Change search
Refine search result
2037203820392040204120422043 101951 - 102000 of 102663
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101951. Önfelt Tingvall, Tove
  et al.
  Roos, Erik
  Engström, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Molecular Biology and Functional Genomics.
  The GATA factor Serpent is required for the onset of the humoral immune response in Drosophila embyos2001In: Proc. Natl. Acad. Sci., Vol. 98, p. 3884-3888Article in journal (Refereed)
 • 101952. Önfelt Tingvall, Tove
  et al.
  Roos, Erik
  Engström, Ylva
  Stockholm University.
  The imd gene is required for local Cecropin expression in Drosophila barrier epithelia2001In: EMBO reports, Vol. 2, no 3, p. 239-243Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 101953.
  Öngör, Sertac
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lifelong Learning Strategies in Turkey/Izmir: The Purpose of Learning and Barriers to Women's Participation2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Lifelong learning has always been one of the most important concepts for the development and survival of humanity.  In today’s globalized world, innovations in communications and information technologies have brought global interconnectedness and economic competiveness. Knowledge becomes outdated at an ever-increasing rate. Technological changes demand continuous development of innovation, skills and knowledge of the labour force to maintain a competitive advantage in the international community. Gender often plays an important role in access to lifelong learning and educational opportunity. Women experience greater disadvantage than men do, in terms of lifelong learning. They are prevented from attending education by family responsibilities or conservative ideas. To face the challenges and barriers to female’s education are essential for social inclusion, independence, equality and the labour market in any country.

  Izmir is an interesting location to observe in terms of women’s perceptions of lifelong learning. Turkish women have a low participation rate in the labour market even though Turkey is one of the fastest growing economies in the world. In Turkey, socially constructed norms in the society decide the appropriate behaviour of the women and most of them are housewives. The controversy between secularism and Islamic values is another issue that provides challenges and barriers to women’s access to lifelong learning.The overall aim of this thesis is to provide an understanding of women’s role in lifelong learning in Izmir, Turkey. Societal barriers and challenges women are facing to gain access to education and the labour market are of special interest of this research

  In examining the complex issues of beliefs, attitudes and experiences affecting women’s participation in and access to lifelong learning in Izmir, demand a research strategy drawing on the strengths of both qualitative and quantitative research methods.  In the first phase, quantitative data collected in a cross-sectional survey will be analysed and further explained and elaborated in the second stage of the research through semi-structured interviews in a qualitative context. Finally, refined information from the two studies is observed simultaneously and the findings applied to the research question establishing their contribution to the objectives of the study.

 • 101954.
  Önnerhag, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Bilder av Malmö: En kvalitativ studie i marknadsföringen av Malmö stad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

   

  Keywords: Malmö stad, storytelling, strategisk kommunikation, medier, representation, identitet och narrativ analys

   

  Malmö Stads interna projekt Engagemang för Malmö har genom metoden storytelling samlat kommunens anställda för att ta fram en värdegrund som kan definiera staden och den förändring som Malmö genomgått under ett antal år. Syftet var att stärka den interna organisationen, att stärka vi-känslan, men den gemenskapsfrämjande effekten skulle även inverka på medborgarna.

  Staden har genom framgångrika strategiska satsningar omvandlats från en industristad till en kunskapsstad, och detta har varit symbolen för Malmös varumärke. Men Malmö är också en socialt splittrad stad som påverkats av ett antal uppmärksammade våldsbrott de senaste åren och detta har påverkat bilden av Malmö, inte minst hur medierna på olika sätt har beskrivit staden.

   

  I denna analys har jag velat undersöka om den värdegrund och de huvudfrågor som Malmö stad har arbetat med kan återspeglas i medierna. Med hjälp av en kvalitativ narrativ metod har jag analyserat fem stycken artiklar som beskriver Malmö, publicerade i dagspressen under 2012.

  Finns det en annan berättelse som framställs än den klassiska framgångssagan eller den mörkare bilden av Malmö som en våldsdrabbad stad? Utöver detta har jag diskuterat vilken inverkan strategisk kommunikation och i synnerhet medier har på identiteten som medborgare.

   

  I de analyserade artiklarna fann jag att Malmö framställdes ur ett bredare perspektiv än tidigare, med teman som återknöt till de värderingar och frågor som Malmö stad arbetar med.

  Huruvida detta är ett resultat av Malmö stads strategiska kommunikationsarbete har varit svårare att avgöra, att flertalet av artiklarna präglas av en djupare diskussion om hur Malmö ska bli en socialt hållbar stad kan också troligtvis vara ett resultat av en reaktion på de våldsdåd som inträffat de senaste åren och som kom att prägla 2012.

   

   

   

   

   

 • 101955.
  Önnevall, Elin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Television Practices: Ethnography, Television and User Practices2014Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis explores television practices in a time when new technology has made it possible to interact with and create your own TV content. The work is focused on how user practices need to be understood in a context of chan- ging technology. The practices studied also show the relevance of ethno- graphic methods, and especially the wide spectrum of these different meth- ods within the field of Human-Computer Interaction. We distinguish be- tween sociologically informed ethnography and anthropological ethnogra- phy. Two questions are addressed: how can new forms of television practices be understood by means of different ethnographic methods, and, on a wider level, what method can we use for analysing methods in ethnographic re- search? Because ethnographic methods are qualitative, we have also chosen to use an open and qualitative approach when analysing them. Through comparing our different methods – their data and findings on one specific topic – we have discovered the differences between the methodological ap- proaches.

 • 101956.
  Önskog, Jessica
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Johansson, Helene
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kreativitet i produktutvecklingsprocessen: Hinder eller möjlighet för teknikintensiva företags framgång?2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en teknikintensiv produktutvecklingsprocess, där innovationsförmåga och kreativitet tas tillvara på bekostnad av kundbehov, påverkar förutsättningarna för kommersialisering av konsumentprodukter. Om företag i teknikintensiva branscher åsidosätter kundbehov till förmån för kreativitet och innovationsförmåga, tror vi att det kan hindra kommersialiseringsförutsättningarna för en ny innovativ produkt, speciellt med tanke på att försöka erhålla massmarknadens förtroende för produkten. Uppsatsens empiriska underlag utgörs av intervjuer med fyra personer, vilka alla har god kunskap om teknikintensiva företag och/eller kundbehovens roll i produktutvecklingsprocesser. Empiridelen består av respondenternas generella ståndpunkter kring ämnet teknikintensiv produktutveckling och tillvaratagande av kundbehov i den processen. För att uppfylla uppsatsens syfte, har vi med hjälp av en teoretisk referensram och det empiriska underlaget analyserat fram olika slutsatser i form av hinder och möjligheter som påverkar kommersialiseringsförutsättningar för teknikintensiva konsumentprodukter.

 • 101957. Önskog, Thomas
  et al.
  Franzke, Christian L. E.
  Hannachi, Abdel
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Meteorology .
  Predictability and Non-Gaussian Characteristics of the North Atlantic Oscillation2018In: Journal of Climate, ISSN 0894-8755, E-ISSN 1520-0442, Vol. 31, no 2, p. 537-554Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The North Atlantic Oscillation (NAO) is the dominant mode of climate variability over the North Atlantic basin and has a significant impact on seasonal climate and surface weather conditions. It is the result of complex and nonlinear interactions between many spatiotemporal scales. Here, the authors study the statistical properties of two time series of the daily NAO index. Previous NAO modeling attempts only considered Gaussian noise, which can be inconsistent with the system complexity. Here, it is found that an autoregressive model with non-Gaussian noise provides a better fit to the time series. This result holds also when considering time series for the four seasons separately. The usefulness of the proposed model is evaluated by means of an investigation of its forecast skill.

 • 101958.
  Önskog, Thomas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Zhang, Jun
  An accurate treatment of diffuse reflection boundary conditions for a stochastic particle Fokker-Planck algorithm with large time steps2015In: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ISSN 0378-4371, E-ISSN 1873-2119, Vol. 440, p. 139-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we present a stochastic particle algorithm for the simulation of flows of wall-confined gases with diffuse reflection boundary conditions. Based on the theoretical observation that the change in location of the particles consists of a deterministic part and a Wiener process if the time scale is much larger than the relaxation time, a new estimate for the first hitting time at the boundary is obtained. This estimate facilitates the construction of an algorithm with large time steps for wall-confined flows. Numerical simulations verify that the proposed algorithm reproduces the correct boundary behaviour.

 • 101959.
  Öquist Haugen, Paulina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Ethnology.
  Inre utlänningskontroll: En etnologisk studie av svenska polisers berättelser om och erfarenheter av arbetet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera svenska polisers berättelser om och erfarenheter av inre utlänningskontroll. Jag har dels varit intresserad av hur poliserna diskursivt konstruerar bilder av sig själva samt dem som ska hittas, men också hur poliserna förhåller sig till uppgiften att utföra inre utlänningskontroll. Jag har utfört tre intervjuer med poliser som arbetar inom gränspolisen samt en kompletterande intervju med en närpolis. Jag har utgått från ett diskursanalytiskt angreppssätt som betonar att våra sätt att tala på spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av vår omvärld, våra identiteter och sociala relationer. I den här studien har det framkommit att intervjupersonerna förhåller sig till en politisk/juridisk diskurs som gör deras arbete betydelsefullt. Deras arbete styrs av hur lagarna ser ut och påverkar även hur de uppfattar subjektpositioner och därmed vilka de ska hitta. Genom att konstruera gruppen av ”stackare” kan arbetet med att utföra inre utlänningskontroll legitimeras. Intervjupersonerna är medvetna om att olika begrepp kan användas för att föra olika politiska strategier och diskussioner, men vittnar dock om en känsla av att de själva är ”neutrala”. De gör det de blir tillsagda eftersom de betraktar sig som under polisorganisationens ledning, som i sin tur betraktas som en institution under regeringen/riksdagen. 

 • 101960. Öquist, M. G.
  et al.
  Wallin, M.
  Seibert, J.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Quaternary Geology.
  Bishop, K.
  Laudon, H.
  Dissolved Inorganic Carbon Export Across the Soil/Stream Interface and Its Fate in a Boreal Headwater Stream2009In: Environmental Science & Technology, Vol. 43, no 19, p. 7364-7369Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this investigation was to determine the lateral export of dissolved inorganic carbon (DIC) from soils of a Swedish boreal forest to a first order stream and to estimate the partitioning of this DIC into CO2 evasion from the stream surface and the DIC pool exported down through the catchment by streamwater. The groundwater entering the stream was supersaturated with CO2 with values as high as 17 times equilibrium with the atmosphere. Up to 90% of the estimated daily soil DIC export to the stream was emitted to the atmosphere as CO2 within 200 in of the water entering the stream. The annual DIC export from the soil to the stream was estimated to be 3.2 (+/- 0.1) g C m(-2) yr(-1) (normalized to catchment size). Ninety percent of the variation in soil DIC export could be explained by the variation in groundwater discharge and the DIC concentrations per se, were of minor importance. A significant correlation (R-2 = 0.74, P < 0.01) between soil DIC export and CO2 emission from the stream surface suggests that emission dynamics were primarily driven by the export of terrestrial DIC and that in-stream processes were less important Our results reveal that current budget estimates of lateral DIC export from soils to aquatic conduits need to be revised because they do not account for conditions prevailing in headwater streams. Any quantification of lateral stream C export and CO2 emissions from freshwater systems must include headwater streams as well as the lower parts of the aquatic conduit

 • 101961.
  Ördén, Hedvig
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Deferring substance: EU policy and the information threat2019In: Intelligence and national security, ISSN 0268-4527, E-ISSN 1743-9019, Vol. 34, no 3, p. 421-437Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article describes EU cross-sectoral policy work on online information threats, focusing on the intersection between values and 'referent objects'. Examining discussions on strategic communication, censorship, media literacy and media pluralism, two value-perspectives were identified: while abstract procedural values of efficiency and coherence guide content management in the security/defence/internet communities, media/education communities highlight the end-goals of content pluralism and enhanced citizen judgement. In implementation, the former's lack of substantive goals, coupled with an outsourcing of content management, may give rise to hybrid values. The findings highlight the danger of neglecting substance in favor of efficient management of an online 'battlespace'.

 • 101962.
  Örelius, David
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Olsson, Krister
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kulturhantering: En grundad teori studie av utländska chefers upplevelser av kulturskillnader och deras sätt att hantera dem2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att skapa en egen teori om hur utländska managers som är aktiva i Sverige upplever och hanterar de kulturskillnader de möter.

 • 101963.
  Örelius, David
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Olsson, Krister
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Tysk, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Konsumentkooperationen och förtroendet för den: En konsumentundersökning2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konsumentkooperationen i Sverige har de senaste decennierna upplevt en negativ trend, både när det gäller rörelsens resultat och innehavet av marknadsandelar på detaljhandelsmarknaden. Rörelsens problem grundar sig på att den både vill vara en demokratisk organisation, som sätter ägaren/medlemmens intresse i första hand och en affärsmässig verksamhet som ska konkurrera med andra detaljhandelsföretag på marknadens villkor. Den federativa organisationsform som konsumentkooperationen är uppbyggd efter är även det upphov till problem. Det i form av bland annat kostsamt dubbelarbete och trög handlingsförmåga.

 • 101964.
  Örfelth, David
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Klass? Ja, men inte här där jag bor: Betydelsen av klass hos arbetare inom industri2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka hur personer som bor i en bruksort och jobbar inom industri upplever betydelsen av klass i deras liv och hur/om det påverkar deras identitet. För att svara på detta användes frågeställningarna: Hur positionerar sig deltagarna inom en upplevd klasstruktur? På vilket sätt upplever studiedeltagarna att klass spelar/inte spelar roll för deras identitet? På vilket sätt upplever studiedeltagarna att klass spelar/inte spelar roll för deras gruppidentitet? Under vilka omständigheter upplever deltagarna att klass är betydelsefullt? Undersökningen skedde genom intervjuer med personer som arbetar inom industri i samma bruksort.

  Tidigare forskning visar att klassidentitet fortfarande är avgörande i en rad avseenden. Exempelvis påverkar det i stor utsträckning vad för kultur man konsumerar och vilka fritidsaktiviteter man ägnar sig åt. Däremot visar forskningen att klassidentitet och objektiv klasstillhörighet sällan överensstämmer vilket tyder på att klassidentitet bör förstås som en ”fiktiv identitet”. Post och senmoderna teoretiker hävdar samtidigt att det har skett en individualisering av identitet. Att skapandet av en identitet är ett reflexivt projekt där klassidentitet inte längre är relevant.

  Studien visar att deltagarna präglas av en mångtydig föreställning av klass och identifierar sig både som arbetarklass och medelklass samtidigt. Samtidigt uttrycker deltagarna en identitet i relation till bruksorten de lever i som överordnad klassidentiteter. Man upplever inte att klass präglar bruksorten dels för att man inte ser tydliga klasskillnader men också på grund av att ämnet är så främmande.

 • 101965.
  Örman, Christoffer
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Arkling, Markus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Aktiekurser & Varumärken: Påverkar aktiekursen synen på företaget och varumärket?2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När ett företag ska genomföra en investering, expandera internationellt eller nationellt så kan en möjlighet att attrahera det riskvilliga kapitalet, vara att börsnotera sig. En börsnotering kan man betrakta som ett sätt för företaget att möta investerare som är villiga att investera pengar i företaget.

 • 101966.
  Örmä, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Golf. En konsumentbeteendestudie om fritidskonsumtion.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en explorativ undersökning av golf som fritidskonsumtion. Den är ett bidrag inom forskningen om konsumentbeteende.

 • 101967. Örmälä-Odegrip, Anni-Maria
  et al.
  Eriksson, Harald
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute.
  Mikonranta, Lauri
  Ruotsalainen, Pilvi
  Mattila, Sari
  Hoikkala, Ville
  Nilsson, Anders
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute.
  Bamford, Jaana K. H.
  Laakso, Jouni
  Evolution of virulence in Klebsiella pneumoniae treated with phage cocktailsManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The worldwide emergence and spread of multidrug-resistant bacteria is a major concern in modern medicine, and threatens the once established control over bacterial infections. Phage therapy has been suggested as one potential solution to the problem of finding new antibacterial agents. Bacteria are known to evolve resistance against bacteriophages but in many cases phage-resistance comes with a cost on bacterial virulence in multicellular hosts. We investigated how the virulence of a clinical isolate of K. pneumoniae Kpn524 evolves in response to exposure to phage cocktails in the phage-resistant bacteria that would potentially survive the phage treatment. We found that the exposure to multiple phages was linked to lowered virulence in the phage-resistant bacteria, when measured in vivo with Galleria mellonella. However, two phages were found to increase the bacterial virulence when they were administered on the bacteria individually, and this was associated with an increased growth rate. Across all treatments, biofilm production was negatively correlated with virulence, whereas growth rate had a positive correlation with bacterial virulence. Our findings suggest that bacterial virulence is attenuated in the presence of multiple phages, possibly due to a trade-off between phage resistance andrate of replication. However, this is dependent on the composition of the phage cocktail.This is the first study to report increased bacterial virulence associated with exposure tolytic bacteriophages and our results call for meticulous consideration when choosingphages for phage cocktails, as phages with certain identity could have detrimentally adverse effects on the success of the treatment.

 • 101968.
  Örn, Elin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ensamstående småbarnsmammors förvärvsarbete i Sverige idag: - En kvalitativ studie över ensamstående småbarns-mammors motivation till antal timmar i förvärvsarbete2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skilsmässor är vanliga i Sverige vilket innebär att samhället består av flertalet ensamstående mammor. Den allmänna uppfattningen i Sverige, före 1990-talet, var att ensamstående mammor inte skiljde sig så mycket från gifta mammor vad gäller försörjning och förvärvsarbete. Statistik från SCB (2009) visar dock att ensamstående småbarnsmammor – ifall de förvärvsarbetar - jobbar fler timmar i genomsnitt än sammanboende småbarnsmammor. Syftet med denna studie var därför att undersöka ensamstående småbarnsmammors motivation till antal timmar i förvärvsarbete. Studien bygger på sju djupintervjuer med ensamstående småbarnsmammor samt skriftliga svar på intervjuguiden från en respondent. Intervjuerna utfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide som utgick från fyra olika hypoteser som sedan prövats via det empiriska materialet.

   

  Denna studie visar att ensamstående småbarnsmammor inte har har råd att deltidsarbeta, olikt sammanboende småbarnsmammor. För merparten av dem som valt att arbeta deltid har ekonomin styrt deltidens omfattning.  Merparten av kvinnorna ville dock gå ner i arbetstid för att få mer tid till barnen. Skälet till att de ensamstående småbarnmammorna jobbar fler timmar i genomsnitt än sammanboende småbarnsmammor har således en tydlig koppling till ekonomiska incitament men i enlighet med teorin om ”gendered moral rationalities” synes de vara underordnade rådande samhällsnormer. Dessa normer skapar ett tryck på kvinnorna att spendera så mycket tid som möjligt med barnen. Studien visar även att ensamstående småbarnsmammor har större möjlighet och makt att själva bestämma att satsa på sin karriär/förvärvsarbete än sammanboende småbarnsmammor. Flera av kvinnorna sade sig uppleva att de har större makt över sina liv nu, då de inte behöver anpassa sig efter någon annan vuxen i hushållet, jämfört med när de levde ihop med barnens pappa. Vad som även framkommit i studien är att det verkar finnas ett orsakssamband mellan den flexibilitet som arbetsgivarna tillhandahåller och möjligheten för kvinnorna att satsa på karriär/förvärvsarbete. Förutom att majoriteten av kvinnorna har flexibel arbetstid eller förtroendearbetstid så har de olika överenskommelser med arbetsgivarna hur de förlägger sitt arbete vilket möjliggör en ökad andel timmar i förvärvsarbete. Dessa överenskommelser synes individuella och anpassade efter kvinnornas livssituation som ensamstående mammor.

 • 101969.
  Örn, Elin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
   Ensamstående småbarnsmammors förvärvsarbete i Sverige idag: En kvalitativ studie över ensamstående småbarnsmammors motivation till antal timmar i förvärvsarbete2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skilsmässor är vanliga i Sverige vilket innebär att samhället består av flertalet ensamstående mammor. Den allmänna uppfattningen i Sverige, före 1990-talet, var att ensamstående mammor inte skiljde sig så mycket från gifta mammor vad gäller försörjning och förvärvsarbete. Statistik från SCB (2009) visar dock att ensamstående småbarnsmammor – ifall de förvärvsarbetar - jobbar fler timmar i genomsnitt än sammanboende småbarnsmammor. Syftet med denna studie var därför att undersöka ensamstående småbarnsmammors motivation till antal timmar i förvärvsarbete. Studien bygger på sju djupintervjuer med ensamstående småbarnsmammor samt skriftliga svar på intervjuguiden från en respondent. Intervjuerna utfördes utifrån en semistrukturerad intervjuguide som utgick från fyra olika hypoteser som sedan prövats via det empiriska materialet.  

  Denna studie visar att ensamstående småbarnsmammor inte har har råd att deltidsarbeta, olikt sammanboende småbarnsmammor. För merparten av dem som valt att arbeta deltid har ekonomin styrt deltidens omfattning. Merparten av kvinnorna ville dock gå ner i arbetstid för att få mer tid till barnen. Skälet till att de ensamstående småbarnmammorna jobbar fler timmar i genomsnitt än sammanboende småbarnsmammor har således en tydlig koppling till ekonomiska incitament men i enlighet med teorin om "gendered moral rationalities" synes de vara underordnade rådande samhällsnormer. Dessa normer skapar ett tryck på kvinnorna att spendera så mycket tid som möjligt med barnen. Studien visar även att ensamstående småbarnsmammor har större möjlighet och makt att själva bestämma att satsa på sin karriär/förvärvsarbete än sammanboende småbarnsmammor. Flera av kvinnorna sade sig uppleva att de har större makt över sina liv nu, då de inte behöver anpassa sig efter någon annan vuxen i hushållet, jämfört med när de levde ihop med barnens pappa. Vad som även framkommit i studien är att det verkar finnas ett orsakssamband mellan den flexibilitet som arbetsgivarna tillhandahåller och möjligheten för kvinnorna att satsa på karriär/förvärvsarbete. Förutom att majoriteten av kvinnorna har flexibel arbetstid eller förtroendearbetstid så har de olika överenskommelser med arbetsgivarna hur de förlägger sitt arbete vilket möjliggör en ökad andel timmar i förvärvsarbete. Dessa överenskommelser synes individuella och anpassade efter kvinnornas livssituation som ensamstående mammor.

   

 • 101970.
  Örn, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  De fem orden: En praxisanalys av utvecklingen av en myndighets värdegrund2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om utvecklingen av en ny värdegrund för den sociala samvaron mellanmedarbetarna på en myndighet. Jag undersöker utvecklingen för att se vilka mönster som framträder iprocessen, och hur dessa mönster påverkar myndighetens möjligheter att uppnå sina mål med att skapavärdegrunden.

  Undersökningen visar att det finns flera mönster i utvecklingen av värdegrunden, bland annat de övergripandemönstren institutionalisering och ökad abstraktion. Institutionaliseringen av värdegrunden innebäratt den utvecklas från att vara en samling personliga ståndpunkter hos några av myndighetensmedarbetare till att vara ett styrdokument som innehåller myndighetens officiella ståndpunkt. Ökad abstraktioninnebär att värdegrundens innehåll gått från uppmaningar till medarbetaren att utföra specifikakonkreta handlingar, till uppmaningar om känslor och värderingar som medarbetaren ska känna.

  I uppsatsen diskuteras möjligheter och hinder som mönstren för med sig. Den följd jag främst diskuterarär att de övergripande mönstren institutionalisering och ökad abstraktion tillsammans ger upphovtill en individualisering av ansvaret för att leva upp till värdegrunden, eftersom var och en själv måstetolka värdeorden för att kunna leva upp till dem i praktiken, och det samtidigt är obligatoriskt att användasig av dem i sitt arbete. Detta kan medföra hinder för medarbetarnas samordning och skymmasikten för myndighetens praxis, det vill säga de rutiner och arbetssätt som styr hur myndigheten arbetar,både på ett medvetet och omedvetet plan.

 • 101971.
  Örnberg, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The legal rules and principles governing the outsourcing of municipal services to private actors is examined in this dissertation from constitutional, EU law and municipal law perspectives. This comprehensive analysis is carried out with the aim of giving a more complete portrayal of this area of law as developing and being influenced by a number of different legal sources, thereby becoming more fragmented and difficult to understand.

  An overall conclusion presented here is that the transfer of municipal services to private actors may jeopardise the procedural safeguards designed to strengthen the individual’s position in relation to public authorities. The national government imposes great responsibility on municipalities to fulfil public obligations in a number of different areas and the municipalities must contractually guarantee that activities transferred to private actors are conducted in accordance with applicable rules and principles. The substance of these contracts is therefore of upmost importance in order for a municipality to fulfil its responsibilities.

  The role of the legislator is not only to require or permit municipalities to expose their activities to competition but also to maintain good administration when executing public authority, both within and outside the public organisation. Clarifying and reinforcing the public nature of administrative tasks transferred to private actors is therefore essential. Furthermore, Sweden’s EU membership in combination with the extensive privatisation of public activities that has occurred during recent decades implies that there is need for a greater awareness of what constitutes public activities. In this respect, developing criteria similar to those established by the Court of Justice of the European Union, placing focus on the function of the activity performed rather than the subject performing it, could also be a way for Sweden to determine what is to constitute public activity.

 • 101972.
  Örnfjäder, Dan
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Hyresgästens undersökningsplikt vid lokalhyra: användande av friskrivningsbegreppet befintligt skick och dess betydelse för ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 101973.
  Örning, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Spridning av nakenbilder på internet: det svenska integritetsskyddet i ljuset av Europakonventionen2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 101974.
  Örnqvist, Linda
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Nischbankers framväxt på den svenska finansmarknaden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska finansmarknaden har länge präglats av ett oligopol och består till stor del av universalbanker som erbjuder alla typer av finansiella tjänster, men sedan 1990-talet har även nischbanker uppkommit som erbjuder enbart vissa finansiella tjänster och betjänar huvuddelen av sina kunder via internet och telefoni. Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer, mekanismer och strategier som ligger bakom nischbankers uppkomst på den svenska finansmarknaden. För att besvara syftet har följande frågor formulerats:

  1. Hur skapas utrymme för nischbanker på den svenska finansmarknaden?
  2. Vilka aktörer etablerar nischbanker? Är det nya aktörer eller redan etablerade företag från andra branscher?
  3. Vilka strategier använder nischbanker för att etablera sig på den svenska finansmarknaden och hur får de tillgång till resurser?

  Studien grundar sig på organisationsteorier och bygger på en kvalitativ ansats i form av sex semistrukturerade djupintervjuer med respondenter från Svenska Bankföreningen, Finansinspektionen och olika nischbanker.

  Resultatet visar att nischbankers uppkomst på den svenska finansmarknaden har främjats av den teknologiska utvecklingen och regleringar såsom lagen om bank- och finansieringsrörelse och Basel II. Nischbanker har främst uppkommit av etablerade organisationer från andra branscher. Detta medför att nischbanker har kunnat utnyttja kärnverksamhetens legitimitet och resurser. Vid etableringen har nischbanker främst varit i behov av kapital, kunder och infrastruktur. För att kunna etablera sig har nischbanker främst utnyttjat kärnverksamhetens kundbas och konkurrerat med låga priser. 

 • 101975.
  Örnólfsdóttir, Unnur Ósk
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Swedish women´s self-esteem, body dissatisfaction and health2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Self-reported mental health problems have increased dramatically among young female high school (Swedish: gymnasium) and university students in Sweden since the 1990’s. The reasons for this increase are mostly unknown but self-esteem and body image might be important factors behind this problem. The aim of this study was to test whether self-esteem and body dissatisfaction predict health. All correlation directions were in accordance with previous studies on the subject. There was no age group difference in levels of self-esteem, body dissatisfaction or health among the women. Multiple regression analysis revealed that global self-esteem was the strongest single predictor of health. These results give support for the importance of global self-esteem for subjective health. This should be considered in future studies and in the battle against the development of depression, anxiety and eating disorders among women.

 • 101976.
  Örs, Aziza Juliana
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Frågor om bodelning: särskilt om utdelning och värdering av aktier i fåmansbolag2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 101977.
  Örström, Åke
  Stockholm College.
  Über die chemischen Vorgänge, insbesondere den Ammoniakstoffwechsel, bei der Entwicklungserregung des Seeigeleies: Mit 14 Figuren im Text1941Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 101978.
  Örtenblad, Kim
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Den osynliga gångtrafikanten: En studie om fotgängarnas roll vid planeringen av bostadsområden i tätort2009Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att förstå och förklara fotgängarnas roll i planeringen av bostadsområden i tätort, vidare hur detta har utvecklats och förändrats över tid. Dessutom ämnar uppsatsen undersöka om det finns effekter av olika tiders planering för dagens fotgängare. Genom att utföra observationer i de olika bostadsområdena Bredäng, Rissne och Sickla Udde besvaras den första frågeställningen där det efterfrågas hur områden från olika tidsepoker är planerade ur fotgängarnas perspektiv. Den andra frågan, om hänsyn tagits till fotgängarnas behov och hur detta förändrats, besvaras genom en diskursanalys där planerna av de tidigare nämnda områdena studeras. Vidare analyseras resultaten och de övergripande planeringsidealens effekter för fotgängarna klargörs. Studien kommer fram till att fotgängarna varit osynliga vid planeringen av bostadsområden från 1960-talet fram till 1990-talet. De förändringar som förekommer i planeringen som i viss utsträckning påverkar fotgängarna positivt, beror inte på att deras roll förändrats utan på att de övergripande planeringsidealen förändrats.

 • 101979.
  Örtenblad, Radia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Att samtala i mötet om åtgärdsprogram: En kvalitativ studie av föräldrars upplevelser2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie handlar om föräldrars upplevelser av mötet med skolans personal samt om samtalet där åtgärdsprogram upprättas. Målgruppen för undersökningen är föräldrar. Den genomgående metoden är kvalitativa intervjuer, där sex föräldrar ingår.

  Av resultatet framgår att dessa föräldrar anser sig ha ett bra samarbete med skolans lärare. Det som nämns av föräldrarna som avgörande för en bra respektive mindre bra dialog med skolan är läraren.

  Grunden till att en elev får stöd eller inte återfinns i utvecklingssamtalet. Samtliga föräldrar i undersökningen refererar till det samtalet och dess betydelse för fortsatt samarbete mellan skola och hem. En bestämmande faktor för om stöd ska sättas in eller inte är även i detta fall läraren.

  Studien visar att i de fall dialog finns mellan föräldrar och skola, upprättas åtgärdsprogrammet genom samarbete. Dessa föräldrar känner att de har möjlighet att påverka utformningen av åtgärdsprogrammet. Inga åtgärder är på förhand formulerade från skolans sida.

 • 101980.
  Örtenmark Nilsson, Matilda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Blomqvist, Louise
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Jag är allt ifrån en hantverkare till säljare”: En kvalitativ studie om det osynliga kontraktets betydelse för arbetstagare och arbetsgivare inom handelsbranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Något som anglosaxisk forskning har uppmärksammat i mycket större utsträckning än svensk forskning, är så kallade osynliga kontrakt. I Sverige har man stor tillit till sina arbetstagare och många inom handelsbranschen är anslutna till handelsavtalet, vilket skapar ett skyddsnät för både arbetstagare och arbetsgivare. Detta har gjort att de skriftliga anställningskontrakten i Sverige inte är så informationsrika och man specificerar endast det viktigaste såsom lön, anställningsform och semesterersättning. Det ger i sin tur utrymme för - och blir till viss del en nödvändighet - att arbetstagarna själva fyller i luckorna i anställningskontraktet med de mer osynliga och fram för allt oskrivna förväntningar, vilket är det som det osynliga kontraktet fångar upp. Problematiken med det osynliga kontraktet är att det sällan uttalas tydligt och konkret, vilket kan leda till missförstånd och dubbla budskap på arbetsplatser. I handelsyrket har man en bred roll och förväntningar som innefattar allt från att vara hantverkare till säljare - som en utav våra respondenter beskriver sin roll. Därmed kan det finnas en anledning till att skapa medvetenhet kring betydelsen av väl kommunicerade och därmed mer synliga osynliga kontrakt. Syftet med denna studie är att jämföra arbetstagares och arbetsgivares förväntningar på arbetsplatsen utöver det som står i anställningskontraktet. Frågeställningarna uppsatsen ämnar besvara handlar om (1) förväntningar som finns parterna emellan, (2) vad som händer vi kontraktsbrott och (3) hur kommunikation kan förbättra osynliga kontrakt. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning har vi utformat en kvalitativ komparativ studie av den svenska handelsbranschen. Genomförandet baseras på semistrukturerade intervjuer med säljare och chefer från olika företag och butiker. Resultatet visar att förväntningarna skiljer sig åt i vissa områden, exempelvis gällande tillgänglighet och hur man ser på anställningsrelationer. Brustna osynliga kontrakt visar sig leda till förändrade inställningar till arbetet och i två fall till tankar om uppsägning. Detta skulle, enligt respondenterna, kunna undvikas genom goda relationer som grundas i tydlig och öppen kommunikation på arbetsplatsen. 

 • 101981.
  Örthagen, Hanna
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Tvångshjälp på lika villkor?: om objektivitet vid tillämpning av rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende i LVU 3 §2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 101982.
  Örvell, Magnus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Orgna, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Estetik och intuition i produktutvecklingsprocessen2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen problematiserar estetikens utrymme och ställning i produktutvecklingsprocessen. Utifrån ett praktikfall från företaget Braun åskådliggörs de tekniska, ekonomiska, tillverkningstekniska och estetiska ställningstaganden som måste fattas vid utvecklandet av en ny kaffebryggare. Vårt mål med uppsatsen är att beskriva de metoder som designers och ansvariga använder för att fatta estetiska beslut och i vilken utsträckning som dessa beslut bygger på intiution. Syftet med uppsatsen är att beskriva faktorer som påverkar design och formgivning i ett företag. Ytterligare ett syfte är att närma oss frågan hur formgivare och andra involverade i designprocessen hanterar mötet mellan intuitiva ansatser och rationellt tänkande i valet av formspråk.

 • 101983.
  Ösgård, Anton
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography.
  Vad är en Sjöstadsbo?: Platsidentitetens framväxt i ett nybyggt bostadsområde2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines some processes behind the creation of place identity and place attachment using a broad theoretical framework. The framework is structured around the creation of space and place, followed by theories and models on how places are given identity and finally some possible effects of place identity. These theories are then used to examine place identity formation among residents and real estate agents in Hammarby Sjöstad, a newly developed urban residential area in Stockholm, Sweden.

  A total of 5 in depth interviews were carried out with local residents in different parts of the residential area, as well as 3 in depth interviews with real estate agents active in different parts of the area. The interviews were transcribed and analysed in relation to the theoretical framework as well as documents relating to the planning of the area.

  The study shows that there has formed a local identity in Hammarby Sjöstad, not defined by the administrative borders of the area. The perceived extent of the area most probably stem from that the lake Hammarby Sjö acts as a physical barrier between the area and the rest of the inner city. This might be the reason to the evolution of a defined perceived community there. The effects of this could be a contributing factor in the segregation that is evident in urban areas, which calls for attention to the possible effects of place identity in urban planning. 

 • 101984.
  Öst, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Sköldmark, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Yazdi, Masih
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Optionsstrutar : Är överavkastning möjligt?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Optionsstrutar har tecknats för ett antal utvalda företag på Stockholmsbörsen. Strutarna har med systematik tecknats inför företagens kvartalsrapporter och positionen har stängts två dagar efter rapporten. Detta har skett mellan åren 1998 och 2002, det vill säga under en period då börsen varit mer volatil än under tidigare perioder. Syftet med uppsatsen var att undersöka om marknaden prissatte dessa optioner på ett effektivt sätt, det vill säga om optionernas implicita volatilitet var tillräckligt hög innan rapport för att en överavkastning inte skulle vara möjlig.

 • 101985.
  Öst, Karin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Beskattning av aktierelaterade incitamentsprogram: om beskattningstidpunkten för värdepapper och personaloptioner samt behovet av lagstiftningsöversyn på området2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 101986.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Clinical psychology.
  Att utvärdera psykoterapi och kritiskt granska psykoterapistudier2016Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur avgör du som terapeut på ett tillförlitligt sätt att dina patienter blir bättre? Vad menas egentligen med begreppet evidens? Hur kan du bedöma om en studie är välgjord?

  Denna bok hjälper dig som kliniker att utvärdera den behandling du bedriver på ett systematiskt och evidensbaserat sätt. Paradoxalt nog har forskning visat att psykoterapeuter har svårt att bedöma om deras patienter förbättras eller försämras under behandlingens gång. Därför har Lars-Göran Öst här samlat beprövade utvärderingsskalor som är lämpliga att använda session för session, samt före, efter och vid uppföljning av behandling. 

  I boken finns även en mall för att granska och förstå den metodologiska kvaliteten hos psykoterapistudier i vetenskapliga tidskrifter. Med hjälp av denna kan du på ett säkrare sätt bedöma vilka slutsatser som kan dras och vilken användbarhet en studie har för ditt eget kliniska arbete. I grunden handlar detta om att dina patienter ska få bästa möjliga vård.

  Boken vänder sig till både blivande och yrkesverksamma psykologer, psykoterapeuter samt till alla andra som vill veta mer om evidensbaserad psykoterapi.

 • 101987.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Cognitive behavior therapy for anxiety disorders: 40 years of progress2008In: Nordic Journal of Psychiatry, ISSN 0803-9488, E-ISSN 1502-4725, Vol. 62, no Suppl 47, p. 5-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cognitive-behavior therapies (CBT) have been evaluated in randomized controlled studies (RCT) and anxiety disorders since 1966 and for each disorder there are at least two CBT methods that are considered evidence based (empirically supported) today. Numerous meta-analyses have evaluated the efficacy of these methods against various control conditions. However, none has looked at whether modern CBT studies lead to better treatment effects than were obtained 10-40 years ago. The aim of this paper is to present a meta-analysis focusing on the mean extent of change achieved by the CBT treatments across decades (from the 1970s onwards). Database searches yielded a total of 432 RCTs for the anxiety disorders combined and 364 of these allowed calculation of within-group effect size (ES) or percentage clinical improvement. Separate ESs were calculated for three central measures: independent assessor rating, self-report and behavioral approach test. The results showed that in most instances there was no significant change in ES across time. In a few instances, the treatment effects were greater in modern studies. However, it was more common with a negative development, or a mixed development (first positive then negative or vice versa). There was no significant change in proportion of clinical improvement. Treatment time and attrition either increased or remained stable. If the single studies that gave the highest ES each decade were compared, all anxiety disorders besides panic disorder and obsessive-compulsive disorder showed a positive development. Possible explanations to the results are discussed.

 • 101988.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Det empiriska stödet för KBT vid psykiska störningar2013In: KBT inom psykiatrin / [ed] Lars-Göran Öst, Stockholm: Natur och kultur, 2013, 2, p. 389-407Chapter in book (Other academic)
 • 101989.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Efficacy of the third wave of behavioral therapies: A systematic review and meta-analysis2008In: Behaviour Research and Therapy, ISSN 0005-7967, E-ISSN 1873-622X, Vol. 46, no 3, p. 296-321Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last two decades a number of therapies, under the name of the third wave of cognitive behavior therapy (CBT), have been developed: acceptance and commitment therapy (ACT), dialectical behavior therapy (DBT), cognitive behavioral analysis system of psychotherapy (CBASP), functional analytic psychotherapy (FAP), and integrative behavioral couple therapy (IBCT). The purposes of this review article of third wave treatment RCTs were: (1) to describe and review them methodologically, (2) to meta-analytically assess their efficacy, and (3) to evaluate if they currently fulfil the criteria for empirically supported treatments. There are 13 RCTs both in ACT and DBT, 1 in CBASP, 2 in IBCT, and none in FAP. The conclusions that can be drawn are that the third wave treatment RCTs used a research methodology that was significantly less stringent than CBT studies; that the mean effect size was moderate for both ACT and DBT, and that none of the third wave therapies fulfilled the criteria for empirically supported treatments. The article ends with suggestions on how to improve future RCTs to increase the possibility of them becoming empirically supported treatments.

 • 101990.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Forskningsdesigner2012In: Att göra effektutvärderingar / [ed] Knut Sundell, Stockholm: Gothia Förlag AB, 2012, 1, p. 91-140Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bokinformation: Varje år berörs hundratusentals personer av psykosociala och pedagogiska interventioner. Det handlar exempelvis om behandling av missbruk, insatser för utsatta barn och läsundervisning i grundskolan. Endast undantagsvis har dessa interventioner utvärderats, vilket innebär att vi inte vet vilken effekt de har eller om de rentav kan skada. I antologin Att göra effektutvärderingar beskrivs hur man genomför effektutvärderingar, som ger kunskap om hur interventioner fungerar. Boken ger detaljerad och praktisk vägledning som är till nytta för alla som är intresserade av att lära sig mer om effektutvärderingar – både forskarstuderande och forskare som redan ansvarat för effektutvärderingar. Ämnen som tas upp är bland annat forskningsetik, studiedesign, mätinstrument, urval och rekrytering av undersökningspersoner, datainsamling, ekonomiska analyser, dataanalys och tolkning samt rapportskrivning. Bokens författare har lång erfarenhet inom området och representerar olika discipliner såsom psykologi, folkhälsovetenskap, socialt arbete, pedagogik, statistik, epidemiologi, sociologi, evolutionsbiologi, medicinsk vetenskap och datavetenskap. Redaktör för boken är Knut Sundell, docent i psykologi och socialråd på Socialstyrelsen, som har lång erfarenhet av att utvärdera interventioner inom förskola, skola och socialtjänst.

 • 101991.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Inventing the wheel once more or learning from the history of psychotherapy research methodology: Reply to Gaudiano's comments on Öst's (2008) review2009In: Behaviour Research and Therapy, ISSN 0005-7967, E-ISSN 1873-622X, Vol. 47, no 12, p. 1071-1073Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Gaudiano's criticism of one part of my review of ACT outcome research (Öst, 2008) is refuted on all issues but one. It is clear that the average amount of grant support for the ACT-studies was smaller than that of CBT-studies, even if the proportion of studies having grant support was not lower. However, that fact should only influence 25% (2 out of 8) of the methodology variables on which ACT-studies had lower mean scores than CBT-studies. It is not acceptable that a relatively new treatment, such as ACT, should be evaluated by more lenient criteria than already established therapies like CBT. If proponents of a new treatment wish to claim that their therapy is empirically supported then they have to accept to be evaluated by the APA Task Force criteria. It is time that ACT researchers start using the current psychotherapy research methodology.

 • 101992.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Clinical psychology.
  KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Här beskrivs hur KBT kan tillämpas vid de vanligaste psykiatriska tillstånden hos barn och unga. Boken inleds med en beskrivning av vad som är utmärkande för arbete med barn, ungdomar, och deras familjer och nätverk. De diagnoser som tas upp är bland annat social ångest, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, PTSD, stresstörning, depression, ADHD och autism. Författarna visar hur KBT-modellen och beteendeanalysen kan se ut, beskriver olika behandlingsvägar och ger belysande fallvinjetter. Boken avslutas med en genomgång av det ökande empiriska stödet för KBT vid de olika tillstånden.

 • 101993.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Klinisk signifikans2012In: Att göra effektutvärderingar / [ed] Knut Sundell, Stockholm: Gothia Förlag AB, 2012, p. 493-502Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bokinformation: Varje år berörs hundratusentals personer av psykosociala och pedagogiska interventioner. Det handlar exempelvis om behandling av missbruk, insatser för utsatta barn och läsundervisning i grundskolan. Endast undantagsvis har dessa interventioner utvärderats, vilket innebär att vi inte vet vilken effekt de har eller om de rentav kan skada. I antologin Att göra effektutvärderingar beskrivs hur man genomför effektutvärderingar, som ger kunskap om hur interventioner fungerar. Boken ger detaljerad och praktisk vägledning som är till nytta för alla som är intresserade av att lära sig mer om effektutvärderingar – både forskarstuderande och forskare som redan ansvarat för effektutvärderingar. Ämnen som tas upp är bland annat forskningsetik, studiedesign, mätinstrument, urval och rekrytering av undersökningspersoner, datainsamling, ekonomiska analyser, dataanalys och tolkning samt rapportskrivning. Bokens författare har lång erfarenhet inom området och representerar olika discipliner såsom psykologi, folkhälsovetenskap, socialt arbete, pedagogik, statistik, epidemiologi, sociologi, evolutionsbiologi, medicinsk vetenskap och datavetenskap. Redaktör för boken är Knut Sundell, docent i psykologi och socialråd på Socialstyrelsen, som har lång erfarenhet av att utvärdera interventioner inom förskola, skola och socialtjänst.

 • 101994.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  One-Session Treatment: Principles and Procedures with Adults2012In: Intensive One-Session Treatment of Specific Phobias / [ed] Thompson E. Davis III, Thomas H. Ollendick, & L.-G. Öst, Springer , 2012, 1, p. 59-95Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  When I started research and clinical work with specific phobics in the mid 1970s, very little differentiation was made in the research literature between agoraphobia, social phobia, and specific phobia regarding the number of therapy sessions. Thus, I used eight 1-hour sessions in my early studies on specific phobias. After having worked with that format for about 5 years I started getting bored seeing the same patients week after week. I also began to question why behavior therapists should follow the same format as devised by psychodynamic short-term therapy (i.e. one session per week for 12–20 weeks).

 • 101995.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Clinical psychology.
  Rebuttal of Atkins et al. (2017) critique of the Öst (2014) meta-analysis of ACT2017In: Behaviour Research and Therapy, ISSN 0005-7967, E-ISSN 1873-622X, Vol. 97, p. 273-281Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Atkins et al. strongly criticize my (Öst, 2014) systematic review and meta-analysis of ACT. The bulk of their re-examination of my article is divided into four parts: a) Selection of studies, b) Ratings of methodological quality, c) Meta-analysis, and d) Judgments of quality of evidence. It is evident from my paper that I have refuted their claims regarding each of these parts. Regarding a) Selection of studies I showed that only four studies had a cell size of less than 10 and their inclusion did not change the mean effect size or increased variability. Concerning b) Ratings of methodological quality I have showed that my ratings were reliable and had accuracy. As for c) Meta-analysis, I have demonstrated that I got very similar results to those of A-Tjak et al. (2015) that Atkins et al. describes as a much better meta-analysis. Regarding d) Judgments of quality of evidence, Atkins et al. brought up 23 studies for which they argued that I have done an incorrect evaluation but for every single study I have disproved their arguments and maintain my 2014 evaluation of the evidence base of ACT. Thus, there is no reason to follow Atkins et al. suggestion that my review “should now be set aside in making decisions regarding the treatment efficacy of ACT.”

 • 101996.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Specifik fobi2013In: KBT inom psykiatrin / [ed] Lars-öran Öst, Stockholm: Natur och kultur, 2013, 2, p. 75-92Chapter in book (Other academic)
 • 101997.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology. Klinisk psykologi.
  The Claustrophobia Scale: A psychometric evaluation2007In: Behaviour Research and Therapy, ISSN 0005-7967, Vol. 45, no 5, p. 1053-1064Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a psychometric evaluation of the Claustrophobia Scale (CS), consisting of one subscale for measuring anxiety (20 items, 0-4) and one for avoidance (18 items, 0-2). Participants were 87 claustrophobic patients and 200 normal controls randomly selected from the community. The results show that CS has excellent internal consistency, high test--retest reliability, concurrent and discriminant validity. The patients and controls differ significantly on the total scores of anxiety and avoidance, as well as on each individual item scores. The CS was also found to be sensitive to change after cognitive behavioral treatment. Preliminary factor analyses yielded two factors for each subscale; "Being in small enclosed spaces" and "Other people present", accounting for large proportions of the variance. The CS is useful both as a state, and as an outcome self-report measure of claustrophobia.

 • 101998.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology. Karolinska Institutet, Sweden.
  The efficacy of Acceptance and Commitment Therapy: An updated systematic review and meta-analysis2014In: Behaviour Research and Therapy, ISSN 0005-7967, E-ISSN 1873-622X, Vol. 61, p. 105-121Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Acceptance and Commitment therapy (ACT) has attracted a lot of interest during the last 10-15 years with a strong increase of the number of randomized controlled trials (RCTs). The present review and meta-analysis includes 60 RCTs (4234 participants) on psychiatric disorders, somatic disorders, and stress at work. The mean effect size across all comparisons was small (0.42). Compared to the Ost (2008) meta-analysis there was no significant improvement in methodological quality and deterioration in effect size (from 0.68). When ACT was compared to various forms of cognitive or behavioral treatfnents a small and non-significant effect size of 0.16 was obtained. An evidence-base evaluation showed that ACT is not yet well-established for any disorder. It is probably efficacious for chronic pain and tinnitus, possibly efficacious for depression, psychotic symptoms, OCD, mixed anxiety, drug abuse, and stress at work, and experimental for the remaining disorders.

 • 101999.
  Öst, Lars-Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Training Therapists in One-Session Treatment and Assessing Their Competence2012In: Intensive One-Session Treatment of Specific Phobias / [ed] Thompson E. Davis III, Thomas H. Ollendick, & L.-G. Öst, Springer , 2012, 1, p. 161-175Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  There is no formalized training for therapists to do one-session treatment (OST), at least not any which has been empirically evaluated. However, a description follows of the way the training for people aspiring to become a protocol therapist in a randomized controlled trial (RCT), or just wanting to work clinically with OST, has been arranged. The major part of this chapter consists of a detailed description of the different items included in the competence rating scale, and explanations of why the respective competencies are important for carrying out OST successfully. This means that the training should focus on providing therapists with adequate skills in the areas covered by the rating scale.

 • 102000.
  Öst, Lars-Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Cederlund, Rio
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Reuterskiöld, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Behavioral treatment of social phobia in youth: Does parent education training improve the outcome?Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Social phobia is one of the most common anxiety disorders in children and adolescents, and it runs a fairly chronic course if left untreated. The goals of the present study were to evaluate if

  a parent education course would improve the outcome for the children and if comorbidity at the start of treatment would impair the outcome of the social phobia. A total of 55 children, 8-14 years old, were randomly assigned to one of three conditions: 1) Child is treated, 2) Child is treated and parent participates in the course, or 3) A wait-list for 12 weeks. The treatment consisted of individual exposure and group social skills training based on the Beidel et al. (2000) SET-C. Children and parents were assessed pre-, post-, and at one year follow- up with independent assessor ratings and self-report measures. Results showed that there was no significant difference between the two active treatments and both were better than the wait-list. The treatment effects were maintained or furthered at the follow-up. Comorbidity did not lead to worse outcome of social phobia, but significantly better. Comorbid disorders improved significantly from pre- to post-treatment, and from post- to follow-up assessment without being targeted in therapy. 

2037203820392040204120422043 101951 - 102000 of 102663
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf