Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 440
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Juvonen, Päivi
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Nikunlassi, Ahti
  Temperature adjectives in Finnish2015Inngår i: The Linguistics of Temperature / [ed] Maria Koptjevskaja-Tamm, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2015, s. 491-536Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper provides a descriptive and theoretical account of Finnish temperature adjectives as a system consisting of a three-term core and a supplementary set. The former are unrestricted with respect to a number of grammatical and semantic parameters proposed in cross-linguistic and typological studies, whereas the latter have restricted availability in temperature subdomains or express additional semantic distinctions. In metaphorical uses of the adjectives, the base of semantic extensions is argued to be the culturally grounded emotional charge of positive or negative evaluation that gives rise to thermal preferences of different kinds of emotions. Metaphorical extensions not only involve changes in the argument structure of a term, but also significant increase in the use of syntactic frames with abstract situational semantics.

 • 202.
  Juvonen, Päivi
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Viberg, Åke
  Tvåspråkighet i skolan: Användandet av konnektorer och lexikala val på finska och svenska - en tillbakablick2013Inngår i: Profession, politik och passion: Inger Lindberg som andraspråksforskare - en vänbok / [ed] Monica Axelsson, Marie Carlson, Qarin Franker, Karin Sandvall, Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet , 2013, s. 89-120Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 203.
  Kallas, Sofia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Flerspråkighet i svenskämnet: En studie om utrymmet för ett flerspråkighetsperspektiv i svenskämnet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersöker utrymmet för ett flerspråkighetsperspektiv i gymnasieskolans svenskämne. En översiktlig jämförelse görs mellan svenskämnets och svenska som andraspråks respektive läroplan och kommentarmaterial, där svenska som andraspråk fungerar som mall för ett svenskämne med ett flerspråkighetsperspektiv. I svenskämnets läroplan och kommentarmaterial nämns inte flerspråkighet och det finns ingen information om hur ett sådant perspektiv skulle kunna realiseras. Det finns få öppningar för alternativa röster i de undersökta avsnitten i båda ämnenas respektive läroplan.

  Utöver detta har tre gymnasielärare med dubbel behörighet i svenska och svenska som andraspråk intervjuats. Deras resonemang om dels den flerspråkiga eleven inom ramen för svenskämnet, dels om anpassning av undervisning och bedömning i relation till flerspråkiga elever som läser svenska analyseras utifrån appraisal. Lärarnas uttryck avseende anpassning av undervisning och bedömning analyseras även utifrån modalitet. Resultatet visar att lärarna uttrycker högre grad av negativ evaluering och deontisk modalitet i yttranden om bedömning än om undervisning. Lärarna ger uttryck för större friutrymme för agens när de talar om anpassning av undervisning, än bedömning. Sammantaget tycks det finnas ett visst utrymme för flerspråkighet i svenskämnet gällande undervisning, medan det i bedömning finns en snävare enspråkig ram.

  Fulltekst (pdf)
  Flerspråkighet i svenskämnet
 • 204.
  Karlsson, Anna Klara
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Man kan ju inte ha allt i huvudet: Sfi-lärares beskrivningar av bedömningsgrunder2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det svenska skolsystemet och det bedömningsarbete som utförs inom dess verksamheter ska präglas av likvärdighet. Resultaten av senare års bedömningsforskning visar dock på brister. Syftet med denna uppsats är att i relation till tidigare forskning undersöka hur Sfi-lärare beskriver sitt förfarande vid bedömningen av en elevtext. Uppsatsens frågeställningar är 1. Vilka aspekter lyfts fram i lärarnas beskrivningar och hur speglas kunskapskraven i beskrivningarna? och 2. Vilka strategier och stöd för bedömningen uppger lärarna att de använder?

  För att besvara frågeställningarna och uppnå det uppsatsen syftar till har 8 Sfi-lärare bedömt en och samma elevtext och vid personliga intervjuer beskrivit de tolkningar och avvägningar som ingått i bedömningsprocessen.

  Resultatet överensstämmer med tidigare forskningsresultat, då lärarnas beskrivningar av sina tillvägagångssätt och resonemang visar variationer gällande såväl vilka grunder lärarna baserar sin bedömning på, vilka strategier och bedömningsstöd som används, samt i betygssättningen av elevtexten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Kaya, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända: En fallstudie om genrebaserad undervisning i en förberedelseklass år 4-62014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med fallstudien är att undersöka praktisk tillämpning av ett genrebaserat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i en förberedelseklass i år 4-6. Utifrån kvalitativa metoder som semistrukturerade intervjuer och observationer beskrivs lärarens teoretiska modell och språkutvecklande arbete i undervisning av nyanlända elever.

  Resultatet visar att de aspekter som läraren i intervjuerna anser vara av yttersta vikt för en språk- och kunskapsutvecklande undervisning även förekommer i lärarens egen undervisning. Lärarens genrebaserade undervisning utgår ifrån elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper samt kännetecknas av meningsfullhet, höga förväntningar, kognitivt utmanande uppgifter samt ett tillåtande klimat. Elevernas modersmål används som resurs i lärandet och i undervisningen ges eleverna stort talutrymme samt många och varierade möjligheter till interaktion. Dessutom erbjuds rik stöttning utifrån elevernas förutsättningar och behov.

  Resultatet i föreliggande studie bekräftar tidigare forskning, dessutom bekräftas bilden av att det är fullt möjligt att i undervisningen av nyanlända elever låta dem mötas av höga förväntningar och utmanas tankemässigt i sitt lärande även om de ännu inte utvecklat ett svenskt språk som är tillräckligt för lärande i skolan. Studiens didaktiska nytta och tillämpbarhet är att den kan ligga till grund för utveckling av lärares undervisning av nyanlända elever.

  Fulltekst (pdf)
  Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända
 • 206.
  Kekkonen, Malin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Högläsningens betydelse för barns läsförståelse: En studie om högläsning i lågstadiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att ta reda på hur lärare säger sig arbeta med högläsning och läsförståelse i lågstadiet. Detta undersöktes utifrån frågeställningarna som var hur lärarna anser att högläsning främjar läsförståelse, hur lärarna säger sig arbeta med högläsning i sin undervisning och vilka övriga positiva effekter lärarna anser att högläsning har för eleverna. Jag har skrivit detta arbete baserat på det sociokulturella perspektivet och undersökt frågeställningarna utifrån mailintervjuer med fem lärare. Resultatet visade att lärarna använder sig mycket av högläsning för att utveckla elevernas läsförståelse. Alla lärare jag intervjuat svarade att de använder sig av En läsande klass och tillhörande karaktärer. Lärarna tycker att högläsning gynnar eleverna för att de får ett större ordförråd, får höra text som är över deras nivå och får samtala kring texten vilket bidrar till ökad läsförståelse.

  Fulltekst (pdf)
  Högläsningens betydelse för barns läsförståelse
 • 207.
  Kindenberg, Björn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Behåll Antiken – men med förnuft2019Inngår i: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727, nr 1 oktoberArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 208.
  Kindenberg, Björn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Det utskällda ämnets historia2016Inngår i: Svenska: ett inkluderande ämne / [ed] Eva Bergh Nestlog, Nils Larsson, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2016, s. 58-72Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 209.
  Kindenberg, Björn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Flerspråkighet som resurs2016Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I Flerspråkighet som resurs presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande. Bokens syfte är att visa hur flerspråkighet kan användas som resurs för undervisning i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning.Läs merFörfattarna beskriver hur språk både lärs in och används i sociala sammanhang. Att studera situationer och språkanvändning kan vara mycket värdefullt för den som vill lära sig ett språk, och i boken ges flera exempel på detta både i skola och på arbetsplatser. Här beskrivs, bland annat med hjälp av det aktuella begreppet translanguaging, hur flera språkliga resurser kan stötta flerspråkiga elevers lärande. Boken tar upp många aspekter av andraspråksutveckling och lärande, såväl uttal och grammatiska utvecklingsgångar som betydelsen av samtal, multimodalitet (bilder, gester, ljud och rörelse) och språk i skolans olika ämnen. Samtidigt visar författarna på det viktiga i att utgå från språkets enskilda delar samtidigt som man har en språklig helhetssyn. I boken beskrivs också olika teorier om andraspråksutveckling och hur dessa kan stödja lärare att utveckla den egna undervisningen.Flerspråkighet som resurs vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare. Boken är användbar för lärare i såväl svenska som andraspråk som andra ämnen, liksom för skolledare och beslutsfattare som arbetar för att utveckla undervisningen för flerspråkiga elever.

 • 210.
  Kindenberg, Björn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Hjärnforskning2018Inngår i: Skola och Samhälle, ISSN 2001-6727Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 211.
  Kindenberg, Björn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Högkulturernas härskare - att träna förmågor genom rollspel2017Inngår i: SO-didaktik, ISSN 2002-4525, nr 3, s. 32-38Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Björn Kindenberg utformade sin undervisning om de tidiga civilisationerna som ett rollspel. För Björn blev fördelarna många. Spel är engagerande i alla åldrar, inte minst för elever på högstadiet; det var ett sätt att göra SO-undervisningen språkutvecklande; det satte SO-ämnenas förmågor i centrum och blev ett sätt att hantera stoffträngseln i ämnena. I artikeln diskuterar han hur undervisningsidén kan kopplas till kursplanernas förmågor och krav på bedömning. Björn Kindenberg är SO/Sva-lärare och forskar om sambandet mellan ämneskunskaper och språkutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  Högkulturernas härskare
 • 212.
  Kindenberg, Björn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Is there a message between the lines? A design-based research approach to literary reading instruction2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Interpretive and reflective reading of fiction is an important element of the school subjects of Swedish and Swedish as a second language, pivotal for fostering free-spirited, democratic citizens (Svedner, 2012), in turn making the pedagogical process of literature instruction an important object of study. This pedagogical process has been widely examined from different theoretical standpoints (Hultin, 2006; Bergman, 2007; Langer, 2011). While many of these studies are grounded in observation of classroom practice, few have, however, involved teachers in the systematic process of designing and developing pedagogical interventions. 

  Our small-scale study uses a design-based research approach (Cobb et al., 2003), involving 9 teachers from elementary and lower secondary school in the process of developing a pedagogical design for interpretive and reflective fictional reading of potential meanings, or “messages”, in literary texts. The aim of the study is to explore powerful pedagogical design principles (Cobb et al., 2003), grounded in teachers’ knowledge of reading instruction.  

  Although the notion of “message” in texts has been questioned (Lundström et al., 2011), the term is stated in the content description of the Swedish curriculum, and thus a part of the reality of teachers’ pedagogical planning. The present study frames the, arguably problematic, term “message” in a theoretical framework informed by Langer (2011), and the adjunct concept of envisionment. 

  The study poses the research question: what pedagogical design principles need to be foregrounded, when teaching with the aim of developing students’ fictional reading of texts’ messages?  

  Empirical material consists of students’ texts, recorded lessons and talks with teachers, and texts documenting teachers’ instructional design documents. Preliminary findings include design principles for using multi-media when exploring texts’ messages, and principles for “safe-guarding” students against teachers’ own message-reading, as this privileged reading may, unintentionally, limit the interpretive range of classroom discourse.

 • 213.
  Kindenberg, Björn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Kontakt med genrepedagogiken - en överlevnadsinstinkt2018Inngår i: Lisetten, ISSN 1101-5128, nr 3, s. 20-21Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Kindenberg, Björn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Kunskapskraven är inte kärnfysik2018Inngår i: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727, nr 29 marsArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 215.
  Kindenberg, Björn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Mellan fält och genre: En textanalys av hur ämneskunskaper beskrivs inom genrepedagogisk litteratur2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Cirkelmodellen, en del av genrepedagogiken, är en fasindelad undervisningsmodell där systemiskfunktionell lingvistik och ett sociokulturellt perspektiv på lärande tillämpas i ämnesundervisning för att göra elever uppmärksamma på hur språkliga resurser uttrycker mening i olika typer av texter i skolans olika ämnen. Cirkelmodellens inledande fas behandlar ämneskunskapen och de följande uppmärksammar genrens syfte och språkliga resurser. I litteratur om genrepedagogik uttrycks ofta att denna undervisningsmodell utvecklar både språk- och ämneskunskaper hos flerspråkiga elever. Samtidigt skiljer sig litteraturen åt beträffande principer för urval av ämnesinnehåll. Då innehållsurvalsprinciper är en bärande del av ämnesdidaktiken, vars syfte är att undersöka förutsättningar för att utveckla ämneskunnande, vill denna studie undersöka hur litteraturen framställer samhällsämnesdidaktiska principer i förhållande till genrepedagogisk undervisning. Studien har avgränsats till nio metodinriktade handböcker i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och genrepedagogik, avsedda för lärare. En kvalitativ jämförande textanalys har gjorts med hjälp av en för undersökningen konstruerad analysmodell som kombinerar ämnesdidaktiskt inriktade teorier med genrepedagogikens teoretiska underbyggnad och visar på skillnader mellan olika undersökta framställningar. I undersökningens avslutande del diskuteras vilka pedagogiska konsekvenser dessa skillnader kan tänkas få för språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  Mellan fält och genre
 • 216.
  Kindenberg, Björn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Skrivande är en väg till texttolkning2019Inngår i: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, nr 3, s. 8-11Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 217.
  Kindenberg, Björn
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Språkutvecklande inkluderingsstrategier2016Inngår i: Lisetten, ISSN 1101-5128, nr 4, s. 26-26Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Download (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Kindenberg, Björn
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Lindqvist, Eva
  György Ullholm, Kamilla
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Vilken term är bäst?2017Inngår i: Lisetten, ISSN 1101-5128, nr 1, s. 31-31Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I Lisetten nr 2/2016 diskuterar forskare i Nätverket för translanguaging en svensk motsvarighet till termen translanguaging och för som förslag fram "transspråkande". Artikeln är också en replik på tidigare inlägg i en översättningsdebatt som förts i Lisetten (nr 4/2015 och nr 1/2016), en spännande och belysande serie artiklar som gett en fördjupad diskussion om innebörden av begreppet translanguaging. Artikeln från Nätverket för translanguaging fördjupar resonemangen än mer, men landar, menar vi, i ett olyckligt ordval i och med beteckningen transspråkande.

  Fulltekst (pdf)
  Vilken term är bäst?
 • 219.
  Kindenberg, Björn
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Norberg, Anna-Maija
  Ohlsson, Ann
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Svenska/Nordiska språk.
  Lööw, Annika
  Norlin, Anna
  Sörensson, Linda
  Budskap bortom raderna: Design-baserad forskning om undervisning för tolkande läsning2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Tolkande och reflekterande läsning av skönlitteratur är en viktig del av ämnena svenska och svenska som andraspråk, inte minst i fostran av demokratiska medborgare (Svedner, 2012). Detta gör litteraturundervisningen till ett viktigt studieobjekt. 

  Även om det genomförts många klassrumsstudier om litteraturundervisning (t.ex. Hultin, 2006; Bergman, 2007; Langer, 2011), har ganska få involverat lärare i forskningsprocessen. Vår studie utgår ifrån en design-baserad ansats (Cobb et al., 2003), där nio lärare från grundskolans tre stadier tillsammans med forskare planerat och genomfört undervisning i syfte att utveckla elevers tolkande och reflekterade läsning av skönlitterära texters budskap. Texters budskap är ett vanligt, men också omstritt (t.ex. Lundström et al., 2011) begrepp. I studien används begreppet budskap pragmatiskt, som en konkret utgångspunkt för undervisning där begreppet sedan breddas och fördjupas genom en iterativ serie av undervisningsinterventioner. I studien har följande forskningsfrågor formulerats:  

  • Vad innebär det att urskilja budskap i skönlitterära texter? 

  • Vad hindrar och möjliggör för elever att urskilja budskap i skönlitterära texter? 

  • Hur kan elevers förmåga att urskilja texters budskap fördjupas genom undervisning? 

  Langers (2011) läsarpositioner används som ett teoretiskt och metodologiskt ramverk som väglett analys och undervisningsdesign. 

  Det empiriska materialet består av elevtexter, inspelade elevsamtal, inspelade undervisningsavsnitt, lärares undervisningsmaterial och inspelade samtal mellan lärare och forskare.  

  Resultatet visar bland annat att specifika undervisningsaktiviteter, exempelvis att försätta elever i situationer av aktivt budskapsskapande fördjupar elevers tolkning av text. Vidare visar resultaten att lärarens stöttning både kan underlätta och hindra elevers tolkning av text. 

 • 220.
  Kindenberg, Björn
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Nygård Larsson, Pia
  Ämnesspråk och ämnesspecifika aktiviteter i skolan2016Inngår i: Flerspråkighet som resurs / [ed] Björn Kindenberg, Stockholm: Liber, 2016, s. 129-141Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 221.
  Kindenberg, Björn
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Nyman, Martin
  Hellre forskande lärare än pedagogiska robotar2018Inngår i: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727, nr 25 oktoberArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vad behöver skolan – en självständigt forskningsbidragande lärarkår, eller en kader av omprogrammeringsbara pedagogiska robotar? Författarna ställer sig frågan om hur lärardriven forskning kan bidra till långsiktig undervisningsutveckling.

 • 222.
  Kindenberg, Björn
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Wickman, Per-Olof
  Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
  Dags för didaktiken att bli egen vetenskap2018Inngår i: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, nr 2, s. 14-17Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Kindenberg, Björn
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Wiksten, Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Att uttrycka komplexa samband: om genre och litteracitet i geografiämnet2019Inngår i: Litteraciteter och flerspråkighet / [ed] Kristina Aldén, Aina Bigestans, Stockholm: Liber, 2019, s. 112-123Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ämnesundervisningen för andraspråkselever har mycket att vinna på att tillämpa ett genrepedagogiskt arbetssätt. Men genrepedagogiken har också kritiserats för stelhet både vad gäller genrernas utformning och den undervisning som är tänkt att synliggöra genrerna. Med begreppet ämneslitteracitet som utgångspunkt diskuteras i kapitlet hur språk- och ämneslärare i samarbete kan använda genrepedagogiken som ett formbart och flexibelt verktyg för att utveckla en text som möter geografiämnets mål.

 • 224.
  Kindenberg, Björn
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Wiksten, Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  NO + SVA = ett språk- och kunskapsutvecklande samarbete2017Inngår i: Lisetten, ISSN 1101-5128, nr 2, s. 17-18Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Om du är lärare i svenska som andraspråk har du säkert erfarenhet av att NO-lärare i kollegiet undrar över hur de kan hjälpa de flerspråkiga eleverna. I vår alltmer flerspråkiga svenska skola är det som med Skolverkets terminologi kan kallas ”språkutvecklande arbetssätt” av naturliga orsaker på frammarsch i flera olika ämnen. Lokala benämningar kan variera, men gemensamt för de olika beteckningarna är att de vill beskriva ett arbetssätt där språkets roll för lärandet i olika ämnen framhävs och medvetandegörs, i en språk- och ämnesintegrerad undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 225.
  Kindenberg, Björn
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Wiksten, Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Språkutvecklande NO-undervisning: Strategier och metoder för högstadiet2017Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Idag ingår det i ämneslärarens uppdrag att utveckla både elevernas kunskaper och språk. När eleverna arbetar med NO-ämnet är ju språket, kunskaperna och tänkandet sammanlänkat. Därför behöver eleverna få språkliga strategier av dig som lärare för att på bästa sätt ta sig an ämnesinnehållet.

  Språkutvecklande NO-undervisning innehåller framför allt konkreta lektionsaktiviteter och arbetssätt, med utgångspunkten i NO-ämnet. Boken hjälper dig till exempel med hur du: stöttar eleverna vid läsning av naturvetenskapliga texter, arbetar med modelltexter för att utveckla elevernas skrivande, formulerar muntligt, utmanande frågor, går igenom ord och begrepp i en text osv.

  Innehållet utgår från den senaste forskningenom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 • 226.
  Kubitsky Torninger, Isabella
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Film i skolan - vita duken som vita tavlan: En komparativ studie om högstadieelevers perception av film och litteratur, utifrån informella och examinerande samtal i svenskundervisningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In today’s Swedish classroom, film is used as a class guard, reward or a comparison to literature rather than a didactic tool. Although film is present in most students’ everyday life, literature is still seen as the highest form of fiction. As a result of the conflict between high culture and popular culture, the film’s potential as a language developer and eye opener isn’t utilized. In other words, film is reduced to a bird of the week, until “real” fiction comes along. 

  The main aim of this undergraduate thesis was to examine how students in lower secondary school interpret literature and film

  This was achieved by analysing four text-talks where four students discuss a novel and a film. The study examined the text movability in order to find out how the students understand the plot, make inferences, and if they express their thoughts in a rational or in an irrational way. 

  The result showed that the structure of the discussion and the question formulation affected the students’ interpretations of the novel and the film. In this aspect, this essay confirmed the results from previous studies that question formulation is an important didactic tool. The results of this essay indicate that a student with sufficient literacy skills, i.e., a student who has the ability to decode and produce different types of texts within the school context, would manage to decode a discussion context and to keep a distance to the text. A student with unsufficient literacy skills, on the other hand, would not have the ability to decode discussions and text in the same manner. 

  This study is a contribution to the investigations within the field of reading comprehension where film is used as a complement to literature when teaching Swedish.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 227. Kuronen, Mikko
  et al.
  Zetterholm, Elisabeth
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Olika fonetiska drags relativa betydelse för upplevd inföddlikhet i svenska2017Inngår i: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, ISSN 0809-9227, Vol. 1, nr 2, s. 134-156Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I den här undersökningen analyseras olika fonetiska drags betydelse för upplevd inföddlikhet i sverigesvenska som andraspråk. Lyssnarna (n = 39) bedömde uttalets målspråklighet i imiterade talprov. Resultaten visar att de segmentella målspråksavvikelserna hade störst betydelse för upplevd inföddlikhet. Målspråksavvikelserna i yttrandeintonation, rytm och tonaccenterna påverkade inte lyssnarna i samma utsträckning som de segmentella bristerna. Prov med L2-intonation och målspråkliga segment fick lika bra bedömning – på gränsen mellan uppfattbar och icke-uppfattbar brytning – som prov med målspråklig intonation och målspråkliga segment. Om segmenten var målspråkliga, fick prov med L2-aktig rytm och målspråklig rymt en likvärdig bedömning. Sammantaget visar resultaten att (i) målspråkliga segmentkvaliteter är av central betydelse för ett mycket bra och/eller inföddlikt uttal och (ii) åtminstone i vårt empiriska upplägg med uppläst tal som material hade segmenten en starkare korrelation med upplevd inföddlikhet än prosodin. Eftersom segment tycks vara av stor betydelse för hur lyssnarna bedömer uttalet, ska de inte underskattas som inlärningsmål vid uttalsundervisningen.

 • 228.
  Kuteeva, Maria
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Engelska institutionen.
  Hynninen, Niina
  Haslam, Mara
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  “It’s so natural to mix languages”: Attitudes towards English-medium instruction in Sweden2015Inngår i: Attitudes towards English in Europe: English in Europe, Volume 1 / [ed] A. Linn, N. Bermel, G. Ferguson and C. Hadjidemetriou, Berlin: Mouton de Gruyter, 2015, s. 193-202Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 229.
  Källermark Haya, Lisa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Agency in the Spanish language classroom: Student and teacher choices, actions and reports when students search for information online as part of a theme2015Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Students’ and teachers’ own choices and actions – their agency – are an integral part of language education, yet we know little about agency in specific classroom contexts. One such context is when students search for information online as part of their foreign language education. Therefore, the aim of this study is to explore the agency enacted through the choices and actions of six upper secondary Spanish students and their teacher. Their choices and actions take place while they are working with a task that asks the students to read authentic web sites with text originally written in Spanish for a native Spanish speaking audience.

  Using a sociocultural perspective on the process of language learning in this task, the research question is:

  • Through what choices, actions and reports do the students and the teacher exercise and express their agency?

  The study was carried out in two student groups in their second year at upper secondary school. Primary data were collected during the first lesson of a theme and consist of multiple sources, including computer screen recordings, sound and video uptake along with prompted interviews performed with both students and teacher. The main findings suggest that student and teacher choices and actions did not cohere, due to different objects of their respective activity system. The data shows that when students search for information online as a part of their language studies, they:

  • Act as producers at the same time as consumers
  • Multitask
  • Translanguage
  • Focus on end product more than the learning process
  • Divide their work between them rather than work collaboratively

  Finding “third spaces” – where students’ home practices are not easily applied to student or teacher objects of the activity systems, leads to a discussion concerning language view and language learning through the use of the Internet.

  Fulltekst (pdf)
  Agency in the Spanish language classroom
 • 230.
  Könönen, Riitta-Liisa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  "Det är språket som gör det jobbigt för mig på kurserna": En introspektiv studie av en högskolestuderande andraspråksinlärares inlärningsstrategier och reflektioner2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om den verklighet som många andraspråksinlärare befinner sig i; nämligen att studera ett nytt, avancerat ämne parallellt med andraspråkinlärning i språket som ämnesstudierna bedrivs på. Studien ansluter till den pågående andraspråksforskningen, närmare bestämt de behov, framsteg och misslyckanden en andraspråksinlärare möter i sin strävan att nå sitt mål om ett fungerande yrkesliv och integration i Sverige. I studien deltar en högskolestuderande andraspråksinlärare. Den högskolestuderande andraspråksinläraren i den här studien anger att han aldrig fått språkutvecklande ämnesundervisning, tillräcklig interaktion och stöttning på målspråket i ett traditionellt klassrum inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning eller på nuvarande utbildning på högskolenivå. Därför vill jag i den här studien undersöka om hans förmåga att förbättra de egna inlärningsstrategierna kan underlätta framgång i studier. Genom praktiska övningar och reflektioner söker jag i den här studien se om han tar steg mot självstyrt lärande. Analysen baseras på insamlingsdata och det mönster som framträder i hans uttalanden och reflektioner. Studien är således en introspektiv studie där inlärarperspektivet på det egna lärandet står i fokus.

  De metoderna som används i studien är kvalitativa i form av semistrukturerade intervjuer, samtal, loggboksanteckningar med styrda och öppna frågor och aktiviteter med läsförståelsestrategier. Det introspektiva inslaget genomsyrar studien vilket vill ur inlärarperspektiv beskriva informantens inlärningssituation under utveckling.

  Den här studiens resultat visar att informanten är mer medveten om sina befintliga läsförståelsestrategier nu och öppen för att ta till sig nya läsförståelsestrategier. Informanten har dock behov av repetitiva aktiviteter under stöttning för att kunna befästa dessa. Informanten utvecklas mot självstyrt lärande och hans medvetenhet om inlärningsprocesserna höjs samt att han har börjat identifiera de inlärningsstilar och strategier som han föredrar.

  Fulltekst (pdf)
  ”Det är språket som gör det jobbigt för mig på kurserna"
 • 231.
  Lakey, Rebecca
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Young bilingual Swedish learners in the English classroom: A study comparing the learners and teachers language use2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper investigates and identifies patterns of classroom languages use by both learners and teachers in the English learning classroom.

  In order to answer the research questions guiding the present study, data were collected both from learners (n= 36) and their teachers (n= 3).

  The instruments employed in the data collection were two, namely a questionnaire (administered to the learners), and a classroom observation grid (used with the teachers). The questionnaire is a survey, and as such a quantitative method. And, the observations are however qualitative.

  One of the main findings in the study was the correlation in pattern of language use between the teacher’s and the learners. More precisely, it was found that a high percentage of English use on the part of the teacher resulted in a high percentage of this language also in the learners. It was also found that the teachers’ use of both Swedish and English in instruction giving resulted in a higher use of English by the learners, perhaps because the learners were able to understand the instructions better if translanguaging occurred. Another important finding of the study is that learners reported not to be allowed nor encouraged to use their mother tongue as a resource. Besides, most of the learners did not think that using all of their languages would be an advantage in L3 learning English.

  Fulltekst (pdf)
  Young bilingual Swedish learners in the English classroom
 • 232.
  Lalander, Christine
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Diagnostiskt läsförståelseprov i början av lärarutbildningen med inriktning mot språk2014Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe, analyse and interpret the reading comprehension of language teacher students at the beginning of their university studies through a diagnostic reading comprehension test as a prognosis of their ability to manage their studies.

  The research questions are:

  1. What form has the diagnostic reading comprehension test of the development project used at the beginning of the teacher education for language teacher students?

  2. What does the diagnostic reading comprehension test at the beginning of the studies indicate about the success in the reading comprehension of academic course literature of the language teacher students?

  3. What do the language teacher students’ reflections show about the reading comprehension test and about their insight into their own reading comprehension of academic course literature?

  4. To what extent can a connection be shown between the results of the diagnostic reading comprehension test and the study results of the language teacher students?

  The research study represents a mixed method strategy and is a descriptive case study. A diagnostic reading comprehension test has been given to a group of language teacher students at the beginning of their first term. The students were also asked to reflect on the test and their reading ability.

  According to the study the diagnostic reading comprehension test used in the development project, and analysed in this study, must be altered to meet desired claims before used again. For example should the test include more reflective questions and more people should be included in the test process.

  This research contributes to new knowledge about teacher students’ comprehension of academic texts as well as new knowledge about a reading comprehension test.

  Fulltekst (pdf)
  Diagnostiskt läsförståelseprov i början av lärarutbildningen med inriktning mot språk
 • 233.
  Lam, Linda
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Musik & språk: Kan sång vara ett redskap för barns semantiska utveckling?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att beskriva och analysera musikens roll i förskolebarns språkutveckling, med fokus på barns semantiska utveckling. Musikens roll för barns begreppsutveckling testades i en undervisningsmetodik där barn fick höra på en sång. En kontrollgrupp skapades och gavs en annan undervisning, där kontrollgruppen fick höra sången omskriven till en sagoversion. Det som observerades var hur barn reagerar när en vuxen berättar en saga eller när ett de hör en vuxen sjunga, i vilken grad barnen deltar i sagoberättandet/sången samt hur sagoberättande/sång kan bidra till barnens begreppsutveckling. För att mäta barns ordförråd gjordes ett test före och efter undervisningsförsök. Resultatet utgår från en förskola med barn i åldern 16-30 månader. Observationerna dokumenterades via videoinspelning, för att i vidare bemärkelse kunnat transkriberas, presenteras och analyseras. Resultatet analyserades med hjälp av tidigare studier inom samband mellan musik och språk samt högläsning och språk. Undersökningens resultat visar ingen stor skillnad på sång eller högläsning som språkstimulerande metod för barns begreppsinlärning. Dock visade det att sång och högläsning ger barn möjlighet att tillägna sig nya begrepp. Detta arbete avslutas i en diskussion om förskolans roll i barns språkutveckling, samt vad vi bör ta reda på i framtidens forskning.

  Fulltekst (pdf)
  Musik & språk
 • 234.
  Larsson, Emma
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Motorisk träning och dess betydelse för läs- och skrivinlärning: En studie om hur lärare och elever resonerar kring motorikens betydelse för läs- och skrivinlärning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur lärare och elever betraktar motorikens betydelse för läs- och skrivinlärning. Detta genom att dels studera vad en lärare anser om ett samband mellan motorik och läs- och skrivinlärning samt hur arbete med motorisk träning som syftar till att påverka elevers läs- och skrivinlärning kan utformas, dels undersöka hur elever resonerar kring motorisk träning och dess inverkan på deras läsning och skrivning. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metodansats använts, vilket har föranlett att sju intervjuer och tre observationer ligger till grund för studiens resultat. I den tidigare forskning och bakgrundsinformation som presenteras i studien framgår det att det kan finnas ett eventuellt samband mellan motorik och läs- och skrivinlärning samt att motorisk träning kan ha en positiv inverkan på elevers förmåga att lära. Studiens resultat går sedermera i linje med den tidigare forskning och bakgrundsinformation som presenterats, då det framkommer att både elever och lärare upplever att motorik och motorisk träning utifrån metoden Brain Gym® kan ha betydelse för elevers läsning och skrivning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Laskowska, Matilda
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Direktintegrerade nyanlända elever i årskurserna F-3: En studie om hur klasslärare arbetar språk- och kunskapsutvecklande för att främja elevers lärande2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med flyktingvågen år 2015 kom benämningen nyanlända elever att uppmärksammas inom skolvärlden och svensk forskning. Detta gör att en undersökning inom ämnet blir betydelsefull för att möjliggöra en likvärdig utbildning som främjar språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever. Syftet med denna undersökning är att skapa en tolkning av hur lärare i årskurserna F-3 arbetar för att möjliggöra detta. Ytterligare en fråga som undersökts är vad lärare anser är viktiga förutsättningar för att nyanlända elever ska nå skolframgång. Metoder som används i undersökningen är kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt observationer med fem lärare som undervisar i någon av årskurserna F-3 i skildra delar av Stockholmsområdet. Resultatet i denna undersökning påvisar att lärarna tillämpar genrepedagogik, elever som resurser för varandra samt multimodala verktyg för att främja både språk- och kunskapsutveckling. Det som däremot sällan förekom om lärarna inte hade förutsättningarna för det var stöttning i form av modersmålet samt explicit stöttning från läraren. Vidare kritiseras placeringstypen direktintegrering av lärarna i studien då de menar att det inte finns rätta förutsättningar för dessa elevers behov i en ordinarie klass. Studiens resultat påvisar därmed en avsaknad av kompetens inom området samt att placeringstypen direktintegrering bör vidareutvecklas för att möjliggöra en likvärdig utbildning samt språk- och kunskapsutveckling för nyanlända elever

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Lewerentz, Joanna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Elevers perspektiv på bedömning i årskurserna 4–6: Uppfattningar om hur bedömning i svenskämnet påverkar utveckling, motivation och eget ansvar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker elevers uppfattningar om hur olika bedömningspraktiker påverkar elevernas utveckling, motivation och självreglering, med fokus på formativ och summativ bedömning, feedback och självreglering. Syftet med studien är att kartlägga dessa uppfattningar samt ställa dem i relation till teorier om bedömning och självreglering. Detta har undersökts i en enkätstudie utifrån forskningsfrågorna ”Hur uppfattar elever att formativ och summativ bedömning samt feedback påverkar deras utveckling i skolarbetet?” ”Hur uppfattar elever att sådan bedömning påverkar deras motivation till lärande?” och ”Hur uppfattar elever att sådan bedömning påverkar i vilken mån de tar ansvar för sitt eget lärande?”. 164 elever i årskurserna 4–6 på en skola i norra delarna av Stockholms län deltog i studien. Enkätsvaren har bearbetats utifrån forskningsfrågorna, relaterats till valda teorier och jämförts med tidigare forskning på området. Resultaten visar att eleverna uppfattar bedömning som ett stöd för lärande och att de formativa bedömningspraktikerna motiverar dem till att förbättra sina arbeten i större utsträckning än vad de summativa bedömningspraktikerna gör. Eleverna uppfattar även att de själva använder sig av lärarens bedömning för att förbättra sina arbeten. Däremot uppfattas exempelvis självbedömning ha mindre inverkan på deras utveckling. Vidare synliggörs en skillnad mellan åldersgrupperna, där de äldre elevernas uppfattningar kring huruvida bedömning motiverar och hjälper dem att utvecklas minskar jämfört med de yngre eleverna. Avslutningsvis är faktumet hur elevers uppfattningar om bedömning påverkar resultat av relevans för undervisning och bedömning, vilket motiverar en ökad medvetenhet hos lärare om just elevers uppfattningar. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 237.
  Lindberg, Inger
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Fostering multilingualism in Swedish schools – intentions and realities2011Inngår i: Young Urban Swedish: Variation and change in multilingual settings / [ed] Roger Källström and Inger Lindberg, Gothenburg: Department of Swedish Language, University of Gothenburg , 2011, s. 149-172Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The continuous cast of ethnic and linguistic diversity in negative terms in Swedish schools reveals systematic mismatches between intended policies and everyday classroom practices. In this article, failures in terms of the implementation of language education policy are attributed to languagepolicies not being sufficiently attuned to the sociolinguistic realities in multilingual contexts and at the same time disregarding issues of power and identity. With reference to findings in critical, ethnographic research, it is suggested that strategic essentialism at a general policy level as well as linguicism as a manifestation of prevailing deficit ideologies at an institutional and individual level of practice may contribute to an unresolved tension between the official policy and local educational practices. It is concluded that a number of challenges remain to be addressed before the vision of equal access to linguistic resources in Swedish schools can be realized.

 • 238.
  Lindberg, Inger
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Hyltenstam, Kenneth
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  Flerspråkiga elevers språkutbildning2013Inngår i: Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk / [ed] Olofsson, Mikael, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2013, s. 28-51Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 239.
  Lindberg, Inger
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Hyltenstam, Kenneth
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning.
  Flerspråkiga elevers språkutbildning2013Inngår i: Language Acquisition and Use in Multilingual Contexts: Theory and Practice / [ed] Anna Flyman Mattsson & Catrin Norrby, Lund: Lund University Press , 2013, s. 122-141Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 240.
  Lindberg, Inger
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Källström, RogerInst, för svenska språket, Göteborgs universitet.
  Young Urban Swedish: Variation and change in multilingual settings2011Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This volume brings together results from the project “Language and language use among young people in multilingual urban settings” (the SUF project). For the first time, articles by most researchers in the project are published together and in English for an international audience. Many articles contain analyses of various linguistic features of Swedish in the spoken and written data collected from the in total 222 young people participating in the project in the cities of Stockholm, Gothenburg and Malmö. These analyses concern developments in the phonology, syntax and pragmatics in Swedish youth language that have not been described earlier. Other articles use data from the SUF project to explore alternative research approaches and methodologies or to discuss well-established concepts and distinctions within the field of language variation from a critical perspective. Furthermore, some articles deal with multiethnic youth language data from other contexts or with multilingualism on a socio-political level. Taken together, the twelve articles in this volume cover a wide range of aspects of language and language use in multiethnic areas in Sweden, highly relevant for fellow researchers as well as students at different levels of the educational system in Sweden as well as internationally.

   

 • 241.
  Lindberg, Inger
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Sandwall, Karin
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik. Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
  Conflicting Agendas in Swedish Adult Second Language Education2017Inngår i: Entangled discourses: Sout-North Orders of Visibility / [ed] Caroline Kerfoot, Kenneth Hyltenstam, New York: Routledge, 2017, s. 119-136Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 242.
  Lindberg, Jenny
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Vad krävs för att kunna läsa mellan raderna?: En Learning study över läsförståelse, med fokus på att göra inferenser.2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur man som lärare kan hjälpa elever att nå god läsförståelse, med fokus på att göra inferenser, samt att ta reda på vilka kunskaper elever behöver för att kunna göra inferenser. Studien har gjorts i form av en Learning Study.Med Learning study som metod urskiljer man en förmåga eller kunskap man vill att eleverna ska utveckla och söker sedan reda på de kritiska aspekter som finns inom lärandeområdet. En process följer, där man testar elevernas befintliga kunskaper och ett lektionsupplägg planeras, genomförs och analyseras. En eller flera nya lektioner planeras, genomförs, analyseras och revideras. Ett eftertest i någon form görs för att pröva elevernas kunskaper efter lektionstillfällena.Studien genomfördes i en åk 3 och resulterade i följande: De kritiska aspekterna består av ett antal förmågor, så som att sammanfatta text, god ordförståelse och att kunna göra sig inre bilder av det lästa. Framför allt är läsarens egna kunskaper och tidigare erfarenheter en kritisk aspekt. Läraren bör genom vägledning hjälpa eleverna att aktivera sina egna tankeprocesser, så att de blir aktiva och medvetna i sin läsning. Eleverna behöver få syn på att man för att kunna göra inferenser måste aktivera sin förkunskap och hitta strategier för hur man kan göra när man inte förstår. Tydligt var att eleverna i diskussion med varandra uppnådde en högre förståelse än när de arbetade på egen hand. De kompletterade varandra i sina resonemang och nådde på det sättet längre. Eftertestet visare ett bättre resultat än förtestet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 243.
  Linder, Sofia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Det virtuella ämneslaget: En studie av det kollegiala samarbetet i facebookgruppen Svensklärarna2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka det kollegiala samarbetet i Svensklärarföreningens facebookgrupp Svensklärarna. Studiens centrala begrepp är medskapande kultur, medieekologi och kollegialt samarbete. Metoden består av en närläsning av sidans ytplan, alltså information genererad av sidans grundare, samt tre facebookinlägg med kommentarer. Materialet utgörs av totalt 146 kommentarer och tre inlägg. Analysverktyget består av fyra kategorier som beskriver olika funktioner med professionellt facebookutövande: gruppstabilisering, idéutveckling, kunskapsdelning och självhävdelse. För att undersöka de mer undervisningsnära aspekterna utgår jag från tre didaktiska frågor: vad, varför och hur.

  Resultatet visade att kunskapsdelningen som skedde i trådarna mestadels var erfarenhetsbaserad. Gruppstabilisering skedde, men även en typ av gruppdestabilisering, idéutveckling skedde mer eller mindre i alla trådar och självhävdelse skedde stundvis. Den didaktiska vad-frågan och hur-frågan berördes explicit, men den didaktiska varför-frågan berördes mer implicit.

  Den medieekologiska teorin bidrar med förklararingar om de hinder och möjligheter som facebookgruppen erbjuder som professionellt arbetsverktyg för kollegialt samarbete. Stundtals blir gruppen en emotionell avlastning utan tydliga ramar och regler, vilket det kollegiala samarbetet kräver. Materialet visar dock på det omfattande engagemang som finns hos svensklärarkåren. Gruppen Svensklärarna utgör emellanåt en progressiv diskussionsarena som kan ge svensklärarkåren autonomi och inre styrning, i en tid av allt större yttre styrning.

  Fulltekst (pdf)
  Det virtuella ämneslaget
 • 244.
  Lindgren, Lovisa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Från tolkande martyr till målstyrd inspiratör: En studie av svenskläraridentiteten i Svensklärarens ledarspalt2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svensklärarens professionella identitet och uppdrag formuleras och eventuellt förändras i ledarspalten i Svensklärarföreningens egen medlemstidskrift Svenskläraren från 1970-talet och fram till 2011. Undersökningens valda frågeställningar är:

  1. Hur konstrueras svenskläraruppdraget i relation till styrdokument och politiska reformer? 

  2. Hur konstrueras svenskläraruppdraget i relation till elevsyn?

  3. Hur konstrueras svenskläraruppdraget i relation till föreställningar om svenskämnet?

  Metoden för undersökningen är en närläsning av de 26 utvalda ledarspalterna utifrån en fenomenologisk ansats och resultatet visar så väl kontinuitet som förnyelse i konstruktionerna av svenskläraruppdraget, svenskämnet och svenskläraridentiteten. Återkommande är en frustration över brist på förenlighet mellan styrdokument, utbildningspolitik och faktiskt verksamhet. Styrdokument och politiska reformer betraktas då som hot och hinder snarare än vägledande för lärarnas professionsutövande. Uppgiften att möta elevernas behov konstrueras löpande som en kärna i svenskläraruppdraget även om innehållet i dessa behov formuleras olika vid olika tidpunkter. Svenskämnet ges en särskild status i relation till elevernas personliga utveckling, identitet och rättigheter liksom i relation till demokrati och framtidens samhälle – vilket i sin tur placerar svenskämnet i en särställning gentemot andra skolämnen och ger svenskläraren en särskild position i jämförelse med andra lärare.

  Fulltekst (pdf)
  Från tolkande martyr till målstyrd inspiratör
 • 245. Lindgren, Maria
  et al.
  Svensson, GudrunZetterholm, ElisabethStockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Forskare bland personal och elever: Forskningssamarbete om språk- och identitetsutveckling på en flerspråkig skola2016Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
 • 246. Lindqvist, Christina
  et al.
  Bardel, Camilla
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Exploring the Impact of the Proficiency and Typology Factors: Two Cases of Multilingual Learners' L3 Learning2014Inngår i: Essential Topics in Applied Linguistics and Multilingualism: Studies in Honor of David Singleton / [ed] Mirosław Pawlak, Larissa Aronin, Cham: Springer, 2014, s. 253-266Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present study examines lexical crosslinguistic influence (CLI) from L1 and L2 in two cases of L3 learning. It focuses on the role of the proficiency level of the background languages and of typological proximity in the activation of the background languages in L3 oral production. Earlier research has shown that both these factors play a role for CLI. Here we aim at further understanding the role of these factors, and how they are related to the proficiency level of the L3. The first case, which will be summarized briefly and used as a point of comparison in this chapter, concerns a Swedish learner of Italian L3, with English, French and Spanish as L2s (Bardel and Lindqvist 2007). The results showed that low-proficiency Spanish L2 was the background language that was most used in the beginning of the acquisition process of Italian, especially in code-switches of function words. High-proficiency French L2 was also used but in a different way, mostly in word construction attempts. Both the proficiency and the typology factor played a role, but their impact varied at different stages of development in the L3. The second case concerns a bilingual Swedish/Italian L1 speaker learning Spanish L3, with English and French as L2s. The data was gathered following the same procedure as in the first study, and consist of three recordings of interviews and retellings. The results indicate that the proficiency and typology factors are decisive for CLI here too, but in slightly different ways as compared to the first case. Italian L1 is used for both code-switches and word construction attempts, suggesting that a high-proficiency language may well be activated for both purposes, if it is similar enough to the target language. These results show that further investigation of both factors is necessary for our understanding of their interplay.

 • 247. Lindqvist, Christina
  et al.
  Bardel, CamillaStockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  The acquisition of French as a second language: new developmental perspectives2014Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
 • 248. Lindqvist, Christina
  et al.
  Bardel, Camilla
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Gudmundson, Anna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk.
  Lexical richness in the advanced learner’s oral production of French and Italian L22011Inngår i: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, ISSN 0019-042X, E-ISSN 1613-4141, Vol. 49, s. 221-240Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates Swedish learners' lexical richness in French and Italian L2. A frequency-based measure was used to compare the lexical richness of learners at different proficiency levels to that of native speakers. Frequency bands based on oral L1 data were created for both languages to serve as a benchmark. For French, the results show that there are differences between two groups of learners at different proficiency levels concerning lexical richness. Moreover, the most advanced learners have a lexical profile that is similar to that of a control group of native speakers, suggesting that these learners are native-like as far as lexical richness is concerned. The results for Italian also point at differences between the learner groups. However, the most advanced group does not reach the degree of lexical richness of the native speakers. The overall results support earlier proposals of a discriminating capacity of lexical frequency profiling methods for L2 proficiency.

 • 249.
  Lindqvist, Eva
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  Litteracitetsaktiviteter i slöjd och samhällskunskap: Fallstudier av flerspråkiga elevers textanvändning2014Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The present thesis comprises two case studies of two multilingual pupils in second-ary school, focusing on the relationship between knowledge, language and learning through a comparison of literacy activities in the two school subjects, Textile Crafts and Social Studies.

  The theoretical framework is sociocultural and the research methods include ob-servations, interviews and artifact analysis of the literacy practices in the two sub-jects as well as analyses of spoken and written texts. The latter were performed using multimodal and systemic functional linguistics analyses.

  The results reveal that both school subjects can be described as mono-linguistic, and that the teachers teach mono- and multilingual pupils in the same way. Also, the two focus students, David and Sarah, were offered various multimodal texts in each of the two school subjects. However, David deflects many of the teachers’ text of-fers in the form of writing in both the literacy practices in both subjects, avoiding having to expose himself to situations in which he is forced to read or write. Sarah, on the other hand, used writing for different purposes and in different ways. Also, the semiotic resources she used were often more advanced and more complex com-pared to those used by David. Another important finding was that the teachers seemed to "tune in" with the students’, thus enhancing their own choices as to avoid-ing or using the language offered through different semiotic resources.

  A pedagogical implication of the study concerns how teachers and students are aware of students’ multilingualism and how this linguistic awareness is used in the classroom. This calls for more research on how to create teacher awareness about multilingual students’ need to develop linguistic competence in all school subjects in different languages. Another pedagogical implication is the importance of selecting texts that enable high support in relation to the nature of the task and its objectives, i.e. how texts function in relation to the task and what they afford.

  Fulltekst (pdf)
  Litteracitetsaktiviteter i slöjd och samhällskunskap
 • 250. Lindström, Eva
  et al.
  Lubińska, Dorota
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkdidaktik.
  En deskriptiv longitudinell studie av konnektorbruk i nybörjarsvenska hos vuxna inlärare2019Inngår i: Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018 / [ed] Birgitta Ljung Egeland, Tim Roberts, Erica Sandlund, Pia Sundqvist, Karlstad: Karlstads universitet, 2019, s. 61-87Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie har varit att öka kunskapen om konnektorbruket i svenska hos vuxna inlärare. Mer specifikt har studien fokuserat på berättande/beskrivande texter som samlats in vid fyra tillfällen under en termins universitetskurs på GERS-nivå A1. Med utgångspunkt i bland annat modeller av diskurskompetens har konnektorbruket analyserats avseende täthet och variation samt i relation till den utveckling som GERS förutspår. Analyserna visade att de vanligaste konnektorerna var och, men, som och också där konnektorn och var betydligt vanligare än de övriga, något som även observerats i andra studier. Förhållandevis överraskande var dock den höga frekvensen av konnektorn som. I jämförelse med tidigare forskning återfanns vidare en låg andel målspråksavvikande konnektorer; dock noterades en tillfällig ökning av dessa i ett initialt skede av språkkursen. Variationen av subjunktionerna minskade över tid, medan variationen av de konjunktionella adverben ökade först för att i slutet av språkkursen gå ner till den initiala nivån. Den utveckling av konnektorer som GERS förutspår bekräftades bara delvis av föreliggande studies resultat.

2345678 201 - 250 of 440
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf