med Emilia under de träningspass jag leder. Det kan underlätta hennes vardag lite grann, säger Rolle.

  Rolle vandrar runt med ett tidtagarur på innerplanen samtidigt som träningsgruppen springer intervaller i full fart. Mellan loppen går han till höjdhoppsmattan och skriver ned tiderna på ett svart anteckningsblock.

  - Elin måste upp på en högre nivå för att synas. Då kan hon lättare knyta till sig spon- sorer. Jag hoppas att motivationen finns där, säger Rolle.

  Elins föräldrar har varit väldigt uppmuntrande från första början till hennes elitidrottssatsning. Hon började med friidrott redan när hon var 8 år och märkte tidigt att hon var snabb. Idag är hon Sveriges bästa häcklöperska och har vunnit sex SM-guld på 60 meter och 100 meter häck.

  Vad är målet till sommaren?

  - EM är det stora målet. Det känns som att det är dags för mig att prestera på stora mästerskap. Jag har gjort tre mästerskap och det har varit pannkaka varenda ett, sä- ger Elin.

  På EM i Amsterdam 2016 kom Elin från en lång skadeperiod och hade inte tränat ordentligt. Hon slog i en häck, tappade balansen och ramlade ihop. Istället för att gå vidare till en semi- final blev hon viral i brittisk media med rubriken ”Elin Westerlund falls on her face during Eu- ropean Athletics Championships. Under inomhus-EM i Belgrad 2017 tjuvade Elin ut sig efter en grov arrangörsmiss. Bara i hennes lopp diskades fyra tjejer på grund av tekniskt strul av startfunktionärerna. På inomhus-VM i Birmingham 2017 blev Elin sjuk precis innan och hade ingen energi att prestera med. Hon kom sist i sitt försöksheat och var utslagen.

  Vad är det som motiverar dig att komma till träningen varje dag?

  - Jag gillar att leva det här livet med alla resor och tävlingar. Jag mår så himla bra av att träna. Jag drömmer om att någon gång kvala till ett OS, säger Elin.

  Idrotten har i flera stunder varit ett jobbigt inslag i Elins liv. I februari publicerade hon en bild på Instagram efter en misslyckad SM-start. I inlägget beskrev hon tävlingen som det största misslyckandet i karriären, hur hon bröt ihop på arenan och hur tårarna inte kunde sluta rinna. Hon trodde att hon hade missat sin enda chans att kvala till inomhus-VM i Birmingham och en möjlighet att förändra sin vardag. Hon beskrev känslan av att vara i limbo mellan idrottare och hobbyidrottare som en position hon hatade över allt annat. Hon kunde inte prestera någonting bra, varken i idrotten eller arbetet.

  -  De dagar jag är omotiverad är dagar som blir stressiga av att inte få ihop det med jobb och träning. Om jag har jobbat hela dagen är det kämpigt att träna på morgonen därpå. Det kan vara tufft. Jag har kommit till träningar och inte haft någon lust eller ork. Då åker jag hem istället, säger Elin.

  -  Det är lite tufft att vara mamma, samtidigt som man ska vara elitidrottare, fortsätter Elin samtidigt som hon tar upp Emilia i famnen som gråter av magont.

  När träningen är slut i Sätrahallen går Elin till sin bil som är parkerad strax utanför arenan. Hon leasar en blå Volkswagen som hon har fått lite rabatt för via sin bilhandlare. Elin spänner fast Emilia i baksätet och sätter sig sedan framför ratten. Bilresan till hennes bostad i Upp- lands Väsby tar cirka 40 minuter.

  Du slutade med friidrotten 2010. Varför gjorde du det?

  - Jag drogs med ätstörningar under en ganska lång period. Jag var ganska rejält sjuk. Jag hade bulimi och började väga för lite. Därefter blev jag anorektisk och då fick jag lov att sluta med friidrotten. Det gick inte att träna längre. Jag tränade inte längre för att tävla utan bara för att bli smal. Jag kände mig för muskulös och då ville jag sluta så att jag kunde bli ännu smalare, säger Elin.

  Hur mådde du då?

  - Skitdåligt faktiskt, säger Elin.

  Fanns det en situation där du verkligen nådde botten?

  - En gång när jag var i 20 års åldern firade jag midsommar hemma hos mormor och morfar. När alla skulle festa på kvällen kände jag att jag ville åka hem. Då åkte jag till SATS och sprang på löpbandet i flera timmar. Jag hade ätit en massa mat och åkte till gymmet för att dämpa ångesten. Då kände jag att det inte är så här jag vill hålla på, säger Elin.

  Något år efter att Elin slutat med friidrotten blev hon gravid med sin dotter Emilia. Under gra- viditeten drabbades hon av hyperemesis. Ett tillstånd som gjorde att Elin mådde konstant illa och hade svårt att äta.

  - Jag kräktes, kräktes och kräktes hela tiden när jag var gravid, säger Elin.

  -  Vad pratar ni om? undrar Emilia från baksätet.

  -  Vi pratar om när du var i min mage, att jag mådde lite illa då, säger Elin samtidigt som hon fnissar.

  Elin börjar accelerera med sin blåa Volkswagen på motorvägen.

  - Jag kunde knappt dricka vatten. Jag minns en gång när jag åkte tunnelbana till min förra lägenhet. Jag fick stanna och kräkas mellan varje station. Så det slutade med att jag blev inlagd. Det var lite tufft när man kom från bulimi, säger Elin.

  Ett år efter att Emilia föddes hade Elin tröttnat på att sitta hemma hela tiden. Hon hade köpt ett gymkort, men bara använt det två gånger. En dag bestämde hon sig för att åka ut till Bo- sön, en stor idrottsanläggning på Lidingö. Väl där stötte hon ihop med mångkamperskan och kompisen Nadja Casadei. Nadja peppade Elin att komma igång med träningen och erbjöd henne att följa med på några träningspass. Då började Elin tycka att det var roligt med friid- rotten igen och längtade tillbaka. Efter ett par mörka år gick det plötsligt väldigt lätt.

  2013 bestämde sig Elin för att börja med friidrotten igen och framgångarna kom i snabb takt. Efter ett års träning var hon bättre än någonsin och lyckades kvala in till sitt första EM. Var- dagen var fortfarande tuff och krocken mellan elitidrotten och det övriga livet blev allt större nu när hon var ensamstående mamma till sin dotter Emilia.

  - Ibland tänker jag tanken om det faktiskt är värt det? Jag har fan inte ens råd att köpa en ny tröja liksom. Jag försakar så mycket, framförallt om jag inte får resultat på ba- nan för den tiden som läggs ned. Då undrar man fasen är det verkligen värt det. Jag har ju inte ett öre över, snarare tvärtom varje månad. Men sen tänker jag till en stund och då tycker jag att det är värt det ändå. Då kör jag på ett tag till, säger Elin samti- digt som hon skrattar.

  Göran Kenttä är forskare inom idrottspsykologi på GIH och ansvarig för idrottspsykologi vid Riksidrottsförbundet. Han var initiativtagare till Riksidrottsförbundets samarbete där en mottagning för elitidrottare som lider av psykisk ohälsa öppnades för tre år sedan i Stock- holm. Sedan dess har även en mottagning med samma syfte öppnats i Malmö. Verksamhe- ten inriktar sig på elitidrottare/ledare över 18 år på landslagsnivå eller som precis har av- slutat sin karriär. 20–30 procent av Sveriges elitidrottare har problem med psykisk ohälsa, ungefär samma siffror som i det övriga samhället. Däremot är det tre gånger vanligare med ätstörningar, precis det friidrottaren Elin Westerlund drogs med som ung.

  Hur ser du på elitidrottare som lever en vardag likt Elin Westerlunds?

  - Nyckelfrågan är om det är hållbart. I värsta fall kan det leda till någon form av ut- mattningssyndrom. Det finns många som försöker få en vardag att gå ihop och som lyckas ganska bra. Det är beroende av att du har ett bra socialt nätverk och om du är lyckligt lottad med föräldrar som kan ge både tid och pengar. Hur länge du orkar varierar från person till person. Jag skulle önska att det fanns mer stöd för dem som är på en hög nivå. Resultaten ska inte falla på resurser och tid, säger Göran Kenttä.

  Tror du att det finns många idrottare som kanske vill, men inte kan, sluta med sin idrott?

  - Det finns det säkert av olika skäl. En sådan situation kallas för “Entrapment”. Det betyder att du sitter fast i din nuvarande situation och det kommer från socialpsyko- login. Du tänker kanske “Fasen jag får inte ihop det, men jag kan inte göra något annat”. Du måste kämpa på. Det slutar oftast med att det inte blir hållbart längre och att du går in i väggen eller kollapsar på något sätt, säger Göran Kenttä.

  När tycker du att det inte är värt att hålla på längre med sin idrott?

  - När kostnaderna är mycket större än intäkterna. Och då menar jag på ett mentalt plan. Lider du, mår du dåligt eller känner du dig otillräcklig, så tycker jag att du mås- te se över din situation och göra val i livet, säger Göran Kenttä.

  Ser du det som ett problem att många elitidrottare identifierar sig med sin idrott?

  - Det kan vara problematiskt. Går du igenom ofrivilliga karriäravslut, som skador eller att du inte platsar så kan det leda till en form av identitetskris. Att associera allt till idrotten kan göra det svårt att hitta vidare. Det är viktigt att göra något annat förutom idrotten. Jag kan väl tycka att idrotten bör ta ett större ansvar vid en karriärväxling. Vissa tycker att det är ett lyxproblem, men många elitidrottare lägger ned allt de kan i idrotten och får stöd för det. Vissa behöver få övergångsstöd. Det är svårt att hitta andra exempel där du är förbrukad vid 30 års ålder, säger Göran Kenttä.

  Tycker du att elitidrotten behöver mer hjälp när det gäller psykisk ohälsa?

  - Psykisk ohälsa inom elitidrotten är ett problem som har lidit av bristen på ekonomis- ka resurser. Vi har öppnat en mottagning i Stockholm och Malmö som inriktar sig på elitidrottare med psykisk ohälsa. Förhoppningsvis växer det stödet så att fler kan få hjälp. Stigmat är ganska stort när någon drabbas av psykisk ohälsa. Elitidrottare som mår dåligt söker sällan hjälp. Inom idrotten betraktar man psykisk ohälsa som en mental svaghet. Det får inte finnas inom elitidrotten. Vi behöver normalisera psy- kisk ohälsa och göra det lättare för elitidrottare att få hjälp, säger Göran Kenttä.

  Vad är det som motiverar de personer som befinner sig i limbo mellan hobbyidrottare och elitidrottare att satsa allt på sin idrott?

  - Det finns många som gör det av passion och glädje, vilket är positivt, men många elitidrottare anser att det inte finns något annat som de kan göra. Ibland är det andra personer som har investerat i dig och det kan göra att du utövar idrotten för någon annans skull än din egen, säger Göran Kenttä.

  Elin parkerar bilen utanför sin lägenhet i Upplands Väsby. Klockan börjar närma sig nio på kvällen och himlen har börjat mörkna allt mer. Elins lägenhet ligger i ett svart trähus, långt ifrån närmaste pendelstation. När Elin kommer innanför dörren går hon direkt till kylskåpet och börjar plocka fram mat för att förbereda middag till Emilia och sig själv.

  - När jag kommer hem så sent brukar jag bara gå och lägga mig. Efter ett sådant här träningspass är jag ganska slut, säger Elin.

  Elin tar fram ett paket lövbiff från kylen. Sedan steker hon köttet i stekpannan samtidigt som man hör Emilia leka i bakgrunden.

  - Friidrotten gör mig glad. Det känns som att jag fortfarande har mycket kvar att utveck- la. Dessutom tillåter den mig att leva en livsstil som jag verkligen gillar. Jag gillar att vara aktiv. Jag hade aldrig kunnat resa som jag gör nu och det är något jag verkligen värdesätter, säger Elin.

  Om fem år tror Elin att hon har slutat med friidrotten. Tanken är att Elin ska börja plugga marknadskommunikation i höst och förhoppningsvis har hon då ett jobb som hon verkligen vill satsa på.

  - Det känns inte läskigt att sluta med friidrotten, jag har redan gjort det en gång. Det är nästa steg och känns naturligt, men jag hoppas kunna hålla på några år till, säger Elin.

  Identifierar du dig själv med friidrotten?

  - Det är det jag gör och allt jag lägger min energi på, säger Elin.

  Tycker du att du får den support du förtjänar?

  - Min klubb Spårvägen stöttar mig jättebra. Vill man åka på en lite större tävling eller träningsläger så fixar de det. Sen önskar man att det fanns mer sponsorer som skulle vilja stötta mig. Under hela hösten har jag jagat, skrivit och letat efter företag som kan stötta mig ekonomiskt. Jag tycker att jag har en ganska speciell och unik historia, ändå lyckas jag inte få några sponsorer. Det känns lite tufft faktiskt. Det är konstigt, för alla gillar ju idrott, säger Elin.

  Känns det orättvist att division 1 spelare i fotboll kan tjäna mer än VM-deltagare i friidrott?

  - Ja. Det känns lite orättvist. Samtidigt förstår jag ju det. Fotboll har ju sina matcher som de tar betalt för. De har mycket fler åskådare än vad vi har i friidrotten, säger Elin.

  Peter Mattson är idrottschef på Riksidrottsförbundet. Han tycker att ett av idrottens största problem är att det finns så många elitidrottare som inte lyckas realisera sin potential. Peter Mattson tror att en orsak till detta beror på att många elitidrottare inte har tillräckligt god eko- nomi. Däremot tror han inte att idrotten kan ha haft en negativ inverkan på elitidrottare efter avslutad karriär.

  Elitidrottare som lider av psykisk ohälsa söker ofta inte hjälp för sin sjukdom. Det beror myc- ket på den kultur som finns inom idrotten. Psykisk ohälsa jämförs ofta med mental svaghet. Riksidrottsförbundet jobbar för att förändra den inställningen.

  - Vi har startat ett samarbete med två mottagningar för psykisk ohälsa runt om i lan- det. Vi vill att elitidrottare som drabbas av psykisk ohälsa ska få hjälp och gör därför en rad olika utbildningsinsatser inom idrotten. Vi ska framförallt göra det lättare att slussa vidare idrottare till sjukvården, säger Peter Mattson.

  Ätstörningar är ett problem inom elitidrotten. Det är tre gånger vanligare med ätstörningar än i det övriga samhället. Riksidrottsförbundet tror att det är en följd av de krav som ställs inom vissa idrotter.

  - Idrotter där vikten har en direkt påverkan på resultatet är i riskzonen. Men ätstörning- ar är en psykiatrisk diagnos. Den allmänna sjukvården har ansvar att behandla sjuk- domen. Det finns lindrigare former av ätstörningar som Riksidrottsförbundet som vi inom idrotten måste bli bättre på att förebygga och vara uppmärksamma för att de aktiva inte ska drabbas. Vi anordnar nätverksträffar och gör utbildningsinsatser för idrotter i riskzonen, säger Peter Mattson.

  Klockan är strax efter tio på förmiddagen när Elin ska träna styrketräning i en lokal på Sollen- tunavallen. Lokalen är nybyggd och en svag doft av lim känns i luften. En grupp ungdomar från Sollentunas löpargymnasium har samlats vid ingången för att gå igenom dagens trä- ningspass. Här brukar Elin träna själv om hon inte hinner träna med Rolles träningsgrupp.

  - Oavsett om du lyckas eller inte så kommer du ha nytta av att ha gjort en målinriktad satsning. Du lär dig att planera och utvärdera din träning. Det är sällan som du kan ta skada av en elitidrottssatsning. De allra flesta mår bra i sin elitsatsning och har nytta av erfarenheterna genom hela livet, säger Peter Mattson.

  Men detta är också hennes arbetsplats. Här jobbar hon 70 procent som vaktmästare och har ansvaret för faciliteterna omkring Sollentunavallen.

  - Varannan helg jobbar jag lördagar 7–21 och söndagar 14–24. När jag ska träna på måndagen efter är jag helt slut. Då finns det ingen energi kvar, säger Elin.

  Idag ska Elin träna styrketräning. Hon ska göra övningar för att förbättra explosiviteten i benmusklerna. Elin greppar tag om skivstången som väger över 60 kilo och frivänder i ett svep mot bröstet.

  - Vissa dagar skiter jag i träningen. Finns det ingen energi så går det inte. Då är det ingen mening att försöka heller, säger Elin.

  Samtidigt är det få gånger som Elin känner sig omotiverad till att åka på träningen. Det är ju trots allt den hennes liv kretsar kring. Däremot är det viktigt att få bra resultat på träningen. Uteblir de, så försvinner motivationen.

  - Om jag inte utvecklas resultatmässigt så tycker jag inte att det är kul. Det är det man strävar efter. Jag känner att jag inte riktigt nått min fulla potential, säger Elin.

  Utöver ätstörningarna så kämpade Elin länge med sin prestationsångest. Redan vid 14–15 års ålder började hon satsa på friidrotten och anpassade vardagen till idrotten. Problemet var att rädslan att misslyckas växte sig större än tron på att lyckas.

  - Jag lade ned så himla mycket tid och energi på friidrotten att jag anpassade hela livet till det. Till slut kunde jag inte cykla till skolan för att jag var rädd att bli trött i benen inför träningen, säger Elin.

  Tycker du att prestationsångest är ett stort problem inom elitidrotten?

  - Ja, det ska väl jobbas med all sorts ångest tänker jag. Det kanske ska uppmanas mer att du ska söka hjälp för det. På något sätt behöver idrotten ge enklare vägar till vård. Ibland har jag uppfattat att jag har ringt och försökt få hjälp någonstans och så blir jag bara skjutsad vidare. Det tog så lång tid innan jag fick någon stöttning. Hade det funnits någon enkel väg inom idrotten att få hjälp så hade det underlättat för många tror jag, säger Elin.

  Tror du att det är det många elitidrottare som gömmer sin prestationsångest?

  - Ja, det tror jag. Det har däremot blivit accepterat att må dåligt när du presterar dåliga resultat. Det kan vara svårt för en utomstående person att veta om det är en vanlig deppig period eller om det är steget längre, säger Elin.

  Vad drömmer du om efter karriären?

  - Jag vill kunna göra det jag vill utan att behöva tänka så mycket. Att kunna åka på semester och äga ett trevligt hus. Jag hoppas att vardagen är lite lugnare än vad de är nu, säger Elin samtidigt som hon byter om till ännu ett arbetspass.

  Johan Forsberg

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Forsberg, Johan
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  The controversy of Star Wars: Battlefront 2 and the influencers that fueled the fire2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Forsberg, Josefin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  ”Mode är pleasure och nyheter fakta”: En metodtriangulerad studie av relationen mellan publikens förtroende och journalistiska genrer i förhållande till användandet av advertorials2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Livsstilsjournalistik, och mer specifikt modejournalistik, har länge varit en vit fläck på den vetenskapliga kartan. Detta relativt outforskade område, som utgör en stor del av den svenska mediamarknaden, har inom vetenskapstraditionen fått ge vika för ett nyhetsjournalistiskt fokus. Vidare har  intåget av nya annonsformer, vilka efterliknar redaktionellt innehåll, tagit sig in på marknaden och orsakat en förvirring kring vad som är annonser och vad som är journalistik. Utifrån dessa premisser utförs denna explorativa studie, där 134 respondenter i en kvantitativ enkät samt 5 respondenter i en semi-strukturerad intervjustudie kombinerats för att försöka förstå vilka attityder publiken har till advertorials i förhållande till genreförväntningar.  Aspirationen i denna uppsats är att få en djupare förståelse hur advertorials, mode- och nyhetsjournalistik, samt publiken samspelar. Baserad på tidigare forskning kring förtroendenivåer inom nyhetsjournalistik diskuterar författaren av denna uppsats publikens attityder till de båda genrerna utifrån bland annat genreteori och en diskursiv tradition samt Habermas tankar kring den offentliga och privata sfären.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 110. Forsell, Linda
  et al.
  Roosvall, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Szatek, Elsa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
  Scenkonst + Forskning = Sant: En paneldiskussion/workshop om samverkan mellan scenkonst och tvärvetenskaplig forskning2019Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  På flera svenska institutioner och i verksamheter för scenkonst bedrivs samverkan mellan scenkonstens professionella aktörer och forskare från olika fält. Dessa samarbeten har sett olika ut vad gäller arbetsmetoder, fokus, former för samverkan och resultat. De har resulterat i nya konstnärliga uttryck och ny kunskap. Riksteatern står som värd för ett nyskapat nätverk där scenkonstnärer och forskare i samverkan träffas och utbyter erfarenheter och kunskap. I denna paneldiskussion/workshop får deltagarna träffa, ta del i några av och diskutera de samverkansprojekt som har utförts och/eller pågår. I panelen deltar såväl scenkonstnärer som forskare. Programpunkten är delvis interaktiv.

  Medverkande: Linda Forsell, konstnärlig ledare Potato Potato Kajsa Widegren, forskare vid Göteborgs universitet Rebecca Örtman, konstnärlig ledare RATS teater Anna Roosvall, professor Stockholms universitet Lisbeth Pettersson, producent RATS teater Grete Havnesköld, konstnärlig ledare Livet Bitch! Elsa Szatek, doktorand Stockholms universitet Åsa Johannisson, regissör verksam vid StDH

  Moderatorer: Anna Lundberg och Isak Benyamine, Riksteatern

 • 111.
  Frank, Elin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Företag och influencers: -   annonsering via blogg & reklamombudsmannens påverkan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Influencer marketing har blivit en allt populärare metod för företag att marknadsföra sig på. Det innebär att låta inflytelserika och välkända personer sprida olika varumärkens budskap online via sociala medier, i denna studie är det mediet blogg som undersöks. Denna nya form av marknadsföring har visat sig vara ett mycket effektiv sätt för företagen att nå ut till olika målgrupper då influencers redan har en ett stort antal följare som inspireras av dem dagligen.

  Denna marknadsföringsmetod diskuteras ofta i kommentarsfälten på bloggar och anmäls till Reklamombudsmannen för granskning. Studien undersöker två blogginlägg som just blivit anmälda och granskade av stiftelsen Reklamombudsmannen vilket resulterade i en friande dom för bloggaren My Martens samarbete med inreda.com, samt en fällande dom för bloggaren Isabella Löwengrips även kallad Blondinbella samarbete med Partykunge.se. Med hjälp av en multimodal analys på båda inläggen med tillhörande kommentarer, samt en fokusgruppsintervju som diskuterar de båda inläggen ämnar studien basvara följande frågeställningar; Vilka attityder finns det gentemot influencer marketing hos Blondinbellas och My Martens läsare? Hur uppfattar fokusgruppen Blondinbellas och My Martens blogginlägg, samt vilka attityder skapas hos fokusgruppen när de diskuterar blogginläggen? Hur påverkas konsumenten som läser inläggen av RO:s dom? Resultatet av min undersökning indikerade att influencer marketing är ett irriterande inslag en möts av på bloggar. Ju tydligare annonsen är med sitt budskap desto bättre.  Enligt fokusgruppen är det bättre eftersom att det då är lättare att undvika oönskad reklam. Irritationen över att Blondinbella inte betalade sin halloweenfest själv var det största anledningen till att hennes läsare av emot det sponsrade inlägget, inte att samarbetet var otydligt markerat. Att bli fälld av Reklamombudsmannen ger ett oseriöst intryck men inte tillräckligt för fokusgruppens respondenter skulle agera på det. Främst var det annonsörens trovärdighet som sjönk. Dock inte tillräckligt för att respondenterna skulle ta slag i saken och undvika att handla där, utan snarare att det gav ett snålt intryck.

   

  Nyckelord Influencers, influencer marketing, RO (reklamombudsmannen), UGC (User- and producer generated content), Multimodal analys

 • 112.
  Franzén, Rasmus
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Me, Us and Them – Identity Politics in Swedish Press: An argumentation analysis of the identity politics debate in Swedish Press 20142015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to apply an argumentation analysis to editorials and culture articles from the four largest newspapers in Sweden, all in which the concept of identity politics is debated. The reason for this is due to a more frequent debate wherein new actors have found new platforms to debate. In the articles the concept was discussed in the context of political ideologies, marginalised groups and structures of oppression. Theories of intersectionality, power and ideology is applied to find answers regarding whose discourse is presented in the identity politics debate, how it is presented, what concepts are being used, and what underlying meaning they might have. Using identity politics becomes a method for many groups (including trans-activists, racialised Left wing, and racists) to set new agendas, raising their voices, or silencing opponents. Symbolic actors seem to believe that they are given the power to construct a discourse that is considered to be the “unbiased” true reality. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 113.
  Fredes Alvarez, Alexandra
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Sportnyheter: Av män? om män? för män?: en kvantitativ undersökning om genus, roller och utrymme i svenska och spanska sportnyheter.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar analysera jämställdheten för sportnyhetssändningar i Sverige och Spanien. Det analyserade materialet består av 10 stycken sportnyhetssändningar i repsektive land. Dessa har sammanfattats genom en kvantitativ studie som visas i tabeller genom statistikprogrammet SPSS. Resultaten av studien har kunnat påvisa hur pass jämställd denna nyhetskategori är i respektive länder. Genom tidigare forskning och teorier inom ämnet har vissa av resultaten kunnat påvisas som oförändrade, men där andra teorier bevisar hur samhällets roller ligger till grund än idag för vad som visas på televisionen. Studien visar att Sverige håller en jämnare fördelning mellan könen på sportnyheterna än Spanien. Skillnaderna avser hur mycket plats repsektive kön får i tv rutan, antalet inslag av dam/herrsporter, samt rollerna för kvinnor och männen i programmen. Resultatet av studien visar en stor skillnad mellan Sverige och Spanien i fördelningen av könen i de olika kategorierna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Frelin, Hanna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Konspirationsteorin Chemtrails2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Friberg, Catharina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Doing good or just an image?: En kvantitativ studie i corporate social responsibility hos ett modeföretag2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka attityder bland den svenska allmänheten gällande H&M och deras PR-kommunikation med fokus på CSR. Frågeställningarna var vad allmänheten har för attityder gällande H&M och deras PR-kommunikation med fokus på socialt ansvar, vilka generella attityder allmänheten har gentemot H&M, vilken betydelse HM och CSR har för allmänhetens köpbeslut samt vilka skillnader eller likheter som förekommer bland kön, inkomst, ålder samt utbildningsnivå. Uppsatsen tar sitt avstamp ur teorierna halo effect, Social responsibility som definition, Public relations, Issues Management, Carrolls CSR- pyramid samt varumärke. Jag valde att använda en kvantitativ metod med fokus på bivariat analys och frekvenstabeller baserad på insamlad data från en survey-undersökning bland allmänheten på Facebook. En majoritet bland de tillfrågade har aldrig tagit del av H&Ms information om CSR. Detta kan bero på att konsumenterna inte är medvetna om ett företags CSR- program (Grape & Ludt 2013:37). En stark majoritet av de tillfrågade upplevde företaget som positivt. Detta kan vara en indikation på att företaget arbetar positivt med sitt varumärke utan att skapa en allt för tydlig koppling till CSR, vilket överensstämmer med teorin om halo effect. Det var få respondenter som uppfattade företagets arbete med CSR som positivt. Vad gäller företagets varumärke i allmänhet är det få som kopplar företaget till CSR eller saknar medvetenhet om det. Det kan tänkas att konsumenterna förväntar sig en högre eller tydligare nivå av CSRkommunikation än vad företaget arbetar med, medan företaget är nöjda med förhållningsättet till CSR. Männen var mer negativt inställda till H&Ms varumärke i reklam och nyhetsmedier vilket kan bero på att huvudkonsumenten är en kvinna. De som handlar relativt ofta i butik är också mer medvetna om produkter som har kopplingar till socialt ansvar, exempelvis ekologiska kläder. Vilket kan indikera på att den externa kommunikationen hos konsumenten är tydligare i butik än i exempelvis reklam eller på hemsidan. Få bland de tillfrågade prioriterar socialt ansvar vid klädinköp, detta kan indikera på att företaget inte prioriterar CSR utan låter varumärket exempelvis kopplas till stil, mode och pris för att företaget istället prioriterar det ekonomiska ansvaret i Carrolls CSR-pyramid, att gå med vinst.

 • 116.
  Fröling, Erica
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Sökandet efter en god kriskommunikation: En retorisk analys av Eniros kriskommunikation  2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen avser att undersöka företaget Eniros kriskommunikation och hur de använder sig av retoriska verktyg i den externa kommunikationen. Detta genom en fallstudie av deras pressmeddelanden samt artiklar publicerade i SvD.

  Studien utgår från artiklar, publicerade i SvD, där man bland annat avslöjar hur företaget fuskat med redovisning av intäkter som sedan Eniro kommenterat genom pressmeddelande som kan återfinnas på deras hemsida. Uppsatsen kommer behandla Benoits teori ”Image Repair Theory” och hur den kan appliceras i förhållande till de retoriska verktygen som använts av Eniros externa kommunikation samt genom retorisk analys.

  Undersökningen visar att Eniro befinner sig i en sk kris och har i sin externa kommunikation använt sig av flera olika retoriska verktyg för att försöka återuppbygga det försvagade anseendet.

 • 117.
  Fyrén, Amanda
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Hedberg, Henrik
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Det upphöjda och det triviala: En kritisk diskursanalytisk undersökning om hur manliga och kvinnliga soloartister representeras i svenska morgon- och kvällstidningars konsertrecensioner under 20182019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to examine the representation of male and female solo artists, based on reviews of their concerts, found in Swedish newspapers using the method of Critical Discourse Analysis, CDA, with tools of critical linguistics. This is to illustrate how male and female solo artists are represented in morning- and evening papers, and to see if there are differences or similarities between the representations, depending on which newspaper it is from.

   

  One theory important for this study is popular culture, what defines it and why some cultural entities are assumed to belong to either “high” or “low” culture. Based on these theories, this study has divided the four newspapers into these categories. The morning papers are traditionally seen as “high” culture, while the evening papers are traditionally considered “low” culture. We do, however, problematize the fact that this border is elastic. Other theories that are touched upon in this study are representation, stereotypes, masculinity and femininity in popular culture. Earlier research and articles about music criticism, judgment based on gender, stereotypes found about celebrities and female- aging are also seen as important for this study.

   

  We organize the analysis in three categories: performance, activity (on stage) and the human body. Each category discuss the differences and similarities of the representation of male and female artists from the different newspapers. Some examples of the results are that all evening papers mentioned the age of all women and how the men were better performers. According to both the evening and morning papers, all men were better performers. We saw this in how the writers implied that the men could simply stand alone on stage and still deliver a good performance. Though all women had many activities on stage while performing, e.g. dancers, the articles focused on the men’s talent to perform and how the women struggled to perform on the same level. The focus on women were also more on their bodies and their songs about love and relationships.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Garsten, Sofia
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Nilsson, Miriam
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Deus Ex Machina: en kvalitativ studie i skildringen av feminin artificiell intelligens i filmen Ex. Machina.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With this study, the authors wish to highlight the way artificial intelligence, as a new form of media technology, seems to be ascribed gender, both in fiction and reality. These, by humans artificially developed beings, would not need to be gendered, but still are. Given these beings are human made and new phenomenas, an opportunity of preventing boundaries considering gender, class and etnicity to be reproduced would be possible and in favour.

  By analysing the Alex Garland 2015 film Ex Machina, the authors wish to discuss how and why the artificial intelligence becomes gendered, particularly feminised, and what this means from a wider perspective concerning the way we look at this new technlology not yet fully introduced in real life.

  By using post- and transhuman theory mixed with feminist theories such as Judith Butlers theory of perfomativity, Donna Haraways posthuman feminist theory and Laura Mulveys theory of The Male Gaze, this study results in a qualitative text analysis. The methodic tools used in this study contains elements from visual text methods and therefor also semiotics.

   

  The authors reach to the conclusion that the depiction of artificial intelligence in the film Ex Machina (2015) reproduces stereotypic feminine gender acts and even intensifies these. When these ways of presenting new and futuristic technology seems to appear in ficiton, an assumption can be made that they origin from existing and deep gender acts in the western society. Researchers, such as Donna Haraway, wishes for these strong boundaries in gender, class and etnicity to not be reproduced in new technology, but in the fictional case of the film Ex Machina (2015), this wish has unfortunately not been fullfilled.

  If society would be able to rethink the sharp boundaries between nature and technology and succeed with this ontological change in the way we look at humanity, it would hopefully be easier to approach the new technology with an open mind. Perhaps then the reproduction of gender stereotypes in this new technology would cease in fiction, but also in reality. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Gerleman, Bettina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Den kommunicerande chatboten och dess uppfattning bland kommunikationsansvariga: En kvalitativ studie om kommunikationsansvarigas uppfattning av chatboten2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to form an understanding for communication managers acceptance of the chatbot. This understanding could be useful if the usage of the chatbot at various companies increases. This study also aims to study the relevance of Davis (1989) Technology Acceptance Model, which is one of the most frequent used theories in acceptance studies.  Hence, this study is based on the following questions:

  • How can communication managers' perception of the chatbot be understood?
  • Is the Technology Acceptance Model (TAM) a useful model for understanding the acceptance level of the chatbot? If not; how can it be developed to achieve this purpose?

  The study is based on qualitative interviews of four communication managers from different companies in the Stockholm area. The empirical data collected from the interviews has been analyzed according to thematic analysis, and further understood with support of the TAM-model. Due to the qualitative approach, but also according to the purpose of possibly developing the TAM-model, the study has been characterized by openness and ambition to explore the empirical material and theory.

  The study showed a unified understanding of the chatbot as helpful in simple types of customer communication areas. The technology was also considered to have a future usefulness in this area. The study also came to clarify that the respondents have shared understandings of the chatbot. The views consisted of both advantages and disadvantages of implementing a chatbot to the workplace. The opinions are based on three emerging themes that were considered relevant to the respondents; the efficient business, future vision for the chatbot and secondary view of the chatbot. The TAM-model proved helpful in understanding the empirical evidence and understanding the grounds to acceptance. The study found that the model would be made even more relevant if it would include social influence, in order to understand how the respondent is expected to understand the users experience of the chatbot. Therefore, this study has proposed an extension of the TAM-model that includes the expected user experience. By developing this parameter to the TAM-model the theory is expected to be more rewarding for further similar studies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Gojowy, Alexandra
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Public Places of 2011– Reinventing the Story: An Analysis of Social Gatherings represented in Photographic Essays of Al Jazeera English2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Despite the emergence of new technologies and an existing scholarly debate around their ability to facilitate social gatherings, public places within cities did not cease to exist as important physical locations for society. This is powerfully illustrated by the year 2011, in which people gathered all around the globe, sometimes aiming to topple governments, sometimes demonstrating unity in times of crisis. What we learn about those places has been captured in visually compelling stories on the website of Al Jazeera English. This study explores the reinvention of social gatherings in public places through media narratives and what those can tell us about the events that inspire people to take to the streets and the others they encounter there. The theoretical discussion is organized around the social construction of public place and how global media affects the ways in which we perceive distant realities. Those two realms come together in the empirical analysis, which is based on 115 photo essays of 2011 by Al Jazeera English’s format “In Pictures”. The results indicate that Al Jazeera creates distinct media narratives, which sometimes challenge or reinforce audiences’ and researchers’ common perceptions of public place and contribute to an understanding of the intersecting realms of media, time and places in an untold story of 2011.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Public Places of 2011 - Reinventing the Story
 • 121.
  Granhed, Julia
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Högvik, Cecilia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  #gemenskap: - En kvalitativ studie av barns identitetsskapande på Instagram2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka upplevelser barn får vid användning av den sociala mediekanalen Instagram, i avseende att belysa identitetsskapande och diskutera det i relation till gemenskap. Uppsatsens studie utgörs av sex stycken individuella semi-strukturerade intervjuer med barn. Arbetet kommer att inledas med en bakgrund till sociala medier, och sedan specificeras på Instagram. Den teoretiska genomgången inleds med en diskussion av identitetsbegreppet, för att sedan studera olika aspekter av begreppet. Uses and gratifications-teorin avslutar den teoretiska genomgången. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning och tidigare studier som genomförts inom vårt forskningsområde. Boken Kids Online av Sonia Livingstone och Leslie Haddon tas även upp i det här kapitlet. Metoddelen inleds med en generell genomgång av den kvalitativa forskningsintervjun, för att sedan gå in på vårt urval. Avslutningsvis följer en del om tillämpningen av vår metod och eventuella störningsmoment. I resultatdelen redovisar vi vår analys av intervjuerna utifrån den tidigare litteratur som lästs in. Slutligen finns ett avsnitt med våra slutsatser och diskussion. 

 • 122.
  Graso, Jana
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  The “Reality” of Misogyny in Online Gaming Communities: A Qualitative Study on Female Minecraft Players2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study explores the implications of misogyny in the virtual and physical worlds. The 2014 GamerGate scandal shed light on the immense violence to which female gamers and gaming entertainment consumers are so frequently exposed to. Minecraft is the most played mass online multiplayer game in the world with over 100 million copies sold. The open gameplay mode of Minecraft and the non-linearity of the objective of the game has grown into a lush ground for violence, as there are seldom physical or virtual repercussions for verbal violence online. Gendertrolling has become a pastime within the gaming world on its own and focuses on specifically targeting women and ranges from benign jokes to violent threats of rape and murder. There seems to be a feeling of lack of physical world consequences for those that keep women from fully participating online. By drawing upon the concept of digital dualism, this study discusses the implications of being exposed to online threats online and women’s self-regulation and ways of navigating the hostility of the online gaming world.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Gräslund, Pia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  "Here comes more drama! #RHOBH": En undersökning i hur publiken uttrycker känslor på Twitter i relation till realityserien The Real Housewives of Beverly Hills2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur känslor uttrycks på Twitter i relation till reality-serien The Real Housewives of Beverly Hills. För att kunna göra detta har en metod valts som fungerar bra på att undersöka kulturer på internet, Netnografi. 125 tweets har tematiserats efter känslor och operationaliserats med hjälp av det värdeobjekt som känslorna kretsar kring. Tweeten delades först in som positiva, med kärlek och glädje som känslor. De negativa delades in i äckel, avundsjuka, irritation, ilska och hat. Ett värdeobjekt identifierades med hjälp av känslan i relation till innehållet i texten och låg sedan till grund för att kunna undersöka på vilket sätt en känsla uttrycktes. Resultatet har förklarats med hjälp av tidigare forskning av Ien Ang, Helen Wood och Beverly Skeggs, Alexia Smit, Misha Kavka samt Lee och Moskovitz. De teoretiska begrepp som applicerats är bland annat tele-affektivitet, det ironiska tilltalet och hur tidigare forskning kring reality-tv visar hur redigering och skapandet av miljöer, som är främmande för deltagarna i serien, skapar starka känslor hos både deltagarna och publiken.

  Resultatet för denna studie är att den allmänt accepterade diskursen på internet och Twitter gör det möjligt för publiken att reagera dömande och negativt direkt till deltagarna i serien och att reality-tv som format får publiken att känna en närhet till det som sker i serien och därefter reagera med starka känslor som riktas till deltagaren som orsakat dessa. Känslorna kretsade ofta kring värden som föräldraskap, kvinnokroppen eller ett socialt accepterat beteende i kombination med dessa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Gunnarsson, Patrik
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Dahlén, Vendela
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Regnbågsflödet och fri kommunikation: En kvalitativ analys av kommunikationshinder hos en HBT-rörelse i Indonesien2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ”Arus Pelangi” är indonesiska för ”Regnbågsflödet”, och namnet på Indonesiens största hbt- organisation. De arbetar för att stärka HBT-personers rättigheter i samhället, spela en aktiv politisk roll samt öka medvetenhet och acceptans om HBT-samhället.

  Syftet med denna rapport är att undersöka hur Arus Pelangi som organisation, med inriktning på den externa kommunikationen påverkas av sin kontext i Indonesien som utvecklingsland. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning i form av semi-strukturerade intervjuer med utvalda anställda på organisationen samt deltagande observationer för att kunna analysera deras kommunikationsarbete. Vi har undersökt organisationens planerade kommunikation med fokus på en specifik aktivitet (Trans Gender Day of Remembrance) för att sedan analysera vilka problem eller hinder som finns i denna process. Den teoretiska ramen tar avstamp i kommunikationsprocessen i sin helhet där vi sedan går in i den utvecklade versionen av Shannon & Weavers kommunikativa basmodell. Utifrån olika teorier om kommunikationshinder, främst av Harrison (2000), kopplas det till processen av kommunikation, relationen mellan sändare och mottagare samt organisationskommunikation. För att förstå organisationens hinder har vi även tagit med vilka förutsättningar de har idag och hur dessa används med betoning på arbetet online.

  I rapporten har vi kommit fram till att det finns ett antal yttre faktorer som påverkar Arus Pelangis externa kommunikation och skapar hinder i vilka möjligheter man har som organisation. Huvudsakligen politiska faktorer som skapar säkerhetsmässiga hinder i kommunikationen, samt den kulturella aspekten om acceptans gentemot HBT-samhället. Vidare menar vi att problemet emellertid till stor del även ligger i deras egen kommunikationsplanering där organisationen bland annat behöver ett tydligare upplägg och större arbete kring hur man ska lösa dessa kommunikationshinder för att uppfylla ett effektivt meddelande och kunna uppnå sina kommunikationsmål. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  kandidatuppsats
 • 125.
  Hajin, Mona
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Exploring Facebook Groups' Potential as Teaching-Learning Environment for Supervision Purposes2014Ingår i: An Education in facebook?: Higher Education and the world's largest social network / [ed] Mike Kent, Tama Leaver, New York: Routledge, 2014, s. 70-78Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 126.
  Hallbom, Johannes
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Larsson, Jakob
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Skotten vid Brucebo: En radiodokumentär om ett skottdrama2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den första december 2008 inträffade ett skottdrama vid konstnärshemmet Brucebo, norr om Visby. Brucebostiftelsens ordförande Joakim Hansson besköts med flera skott när han och andra personer från stiftelsen skulle hämta tavlor och skulpturer från Brucebo. Konsten skulle flyttas från platsen för restaurering samtidigt som konstnärshemmet skulle renoveras invändigt. Gärningsmannen var en känd tv-producent som hade bott vid Brucebo i över 30 år, men som nu skulle sägas upp från sitt hyresavtal.

  Joakim Hansson flydde ut ur huset och blev liggandes på gräsmattan framför huset i mer än en halvtimme innan polisen kunde få bort honom från platsen. Samtidigt flydde tre andra personer upp på en balkong, sex meter upp på husets ena sida. De blev sedan kvar där i över sju timmar innan de kunde evakueras. Gärningsmannen förskansade sig inne i huset och nationella insatsstyrkan kallades till platsen. När tv-producenten runt klockan tio på kvällen kom ut ur huset hamnade han i skottlossning med polisen. Det här blev slutet på en infekterad tvist mellan Brucebostiftelsen och tv-producenten, och klassas i dag som en av de allvarligare polisiära händelserna av polismästaren på Gotland.

  Snart sju år efter händelsen finns det fortfarande frågor som lämnats obesvarade. I radiodokumentären Skotten vid Brucebo träffar vi flera av dem som var där den dagen för att höra hur de ser på händelsen i dag. Vi försöker förklara den bakomliggande orsaken, och svara på vad som egentligen hände vid Brucebo den första december 2008. 

 • 127.
  Hallin, Hanna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Mediating Economic Growth: A Narrative Analysis of News in Times of India and Dagens Nyheter2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The necessity of economic growth is a conventional wisdom of our time, assumed to lead to more prosperity and be a panacea for any societal problem. However, infinite economic growth is hard to reconcile with a finite planet, and there is a growing body of evidence that suggests that growth is no panacea nor inherently linked to prosperity. With the starting point that news media is of ideological importance, this study investigates how the hegemony of growth (as it has been called by Schmelzer [2016]) is perpetuated in news. Through a narrative analysis of articles from 2017, from Dagens Nyheter (DN) and Times of India (TOI) it analyses how news describes benefits of GDP growth, constructs stakeholders in relation to it, and discusses the ideological implications of these portrayals. The results show that the basic narratives are similar in both newspapers and primarily describe economic growth as desirable, without any references to contested status of the ability of growth to lead to prosperity – perpetuating the hegemony of growth. Many position the state as responsible for generating growth, others describe corporate growth as something good in and of itself, and the narratives create a ‘we’ in relation to ‘the economy’. These are narratives with implications for how societies negotiate between economic growth and competing goals, e.g. keeping within the planetary boundaries. Further, as growth cannot be assumed to automatically lead to ‘better’, this has implications for how journalistic autonomy should be perceived in relation to economic reporting.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hallin_Mediating Economic Growth
 • 128.
  Hamlet, Carl-Johan
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Långa landet korvmoj2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det äts mer korv än någonsin förut i Sverige, men landsbygdens gatukök går sämre och sämre. De kiosker som lyckas hålla sig vid liv utgör en samlingsplats och ett nav där de befinner sig. Tillsammans utgör de långa landet korvmoj.

  I reportageserien ​Långa landet korvmoj ​har jag genom att djupdyka i tre gatukök i Sverige, försökt ge en bild av var Sverige utanför Stockholm står 2018. Tre korvmojar berättar en historia om ett samhälle som segregerats – inte i första hand mellan invandrare och svenskfödda, så som debatten påskiner, utan kanske framförallt mellanstorstad och landsbygden. I tre delar får man en inblick i tre gatukök i Sverige – och strukturerna runt dem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Långa landet korvmoj, rep
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Reflektionsrapport
 • 129.
  Hammargren, Erika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Tate Modern in the Digital Age: A case study addressing the use of digital technology, audience interaction and participation at Tate Modern2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The previous Head of Digital at Tate, John Stack, argues that digital transformation and the audience’s increasing expectation of participation are the two major changes during the last ten years (Mitchell 2014). This thesis addresses Tate Modern’s use of digital technologies with focus on how audience interaction and participation is facilitated through the affordances of digital technology. Additionally, this thesis examines how Tate’s digital policies corresponds with Tate Modern’s actual practices, online and onsite, regarding audience participation and interaction. 

  Discrepancies regarding Tate Modern’s practical approach to audience interaction and participation in relation to its policies were identified. The audience was not genuinely invited to participate through digital technologies during the examined period. 

  Tate Modern, although being a leader in its field, still has some way to go in its digital development and its approach towards the audience before becoming a truly participatory museum. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Hamnqvist, Fabian
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Vems är finanskrisen?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har tidningsartiklar publicerade om finanskrisen 2007–2009 studerats. Artiklarna har hämtats från fem tidningar som tillsammans utgör en stor del av svensk rikstäckande nyhetspress. Uppsatsen studerar vilka samhällsgrupper som kom till tals i artiklarna under perioden, och även i vilka nyhetsämnesområden och på vilket sätt som finanskrisen beskrevs. Resultaten i uppsatsen förstärker befintliga studiers slutsatser om en hög representation av näringslivet i journalistiska artiklar med ekonomiskt fokus, både i urvalet av källor och i urvalet av nyhetsämnen. Vidare diskuteras undersökningens resultat i relation till journalistikens samhällsuppdrag. Metodiken i uppsatsen bygger på både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. Det teoretiska underlaget i uppsatsen baseras på forskning kring gestaltning och dagordning i media, samt forskning i ekonomijournalistik. Uppsatsen behandlar skildrandet av finanskrisen i media. Den gör inte anspråk på att studera finanskrisen som fenomen, eller dess faktiska inverkan på samhället. Det som undersöks är den journalistiska skildringen av finanskrisen i svensk rikstäckande press.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Hansen, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Sociala medier och PR: En kvalitativ studie av användandet av sociala medier inom PR-branschen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to understand how and why the PR industry uses social media, from a PRperspective. It also discusses PR strategies for social media and what practitioners feel about thefuture of social media in the PR industry. My hypothesis was that the PR work with social mediaisn't based on scientific reaserch. Through qualitative interviews with four PR professionals fromthree different PR agencies I discovered that social media is a rapidly expanding phenomena whichthe PR industry is too slow or perhaps not interested enough to adapt to. My respondents showeddifferent attitude and awareness towards social media, and there seems to be a need of additionaleducation in social media för PR practitioners.

 • 132.
  Harold, Josephine
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Vem ska kartlägga Sverige?: En fallstudie av Lantmäteriets strategier för ett stärkt arbetsgivarvarumärke2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att bristen på ingenjörer tvingar företag och organisationer att utforma nya strategier för att särskilja sig som arbetsgivare. Syftet med strategierna är att attrahera kompetent personal. Ett sätt att attrahera personal är att kartlägga anställdas och potentiella arbetstagares motivationsfaktorer för att utforma ett medarbetarlöfte. Medarbetarlöftet ska återspegla vad organisationen erbjuder en anställd i form av olika förmåner. Ett annat sätt att attrahera personal och stärka sin position är genom kommunikation av sitt arbetsgivarvarumärke via ambassadörer. Studieobjektet i föreliggande uppsats är Lantmäteriet, en svensk myndighet vilken aktivt arbetar med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke. De har nyligen utformat medarbetarlöften men är ännu i implementeringsfasen. Deras sedan tre år tillbaka heltidsanställda ambassadörer kommunicerar medarbetarlöftet ute på mässor och event. Syftet med studien var att undersöka Lantmäteriets arbetsgivarvarumärkesstrategier, ambassadörskap och kommunikation av medarbetarlöftet utifrån Nowak och Wärneryds informationskampanjmodell. Modellen alstrar nya synsätt, metoder och aspekter av arbetet med arbetsgivarvarumärket. Studien är av kvalitativ karaktär och primärdata utgörs av djupintervjuer med två HR-specialister och två ambassadörer på Lantmäteriet. Implementeringen och kommunikationen av medarbetarlöftet har enligt undersökningen visat sig vara en framgångsrik strategi. Medarbetarlöftet är attraktivt för arbetstagare men dess abstrakta utformning resulterar i svårigheter att mäta dess effekt. Ambassadörernas kommunikation av medarbetarlöftet har resulterat i fler ansökningar och att Lantmäteriet har avancerat i konsultbolaget Universums ranking över attraktiva arbetsplatser för ingenjörer. Nowak och Wärneryd förespråkar flera tydligt utformade mål för att underlätta arbetet, olika kommunikatörspersonligheter och många olika kommunikationskanaler. Ett konkretiserat medarbetarlöfte, flera olika kommunikatörspersonligheter, uppmaning till att dela budskapet via sociala medier är utvecklingsaspekter Lantmäteriet kan ha i åtanke i arbetet mot att ytterligare stärka sitt arbetsgivarvarumärke. Slutligen skulle även guerillamarknadsföring i form av Minecraft gynna Lantmäteriets vädjan för satsningar på samhällsbyggnad i allmänhet men även indirekt stärka myndighetens position och arbetsgivarvarumärke. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 133.
  Hasanovic, Senka
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  “But sometimes bad guys do bad things”: En kvalitativ studie om hur kriminalitet skildras i tv-serien Narcos och hur detta uppfattas av tittaren2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare tid har det framkommit vad man skulle kunna benämna som komplexa karaktärsrepresentationer i tv-serier relaterade till brott och illegala handlingar. Exempel på dessa syns i tv-serier som Dexter (2006) vars handling bygger på en huvudkaraktär som utför seriemord. Andra exempel går att hämta ur den samtida populärkulturen, det går inte att bortse från de allt fler tv-serier som ställer vad man konventionellt skulle kalla skurken och hans handlingar i fokus. En löpande produktion av tv-serier pågår ständigt och tv-tittandet individualiseras allt mer till följd av streaming-tjänster som Netflix, vilket lämnar utrymme för allt fler mångfacetterade bilder av vad man tidigare såg som tvådimensionella karaktärer. Ett sätt att framställa ondska och immoralism som en mänsklig egenskap, genom att ge tittaren en inblick i skurkens liv, kan spegla den sociala verklighet vi lever inom där individen har makt över sina egna handlingar och där lag och konventioner kring moral och etik går att vrida och vända på, beroende på perspektiv

  Med ambition att undersöka det nämnda forskningsområdet har denna studie som syfte att att undersöka hur kriminalitet skildras i tv-serien Narcos (2015) och hur detta uppfattas av tittaren. Detta med hjälp av forskningsfrågorna: Hur representeras kriminella aktiviteter och kriminella i tv-serien Narcos? Hur upplever tittarna de kriminella aktiviteter och kriminalitet i tv-serien Narcos? Med brist på forskning inom området ur ett svenskt perspektiv, ämnar studien att fokusera på den målgrupp som främst exponeras för dessa typer av tv-serier: svenska ungdomar. Studien utfördes således utifrån en triangulering av en innehållsanalys och fokusgrupp, bestående av 8 ungdomar mellan åldrarna 18-26 från Stockholmsområdet.

  Resultaten från innehållsanalysen och fokusgrupperna visade på att kriminella i tv-serien representeras som karaktärer med lägre klasstillhörighet, med en fattig bakgrund som via kriminella medel vunnit till sig makt och en förmögenhet. Kriminella aktiviteter som mord, mutor och narkotikahandel är en del av vardagen och betraktas som norm. De värderar familj och relationer högt men förhåller sig till omoraliska handlingar. Kriminalitet upplevs som ett medel med vilka individer i tv-serien tjänar sina pengar och kan betraktas som en typ av vardagligt jobb. Då detta tillhör de kriminellas vardag och sätt att leva, ses inte detta som avvikande från hur en kriminell karaktär inom serien ska bete sig. Såväl kriminella som politiker och polis, som står som någon sorts motsättning till kriminella aktiviteter och kriminalitet i tv-serien, utför immoraliska aktiviteter. Dessa immoraliska aktiviteter förstärks av kampen om pengar, vilka samtliga deltagare håller med om är ursprunget till immoralitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Hedberg, Mathilda
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Lagerström, Vicky
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Bilder från ett krig: En kvantitativ innehållsanalys av fotografier från kriget i Syrien i 4 Stockholmsbaserade tidningar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Medierna har kontinuerligt rapporterat om kriget och det har fått stor uppmärksamhet i nyhetsmedia och därför är det av yttersta vikt att studera vad alla dessa bilder faktiskt består av. Vad gestaltas i bilden och på vilket sätt?

  Syftet med denna studie är därför att undersöka vad för typ av bilder från kriget i Syrien som publicerats i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, tidningar som traditionellt setts som morgontidningar samt Expressen och Aftonbladet som traditionellt setts som kvällstidningar, detta under 2016. Först i avseende att se ifall dessa tidningar publicerar samma typ av bilder från kriget i Syrien, sedan för att se ifall de när de publicerar samma bildtyper, ändå väljer olika innehåll i dessa. Fortsättningsvis i avseende att se ifall de olika tidningarna använder olika typer av artikelgenres för att förmedla bilder från kriget i Syrien, även för se ifall tidningarna använder olika bildkällor. Slutligen görs studien i avseende att se ifall det ännu finns skillnader mellan de tidningar som traditionellt setts som morgon- respektive kvällspress.

  Med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys har vi fått en generell överblick över vilka bilder som publiceras. Teorin grundar sig bland annat i Lilie Choularakis bok The spectatorship of suffering samt teorier kring, pressfotografins roll i samhället, vad som kan tänkas styra bildernas innehåll, förändringar som skett inom krigsfotografin, olika sätt att skildra krig i bild.

  Resultatet visade att det fanns skillnader mellan tidningarna. DN, SvD och Aftonbladets bilder gick relativt mycket i linje med varandra medan Expressen oftast stack ut och gjorde på ett annat sätt.

  Av det har vi dragit slutsatsen att skillnaderna mellan morgon- respektive kvällspress delvis suddats ut. Vidare att Expressen fortfarande går i linje med hur kvällspressen traditionellt jobbat. Detta tror vi avslutningsvis kan bero på den ökade konkurrensen.

 • 135.
  Hesselrud, Per
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  The Resolution: A discourse analysis of how the Swedish Riksdagen resolution on the Armenian genocide was discussed in the blogosphere2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis explores the Swedish blogosphere and how this symbolic public sphere negotiated the Swedish resolution on the Armenian genocide of 2010. The resolution caused intense debate in Sweden for a while and it caused reactions from Turkey. Blogs are often regarded as alternative citizen journalism and it is the aim of the study to establish how the blogosphere discussed the issue and how interpretations of Sweden and Turkey were portrayed.

  The theoretical takeoff is discourse theory with central notions power and knowledge and how these entities reflect in modern blogging.

  A quantitative content analysis and a qualitative discourse analysis are used to establish discursive themes and how Sweden and Turkey were depicted in the blogosphere.

  Findings indicate that Turkish denials of naming the atrocities genocide reflect Swedish self-images. When Turkey was portyed as a somewhat undemocratic, intuitive country with a powerful military and hints of islamism, Sweden was presented as a normality of democracy, reason and coward compassion. Arguments from leading politicians and historians were frequently referred to and negotiated, indicating discursive power both from formal political and scholar sources.

 • 136.
  Hiltmann, Filip
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Att marknadsföra med musik: en studie kring musik i reklamfilm och en artistprofils påverkan på ett varumärke2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Due to the current digitalization of the music industry it has become more important than ever for musicians to get their music placed in advertising. This process is frequently described as a win-win situation for both sides: the musician gets money and exposure while the brand gets to ride on the musician’s pop-cultural position in society. The following thesis is focused on identifying the different ways brands work with music in their TV-advertising, and what effects the brand of the featured artist might have on the brand itself. Using text analysis, six advertisements all shown on Swedish TV during the first half of 2016 were analyzed, with the result that four major recurring themes were identified: nostalgia, text-related usage, making the advert memorable and making the advert into entertainment. The study also found three ways in which a band profile could serve a brand: (I) to make the advert an artifact of popular culture, (II) to let the brand ride on the bands success, (III) to give credibility to the brand. The study was based on brand theory, sensory branding and semiotics as well as David Hurons theory on the different usages of music in advertising. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Hirdman, Anja
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Femininitet som spektakel: Avsmak, affekt och kvinnliga kroppar2015Ingår i: Mediers känsla för kön: Feministisk medieforskning / [ed] Anja Hirdman, Madeleiene Kleberg, Göteborg: Nordicom, 2015, s. 57-73Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Världen över säljs medier och medieinnehåll med hjälp av bilder på kvinnor som kroppar att betrakta, diskutera, värdera, njuta av eller att förskräckas inför. I denna globala bild-och medieindustri produceras numer både idealiserade, estetiserade kroppar, och nedvärderande bilder som pekar ut kroppsliga ”brister”. I dessa så kallade chockbilder möter vi samma kropp men i en ”avslöjad” tappning; rynkor som förstör det släta, hela, skelett som hotar tränga igenom huden, eller fett som väller fram och döljer linjer. Detta är bilder som inte bara talar om andras kroppar utan som också talar till betraktarens kropp, där upplevelser av avsmak, fascination och oro kan mötas.  

  I detta kapitel diskuteras hur den kroppsliga relationen mellan dessa bilder och betraktare kan förstås, och hur den repetitiva medieringen av kvinnokroppen som yta att bedöma, förstå och känna inför sammanbinder avsmak med det feminina. Genom att uppmärksamma dessa bilders kroppslighet, och de föreställningar om feminin ”kroppsskam” de levererar, visar kapitlet hur den feminina kroppen, både andras och den egna, presenteras som en potentiellt motbjudande yta.

 • 138.
  Hirdman, Anja
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Flesh-images, body shame and affective ambiguities in celebrity gossip magazines2017Ingår i: Celebrity Studies, ISSN 1939-2397, E-ISSN 1939-2400, Vol. 8, nr 3, s. 365-377Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the last decade celebrity gossip magazines targeted at a female audience have emerged in Sweden. With inquisitive attention paid to the detailed, fleshy exposure of female celebrities’ bodies and body parts, they portray what Weber refers to as body-based shame. This article argues that these flesh-images partake in an aesthetic feminine body discourse where the perfect and the imperfect are intrinsically linked with the ordinary and extraordinary paradox surrounding the celebrity persona. Flesh-images rely on their intertextuality. They indicate a loss of value, presenting female celebrities as ordinary by means of corporeal failure. While the exposure of body faults could point to the unattainable ideals of feminine bodily standards, they do so at the cost of reinforcing the implicit recognition of desire, shame and disgust familiar to female experience and looking relations. Hence, within a culture increasingly driven by a technology of extreme extroversion, flesh-images aimed at a female audience make sense through the logic of the revelation discourse that frames celebrity culture, and through the deeply ambivalent affects surrounding female embodiment.

 • 139.
  Hirdman, Anja
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Känslofyllda rum: Den mediala socialiteten - att titta och beröras2018Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I Känslofyllda rum, beskriver mediaforskaren Anja Hirdman det vardagliga umgänget med medier genom vilka vi möter och upplever andra människor, händelser och omvärlden. Med utgångspunkt i ny forksning kring känslor och kroppar från fält som socialpsykologi, kulturstudier och neurovetenskap ställer författaren frågor om betraktandet av andra: varför vi berörs och hur känslor mellan skärm och tittare överförs. 

 • 140.
  Hirdman, Anja
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Mediated Desire in Lad´s Magazines2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  While the successful genre of the so called lad´s magazine, are relatively new media they initially captured a diverse market characterized by the desire for more traditional lifestyle magazines for men, reliant on (hetero) sexualized imagery and a more ‘hedonistic predatory construction of masculinity’ (Coy & Horvath, 2011, Attwood, 2005; Benwell, 2004; Stevenson, Jackson, & Brooks, 2003). In addition to global media access through the Internet, magazines such as Playboy, FHM and Loaded are part of a transnational market. As lifestyle magazines aimed at young men that feature young women in sexualized poses, they have been analyzed as examples of a ”new” ironic dimension of masculine identity, as well as normalizing pornography (Benwell 2002; Mooney 2008). Discussions of the gendered nature of pornographic images have a long history of locating (traditionally) female sexuality as passive and receptive, and male sexuality as active, penetrating. Today studies have a more varied and complex understanding, pointing to the complex ways that desire can operate (cf. Kipnis 1999; Gibson 2004). Some critics argue that in porn a narcissistic relationship with the self is promoted, nothing more and nothing less (cf. Gade 1997; Attwood 2002). On a symbolic level though, the embodiment of sexuality in different media formats and content such as soft- as well as hardcore, expresses and defines gender, race, and class in sometimes, ambiguous ways. The paper will discuss questions of gender and embodied sexuality in two Swedish lad´s magazines, Slitz and Moore, arguing that the visual representation of femininity in soft-core images expresses some of the paradoxes and contradictions that surround heterosexual desire and the male body. In these magazines, as well as in Loaded and FHM, the male body is more or less absent from view leading to a strong gendered division between facial masculinity and corporeal femininity. However, what we learn to recognize as categories of gender, race and class are not just classification or social positions but a mixture of features of a culture that are read onto bodies as personal dispositions. White femaleness for example is marked as the soft-core image par excellence in Slitz and Moore, pointing to the need also for intersectional analyses when discussing concepts of “the new” masculinity produced in lad´s magazines.

 • 141.
  Hirdman, Anja
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Shame as Entertainment: The Sociality of Feeling and Being Shamed2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Mediated spectacles of punishment and shame penalties have permeated popular culture in a diversity of ways. In the wake of this development, the co-construction of shame, feeling shame and being shamed, is investigated in the Swedish program, Lyxfällan, (The Luxury Trap), where individuals who are struggling financially due to “their lack of economic selfcontrol”, encounter financial advisers who try to sort out their intimidating situation. Shame is commonly understood as one of the primary negative affects evoked by negative evaluation of how the self feels about itself. This self-feeling, felt by and on the body, is usually experienced before another and can be linked to the inter-corporality and sociality of shame experiences. Parting from Teresa Brennans (2004) work on the transmission of affect as a process that is social in origin but biological and physical in affect, I examine how the symbolic relations between feeling shame and being shamed is presented as a dynamic process that oscillates between shame as a tool of social control, a popular culture commodity and a performative act.

 • 142.
  Hirdman, Anja
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Speaking through the flesh: Affective encounters, gazes and desire in Harlequin romances2016Ingår i: Mediekultur, ISSN 0900-9671, E-ISSN 1901-9726, Vol. 32, nr 61, s. 42-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the wake of the affective turn, emotion and embodiment have emerged as key terms in cultural studies in order to acknowledge the affective dimension of media texts (Gibbs, 2002; Gregg & Seigworth, 2010). Drawing from the cross-disciplinary field of affect theory, the article examines the writing of desire in Harlequin romances through the delineation of gendered encounters. Against the backdrop of earlier feminist critiques of romance fiction, it argues that Harlequin’s intense focus on corporeal sensations and gazes encompasses a looking relationship that differs significantly from the visual mediation of gender and desire. With its use of an extended literary transvestism, a double narrator perspective, and the appropriation of a female gaze, Harlequin offers readers an affective imaginary space in which the significance of the gendered body is re-made, re-versed, and the male body is stripped of its unique position.

 • 143.
  Hirdman, Anja
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  The passion of mediated shame: Affective reactivity and classed otherness in reality TV2016Ingår i: European Journal of Cultural Studies, ISSN 1367-5494, E-ISSN 1460-3551, Vol. 19, nr 3, s. 283-296Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article examines how mediated shame in the reality show The Luxury Trap where individuals with huge debts are being scolded for ‘their lack of economic self-control’ presents a specific kind of information about class played out as intensities, encounters and experience. Drawing on studies on affective reactivity, it extends the argument of reality TV as a site for classed otherness by examining how discordant affects, such as, non-empathic reactions to others’ emotional experiences, are formed, as well as transformed on the show. The shaming process evolves through different transitory phases: the inducing, internalization and (temporarily) reduction in shame. These sequential phases disclose the reliance on the passionate aspects of shame, that is, participants’ desire to re-enter into the common by freeing oneself from that which carries the mark for exclusion. They also provide the premise for the repetitive power of affect operation intrinsically linking class and shame together, giving body and form to the un-named, to that which drive us towards affective judgements and to the un-making of subjects. 

 • 144.
  Hirdman, Anja Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Shame as Entertainment: Financial Hardship in Reality-TV2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The construction of moral dilemma, or what Hawkins (2001) refers to as ethical crises, has emerged as the content a priori in televised infotainment. At the same time, mediated spectacles of punishment and shame penalties have, according to Kohm (2009) permeated popular culture in a diversity of ways.In the wake of this development, the proliferation of reality programs concerning excessive consumerism and lack of economic self-control provides an interesting site for exploring how shame is constructed through the coupling of emotionalism, moralism and consumerism. Shame is commonly understood as a self-conscious emotion evoked by feelings of inferiority and negative evaluation of the self, when failing to meet perceived expectations of others or the self. Since the shame experience is one of utter isolation (from the group), it resonates with the worst of our fears of abandonment. In contrast to guilt, which usually regards our actions, shame concerns our core being, our quality of the self. It also produces characteristic facial and bodily display; averting gaze, lowered (Chase & Walker 2012). The paper examines the two forms of shame, feeling shame and being shamed, in the Swedish program, Lyxfällan, (The Luxury Trap), where individuals who are struggling financially due to their lack of economic self-control encounter financial advisers who try to sort out their intimidating situation. This popular narrative about excessive consumerist behaviour, defined as self-imposed economic hardship, operates on a highly affective level, weaving powerful messages about the extent of economic mis-behaviour as solely a question of personal traits with no reference to the social-economic context. Since the inducing of shame plays a prominent role in the programs moral-economic discourse, it is placed in a context in which emotions such as shame and humiliation have emerged as an entertainment feature of today. Parting from Teresa Brennans (2004) work on the transmission of affect as a process that is social in origin but biological and physical in affect, the paper examines how the symbolic relations between feeling shame and being shamed is presented as a dynamic process that oscillates between shame as a tool of social control, a popular culture commodity and a performative act. This process evolves through different transformative phases starting with the inducing of shame (through external judgment), the internalization of shame (self-reflexivity), and the final reduction of shame (acceptance and resolved moral crisis), according to the programs temporal structure. The paper argue that the cultural meanings generated by programs such as these, display the modern liquid fear pointed out by Bauman (2006) as the prospect of exclusion from membership in civil society.

 • 145.
  Hladiuc, Larisa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Redefining civic engagement in the digital age: An ethnographic study of the #rezist protest in Romania2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Media is belittling millennials for the current overall decrease in civic engagement. They are criticized for their apparent lack of responsibility, political knowledge and reluctance to get involved in current affairs, and social media and the Internet have been regarded as contributing to this civic decline. Millennials choose more liquid forms of organizing, as they have uprooted from pre-established and stable collective identities. There is a change in generations and their activities, and millennials’ use of social media for both political and civic engagement is a growing research field now. Hence this thesis aims to determine how civic engagement has been redefined by new media and generational shifts. The Internet has been proven to entice citizens to thoroughly engage in politics, providing a framework for broad social participation, which is inherently democratic, becoming a potent tool for civic and political participation, a crucial motivation for the core constituency of movements. According to the theoretical and empirical material, with the emergence of new media, new concepts, such as online activism, have been materialized or old ones, such as simple protests, have simply shifted and adapted to current times. There is not a discontinuity but rather a redefinition of civic engagement. The findings of the current study are significant in this sense, as they support the theoretical concept of the reinvigoration of civic life through generational shifts and the rise of new media. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Holmertz, Adam
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Evans, Julian
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Mordförsöket i Strömsund: Examensarbete Journalistprogrammet, våren 2017, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. En radiodokumentär om en skjuten imam och en tafflig torped2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För en handfull år sedan, i februari 2012, blev en imam och politisk flykting skjuten i Strömsund av en uzbekisk torped. Gärningsmannen dömdes till livstid i mars 2016 och de senare åren har inneburit betydande ökning av flyktingar till Sverige, många med politiska anledningar att fly, och sina egna orsaker att vara oroliga för att bli utsatta för attentat. Detta gjorde idag till den bästa tiden att berätta denna historia, och vi satte oss på att läsa in oss på artiklarna och beställa de dokument som vi skulle kunna behöva. Domar, förundersökningar, rapporter om situationen i Uzbekistan, och internetforum, för att även få en bild av vad de "riktigt kritiska" tyckte om saken. Snart visade det sig att den komiska bild vi haft inte stämde, av torpeden som står på ett tomt torg mitt emot sågverket och stoppar en förbiåkande sparkförare för att fråga om det går några fler bussar mot Östersund den dagen. Som tur var visade sig den riktiga historien vara ännu mer spektakulär.

  I denna rapport reflekterar vi över arbetet. De källor vi valde, de källor vi valde bort, hur vi resonerade kring valet av radiodokumentär som genre för berättandet, hur vi arbetade med källkritik och, sist men inte minst, redovisar vi hur vi arbetade med dramaturgi och stilistik. Vi redovisar hur vi använt oss av olika källor och hur vi redovisar även våra resonemang om hur vi ska framställa de personer som medverkar i dokumentären..

   

  Efteråt följer en arbetsdagbok, där processen redovisas dag-för-dag, samt en line-by-line enligt Nils Hansons modell, där varje sakpåstående styrks med källhänvisningar, reportaget helhetsbild bedöms, och extra hänsyn tas till om eventuella kritiserade parter har fått chans att besvara kritiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Holmgren, Isabella
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Eventkommunikation: En kvalitativ undersökning om hur event används för att kommunicera ett budskap2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en kvalitativ analys om hur Stockholm stad har valt att använda sig utav eventkommunikation för att kommunicera ett budskap. Eftersom att event kan användas som strategi inom flera typer utav kommunikationsområden, används här begrepp som kan relatera till flera av dessa områden.

  För att komma i närmare kontakt med eventet har intervjuer genomförts med projektledaren och kommunikationsansvarig för Kulturnatt Stockholm. Genom textanalys, retorisk analys och innehållsanalys studeras intervjusvaren och en reklamaffisch som utformats för att marknadsföra eventet.

  Det kan konstateras att det utformade syftet för eventet går hand i hand med det kommunicerande budskapet och att Stockholms stads intressen kan återspeglas i reklamaffischen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Eventkommunikation
 • 148.
  Holmqvist, Mattias
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Nordin, Arvid
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  Kommunikation mot en hållbar värld: En kvalitativ studie av svenska företags CSR-strategier2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Mot bakgrund av det nya lagkrav på hållbarhetsredovisning som nu gäller och det ökade intresset för miljö-och samhällsfrågor så avser denna kvalitativa studie att undersöka hur svenska företag kommunicerar sitt CSR-arbete. Tio hållbarhetschefer från högt rankade företag i Sustainable Brand Index 2016 utgör informanterna som medverkat i de kvalitativa intervjuer som utgör empiriska materialet studien grundar sig på. Frågeställningarna lyder: Hur definierar framgångsrika svenska företag CSR? Hur använder framgångsrika svenska företag kommunikationsstrategier för sitt CSR-arbete? Varför arbetar framgångsrika svenska företag med CSR? Studien fann att företagen delar Grankvists definition att företagen har ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar gentemot samhället och intressenter. Det fanns variationer i vilken typ av aktiviteter som företagen engagerade sig i, även om det rådde stor samstämmighet kring nivån av ansvar som kan utkrävas av bolag. Trots stort etiskt ansvarstagande och hårdare krav betonar informanterna kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet över tid. Det bekräftar de ekonomiska motiven i linje med Carrolls och Friedmans teorier. Studien vill även påvisa ett samband mellan Halmes CR-aktiviteter filantropi, integration och innovation samt Morsing och Schultz’s kommunikationsstrategier the stakeholder information strategy, the stakeholder response strategy och the stakeholder involvement strategy.

   

   

   

   

  Sökord: CSR, Kommunikation, Strategi, Hållbarhet, Kommunikationsstrategi, Corporate Social Responsibility

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Hossain, Sheikh Mohammad Anwar
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  How is Bangladesh represented in Swedish Newspapers?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Out of many, media is one of our important sources from where we know the world, we learn about society, about our surroundings, about the others. Regardless of time and space media is shaping our knowledge, changing the horizon of our imagination each and every moment. 

  This study is about representation. How a country as the other is represented in Swedish media landscape. I tried to know -How is Bangladesh represented in Swedish newspapers? I have collected reports about Bangladesh that was published in four main stream Swedish newspapers and conducted a quantitative content analysis through the lenses of Agenda setting, Priming and Framing theory from the post colonial perspective to know how Bangladesh is represented in Swedish newspapers. The results found in this study are more similar to the earlier studies conducted by researchers and further suggests that the framing of Bangladesh, ‘the others as a country’ in the foreign news in Swedish newspapers are dominated by pre-framed notions and images of the source; which is subjected to conduct further study in general or for any particular country. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Anwar Hossain 2007
 • 150.
  Hultén, Gunilla
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för mediestudier, JMK.
  A Vulnerable Diversity: Perspectives on Cultural Diversity Policies in Swedish Public Service Media2014Ingår i: National Conversations: Public Service Media and Cultural Diversity in Europe / [ed] Karina Horsti, Gunilla Hultén, Gavan Titley, Bristol, UK: Intellect Ltd., 2014, s. 147-166Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
1234567 101 - 150 av 404
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf