Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 4466
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Regelförenkling och stärkt skydd för sjöfolk på kommissionens arbetsrättsliga agenda 20112010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I  slutet av 2011 ska Europeiska kommissionen lägga fram ett förslag till direktiv som ska säkra att utstationerade arbetstagare får de rättigheter de ska ha och förhindra att gällande regler om utstationering kringgås och missbrukas. Det framgår av kommissionens nyligen publicerade arbetsprogram för nästa år. Andra tänkbara initiativ är bl.a. en översyn av direktivet om arbetstagarinflytande i Europabolag (2001/86) och, på litet lägre sikt, ett lagförslag om pappa- och föräldraledighet. Och så ska sjöfolk få samma skydd som andra arbetstagare.

 • 202.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  ”Regelförenklingens effekter för arbetstagarna måste också redovisas”2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Europeiska kommissionen kommer inte att föreslå något direktiv som ska göra det europeiska avtalet om hälsa och säkerhet på arbetet för frisörer bindande i medlemsstaterna. Det har kommissionen nu officiellt bekräftat i sitt meddelande om ”programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat”, det så kallade Refit-programmet. De fackliga organisationerna ser detta som ett av många exempel på en strategi som går ut på att försvaga skyddet för arbetstagarnas rättigheter under hänvisning till att den administrativa bördan för små och medelstora företag ska minskas.

 • 203.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Regler om arbetstagarinflytande avgör intresset för att bilda SE-bolag2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3008, no 1, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Antalet Europabolag (SEbolag) varierar kraftigt mellan olika medlemsländer och det beror främst på reglerna om arbetstagarinfl ytande, enligt en rapport från Europeiska kommissionen. Därför har den inlett ett öppet samråd för att ta reda på om regleringen ska ändras.

 • 204.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Regler om elektromagnetiska fält fördröjs – igen2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Än en gång har ministerrådet och Europaparlamentet enats om att skjuta upp genomförandet av direktivet om skydd mot risker med elektromagnetiska fält i arbetet (2004/40). Direktivet som antogs för åtta år sedan har aldrig genomförts, och kommer heller aldrig att genomföras i sin nuvarande form.

 • 205.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Regulating Temporary Agency Work: On the Interplay between EU-level, National Level and Different Industrial Relations Traditions2008In: EU Industrial Relations v. National Industrial Relations: Comparative and Interdisciplinary Perspectives, Kluwer Law International, The Netherlands , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  I kapitlet analyseras det komplicerade samspelet mellan nationell nivå och EU-nivå och mellan olika industrial relations-traditioner, under försöken att skapa en europeisk reglering av anställningsvillkoren för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.

 • 206.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Resultat av grönboken: samordning, information och analys – men inga lagstiftningsinitiativ2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Några nya lagstiftningsinitiativ kommer Europeiska kommissionen inte att föreslå efter att ha analyserat de över 450 yttranden som kommit in över grönboken "En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar" (se EU & arbetsrätt nr 4/2006 sid 6). Det framgick när kommissionen informerade arbetsmarknadsministrarna om resultatet av det öppna samrådet om grönboken.

 • 207.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Risk för att EU:s standarisering av tjänster begränsar fackets roll2013In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, no 18 juniArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nu ska gemensamma EU-standarder få fart på handeln med tjänster över gränserna. Bara det inte blir ett sätt att smygvägen införa EU-regler som strider mot medlemsstaternas arbetsrätt och kollektivavtal, framhåller de fackliga organisationerna och den svenska regeringen, som delar deras oro.

 • 208.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Sensationellt yttrande av generaladvokat: Visstidsdirektivet omfattar inte lön2007In: EU &arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Begreppet ”anställningsvillkor” i direktivet om visstidsarbete omfattar inte lön. Inget hindrar alltså att arbetstagare med visstidsanställning får lägre lön än de som är tillsvidareanställda. Denna synnerligen kontroversiella tolkning av direktiv 1999/70 framförs av generaladvokaten Poiares Maduro i ett förslag till dom.

 • 209.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  "Skydd av hälsa och säkerhet bör inte vara enda målet för nya arbetstidsregler"2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 1, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nu börjar Europeiska kommissionen om från början med försöken att revidera arbetstidsdirektivet (2003/88) genom att inleda samråd med arbetsmarknadens parter. I stället för att koncentrera sig på de frågor som fi ck förhandlingarna att bryta samman 2009 (se EU & arbetsrätt nr 2/2009 sid 4) vill kommissionen göra en heltäckande översyn som bygger på en grundlig utvärdering av nuvarande direktiv.

 • 210.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Skärpt anmälningsplikt vid utstationering till Danmark2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den 1 juni 2010 skärptes anmälningsskyldigheten för utländska företag i Danmark. Inte bara de som utstationerar arbetstagare dit utan även självständiga företagare utan anställda som utför arbete i landet är nu tvungna att lämna upplysningar till det s.k. RUT-registret. Det är innebörden av de ändringar i den danska utstationeringslagen som Folketinget antog i maj efter förra årets överenskommelse mellan regeringen och oppositionspartierna (se EU & arbetsrätt 3-4/2009 sid 5).

 • 211.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Slopat krav på behörig företrädare i landet när tjänstedirektivet genomförs i Sverige2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige måste enligt lagen om utländska filialer ha en föreståndare som bor i Sverige och ansvarar för verksamheten i landet. Men när Riksdagen i höst antar regeringens proposition om genomförande av tjänstedirektivet (tjenesteydelsesdirektivet) kommer det kravet att tas bort för näringsidkare från länder inom EU/EES. Med vem ska vi då förhandla? klagar de fackliga organisationerna som är mycket kritiska. Även ILO-kommittén ifrågasätter förslaget. Men Europeiska kommissionen har redan tagit det första steget mot ett fördragsbrottsförfarande för att få Sverige att ändra filiallagen.

 • 212.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  SLUTROND (?) I LAVAL-MÅLET: Ska facken betala skadestånd fast de följde entydig svensk lag?2009In: Eu och arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Ska en fackförening som följer en entydig svensk lag bli skadeståndsskyldig enligt EU-rätten? Det är den fråga som den svenska Arbetsdomstolen har att ta ställning till när den nu slutligen ska döma mellan det lettiska företaget Laval och de två fackförbund som blockerade ett skolbygge för att få till stånd ett svenskt kollektivavtal. Huvudförhandling hölls i början av april och parterna går nu och väntar på AD:s besked.

 • 213.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Snart går sista ronden i Laval-målet: Svårt enas om utredningsdirektiv2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Effekterna av EG-domstolens förhandsavgörande i Laval-målet (C-341/05) hanteras nu i Sverige på två arenor.

  I Arbetsdomstolen (AD), som ska avgöra tvisten, ska förberedande förhandling hållas i mitten av maj 2008. Den 10 april antog regeringen direktiven till en utredning som ska överväga vilka lagändringar EG-domstolens dom föranleder.

 • 214.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Spanien riskerar vite för system som liknar det norska2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Nu hotar Europeiska kommissionen Spanien med dryga viten för att det inte har rättat sig efter den dom från 2014 där EU-domstolen dömde ut ett system som liknar det i Holship-målet (se artikeln på s. 4). Många EU-länder har, liksom Norge, regler som innebär att registrerade hamnarbetare har företräde till arbete. Men system som hindrar speditörer och andra från att använda egen personal för lossning och lastning är en nagel i ögat på kommissionen. Den har länge – förgäves – försökt få igenom EU-lagstiftning som öppnar hamnarna för konkurrens. Europaparlamentet har strävat emot.

 • 215.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Straffbart anställa illegal invandrare men inget strikt ansvar för underleverantörs förpliktelser2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det ska kosta för arbetsgivare att anställa arbetstagare som inte har rätt att vistas i EU. För det första kan de åläggas kännbara administrativa sanktioner. För det andra ska de bli tvungna att betala arbetstagarnas innestående löner (som ska antas vara minst tre månadslöner) plus skatt och sociala avgifter. Och för det tredje ska de kunna dömas till straff. Det är innebörden av ett nytt direktiv som ministerrådet antog den 25 maj.

 • 216.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Strid mellan Efta-domstolen och Högsta domstolen i Norge2013In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, no 6 novemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Norges högsta domstol gjorde fel när den slog fast att företag som utstationerar arbetstagare till den norska varvsindustrin ska ersätta deras kostnader för resa, kost och logi. Det hävdar Efta-domstolens president i ett generalangrepp på Høyesterett, där han inte bara beskyller denna för att vara illojal mot EES-avtalet, utan också antyder att sista ordet inte är sagt ännu.

 • 217.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Strider otrygga nyanställningsavtal mot grundläggande rättigheter?2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är de franska "nyanställningsavtalen" (contrat nouvelles embauches) förenliga med EU:s stadga om grundläggande rättigheter, ILO:s konvention (nr 158) om uppsägning och Europeiska sociala stadgan? Det undrar en fransk arbetsdomstol som ställt frågor till EG-domstolen.

 • 218.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Stridsåtgärder skyddas av EU-rätten men måste vara proportionerliga, skriver generaladvokater2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är en grundläggande rättighet som skyddas av EU-rätten. Den kan dock begränsas med hänsyn till den fria rörligheten, och fördragsartiklarna om etableringsrätt och fri rörlighet för tjänster kan tillämpas i tvister mellan arbetsgivare och fackföreningar. Så långt var generaladvokaterna Poiares Maduro och Mengozzi eniga när de gav sina förslag till domar i Viking Line- respektive Laval-målet den 23 maj 2007.

 • 219.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Svensk utredning föreslår att upphandlare ska informera anbudsgivare om arbetsmiljökrav2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den som begär in anbud på utförandet av en tjänst ska i förfrågningsunderlaget beakta att de som ska utföra arbetet inte får utsättas för risker, och utforma det på ett sätt som ger entreprenören möjlighet att uppfylla sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen. Det föreslår den svenska utredningen om arbetsmiljölagen i sitt slutbetänkande som överlämnades den 13 juni 2007.

 • 220.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Svenska AD frågar om rättigheter vid företagsöverlåtelse2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 4, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tillåter företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23) att man enbart räknar anställningstiden hos förvärvaren när man avgör om en arbetstagare har rätt till förlängd uppsägningstid vid uppsägning på grund av arbetsbrist? Den frågan kommer EU-domstolen att få ta ställning till sedan den svenska Arbetsdomstolen, AD, har beslutat att begära förhands-avgörande i en tvist om tolkning av kollektivavtal.

 • 221.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Svenska fack beredda pröva allmängiltiga kollektivavtal2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Åtminstone tre av svenska LO:s medlemsförbund verkar beredda att börja diskutera allmängiltigförklaring av kollektivavtal i Sverige. Denna överraskande omsvängning kom i dagen vid ett seminarium som LO ordnade under den så kallade politikerveckan i Almedalen på Gotland första veckan i juli.

 • 222.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Svenskt lönegarantimål till EG-domstolen: När är ett företag verksamt i flera medlemsländer?2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad menas i lönegarantidirektivet (2002/74) med att ett företag är verksamt i flera medlemsländer? Det är frågan i en begäran om förhandsavgörande från Lunds tingsrätt till EG-domstolen.

 • 223.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Sverige får regler om uthyrning av arbetstagare Arbetsgivarna klagar redan hos kommissionen2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 2-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sent omsider ska nu EU:s bemanningsdirektiv (2008/104) genomföras i Sverige genom en ny lag om uthyrning av arbetstagare, föreslår regeringen. Men propositionen hade knappt hunnit landa på Riksdagens bord innan arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen kontaktade Europeiska kommissionen för att klaga på lagförslaget.

 • 224.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Sverige och Finland vill se över europabolagsdirektivet2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det är mycket angeläget att direktivet om arbetstagarinflytande i europabolag (2001/86) revideras så att det säkerställer att arbetstagarinflytande kan aktualiseras även efter att bolaget har registrerats. Det skriver den svenska regeringen i samband med den översyn av direktivets tillämpning som kommissionen håller på att göra. Även den finska regeringen menar att direktivet behöver regler om vad som ska gälla om personalstyrkans storlek eller sammansättning ändras.

 • 225.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Sveriges Justitiekansler avslår begäran om skadestånd "Arbetsmiljökrav stred inte mot fria rörligheten för varor"2010In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljöverket bröt inte mot EU-rätten när den förbjöd marknadsföringen av en tysktillverkad rullställning, och svenska staten är följaktligen inte skyldig att betala skadestånd till tillverkaren. Det menar Sveriges Justitiekansler som drar en annan slutsats än länsrätten hade gjort.

 • 226.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Sveriges regering ger efter för kommissionen Föreslår ”förtydligande” om visstidsanställningar2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 2, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den svenska regeringen ger efter för Europeiska kommissionens synpunkter och är nu beredd att föreslå en lagändring som ska göra det möjligt att ingripa mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar.

 • 227.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  SVERIGES REGERING TILL EUROPEISKA KOMMISSIONEN:”Standarder för tjänster får inte påverka arbetsrätten”2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 1-2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Standarder för tjänster ska enbart ställa krav på själva tjänsten, inte på tjänste-leverantörernas personalpolitik. Det menar den svenska regeringen som delar de fackliga organisationernas oro för att Europeiska kommissionens nya favoritidé ska bli ett sätt att införa regler på EU-nivå som strider mot arbetsrätt och kollektivavtal i medlemsländerna. Men kommissionen avfärdar invändningarna som irrelevanta.

 • 228.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Sveriges transportbransch ser på allmängiltiga kollektivavtal2013In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, no 10 decemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den svenska modellen håller inte längre. Transportbranschen är så ansatt av osund konkurrens att vi måste överväga att införa allmängiltiga kollektivavtal. Det menar ledningarna för Svenska Transportarbetareförbundet och arbetsgivarorganisationerna Transportgruppen och Biltrafikens arbetsgivarförbund, som nu planerar en gemensam resa till Norge och Finland för att studera deras system för allmängiltigförklaring. Men andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer håller emot.

 • 229.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Svårt enas i arbetstidsfrågor för parlamentet och ministerrådet2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Europaparlamentet bör avslå Europeiska kommissionens förslag om att egenföretagare ska undantas fråndirektivet om arbetstidens förläggning vid vägtransporter (2002/15). Det föreslår parlamentets utskott för socialpolitik och sysselsättning. Samtidigt är det tveksamt om motsättningarna i förlikningsförhandlingarna mellan parlamentet och ministerrådet om det allmännaarbetstidsdirektivet (2003/88)går att överbrygga inom den tid som de har på sig.

 • 230.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Sweden’s transport sector considers universally applicable collective agreements2013In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, no 11 decemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The Swedish model is no longer strong enough. The transport sector is so troubled by unfair competition that we must consider introducing universally applicable collective agreements. So say the heads of the Swedish Transport Workers’ Union and the employers’ organisations the Transport Group and the Swedish Road Transport Employers’ Association, who are planning a joint trip to Norway and Finland to study their systems of universal applicability. But other trade unions and employers’ organisations are resisting.

 • 231.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  The  Age of Innocence – and Beyond2013In: Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance / [ed] Stein Evju, Oslo: Institutt for privatrett Oslo universitet , 2013, p. 297-328Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Looking at things in the rear view mirror, it seems as if everything that decided Sweden’s approach to the posting of workers and the Posting Directive up to the Laval judgment, happened even before Sweden joined the European Union. It was the result of a political campaign aimed at convincing the Swedish people to vote in favour of EU membership, a line of policy that Governments and policy makers within the trade union movement felt unable to abandon until they were forced by the ECJ.

  This is not to say that they wanted to do so, only that there were qualified warning voices already at an early stage.

 • 232.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
   The Age of innocence – and beyond2010Conference paper (Other academic)
 • 233.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  The Commission wants to exclude small businesses from working environment rules2012In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, Vol. febr.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  In the Nordic countries small businesses must follow the same working environment rules as big businesses. Now the EU Commission wants to ease the regulations for smaller businesses.

 • 234.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  The Efta court clashes with Norway’s Supreme Court2013In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, no 7 novemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Norway’s Supreme Court was wrong to rule that companies posting workers to the Norwegian shipbuilding industry must pay their travel, board and lodging expenses, argues the Efta Court’s President in a general attack on the Supreme Court. He accuses it of being disloyal to the EEA agreement and indicates the last word may still not been had.

 • 235.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  The New Membmer States: Regulating a New Phenomenon2008In: Transnational Labour regulation: A Case Study of Temporary Agency Work, P.I.E. Peter Lang Brussels , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Efter att EU utvidgades 2004 har allt fler arbetstagare hyrts ut av bemanningsföretag från de nya medlemsstaterna till de gamla. Fram till dess var uthyrning av arbetskraft en relativt ny företeelse i de nya medlemsstaterna. Trots det hade hälften av dem särskild lagstiftning om arbete i bemanningsföretag, och den var i hög grad inspirerad av de förslag som diskuterades på EU-nivå.

 • 236.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Tribunalen korrigerade uttalanden om rätten till kollektiva förhandlingar2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Personaldomstolen var väl inte riktigt medveten om innebörden av föreningsrätten och rätten till kollektiva förhandlingar enligt Europakonventionen och EU-stadgan, men den dömde ändå rätt. Ungefär så kan man nog sammanfatta den dom där Tribunalen i somras slutligt avgjorde hur stor pension den tidigare tjänstemannen i Europeiska centralbanken, Michael Heath, har rätt till. Fast den uttrycker sig mycket diplomatiskt.

 • 237.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Tyngdpunkt på regelförenkling och praktiskt stöd i EU:s arbetsmiljöstrategi2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Efter ett vakuum på ett par år då EU inte har haft någon arbetsmiljöstrategi, har Europeiska kommissionen kommit med ett meddelande om en sådan strategi för 2014 – 2020. Strategin är starkt inriktad på att lagstiftningen ska förenklas och anpassas till de små och medelstora företagens möjligheter.

 • 238.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Tyskt mål tvingar EU-domstolen ta ställning till förhandlingsrättens räckvidd2010In: EU och arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, no 2, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nu kommer frågan om hur långt arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsrätt sträcker sig att på allvar ställas på sin spets i EU-domstolen. Det är den högsta tyska arbetsdomstolen, Bundesarbeitsgericht, som har ställt en rad frågor om förhållandet mellan å ena sidan förbudet mot åldersdiskriminering, som återfinns i artikel 21 i EUs stadga om grundläggande rättigheter, och å den andra arbetsmarknadsparternas rätt att förhandla och ingå kollektivavtal, som garanteras i artikel 28. Inom Europafacket anses målet vara så principiellt viktigt att man överväger att be att få intervenera.

 • 239.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Undantag från likabehandlingsprincipen urholkar skyddet för uthyrda arbetstagare2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Undantagen från likabehandlingsprincipen i direktivet om bemanningsarbete (2008/104) används i vissa länder i en omfattning som gör att skyddet för uthyrda arbetstagare egentligen inte förbättras. Å andra sidan har den översyn av begränsningar och förbud mot uthyrning av arbetstagare som direktivet också föreskriver bara tjänat till att legitimera status quo i de flesta länder, i stället för att stimulera till ett nytt sätt att se på bemannings-företagens roll. Det är Europeiska kommissionens slutsats efter att ha granskat hur medlemsstaterna har genomfört direktivet.

 • 240.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Utstationerade arbetstagare får bättre skydd i nytt EU-direktiv2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett byggföretag som anlitar en utländsk underleverantör kommer själv att få stå för dennes löneskuld, om det inte förvissar sig om att underleverantören är seriös. Det är innebörden av ett nytt förslag till EU-direktiv som ska förbättra skyddet för utstationerade arbetstagare. Flera av de åtgärder som föreslås är redan verklighet i de nordiska länderna. Sverige ligger dock på efterkälken.

 • 241.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Vad vill kommissionen med ”pelaren” för sociala rättigheter?2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  När EU nu börjar ta sig ur den ekonomiska krisen vill Europeiska kommissionen ägna sig åt de sociala frågorna igen. Den 8 mars bjöd den in till öppet samråd om en europeisk ”pelare” för sociala rättigheter. Genom att inrätta en sådan ska EU driva på för att utjämna skillnader i medlemsländernas sysselsättnings- och socialpolitik, föreslår kommissionen.

  Med socialpolitik menas i detta sammanhang allt från arbetsrätt och anställningsvillkor till socialförsäkring och bostadspolitik. I första hand ska pelaren gälla för euroländerna, men alla medlemsländer ska kunna ansluta sig.

 • 242.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Vad är ”bestämmelser som rör ordre public”?: En kommentar till domen i målet C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg2008In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, Vol. 11, no 4, p. 1059 – 1065-Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan EG-domstolen i målen Laval och Rüffert dragit upp strikta gränser för vad medlemsstaterna får kräva av utländska företag enligt utstationeringsdirektivets huvudregel, riktas uppmärksamheten på vad som ligger i möjligheten att göra förbehåll för regler som rör ordre public. Med domen den 19 juni 2008 i målet C- 319/06, Kommissionen mot Luxemburg, hade EG-domstolen för första gången anledning att mer utförligt uttala sig om bestämmelsens innebörd – eller kanske snarare om vad den inte innebär.

 • 243.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Var femte byggarbetare utstationerad i Sverige2013In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, no 10 septemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Drygt 18 000 arbetare var i våras utsända av företag från andra länder för att arbeta i Sverige. I bygg- och anläggningssektorn var de utstationerade nästan lika många som en femtedel av Byggnadsarbetareförbundets yrkesverksamma medlemmar. Det visar den första större kartläggningen omfattningen av utstationeringen till Sverige.

 • 244.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Yrkeserfarenhet från annat bolag behöver inte beaktas vid lönesättning2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är det indirekt åldersdiskriminering att inte ta hänsyn till yrkeserfarenhet som en kabinanställd fått genom arbete i ett annat fl ygbolag när man sätter löner? Nej, svarar EU-domstolen i en färsk dom.

 • 245.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Yttranden i massmedier om farlig fordonslyft var otillåtet hinder för varors fria rörlighet2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Om en statstjänsteman framträder i massmedierna och påstår att en maskin som godkänts i ett annat medlemsland inte uppfyller kraven i maskindirektivet (98/37) kan staten bli skadeståndsskyldig, även om tjänstemannen uttalat sig som privatperson. Att han har rätt i sak spelar ingen roll. Det blev EG-domstolens budskap i det mål där ett italienskt företag kräver finska staten och ingenjören Tarmo Lehtinen på skadestånd för att ha hindrat den fria rörligheten för varor (se EU & arbetsrätt nr 4/2005 sid 7). Formellt rör domen inte yttrandefriheten, men indirekt lär den få konsekvenser för vad statstjänstemän vågar säga i fortsättningen.

 • 246.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Ännu ett klargörande från EuropadomstolenStridsrätten del av föreningsfriheten2009In: EU och arbetsrätt. Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3008, no 2, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Även rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är en del av föreningsfriheten enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Det tycks nu stå klart sedan Europadomstolen i Strasbourg i målet Enerji Yapi-Yol Sen, byggt vidare på sin nya praxis i målet Demir and Baykara (se EU & arbetsrätt nr 4/2008 sid 1).

 • 247.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Är konkurrens med sociala avgifter otillåtet statsstöd?2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 3, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Genom att undanta ett polskt byggföretag från förpliktelsen att betala svenska socialavgifter har staten gett företaget ett otillåtet statsstöd. Det hävdar Svenska Byggnadsarbetareförbundet i en anmälan till europeiska kommissionen.

 • 248.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Är Nordens motstånd mot minimilöner osolidariskt?2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. majArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Lagstadgad minimilön – ska vi ha det? Absolut inte, menar de fackliga organisationerna i Norden, och arbetsgivarorganisationerna håller i allmänhet med. Men ute i Europa har man svårt att förstå deras inställning.

 • 249.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Även sociala kriteerier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt2012In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, Vol. 15, no 4, p. 688-695Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Provinsen Noord Holland gjorde det mesta fel när den ville upphandla kaffe, te och andra produkter som kom från ekologiskt jordbruk och rättvis handel, och det är föga förvånande att Nederländerna dömdes för fördragsbrott när EU-domstolen i maj avgjorde mål C-368/10 Kommissionen mot Nederländerna. Men samtidigt gjorde domstolen uttalanden om innebörden av EUs upphandlingsdirektiv som går Europeiska kommissionen emot i en av dess hjärtefrågor, och som ger nya argument åt upphandlande myndigheter som vill ta sociala hänsyn när de värderar vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt.

 • 250.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Även Østre landsret dömde förtroendemän för insiderbrott2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Också Østre landsret anser att de två fackliga företrädare som röjde känslig information som den ene fått i egenskap av arbetstagarledamot i en bolagsstyrelse bröt mot den danska insiderlagen. Domen andas trots det betydligt större förståelse för det fackliga uppdraget än domen i underinstansen (se EU & arbetsrätt nr 4/2006 sid 3). De båda männen, Knud Grøngaard och Allan Bang, har nu ansökt om prövningstillstånd i Højesteret.

2345678 201 - 250 of 4466
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf