Change search
Refine search result
36373839404142 1901 - 1950 of 111287
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1901.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Undantag från likabehandlingsprincipen urholkar skyddet för uthyrda arbetstagare2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Undantagen från likabehandlingsprincipen i direktivet om bemanningsarbete (2008/104) används i vissa länder i en omfattning som gör att skyddet för uthyrda arbetstagare egentligen inte förbättras. Å andra sidan har den översyn av begränsningar och förbud mot uthyrning av arbetstagare som direktivet också föreskriver bara tjänat till att legitimera status quo i de flesta länder, i stället för att stimulera till ett nytt sätt att se på bemannings-företagens roll. Det är Europeiska kommissionens slutsats efter att ha granskat hur medlemsstaterna har genomfört direktivet.

 • 1902.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Utstationerade arbetstagare får bättre skydd i nytt EU-direktiv2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett byggföretag som anlitar en utländsk underleverantör kommer själv att få stå för dennes löneskuld, om det inte förvissar sig om att underleverantören är seriös. Det är innebörden av ett nytt förslag till EU-direktiv som ska förbättra skyddet för utstationerade arbetstagare. Flera av de åtgärder som föreslås är redan verklighet i de nordiska länderna. Sverige ligger dock på efterkälken.

 • 1903.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Vad vill kommissionen med ”pelaren” för sociala rättigheter?2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  När EU nu börjar ta sig ur den ekonomiska krisen vill Europeiska kommissionen ägna sig åt de sociala frågorna igen. Den 8 mars bjöd den in till öppet samråd om en europeisk ”pelare” för sociala rättigheter. Genom att inrätta en sådan ska EU driva på för att utjämna skillnader i medlemsländernas sysselsättnings- och socialpolitik, föreslår kommissionen.

  Med socialpolitik menas i detta sammanhang allt från arbetsrätt och anställningsvillkor till socialförsäkring och bostadspolitik. I första hand ska pelaren gälla för euroländerna, men alla medlemsländer ska kunna ansluta sig.

 • 1904.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Vad är ”bestämmelser som rör ordre public”?: En kommentar till domen i målet C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg2008In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, Vol. 11, no 4, p. 1059 – 1065-Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan EG-domstolen i målen Laval och Rüffert dragit upp strikta gränser för vad medlemsstaterna får kräva av utländska företag enligt utstationeringsdirektivets huvudregel, riktas uppmärksamheten på vad som ligger i möjligheten att göra förbehåll för regler som rör ordre public. Med domen den 19 juni 2008 i målet C- 319/06, Kommissionen mot Luxemburg, hade EG-domstolen för första gången anledning att mer utförligt uttala sig om bestämmelsens innebörd – eller kanske snarare om vad den inte innebär.

 • 1905.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Var femte byggarbetare utstationerad i Sverige2013In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, no 10 septemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Drygt 18 000 arbetare var i våras utsända av företag från andra länder för att arbeta i Sverige. I bygg- och anläggningssektorn var de utstationerade nästan lika många som en femtedel av Byggnadsarbetareförbundets yrkesverksamma medlemmar. Det visar den första större kartläggningen omfattningen av utstationeringen till Sverige.

 • 1906.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Yrkeserfarenhet från annat bolag behöver inte beaktas vid lönesättning2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är det indirekt åldersdiskriminering att inte ta hänsyn till yrkeserfarenhet som en kabinanställd fått genom arbete i ett annat fl ygbolag när man sätter löner? Nej, svarar EU-domstolen i en färsk dom.

 • 1907.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Yttranden i massmedier om farlig fordonslyft var otillåtet hinder för varors fria rörlighet2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Om en statstjänsteman framträder i massmedierna och påstår att en maskin som godkänts i ett annat medlemsland inte uppfyller kraven i maskindirektivet (98/37) kan staten bli skadeståndsskyldig, även om tjänstemannen uttalat sig som privatperson. Att han har rätt i sak spelar ingen roll. Det blev EG-domstolens budskap i det mål där ett italienskt företag kräver finska staten och ingenjören Tarmo Lehtinen på skadestånd för att ha hindrat den fria rörligheten för varor (se EU & arbetsrätt nr 4/2005 sid 7). Formellt rör domen inte yttrandefriheten, men indirekt lär den få konsekvenser för vad statstjänstemän vågar säga i fortsättningen.

 • 1908.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Ännu ett klargörande från EuropadomstolenStridsrätten del av föreningsfriheten2009In: EU och arbetsrätt. Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3008, no 2, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Även rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är en del av föreningsfriheten enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Det tycks nu stå klart sedan Europadomstolen i Strasbourg i målet Enerji Yapi-Yol Sen, byggt vidare på sin nya praxis i målet Demir and Baykara (se EU & arbetsrätt nr 4/2008 sid 1).

 • 1909.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Är konkurrens med sociala avgifter otillåtet statsstöd?2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 3, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Genom att undanta ett polskt byggföretag från förpliktelsen att betala svenska socialavgifter har staten gett företaget ett otillåtet statsstöd. Det hävdar Svenska Byggnadsarbetareförbundet i en anmälan till europeiska kommissionen.

 • 1910.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Är Nordens motstånd mot minimilöner osolidariskt?2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. majArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Lagstadgad minimilön – ska vi ha det? Absolut inte, menar de fackliga organisationerna i Norden, och arbetsgivarorganisationerna håller i allmänhet med. Men ute i Europa har man svårt att förstå deras inställning.

 • 1911.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Även sociala kriteerier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt2012In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, Vol. 15, no 4, p. 688-695Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Provinsen Noord Holland gjorde det mesta fel när den ville upphandla kaffe, te och andra produkter som kom från ekologiskt jordbruk och rättvis handel, och det är föga förvånande att Nederländerna dömdes för fördragsbrott när EU-domstolen i maj avgjorde mål C-368/10 Kommissionen mot Nederländerna. Men samtidigt gjorde domstolen uttalanden om innebörden av EUs upphandlingsdirektiv som går Europeiska kommissionen emot i en av dess hjärtefrågor, och som ger nya argument åt upphandlande myndigheter som vill ta sociala hänsyn när de värderar vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt.

 • 1912.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Även Østre landsret dömde förtroendemän för insiderbrott2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Också Østre landsret anser att de två fackliga företrädare som röjde känslig information som den ene fått i egenskap av arbetstagarledamot i en bolagsstyrelse bröt mot den danska insiderlagen. Domen andas trots det betydligt större förståelse för det fackliga uppdraget än domen i underinstansen (se EU & arbetsrätt nr 4/2006 sid 3). De båda männen, Knud Grøngaard och Allan Bang, har nu ansökt om prövningstillstånd i Højesteret.

 • 1913.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Åldersbaserade premier till danskt pensionssystem blir fråga för EU-domstolen2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 4, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är det OK att arbetsgivarens pensionsinbetalningar till ett företags- eller yrkesbaserat system för social trygghet ökar med de anställdas ålder, så att de t.ex. är 6 procent av lönen för anställda under 35 år, 8 procent för dem mellan 35 och 44 år och 10 procent därefter, eller strider det mot förbudet mot åldersdiskriminering? Det undrar Vestre Landsret i ett mål som har hänskjutits till EU-domstolen.

 • 1914.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Åtgärder mot "falska egenföretagare" hindrade etableringsfriheten2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  De regler som ska hindra "falska egenföretagare" från att ta sig in på arbetsmarknaden i Österrike strider mot fördragets artikel 43 om etableringsfrihet. Det säger EG-domstolen i en dom från slutet av förra året. Domen belyser vilka möjligheter medlemsstater har att begränsa etableringsfriheten med hänvisning till allmän ordning.

 • 1915.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Åtta förslag för den sociala dimensionen2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Anmälan av Brian Bercusson (red): Manifesto for a Social Constitution 8 options for the European Union, ETUI-REHS aisbl, 2007, 133 sid, ISBN: 978-2-87452089- 1

 • 1916.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bruun, Niklas
  Denmark, Finland and Sweden: Temporary Agency Work Integrated in the Collective Bargaining System2008In: Transnational Labour Regulation: A Case Study of Temporary Agency Work, P.I.E. Peter Lang, Brussels , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Författarna beskriver hur arbete i bemanningsföretag regleras i Danmark, Finland och Sverige, för att visa att anställningsvillkoren för uthyrda arbetstagare kan regleras framgångsrikt genom kollektivavtal, även där det saknas lagreglering på området. En förutsättning är dock att det finns ett starkt kollektivavtalssystem som täcker den "traditionella" arbetsmarknaden.

 • 1917.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bruun, Niklas
  Kan kollektivavtalen förbli nationella?2008In: Vems ordning och reda?: Framtidens kollektivavtal och fackliga samarbete Agoras årsbok 2007, Agora, Stockholm , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den fria rörligheten för tjänster och kapital medför en press på de nationella kollektivavtalen. Frågan blir då om man kan hålla fast vid kollektivavtal som inte gäller längre än till nationsgränsen. I kapitlet analyserar författarna tendenser och faktiska och rättsliga förhållanden som påverkar möjligheten att göra kollektivavtalen gränsöverskridande.

 • 1918.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kära vänner på Konkurrensverket: Öppet brev om utstationeringsdirektivet2011In: Lag & Avtal, ISSN 0349-7143, no 11, p. 38-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Kära vänner på Konkurrensverket
 • 1919.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Public Procurement and Labour Law – Friends or Foes?2011In: Labour Law Fundamental Rights and Social Europe / [ed] Mia Rönnmar, Oxford: Hart Publishing Ltd, 2011, 1, p. 89-112Chapter in book (Other academic)
 • 1920.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Public Procurement and Labour Rights: Governance by Scaremongering?2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  With the Rüfffert case, the CJEU demonstrated that the Posting of Workers Directive puts some restraints on Member States not only in their capacity as legislators, but also as buyers and contractors on the market. However, also the special EU regime on public procurement confronts Member States authorities with challenges when they want to make sure that their contractors live up to certain standards as employers. The procurement regime is technical and extremely complex, and it is partly unclear – and controversial – what is allowed in this respect.

  In this chapter we are exploring how labour rights are dealt with in the context of public procurement, and what implications the multi level structure of the procurement regime has had for this.

 • 1921.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Transparens, likabehandling och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling – en svårlöst ekvation2016In: Sui generis: Festskrift till Stein Evju / [ed] Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik, Tron Løkken Sundet, Oslo: Universitetsforlaget, 2016, p. 24-35Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att konkurrensen om de offentliga kontrakten medför en ökande press på arbets- och anställningsvillkor har länge stått klart – ibland till den grad att man kan tala om social dumpning. Med 2014 års nya upphandlingsdirektiv har även EU:s lagstiftare erkänt detta faktum och infört en skyldighet for medlemsstaterna att säkerställa att leverantörerna uppfyller de arbetsrättsliga skyldigheter som följer av lag, kollektivavtal och vissa internationella konventioner.

  Samtidigt måste det göras med respekt för de EU-rättsliga principerna om likabehandling, proportionalitet och transparens (öppenhet). De nordiska länderna har valt helt olika sätt att lösa denna komplicerade ekvation – från Danmarks till synes sorglösa inställning till kravet på transparens, till svenskarnas våndor över hur man ska få kollektivavtalssystemet och EU-rätten att passa ihop. I det följande granskar vi vad dessa krav innebär och hur de nordiska länderna försöker tillgodose dem i sina lagar om upphandling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1922.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Upphandling och arbete i EU2010Report (Other academic)
 • 1923.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Voivatko työehtosopimukset pysyä vain kansallisina?2008In: In Memoriam Antti Suviranta, Yliopistopaino, Helsinki , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Den fria rörligheten för tjänster och kapital medför en press på de nationella kollektivavtalen. Frågan blir då om man kan fortsätta hålla fast vid kollektivavtal som inte gäller längre än till nationsgränsen. Författarna analyserar tendenser och faktiska och rättsliga förhållanden som påverkar möjligheterna att göra kollektivavtalen gränsöverskridande.

 • 1924.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Eldring, Line
  Fafo Institutt for arbeids- og velferdsforskning.
  Pedersen, Klaus
  FAOS, Sociologisk institut, Københavns universitet.
  Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk studie2013Report (Other academic)
  Abstract [no]

  Utgangspunktet for dette pilotprosjektet har vært den økte arbeidskraftsmobiliteten til Norden etter EU-utvidelsen i 2004–2007, og påfølgende utfordringer knyttet til å opprettholde anstendige arbeids- og lønnsvilkår også for arbeidsinnvandrere og utstasjonerte arbeidstakere. I alle de nordiske landene spiller arbeidstilsynene en sentral, men varierende rolle når det gjelder bekjempelsen av det som i mange sammenhenger betegnes som ”sosial dumping” av utenlandsk arbeidskraft. På tross av at de nordiske landene møter beslektede utfordringer på dette området, har det manglet en samlet oversikt og kunnskap om forskjellene i reguleringssystem, kontrollregimer, arbeidstilsynenes virkemidler, organisering og tilsynsstrategier. I dette pilotprosjektet har vi gjort en første kartlegging, som vi håper kan gi grunnlag for senerere analyse av betingelsene for effektiv kontroll og håndheving innenfor ulike reguleringsregimer, samt virkninger disse har i forhold til å bekjempe sosial dumping.

 • 1925.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ericson, Bo
  Holmgren, Mats
  I lagens anda: En handbok i arbetsmiljörätt2008Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boken vänder sig til chefer, skyddsombud och andra som vill börja sätta sig in i arbetsmiljörätten. Den beskriver arbetsmiljörätten från den enskilda arbetsplatsens utgångspunkt, och tyndpunkten ligger på det förebyggande arbetet inne i företaget. I denna upplaga är lagändringar t.o.m. årsskiftet 2007/2008 införda.

 • 1926.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Johansson, Caroline
  Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
  Malmberg, Jonas
  Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
  Monitoring Compliance withLabour Standards: Restriction of economic freedoms oreffective protection of rights?2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  According to the Posting of Workers Directive, the Member States shall ensure that posted workers are guaranteed ‘the hard nucleus’ of the labour law in the host state. This chapter will deal with the legal and institutional arrangements aiming at ensuring that these basic employment conditions are actually applied to posted workers.

 • 1927.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Lundblad, Pernilla
  Kommissionen klagar på Sveriges sätt att införliva direktivet mot etnisk diskriminering2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sverige har inte införlivat direktivet mot etnisk diskriminering (2000/43) korrekt. Det anser Europeiska kommissionen som i juni tillställde regeringen ett så kallat motiverat yttrande. Om kommissionen inte blir nöjd med den svenska regeringens svar, ställs Sverige inför EG-domstolen för fördragsbrott. Men Sverige är inte ensamt. Hela 13 andra medlemsstater får bakläxa i fråga om samma direktiv - dock inga av de övriga nordiska länderna.

 • 1928.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Malmberg, Jonas
  Johansson, Caroline
  Monitoring compliance with labour standards: restriction of economic freedoms or effective protection of rights?2014In: Regulating transnational labour in Europe: the quandaries of multilevel governance / [ed] Stein Evju, Oslo: Privaträttsfondet , 2014, p. 187-216Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  From a labour law perspective different institutional arrangements for monitoring employment conditions are analysed primarily as means of effective protection of rights. From the perspective of market integration and particularly the free mobement of services, on the other hand, national monitoring measures are analysed primarily as restrictions of economic freedoms. The aim of this chapter is to analyse how these different perspectives on arrangements for monitoring labour standards for posted workers are reflected in the position taken by the EU institutions and the Member States.

 • 1929.
  Ahlberg, Liselott
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hasselgren Ahlström, Filippa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Leasing: En jämförelse mellan dagens och kommande rekommendationer2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur IASB:s nya förslag avseende leasing och IAS 17 och 40, som gruppen G4+1 publicerade 1996, kan komma att påverka företagens balans- och resultaträkning. Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur leasetagarens respektive leasegivarens balans- och resultaträkning kommer att påverkas om de nya förslagen träder ikraft. Idag kan t.ex. avtal som består av både mark och byggnad redovisas som operationellt respektive finansiellt leasingavtal, men vid ändring kommer marken att ses som operationell medan byggnaden kan vara antingen operationell eller finansiell. Detta leder till att klassificeringen av operationell respektive finansiell leasing kommer att förändras. En annan fråga som diskuteras är hur sale and leaseback transaktioner ska redovisas.

 • 1930.
  Ahlberg, Maria
  et al.
  Stockholm University, The Stockholm Institute of Education.
  Gauffin, Cathrine
  Stockholm University, The Stockholm Institute of Education.
  Inkluderande undervisning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka likheter och skillnader i undervisningen som finns mellan en grundsärskoleklass och en grundskoleklass. Undersökningens metod är strukturerade observationer genomförda av två observatörer i en grundskoleklass och i en särskoleklass på samma skola. Olika aspekter av undervisningen observerades, av vilka några kan anses utgöra förutsättningar för en inkluderande undervisning. Dessa är: samarbete mellan pedagoger i undervisningen, ledarskapsmodeller, cooperativt lärande (samarbetsinlärning), dynamisk pedagogik samt samarbete mellan pedagoger i problemlösande undervisning. Resultatet visar på likhet mellan de båda skolformerna beträffande användandet av en organismisk modell med ett demokratiskt ledarskap, där grundsärskolans pedagoger endast använder det aningen mer frekvent än grundskolans pedagoger. Båda skolformerna använde även en mekanisk modell med ett auktoritärt ledarskap, i grundsärskolan förekom detta i mindre utsträckning än i grundskolan. Likheterna mellan skolformerna är att båda använder sig av ett växelspel mellan modellerna och ledarskapen och där båda skolformerna hade en tonvikt på en mekanisk modell med ett auktoritärt ledarskap. Resultatet visar på skillnader mellan de båda skolformerna avseende samarbetet mellan pedagogerna i problemlösande undervisning. I grundskolan hade pedagogerna mer frekvent ögonkontakt med varandra än pedagogerna i grundsärskolan har. Vad beträffar samtal för överenskommelse samt organisatoriska frågor utövades dessa i mindre utsträckning av pedagogerna i grundsärskolan jämfört med de i grundskolan. Analysen av data från åtta observationer visar att inkluderande undervisning bedrivs till viss del i de båda skolformerna, men att en traditionell pedagogik genomsyrar verksamheten, vilket kan påverka förverkligandet av målsättningen av en skola för alla.

  The purpose of this study is to examine what similarities and differences in teaching can be found when comparing a special needs school program and a mainstream primary school program. The study has been performed by two observers, using the method of structured observations, in a mainstream primary school program and a special needs school program; both programs were observed within the same school. Different aspects of teaching were observed, some of which may constitute conditions of an inclusive education. The aspects observed were: cooperation between teachers during class, leadership, cooperative learning, dynamic pedagogics and cooperation between teachers in problem-solving oriented teaching. The results show that there are similarities between the two school structures regarding the use of an organismic model with a democratic leadership, where the special needs school program teachers use it slightly more frequently than those of the mainstream primary school program. Both school structures also used a mechanical model with an authoritative leadership, this was used to a lesser extent in the the special needs school program than in the mainstream primary school program. The two school structures show similarities in the use of interaction between models and leadership, where both school structures emphasize on a mechanical model with an authoritative leadership. The results show differences between the two school structures regarding the cooperation between teachers in problem-solving oriented teaching. The mainstream primary school program teachers more frequently make eye-contact with each other than the teachers of the special needs school program. Regarding communication with the purpose to reach agreement and in organisational issues, the special needs school program teachers practice this to a lesser extent than those of the mainstream primary school program. The analysis of data from eight observations show that inclusive education is practiced in both school structures to some extent but that traditional pedagogic methods permeate the educational programs which have been studied, this in turn may affect the realization of a school for all.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 1931. Ahlberg, Mia
  et al.
  Ekéus, Cecilia
  Hjern, Anders
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Birth by vacuum extraction delivery and school performance at 16 years of age2013In: American Journal of Obstetrics and Gynecology, ISSN 0002-9378, E-ISSN 1097-6868, Vol. 210, no 4, p. 361.e1-361.e8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective 

  The aim of the present study was to investigate cognitive competence, as indicated by school performance, at 16 years of age, in children delivered by vacuum extraction.

  Study design 

  This was a register study of a national cohort of 126,032 16 year olds born as singletons, with a vertex presentation, at a gestational age of 34 weeks or older, with Swedish-born parents, delivered between 1990 and 1993 without major congenital malformations. Linear regression was used to analyze mode of delivery in relation to mean scores from national tests in mathematics (40.2; scale, 10-75; SD, 14.9) and mean average grades (223.8; scale, 10-320; SD, 52.3), with adjustment for perinatal and sociodemographic confounders.

  Results

  Children delivered by vacuum extraction (-0.51; 95% confidence interval [CI], -0.76 to 0.26) as well as by nonplanned cesarean section (-0.51; 95% CI, -0.82 to -0.20) had slightly lower mean mathematics test scores than children born vaginally without instruments, after adjustment for major confounders. Mean average grades in children delivered by vacuum extraction were -1.05 (95% CI, -1.87 to -0.23) and -1.20 (95% CI,-2.24 to -0.16) in children delivered by nonplanned cesarean section compared with children born vaginally.

  Conclusion

  Children delivered by vacuum extraction had slightly lower grades at age 16 years compared with those born by noninstrumental vaginal delivery but very similar to those delivered by nonplanned cesarean. This suggests that vacuum extraction and nonplanned cesarean are equivalent alternatives for terminating deliveries with respect to cognitive outcomes.

 • 1932.
  Ahlberg, Mikael
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Definitionen av en alternativ investeringsfond: en analys av gränsdragningsproblem och tolkningssvårigheter2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Mikael_Ahlberg
 • 1933.
  Ahlberg, Märta
  Stockholm College.
  Presensparticipet i fornsvenskan: en syntaktisk studie1942Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 1934.
  Ahlberg, Sture
  Stockholm University, Faculty of Humanities.
  Messianic movements: a comparative analysis of the Sabbatians, the People's Temple and the Unification Church1986Book (Other academic)
 • 1935.
  Ahlberg, Sture
  Stockholm University, Faculty of Humanities.
  Messianism i staten Israel: en studie om messiastankens nutida förekomst, form och funktion bland ortodoxa judar1977Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 1936.
  Ahlberg, Tindra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Vem är vem?: om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar i 17:6 och 17:7 ABL2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1937.
  Ahlberg-Hultén, Gunnel
  Stockholm University.
  Psychological Demands and Decision Latitude Within Health Care Work: Relation to Health and Significance1999Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The general aim of this thesis is to provide a scientific evaluation of the psychosocial work environment for health care personnel. The theoretical basis is the demand-control model developed by Karasek and Theorell. The model consists of the dimensions psychological demands and decision latitude, the latter is a combination of intellectual discretion and authority over decision.

  The results in study I indicated that there are strong relationships between job strain, high psychological demands and low decision latitude, and blood pressure during work among health care personnel. In study II, symptoms from the low back were associated with all three dimensions psychological demands, skill discretion and decision authority while symptoms from the neck were related to lack of work support. The results in study III indicated that the combination of somatic and psychiatric care could be associated with higher levels of job strain and psychological symptoms.

  Study IV showed that substantial changes in working conditions had been frequent in the public sector during the period 1988-1996 and that registered nurses and nurse assistants had very different developments. Registered nurses had got a more intense work environment with increased skill utilization but also increased hindrances to perform work. Nurse assistants on the other hand had experienced decreased skill utilization. Temporary employment and part time work, common among health care personnel with low education, were the factors that explained the greatest part of deterioration of skill utilization and possibility to take part in planning of work. These different trends may negatively influence social climate as these two occupational groups often work together.

  Study V is a qualitative validation of the demand-control model. The findings showed that the model is equally relevant for women as for men and also relevant for health care personnel. Compared to occupational groups working with either "things" or "symbols" health care personnel experienced higher levels of psychological demands and lower levels of decision latitude.

  It is concluded that the demand-control scale is relevant for use in studies of psychosocial work environment in health care, possibly supplemented with the effort-reward scale. In order to reach a more solid understanding of the psychosocial work environment, questionnaire data should be combined with qualitatively analyzed interviews. The indications of a deteriorated psychosocial work environment for health care personnel in this and other studies calls for radical changes that promote less psychological demands and more decision latitude within this occupational sector.

 • 1938.
  Ahlbert, Inga-Britt
  Stockholm University.
  Organization of the cone cells in the retinae of some teleosts in relation to their feeding habits1975Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 1939. Ahlbom, A.
  et al.
  Alfredsson, L.
  Andersson, T.
  Hallqvist, J.
  Strömberg, U.
  Fler nivåer, färre skillnader. Aktuell analys av sjukhusens vårdresultat kanske ger en missvisande bild: Läkartidningen2005In: Läkartidningen, Vol. 102, p. 9-10Article in journal (Refereed)
 • 1940. Ahlbom, A.
  et al.
  Feychting, M.
  Gustavsson, A.
  Hallqvist, J.
  Johansen, C.
  Kheifets, L.
  Olsen, J. H.
  Occupational magnetic field exposure and myocardial infarction incidence: Epidemiology2004In: Epidemiology, Vol. 15, no 4, p. 403-8Article in journal (Refereed)
 • 1941.
  Ahlbom, Anders
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Drefahl, Sven
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Lundström, Hans
  Statistics Sweden.
  Den åldrande befolkningen2010In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 107, no 48, p. 3048-3051Article in journal (Refereed)
 • 1942.
  Ahlborg, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Science, The Wenner-Gren Institute, Immunology.
  Immune responses to repeat sequences of the Plasmodium falciparum malaria antigen Pf3321995Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 1943. Ahlbäck, Anders
  et al.
  Sundevall, FiaStockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Gender war and peace: Breaking up the Borderlines2014Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Gender historical research today breaks up the borderlines between stereotypical notions of femininity and masculinity in relation to war and peace. It demonstrates the complexities and contradictions of the gendered divisions between home and front, civilian and military spheres, peacetime and wartime. Such perspectives on gender, war and peace have vitalized Nordic history research in the 21st century.

  In this report of the 28th Congress of Nordic Historians in Joensuu, Finland, gender relations surrounding the organization of military power, warfare, and peace activism in the Nordic countries are discussed and problematized.

  The chapters span from the Early Modern period to the Cold War. Posing new questions to old subject matters, the authors question previously takenfor- granted understandings of the gender relations informing women’s and men’s activities in relation to war and peace.

 • 1944. Ahlbäck, Anders
  et al.
  Sundevall, Fia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Introduction2014In: Gender, war and peace: breaking up the borderlines / [ed] Anders Ahlbäck & Fia Sundevall, Joensuu: University Press of Eastern Finland , 2014, p. 6-22Chapter in book (Other academic)
 • 1945.
  Ahlbäck, Anders
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Sundevall, Fia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History and International Relations.
  Värnpliktsstrecket - en självklarhet som vändes till sin motsats?2019In: Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ISSN 0281-7446, no 170-171, p. 30-35Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Completed military service as a condition for suffrage – a matter of course that was reversed?

  As a condition for male suffrage in Sweden between 1909 and 1922 citizens were required to have completed military service. This article investigates how this restriction on voting rights, introduced more orless unanimously, was abolished equally unanimously and with little debate only 13 years later. Two main reasons are pointed out. Firstly, since women were given suffrage in 1921, this restriction affected men only and was therefore suddenly perceived to be an unjust discrimination against the latter. Secondly, this restriction was closely linked to the particular political situation in Sweden around the turn of the twentieth century. For decades the twin issues of military and suffrage reform had been interlinked and thus blocked each other until they were resolved in 1901 and 1909 respectively. Once they had been resolved, the political connection between them rapidly became redundant, as did the symbolic and practical expression of this connection, namely completed military service as a condition for suffrage.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 1946.
  Ahlbäck, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Vems barnatro?: om barns rätt till religionsfrihet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Gustav_Ahlbäck
 • 1947.
  Ahlbäck Åkestam, Maria (Mia)
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History. Stockholm University. Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Medieval Studies.
  For a chosen few: the annunciation motif in a Birgittine context2009In: Santa Brigida, Napoli, l'Italia: atti del convegno di studi italo-svedese, Santa Maria Capua Vetere, 10-11 maggio 2006 / [ed] Olle Ferm, Alessandra Perriccioli Saggese, Marcello Rotili, Napoli, 2009, p. 191-207Conference paper (Other academic)
 • 1948.
  Ahlbäck Åkestam, Maria (Mia)
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Mastering Desires: Images of Love, Lust and Want in Fourteenth Century Vadstena2013In: Pangs of Love and longing: Configurations of desire in Premodern litterature / [ed] Anders Cullhed, Carin Franzén, Anders Hallengren, Mats Malm, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, 500, p. 235-252Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Lady Birgitta Birgersdotter (ca 1303–1373), Saint Birgitta of Sweden, was born and lived in an environment with noble ideals and with extensive international contacts. She was a wife and mother of eight, and a lady at the court of king Magnus Eriksson and Magistra to Queen Blanche of Sweden. Lady Birgitta was a traveller and a pilgrim. As a widow, she chosed the spiritual life not by retreat to a nunnery, but by leaving the country with the aim of founding a new monastic order. Birgitta and her large entourage began the journey to Rome in 1349.

  Her background in the highest nobility, and a courtly culture that she highly esteemed, is reflected in her revelations. I will argue that this courtliness is also communicated in the use of imagery in Vadstena monastery the years around 1400. But pictures were not without its problems, as will become apparent in another example in the very same context.

  The Revelations were written down in Latin and in Old Swedish from the 1340s in Sweden to her death in Rome in July1373. Saint Birgitta had reason to reflect on issues like desire not only from her own private perspective, but also because her Revelations in the end formed the basis for an international monastic order. On the one hand there were bodily desires that should be mastered, on the other there was a religious desire for God.

  The revelations were widely spread. During the canonization to en elite among the clergy, kings and noblemen and later they were used in the Birgittine convents, and quoted in innumerable sermons and spread to cathedrals and the parish churces. Therefore, they can be used when the aim is to highlight the use of imagery and devotional life in the Middle Ages. These texts reached far beyond the scholarly and monastic environment.

  This paper focuses on expressions of the ambivalent relationship as indicated above. My intention is to highlight the often complex relation between text and image, and to include adopting of form between secular and spiritual imagery in the discussion. As desires involves feelings, I will pay attention to expressions of the senses. The question is if and how the presumed ambivalence between worldly and spiritual, is evident in the Revelations and imagery in Vadstena? What visual codes were used? How was imagery used, and what attitudes towards imagery can we trace through text and images?

 • 1949.
  Ahldin, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lundström, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Finansiell Skönhetsbehandling: Private equity, entreprenörskap och tillväxt - en paradox eller ett fungerande koncept2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen har genomförts som ett sista delmoment i magisterprogrammet i entreprenörskap vid Stockholms universitet. Intresset för undersökningen har skapats med utgångspunkt från finansiella investeringar i kombination med entreprenöriella företag

 • 1950.
  Ahldén, Viktor
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  The Endless Boogie of Paul Majors2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete är en kort dokumentär som följer den amerikanska musikern och skivsamlaren Paul Major. Paul var en misslyckad punkmusiker som genom sitt skivsamlande upptäckte en bortglömd skatt av självutgiven musik under 70 och 80 talet som brukar kallas ”real people”- musik eller outsider musik. En brokig skara av artister som alla har en sak gemensam, deras verk faller helt utanför ramen av vad som anses vara ”mainstream” musik.

  Vi får följa Paul under några dagar i New York när han leder oss igenom sin egen livshistoria och skivorna han upptäckte och hjälpte till att sprida. Han ger oss också en inblick i den oväntade andra akten i sitt liv när han trodde att det sista tåget hade gått.

  Download full text (pdf)
  fulltext
36373839404142 1901 - 1950 of 111287
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf