Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 324
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Flyghed, Janne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  Hörnqvist, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  Två perspektiv på radikalisering2011In: Våldets topografier: Betraktelser över makt och motstånd / [ed] Listerborn, Carina; Molina, Irene & Mulinari, Diana, Stockholm: Atlas , 2011, p. 73-99Chapter in book (Other academic)
 • 152.
  Folkesson, Lisa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Lindfors, Petra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Östberg, Viveca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Economic vulnerability and adolescent health: Fragile family finances and health functioning among Swedish adolescents2010In: International Journal of Behavioral Medicine: The Offical Journal of the International Society of Behavioral Medcine / [ed] Joost Dekker, Springer , 2010, p. S275-S275Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: While adult health is known to vary by socioeconomic status (SES) and gender, less is known about the linkages between socioeconomic circumstances and various aspects of health in adolescents.

  Aim: This study set out to investigate how household financial insecurity relates to different aspects of health in adolescent girls and boys aged 10-18.

  Method: Data came from the Swedish Child LNU and Child-Ulf studies of 2000-2003 that include approximately 5400 children aged 10-18 who answered questions relating to health. Parents were also asked to report "cash-margin" a frequently used single-item measure asking whether parents can access 12,000 SEK in a week's time if they have to.

  Results: A majority, 85% of the parents were able to access 12,000 SEK in a week if necessary while 15% were unable to do so. Analyses performed separately for girls and boys showed significant main effects of cash margin on somatic health, negative functioning and positive functioning for both groups. There was no significant age x cash margin interactions. Cash margin was significantly related to stomach ache, insomnia, difficulties concentrating, irritability, short temperedness, sadness, tension/nervousness, belief in the future, endurance and happy mood in both girls and boys. Girls with no cash margin reported more headache while boys with no cash margin reported higher levels of self-assurance. No other significant relationships emerged.

  Discussion: While most previous studies use symptom and problem indices, this study covers multiple aspects of health functioning. To conclude, fragile family finances during adolescence as reflected in poor positive functioning and high levels of negative functioning suggest stressful living conditions that may influence academic achievement, life-choices and future health.

 • 153.
  Forsberg, Lucas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Familj och transnationalitet2008In: Loucs: Tidskrift för barn- och ungdomsvetenskap, Vol. 20, no 2, p. 55-61Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 154.
  Forsman, Hilma
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Paired Reading: familjehemsföräldrars erfarenheter av lästräning2014In: Psykisk Hälsa, ISSN 0033-3212, Vol. 55, no 1, p. 56-61Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Forskning har under lång tid visat att placerade barn klarar sig sämre i skolan än andra barn. Under 2012 genomfördes ett framgångsrikt utvecklingsprojekt där barn i familjehem och deras familjehemsföräldrar läste tillsammans utifrån lästräningsmetoden Paired Reading. I denna artikel presenteras resultaten från en studie vars syfte var att undersöka lästräningens påverkan på vardagsliv, relationer och barnens läsning samt att analysera hur variationerna i genomförandet kan förstås. Studien bygger på familjehemmens rapportering om lästräningen och fördjupande intervjuer med femton familjehemsföräldrar med sinsemellan olika erfarenheter. Resultaten visar att den stora majoriteten hade läst minst två av de tre rekommenderade tillfällena per vecka. Även om genomförandet beskrevs som tidskrävande tycktes inte vardagslivet ha påverkats i någon större utsträckning. Förutom förbättrat flyt i läsningen och utökat ordförråd hade lästräningen i vissa fall också lett till förbättrade relationer. Genomförandet tycks vara beroende av att familjehemföräldrarna tycker att lästräningen är viktig (ser nyttoaspekter) och att barnen tycker att det är roligt (ser nöjesaspekter). För att inte riskera negativa konsekvenser bör tillämpningen av metoden i vissa fall anpassas efter individuella förutsättningar. Resultaten pekar på att det är möjligt att involvera familjehem i förbättrandet av placerade barns läsförmåga.

 • 155.
  Fuehrer, Paul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Dagens och framtidsbildernas tidsanvändning2007In: Bilder av framtidsstaden: Tid och rum för hållbar utveckling, Symposion, Eslöv , 2007, p. 571-Chapter in book (Other academic)
 • 156.
  Fuehrer, Paul
  Stockholm University.
  Framtidens tidsanvändning2007In: Bilder av framtidsstaden: Tid och rum för hållbar utveckling, 2007Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 157.
  Fällman, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Oriental Languages, Chinese Studies.
  Mänskliga rättigheter, Kina och religion2011In: Mänskliga rättigheter och religion / [ed] Dan-Erik Andersson och Johan Modée, Malmö: Liber , 2011, p. 124-138Chapter in book (Other academic)
 • 158.
  Fällman, Fredrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Oriental Languages.
  Lodén, Torbjörn
  Ellström, Lars
  Kina förändrar världen2005In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 21 mars, p. 21-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 159.
  Glaes, Tilda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  De annorlunda Andra: En kombinerad narrativanalys av SVT:s representation av flyktingar och asylsökande2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna kandidatuppsats ämnar undersöka hur rester av kolonialismens uppdelningar av ”vi” och ”dom” florerar i SVT:s nyhetsrapportering om flyktingar och asylsökande. En verksamhet som har saklighet, folkbildning och opartiskhet som honnörsord. Syftet är att ta reda på om, och i så fall hur SVT reproducerar koloniala, stereotypa föreställningar om dessa aktörer som underordnade, annorlunda eller ”de Andra”. Detta undersöks genom en kvalitativ innehållsanalys av åtta utvalda nyhetsreportage av Aktuellt och Rapport från hösten 2012, 1 september – 31 december. För att kunna få ett överskådligt material analyseras reportage som berör immigration till- och integration i Sverige.

  De teoretiska ramarna för undersökningen grundar sig i postkolonial teori och dess förgreningar så som kulturell rasism, banal nationalism samt ny rasism. Här tillämpas även mer mediespecifika teorier av bl.a. Brune, van Dijk och Hultén som argumenterar för en strukturell diskriminering av invandrare, flyktingar och asylsökande i nyhetsmedier. Analysen utgår ifrån deras teorier om sambandet mellan nyhetsmediers andrafiering av kulturer och människor, och journalistiska formkrav. Tidigare forskning har kunnat fastställa att etniska minoriteter, invandrare och flyktingar övervägande beskrivs som problem, hotfulla samt annorlunda i ”västerländska” medier och framförallt i journalistikens tyngre genrer. Där skildras och artikuleras en polariserad bild mellan ”vi” och ”dom”, där ”vi” framställs som den eftersträvansvärda parten.

  För undersökningen används narrativanalys med inslag av element ur van Dijks kritiska diskursanalys. På så vis blottas naturaliserade tekniker i Aktuellts och Rapports framställning av flyktingar och asylsökande. Analysens resultat visar att reportagen följer två olika berättarstrukturer vari representerade flyktingar och asylsökande tillskrivs bristfälliga egenskaper och roller så som obildad och passiv respektive offer, hjälplös och instabil. Detta hindrar tittaren från att identifiera sig med dessa aktörer. Studien visar även hur reportagen har värderat sina källor olika då flyktingar och asylsökande förpassas in i journalisters och experters resonemang och problematiseringar.

  Resultaten kan kopplas till de klassiska koloniala troperna och bekräftar teorin om strukturell diskriminering av etniska minoriteter i Sverige. Studien visar alltså att koloniala föreställningar fortfarande reproduceras i svensk public service vilket öppnar upp för en diskussion om SVT:s uppdrag. Uppsatsens resultat banar väg för ett ifrågasättande av huruvida SVT ger plats åt en mångfald av åsikter och meningar. 

 • 160.
  Grafström, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Om osynlighetens makt i mediesamhället2014In: Organisation & samhälle : Svensk företagsekonomisk tidskrift, ISSN 2001-9114, no 2Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 161.
  Gustafsson, Jan-Eric
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Allodi Westling, Mara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Alin Åkerman,, Britta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Eriksson, Charli
  Örebro universitet.
  Eriksson, Lilly
  Folkhälsoinstitutet.
  Fischbein, Siv
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Granlund, Mats
  Högskolan i Jönköping.
  Gustafsson, Per
  Linköpings universitet.
  Ljungdahl, Sophia
  Folkhälsoinsitutet.
  Ogden, Terje
  Universitetet i Oslo.
  Persson, Roland S.
  Högskolan i Jönköping.
  School, Learning and Mental Health: A systematic review2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten presenterar resultaten från en systematisk översikt av forskning om skola, lärande och barns psykiska hälsa. Kungliga Vetenskapsakademiens Hälsoutskottet har givit uppdraget att genomföra en sådan översikt till en arbetsgrupp som har arbetat med uppdraget från hösten 2008 till mars 2009.

  Det första syftet med översikten är att genomföra en kartläggning av forskning inom det breda fält som behandlar frågor om skola, lärande och barns och ungdomars psykiska hälsa. Det andra syftet är att genomföra en narrativ syntes av forskning som undersökt orsaksförhållanden mellan psykisk hälsa å ena sidan och skolresultat och lärande å den andra sidan. Det tredje syftet är att redovisa resultat från forskning som har studerat svenska barns och ungdomars erfarenheter och upplevelser av skola och undervisningssituationer. För att uppnå de första två syftena genomfördes systematiska litteratursökningar i bibliografiska databaser av artiklar publicerade i vetenskapliga internationella tidskrifter inom olika discipliner. Det tredje syftet undersöktes med litteratursökningar av kvalitativa svenska studier i bibliografiska databaser.

  Slutsatser

  På grundval dels av kartläggningen av forskning om skola, lärande och psykisk hälsa, dels av de två fördjupade översikterna kan följande slutsatser dras:

  • Omfattningen av forskning som undersöker relationerna mellan olika aspekter av skola och psykisk hälsa är begränsad och i synnerhet gäller detta forskning som undersöker organisationsfaktorer och undervisnings-faktorer, aktiviteter, läroplaners utformning, resurser, specialpedagogiskt stöd, och olika former av betyg och bedömning.

  • Tidiga svårigheter i skolan och i synnerhet läs- och skrivsvårigheter kan orsaka internaliserande och externaliserande psykiska problem.

  • Svårigheter i skola och psykiska problem tenderar att vara stabila över tid.

  • Skolrelaterade hälsoproblem tenderar att minska när eleverna börjar på gymnasiet och får tillgång till nya områden av aktiviteter, roller och valmöjligheter.

  • Att genomföra stora ansträngningar utan att detta leder till resultat är relaterat till utveckling av depression.

  Problem i skolan med skolresultat och prestationer orsakar inter-naliserande symptom för flickor under tonåren.

  • Det finns samband mellan olika typer av psykiska problem och de är också relaterade till ett brett spektrum av somatiska och psykosomatiska symptom.

  • Internaliserande och externaliserande psykiska problem har negativa effekter på skolprestationer genom mekanismer som är delvis ålders- och genusspecifika.

  • Kompetenser och prestationer i skolan är relaterade till psykisk hälsa.

  • Goda resultat i skolan har en positiv effekt på självuppfattning.

  • En god självuppfattning bidrar inte direkt till bättre resultat, men andra faktorer som är relaterade till självuppfattning (motivation och upplevd inre/yttre kontroll) påverkar lärande och resultat

  • Relationer med klasskamrater och lärare bidrar till processer som kopplar skolmisslyckande till psykisk ohälsa. Relationer med kamrater och lärare kan också skydda mot utvecklingen av psykiska problem.

  • Jämförelser med klasskamrater påverkar självuppfattningen, med effekter som varierar beroende på gruppsammansättning och typ av skola.

 • 162.
  Gustafsson, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  ”Kultur ska va kul. Det hörs ju på namnet. KUL TUR. Och så kanske man ska ha tur också…”: En studie av hur barn och unga ser på kultursatsningar2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med den här uppsatsen är undersöka hur barn och unga upplever kultursatsningar som berör dem. Frågeställningar som har använts för att nå fram till syftet är: Hur ser barn och unga på offentligt finansierade kultursatsningar jämfört med egen kulturell aktivitet? Hur ser barn och unga på medbestämmandefrågor?

  Upplever barn och unga att de kan påverka kultursatsningar som görs i den utsträckning som de vill? Hur skulle barn och unga vilja utforma kultursatsningar för dem om de fick bestämma? Hur tänker barn och unga om artikel 12, 13 och 31 i Konventionen om barnets rättigheter? Skiljer barn och unga på begrepp som kultur och fritid?

  Påverkar det pågående paradigmskiftet som barndomsbegreppet och barnkulturbegreppet genomgår barns och ungas syn på kultursatsningar som berör dem?

  Jag har genomfört en materialinsamling i form av en skriftlig enkät som ca 700 skolbarn har besvarat och en kvalitativ del där jag genom 21 intervjusamtal och ett tjugotal spontana samtal har frågat barn och unga i åldrarna 4 till 17 år om hur de ser på kultur och kultursatsningar. Jag använder här även ungas svar från en av BO´s webbfrågor.

  Studien vilar på en hermeneutisk grund där tidigare teoretiskt material och forskning har använts kring utgångspunkter som makt och diskurs, barndom och barndomsdiskurser, kultur och barnkultur, barnets rätt till sitt eget perspektiv samt metoder och tillvägagångssätt vid materialinsamling från barn och unga.

  Jag har vid sammanställning av materialet från mina informanter funnit att barn och unga vill i större utsträckning än nu bli tillfrågade angående satsningar på deras kultur och fritid. Barn och unga skiljer inte på begrepp som kultur och fritid, de vill nås av mer kultur och de vill vara med och utforma kulturutbudet så att det passar deras ekonomi och situation. De vill även bli informerade och få återkoppling om vad som sker avseende deras kultur och fritid. Missnöje finns vad det gäller tidigare satsningar som har nått dem och det finns en åldersegmentering vad det gäller synen på kultur- och fritidssatsningar, synen på offentligt finansierad kultur

  och på de egna uttrycken. De yngsta barnen möter kultur helt på de vuxnas villkor, 6- 12 åringarna är positiva, entusiastisk och har höga förväntningar på kultursatsningar medan 12 åringarna och upp till gymnasieåldern är negativa till kultur överhuvudtaget och gymnasieungdomarna tror inte på att några löften om kultursatsningar

  kommer att infrias. Det är främst de äldre informanterna som har kunskap om Konventionen om barnets rättigheter och det är även i de äldre informanternas samt i 6- 12 åringarnas svar som jag ser ett förändrat barndomsbegrepp och barnkulturbegrepp. Jag har även funnit att vuxna och barn och unga har olika syn på kulturbegreppet samt att det behövs nya kanaler och arenor för barn och unga att komma till tals.

 • 163.
  Gustafsson, Maria-Therese
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Uggla, FredrikStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics, Institute of Latin American Studies.
  Pensamiento social sueco sobre América Latina2016Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [es]

  El presente volumen agrupa una selección de disertaciones que fueron producidas en diferentes universidades suecas en años recientes. Decidimos incluir estudios de diversas disciplinas, sobre diferentes países latinoamericanos y temas de investigación. También incluimos autores de distintas universidades para presentar un ejemplo amplio de las investigaciones que tienen lugar en las distintas instituciones suecas. Esta selección no pretende ser representativa de la investigación sueca sobre Latinoamérica. Además, y como será señalado en el anexo, hay un gran número de estudios recientes de excelente nivel que no ha sido posible incluir. Esperamos, sin embargo, que esta selección permita comprender cómo se desarrollan en Suecia los estudios sobre Latinoamérica; cuáles son algunos de sus áreas de interés, así como los desafíos que enfrentan los académicos que se embarcan en la tarea de estudiar un continente lejano. Pero, sobre todo, esperamos que este libro cumpla con el propósito de servir como estímulo para generar más vinculos de investigación entre Suecia y América Latina.

 • 164.
  Gustavsson, Martin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Svanström, Yvonne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Undersökningsdesign2018In: Metod: guide för historiska studier / [ed] Martin Gustavsson, Yvonne Svanström, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 13-39Chapter in book (Other academic)
 • 165.
  Göndör, Eli
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Oriental Languages.
  Den jordanska ekvationen: Islamister och kungahuset på väg mot demokrati?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jordanien ser sig som en arabiskmuslimsk stat på väg mot en demokrati. Med en sådan självbild blir islam en integral del av samhället. Det stöd som det jordanska samhället gav det Muslimska Brödraskapet i valen november 1989 och 1993 visade dessutom att organisationen blivit något som kungahuset måste ta med i beräkningen i den demokratiska processen. För det Muslimska Brödraskapet kan det upplevas som en tilltalande idé då man genom ett samarbete med kungahuset både kan bevara sin maktbas och dessutom se till att andra konkurrerande och kanske mer militanta och extrema muslimska grupper marginaliseras.

  Den demokratiska processen i Jordanien kan således ses som en samverkan mellan det Muslimska Brödraskapet och kungahuset.

 • 166.
  Haddad, Wala
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Mobbning: Hur menar lärarna och skolpersonal att mobbning kan förebyggas, upptäckas samt åtgärdas2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera hur lärare kan upptäcka, förebygga samt åtgärda mobbning mellan elever i olika pedagogiska sammanhang. Jag inleder uppsatsen med en teorigenomgång där jag beskriver olika definitioner och typer av mobbning, utbredning av mobbning. Jag tar även upp hur mobbningen kan åtgärdas och förebyggas enligt olika program som kan användas i arbetet med att stoppa mobbning. Jag har använt mig av en kvantitativ metod i form av enkäter riktade till lärare i år 7- 9. Dessa enkäter innehöll frågor som berör begreppet mobbning. Slutligen sammanfattar jag enkäterna i resultatet och gör en jämförelse mellan de två skolor som deltog i undersökningen.

   Lärarna i skola A och B hade samma definition på begreppet mobbning vilket de beskrev som när en person utsätt för till exempel våld, hot eller kränkning under en viss tid eller period. Mobbning förekommer oftare i skola A än B enligt lärarundersökningen. Trots detta förekommer mobbning i båda skolor enligt den enkätundersökningen som lärarna besvarade. När lärarna i skola A upptäcker mobbning tar de kontakt med de berörda, i första hand, mobbaren och mobboffret och sedan görs en anmäla till mobbningsteamet. Men i skola B gör man tvärtom, det första man gör är att man anmäler fallet till trygghetsteamet och sedan tar man kontakt med skolledningen och de berörda. I skola A finns det en handlingsplan men tyvärr hade ingen av de lärare som fyllde i enkäten deltagit när den utformades. Alla lärare i Skola B har deltagit när deras handlingsplan blev till och den skickas även hem till föräldrarna. Båda skolorna har dagar där man diskuterar mobbningen. En brist i undersökningen är det bristande underlaget då endast 8 lärare fyra i vardera skola som fyllde i enkäten, detta gör att det inte finns någon möjlighet till generaliseringar.

 • 167.
  Hallbom, Johannes
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Larsson, Jakob
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Skotten vid Brucebo: En radiodokumentär om ett skottdrama2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den första december 2008 inträffade ett skottdrama vid konstnärshemmet Brucebo, norr om Visby. Brucebostiftelsens ordförande Joakim Hansson besköts med flera skott när han och andra personer från stiftelsen skulle hämta tavlor och skulpturer från Brucebo. Konsten skulle flyttas från platsen för restaurering samtidigt som konstnärshemmet skulle renoveras invändigt. Gärningsmannen var en känd tv-producent som hade bott vid Brucebo i över 30 år, men som nu skulle sägas upp från sitt hyresavtal.

  Joakim Hansson flydde ut ur huset och blev liggandes på gräsmattan framför huset i mer än en halvtimme innan polisen kunde få bort honom från platsen. Samtidigt flydde tre andra personer upp på en balkong, sex meter upp på husets ena sida. De blev sedan kvar där i över sju timmar innan de kunde evakueras. Gärningsmannen förskansade sig inne i huset och nationella insatsstyrkan kallades till platsen. När tv-producenten runt klockan tio på kvällen kom ut ur huset hamnade han i skottlossning med polisen. Det här blev slutet på en infekterad tvist mellan Brucebostiftelsen och tv-producenten, och klassas i dag som en av de allvarligare polisiära händelserna av polismästaren på Gotland.

  Snart sju år efter händelsen finns det fortfarande frågor som lämnats obesvarade. I radiodokumentären Skotten vid Brucebo träffar vi flera av dem som var där den dagen för att höra hur de ser på händelsen i dag. Vi försöker förklara den bakomliggande orsaken, och svara på vad som egentligen hände vid Brucebo den första december 2008. 

 • 168.
  Hallengren, Anders
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas.
  Nationalbibliografi på fall2001In: Parnass, ISSN 1104-0548, no 3, p. 40-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Om situationen för Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi

 • 169.
  Hallengren, Anders
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas.
  Westerström, Jenny
  Tema: Nils Ferlin1999Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Special feature issue on the bohemian writer Nils Ferlin, one of the most popular Swedish poets of 20th century. Contributions by Anders Hallengren, Jenny Westerström (3), Åke Runnquist, Lisa Silén (née Ferlin), Ruth Hladish (née Ferlin), Knut Warmland, Ove Engström, and Tor Englund.

 • 170.
  Hallsten, Anett
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Lindholm, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
    Inkludering ur ett lärarperspektiv: Lärares tankar kring inkludering av elever i behov av särskilt stöd i grundskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats belyser vad lärare har för tankar kring begreppet inkludering och vad de tror om framtidens arbete med elever i behov av stöd. Tidigare forskning och sju kvalitativa intervjuer med lärare, som jobbar med särskilda undervisningsgrupper eller som lärare i ordinarie klasser, är grunden till denna studie. De lärare som vi har intervjuat kommer från två olika kommuner i Stockholms län och lärarnas yrkeserfarenhet är allt från ett par år till ca 40 år, dessutom har skolorna olika typer av upptagningsområden. Detta har gett oss möjligheten att belysa vår studie ur tre aspekter: om läraren arbetar i en särskild undervisningsgrupp eller i en ordinarie klass, om de arbetar på en skola med många olika kulturer eller inte och hur lång arbetslivserfarenhet de har. Resultatet i studien visar att de flesta av våra respondenter inte arbetar inkluderande och inte heller ser att detta arbetsätt kommer att vara utbrett i framtidens grundskola. Nästan alla respondenter nämner att det finns rutiner för att få till stånd en utredning av något slag för att få resurser till elever i behov av stöd.

 • 171.
  Hansson, Henrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Widmark, Wilhelm
  Stockholm University, University Library.
  Filtering of Scientific e-Content2006In: World Wide Work: Filtering of Online Content in a Globalized World, Amesterdam: VU University Press , 2006, , p. 238p. 121-128Chapter in book (Other academic)
 • 172.
  Haya, Glenn
  et al.
  Stockholm University.
  Widmark, Wilhelm
  Stockholm University.
  Nygren, Else
  Uppsala Institutionen för informationsvetenskap.
  Metalib and Google Scholar: a user study2007In: Online Information Review, ISSN 1468-4527, Vol. 31, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims to understand how students experience the search tools Google Scholar and Metalib and the role of prior instruction.

  Design/methodology/approach – A total of 32 undergraduate students searched academic articles for their thesis work. Searches were recorded using Morae software and were analysed along with the number of articles saved and responses to a questionnaire. All searched with both tools. Half of the students received training before searching.

  Findings – Google Scholar performed better in almost all measures. Training had a positive effect on the amount and quality of articles saved. Responses to Google Scholar were more positive than to Metalib. However, the students were not overwhelmingly enthusiastic about either of the tools.

  Research limitations/implications – Each Metalib implementation is to some extent unique, which limits the extent to which results can be generalised to other implementations.

  Practical implications – Training is valuable for both tools. The user interface to Metalib does not conform with students’ expectations and needs further improvement. Both tools strive to be a first alternative search tool for academic literature but neither performed well enough in this study to recommend it to be used in that role in an academic library setting.

  Originality/value – These tools are important to academic libraries but few user studies have been published, particularly on Google Scholar. To one’s knowledge no other user study on these tools as looked at the effects of instruction.

 • 173.
  Heber, Anita
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  Tiby, EvaStockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.Wikman, SofiaStockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  Viktimologisk forskning: brottsoffer i teori och metod2012Collection (editor) (Other academic)
 • 174.
  Henrik, Graan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  "Källkritik, varför lägga energi på det?": En studie om hur gymnasieelever i klass tre källkritiskt förhåller sig till dags- och kvällstidningars nyheter på internet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts i syfte att undersöka svenska gymnasieelevers källkritiskaförhållningssätt till nyheter på internet. Totalt medverkade fem klasser i årskurs tre. Tre klasser medmedia som inriktning i utbildningen och två klasser utan media som inriktning. Undersökningen haräven som syfte att se om typen av utbildning påverkar hur källkritiska eleverna är. Enligt skolverketska alla elever få samma utbildning i källkritik redan på högstadiet i samhällskunskapen.Utbildningen i källkritik fortsätter sedan på gymnasiet i bland annat ämnet svenska.

  De teorier som ligger till grund för denna studie är kognitiv auktoritet, förtroende, agenda settingoch framing. De första två teorierna handlar om tilliten för medierna. Denna tillit ser olika ut frånindivid till individ och på grund av detta kan deras kritiska förhållningssätt även se olika utberoende på vilket medium det gäller. Agenda setting syftar på att medierna sätter standarden förvad människor tycker är viktigt genom att belysa vissa händelser och andra inte. Vidare menarframing att journalistikens användning av referenser resulterar i att nyheter tolkas på skilda sätt avolika individer. Tidigare forskning som gjorts på andra svenska universitet har visat att mångaelever tycker att de fått bra utbildning i källkritik i skolan men att de kan ha svårt att applicera den ipraktiken. Vidare har forskning visat att det finns vissa skillnader mellan gymnasieelevers källkritiknär det gäller praktiska och teoretiska linjer.

  En kvantitativ metod har använts för att samla in data från eleverna (totalt 105 stycken). Urvalet avklasser gjordes inte för att kunna urskilja ett resultat i förhållande till en större population.Undersökningen genomfördes för att få en förståelse för hur eleverna vid ett svenskt gymnasiumtänker kring källkritik på internet. All data samlades in genom en gruppenkät.

  Denna studie har kunnat visa att eleverna vet vad källkritik innebär och att det är viktigt att varakällkritisk. Det har även visat sig att de inte alltid väljer att vara kritiska. De flesta väljer att funderaöver nyheters trovärdighet ibland. När det gäller skillnader mellan mediestudenterna och de övrigastudenterna finns det vissa skillnader. Vad som skiljer sig är att mediestudenterna inte tycker attman bör vara källkritisk lika ofta som de övriga eleverna. Mediestudenterna väljer till exempel mersällan att dubbelkolla information som de är skeptiska till på ett flertal nyhetssajter än vad de övrigaeleverna gör. Det kan tolkas som att det finns vissa samband mellan elevernas utbildning och deraskällkritiska förhållningssätt till nyheter på internet, men att även andra faktorer kan påverka detta.

 • 175.
  Henrikson, Lotta
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Wennberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att som chef skapa förutsättningar för god äldreomsorg2011In: Leda känslomässigt krävande arbete / [ed] Merike Hansson, Stockholm: Gothia Förlag AB, 2011, p. 107-122Chapter in book (Other academic)
 • 176.
  Hertil Lindelöw, Camilla
  Stockholm University, University Library.
  Effekter av undervisning i informationskompetens: går de att mäta?2008In: InfoTrend - Nordisk tidskrift för informationsspecialister, ISSN 1653-0225, Vol. 63, no 3, p. 81-84Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Academic libraries have given students instruction in information literacy for a long time. One important aspect of this work is to evaluate the student after instruction; has the student learnt something? Can she or he be defined as information literate? The research about assessment and evaluation in teaching is abundant. This article presents some of the research in this field, with a particular focus on assessing and evaluating teaching in libraries.

 • 177.
  Hessle, Sven
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Environmental change and sustainable social development2014Collection (editor) (Refereed)
 • 178.
  Hessle, Sven
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Global social transformation and social action: the role of social workers2014Collection (editor) (Refereed)
 • 179.
  Hessle, Sven
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sweden2013In: Child protection and child welfare: a global appraisal of cultures, policy and practice / [ed] Penelope Welbourne and John Dixon, London: Jessica Kingsley Publishers, 2013, p. 31-Chapter in book (Refereed)
 • 180.
  Hessle, Sven
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Varations and issues of survival of European welfare state models in the twenty-first century2012In: Handbook of international social work: human rights, development, and the global profession / [ed] Lynne M. Healy, Rosemary J. Link, New York: Oxford University Press, 2012, p. 430-438Chapter in book (Refereed)
 • 181.
  Hällström, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Från upplevelse till tanke 1: Ellen Keys barndom2006Book (Other academic)
 • 182.
  Hällström, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  Från upplevelse till tanke 2: Ellen Keys ungdomsperiod2008Book (Other academic)
 • 183.
  Ikegami, Masako
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  ‘A Historical Examination on the Decision-making Process of the Use of Nuclear Weapons’: a Japan-US International Workshop ‘Reducing Threats posted by Nuclear Weapons: Possible Cooperation between Japan and the United States’, co-organized by Center for Global Partnership, Pugwash USA, Pugwash Japan, Institute for International Studies, Meiji-Gakuin University, Tokyo, 24-25 January 20092009In: ‘Reducing Threats posted by Nuclear Weapons: Possible Cooperation between Japan and the United States’: Japan-US International Workshop / [ed] Tatsujiro Suzuki, Tokyo: Meiji-Gakuin University Institute for International Studies , 2009, p. 61-78Conference paper (Other academic)
 • 184.
  Ingridsdotter, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies.
  Los "piqueteros" y el "campo": Construcciones discursivas de dos grupos sociales en la Argentina post-crisis del 20012009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  En esta investigación se emplea el análisis del discurso para indagar cómo se construye diferente a dos grupos sociales en la Argentina en diversos relatos periodísticos. Se analiza el caso de una protesta piquetera en el año 2002 y la protesta del “campo”en el año 2008, ambas con cortes de rutas como método en común. La autora quiere indagar si existen nociones de raza en el imaginario de la clase media porteña respecto de los piqueteros, y si se articulan actitudes despectivas y de intolerancia hacia los marginados en los relatos periodísticos. El objetivo es examinar cómo ciertos discursos describen y así construyen a los dos grupos distintos de protesta social. Otro propósito es mostrar como actúa el poder en los discursos,donde se presentan desigualdades como verdades naturalizadas. Se concluye que se construye a los dos grupos en manera diferentes y que existe una cierta racialización. Además se observa una lucha entre “civilización” y “barbarie”, en las construcciones de los “piqueteros” de los barrios marginados del Gran Buenos Aires.

 • 185.
  Jarrick, Arne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Archaeology and Classical Studies, Centre for the Study of Cultural Evolution.
  Danielsson, Ulf
  Hansson, Göran K.
  Heldin, Carl-Henrik
  Häggström, Olle
  Lidén, Kerstin
  Moberg, Christina
  Svallfors, Stefan
  Wiberg, Marie
  Vill vi ha tio år av kortsiktig forskningspolitik?2016In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 186. Johansson, Peter
  Fast i det förflutna: institutioner och intressen i svensk sjukförsäkringspolitik 1891-19312003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 187.
  Johnsson, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Adopterade barn i förskolan: En undersökning om hur förskolepersonal tänker om adopterade barns sociala utveckling2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 188.
  Jonsson, Björn
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Järup, Johan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Kändisstjärnans nakenkupp - sexchock i natt!: Aftonbladets förstasidor under sju decennier2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The paper is a quantitative and explorative study in how Aftonbladets main headlines on theirfirst pages has developed during a period from 1944 to 2004. Seven one year episodes wereinvestigated with one decade’s separation. Thereafter those issues where headlines that wore the epithet “extra” and had so called tabloid-words as well as when the newspaper hasclaimed to sit exclusively on the reported material were picked out. The writers has wanted toview how those three concepts has developed and being used during the investigated periodsince there has been a more increasingly use of so called sensation journalism by the tabloid.It appears that the use of so called “extra-headlines” has increased significantly as from 1994,something that most likely is connected to failing sales.

 • 189.
  Jonsson, Rickard
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Handling the Other in Anti-racist Talk: Linguistic ethnography in a prestigious Stockholm upper secondary school2018In: Explorations in Ethnography, Language and Communication: Capturing linguistic and cultural diversities / [ed] Stina Hållsten, Zoe Nikolaidou, Huddinge: Södertörn University , 2018, p. 15-39Chapter in book (Refereed)
 • 190.
  Karlsson, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Den psykoanalytiska kliniken som både behandling och vetenskap2015In: Filosofi på liv och död: texter om psykoanalys / [ed] Emil Asbjörnsen, Andreas Nordh, Göteborg: Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys , 2015Chapter in book (Other academic)
 • 191.
  Kilger, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Talent stories in youth sports: Discursively shared narratives of success2017In: Narrative Inquiry, ISSN 1387-6740, E-ISSN 1569-9935, Vol. 27, no 1, p. 47-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Success stories are a frequently investigated genre of shared cultural narratives. This paper will pay particular attention to success stories in sports and investigate how young participants in selection camps in soccer and hockey are using a set of shared narratives in order to produce their personal stories of success. By looking at narratives-in-interaction in this specific context, these interviews are investigated as a narrative genre. The analysis shows how a set of shared narratives are used in storylines in order to legitimize the personal story of success and how a number of dilemmatic spaces are addressed. This study shows how personal success stories are intimately tied to “discursively shared narratives” and how this context constitutes a specific narrative framework.

 • 192.
  Kilger, Magnus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Jonsson, Rickard
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Talent Production in Interaction: Performance Appraisal Interviews in Talent Selection Camps2017In: Communication & Sport, ISSN 2167-4795, E-ISSN 2167-4809, Vol. 5, no 1, p. 110-129Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In sports, there is an extensive interest in identifying and selecting talented children in order to develop elite adult athletes. The process of selecting and screening talents involves not only physical and technical skills but also efforts to find adequate personality traits. Therefore, different types of performance appraisal interviews (PAIs) are becoming increasingly common within the field. Departing from fieldwork in two selection camps for Swedish youth national teams in soccer and hockey, we will take a closer look at the PAIs employed during these camps. This article takes on a narrative approach, emphasizing PAI as a narrative genre and a framework for a specific form of interaction. Our findings show how eligibility is performed in interaction through following three practices: (i) showcasing gratitude without tipping into flattery, (ii) using temporality as a way of displaying developmental potential, and (iii) adopting the role of the self-reflecting subject. This genre of interviews not only produces certain practices but also preferred subject positions and narratives. The PAI is thus a narrative genre where the players are encouraged to perform talent in order to appear selectable.

 • 193.
  Klerfelt, Anna
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Qvarsell, BirgittaStockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken2012Collection (editor) (Other academic)
 • 194.
  Koskinen, Maaret
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  ”Lyssna på Gunnar Myrdal”2014In: Dagens nyheter, no 13/11-14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 195.
  Kull, Anna-Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lundgren, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Mobbning ur Elevens perspektiv: Hur elever i år 3 uppfattar begreppet mobbning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur elever i år 3 uppfattar begreppet mobbning. Vi har med hjälp av boksamtal som metod intervjuat 42 elever i två klasser i en skola norr om Stockholm. Boksamtalen genomfördes parallellt i de båda klasserna i totalt 8 grupper om 4-6 elever.

  Frågeställningarna var; Hur uppfattar elever i år 3 begreppet mobbning?, Hur tycker elever i år 3 att man skall göra om en kamrat är mobbad?, Vad anser elever i år 3 om vuxnas engagemang på skolan när det gäller utanförskap? Vi fann att boksamtal som intervjumetod fungerade mycket bra och att eleverna genom att utgå från en fiktiv situation lättare kunde uttrycka hur de uppfattade begreppet mobbning. Under boksamtalen berättade eleverna om en situation av kamratförtryck i klasserna där en elev tycktes förtrycka eleverna i de båda parallellklasserna. Detta var för oss ett oväntat resultat vilket medförde att vår undersökning ändrat inriktning under arbetets gång.

 • 196.
  Lage Gomez, Pablo
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, Institute of Latin American Studies.
  Participación y empoderamiento: Experiencias del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  El Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Lanús es una organización de la zona sur del Gran Buenos Aires (Argentina), cuyo ámbito de actuación es la localidad de Monte Chingolo. Se caracteriza por su autonomía con respeto a partidos políticos y sindicatos, por su inserción territorial y trabajo de base en los barrios, por el rechazo a las practicas clientelares enraizadas en el conurbano bonaerense, al igual que por modelos de participación y discusión horizontales. Propugnan la necesidad de un cambio social en el que las clases populares son los actores protagonistas del cambio.

  Desde sus orígenes han desarrollado formulas alternativas de organización y un proyecto autogestivo, donde los talleres y micro-emprendimientos autogestionados son su máxima expresión. Este estudio pretende analizar las prácticas colectivas que representan estas experiencias en correlación con procesos de empoderamiento individuales y colectivos.

  Concluimos que la participación en el MTD de Lanús ha fomentado relaciones sociales y vínculos comunitarios. La militancia tiene más herramientas para hacer oír su propia voz, sus demandas y propuestas, y cuentan con mayores recursos para el conocimiento de sus derechos como ciudadanos. Un proceso caracterizado por la dotación de poder de sujetos tradicionalmente excluidos de toda participación social y política.

 • 197.
  Lapenkova, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Den balanserade bilden: En dokumentärfilm om Rysslandskorrespondenternas arbete med att förmedla en balanserad bild till den svenska publiken2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Nyheter kan ha en betydelsefull inverkan på hur människor uppfattar sin omvärld. En förståelse kring hur nyheterna skapas och vad de förmedlar är därmed väsentlig. Nyhetskonsumenter har fler möjligheter att kunna värdera inrikesnyheterna från det landet de själva lever i och känner till. Däremot kan det vara betydligt svårare att få en genomgripande förståelse för den kriscentrerade utlandsjournalistiken.

  Examensarbetet består dels av en dokumentärfilm med namnet Den balanserade bilden, dels av följande reflektionsrapport som tar upp och analyserar samtliga delar i arbetsprocessen med filmen. Dokumentärfilmen ger en representation av hur utvalda Rysslandskorrespondenter arbetar med att förmedla en balanserad bild av landet till publiken i Sverige. Syftet med dokumentärfilmen är att öka tittarnas förståelse för hur utlands- och Rysslandsjournalistiken kan se ut samt öka tittarnas medvetenhet kring sin egen nyhetstolkning. Tittarna får följa med i arbetet samt höra hur Elin Jönsson på Sveriges Television, Johanna Melén på Sveriges Radio och stringer Anna-Lena Laurén resonerar kring sina arbetsmöjligheter på plats i Moskva. Även producenterna Elena Kulagina på Sveriges Television och Nikolaj Golovin på Sveriges Radio intervjuas.

   

  Nyckelord: balanserad bild, dokumentärfilm, utlandsjournalistik, Rysslandsjournalistik, korrespondenter, producenter, nyheter, publik.

 • 198.
  Levin, Paul T.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Turkey and the European Union: Christian and Secular Images of Islam2011Book (Refereed)
  Abstract [en]

  A critical examination of the origins of today’s anti-Islamic rhetoric in Europe, this book focuses specifically on representations of Turkey. Applying a novel theoretical framework that understands collective identities as dramaturgical achievements, it shows that stereotypes of Turks continue to provide an important “Other” against which a supposed European “Self” is contrasted. The book identifies two competing meta-narratives that have long vied for the right to define Christendom and later Europe, and argues that the struggle over these narratives--one tragic, the other comic--have come to a head in Turkey’s current bid for EU membership.

 • 199.
  Lewin, Lisa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Barnets rätt och vuxnas vilja: makt och mening på Rum för Barn2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i barndomssociologiska tankar undersöker följande etnografiskt inspirerade studie intentionen med och receptionen av Stockholms Kulturhus barnkulturverksamhet Rum för Barn. Genom att tillämpa Stuart Halls kommunikationsmodell för inkodande och avkodande av budskap på materialet, som består av intervjusamtal, observationer, styrdokument, information till besökarna samt en kvalitativ enkätstudie, diskuteras de barndomsideologier om barnet som blivande alternativt varande människa som förekommer i verksamheten samt de vuxna besökarnas tolkning av dessa.

  I analysen framkommer en dubbelhet gentemot barnen såsom å ena sidan blivande människa och å andra sidan varande människa från såväl verksamhet som besökare. Undersökningen påvisar att de båda ideologierna (om barnet som blivande och varande människa) är alltjämt närvarande i både verksamhetens intention samt i de vuxna besökarnas reception och omsatta barnsyn. Rum för Barns givna förutsättningar, dess egen förståelse av verksamheten, sammanhanget och det faktiskt kommunicerade intentionen kan förståelse av verksamheten är bred och bitvis brokig. Också de tolkningar informanterna gör av verksamheten varierar, från godtyckliga till oppositionella.

  Uppsatsen påvisar att verksamheten kan användas som ett forum för förverkligande av barnets rättigheter men att detta inte alltid görs.

 • 200.
  Lidén, Ellinor
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies, Centre for the study of children's culture.
  "Jag vill nog bara lära mig": Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna uppsats är att genom intervjusamtal och enkäter få ökad insikt i samt beskriva hur musicerande barn uttrycker sina upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande, såväl inom som utom ramen för frivillig musikundervisning. Det empiriska materialet består av 95 enkätsvar samt information från intervjusamtal med nio barn. Samtliga barn var mellan åtta och tretton år.

  Studien vilar på en kulturteoretisk ram, vilken utgör fonden för studiens övriga teoretiska utgångspunkter. Studiens syfte avspeglar ett hermeneutiskt kunskapsintresse, varför ett tolkningsteoretiskt perspektiv utgör en grundläggande utgångspunkt. Vidare vilar studien på tankegångar från den s.k. nya barndomssociologin, vilken satt studiet av barndom i fokus. Begreppsparen barnperspektiv och barns perspektiv är centrala i studien, liksom begreppen barnkultur och barns kultur.

  Barnen uttryckte skilda ambitioner med sitt musicerande. Vissa hade planer för fortsatt musikutbildning eller ett yrkesliv inom musik, andra inte. De sistnämnda tenderade att tillskriva musicerande för egen skull ett lägre värde än musicerande där planer finns för ett professionellt musikutövande. Eleverna tycktes finna tillfredsställelse i att kunna framföra låtar i sin helhet. Här framhölls gruppundervisning som en positiv faktor, då medmusikanter kan bidra till en mer klangfull musikupplevelse. Men gruppundervisning tillskrevs även negativa konnotationer, bl.a. att övriga gruppmedlemmar stör och/eller tar för mycket lektionstid i anspråk. Det visade sig att påfallande många barn skapar egen musik på fritiden. De tycks dock inte ha framfört denna för sina musiklärare, varför det är rimligt att anta att dessa inte har vetskap om elevernas musikskapande. Barnen gjorde skillnad mellan musicerande relaterat till undervisningen och musicerande i övrigt, där aktiviteten ”att spela” tycktes vara förbehållen musicerandet under lektionstid. Det fria musicerandet och att lära sig spela ett instrument på egen hand tycktes inte värderas lika högt av barnen själva. Vad gäller musiklyssnande på fritiden framstår många som musikaliska allätare och rör sig över flera genrer i sina musikpreferenser. Att uppträda och visa vad man har lärt sig tycks värderas mycket högt bland barnen. Många beskrev att musiken ger dem en känsla av kompetens och självförtroende, även om exempel på det motsatta också framkommit, dvs. att musicerandet ger eleverna en känsla av inkompetens. Vuxnas inflytande över barns musicerande tycks vara omfattande. Detta gäller såväl vuxna inom familjen som utomstående vuxna.

1234567 151 - 200 of 324
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf