Change search
Refine search result
2345 201 - 242 of 242
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Svårt enas i arbetstidsfrågor för parlamentet och ministerrådet2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Europaparlamentet bör avslå Europeiska kommissionens förslag om att egenföretagare ska undantas fråndirektivet om arbetstidens förläggning vid vägtransporter (2002/15). Det föreslår parlamentets utskott för socialpolitik och sysselsättning. Samtidigt är det tveksamt om motsättningarna i förlikningsförhandlingarna mellan parlamentet och ministerrådet om det allmännaarbetstidsdirektivet (2003/88)går att överbrygga inom den tid som de har på sig.

 • 202.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Sweden’s transport sector considers universally applicable collective agreements2013In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, no 11 decemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The Swedish model is no longer strong enough. The transport sector is so troubled by unfair competition that we must consider introducing universally applicable collective agreements. So say the heads of the Swedish Transport Workers’ Union and the employers’ organisations the Transport Group and the Swedish Road Transport Employers’ Association, who are planning a joint trip to Norway and Finland to study their systems of universal applicability. But other trade unions and employers’ organisations are resisting.

 • 203.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  The  Age of Innocence – and Beyond2013In: Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance / [ed] Stein Evju, Oslo: Institutt for privatrett Oslo universitet , 2013, p. 297-328Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Looking at things in the rear view mirror, it seems as if everything that decided Sweden’s approach to the posting of workers and the Posting Directive up to the Laval judgment, happened even before Sweden joined the European Union. It was the result of a political campaign aimed at convincing the Swedish people to vote in favour of EU membership, a line of policy that Governments and policy makers within the trade union movement felt unable to abandon until they were forced by the ECJ.

  This is not to say that they wanted to do so, only that there were qualified warning voices already at an early stage.

 • 204.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
   The Age of innocence – and beyond2010Conference paper (Other academic)
 • 205.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  The Commission wants to exclude small businesses from working environment rules2012In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, Vol. febr.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  In the Nordic countries small businesses must follow the same working environment rules as big businesses. Now the EU Commission wants to ease the regulations for smaller businesses.

 • 206.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  The Efta court clashes with Norway’s Supreme Court2013In: Nordic Labour Journal, ISSN 1504-9019, no 7 novemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Norway’s Supreme Court was wrong to rule that companies posting workers to the Norwegian shipbuilding industry must pay their travel, board and lodging expenses, argues the Efta Court’s President in a general attack on the Supreme Court. He accuses it of being disloyal to the EEA agreement and indicates the last word may still not been had.

 • 207.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Tribunalen korrigerade uttalanden om rätten till kollektiva förhandlingar2013In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Personaldomstolen var väl inte riktigt medveten om innebörden av föreningsrätten och rätten till kollektiva förhandlingar enligt Europakonventionen och EU-stadgan, men den dömde ändå rätt. Ungefär så kan man nog sammanfatta den dom där Tribunalen i somras slutligt avgjorde hur stor pension den tidigare tjänstemannen i Europeiska centralbanken, Michael Heath, har rätt till. Fast den uttrycker sig mycket diplomatiskt.

 • 208.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Tyngdpunkt på regelförenkling och praktiskt stöd i EU:s arbetsmiljöstrategi2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 6-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Efter ett vakuum på ett par år då EU inte har haft någon arbetsmiljöstrategi, har Europeiska kommissionen kommit med ett meddelande om en sådan strategi för 2014 – 2020. Strategin är starkt inriktad på att lagstiftningen ska förenklas och anpassas till de små och medelstora företagens möjligheter.

 • 209.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Tyskt mål tvingar EU-domstolen ta ställning till förhandlingsrättens räckvidd2010In: EU och arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, no 2, p. 1-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Nu kommer frågan om hur långt arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsrätt sträcker sig att på allvar ställas på sin spets i EU-domstolen. Det är den högsta tyska arbetsdomstolen, Bundesarbeitsgericht, som har ställt en rad frågor om förhållandet mellan å ena sidan förbudet mot åldersdiskriminering, som återfinns i artikel 21 i EUs stadga om grundläggande rättigheter, och å den andra arbetsmarknadsparternas rätt att förhandla och ingå kollektivavtal, som garanteras i artikel 28. Inom Europafacket anses målet vara så principiellt viktigt att man överväger att be att få intervenera.

 • 210.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Undantag från likabehandlingsprincipen urholkar skyddet för uthyrda arbetstagare2014In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Undantagen från likabehandlingsprincipen i direktivet om bemanningsarbete (2008/104) används i vissa länder i en omfattning som gör att skyddet för uthyrda arbetstagare egentligen inte förbättras. Å andra sidan har den översyn av begränsningar och förbud mot uthyrning av arbetstagare som direktivet också föreskriver bara tjänat till att legitimera status quo i de flesta länder, i stället för att stimulera till ett nytt sätt att se på bemannings-företagens roll. Det är Europeiska kommissionens slutsats efter att ha granskat hur medlemsstaterna har genomfört direktivet.

 • 211.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Utstationerade arbetstagare får bättre skydd i nytt EU-direktiv2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ett byggföretag som anlitar en utländsk underleverantör kommer själv att få stå för dennes löneskuld, om det inte förvissar sig om att underleverantören är seriös. Det är innebörden av ett nytt förslag till EU-direktiv som ska förbättra skyddet för utstationerade arbetstagare. Flera av de åtgärder som föreslås är redan verklighet i de nordiska länderna. Sverige ligger dock på efterkälken.

 • 212.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Vad vill kommissionen med ”pelaren” för sociala rättigheter?2016In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  När EU nu börjar ta sig ur den ekonomiska krisen vill Europeiska kommissionen ägna sig åt de sociala frågorna igen. Den 8 mars bjöd den in till öppet samråd om en europeisk ”pelare” för sociala rättigheter. Genom att inrätta en sådan ska EU driva på för att utjämna skillnader i medlemsländernas sysselsättnings- och socialpolitik, föreslår kommissionen.

  Med socialpolitik menas i detta sammanhang allt från arbetsrätt och anställningsvillkor till socialförsäkring och bostadspolitik. I första hand ska pelaren gälla för euroländerna, men alla medlemsländer ska kunna ansluta sig.

 • 213.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Vad är ”bestämmelser som rör ordre public”?: En kommentar till domen i målet C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg2008In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, E-ISSN 2002-3561, Vol. 11, no 4, p. 1059 – 1065-Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sedan EG-domstolen i målen Laval och Rüffert dragit upp strikta gränser för vad medlemsstaterna får kräva av utländska företag enligt utstationeringsdirektivets huvudregel, riktas uppmärksamheten på vad som ligger i möjligheten att göra förbehåll för regler som rör ordre public. Med domen den 19 juni 2008 i målet C- 319/06, Kommissionen mot Luxemburg, hade EG-domstolen för första gången anledning att mer utförligt uttala sig om bestämmelsens innebörd – eller kanske snarare om vad den inte innebär.

 • 214.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Var femte byggarbetare utstationerad i Sverige2013In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, no 10 septemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Drygt 18 000 arbetare var i våras utsända av företag från andra länder för att arbeta i Sverige. I bygg- och anläggningssektorn var de utstationerade nästan lika många som en femtedel av Byggnadsarbetareförbundets yrkesverksamma medlemmar. Det visar den första större kartläggningen omfattningen av utstationeringen till Sverige.

 • 215.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Yrkeserfarenhet från annat bolag behöver inte beaktas vid lönesättning2012In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 2, p. 7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är det indirekt åldersdiskriminering att inte ta hänsyn till yrkeserfarenhet som en kabinanställd fått genom arbete i ett annat fl ygbolag när man sätter löner? Nej, svarar EU-domstolen i en färsk dom.

 • 216.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Yttranden i massmedier om farlig fordonslyft var otillåtet hinder för varors fria rörlighet2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Om en statstjänsteman framträder i massmedierna och påstår att en maskin som godkänts i ett annat medlemsland inte uppfyller kraven i maskindirektivet (98/37) kan staten bli skadeståndsskyldig, även om tjänstemannen uttalat sig som privatperson. Att han har rätt i sak spelar ingen roll. Det blev EG-domstolens budskap i det mål där ett italienskt företag kräver finska staten och ingenjören Tarmo Lehtinen på skadestånd för att ha hindrat den fria rörligheten för varor (se EU & arbetsrätt nr 4/2005 sid 7). Formellt rör domen inte yttrandefriheten, men indirekt lär den få konsekvenser för vad statstjänstemän vågar säga i fortsättningen.

 • 217.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Ännu ett klargörande från EuropadomstolenStridsrätten del av föreningsfriheten2009In: EU och arbetsrätt. Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3008, no 2, p. 4-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Även rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är en del av föreningsfriheten enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Det tycks nu stå klart sedan Europadomstolen i Strasbourg i målet Enerji Yapi-Yol Sen, byggt vidare på sin nya praxis i målet Demir and Baykara (se EU & arbetsrätt nr 4/2008 sid 1).

 • 218.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Är konkurrens med sociala avgifter otillåtet statsstöd?2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 3, p. 2-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Genom att undanta ett polskt byggföretag från förpliktelsen att betala svenska socialavgifter har staten gett företaget ett otillåtet statsstöd. Det hävdar Svenska Byggnadsarbetareförbundet i en anmälan till europeiska kommissionen.

 • 219.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Är Nordens motstånd mot minimilöner osolidariskt?2012In: Arbeidsliv i Norden, ISSN 0809-9456, Vol. majArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Lagstadgad minimilön – ska vi ha det? Absolut inte, menar de fackliga organisationerna i Norden, och arbetsgivarorganisationerna håller i allmänhet med. Men ute i Europa har man svårt att förstå deras inställning.

 • 220.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Även sociala kriteerier kan beaktas vid tilldelning av offentliga kontrakt2012In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, E-ISSN 2002-3561, Vol. 15, no 4, p. 688-695Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Provinsen Noord Holland gjorde det mesta fel när den ville upphandla kaffe, te och andra produkter som kom från ekologiskt jordbruk och rättvis handel, och det är föga förvånande att Nederländerna dömdes för fördragsbrott när EU-domstolen i maj avgjorde mål C-368/10 Kommissionen mot Nederländerna. Men samtidigt gjorde domstolen uttalanden om innebörden av EUs upphandlingsdirektiv som går Europeiska kommissionen emot i en av dess hjärtefrågor, och som ger nya argument åt upphandlande myndigheter som vill ta sociala hänsyn när de värderar vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt.

 • 221.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Även Østre landsret dömde förtroendemän för insiderbrott2008In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-308, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Också Østre landsret anser att de två fackliga företrädare som röjde känslig information som den ene fått i egenskap av arbetstagarledamot i en bolagsstyrelse bröt mot den danska insiderlagen. Domen andas trots det betydligt större förståelse för det fackliga uppdraget än domen i underinstansen (se EU & arbetsrätt nr 4/2006 sid 3). De båda männen, Knud Grøngaard och Allan Bang, har nu ansökt om prövningstillstånd i Højesteret.

 • 222.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Åldersbaserade premier till danskt pensionssystem blir fråga för EU-domstolen2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 4, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är det OK att arbetsgivarens pensionsinbetalningar till ett företags- eller yrkesbaserat system för social trygghet ökar med de anställdas ålder, så att de t.ex. är 6 procent av lönen för anställda under 35 år, 8 procent för dem mellan 35 och 44 år och 10 procent därefter, eller strider det mot förbudet mot åldersdiskriminering? Det undrar Vestre Landsret i ett mål som har hänskjutits till EU-domstolen.

 • 223.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Åtgärder mot "falska egenföretagare" hindrade etableringsfriheten2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  De regler som ska hindra "falska egenföretagare" från att ta sig in på arbetsmarknaden i Österrike strider mot fördragets artikel 43 om etableringsfrihet. Det säger EG-domstolen i en dom från slutet av förra året. Domen belyser vilka möjligheter medlemsstater har att begränsa etableringsfriheten med hänvisning till allmän ordning.

 • 224.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Åtta förslag för den sociala dimensionen2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Anmälan av Brian Bercusson (red): Manifesto for a Social Constitution 8 options for the European Union, ETUI-REHS aisbl, 2007, 133 sid, ISBN: 978-2-87452089- 1

 • 225.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bruun, Niklas
  Denmark, Finland and Sweden: Temporary Agency Work Integrated in the Collective Bargaining System2008In: Transnational Labour Regulation: A Case Study of Temporary Agency Work, P.I.E. Peter Lang, Brussels , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Författarna beskriver hur arbete i bemanningsföretag regleras i Danmark, Finland och Sverige, för att visa att anställningsvillkoren för uthyrda arbetstagare kan regleras framgångsrikt genom kollektivavtal, även där det saknas lagreglering på området. En förutsättning är dock att det finns ett starkt kollektivavtalssystem som täcker den "traditionella" arbetsmarknaden.

 • 226.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bruun, Niklas
  Kan kollektivavtalen förbli nationella?2008In: Vems ordning och reda?: Framtidens kollektivavtal och fackliga samarbete Agoras årsbok 2007, Agora, Stockholm , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den fria rörligheten för tjänster och kapital medför en press på de nationella kollektivavtalen. Frågan blir då om man kan hålla fast vid kollektivavtal som inte gäller längre än till nationsgränsen. I kapitlet analyserar författarna tendenser och faktiska och rättsliga förhållanden som påverkar möjligheten att göra kollektivavtalen gränsöverskridande.

 • 227.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kära vänner på Konkurrensverket: Öppet brev om utstationeringsdirektivet2011In: Lag & Avtal, ISSN 0349-7143, no 11, p. 38-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Kära vänner på Konkurrensverket
 • 228.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Public Procurement and Labour Law – Friends or Foes?2011In: Labour Law Fundamental Rights and Social Europe / [ed] Mia Rönnmar, Oxford: Hart Publishing Ltd, 2011, 1, p. 89-112Chapter in book (Other academic)
 • 229.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Public Procurement and Labour Rights: Governance by Scaremongering?2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  With the Rüfffert case, the CJEU demonstrated that the Posting of Workers Directive puts some restraints on Member States not only in their capacity as legislators, but also as buyers and contractors on the market. However, also the special EU regime on public procurement confronts Member States authorities with challenges when they want to make sure that their contractors live up to certain standards as employers. The procurement regime is technical and extremely complex, and it is partly unclear – and controversial – what is allowed in this respect.

  In this chapter we are exploring how labour rights are dealt with in the context of public procurement, and what implications the multi level structure of the procurement regime has had for this.

 • 230.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Transparens, likabehandling och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling – en svårlöst ekvation2016In: Sui generis: Festskrift till Stein Evju / [ed] Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik, Tron Løkken Sundet, Oslo: Universitetsforlaget, 2016, p. 24-35Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att konkurrensen om de offentliga kontrakten medför en ökande press på arbets- och anställningsvillkor har länge stått klart – ibland till den grad att man kan tala om social dumpning. Med 2014 års nya upphandlingsdirektiv har även EU:s lagstiftare erkänt detta faktum och infört en skyldighet for medlemsstaterna att säkerställa att leverantörerna uppfyller de arbetsrättsliga skyldigheter som följer av lag, kollektivavtal och vissa internationella konventioner.

  Samtidigt måste det göras med respekt för de EU-rättsliga principerna om likabehandling, proportionalitet och transparens (öppenhet). De nordiska länderna har valt helt olika sätt att lösa denna komplicerade ekvation – från Danmarks till synes sorglösa inställning till kravet på transparens, till svenskarnas våndor över hur man ska få kollektivavtalssystemet och EU-rätten att passa ihop. I det följande granskar vi vad dessa krav innebär och hur de nordiska länderna försöker tillgodose dem i sina lagar om upphandling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Upphandling och arbete i EU2010Report (Other academic)
 • 232.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Voivatko työehtosopimukset pysyä vain kansallisina?2008In: In Memoriam Antti Suviranta, Yliopistopaino, Helsinki , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Den fria rörligheten för tjänster och kapital medför en press på de nationella kollektivavtalen. Frågan blir då om man kan fortsätta hålla fast vid kollektivavtal som inte gäller längre än till nationsgränsen. Författarna analyserar tendenser och faktiska och rättsliga förhållanden som påverkar möjligheterna att göra kollektivavtalen gränsöverskridande.

 • 233.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Eldring, Line
  Fafo Institutt for arbeids- og velferdsforskning.
  Pedersen, Klaus
  FAOS, Sociologisk institut, Københavns universitet.
  Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk studie2013Report (Other academic)
  Abstract [no]

  Utgangspunktet for dette pilotprosjektet har vært den økte arbeidskraftsmobiliteten til Norden etter EU-utvidelsen i 2004–2007, og påfølgende utfordringer knyttet til å opprettholde anstendige arbeids- og lønnsvilkår også for arbeidsinnvandrere og utstasjonerte arbeidstakere. I alle de nordiske landene spiller arbeidstilsynene en sentral, men varierende rolle når det gjelder bekjempelsen av det som i mange sammenhenger betegnes som ”sosial dumping” av utenlandsk arbeidskraft. På tross av at de nordiske landene møter beslektede utfordringer på dette området, har det manglet en samlet oversikt og kunnskap om forskjellene i reguleringssystem, kontrollregimer, arbeidstilsynenes virkemidler, organisering og tilsynsstrategier. I dette pilotprosjektet har vi gjort en første kartlegging, som vi håper kan gi grunnlag for senerere analyse av betingelsene for effektiv kontroll og håndheving innenfor ulike reguleringsregimer, samt virkninger disse har i forhold til å bekjempe sosial dumping.

 • 234.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ericson, Bo
  Holmgren, Mats
  I lagens anda: En handbok i arbetsmiljörätt2008Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boken vänder sig til chefer, skyddsombud och andra som vill börja sätta sig in i arbetsmiljörätten. Den beskriver arbetsmiljörätten från den enskilda arbetsplatsens utgångspunkt, och tyndpunkten ligger på det förebyggande arbetet inne i företaget. I denna upplaga är lagändringar t.o.m. årsskiftet 2007/2008 införda.

 • 235.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Johansson, Caroline
  Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
  Malmberg, Jonas
  Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
  Monitoring Compliance withLabour Standards: Restriction of economic freedoms oreffective protection of rights?2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  According to the Posting of Workers Directive, the Member States shall ensure that posted workers are guaranteed ‘the hard nucleus’ of the labour law in the host state. This chapter will deal with the legal and institutional arrangements aiming at ensuring that these basic employment conditions are actually applied to posted workers.

 • 236.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Lundblad, Pernilla
  Kommissionen klagar på Sveriges sätt att införliva direktivet mot etnisk diskriminering2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sverige har inte införlivat direktivet mot etnisk diskriminering (2000/43) korrekt. Det anser Europeiska kommissionen som i juni tillställde regeringen ett så kallat motiverat yttrande. Om kommissionen inte blir nöjd med den svenska regeringens svar, ställs Sverige inför EG-domstolen för fördragsbrott. Men Sverige är inte ensamt. Hela 13 andra medlemsstater får bakläxa i fråga om samma direktiv - dock inga av de övriga nordiska länderna.

 • 237.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Malmberg, Jonas
  Johansson, Caroline
  Monitoring compliance with labour standards: restriction of economic freedoms or effective protection of rights?2014In: Regulating transnational labour in Europe: the quandaries of multilevel governance / [ed] Stein Evju, Oslo: Privaträttsfondet , 2014, p. 187-216Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  From a labour law perspective different institutional arrangements for monitoring employment conditions are analysed primarily as means of effective protection of rights. From the perspective of market integration and particularly the free mobement of services, on the other hand, national monitoring measures are analysed primarily as restrictions of economic freedoms. The aim of this chapter is to analyse how these different perspectives on arrangements for monitoring labour standards for posted workers are reflected in the position taken by the EU institutions and the Member States.

 • 238.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Sinander, Erik
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förbättrade arbetsvillkor och rättvisare konkurrens vid gränsöverskridande vägtransporter2020In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 3-4, p. 5-5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 239.
  Bruun, Niklas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Public Procurement and Labour Rights: Governance by Scaremongering?2014In: Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance / [ed] Stein Evju, Oslo: Privatrettsfondet , 2014, p. 263-279Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this chapter we explore how labour rights  are dealt with in the context of public procurement, and what implications the multi-level procurement regime has had for this. By way of background we touch upon the general debate on the scope for taking into account social considerations in public procurement.

 • 240.
  Bruun, Niklas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ahlberg, Kerstin
  Öppet brev om utstationeringsdirektivet: Kära vänner på Konkurrensverket2011In: Lag & Avtal, ISSN 0349-7143, no 11, p. 38-38Article in journal (Other academic)
 • 241.
  Herzfeld Olsson, Petra
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Sjödin, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  Aktuella utmaningar för svensk arbetsrätt2020In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 619-623Article in journal (Refereed)
 • 242.
  Herzfeld Olsson, Petra
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Cejie, Katia
  Erhag, Thomas
  Likabehandlingsprincipens olika ansikten: Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete2019Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett av EU:s främsta mål är likabehandling inom ramarna för de fyra friheterna. Det innebär att medlemsstaterna måste undanröja omotiverade hinder för bland annat arbetstagares, företags och tjänsters rörlighet på den inre marknaden.

  Den här boken undersöker hur tre olika rättsområden – arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt – samspelar i förhållande till tre olika kategorier av arbetskraft som kommer till Sverige för att utföra arbete med stöd av den fria rörligheten; arbetstagare, utstationerade arbetstagare och egenföretagare.

2345 201 - 242 of 242
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf