Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 929
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251. Henricson, Sofie
  et al.
  Mäntynen, Anne
  Nelson, Marie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Savijärvi, Marjo
  Positiva studentresponser i finska, finlandssvenska och sverigesvenska språkhandledningssamtal2018In: Svenskan i Finland 17: Föredrag vid den sjuttonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland / [ed] Beatrice Silén, Anne Huhtala, Hanna Lehti-Eklund, Jenny Stenberg-Sirén, Väinö Syrjälä, Helsingfors: Helsingfors universitet, 2018, p. 46-60Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I institutionella samtal finns det klara mål för interaktionen och precis som i de flesta andra samtal en strävan efter samförstånd och en trevlig stämning. I handledningssamtal kan strävan efter ett gynnsamt samtalsklimat och en bra relation mellan deltagarna t.ex. visa sig i att handledaren framför sina råd och anmärkningar på ett sätt som visar förståelse och respekt för studenten, medan studenten ger uttryck för sin positiva inställning till och uppskattning av de råd som ges. Inom ett nystartat samarbete mellan forskare från Finland och Sverige utreder vi på vilket sätt studenter i finska, finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal visar att de förhåller sig positivt till de råd och förslag de får i språkhandledningssamtal.1 Vårt material består av autentiska sverigesvenska, finlandssvenska och finska språkhandledningssamtal, insamlade under 2014 och 2015. I de handledningssamtal vi studerat bemöter studenten i praktiken alltid handledarens råd med positiva responser av olika slag, och vi hittar endast sällan tecken på att studenten uttryckligen avvisar handledarens råd (sådana sekvenser diskuteras däremot av Waring 2005; 2007 och Vehviläinen 2017). I den här artikeln studerar vi positiva studentresponser närmare och bidrar på så sätt med nya infallsvinklar som kompletterar tidigare forskning om pragmatisk variation och interaktion i handledningssamtal (t.ex. Vehviläinen 2009; Henricson & Nelson 2017). Vi utgår ifrån ett material insamlat i tre närliggande kulturella kontexter och koncentrerar oss på att studera fenomenet positiva studentresponser i materialet som helhet. Syftet är att kartlägga med vilka slags positiva responser studenterna återkopplar till handledarens turer. Den huvudsakliga fråga vi söker svar på är: Hur visar studenterna att handledarna bidragit till skrivprocessen? Vår analys av de tre materialsamlingarna är inte genomgående komparativ, men i analysen noterar vi ställvis uppenbara skillnader mellan samtalen insamlade i sverigesvensk, finlandssvensk och finsk universitetsmiljö. Utifrån den grund som läggs här är det vår avsikt att i kommande forskning utnyttja våra parallella materialsamlingar för att mer systematiskt jämföra de interaktionella mönster som framkommer i de sverigesvenska, finlandssvenska och finska handledningssamtal vi studerat. Vi inleder artikeln med en forskningsbakgrund samt allmänna uppfattningar om interaktion i Finland och i Sverige. Sedan redogör vi för material och metod, varefter vi presenterar exempel på olika typer av positiva responser. Genomgången mynnar ut i ett exempel som belyser en av dessa responstyper: uttryck för ökad insikt. Artikeln avrundas med en sammanfattande diskussion.

 • 252. Henricson, Sofie
  et al.
  Nelson, Marie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att tala var för sig, samtidigt eller inte alls: Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal2016In: Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten Lund den 22–24 oktober 2014 / [ed] Anna W. Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier, Lund: Lunds universitet , 2016, p. 187-200Conference paper (Refereed)
 • 253. Henricson, Sofie
  et al.
  Nelson, Marie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Giving and receiving advice in higher education. Comparing Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings2017In: Journal of Pragmatics, ISSN 0378-2166, E-ISSN 1879-1387, Vol. 109, p. 105-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we compare advice-giving in academic supervision meetings at Swedish-speaking university departments in Sweden and Finland. Working within the field of variational pragmatics and analyzing interaction in detail we show how Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervisors and students, as experts and non-experts in an institutional setting, initiate and respond to advice. The data consist of video and/or audio recordings of eight naturally occurring supervision meetings. All meetings show a similar pattern regarding the frequency and sequential structure of advice initiation and reception. The main differences between the two data sets occur in how advice is formulated and acknowledged. In the Sweden-Swedish data, advice is often given with strong mitigation and responded to by upgraded acknowledgements. In the Finland-Swedish data, advice delivery is more succinct and acknowledgements are often neutral.

 • 254. Henricson, Sofie
  et al.
  Nelson, Marie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wide, Camilla
  Norrby, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nilsson, Jenny
  Lindström, Jan
  You and I in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings2015In: Pluricentric languages: new perspectives in theory and description / [ed] Rudolf Muhr, Dawn Marley, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2015, Vol. 17, p. 127-139Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a study of pronouns used in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings. In both countries, supervisors use similar sets of pronouns when commenting on an academic essay written by a student. Often, the supervisor addresses the student directly, e.g. but you could write x, or uses an indefinite pronoun, e.g. perhaps one could simply write x. Sometimes, the supervisor makes suggestions while referring to herself as a writer, e.g. I would write x. The supervisor may also use an inclusive we-authorship, e.g. well we cannot write x. This use of we is predominantly found in the Sweden-Swedish data. In relation to politeness strategies, our analysis indicates that pronouns appear in a more direct and clear-cut way (cf. respect strategies) in Finland-Swedish, and with a stronger focus on creating common ground and fostering group membership (cf. solidarity strategies) in Sweden-Swedish. Throughout, we point to differences and similarities between the dominant and the non-dominant variety of Swedish.

 • 255.
  Henriksson, Anneli
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism.
  Int' är ni väl du med doktorn? Tilltal och artighetsstrategier i sverige- och finlandssvenska läkare-patientsamtal2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen analyserar jag tilltal och artighetsstrategier i tolv läkare-patientsamtal från Sverige och Svenskfinland. Jag utgår från Brown & Levinsons politeness theory och gör en empirisk prövning av materialet utifrån begreppen solidaritets- och respektstrategier, direkt och indirekt stil. Syftet är att se vilket samband som finns mellan artighetsstrategier och tilltal, och om dessa skiljer sig mellan de olika språkvarieteterna. Det finns också en institutionell aspekt av mitt material som skiljer den från tidigare jämförande studier mellan sverigesvenska och finlandssvenska tilltal och artighetsstrategier. Materialet visar att varieteterna har en jämn fördelning av samtal som är huvudsakligen direkta eller huvudsakligen indirekta, men däremot att de finlandssvenska samtalen präglas av en högre grad av indirekthet än vad de sverigesvenska gör. Det bekräftar också ett samband mellan ni-tilltal och indirekt samtalsstil, om än inte ett lika tydligt mellan du-tilltal och direkt samtalsstil. Slutligen visar uppsatsen att den institutionella kontexten är relevant för att förstå valet av artighetsstrategier och hur dessa hänger ihop med tilltal, både för att den styr vilka möjliga språkhandlingar som finns för samtalsdeltagarna, och för att den skapar roller de måste förhålla sig till i sin interaktion med varandra.

 • 256. Heugh, Kathleen
  et al.
  Stroud, Christopher
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism. University of the Western Cape, South Africa.
  Diversities, affinities and diasporas: a southern lens and methodology for understanding multilingualisms2018In: Current Issues in Language Planning, ISSN 1466-4208, E-ISSN 1747-7506, Vol. 20, no 1, p. 1-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We frame multilingualisms through a growing interest in a linguistics and sociology of the 'south' and acknowledge earlier contributions of linguists in Africa, the Americas and Asia who have engaged with human mobility, linguistic contact and consequential ecologies that alter over time and space. Recently, conversations of multilingualism have drifted in two directions. Southern conversations have become intertwined with 'de-colonial theory', and with 'southern' theory, thinking and epistemologies. In these, 'southern' is regarded as a metaphor for marginality, coloniality and entanglements of the geopolitical north and south. Northern debates that receive traction appear to focus on recent 're-awakenings' in Europe and North America that mis-remember southern experiences of linguistic diversity. We provide a contextual backdrop for articles in this issue that illustrate intelligences of multilingualisms and the linguistic citizenship of southern people. In these, southern multilingualisms are revealed as phenomena, rather than as a phenomenon defined usually in English. The intention is to suggest a third direction of mutual advantage in rethinking the social imaginary in relation to communality, entanglements and interconnectivities of both South and North.

 • 257. Heugh, Kathleen
  et al.
  Stroud, Christopher
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism. University of the Western Cape, South Africa.
  Scarino, Angela
  Spaces of exception: southern multilingualisms as resource and risk2018In: Current Issues in Language Planning, ISSN 1466-4208, E-ISSN 1747-7506, Vol. 20, no 1, p. 100-119Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we draw attention to people who journey from one temporal and spatial setting towards another in the 'South', who aspire to a reconfigured sense of belonging, prosperity and wellbeing, and their multilinguality and multilingualisms. Through three vignettes of journeys we illustrate how in changing of place that linguistic diversities are encountered and mediated. During moments of North-South and South-South entanglement and exception we argue that multilingualisms re-ecologise along horizontal axes of conviviality, and / or re-index along vertical axes of exclusion. We suggest that 'rooting' and 'rerouting' multilingualisms are not only multidimensional, but they are also multifaceted as people who choose or are obliged to experience dis-placement, undertake journeys of anticipation of replacement into regulated or unregulated situations. Multilingualisms in the memories, dreams, complex selves, materiality and complicities of coping have yet to receive sufficient attention from linguists. We attempt to capture these aspects and suggest that southern multilingualisms have much to offer and entice northern multilingualisms. We illustrate how closely integrated are multilingual repertoires with mobilities and temporalities of dislocation and change; with loss, nostalgia and the anticipation of new beginnings; and with multi-scaled complicities between individuals as they re-calibrate lives in turbulent and changing circumstances.

 • 258.
  Hillström, Amanda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Regeringen har idag beslutat: Textanalys av Utbildningsdepartementets pressmeddelanden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en deskriptiv studie av Utbildningsdepartementets pressmeddelanden. Syftet med dessa pressmeddelanden är att kärnfullt, positivt och begripligt presentera regeringens politik på ett sätt som får journalister att vilja återpublicera nyheten. Jag har undersökt i vilken mån syftet uppnås genom att analysera hur Utbildningsdepartementet och regeringen framträder, hur politiska beslut och andra skeenden framställs samt hur denna information presenteras. Genom en undersökning av genomslag i nyhetsartiklar har jag tagit fram åtta stycken pressmeddelanden som sedan analyserats med en metod bestående av draganalys och systemisk-funktionell grammatik.

  Resultatet visar bland annat att skeenden över lag framställs som konkreta och dynamiska händelser, att regeringen framstår som aktivt påverkande och att pressmeddelandena ofta är begripliga och klarspråkliga. Resultaten visar dock även att vissa pressmeddelanden inte lyckas uppfylla det kommunikativa syftet för texttypen, att ingressen ofta avviker genom att vara väldigt specialiserad, samt att vaga och abstrakta referenter kan sänka begriplighet och nyhetsvärde.

 • 259.
  Hofmann, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Drinking Horns in Old Norse Culture: A Tradition under Examination2015In: Analecta Archaeologica Ressoviensia, ISSN 2084-4409, Vol. 10, p. 241-270Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  By comparing archaeological finds with literary evidence this article seeks to reconstruct the role of drinking horns during the Viking Age. After an overview of drinking horns as represented in archaeology, several literary texts, predominantly Medieval Icelandic sagas, will be studied to shed further light on how drinking horns were seen and used. Drinking horns were used as a literary motif in these texts, but it can be demonstrated that they can also be linked to the archaeological evidence from the Viking Age, thus improving our understanding of the archaeological record.

 • 260.
  Hofmann, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  The Reopening of Graves in Medieval Iceland: A Literary Analysis2015In: Limbs, Bones and Reopened Graves in Past Societies / [ed] Leszek Gardela, Kamil Kajkowski Bytów, Bytow: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie , 2015, 1, p. 293-314Chapter in book (Other academic)
 • 261. Holmberg, Per
  et al.
  Karlsson, Anna-MalinStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.Nord, Andreas
  Funktionell textanalys2019Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) har på senare år blivit alltmer populär i Sverige. Skrivdidaktiker och textforskare tilltalas av modellen och använder de grammatiska kategorierna i analyser och undervisning. Kanske kan detta förklaras av den starka förankringen i kontexten - SFG fungerar helt enkelt bra för att beskriva språk i sammanhang, liksom för att analysera hur språket är med och skapar sammanhang. Analysen är dock inte alltid enkel, utan kräver att man vänder och vrider på perspektiven. En bra hjälp är förstås att titta på andras analyser. Den möjligheten erbjuder denna bok.

  Bokens tre redaktörer har samlat sina erfarenheter av grammatisk analys av texter, och inleder bokens olika avdelningar med kapitel som tar upp dels grunderna i analysen, dels tänkbara problem och överväganden.

  I kapitlen analyseras många olika slags texter, till exempel reklam, platsannonser, elevinsändare, vigselordningar och styrdokument för skolan. Författarnas ambition är att ge en god inblick i hur den systemisk-funktionella grammatiken kan användas för att analysera texter. 

  Funktionell textanalys ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.

 • 262. Holsanova, Jana
  et al.
  Wadensjö, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Syntolkning: forskning, tankar och visioner2016In: Syntolkning: forskning och praktik / [ed] Jana Holsanova, Cecilia Wadensjö, Mats Andrén, Stockholm: Myndigheten för tillgängliga medier MTM , 2016, p. 13-15Chapter in book (Other academic)
 • 263. Holsanova, Jana
  et al.
  Wadensjö, CeciliaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.Andrén, Mats
  Syntolkning: forskning och praktik2016Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  What is audio description? Why is it important to provide audio description? What is being done to develop audio description in Sweden today? What does access to audio description mean for people with blindness and visual impairment? How can research in various fields contribute to the development of audio description? What can audio description teach us about human thinking, perception and narration? Audio description (AD) is a phenomenon that has grown in scope in recent years. It affects a large part of the population, but is still relatively unknown to the wider public. The joint purpose of the contributions in this book is to change that. Included are con-tributions from researchers, educators, persons with visual impairment and blindness, practitioners of AD and government representatives who write about audio description from their various perspectives. AD is a subject area for researchers within Cognitive Science with inquiries as: Can people who have never seen see things in their mind’s eye and create mental images? How can this happen? What is the relationship between language, thought and storytelling? AD is also an issue of interest within the field of Translation Studies with questions of: How can interpreters convey in spoken words what film makers, actors, and so forth convey by means of visible communicative resources, like images, movement light, gestures and facial expressions? Audio descrip-tion also deals with questions pertaining to aspects of quality: How do users of audio description services think that AD can be improved? What training is available for those who wish to study audio description? What are the experiences in regards to AD from other countries? In Spain, in particular, AD research has been pursued for a longer time than in Sweden.

 • 264. Hort, Sofia
  et al.
  Knutsson, Ola
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Blåsjö, Mona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Genre pedagogy for digital learning environments: Design patterns for dialogues about texts2016In: Proceedings of the 5th International Conference on Designs for Learning: May 18-20, Copenhagen, Denmark / [ed] Anne-Mette Nortvig, Birgitte Holm Sørensen, Morten Misfeldt, Rikke Ørngreen, Benjamin Allsopp, Birgitte Henningsen, Heidi Hautopp, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2016, p. 79-97Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The design of digital learning environments is not a neutral enterprise. The design tells about the designers’ and developers’ view of a learning activity. The main idea in this paper is to map knowledge about genre pedagogy in practice, in prospect of new applications of technology in future teaching practices. The research questions were: How is genre pedagogy implemented in traditional classrooms? How could digital learning environments be designed in order to take advantage of how genre pedagogy is implemented in traditional classrooms? The point of departure for our study is an analysis of three existing case studies of use of genre pedagogy in the classroom. The analysis indicated that genre pedagogy was adapted to the students differing writing experience. Moreover, the different stages of the method could be implemented at various times during the process and they could also be present in varying degrees. On the basis of these results, we argue for certain ways to design digital learning environments based on genre pedagogy. We use design patterns as means for making our design suggestions concrete, and available for communication and development.

 • 265.
  Hu, Guohua
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Svenska studenters uppfattningar av tonerna i kinesiska tvåstaviga ord2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Foreign adult students with atonal language usually have, in the beginning of their Chinesestudy, difficulties to identify the Chinese tones. On one side, only monosyllabic tones arementioned in course books during this earlier stage and to illustrate the tone contours withhands has been treated as an effective pedagogy. On the other side, research on Chinese hasfor long been solely concentrated upon the values of the fundamental frequency (F0) of thevowels in monosyllabic words. In cross-linguistic studies many factors, among others the effectsof consonants on F0 that native speakers are not aware of, have still not been paidspecial attention to.There is no consensus regarding the explanation to tone confusion patterns. Earlier theoriesof Second Language Acquisition (SLA) like Perception Assimilation Model (PAM) andSpeech Learning Model (SLM) are no longer suited for tone perception. Recently, PAMSuprasegmenthas tried to approach that the intonation of the learners’ native language is assumedto be assimilated to the Chinese tone system. However, this model ignores the wordprosody. Nowadays, when the modern Chinese vocabulary consists of a majority of disyllabicwords, research has to be re-directed to find other criteria e.g. temporal and stress for explainingthe complexity of Chinese tone perception, i.e. how two tones behave when they arecombined in one word.The purpose of this essay is to explore how native Swedish speakers learning Chinese assecond/foreign language perceive the Chinese tones of disyllabic words. The experiment isnot based on elaborated test words. The results show that tones are first of all affected by theinitial consonants and sequentially influenced by the surrounding tones with accordance toChinese. It further reveals that Swedish accent I/II patterns might be a reasonable explanationfor the Chinese tone confusion patterns since partially acoustic properties of Chinese disyllabicwords overlap the Swedish accents.These results mean that tone perception is a dynamic and complex process. Further researchon tone perception should explore profoundly and widen interaction between sounds andword prosody, which paves the way for more effective prosodic practice in language education.

 • 266. Hualde, José I.
  et al.
  Riad, Tomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Word accent and intonation in Baltic2014In: Social and Linguistic Speech Prosody: Proceedings of the 7th International Conference on Speech Prosody / [ed] N. Campbell, D. Gibbon, D. Hirst, 2014, p. 668-672Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We examine the realization of word accent contrasts in Standard Latvian and East Aukštaitian Lithuanian across intonational contexts. In our Latvian data the contrast is manifested as level vs. falling pitch in most contexts, in addition to a durational difference. In Aukštaitian Lithuanian, instead, differences in vowel quality and duration cue the lexical contrast in the nuclei that we examine. While Latvian retains a tonal contrast, in Aukštaitian Lithuanian it has been replaced with a combined segmental/quantitative contrast, where the so-called circumflex tone corresponds to relatively shorter duration and, in the case of diphthongs, centralized quality in the first half. We discuss the implications of these findings for further typological work.

 • 267. Hualde, José Ignacio
  et al.
  Riad, Tomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Interaction between word accent and intonational boundaries in Latvian2018In: TAL2018, Sixth International Symposium on Tonal Aspects of Languages: Proceedings / [ed] Hansjörg Mixdorff, 2018, p. 27-31Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In Latvian, primary stressed long syllables of content words bear either a level or a falling pitch contour, due to a lexical tonal accent contrast. In this paper we examine the interaction between word accents and intonational boundary tones in Latvian. We assume that intonational contours result from the combination of word-level and utterance-level tones and consider how the word accents are realized in utterances with different pragmatic values, which are in part expressed by choice of boundary tone (L%, H%, HL%). The main result of our investigation is that the existence of a lexical tonal contrast in Latvian introduces some incompatibilities between accentual melodies and intonational boundary tones, which are resolved in different ways. Tentatively, we conclude that one resolution is to alter the tonal values of the word accents, in some instances leading to the positional neutralization of the contrast. Another strategy is assimilation between boundary tone and word accent. Which tone assimilates to which is left as an open question here.

 • 268. Huhtamäki, Martina
  et al.
  Grahn, Inga-Lill
  Lindström, Jan
  Nilsson, Jenny
  Norrby, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wide, Camilla
  Frasformade instruktioner med uppföljningar under personlig träning2019In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, Vol. 29, p. 9-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Personal training is a new form of institutional interaction that has not been considerably studied as regards language. Still, alongside embodied interaction, language is central in this activity. In this paper, phrasal utterances are studied as a resource for instructing in personal training. The data consist of 7 h 23 min of video recordings of training sessions with Swedish-speaking participants from Finland and Sweden, which are supplemented with field notes. The theoretical–methodological framework includes interactional linguistics, ethnography of communication, and variational pragmatics. Results show that participants use all semiotic information at hand when they produce and understand phrasal instructions during personal training. This process involves the overall activity, the participants’ institutional roles as trainer and client, their body positions and movements, and trajectories of earlier interaction and embodied elements of the instructions themselves. Phrasal instructions are short; thus, they are focused and easily integrated into the ongoing physical activity. Certain differences are observed between the data from Finland and from Sweden, e.g., Finnish data have more phrasal instructions, whereas the Swedish data have more third-turn follow-ups, which may indicate cultural differences in this domain. The article concludes that phrasal utterances are not only useful as instructions in personal training but also well-suited for the activity type. 

 • 269. Hurtado Albir, Amparo
  et al.
  Alves, Fabio
  Englund Dimitrova, Birgitta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Lacruz, Isabel
  A retrospective and prospective view of translation research from an empirical, experimental, and cognitive perspective: the TREC network2015In: Translation & Interpreting, ISSN 1836-9324, E-ISSN 1836-9324, Vol. 7, no 1, p. 5-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to discuss some developments in empirical translation research with an experimental and cognitive perspective. The focus is on the activities and research of the network TREC (Translation, Research, Empiricism, Cognition). The network was formed in 2011, funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness and led by PACTE (Universitat Autònoma de Barcelona). It consists of translation scholars and research groups united by their common interest in empirical and experimental research, particularly in relation to the cognitive operations that underlie the task of translating.

  The paper first gives a short general overview of research on translation as a cognitive activity and outlines the objectives of the TREC network. The network members, representing universities from Argentina, Brazil, Denmark, Finland, Ireland, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, the UK, and the USA, then present their most important contributions to cognitively oriented research (topics, methods, results). Finally, some conclusions are drawn and perspectives for future research are outlined.

 • 270.
  Hyltenstam, Kenneth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Advanced Proficiency and Exceptional Ability in Second Languages2016Collection (editor) (Refereed)
 • 271.
  Hyltenstam, Kenneth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Andraspråk på skilda villkor: variationer i slutnivå hos barn och vuxna2013In: Profession, Politik och Passion: Inger Lindberg som andraspråksforskare – en vänbok / [ed] Monica Axelsson, Marie Carlson, Qarin Franker, Karin Sandwall, Göteborg: Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet , 2013, p. 21-35Chapter in book (Other academic)
 • 272.
  Hyltenstam, Kenneth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Att förstå tal i bullriga miljöer: ’nästan infödda’ andraspråksanvändare i experiment med vitt brus och cocktailsorl2013In: Text, tal och tecken: några perspektiv inom språkforskningen / [ed] Björn Lindblom, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2013, p. 94-113Chapter in book (Refereed)
 • 273.
  Hyltenstam, Kenneth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Introduction: Perspectives on advanced second language proficiency2016In: Advanced Proficiency and Exceptional Ability in Second Languages / [ed] Kenneth Hyltenstam, Boston/Berlin: Mouton de Gruyter, 2016, p. 1-14Chapter in book (Refereed)
 • 274.
  Hyltenstam, Kenneth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Läs- och skrivsvårigheter hos tvåspråkiga2014In: Ungdomar läser och skriver / [ed] Fischbein, S., Lund: Studentlitteratur AB, 2014, p. 207-241Chapter in book (Other academic)
 • 275.
  Hyltenstam, Kenneth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Polyglotism: A synergy of abilities and predispositions2018In: High-level language proficiency in second language and multilingual contexts / [ed] Kenneth Hyltenstam, Inge Bartning, Lars Fant, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, p. 170-195Chapter in book (Refereed)
 • 276.
  Hyltenstam, Kenneth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Second language ultimate attainment: Effects of maturation, exercise, and social/psychological factors2018In: Bilingualism: Language and Cognition, ISSN 1366-7289, E-ISSN 1469-1841, Vol. 21, no 5, p. 921-923Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mayberry and Kluender (2017) offer a rich review of empirical research that contributes to the understanding of age-related effects on first and second language acquisition. Their keynote article compiles current, primarily linguistic and neurolinguistic, research on the notion of a critical period for language (CPL). The authors conclude “that the putative CPL applies to L1 learning, and that L2 effects are a consequence of this prior learning” (Mayberry & Kluender, 2017: p. 6). As they propose a clear role for CPL in L1 learning, and because their exact position on its role in L2 learning is, to my mind, not as clearly articulated, I will take the opportunity to argue the following: If a CPL exists at all, it should have identifiable implications for all kinds of language acquisition (cf. Gleitman & Newport, 1995). In the case of L2 acquisition what needs to be identified is how maturational constraints (implicated by a CPL) interact with other conditions that are at hand when the second language comes onto the scene.

 • 277.
  Hyltenstam, Kenneth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  The exceptional ability of polyglots to achieve high-level proficiency in numerous languages2016In: Advanced Proficiency and Exceptional Ability in Second Languages / [ed] Kenneth Hyltenstam, Boston/Berlin: Mouton de Gruyter, 2016, p. 241-272Chapter in book (Refereed)
 • 278.
  Hyltenstam, Kenneth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  The polyglot – an initial characterization on the basis of multiple anecdotal accounts2016In: Advanced Proficiency and Exceptional Ability in Second Languages / [ed] Kenneth Hyltenstam, Boston/Berlin: Mouton de Gruyter, 2016, p. 215-240Chapter in book (Refereed)
 • 279.
  Hyltenstam, Kenneth
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Bartning, IngeStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.Fant, LarsStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Avancerad andraspråksanvändning: slutrapport från ett forskningsprogram2014Collection (editor) (Other academic)
 • 280.
  Hyltenstam, Kenneth
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Bartning, IngeStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.Fant, LarsStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  High-Level Language Proficiency in Second Language and Multilingual Contexts2018Collection (editor) (Refereed)
 • 281.
  Hyltenstam, Kenneth
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Bartning, Inge
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Fant, Lars
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Introduction: High-level proficiency and the concept of nativelikeness in second language and multilingual research practice2018In: High-Level Language Proficiency in Second Language and Multilingual Contexts / [ed] Kenneth Hyltenstam, Inge Bartning, Lars Fant, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, p. 1-15Chapter in book (Refereed)
 • 282.
  Hyltenstam, Kenneth
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Ganuza, Natalia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Linguistic Rights in Education - Country Report on Sweden2012In: Linguistic Rights in Education: Country Reports / [ed] Gracienne Lauwers, Jan De Groof, Brussels: European Union , 2012, p. 165-173Conference paper (Other academic)
 • 283.
  Hyltenstam, Kenneth
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Lindberg, Inger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.
  Förord2013In: Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle / [ed] Hyltenstam, K. & Lindberg, I., Lund: Studentlitteratur, 2013, 2. uppl., p. 7-18Chapter in book (Other academic)
 • 284.
  Hyltenstam, Kenneth
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Lindberg, IngerStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.
  Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle2013Collection (editor) (Other academic)
 • 285.
  Hyltenstam, Kenneth
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Stroud, Christopher
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism. University of the Western Cape, South Africa.
  At the nexus of vulnerability: Multilingualism in development2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The majority of the world’s nations are multilingual, although many of the languages spoken have little or no official recognition in the conduct of everyday affairs of State, nor do they figure in any major way in development discourses. For example, although UNESCO and other World and regional organizations frequently underscore the desirability and importance of multilingualism, it is often in the context of education and cultural heritage rather than development more generally. Lack of recognition, however, does not mean that multilingualism does not play an essential role in the public and private lives of citizens. In this short text, we hope to drive home the point that local linguistic resources also directly bear upon democracy, economy, and health. And this is not just by proxy through the known beneficial effects of educating in local languages. We will suggest that more attention be paid to the various ways in which development can benefit from the use of local multilingualisms. Language is important in development precisely because it is at the nexus of vulnerability. Poverty stricken groups in developing contexts are not only the least resourced. They • are also the least visible • lack political and cultural recognition on official arenas • frequently suffer stigma and ambivalence with respect to their cultural heritage • have a paucity of educational capital • experience poor health. One major factor contributing to this cycle of vulnerability – and for which solutions are within easy reach – is that the linguistic and cultural systems these groups have ready access to are not officially recognized. Non-recognition of the languages in which groups organize their everyday life and socialize their children means that they are denied the tools to make their voices heard or to find empowerment through political agency. They also have few opportunities to influence their day-to-day material conditions. The ultimate consequence of this situation is extreme vulnerability to political, economic and ecological (including health) developments. In this document, we shall argue, by way of illustration, that issues of language in general and multilingualism specifically need to be seen as core facets of such diverse areas as democracy, economy, health, and education.

 • 286.
  Hägglund, Elisabet
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Kandidatuppsats i tolkning: Tolkning av svåra samtal i vården2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Community interpreters working in health care often face difficult situations (Baistow2000 described in Valero-Garcés 2005). Interpreters working with refugees often themselves havebeen refugees and when they interpret stories about trauma this might remind them of their own pasttrauma (Lor 2012:17-18). Having to give bad news to a patient can also be painful to the interpreter(Butow 2012:238). In spite of the fact that interpreters have a stressful task, they seldom getappropriate support and guidance in their work (Butow 2012:240).Method: This study is made up of a survey with 27 interpreters undertaking further training. Theyhave been asked questions about to what extent they are exposed to stressful situations, how much thisaffects them and what support they get and what they consider would be needed to improve theirworking conditions.Results: Many interpreters are strongly affected from having to tell the patients bad news and frominterpreting traumatic experiences. The interpreters seldom receive support in their work and theythink they, as well as the health care staff, need more training.Conclusions: Working conditions for the interpreters are demanding and they need more support, butalso the health care staff need more training in how to work with interpreters. There is a need forlarger and deeper studies to decide what has to be done to improve the working conditions for theinterpreters and the quality of the interpretations.

 • 287.
  Högström, Ebba
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Att göra det omöjliga: Poesiöversättning som litterär och social praktik2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 288.
  Isaksson, Petrus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Relationellt resonerande på ett L2: Visuella representationers roll i en andraspråkseffekt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare tid har andraspråksforskning visat att användningen av ett främmande språk reducerar tendenser till intuitivt resonerande och beslutsfattande. En sådan främmandespråkseffekt – en s.k. foreign language effect (FLE) – innebär med andra ord en förminskad tendens till resonerande utifrån magkänsla till fördel för ett mer analytiskt resonerande. FLE har dock främst varit förknippad med beslutsfattande som är knutet till känslor, och lite uppmärksamhet har ägnats logiskt resonerande, trots att det finns anledning att tro att FLE är verksam även inom detta område. Logiskt resonerande med transitiva relationer antas ofta underlättas av hur lätt det är att framkalla en inre mental bild av relationerna i fråga, men bl.a. Knauff & May (2006) har visat att visuella detaljer i sådana bilder kan störa slutledningsförmågan. Det tycks nämligen möjligt att relationella termer som är lätta att föreställa sig visuellt, som t.ex. renare och smutsigare, är kognitivt belastande. Nyligen har emellertid Hayakawa och Keysar (2018) visat på en reduktion av detaljer i visuella representationer hos användare av ett främmande språk, vilket torde innebära att användningen av ett främmande språk reducerar den negativa effekten av att resonera med s.k. visuella termer. Denna främmandespråkseffekt undersöks här i ett experiment med användare av ett L1 (svenska) och ett L2 (engelska). Experimentets första del – formuppgiften – testar huruvida en reduktion av detaljer i visuella representationer föreligger hos L2-användare. Den andra – slutledningsuppgiften – prövar huruvida visuella termer hindrar resonerande med transitiva slutledningar, med fokus på skillnader mellan L1 och L2. Resultaten från formuppgiften visar inget signifikant stöd för reduktion av detaljer i visuella representationer hos L2-användare. Dock uppvisade deltagarna i föreliggande undersökning sådana svarstendenser. I resultaten från slutledningsuppgiften finns däremot ett stöd för en främmandespråkseffekt. Det tog längre tid på L1 att lösa de slutledningar som innehöll visuella termer, jämfört med slutledningar som inte innehöll sådana termer. Denna trend var, enligt utökade resultat från en variansanalys, signifikant på L1 men inte på L2, där typ av slutledning inte hade någon signifikant effekt på responstid. Dessutom visade sig en signifikant effekt för språk i motsatt riktning än den förväntade, sådan att det överlag tog längre tid att lösa slutledningsproblemen på L1 än på L2. Dessa fynd indikerar tillsammans en främmandespråkseffekt för logiskt resonerande med transitiva slutledningar. Särskilt fanns ett visst stöd för att detaljer i visuella representationer utgör ett hinder på L1 men inte på L2. Dock är detta sistnämnda påstående i behov av vidare prövning då stödet för det endast visade sig signifikant utan avvikande svar, och den förmodade orsaken – reducerad livlighet i visuella föreställningar på L2 – inte var tillräckligt tydligt framträdande.

 • 289.
  Jacquet, Ewa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.
  Björkvall, Anders
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism.
  Att göra mångfalden synlig för språkläraren: Etnografin som verktyg för att relevantgöra och bedöma högstadieelevers språkförmågor2014In: Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden / [ed] Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam, Olle Widhe, Göteborg: Nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) , 2014, p. 215-236Chapter in book (Refereed)
 • 290. Jankowska, Anna
  et al.
  Di Giovanni, Elena
  Kruger, Jan-Louis
  Pedersen, Jan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Reviers, Nina
  Romero-Fresco, Pablo
  What is this thing called Journal of Adiovisual Translation?2018In: Journal of Audiovisual Translation, ISSN 2617-9148, Vol. 1, no 1, p. 1-7Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  We are proud to present the first issue of the Journal of Audiovisual Translation. Launching this new journal would not have been possible without the hard work of the Editorial Board members, much appreciated contributions from the Authors and support from ESIST and Scientific Board members. Audiovisual translation has come of age as a discipline in its own right and we strongly believe that it deserves a journal that is dedicated to this very specific field. Journal of Audiovisual Translation wishes to serve as an international forum and reference point for high-quality, innovative and in-depth research in all avenues of audiovisual translation studies.

 • 291.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att uppfatta komplexiteten i konfliktfyllda situationer: En etnografisk metodansats i samtalsstudier i äldreomsorgen2012In: Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården / [ed] Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist, Hanna Sofia Rehnberg, Huddinge: Södertörns högskola, 2012, p. 105-118Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln lyfter fram en metodansats som kombinerar etnografi (deltagande observation och intervjuer) med mikroanalys av omsorgssamtal på ett äldreboende. En etnografisk ansats innebär i detta fall att forskaren strävar efter att komma nära praktikernas egna upplevelser av verksamheten, där forskaren både är deltagare och observatör. De exempel som presenteras är hämtade från ett projekt om kommunikationspraktiker i äldreomsorgen. I projektet undersöks hur institutionella rutiner och regelverk möter och kommer i konflikt med andra perspektiv och identiteter i omsorgsarbetet. Frågor som ställs här är vilka diskursiva uttryck denna konflikt får i omsorgssamtalet, och vad den betyder för de rollrelationer som skapas mellan omsorgsarbetare och brukare. Denna typ av forskningsfrågor kräver en metodansats där mikroanalyser av situerad interaktion tolkas genom forskarens etnografiska kunskap om kontexten (Tusting & Maybin 2007). Artikeln syftar till att visa exempel på hur en sådan metodansats kan tillämpas. Frågor som ställs är: Vad kan jag visa med hjälp av mikroanalyser? Vilken förståelse av de språkliga praktiker jag studerar kan ett etnografiskt förhållningssätt tillföra?

 • 292.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att utöva personcentrerad omsorg i möten med äldre med demens: Utmaningar och dilemman2014In: Svenskans beskrivning 33: Förhandlingar vid trettiotredje sammankomstenför svenskans beskrivning, Helsingfors den 15–17 maj 2013 / [ed] Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund, Camilla Lindholm, Helsingfors: Helsingfors universitet, 2014, p. 162-171Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studien som den här artikeln rapporterar från belyser en central aspekt av den kommunikativa verksamheten i vård och omsorg av äldre personer med demens. Mer specifikt ger den inblick i de utmaningar som det kan innebära att utöva personcentrerad omsorg i möten med individer som har en kognitiv funktionsnedsättning som begränsar möjligheter att etablera gemensam förståelse. Studien beskriver frågepraktiker i förhandlingar om hjälpinsats i multi-professionella vårdplaneringssamtal som omfattar äldre vårdtagare med demenssjukdom. Data i artikeln utgörs av videoinspelningar av fyra vårdplaneringsmöten på två olika äldreboenden. Ett genomgående mönster i samtalen är att yrkesutövaren tar sig rätten och tilldelas rätten att göra förantaganden och fatta beslut om frågor som rör den boendes livssituation, t.ex. genom att designa sina frågeinitiativ på ett sätt som uppmanar till bekräftande svar. Yrkesutövarnas frågepraktiker kan å ena sidan ses som ett smidigt sätt att hantera interaktionella problem och bevara parternas sociala ansikten. Å andra sidan begränsar yrkesutövarens påståendeformuleringar den boendes möjligheter att själv beskriva sin upplevelse. Mer flexibla frågepraktiker som på ett mer dynamiskt sätt tar till vara flerpartssamtalets potential skulle underlätta för yrkesutövaren att behålla den äldre som respondent.

 • 293.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Bridging language barriers in multilingual care encounters2014In: Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation, ISSN 0167-8507, E-ISSN 1613-3684, Vol. 33, no 1-2, p. 201-232Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present case study demonstrates how the multilingual practicesof a linguistically diverse workforce contribute to the functioning of a modernworkplace. Based on ethnographic fieldwork and recordings in a residentialhome for elderly people with dementia in Sweden, the article explores howmultilingual immigrant care workers creatively use their language skills toovercome linguistic boundaries and communicate with an elderly Kurdish resident.It is shown that despite the fact that the participants do not, or only to alimited extent, share a common language, the care workers manage to createmultilingual encounters that allow them to perform care tasks in an activitycontext where empathy and efficiency are of great importance. Although thedata in this study manifest the struggle of multilingual care workers to bridgelanguage barriers, the study also highlights the complexity of providingadequate and well-functioning care in today’s diverse society, where linguisticand cultural matching of clients and caregivers cannot always be obtained.These results are discussed in the light of new demands on Swedish (and morebroadly Western) care systems to adapt to the increasing number of multilingualolder people, who will become residents in care facilities.

 • 294.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Hantering av ramkonflikter i vårdplaneringssamtal på ett äldreboende2014In: Språk och interaktion, ISSN 2242-2277, E-ISSN 2242-2285, Vol. 4, no 1, p. 9-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I den här artikeln undersöks hur ramkonflikter, dvs. spänningar som kan föreligga mellan olika behov och syften, hanteras i multiprofessionella samtal på vårdplaneringsmöten, där klienten själv deltar. Analysen visar att de professionella parterna orienterar sig på olika sätt mot de olika uppgifter och syften som mötet rymmer.  Resultaten kan utveckla förståelsen av multiprofessionella samtal i vården, med betoning på behovsbedömningssamtal.

 • 295.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Rätt svenska på äldreboendet2013In: Språk i undervisning: Rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj, 2012 / Papers from the ASLA Symposium in Linköping, 11-12 May, 2012 / [ed] Christina Rosén, Per Simfors, Ann-Kari Sundberg, Linköping/Växjö: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap , 2013, p. 23-36Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln ger ett kritiskt perspektiv på den arbetsplatsförlagda svenskundervisning för anställda med annat modersmål som inom ramen förutbildningsprogrammet Språksam har genomförts inom äldreomsorgen. Författaren kommer fram till att programmet har inneburit att språket sätts i fokus på ett ganska oreflekterat sätt och görs till syndabock för alla möjliga problem inom verksamheten. Både samarbetssvårigheter och organisatoriska tillkortakommanden tolkas som språkliga problem med risk för att ansvaret för problemen läggs på den andraspråkstalande medarbetaren. Undersökningen visar också hur det som uppfattas som bristande språkfärdighet hos andraspråkstalare i själva verket kan vara ett uttryckför mera generella problem i den kommunikativa praktiken inom verksamheten. För att uppnå de högt ställda målen inom SpråkSam krävs enligt författaren ett nytänkand eoch en från arbetsplatsen fristående utbildning med långsiktiga mål.

 • 296.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  'You're doing everything just fine': Praise in resiential care settings2016In: Discourse Studies, ISSN 1461-4456, E-ISSN 1461-7080, Vol. 18, no 1, p. 64-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the use of praise in caregiving of nursing home residents with dementia in Sweden. The data consist of video-recordings of staff–resident interaction in residential care settings where caregivers assist residents with personal hygiene. High-grade assessments accomplishing praise or a compliment such as ‘jättebra’ (‘great’) are routinely used online, simultaneously withthe care activity, by the caregiver when the residents are requested to undertake manual tasks ontheir own, such as tooth brushing, washing, dressing, and getting out of bed. It is shown that the primary function of the assessments is to encourage someone to do something, which is discussedas an institutionally related problem. These results contrast with prior research on domiciliary care in Sweden and Denmark, which show that high-grade assessment terms formulated so as toaccomplish praise or a compliment are reserved for situations where the home helper’s institutional role as the senior citizen’s helping hand is downplayed. It is argued that a more sensitive use of assessments and a higher awareness of the social norms concerning epistemic primacy may be a step toward implementing person-centeredness in residential care for older people.

 • 297.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Äldreboendet som flerspråkig arbetsplats: Policy och praktik2013In: Svenskans beskrivning 32: Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13–14 oktober 2011 / [ed] Björn Bihl, Peter Andersson, Lena Lötmarker, Karlstad: Karlstads universitet, 2013, p. 102-113Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Projektet Omsorg som språkarbete: Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen fokuserar andraspråkstalares arbetssituation på arbetsplatser i äldreomsorgen. Bakgrunden till projektet är de förändringar av arbetslivet som brukar kopplas till den så kallade nya ekonomin, och som ibland benämns den nya arbetsordningen. För arbete inom vård och omsorg, som står i fokus i projektet, innebär det att handfasta och konkreta arbetsuppgifter utökats med betydligt mer komplexa uppgifter som exempelvis dokumentation och kontaktmannaskap. När kraven på språklig och kommunikativ kompetens ökar riskerar de som inte uppfyller dem att bli utan arbetsuppgifter och på sikt hamna utanför arbetslivet. En kategori som är särskilt utsatt är anställda med annat modersmål än svenska. Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en såväl vidgad som fördjupad förståelse för vad som brukar beskrivas som bristfälliga kunskaper i svenska och de problem med marginalisering som är förknippade med detta. Hur påverkar de ökande kraven de anställdas möjligheter att delta i centrala arbetspraktiker på arbetsplatsen? Vilka problem uppstår och hur löses de? Vår teoretiska utgångspunkt är att språklig kompetens, såväl skriftlig som muntlig är en del av ett socialt sammanhang. Empiri kommer att innefatta identifiering och analys av skriftpraktiker och samtalspraktiker på arbetsplatsen samt relationen dem emellan. Detta sker med hjälp av en kombination av etnografi (deltagande observation och intervjuer)och mikroanalys av språk och interaktion. Även textanalyser ingår som en komponent i blottläggandet av skrift- och samtalspraktiker. Projektet är tänkt att bedrivas som två delstudier. I delstudie 1 undersöks skriftpraktiker medan delstudie 2 fokuserar samtalspraktiker. Målet är att utveckla metoder som verksamheten kan använda. Förändringsarbetet med praktikerna förväntas leda fram till en effektivare kommunikation vilket även gynnar brukarna i omsorgen.

 • 298.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Karlsson, Anna-Malin
  Uppsala universitet.
  Nikolaidou, Zoe
  Södertörns högskola.
  Skrift- och samtalspraktiker i äldreomsorgen: Rapport från projektet Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen2014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur påverkas arbetet på arbetsplatser i äldreomsorgen av ett ökat fokus på läsande och skrivande? Det är den övergripande frågeställningen i ett forskningsprojekt som bedrivits på tre äldreboenden under åren 2010-2011: Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen. I den här rapporten diskuteras de viktigaste slutsatserna från projektet, som består av två delstudier, en med fokus på skrift och en med fokus på samtalspraktiker. Språkforskarna Gunilla Jansson, Anna-Malin Karlsson och Zoe Nikolaidou har undersökt hur texter och samtal fungerar som arbetsredskap i det dagliga omsorgsarbetet, som till stor del handlar om att anpassa omsorg och bemötande efter de specifika individernas behov. Författarna visar hur institutionens ramar och regelverk lätt kommer i konflikt med andra mer personliga aspekter av omsorgsarbetarens yrkeskunskap. I både samtalsstudien och skriftbruksstudien handlar det om hur standardisering och likformighet krockar med en önskan om att se till unika individer och personliga detaljer. I rapporten diskuteras de strategier som de anställda har utvecklat för att hantera de motstridiga krav som den muntliga och skriftliga kommunikationen med och om de boende för med sig. Rapporten uppmuntrar till fortsatt reflektion kring arbetsplatsens muntliga och skriftliga genrer och hur de kan stödja olika aspekter av yrkeskunskap. Varje kapitel avslutas med förslag på frågor som personalen kan arbeta vidare med utifrån de iakttagelser som gjorts i projektet.

 • 299.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nikolaidou, Zoe
  Work-identity in ethnographic research: Developing field roles in a demanding workplace setting2013In: International Journal of Qualitative Methods, ISSN 1609-4069, E-ISSN 1609-4069, Vol. 12, p. 152-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we problematize our field roles as two linguistic ethnographers who aim to study the communication and documentation practices drawn upon by care workers in elderly care facilities in Sweden. Our field roles are discussed in relation to the complex nature of care workers’ knowledge and competence, which results from three different aspects of their work-identities: institutional, professional, and individual. As researchers, we found ourselves in constant dialogue with the research participants, and our field roles were continuously shaped and reshaped according to the individuals and the situations in which we became involved. Even aspects of our own identities taken into the field, such as our background and personal qualities, proved to be important in establishing good relations with the care staff. Coming closer to the participants’ professional identity proved to be of utmost importance for interpreting their choices and decisions in the workplace. Identity negotiation is discussed here as a constructive way of discussing ethnographic field roles in the research field.

 • 300.
  Jansson, Gunilla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Plejert, Charlotta
  Linköpings universitet.
  Taking a shower: Managing a potentially imposing activity in dementia care2014In: Journal of Interactional Research in Communication Disorders/Equinox, ISSN 2040-5111, E-ISSN 2040-512X, Vol. 5, no 1, p. 27-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on an activity routinely carried out in elderly care: taking ashower. The care setting is two nursing homes in Sweden hosting elderly people with dementia. The data consist of transcriptions of three caregivers’ interaction with their residents prior to, and during the performance of the shower task. While the shower routinely is rejected by the care recipient in these settings, the article demonstrates alternative ways of performing the task that are less imposing for the elderly person and that may maintain the care recipient’s dignity and sense of autonomy. The way opposition occurs during the course of the activity depends on how the care worker frames the performance of the task. When physical action is embedded and aligned with the care recipient’s concerns, the washing of the body progresses more smoothly. The article highlights the importance of allowing the care recipient to feel that her priorities form the basis for how the activity should proceed. The implications of this study for the care system are discussed in terms of providing opportunities for caregivers and elderly persons to build relationships of mutual trust and support.

3456789 251 - 300 of 929
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf