Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 7200
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Alvolin, Jonas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Nisbeth, Filip
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Effekter av likviditetsgarantin: En empiriskt studie av O-listenoterade bolag med likviditetsgaranter2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter introduktionen av likviditetsgarantin på Stockholmsbörsen i mitten på år 2003, har en

 • 202.
  Alvolin, Jonas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Sjöholm, Douglas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Svenska IPO´s: -En empirisk studie av kontraktsformens samt prissättningsförfarandets inverkan på den initiala underprissättningen2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under senare hälften av 1900 – talet har en mängd forskning kring börsintroduktioner visat att det förekommer en stor underprissättning på nyintroducerade aktier. Vi har i den här uppsatsen sökt förklara en del av denna underprissättning utifrån två bakomliggande variabler. Dessa två variabler är den kontraktsform som används vid introduktionen, samt det prissättningsförfarande som används vid introduktionen. Det granskade området har varit introduktioner på Stockholmsbörsen, samt Nya marknaden under åren 1997 – 2004. Den statistiska metodik som har används för att påvisa eventuella skillnader undersökningsvariablerna emellan, är klassisk hypotesprövning med hjälp av t – test. Resultaten visar att den initiala underprissättningens storlek har minskat över tiden. Under denna period har kontraktsformen firm-commitment ökat markant i användande, i jämförelse med tidigare studier av den svenska marknaden, då kontraktsformen best-effort varit klart dominerande. Vid börsintroduktioner där anbudsförfarande används som prissättningsmetod tenderar den initiala underprissättningen att bli lägre, kontra då fastprisförfarande används.

 • 203.
  Aminoff, Fredrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Frantz, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hur värderas fotbollsföreningar?: -Ett ekonomiskt perspektiv2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen bygger på en studie av svenska och engelska fotbollsföreningar.

 • 204.
  Aminoff, Mattias
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Arenander, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Bröderman, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  En eventstudieuppsats: Stockholmsbörsens reaktion veckan efter stormen Gudrun2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I januari 2005 skedde den största skogskatastrofen i Sverige under modern tid – men vilken blev egentligen reaktionen på Stockholmsbörsen veckan efter att den inträffat? Var börsens reaktion i paritet med hypotesen om effektiva finansiella marknader?

 • 205.
  Aminoff, Mattias
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Gusterman, Alexander
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Valet mellan bunden och rörlig boränta: En kvantitativ analys av perioden 1989-20062006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Valet mellan att antingen ha ett rörligt eller bundet bolån framställs som ett väldigt svårt val. Vissa individer har preferenser för ett bundet bolån då detta sägs ge trygghet i och med vetskapen av den månatliga kostnaden. Resonemanget antyder således att det finns en beaktansvärd risk för en stegrande ränteutveckling där rörliga bolån blir ofördelaktiga. Tillvägagångssättet för att gardera sig mot detta är att binda räntan. För att klargöra valet mellan bunden och rörlig ränta utförs i denna uppsats en kvantitativ analys av historiska räntenoteringar från perioden 1989 till 2006 med syfte att utreda främst två aspekter. Till att börja med klargörs de historiska sannolikheterna kring den rörliga räntans fluktuation runt de bundna låneräntorna. Med andra ord utreds storleken på den historiska risken att man förlorar på att binda räntan under en bestämd period. Svaret på detta kan dock hävdas vara av begränsad betydelse. För någon förståelse i frågan om bundet eller rörligt bolån, bör man även fråga sig till vilken grad låntagare historiskt exponerat sig för missöden genom val av rörlig ränta. Genom att ta fram genomsnittliga räntor för rörliga bolån för bestämda undersökningsperioder har ränteskillnader mellan rörliga och fasta bolån kalkylerats. Utifrån detta har både risken och exponeringen som förknippas med rörliga bolån skattats. I den vidare analysen framgår att sannolikheten för att den genomsnittliga rörliga räntan ska överstiga den fasta sjunker då löptiden på den bundna räntan stiger. Vidare framgår att ju längre man gör undersökningsperioderna desto mer osannolikt är det att ett rörligt lån innebär en förlustaffär. Dessutom visar det sig att vid de sällsynta tillfällen då den rörliga räntan varit dyrast har detta varit marginellt.

 • 206.
  Amnér, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Arvidsson, Fredrika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Begär! - Vad gör du med mig?: En studie av begreppets påverkan på individens konsumtionsbeteende i jakten på en förändrad självbild2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt projekt startade med en tanke kring begäret och hur individen förhåller sig till detta begrepp och även den kaskad av känslor som är förenat med detta. Vad är ett begär?, Hur uppkommer det?, Vilken roll spelar detta begrepp i förhållande till vår konsumtion?, Är denna glödande längtan efter mer och mer produkter ett sätt för individen att uppnå en ideal, önskad bild av sig själv? Dessa frågor utgjorde även så småningom vårt syfte som lyder: Nå ökad förståelse för begreppet begär och varifrån det härstammar, få djupare insikt i hur begäret kan påverka individuell konsumtion, samt försöka förstå hur detta kan ge en ändrad självbild. Vårt projekt rör sig med individen som utgångspunkt i ett samhälle där mycket kommunikation sker genom produkter som representerar personlighet och ståndpunkter. En postmodernistisk syn på konsumtion och konsumenter har varit ett viktigt inslag i vårt sätt att resonera, fundera och bygga vidare på teorier och vårt empiriska material. I denna process använder vi produkter för att marknadsföra oss själva och framförallt den vi vill vara och de ideala grupper vi vill tillhöra. Vi har följt tio respondenter i deras tankar och funderingar kring hur de förhåller sig till sitt jag, sin presumtiva självbild, begreppet begär, de känslor som manar till köp, sin symboliska konsumtion samt hur de förhåller sig till kollektivet och vilken roll detta spelar i hur individen agerar. Vi har genomfört såväl personliga intervjuer som djupintervjuer och projektiva frågeställningar med våra respondenter. Vi har kommit fram till att individen förhåller sig tvetydigt till begreppet och att närmast en hatkärlek kan utläsas. För å ena sidan ses det som en positiv känsloladdad källa till glädje, spänning och lust. Medan det å andra sidan ses som ett negativt begrepp förknippat med ångest, bristande kontroll och beroende.

 • 207.
  Amse, Sisil
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Petkovska, Tatijana
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  "A true and fair view": en jämförelse av hur revisorer, nationellt och individuellt, tolkar begreppet2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet ”a true and fair view” finns med i EG: 4:e bolagsrättsdirektiv och i IAS rekommendationer, där det anses att begreppet är en övergripande målsättning med upprättandet av årsredovisningar. För att årsredovisningarna skall kunna visa ”a true and fair view” av företagens ekonomiska situation skall man i speciella fall kunna avvika från regler, råd och rekommendationer med hjälp av tilläggsupplysningar och noter. Denna avvikelse går under namnet ”overriding”. De frågor rörande ”a true and fair view ” som 4:e direktivet inte behandlar är: mening, innebörd, definitioner och kriterier, detta ställer till problem vid framställningar och då revisorer reviderar företagens finansiella rapporter. Innebörden skiljer sig åt då olika människor tolkar begreppet olika vilket kan leda till att jämförelser mellan företagen inte kan göras. Om alla tolkade och gav begreppet en egen definition så skulle det bli meningslöst med företagens finansiella rapporter då man inte vet hur just den som upprättat/reviderat de har för uppfattning om begreppet. Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur olika revisorer, nationellt och internationellt, tolkar begreppet ” a true and fair view” och hur de förhåller sig till overriding-regeln. För att kunna belysa och jämföra de olika revisorernas syn på begreppet ”a true and fair view” har vi valt att använda oss av ett hermeneutiskt perspektiv. Vi har diskuterat problemet med 6 verksamma revisorer, två från England, två från Sverige och en från Makedonien och en från Serbien. Därefter har vi från de samhällsvetenskapliga förutsättningarna och teorin kopplat in empirin. Det vi kom fram till i vår slutsats var bla att begreppet inte är tillämpligt på en internationell nivå i syfte att skapa en homogen marknad då de olika redovisningstraditionerna krockar med varandra. Det var inte bara de nationella redovisningstraditionerna som krockade utan även respondenternas kulturella och individuella medvetande. Som överordnad slutsats av vår studie fann vi att begreppet ”a true and fair view” inte kan användas operationellt inom redovisningen, och speciellt inte som ett överordnat begrepp, eftersom ingen verkar veta vad dess egentliga mening är. Det bör ske genomgripande förändringar i de lagar, regler och rekommendationer som finns idag.

 • 208.
  Amundsson, Per Anders
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hur Redovisas Optionsprogram?2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur optionsprogram redovisas. Med utgångspunkt från existerande regler och normer undersöker författaren hur de ekonomiska effekterna av optionsprogram i praktiken hanteras i företagens externredovisning, vilka variationer i redovisningen som reglerna medger och om redovisningen behöver förbättras. Författarens utgångspunkt är att företagens intressenter, främst aktieägarna, har rätt till information som belyser de ekonomiska effekterna av optionsprogram.

 • 209.
  Anastasiodou, Kiriaki
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Brandin, Sara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Swedish dragons and Chinese vikings: a study of conflict management in Swedish companies established in China2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  China is the country that is in the centre of interest of the world’s investors today. Cheap labour, fixed currency and the lack of a legal foundation that would protect employee rights make China a paradise for organizations that aspire quick profit earning. The growing market opportunities over the last years have exposed both Chinese and western businessmen to challenges for adapting and changing their business operations in order to become effective and successful. Within this international business environment, it is important that managers have the correct qualifications and competencies to cope with business partners from other countries. Because of that it seemed challenging and interesting to study the Swedish and the Chinese management styles and the interaction between them. The authors of this paper has chose to approach the subject from a Swedish perspective and to focus on how Swedish expatriates in China experience conflicts and conflict management. Two main theories were used for this paper, Hofstede and Selmer. Hofstedes’ is a general theory based on IBM research about how cultural differences are perceived and resolved in many different countries. On the contrary, Selmers’ discussion concentrates on the characteristic features of Swedish and Chinese management and points out the differences and similarities. In order to recieve the experiences of Swedish expatriates, an empirical study in the form of a questionnaire was conducted.

 • 210.
  Anastasiodou, Kiriaki
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Engvall, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Upplevd kundkvalitet och upplevelser ombord på Birka Cruises: Upplevelse ekonomin2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att se hur kunderna upplever tjänsterna och om detta stämmer överens med Birkas önskan av uppfyllelse. Målet är att ta reda på och ge förslag på förbättringar hur ett tjänsteföretag kan påverka upplevelserna av tjänsten man tillhandahåller. En förutsättning för detta är att känna till kundernas önskemål och förväntingar.

 • 211.
  Anbratt, Marielle
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Johansson, Susanne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Var går gränsen för revisorns oberoende?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att försöka klargöra var gränsen för revisorns oberoende går. Dessutom försöker vi klarlägga om den nya revisorslagen (2001:883) får några effekter vad gäller revisorns oberoende. Det faktum att revisorns arbetsuppgifter innefattar rådgivning är normalt men kravet på revisorns oberoende innebär att revisorn bör undvika att ge så detaljerade och konkreta råd beträffande redovisningen att det kan uppfattas som att revisorn deltagit i upprättandet av den. En slutsats vi dragit utifrån vår undersökning är att revisionsbyråerna bör specialisera sig enbart på revision för att kunna säkerställa oberoendet.

 • 212.
  Andenaes, Carl
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Edenberg, Linda
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Ben Azzouz, Latifa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Mango: En ny aktör på Stockholms konfektionsmarknad2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konfektionsbranschen är idag en bransch med många aktörer som slåss om kunderna. Då det finns klara storskalsfördelar har flera stora kedjor utvecklats internationellt. Det spanska modeföretaget Mango är en av de större aktörerna på den internationella konfektionsmarknaden med omkring 575 butiker spridda i 68 länder över hela världen. Nu har Mango tagit steget och skall försöka komma in som en stark aktör på den svenska konfektionsmarknaden och öppnar således en butik i Stockholm under våren 2003. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka strategiska val som Mango bör ta hänsyn till vid en kommande etablering.

 • 213.
  Andenaes, Carl
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Höggren, Ingela
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Att påverka eller lämna: En studie av KF:s relationer till sina kunder och kundernas relationer till KF2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt grundläggande teorier i marknadsföring måste alla företag tillfredsställa sina kunders behov och önskemål. Om de inte lyckas med detta kommer de så småningom slås ut från marknaden eftersom kunderna söker sig till andra företag. Samtidigt märker vi varje dag att det finns företag i samhället som ej lyckas tillfredsställa sina kunder. Vi ville undersöka hur detta samband är möjligt.

 • 214.
  Andersch, Siv
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Vesterström, Amanda
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Public Relations som redskap: En studie kring hur PR används i fem stockholmsskolor2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 1990-talet har en rad skolreformer genomförts i den svenska skolan. En av dessa var friskolereformen som innebar ett ökat antal friskolor på skolmarknaden. Vidare har närhetsprincipen avskaffats vilket inneburit att elever har större möjligheter att välja vilken skola det vill gå på. Den kommunala skolan som tidigare haft monopol på skolmarknaden har i och med detta ställts inför en ny konkurrenssituation. För skolan innebär detta i praktiken att högre krav ställs på skolledningen att hantera information och hur den kommuniceras ut till allmänheten. Ett kommunikationsredskap som brukas frekvent inom näringslivet är public relations (PR).

 • 215. Andersen, Lars Pynt
  et al.
  Kjeldgaard, Dannie
  Lindberg, Frank
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Nordic Branding: An Odyssey into the Nordic Myth Market2019In: Nordic consumer culture: state, market and consumers / [ed] Søren Askegaard, Jacob Östberg, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019, p. 213-238Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The idea of the Nordic has witnessed significant attention in popular culture globally. However, little has been done to explore how Nordic brand actors perceive and enact Nordic values. We set out to explore this through a journey from southern Denmark to northern Norway, via Stockholm. The study was conducted as part of a collaborative project that focused on how myths work as a foundation for developing Nordic branding strategies. The results identified several symbolic resources which also revealed a number of cultural tensions, e.g. balancing modern Nordic aesthetics with Viking imagery and Norse mythology; egalitarian inclusiveness with fine dining/haute cuisine culture; traditional gendered fashion with post-gendered/LBTQ fashion; and ethnocentrism with multiculturalism. We discuss how brand actors try to construct compromises of these tensions, so that Nordic values as expressed in brands and products are amenable to the market, with branding strategies utilising a mode of sanitised Nordic mythology.

 • 216. Andersen, Lars Pynt
  et al.
  Lindberg, Frank
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Reinvention through Nordicness: values, traditions, and terroir2019In: The Nordic wave in place branding: poetics, practices, politics / [ed] Cecilia Cassinger, Andrea Lucarelli, Szilvia Gyimóthy, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019, p. 11-24Chapter in book (Refereed)
 • 217.
  Andersen, Sigurd
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hagerbonn, David
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kulturens Komplexa Värld: Med företagskulturellt fokus på TietoEnator2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en studie där vi med hjälp av en kvalitativ - heremeneutisk ansats forskat i TietoEnators kultur. Vi har gjort jämförelser mellan dagens situation och kultur inom förtaget med åttiotalets Enator, som ansågs som pionjärer inom just arbetet med kultur. Vi har genom studien tolkat och analyserat dagens verksamhet och vilka skillnader som föreligger vad gäller kulturarbete mot åttiotalets verksamhet.

 • 218.
  Andersen, Sigurd
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Oskarsson, Tova
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Praktiker, Deviser och Interna priser: En fallstudie inom Scania2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 219.
  Anderson, Louise
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Marketing.
  Make a customer, not a sale: A study on customer's perception of loyalty programs2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish food retail industry is one with fierce competition, small product differentiation and increasingly disloyal customers. Consequently in order to create and retain loyal customers many of the stores offer some kind of loyalty schemes. The effectiveness of loyalty programs have been questioned, but it is proposed that in order for a loyalty program to be successful it must offer benefits that are perceived as valuable by customers. Thus the purpose of this qualitative study is to investigate how customers value loyalty programs and how this might affect them in a context where many companies reward their loyal customers. Customer perception of loyalty programs are considered to be grounded in multiple factors such as the design of the loyalty program as well as the competition in the industry. The empirical data was collected through semi-structured interviews with twelve respondents that shopped in a suburban area of Stockholm. The process of the study was influenced by the Grounded theory of method and as coding was used as the method of analysis, three themes related to how customers perceive reward components of loyalty program emerged: Offset of what I give and what I gain, Plan to have control of one’s finances and My perception of value is grounded in me.The findings of the study propose that a customer’s perception of reward components are influenced by what they are offered and by the overall design of the loyalty program. The most significant factor is however the customer self and where she is in life. This is displayed as different customers stated to have different reasons to join a loyalty program, mentioned different reward components as the most valuable one, highlighted different disadvantages as well as perceived the same reward components very differently.

 • 220.
  Anderson, Richard G.
  et al.
  Federal Reserve Bank of St Louis.
  Binner, Jane M.
  Aston Business School.
  Hagströmer, Björn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Nilsson, Birger
  Lund University.
  Evaluating Systematic Liquidity Estimators2010In: 2010 FMA Annual Meeting – Academic Paper Sessions, 2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Empirical work investigating commonality in liquidity and systematic liquidity risk utilizes various different estimators of systematic liquidity. This paper is the first to compare and contrast such estimators.  We distinguish two classes of systematic liquidity estimators that both have many followers in the literature: (1) weighted average estimators based on concurrent liquidity shocks and (2) principal components estimators based on both concurrent and past liquidity shocks. Our results show that the simpler weighted average estimators perform at least as well as the more complex principal components estimators. This finding is robust across different evaluation criteria and different underlying liquidity measures.

 • 221.
  Andersson, Andreas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hedgefonder: Vad karakteriserar dem och hur bedöms deras prestationer?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 222.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Malmer, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Constraints on Foreign Direct Investment in the Lake Victoria Region: A minor field study in the manufacturing industry2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research Question: “What are the most severe constraining factors to Foreign Direct Investment in manufacturing industry in the Lake Victoria region?”

 • 223.
  Andersson, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Parallellimport: Förstärkning eller Urvattning av lyxvarumärken?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med kandidatuppsatsen; ”Parallellimport – Förstärkning eller Urvattning av lyxvarumärken?” var att genomföra en attitydundersökning gällande varumärkena Gucci och Louis Vuitton. Varumärkesförfalskning och pirattillverkning är ett internationellt fenomen som idag upptar fem till sju procent av världshandeln. Syftet med denna uppsats är att ta reda på om parallellimport och den ökade tillgängligheten av varumärkesförfalskningar leder till en förstärkning eller urvattning av de plagierade varumärkena. Trettio ungdomar mellan sexton och arton år har medverkat genom enkäter och sex respondenter mellan tjugotvå och trettio år har djupintervjuats. En intervju har även genomförts med en ung kvinna som själv agerar som parallellimportör av varumärkesförfalskningar från Kina. Det insamlade materialet visade att dessa respondenter till stor del konsumerar plagiat av ekonomiska skäl, samtidigt som de tror att det är skadligt för varumärkena med alltför många plagiat i omlopp. Gucci och Louis Vuitton påverkas negativt, inte bara ekonomiskt, av plagieringen av logoprydda väskor och accessoarer. Dessa är bra marknadsföring och leder till en ökad medvetenhet om varumärkena och även lockar nya kundgrupper, men varumärkena riskerar samtidigt att urvattnas och att ursprungsklientelet söker sig någon annanstans till följd av överexponeringen. Trots detta är slutsatsen av min forskning att varumärkesplagiat inte utgör ett allvarligt hot för lyxvarumärkenas försäljning, då plagiatkonsumenterna kan delas in i två grupper. Den första konsumerar plagiat för att de i dagsläget inte har råd med original, men kommer att göra det så fort de får ekonomisk möjlighet. Den andra gruppen kommer inte att använda plagiat i framtiden, de kommer att använda helt andra väskor och accessoarer.

 • 224.
  Andersson, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Axmon, Emma
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Email - hur används det idag.1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Belysa hur kommunikation via email upplevs idag, samt att se hur olika uppfattningar påverkar användandet.

 • 225.
  Andersson, Annika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Fjellström, Sofie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Att marknadsföra en destination: En fallstudie på Strindbergs Hemsö2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien behandlar begreppet destinationsmarknadsföring och syftar till att ge en ökad förståelse för begreppet. Studien är gjord med ett hermeneutiskt förhållningssätt och antar därmed en kvalitativ ansats. Destinationsmarknadsföring innebär att marknadsföra turistdestinationer för att attrahera turister. Denna speciella form av marknadsföring skiljer sig från traditionell marknadsföring främst för att samarbetet mellan turismföretagarna på platsen är så viktigt för att lyckas med marknadsföringen. Vi redogör för begreppet destinationsmarknadsföring och dess beståndsdelar. Eftersom turism handlar om service innebär det att destinationsmarknadsföring är en form av tjänstemarknadsföring, varför vi även behandlar denna teori. Vi tar även upp teorin om relationsmarknadsföring eftersom vi tror att återkommande turister och begreppet ”word-of-mouth” kan vara av betydelse i destinationsmarknadsföringen. Den egna undersökningen består av en fallstudie på Kymendö i Stockholms skärgård och vi har gjort intervjuer med alla de turismföretag som verkar på ön idag. På så vis har vi fått med representanter från alla delar utom boende i den traditionella indelningen av turism (resa, bo, äta, göra samt sälja/paketera). Undersökningen har bestått i att undersöka hur turismföretagen på Kymendö marknadsför sig idag samt vad de skulle kunna göra bättre för att kunna leva på sina verksamheter året runt. En viktig del i undersökningen är att granska huruvida det går att marknadsföra en destination som en enda produkt. Forskare har olika förslag på hur detta ska kunna göras och vi ha kommit fram till att en kombination av de tre viktiga parametrarna emotionella aspekter, image och samarbete kan vara betydande för detta. Våra huvudsakliga slutsatser med denna studie är att det finns tre viktiga parametrar som är av stor vikt inom destinationsmarknadsföringen och att en kombination av dessa är en lösning på hur turistdestinationer kan marknadsföras som en enda produkt. Vi har även kommit fram till att skillnaden mellan destinationsmarknadsföring och traditionell marknadsföring är oerhört stor och att skillnaden framförallt ligger i svårigheten att marknadsföra en destination som en enda produkt. Slutligen har vi kommit fram till att vissa delar av relationsmarknadsföring, ”word-of-mouth” och återkommande turister är av stor vikt inom destinations- marknadsföringen.

 • 226.
  Andersson, Annika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Fjellström, Sofie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Skapas lojaliteten med kundkortet?: Coop vs ICA2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Metodvalet i vår uppsats är en kvantitativ undersökning där vi har undersökt Coop:s respektive ICA:s lojalitetsprogram för att ta reda på hur stor roll dessa spelar i företagens sökande efter kundlojalitet. Vi har intervjuat två personer, Martin Fridolf som är marknadsansvarig på Coop och Torbjörn Norberg, CRM-chef på ICA. För att få konsumenternas syn på kundlojalitet och lojalitetsprogram har vi gjort en enkätundersökning. Respondenterna var indelade i tre grupper: studenter, barnfamiljer och pensionärer för att få bästa möjliga spridning av populationen.

 • 227.
  Andersson, Ann-Sofie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Sparf, Madeleine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  IAS 2005 : Är revisionsbyråerna tillräckligt väl rustade för att klara övergången?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt ett beslut av EU-kommissionen ska alla börsnoterade företag inom unionen redovisa enligt IAS i sin koncernredovisning från år 2005. Övergången ställer krav på företagen, men även på revisionsbyråerna som dels ska granska att de nya reglerna följs och dessutom fungera som experter till hjälp för företagen under konverteringen. Uppsatsens syfte är att åskådliggöra i vilken utsträckning revisionsbyråerna är tillräckligt väl rustade för att möta de krav som övergången till IAS 2005 ställer på dem. Bakom EUs beslut ligger en önskan om harmonisering. Beslutet är att betrakta som en reform som ska implementeras inom unionen. Inom implementeringsforskningen finns ett stort antal modeller för hur en optimal implementering av en förändring ska gå till. I uppsatsen har tre av dessa sammanfattats till en egen modell, där förändringsprocessen delats in i tre faser: en förberedelsefas, en genomförandefas och en resultatfas. Uppsatsen har undersökt förberedelse- och genomförandefasen. Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie. Urvalet utgörs av de fyra största revisionsbyråerna på marknaden. Slutsatsen är att revisionsbyråerna är väl förberedda för både sin egen och sina klienters övergång till IAS 2005. Byråerna har goda förutsättningar för att klara de ökade krav som kommer att ställas på dem.

 • 228.
  Andersson, Ann-Sofie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Sparf, Madeleine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Rotation av revisorer: En förtroendehöjande åtgärd?2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En av de åtgärder som diskuteras för att stärka revisorns oberoende är rotation av revisorer. Rotationen kan ske internt, då påskrivande revisor byts ut mot en annan från samma byrå, eller externt, då företaget byter revisionsbyrå. Både inom EU och i USA ställs sedan år 2002 krav på intern rotation av börsbolagens revisorer. Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för företeelsen revisorrotation. Vi vill ta reda på i vilken utsträckning såväl intern som extern rotation påverkar intressenternas förtroende för revisorn och för företagens ekonomiska rapporter. Vi har utfört en kvalitativ intervjustudie med åtta respondenter, fyra kreditgivare och fyra aktieägare. Trots att både EU och USA nu har infört intern rotation så har debatten till övervägande del rört extern rotation. Några av de positiva effekter som extern rotation anses ge upphov till är att det ökar revisorns oberoende med avseende på vänskaps- och egenintressehotet och att revisionen ses med nya ögon. Argumenten mot extern rotation är bland annat att det ökar kostnaderna och att kunskap går förlorad. Vår studie pekar på att intern rotation ses som något positivt, men att det inte ökar intressenternas förtroende för revisorn nämnvärt. Extern rotation anses däremot vara en förtroendehöjande, men även alltför kraftig och onödig åtgärd.

 • 229.
  Andersson, Benny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Balanserade styrkort på individnivå: Vilka blir konsekvenserna av att bryta ned det balanserade styrkortet till individnivå i en organisation?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Balanserade styrkort har sedan de lanserades i mitten av 1990-talet fått ett enormt genomslag världen över. Denna uppsats behandlar den balanserade styrkortsmodellen på individnivå. Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i litteraturen undersöka motiven för att bryta ned det balanserade styrkortet till individnivå samt att utvärdera om dessa motiv är förenliga med undersökningar kring motivation. Analysen av litteraturen visar på att nedbrytningens huvudsakliga motiv enligt författarna är att öka förståelsen kring företagets vision och strategier, öka förståelsen kring hur det egna arbetet bidrar till att förverkliga företagets vision och strategier, användas som underlag till ett belöningssystem samt att öka prestationerna genom ökad förståelse och motivation. De effekter som författarna hävdar att personliga styrkort leder till stämmer till stora delar överens med vad studier kring motivation och prestation som uppsatsen granskat antyder. Uppsatsen visar dock på såväl positiva som negativa effekter av balanserade styrkort på individnivå.

 • 230.
  Andersson, Carin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Blomberg, Ebba
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Modernt mögel: En studie av Moderna museets exilperiod2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi med hjälp av en hermeneutisk metod undersökt och tolkat hur Moderna Museet har hanterat sin bostadslöshet utifrån tre frågeställningar. Hur har Moderna Museet hanterat sin kris utifrån kristeorier, vad har krisen inneburit för Moderna Museets organisation och verksamhet utifrån Mary Jo Hatchs organisationsmodell och huruvida krisen har påverkat museets förmåga att uppfylla sitt uppdrag. Syftet var att öka förståelsen för Moderna Museets kris och vad den inneburit för dem. Vi har använt oss av teorier inom ämnet krishantering, organisationsteori och av sekundära källor.

 • 231.
  Andersson, Caroline
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Är granskningen av 90-kontoinnehavare tillräcklig: Kritisk granskning av SFI:s rutiner2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I form av en utvärdering har Stiftelsen för Insamlingskontroll (nedan kallat SFI) granskats med avseende på hur deras kontroll av 90-kontoinnehavare ser ut. Syftet med utvärderingen är att skapa en bild av granskningen i dagsläget samt att kartlägga var eventuella brister finns. Informationen som ligger till grund för undersökningen har hämtats direkt från SFI men kompletterande data har även inhämtats från organisationer som innehar ett 90-konto. Till följd av att brister upptäckts har jag försökt kartlägga hur kontrollen kan göras mer tillförlitlig. Huvudsakligen bottnar bristerna i otydlighet från SFI:s sida samt för lågt ställda krav på kontoinnehavarna. Viktigast idag för kontrollen är kostnaderna i verksamheterna. SFI gör skillnad på skäliga och oskäliga kostnader. De förstnämnda är kostnader som är nödvändiga för att organisationen ska kunna utöva verksamhet i enlighet med sitt syfte. Dessa kostnadsgrupper har otydliga avgränsningar och kan redovisas fel. I ett försök att vara tydligare har anvisningar och förklaringar till anvisningarna gjorts tillgängliga men även dessa är svårtolkade. En organisation har sju månader på sig att skicka in sin redovisning till SFI. Om ingen redovisning har kommit in då kan SFI antingen kräva förseningsavgift eller spärra kontot. Denna tidsfrist är väl tilltagen och ger onödigt stora marginaler för oseriösa 90-konto¬innehavare. En annan brist är SFI:s stora förtroende för kontoinnehavarnas egna revisorer. En opartisk granskning bör inte vara beroende av en revisor som anställts av den part som granskas. Det jag rekommenderar SFI att göra är att bli tydligare och har strängare rutiner för hur ett 90-konto ska skötas.

 • 232.
  Andersson, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Sambandet mellan redovisning och beskattning: En utvärdering ur aktiebolagens perspektiv2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 233.
  Andersson, Charlotta
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Remesaho, Mirja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Transaktionskonstnader1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Transaktionskonstnader förekommer i de flesta företag. En relativt outnyttjad möjlighet för att minska dessa kostnader är att återvinna den mervärdesskatt företaget erlagt i utlandet.

 • 234.
  Andersson, Christina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Vägen till en optimal projektportfölj2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom portföljteori finns det en mängd olika teorier som behandlar aktieportföljer. Det man främst kommer att tänka på är Markowitz artikel från 1952 där han beskriver sina tankar om hur man räknar ut en akties standardavvikelse och hur man går tillväga för att hitta en effektiv aktieportfölj. Däremot är det svårt att hitta litteratur som behandlar projektportföljer ur ett finansiellt perspektiv. Det finns gott om litteratur som inriktar sig på organisatoriska frågeställningar men min tanke är att man med hjälp av Markowitz finansiella metoder ska hitta en portfölj med projekt som minimerar företagets riskexponering.

 • 235.
  Andersson, Christoffer
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lansering av en produkt på en global konsumentmarknad: Vilken Internationell Affärsstrategi är lämpligast?2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vad jag ville uppnå med denna uppsats var att med utgångspunkt från en fallstudie av Eye Control Technology (ECT) finna en internationell affärsstrategi som de skulle kunna nyttja för att lyckas slå sig in på en global konsumentmarknad. Jag hoppas också att kunna bidra till kunskapen om hur ett litet företag med begränsade resurser skall göra för att nå en global marknad. Jag ville göra detta genom att analysera ett antal olika faktorer. Faktorerna som jag studerade var ECTs externa miljö och interna förutsättningar som ledde fram till identifieringen av interna styrkor och svagheter, ett antal marknadsmöjligheter samt ett antal hot från den omgivande marknaden.

 • 236.
  Andersson, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Småföretag: Hur fungerar kommunikationen med redovisningskonsult2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en undersökning av hur kontakten är mellan småföretagare och redovisningskonsulter. En stor del av de mindre företagen överlåter en del eller allt redovisningsarbete till konsulter. Denna kontakt är definitionsmässigt en business to business- kontakt, men konsulten har ett övertag då dennes ekonomiska kunskaper normalt är större. Jag har undersökt denna problematik genom att göra en enkätundersökning med aktiebolag med 1-10 anställda som respondenter. Jag gjorde även besöksintervjuer hos två småföretagare samt en intervju via e-post med en redovisningskonsult. Nästan alla som ingått i undersökningen har bedrivit sin verksamhet i tio år eller mer. Resultatet av undersökningen har visat att de flesta småföretagare anser sig förstå redovisningskonsultens information relativt väl, men att val av redovisningskonsult inte görs efter någon större noggrannhet.

 • 237.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Byström, Henric
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kommunikationism: Vad kan konst tillföra reklam och vilka värden kan skapas, hur kan ett bra samarbete mellan konstnär och företag se ut?2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konst utforskas ur ett företagsekonomiskt perspektiv i denna magisteruppsats, med betoning på dess kommunikativa värden.

 • 238.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  El Zein, Mona
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Gandy, Vanessa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Interaktivitet - inte bara en Internetfråga.: En studie av begreppet ur forskningens och näringslivets perspektiv.2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Interaktivitet är ett begrepp som används frekvent inom såväl forskning som näringsliv. Dessa två sidor har sina egna uppfattningar om ordets betydelse och de skiljer sig åt. Avsikten är att belysa användningen av ordet interaktivitet. Det uppstår problem när akademien och näringslivet talar om olika saker. Vi vill belysa de svårigheter som företagen står inför när de försöker implementera strategier i verksamheten.

 • 239.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Musabasic, Emir
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Mokhtarzadeh Yazdi, Alireza
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Redovisningens påverkan på företagsvärdering: -En studie av hur dessa områden påverkar varandra2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En företagsvärderingssituation består av två moment – företagsanalys, och beräkning av företagsvärdet. Företagsanalysen delas vidare in i strategisk analys, redovisningsanalys och finansiell analys. I vår uppsats har vi kort beskrivit den strategiska och den finansiella analysen medan vi på ett utförligt sätt behandlat redovisningsanalysen, som går ut på att gå igenom företagens årsredovisning vilken innehåller balansräkning, resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys. För att förstå företagens finansiella ställning är det viktigt att veta vilka redovisningsprinciper som företag använder sig av och hur stor betydelse de har på företagens resultat.

 • 240.
  Andersson, Erika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Barkman, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Steen, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hur krossas glastaket?: En studie om fyra kvinnor på toppositioner inom näringslivet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 241.
  Andersson, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Det ansvarsfulla företaget: En studie om samhällsansvar som verktyg för att bygga lönsamma företag och varumärken på en global marknad.2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever på en global marknad som drivs framåt genom den snabba tekniska utvecklingen och det fria och rörliga kapitalet. Ett resultat av den ökade globaliseringen är att företagen fått allt mer inflytande medan nationalstaterna tappat mycket av sin tidigare makt. Allteftersom företagen blir mäktigare ökar kraven på att de ska ta ett ökat ansvar för samhället. Under senare år och inte minst under det senaste året, 2003, har vi skakats av en rad företagsskandaler, detta trots att allt fler företag lägger resurser på Corporate Social Responsibility eller CSR som fenomenet kallas för. Motståndsrörelser och bojkotter därför att företag bryter mot etiska normer och värderingar är också en del av dagens världssamhälle. Globaliseringen är ett tudelat fenomen som åtskiljer lika mycket som det förenar. Oavsett om vi bor i Falun, New York eller Hong Kong ser vi samma TV-program och äter likadana hamburgare. De små orterna flyter samman till ett världssamhälle samtidigt som det växer fram ett återvändande till lokala gemenskaper och värderingar. Mot denna bakgrund undrar jag, hur ett företag kan verka och bli lönsamt?

 • 242. Andersson, Fredrik
  et al.
  Jordahl, Henrik
  Josephson, Jens
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School. Research Institute of Industrial Economics (IFN), Sweden.
  Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality2019In: CESifo Economic Studies, ISSN 1610-241X, E-ISSN 1612-7501, Vol. 65, no 4, p. 349-372Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We review the literature on public sector outsourcing to explore if the theoretical predictions from the incomplete contracts literature hold up to recent empirical evidence. Guided by theory, we arrange services according to the type and magnitude of their contractibility problems. The empirical studies point at rather favourable outsourcing outcomes, in terms of costs and quality, for services without severe contracting problems. The picture is more mixed for services with tougher contracting problems, with the weight of the evidence in favour of public provision. This difference between services is largely in line with the property-rights framework and theories of incomplete contracts.

 • 243.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lejman, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Extern rotation av revisorer : Ett användbart redskap för att öka revisorernas oberoende eller en desperat åtgärd från makthavarna för att återskapa förtroendet för marknaden efter Enron ?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag förs det en bred diskussion om revisorernas oberoende bland makthavare och revisionsutövare, där extern rotation har uppkommit som ett redskap för att stärka oberoendet. Från respektive sida förs det fram argument som talar både för och emot införandet av extern rotation.

 • 244. Andersson, Gerry
  et al.
  Mårtensson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Accounting.
  Vestman, Cecilia
  Formaliserad samverkan mellan lärosäten och offentlig sektor2015Conference paper (Other academic)
 • 245.
  Andersson, Greger
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Engvall, Niclas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Pålitligheten i indikatorn RSI?2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för det tekniska analysverktyget RSI som en värderingsmetod för en aktie. Vi har valt att begränsa oss till det teoretiska intervallet 30/70. Om RSI antar värdet 100 eller 0 innebär det att aktien har stigit eller sjunkit konstant under den uppmätta perioden. Köp- respektive säljsignaler utlöses när RSI passerar 30- respektive 70- nivån. Uppsatsen baserar sig på kvantitativt inriktade metoder där resultatet presenteras i form av diagram och siffror. Vi har kommit fram till att RSI är ett instrument med relativt svag tillförlitlighet för att finna köp och säljtillfällen som baserar sig på både kort och lång sikt.

 • 246.
  Andersson, Greger
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Greby, Tobias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Återköp av aktier och börskonjunktur2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att undersöka återköpsutvecklingens samband med börskonjunkturen, samt undersöka vilka företag och branscher som i störst utsträckning använder sig av detta finansiella instrument. Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att undersöka några intressenters syn på återköp.

 • 247.
  Andersson, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Framgång i kommersiella tjänsteverksamheter: branschstudier över verksamhetsstruktur, verksamhetskarakteristika, företags framgång och framgångsdimensioner med utgångspunkten "sunt affärsorienterad företagsledning"1997Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 248.
  Andersson, Hans-Oskar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Nihlén, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Apoteksmarknaden i Sverige: En studie av möjliga konsekvenser för konsumenten utifrån möjliga omregleringar av detaljhandeln med receptfria läkemedel.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Apotekets detaljhandelsmonopol i Sverige är i gungning och socialdepartementet har tillsatt en utredning om en möjlig omreglering av detaljhandeln med läkemedel i Sverige. Motivet för att konkurrensutsätta marknaden är framförallt att öka nyttan för konsumenten. Men vem är denna konsument och vad är det för nytta som vi talar om? Företag på marknaden har ett vinstintresse i att påverka utformningen av en framtida reglering så att den passar deras syfte och mål. I och med att konsumentnytta ska vara i fokus för en framtida omreglering, är det ett retoriskt effektivt grepp i debatten att framhäva hur företags förslag kan skapa nytta för denna konsument. Det finns således en risk att företag diskuterar en omreglering som om det skulle gynna konsumenten, när de snarare fokuserar på sin egen nytta. I och med att företagen är en så betydelsefull aktör, samt att de tycks tala i konsumentens syfte, finns således en risk att företags inverkan i debatten blir så stor att ”den egentliga” konsumenten glöms bort. Vi menar att det härigenom behövs en konsumentstudie som direkt undersöker konsumenters preferenser inför en möjlig framtida omreglering av detaljhandeln med receptfria läkemedel. Tidigare studier av konkurrensutsättandet av andra marknader i Sverige, såväl som studier av konkurrensutsättandet av detaljhandeln med läkemedel i Norge, Danmark och Island, visar att onödiga komplikationer uppstått för konsumenten på grund av att ingen tittat på konsekvenserna av möjliga omregleringar ur ett konsumentperspektiv. Vårt syfte är därför att söka finna olika konsekvenser som kan uppstå för konsumenten som ett led i ett konkurrensutsättande av detaljhandeln med receptfria läkemedel i Sverige. Undersökningen genomfördes i fyra steg: 1) insamling av sekundärdata rörande strukturen av marknaden idag, 2) insamling av primärdata i form av nuvarande och möjliga kommande intressenter, 3) sammanställning av möjliga konsumentscenarios av en omreglering vilket låg till grund för 4) en konsumentundersökning där respondenterna fick ta ställning till möjliga framtida scenarion. Undersökningen visade att 76 % av respondenterna var positivt inställda till att handla receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Vi kan däremot se stora skillnader i preferenser mellan olika konsumenter, framförallt mellan de som i huvudsak är positivt och i huvudsak negativt inställda till en omreglering. Gruppen som var mer positivt inställda var även mer benägna att själva söka information och ta ansvar för att välja receptfria läkemedel, medan den mer negativt inställda gruppen premierade personlig service, stöd och rådgivning. Undersökningen tar även upp frågor rörande konsumenters informationssökande, egenvård, prisbildning och tillgänglighet till Apotek i tid och rum.

 • 249.
  Andersson, Hans-Oskar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Nihlén, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Matglada Butiker: En studie om matvarubutikers möjlighet att skapa kundnöjdhet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska konsumenters nöjdhet med matvarubutiker sjunker stadigt och konkurrensen mellan butiker i Stockholm City ökar när en allt större del av konsumtionen förläggs till stormarknader med låga priser utanför tullarna. Vi ansåg därför att det vore intressant att undersöka hur matvarubutiker i Stockholm kan öka sin konkurrenskraft och höja sina kunders nöjdhet.

 • 250.
  Andersson, Helena
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hagman, Oscar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Modeller för utvärdering av företagsförvärv: Ur ett aktieägarperspektiv2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har för avsikt att ta fram modeller som, på lång sikt, ur ett aktieägarperspektiv, mäter om ett företagsförvärv kan anses lyckat eller misslyckat. Uppsatsen är teoripreciserande till sin karaktär, där vi tar fram modeller som är resultat-, aktie- och kassaflödesbaserade. Vi tar även fram två andra modeller som vi anser vara väl lämpade för en utvärdering av ett företagsförvärv.

2345678 201 - 250 of 7200
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf