Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1811
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Barker, Vanessa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Border protests: The role of civil society in transforming border control2015In: Rethinking Border Control for a Globalizing World: A Preferred Future / [ed] Leanne Weber, Abingdon: Routledge, 2015, p. 133-152Chapter in book (Refereed)
 • 152. Barnes, Michele L.
  et al.
  Bodin, Örjan
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  Guerrero, Angela M.
  McAllister, Ryan R. J.
  Alexander, Steven M.
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre. University of Maryland, USA.
  Robins, Garry
  The social structural foundations of adaptation and transformation in social-ecological systems2017In: Ecology & society, ISSN 1708-3087, E-ISSN 1708-3087, Vol. 22, no 4, article id 16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Social networks are frequently cited as vital for facilitating successful adaptation and transformation in linked social-ecological systems to overcome pressing resource management challenges. Yet confusion remains over the precise nature of adaptation vs. transformation and the specific social network structures that facilitate these processes. Here, we adopt a network perspective to theorize a continuum of structural capacities in social-ecological systems that set the stage for effective adaptation and transformation. We begin by drawing on the resilience literature and the multilayered action situation to link processes of change in social-ecological systems to decision making across multiple layers of rules underpinning societal organization. We then present a framework that hypothesizes seven specific social-ecological network configurations that lay the structural foundation necessary for facilitating adaptation and transformation, given the type and magnitude of human action required. A key contribution of the framework is explicit consideration of how social networks relate to ecological structures and the particular environmental problem at hand. Of the seven configurations identified, three are linked to capacities conducive to adaptation and three to transformation, and one is hypothesized to be important for facilitating both processes. We discuss how our theoretical framework can be applied in practice by highlighting existing empirical examples from related environmental governance contexts. Further extension of our hypotheses, particularly as more data become available, can ultimately help guide the design of institutional arrangements to be more effective at dealing with change.

 • 153.
  Barranco Blasco, Martín
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Situating adscriptions of value on Nature's Contributions to People: The case of traditional farmers in San Pedro, Paraguay.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focus on the unidimensional adscriptions of value behind industrial soybeans production in Paraguay. The thesis aims to present non-economic Nature’s Contributions to traditional farmers’ quality of life, the role of farmers’ traditional knowledge to display these contributions and the efficiency of such knowledge regarding high productive demands. From a theoretical framework based on nature’s contributions to people, ecosystem services, knowledge systems and conservation, the thesis formulates the following research questions: 1) What drives the prioritization of a single economic value on nature’s contributions to people in rural Paraguay? 2) What is the value of non-economic nature’s contributions, and what is the role of traditional farmers on displaying these values? The study mostly relies in primary data obtained through semi-structured interviews conducted during fieldwork period in the study area of San Pedro, Eastern Paraguay. The results present a plural assessment on nature’s contributions and the adaptation of small farmers to modern farming techniques. The thesis concludes that a perspective dominated by unidimensional value can be socially motivated within the rush for development in Paraguay, a concept tied to economic growth and modernization. In addition, nature’s contributions displayed by small farmers suggest that community-based conservation could represent a more sustainable approach for the farmers’ needs and the current environmental challenges of the country.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 154.
  Barruylle Voglio, Gabriela
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Krögaren & kocken - vår tids hjälte: En studie om homosocialitet och kreativt entreprenörskap på Stockholms finkrogar2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks, genom ett exempel från finkrögarbranschen, hur främjandet av företagande inom kreativa näringar i Sverige tenderar att reproducera uppdelande och ojämna könsroller. Och hur detta strider emot den politiska diskursen i Sverige idag. Samtliga tolv års nomineringar från Dagens Nyheters restaurangpris, Gulddraken, utgör tillsammans med fem intervjuer genomförda på krögare och journalister det empiriska materialet. Entreprenörskapsteori gjord ur ett genusperspektiv och Floridas teori om den kreativa klassen utgör teorin för studien. Analysen bygger på homosociala processers samverkan med diskursen kring entreprenörskap och Floridas (2006) teori om den kreativa klassen. Jag argumenterar för att diskursen om kreativt entreprenörskap fungerar som självförstärkande cirklar för att reproducera ojämna könsroller. Visionen av den kreativa entreprenören är genomsyrad av maskulina konnotationer som förstärks genom homosociala processer. Resultatet av studien påvisar att synen på finkrogen som en del av det kreativa entreprenörskapet, bidrar till att finkrogen får en homosocial struktur. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Barsom, Kristian
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Synen på hemlösa i Stockholms län: Utifrån kyrkoarbetare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Syftet med denna studie är att utreda hur synen på de hemlösa ser ut enligt ett urval av människor som arbetar med insatser för hemlösa samt undersöka vad kyrkors insatser mot hemlösa kan ge för positiva effekter på offentliga platser. Studien grundar sig på en kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsmetod och tidigare forskning inom ämnesområdet.

  Resultatet grundar sig på intervjuer med åtta individer som arbetar inom kyrkor i Stockholms län och som arbetar med insatser för hemlösa. De flesta av intervjupersonerna ser inte de hemlösa som en särskild sort av människor. De ser inte dessa människor på något udda sätt men trots det så har de uppfattningen om att de hemlösa lever ett  hårdare liv och att de tvingas slita mer än andra för att klara av dagen. Samtliga intervjupersoner upplever att människorna lever i utsatthet med en ängslan för vart de ska sova kommande natt. Resultatet visar dessutom att det föreligger skillnader mellan intervjupersonernas syn främst när det kommer till insamlingen av pengar samt hur kontakterna mellan dem ser ut.

  Kyrkors, och andra så kallade ”faith-based organizations”, insatser mot hemlösa kan bidra med många positiva effekter till offentliga platser. Med insatser som bland annat härbärgen och tilldelning av mat blir följden att färre hemlösa vistas i offentliga platser. Detta kan således bidra till minskande känslor av ilska och rädsla, och ökade känslor av trygghet och säkerhet bland invånarna som vistas i dessa områden.

 • 156.
  Barthel, Stephan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre. University of Gävle, Sweden.
  Isendahl, Christian
  Vis, Benjamin N.
  Drescher, Axel
  Evans, Daniel L.
  van Timmeren, Arjan
  Global urbanization and food production in direct competition for land: Leverage places to mitigate impacts on SDG2 and on the Earth System2019In: The Anthropocene Review, ISSN 2053-0196, E-ISSN 2053-020X, Vol. 6, no 1-2, p. 71-97Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Global urbanization and food production are in direct competition for land. This paper carries out a critical review of how displacing crop production from urban and peri-urban land to other areas - because of issues related to soil quality - will demand a substantially larger proportion of the Earth's terrestrial land surface than the surface area lost to urban encroachment. Such relationships may trigger further distancing effects and unfair social-ecological teleconnections. It risks also setting in motion amplifying effects within the Earth System. In combination, such multiple stressors set the scene for food riots in cities of the Global South. Our review identifies viable leverage points on which to act in order to navigate urban expansion away from fertile croplands. We first elaborate on the political complexities in declaring urban and peri-urban lands with fertile soils as one global commons. We find that the combination of an advisory global policy aligned with regional policies enabling robust common properties rights for bottom-up actors and movements in urban and peri-urban agriculture (UPA) as multi-level leverage places to intervene. To substantiate the ability of aligning global advisory policy with regional planning, we review both past and contemporary examples where empowering local social-ecological UPA practices and circular economies have had a stimulating effect on urban resilience and helped preserve, restore, and maintain urban lands with healthy soils.

 • 157.
  Beckmann, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Gentrifiering i miljonprogrammet?: Renoveringen av Markbacken i Örebro2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning (abstract)

  Det finns en efterfrågan på studier av gentrifiering i andra miljöer än storstädernas. Mot bakgrund av att stora delar av miljonprogrammet står inför renovering valde författaren av denna fallstudie att undersöka om Markbacken, ett allmännyttigt hyreshusområde från 1960-talet i Örebro, gentrifierats i samband med renovering. Undersökningen, som genomförts med intervjuer och kvantitativ data, visar att så skett. Låginkomsttagarna har minskat påtagligt samtidigt som andelen höginkomsttagare ökat. Trots undanträngningseffekten har inte någon synlig konflikt uppstått. Enligt författaren kan detta vara ett resultat av de boendes förtroende för hyresvärden, lyhördhet och god information från hyresvärden, mjukstart av renoveringen och begränsade hyreshöjningar samt att hyresvärden erbjudit praktiska lösningar som underlättat för hyresgästerna. En orsak till utebliven konflikt kan också vara att den socioekonomiskt svaga grupp som tvingats flytta inte sett någon möjlighet att påverka sin situation utan bara tyst accepterat.

   

 • 158. Beilin, Ruth
  et al.
  West, Simon
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  Performing natures: adaptive management in the 'eternally unfolding present'2017In: Nature, temporality and environmental management: Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes / [ed] Lesley Head, Katarina Saltzman, Gunhild Setten, Marie Stenseke, London: Routledge, 2017, p. 186-203Chapter in book (Refereed)
 • 159.
  Bejtoft, Evelina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Min trädgård är din trädgård: En inblick i ett nytt delningsfenomen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Delningsekonomi har blivit ett populärt begrepp som fått stort akademiskt intresse under 2000-talet och lyfts fram som en av framtidens hållbara lösningar. Dessa olika aktiviteter tar allt större plats i folks vardag men något som fortfarande är nytt för många svenskar är begreppet trädgårdsdelning. Denna form av delande har växt sedan föreningen Co-Grow bildades 2016 och går ut på att trädgårdsägare lånar ut sin tomt till odlare i behov av odlingsyta. Genom Co-Grow har respondenter sökts till en enkät och till semi-strukturerade intervjuer i syftet att utröna vilka motiv, förväntningar och farhågor som finns hos de som är intresserade av att dela trädgård, både ur trädgårdsägarnas perspektiv och odlarnas. Dessutom har det undersökts vilka erfarenheter som finns bland de som har testat att dela trädgård. Genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod försöker studien forma en grundläggande bild av fenomenet och bidra med ytterligare kunskap om vad som driver människor till att dela på resurser. Resultaten indikerar att intresset för trädgårdsdelning är större bland trädgårdsägare än bland odlare och att det finns en åldersfördelning mellan de två grupperna som möjliggör möten över generationsgränser. Vidare har studien visat på att trädgårdsdelningen innebär en viss omförhandling av privata gränser och att både sociala och materiella faktorer samspelar i att omvandla trädgårdens traditionellt rumsliga betydelse till något nytt.

 • 160. Bekele, Tsegaye
  et al.
  Ango, Tola Gemechu
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Do Interventions from Participatory Action Research Improve Livelihood and Reduce Conflicts Over Forest Resources? A Case Study from South Central Ethiopia2015In: Small-scale Forestry, ISSN 1873-7617, E-ISSN 1873-7854, Vol. 14, no 4, p. 441-458Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Participatory action research was conducted in south central Ethiopia to understand in what ways conflict over forest use and management between the former Arsi Forest and Wildlife Enterprise and the surrounding communities could be managed. Through interviews, focus group discussions, negotiations and series of stakeholder meetings existing scenarios of conflict over forest use and management were assessed, and alternatives interventions were identified and implemented based on the principle of maximizing the goals of local development and forest conservation. A cooperative with three major alternative livelihood activities—cash-credit provision, and poultry and sheep production—was established. It was found that working with communities in collaboration can reduce conflicts over forest management and support local livelihoods. The intervention had reduced ‘illegal’ use of forest resource for income generation and domestic use while within a year the alternative livelihood activities had generated a modest income to 68 % of the individuals involved. The study also demonstrated that working with multiple stakeholders is a challenging and slow process that requires understanding the complex local socioeconomic structure and dynamics. It is concluded that participatory approaches are a better way of bringing about a change in a society where conflicts arise due to resources limitation, and could be avoided by sharing benefits and responsibilities.

 • 161. Bellemare-Page, Stéphanie
  et al.
  Chartier, Daniel
  Pick Duhan, Alice
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Walecka-Garbalinska, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Présentation: Le lieu du Nord2015In: Le lieu du Nord: Vers une cartographie des lieux du Nord / [ed] Stéphanie Bellemare-Page, Daniel Chartier, Alice Duhan, Maria Walecka-Garbalinska, Presses de L'Université du Québec, 2015, p. [VII]-XIIIChapter in book (Other academic)
 • 162.
  Benes, Florian Sascha
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Mobility at Old Age: The predictive power of perceived car-dependence on the moving plans of elderly Swedes2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to examine if perceived car-dependence is a predictor of the moving plans of elderly Swedes. And, if such predictive power by perceived car-dependence is found, whether this predictive power differs between geographical areas (i.e. rural, urban, or smaller community) and age groups. In a qualitative Swedish study, car-dependence was found to be one of the variables that created a will to move among elderly Swedes (Svensson, Ståhl, and Wretstrand, 2012), in this thesis this outcome has been tested statistically. The aim has been explored by conducting multinomial regression analyses. Eight models have been designed to test the predictive power of perceived car-dependence on the elderly’s plans to move, while controlling for other more commonly used variables. The results show that perceived car-dependence is a significant predictor of the moving plans of elderly Swedes. In all three areas (urban, smaller communities and rural) perceiving oneself as being car-dependent increases the likelihood of having concrete moving plans, and it increases uncertainty if a move might be necessary. Also, in all ages, perceived car-dependence increases the likelihood that one has concrete moving plans, and doubts if one can continue living in one’s current dwelling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 163.
  Bengtsson, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  På väg mot jämställda rum: En studie om arbetssätt, visioner och aktörer i Huddinges och Göteborgs detaljplaneprocesser2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att det är svårt att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den fysiska planeringen. Även om strategier finns tillgängliga, varierar planerarnas tillämpning beroende på faktorer som utbildning, verktyg, politisk och byråkratisk vilja, resurser etc. Förekomsten och förhållandet mellan dessa faktorer undersöks inom detaljplanering i två kommuner. Syftet med uppsatsen är att förstå hur kommunernas angreppssätt påverkar planerarnas förhållningssätt till och upplevelse av inflytande över jämställdhetsarbetet. I ett vidare perspektiv är syftet att bidra med kunskap om hur jämställdhet kan integreras i detaljplaneprocessen. Uppsatsen baseras på fallstudier av detaljplanering i Huddinge- och Göteborg kommun. Material består av muntliga intervjuer med planerare samt textanalys. Materialet analyseras utifrån teorier om genus och rum, planeringspolicy och organisationer. Studien visar att oavsett arbetet innebär beteendeförändring genom ovanifrån styrd- eller underifrån drivet arbetssätt, är systematisering och reglering nyckeln till att nå ett hållbart jämställdhetsperspektiv. Studien visar dock att punktinsatser har viss effekt. Vidare har relationen mellan arbetssätt, visioner och aktörer en betydande roll.

 • 164.
  Bengtsson, Marcus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Trender i bostadsplanering: En studie av trender under planeringseror av intensifierat bostadsbyggande2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att identifiera och analysera trender i bostadsplanering idag samt under tidigare planeringseror av intensifierat bostadsbyggande. Vidare är syftet att analysera vilka samhällsgrupper som gynnas av trender i bostadsplanering. I en komparativ fallstudie med kvalitativa riktade innehållsanalyser analyseras trender i bostadsplanering under tre olika planeringseror av intensifierat bostadsbyggande: folkhemmets bostäder, miljonprogrammets bostäder och dagens hållbara bostäder. Analysenheterna utgörs av planeringsdokument från bostadsprojekt under respektive planeringsera. Trendkategorierna som ligger till grund för analysen utgörs initialt av framstående planeringsideologier från studiens teoretiska ramverk. Forskningen avser bidra med förståelse för trenders roll i bostadsplanering och vad trender kan ge för avtryck i samhällsutvecklingen. Resultatet visar att trender i bostadsplanering är diskursiva fenomen med influenser från samhälle, politik och planeringsideologier. Vissa trender har identifierats över flera planeringseror och andra har utvecklats, förkastats eller ersatts. Olika samhällsgrupper gynnas av olika trender. Resultatet visar också att trender i bostadsplanering fyller en viktig funktion men kommer även med vissa risker. För att uppnå en jämlik bostadsplanering förespråkar jag ett holistiskt synsätt vid införandet av trender där en mångfald av trender är att föredra framför alltför stor betydelse av ensidiga trender.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 165.
  Bengtsson Roskvist, Filip
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Konsten att proaktivt stärka demokratin i planeringsprocessen: En kvalitativ fallstudie som undersöker Hammarbyhöjdens betydelse i den fysiska omgivningen och den bebyggda miljön2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är en självklarhet att medborgare ska vara en del av planeringsprocessen, detta är omhuldat i Plan- och bygglagen. Emellertid är medborgarinflytandet den del av planprocessen som skapar mest frustation och känsla av vanmakt. Intresset blir svagt från allmänhetens sida eftersom möjligheterna att påverka upplevs som små. Utredningar tyder på att detta handlar om ett demokratiproblem som leder till ett ökat behov av medborgardeltagande och i förlängningen kräver alternativa och mer effektiva dialogmetoder. Med en proaktiv strategi som aktivt implementerar allmänhetens inflytande genom nya dialogmetoder kan ett större intresse hos allmänheten väckas för planeringsfrågor samtidigt som demokratin stärks.

  För att stärka demokratin tillämpas Elisabeth Liljas modell som grund för framtida planering på förorten Hammarbyhöjden, som ska bebyggelseutvecklas. Modellen undersöker vilken betydelse den fysiska omgivningen och den bebyggda miljön har ur ett inifrån- och utifrånperspektiv. Perspektiven som sedan jämförs har föranlett två kvalitativa analyser där intervju och innehållsanalys har utförts.

  Platsens betydelse söks utifrån en syn som betonar den fysiska och omgivningens sociala och etiska dimensioner tillika synen på människan som medskapare till sin omgivning. Här ligger också synen på människan och dennes identitetsskapande där dynamiken människa – omgivning är elementär.

  Av resultaten stämmer det att förorten är komplex och högst dynamisk, där ur ett folkhälsoperspektiv och ett socialt hållbarhetsperspektiv bör den fysiska miljöns sociala och etiska dimension framhållas som att människor skall vara medskapare till sin omgivning. Utifrånperspektivet avviker från inifrånperspektivet - vilket kan leda till att ingrepp i miljön faller långt utanför de åsiktsramar medborgarna i Hammarbyhöjden har. Detta kan urholka medborgardeltagandet som del av demokratin. 

 • 166.
  Bengtsson Roskvist, Filip
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Platsens makt i identiteten: En kvalitativ fallstudie som undersöker platsidentitet och identitetsskapandet utifrån den fysiska omgivningen och den bebyggda miljön i Stockholmsförorten Årsta2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En plats inre värden och dess kvaliteter uppkommer som en produkt av den identitet som tillskrivs platsen i samma stund den levs på. När en geografisk punkt levs på blir den mer än bara en punkt – den blir en plats med mening och värden. Tillika detta har en bild de senaste årtiondena tydligare framträtt som markerar den fysiska omgivningens sociala och etiska dimensioner parallellt jämte ett samförstånd om att människor ska vara medskapare till sin omgivning. En komplexitet som synliggörs i de förändringar som sker i den bebyggda miljön är att dessa förändringar måste genomföras med respekt för människan och dess sociala verklighet. 

  I uppsatsen söks kunskap om den fysiska omgivningen och den bebyggda miljöns inverkan i synen på platsidentiteten och individers identitetsskapande i Stockholmsförorten Årsta. En fallstudie utförs där ett inifrånperspektiv appliceras som synar platsens värden utifrån de boendes syn på sin hemvist. Detta görs genom intervju med boende där insamlat material sedan analyseras med innehållsanalys. 

  Kännedom om platsens makt i identiteten förvärvas via en syn som understryker den fysiska omgivningens sociala och etiska sfärer med synen på individer som jämlika medskapare till sin omvärld. Detta förankras i tanken om individens identitetsskapande där samspelet mellan individ – omgivning är fundamental. 

  Av resultaten att döma går det att säga att Årstas platsidentitet i grunden präglas av vad som är distinkt i den fysiska omgivningen och den bebyggda miljön. Den distinkta omgivningen och miljön blir i förlängningen en platsidentitet som karaktäriseras av ett paradoxalt engagemang som både är egoistiskt och altruistiskt när det gäller bevarande och bibehållande av boplatsens närmiljö. Den distinkta miljön präglar även det egna identitetsskapandet.

 • 167. Benjaminsen, Tor Arvid
  et al.
  Bryceson, Ian
  Dahlberg, Annika
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Quaternary Geology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Holmgren, Karin
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Quaternary Geology.
  Johansson, Lars
  Widgren, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Östberg, Wille
  Svenskt bistånd ska rädda miljöfarligt etanolprojekt2009In: Dagens NyheterArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 168.
  Bennich, Therese
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography.
  Belyazid, Salim
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography.
  The Route to Sustainability-Prospects and Challenges of the Bio-Based Economy2017In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 9, no 6, article id 887Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The bio-based economy has been increasingly recognized in the sustainability debate over the last two decades, presented as a solution to a number of ecological and social challenges. Its premises include climate change mitigation, cleaner production processes, economic growth, and new employment opportunities. Yet, a transition to a bio-based economy is hampered by risk factors and uncertainties. In this paper, we explore the concept of a bio-based economy, focusing on opportunities of achieving sustainability, as well as challenges of a transition. Departing from an understanding of sustainability provided by the weak and strong sustainability paradigms, we first outline the definition and development of the bio-based economy from a theoretical perspective. Second, we use Sweden as an example of how a transition towards a bio-based economy has been evolving in practice. The review indicates that the proposed direction and strategies of the bio-based economy are promising, but sometimes contradictory, resulting in different views on the actions needed for its premises to be realized. Additionally, current developments adhere largely to the principles of the weak sustainability paradigm. In order for the bio-based economy to develop in accordance with the notion of strong sustainability, important steps to facilitate a transition would include acknowledging and addressing the trade-offs caused by biophysical and social limits to growth.

 • 169.
  Bennich, Therese
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography.
  Belyazid, Salim
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography.
  Kopainsky, Birgit
  Diemer, Arnaud
  The Bio-Based Economy: Dynamics Governing Transition Pathways in the Swedish Forestry Sector2018In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 10, no 4, article id 976Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A transition to a bio-based economy would entail change in coupled social-ecological systems. These systems are characterised by complexity, giving rise to potential unintended consequences and trade-offs caused by actions aiming to facilitate a transition process. Yet, many of the analyses to date have been focusing on single and predominantly technological aspects of the bio-based economy. The main contribution of our work is to the development of an integrated understanding of potential future transition pathways, with the present paper focusing specifically on terrestrial biological resources derived from the forestry sector in Sweden. Desired change processes identified include a transition to diversified forest management, a structural change in the forestry industry to enable high-value added production, and increased political support for the bio-based economy concept. Hindrances identified include the ability to demonstrate added values for end consumers of novel biomass applications, and uncertainty linked to a perceived high level of polarisation in the forestry debate. The results outline how these different processes are interrelated, allowing for the identification of high order leverage points and interventions to facilitate a transition to a bio-based economy.

 • 170.
  Bennich, Therese
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography.
  Belyazid, Salim
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical Geography.
  Kopainsky, Birgit
  Diemer, Arnaud
  Understanding the Transition to a Bio-Based Economy: Exploring Dynamics Linked to the Agricultural Sector in Sweden2018In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 10, no 5, article id 1504Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a growing interest in the bio-based economy, evident in the policy domain as well as in the academic literature. Its proponents consider it an opportunity to address multiple societal challenges, and the concept has broad reach across different sectors of society. However, a potential transition process is also linked to areas of risk and uncertainty, and the need for interdisciplinary research and for the identification of potential trade-offs and synergies between parallel visions of the bio-based economy have been emphasized. The aim of this paper is to contribute to addressing this gap by using an approach combining tools for systems analysis with expert interviews. Focusing specifically on dynamics in the agricultural sector in Sweden, an integrated understanding of the social and ecological processes contributing to or hindering a transition in this area is developed, high order leverage points are identified, and potential impacts of proposed interventions explored. The paper also considers cross-sectoral linkages between the forestry and agricultural sectors.

 • 171. Bentley, R. Alexander
  et al.
  Acerbi, Alberto
  University of Bristol (United Kingdom).
  Omerod, Paul
  Lampos, Vasileios
  Books average previous decade of economic misery2014In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 9, no 6, article id e99737Article in journal (Refereed)
 • 172. Berbés-Blázquez, Marta
  et al.
  Bunch, Martin J.
  Mulvihill, Peter R.
  Peterson, Garry D.
  Stockholm University, Faculty of Science, Stockholm Resilience Centre.
  van Wendel de Joode, Berna
  Understanding how access shapes the transformation of ecosystem services to human well-being with an example from Costa Rica2017In: Ecosystem Services, ISSN 2212-0416, E-ISSN 2212-0416, Vol. 28, p. 320-327Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increasingly, ecosystem services have been applied to guide poverty alleviation and sustainable development in resource-dependent communities. Yet, questions of access, which are paramount in determining benefits from the production of ecosystem services, remain theoretically underdeveloped. That is, ecosystem assessments typically have paid little attention to identifying real or hypothetical beneficiaries and the mechanisms by which benefits may be realized. This limits their ability to guide policy and interventions at the local scale. Through a qualitative mixed methods approach, this article analyzes how access to different aspects of the production of provisioning services is negotiated in Bribri communities (Costa Rica) of small-scale plantain farmers with alternative modes of agricultural production. The analysis considers access to land, labour, knowledge, tools, markets, and credit. Our analysis reveals how institutions of access are organized differently in traditional vs. conventional systems of agriculture and how these shape power dynamics and pathways to well-being. We conclude that understanding institutions regulating access to ecosystem services provides more useful insights for poverty alleviation than approaches that assume homogeneous access to benefits.

 • 173.
  Berencreutz, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Om politisk kultur i det tidigmoderna politiska landskapet2014In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 72, no 2, p. 51-62Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Om politisk kultur i det tidigmoderna politiska landskapet
 • 174.
  Berencreutz, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Runö - en relikt av det äldre tidigmoderna agrara skiftet i Östersjöprovinserna2015In: Sverige utanför: Svensk makt och dess spår i utlandet / [ed] Thomas Lundén, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi , 2015, p. 63-83Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 175.
  Berencreutz, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  The rise of early modern demesne lordship: The case of western Estonia2016In: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, no 1-2, p. 91-100Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 176.
  Berg, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Den privata staden?2006In: Nya stadsarkeologiska horisonter, Riksantikvarieämbetet, Stockholm , 2006, p. 318-Chapter in book (Other academic)
 • 177.
  Berg, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Estates and peasants in 17th century Sweden: from an old debate towards a new view2007In: Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft: Peasant relations to lords and government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750 / [ed] Tore Iversen, John Ragnar Myking, Gertrud Thoma, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2007, p. 219-234Chapter in book (Refereed)
 • 178.
  Berg, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Estates or freeholders?: Aspect of land-owning structures in medieval Östergötland, eastern Sweden2005In: Land, lords and peasants: Peasants' right to control land in the Middle Ages and the Early modern period - Norway, Scandinavia and the Alpine region, Department of History and Calssical Studies, Trondheim , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 179.
  Berg, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Fornlämningar och jordägande: om framväxten av det medeltida sociala landskapet i ljuset av fornlämningarna från yngre järnåldern2009In: Skuggor i ett landskap: Västra Östergötlands slättbygd under järnålder och medeltid - resultat av ett tvärvetenskapligt projekt / [ed] Anders Kaliiff, Stockholm: Riksantikvarieämbetet , 2009, p. 102-145Chapter in book (Other academic)
 • 180.
  Berg, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Från bymark till stadsjord2008In: Bebyggelsehistorisk tidskrift, ISSN 0349-2834, no 55, p. 57-71Article in journal (Refereed)
 • 181.
  Berg, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Gods och landskap: Jordägande, bebyggelse och samhälle i Östergötland 1000-15622003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study examines landownership structures and settlement during the Middle Ages in the province of Östergötland in Sweden. It departs from a critical approach to the established view of social structure and property in the Scandinavian medieval society.

  The investigations are made at two levels. The first level is a cross section of the mid 16th century. This investigation shows that lay aristocrats and ecclesiastical institutions controlled most of the land, especially in the core areas of the parishes. The second level is a detailed investigation at the farm level in six parishes starting from the middle of the 16th century and working retrogresively to the early Middle Ages. This study shows that the landowning structure of the 16th century can be traced back to about AD 1300. For the early Middle Ages reconstructions are made through inheritance successions and genealogies of the aristocratic families. These reconstructions show that, in some parishes, most of the land was probably controlled by a few very rich families or dynasties during the early Middle Ages. The results lead to a question about the Viking Age and medieval society in general. This question is answered in a hypothesis stressing the development of the concept of land ownership in combination with the development of the land tenure system as one of the important factors for reproduction of local power during the Viking Age and early Middle Ages.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 182.
  Berg, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Härnevi i det äldre kartmaterialet2012In: Härnevi kyrka och socken: perspektiv på ett uppländskt lokalsamhälle under medeltiden / [ed] Olle Ferm, Mia Åkestam, Stockholm: Runica et mediævalia , 2012, p. 71-74Chapter in book (Refereed)
 • 183.
  Berg, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Makten, marken, tiden och rummet: Det medeltida lokalsamhällets reproduktion av makt och sociala förhållanden i två lokala gods i centrala Östergötland2003In: Med landskapet i centrum: Kulturgeografiska perspektiv på nutida och historiska landskap / [ed] Ulf Jansson, Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet , 2003, p. 89-110Chapter in book (Other academic)
 • 184.
  Berg, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Jansson, Ulf
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Wästfelt, Anders
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Landscape, history and people in a geographical perspective: Studies of land-use, settlement and livelihood in Oskarshamn and Forsmark2006Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 185.
  Berger, Oliver
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Vem har ansvar för bostaden?: - det kommunala bostadsförsörjningsansvaret och relationen mellan kommun och marknad.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att med bakgrund av den rådande bostadsbristen och ett tillägg till den befintliga lagen om kommuners bostadsförsörjningsansvar, studera vilken roll som kommunerna har- och bör ha för bostadsförsörjningen i Sverige. Genom att applicera en innehållsanalys av detaljplaner dess relation till bostadsförsörjningsriktlinjer i Linköping och Norrköping, besvarar denna uppsats frågan om vilket praktiskt inflytande som kommunerna har för bostadsförsörjningen. Bostadsmarknaden är samtidigt inte en marknad som suveränt kantas av offentligt inflytande, utan även är beroende av marknaden för distribuering och produktion. Med anledning av detta, har studien även applicerat en intervjustudie som berör hur bostadsbolagen som står för distribuering och produktion upplever bostadsförsörjningsansvaret. Intervjustudien skapar grund för analys av vilka faktorer som driver marknadens planering och relationen till ansvaret om bostadsförsörjning. Teoretiska koncept i uppsatsen berör maktförhållandet mellan stat och marknad, affärsmässiga bolags agerande och för att förstå implementeringen och dess förutsättningar, innehåller även uppsatsen teorier om policy implementering. Resultatet visar att det finns ett samband mellan riktlinjerna och detaljplanerna men även att det finns en skillnad på synen av nyproduktion mellan offentliga och privata bolag. Intervjustudien konstaterar att det är svårt att reglera behoven i endast detaljplanerna, speciellt eftersom detaljplanerna är begränsade.

 • 186. Berger, Thor
  et al.
  Engzell, Per
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI). University of Oxford, United Kingdom.
  American geography of opportunity reveals European origins2019In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, E-ISSN 1091-6490, Vol. 116, no 13, p. 6045-6050Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A large literature documents how intergenerational mobility-the degree to which (dis)advantage is passed on from parents to children-varies across and within countries. Less is known about the origin or persistence of such differences. We show that US areas populated by descendants to European immigrants have similar levels of income equality and mobility as the countries their forebears came from: highest in areas dominated by descendants to Scandinavian and German immigrants, lower in places with French or Italian heritage, and lower still in areas with British roots. Similar variation in mobility is found for the black population and when analyzing causal place effects, suggesting that mobility differences arise at the community level and extend beyond descendants of European immigrant groups. Our findings indicate that the geography of US opportunity may have deeper historical roots than previously recognized.

 • 187.
  Bergeröd, Gustaf
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Den länsöverskridande kollektivtrafikens problem: En fallstudie över Uppsala och Stockholms län2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna fallstudie är att identifiera och analysera problematik som kan uppstå för kollektivtrafiken när länsgränser skiljer den åt. Studien avgränsas till att endast omfatta Stockholms län och Uppsala län, där det idag sker den mest utvecklande arbetspendlingen i Sverige. I studien undersöks vilka problem och brister som finns när två län ska samverka, när kollektivtrafiken blir länsöverskridande. Denna kandidatuppsats har genomförts med kvalitativ metod genom samtalsintervjuer med Mälab, UL, SL, TMR i Stockholms län och Regionförbundet i Uppsala län. Den tidigare forskningen som tas upp i studien syftar till att ge läsaren perspektiv kring hur vi rör oss i tid och rum, kring pendling och kring gränser. Studien kom fram till att de problem som existerar beror på att samverkan över länsgränsen är bristfällig. Anledningen är att det finns svårigheter med att komma överens kring finansieringen av den länsöverskridande kollektivtrafiken.

 • 188.
  Bergfeldt, Vendela
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Den glömda dimensionen: En studie av social hållbarhet i Regional Utvecklingsplan För Stockholm, RUFS 20102014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att bidra till forskningen inom social hållbarhet och omsättaforskningen i praktiken genom en textanalys av Stockholmsregionens styrdokument RUFS2010. För detta syfte genomfördes en innehållsanalys av RUFS samt en intervju med enregionplanerare och omfattande litteraturstudier. Insamlad primärdata användes som underlagför att svara på hur social hållbarhet behandlas i RUFS 2010 och huruvida det finns endiskrepans mellan texten och regionplanerarna. Slutsatserna av detta var att begreppetbehandlas neutralt i styrdokumentet och att en viss diskrepans finns mellan det och de somarbetar med realiserandet, vilka har en mer positiv framtoning. Detta indikerar att det kanfinnas en skild uppfattning i vision och verklighet gällande RUFS 2010. Till sist avslutadesstudien med en diskussion kring framtiden och hur de sociala aspekterna av hållbar utvecklingi fortsättningen kan uppmärksammas.

 • 189. Bergius, Mikael
  et al.
  Benjaminsen, Tor A.
  Widgren, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Green economy, Scandinavian investments and agricultural modernization in Tanzania2018In: The Journal of Peasant Studies, ISSN 0306-6150, E-ISSN 1743-9361, Vol. 45, no 4, p. 825-852Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  ‘Green economy’ is a broad concept open to different interpretations, definitions and practices ranging from the greening of current neoliberal economies to radical transformations of these economies. In Africa, one emerging and powerful idea in the implementation of the green economy seems to be to use a green agenda to further strengthen development as modernization through capital-intensive land investments. This has again reinvigorated old debates about large-scale versus smallholder agriculture. Influential actors justify large-scale ‘green’ investments by the urgency for economic development as well as to offset carbon emissions and other environmental impacts. In this contribution, we discuss the case of the Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT) to give examples of how the green economy may materialize in Africa. SAGCOT is presented by the Tanzanian government as well as investors and donors as a leading African example of an ‘investment blueprint’ and as a laboratory to test green growth combining profitable farming with the safeguard of ecosystem services. In particular, we discuss three Scandinavian investments within SAGCOT, their social implications and their discursive representations through the public debates that these investments have generated in Scandinavia.

 • 190. Bergius, Mikael
  et al.
  Buseth, Jill Tove
  Benjaminsen, Tor A.
  Widgren, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Den norske selvgodhet2017Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 191.
  Berglund, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Gaddefors, Johan
  Lindgren, Monica
  Provoking identities: entrepreneurship and emerging identity positions in rural development2016In: Entrepreneurship and Regional Development, ISSN 0898-5626, E-ISSN 1464-5114, Vol. 28, no 1-2, p. 76-96Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses entrepreneurship in a depleted community in transition. The purpose is to develop knowledge about how discourses are used in the positioning of identity in regional development. The concept positioning illustrates how identities are provoked, challenged, negotiated and moved into identity positions that break away from the idea of imitating successful and wealthy regions; instead, locality, place and history emerge as important resources from where local actors obtain agency and recognize new opportunities. Ethnographic data of a single case were collected over a six-year period between 2005 and 2010. The longitudinal nature of the study made it possible to incorporate how local stakeholders took on new identity positions, while handling their inspiration as well as their frustration. Results show how rural change was conditioned by discourses and how entrepreneurship challenged and reframed dominating structures through interaction between entrepreneurship and community. Four discourses, expressed as dichotomies available to people in this depleted community, illustrate the interactive process of positioning: change vs. traditions, rational vs. irrational, spectacular vs. mundane and individual vs. collective. The results support research emphasizing perspectives that acknowledge interaction between entrepreneurship and context as well as discursive aspects of regional development.

 • 192.
  Bergman, Anton
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  A Struggle for Public Space: A Case Study of Three Parks in Stone Town, Zanzibar2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to study public space and how tourism has influenced the provision ofpublic space in Stone Town, Zanzibar. In order to achieve the aim, theory of public space andgovernmentality has been used. The thesis is a qualitative case study and the empiricalmaterial has been gathered through interviews and observations. The result of this studyshows that tourists are somewhat prioritised in the planning of public space. Furthermore bydeveloping the parks in a particular way the planners try to create a certain conduct in theparks. This coupled with pressure from the large tourism industry on Zanzibar has led to thepublicness of the parks being somewhat diminished.

  Download full text (pdf)
  A Struggle for Public Space
 • 193.
  Bergman, Anton
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Gentrifiering och platsidentitet vid Hornstull: En studie av två bostadshus på Hornsgatan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker platsidentitet och hur den förändras när gentrifiering sker i ett område. Specifikt undersöks området Hornstull på Södermalm i Stockholm. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur områdets identitet ändrats i och med den gentrifiering som skett, men också att undersöka individens roll i förändringsprocessen. Hur upplever boende i området förändringarna och hur hjälper de själva till att skapa dem. I uppsatsen avhandlas främst teorier kring gentrifiering och platsidentitet, men också ”gating” och så kallade ”gated communities” tas upp. Det empiriska materialet består av en enkätundersökning och ett antal djupintervjuer med boende i området. I uppsatsen diskuteras (1)”New build”-gentrifiering och konsekvenserna av gentrifiering på ett områdes identitet, (2) Södermalms platsidentitet och (3) de boendes möjlighet att påverka sitt område.

  Nyckelord: Gentrifiering, platsidentitet, Stockholm, Södermalm, individens påverkan, gated community.

 • 194.
  Bergman, Gösta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Mitt homosexuella Stockholm: Individens syn på den heteronormativa staden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskningsdesignen till denna uppsats är en fallstudie där fokus ligger på Stockholm. Denna undersökning syftar till att öka förståelsen över homosexuella platser i Stockholm samt hur individer inom HBTQ-världen ser på sin stad och om det finns en koncentration av bostäder och verksamheter inom denna värld. För att besvara syftet upprättades två frågeställningar; På vilket sätt förhåller sig homosexuella till den heteronormativa staden? Samt vilka delar eller platser av staden upplevs som mindre heteronormativa? En kvalitativ metod har valts till denna uppsats med fokus på samtalsintervjuer och mentala kartor. Den teoretiska delen av uppsatsen behandlar homosexualitet och staden. Resultatet visar att det inte finns ett gaydistrikt i Stockholm, men att det finns en rad minikluster samt att den heteronormativa staden påverkar rörelsemönstret och synen på staden hos de homosexuella.

 • 195.
  Bergman, Maria
  Stockholm University.
  Hamnen och godset: En studie av hamnens roll och rumsliga kopplingar i Sverige under 1900-talet1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 196. Bergman, Maria
  et al.
  Bylund, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Komplexitet, kreativitet och konflikt i planeringspraktiken för hållbar utveckling: Hamnomvandlingar i tre svenska städer2012In: Hållbar utveckling: Samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden / [ed] Lennart Tonell, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi , 2012, p. 215-239Chapter in book (Other academic)
 • 197.
  Bergqvist, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Tunnelbana till Nacka Forum: En kvalitativ studie om förutsättningar och visioner för en tunnelbana till Nacka2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kortfattad sammanfattning

  Denna uppsats undersöker vad inblandade intressenter har för tankar och visioner om en eventuell utbyggnad av tunnelbanans blåa linje mellan Kungsträdgården och Nacka Forum. Studien har genomförts genom en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer stått som grund. Studien har visat på att det finns väldigt många åsikter och aspekter med att bygga ut en tunnelbana. Kommunen kommer att bli mer attraktiv både för nya invånare och nya företag, då Nacka kommun kommer kunna erbjuda en attraktiv kollektivtrafik. Studien har visat på att markvärdena kommer högst troligen att gå upp och Nacka och Värmdö kommun har lovat öka bostadsbyggandet i kommunerna. Studien knyter också an till de komplikationer som finns vid planering av kollektivtrafik och hur begreppet tillgänglighet kan variera i definition. Det är ett komplext planerande där det gäller att få de fysiska aspekterna att gå ihop med de ekonomiska. Den långa tidsaspekten gör att det kan skapa diskussioner bland påverkade intressenter. Det är viktigt för SL och kommunerna att få över bilisterna till att åka kollektivtrafik.

 • 198.
  Bergqvist, Kim
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Recension av L. Ersgård (red.), Munkar och magnater vid Vättern. Studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra" (2012)2015In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 110, no 3, p. 214-216Article, book review (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 199.
  Berlin, Mathias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Den homosexuella huvudstaden: En studie av Stockholm i en queer tillämpning av GIS i kvalitativa studier2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet för denna studie är att problematisera GIS som ett positivistiskt instrumentför samhällsplanering och geografiforskning samt praktiskt anamma en kritisk, queerteoretisk ochkvalitativ tillämpning på GIS-baserade analyser. För att detta ska vara genomförbart kräver det enkvalitativ analys av hur människor utanför det härskande narrativet faktiskt använder och uppleverstadsrum och vilka konsekvenser de normativa strukturerna har genom att analysera hurhomosexuella män i Stockholm upplever och använder stadsrum. Genom en seriefokusgruppssamtal med homosexuella män bosatta i Stockholm har studien visat hur kvalitativadata kan inkorporeras och vara underlag för kvalitativa analyser i GIS. Studien har visat hur enepistemologisk och praktiskt integration av kritisk geografi och GIS kan bidra till en mer nyanseradbild av GIS. Vidare visar studien hur ett GIS kan användas för att visualisera maktförhållanden ochkritiskt utmana det härskande narrativet. Konklusivt kan denna uppsats ses som ett bidrag till ettmer nyanserat förhållningssätt till GIS som verktyg och metod för kvalitativa och kritiska studier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 200.
  Bernal Salazar, Amanda
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Att starta krig i fredens namn: En diskursiv fallstudie av Comuna 13, Medellín2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världen är full av ojämna geografier. På global, nationell och lokal nivå så finns det skeva fördelningar av resurser, makt och arbete, vilket påverkar den rumsliga kontexten och det sociala livet inom den. Militär och polisiär närvaro är ett exempel på hur resurser fördelas ojämnt inom alla skalor, och detta arbete behandlar militarisering på lokal stadsnivå. Undersökningen baseras på en kritisk diskursanalys, enligt Norman Fairclough, av två olika sidor av stadsdelen Comuna 13 i Medellín och den militarisering av området som skedde under 2002. Arbetet belyser en kulturell diskurs som uttrycker sig i hip-hop, samt colombianska statens diskurs rörande den militära operationen Orión som expresidenten Álvaro Uribe ordinerade.

  Militarisering av ett specifikt område har en rumslig förankring som kan kopplas till större samhälleliga frågor, och utifrån Edward Sojas och David Harveys teorier om rumslig, samt social rättvisa så belyser arbetet hur ökad militär och polisiär närvaro kan ses som en rumsligt och socialt diskriminerande praktik. Arbetet skrivs även med en förhoppning om att värna om mänskliga rättigheter och genom kritisk diskursanalys, kompletterande intervjuer, samt diskussion av empirin i relation till det teoretiska ramverket kunna belysa orättvisa verksamheter. 

1234567 151 - 200 of 1811
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf