Change search
Refine search result
34353637383940 1801 - 1850 of 109493
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1801.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Nu omfattas även Danmark av Bryssel-förordningen2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan den 1 juli 2007 omfattar förordningen om domstols behörighet och erkännande av domar på privaträttens område (44/2001, den s.k. Bryssel I) även Danmark.

 • 1802.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Ny dragkamp om utstationering2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. Sept.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad betyder Europeiska kommissionens förslag till nya regler om utstationering av arbetstagare för de nordiska länderna? Kommer kontrollen av arbetstagarnas villkor att förbättras – eller rentav att försvagas? Det är frågor som ska dryftas vid ett nordiskt seminarium i mitten av september, för att ge underlag för de fortsatta förhandlingarna om förslagen

 • 1803.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya europeiska avtal för sjöfolk, frisörer och fotbollsproffs2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetstider inom inlandssjöfarten, bättre arbetsmiljö i frisörbranschen och minimivillkor för professionella fotbollsspelare är ämnena för tre nya europeiska avtal som arbetsmarknadens parter har slutit. I alla tre fallen är det parterna själva som har tagit initiativ till att börja förhandla. I sådana fall brukar de oftast också vilja genomföra avtalen på nationell nivå genom sina egna organisationer, men denna gång är det tänkt att två av dem ska göras bindande genom direktiv.

 • 1804.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya frågor från kommissionen om svenska regler om visstidsarbete2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nu medger den svenska regeringen på förfrågan från Europeiska kommissionen att en arbetsgivares behov av att anställa någon på s.k. allmän visstidsanställning inte kan prövas rättsligt. Tidigare har den bluffat om detta, anser Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, som 2007 gjorde en anmälan till kommissionen om de nya regler som infördes i lagen om anställningsskydd samma år.

   

 • 1805.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya frågor om danska kollektivavtals verkan för utomstående arbetstagare2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vilken verkan för utomstående arbetstagare har Samarbejdsaftalen mellan Dansk Arbejdsgiverforening (DA) och danska LO, som genomför direktivet om information och samråd? Det är frågan i ett mål som Vestre landsret har skickat till EG-domstolen.

 • 1806.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya ILO-normer om tvångsarbete och arbete till sjöss2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1807.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya ledighetsregler på kommissionens agenda men ingen revision av utstationeringsdirektivet2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Europeiska kommissionen överväger att föreslå nya EU-regler om föräldraledighet och andra typer av ledighet som kan göra det lättare att förena arbete och familjeliv och även regler som förbättrar skyddet för gravida. Det framgår av den nya sociala agenda som kommissionen presenterade i somras. Någon översyn av utstationeringsdirektivet som många har efterlyst efter EG-domstolens domar i Laval- och Rüffert-målen tycks däremot inte stå på kommissionens dagordning.

 • 1808.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nya utstationeringsregler får inte begränsa medlemsländernas kontrollmöjligheter2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Hur ska de nordiska länderna ställa sig till Europeiska kommissionens s.k. inre marknads-paket? Det var den underliggande frågan vid ett seminarium som EU & arbetsrätt och Nordiska Ministerrådets arbetsrättsutskott ordnade i Oslo i september.

 • 1809.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nytt danskt register över utstationeringar2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sedan den 1 april 2008 ska utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Danmark lämna uppgifter till ett nyinrättat register, för att myndigheterna ska kunna utöva tillsyn och få överblick över utländska företag och arbetstagare i landet.

 • 1810.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nytt finskt mål till EG-domstolen: När inträder förhandlingsskyldigheten i en koncern?2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Finlands Högsta domstol har begärt ett förhandsbesked från EG-domstolen om hur direktivet om kollektiva uppsägningar ska tolkas. Frågorna handlar om på vilket stadium i beslutsprocessen som en arbetsgivare ska ta upp förhandlingar, och om ansvarsfördelningen mellan moderbolag och dotterbolag inför en företagsnedläggning.

 • 1811.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nytt förslag om egenföretagarna och arbetstiderna Finland får gehör för krav på undantag?2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ska Finland trots allt få gehör för sitt krav att egenföretagare ska undantas från direktivet om arbetstidens förläggning vid vägtransporter (2002/15)? Det är i varje fall har vad Europeiska kommissionen nu föreslår. Samtidigt ska definitionen av vilka förare som omfattas av direktivet ändras, så att inte transportföretagen anlitar "falska" egenföretagare för att slippa följa direktivets regler om längsta veckoarbetstid, raster, viloperioder och nattarbete.

 • 1812.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nytt försök med 1-kronasbolag utan arbetstagarinflytande2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett bolag med en enda ägare och ett aktiekapital på 1 euro är Europeiska kommissionens nya förslag efter att den tvingats dra tillbaka förslaget till förordning om privata europeiska bolag, SPE-bolag (se EU & arbetsrätt nr 4/2008 s. 6). Det stupade framför allt på att det inte innehöll några regler om arbetstagarinfl ytande, som ett antal medlemsstater krävde. Efter-som det behövdes ett enhälligt beslut för att det skulle bli antaget gav kommissionen upp.

 • 1813.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Nytt försök med EU-rättsligt arbetstagarbegrepp?2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Behöver det så kallade direktivet om skriftligt meddelande ändras så att bestämmelserna även omfattar de personer som arbetar i nya anställningsformer? Det frågar Europeiska kommissionen i ett öppet samråd om direktivet om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet (91/533).

 • 1814.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Nytt meddelande från kommissionen: Nordiska länder ställer för hårda krav på företag som utstationerar arbetstagare2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Danmark, Finland och Sverige kan alla räkna med att få på pälsen av Europeiska kommissionen för hur de behandlar utländska företag. Det framgår av ett nytt meddelande där kommissionen går igenom vilka kontrollåtgärder medlemsstaterna använder och hur de lever upp till utstationeringsdirektivets (96/71) krav på administrativt samarbete och information om vilka arbets-och anställningsvillkor som gäller i landet.

 • 1815.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Obligatoriskt ID på byggen2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det finns inte tillräckligt intresse ur EES-synpunkt (insuffi cient EEA interest) att driva saken om ID-korten på norska byggarbetsplatser vidare. Med denna formulering meddelade Eftas övervakningsmyndighet ESA att den inte tänker göra något åt klagomålen på den norska föreskriften om obligatoriska ID-kort på byggarbetsplatser i landet.

 • 1816.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Offentlig upphandling och social hänsyn: OK kräva varor från rättvis handel om bara villkoren utformas rätt2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Inget hindrar att en myndighet som upphandlar varor kräver att de har vissa miljöegenskaper och kommer från rättvis handel, bara kraven utformas så att de uppfyller principerna om likabehandling, icke diskriminering och öppenhet. Det bekräftar EU-domstolen i en färsk dom där Nederländerna döms för fördragsbrott, men där domstolen också underkänner Europeiska kommissionens tolkning av EU-rätten på en punkt som har stor betydelse för möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

 • 1817.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Omotiverade undantag för sjöfolk ska utmönstras ur EU:s arbetsrättsdirektiv2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är det verkligen motiverat att EU:s arbetsrättsliga direktiv innehåller så många undantag för sjöfolk? Nej knappast, menar Europeiska kommissionen som i oktober inledde ett samråd med arbetsmarknadens parter om en översyn av dessa undantag. Kommissionen konstaterar i sitt samrådsmeddelande att det finns olika typer av undantag för sjöfolk i direktiven:

 • 1818.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  One in five construction workers in Sweden are posted2013In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, no 12 septemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Over 18,000 workers were this spring posted by companies from other countries to work in Sweden, most of them in the construction industry. The number of posted workers in that industry was nearly as high as one fifth of all the working members of the Byggnads union – Sweden’s main union for construction workers. These are figures from the first comprehensive attempt at mapping the posted workers in Sweden.

 • 1819.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Oorganiserade ger upp talan om återbetalning av granskningsarvoden2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Advokat Jan Södergren, som företrädde Evaldsson m.fl. i Europadomstolen, aviserade att andra oorganiserade byggnadsarbetare skulle väcka grupptalan för att få ersättning för granskningsarvoden som de hade betalat genom åren. Det står nu klart att detta inte blir av.

 • 1820.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Pan-European protests as EU introduces new working hours for pilots2012In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, Vol. dec.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  When SAS employees were forced to agree to a 47.5 hour week they came closer to the general rule within the EU. Now further EU adjustments await. Brussels is preparing new rules on flight working hours and member states will not be allowed to adopt stricter rules. But according to pilot organisations and air safety authorities the proposals are a threat to air safety.

 • 1821.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Parlamentet förespråkar revision av utstationeringsdirektivet2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det finns både kryphål och inkonsekvenser i den nuvarande gemenskapslagstiftningen som kan ha öppnat för tolkningar av utstationeringsdirektivet som inte avsågs när gemenskapens lagstiftare försökte skapa en god jämvikt mellan friheten att tillhandahålla tjänster och skyddet för arbetstagarnas rättigheter. Det skriver Europaparlamentet i en resolution med anledning av EG- domstolens domar i målen Laval, Viking Line och Rüffert. Slutsatsen är att man bör överväga att se över utstationeringsdirektivet (96/71).

 • 1822.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Parlamentet stoppade kohandel om arbetstider och bemanningsarbete2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag antogs snabbare än väntat den 22 oktober. Det blev möjligt genom att Europaparlamentet accepterade ministerrådets gemensamma ståndpunkt utan en endaste ändring. Därmed visade parlamentet att det faktiskt kan ha ett stort inflytande i lagstiftningsarbetet.

 • 1823.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Parterna om den sociala dialogen: Inget samråd med andra om våra avtal2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknadens parter vill bli mer involverade i utformningen av EU:s politik och styrning-en av medlemsstaternas ekonomi. Samtidigt måste EU:s institutioner och medlemsstaterna respektera parternas autonomi. Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer måste behandlas på ett sätt som ger dem en tydlig särställning jämfört med andra intresseorganisationer. Det framhåller Europafacket (EFS) och arbetsgivarorganisationerna BusinessEurope, CEEP och UEAPME i en gemensam deklaration om ”en nystart för en stark social dialog”.

 • 1824.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Parterna slöt europeiskt avtal för att genomföra ILO-konventionen om arbete till sjöss2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett steg på vägen mot bättre arbets- och anställningsvillkor för sjöfolk togs den 5 november 2007 då Europeiska transportarbetarefederationen (ETF) och Europeiska Redareföreningen (ECSA) efter ett års förhandlingar slöt ett avtal om 2006 års ILO-konvention om arbete till sjöss.

 • 1825.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  ”Pelaren” måste respektera partsautonomin, säger Nordens arbetsmarknadsministrar2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3–4Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kommissionen måste ta hänsyn till de speciella förhållanden som kännetecknar arbetsmarknaderna i Norden och respektera den roll som arbetsmarknadens parter har här. Det skriver de nordiska ländernas arbetsmarknadsministrar som svar på Europeiska kommissionens önskan om att få in synpunkter på ett kommande förslag om en europeisk ”pelare” för sociala rättigheter.

 • 1826.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Personaldomstolen - Stadgan ger inte rätt till kollektiva förhandlingar2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 4, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Varken EU-stadgan om grundläggande rättigheter, Europakonventionen om mänskliga rättigheter eller Europarådets sociala stadga medför någon skyldighet att inrätta en procedur för kollektiva förhandlingar eller att tillerkänna fackföreningar en rätt till medbestämmande vid utformningen av arbetstagarnas anställningsvillkor. Detta något överraskande besked gav EU:s personaldomstol i slutet av september i en tvist mellan Europeiska Centralbanken (ECB) och en av dess tidigare tjänstemän.

 • 1827.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  POLITISK HELOMVÄNDNING:: EU:s minimiregler ska vara maximum – och småföretag ska helst undantas2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 4, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I skuggan av besluten om EU:s fi nanspolitiska regelverk den 8– 9 december ställde sig alla de 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer också bakom ett förslag från Europeiska kommissionen som innebär en helomvändning i synen på arbetsmiljöpolitiken med hänvisning till EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 och den ekonomiska krisen. Det marknadsförs under rubriken ”Att minska regelbördan för små och medelstora företag” och innebär bland annat att kommissionen ska ”hjälpa” medlemsstaterna att avstå från vad den kallar gold plating, dvs. att anta strängare regler än EU:s minimiregler.

 • 1828.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Politiskt avtal om stärkta insatser mot social dumpning i Danmark2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 4, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Stärkt kontroll av utländska företag och ökad användning av arbetsklausuler vid offentlig upphandling är två av beståndsdelarna i ettavtal om stärkta insatser mot social dumpningsom den danska regeringen och Enhedslisten ingick i samband med överläggningarna om statsbudgeten för 2012. Totalt 65 miljoner danska kronor avsätts för insatserna.

 • 1829.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Polsk manual varnade för avtal med danska fackförbund2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En manual på den polska ambassadens webbplats som manar företag att vara försiktiga i sina kontakter med danska fackförbund har vållat diplomatiska förvecklingar i Danmark.

 • 1830.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Rautaruukki och Amica kan ha kringgått lagen, enligt generaladvokat2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det kan strida mot företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23) att göra som Rautaruukki OY och Amica Ravintolat OY gjorde när det förra överlät driften av sin personalmatsal till det senare dagen efter att kollektivavtalet för metallindustrin hade löpt ut, så att Amica kunde tillämpa hotell- och restaurangavtalet i stället. Det menar generaladvokaten Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i sitt förslag till dom i målet Juuri.

 • 1831.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Regelförenkling och stärkt skydd för sjöfolk på kommissionens arbetsrättsliga agenda 20112010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I  slutet av 2011 ska Europeiska kommissionen lägga fram ett förslag till direktiv som ska säkra att utstationerade arbetstagare får de rättigheter de ska ha och förhindra att gällande regler om utstationering kringgås och missbrukas. Det framgår av kommissionens nyligen publicerade arbetsprogram för nästa år. Andra tänkbara initiativ är bl.a. en översyn av direktivet om arbetstagarinflytande i Europabolag (2001/86) och, på litet lägre sikt, ett lagförslag om pappa- och föräldraledighet. Och så ska sjöfolk få samma skydd som andra arbetstagare.

 • 1832.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  ”Regelförenklingens effekter för arbetstagarna måste också redovisas”2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Europeiska kommissionen kommer inte att föreslå något direktiv som ska göra det europeiska avtalet om hälsa och säkerhet på arbetet för frisörer bindande i medlemsstaterna. Det har kommissionen nu officiellt bekräftat i sitt meddelande om ”programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat”, det så kallade Refit-programmet. De fackliga organisationerna ser detta som ett av många exempel på en strategi som går ut på att försvaga skyddet för arbetstagarnas rättigheter under hänvisning till att den administrativa bördan för små och medelstora företag ska minskas.

 • 1833.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Regler om arbetstagarinflytande avgör intresset för att bilda SE-bolag2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3008, no 1, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Antalet Europabolag (SEbolag) varierar kraftigt mellan olika medlemsländer och det beror främst på reglerna om arbetstagarinfl ytande, enligt en rapport från Europeiska kommissionen. Därför har den inlett ett öppet samråd för att ta reda på om regleringen ska ändras.

 • 1834.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Regler om elektromagnetiska fält fördröjs – igen2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Än en gång har ministerrådet och Europaparlamentet enats om att skjuta upp genomförandet av direktivet om skydd mot risker med elektromagnetiska fält i arbetet (2004/40). Direktivet som antogs för åtta år sedan har aldrig genomförts, och kommer heller aldrig att genomföras i sin nuvarande form.

 • 1835.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Regulating Temporary Agency Work: On the Interplay between EU-level, National Level and Different Industrial Relations Traditions2008In: EU Industrial Relations v. National Industrial Relations: Comparative and Interdisciplinary Perspectives, Kluwer Law International, The Netherlands , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  I kapitlet analyseras det komplicerade samspelet mellan nationell nivå och EU-nivå och mellan olika industrial relations-traditioner, under försöken att skapa en europeisk reglering av anställningsvillkoren för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.

 • 1836.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Resultat av grönboken: samordning, information och analys – men inga lagstiftningsinitiativ2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Några nya lagstiftningsinitiativ kommer Europeiska kommissionen inte att föreslå efter att ha analyserat de över 450 yttranden som kommit in över grönboken "En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar" (se EU & arbetsrätt nr 4/2006 sid 6). Det framgick när kommissionen informerade arbetsmarknadsministrarna om resultatet av det öppna samrådet om grönboken.

 • 1837.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Risk för att EU:s standarisering av tjänster begränsar fackets roll2013In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, no 18 juniArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nu ska gemensamma EU-standarder få fart på handeln med tjänster över gränserna. Bara det inte blir ett sätt att smygvägen införa EU-regler som strider mot medlemsstaternas arbetsrätt och kollektivavtal, framhåller de fackliga organisationerna och den svenska regeringen, som delar deras oro.

 • 1838.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Sensationellt yttrande av generaladvokat: Visstidsdirektivet omfattar inte lön2007In: EU &arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Begreppet ”anställningsvillkor” i direktivet om visstidsarbete omfattar inte lön. Inget hindrar alltså att arbetstagare med visstidsanställning får lägre lön än de som är tillsvidareanställda. Denna synnerligen kontroversiella tolkning av direktiv 1999/70 framförs av generaladvokaten Poiares Maduro i ett förslag till dom.

 • 1839.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  "Skydd av hälsa och säkerhet bör inte vara enda målet för nya arbetstidsregler"2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 1, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nu börjar Europeiska kommissionen om från början med försöken att revidera arbetstidsdirektivet (2003/88) genom att inleda samråd med arbetsmarknadens parter. I stället för att koncentrera sig på de frågor som fi ck förhandlingarna att bryta samman 2009 (se EU & arbetsrätt nr 2/2009 sid 4) vill kommissionen göra en heltäckande översyn som bygger på en grundlig utvärdering av nuvarande direktiv.

 • 1840.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Skärpt anmälningsplikt vid utstationering till Danmark2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den 1 juni 2010 skärptes anmälningsskyldigheten för utländska företag i Danmark. Inte bara de som utstationerar arbetstagare dit utan även självständiga företagare utan anställda som utför arbete i landet är nu tvungna att lämna upplysningar till det s.k. RUT-registret. Det är innebörden av de ändringar i den danska utstationeringslagen som Folketinget antog i maj efter förra årets överenskommelse mellan regeringen och oppositionspartierna (se EU & arbetsrätt 3-4/2009 sid 5).

 • 1841.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Slopat krav på behörig företrädare i landet när tjänstedirektivet genomförs i Sverige2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige måste enligt lagen om utländska filialer ha en föreståndare som bor i Sverige och ansvarar för verksamheten i landet. Men när Riksdagen i höst antar regeringens proposition om genomförande av tjänstedirektivet (tjenesteydelsesdirektivet) kommer det kravet att tas bort för näringsidkare från länder inom EU/EES. Med vem ska vi då förhandla? klagar de fackliga organisationerna som är mycket kritiska. Även ILO-kommittén ifrågasätter förslaget. Men Europeiska kommissionen har redan tagit det första steget mot ett fördragsbrottsförfarande för att få Sverige att ändra filiallagen.

 • 1842.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  SLUTROND (?) I LAVAL-MÅLET: Ska facken betala skadestånd fast de följde entydig svensk lag?2009In: Eu och arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Ska en fackförening som följer en entydig svensk lag bli skadeståndsskyldig enligt EU-rätten? Det är den fråga som den svenska Arbetsdomstolen har att ta ställning till när den nu slutligen ska döma mellan det lettiska företaget Laval och de två fackförbund som blockerade ett skolbygge för att få till stånd ett svenskt kollektivavtal. Huvudförhandling hölls i början av april och parterna går nu och väntar på AD:s besked.

 • 1843.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Snart går sista ronden i Laval-målet: Svårt enas om utredningsdirektiv2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Effekterna av EG-domstolens förhandsavgörande i Laval-målet (C-341/05) hanteras nu i Sverige på två arenor.

  I Arbetsdomstolen (AD), som ska avgöra tvisten, ska förberedande förhandling hållas i mitten av maj 2008. Den 10 april antog regeringen direktiven till en utredning som ska överväga vilka lagändringar EG-domstolens dom föranleder.

 • 1844.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Spanien riskerar vite för system som liknar det norska2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nu hotar Europeiska kommissionen Spanien med dryga viten för att det inte har rättat sig efter den dom från 2014 där EU-domstolen dömde ut ett system som liknar det i Holship-målet (se artikeln på s. 4). Många EU-länder har, liksom Norge, regler som innebär att registrerade hamnarbetare har företräde till arbete. Men system som hindrar speditörer och andra från att använda egen personal för lossning och lastning är en nagel i ögat på kommissionen. Den har länge – förgäves – försökt få igenom EU-lagstiftning som öppnar hamnarna för konkurrens. Europaparlamentet har strävat emot.

 • 1845.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Straffbart anställa illegal invandrare men inget strikt ansvar för underleverantörs förpliktelser2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det ska kosta för arbetsgivare att anställa arbetstagare som inte har rätt att vistas i EU. För det första kan de åläggas kännbara administrativa sanktioner. För det andra ska de bli tvungna att betala arbetstagarnas innestående löner (som ska antas vara minst tre månadslöner) plus skatt och sociala avgifter. Och för det tredje ska de kunna dömas till straff. Det är innebörden av ett nytt direktiv som ministerrådet antog den 25 maj.

 • 1846.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Strid mellan Efta-domstolen och Högsta domstolen i Norge2013In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, no 6 novemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Norges högsta domstol gjorde fel när den slog fast att företag som utstationerar arbetstagare till den norska varvsindustrin ska ersätta deras kostnader för resa, kost och logi. Det hävdar Efta-domstolens president i ett generalangrepp på Høyesterett, där han inte bara beskyller denna för att vara illojal mot EES-avtalet, utan också antyder att sista ordet inte är sagt ännu.

 • 1847.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Strider otrygga nyanställningsavtal mot grundläggande rättigheter?2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är de franska "nyanställningsavtalen" (contrat nouvelles embauches) förenliga med EU:s stadga om grundläggande rättigheter, ILO:s konvention (nr 158) om uppsägning och Europeiska sociala stadgan? Det undrar en fransk arbetsdomstol som ställt frågor till EG-domstolen.

 • 1848.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Stridsåtgärder skyddas av EU-rätten men måste vara proportionerliga, skriver generaladvokater2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är en grundläggande rättighet som skyddas av EU-rätten. Den kan dock begränsas med hänsyn till den fria rörligheten, och fördragsartiklarna om etableringsrätt och fri rörlighet för tjänster kan tillämpas i tvister mellan arbetsgivare och fackföreningar. Så långt var generaladvokaterna Poiares Maduro och Mengozzi eniga när de gav sina förslag till domar i Viking Line- respektive Laval-målet den 23 maj 2007.

 • 1849.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Svensk utredning föreslår att upphandlare ska informera anbudsgivare om arbetsmiljökrav2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den som begär in anbud på utförandet av en tjänst ska i förfrågningsunderlaget beakta att de som ska utföra arbetet inte får utsättas för risker, och utforma det på ett sätt som ger entreprenören möjlighet att uppfylla sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen. Det föreslår den svenska utredningen om arbetsmiljölagen i sitt slutbetänkande som överlämnades den 13 juni 2007.

 • 1850.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Svenska AD frågar om rättigheter vid företagsöverlåtelse2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tillåter företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23) att man enbart räknar anställningstiden hos förvärvaren när man avgör om en arbetstagare har rätt till förlängd uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist? Den frågan kommer EU-domstolen att få ta ställning till sedan den svenska Arbetsdomstolen, AD, har beslutat att begära förhands-avgörande i en tvist om tolkning av kollektivavtal.

34353637383940 1801 - 1850 of 109493
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf