Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 4533
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kommittén för sociala rättigheter prövar Bedriftsforbundets klagomål2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Innebär det en kränkning av föreningsfriheten enligt den Europeiska sociala stadgan att man i praktiken inte kan få fast anställning i norska hamnar om man inte är medlem i Norsk Transportarbeiderforbund? Det menar Bedriftsforbundet, en organisation för små och medelstora företag, som har klagat till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

 • 152.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kunde bättre upphandling ha förhindrat tågstrejken?2014In: Festskrift till Catharina Calleman: I rättens utkanter / [ed] Annina H. Persson, Lotti Ryberg-Welander, Uppsala: Iustus förlag, 2014, p. 13-29Chapter in book (Other academic)
 • 153.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kännbara påföljder för arbetsgivare som anställer illegala invandrare2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetsgivare som anställer illegala invandrare ska få kännbara påföljder om Europeiska kommissionen får som den vill. I våras lade den fram ett förslag till direktiv om påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistats olagligt i EU. Det innehåller också regler som ska stärka dessa arbetstagares position i förhållande till sina arbetsgivare.

 • 154.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  LO och TCO klagar till Europarådet över Lavaldomens konsekvenser2012In: EU & Arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Begränsningarna i rätten att vidta stridsåtgärder mot utländska företag och det strikta skadeståndsansvar som den svenska Arbetsdomstolen ålade fackförbunden i Lavalmålet har fått sådana konsekvenser att Sverige bryter mot sina förpliktelser enligt den Europeiska sociala stadgan. Det skriver de fackliga centralorganisationerna LO och TCO i ett klagomål till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

 • 155.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Läckt utkast till direktiv enade svenska parter2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett utkast till ändringar i utstationeringsdirektivet (96/71) som läckte från Europeiska kommissionen fick de svenska centralorganisationerna för arbetsgivare och fackförbund att gemensamt skriva och be kommissionen tänka om. De har visserligen fortfarande motsatta uppfattningar om huruvida direktivet alls bör ändras, men innehållet i utkastet gjorde båda sidor lika oroliga.

 • 156.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Lönebildningen het potatis när EU tar fastare grepp om medlemsländernas ekonomiska politik2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 1, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Alla medlemsländer kan komma att få rekommendationer från EU om hur höga lönerna kan få bli och på vilken nivå löneförhandlingarna bör föras, oavsett om de går med i den nya Euro plus-pakten eller ej. Det är följden av beslut som fattades redan förra året. Nu diskuteras procedurer som ska sätta hårdare press på medlemsstaterna att också följa rekommendationerna. Fackliga organisationer har reagerat kraftigt mot att EU ska ha synpunkter på lönebildningen. Arbetsgivarorganisationen BusinessEurope däremot menar att parterna måste erkänna att det fi nns nödsituationer då regeringarna måste gripa in.

 • 157.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  – Medlemsstaterna avgör själva vem som omfattas av kollektivavtal2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vem som "omfattas" av ett kollektivavtal måste avgöras enligt nationell rätt. Därför kan och ska danska kollektivavtal som genomför arbetsrättsliga direktiv tillämpas även på oorganiserade arbetstagare. Det hävdar både den danska och den svenska regeringen i sina yttranden till EG-domstolen i målet Ruben Andersen (se EU & arbetsrätt nr 3/2007 sid 3).

 • 158.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Medlemsstaterna fick rätt i dragkamp om EU-tjänstemäns löner2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det är medlemsstaternas regeringar som avgör om det har inträffat ”en allvarlig och plötslig försämring av den ekonomiska och sociala situationen”, och därmed också om lönerna för tjänstemännen vid EU:s institutioner automatiskt ska räknas upp, eller om de ska beräknas enligt en undantagsregel. Det har EU-domstolen nu slagit fast i en dom som sätter punkt (?) för en mångårig dragkamp mellan Europeiska kommissionen och ministerrådet.

 • 159.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Medlemsstaterna måste se till att arbetsrättsliga regler följs av leverantörer vid offentlig upphandling2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I fortsättningen måste medlemsstaterna säkerställa att leverantörer som får offentliga kontrakt uppfyller sina miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter. Det sägs uttryckligen i de tre nya EU-direktiv om offentlig upphandling som antogs i februari. På flera sätt framgår det av direktiven att konkurrensen om de offentliga kontrakten inte ska ske till priset av att arbetstagares rättigheter urholkas. De framhåller också mer än tidigare att det är tillåtet, ibland till och med rekommendabelt, att ta andra hänsyn vid offentlig upphandling än rent ekonomiska.

 • 160.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Ministerrådet avvärjde inblandning i svensk lönebildning2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Svenska löner bör vara mer flexibla, särskilt i de lägre skikten. Det menar Europeiska kommissionen, som hoppades att ministerrådet skulle rekommendera Sverige att göra något åt detta. Men medlemsländernas arbetsmarknadsministrar kom fram till att en sådan uppmaning skulle vara oförenlig med det svenska systemet för lönebildning, framgår det av dokument som speglar en pågående kraftmätning mellan tjänstemän och politiker om styrningen av den ekonomiska politiken.

 • 161.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Möjlighet överföra intjänad rätt till tjänstepension struken i ändrat direktivförslag2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Trots att Europeiska kommissionen lagt fram ett nästan helt omarbetat förslag kunde medlemsstaternas regeringar vid sitt möte i början av december inte nå någon politisk överenskommelse om direktivet om "bättre möjligheter att överföra kompletterande pensionsrättigheter". Inte ens detta namn finns längre kvar, eftersom det nya förslaget har en annan tyngdpunkt än det ursprungliga.

 • 162.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nordic opposition to minimum wage shows lack of solidarity?2012In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, Vol. mayArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Should we have a statutory minimum wage? Absolutely not say Nordic trade unions, and they’re usually backed by employers’ organisations. It’s an attitude people elsewhere in Europe find difficult to understand.       

 • 163.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nordic worry over EU internal market package2012In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The European Commission’s proposal for how to apply the EU directive on the posting of workers must not limit our powers to control foreign companies! That was the unified message from government officials, authority representatives, the social partners and researchers from all Nordic countries when they met in Oslo to discuss how to deal with what remains of the  the so-called internal market package.

 • 164.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nordisk oro inför EU-direktiv om den inre marknaden2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. Okt.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Europeiska kommissionens förslag om hur EU:s utstationeringsdirektiv ska tillämpas får inte begränsa våra möjligheter att kontrollera utländska företag! Om detta rådde total enighet när regeringstjänstemän, myndighetsföreträdare, arbetsmarknadens parter och forskare från alla de nordiska länderna möttes i Oslo för att dryfta hur man ska ställa sig till det som återstår av s.k. inre marknads-paketet.

 • 165.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Nordisk reaktion på grönboken: Kollektivavtal gör vår arbetsrätt flexibel2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rör inte vår arbetsrätt! Så kan man, en smula hårdraget, sammanfatta reaktionen i de nordiska länderna på Europeiska kommissionens grönbok "En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar" (se EU & arbetsrätt nr 4/2006 sid 6).

 • 166.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nordiska parlament underkänner kommissionens förslag om stridsåtgärder2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Som förslaget till Monti II förordning nu ser ut kan det helt enkelt inte antas – det vore inte förenligt med EU:s fördrag. Det menar både det danska Folketingets Europautskott och den svenska och den finska Riksdagen, som har beslutat utnyttja den förstärkta möjlighet till så kallad subsidiaritetsprövning som infördes med Lissabon-fördraget. Om tillräckligt många nationella parlament på samma sätt ifrågasätter förslaget är Europeiska kommissionen tvungen att ompröva det. Det vore i så fall första gången det händer.

 • 167.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Norge och Finland håller med Island om vad som kan ingå i minimilön2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 1, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Både den norska och den finska regeringen menar att sjuklön kan ingå i den minimilön som utstationerade arbetstagare har rätt till, och stöder Island som stämts inför Efta-domstolen av övervakningsmyndigheten ESA.

 • 168.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Norges regering beredd ändra regler om arbetsvillkor i offentliga kontrakt2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Norges regering är beredd att delvis tillmötesgå klagomålen från Eftas övervakningsorgan ESA mot den reglering som syftar till att uppfylla landets förpliktelser mot ILO enligt konvention nr 94 om arbetsklausuler i offentliga kontrakt. Det framgår av ett förslag som Arbeidsdepartementet och Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sänt ut på remiss (høring).

 • 169.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Norska regler om föräldraledighet diskriminerar män anser ESA2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3–4Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Norges regler om föräldraledighet diskriminerar män och strider mot EES-rätten, hävdar Eftas övervakningsmyndighet ESA i en formell underrättelse från i somras. Inte alls, svarar den norska regeringen.

 • 170.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nu får även Sverige regler om anmälningsskyldighet och kontaktperson vid utstationering2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Till sist ska nu även Sverige få lagregler om anmälningsskyldighet och kontaktperson för utländska företag som utstationerar arbetstagare i landet. En lagrådsremiss, dvs. ett utkast till proposition, överlämnades av regeringen den 13 december och lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

 • 171.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Nu omfattas även Danmark av Bryssel-förordningen2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan den 1 juli 2007 omfattar förordningen om domstols behörighet och erkännande av domar på privaträttens område (44/2001, den s.k. Bryssel I) även Danmark.

 • 172.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Ny dragkamp om utstationering2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. Sept.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad betyder Europeiska kommissionens förslag till nya regler om utstationering av arbetstagare för de nordiska länderna? Kommer kontrollen av arbetstagarnas villkor att förbättras – eller rentav att försvagas? Det är frågor som ska dryftas vid ett nordiskt seminarium i mitten av september, för att ge underlag för de fortsatta förhandlingarna om förslagen

 • 173.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya europeiska avtal för sjöfolk, frisörer och fotbollsproffs2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetstider inom inlandssjöfarten, bättre arbetsmiljö i frisörbranschen och minimivillkor för professionella fotbollsspelare är ämnena för tre nya europeiska avtal som arbetsmarknadens parter har slutit. I alla tre fallen är det parterna själva som har tagit initiativ till att börja förhandla. I sådana fall brukar de oftast också vilja genomföra avtalen på nationell nivå genom sina egna organisationer, men denna gång är det tänkt att två av dem ska göras bindande genom direktiv.

 • 174.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya frågor från kommissionen om svenska regler om visstidsarbete2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nu medger den svenska regeringen på förfrågan från Europeiska kommissionen att en arbetsgivares behov av att anställa någon på s.k. allmän visstidsanställning inte kan prövas rättsligt. Tidigare har den bluffat om detta, anser Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, som 2007 gjorde en anmälan till kommissionen om de nya regler som infördes i lagen om anställningsskydd samma år.

   

 • 175.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya frågor om danska kollektivavtals verkan för utomstående arbetstagare2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vilken verkan för utomstående arbetstagare har Samarbejdsaftalen mellan Dansk Arbejdsgiverforening (DA) och danska LO, som genomför direktivet om information och samråd? Det är frågan i ett mål som Vestre landsret har skickat till EG-domstolen.

 • 176.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya ILO-normer om tvångsarbete och arbete till sjöss2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 177.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya ledighetsregler på kommissionens agenda men ingen revision av utstationeringsdirektivet2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Europeiska kommissionen överväger att föreslå nya EU-regler om föräldraledighet och andra typer av ledighet som kan göra det lättare att förena arbete och familjeliv och även regler som förbättrar skyddet för gravida. Det framgår av den nya sociala agenda som kommissionen presenterade i somras. Någon översyn av utstationeringsdirektivet som många har efterlyst efter EG-domstolens domar i Laval- och Rüffert-målen tycks däremot inte stå på kommissionens dagordning.

 • 178.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya utstationeringsregler får inte begränsa medlemsländernas kontrollmöjligheter2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur ska de nordiska länderna ställa sig till Europeiska kommissionens s.k. inre marknads-paket? Det var den underliggande frågan vid ett seminarium som EU & arbetsrätt och Nordiska Ministerrådets arbetsrättsutskott ordnade i Oslo i september.

 • 179.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nytt danskt register över utstationeringar2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan den 1 april 2008 ska utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Danmark lämna uppgifter till ett nyinrättat register, för att myndigheterna ska kunna utöva tillsyn och få överblick över utländska företag och arbetstagare i landet.

 • 180.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nytt finskt mål till EG-domstolen: När inträder förhandlingsskyldigheten i en koncern?2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Finlands Högsta domstol har begärt ett förhandsbesked från EG-domstolen om hur direktivet om kollektiva uppsägningar ska tolkas. Frågorna handlar om på vilket stadium i beslutsprocessen som en arbetsgivare ska ta upp förhandlingar, och om ansvarsfördelningen mellan moderbolag och dotterbolag inför en företagsnedläggning.

 • 181.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nytt förslag om egenföretagarna och arbetstiderna Finland får gehör för krav på undantag?2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ska Finland trots allt få gehör för sitt krav att egenföretagare ska undantas från direktivet om arbetstidens förläggning vid vägtransporter (2002/15)? Det är i varje fall har vad Europeiska kommissionen nu föreslår. Samtidigt ska definitionen av vilka förare som omfattas av direktivet ändras, så att inte transportföretagen anlitar "falska" egenföretagare för att slippa följa direktivets regler om längsta veckoarbetstid, raster, viloperioder och nattarbete.

 • 182.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nytt försök med 1-kronasbolag utan arbetstagarinflytande2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett bolag med en enda ägare och ett aktiekapital på 1 euro är Europeiska kommissionens nya förslag efter att den tvingats dra tillbaka förslaget till förordning om privata europeiska bolag, SPE-bolag (se EU & arbetsrätt nr 4/2008 s. 6). Det stupade framför allt på att det inte innehöll några regler om arbetstagarinfl ytande, som ett antal medlemsstater krävde. Efter-som det behövdes ett enhälligt beslut för att det skulle bli antaget gav kommissionen upp.

 • 183.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nytt försök med EU-rättsligt arbetstagarbegrepp?2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Behöver det så kallade direktivet om skriftligt meddelande ändras så att bestämmelserna även omfattar de personer som arbetar i nya anställningsformer? Det frågar Europeiska kommissionen i ett öppet samråd om direktivet om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet (91/533).

 • 184.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Nytt meddelande från kommissionen: Nordiska länder ställer för hårda krav på företag som utstationerar arbetstagare2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Danmark, Finland och Sverige kan alla räkna med att få på pälsen av Europeiska kommissionen för hur de behandlar utländska företag. Det framgår av ett nytt meddelande där kommissionen går igenom vilka kontrollåtgärder medlemsstaterna använder och hur de lever upp till utstationeringsdirektivets (96/71) krav på administrativt samarbete och information om vilka arbets-och anställningsvillkor som gäller i landet.

 • 185.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Obligatoriskt ID på byggen2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det finns inte tillräckligt intresse ur EES-synpunkt (insuffi cient EEA interest) att driva saken om ID-korten på norska byggarbetsplatser vidare. Med denna formulering meddelade Eftas övervakningsmyndighet ESA att den inte tänker göra något åt klagomålen på den norska föreskriften om obligatoriska ID-kort på byggarbetsplatser i landet.

 • 186.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Offentlig upphandling och social hänsyn: OK kräva varor från rättvis handel om bara villkoren utformas rätt2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Inget hindrar att en myndighet som upphandlar varor kräver att de har vissa miljöegenskaper och kommer från rättvis handel, bara kraven utformas så att de uppfyller principerna om likabehandling, icke diskriminering och öppenhet. Det bekräftar EU-domstolen i en färsk dom där Nederländerna döms för fördragsbrott, men där domstolen också underkänner Europeiska kommissionens tolkning av EU-rätten på en punkt som har stor betydelse för möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

 • 187.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Omotiverade undantag för sjöfolk ska utmönstras ur EU:s arbetsrättsdirektiv2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är det verkligen motiverat att EU:s arbetsrättsliga direktiv innehåller så många undantag för sjöfolk? Nej knappast, menar Europeiska kommissionen som i oktober inledde ett samråd med arbetsmarknadens parter om en översyn av dessa undantag. Kommissionen konstaterar i sitt samrådsmeddelande att det finns olika typer av undantag för sjöfolk i direktiven:

 • 188.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  One in five construction workers in Sweden are posted2013In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, no 12 septemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Over 18,000 workers were this spring posted by companies from other countries to work in Sweden, most of them in the construction industry. The number of posted workers in that industry was nearly as high as one fifth of all the working members of the Byggnads union – Sweden’s main union for construction workers. These are figures from the first comprehensive attempt at mapping the posted workers in Sweden.

 • 189.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Oorganiserade ger upp talan om återbetalning av granskningsarvoden2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Advokat Jan Södergren, som företrädde Evaldsson m.fl. i Europadomstolen, aviserade att andra oorganiserade byggnadsarbetare skulle väcka grupptalan för att få ersättning för granskningsarvoden som de hade betalat genom åren. Det står nu klart att detta inte blir av.

 • 190.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Pan-European protests as EU introduces new working hours for pilots2012In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, Vol. dec.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  When SAS employees were forced to agree to a 47.5 hour week they came closer to the general rule within the EU. Now further EU adjustments await. Brussels is preparing new rules on flight working hours and member states will not be allowed to adopt stricter rules. But according to pilot organisations and air safety authorities the proposals are a threat to air safety.

 • 191.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Parlamentet förespråkar revision av utstationeringsdirektivet2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det finns både kryphål och inkonsekvenser i den nuvarande gemenskapslagstiftningen som kan ha öppnat för tolkningar av utstationeringsdirektivet som inte avsågs när gemenskapens lagstiftare försökte skapa en god jämvikt mellan friheten att tillhandahålla tjänster och skyddet för arbetstagarnas rättigheter. Det skriver Europaparlamentet i en resolution med anledning av EG- domstolens domar i målen Laval, Viking Line och Rüffert. Slutsatsen är att man bör överväga att se över utstationeringsdirektivet (96/71).

 • 192.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Parlamentet stoppade kohandel om arbetstider och bemanningsarbete2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag antogs snabbare än väntat den 22 oktober. Det blev möjligt genom att Europaparlamentet accepterade ministerrådets gemensamma ståndpunkt utan en endaste ändring. Därmed visade parlamentet att det faktiskt kan ha ett stort inflytande i lagstiftningsarbetet.

 • 193.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Parterna om den sociala dialogen: Inget samråd med andra om våra avtal2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknadens parter vill bli mer involverade i utformningen av EU:s politik och styrning-en av medlemsstaternas ekonomi. Samtidigt måste EU:s institutioner och medlemsstaterna respektera parternas autonomi. Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer måste behandlas på ett sätt som ger dem en tydlig särställning jämfört med andra intresseorganisationer. Det framhåller Europafacket (EFS) och arbetsgivarorganisationerna BusinessEurope, CEEP och UEAPME i en gemensam deklaration om ”en nystart för en stark social dialog”.

 • 194.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Parterna slöt europeiskt avtal för att genomföra ILO-konventionen om arbete till sjöss2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett steg på vägen mot bättre arbets- och anställningsvillkor för sjöfolk togs den 5 november 2007 då Europeiska transportarbetarefederationen (ETF) och Europeiska Redareföreningen (ECSA) efter ett års förhandlingar slöt ett avtal om 2006 års ILO-konvention om arbete till sjöss.

 • 195.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  ”Pelaren” måste respektera partsautonomin, säger Nordens arbetsmarknadsministrar2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3–4Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kommissionen måste ta hänsyn till de speciella förhållanden som kännetecknar arbetsmarknaderna i Norden och respektera den roll som arbetsmarknadens parter har här. Det skriver de nordiska ländernas arbetsmarknadsministrar som svar på Europeiska kommissionens önskan om att få in synpunkter på ett kommande förslag om en europeisk ”pelare” för sociala rättigheter.

 • 196.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Personaldomstolen - Stadgan ger inte rätt till kollektiva förhandlingar2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 4, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Varken EU-stadgan om grundläggande rättigheter, Europakonventionen om mänskliga rättigheter eller Europarådets sociala stadga medför någon skyldighet att inrätta en procedur för kollektiva förhandlingar eller att tillerkänna fackföreningar en rätt till medbestämmande vid utformningen av arbetstagarnas anställningsvillkor. Detta något överraskande besked gav EU:s personaldomstol i slutet av september i en tvist mellan Europeiska Centralbanken (ECB) och en av dess tidigare tjänstemän.

 • 197.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  POLITISK HELOMVÄNDNING:: EU:s minimiregler ska vara maximum – och småföretag ska helst undantas2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 4, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I skuggan av besluten om EU:s fi nanspolitiska regelverk den 8– 9 december ställde sig alla de 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer också bakom ett förslag från Europeiska kommissionen som innebär en helomvändning i synen på arbetsmiljöpolitiken med hänvisning till EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 och den ekonomiska krisen. Det marknadsförs under rubriken ”Att minska regelbördan för små och medelstora företag” och innebär bland annat att kommissionen ska ”hjälpa” medlemsstaterna att avstå från vad den kallar gold plating, dvs. att anta strängare regler än EU:s minimiregler.

 • 198.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Politiskt avtal om stärkta insatser mot social dumpning i Danmark2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 4, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Stärkt kontroll av utländska företag och ökad användning av arbetsklausuler vid offentlig upphandling är två av beståndsdelarna i ettavtal om stärkta insatser mot social dumpningsom den danska regeringen och Enhedslisten ingick i samband med överläggningarna om statsbudgeten för 2012. Totalt 65 miljoner danska kronor avsätts för insatserna.

 • 199.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Polsk manual varnade för avtal med danska fackförbund2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En manual på den polska ambassadens webbplats som manar företag att vara försiktiga i sina kontakter med danska fackförbund har vållat diplomatiska förvecklingar i Danmark.

 • 200.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Rautaruukki och Amica kan ha kringgått lagen, enligt generaladvokat2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det kan strida mot företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23) att göra som Rautaruukki OY och Amica Ravintolat OY gjorde när det förra överlät driften av sin personalmatsal till det senare dagen efter att kollektivavtalet för metallindustrin hade löpt ut, så att Amica kunde tillämpa hotell- och restaurangavtalet i stället. Det menar generaladvokaten Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i sitt förslag till dom i målet Juuri.

1234567 151 - 200 of 4533
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf