Change search
Refine search result
40414243 2101 - 2141 of 2141
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2101.
  Wihlborg, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Vägen till en lyckad kampanj utan starka ekonomiska muskler: En rekommendation för kampanjarbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Författare: Cecilia Wihlborg

  Titel: Vägen till en lyckad kampanj utan starka ekonomiska muskler – En rekommendation för kampanjarbete

  Kandidatuppsats: M Kand, 15 hp

  Handledare: Sven Ross

  Period: Vårterminen 2013

  Problem/Bakgrund: Denna uppsats skrivs på uppdrag av bransch- och arbetsgivarorganisationen Glasbranschföreningen (GBF). Organisationen upplever ett behov av strategi, tips och råd för hur de ska arbeta med kampanjer framöver. Frågetecknen rör vilka kommunikationskanaler man ska använda och hur de ska användas, samt hur man överlag ska lägga upp en kampanjstrategi. I och med GBF:s begränsade resurser i form av ekonomi och personal, fokuserar denna uppsats på kampanjarbete ur ett resurseffektivt perspektiv.

  Syfte: Att undersöka hur tre organisationer arbetat med respektive kampanj för att belysa frågan om hur man åstadkommer maximalt genomslag när man som organisation har begränsade resurser. Detta ska sedan utmynna i en rekommendation till GBF och deras framtida arbete med kampanjer.

  Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångpunkter och undersökningens upplägg: Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med tre organisationer om en kampanj från respektive organisation. Undersökta kampanjer är Kriminellas Revansch I Samhällets (KRIS) kampanj ”Statligt knark är också knark”, IOGT-NTO:s kampanj ”Vit Jul” och VISITA:s kampanj ”Sänk restaurangmomsen”. Intervjufrågorna är baserade på uppsatsens fyra frågeställningar: Hur har organisationerna arbetat med kampanjstrategier? Vilka kanaler har organisationerna arbetat med och på vilket sätt? Hur beskriver organisationerna resultatet av respektive kampanj? Samt vilka slutsatser kan dras av de analyserade kampanjerna gällande vad som är rekommendabelt att göra vid kampanjarbete för GBF i framtiden?

  Slutsatser/Resultat: Utifrån uppsatsens analys där jag kopplar teorier om kampanjer och marknadsföring med empirin från genomförda intervjuer skapar jag en rekommendation till framtida kampanjarbete för GBF. I rekommendationen förordar jag dem bland annat att vid kampanjarbete utse en kampanjansvarig och sätta upp tydliga och specifika mål för kampanjen. Jag rekommenderar dem att hitta expertisen inom organisationen och engagera anställda och sina medlemmar i kampanjen. Att använda många kanaler och vara aktiv på sociala medier är att föredra, men det är av vikt att ha en strategi och krisplan för kampanjarbetet.

  Nyckelord: Kampanj, guerillamarknadsföring, word of mouth, low cost campaign, sociala medier, Glasbranschföreningen

  Download full text (pdf)
  Vägen till en lyckad kampanj utan starka ekonomiska muskler
 • 2102.
  Wiking Holmlander, Tuva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Reflexive Material Identities: The Sartorial Practices of Ten Young Afghan Male Migrants in Sweden2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2103.
  Wiklund, Antonia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Berättare eller innehållsleverantörer?: En studie om journaliststudenters syn på sin framtida yrkesroll2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Journalistyrket har bara under de senaste decennierna genomgått stora förändringar. Vissa så omfattande och aktuella att det kanske är svårt att på så nära håll betrakta, analysera och sätta fingret på exakt vilka förändringarna är. Fastställt är i alla fall att utifrån kommersialisering och nya produktionsvillkor har förändringarna fört med sig nya yrkesroller bland journalister.

   

  Den här uppsatsen har genom en kvantitativ undersökning, tagit reda på hur journaliststudenter vid tre journalistutbildningar i Stockholm ser på sin framtida yrkesroll och hur väl de identifierar sig med de idealtyper som utvecklats under de senaste decennierna som en följd av förändrade förutsättningar för journalistiken. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt har varit professionsteorier och tidigare studier har till viss grad legat till grund för analysen.

   

  Studien bygger på en enkät som besvarats av journaliststudenter som läser sitt första år på en journalistisk grundutbildning på Poppius journalistskola, Södertörns högskola och JMK vid Stockholms universitet. Resultatet från undersökningen visar att det finns vissa skillnader i synen hos studenterna från de olika utbildningarna, skillnader mellan manliga och kvinnliga studenter och även skillnad mellan studenter med och utan redaktionell erfarenhet. Högst instämmande bland samtliga studenter fick idealtypen ”Berättaren” som i sitt journalistiska arbete värderar det estetiska berättandet lika högt som det journalistiska innehållet. Minst populär är idealtypen ”Innehållsleverantören” som skapar innehåll baserat på TT-material, pressmeddelanden och så kallade rewrites från andra medier och syns allt mer på landets redaktioner. 

 • 2104.
  Wiklöw, Christoffer
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Media: Terroristens medhjälpare?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  C-uppsats kandidat 2011

  Title: Media – terroristens medhjälpare?

  Författare: Christoffer Wiklöw

  Språk: svenska

  Instution: JMK, Stockholm Universitet

   

  En kvalitativ studie om New York Times språkbruk kring terrorism. De valda frågeställningarna blev:

  Hur är New York Times språkbruk kring terrorism och 9/11 2001, respektive 2011?

  Hur har mass-mediated terrorism-diskursen förändrats mellan året 2001 och året 2011 i New York Times nyhetsartiklar om terrorism och 9/11?

  Hur ser en reporter på sin roll som skribent om 9/11, och hur kommer detta att indikera på att journalisten kanske faller offer för att vara terroristens medhjälpare?

  Och materialet för studien blev fyra artiklar från New York Times, och en intervju med en skribent bakom en av artiklarna.

   

  Teorival blev en kritisk teori-inriktad del med en socialkonstruktionisktisk infallsvinkel som stöd. Birgitte L. Nacos (2002) har teorier om ”mass-mediated terrorism” som stöd. Det finns även framing, nyhetsvärdering med i valet.

  Metodval blev Peter Berglez tolkning av van Dijks strukturerade nyhetsschema, vilket fick stöd av Norman Fairclough’s CDA.

   

  I resultatdelen ser vi hur New York Times språkbruk kring terrorism, och dess val av nyhetskonstruktion gör att de ändrar nyhetsvärdering till allt som kan beröra något av dessa tre: terrorister, makthavare/regering, och samhälle. Helst alla tre tillsammans.

  En intervju med en reporter fick ge en belysning på hur denna konstruktion av nyhet kan se ut, och även om denne var införstådd med känsligheten att rapportera om terrorism så fanns det tendenser för att han blir terroristens medhjälpare omedvetet.

  Download full text (pdf)
  media_terroristens_medhjalpare
 • 2105.
  Wikman, Amanda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Olander, Therese
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Den digitala diaologen: En kvalitativ studie om relationen mellan användningen av sociala medier och kommunikationsstrategier2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur relationen mellan användningen av sociala medier och kommunikationsstrategier ser ut för TV4. Vi ämnar undersöka hur företaget använder Facebook i sin kommunikation. Strävar TV4 efter en tvåvägskommunikation med publiken eller finns det snarare ett bakomliggande syfte för Facebook som marknadsföringskanal?

  Problem: Idag använder de flesta organisationer sociala medier som kommunikationskanal. Det finns både möjligheter och risker med kommunikation på sociala medier, men svårigheten ligger i vilken strategi och vilken typ av kommunikation som blir lyckad. Kan man urskilja någon kommunikationsstrategi för TV4 på Facebook samt är denna kommunikation lyckad för organisationen?

   

  Metod: Studien grundas på en kvalitativ intervju med medarbetare från TV4 samt en kvalitativ textanalys av inlägg från TV4:s Facebook publicerade i december 2015, vilka analyseras i förhållande till den redovisade teorin. Vi utförde ljudupptagning under intervjun för att få så levande och riktigt material som möjligt till vår analys. Empirin för studien utgjordes således av utdrag i form av citat från den genomförda intervjun.

   

  Resultat: Genom en kombination av symmetrisk och asymmetrisk tvåvägskommunikation lyckas TV4 behålla sitt anseende, bygga sitt varumärke starkare och samtidigt skapa en dialog med publiken. Företaget strävar efter en tvåvägskommunikation med sin publik.  

  Download full text (pdf)
  Den digitala dialogen
 • 2106.
  Wiktorsson, Oskar
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Svenska Journalistförbundets syn på högskoleutbildning för journalister2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En studie som undersöker SJFs syn på högskoleutbildning från 1970-talet till idag. Hur harsynen förändrats under denna period och hur är den idag?Genom att analysera dokument där SJF har uttalat sig i frågan från 1970-talet till idag, samtgenom att analysera kvalitativa intervjuer med representanter på SJF, Unionen, TU och DIKhar jag sammanställt synen på frågan om utbildning, såväl inom SJF över den angivnatidsperioden som skillnaderna i synen på frågan mellan SJF och de andra organisationernaidag.Teoretiskt utgår studien från journalistikens professionaliseringsprocess, journalistiken sominstitution, doxologi samt social closure.Studien visar på en genomgående dubbelhet från SJFs sida gentemot universitetsväsendet, därman både vill åt den statushöjande effekt som akademiska studier innebär för ett yrke samthur förbundet vill dra ner på utbildningsmöjligheterna för blivande journalister.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2107.
  Willers, Annika
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Snacking on different views: The potential of tagesschau.de in offering multiple perspectives in news overview elements to a young adult audience2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper a news site’s potential of meeting conflicting needs is considered. Snacking - hencereading news in a quick selective style - is one trend among young readers which seems to be inconflict with assessing the credibility of news, which in turn depends on receiving multipleperspectives or viewpoints among the issues read. As young audiences neither want to beforced to put more effort into news reading, nor want to receive news in a single-layered way,satisfaction with the news is hampered. Therefore, the aim of this study is to investigate acurrent news site’s potential in complying with both needs: snacking on the one hand andreceiving multiple perspectives on the other. As research case, the German public service newssite tagesschau.de is investigated in two methodological approaches. In a content analysis thepotential of the news site is assessed by analyzing ways of presenting perspectives in snacknews element. In a reception study this potential is reassessed by a young audience sample. Itwas found that perspectives indeed are presented in snack news elements in direct or indirectforms, often represented by different sources than the journalist’s. However, it shows that thesepresentations of perspectives not always reach the audience. Members of the audience leaveout many elements that could be snacked on, and stick to headlines for the main part. Thisimplies that they miss multiple perspectives offered in elements suitable for snacking, such ashyperlinks. In order to offer multiple perspectives to snacking news readers, more controversyshould be indicated in headlines, comparisons of perspectives should be made easier and linksshould be more relevant by leaving out aspects perceived as unnecessary and by representingsources in a better balance.

  Download full text (pdf)
  Snacking on different views - Master thesis Annika Willers
 • 2108.
  Wistedt, Caroline
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Hagängen, Lovisa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Konstruktionen av invandringsfrågan: En kritisk diskursanalys av invandringsfrågans konstruktion i Agendas partiledardebatt inför riksdagsvalet 20142015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att med hjälp av en kritisk diskursanalys studera hur invandringsfrågan konstrueras av de journalister och politiker som medverkar i partiledardebatten som sändes i Agenda i Sveriges Television inför riksdagsvalet 2014. Det undersöks också vilka andra ämnen eller teman som invandringsfrågan lyfts fram i relation till. Vidare diskuteras även hur partiledardebatten svarar mot SVT ́s public service-uppdrag.


  Studien utgår från tidigare forskning om den medierade politiken och grundas i teorier om politiska debatter i TV och teorier om rasism. Den analysnivå som rör det rent textuella utgår emellertid från analysredskap sprungna ur framförallt kritisk diskursanalys. 


  Den metod som används för att genomföra studien är kritisk diskursanalys med utgångspunkt i Norman Faircloughs tredimensionella modell, innehållandes de tre analytiska nivåerna: text, diskursiv praktik och social praktik. Denna metod är lämplig eftersom det inom den finns ett grundläggande synsätt att diskurser, såsom den om invandringen, står i dialektisk växelverkan med den större sociala kontext den är en del av och att det därmed finns en ömsesidig påverkan mellan diskurser och samhället. Detta förhållningssätt stämmer överens med studiens utgångspunkt - att invandringsfrågans konstruktion ser olika ut beroende på vilka som talar om den och när och att dess innehåll inte är fastställt utan hela tiden kan skifta. Detta har också betydelse för vilka som har makt över frågan, vilket går hand i hand med det kritisk-diskursanalytiska anspråket att avtäcka och motarbeta makthierarkier i samhället. Med utgångspunkt i detta ämnar vi undersöka hur Agenda står i förbindelse med övriga sociala praktiker och därmed fungerar som en aktör för invandringsfrågans konstruktion. 


  Resultaten visar på att debatten i Agenda tillhandahåller en konstruktion av invandringsfrågan som förknippad med problem och/eller utmaningar. Samtliga aktörer som deltar i debatten bidrar till denna konstruktion, men förhåller sig till problematiken på skilda vis. Det går således att i en bemärkelse identifiera en övergripande konstruktion av invandringsfrågan, men samtidigt skilda konstruktioner så tillvida att aktörerna i debatten har olika förslag på hur Sverige och dess medborgare bör förhålla sig till invandringen. Resultaten visar också att störst fokus riktas mot Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, då invandringsfrågan diskuteras. Delvis rent explicit i form av att han tar plats i frågan genom att själv prata om den och flytta fokus från andra ämnen till den, men också mer indirekt genom att SVT visar hans reaktioner då andra politiker uttrycker sig i frågan. Med anledning av detta diskuteras det huruvida SVT skulle kunna ge en mer mångsidig bild av politiken kring invandringen, genom att förändra sitt journalistiska förhållningssätt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2109.
  Wolontis, Kira
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  She Probably Did Not Get a Rose: A Case Study of Audience Reception of the Swedish Adaption of The Bachelor2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Reality TV is a well-appreciated concept in the world of entertainment. The purpose of this study is to approach the viewing of reality television, with the intention to explore if men and women react to and interpret gender roles differently in a chosen reality TV show. Further social factors, such as nationality, age, sexuality and education will simultaneously play a crucial part in the analysis. The Swedish adaption of the well-known format The Bachelor was chosen for this case study to examine if the situations in the show would provoke different reactions and interpretations among the respondents.

  The thesis delivers two qualitative methodological approaches to capture the reactions and interpretations among the test persons. A focus group discussion with eight Finnish men and women was conducted along with eight individual interviews with Swedish men and women, with the intention of gaining insightful and valuable knowledge regarding how men and women interpret what they see.

  The study’s findings suggest that there are both differences and similarities among men and women in their reactions and interpretations of gender roles in the chosen show, and that further social factors aid and affect in constructing the different interpretations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2110.
  Woloszyk, Adrian
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Deconstruction 3.0: A study of a guerrilla attack from within the postmodern fashion system by the post-Soviet collective of Vetements2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis “Deconstruction 3.0” is to show how the third wave of deconstruction in fashion is deconstructing the second [postmodern] French luxury fashion system. The deconstructionists of the post-Soviet collective – Demna and Guram Gvasalia, Gosha Rubchinskiy, and Lotta Volkova – question and deconstruct the established apparatus of the postmodern fashion system and its business model. With their business strategies and with help of demand by post-postmodern consumer culture proposed and predicted by Douglas B. Holt (2002), the post-Soviet collective constructs new business models and thus we are entering a post-postmodern fashion system.

  I have used a twofold methodology from the disciplines of business administration and humanities. In the literature review, I have aimed to close gaps between different scholars and made a concluding section of the postmodern fashion system and its business model, a synthesis that lies in parallel with Peter Drucker’s (1957) thoughts on postmodern organisational theory. Through the empirics and analysis with help of Jacques Derrida’s (1972) concept of deconstruction, I propose, in the end, a dialectic model between the established postmodern apparatus and the new and diametrically opposed post-postmodern apparatus operated by the post-Soviet collective.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2111.
  Wugk, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Madeleine McCann - hela världens dotter: En studie om svenska medier rapportering kring en brittisk flickas försvinnande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka den första månadens rapportering kring försvinnandet av Madeleine McCann och på så sätt få en bild av vilka faktorer som skapade ett så stort publikt och medialt intresse för just detta fall. För att kunna svara på detta ställs tre övergripande frågor – vilka aspekter lyfter medierna fram i rapporteringen, hur bidrar dramaturgisk bearbetning till att forma rapporteringen samt vilken betydelse får huvudaktörer i rapporteringen.

  Undersökningen görs genom en kvalitativ analys av återkommande teman i rapporteringen. Denna kompletteras med en kvantitativ innehållsanalys för att få fram statistik på hur mycket utrymme visa aspekter får samt vilka benämningar som görs vid porträtteringen av Madeleine McCann.

  Det undersökta materialet består av artiklar från tidsperioden 5 maj 2007 till och med den 7 juni 2007 i Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter.

  De teoretiska ramverk uppsatsen utgår ifrån är teorier om socialkonstruktivism, nyhetsvärde, medielogik och narrativ berättande.

  Resultatet visade att den främsta faktorn till att fallet uppmärksammades är genom den personifiering som gjordes av Madeleine McCann och hennes föräldrar. Personifieringen leder till att rapporteringen kan konstrueras till en nyhetsberättelse. Genom mediernas dramaturgi och berättartekniker konstruerats fallet till ett high-profile-crime som leder till att en parasocial-interaktion uppstår mellan Madeleine och publiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2112.
  Wängborg, Linda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Syns man inte, finns man inte?: GANT Swedens hantering av image och relationer via Instagram och Pinterest2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Syns man inte, finns man inte? GANT Swedens hantering av image och relationer via

  Instagram och Pinterest.

  Examinationsdatum: 2014-01-07

  Kurs: Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap, Public relations och

  information, 15 högskolepoäng (15 ECTS). HT2013, Kandidatkurs: Medie- och

  kommunikationsvetenskap, 30 högskolepoäng (30 ECTS).

  Författare: Linda Wängborg

  Handledare: Jonas Jonsson

  Examinator: Christian Christensen

  Nyckelord: sociala medier, public relations, imagehantering, relationshantering,

  kundrelationer, mode, GANT Sweden, Instagram, Pinterest

  Syfte: Mitt syfte har varit att analysera hur det ökade användandet av fotobloggar, som

  Instagram och Pinterest, har påverkat GANT Swedens hantering av image och relationer.

  Teori: Den teoretiska modell som har använts under skrivandets gång är baserad på tidigare

  forskning, om det traditionella samt nya medielandskapet, imagehantering och

  relationshantering, där främst författare som Evert Gummesson (1998), Lars Åke Larsson med

  flera (2002) samt Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2010 och 2005) har varit i fokus.

  Metod: En kvalitativ metod har använts där en mailintervju med GANT Swedens PR-ansvarig

  Karolina Skande har genomförts och även intervjuer med två fokusgrupper, vilka tillsammans

  utgör min primära data. Sekundärdatan utgörs främst av information som har inhämtats från

  GANT, Instagram och Pinterests hemsidor samt tidningsartiklar och dylikt.

  Empiri: Praktisk erfarenhet har tillgodogjorts genom den primära och sekundära datan där jag

  har fått kunskap om GANT Swedens och deras målgruppers syner på hur fotobloggar som

  Instagram och Pinterest påverkar hanteringen av image och relationer hos GANT.

  Slutsats: Det nya medielandskapet med fotobloggarna Instagram och Pinterest har bidragit

  med ändrade förutsättningar för modeindustrin och GANT Sweden. Maktrelationen har ändrat

  form där de traditionella trendsättarna har fått ge plats åt potentiella kunders ökade inflytande.

  Idag tenderar kunderna att agera som säljare åt företagen vilket gör att kundrelationer blir allt

  viktigare inom imagehantering.

  Download full text (pdf)
  Syns man inte, finns man inte?
 • 2113.
  Wårstam, Max
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  PR som en publikdriven reklamform: En kvantitativ innehållsanalys av Tweets om PR-stuntet Operazione #L1F32013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter millennieskiftet hände det något med internet, det blev mer användarbaserat, dennautveckling kallas idag ofta för Web 2.0. Detta med det användarbaserade internet är någotsom PR-industrin har anammat som något värdefullt och genom detta har industrin fått enstarkare koppling till publiken. I PR-stuntet Operazione #L1F3, som utfördes i oktober 2013,kan vi se denna starka koppling då reklam-/PR-byrån bakom PR-stuntet präglade stuntet meden så kallad hashtag, vilket i sin ordning ledde till en naturlig väg för publiken att medieraPR-stuntet och skriva om det på internet. I denna kvantitativa innehållsstudie analyseras hurden moderna och interaktiva publiken använder sig av det sociala mediet Twitter för att spridainformation om PR-stuntet. Vi kan se utvecklingen av PR-stuntets popularitet och hurinformationen om PR-stuntet rör sig över landsgränserna, samt vad det är för information somsprids. Genom studien ser vi att de som är tidigt ute med att Twittra även är de som är lokaltnära till PR-stuntet och ofta använder sig av egenskapad information, i det här fallet egnabilder. Dock ser vi att även om publiken har en stor betydelse för informationsspridningen avPR-stuntet så har de gamla informationsaktörerna – i.e. nyhetsorganisationerna – fortfarandeen stor makt i rollen som gatekeepers av information.

 • 2114.
  Yapici, Melisa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Changing Perspectives: Representation and the gaze in Bilge Olgac's films from 1960s to 1980s2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bilge Olgac, one of the first female directors of Turkey, who shot her first film in 1965, shaped her films according to the developments in Turkey. This thesis investigates how Olgac was affected by the events that took place in Turkey from the 1960s to the 1980s and how she reflected this impact on the representations of men and women in her films. The study seeks answers to the following questions; 

  *How has political, economic, and social changes in Turkey, influenced Bilge Olgac and her films from the end of the 1960s and beginning of the 1970s to the 1980s?

  *How are men and women and their relationship represented and how is the gaze indicated in the films?

  These research questions are tried to be answered by analyzing Olgac’s films Lawless Land (1967), Dark Day (1971), Gulusan (1985) and Ipekce (1987). While analyzing women and femininity and men and masculinity in these films, Laura Mulvey’s Male Gaze theory is used. Findings suggest that between 1965-1975, Olgac tried to keep up with the male-dominated cinema industry on the one hand and tried to impose herself in the industry on the other and directed melodramas in which women were represented as weak and passive and men were represented as strong and active. Olgac, who took a break from cinema in 1975, focused on female protagonists by presenting a different perspective to the audience in the 1980s. However, detailed analyses of the films also reveal that she could not get rid of the dominant ideology and the female characters in her films could not escape from traditional roles. In other words, Olgac’s films reflect patriarchy, similar to the Hollywood films Mulvey has examined.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2115.
  Yelkenci, Nilay
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Queer Christian Responses to A Jihad for Love: The Case of Sweden2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This reception study, drawing on Robert White’s culturalist approach to religious media and Jane Mansbridge’s oppositional consciousness, explores the meaning-making process of Queer Christians in Sweden about Parvez Sharma’s A Jihad for Love. The study argues that against a background where Muslims and Queer Muslims facing multiple forms of othering in Western mainstream media, queer-affirming Muslim alternative media can be a precursor to interfaith encounter and interreligious dialogue between Queer Christians and Queer Muslims. The results show that A Jihad for Love potentially increased the imagination and political interest of Queer Christians in Sweden in Queer Muslim lives. Finally, this study contributes to the reception of queer-affirming Muslim alternative media which has long been neglected and offers interesting insights about Queer Christian conceptualization of freedom, tolerance, secularism, religion and media in Swedish society.

   

  Keywords: A Jihad for Love, religious media, queer affirming alternative Muslim media, Queer Muslims, Queer Christians, Sweden, interfaith dialogue, secularism

   

  Download full text (pdf)
  Master Thesis Nilay Yelkenci
 • 2116.
  Youhana, Christian
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Beirutexplosionen i svenska morgon- och kvällstidningars nyhetsurval: En studie av den mediala bilden av en kris långt borta2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med hjälp av nyhetsfaktorer, kommersiella faktorer och styrfält, undersöker den här kvantitativa innehållsanalysen vad som kännetecknar internationell krisrapportering i en kommersialiserad och digitaliserad medievärld. Artiklar, notiser och reportage om den kraftiga explosionen i Beirut 2020 i morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen undersöktes, i syfte att öka kunskapen om nyhetsurval, den mediala bilden av krisen och krisrapportering i stort. Studien fann att kulturell närhet till publiken inte är en lika viktig faktor vid krisrapportering nu som tidigare studier har visat på. Intressanta nyheter och berättartekniker som gör viktiga nyheter med tilltalande, har visat sig vara betydelsefulla för samtliga tidningar och inte varit utmärkande för enbart kvällstidningarna, som tidigare forskning pekat på. Ett fåtal skillnader morgon- och kvällstidningarna emellan gick att uttyda, som att morgonpressen hade mer inslag av konflikter i sin rapportering och kvällspressen fokuserade mer på konkreta händelser. Det fanns även skillnader mellan mediekoncernerna och likheter mellan tidningarna inom samma koncern. Schibstedägda Svenska Dagbladet och Aftonbladet hade mycket mer TT-material och något högre elitcentrering i sin rapportering än Bonnierägda Dagens Nyheter och Expressen, som hade högre inslag av human-interest story. Det fenomenet kan antingen vara en slump eller en effekt av kommersialiseringen och medielogiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2117.
  Yttermyr Sütt, Disa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Sundman, Erika
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  ”I´d like to see you in a silk dress so I could tear it off you”: En studie kring representation av genus och sexualitet i serien Game Of Thrones2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syftet med denna uppsats är att genom ett motiverat urval av sex-scener undersöka representationen av sexualitet och genus i serien Game of Thrones. Vidare undersöks hur hierarkin skiljer sig åt mellan man och kvinna och vilken funktion det sexuella innehållet har. Teorierna kring the Male Gaze, Pornchic-tendensen och medierat sex appliceras under rubriken teoretisk ram. Genus och feministisk teori av Yvonne Hirdman och Helena Josefsson behandlas också i uppsatsen.

  Vi identifierar i vår analys ett antal karaktärer och nio motiverade sex-scener. Specifikt är dessa sex-scener bärande för både handling och syfte. Vi genomför en kvalitativ analys som utgår från narratologin och tre-stegsmodellen av Jostein Gripsrud, Ron Cowdery och Keith Selby. Denna analys lämpar sig för att tydliggöra de olika karaktärernas funktion och värde men också av scenerna i sig och dess explicita, implicita och deskriptiva mening.

   

  Resultaten påvisade en generalisering kring kön och sexualitet. Av samtliga scener vi analyserade var kvinnorna alltid underordnade männen. Kvinnorna i Game of Thrones sexualiseras ständigt. De är alltid vackra, objekt, svaga, har låg status och är relativt odugliga. Bryter kvinnorna mot genuskontraktet så väntar ett fördärv bakom hörnet för dem själva eller den man de förhåller sig till. Män porträtteras istället alltid som ”maskulina”. De manliga karaktärerna behöver heller inte följa normen kring skönhetsideal. Männen är subjekt, icke sexualiserade, starka, hårda och dugliga med eller utan en kvinna vid sin sida. Kvinnorna i förhållande till männen symboliserar ofta en statussymbol, där för att verka pausande, samt bevisa lojaliteten eller hjälterollen mannen har. Alternativt är kvinnan en källa till fördärv. Kvinnorna använder sin sexualitet som överlevnadsstrategi och makterövring. Männen har istället sex när helst de vill och som en maktutövning emot kvinnorna i serien.

   

  Vissa gränsöverskridningar finns, men grunden till dessa låg alltid i kvinnans identitet och riktningen skedde eller skapades i förhållande till en eller flera män. Sexualiseringens funktion var i enlighet med den klassiska narratologin stämninghöjande, sensationskapande och förskönande. På ett mer analytiskt plan verkade sexualiseringen för att fastställa de redan rådande normerna kring manlig och kvinnlig sexualitet. Sex säljer och vi tycks vara beroende av sex. Hierarkin i samtliga sexscener med penetrationssex var tydlig. Männen hade en högre ställning och utövade fysisk, psykisk och symbolisk makt gentemot kvinnan eller kvinnorna. Representationen av genus och sexualitet var därmed uppdelad i en tydlig dikotomi mellan man och kvinna. 

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Game Of Thrones
 • 2118.
  Zackrisson, Tove
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Så blev vi en familj: Barns berättelser om hur ett barn blir till, ett radioreportage2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet barn som växer upp i en familj som avviker från kärnfamiljen ökar.Syftet med det här arbetet är att belysa just barnens perspektiv och sprida kunskap om hur barn, i andra familjekonstellationer än kärnfamiljen, själva berättar om hur de blir till och vad en familj är.Även forskningen och medierapporteringen om dessa familjer ökar, men endast en liten del av den rapportering som finns utgår från barnens perspektiv. Barns röster hörs också generellt sällan i media.

  Detta arbete består dels av ett radioreportage, med namnet ”Så blev vi en familj”, där barn i olika familjekonstellationer berättar om tillblivelse, dels av en reflektionsrapport.Barnen i reportaget är vana vid att berätta om sin tillblivelse och de förklarar hur en insemination går till, de använder begrepp som spermier, frö, donator, klinik och donatorpappa. Fakta som framkommer i det journalistiska arbetet styrks av den forskning som gjorts i ämnet. Forskningen visar att barn i andra familjer än kärnfamiljen tidigt lär sig att berätta om sin familj, sitt ursprung och hur de själva blev till.

  I reflektionsrapporten beskrivs den grundresearch - av tidigare forskning - som är gjord inför arbetet med reportaget. Här beskrivs också den metod som är använd vid intervjuerna med barnen. Genreval, stilistik, dramaturgi och de etiska ställningstaganden som tagits under arbetet gång finns också med i reflektionsrapporten. Det ges också en analys av de svårigheter som uppkommit under arbetets gång och hur de kunde ha hanterats annorlunda.

  Nyckelord: barn, donator, familj, kärnfamilj, radio, regnbågsfamilj, reportage, tillblivelse, ursprung, insemination, intervjuteknik, journalistik.

  Download full text (pdf)
  Så blev vi en familj
 • 2119.
  Zagadou, Ruth
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Cierzniak, Martina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Konsumentens upplevelse av interaktiv reklam2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier påvisar att dagens marknadsföring inte är lika effektiv som förr, och behöver därmed nyanseras. Marknadsförare är på ständig jakt efter nya effektiva sätt att förmedla sina budskap på. En av dessa nya fenomen är interaktiv reklam. Interaktiv reklam är ett innovativt verktyg, som ännu inte slagit rötter i medielandskapet och är därmed ett fenomen som bör undersökas djupsinnigare. Syftet med denna studie är att förstå och undersöka fenomenet interaktiv reklam. Förstå dess potential samt vad konsumenter ser i mediet som de inte ser i traditionella medier. Problemet som ligger till grund för denna studie är att själva konstruktionen av reklam som finns tillgänglig i dag påminner mycket om varandra oavsett vilken plattform det gäller. Detta medför att det finns stor risk för avtrubbning hos konsumenten. För att undersöka problemet har denna studie valt at ställa frågan: Hur upplever mediekommunikationsstudenter interaktiv reklam? Genom att angripa frågeställningen med en receptionsstudie med intervjuer som datainsamlingsmetod fick studien sitt syfte uppfyllt. Det genomfördes 14 stycken enskilda semistrukturerande intervjuer. Data analyserades med en tematisk analys med hjälp av Stuart Halls modell för olika tolkningssätt som teoretisk utgångspunkt. Studien resulterade i att interaktiv reklam var tilltalande och attityden var generellt positiv. Det studien kan konstatera är att interaktiv media har fått en bra acceptans, och människor är benägna att testa mediet. Således behöver inte resultaten studien har fått fram om att interaktiviteten fått så bra godkännande ligga i enskilda individers resonemang utan rätteligen ligga i undermedvetet missnöje kring dagens övergripande reklam.

  Download full text (pdf)
  Konsumentens upplevelse av interaktiv reklam
 • 2120.
  Zakrisson, Stephanie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Reportrar i skottlinjen: hur säkerhetsrisker påverkar bevakningen av krigs- och konfliktdrabbade områden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idén till uppsatsen grundar sig i frågan hur säkerheten påverkar möjligheten att bevaka utsatta områden. Etermedierna har ett behov av närhet och att vara på plats i högre utsträckning än tryckt press. Uppsatsens syfte är att undersöka hur tre svenska etermediers nyhetsredaktioner upplever att säkerhetsrisker påverkar möjligheten att rapportera från krigs- och konfliktområden. Uppsatsen utrönar också hur redaktionernas inställning till uppdraget samt relationen till säkerheten ser ut, utifrån dessa frågeställningar:

   

  * Hur ser de svenska etermedieredaktionernas säkerhetsförutsättningar ut i krigs- och konfliktrapportering och hur påverkar dessa möjligheten att bevaka utsatta områden?

  * Hur ser redaktionerna på det journalistiska uppdraget i krigs- och konfliktrapportering samt dess relation till säkerheten?

   

  Utrikeschefer på Sveriges Radio och Sveriges Televison samt säkerhetsansvarig utrikes-reporter på TV4 har intervjuats. Resultatet bekräftar mycket av den tidigare forskningen: krigsrapporteringen värderas högt och vissa säkerhetsrisker accepteras för att uppdraget ska kunna utföras. De tre redaktionerna, i synnerhet Public Service-företagen, ser det som avgörande att vara på plats för att kunna rapportera ”hela bilden” och de eftersträvar därför att kunna resa till utsatta områden. Resultatet visar också på en utveckling där säkerhetsfrågan i allt högre grad prioriteras på redaktionerna, något som delvis beror på redaktionernas egna erfarenheter av hur det har gått illa. Exempelvis märks att mordet på Sveriges Radios Nils Horner i mars i år (2014) ligger nära i minnet. Erfarenheten av skarpa lägen har gjort att redaktionerna prioriterar säkerhetsutbildningar, grundliga bedömningar av läget i utsatta områden och det tycks snarare vara redaktionerna som håller tillbaka reportrarna än tvärtom. De kraftigt ökande antalen dödsfall bland journalister och en förändrad attityd kring dem; att de inte längre ses som neutrala observatörer i krig utan behandlas som legitima måltavlor av konfliktens parter, tvingar också redaktionerna att prioritera säkerhetsfrågan.

 • 2121.
  Zamboni, Alexandre
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Unpacking the Insta-girls: The Ultimate Evolution of the Celebrity Fashion Model2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The last decade has seen the rise of a new trinity of supermodels, the so-called Insta-girls, Kendall Jenner, Gigi, and Bella Hadid. Besides mastering the art of digital self-promotion, they belong to famous Californian families with strong ties to show business. Their impressive climb to the top has made them the most followed and paid models in the fashion industry. Nevertheless, their role in contemporary visual and celebrity culture has been scarcely inquired about by academics. The aim of this thesis is to explore through a critical visual analysis of their representations how and if the newfound role of social media as a source of stardom is challenging established myths of celebrity and ingrained high fashion beauty ideals. Firstly, through the use of Pierre Bourdieu’s theory of the ‘Field’ and Olivier Driessens’ schema of ‘Celebritization’, it is analyzed how the Insta-girls have designed their personas, their public mask, mimicking previous templates of the fashion modeling field. Secondly, through the lenses of Sandra Lee Bartky and Susan Bordo, two feminist theorists who have assessed and discussed how women regulate and discipline their bodies, this thesis shows how the Insta-girls, despite their celebrity status, have been scrutinized according to the rigid body standards required of fashion models.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2122.
  Zander, Veronica
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Håll dig till höger, Svensson: – En studie av Högerpartiets och Moderata samlingspartiets valaffischer 1952 – 19882014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Författare: Veronica Zander

  Titel: Håll till höger SvenssonEn studie av Högerpartiets och Moderata samlingspartiets valaffischer 1952 – 1988

  Handledare: Göran Leth

  Syfte: Syftet med denna studie är att analysera åtta stycken av Högerpartiets och Moderata samlingspartiets valaffischer från andrakammar- samt riksdagsvalen 1952-1988 ur ett semiotiskt perspektiv för att dels undersöka om, och i sådana fall hur, partiets sätt att framställas förändrats över tid och dels undersöka om, och i sådana fall hur, partiets samhällssyn och värderingar förändrats över tid.

  Frågeställningar: Hur framställs partiet genom valaffischerna på denotativ respektive konnotativ nivå? Hur framställs valaffischernas budskap på denotativ respektive konnotativ nivå?

  Teori och metod: Semiotik

  Resultat: Det jag har kunnat konstatera är att partiet genomgående framställts som ett parti som:

  Har uttalade ”fiender” och/eller politiska motståndare där partiets fiende undantagslöst är ”ryssen” medan partiets politiska motståndare undantagslöst är socialismen.

  Värnar om samhällets och/eller individens frihet och hotas denna frihet är det endera ”ryssen” eller socialismen som utgör hotet.

  Önskar framstå som ett ”folkligt” förankrat parti.

  Anser att mannen är central för partiet.

  Förordar sänkta skatter.

  Slutsats: Det jag kunnat konstatera är att den mest påtagliga förändringen när det kommer till hur partiet framställts över tid är hur partiets avsändare förändrats, det vill säga partinamnets och logotypens utformning. 1952 och 1964 bidrog partinamnets utformning till att partiet framstod som ett stabilt och pålitligt parti. 1976 bidrog partinamnet tillsammans med partiets logotyp till att partiet framstod som ett sammanhållet, enhetligt parti. 1988 stod partiets logotyp som ensam avsändare vilket bidrog till att partiet framstod som ett etablerat parti som kunde förlita sig på att väljarna kunde identifiera partiet enbart genom partiets logotyp.

  Jag har också kunnat konstatera att det inte skett någon grundläggande förändring när det kommer till partiets samhällssyn eller värderingar. Däremot har jag funnit att partiet i vissa avseenden anpassat sig till rådande samhällsutveckling och detta blir främst påtagligt när det kommer till partiets syn på familjen.

 • 2123.
  Zandrén, Matilda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Suzor, Josephine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Vad är svensk modejournalistik?: En studie i relationen mellan modeindustrin och modejournalistiken i Sverige2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen studerar relationen mellan modejournalistik och modeindustrin, som tillsammans utgör dagens modebransch i Sverige. Precis som med andra genrer inom journalistiken är modetidningar beroende av annonser och PR-material för att finansiera sin verksamhet, det vi undersöker är om för stor del av det redaktionella materialet är PR-material och i så fall vad det har för inverkan på journalistiken. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med verksamma i branschen har vi fått fram hur modejournalistik uppfattas, hur den kan utvecklas och vad det finns för hinder och möjligheter med denna utveckling. Ett tydligt exempel är den ekonomiska aspekten, att modetidningar och modebranschen är beroende av varandra ekonomiskt för att uppnå sina mål; att nå ut till konsumenterna och läsarna. Vi diskuterar också vem som har makten att ta tagi denna utveckling och hur den nya tidens journalistik på nätet påverkar modejournalistikens förutsättningar. Sammanfattningsvis kunde vi finna ett starkt samband mellan modejournalistik och modebranschen. Med tanke på modebranschens maktposition i samhället anser vi att denna relation inte bör vara för stark, därför har vi med hjälp av våra intervjusvar försökt hitta alternativa utvecklingsmöjligheter för modejournalistiken och vad eventuella hinder för denna utveckling kan vara. Vi ser en möjligthet att modejournalistiken kan utvecklas åt olika håll för att kunna möta olika typer av läsares behov.

 • 2124.
  Zebregs, Yanthe
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Refugees: ‘normal’ people like us that take off their shoes before entering ‘their house’, which does not exist: A comparative framing analysis: how four Dutch newspapers covered the fires in refugee camp Moria2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the 2010’s a new situation emerged due to the influx of people using the Mediterranean Sea route. Around its peak in 2015, widespread media coverage constructed this crisis as ‘the refugee crisis’. Camps like Moria became the emblem of the refugee crisis, yet, more than half a decade later, the ‘crisis’ has yet to be resolved. And, amid a pandemic, a global crisis, not the least affecting refugees, yet another ‘crisis’ arose during the night of 8th/9th September 2020 when a series of fires almost completely destroyed refugee camp Moria, leaving more than 10.000 refugees ‘homeless’.

  It is in this unique context, at the intersection of ‘the refugee crisis’, ‘the corona crisis’ and ‘the fires in camp Moria’ that this exploratory study captures written news coverage from the four biggest Dutch newspapers, engaging with the refugee crisis in the first week after the fires (9-15 September 2020). It does so, with the aim of exploring the range of frames used to (re)construct the refugee crisis, thereby making certain meanings more likely to be conveyed than others. 

  Directed at an event focussed time frame within an understudied national context, this study zooms in on a moment of heightened media import to explore the (re)construction of frames as the situation unfolds. To this end, a qualitative inductive framing analysis, focussing on how the frames are reconstructed through framing and reasoning devices, has been conducted on a total of 60 articles. 

  Including both broadsheets and tabloids with diverse political backgrounds in the sample, significant differences between the coverage of the two tabloids and the two broadsheets were found. The former (tabloids, Telegraaf politically right oriented and AD politically neutral oriented) significantly distance the situation in Moria, the refugees and the refugee crisis as a whole, quite often even framing the refugees as a problem while rejecting humanitarian grounds. The latter (broadsheets, Volkskrant politically (centre) left oriented and NRC politically centre right oriented) were found to centralize humanisation and identification within a humanitarian frame, while problematizing, and assigning responsibility to political handling. Furthermore, the coverage of the tabloids is characterised by more superficial, descriptive accounts, using little framing devices, while the coverage of both broadsheets is saturated with framing devices to substantiate the humanitarian frame.

              Finally, the study also found similarities on the level of incorrect labelling (the usage of migrants instead of, or as interchangeable with refugees) and ‘voicelesness’ (the rare opportunity for refugees to speak). The sample articles more often than not mix labels. Furthermore, the broadsheets give (multiple) refugees a voice in respectively 2 (Volkskrant) and 3 (NRC) articles. And in doing so, these articles actually centralize those accounts. Both tabloids on the other hand, only briefly quote an anonymous and un-contextualised refugee once. Although the broadsheets ‘do better’, still, overwhelmingly, refugees themselves do not play a role in their representation and framing. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2125.
  Zeng, Hainan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  Hybridity, Fluidity and Ingmar Bergman's Alternative Moral Picture: The ideological value of Fanny and Alexander (1983)2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bergman has claimed that he does not have any ideological intention behind his films. He has also been generally criticized for his bourgeois outlook and lack of ideology. Among the vast amount of Bergman studies as well, the ideological aspect of Bergman’s films has been an under-researched area. This thesis will focus on the five-hour television version of Fanny and Alexander (Ingmar Bergman, 1983) and investigate the interrelationship between the formal features of narrative, character, music and their ideological functions, utilizing ideological and formalist approaches. The premise of this study is: films are cultural products that implicitly or explicitly carry ideological messages. Bergman’s films are no exception. Through the blend of contradictory elements in narrative and the representation of fluid subjectivity, Bergman’s cinematic vision provides an “alternative moral picture”, an expression coined by Hector Rodriguez, and functions as ideology critique. This thesis intends to shed more light on the ideological value embedded in Bergman’s films in general, and Fanny and Alexander in particular, and contribute to a comprehensive field of Bergman research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2126.
  Zhu, Qinzhe
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Analyses of Two Most Common Categories of Chinese Public Service Advertisement and the Reception among Ordinary Chinese People2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper, the summarized definitions, the history of PSA in both China and abroad as well as related-Chinese background are presented so as to lay a background foundation for the research. The theories of signs and communication in semiotics, as well as the reception theories by Stuart Hall build the theoretical base for the research. Two pieces of Chinese Public Service Advertisements of the most two common categories in the field are analysed through semiotics methods, so as to reach one of the aims of the research, namely the understandings of how signs are used in the creation of these PSA, and what the interpretations of the signs are as well as how they come into being. Another aim of the research is to understand the reception of one of the two PSA among the ordinary Chinese people. The method of focus group interview is used to reach this aim. It has been found out that signs on PSA are created with certain meanings, and the interpretations of the signs can vary depending on the translator's life background. It has also been found out that the PSA can be received differently by people with different background, and that the general group of Chinese people have different readings of government-related PSA, and accepting such PSA is not a common thing, despite the fact that China is a very nationalistic country

  Download full text (pdf)
  Analyses of Two Most Common Categories of Chinese Public Service Advertisement and the Reception among Ordinary Chinese People
 • 2127.
  Zia, Lubaina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Media Coverage of US Drone Program: An empirical study of targeted killings in the tribal area of Pakistan2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of the most controversial policies in the War on Terror in Pakistan is the targeted killing of militants using unmanned aerial vehicles or drones. Due to the apparent success of drone strikes, there is a substantial increase in their use by the US military. Although drone strikes have killed important Taliban leaders, their use is unpopular in Pakistan due to the collateral civilian casualties often associated with them. This study explores whether the news media of the countries involved in War on Terror are highlighting any flaws in the legal procedures of drone strikes. The study also analyzes the role of cultural proximity in the coverage of drone incidents by the news media. Dawn from Pakistan, New York Times from US and Guardian from UK are selected as elite newspapers, as the three countries are important actors in War on Terror. This study is guided by the fourth estate notion of press, which focuses on the idea of the press as freedom-seeker, defender and as investigator as well as adversary of the government. Quantitative content analysis was used as the main method for this study. The results indicate that Dawn being a Pakistani newspaper and thus having greater cultural proximity with the drone incidents gave more coverage to the drone program as compared to New York Times and Guardian. The results also indicated that all the three newspapers did not ensure ‘presumption of innocence’ in most of the articles. It was also found that the three newspapers did not discuss any legal aspects of drone program. 

 • 2128.
  Ärlerud, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Islamiska Staten: En kritisk diskursanalys av sex nordeuropeiska dagstidningars framställande av avrättningen på James Foley2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats kommer med hjälp av en kritisk diskursanalys skapa en förståelse för hur nordeuropeiska dagstidningar har valt att rapportera om Islamiska Staten, i händelse av avrättningen på James Foley. Uppsatsen syftar till att försöka få en förståelse för varför Islamiska Staten porträtteras som de gör i nordeuropeiska dagstidningar. Vidare syftar den även till att undersöka varför specifika delar och punkter tas med i rapporteringen samt vad för eventuella följder denna rapportering kan få för läsaren och samhället. Detta kommer att studeras med anledningen av bristen i den journalistiska forskningen om Islamiska Staten, med svårigheter som uppkommer i och med den begränsande fakta som finns om Islamiska Staten som själva har lite av ett monopol på den information de sänder ut kring händelserna som berör dem själva. En av de teorier som uppsatsen kommer att utgå från är andrafiering som innebär att sätta perspektiv, personer och samhällen i en ”vi-mot-dem-position”. Den kommer även att utgå från propaganda och tidigare krigsrapportering från bland annat Gulfkriget, i krigsrapporteringen kommer det studeras hur dagstidningar fungerar i relation till terrorism. Sist kommer den också utgå utifrån relevant tidigare forskning om just Islamiska Staten. Resultat och slutsats väver in just denna del, hur dagstidningar arbetar i relation till terrorism, att de hamnar i en position som terroristorganisationer gärna utnyttjar. Det kommer även resultera i analys om att dagstidningar alltid tar en sida av ett krig, medvetet eller omedvetet. Resultat och slutsats väver också in andrafiering och visar på hur detta används i artiklarna, hur artiklarna nästan bygger på en form av andrafiering som med en sådan tyngd kan påverka läsaren. Allt detta blir som propaganda från både dagstidningarnas och Islamiska Statens sida. IS sprider propagandafilmer som dagstidningarna tar del av och lyckas med mix av egen propaganda samt användande av dess material att även sprida vidare IS propaganda.

   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2129.
  Åhlund, Angelica
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  "Girl Power in Advertising": A qualitative study of how postfeminism and intersectionality are appropriated in two advertising campaigns2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Advertising is increasingly, and has become one of the most powerful forms of global communication. It is one of the most influential tools in spreading ideas about gender, ethnicity and sexuality that create perceptions. Advertising has becoming increasingly global due to the globalization of the Western society and culture. This creates a need for intersectional awareness in advertising in order to avoid communicating inequalities. This bachelor thesis examines and analyze how femininities are articulated in advertising that exists within the contemporary context of popular feminism. Specifically, it offers an analysis of how postfeminism as a contemporary formation of feminism informs these advertising campaigns. The study examines two visual commercials, one from Adidas Originals and one from H&M. A multimodal semiotic analysis was used to analyze the empirical material in order to find out its meanings. The result indicates that the two advertising campaigns from H&M and Adidas Originals presents various and diverse forms of femininities by showcasing women with different looks, bodies and ethnicities. H&M’s commercial showcase women who are seen as empowered, confident and who acts out in different environments. Adidas Originals rather puts emphasis on showcasing women and men who speaks about issues concerning gender, body image and ethnicity. Both campaigns, it is argued, articulate and negotiate a discourse of postfeminism. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2130.
  Åhlén, Elin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Dagarna då pennan inte var mäktigare än svärdet: - en kvalitativ analys av rapporteringen om attentatet mot Charlie Hebdo och terrorattacken i Köpenhamn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två terrordåd har skildrats i Aftonbladet. De studerade terrordåden är attacken mot Charlie Hebdos redaktion i januari 2015 samt terrorattentatet i Köpenhamn i februari samma år. De frågor som ligger till grund för undersökningen är: Hur skildras de båda händelserna i Aftonbladet? Hur framställs offer respektive förövare? Hur yttrar sig diskussionen om yttrandefrihet? Finns det några likheter och skillnader i rapporteringen, exempelvis vad det gäller närhetsprincipen? Jag har dessutom valt att undersöka hur Aftonbladet har förhållit sig till de pressetiska reglerna.

  För att besvara mina frågeställningar har jag valt att utgå från de två första dagarna av rapporteringarna, samt två sammanhängande dagar en vecka efter rapporteringens första dag. Detta har motiverats med en tes om att diskussionen om yttrandefriheten ska vara tydligare en tid efter händelserna inträffat. Materialet omfattar såväl nyheter, ledare, krönikor och debattartiklar och har analyserats med en kvalitativ ansats. Samtliga 45 artiklar kommer först att analyseras med en övergripande tematisk analys. Därefter har en mer djupgående granskning genomförts, då med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys där fokus har lagts på en lexikal nivå.

  De teoretiska ramarna för studien är journalistik och demokrati, yttrandefrihet, journalistisk etik samt teorier om hate speech. Jag har också valt att undersöka hur närhetsprincipen, domesticering och personifiering har yttrat sig i rapporteringarna.

  Min studie har visat att rapporteringen delar ett gemensamt fokus på de misstänkta gärningsmännen. Det är också främst i rapporteringen kring dessa som Aftonbladet har begått pressetiska snedsteg. Vad det gäller porträtteringen av offer får den svenska konstnären Lars Vilks en tydlig huvudroll i dramat då han personifierar alla offer. Här är det också tydligt att nyheterna har domesticeras. I fallet Charlie Hebdo får alla enskilda offer i princip samma utrymme, även om attacken huvudsakligen beskrivs som en attack mot det fria ordet.

  I fallet Charlie Hebdo genomsyras rapporteringen av en diskussion om yttrandefrihet, medan den i rapporteringen om Köpenhamnsdåden är mer implicit uttryckt. Däremot har analysen visat att det finns ett behov av att omformulera den journalistiska etiken i takt med att nyheter tenderar att bli allt mer globala. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2131.
  Åhman, Sandra
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Från framtidsutopi till no go zone: En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av konstruktionen av förorten i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressenoch Aftonbladetmellan 2014 och 20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien intresserar sig för nyhetsmediernas konstruktion av de platser som benämns som no go-zoner i artiklarna. Uppsatsen behandlar tryckta artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressenoch Svenska Dagbladetunder en fyraårig period, 28 oktober 2014 till 28 oktober 2018. Syftet är att analysera hur så kallade no go-zoner konstrueras i svensk morgon- och kvällspress, med avsikten att vidare analysera och diskutera hur journalistiken gestaltar annorlundaheter (otherness) och svenskhet samt undersöka huruvida rasism uttrycks i artiklarna. Frågeställningarna berör hur no go-zonerna representeras i artiklarna, hur identiteter konstrueras, vilka framträdande teman som återfinns samt vilka platser som är mest återkommande i materialet. För att besvara frågeställningarna genomförs inledningsvis en kvantitativ innehållsanalys av hela materialet i syfte att kartlägga materialets omfattning. Vidare görs en kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell. I den kvalitativa textanalysen görs en närläsning av fyra artiklar. Teorier hämtade från framförallt Stuart Hall används för att identifiera hur kultur och identitet konstrueras i artiklarna. För att identifiera stereotyper används teorier hämtade från Richard Dyer, Stuart Hall och Ylva Brune. Teun A. van Dijks teorier om vår tids nya rasism används dels för att identifiera hur kulturella skillnader uttrycks i gestaltandet av no go-zoner, samt för att sätta texten i ett socialt sammanhang. Studien visar att våld och kriminalitet är det mest framträdande temat, samt Sverigebilden och motstånd är återkommande. Hur begreppet no go-zoner används i tidningsartiklarna för att beskriva vissa områden kan förstås som ett retoriskt verktyg för att reducera en redan ojämlik maktfördelning men också för att bekräfta det som inte är no go-zon.  

  Download full text (pdf)
  Från framtidsutopi till no go zone
 • 2132.
  Åkerman, Emelie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies. JMK.
  Anonymous ansikten: En undersökningar av några svenska dagstidningars konstruktioner av hackernätverket Anonymous2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  This study examines how a couple of Swedish daily newspapers construct the hacker network Anonymous, with an aim to discuss its possible effects. The question was: In which ways is the network Anonymous constructed in a few Swedish newspapers?

                        26 articles from four chosen newspaper were analysed, but because of many similarities in content, only 10 were chosen for deep analysis. With Fairclough's model of critical discourse analysis as chosen method, constructions varying from the images of heroes to villains were found as a result. The most common construction was that of Anonymous as a threat, which was most often exaggerated compared to what actions were actually described in the texts. In the secondly most common discourse, "guilty by association", Anonymous would be mentioned in a context, like in the report of a crime, without any apparent reason.

  Though labelled with other words, what the texts often described were actions that lived up to the criteria of civil disobedience, but in a digital context. Some texts described a protest movement that might get more legitimized, or continue as a guerrilla group. In some cases Anonymous were given power by getting their messages repeated without criticism, most likely accidentally since their usual silence might make the journalist jump when suddenly contacted directly. In other cases they were deliberately smeared, and constructed as a mischievous and powerless bunch of nerds.

  Opinions differed, but from the texts could be concluded that Anonymous is the first Internet based protest movement of its kind. How their identity develops may make or break the possibilities for future online protest movements and civil disobedience acts. In which direction they progress isn't the topic of this study. But what possible effects the newspapers constructions of Anonymous might have on that progress is of high interest.

  The discussion's theoretical base is that the journalistic content has an effect on its audience, and an effect on the construction of identity, both collective and individual. The media further have power, to some extent, over their audience as well as over their subjects.

  Download full text (pdf)
  Anonymous Ansikten av Emelie Åkerman
 • 2133.
  Åkesson, Lovisa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Skagerström Lindau, Amanda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  "Jag kände att jag inte kunde ha sex med någon förrän jag tog bort det där": Ett reportage om blygdläppsförminskningar och om de ideal som finns kring kvinnans kön.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Blygdläppsförminskningar ökar i Sverige – men varför? Och vad säger det om skönhetsideal och om att vara kvinna i dag? Det är frågor som författarna svarar på i detta reportage. 

  Två kvinnor berättar om sin erfarenhet av intimkirurgi – varför de valde att göra ingreppet och om hur de ser på det i dag. Författarna har också pratat med flera experter inom ämnet; läkare, gynekologer och plastikkirurger som berättar om sin olika syn på den medicinska aspekten av ingreppet. 

  Dessutom förklarar en forskare vilka orsaker som kan ligga bakom att man väljer att förminska sin blygdläppar. 

  Reportaget tar upp vilka ideal som finns kring vulvan och författarna har intervjuat tre kvinnliga konstnärer som samtliga försöker motverka de tabun som finns kring kvinnans kön. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  Reflektionsrapport
 • 2134.
  Ålbrink, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Politisk TV-reklam: En jämförelse mellan partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 20142014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Politisk TV-reklam är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Mot bakgrund av att partierna i reklamen helt kan styra över meddelandet och att det finns en begränsad mängd svensk forskning på området, är det intressant att undersöka vilka strategier som används. Syftet med uppsatsen är att jämföra partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014 och ta reda på vilka strategier som används för att övertyga väljarna i bild och text. Vilka är de centrala budskapen och använder partierna liknande eller olika grepp i sin kommunikation? Materialet består av sex av partiernas valfilmer som visades på TV4 inför riksdagsvalet. Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys där filmerna analyseras med hjälp av retoriska och semiotiska begrepp. Den teoretiska ramen utgår från tidigare forskning om politisk reklam, samt teorier om politisk kommunikation, marknadsföring och reklam. Särskild fokus läggs vid frågan om reklamen domineras av image eller issue. Resultaten visar att filmerna handlar om sakfrågor som sysselsättningen, skolan och välfärden, men på ett vagt sätt då de inte förklarar hur eller varför partiet skulle vara mest framgångsrikt i frågan. Partiledarna hade relativt stort fokus då det endast var Nya Moderaterna som varken visade partiledaren i bild eller använde partiledaren som speakerröst. Både Sverigedemokraterna och Folkpartiet hade partiledarna som huvudpersoner och Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna använde partiledaren som speakerröst i slutet av filmerna. Partierna använde liknande strategier för att övertyga retoriskt och bildmässigt främst genom pathosargument och känslor samt genom att stärka partiets eller partiledarens ethos. Allianspartierna målar upp utopiska idealbilder av samhället medan Socialdemokraterna framställer en dyster bild av dagens samhälle. Filmernas berättelser framkallar känslor som kopplas samman med logiska argument för hur man ska handla och reagera på känslan, det vill säga rösta på partiet. Då reklamen tilltalar människor som kunder skulle resultaten kunna tolkas som ett tecken på det som Strömbäck beskriver som en konkurrensdemokrati (Strömbäck 2013:41).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2135.
  Åström, Isabelle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  När verkligheten är en del av spelet: En kvalitativ studie om spelet Pokémon Go's framgång2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I juni 2016 var det svårt att undgå den trendvåg som passerade. Spelet Pokémon Go laddades ned så pass många gånger att det skulle kunna motsvara 1,3 procent av jordens befolkning. Olika åldrar tycktes intressera sig för spelet som kan beskrivas som ett fenomen. Till grund för denna studie ligger därför frågeställningen; Vad har spelet Pokémon Go som tilltalar användarna i så hög utsträckning? Studien är genomförd med nio enskilda djupintervjuer gjorda med respondenter i åldrarna 17-60 år där man med hjälp av teorier analyserat de svar man fått in om fenomenet. Urvalet har skett genom ett snöbollsurval där gemensamt för respondenterna är att alla spelar eller har spelat Pokémon Go. De teorier och begrepp som använts i studien är: Augmented reality, Immersion, A theory of Fun av Raph Koster och termen Nostalgi i medier. Som resultat har man kommit fram till att kombinationen gammalt möter nytt tycks tilltala. Spelet i sig inte är inte nytt för användarna då det påminner om andra Pokémonspel och även TV-serien Pokémon. Spelet blir på detta sätt lättare att ta till sig eftersom man vet vad det går ut på. Man där emot blir positivt överraskad av spelets nya och unika teknik. Spelet har hög immersion (uppslukande effekt) delvis på grund av att det är uppbyggt på verkligheten. I samband med att man kan spela med sina vänner skapar spelet tillfälle att jämföra och tävla med sina vänner. Något man gör även när man inte spelar, vilket talar för att man aldrig riktigt släpper spelet. Spelet skapar en känsla av att man gjort någonting bra genom att man rört sig och stöttat ett spel som är bra för stillasittande och barn.

  Med hjälp av tidigare forskning och spelteori kan man se att Pokémon Go är ett spel med noga uträknade komponenter som alla bidrar till en tämligen ultimat spelupplevelse hos användaren. En upplevelse som beskrivits meditativ och som blivit en del av vardagen hos användaren. Jag hoppas med denna studie kunna ge en större förståelse kring spelets enorma framgång men också kunna öppna upp för nya intressanta vägar att studera spelet på. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2136.
  Ögren, Annica
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Krigsjournalistik - Att rapportera från det bortglömda kriget i Afghanistan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förändringar i medieteknologin har möjliggjort att många krig och konflikter idag är mediebevakade och det är ofta händelser i krig går genom journalistiken ut till medborgare. Detta medför en problematik. Konkurrensen mellan medierna har hårdnat och många redaktioners ekonomi tillåter inte längre att ha utsända reportrar på plats. Sveriges involvering i Afghanistan är omfattande med militär och bistånd, samtidigt uppger 70 procent av svenska befolkningen att de har väldigt lite kunskap om de svenska soldaternas arbete. På grund av att krigföringen och dess teknologi också har förändrats, har därmed krigsjournalistens arbete försvårats.

  Genom kvalitativa intervjuer har syftet för studien varit att undersöka journalisters egen syn på arbetsvillkoren inför rapporteringen om Afghanistan. Detta för att få en bättre inblick i problematiken som svenska journalister ställs inför i rapportering från krig. Studien grundar sig i teorier om objektivitetsideal, etiska problem, mediernas makt i krig och reporterns strukturella villkor på olika nivåer. Detta för att bättre kunna visualisera problematiken för en krigsrapporterande journalists arbetsvillkor ute på fältet.

  Det kan det konstateras att det finns många komplicerade faktorer som påverkar journalistens möjlighet till en balanserad rapportering i Afghanistan. De olika aspekterna påverkar journalisterna på olika nivåer i deras arbete och de flesta är mer eller mindre överlappande. Resultat och slutsats visar på att praktiska omständigheter och sociala relationer till stor del påverkar arbetsvillkoren för journalisten på plats i Afghanistan. Säkerheten och etiken: pengarna och människorna ute på fältet, är av stor betydelse. I den bredare kontexten verkar mycket av problematiken dessutom ligga på redaktörs-, redaktionsnivå, som därmed kan spela en avgörande roll för att den balanserade, sanningsenliga rapporteringen av ett skeende. 

  Download full text (pdf)
  Annica Ögren. Krigsjournalistik. JMK
 • 2137.
  Öhman, Filip
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  "Jag kan aldrig gå till skolan utan ångest."2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract examensarbete

  Av: Filip Öhman

  Mitt examensarbete är skrivet i form av ett informativt reportage om ämnet social ångest. Genom att presentera tre personer som själva talar om sina erfarenheter och upplevelser av sjukdomen så får läsaren en insikt i hur vardagen ser ut för de som drabbas. Syftet med mitt reportage har varit att delvis utreda vilka de huvudsakliga problemen för en drabbad är och delvis att informera alla läsare om sjukdomens påverkan samt om vilka möjligheter som idag finns tillgängliga för att bota social ångest. En stor del av intervjupersonernas ångestproblematik visade sig handla om skolmiljön. På grund av detta så läggs extra mycket fokus i mitt arbete på att ta reda på huruvida social ångest försvårar möjligheterna till att studera på en högre nivå. En representant från Studenthälsan i Stockholm bidrar med sin expertis som psykolog för att tala om problematiken för studenter med ångestsjukdomar samt de existerande hjälpmedel eller bristen därav som går att ta del av. Dessutom får de tre personerna som själva lider av sjukdomen påpeka brister och lyfta egna tankar om möjliga ändringar som högskolan skulle kunna genomföra för att förbättra situationen.

  På området som berör potentiella botemedel mot social ångest så uttalar sig psykologen och forskaren Tomas Furmark från Uppsala universitet. Han får presentera vad som enligt honom är den mest effektiva behandlingsformen, vilka styrkor den har, när man kan få hjälp och även på vilka sätt den har brister. Dessutom slår han ett slag för nya framgångsrika former av redan existerande behandlingar och poängterar att en avgörande faktor för en lyckad behandling beror på hur engagerad den som söker vård faktiskt är.

  Min arbetsprocess kan delas in i tre steg. Steg ett består av insamlandet av information och intervjupersoner. Här utfördes en grundresarch som handlade om att hitta korrekt fakta om sjukdomen samt att få kontakt med personer som själva led av den. Steg två bestod av att gå igenom, sålla ut och tolka informationen som hittades i del ett samt att bygga ett förtroende till de intervjupersoner som ställde upp. Detta arbete var ytterst omfattande då det krävdes mycket viljestyrka från både min och mina intervjupersoners sida för att de skulle känna sig redo för att tala om sin sjukdom. Steg tre i min arbetsprocess var sedan att sammanställa intervjuerna och informationen inom en form som kunde utgöra ett intressant reportage med ett faktiskt nyhetsvärde.

  Resultatet blev ett femton A4 sidor långt reportage som huvudsakligen presenteras i tre olika delar. Reportaget drivs framåt av intervjupersonerna som själva redogör för deras olika ångestsymptom och svårigheter i olika situationerna. De tre situationerna som tas upp är i kronologisk följd, ångestproblematik inom skolan, ångestproblematik i vardagen och slutligen ångestproblematik på sociala medier. Inom två av ämnena hörs också åsikter från Eric Bergström, grundaren av företaget Ångestskolan och enligt sig själv, den enda föreläsaren som talar om social ångest i Sverige.

  Slutsatsen som mitt arbete uppnår är att det kan bidra till att skapa en debatt om ämnet, belysa en problematik som sällan tagits upp och dessutom kritisera högskolans förmåga att hantera ångestsjukdomar. Mitt arbete är inte något som har skrivits för att besvara en fråga eller utreda vad som ligger bakom social ångest. Det är skrivet med syftet att informera och intressera för att slutligen öppna upp för en diskussion om ett ämne som fortfarande är ett mysterium för många. En förutsättning för detta är att mitt arbete därför väcker en mängd frågor som inte har några enkla svar och därför bör diskuteras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2138.
  Öhman, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Bortom det sportsliga: - en komparativ studie om problem samt möjligheter i AIK Hockeys externa kommunikation via Hemsida och Instagram2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  AIK Hockey har under ett antal år haft problem med låga publiksiffror på hemmamatcherna. Det finns många olika anledningar till att publiken sviker, men syftet med denna uppsats har varit att genom en jämförande analys med Djurgården Hockey, beskriva och analysera hur AIK hockey kommunicerar via hemsidan och Instagram till publiker. Detta har granskats genom en kompositionsanalys av lagens hemsidor samt semiotisk och retorisk analys av enstaka bilder på lagens Instagramkonton.

  Teorier som berör kommunikation, PR samt organisationskultur har använts för att identifiera problem och möjligheter med lagens kommunikation. I diskussionen av resultatet framkom det att det finns möjlighet till att utveckla AIKs kommunikation till publiker då det finns utrymme att uttrycka mer känslor samt bjuda in publiken till att identifiera sig mer med laget på Instagram. Det går även att lyfta fram biljettförsäljningen mer på hemsidan och tona ned avtalet med CMOREs kanaler. De kan också skapa mer trovärdig kommunikation genom att anpassa texten mer till bilden och vise versa i publikationerna på Instagram. Hemsidan kan också framhäva lagets konton på sociala medier mer så att fler vill följa dem. Uppsatsens slutord handlade om att AIK Hockey på lång sikt, kan arbeta med att öka publiksnittet genom att uppdatera kunskaper om bland annat sociala medier och även ständigt sträva efter att utveckla samt vårda relationerna till publiken.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2139.
  Önnerhag, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Bilder av Malmö: En kvalitativ studie i marknadsföringen av Malmö stad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

   

  Keywords: Malmö stad, storytelling, strategisk kommunikation, medier, representation, identitet och narrativ analys

   

  Malmö Stads interna projekt Engagemang för Malmö har genom metoden storytelling samlat kommunens anställda för att ta fram en värdegrund som kan definiera staden och den förändring som Malmö genomgått under ett antal år. Syftet var att stärka den interna organisationen, att stärka vi-känslan, men den gemenskapsfrämjande effekten skulle även inverka på medborgarna.

  Staden har genom framgångrika strategiska satsningar omvandlats från en industristad till en kunskapsstad, och detta har varit symbolen för Malmös varumärke. Men Malmö är också en socialt splittrad stad som påverkats av ett antal uppmärksammade våldsbrott de senaste åren och detta har påverkat bilden av Malmö, inte minst hur medierna på olika sätt har beskrivit staden.

   

  I denna analys har jag velat undersöka om den värdegrund och de huvudfrågor som Malmö stad har arbetat med kan återspeglas i medierna. Med hjälp av en kvalitativ narrativ metod har jag analyserat fem stycken artiklar som beskriver Malmö, publicerade i dagspressen under 2012.

  Finns det en annan berättelse som framställs än den klassiska framgångssagan eller den mörkare bilden av Malmö som en våldsdrabbad stad? Utöver detta har jag diskuterat vilken inverkan strategisk kommunikation och i synnerhet medier har på identiteten som medborgare.

   

  I de analyserade artiklarna fann jag att Malmö framställdes ur ett bredare perspektiv än tidigare, med teman som återknöt till de värderingar och frågor som Malmö stad arbetar med.

  Huruvida detta är ett resultat av Malmö stads strategiska kommunikationsarbete har varit svårare att avgöra, att flertalet av artiklarna präglas av en djupare diskussion om hur Malmö ska bli en socialt hållbar stad kan också troligtvis vara ett resultat av en reaktion på de våldsdåd som inträffat de senaste åren och som kom att prägla 2012.

   

   

   

   

   

 • 2140.
  Öster, Martina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Kommunikation av hållbarhetsfrågor: Jämförande analys av hållbarhetsredovisningar från SCA och Sveaskog2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to find out if there is any difference between how a state-owned company and a publicly listed private company communicate its sustainability performance in its sustainability report. It also aims to find out if the communication regarding sustainability has changed over time. The poll was conducted in two Swedish companies, Sveaskog AB and AB SCA, operating in the forestry industry and through a quantitative content analysis, the companies' sustainability reports from 2005 and 2010 were examined. To get a result, the reports has been examined by the GRI framework (Global Reporting Initiative) and an assessment of the communication was made based on a scale of 0-3. The results has been evaluated based on stakeholder theory, legitimacy theory and the growing interest in CSR. 

  The analyses found evidence that there is a link between the form of ownership of the company and how it communicates regarding sustainability. The results shows that the state-owned company has an inferior communication regarding these issues compared to the publicly listed private company. The results also shows that the communication has improved for both companies during the period for the analyses. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2141.
  Rossholm, Elisa (Artist, Animator)
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Rossholm, Anna Sofia (Author of screenplay, etc., Author of introduction, etc., Artist)
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Naturfilm2021Artistic output (Refereed)
  Abstract [sv]

  Naturfilm består av tre kortare bildessäer som reflekterar över relationen mellan människa och natur i klassisk svensk naturdokumentärfilm. I arbetet belyses också hur distinktionen mellan natur och kultur förhandlas inom moderniteten. Essäerna omfattar reflektioner över landskapet, naturen som resurs, art- och genusrelationer, ursprungskulturer och mediets materialitet. I bildessäerna kombineras tecknade bilder med en berättarröst; teckningar av frysta filmbilder från dokumentärfilmer visas parallellt med berättarröstens fragmentariska reflektioner över bilden som representation och materiell inskription. Essäerna är mediala transformationer av svenska dokumentärfilmer från den klassiska erans höjdpunkt, mellan sent 1930-tal och det tidigt 1950-tal. Denna period sammanfaller med ’den stora accelerationen’, då exploateringen av naturens resurser ökar explosionsartat samtidigt som avståndet mellan människa och natur ökar.

40414243 2101 - 2141 of 2141
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf