Change search
Refine search result
2087208820892090209120922093 104451 - 104500 of 105609
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 104451. Åström, M.
  et al.
  Dynesius, M.
  Hylander, K.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Botany.
  Nilsson, C.
  Slope aspect modifies community responses to clear-cutting in boreal forests2007In: Ecology, Vol. 88, p. 749-758Article in journal (Refereed)
 • 104452.
  Åström, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Darin, Helene
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  GE Money Bank: En grundad Teoristudie om företagskultur2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället präglas av ständiga förändringar och företag måste snabbt och enkelt kunna anpassa sig till nya seder och bruk. Problem kan uppstå när individer med olika kulturella bakgrunder måste samspela och fungera som ett team. Begreppet företagskultur har varit på tapeten en längre tid och flera studier har gjorts inom området. Syftet med denna uppsats är att undersöka företagskulturen på GE Money Bank och se hur den fungerar. Vi har valt att utgå ifrån ett amerikanskt företag som etablerat sig i Sverige och studera hur den amerikanska företagskulturen fungerar i ett land som Sverige. Den frågeställning vi försöker besvara är: Hur ser företagskulturen ut på GE Money Bank? Hur upplevs den av de som arbetar där?

 • 104453.
  Åström, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Darin, Helene
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  IKEA: En svensk "värld" i Italien2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är ett litet och relativt okänt land men tackvare IKEAs framgångar, och att det i dagsläget finns IKEA-varuhus i de flesta länder, förknippar många människor i utlandet numera Sverige med IKEA. Vi kände därför att det var en intressant utmaning att skriva om ett företag som är välkänt världen över och som de flesta kan relatera till. Vi undersöker i denna uppsats om det är möjligt att bevara en stark företagskultur och bortse från kulturella skillnader. Vi studerar även om IKEA-kulturen är lika stark i Italien som i Sverige, eller om det är ”corporate bullshit”. IKEA har en ambition om att kulturen ska vara på ett ”speciellt sätt” men är det verkligen så? Vi har studerat två varuhus i Italien för att kunna besvara följande frågor: Hur ser företagskulturen ut på ”IKEA Anagnina” och ”IKEA Porta di Roma”? Hur upplevs den av dem som arbetar där? Hur väl överstämmer den med den svenska ”riktiga” IKEA- kulturen? För att uppfylla syftet att undersöka företagskulturen på två IKEA-varuhus i Rom, Italien, och jämföra med den svenska IKEA-kulturen har vi närmat oss ämnesområdet från en Grundad Teoriansats och genomfört intervjuer med medarbetare på IKEA Italien. Denna metod används för att beskriva och förklara sociala fenomen och processer. Intervjufrågorna var utformade på ett sätt som gjorde att vi kunde rama in företagskulturen och förstå hur de anställda uppfattar den. När vi analyserat intervjuerna och observationerna kunde vi urskilja fem kategorier: Yttre och Inre fasad, Okonventionell Formalitet, Omfamnande Enkelhet och Kollektivt Handlande. Vi har kommit fram till dessa kategorier genom att försöka hitta underliggande mönster och samband i det insamlade materialet. För att fastställa en kategori krävs det att respondenterna har haft liknande åsikter och uppfattning inom ett visst område. Ur kategorierna har vi kunnat urskilja kärnkategorin Kontrollerad Totalitet, vi anser att denna representerar samtliga kategorier och illustrerar den tydliga kontroll som vi upplevde fanns på IKEA. Vi kunde även urskilja en motvikt till denna starka kontroll, vilket är nödvändig för att lyckas bibehålla den goda stämningen som vi upplevde fanns på IKEA. Denna motvikt återspeglas i kategorin Omfamnande Enkelheten. För att kunna besvara våra frågor och uppfylla vårt syfte jämförde vi våra resultat med vad tidigare forskare kommit fram till inom samma forskningsområde. Efter denna jämförelse kände vi att vi var de första som verkligen lyft fram den Kontrollerade Totaliteten som råder på IKEA.

 • 104454.
  Åström, Mikael
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Håkansson, Max
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Bland superhjältinnor, soffor och böcker: En studie om hur den fysiska miljön framställs för elever på fritidshemmet2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka och analysera den fysiska miljöns framställande inom fritidshem, utifrån perspektiv på tillgänglighet, jämställdhet och populärkultur. Detta arbete är utformat som en kvalitativ studie och utgår från visuell metodik som metod, där fotografier av miljön på fritidshem utgör den centrala källan för analysarbetet. Resultatet är framställt med hjälp av en tematisk analysmetod där datan kategoriserades i tre stycken huvudteman, dessa teman benämns Kreativitet, Populärkultur och Tillgänglighet. Inom dessa huvudteman framkom även diverse underteman för att tydliggöra olika aspekter av det specifika huvudtemat, dessa teman analyserades senare utifrån ett sociokulturellt perspektiv som fokuserade på bland annat begreppen kultur och kontext, men även med inslag av genusbegrepp. Studiens slutsatser tar avstamp i miljöns likartade uppbyggnader av tillgänglighet för eleverna, även hur arbetet kring jämlikhet med inslag av populärkultur gör sig synlig inom fritidshemmets ramar. Samtidigt hur det år 2019 fortfarande existerar könskodade rum inom fritidshemmens arena.

 • 104455.
  Åström, Ossian
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Geological Sciences.
  Sulfide Mineralogy in the Ballachulish contact metamorphic Aureole2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  16 samples of increasing metamorphic grade from the Ballachulish Igneous Complex and Aureole, located in the west of Scotland, were studied in order to analyze the sulfide mineralogy and to what extent they were affected by contact metamorphism. The samples were collected from two lithologies, the Creran Succession and the Ballachulish Slate lithology, as well as from the igneous complex. The sulfides of main interest in the samples are pyrite and pyrrhotite. At the onset of contact metamorphism, pyrite disappears while pyrrhotite gets more abundant as metamorphic grade increases. Pyrrhotite also undergoes multiple changes such as 1) elongation and thinning of the grains, 2) development of 120° grain-boundaries, 3) development of pyrite-zones within the pyrrhotite and 4) the decomposition of pyrrhotite and alignment of pyrite along its grain-boundaries at high temperature. The elongation of the grains occurs in both the Creran Succession and the Ballachulish Slate. The rest of the textures, however, can only be found in the Creran Succession. The two lithologies differ by the high graphite content in the Ballachulish Slate. The elongated grains as well as the pyrite inclusions in the pyrrhotite both are strong evidence of recrystallization. The absence of pyrite in the Ballachulish Slate was most probably caused by the buffering properties of the graphite-rich fluid in these rocks, causing more reducing conditions. There is evidence against a heavy, pervasive fluid flow through the aureole. However, the inner contact zone seems to have been affected by a more pronounced fluid flow. This could have been caused by the metamorphic fluid working in conjunction with fluids released from the intrusion. Regarding the mobility of S in the aureole, no strong evidence could be found, other than the decomposition of pyrrhotite grain-boundaries in the high-grade metamorphic samples.

 • 104456.
  Åström, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Senmedeltida svenska lagböcker: 136 lands- och stadslagshandskrifter : dateringar och dateringsproblem2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 104457.
  Åström, Paul
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Henriksson, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  En analys av efterköpsprocessen och vad som skapat lojalitet hos lojala kunder: En undersökning av bilkunder2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen riktar sig till både akademiker och praktiker och avser att ge en ökad förståelse för vilka skeden en konsument går igenom efter ett högt engagerande köp samt vilka orsaker som ligger till grund för lojalitet gentemot ett högengagerande konsumtionssystem. Studien avhandlar bilbranschen som lämpar sig väl med avseende på högt engagerande köp och en god möjlighet att kunna kontrollera kundens historiska lojalitet. Utgångspunkten är synen på produkten som en del i ett större konsumtionssystem bestående av flera delar med olika attribut och möjligheter att påverka kunden, med ökad komplexitet som följd.I efterköpsprocessen har vi identifierat tre faser som kunden går igenom efter köp, Förstärkningsfasen, Problemfrihetsfasen och Förköpsfasen. Konsumenterna uppvisar i dessa faser tydliga behovsförändringar och går gradvis igenom dessa faser innan ett eventuellt återköp. De viktigaste slutsatserna till varför de lojala kunderna är lojala är:Enkelhet, trygghet och bekvämlighet i att tillhöra ett konsumtionssystem som fungerar. Överraskande lågt engagemang gentemot sin leverantör och entusiasm för bilar i allmänhet.

 • 104458.
  Åström, Paul
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Unkuri, Jan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Henriksson, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Bekvämlighetsäktenskapet: En dissektion av Telias kundrelation2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens forskningsfråga lyder: Vad innehåller den känslomässiga relationen mellan Telia och Telias kunder som leder till återval av Telia som leverantör av fast telefoni. Empirin har byggts av dels kvalitativa, dels kvantitativa undersökningselement.

 • 104459.
  Åström, Rasmus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  IT-entreprenörer - att koordinera ledarskap, expansion och expertis. 1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas

 • 104460.
  Åström (red.), Patrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Dans och lek och fagra ord - En syndares omvändelse - Den helige Olafs historia: Tre uppsatser om fornsvenska1995Book (Other academic)
 • 104461.
  Åström (red.), Patrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Förhandlingar vid Fjärde sammankomsten för svenska språkets historia, Stockholm 1-3 november 19951997Book (Other academic)
 • 104462. Åström, Thomas
  I kraftfältet kring handikapp: moralpositioneringar och teori om social positionering2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 104463. Åström-Brewitz, Anna
  et al.
  Bergmark, Åke
  Lundström, Tommy
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Return – utvärdering av en öppenvårdsverksamhet för missbrukare i Sundbyberg2007Report (Other academic)
 • 104464.
  Åsén, Gunnar
  Stockholm University, The Stockholm Institute of Education, Department of Human Development, Learning and Special Education(LHS).
  Curriculum Theory Revisited: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy2007In: The national evaluation of the Swedish pre-school curriculum reform, Department of Education, Uppsala University, Uppsala , 2007Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 104465.
  Åsén, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Forskning om skolreformer och deras genomslag2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vilka effekter har 1990-talets skolreformer haft? Rapporten ger en genomgång av forskning om skolreformer och vad man kan säga om reformernas genomslag.

  Det tar ofta lång tid innan man ser resultat av beslutade reformer, det gäller alla områden men framför allt gäller det för skolområdet. Reformerna leder dessutom ofta till andra resultat än de som var avsedda. Med fokus på de genomgripande förändringar som genomförts i det svenska skolsystemet sedan början av 1990-talet, går rapporten igenom vad forskningen kan säga om skolreformers betydelse för lärares arbetssituation, nya läroplaners påverkan och hur lärare tillämpar nya betygssystem.

 • 104466.
  Åsén, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Forskningsöversikt om skolreformers genomslag: Bilaga 22013In: Det tar tid– om effekter av skolpolitiska reformer: Delbetänkande av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan, Stockholm: Fritzes, 2013, p. 269-316Chapter in book (Other academic)
 • 104467.
  Åsén, Gunnar
  Stockholm University, The Stockholm Institute of Education, Department of Human Development, Learning and Special Education(LHS).
  International Commentary on History of Arts Education: International Handbook of Research in Arts Education2007Other (Other academic)
 • 104468.
  Åsén, Gunnar
  Skolverket.
  Perspektiv på barndom och barns lärande: En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år2010Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Översikten har gjorts av en grupp forskare vid Malmö högskola på uppdrag av Skolverket. Den har en bred ansats och tar upp frågor som: vad är utmärkande för dagens barndom och vad betyder uppväxtvillkoren för lärandet? Vilken betydelse har förskolevistelse och tidpunkten för skolstarten för hur barn senare lyckas i skolan? Vilka didaktiska perspektiv har anlagts på barns lärande och vad säger forskningen om tidig bedömning och dokumentation av barn och barns läroprocesser?

 • 104469.
  Åsén, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  Strategi för utvärdering av reformer på skolområdet2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 104470.
  Åsén, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Tio grundläggande frågor i samband med utvärdering2015In: Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan / [ed] Gunnar Åsén, Stockholm: Liber, 2015, p. 74-98Chapter in book (Other academic)
 • 104471.
  Åsén, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan2015Collection (editor) (Other academic)
 • 104472.
  Åsén, Gunnar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  Lundgren, Ulf P
  Pettersson, Sten
  Från sputnik till Reggio Emilia - noteringar om hur forskning går till2010In: Om värden och omvärlden: Pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia / [ed] Marianne Colliander, Lena Stråhle och Christina Wehner-Godée, Stockholm: Stockholms Universitets Förlag , 2010, p. 19-30Chapter in book (Other academic)
 • 104473.
  Åsén, Gunnar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Moberg, Emelie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Den statliga synen på och styrningen av utvärdering i förskolan2015In: Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan / [ed] Gunnar Åsén, Stockholm: Liber, 2015, p. 18-37Chapter in book (Other academic)
 • 104474.
  Åsén, Gunnar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Vallberg Roth, Ann-Christine
  Utvärdering i förskolan: en forskningsöversikt2012Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna forskningsöversikt ingår i Vetenskapsrådets rapportserie och har tagits fram i samarbete med Skolverket. Syftet är att redovisa olika sätt att tänka kring och genomföra utvärdering i förskolan. Tyngdpunkten ligger på svenska förhållanden, men rapporten innehåller även en del internationella utblickar.

 • 104475.
  Åsén, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Risktoleransmätning: Hur svenska företag som tillhandahåller finansiell rådgivning till konsumenter bör arbeta för att kartlägga kundens risktolerans2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med uppsatsen är att kartlägga hur svenska företag som tillhandahåller finansiell rådgivning till konsumenter arbetar för att kartlägga kundes risktolerans. Syftet med uppsatsen är också att granska vad lagen om finansiell rådgivning till konsumenter säger om riskbenägenhetsmätning, samt hur de menar att rådgivningsföretag bör gå till väga för att avgöra kundes riskbenägenhet. Av slutsatserna framgår att riskbenägenhetsmätningar görs, men rådgivningsfirmor bör tydligare skilja på den psykologiska risktoleransen och den finansiella riskkapaciteten för att uppnå högre reliabilitet och validitet av riskbenägenhetsmätningarna. Lagen och branschorganisationens rekommendationer bör också föreslå denna uppdelning av risktoleransen och riskkapaciteten.

 • 104476.
  Åsén, Kristina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Thorsteinsson, Thorsteinn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Svensk affärskultur - "why do they bother to come here": En studie i hur utländska chefer uppfattar svensk affärskultur2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dag lever vi i ett globalt samhälle där interaktion mellan människor från olika länder och kulturer är en vanlig företeelse. Företagen har inga gränslinjer och uppköp samt sammanslagningar av företag i större globala organisationer blir allt mer vanligt. Detta innebär att anställda måste kunna anpassa sig till företagets spridning inom olika kulturområden där kravet är bland annat att kunna ”think global but act local”.

 • 104477.
  Åsén Nordström, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Pedagogisk handledning i tanke och handling - en studie av handledares lärande2014Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to investigate how a number of pedagogical supervisors develope their supervisory competence. In order to meet this objective the following issues were important: What sort of learning takes place among the supervisors?  In what ways have different frameworks and conditions been important for guiding the talks? Can the patterns of conversation be discerned during the sessions and how do these patterns reflect their learning and skills?

  The thesis presents two studies of educational supervisors and tutor based learning which were carried out with about five years delay. The first study was conducted with twenty newly trained supervisors and a second follow-up study was conducted with ten of the same supervisors. 

  The analysis of the empirical material of study 1 shows, among others, in which direction the talks evolve during mentor sessions and to what extent they change character to deepen and lead the supervisors to develop new perspectives and ways of looking at their role.  The analysis of the empirical data in study 2 illuminate how each supervisor’s learning progresses by analyzing interviews, conversations and reflections. This study analyzes the supervisors’ levels of reflection, the traditions reflected in the supervisors’ way to lead session conversations, the conversation patterns that emerge and how the supervisors’ learning and supervisor competence developed.

 • 104478. Åteg, Mattias
  et al.
  Wilhelmson, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Backström, Tomas
  Moström Åberg, Marie
  Köping Olsson, Bengt
  Önnered, Loe
  Tasks in the generative leadership; creating conditions for autonomy and integration.2009Conference paper (Refereed)
 • 104479. Åteg, Mattias
  et al.
  Wilhelmson, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Moström Åberg, Marie
  Alvemark, Karin
  Framtida kärnkompetenser inom HRM – underlag för PAL-utbildning vid Högskolan Dalarna2007In: HRM Workshop 2007 – om svensk Human Resource Management, 2007Conference paper (Refereed)
 • 104480. Åteg, Mattias
  et al.
  Wilhelmson, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Moström Åberg, Marie
  Backström, Tomas
  Önnered, Loe
  Isaksson, Kerstin
  Att mäta dialogkompetens.: Metodutveckling för projektet Regisserad kompetensutveckling2008In: 1:a Nationella arbetslivsforskningskonferensen, 2008Conference paper (Refereed)
 • 104481.
  Åvall, Caroline
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Olovlig spridning av sexuellt alternativt naket bildmaterial: hur kategorisera brottet?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 104482. Çelaj, Ilir
  et al.
  Rusu, Lazar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  IT outsourcing relationships in Swedish public organizations2014In: Perspectives in Business Informatics Research: Proceedings, Springer, 2014, p. 15-29Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Information technology (IT) is not only beneficial for the private sector but has a lot to offer for the public sector as well. However, most of the studies in IT outsourcing relationships consider only the private sector and do not pay attention to the public sector. In this context, the research has looked to determine the influential factors in IT outsourcing relationships in Swedish public organizations like are Swedish municipalities and classified them according to the importance. The research methodology used has included a survey among IT outsourcing decision makers from Swedish municipalities and a case study in a Swedish municipality. The survey has revealed that trust, cooperation, commitment, communication, and flexibility are the top five most important factors which are influencing the provider-recipient IT outsourcing relationship in Swedish municipalities. While the case study has revealed that all the factors that were identified during the literature review are influencing the provider-recipient IT outsourcing relationship in Swedish municipalities plus the identification of two new factors which are legislation and economy/money.

 • 104483.
  Çelikaksoy, Aycan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Ensamkommandes framtidsutsikter i Sverige2017In: Socionomen, ISSN 0283-1929, no 3, p. 46-47Article in journal (Other academic)
 • 104484.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Nekby, Lena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Rashid, Saman
  Mittuniversitetet.
  Assortative Mating by Ethnic Background and Education in Sweden: The Role of Parental Composition on Partner Choice2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Assortative mating patterns in two dimensions namely, ethnic background and education are analysed in this paper for individuals with an immigrant background living in Sweden. We focus on the role of individual and spousal characteristics as well as the role of parental composition on partnership formation. Results indicate that assorative mating by ethnic background is significantly lower for second generation immigrants in comparison to first generation immigrants. In the case of assortative mating by education, although the descriptive statistics show that the proportion of educational homogamy is higher for second generation immigrants, after controlling for own and partners’ characteristics, educational homogamy is found to be significantly lower for those in the second generation. Gender differences in these patterns suggest that second generation females are significantly less likely than second generation men to be in educational homogamouspartnerships relative to their first generation counterparts. In terms of parental composition, having a Swedish background (mother or father) is associated with lower ethnic endogamy, especially for first generation women. Having a Swedish background is also associated with significantly higher probabilities of educational homogamy but primarily only for first generation male immigrants.

 • 104485.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  De ensamkommande flyktingbarnen och den svenska arbetsmarknaden2015Report (Other academic)
 • 104486.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  De unga utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden: en kvantitativ bild2018In: Unga inför arbetslivet: om utanförskap, lärande och delaktighet / [ed] Jonas Olofsson, Fredrik Wikström, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 277-302Chapter in book (Other academic)
 • 104487.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Dropping out of Education: Refugee Youth Who Arrived as Unaccompanied Minors and Separated Children2019In: Unaccompanied Children: From Migration to Integration / [ed] Işık Kulu-Glasgow, Monika Smit, Ibrahim Sirkeci, Transnational Press London , 2019Chapter in book (Refereed)
 • 104488.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska samhället2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur går det för ensamkommande barn och unga att utbilda sig och etablera sig på den svenska arbetsmarknaden? Den frågan försöker vi besvara med hjälp av registerdata för dem som fick uppehållstillstånd i Sverige 2003–2014. Vi undersöker hur olika faktorer som ålder vid uppehållstillstånd, ursprungsland, tid i Sverige, utbildning, och bostadslän, påverkar etableringen. Andra aspekter vi studerar är ensamkommandes hälsa och civilstånd. I analysen jämför vi både med unga som har invandrat till Sverige med sina föräldrar från samma länder och med unga födda i Sverige med svenskfödda föräldrar.

 • 104489.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Ensamkommande flickor på väg in i samhället2018Report (Other academic)
 • 104490.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Ensamkommande flyktingbarns väg till utbildning och arbetsmarknad2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 23, no 1, p. 103-117Article in journal (Refereed)
 • 104491.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Kartläggning av erfarenheter och forskning om ensamkommande flyktingbarn i Sverige och andra länder: Rapport till Arbetsmarknadsdepartementet2016Report (Other academic)
 • 104492.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Missuppfattningar om studier av ensamkommande barn2016In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 44, no 2, p. 73-77Article in journal (Other academic)
 • 104493.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Nyanlända på väg mot etablering i Stockholm: Underlagsrapport2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 104494.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Policies, Practices and Prospects: The Unaccompanied Minors in Sweden2017In: Social Work & Society, ISSN 1613-8953, E-ISSN 1613-8953, Vol. 15, no 1, p. 1-16Article in journal (Refereed)
 • 104495.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Refugee Youth in Sweden Who Arrived as Unaccompanied Minors and Separated Children2017In: The Journal of Refugee Studies, ISSN 0951-6328, E-ISSN 1471-6925, Vol. 30, no 4, p. 530-553Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The number of children fleeing and/or seeking asylum alone without parents or guardians has been increasing during the last decade worldwide, where Sweden has been receiving the largest number of asylum claims by unaccompanied minors in Europe. Despite the growing interest in the situation of this group in destination countries, there is a lack of research articles that address this group with nationwide comprehensive data. This study examines the labour-market situation of the whole population of the refugee youth who entered Sweden as unaccompanied minors or separated children and were registered during the years 2003-12. We investigate whether this group is in a disadvantageous situation regarding labour-market incorporation compared to their counterparts who arrived with their families due to their specific marginalized and vulnerable position within society. The results show that this group exhibits capacity and resilience in terms of finding employment and willingness to work. The results are discussed with a structural incorporation framework from a reception and integration policy perspective as well as from an immigrant wellbeing and a 'whole-child' approach.

 • 104496.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Refugee youth who arrived in Sweden as unaccompanied minors and separated children: Education and labour market well-being2019In: Nordic Journal of Migration Research, ISSN 1799-649X, E-ISSN 1799-649X, Vol. 9, no 2, p. 179-200Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, Sweden has been one of the largest receiving countries of unaccompanied minors, compared to other EU member states. Recent studies have increasingly stressed the strength, resilienceand agency of unaccompanied minors, despite the traumatic experiences and challenges they face. In this article, we study unaccompanied minors in the Swedish education system and the labour market using register-based data covering the period 2003–2014. We compare this group with accompanied minors and persons of the same age born in Sweden to investigate the mechanisms that facilitate and/or hinder their labour market well-being. We find that unaccompanied minors have problems in completing secondary school but do well in the labour market with regard to finding employment. Our results draw attention to the multifaceted processes that facilitate and/or hinder their labour market well-being.

 • 104497.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Sweden: Intergenerational mobility patterns in immigrant and native families2018In: Catching Up? Country Studies on Intergenerational Mobility and Children of Immigrants, OECD Publishing, 2018, p. 121-143Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter investigates the labour market situation of Swedish native-born sons and daughters in immigrant and native families with regard to their parents’ education, as well as intergenerational educational mobility patterns for these families. The latter are compared in order to ascertain whether the roles played by institutions and family background vary across these two groups. Rather than focussing solely on father-son pairs, the chapter looks at all family combinations, including mothers and daughters and mixed couples. Since there can be differences across countries of origin for those families with an immigrant background, all country groups of interest are analysed separately. Transmission patterns are also investigated separately for different household types with regard to parental composition.

 • 104498.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Unaccompanied minors and separated refugee children in Sweden: an outlook on demography, education and Employment2015Report (Other academic)
 • 104499.
  Çelikaksoy, Aycan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Wadensjö, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Utbildning och arbetsmarknad för ensamkommande ungdomar2019In: Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter- integration, inkludering och jämställdhet / [ed] Mehrdad Darvishpour, Niclas Månsson, Liber, 2019Chapter in book (Other academic)
 • 104500. Éll, Alida H.
  Biomimetic oxidations catalyzed by transition metal complexes2003Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
2087208820892090209120922093 104451 - 104500 of 105609
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf