Endre søk
Begrens søket
234567 201 - 250 of 301
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Lebbad, Amina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Begärets dynamik: Om sexuellt begär och könsidentiteter ur ett transperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utifrån ett transperspektiv förstå hur transpersoners kön och sexualitet förhålls till varandra utifrån kropp, tid och partners. Studiens material består av intervjuer med tre olika transpersoner om deras könsidentitet, sexuella läggning och transerfarenheter. Som teoretiskt ramverk står Judith Butlers Gender Trouble som exempel på queerteori, samt Jay Prossers Second Skins som exempel på transteori. Resultatet av studien är att subjekts identitet och begär står i relation till varandra samt att transpersoners antagna eller aktiva gränsöverskridanden gör att de som subjekt kan erfara denna relation med större tydlighet och över flera kategorier, med kropp, tid och partners som tydligast exempel.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Lindberg, Emma Josefina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Inte grönt som i pengar utan grönt som i träsktroll: Klass och kön i filmen Shrek2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay examines class and gender in the movie Shrek from 2001. To examine class and gender, representations are of main interest. For the analysis Stuart Hall’s theories of representations and stereotypes, as well as Beverley Skeggs theory of respectability, have mainly been used. The movie is perceived as a text, which means that the scenes consist of different signs. More specifically, they contain the signifier and the signified. The method for the analysis is based on the signifier and the signified, that have been used for the research purpose which is to examine representations of class and gender. The analysis revealed that there is a division of classes in the movie, portrayed by the fairytale-proletariat, consisting of the non-human fairytale characters, and the upper class, consisting of the human fairytale characters. The analysis additionally revealed that the character princess Fiona contradicts her respectability with her body shape and by being grotesque, as well as gender stereotypes which reduced some of the female characters to their looks. Lastly, the movie contains intertextuality which was discussed in the analysis along with the scenes. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Lindqvist, Lisa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Modiga kvinnor och sviniga män: En diskursanalys av medietexters konstruktioner och förhandlingar av sexualbrott, femininitet och maskulinitet i tre fall uppmärksammade under #metoo i Sverige 20172019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This discourse analysis looks into discursive constructions of sexual acts as sexual crimes or as “regular” sexual practices in the media debate following the #metoo movement in Sweden. The analysis is focused on three cases of accusations of sexual crimes against famous men. By relating linguistic constructions of sexual acts to how the women and men involved are portrayed, the analysis shows how the meaning of sexual practices as crimes or not seems to be dialectically related to discursive constructions of men and women.

  The analysis shows that women inhabit three different positions in the material, that of the brave hero warning others of sexual criminals, that of the revenge artist mobilizing media storms and that of the active victim, who is partly responsible for the crimes committed against her. The men in the material inhabit three positions as well, the role of the sexual criminal, the role of the “asshole” and the role of the victim of harsh media storms and revengeful women.

  The findings shine light on the #metoo movement by showing there might be a preferred narrative involved. The analysis points to the female victims of sexual crime having to be heroes for the sexual acts to be linguistically constructed as actual crimes in the media reports. However, the results also show a contradicting story, that of small changes in narrative from earlier “rape myths” which may make possible small shifts in discourse being circulated throughout different institutions in society. The most important finding is that the juridical discourse seems to have a prominent place in the order of discourse surrounding sexual assault, since all discursive constructions of the acts, the men and the women relate in some way to the law and the justice system. Following this, there seems to be a need for other ways of talking about sexual acts that for some reason cannot lead to a conviction but still feels like violations to one of the parties involved.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Lundmark, Sara
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Den miljövänliga människan: Subjektspositioner och handlingsutrymme i den miljöpolitiska debatten2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen studerar konstruktioner av miljövänlighet inom den politiska debatten med syfte att utforska hur detta knyts till kategorier av människor och handlingar. I relation till tidigare empirisk forskning som påvisat en förskjutning från statligt till individuellt ansvar inom miljöpolitiken är det vitalt att undersöka vilken slags människa som åberopas i den individualiserade miljöpolitiska diskursen. Diskursen om den miljövänliga människan är en arena där normer och hierarkier om det önskvärda produceras, vars materiella effekter består i vilka konkreta lösningar på klimat- och miljöproblemen som betraktas som legitima/illegitima samt hur människor uppfattar sin egen position och möjlighet till agens i relation till miljöproblemen. Studiens syfte är därför att undersöka vilka miljövänliga subjektspositioner som framträder i den miljöpolitiska debatten samt att utforska vilka handlingar som möjliggörs respektive omöjliggörs för det miljömedvetna subjektet. Detta har gjorts genom en kvalitativ och diskursorienterad textanalys av miljöpolitiska debattartiklar skrivna av partipolitiska representanter. Analysen har visat att materialet inrymmer tre dominerande diskurser som knyter kategorierna individen, konsumenten respektive svensken till specifika föreställningar om miljövänlighet, där teknisk kompentens, företagsamhet och konsumtions- och livsstilsval står i centrum. Vidare har analysen visat att begreppsparen rätt-fel respektive aktiv-passiv skapar skiljelinjer mellan miljövänliga och icke-miljövänliga handlingar. Aktiva handlingar innebär både att göra medvetna konsumtionsval, men också tillväxtgenerande aktiviteter i vid bemärkelse så som lönearbete, entreprenörskap och att konsumera (till skillnad från att avstå i miljövänlighetens namn). Analysen har även visat att diskursen om rätt respektive fel agerande bidrar till en avpolitisering av miljöfrågan där individuella handlingar inte bara premieras, utan också görs till det enda rimliga alternativet.

  Fulltekst (pdf)
  Den miljövänliga människan
 • 205.
  Machado-Borges, Thaïs
  et al.
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Romanska och klassiska institutionen, Latinamerikainstitutet.
  Gemzöe, Lena
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Genus, Plats och Engagemang2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 206.
  Marklund, Cecilia
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Att omdefiniera maskulinitet: En diskursanalys om figurationen den jämställda mannen i Sverige2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är baserad på material från tre svenska hemsidor som driver ideella arbeten kring hur män ska involvera sig i jämställdhetsarbetet. Studiens syfte är att analysera hur figurationen av den jämställda mannen återges och hur den skiljer sig från en föreställd traditionell manlighet. Med stöd från maskulinitetsteorier och Butlers (1990/2007) begrepp den heterosexuella matrisen visar studien på hur maskulinitet ofta skapas i ett jämförande med det Andra. Undersökningen fokuserar på fem centrala teman i materialet som inkluderar hur manlighet förstås i relation till femininitet, papparollen, manlighet som heterosexuell, mäns våld samt hur den svenska manligheten även bygger på en idé kring vithet. I bakgrunden finns den svenska jämställdhetsdiskursen som bär på en förståelse för en binär könsuppdelning. Studien stödjer sig på ett diskursteorietiskt förhållningssätt i analysdelen där språk och uttryck i materialet undersöks för att ringa in föreställningar kringjämställd maskulinitet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Mattus, Linnéa
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  "oj det trodde jag inte om dig": En undersökning av tjejers attityder och erfarenheter av jämställdhet kopplat till kön inom KTH:s Maskinteknikutbildning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker attityder och erfarenheter av jämställdhet kopplat till kön bland kvinno-identifierade studenter inom en teknisk utbildning. Genom kvalitativ intervjumetod och en tematisk analysmetod visar intervjudeltagarna på en manligt dominerad kultur i form av språk och praktiker samt mönster av homosocialt beteende. Grundat i organisationsteori och teori kring heterosocialitet visar studien på olika strategier och förhållningssätt som tjejer på utbildningen kan ta sig an i form av heterosocialt beteende, tystnad, anpassning men även bejakande av kvinnliga sammanslutningar, motstånd och ifrågasättningar. Erfarenheterna som uppsatsen grundar sig på visar även på mönster av olika normer kopplat till kön som studenterna möter och därmed måste förhålla sig till. Utifrån socialpsykologins teorier om begreppen roll och identitet belyser uppsatsens analys hur olika rollinträdesprocesser möjliggörs eller begränsas beroende på de rådande normerna. Uppsatsens resultat visar hur jämställdhetsarbete har potential för förändring men att kultur och dominerande handlingsmönster är djupt cementerade och speglar samhällets normer. I förhållande till idén om normativ jämställdhet påvisar uppsatsens diskussion dock potential för normbrytande processer. I förhållande till de rådande normerna belyser uppsatsen en möjlighet för normkritiskt pedagogik för att föra arbetet framåt. Baserat på uppsatsens slutsatser, diskussion, samt vidare forskningsområden råder goda möjligheter för KTH:s vidare jämställdhetsarbete. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 208.
  McBay, Emelie
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  "Vårt märke”: En queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats presenteras hur en möjlig queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita kan se ut. Jag presenterar här en möjlig queer läsning av Jesjua och Pontius Pilatus, samt mästaren och Margaritas förhållanden utifrån en undersökning av två teman som förekommer i boken, samt av bokens narrativ. De två teman som undersöks är förbud, däribland förbjuden kunskap och censur, samt spegling, förekomsten av paralleller mellan karaktärer och bokens två handlingar, och då också hur dessa handlingar samverkar. Detta görs med hjälp av en innehållsanalys i form av en queer, mer specifikt lesbisk läsning. Uppsatsens teoretiska ramverk är hämtat från queerteori kopplad till litteratur, bland annat Sedgwicks Epistemology of the Closet och Kevin Moss undersökning av Sedgwicks teorier i förhållande till sovjetisk litteratur.

  De frågor som besvaras i denna uppsats är hur Mästaren och Margarita och de två ovan nämnda förhållandena kan läsas som queera, samt huruvida bokens politiska allegori kan läsas som en allegori över det queera, det vill säga om behandlingen av politisk avvikelse och dissidenter kan liknas vid behandlingen av homosexualitet. Uppsatsen påvisar även hur mästaren och Margaritas förhållande genom en queer läsning kan ses som allegori över ett lesbiskt förhållande. Uppsatsens syfte är att aktualisera Mästaren och Margarita och öppna boken för en ny publik. Detta särskilt genom att aktualisera den politiska allegorin och påvisa bokens homosexuella undertoner.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 209. McCormack, Donna
  et al.
  Bould, Mark
  Bugge, Liv
  Davies, Surekha
  Shildrick, Margrit
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Weinstock, Jeffrey
  Monster Talk: A Virtual Roundtable with Mark Bould, Liv Bugge, Surekha Davies, Margrit Shildrick and Jeffrey2018Inngår i: Somatechnics, ISSN 2044-0138, E-ISSN 2044-0146, Vol. 8, nr 2, s. 248-268Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This roundtable brings together scholars and artists working with the monster and the monstrous. It took place between December 2017 and June 2018 via email. Participants responded to an initial email question from me, and then to each other's responses, along with framing questions from me. The ‘temporality, polyvocality, and virtual space of this roundtable’ (Dinshaw et al. 2007: 177) evokes this roundtable's indebtedness to scholars in the fields of queer and critical ethnic studies, as well as bringing to the fore the monstrous in its unstable and individually collective form. I am grateful to the invitees who came to the table and shared their time and thoughts.

 • 210.
  Nilsson Wester, Izabelle
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  "Kvinnor som jobbar för kvinnor": En representationsanalys av Gina Tricots Instagramkonto2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur genus, etnicitet och kropp representeras och görs i ett fåtal utvalda bilder från Gina Tricots Instagramkonto. Jag kunde vid en första anblick ana vilka kroppar som har mest utrymme på detta konto: den feminina, vita och smala kroppen. Detta gjorde det intressant för mig att ta mig an denna undersökning, eftersom jag ville se om detta stämde samt mer djupgående studera hur dessa representationer görs och skapar mening. I och med min problemformulering så föll det sig naturligt att använda representationsanalys som metod. Det uppsatsen fick som resultat var att den feminina, vita och smala kroppen är den mest dominerande representationen med en viss utmaning när det kommer till genusrepresentationerna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Nilsson-Jatko, David
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Fetischism, läggning och lag: En kvantitativ analys av en sexuell minoritets relation till lagstadgad läggning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fetischister är en sexuell minoritet vars sexualitet karaktäriseras av en inriktning mot någon sak, något annat än kön. Svensk lagstiftning kommunicerar en normerande bild av att endast sexualiteter riktade mot kön kan vara grundläggande och utgöra en persons sexuella läggning, övriga tillskrivs att vara sexuella beteenden med svaga konstitutiva kopplingar.

  I detta projekt undersöks något som inte undersökts kvantitativt tidigare; huruvida fetischisters egna upplevelser stämmer med lagstiftningens antaganden om gruppen. Eftersom lagstiftning är värderings- och tankenormerande och ytterst reglerar hur vi organiserar samhället är det högst angeläget att ta reda på hur det förhåller sig.

  Fetischisters upplevelser har fångats i en kvantitativ undersökning med 2028 respondenter. Resultaten av undersökningen har jämförts med fyra antaganden om fetischister som lagstiftningens förarbeten utgår från. Analysen pekar mot att:

  • Fetischism kan vara såväl sexuellt som ickesexuellt och något som kan röra tankar, känslor och beteenden på ett konsistent sätt över tid. Att som lagstiftningen porträttera fetischism som ett strikt sexuellt beteende som ställs i kontrast till något personlighetsanstruket framstår därmed som otillräckligt.
  • Denna undersökning synliggör att det finns en fetischistisk orientering, en fetischistisk sexuell preferens. Förarbetenas utgångspunkt att enbart könsinriktade sexualiteter har att göra med sexuell preferens är därmed en förenkling som framstår som felaktig.
  • Undersökningen har visat att fetischism kan vara något grundläggande, stabilt, ej frivilligt valt och uppkommet i tidig ålder. Därmed stämmer inte förarbetenas antagande att dessa egenskaper är unika för sexualiteter riktade mot kön.
  • Fetischistisk sexualitet har potential att vara en individs sexuella läggning då sexualiteten kan genomsyra sexuell praktik, identitet och preferens på ovan nämnda sätt. Därmed stämmer inte lagstiftningens bild av att enbart sexualiteter riktade mot kön kan vara sexuella läggningar.

  Den sammantagna analysen visar att fetischisters upplevelser inte stämmer med de antaganden om gruppen som lagstiftningen baseras på. Fetischism kan ligga till grund för flera olika situationer; både något som för en person kan utgöra ett svagare sexuellt intresse likväl som något som för en annan person kan vara grundläggande, såsom dennes sexuella läggning. Lagstiftningen återspeglar inte detta.

  Fulltekst (pdf)
  Fetischism, läggning och lag - En kvantitativ analys av en sexuell minoritets relation till lagstadgad läggning
 • 212.
  Nilsson-Jatko, David
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Sexualitet bortom kön: Fetischism som synliggörare av könsorienteringsnormen2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta projekt är att granska nutida sexualitetsnormer. För att genomföra detta undersöks hur rådande föreställningar om sexualitet framstår i skenet av en referenspunkt utanför dagens hegemoni. Som sådan perspektivgivare tas sexualiteten fetischism, betraktad utifrån ickepatologiserande kunskapsideal. 

  Budskap från statsmakt och upplysande aktörer granskas diskursanalytiskt och genealogiskt. Analysen indikerar att dagens situation är ett resultat av en politiserad kamp om begrepp och tolkningsföreträden som ägt rum under de senaste decennierna; i förarbeten som ligger till grund för lagstiftning i ämnet verkar selektiva och partiska metoder ha använts. Dagens läge kan sägas kännetecknas av en kulturdominans där statsmaktens föreställning om sexualitet kväser alternativ; en sanningsregim.

  Analysen pekar på en nutida könsorienteringsnorm: I dagens hegemoni konstrueras könsorientering som den allmänmänskliga grunden för varandet – hur en person är sexuellt lagd antas endast kunna ha att göra med hur hen relaterar sexuellt till kön. Sexualiteter som kännetecknas av annat än könsbegär andrafieras och konstrueras som labila och icke-konstitutiva praktiker; personer som är lagda på sätt som kännetecknas av annat än könsbegär orimliggörs. Med en avtagande föreställning om att alla förväntas vara strikt heterosexuella kan könsorienteringsnormen ses som en nutida ersättande norm. Den kan förstås som en fundamental del av heteronormen och dess idealiserade starka kopplingar mellan sexualitet och kropp/kön. Det förefaller relevant att tala om en hittills förbisedd intrasektionell makt- och marginaliseringsdimension som kännetecknas av könsorienteringsnormativiteten. 

  Fulltekst (pdf)
  Sexualitet bortom kön - Fetischism som synliggörare av könsorienteringsnormen.pdf
 • 213.
  Niskanen, Emma Maria
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Vänskap är magisk: En reparativ läsning av samtida svensk seriekonst2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this thesis, I do a reparative reading of contemporary Swedish comics, that uses feminine signifiers, both in their imagery and writing. A crucial point of departure, in this thesis, is how literature can ”do” theory and be seen as a way of creating knowledge. I explore what the comics does to me, as a reader, and how. I experiment with the form and style of academic writing in order to clearly define my position and situate the production of knowledge. By focusing on the affects and nourishment, that the comics contain, I try to imagine a feminist other, with the help of my figuration: Nietzsche Minaj, and my imaginary utopian place: ”mitt flick(tionella) rum”. I conclude, that the comics both reproduce and transform feminine signifiers, while challenging the idea of dichotomies, in the spirit of gurlesque theory.

  Fulltekst (pdf)
  EMMA MARIA NISKANEN - VÄNSKAP ÄR MAGISK
 • 214.
  Nordqvist, Emma
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Reformerad pornografi: En intervjustudie i självidentifierade kvinnors upplevelse av audiovisuell feminisisk pornografi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Reformerad pornografi är en receptionsstudie vilken undersöker hur tre stycken självidentifierade kvinnor upplever audiovisuell feministisk pornografi, mot bakgrund av-samt kännedom om heteronormativ mainstreampornografi. Informanterna har i förväg fått tillgång till materialet att betrakta, detta består av feministiska pornografiska kortfilmerna i filmsamlingen Dirty Diaries, för att leda in till ett givande samtal i enskilda semistrukturerade djupintervjuer. Via Laura Mulveys teori om den voyeuristiska blicken analyseras hur dessa kvinnor antog materialet. Med stöd från Petra Östergren, som även diskuterar Rubin Gayle, kommer även slutsatsen som kan låta självklar att yttras. Det vill säga att individuella preferenser styr en del av betraktarens visuella lust. Studien resulterar i att feministisk pornografi förklaras som ett utrymme där den kvinnliga sexualiteten och njutningen tillåts figurera på egna villkor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Anslag till kvinnoorganisationer och särskilda jämställdhetsåtgärder i statens budget 1980-talet–20182019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ingår som ett bidrag till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att redovisa och samlat analysera åtgärder som vidtagits för att nå de jämställdhetspolitiska målen och som utgör en del av myndighetens uppföljningssystem av jämställdhetspolitiken.

 • 216.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  #budget2018: Så påverkas ekonomin för kvinnor och män2017Inngår i: Feministiskt perspektiv, ISSN 2002-1542, nr 22 septemberArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Jämställdhet, och i än högre grad kvinnor, nämns allt oftare i statsbudgeten – med en skarpare ökning sedan 2014. Det betyder inte per automatik att jämställdhet främjas konstaterar Anita Nyberg, genusvetare och professor emerita vid Stockholms universitet, och analyserar, med nedslag i några av åtgärderna, effekter av budgeten för 2018.

 • 217.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Desarrollo del modelo de dos sustentadores/dos cuidadores en Suecia: el papel del sistema de educación infantil y de los permisos parentales2008Inngår i: Economia e igualdad de género: retos de la hacienda publica en el siglo XXI / [ed] Maria Pazos Morán, Madrid: Instituto de Estudios Fiscales , 2008Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 218.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Ekonomisk självständighet och ekonomisk jämställdhet2015Inngår i: Mål och myndighet: en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, Stockholm: Fritzes, 2015, s. 1-77Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 219.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  En jämställd Ekonomisk Debatt2022Inngår i: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 50, nr 5, s. 30-40Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 220.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  From Kick-Start to U-Turn? Gender Equality in Sweden2019Inngår i: Global Women's Work: Perspectivies on Gender and Work in the Global Economy / [ed] Beth English, Mary E. Frederickson, Olga Sanmiguel-Valderrama, Abingdon, Oxon: Routledge, 2019Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 221.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Gender Equality Policy in Sweden: 1970s-2010s2012Inngår i: Nordic Journal of Working Life Studies, E-ISSN 2245-0157, Vol. 2, nr 4, s. 67-84Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to give an overview of gender equality policy in Sweden from the 1970s until today. A number of political measures and whether these measures individually, as well as combined, have promoted gender equality and the dual-earner/dual-carer model are described and analyzed. The conclusion is that the right to part-time work, publicly financed child care, parental leave, and tax deductions for domestic services make it easier for mothers to reconcile work and family, but do not challenge the distribution of family responsibilities between women and men. However, the individual right for fathers to 2 months of parental leave does challenge the gender order, to a certain extent, and fathers today participate more in care and domestic work than earlier. The dual-earner/dual-carer family is closer at hand when women have a higher education and earnings and thereby greater bargaining power. Employed work is more conditional among women with a lower education level, i.e., they may be employed but under the constraint that they are still responsible for care and domestic work in the family. Another constraint in this group where many work part-time is the lack of available full-time positions in the labor market.

 • 222.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Hintergründe zur Individualbesteuerungin Schweden: oder warum das Ehegattensplitting in Schwedenschon lange Geschichte ist2012Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 223.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Hur gick det sen? femtio år av offentligt finansierad barnomsorg2013Inngår i: Arbete & jämställdhet: förändringar under femtio år / [ed] Eva Blomberg, Kirsti Niskanen, Stockholm: SNS förlag, 2013, s. 160-168Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 224.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Hur gick det sen? femtio år av sysselsättning och arbete2013Inngår i: Arbete & Jämställdhet: förändringar under femtio år / [ed] Eva Blomberg, Kirsti Niskanen, Stockholm: SNS förlag, 2013, s. 57-71Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 225.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Hur gick det sen? femtio år av vårdnadsbidrag, föräldraförsäkring och jämställdhetspolitik2013Inngår i: Arbete & jämställdhet: förändringar under femtio år / [ed] Eva Blomberg, Kirsti Niskanen, Stockholm: SNS förlag, 2013Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 226.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Jämställt och könssegregerat2008Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 227.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Lessons from the Swedish experience2007Inngår i: Kids Count: Better early childhood education and care in Australia / [ed] Elizabeth Hill, Barbara Pocock, Alison Elliott, Sydney, Australien: Sydney University Press , 2007, s. 38-56Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  An important principle in the Swedish welfare model is that all adults – women and men, mothers and fathers – should have the possibility to support themselves through wage work. Public child care constitutes a very important part of the social infrastructure which should make this possible (Bergqvist & Nyberg 2001, 2002). However, an adequate supply of public child care is not enough; it should also be accessible, of high quality and affordable. If not, public child care risks being a marginal phenomenon, a last resort for mothers (parents) who do not have a choice. The policies laying the foundations of the dual earner model emerged in Sweden in the course of the 1960s and 1970s (Sainsbury 1996, 1999; Bergqvist et al. 1999; Löfström 2004). A new approach to gender equality in both employment and responsibility for children and family became acknowledged in the law and in policies, if not always in practice. However, at the beginning of the 1990s there was a sharp economic downturn. The employment rate fell dramatically and unemployment soared to levels unthinkable since the 1930s.1 The employment crisis, in turn, produced an accelerating public sector deficit, with revenues plummeting and public expenditures shooting up.2 The situation began to improve only as the decade came to an end, but the employment rate is considerably lower today than in 1990, while the unemployment rate is much higher and this is true for both women and men. In addition to the economic crisis, there were also other factors that might constitute a challenge to the stability of the traditional Swedish welfare model, the dual earner model and gender equality. First, the Social Democratic Party lost its historically dominant position, which opened the way for neo-liberal ideas on market forces and privatisation. The internationalisation of capital markets and financial transactions, plus Sweden’s participation in the European integration project also posed new challenges. Given the unemployment situation, the financial strains, globalisation, and the spread of neo-liberal ideas, it is reasonable to assume that serious attempts to transform the Swedish welfare state might have been undertaken and the dual earner model might be undermined. The aim of this article is to assess the consequences of the economic crisis on publicly financed child care. What happened to the supply of child care, to the accessibility, affordability and to the quality in public child care between 1990 and 2005? To start with, however, the background in terms of mothers’ employment and the expansion of public child care is briefly presented.

 • 228.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Mycket snack och lite verkstad?: jämställdhetspolitikens genomslag i statsbudgeten 1980-20122010Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 229.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Nationalekonom - vem är det?2022Inngår i: Nio-fem, ISSN 2001-9688, nr 1, s. 16-19Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 230.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Pay Surveys in Sweden2019Inngår i: The EU Mutual Learning Programme in Gender Equality: Comments Paper - Sweden, European Commission, 2019, s. 1-6Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In Sweden the unadjusted gender pay gap was 11.3 percent and the adjusted 4.3 percent in 2017. The Discrimination Act states that in order to discover, remedy and prevent unfair gender differences in pay and other terms of employment, the employer is to annually survey and analyse provisions and other terms of employment that are used by the employer, and pay differences between women and men performing work that is to be regarded as equal or of equal value (Section 8). Employers who employ ten or more workers are to document in writing their work on pay surveys. Employers and employees are to cooperate in this work.

  The social partners are responsible for wage formation in Sweden. The degree of organisation is high both among employers and employees. There are around 55 employer organisations and 60 unions. There are 668 national collective agreements about wages and general terms of employment.1 Negotiations may take place on the central as well as on the local level. Central wage formation is most common in the private sector while local wage formation is most common in the public sector. In 2018, 65 percent of the employed men and 72 percent of the employed women were members of a union and the share of employees covered by collective agreements was 89 percent.

 • 231.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Retour sur límposition séparée en Suède2012Inngår i: Travail, genre et sociétés, ISSN 1294-6303, E-ISSN 2105-2174, nr 27, s. 163-169Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 232.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  RUT-avdraget – subventionering av vit sysselsättning eller av höginkomsttagares fritid?2013Inngår i: Fronesis, ISSN 1404-2614, nr 42-43, s. 114-130Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 233.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Sysselsättningspolitik och jämställdhet 2006-20122014Inngår i: Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet: forskningsrapport / [ed] Lena Abrahamsson, Lena Gonäs, Stockholm: Fritzes, 2014, s. 49-87Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 234.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  The impact of individual taxation on gender equality in Sweden2017Inngår i: The EU Mutual Learning Programme in Gender Equality: The impact of various tax systems on gender equality, Sweden, 13-14 June 2017, European Commission , 2017, , s. 14Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  When federal income taxation was introduced in Sweden in 1902, it was perceived as natural to jointly tax the spouses’ incomes and wealth since the husband was the wife’s guardian (Welinder1974 p. 152). It also mirrored a society where agriculture dominated and both spouses often worked on a small farm and married women employed outside the farm or the home were rare (Nyberg 1989). Even though married women had the right to control their own income since 1874, they did not become legally competent until the Marriage Act of 1921. Men’s right to exercise power and control within the family was then abolished and married women and men had equal decision-making rights over family finances (Niskanen 2004). However, even if this was a break-through for women, the new law was introduced with a key limitation: it was only valid for marriages entered into after 1920. For older marriages, transitional rules were created, which were not done away with until 1950.

 • 235.
  Nyberg, Anita
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Women and Men’s Employment in the Recessions of the 1990S and 2000S in Sweden2014Inngår i: Revue de l'OFCE (En ligne), ISSN 1265-9576, E-ISSN 1777-5647, nr 2, s. 303-334Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 236.
  Nyberg, Johanna
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  "Vi har liksom inget sätt": - om hur vårdare förhåller sig till genus och sexualitet i socialterapeutiska LSS-elevhem2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka hur personal på socialterapeutiska LSS-elevhem förhållersig till rådande diskurser för genus och sexualitet. Materialet består av tre djupintervjuer medpersonal från socialterapeutiska LSS-elevhem. Informanterna har i intervjuerna utgått från trescenarier på temana sex, sexualitet och genus. Undersökningen har gjorts med endiskursanalytisk ingång och genom ett crip- och queerteoretiskt perspektiv. Resultatet avundersökningen visar på att det finns en utbredd heteronormativ syn i elevhemmen samt enokunskap om samkönat sex, identitetsuttryck och genuskonstruktioner.

  Fulltekst (pdf)
  Vi har liksom inget sätt
 • 237.
  Nyström, Katarina
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Att göra det politiska personligt: En diskursanalys av socialsekreterares bedömningar av lämpligt föräldraskap i samband med juridiskt samkönad närståendeadoption2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis analyses social worker’s assessments of appropriate same-sex parenthood in the case of second-parent adoption in Sweden to thereby investigate the governmentality directed toward same-sex parents and how this governing practise normalises certain discourses on parenthood. The material consists of interviews with social workers conducting second-parent adoptions, which have been analysed through a discourse analysis deploying theoretical frameworks on governmentality, heteronormativity and family theory. The thesis has provided a deeper understanding of the effects of normative discourses on the exercise of public authority in the case of second-parent adoption. Great differences have been found among which criteria are used to condition same-sex parenthood and the impact of social workers own perceptions of suitable parenthood and the purpose of the assessment process. 

  Fulltekst (pdf)
  Att göra det politiska personligt
 • 238.
  Odland, Tove
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Begriplighetsökning i statens regi: Om makt, kunskap och statlig reglering i SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This master’s thesis considers the Official Report of the Swedish Government Transpersoner i Sverige (SOU 2017:92), and its ambitions to increase intelligibility for trans people. Using a discourse-theoretical framework, I study the report’s production of meaning regarding power, norms and knowledge. In my analysis, the constitution of meaning leads to the establishment, in the report, of a specific understanding of intelligibility and of how intelligibility for trans people can and should be increased. Further, I note that ‘knowledge’, in the report, is positioned as beyond power and mobilized to counter the defined problems of unintelligibility. In particular, the report promotes measurable knowledge as the means by which to amend problems concerning lacking descriptions of trans people’s situation. Using Spade (2015) and Butler (1997), I elaborate on the positioning of the state with respect to the report’s project of increasing intelligibility, and show that state power is naturalized. The main conclusion of the thesis is that several of the report’s suggestions serve to legitimize state regulation of gendered subjectivity, specifically with respect to legal genders and their utilization in measurement and surveillance.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Odland, Tove
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Outside of the Binary: En undersökning av det diskursiva utrymmet för icke-binära subjekt i lambda nordicas utgivning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats görs en undersökning av tidskriften lambda nordica (1989-2016) och det diskursiva utrymme för icke-binära subjekt som skapas i denna. lambda nordica är en vetenskaplig tidskrift som har haft inriktning först mot homosexualitetsstudier och senare mot queerteori och HLBTQ-studier. Undersökningen inleds med en kvantitativ innehållsanalys för att kunna se de stora dragen över tid i talet om trans* i allmänhet. Som ett andra steg görs en kvalitativ innehållsanalys för att tematiskt karaktärisera olika förhållningsätt till icke-binära subjekt som finns i materialet när trans* berörs. Tre huvudkategorier av förhållningssätt identifieras: explicit namngivning, implicita öppningar och uteslutning, och det går att se en ökning av de två första förhållningssätten under tidsintervallet 2008-2016. Slutligen analyseras dessa förhållningssätt utifrån de diskursteoretiska begreppen objektivitet, det politiska, hegemoniska interventioner och dekonstruktion. Baserat på denna analys dras slutsatsen att en subjektsposition för icke-binära etableras, implicit eller explicit, i ett fåtal texter, och analysen informeras av denna etablering i en liten delmängd av dessa. Trots att synligheten för icke-binära subjekt i viss mån ökat, så är den huvudsakliga slutsatsen att dessa subjekt till största del är uteslutna i materialet som helhet och att förekomsten av faktisk analys av icke-binära subjekt är mycket begränsad.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 240.
  Olsson, Annika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Arbetslivets villkorade jämställdhet : varför jämställdhetsarbete och intersektionalitet hör ihop2014Inngår i: Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet / [ed] Paulina de los Reyes, Stockholm: Fritzes, 2014, s. 87-107Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 241.
  Olsson, Annika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Att göra verkligheter – reflektioner kring vårt behov av dokumentärfotografi2014Inngår i: Mellan verkligheter: fotografi i Sverige 1970-2000 = Between realities : photography in Sweden 1970-2000 / [ed] Kristoffer Arvidsson, Louise Wolthers och Niclas Östlind, Lund: Arena , 2014Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 242.
  Olsson, Annika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Att överskrida gränser mellan teori och praktik2014Inngår i: Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang / [ed] Anna Lundberg och Ann Werner, Nationella sekretariatet för genusforskning , 2014, s. 29-36Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 243.
  Olsson, Annika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  "Blott Sverige svenska krusbär har".Nation och kön/genus i svensk litteraturhistorieskrivning2013Inngår i: Fält i förvandling : genusvetenskaplig litteraturforskning / [ed] Eva Heggestad, Anna Williams, Ann Öhrberg, Gidlunds förlag, 2013, s. 64-76Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 244.
  Olsson, Annika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Challenging bodies and borders of literature in Scandinavia: methodological nationalism, intersectionality and methodological disciplinarity2015Inngår i: Rethinking national literatures and the literary canon in Scandinavia / [ed] Ann-Sofie Lönngren, Dag Heede, Heidi Grönstrand, Anne Heith, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, s. 30-51Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 245.
  Olsson, Annika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Från att ge röst till att ge och ta plats: Oral history, retorik och intersektionalitet2015Inngår i: Muntlig historia: i teori och praktik / [ed] Malin Thor Tureby, Lars Hansson, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, s. 41-58Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 246.
  Olsson, Annika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Ljus över vetenskapen: Litteratursociologi, metodologisk disciplinaritet och vetenskapligt gränsdragande2016Inngår i: Spänning och nyfikenhet: festskrift till Johan Svedjedal / [ed] Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund, Åsa Warnqvist, Möklinta: Gidlunds förlag, 2016, s. 471-483Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 247.
  Olsson, Annika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Post-Political Crisis Management: Representations of Extreme Weather in Swedish Media2015Inngår i: Extreme Weather and Global Media / [ed] Julia Leyda; Diana Negra, New York: Routledge, 2015, s. 127-143Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 248.
  Olsson, Annika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Retorik och intersektionalitet: SojournerTruth, Zlatan Ibrahimović och renhetens paradox2014Inngår i: Retorisk kritik / [ed] Otto Fischer, Patrik Mehrens och Jon Viklund, Retorikförlaget, 2014, s. 286-301Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 249.
  Olsson, Annika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Strategier, tillvägagångssätt och resultat inom de särskilda satsningarna på jämställdhet inom film-, musei- och musiksektorerna 20112011Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 250.
  Olsson, Annika
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Genusvetenskap.
  Verklighetshunger och fiktionsleda: Knausgårds Min kamp, flytande genrer och mångskiftande subjekt2016Inngår i: Fiktion och verklighet: mångvetenskapliga möten / [ed] Anna Bohlin, Lena Gemzöe, Göteborg: Makadam Förlag, 2016, s. 37-57Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
234567 201 - 250 of 301
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf