Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 392
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Lindh, Andreas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Social samhörighet: En kvantitativ innehållsanalys av kommentarsfält tillhörande Facebookinlägg med #SD20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det politiska partiet Sverigedemokraterna har fått uppleva stora framgångar med en – under många års tid – växande väljarkår. Partiet utgjorde vid år 2018s riksdagsval tredje största riksdagsparti. Med Elisabeth Noelle-Neumanns tystnadsspiralen och Bruce Bimbers teoretiska samband mellan nätverkskommunikation och populism som teoretisk grund, undersöker rapporten vilka politiska åsikter som människor yttrar i kommentarsfält – tillhörande inlägg med #SD2018 - på Sverigedemokraternas officiella Facebooksida.

  Denna rapport ger svar åt följande fyra frågeställningar: Vilka ämnen kan identifieras hos de analyserade kommentarerna? Vad hyllas respektive kritiseras i kommentarsfälten? Vilka tonlägen förekommer i de analyserade kommentarerna? Vilka egenskaper kännetecknar de som har författat kommentarerna?

  Rapporten undersöker också människors villighet att uttrycka åsikter på sociala medier. Avslutningsvis behandlar rapporten Sverigedemokraternas så kallade nolltolerans, och undersöker hur väl partiet lyckas med att upprätthålla nolltoleransen på Facebooksidans kommentarsfält.

  Kvantitativ innehållsanalys utgör använd metod för detta arbete. Data har samlats in genom kodning av textinnehåll i kommentarer på SDs officiella Facebooksida. Kodning har möjliggjorts genom ett för arbetet framtaget kodschema.

  Resultatet visar att kommentarernas författare inte upplever problem med att yttra sina åsikter i Facebooksidans kommentarsfält. Huvuddelen av Bimbers teoretiska samband stämmer överens med innehållet hos Sverigedemokraternas Facebooksida.

  Rapporten ger endast svar om människors villighet att uttrycka åsikter i Facebookssidans kommentarsfält. Rapporten ger därmed inte svar på huruvida samma människor är villiga att yttra sina åsikter utanför aktuell Facebooksida.

 • 202.
  Lindstam, Martin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Människan 2.02018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som mitt examensarbete har jag valt att skriva ett längre reportage om biohacking. BIohacking är en term som framförallt används för att beskriva teknologi som placeras inuti den mänskliga kroppen. Jag har framförallt valt att fokusera på relationen mellan människa och maskin, och på hur det kommer se ut i framtiden, utifrån dagens mikrochipsteknik. Kommer människan behöva uppgradera sig teknologiskt för att kunna mäta sig med allt mer avancerade robotar?

 • 203.
  Ljungqvist, Henrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Liszke, Ida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  "Jag vill kunna guilty pleasure-lyssna på Kristina från Duvemåla ifred" : En studie om användning och musiklyssningsvanor på Spotify & Facebook2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den snabba och växande utvecklingen inom såväl sociala medier som musikstreamingsajter ger användarna helt nya förutsättningar. Musik som tidigare kan ha varit svår att få tag på har aldrig varit mer lättillgänglig eller billigare. Sociala medier har blivit människans verktyg att smidigt promota sig själv, ett företag eller att enkelt kommunicera med varandra. Dessa i en kombination skapar en process som ska gynna användaren såväl som upphovsmakarna. Denna studie applicerar primärt Uses & Gratifications-teorin som tillvägagångsätt för att förstå användarnas motivering av musikstreamingsajten Spotify i relation till sociala mediejätten Facebook. För att få en djupare förståelse för hur relationen mellan Facebook och Spotify influerar användarnas upplevelse av tjänsterna samt utformar användarnas identitet i relation till musik, gjordes en kvantitativ surveyundersökning i Stockholmsområdet under april månad 2015. Undersökningen resulterade i en rad intressanta inblickar i hur kommunikations- och musikstreamingtjänster idag blivit alltmer sammansvetsade och hur detta bidrar till användarnas aktivitetsmönster såväl som konsumtionsvanor.

 • 204.
  Losey, James
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Surveillance of Communications: A Legitimization Crisis and the Need for Transparency2015In: International Journal of Communication, ISSN 1932-8036, E-ISSN 1932-8036, Vol. 9, p. 3450-3459Article in journal (Refereed)
 • 205.
  Lundberg, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Co-branding på sociala medier: En studie av hur betydelser skapas och förstärks i ett svenskt modevarumärkes visuella marknadsföring2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur företag använder co-branding och sociala medier för att skapa betydelse för sitt varumärke. Detta kommer jag att undersöka utifrån följande huvudfrågeställning:  Vilka betydelser skapas, alternativt förstärks, genom StyleIn AB’s co-brandingsamarbeten på sociala medier? För att göra det tydligare har jag även två mindre frågeställningar att utgå ifrån:  Hur använder StyleIn AB sociala medier som främsta forum för co-branding samarbeten?  Hur skapas och förstärks betydelse i StyleIns inlägg på sociala medier genom cobranding? Den pågående expansionen av sociala medier och den visuella kulturens framväxt är grunden till varför jag valt att skriva denna uppsats. Betydelser, budskap och värderingar kommer till uttryck i visuellt material och sprids enkelt och snabbt via olika sociala medier. Då kanalerna är billiga att använda sig utav är det vanligt för företag att bedriva sin marknadsföring i dessa forum. I denna uppsats har jag valt att titta närmare på hur ett företag använder sociala medier för att sprida både sitt eget och andra varumärkens budskap genom vad man kallar för “co-branding” i sociala medier. Min studie är avgränsad till det svenska modeföretaget StyleIn AB’s sociala kanaler där de ihop med andra företag exponeras i visuella former. Anledningen till att jag valde företaget StyleIn har att göra med att co-branding är en stor och återkommande del av deras marknadsföring på sociala medier. Med anledning till forumet för denna marknadsföring kommer mitt bakgrundskapitel beröra just sociala medier. Eftersom co-branding är en varumärkesbyggande process kommer mitt teoretiska ramverk, inklusive mitt kapitel om tidigare forskning, att beröra olika teorier kring varumärken samt forskning i fenomenet co-branding. Teorier kring sociala mediers nytta för varumärken kommer också presenteras för att kunna besvara hela min frågeställning. Vidare använder jag mig av semiotisk analys som metod för att jag så djupt som möjligt skall kunna förklara de olika betydelserna i de tre inlägg jag använder mig utav. I mitt resultat kommer jag fram till att StyleIn’s co-branding samarbeten på sociala medier är en värdeskapande process som bygger upp StyleIn som varumärke genom att använda sig av betydelser lånade av andra varumärken. Jag kommer fram till att det handlar om värderingar som rör en viss typ av livsstil och utifrån dessa kan man urskilja betydelser och meningar uppkomna ur användandet av andra varumärken ihop med sitt eget på sociala medier.

 • 206.
  Lundberg, Simon
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Som guider till bra musik: En undersökning om musikkritikers bakgrund, förtroende och erfarenhet av musikkritiken2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen fokuserar på vilka som bedriver musikkritik i Sverige idag och hur den ser ut. Uppsatsen bygger på teorier kring att det finns en jämbördig smak bland musikkritiker. Syftet är att undersöka musikkritikers bakgrund för att hitta mönster samt att se hur musikkritiker tänker kring musikrelationer, smak och förtroende.

  Det analyserade materialet består av sex stycken kvalitativa intervjuer med aktiva musikkritiker. De intervjuade kommer från olika medier där musikkritik bedrivs, däribland etermedia, lokal-/kvällstidning, musiktidning samt musikblogg.

  Som teoretisk utgångspunkt ligger Bourdieus fältteorier med fokus på habitus och kapital. Kort sammanfattat hur musikkritiker kan skaffa sig förtroende inför sin publik samt om det finns mönster som kan förklara varför så många musikkritiker tycker likadant. Undersökningen bygger även på hur musikkritiken bedrivs rent plattformmässigt samt relationen mellan musikkritiken och musikbranschen. Som analysverktyg har en tematisk kodning använts som utgår ifrån teoripunkter om bakgrund, socialisering, musikbransch och smak.

  Resultatet visar mest slående en smärre skiftning i hur musikkritiken bedrivs i fråga om att man hellre framhäver bra musik, liknande en musikguide, än att såga den. Analysen visar även på att Bourdieus teorier om kapital är befogade för både förtroende och status när det handlar om både social, akademisk och erfarenhets-bakgrund som blir till ett kulturellt kapital. Detta i samvävnad med att mediet som kritikern jobbar för har så pass tungt förtroende för sin publik, ett ekonomiskt kapital. Det går att hitta mönster i socialisering och arbetsförhållande. Synen på att man hellre guidar lyssnarna bland den mängd musik som kommer ut idag beror till största del på ekonomiska anledningar som platsutrymme, men också den teknologiska framstegen med spellistor via Spotify.

 • 207.
  Lundin, Emanuel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Jag delar ju bara ut brev?: En kvalitativ studie om brevbärare på Postnords uppfattning av företagets varumärke, det interna varumärkesarbetet och sig själva som varumärkesbärare.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att fördjupa kunskaperna kring medarbetarna syn på Postnord som varumärke längst ut i den stora organisationen. För undersökningen valdes att göra en kvalitativ studie genom intervjuer med tre brevbärare, alla verksamma på Postnord. Studien ämnade att undersöka hur dessa medarbetarna ser på Postnord som varumärke, det interna varumärkesarbetet och hur ser de på sig själva i rollen som varumärkesbärare och representanter för företaget. Företaget överlag är en plats alla tre trivs bra på och mellan raderna går att förstå att Postnord är en bra arbetsgivare med intresse för sina anställda, även om det finns många förbättringsområden. Medarbetarna jag samtalat med upplevde inte att det interna varumärkesarbetet är något de riktigt förstår eller känner sig direkt delaktiga i. Det har en ganska liknande syn på Postnord som varumärke, något som tycks vara en konsekvens av dess rika historik och arv som medarbetarna tillsammans som kollektiv verkar förvalta.

 • 208.
  Lundin Osvalds, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Versioner av svenskhet: Från politikerns tal till journalistens kommentar2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker vad de politiska kommentatorer, som medverkar i radioprogrammet Ekot i Almedalen, säger om partiledarnas tal under Almedalen. Med hjälp av metoden idéanalys studeras de bilder om svenska värderingar, immigration och integration som de politiska kommentatorerna sammankopplar till de olika partiledarna. Den här studien ser en förändring i det offentliga samtalet gällande svenska värderingar. Med utgångspunkt i tidigare forskning visar den här studien att det finns en starkare koppling mellan svenska värderingar och immigration, integration och konservatism än mellan svenska värderingar och ett modernt välfärdssamhälle. Därutöver visar resultaten att begreppet utanförskap frekvent förekommer i de olika programavsnitten, vilket belyser en bild av ett ”vi”(den svenska sammanhållningen) och ett ”dem” (utanförskapet) i det offentliga samtalet. Studien finner därmed en tydlig tendens av ett förändrat offentligt samtal gällande svenska värderingar, där dessa sammankopplas med immigration och integration istället för modernitet ett välfärdssamhälle. Slutligen stärker den här studiens resultat tidigare forskning som pekar på den makt som den politiske kommentatorn har i dagens medielandskap, samt i det politiska opinionsskapande och allmänhetens åsiktsbildning.

 • 209.
  Lundmark, Madeleine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Österberg, Sara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  De andra: offer eller hot: En studie om medieporträtteringen av flyktingar våren innan riksdagsvalen 2014 och 2018 i Dagens Nyheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The subject for this thesis stems from the recent world events, were Sweden has received its largest number of refugees and asylum seekers since World War II. At the same time integration policies all over Europe are getting stricter. People are concerned about the increasingly normalizing racist discourse in public debate. A cornerstone in an open and democratic society like Sweden is equal treatment and how we talk about each other effects how we treat each other. Hence great importance lies in the portrayal of all social groups, such as refugees. Using discourse as a unit - both as a theory and a method this thesis examine and analyze how refugees are represented in the Swedish newspaper Dagens Nyheter (DN). The thesis focuses on eight articles from the time period between January-April before the parliamentary elections in September 2014 and 2018.

  Questions were asked about how refugees are portrayed in DN and what differences and similarities could be identified between the time periods. With the help from theories concerning representation and agenda-setting the empirical analysis indicate similarities between the time periods regarding the representation of refugees. Differences was found in the portrayal of people from different places and how they were put in contradiction to each other. To deepen the analysis of the empirical material and to understand the textual discourses in the articles the thesis uses previous research, both international and national concerning the coverage of refugees.

 • 210.
  Längberg, Beatrice
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Döden på rättspsyk2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En snabb googling på ordet ”rättspsykiatri” ger ett flertal träffar vad gäller nyhetsartiklar. Många handlar om den 29-åring som nu åtalas för mordet på en jämnårig trebarnsmamma i Lycksele tidigare i år. 29-åringen misstänks vara allvarligt psykiskt sjuk och ska snart genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning. Några andra artiklar handlar om en 35-årig man som misstänks för att ha mördat sin bror strax efter att han skrevs ut från en rättspsykiatrisk mottagning i landet.

  Fram tills att jag började gräva i ämnet för lite drygt tre månader sedan tillhörde jag den skaran som trodde att rättspsyk kryllade av sådana kallblodiga mördare och andra grova brottslingar dömda för de mest fasansfulla brotten. Visserligen hade jag följt Quick-debatten och hållit mig uppdaterad med de senaste rapporteringarna på området från DN:s kriminalreporter Stefan Lisinski när jag gjorde min praktik där i höstas men blev ändå rätt snopen när jag under mitt researcharbete hittade statistik över de vanligaste brotten bland rättspsykiatriska patienter. ”Brott mot person” det vill säga misshandel inklusive våld mot tjänsteman är det i särklass vanligaste brottet både bland män och kvinnor som vårdas på rättspsyk. Många av patienterna har dessutom en historia av psykiska problem och ofta även ett parallellt missbruk av alkohol och ibland narkotika.

  I Sveriges Radios reportageprogram Tendens kunde vi i april i år följa Niklas som för sju år sedan, hög på amfetamin, slog ner en man med ett järnrör. Läkarna är ännu oense om huruvida Niklas är paranoid schizofren eller om det rörde sig om en drogutlöst psykos så Niklas förblir inlåst. Jag efterlyser fler nyanserade reportage och nyhetsartiklar likt Tendens reportageserie om Niklas. Det är mot den bakgrunden som jag har bedrivit mitt researcharbete. Mitt syfte är att visa en annan bild av de patienter som vårdas inom rättspsykiatrin och har valt att fokusera på självmord inom denna patientgrupp.

  Under de senaste tre åren har sammanlagt 21 patienter som vårdats inom den rättspsykiatriska öppen- och slutenvården i Sverige tagit sina liv. Sett till det totala antalet personer som tar sitt liv i Sverige varje år är det inte ett stort antal, men samtidigt är att ett av huvudsyftena med lagen om rättspsykiatrisk vård att just skydda den psykiskt sjuke från att skada sig själv och andra. Trots det dör alltså flera av dessa patienter på grund av självmord varje år. 

 • 211.
  Lärkmo, Alexander
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Kära Köttbit, hoppas du förstår: En narrativ analys av Coops gröna reklamfilmer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During a long period of time, mankind as we know it, has progressed in remarkable ways. We leap from one era to another, whilst becoming smarter and more capable. Although one could argue for the superiority of man, we have now reached a time where our skilfulness is beginning to backfire. As the desire for production and consumption is growing, the environmental impacts increase. Climate change has in many ways become the product of modernity. However, these relatively new circumstances are met with more and more awareness. One example is how Swedish grocery stores, in this case COOP, have expanded their range of vegetarian foods. They claim to take responsibility for the planet and for a greener future. In the last two years, they have released two rather noteworthy commercials, with the aim of reducing meat-eating. By applying a narrative and semiotic analysis, and by using Becks theories on reflexive modernization as framework, this essay has studied these commercials in order to understand how they communicate their plant based alternatives in relation to a changing society. The results showed that both commercials portray a growing concern for the planet and the prevailing change of its climate. To prevent these conditions from accelerating, they suggest less meat on the plate. Likewise, semiotic tools, like falling trees or flooding cities, are used to enhance the significance of the narrative. In conclusion, both commercials show to be in line with Becks observations of the modernized world – an acknowledgement of its detrimental character. Additively, they function as a means of addressing the issues of modernity and meat-eating in particular.

 • 212.
  Magnfors, Moa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  I Love You in the Most Heterosexual Way: En komparativ analys av homosocialitet och framställningen av samkönad vänskap i Entourage och GIRLS2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien jämför tv-serierna Girls och Entourage utifrån homosocialitet och samkönad vänskap, det vill säga bromance och womance som det i studien refereras till. Syftet var att undersöka om framställningen av homosocialitet och homosociala band såg olika ut, samt om detta stämde överens med tidigare studier och generella uppfattningar av homosocialitet i såväl mellanmänskliga relationer som i populärkulturen. Homosocialitet beskrivs som prefererade och uppskattade vänskapsrelationer mellan personer av samma kön. Homosocialitet och homosociala normer ligger därför till grund för könssegregering och exkluderandet av kvinnor genom att män tenderar att intressera sig för, välja och bekräfta andra män. Ju starkare homosociala band mellan män desto starkare är deras traditionella genusordning, tvärtom är kvinnans traditionella genusordning starkare om hennes homosociala band är svaga. Studien undersöker homosocialitet i Entourage och Girls, två serier med varsin samkönad vänskapsgrupp. I analysen har säsong ett analyserats och två representativa scener ur vardera serie har valts ut för en närmare narrativ innehållsanalys. Studien visade att homosocialiteten och de homosociala banden i Girls var betydligt starkare än hur kvinnlig homosocialitet tenderar att porträtteras i populärkultur. Även i Entourage var homosocialiteten stark och vänskapen målades upp som tilldragande men med hierarkiska inslag. Det var en tydlig hegemonisk maskulinitetsordning och en hierarki inom gruppen som aldrig problematiseras under den säsong som studerats.

 • 213.
  Maiorella, Anthony
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Nelson, Tom
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Blockchain - Decentraliserad immaterialrätt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine how blockchain technology can be used to represent and transfer assets without the need for a third party. Assets are defined as intellectual property (IP). Current research on different IPs and the blockchain are based off of theory, rather than practical application. Which is why we sought to interview experts working with blockchain technology, to learn how the application of blockchain is used today. We interviewed three experts, two of them currently working with blockchain technology and IPs and one expert working with copyright and infringement questions online. The basis of questions for our interviews were based on previous works on blockchain by Tapscott & Tapscott (2016) and Melanie Swan (2015). They claim that blockchain is about to change the internet to be based on value instead of information. In addition, that we are facing the next paradigm shift in how blockchain technology can be applied as an economic overlayer in a majority of decentralized transactions. Our results were then analyzed using theories from Kitchin & Dodge (2011) who claim that we codify our environment which creates a specific space called Code/Space. Meaning that a room changes when code and space are in a dyadic relationship. We also applied theories from Lessig (2006), who claims that Code is Law, the active regulator online. Lessig (2006) refers to the idea of how code can be used to either substitute or replace traditional legislation. Our results show that the blockchain can be used to represent all types of assets. However, blockchain will not supply any means to stop illegal filesharing or counterfeiting of goods. The blockchain is a powerful tool for any creator to prove copyright ownership using a protocol called Proof of Existence. This protocol creates a hash of any file with a timestamp and stores the information on the blockchain. Proof of Existence can therefore be used in multiple legal settings to assist current legislation in proving ownership of any work. Many of the potential usages, regarding blockchain technology and assets, from Tapscott & Tapscott (2016) and Swan (2015) are not yet in use. Our experts are not sure how blockchain technology will be applied in the future. They are however, optimistic and confident that the blockchain will have a big impact on our society.

 • 214.
  Males, Anja
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  "Tinder" transforming dating culture forever: En kvalitativ studie om motiven till användandet av applikationen Tinder2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar utreda människors motiv samt behov de vill uppfylla genom användandet av applikationen Tinder. Varför har en applikation som har i syfte att underlätta dejting blivit så populär på senare år och varför måste dejting underlättas? För att utreda detta fenomen så har tio kvalitativa semi- strukturerade intervjuer utförts i hopp om att förstå med vilka motiv människor vänder sig till denna applikation, samt hur dessa är kopplade till användarens behov. Studien utgår från Uses and Gratifications Theory samt den reviderade versionen av teorin Uses & Grats 2.0, vilka hävdar att det är ett samband mellan motiv och tillfredsställelse vilket är det som leder människor till att selektivt välja medier för att uppfylla behov. Det primära behovet användare i denna studie vill tillfredsställa genom applikationen är “att träffa nya människor”. Detta behov kan sedan delas in i två behov, Förhållande och sex. “Anonymitet”, “effektivitet” och “kvantitet” var de tre motiven till varför användarna vände sig till just Tinder för att tillfredsställa behovet ”träffa nya människor”.

 • 215.
  Marklund, Max
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Snöbohm, Joel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Delningsekonomins baksida: En berättelse om exploatering och osäkerhet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 216.
  Melián, Virginia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics, Institute of Latin American Studies.
  Negociando el disenso verde: Prácticas mediáticas, movilizacióny visibilidad 2052016In: Pensamiento social sueco sobre América Latina / [ed] Maria-Therese Gustafsson, Fredrik Uggla, Buenos Aires: CLACSO , 2016, p. 205-235Chapter in book (Other academic)
 • 217.
  Micic, Zorana
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Female Interactions on Film - Beyond the Bechdel test: A quantitative content analysis of same-sex-interactions of top 20 box office films2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to research how much women interact with each other on screen and what type of interactions occur. The Bechdel Test criticises the lack of female interactions and the content of those discussions. This thesis asks how much women interact with women in film compared to how much men interact with men. It’s an aspect of female representation in film that has previously not been researched.  The study also takes a closer look at female interactions and asks in what context women are placed when they interact with each other.

  The study explores the global top 20 box office films and focuses on investigating same-sex interactions in order to see the prevalence of female-to-female interactions (FI) compared to male-to-male interactions (MI). This study applies a quantitative research method on the 20 highest grossing films at the worldwide box office of all time.

  Findings of the study show that film portrays men interacting with men to a substantially higher extent than women interacting with women. Women are often presented in family situations and rarely are they seen interacting with female work colleagues.

  The paper proposes a gender equality test, the (im)balance test to understand the relationship between FI and MI, and encourages the test to be applied to films in order to measure their gender balance.

 • 218.
  Mindelöf, Vendela
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Kommunikationsstrategier för personlig marknadsföring på Instagram: En studie av Instagramfenomenet @yoga_girl2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är baserad på mitt intresse för Sociala medier och dess multipla funktion i dagens samhälle. Kommunikation, information och reklam sprids snabbt i de digitala kanalerna och används idag inte bara för privat bruk utan utgör även en ansenlig grund för marknadskommunikation. Kanalerna är därför idag en billig väg att driva marknadsföring via, både för privatpersoner och företag. Jag har i denna uppsats valt att titta närmare på hur man via en av dessa sociala medie-kanaler kan driva en framgångsrik personlig marknadsföring. Studien är avgränsad till att undersöka ett Instagramkonto, nämligen yoga_girl som idag är ett av Sveriges största Instagramkonton med 1,4 miljoner följare. Jag undersöker i uppsatsen olika bilder från Instagramkontot yoga_girl och utför utifrån materialet en kvantitativ analys tillsammans med en kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa analysen behandlar trender i det publicerade bildmaterialet medan den kvalitativa innehållsanalysen utförs genom en semiotisk bildanalys för att på bästa sätt besvara min frågeställning. Uppsatsen utgår från det teoretiska ramverket som i huvudsak behandlar vetenskapliga artiklar och forskningslitteratur om sociala medier, personal branding, marknadsföring, äkthet och identitet. Resultatet påvisar en allmän trend i yoga_girls bildpublicering där hon använder sig av olika bildmiljöer och interaktionspersoner som skapar och driver fram både inspiration, motivation och identifikation för de personer som följer kontot. Dessa olika komponenter verkar vara det som driver yoga_girls framgångsrika personliga marknadsföring via onlinekommunikation på Instagram.

 • 219.
  Mirabella, Marita
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Heavy Metal and Globalization: Reception study on the Metal community in the Global South2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Heavy Metal is a peculiar music genre, made by fans for fans, which spread throughout the entire planet and became, over its five decades of existence, a global community as well. These aspects of Heavy Metal make it a very interesting phenomenon to study. Heavy Metal has previously been researched with a micro outlook on its local connotations in several different Global South countries, analyzing one at a time. As far as the whole Global Metal community is concerned, to this day, there seems to be no literature that is based on the Global South perspective, but only on the Western one. As it has not been attempted to study Global Metal with a macro outlook and to take a broader perspective on it, this research employs a larger view on the Global South’s point of view on Metal culture. Therefore this study aims at giving possible explanations about the reasons behind Heavy Metal worldwide spread.

  Results will show how further Heavy Metal reception studies on Global South metalheads should be approached through the lens of the Cosmopolitan paradigm; how the metalheads of the sample tend to indicate Death Metal as the most spread sub-genre and to describe themselves as open minded and tolerant. This research helps showing a slight tendency of metalheads to consider themselves part of a Global community, which is defined more like a family, underlining their inclination towards cosmopolitanism. Finally it will show how there should be a broader study on the sense making of well-known songs to determine whether or not there is a certain degree of similar interpretation across different cultures.

 • 220.
  Mitrovich, Arandjel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK. ----.
  TransReality: en kvalitativ studie om representationer av unga transpersoner i Ryssland och USA2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur unga transpersoner representeras i media, närmare bestämt inom genren reality tv. De två program som valts för ändamålet är amerikanska I am Jazz och ryska TransReality, där den första fokuserar på 15-åriga Jazz Jennings liv medan den andra följer ett antal unga transpersoners vardag. Valet av program bygger på att de båda släpptes under det gångna året, att samtliga huvudpersoner är ungdomar och att de har sitt ursprung i två vitt skilda kulturella kontext. Syftet är att granska hur serierna representerar transpersoner utifrån frågor som biologiskt kön, genus och könsidentitet. Frågeställningarna rör ungdomarnas sociala relationer och samhället, vad det är som serierna problematiserar och hur programmets utformning bidrar till att berätta deras historier.

  Inledningsvis förklaras olika definitioner av kön, samt genus och könsidentitet. För att närma mig materialet har jag valt teorier utifrån programmens utformning såväl som innehåll. Teorierna omfattar reality tv, stereotypier, Judith Butlers idéer om genus i kombination med transgender studier och transfeminism. De senare två är relativt nya akademiska ämnen/teorier i Sverige, men välbehövliga sådana då de tar transpersoners liv och erfarenheter på allvar. Studierna jag tagit del av inom tidigare forskning visar på att transpersoner ofta förbises även i queerteoretiska sammanhang.

  Feminismen har även inkorporerats i metodologin, för att bättre belysa det som studien avser att undersöka. Norman Faircloughs kritiska diskursanalys med sin politiska betoning utgör stommen för det analytiska arbetet. Detta har applicerats på tre avsnitt av varje program: det första, mittersta och sista. Genom att analysera dessa framkommer att bakom den överlag positiva framställningen av de unga transpersonerna i TransReality ligger konservativa värderingar om kön, genus och könsidentitet. I am Jazz är mer progressiv, men även den visar ibland på liknande tendenser som TransReality. De sociala relationerna är det som problematiseras, istället för de unga transpersonerna själva. Reality tv ger prov på att den vuxit till sig som genre i att den med dokumentär ambition berättar de unga transpersonernas historier. Denna autenticitet kan vara av vikt för samhällets förståelse av transpersoner. 

 • 221.
  Moring, Tom
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Mykkänen, Juri
  Aktivoivaa tietoa? Vaalikoneen suomalaisessa julkisuudessa2012In: Julkisuus ja demokratia [Publicity and democracy] / [ed] Kari Karppinen, Janne Matikainen, Tampere: Vastapaino, 2012, p. 161-180Chapter in book (Other academic)
 • 222.
  Mossige-Norheim, Thea
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Långshyttefallet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den 17 juni 2016 lämnar 61-åriga Madeleine Delbom sin lägenhet i Borlänge. Hon har blivit bjuden på en grillkväll av några yngre personer som hon har börjat umgås med. Dagen efter, den 18:e juni, är det bestämt att Madeleine Delbom ska åka till Ikea med sin före detta man. Men nu svarar hon inte i telefonen. Den 2 juli hittas Madeleine Delbom död i en nedlagd gruva utanför Långshyttan, Hedemora. Grillkvällen som hon blivit inbjuden till, var egentligen en fälla. 

  Den 16 november 2016 åtalas 11 personer för inblandning i mordet. Sex av dem döms senare till mord alternativt medhjälp till mord. Att så många gärningspersoner, helt utanför kriminella kretsar, döms för inblandning i ett mord är mycket ovanligt både i och utanför Sverige.

  “Ett ohyggligt brott har begåtts och flera personer påstås ha då hjälpt till eller underlåtit att anmäla brottet innan det var för sent. Det får sägas vara något ovanligt att så många personer åtalas för synnerligen grova brott, utan att de åtalade har några riktiga kopplingar till grov organiserad brottslighet eller i vissa fall inte ens dömts tidigare (...) Madeleine Delbom har lurats in i en dödlig fälla av personer hon haft anledning att lita på.”, skriver Falu tingsrätt i sin dom från den 10 februari 2017.

  Syftet med den här radiodokumentären är att presentera fakta om fallet som aldrig tidigare lyfts fram, och att söka förståelse. Hur kan vi förstå att ett kompisgäng genomför ett så här grovt brott? Att ingen backar? Vad hände egentligen den 17:e juni 2016 när Madeleine Delbom trodde att hon blev bjuden på en grillkväll? Jag vill också belysa Madeleine Delboms bakgrund, som kantats av strider om att få vara sig själv. Hade hon hamnat i ett vattenfyllt gruvhål om hon inte var den hon var?

 • 223.
  Mtei, Rose
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  A comparison of the Mail & Guardian and the Guardian coverage of the 2014 Ebola outbreak2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The 2014 Ebola Outbreak which is still ongoing in Sierra Leone and Guinea, in West Africa, have caught the attention of media globally. By exploring the coverage of the outbreak within the concept of global crisis reporting and global journalism as news style, this study compares two newspapers, one based in South Africa (The Mail & Guardian) and the other one from the United Kingdom (The Guardian). How we define ’global crisis’ from different media systems that cut cross, these two media motivate the study to dig in to explore similarities and differences in the Ebola news coverage from Cottle’s and Berglez’s point of views. A content analysis was used to analyze news story articles (text) published in both newspapers. A census selection of 72 articles from both “Mail & Guardian” and “the Guardian” digital newspapers was applied. The selection of articles was based on the news stories article published within the two months (July and August 2014). The time frame used was a critical moment for the outbreak since it had started expanding to other countries. Through the analysis, both notions of global crisis and global journalism as news style has been identified in the 2014 Ebola coverage. 

 • 224.
  Muntean, Natalia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Intimacy and distance in the age of technology: How technology and digital media platforms help couples in long-distance relationships create and nurture intimacy2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study looks into the intricacies of long-distance romantic relationships and the ways in which intimacy is created and nurtured with the help of technology and digital media platforms. It uses a methodological triangulation, combining quantitative content analysis with qualitative interviews, as tools to investigate the doings of couples who find themselves geographically challenged. The results point out to the fact that people adapt to these  circumstances and use technology as a third player of the relationship, creating and maintaining intimacy mainly through conversations and stepping away from the physical side of a romantic relationship.  

 • 225.
  Munter, Judit
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Naturen, hållbarheten och människan: En diskursanalys av Stockholms stads miljöprogram2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks Stockholms stads miljökommunikation. Undersökningen är uppdelad i tre huvudsakliga delområden, människan, natur och hållbarhet. Studien undersöker hur dessa konstrueras och kommuniceras i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Metoden som använts för att analysera materialet är diskursanalys. Det teoretiska ramverket består av teorier kring mediers makt, konstruktionen av naturen och hållbarhet. Det empiriska materialet utgörs av Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Studien är avgränsad genom att brödtexten analyserats medan bilder och punktlisor uteslutits. Resultatet visar att naturen tillskrivs en stor betydelse och har ett ekonomiskt värde. En romantiserad bild ges av naturen, som en plats för återhämtning, hämta kraft ur och rekreation. Hållbarhet beskrivs som något som görs för människan snarare än för naturen. Människan tillskrivs en passiv roll, medan staden beskrivs som en aktiv beskyddare.

 • 226.
  Möller, John
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Medierad narkotikahandel på internets skuggsida: En fallstudie kring svenska säljares erfarenheter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöks huruvida en grupp narkotikasäljare på den svenska hemsidan Flugsvamp drivs av andra motivationer än ett grundläggande vinstintresse. Sidan bygger på de teknologiska verktyg som utvecklades av den libertarianskt inspirerade Cypherpunkrörelsens arbete med stark kryptografi i slutet av 1990-talet. Dessa verktyg skyddar både brottslingar och frihetskämpar, men har främst associerats med de som använder anonymiteten i kriminella syften och således har verktygen fått ett dåligt rykte som riskerar äventyra kryptografins framtid. Genom semistrukturerade onlineintervjuer med fem säljare av skiftande karaktär samlade jag information gällande deras upplevelse av sidan, relationerna till kunder och administratörer, hur de rent moraliskt rationaliserade sin verksamhet och vilken påverkan de såg sig ha på samhället och kryptografin.

  En bild framträdde där majoriteten av säljarna uppvisade ansvarskänsla och eftertänksamhet genom att agera med transparens och professionalitet. Genom att utkonkurrera oärliga aktörer och med ett nära kollegialt samarbete med varandra använde dessa säljare sin roll för att utmana den traditionella majoritetsinställningen till narkotika och visa hur den ansvarsfulla digitala försäljningen i längden kan vara samhällsförändrande. En minoritet uppgav att de endast använde sidan för att tjäna extrapengar och egentligen tyckte att det var en rimlig idé för staten att förbjuda de kryptoanarkistiska verktygen då de främst anses användas i kriminella syften. Studien når fram till slutsatserna att samhället som helhet tjänar på att det narkotikarelaterade våldet försvinner från gatorna, visar på hur en inkonsekvent och konservativ lagstiftning gör sig mottaglig för starka motargument samt understryker att den framtida digitala mänskligheten kommer ha en betydande användning för de kryptoanarkistiska verktygen.

 • 227.
  Nerby, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Att resa med Instagram: En bildsemiotisk analys av svenskars semesterbilder på Instagram2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats avhandlar hur Impression Management formas och används på

  det sociala mediet Instagram, genom att titta på reserelaterade bilder. Syftet är att

  klargöra huruvida Impression Management är synligt i bilderna med frågeställningar som

  relaterar till detta och studiens metodologiska aspekter; fokus kommer således även att

  ligga på hur bilderna kan tolkas utifrån denotativa och konnotativa perspektiv. Till grund

  för undersökningen används Erving Goffmans teorier om jaget, fasader och Impression

  Management. Den aktuella vetenskapliga metod som kommer användas i studien är

  kvalitativ innehållsanalys med fokus på bildsemiotik, baserat på bildmaterial inhämtat

  från Instagram och hashtaggen #solresor. Nya sätt att interagera med varandra, genom

  sociala medier har skapat nya förutsättningar för representationen av jaget och

  Impression Management. Vilket fortsättningsvis även lägger fokus på hur fasader

  används i relationer och interaktioner online. Studiens resultat visar på tydliga mönster

  gällande Impression Management; en tendens att uppvisa lyx och vällevnad är tydligt i

  bilderna.

 • 228.
  Nicolau, Sandira
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Ågren, Frida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  OPERATION ÄLSKA : En kvalitativ studie om hur ett ciderföretag bäst kommunicerar sitt varumärke2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens medielandskap har inneburit en förändring i kommunikationen mellan konsument och företag. Denna kommunikation tar sin form på sociala medier där företag har möjligheten att etablera ett starkt varumärke genom direktkontakt med konsumenterna. Men sociala mediers potential är också ekvivalent med utmaningen att utnyttja det effektivt. En bransch som möter fler hinder än andra är alkoholbranschen, som regleras av alkohollagens bestämmelser för hur marknadsföringen får gå till. Vi anser det därför vara spännande och intressant att undersöka hur marknadskommunikationen på sociala medier ser ut för ett nyetablerat företag inom alkoholbranschen. Syftet med denna studie är att undersöka hur ciderföretaget The Swedish Cider Company (TSCC) kommunicerar varumärket älska på sociala medier.  Vi ämnar beskriva och problematisera deras varumärkeskommunikation genom att ställa frågorna 1) Vad består älskas kommunikation av i sociala medier? 2) Kan älskas kommunikation i sociala medier kopplas till deras varumärke? Hur upplevs deras kärnvärden av målgruppen?

  Utifrån dessa frågeställningar kommer en rekommendation att ges för det framtida kommunikationsarbetet. För att kunna besvara vår frågeställning har vi utfört informantintervjuer med företaget, fokusgrupper som bestått av älskas målgrupp samt en innehållsanalys som grundats på semiotiska- och textanalytiska modeller.

  Resultatet av denna undersökning visar att älskas kommunikation består av inspirationsbilder, miljöbilder, vardagsbetraktelser samt produktinformation. Ur ett visuellt perspektiv är bilderna kreativa och tilltalande men överlag anser vi att kommunikationen och utformningen av inläggen har flera förbättringsmöjligheter. Genom att analysera resultatet från våra tre fokusgruppsintervjuer, bestående av älskas potentiella målgrupp, kan vi bekräfta att älskas kommunikation i sociala medier har en nära förbindelse med deras kärnvärden.

 • 229.
  Nilsson, Emma
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Därför vill vi dela vår måltid med främlingar: En kvalitativ studie om motiven bakom användandet av appen AirDine2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ur insikten om att vår tids konsumtion inte längre kan ses på som globalt hållbar har det, parallellt med den digitala utvecklingen, vuxit fram en ny typ av marknad och modell som kommit att gå under beteckningen delningsekonomi. Ekonomin har kommit att baseras på en organiserad delning personer sinsemellan och har gett upphov till en omdefiniering av rådande konsumtionsvanor. Till exempel hur vi delar och konsumerar mat. Denna studie har därför som syfte att undersöka vilka nyckelfaktorer som är bidragande till att personer väljer att bli aktiva användare av tjänsten AirDine. En tjänst som tillåter användare att bjuda hem både kända och okända människor på mat i sitt eget hem. Studien baserar sig på teorier om delningsekonomins bakomliggande drivkrafter, de sociala aspekterna av att dela, måltidens symbolik och inverkan samt tidigare motivationsstudier inom just delningsekonomitjänster.

  Studiens metodologiska ansats är kvalitativ och baserar sig på semi-strukturerade intervjuer.

  Resultatet visar att drivkrafterna bakom ett deltagande i tjänsten kan identifieras till fyra olika motiv. Sociala, ideologiska, ekonomiska och nöjesrelaterade. Slutsatserna som dras är att det ofta inte är själva måltiden i sig som användarna i första hand söker sig till när de väljer att bli en användare av tjänsten AirDine, utan snarare de sociala aspekterna som tjänsten förväntas medföra. Motiven är också starkt knutna till tron om att mat är en naturlig väg till både sociala och ideologiska värden, och det finns därför grund att tro att mat förenar, skapar gemenskap och skulle kunna bana väg till värden och moraliska grundläggande principer, positiva för samhället i stort.

 • 230.
  Nilsson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  An Ethics of (Not) Showing: Citizen Witnessing, Journalism and Visualizations of a Terror Attack2019In: Journalism Practice, ISSN 1751-2786, E-ISSN 1751-2794Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores how news organizations visualize crises in a digital media ecology shaped by citizen witnessing and widespread image circulation on social media. Empirically, the paper draws on the events of 7 April 2017 in Stockholm when a hijacked truck plowed into crowds, killing five and injuring several others. The study is informed by theoretical perspectives and research on citizen photojournalism and witnessing, and examines the function of visual citizen contributions, degrees of explicitness in visual coverage and the impact of proximity on visualizations of crises. Qualitative analyses of visual content and text in digital and print editions of four Swedish newspapers showed both enhancing and featured positioning of visual eyewitness contributions from the public, few examples of explicit imagery, and journalistic commentary foregrounding ethical dimensions of showing and seeing. Based on the findings, the author considers journalism’s civic response as a strategy for staking a claim to credibility and ethics at a moment when the journalistic gatekeeping position is called into question.

 • 231.
  Nilsson, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Samtidigt i Hofors- en stereotyp bild av livet på landsbygden: En kvalitativ studie av dokumentärserien "Samtidigt i Hofors"2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien har syftat till att undersöka hur representationen av människor och landsbygd ser ut i dokumentärserien ”Samtidigt i Hofors” som sändes i SVT1 under år 2017. Serien handlar om och utspelar sig i trakterna kring den lilla bruksorten Hofors. Tittarna får stifta bekantskap med en mängd olika personer under seriens gång. I den här undersökningen ligger dock fokus på representationerna av fyra av de medverkande, Katarina, Hårdrocks-Micke, Spar-Arne och John. Vad gäller de medverkande personerna har jag utgått från teorier som rör identitet och representation. Även Hofors som plats har utgjort en del av studien, och där har teorier om intern orientalism och banal nationalism haft en central roll. De metodologiska utgångspunkterna härstammar från semiotiken och analysen har utförts med hjälp av semiotiska begrepp. Resultatet av studien visar på ännu en TV-produktion som beskriver landsbygden och människorna som bor där utifrån stereotypa mönster. Människorna tenderar att ha en stark gemenskap, vara traditionsenliga och lite annorlunda. Platsen Hofors gestaltas å ena sidan som en svensk grönskade idyll å andra sidan som en grå glesbygd. Hofors och de medverkande personerna framställs således som allt som inte staden är. 

 • 232.
  Nino Cortés, Daniel M.
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Oscarsson, Carolina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Den försvunna vaginan: Fetischer och gestaltning i transsexuell amatörinternetpornografi2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur transsexuella individer gestaltas på den amatörinternetpornaografiska webbsidan XVIDEOS - den största internetpornografiska webbsidan. Vi har tittat på hur XVIDEOS som webbsida är med i denna gestaltning och process och hur XVIDEOS och dess innehåll återger en bild av vad den transsexuella kroppen - och sexualiteten förväntas vara. Det effektivaste sättet att föra denna undersökning på, är i vårt fall att analysera mainstream amatörinternetpornografi med transsexuell amatörinternetpornografi på XVIDEOS genom vår valda sökprocess. Vi tittar på det här framförallt i filmsekvenser som hittas på webbsidan, men också i hur webbsidan i sig kategoriserar och bidrar till konstruktionen. Vi ämnar inte att stämpla vad som är korrekt eller inte, utan snarare att analysera material för att ge klarhet i ämnet. Vi är inte heller intresserade av attraktionen och kroppen hos tittaren, utan av gestaltningen och representationen som webbsidan återger. För att ta oss an denna undersökning har vi valt att basera den på teorier inom fyra områden: pornografin som genre, genus, webb-användande och fetischisering. Dessa områden kan tillsammans ge klarhet i hur användningen, konstruktionen och representationen sker inom amatörinternetpornografin på XVIDEOS, och framför allt hur transsexuella individer, transsexualitet och den transsexuella kroppen förhålls till detta. Genom en kvalitativ innehållsanalys av två av de populäraste filmsekvenserna i valda kategorier, den 28 april 2015 kl.16:25, har vi genom en retorisk analys med ett narrativt perspektiv observerat hur händelser och karaktärer figurerat, samt vilken roll miljön och fetischiseringen har spelat. Det vi kan se i vårt empiriska material hämtat under kategorin “Best videos” är att det är heterosexuellt och filmsekvenserna är centrerade runt storleken av det manliga könsorganet. Den amatörmässiga kamerahållningen och estetiken i filmsekvenserna spelar i båda fallen en avgörande roll i berättelsen. I filmsekvenserna som hämtats till denna studie från taggen “Transsexual” ser vi att de transsexuella individerna står i fokus. I båda fallen rör det sig om en interaktion mellan män och (trans)kvinnor. Vi ser dessutom att det i båda fall gäller produktionspornografiska filmsekvenser. Här står den kvinnliga kroppen i fokus tillsammans med det manliga könsorganet, men aldrig mannens kropp. I många fall står även penisen i fokus, när de transsexuella kvinnorna filmas.

 • 233.
  Norberg, Agnes
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  En brännhet nyhet: En kvalitativ studie om uppkomsten av krisen i och med H&M:s textilbränning 20172018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka den kris som uppstod kring H&M:s textilförbränning 2017 genom att analysera medierapporteringen samt en intervju ur Uppdrag granskning. Uppsatsens problemställningar har undersökt hur denna kris uppkom samt vilka faktorer som låg till grund för denna. Den teoretiska tyngdpunkten är issues och issues management, hållbar kommunikation, förväntningssamhället (Nextopia) samt agenda setting.

  I resultatet presenteras en analys av den kodade medierapporteringen och intervjun utifrån en tematisk samt diskursanalytisk metod där materialet har tematiserats till att kretsa kring miljö, etik och ansvar samt källhantering. Miljöaspekten är inriktad mot konsekvenser av textilproduktion och etik och moral har visat sig vara en betydelsefull faktor för krisskadandet. Gemensamt för samtliga artiklar är att de är någorlunda presenterar en samstämmig bild av H&M:s textilbränning och att detta var en bidragande faktor till krisen.

  Slutligen visar uppsatsen på att vi har en rad förväntningar på media samtidigt som vi har förväntningar på H&M som företag, vilket tillsammans bidrar till krisskapandet. Mediernas uppbyggnad och syfte påverkar även att rapporteringen inte alltid är rationell. Det kan även vara problematiskt att förutspå hur förtroendekapital som skapas via PR-aktiviteter kan komma att tolkas i en framtida kontext. Agenda setting är ytterligare en bidragande orsak till krisskapandet och varför vissa händelser hamnar på mediernas agenda. Gränsen mellan hållbar och ohållbar kommunikation är inte alltid helt spikrak och genuint hållbar kommunikation kan endast legitimeras av organisationer med hållbara strategier och affärsmodeller. 

 • 234.
  Nordbeck, Anna Nordbeck
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Konst: En artikelserie för tidskriften RUM, om relationen mellan konst och arkitektur2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion till artikelserien:

  Arkitekturen tillhör historiskt en av de stora konstarterna, men håller det här på att förändras? Förr räknades en fastighet ge vinst på 50, eller kanske 100, års sikt – i dag är byggbranschen otåligare. Allt mer byggs för att krängas direkt, och det påverkar arkitektgebitet. Byggherrarna har börjat inkräkta i den kreativa processen, med efterfrågan på att bygga ekonomiskt, sälja snabbt och tjäna mycket. Samtidigt ropar man från arkitekthåll efter mer konstnärlighet. Gör de ökade kraven på effektivitet att arkitekturen faktiskt håller på att likriktas? Urvattnas den artistiska ådran till förmån för ekonomi? I det här numret söker sig RUM till målarnas, skulptörernas och musikernas värld, för att se vad relationen mellan konst och arkitektur kan lära oss.

 • 235.
  Norsander, Christoffer
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Landgren, Wilmer
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Supporterkultur i kvällspressen: En studie om representationen av Stockholms fotbollssupportrar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our aim with this study is to examine Swedish tabloid press and how football supporters of the Stockholm teams; Hammarby, AIK and Djurgården are represented. The method used in the study is Critical Discourse Analysis (CDA); Van Dijks model of micro and macro analysis. We have analyzed three different events for the three teams searching for how the textual language represents the team’s supporters and trying to find patterns for supporters in Stockholm. The result shows similarities between the tabloids using textual language dramatizing the supporters and the events due to theories explained in the essay. 

 • 236. Nygren, Gunnar
  et al.
  Widholm, Andreas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Changing Norms Concerning Verification2018In: Trust in Media and Journalism: Empirical Perspectives on Ethics, Norms, Impacts and Populism in Europe / [ed] Kim Otto, Andreas Köhler, Wiesbaden: Springer, 2018, p. 39-59Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Over the past decade, journalism has undergone dramatic changes as a result of digitalization and multi-platform news production. Online, news is no longer a static product, but a flow of liquid news packages under constant alteration. This chapter discusses how the digital news environment has influenced attitudes towards verification among journalists in Poland, Russia and Sweden. The analysis builds on a survey to 1500 journalists in these countries. Results show a strong support for verification in general, but the new liquid news environment has also created softer attitudes towards verification. Between 30–40 per cent of the journalists believe that the audience has lower demands on news published online. As many hold the view that verification of facts can be done during rather than before publication. The analysis also reveals important differences between organizational cultures and between countries. Broadcast journalists keep their old values of verification to a larger extent, and newspaper journalists seem to accept a higher amount of inaccuracy in online news. Journalists in Poland and Russia have softer attitudes towards verification than journalists in Sweden, reflecting a journalistic culture oriented towards opinions, in contrast to the Anglo-Saxon fact-oriented tradition that characterizes Swedish journalism.

 • 237.
  Nylén, Filippa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Marknadsföring via bloggar: Bloggare som opinionsledare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag sker allt mer marknadsföring via personer och det kan ibland vara svårt att förstå vad som är marknadsföring och inte. Bloggsfären har vuxit sig stark och att blogga idag innebär ofta mer än att skriva om sitt alldagliga liv och publicera bilder. Bloggare är opinionsledare och använder sina bloggar som en affärskanal för att tjäna pengar och nå ut till allmänheten. Ett sätt för företag att kommunicera reklam via bloggar är att använda sig av affiliatenätverk som fungerar som en länk mellan bloggar och företag. Frågor om vad som gör att läsare följer en viss blogg och inte en annan samt hur medvetna läsare är om affiliatemarknadsföring besvaras i uppsatsen. Studien utgår från teorier om användarforskning, identifikationsteori och opinionsbildning. För att få svar på undersökningens forskningsfrågor har en kvalitativ studie i form av sex semistrukturerade intervjuer genomförts med kvinnliga bloggläsare mellan 20-24 år. Resultatet visar att bloggläsare följer bloggar för att stimulera behov, för att de kan identifiera sig med innehållet och för att de betraktar bloggare som opinionsledare. Eftersom bloggare har denna genomslagskraft så blir de en intressant kommunikationskanal för företag som använder sig av affiliatenätverk. 

 • 238. Nørgaard Kristensen, Nete
  et al.
  Hellman, Heikke
  Riegert, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Cultural Mediators Seduced by Mad Men: How Cultural Journalists Legitimized a Quality TV Series in the Nordic Region2019In: Television and New Media, ISSN 1527-4764, E-ISSN 1552-8316, Vol. 20, no 3, p. 257-274Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on theories about the role of cultural mediators in cultural production and using the TV series Mad Men as a case, this article investigates how cultural journalists in the Nordic countries have contributed to legitimizing “quality TV series” as a worthy field of aesthetic consumption. Key analytical points are as follows: (1) cultural journalists legitimize Mad Men’s quality by addressing aspects internal (aesthetic markers) and aspects external (culture industry markers) to the series, as well as the series’ broader social and historical anchoring; (2) Nordic cultural journalists position themselves positively toward the TV series based on their professional expertise and their personal taste preferences and predilections; (3) these legitimation processes take place across journalistic genres, pointing to the importance not only of TV criticism, epitomized by the review, but of cultural journalism more broadly in constructing affirmative attitudes toward popular culture phenomena such as TV series.

 • 239. Nørgaard Kristensen, Nete
  et al.
  Riegert, KristinaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Cultural Journalism in the Nordic Countries2017Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  In an era when culture itself has become central to political debates, when boundaries between hard news and soft news, facts and opinion are dissolving, cultural journalism contributes to democratic discourse on vital issues of our time. Cultural journalism is furthermore indicative of journalistic autonomy and specialisation within media organisations, and of the intertwined relationship between the cultural and political public spheres. Nordic cultural journalism in the mainstream media covers more subjects today than ever before, from fine arts to gaming, media industries, and lifestyle issues. At the same time, it harbours debates and reflection on freedom of expression, ethnicity and national identity. This book contributes to an emerging international research agenda on cultural journalism at a time when digitalisation, convergence and globalisation are influencing the character of journalism in multiple ways.

 • 240. Nørgaard Kristensen, Nete
  et al.
  Roosvall, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Editorial and Cultural Debates in Danish and Swedish Newspapers: Understanding the terror attacks in Paris and Copenhagen in early 20152017In: Cultural Journalism in the Nordic Countries / [ed] Nete Nørgaard Kristensen, Kristina Riegert, Göteborg: Nordicom, 2017, p. 135-157Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter analyses Danish and Swedish editorial/op-ed and cultural opinion articles in the aftermath of the terror attacks in Paris and Copenhagen in early 2015. Based on a theoretical framework detailing agonistic democracy, and deliberative and antagonistic approaches, a quantitative analysis maps who voices opinions and what conflicts and contexts are evoked, pointing to similarities in how events are understood on a broader level. A qualitative analysis of polarizations, key concepts, reference points, and linguistic registers, specifying who is pictured as 'other' and how relationships to 'others' are imagined, indicates differences both between countries and between newspaper sections: While editorials, particularly Danish, often display one-sided stereotypical polarising antagonistic world-views, and Swedish artilces display tendencies to abandoning previous multicultural approaches, (particularly Swedish) cultural opinion articles evoke conflictual co-existence, drawing on multiple cultural/political/philosophical contexts, thereby underlining cultural journalism's crucial role for agonistic democracy in aglobalising world.

 • 241.
  Ochola, Anne Brenda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Representing African Migrants' experience in Europe: A study of narratives on the Surprising Europe website2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Migration is a continuous process in an increasingly globalized world and African migrants have for a long time migrated to Europe mostly for economic reasons. Due to biased reporting of life in Europe by both western and African media as well as half-truths by Africans living in Europe who seldom tell the whole story of their lives abroad; a lot of African migrants arrive in Europe with a very idealistic image. African migrants thereby risk a lot in pursuit of a better life in Europe. When they finally arrive, a lot of their idealistic expectations are not met, forcing them to be filled with regret and the wish that they had known the full truth before migrating. This study examines an online platform (Surprising Europe’s website), that connects African migrants by inviting them to share stories about their migration experiences in an effort to better inform those intending to migrate. The use of interviews of the producers to better understand the project as well as their intentions, and a narrative analysis of all the 30 articles on the website are analysed. The results indicate that the danger of telling one sided stories contribute to the existing narrative of a western idealistic image of “gold lying on the streets”; as well as an illustration of the authors exhibiting a transformation from people who were formerly Surprising Europe’s audience, now constructing narratives in a collaborative way with the producers. The website therefore demonstrates how an online platform for mediated communication can be used to offer fragmented identities as well as a sense of belonging, offering a voice to the previously voiceless despite their migration status.

 • 242.
  Olga, Lopatynska
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  CNN vs. RT: Comparative Analysis of Media Coverage of a Malaysian Airlines Aircraft MH17 Shooting Down within the Framework of Propaganda2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To explore strategic narratives of the U.S. and Russia is a motivation for this research. The study investigates whether there is a return to the Cold War rhetoric between the West and Russia, or if the discourse has taken a new form. A primary goal is to examine if media originating from the two countries spread propaganda, but mainly to detect what kind of propaganda it is.

  The research compares types of propaganda techniques that are most commonly applied by RT and CNN, and discusses results in a context of the Cold War propaganda prominent themes. This has been done by comparing how the two media outlets were reporting on a crash of a Malaysian Airlines aircraft in eastern Ukraine on July 17th 2014. A method of a framing analysis has been applied for a material from both channels for a period of four months. The results indicate that a number of propaganda techniques are used by both RT and CNN. Moreover, channels’ discourse is antagonistic, while strategic narratives of the U.S. and Russia nowadays have similarities and differences comparing to the Cold War times. Further research should look at other genres, events and topics reported by the two media.

 • 243.
  Olin, Sanna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Kriskommunikation när konsekvenserna av djurparker drabbar människan: En fallstudie av de tragiska olyckorna som drabbade Kolmården Djurpark och Orsa Rovdjurspark2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  2012 respektive 2017 mister två djurskötare sina liv på två olika djurparker i Sverige, den ena efter ett rutinmässigt arbete inne hos vargarna på Kolmården och den andra i inhägnaden för björnar på Orsa Rovdjurspark. De båda djurparkerna står mitt i offentlighetens insyn och kan inte ge information om hur detta kunde ske, något som väcker känslor bland allmänheten.

  Denna uppsats kommer att studera de två händelser som skett på Kolmården Djurpark och Orsa Rovdjurspark där två anställda miste sina liv i samband med rutinmässiga besök inne hos vargarna på Kolmården Djurpark respektive björnarna på Orsa Rovdjurspark. Studien går ut på att undersöka de båda djurparkernas kriskommunikation efter händelserna med hjälp av pressmeddelanden från respektive organisation samt artiklar i nyhetsmedier. Vad skiljer kommunikationen åt mellan dessa djurparker och vad förmedlar medier?

  Genom kritisk diskursanalys har pressmeddelanden samt artiklar granskas i syfte att studera kommunikationen kring händelserna, där bland annat Faircloughs tredimensionella kritiska diskursanalys tas upp för att grunda den data som samlats in och senare även resultatet.

  Uppsatsen har, som tidigare nämnt, fokuserat på pressmeddelanden och nyhetsartiklar men ett antal intervjuer har även blivit genomförda för att ge en bild av de vilda djuren jämfört med de instängda djuren. Dessa intervjuer har genomförts med forskare och organisationer som specialiserar sig på studier av vilda björnar och vargar. Både Kolmårdens djurpark och Orsa Rovdjurspark kontaktades för att delta i intervjuer men de båda djurparkerna valde att avstå från deltagande i denna studie.

   

 • 244.
  Olle, van Keppel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Flera sidor av samma berg – naturkonstruktioner när Houdini pratar produkter på Youtube2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I tider av miljöproblem ställs begrepp om natur och vad det innebär på sin spets. Olika uppfattningar vad som är naturligt och vad som är ett miljöproblem har dominerat inte minst klimatdebatten.

  Utgångspunkten består i den socialkonstruktionistiska tanken om att skapandet av naturen sker i våra tolkningar av den, och inte minst i olika samhällsinstitutioners definierande av den efter egna intressen. Det noteras även att flera av de mest framgångsrika definitionerna av naturen har på senare utgjorts av berättelser i form av spelfilmer och dokumentärer. Mot bakgrund av detta undersöker uppsatsen hur även företag skapar konstruktioner av naturen, och mer specifikt i berättelser om sina produkter.

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur naturen används av det svenska klädföretaget Houdini för att skapa en intressant berättelse om en produkt. Det empiriska materialet består också av just av två produktberättelser i formen av Youtubefilmer. Frågeställningar som behandlas är hur naturen konstrueras i filmerna, vilken relation dessa konstruktioner har till den marknadsförda produkten, samt hur naturkonstruktioner används som narrativ funktion.

  Med ett teoretiskt ramverk bestående av en rad tidigare identifierade naturkonstruktioner och begrepp som kritiskt undersöker relationen mellan natur och produkt genomförs en semiotisk och en narrativ analys av de två filmerna. Slutsatser inkluderar att naturen porträtteras som ömtålig och problematisk i filmernas anslagsscener, samt att miljöproblem utgör båda filmernas konflikter. Det hot som föreligger mot naturen bäddar också för ett intressant narrativt projekt som Houdini åtar sig i filmerna - att skapa nya kläder som på olika sätt, om än i olika grad, utges lösa problemen. Via kritiska begrepp som semiotisk flexibilitet, naming och re-framing noteras även att naturen används för att ge vissa Houdiniprodukter närmast naturgivna karaktärsdrag i vissa fall.

  Studien konstaterar slutligen att det tycks finnas relevans för de ställda frågorna i uppsatsens frågeställningar och denna undersökningsdesign skulle vara intressant att applicera på marknadsföring kring andra branscher med kopplingar till naturen, så som turism- och bilindustrin. 

 • 245.
  Olsen, Mimmi
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Wallander, Lukas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Populärkulturella fängelser: En studie av Oz och Orange is the New Black2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning/Abstract

  I denna studie har vi med det amerikanska samhällets erfarenhet av det inhemska fängelsesystemet som grund valt att studera de två tv-serierna Oz och Orange is the New Black. Utifrån detta har vi undersökt hur fängelserna i dessa serier porträtteras, hur två framträdande fångar porträtteras, hur interaktionen mellan fångar och fängelsemiljön ser ut i berättelsernas struktur samt studerat gestaltningen av fångarna ur ett genus och etnicitetsperspektiv. Vi använder oss av ett flertal teorier som berör det amerikanska samhället, dess fängelsesystem samt genus och etnicitet.

  Vi har använt oss av narratologisk och semiotisk metodik för att studera seriernas innehåll rörande porträttering av karaktärer och berättarstruktur.

  I vår slutdiskussion kommer vi fram till att det finns en gemensam kritik av fängelser som brottsförebyggande instans och att porträtteringen av seriernas karaktärer både bryter och cementerar vissa normer rörande genus och etnicitet. Vi finner även ett typiskt narrativt för den genre vi valt att undersöka som är fängelsegenren.                

 • 246.
  Olsson, Douglas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  FÖRETAGETS SOCIALA ANSVAR: Enkätundersökning av konsumenternas åsikter mot H&Ms sociala ansvar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att göra en kvantitativ undersökning av konsumenternas åsikt mot Corporate Social Responsbility med en avgränsning till modeföretaget H&M med målet är att kunna kartlägga en generaliserande åsikt bland konsumenterna. Till hjälp kommer det användas teorier om CSR, Public Relations och innebörden av Varumärket. Studiens fokus kommer rikta sig mer åt områdena inom CSR som är ekonomisk, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Den utvalda metoden för att samla in information var med en webbenkät som skickades ut till utvalda Facebook grupper med inriktningen på mode och skönhet. Enkätens struktur består av fyra delar som inriktar sig på olika områden. Första delen handlar om respondentens vanor kring företaget som sedan följs upp av frågor om H&Ms Image i både reklam och nyhetsmedier. Sedan följs det upp av en CSR del men med andra ordval eftersom alla inte har kunskapen av begreppet CSR och avslutningsvis kommer en demografi del. Majoriteten av de som besvarat enkäten har aldrig läst H&Ms hållbarhetsrapport som finns tillgängligt på deras hemsida. Detta kan bero på omedvetenheten om vad CSR är men det som resultatet indikerar är att de ändå har starka åsikter om H&Ms arbete inom hållbarhet. I både frågorna om arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter fanns en tydlig tendens att åsiktenen mot H&M är negativ men när det gäller det miljömässiga ansvarstagandet var det inte lika tydlig. Det skiljde sig även mellan könen då kvinnorna var mer kritiska till detta. Det var även en skillnad mellan olika utbildningsnivåer då högre utbildade var mindre kritiska än dem med en gymnasienivå. När det gäller åsiktenen mot den image som H&M speglar sig själva i sin reklam var det övervägande fler som ansåg att den är positiv än negativ. Denna frågan gav även möjligheten att motivera med egna ord. Svaren var delvis splittrade med att H&Ms reklam är modern men även att de använder sig av stereotypiska smala kvinnor kroppar. Det resultat som studien visar är att konsumenterna anser att H&M bör arbeta mer med sitt sociala ansvarstagande.

 • 247.
  Oscar, Hammargren
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  En studie om Stockholms Hamnars interna kommunikationskanaler:: Hur mår internkommunikationen på Stockholms Hamnar?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Denna undersökning är ämnad att undersöka hur medarbetarna inom det kommunalt ägda Stockholms Hamnars olika geografiska delar och verksamhetsområden uppfattar företagets organisation, organisationskultur och kommunikation från de interna kommunikationskanalerna. Vilken roll spelar kommunikationen och hur fungerar den?

  Det som gör denna studie specifik är på grund av att organisationens verksamhetsområden skiljer sig geografiskt. Med denna problemformulering skapas även ett vetenskapliga intresset att undersöka organisationer som erhåller ett geografiskt distanshandikapp. Främst med tanke på att ingen av de tidigare studierna som presenteras i undersökningen har belyst geografisk distans i organisationer.

  Undersökningen gjordes genom en enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer där de oberoende variablerna kön, ålder, befattning, antal år i företaget och arbetsplats korstabulerats och analyserats mot enkätfrågorna. Den utfördes under november och december 2015. Stockholms Hamnars kommunikationsfunktion var delaktig i arbetet.

   

  Resultaten av studien visade att de mest populära kommunikationskanalerna inom Stockholms Hamnar är intranätet, e-post och närmaste chefen. Vidare tydliggjordes att de geografiska skillnaderna mellan verksamhetsområdena har en klar påverkan på resultatet av den interna kommunikationen och på frågan om delaktighet. Undersökningen visade att majoriteten av företagets anställda känner till verksamhetens mål (speciellt på huvudkontoret i Magasin 2/Frihamnen). Däremot var det en mindre del av de anställda som kände sig delaktiga i verksamhetsplaneringen. Männen upplever sig ha större kännedom än kvinnorna kring verksamhetsmålen och de ser organisationen som mer hierarkisk än vad kvinnorna gör. Kvinnorna upplever organisationen som mer öppen och söker själva i större utsträckning själva efter relevant information för att kunna utföra sitt arbete. Medarbetare i mellanåldersklassen känner störst tillhörighet till organisationen. Samtliga medarbetare, 95 procent, känner stolthet över sin arbetsplats, vilket måste anses som ett mycket gott resultat.

   

  Utmaningarna för Stockholms Hamnar är hur den formella och informella informationen ska integreras i alla verksamhetsområden. Kapellskär och Nynäshamn har ett avståndshandikapp gentemot medarbetarna på huvudkontoret i Frihamnen. Hur ska företaget säkerställa den informella informationen mellan ledning och medarbetare och hur ska Nynäshamn och Frihamnen integreras i informationsflödet? En annan utmaning är hur värdet av medarbetarsamtalen kan öka och hur t ex nyhetsbreven bättre kan prioriteras som informationskanal.

 • 248.
  Oscarsson, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  The Spirit of Travel2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har två filmer ur kampanjserien The Spirit of Travel från lyxmodevarumärket Louis Vuitton analyserats med syftet att undersöka om det är någon skillnad i att marknadsföra sig med eller utan celebrity endorsement. De frågeställningar jag ämnat besvara är vilka kärnvärden och attribut som kommer tilltals, hur förkroppsligandet skiljer sig åt i de två filmerna samt vilken betydelse en celebritet kan ha för ett varumärke. Filmerna fungerar som reklamkampanj för varumärkets produkter samtidigt som de agerar resekatalog. De båda filmerna utspelas på tropiska destinationer, den ena med ett antal till synes anonyma fotomodeller och den andra med två välkända celebriteter.

  Studien har utförts med den kvalitativa analysmodellen semiotisk bildanalys vilket jag kombinerat med en retorisk analys då filmerna innehåller både bild, text och berättarröst. Jag har använt mig av en befintlig modell för att undersöka hur mening överförs från varumärke genom celebritet till konsument. Denna modell har jag applicerat på mitt empiriska material för att se vilken typ av identifikationsform vi som mottagare känner gentemot Louis Vuitton och vad det faktiskt är vi mottagare identifierar oss med.

  Varumärkets vision är att konsumenterna ska se resan som själva upplevelsen och inte destinationen. Varumärkets kärnvärden resa, historia och hantverk framställs tydligt i de båda filmerna. Analysen har visat att celebriteterna förmedlar självsäkerhet, styrka, oräddhet och nyfikenhet. Celebriteterna förhöjer produkterna och får dem att kännas ännu mer exklusiva. Fotomodellerna å andra sidan framstår mer som rekvisita vilket förstärks av de poser de arrangerats i för att framhäva varumärkets produkter. Av analysen utläser jag att de identitetsdrag vi som mottagare borde vilja identifiera oss med förutom kropparna och celebriteternas skönhet, är styrka. Analysen har visat att användningen av celebriteter i marknadsföring således är ett sätt för både celebritet och varumärke att marknadsföra sig genom. En fotomodell är inte kapabel att skapa samma individualisering och karaktärisering i samma utsträckning som en celebritet vilket visat sig tydligt i denna studie. 

 • 249.
  Oscarsson, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  #Ladylike: En semiotisk analys av H&M:s reklamfilm ur ett (post)feministiskt perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medieinnehåll bidrar till uppfattningen om hur kvinnor och män ”ska” samt ”bör” vara. Ofta handlar det om stereotypa skildringar av könen vilket påverkar normer och värderingar. Syftet med denna studie är att undersöka hur de kvinnliga modellerna i H&Ms reklamfilm #Ladylike representeras och framställs. Detta för att se om kampanjen bidrar till en positiv representation av kvinnorollen eller om det existerar en underordnad traditionell kvinnoroll.

  Jag har gjort en kvalitativ bild-semiotiskanalys av reklamfilmens innehåll där jag studerat modellernas kläder, beteende och miljön de visas i. Detta för att kunna se om reklamfilmen arbetar för en mångfald och emot en traditionell kvinnosyn som medför stereotypa beteckningar. Analysen har gjorts utifrån ett genus- och (post)feministiskt perspektiv för att kunna avgöra om det råder traditionella och stereotypa representationer i reklamfilmen.

  Analysen har visat att framställningen av modellerna i H&Ms reklamfilm utmanar och anknyter till den traditionella framställningen av kvinnor i reklam samtidigt som reklamfilmen upprätthåller postfeministiska föreställningar. 

 • 250.
  Ott, Roland
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Cybersäkerhet Är vi skyddade tillräckligt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet undersöker och ser hur cybersäkerheten ser ut i Sverige samt hur olika myndigheter, politiker samt forskare resonerar kring det. Arbetet undersöker även hur Sveriges beredskap ser ut i förhållande till det svenska valet år 2018. Är cybersäkerheten tillräckligt bra i Sverige? Vad kan göras för att förbättra det? I arbetet förekommer även statistik som kartlägger samt visar på antalet cyberattacker månadsvis i Sverige.

2345678 201 - 250 of 392
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf