Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 2143
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Braun, Maike
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Examining Solidarity in the News Media: A Critical Discourse Analysis of U.S. Newspaper Reporting on Transgender Participation in Women’s Sports2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years, the question of whether male-to-female (MTF) transgender athletes are eligible to participate in women’s sports has sparked public concern about the protection of competitive fairness. But when the International Swimming Federation FINA released a new gender policy in June 2022 that would ban transgender swimmers from women’s competitions, news coverage of the announcement reflected a more polarized picture, as journalists either stood in solidarity with MTF transgender or female cisgender athletes. Hence, given the media’s potential to influence public opinion and policy development, this thesis examined with whom and how journalists expressed solidarity throughout their reporting on the FINA announcement. In order to provide an adequate answer to this question, a critical discourse analysis (CDA) was applied to six articles from the most popular U.S. newspapers. Among other aspects, the analysis revealed that most journalists rather stood in solidarity with MTF transgender athletes – either explicitly or implicitly. Moreover, it was shown that this support manifested itself in three different modes of solidary communication: solidarity as advocacy, as (il-)legitimacy, and as objectification. In terms of commensurateness, solidarity as legitimacy proved to be the most desirable one as this communicative strategy was the closest to ensuring respect for human dignity and gender identity.

 • 202.
  Brink, Maja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Jaber, Diana
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Populism och propaganda i politiska valfilmer: En kvalitativ innehållsanalys av Sverigedemokraternas, Nya Moderaternas och Socialdemokraternas valfilmer inför valet 2014 samt kommande val 20182018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Politisk kommunikation används i många olika medier. Denna uppsats syfte är att undersöka hur populism och propaganda ges till uttryck i de tre svenska största partiernas valfilmer. En från respektive parti 2014 och en från respektive parti 2018. Uppsatsens huvudmetod är kvalitativ innehållsanalys där vi utgår från en retorisk- samt multimodal analys.

  Vi använder oss av bland annat av Jagers och Walgraves tidigare forskning om tunn och tjock populism och Jowett och O ́Donells definition av propaganda. Med hjälp av teori och metod har vi därefter analyserat materialet utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Slutsatsen är att populistiska medel och propagerande medel används i alla valfilmer till en viss grad. Det har däremot skett en förändring inom partierna mellan årtalen. Fortsättningsvis tror vi att det skulle kunna vara intressant att i ett nästa steg ta reda på vilken förändring som skett inom partierna i valfilmerna vid valet 2022.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 203. Brodén, Daniel
  et al.
  Noheden, KristofferStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  I gränslandet: Nya perspektiv på film och modernism2013Collection (editor) (Other academic)
 • 204.
  Brokvist, Linda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  EN TEXTANALYTISK STUDIE OM HUR TERRORGRUPPEN ISLAMISKA STATEN SKILDRATS I SVENSK MEDIA2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

   

  Denna uppsats handlar om hur terrorgruppen Islamiska staten har skildrats i svensk media under fyra månaders tid mellan perioden augusti till november 2014. Det undersöks hur situationen för de människor som drabbats av terrorgruppens handlingar har skildras under dessa fyra månader. Det har också studerats i fall man kan urskilja de mediala strategier Islamiska staten har för att nå ut med sin propaganda?

  Metoden som används i uppsatsen är Van Dijks kritiska diskursanalys, metoden valdes för att kunna gå in djupare på vad texten förmedlar. Det empiriska materialet har utgjorts av 10 artiklar sammanlagt från Aftonbladet och Dagens Nyheters webbportal. I teoridelen och den tidigare forskningen så har det fokuserats på relationen medier och terrorism, om hur terrorister är beroende av media för att nå ut med sin propaganda, och de svårigheter det ofta innebär för journalister att rappotera inifrån konfliktområden.

   Resultaten visade en tydlig och informativ skildring från svensk media. Och man kunde utläsa tydliga mediala strategier Islamiska staten har, främst används sociala medier för att rekrytera nya krigare och få ut sin propaganda. I slutsatsen konstaterades det att många av de begrepp som togs upp i teoridelen stämde väl överens med resultaten från denna studie, och att Islamiska statens handlingar fått och får enormt mycket uppmärksamhet i både sociala och traditionella medier.

   

  Nyckelord:   Islamiska Staten, Terrorgrupp, Avrättning, Flykt, Sociala medier, Propaganda

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Brolund, Hanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Navrén, Julia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Tjejernas missbruk – ett mörkertal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Av de som använder narkotika är över 40 procent tjejer, men de är bara en tiondel av alla som döms för narkotikabrott. Polisen är medveten om problemet, men har inte verktygen att lösa det. Vi har mött några av de som är en del av mörkertalet.

  På drogvaneundersökningar som genomförs andra året i gymnasiet är det 60 procent killar och 40 procent tjejer bland de som uppger att de någon gång testat narkotika. Bland personer dömda för narkotikabrott ser siffrorna helt annorlunda ut, bara 13 procent av de dömda är tjejer.

  Det behöver inte innebära att alla som uppgivit att de använder droger blir fullt utvecklade missbrukare, men enligt polisen finns det anledning att tro att det här är ett mörkertal, och de inte hittar lika många av de tjejer som missbrukar.

  – Tjejerna får inte den uppmärksamhet de förtjänar, vilket gör att de riskerar att gå mycket djupare i sitt missbruk än männen och bli fullt utvecklade missbrukare, säger Lennart Karlsson, polischef för Norrmalm i Stockholm.

  I en artikelserie i sex delar möter vi några av de kvinnor som är en del av mörkertalet. Vi har träffat tjejer med erfarenhet av missbruk och poliser som jobbar med narkotika för att ta reda på frågan –  vilka är de narkotikamissbrukande tjejerna, varför upptäcks de inte och vad får det för konsekvenser?

  Del 1: Möt tjejerna: “Jag har alltid sluppit undan”

  Del 2: Brukarföreningen – en plats för vila och sprutor

  Del 3: Polisen: “Det är jobbigare att kolla tjejer”

  Del 4: Han har ansvar för “Plattan” – vill hitta fler tjejer

  Del 5: Forskaren: “Vi måste skaffa nya glasögon”

  Del 6: Sofie, 24, arbetar mer än heltid – med att få tag på heroin

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Broman, Hedda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Celebrity Endorsement: En kvalitativ analys av Viktväktarnas reklamfilmer.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte är att analysera vad det är för skillnader med att marknadsföra en produkt eller tjänst med eller utan Celebrity Endorsement. Jag har även analyserat hur varumärket framställs genom att använda Celebrity Endorsement metoden. För att förtydliga min analys har jag granskat två reklamfilmer av Viktväktarna. För denna uppsats har jag valt hermeneutik som vetenskapsteoretisk utgångspunkt.  Mina frågeställningar är: På vilket sätt använder sig Viktväktarna av Celebrity Endorsement? Hur framställs Viktväktarna som varumärke i reklamfilmerna? På vilket sätt skiljer sig de två reklamfilmerna? Finns det gemensamma faktorer mellan reklamfilmerna?

  Reklamfilmerna är från två olika kampanjer men båda har som syfte att skapa efterfrågan på Viktväktarnas tjänster. Den ena reklamfilmen presenterar Leila Lindholm och Shirley Clamp som nya ambassadörer för Viktväktarna. Den andra reklamfilmen föreställer en ung kvinna som berättar sin personliga erfarenhet med Viktväktarna. För att genomföra undersökningen har jag bland annat använt mig av teorier som aspirationsgrupp, identifikation, symbolisk interaktionism och psykologiska övertalningsprinciper. I relation till teorierna har det empiriska materialet analyserats med två kvalitativa metoder: narrativ filmanalys och kritisk diskursanalys. För att kunna se potentiella skillnader har jag applicerat narrativ filmanalys och kritisk diskursanalys på båda reklamfilmerna och jämfört resultatet. Resultatet av studien visar att användandet av Celebrity Endorsement har påverkat Viktväktarnas sätt att presentera deras varumärke och tjänst. I reklamfilmen som använder Celebrity Endorsement har utseende en central roll och varumärket framställs som ytligt. Reklamfilmen utan Celebrity Endorsement fokuserar mer på produktinformation och framställs som ett hjälpsamt, behagligt och effektivt varumärke.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Broström Nordén, Sara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Bara en trend?: En studie om framställningen av ekologisk mat i svensk dags- och kvällspress2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2012 publicerades totalt 119 artiklar om ekologisk mat i de svenska nyhetstidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet. Syftet är att undersöka hur ekologisk mat representeras inom nyhetsjournalistiken.

  Frågeställningen låter mig undersöka vilka teman man kan urskilja i tidningarna, om de skiljer sig åt beroende på om artikeln är publicerad i dags- eller kvällspress, samt vad resultatet av analysen betyder i relation till uppsatsens teoretiska ram.

  Teorin som uppsatsen bygger på är ur en socialkonstruktivistisk syn på samhället, där uppsatsen bland annat tar upp begrepp som livsstil, samt undersöker hur skuldkänslor kan påverka valet att äta ekologisk och hur det moderna samhället med alla massmedier bidrar till att forma individers identitet.

  För att på ett greppbart sätt kunna avgöra vilket tema artiklarna har utfördes en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av metoden kritisk diskursanalys. Jag kunde snart urskilja fyra återkommande teman: ekonomi, hälsa, miljö och livsstil.

  Resultatet visade att en majoritet av artiklarna hade ekonomi som huvudtema och att Dagens Nyheter både hade publicerat flest artiklar och flest artiklar med ekonomi som tema. Aftonbladet hade få artiklar om ämnet ekologisk mat, men deras temafördelning var desto jämnare. Det finns alltså en skillnad i hur representationen ser ut, som förmodligen beror på de två tidningarnas olika målgruppsinriktningar.

  I slutsatsen kunde jag således dra kopplingar till hur den enskilda individens ekonomiska situation påverkar vår konsumtion av mat, samtidigt hur människans förmåga att känna empati för djur kan ge oss skuldkänslor och därför anse att det är värt att spendera mer pengar på mat, samt människans vilja att tillhöra en grupp och därför söka sig till likasinnade.

  Samtidigt påverkas människan av mediernas vinkling. Vi intalas att det är värt att betala mer för mat som är ekologisk, trots att det kanske inte är ekonomiskt fördelaktigt för den enskilde. Det pågår en ständig växelverkan mellan medierna, samhället och människan. 

 • 208. Brunow, Dagmar
  et al.
  Stigsdotter, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  A film of her own: Home movies, the archive and Ingrid Bergman: An interview with Stig Björkman and Dominika Daubenbüchel2017In: Journal of Scandinavian Cinema, ISSN 2042-7891, E-ISSN 2042-7905, Vol. 7, no 2, p. 183-188Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 209. Brunow, Dagmar
  et al.
  Stigsdotter, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  Scandinavian cinema 
culture and archival 
practices: Collecting, curating and accessing moving image histories2017In: Journal of Scandinavian Cinema, ISSN 2042-7891, E-ISSN 2042-7905, Vol. 7, no 2, p. 75-78Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 210. Bruns, Axel
  et al.
  Enli, GunnSkogerbo, EliLarsson, Anders OlofChristensen, ChristianStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  The Routledge Companion to Social Media and Politics2016Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Social media are now widely used for political protests, campaigns, and communication in developed and developing nations, but available research has not yet paid sufficient attention to experiences beyond the US and UK. This collection tackles this imbalance head-on, compiling cutting-edge research across six continents to provide a comprehensive, global, up-to-date review of recent political uses of social media.

  Drawing together empirical analyses of the use of social media by political movements and in national and regional elections and referenda, The Routledge Companion to Social Media and Politics presents studies ranging from Anonymous and the Arab Spring to the Greek Aganaktismenoi, and from South Korean presidential elections to the Scottish independence referendum. The book is framed by a selection of keystone theoretical contributions, evaluating and updating existing frameworks for the social media age.

 • 211.
  Bråneryd, Erik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Marknadsföring på sociala medier: En kvalitativ och kvantitativ fallstudie om två svenska livsmedelsföretags kommunikation på Facebook2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet är att belysa hur ICA och Lidl kommunicerar och marknadsför sig via Facebook, samt att se huruvida de även använder det för att skapa mer symmetriska band med sin publik. Frågeställningar berör vilka mönster som finns i kommunikationen och hur interaktionerna mellan företagen och de som kommenterade ser ut. Metod och teori: En kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys har använts i uppsatsen. Materialet består av Facebook-inlägg från respektive företag, samt tillhörande kommentarer. Dessa har analyserats med hjälp av teorier inom kommunikation, marknadsföring, retorik samt tidigare forskning kring inlägg företag lägger upp på Facebook och hur det påverkar läsarens beteende. Resultat: Facebook användes främst som ett marknadsföringsverktyg av bägge företagen. Innehållet i en viss del av inläggen som lades upp tydde på en vilja att bjuda in till dialog. Lidl och ICA verkade dock vara selektiva angående vilka inlägg de besvarade. Negativa kommentarer fick i flera fall inget svar Rent retoriskt präglades både ICA och Lidl:s språk främst av logos. Utifrån urvalet som studerades gick det inte att säga att de bedrev symmetrisk tvåvägskommunikation. Intentionerna finns dock där till viss del – men i sådana fall behöver både ICA och Lidl ställa fler öppna frågor till läsarna och även bemöta de mer negativa kommentarerna mer konsekvent. Dålig eller utebliven respons ökar risken för negativ word-of-mouth – vilket potentiellt kan försämra relationen med deras kunder.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Erik Bråneryd
 • 212.
  Bråneryd, Erik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Marknadsföring på sociala medier: En kvalitativ och kvantitativ fallstudie om två svenska livsmedelsföretags kommunikation på Facebook2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Syftet är att belysa hur ICA och Lidl kommunicerar och marknadsför sig via Facebook, samt att se huruvida de även använder det för att skapa mer symmetriska band med sin publik. Frågeställningar berör vilka mönster som finns i kommunikationen och hur interaktionerna mellan företagen och de som kommenterade ser ut. Metod och teori: En kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys har används i uppsatsen. Materialet består av Facebook-inlägg från respektive företag, samt tillhörande kommentarer. Dessa har analyserats med hjälp av teorier inom kommunikation, marknadsföring, retorik samt tidigare forskning kring inlägg företag lägger upp på Facebook och hur det påverkar läsarens beteende. Resultat: Facebook användes främst som ett marknadsföringsverktyg av bägge företagen. Innehållet i en viss del av inläggen som lades upp tydde på en vilja att bjuda in till dialog. Lidl och ICA verkade dock vara selektiva angående vilka inlägg de besvarade. Negativa kommentarer fick i flera fall inget svar Rent retoriskt präglades både ICA och Lidl:s språk främst av logos. Utifrån urvalet som studerades gick det inte att säga att de bedrev symmetrisk tvåvägskommunikation. Intentionerna finns dock där till viss del – men i sådana fall behöver både ICA och Lidl ställa fler öppna frågor till läsarna och även bemöta de mer negativa kommentarerna mer konsekvent. Dålig eller utebliven respons ökar risken för negativ word-of-mouth – vilket potentiellt kan försämra relationen med deras kunder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 213. Bucci, Alessandro
  et al.
  Faggella, Chiara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Parallel universes: Fashion studies education today2018In: International Journal of Fashion Studies, ISSN 2051-7114, Vol. 5, no 1, p. 149-155Article in journal (Other academic)
 • 214.
  Bull, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  A Post-genomic Forensic Crime Drama: CSI: Crime Scene Investigation as Cultural Forum on Science2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis examines how the first 10 seasons of CSI: Crime Scene Investigation (CBS, 2000–) engage with discourses on science. Investigating CSI’s representation of scientific practices and knowledge, it explicitly attempts to look beyond the generic assumption that forensic crime dramas simply ‘celebrate’ science.

  The material is analysed at three different levels, studying CSI’s wider cultural discursive context, genre linkages, and audio-visual form. In order to fully account for the series’ specificity, the thesis undertakes comparative analyses of earlier forensic crime dramas and other relevant audio-visual material. Close textual readings of certain thematic tropes, narrative devices and visual imagery in CSI are thus supplemented by historical studies of their extended generic backgrounds.

  This textual-historical approach generates a general argument that CSI dramatizes and evokes a number of different, and often contradictory, scientific ideas, perspectives and discursive shifts. The thesis concludes that CSI stages a transnational cultural forum, simultaneously engaging with residual, dominant and emergent discourses on science.  Throughout, close attention is paid to the multiple perspectives and viewpoints that allow the series to appeal to a wide and heterogeneous global audience.

  Furthermore, the thesis asserts that CSI specifically articulates a post-genomic structure of feeling, which begins to express the wider cultural implications of an emergent discursive shift whereby the instrumentalisation of molecular science seemingly offers more possibilities for human intervention into biological processes. Thus, the study demonstrates how CSI’s discourse on science treats recent scientific developments as engendering a cultural process of redefinition, questioning foundational concepts such as truth, identity, body, kinship and emotions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 215.
  bylund viksten, Isa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Borg, Isabelle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  "Kaffet med stor smak. Och ännu större eftersmak”: En studie om hur Arvid Nordquist använder kommunikation i syfte att stärka sitt varumärke2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kaffeproduktion har länge varit något med uttalad negativ påverkan, både socialt och miljömässigt, i de länder där det sker. Trots detta så menar Arvid Nordquist, en av de största aktörerna på den svenska kaffemarknaden, att deras arbete är hållbart och klimatkompenserat. Denna uppsats syfte är att jämföra kaffeproduktionens baksidor mot hur Arvid Nordquist använder extern kommunikation för att framställa sig som ansvarstagande i förhållande till dessa nackdelar. Inledningsvis kartläggs genom tidigare forskning vilka negativa aspekter som kaffeproduktionen orsakar för att sedan jämföras med hur och vad Arvid Nordquist uttalar och kommunicerar kring problematiken. De många miljösatsningar och projekt Arvid Nordquist, enligt sig själva, bidrar till anknyts och förstås i uppsatsen till begreppen Corporate Social Responsibility, Issues Management och hållbarhet. Genom en textanalys, främst en tematisk natur, av deras hemsida framkommer det hur Arvid Nordquist genom sin externa kommunikation kan uppnå både konkurrensfördelar, gott rykte och samtidigt föra en slags dold marknadsföring. Detta genom hur de identifierar och bemöter potentiella riskfrågor mot sin verksamhet, vilka olika projekt de väljer att belysa och hur de kommunicerar projektens positiva effekter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Bäckman, Christin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK). Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Barnamördare i www.Aftonbladet.se: En kritisk diskursanalys av hur Anders Eklund och Christine Schürrer framställs i Aftonbladets webbtidning.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 217.
  Börje, Sara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Konsten att kommunicera konsten: En studie om Bonniers Konsthalls kommunikativa arbete med sociala medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har revolutionerat hur vi i vår vardag kommunicerar. Många kulturorganisationer har valt att ta sig ut och surfar nu den sociala medievågen. Trots en aktiv närvaro på de digitala kanalerna existerar en oro angående kulturorganisationers sociala medieanvändning. Det kan skapa missförstånd mellan kulturorganisationer och publik, då regelverken som omfattar de olika sociala mediekanalerna kan negligeras av organisationen. Detta kan påverka relationen mellan organisationen och besökaren. Denna uppsats analyserar hur Bonniers Konsthall arbetar med sociala medier och vilken roll som dessa digitala kanaler intar i det övergripande kommunikativa arbetet. Allra främst har uppsatsen analyserat sociala mediers inverkan på relationsskapande processer mellan konsthallen och dess publik. För att granska detta har en samtalsintervju genomförts tillsammans med konsthallens event- och marknadskoordinator. Detta erbjöd en inblick i organisationens sociala medietänk. Undersökningen har analyserat det empiriska material som intervjun framtagit utifrån den tidigare forskning och de teorier beträffande sociala medier, relationsskapande processer, dialog, marknadsföring samt strategisk kommunikation vilket uppsatsen grundas på. Genom denna analys erbjöds en fördjupad förståelse kring Bonniers Konsthalls kommunikativa arbete med sociala medier samt ett resultat beträffande de relationsskapande processer som dessa digitala medier erbjuder. Det kommunikativa arbetet med sociala medier används inom Bonniers Konsthall främst för att, genom ett kortsiktigt perspektiv, marknadsföra konsthallens organisatoriska verksamhet. Utifrån ett mer långsiktigt perspektiv har de en positiv effekt på de relationer som skapats med publiken genom en möjlighet till personlig kontakt, kunskapsutbyte och dialog.

 • 218.
  Bühl, Vera
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  The home as a foreign place in film: A case study of The Foster Boy (Der Verdingbub, Markus imboden, 2011), Undine (Undine, Christian Petzold, 2020) and Synonyms (Synonymes, Nadav Lapid, 2019)2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores the home as a foreign place in the three films The Foster Boy (Der Verdingbub, Markus Imboden, 2011), Undine (Undine, Christian Petzold, 2020) and Synonyms (Synonymes, Nadav Lapid, 2019). The theoretical framework draws on the concepts of Heimat and home as well as on aspects of diaspora, exile and nomadism, which are combined in a conceptualisation to which I refer to as ‘the foreign home’. Relevant literary sources are Hamid Naficy, David Morley, Peter Blickle and others. The film analysis discusses how the foreign home is narrated and expressed on the narrative itself as well as on the stylistic and aesthetic level. The discussion of the foreign home occurs in reference to an underlying storytelling structure in which the home and the non-home become one place, the foreign home. The underlying storytelling structure entails five different sections that reveal the foreign home and its gradual development. These sections are: leaving home and moving on, the space and the objects of the new home, modes of displacement, adjustment to the new home, and hostility and opposition in the new home. The analysis is conducted based on these sections. This research contributes to the study of home in film and focuses especially on the opposite relationship of the home as a foreign place in film.

  Download full text (pdf)
  Master Thesis Vera Bühl
 • 219.
  Büttner, Sophie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  The Vincent Vega in Helmut Lang: Framing Helmut Lang's Coolness in Relation to Cool Movie Characters2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Coolness is a desired but overlooked concept in fashion. The thesis The Vincent Vega in Helmut Lang: Framing Helmut Lang’s Coolness in Relation to Cool Movie Characters sheds light on how coolness is created in Helmut Lang’s spring 2004 collection in relation to movie representations. The thesis frames coolness as a myth and gendered performance. With the method of representation studies, several movies are analysed in how they present coolness. It is discovered that movies continuously reproduce the same myth. With critical visual analysis, Lang’s collection is put in context to these movies. It is shown that Lang’s collection has many similarities to the movie costumes and although he tries to break out the gendered myth, he still reproduces it. The thesis contributes to understand coolness as a concept but also that coolness, at least in Lang’s case, is heavily dependent on the cinematic representations rather than pursuing his own unique approach.

  Download full text (pdf)
  Büttner_MA_Lang Coolness
 • 220.
  Cagenius, Eric
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  ICA är Rosa!: En studie av ICA:s reklamfilmer för Rosa Bandet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur ICA i sina reklamfilmer för Rosa Bandet-kampanjen de årligen genomför i samarbete med Cancerfonden framställer sig själva och vilken retorik som används för att övertala mottagaren. Genom att genomföra en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av en kombinerad semiotisk och retorisk metod kommer dessa frågeställningar kunna besvaras. Kommutationstest kommer att genomföras på var och en av de tre filmer som studeras, för att se vilka paradigm i filmerna som är av störst vikt för att filmerna lyckas kommunicera sina budskap.

   

  Den genomförda analysen visar att alla tre filmer sätter ICA i centrum, och deras goodwill-arbete lyfts fram. Istället för att agera insamlande eller att informera tittarna om hur de konkret kan gå tillväga för att stötta Cancerfonden, framstår filmerna överlag som ett PR-jippo för ICA. Filmerna drar nytta av att vara en del av en långt pågående serie som visats på TV i över 17 år, genom att låta karaktärerna som tittaren till viss del förutsätts känna igen, spela en stor roll i filmerna. Det är karaktärerna som lägger grunden för den komik, känslomässiga utveckling och förtroendeingivande moment som sker i filmerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Cainikova, Dana
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Towards an imagined community? Russian language programming and public broadcasting in Latvia2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis attempts to grasp the complexity of the relationship between nationalism and media in multi-ethnic Latvia. Acknowledging the cultural diversity of Latvian society, the study draws upon Benedict Anderson’s notion of “imagined communities” to public service broadcasting, whereby adapting the national identity policy objectives is often conceived as a crucial tool in the construction of a nation. Considering language as the greatest cultural marker, it is inevitably a substantial part of identity politics and a nation-building instrument. While most research is devoted to countries dealing with officially recognized minority languages, this thesis investigates the approach of the Latvian public broadcasters, Latvian Television and Radio Latvia, to a large ethnic minority population with an unrecognized (legally) Russian language. By means of a methodological triangulation, this interdisciplinary study aims to contribute primarily to media and minority fields of research. In light of the empirical findings, it is argued that there is a significant gap between the legislative framework and the programme output in public service broadcasting in Latvia. It is proposed that the ambiguous relationship between public media and nationalism must be understood through cultural, historical and socio-political perspectives.

 • 222. Cappellini, Benedetta
  et al.
  Hutton, Martina
  Molander, Susanna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Elizabeth, Parsons
  Can parents escape the ideology of intensive mothering?: Reflections across social classes and geographical contexts2023In: Routledge Handbook of Identity and Consumption 2nd Edition / [ed] Ayalla A Ruvio, Russell W Belk, London: Routledge, 2023, 2Chapter in book (Refereed)
 • 223.
  Carlberg, Marianne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Skådespelare, kostymer och kontrakt: en bortglömde del av teater- och kostymhistorien2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study - Actors, costumes and agreements - is to highlight an almost forgotten part of the history of theatre costume and theatre history.  During at least two hundred years actors in Sweden were expected to contribute to the performance by their costumes. The study is divided into three parts: agreements, memoirs and conversation. Nine agreements between theatres and actors from 1778 to 1971 will be analyzed with focus on costumes. What do they express about the period, fashion and repertoire, audience? The theatres demand of the actors could be very detailed and shifting. Three memoire books and conversation with seven actors represent the actors view. Questions arise about actors poor economy, theatre culture and gender. The study will also show periods with connection between fashion and theatre costume.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Carlos, Raoul Christian
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  ‘One Dress – One Nation!’: The societal implications of King Gustav III’s National Costume in late eighteenth-century Swedish Court Society2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores the societal implications of Gustav III’s national costume in the context of Swedish court society during the late eighteenth century. With the aims of uncovering King Gustav III’s view of the National Costume and its role in Swedish court society, as well as how we can understand the National Costume’s meaning for the aristocracy in late eighteenth-century Sweden, this thesis presents a post-structural textual analysis of Gustav III’s (1806) REFLEXIONER, angående en ny nationel klädedrägt (Reflections concerning a new national costume) in order to uncover King Gustav III’s perception of and ideology behind the national costume. This is then juxtaposed with a similar analysis of a chapter from Hedvig Elisabeth Charlotta’s (1902) journal, representing an aristocratic counter-perspective. This thesis presents a previously unexplored sociological perspective in studying Gustav III’s National Costume. Departing from Norbert Elias’ work around the court society, arguments are made for the interpretation of the National Costume as an instrument in court ceremonial, at the king’s disposal, holding the potential to create a distance in power between the Swedish court nobility and the monarchy. Furthermore, it is argued that the National Costume represents an oppressive force to the Swedish court nobility as a social class. 

  Download full text (pdf)
  ‘One Dress – One Nation!’: The societal implications of King Gustav III’s National Costume in late eighteenth-century Swedish Court Society
 • 225.
  Carlsson, Emma
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Vill du bli min vän?: En fallstudie av implementeringen av relations-marknadsföring hos ett företag i musikbranschen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna examensuppsats är ett resultat av en observationsstudie utförd på ett svenskt företag, verksam inom musikbranschen. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är relationsmarknadsföringsteori och konvergensteori. Relationsmarknadsföring, även förkortat RM utgår från nätverksteori och idén om att kommunikation flödar mellan noder (som exempelvis utgörs av personer, organisationer och till och med datorer) sammankopplade av relationer i ett nätverk. Konvergensteori bygger på konvergens vilket innebär att två tidigare åtskilda ting går samman till en enhet. Utifrån detta är uttrycket konvergenskultur sprunget. Utifrån dessa teorier har Företaget* granskats i ett försök att svara på frågeställningarna:

  • Hur arbetar Företaget* med marknadskommunikation kring sina produktioner i sociala/digitala medier?

  • Vilka paralleller kan dras till relationsmarknadsföring?

  • Hur påverkar arbetsförhållanden på Företaget* sättet på vilket det kommunicerar med slutkund?

  • Hur försöker man mäta de digitala relationen till slutkund?

  Undersökningen är gjord som en fallstudie, vilket innebär att de resultat den ger inte är generella, utan endast beskriver detta specifika studieobjekt. Observationsstudien genomfördes under två separata veckor under vilka författaren fick följa flera olika medarbetare i deras dagliga arbete. Vissa medarbetare intervjuades även separat. Resultatet av studien visar att arbetsförhållandena hos företage i stor utsträckning påverkar deras rutiner för kommunikation med slutkund. Eftersom de anställda koncentrerar sig på att sälja spelningar mot arrangörer faller uppgiften att marknadsföra på praktikanter. För dessa finns utvecklade rutiner för hur marknadskommunikationssarbetet i den digitala världen bör skötas. I slutdiskussionen diskuteras faran med att låta tillfälliga medarbetare sköta denna uppgift då det medför risker för enhetligheten i kommunikationen. Resultaten visar även att Företaget* till viss del arbetar med konvergens och synergi bl.a. genom transmediala projekt. De verktyg Företaget* använder för att mäta utfallet av sina marknadsåtgärder beskrivs och utvärderas. Slutligen föreslås vissa åtgärdsförslag. 

  Download full text (pdf)
  Carlsson, Emma - Vill du bli min vän
 • 226.
  Carlsson, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Författare från den afrikanska kontinenten i pressen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Denna C-uppsats i journalistik heter Författare från den afrikanska kontinenten i pressen – framställning under 2012 och 2013 och är skriven av Jonas Carlsson.

  Det har funnits en debatt inom media om hur kulturutövare från Afrika framställs i media. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur författare från den afrikanska kontinenten framställs i svensk dagspress på dess nätupplagor, alltså vilka diskurser finns det kring dessa författare? Frågeställningarna är:

  Hur framställs författare från den afrikanska kontinenten i den svenska dagspressens nätupplagor 2012-2013?

  På vilket sätt får författare från den afrikanska kontinenten komma till tals i artiklarna?

  Hur framträder dikotomin vi/dom i artiklarna och hur leder detta i så fall till utestängning/integrering av författarna?

   

  En huvudsaklig teori är postkolonial teori som behandlar hur synen på folk från Afrika har sett ut före, under och efter kolonialtiden. Medieteorier som exempelvis att redaktioners sammansättning påverkar hur olika folk framställs i media används också i viss utsträckning. Central för metoden är Foucaults diskursteori om hur språket används för att forma diskurser. För att kunna utröna olika diskurser har flera analyskategorier utvecklats för att fånga olika aspekter av framställningen av författare från Afrika, till exempel vad de får representera, vilka författare de jämförs med och om de får komma till tals i artiklarna. Utifrån detta avgörs om de blir en del av ett ”vi” eller ”dom” och slutligen om de blir integrerade eller utestängda.

  Resultatet av studien är inte entydig. (Svarta) författare från Afrika jämförs ofta med varandra och får representera något generellt ”afrikanskt”, men ofta motiveras det med relevanta resonemang. Författarna kan ha något gemensamt som Afrikas koloniala historia. Det finns dock undantagsfall. Ett annat resultat är att svarta afrikanska författare får oproportionerligt litet utrymme i media. Det är ett exempel på att en de utmålas som ”dom” och i förlängningen ett utestängande. Denna uppsats är en liten början på ett område där det skulle behövas mer forskning. Ett förslag är att gå långt tillbaka i tiden för att se om det går att se skillnader och trender i framställningen av författare från Afrika över tid.

  Download full text (pdf)
  Författare från den afrikanska kontinenten i pressen
 • 227.
  Carlén, Linnea
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Bellucci, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  ”Har jämställdhetsdebatten gått för långt?”: – en analys av SVT:s inramning av jämställdhet och feminism i debattprogram från 1980-talet till 2014.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När SVT i början av 2014 sände programserien Fittstim ­– min kamp med frågeställningen Har feminismen spårat ur? orsakade detta svallvågor av upprörda känslor i så väl traditionella som sociala medier. Många ansåg frågeformuleringen problematisk, då feminismens mål är jämställdhet mellan könen och då Sverige än i dag är långt ifrån att ha uppfyllt de jämställdhetspolitiska målen som riksdagen gemensamt formulerat. Efter en återblick i SVT:s debatthistoria fann vi även liknande frågeställningar som Har jämställdheten gått för långt? och Har jämställdhetsdebatten gått för långt? Detta kan påstås anmärkningsvärt sett till public service-sändningstillstånd och SVT:s uppdrag att verka opartiskt, sakligt och folkbildande.

  Syftet har därför varit att analysera inramningen av jämställdhet och feminism i debattprogram sända i SVT mellan 1980-talet till 2014, för att se vilka beskrivningar och problemformuleringar som präglat diskursen över tid samt hur dessa i förlängningen kan tänkas påverka tittarnas uppfattning och kunskaper om jämställdhet och feminism. De teorier som har använts i studien är inramning (framing) och Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Metoden för analysen har varit kvalitativ innehållsanalys. Den bygger på ett kvantitativt urvalsförfarande som genomförts med hjälp av förbestämda sökord, vilket resulterat i 16 debattprogram som sedan analyserats mer djupgående utifrån diskursanalys, kritisk diskursanalys, Michel Foucaults teorier om kunskap och makt och inramning som metod för innehållsanalys.

  Resultatet av studien visar att SVT i över 30 års tid i sina debattprogram upprepat satt mäns och kvinnors intressen mot varandra samt ramat in feminism, jämställdhet och jämställdhetsutvecklingen som något i ständig konflikt med män och mansrollen. Detta har återkommande gjorts utifrån frågeställningar om att jämställdhetsdebatten gått för långt och/eller kuvat mannen. SVT:s inramning kan, genom snäva problemformuleringar, därför sägas förstärka felaktiga idéer om jämställdhet och feminism samt begränsa möjliga alternativa utgångspunkter för den mediala debatten om dessa frågor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 228. Carrington, Leonora
  I underjorden: Lille Francis & Där nere2012Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 229.
  Carter, Jason
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  Anita: The Story of a Bad Film: The cultural life of Torgny Wickman’s 1973 sex film2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Anita  (Torgny Wickman 1973) is a typical example of a film produced as part of a wave of Swedish softcore sex films created with an eye on the substantial overseas profits to be made in market curious to witness onscreen Swedish Sin.  Following an extremely brief and limited release in Sweden the film disappeared from popular cultural perception until resurfacing in the late 1990s as an object of nostalgic cult curiosity.  Taking cues from New Cinema History disciplinary methods, cult theory and touching on theories of the dispositif, this thesis maps the manner in which Anita is popularly and academically regarded as a text throughout differently delineated eras of its lifespan. By drawing on its appearance in film listings, popular press, national press and fanzines, and through its various releases and restoration this work builds to an understanding of how uses of this text move from populist via nostalgia through cult to historical canon, and the way in which these uses offer new perspectives on Swedish film history.

  Download full text (pdf)
  Jason Carter - Anita the story of a bad film
 • 230.
  Casprov, Alexandra Genţiana
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Two Film Adaptations of Larsson’s novel The Girl with the Dragon Tattoo: A Semiotic and Audience Reception Study 2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stieg Larsson has reached vast audiences with his popular, page-turning crime novels, the Millennium Series. The series tells a story not just for fictional purposes, but to draw attention to what people did not see about the society that Larsson lived in. In 2009, local actors starred in a film adaptation of Larsson’s first novel, which went beyond the Swedish public. In December 2011 an English-language remake based on the same bestseller was released, starring famous Hollywood actors. Considering language can hinder the reach of foreign language movies in international markets and that international and Swedish audiences demands differ, the current research aims to find out how the two movie adaptations diverge in terms of gender representation, production, graphic content, ideological meaning, and cultural representation as they attempt to target their respective audiences. In order to find answers, this thesis adopted a qualitative approach using two different, supporting methods. First a semiotic analysis of a representative scene with a high psychological and graphic impact on the viewer in both movies was conducted. Second, focus group interviews, with International and Swedish audience members, were conducted. The findings suggest that considerable differences exist between the two movies and that audiences have a different pre-conception in the way they perceive the same media product: gender role dynamic has been reversed in the two movies, the American version is more graphic in its display of nudity, and lacks the ideological layer. Furthermore, this study can serve as a basis for future research that could try to statistically represent the way Swedish and international moviegoers draw on the two adaptations.

  Download full text (pdf)
  Alexandra_Casprov_Thesis
 • 231.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  A Woman’s Job: Edith Head’s Transformation from School Teacher into Hollywood’s Most Iconic Costume Designer2019Conference paper (Other academic)
 • 232.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Användningen av digitala arkiv inom humaniora2019In: Humanistiska fakulteten 1919-2019: Nedslag i humaniora / [ed] Humanistiska Fakulteten, Stockholm: Stockholms universitet , 2019, p. 47-51Chapter in book (Refereed)
 • 233.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Beyond the Screen: The Perils of Researching Costume Design History2021Conference paper (Other academic)
 • 234.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Edith Head: From Costume Designer to Fashion Expert2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Costume designer Edith Head has become a symbol of Hollywood costume designers. With more than 50 years of career designing for the big screen, her iconic look has inspired several characters that pay homage to her legacy. Edith Head started her career in 1924 as Howard Greer’s assistant. Without any background in drawing or costume design, Head rapidly ascended to head of the costume department in 1937, when Travis Banton left Paramount and join Howard Greer in his Beverly Hills fashion atelier. Scholars have presented her career as a linear story of costume design success, focusing mostly on her time at Paramount Pictures and basing arguments onHead’s own media declarations. However, Head’s media appearances and the widespread popularity as a public persona demonstrate that a large part of her work for the studio rested on being a promoter by exploiting her role as a mediator of fashion discourses for female audiences. Head used the looks of the stars to educate women into finding “their type” and showed them how to adapt screen looks for real-life situations. This paper looks at the role of Edith Head as a cultural translator of fashion, guiding American woman into the meaning of style and femininity in post-war America, by focusing on Head’s radio segments, books, and her work as the Academy Awards fashion consultant. The presentation will demonstrate that Head was a key PR figure for the studio and that this strategy also worked on her favor to perpetuate her position in the job market after the demise of the studio system.

 • 235.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Exploring the Intersections of Fashion, Film, and Media2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the turn of the twentieth century, the film industry has played a key role in the promotion and representation of fashion. Likewise, fashion’s mediated character through newsreels, television, newspapers, magazines, photography, and even paintings has facilitated the study of costume and dress history. Film scholars have dedicated efforts to the study of fashion, film, and media, focusing mostly but not exclusively on matters of representation through costume design. Significant contributions from scholars like Jane Gaines, Stella Bruzzi, Tamar Jeffers McDonald, and Adrienne Munich among others have paved the way for an interdisciplinary approach to study fashion from a film and media perspective and shaped a multitude of intercultural links between cinema and other media practices. Far from being an exhausted topic, however, the intersections between the fashion and film industries offer a vast potential that is increasingly becoming of interest to early career scholars around the globe. This special issue seeks to widen the existing research network, presenting articles from postgraduate students and early career researchers from different background with a dedicated interest in researching the intersections between fashion, film, and media. These papers provide an overview of the ways in which these areas of study overlap and intertwine.

 • 236.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Fashion on the red carpet: A history of the Oscars, fashion and globalisation2021Book (Refereed)
  Abstract [en]

  The Academy Awards’ red-carpet is the most prominent fashion show in media culture. Fashion on the Red Carpet investigates the historical liaison between Hollywood and fashion institutions, to describe how public relations campaigns and the media articulate fashion discourses around the Oscars. The power-shift towards television, the emergence of celebrity culture, the post-war reactivation of transatlantic trade, the growth of fashion journalism, and the increasing circulation of designer names in the media, are converging factors leading to the institutionalisation of the red-carpet as a fashion event in its own right.Departing from archival sources, and tracing discourses of fashion, stardom, and celebrity surrounding Hollywood and the Oscars, this fascinating book explains how the red-carpet became a marquee for the endorsement of high-end fashion brands.

 • 237.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Hollywood In and Out: A Look into the Academy Awards Ceremony's Transition from Private Banquet to Public Spectacle2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The Academy Awards ceremony is the foremost reference to Hollywood gatherings. Since its inception, in 1929, the event has shifted format and itinerated in different locations, frequently outside the confinements of Hollywood city. Several of these changes of venue bare a close relation with political decisions, the events’ increasing popularity, and the technological developments that turned the ceremony into a media event. Key to this mediatization of the Oscars is how the ceremony transformed from a private banquet into a public spectacle. This paper looks into such a transition from a private gathering into a public spectacle and the consequent spatial reconfigurations.

  It is necessary to problematize the conceptualization of Hollywood, understanding it as a fluid idea that works both as a geographical space and as well as a community striving for prestige. This paper engages with Michel Foucault’s concept of heterotopia to help elucidate how the U.S. film industry’s appropriation of the notion of Hollywood allowed it to function as an abstract conception for the mediascape instead of anchoring the event to a geographical area. The first Oscars ceremony took place at the Roosevelt Hotel, in Hollywood. By 1930, the Academy Awards moved outside Hollywood, at the Ambassador Hotel’s Cocoanut Grove in Los Angeles. A big leap from private gatherings to public spectacle took place in 1944 when the ceremony changed the format and moved into Grauman’s Chinese Theatre. Historical discourses around the event attribute such shift to a search for austerity during wartime. I argue that rather than lowering the event's profile as a gesture of austerity, the move into movie venues turned the ceremony into a grandiose public spectacle that function as the steppingstone for the media event we see today. By 1947, the Oscars had already moved out of Hollywood. Despite the restless migratory patterns that took the ceremony continued carrying its aura as the quintessential spectacle “live from Hollywood.” It was not until the construction of the Kodak Theatre was completed, in 2002, that the ceremony established in Hollywood for good. 

  This presentation provides a historical overview of the Academy Awards Ceremony from a spatial perspective by looking at the venues in which it was organized, their infrastructure, and the arrangements required as a consequence of technological media shifts and the events’ increasing popularity. 

 • 238.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Introduction: Exploring the Intersection of Fashion, Film, and Media2018In: Networking Knowledge: Journal of the MeCCSA Postgraduate Network, ISSN 1755-9944, Vol. 11, no 1, p. 1-6Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This special issue belongs to a series of activities under the umbrella denomination “Studying and Exploring the Intersections of Fashion, Film, and Media Studies,” created in 2014 by film scholar Anne Bachmann and I. Our goal was to promote an interdisciplinary perspective to the study of fashion, film, and media. This venture was launched with two activities at the 2015 edition of the annual conference of the Society for Cinema and Media Studies, in Montreal. The first activity consisted of a panel featuring the on-going projects of four Ph.D. students working with these combined fields.[1]  The second activity consisted of a workshop, in which presentations opened to discussions addressing how the use of archival material and film fan magazines, combined with film studies’ methodological approach to history, could benefit fashion research.[2] This workshop expanded into a Symposium at Stockholm University featuring established scholars who pioneered research in these fields of studies combined. This special issue of Networking Knowledge seeks to include early career researchers in such conversation, broadening the network of scholars and the combined field of expertise. Since its inception, a historical approach has been encouraged by the founders of this project. Yet, the semiotic roots used for textual analysis of costume design shall not be overlooked. In this sense, this special issue intends to present a panorama of the heterogeneous nature of studies in these interconnected fields.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Newsfilms as Historical Repositories of Fashion and Dress: A Methodological Initiative2021Conference paper (Refereed)
 • 240.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Pedagogies of Perspective: The Challenges and Opportunities of Teaching Moving Images and Gender in a Multicultural Classroom2020Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Master level and optional (Fristående) courses represent a challenge for educators insofar as they gather students from a varied set of disciplines and cultural backgrounds. The challenges range from the students’ home country approach to higher education pedagogy, different disciplinary background, or even different levels of academic accomplishments that go beyond the standardization of academic degrees. Sensitive topics addressed in the humanities, such as questions of gender, sexuality, race, ethnicity, or class, can be particularly challenging when students are encouraged to engage in seminar discussions within a multicultural background. This paper looks at the pedagogic ways in which educators can address these challenges by creating safe environments of discussions that directly engage with the cultural perspective of students while integrating the use of historical sources available in digital archives. The case study is based on a pilot experience conducted during the seminars for the course Moving Images and Gender; a free-standing course in the Film section of the Department of Media Studies. The results of this experience showed that students could attain a degree of distance from the object of study if reflecting upon certain film representations from a historical angle. Allowing the students to present historical examples from their cultures using an analytical/critical perspective helped them reflect upon the discussed topics while developing an emotional distance from the cultural baggage. This approach to seminars reduced the affective response to critical analysis. The students shifted their role from subjects immerse in cultural heritage to cultural mediators, guiding their colleagues into a discovery of cross-cultural perspectives.

 • 241.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Pre-Code Hollywood: The Final Sparks of the Insubordinate Screen2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 242.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  The most famous costume designer: constructing Edith Head’s narrative from school teacher to Hollywood stardust2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Costume designer Edith Head has become a symbol of Hollywood costume designers. With more than 50 years career designing for the big screen,her iconic look has inspired several characters that pay homage to her legacy. Edith Head started her career in 1924 as Howard Greer’s assistant. Without any background in drawing or costume design, Head rapidly ascended to head of the costume department in 1937, when Travis Banton left Paramount and join Howard Greer in his Beverly Hills fashion atelier. Scholars have presented her career as a linear story of costume design success, focusing mostly on her time at Paramount Pictures and basing arguments onHead’s own media declarations. However, Head’s media appearances and the widespread popularity as a public persona demonstrate that a large part of her work for the studio rested on being a promoter by exploiting her role as a mediator of fashion discourses for female audiences. Head used the looks of the stars to educate women into finding “their type” and showed them how to adapt screen looks for real life situations. Storytelling became key to Her media appearances rehashed anecdotes from Hollywood’s golden age, building her own celebrity status through the discursively constructed proximity to Hollywood stars.This paper looks at the media construction of Edith Head as symbol of Hollywood success through her media appearances as costume designer and fashion expert. Drawing from archival holdings at the Margaret Herrick Library of the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences and the Wisconsin Film and Theater Research center, the study focuses on Head’s battle horse anecdotes that filled in interviews, radio segments, books, as well as her work as the Academy Awards fashion consultant. The presentation will demonstrate that Head was a key PR figure for the studio and that this strategy also worked on her favor to perpetuate her position in the job market after the demise of the studio system by means of her own acquired celebrity flare.

 • 243.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  The “Paco Rabanne Myth”: How Archival Research Can Help Us Deconstruct Celebrity Discourses2016Conference paper (Other academic)
 • 244.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  The Struggles of the Remote Scholar: Creating Opportunities for Archival Access Beyond Broad Digitization2021Conference paper (Other academic)
 • 245.
  Castaldo Lunden, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  When Shallowness Enables Depth: The Oscars as a Scenario for Socio-Political Protest2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 246.
  Castaldo Lundén, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  A quién le importan los mejores vestidos? La lista infame de Mr. Blackwell y el lema toda prensa es buena prensa2014Conference paper (Refereed)
 • 247.
  Castaldo Lundén, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Barbarella: 50 Years of Space Age2018Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 248.
  Castaldo Lundén, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Barbarella's wardrobe: Exploring Jacques Fonteray’s intergalactic runway2016In: Film Fashion and Consumption, ISSN 2044-2823, E-ISSN 2044-2831, Vol. 5, no 2, p. 185-211Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Jane Fonda’s intergalactic adventure, Barbarella (Dino De Laurentiis Cinematografica, 1968), looms large in popular culture despite its mild reception in 1968. Disguised under its sartorial splendor, the film’s narrative clearly negotiates social anxieties of the late ‘60s. Similarly, the production design of the film incorporates contemporary elements from art, architecture and fashion. Paco Rabanne is frequently credited as the creator of Fonda’s onscreen parade of highly stylized costumes. Yet, the Spanish designer only created one of her eight outfits. The paper addresses this misconception by exploring how the film’s mise-en-scène captured the contemporary design trends beyond Rabanne’s participation, perpetuating Barbarella as a symbol of its own times.

 • 249.
  Castaldo Lundén, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Branding the Oscarcast: The public relations strategies that established the academy awards ceremony as a media spectacle2023In: Historical Journal of Film, Radio and Television, ISSN 0143-9685, E-ISSN 1465-3451, Vol. 43, no 1, p. 109-127Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Academy Awards ceremony is the most popular award-giving ceremony in media culture. This article explores the efforts for turning the event into a commercially profitable television product by exploring the public relations activities that shaped it during the 1950s. In doing so, these findings debunk the mythologized conception of television’s longstanding interest in broadcasting the event as allegedly colliding with Hollywood’s resistance to entering the new medium. It argues that the Oscarcast emerged from a trial-and-error strategy, consolidating through the professionalization of public relations tactics that included the year-round communication of activities related to the ceremony, the construction of a press pavilion, the exploitation of a fashion angle to attract female audiences, and a subsequent broadening of their audience strategies to expand its appeal to sponsors.

 • 250.
  Castaldo Lundén, Elizabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Comunicación responsable de la violencia de género2016Conference paper (Other academic)
2345678 201 - 250 of 2143
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf