Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 4534
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Åldersbaserade premier till danskt pensionssystem blir fråga för EU-domstolen2011In: EU & arbetsrätt Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-3083, no 4, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Är det OK att arbetsgivarens pensionsinbetalningar till ett företags- eller yrkesbaserat system för social trygghet ökar med de anställdas ålder, så att de t.ex. är 6 procent av lönen för anställda under 35 år, 8 procent för dem mellan 35 och 44 år och 10 procent därefter, eller strider det mot förbudet mot åldersdiskriminering? Det undrar Vestre Landsret i ett mål som har hänskjutits till EU-domstolen.

 • 252.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Åtgärder mot "falska egenföretagare" hindrade etableringsfriheten2009In: EU & arbetsrätt, ISSN 1402-3008, no 1, p. 5-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  De regler som ska hindra "falska egenföretagare" från att ta sig in på arbetsmarknaden i Österrike strider mot fördragets artikel 43 om etableringsfrihet. Det säger EG-domstolen i en dom från slutet av förra året. Domen belyser vilka möjligheter medlemsstater har att begränsa etableringsfriheten med hänvisning till allmän ordning.

 • 253.
  Ahlberg, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Åtta förslag för den sociala dimensionen2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 4Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Anmälan av Brian Bercusson (red): Manifesto for a Social Constitution 8 options for the European Union, ETUI-REHS aisbl, 2007, 133 sid, ISBN: 978-2-87452089- 1

 • 254.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bruun, Niklas
  Denmark, Finland and Sweden: Temporary Agency Work Integrated in the Collective Bargaining System2008In: Transnational Labour Regulation: A Case Study of Temporary Agency Work, P.I.E. Peter Lang, Brussels , 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Författarna beskriver hur arbete i bemanningsföretag regleras i Danmark, Finland och Sverige, för att visa att anställningsvillkoren för uthyrda arbetstagare kan regleras framgångsrikt genom kollektivavtal, även där det saknas lagreglering på området. En förutsättning är dock att det finns ett starkt kollektivavtalssystem som täcker den "traditionella" arbetsmarknaden.

 • 255.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bruun, Niklas
  Kan kollektivavtalen förbli nationella?2008In: Vems ordning och reda?: Framtidens kollektivavtal och fackliga samarbete Agoras årsbok 2007, Agora, Stockholm , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den fria rörligheten för tjänster och kapital medför en press på de nationella kollektivavtalen. Frågan blir då om man kan hålla fast vid kollektivavtal som inte gäller längre än till nationsgränsen. I kapitlet analyserar författarna tendenser och faktiska och rättsliga förhållanden som påverkar möjligheten att göra kollektivavtalen gränsöverskridande.

 • 256.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Kära vänner på Konkurrensverket: Öppet brev om utstationeringsdirektivet2011In: Lag & Avtal, ISSN 0349-7143, no 11, p. 38-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 257.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Public Procurement and Labour Law – Friends or Foes?2011In: Labour Law Fundamental Rights and Social Europe / [ed] Mia Rönnmar, Oxford: Hart Publishing Ltd, 2011, 1, p. 89-112Chapter in book (Other academic)
 • 258.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Public Procurement and Labour Rights: Governance by Scaremongering?2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  With the Rüfffert case, the CJEU demonstrated that the Posting of Workers Directive puts some restraints on Member States not only in their capacity as legislators, but also as buyers and contractors on the market. However, also the special EU regime on public procurement confronts Member States authorities with challenges when they want to make sure that their contractors live up to certain standards as employers. The procurement regime is technical and extremely complex, and it is partly unclear – and controversial – what is allowed in this respect.

  In this chapter we are exploring how labour rights are dealt with in the context of public procurement, and what implications the multi level structure of the procurement regime has had for this.

 • 259.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Transparens, likabehandling och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling – en svårlöst ekvation2016In: Sui generis: Festskrift till Stein Evju / [ed] Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik, Tron Løkken Sundet, Oslo: Universitetsforlaget, 2016, p. 24-35Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att konkurrensen om de offentliga kontrakten medför en ökande press på arbets- och anställningsvillkor har länge stått klart – ibland till den grad att man kan tala om social dumpning. Med 2014 års nya upphandlingsdirektiv har även EU:s lagstiftare erkänt detta faktum och infört en skyldighet for medlemsstaterna att säkerställa att leverantörerna uppfyller de arbetsrättsliga skyldigheter som följer av lag, kollektivavtal och vissa internationella konventioner.

  Samtidigt måste det göras med respekt för de EU-rättsliga principerna om likabehandling, proportionalitet och transparens (öppenhet). De nordiska länderna har valt helt olika sätt att lösa denna komplicerade ekvation – från Danmarks till synes sorglösa inställning till kravet på transparens, till svenskarnas våndor över hur man ska få kollektivavtalssystemet och EU-rätten att passa ihop. I det följande granskar vi vad dessa krav innebär och hur de nordiska länderna försöker tillgodose dem i sina lagar om upphandling.

 • 260.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Upphandling och arbete i EU2010Report (Other academic)
 • 261.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Bruun, Niklas
  Voivatko työehtosopimukset pysyä vain kansallisina?2008In: In Memoriam Antti Suviranta, Yliopistopaino, Helsinki , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Den fria rörligheten för tjänster och kapital medför en press på de nationella kollektivavtalen. Frågan blir då om man kan fortsätta hålla fast vid kollektivavtal som inte gäller längre än till nationsgränsen. Författarna analyserar tendenser och faktiska och rättsliga förhållanden som påverkar möjligheterna att göra kollektivavtalen gränsöverskridande.

 • 262.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Eldring, Line
  Fafo Institutt for arbeids- og velferdsforskning.
  Pedersen, Klaus
  FAOS, Sociologisk institut, Københavns universitet.
  Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk studie2013Report (Other academic)
  Abstract [no]

  Utgangspunktet for dette pilotprosjektet har vært den økte arbeidskraftsmobiliteten til Norden etter EU-utvidelsen i 2004–2007, og påfølgende utfordringer knyttet til å opprettholde anstendige arbeids- og lønnsvilkår også for arbeidsinnvandrere og utstasjonerte arbeidstakere. I alle de nordiske landene spiller arbeidstilsynene en sentral, men varierende rolle når det gjelder bekjempelsen av det som i mange sammenhenger betegnes som ”sosial dumping” av utenlandsk arbeidskraft. På tross av at de nordiske landene møter beslektede utfordringer på dette området, har det manglet en samlet oversikt og kunnskap om forskjellene i reguleringssystem, kontrollregimer, arbeidstilsynenes virkemidler, organisering og tilsynsstrategier. I dette pilotprosjektet har vi gjort en første kartlegging, som vi håper kan gi grunnlag for senerere analyse av betingelsene for effektiv kontroll og håndheving innenfor ulike reguleringsregimer, samt virkninger disse har i forhold til å bekjempe sosial dumping.

 • 263.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ericson, Bo
  Holmgren, Mats
  I lagens anda: En handbok i arbetsmiljörätt2008Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Boken vänder sig til chefer, skyddsombud och andra som vill börja sätta sig in i arbetsmiljörätten. Den beskriver arbetsmiljörätten från den enskilda arbetsplatsens utgångspunkt, och tyndpunkten ligger på det förebyggande arbetet inne i företaget. I denna upplaga är lagändringar t.o.m. årsskiftet 2007/2008 införda.

 • 264.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Johansson, Caroline
  Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
  Malmberg, Jonas
  Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
  Monitoring Compliance withLabour Standards: Restriction of economic freedoms oreffective protection of rights?2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  According to the Posting of Workers Directive, the Member States shall ensure that posted workers are guaranteed ‘the hard nucleus’ of the labour law in the host state. This chapter will deal with the legal and institutional arrangements aiming at ensuring that these basic employment conditions are actually applied to posted workers.

 • 265.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law. Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Lundblad, Pernilla
  Kommissionen klagar på Sveriges sätt att införliva direktivet mot etnisk diskriminering2007In: EU & arbetsrätt: Nordiskt nyhetsbrev, ISSN 1402-308, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Sverige har inte införlivat direktivet mot etnisk diskriminering (2000/43) korrekt. Det anser Europeiska kommissionen som i juni tillställde regeringen ett så kallat motiverat yttrande. Om kommissionen inte blir nöjd med den svenska regeringens svar, ställs Sverige inför EG-domstolen för fördragsbrott. Men Sverige är inte ensamt. Hela 13 andra medlemsstater får bakläxa i fråga om samma direktiv - dock inga av de övriga nordiska länderna.

 • 266.
  Ahlberg, Kerstin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, The Institute for Social Law.
  Malmberg, Jonas
  Johansson, Caroline
  Monitoring compliance with labour standards: restriction of economic freedoms or effective protection of rights?2014In: Regulating transnational labour in Europe: the quandaries of multilevel governance / [ed] Stein Evju, Oslo: Privaträttsfondet , 2014, p. 187-216Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  From a labour law perspective different institutional arrangements for monitoring employment conditions are analysed primarily as means of effective protection of rights. From the perspective of market integration and particularly the free mobement of services, on the other hand, national monitoring measures are analysed primarily as restrictions of economic freedoms. The aim of this chapter is to analyse how these different perspectives on arrangements for monitoring labour standards for posted workers are reflected in the position taken by the EU institutions and the Member States.

 • 267.
  Ahlberg, Mikael
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Definitionen av en alternativ investeringsfond: en analys av gränsdragningsproblem och tolkningssvårigheter2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 268.
  Ahlberg, Tindra
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Vem är vem?: om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar i 17:6 och 17:7 ABL2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 269.
  Ahlbäck, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Vems barnatro?: om barns rätt till religionsfrihet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 270.
  Ahlgren, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Kriminell belastning i rätten: är alla lika inför lagen?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 271.
  Ahlgren, Rebecka
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Migrationsverkets placering av förvarstagna i kriminalvård av säkerhetsskäl: en otillåten inskränkning i rörelsefriheten?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 272.
  Ahlgren, Sara
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  En "klimatflyktings" möjlighet till skydd i Sverige2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 273.
  Ahlin, Per
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Efter neutralitetspolitiken: Folkrätten i svensk säkerhetspolitik 1993-20172018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Folkrätten tillmäts officiellt stor betydelse i svensk säkerhetspolitik. Frågan är om de stora orden motsvaras av praktisk handling. I denna framställning studeras svenskt agerande åren 1993 till 2017, och svaret är i huvudsak ja. Sverige är en laglydig medlem av det internationella samfundet. Tilltron till folkrätten och till internationella organisationer är emellertid inte något unikt svenskt – det är tvärtom ett vanligt beteende för en liten eller mellanstor stat.

  I boken behandlas bland annat det svenska inträdet i EU, relationen till Nato och FN, mänskliga rättigheter, nedrustning, preventiv diplomati, den feministiska utrikespolitiken samt svensk syn på internationella sanktioner och på våldsanvändning.

 • 274.
  Ahlin, Per
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Folkrätten i regeringsformen2019Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trots att folkrätten och statsrätten har starka beröringspunkter med varandra behandlas de ofta som separata enheter i undervisningen och i kurslitteraturen. Men det går egentligen inte riktigt att förstå bestämmelserna i RF 15 kap. om försvarsmaktens insatser vid ett väpnat angrepp utan att konsultera folkrättens regler om självförsvar.

  Det går inte heller att tala om en stats bundenhet vid en traktat utan att känna till något om den inhemska regleringen om vilka statsrättsliga organ som kan binda Sverige.

  Det finns fler tydliga kopplingar mellan dessa båda rättsområden. Denna bok är ett försök att visa på dem, utan att för den skull göra anspråk på att vara komplett. Boken ska snarare ses som en introduktion i ämnet. Den behandlar bland annat relationen mellan traktater och nationell rätt, hur folkrätten innebär begränsningar av Sveriges suveränitet, hur folkrättens regler är avgörande för hur och när rikets försvarsmakt får användas samt hur de mänskliga rättigheterna förverkligas på nationell nivå.

 • 275.
  Ahlin, Per
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Folkrätten i svensk säkerhetspolitik1993Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis looks at the role of international law in Swedish security policy during the period from the end of the second world war until the present. It is assumed that norms can mitigate the negative effects that may occur as a consequence of the fact that the international system lacks an executive authority with power to enforce the law, and that adherence to norms can help a state achieve consistency in its foreign policy. A number of case studies are made to see if these assumptions are correct in regard to Swedish interpretations of the norms. Special attention is given the law of neutrality, Swedish membership of the United Nations, the right of self-defense and disarmament.

 • 276.
  Ahlin, Per
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  From Libya to Syria: Did the Nato forces in Libya really exceed the mandate given in SC Resolution 1973 (2011)?2019In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, Vol. 30, no 3, p. 479-496Article in journal (Other academic)
 • 277.
  Ahlin, Per
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Från utanförskap till gemenskap - (ungefär) hundra år av svensk säkerhetspolitik2018Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det har hänt mycket i svensk säkerhetspolitik på 100 år. Två världskrig har rasat, NF har bildats och upplösts, FN har bildats och bestått. Sverige har drivit en neutralitetspolitik och övergivit den. Sverige har blivit medlem i EU men valt att stanna utanför Nato. Sverige har sagt nej till egna kärnvapen och drivit på för en kärnvapennedrustning. Sverige har också haft att ta ställning till flera stora internationella händelser, som exempelvis Iraks invasion av Kuwait, Natos bombningar i Jugoslavien och terrordåden mot USA. Detta och mycket annat beskrivs ur ett folkrättsligt perspektiv i denna bok, som på grund av sitt lätta tilltal med fördel kan läsas av alla med ett intresse för svensk säkerhetspolitik.

 • 278.
  Ahlin, Per
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Juridik och politik - en introduktion2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok ger en grundläggande introduktion till relationen mellan juridik och politik. Bland frågor som behandlas märks om juridiska svar alltid är att föredra även på politiska frågor, om juridiken ska stå över politiken i den meningen att domare kan överpröva politiska beslut, om det är välkommet att domstolar ges större politisk makt och om det alls går att skilja mellan juridik och politik.

  Per Ahlin, jur.dr, är verksam som forskare och lärare vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat över 20 år som journalist på Dagens Nyheter.

 • 279.
  Ahlin, Per
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Juridik och politik - en introduktion2019 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok ger en grundläggande introduktion till relationen mellan juridik och politik. Bland frågor som behandlas märks om juridiska svar alltid är att föredra även på politiska frågor, om juridiken ska stå över politiken i den meningen att domare kan överpröva politiska beslut, om det är välkommet att domstolar ges större politisk makt och om det alls går att skilja mellan juridik och politik.

  I denna andra upplaga har ett antal uppdateringar skett. Dessutom har det tillkommit ett kapitel om civilrätt, eller kanske snarare om den civilrättsliga lagstiftningens roll i ett politiskt reformarbete.

 • 280. Ahlin, Per
  et al.
  Wrange, Pål
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Den eviga freden?: perspektiv på den nya världsordningen1992Book (Other academic)
 • 281. Ahlin, Per
  et al.
  Wrange, Pål
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Folkens självbestämmanderätt1990Book (Other academic)
 • 282.
  Ahlin, Per
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Örnberg, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  HFD 2018 ref.75. Tiggeridomen - ännu en gång2019In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 2, p. 263-271Article in journal (Other academic)
 • 283.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Accessibility adaptations in multi-unit buildings – The Swedish approach to achieving universal accessibility in an aging housing stock2019In: Book of Proceedings: 8th Malmö Real Estate Research Conference / [ed] Peter Palm, Malmö: Malmö University , 2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish legal framework regarding accessibility is primarily based on the regulations regarding accessibility that can be found in the Planning and Building Act (PBL) and the Housing Adaptation Grant Act (HAGA). PBL imposes technical requirements with respect to all newly construction of buildings. According to PBL, the physical environment in the common areas of a building, indoors as well as outdoors, and in the separate apartments generally are to have good accessibility for persons with reduced mobility or ability to orientate.

  PBL, however, does not provide any technical requirements with respect to older buildings. Since the majority of the multi-unit buildings in Sweden are over 40 years old, the technical requirements of PBL do not govern most residents Sweden, are not binding and therefore not enforceable. For example, it is not possible to require that the owner of an older building increase the general accessibility of the building to meet the standards as laid down in PBL.

  The Swedish approach to achieve universal accessibility in the older part of the housing stock is based to a large extent on public grants and economic incentives, rather than imposing requirements on the owners of multi-unit buildings. HAGA aims at reducing financial obstacles and economically-based objections as to making accessibility adaptations. The grants cover adaptations that an applicant might need within the apartment. This can be, for example, handrails in a bathroom, adjustments needed to get in or around the building’s inside and/or outside common areas. Such can be, for example, the installment of an automatic entrance door, a ramp to enter an outside playground accessible only by steps, or the articulation of surfaces.

  The public grant is a fundamental part of the Swedish approach and political policy with regard to universal accessibility. Together with the technical requirements for new buildings, the national aim of the political policy is to achieve the UN goals laid down in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), to create equality of opportunity and the possibility of full and effective participation and inclusion of disabled persons in society. Making independent living possible for as many persons with disabilities as possible is a fundamental part of achieving this aim.

  The fundamental basis for this approach is generally perceived to be efficient. It has not been substantially questioned or debated. However, whether relying on economic incentives is an efficient approach and a sufficient measure to reduce the current issues of lack of accessibility in a vast majority of the housing stock and achieve the aim of universal accessibility can be questioned. A fundamental challenge with the Swedish approach is that it does not provide tenants or owners of apartments in older multi-unit buildings with any legal rights as to having the necessary adaptations and adjustment work done. The governmental grant is conditioned upon a formal written consent by the owner of the building allowing the applicant to make the adjustments in the building. If the owner of an older building declines a request from a tenant or a tenant owner as to making accessibility adjustments in or around the building, the tenant or tenant owner will not be able to receive any governmental grant and is not entitled to make the adjustments. The unwillingness of a building owner to make adjustments, or to allow adjustments to be made, even at the expense of the public, is a palpable issue in Sweden. The problem however is not perceived to be comprehensive. The fact that some owners do not give their consent to accessibility adjustments also is not considered a matter of substantial relevance for the possibility of achieving the general aim of enhancing the accessibility of the national housing stock. Above all, it has not been considered justified to interfere with the general principle of freedom of ownership to achieve this goal more quickly.

  This project aims to discuss and analyse the Swedish approach to achieving universal accessibility in the older part of the multi-dwelling housing stock. Particularly, the possibility for persons living in multi-unit buildings organized as cooperative housing associations to  apply for public grants and be able to make necessary accessibility adjustments to the common areas of the building are examined. The purpose is to address and explore whether the Swedish approach to accessibility adaptations in the older part of the housing stock by public grants and economic incentives is an expedient and well-balanced measure for achieving the aim of universal accessibility. The current political and legal stances towards accessibility arguably heavily emphasize the protection of the property right of the building owner. This approach neglects recognizing accessibility as a human right and the necessity to balance this right against other rights and competing interests, such as the property rights of the building owner.

 • 284.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Business tenant protection - For whom? For what? How? Security of tenure within UK, Swedish and Australian law2017In: Australian Property Law Journal, ISSN 1038-5959, Vol. 26, no 2, p. 159-194Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Business tenants in many countries are seen to be in need of tenant protection with respect to unfair lease terms and other exploitations by landlords. Small business tenants are particularly vulnerable at the end of a lease term. Harsh and oppressive behaviour by unscrupulous landlords demanding excessive rent increases or substantial one-off fee payments as conditions for renewing business leases has historically forced many tenants to submit to landlord demands even at the risk of business failure. The purpose of providing tenants with statutory protection at the end of a lease term primarily is to balance the bargaining powers of the parties. Providing tenants with such protection reduces their risks for economic losses, affecting the balance of the parties’ bargaining powers throughout the entire lease term. A comparative perspective is used here to explore the different legal approaches and solutions to business tenant protection at the end of a lease term as found in the United Kingdom (‘UK’), Sweden and Australia. The complexity of regulating and balancing the parties’ interests, rights and responsibilities at the end of a lease term in the diverse business tenancy market is examined and analysed. Whether it is possible, feasible or even desirable to legislate tenant protection that fits all interests and purposes is a main theme in this work. A form of tenant protection is sought that at the same time is efficient and flexible. It must be efficient enough to provide protection for tenants, such as the small barber shop on the street corner, and also flexible enough to allow tenants to negotiate at arm’s-length to create and formulate the lease that they want, for example, an international retail company holding a tenancy of large prime location premises.

 • 285.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Erika P. Björkdahl, Hyra Arrende Bostadsrätt, Iustus, 2017, 348 s.2018In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, p. 316-323Article, book review (Other academic)
 • 286.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Ersättning till markägare vid upplåtelse av ledningsrätt till privata vinstdrivande aktörer för telekommunikationsändamål2016In: Festskrift till Ronney Hagelberg / [ed] Annina H Persson, Göran Millqvist, Carolina Saf, Stockholm: Jure, 2016, p. 9-36Chapter in book (Other academic)
 • 287.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Fair Compensation for Telecom Rights in Land in Sweden and the UK2018In: European Property Law Journal, ISSN 2190-8362, Vol. 7, no 1, p. 32-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores how the ever-increasing demand for and rapid development of high-speed broadband have influenced the policy for compensation for compulsory grants of telecom rights in land in Sweden and the UK. The article assesses whether the compensation in Sweden and the UK is fair in relation to compensation for other necessary social infrastructures such as water and electricity, consideration for equivalent voluntary rights in land, general principles of expropriation law and the right to peaceful enjoyment of property according to Article 1 in the first Protocol of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR).

 • 288.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag: Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This doctoral dissertation examines the extent to which the actual use of commercial premises as security is consistent with how such premises theoretically are to be used for such purposes. The objective is to examine the functionality of the Swedish Land Code (LC)(1970:994) in relationship to the use of alternative financing forms and techniques.

  The theoretical approach for the use of real estate as a security object is that such is achieved by the assignment of a pledge in real estate. With the commercial use of real estate, the real estate pledge is not the only, nor in certain cases even the primary, form of use of real estate for the purposes of security. Financing occurs to a great extent, for example, using real estate leasing, real estate bonds, Mezzanine loans, pledges in shares of a real estate holding company and through ringfencing structures.

  This doctoral dissertation posits that the differences between the actual and theoretical uses of real estate parcels as security can entail that uncertainties and incompatibilities in relationship to LC arise. These problems can be seen to arise as a consequence of internationalization, the categorization of real and personal property, the intent to circumvent rules, the fact that common law based contract structures are applied in a Swedish system, the use of standard agreements, and the requirements of credit ratings.  

  The different uses with respect to real estate and security as discussed in this dissertation are not completely compatible with each other. The use of alternatives and complements to real estate pledges affects the fulfillment of the legal objectives of real estate law and constitutes a problem in relationship to the function of legitimacy. In addition, the intended functions of the alternative financing forms and techniques to a certain degree are impeded by the mandatory regulations, form requirements and debtor creditor legal principles in LC.

 • 289.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Forskningssituationen inom den svenska fastighetsrätten2017In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 3, p. 778-784Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 290.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förskottshyra och deposition – Om skälighet och giltighet av vanligt förekommande villkor2018In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 2, p. 372-395Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Säkerhetsvillkor i form av exempelvis deposition och bankgarantier är vanligt förekommande vid hyra och fyller en viktig funktion för såväl hyresvärdar som hyresgäster. För hyresvärdar utgör möjligheten att uppställa säkerhetsvillkor ett skydd för hyresvärdens ekonomiska intressen. För hyresgäster kan möjligheten för hyresvärdar att ställa krav på säkerhet vara en avgörande förutsättning för att hyresgästen ska accepteras som avtalspart och ges möjlighet att hyra en lägenhet. Möjligheten att begära säkerhet för hyra eller eventuella kostnader som kan uppkomma på grund av hyresavtalet kan i vissa fall vara avgörande för hyresvärdens vilja att ingå avtal med en viss hyresgäst. Utan möjlighet att begära säkerhet skulle det exempelvis bli svårare för hyresgäster med osäker inkomst eller betalningsanmärkningar att få teckna hyresavtal.

  Även om krav på deposition, förskottshyra eller annan form av säkerhet för betalning av hyra eller andra kostnader som kan uppkomma på grund av ett hyresavtal är vanligt förekommande och fyller en viktig funktion på hyresmarknaden, är den rättsliga effekten i flera avseenden är oklar. I artikeln diskuteras och klargörs vissa grundläggande frågor om rättslig verkan av villkor om säkerhet i hyresavtal. Artikeln behandlar bland annat grundläggande likheter och skillnader mellan vanligt förekommande former av säkerhetsvillkor, grundläggande utgångspunkter och regler avseende villkor om förskottshyra, tolkning av oklara eller ofullständiga villkor om förskottshyra,  under vilka förutsättningar villkor om pant eller deposition kan anses skäliga samt vilka rättsliga konsekvenser som kan följa av en försämring av säkerheten samt risken för att hög deposition eller förskottshyra kan anses utgöra villkor om särskild ersättning.

 • 291.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förvärv av hyresfastighet genom fusion mellan moder- och dotterbolag2010In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 1, p. 94-101Article in journal (Other academic)
 • 292.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Har hyreslagens besittningsskyddsbrytande grunder ett inbördes hierarkiskt förhållande?2012In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, E-ISSN 2002-3545, no 3, p. 576-583Article in journal (Other academic)
 • 293.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Hur står det till med hyresgästens säkerhet? Några tankar om depositionsvillkor, separationsrätt och rätt till ränta2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 3, p. 11-32Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel utreds hyresgästens rättigheter avseende deposition och ränta i förhållande till både hyresvärd och eventuella andra borgenärer, tredje män. Utgångspunkten för utredning och diskussion i artikeln är hur deposition i enlighet med hyresrättslig god sed bör hanteras – att deposition ska placeras på ett avskilt och räntebärande konto och hyresvärden ska redovisa uppburen ränta till hyresgästen. Den diskussion och utredning som förs i artikeln syftar huvudsakligen till att lyfta fram de problem och risker som framförallt hyresgäster som hyr av privata hyresvärdar ställs inför under rådande rättsläge – hyresgäster som antingen hyr någons privata bostad tillfälligt, eller som hyr ut en lägenhet eller ett småhus som ägs av en hyresvärd som inte bedriver uthyrning av bostäder i rörelseform.

 • 294.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law.
  Negativ ränta - avtalstolkning i ränteunderlandet2016In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, Vol. 101, no 5, p. 359-382Article in journal (Other academic)
 • 295.
  Ahlinder, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Optioner, negativklausuler, leasingavtal och efterställda lån avseende fast egendom - något om jordabalkens betydelse för vissa säkerhetsvillkors rättsliga verkan2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 761-779Article in journal (Other academic)
 • 296.
  Ahlstedt, Mattias
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Bevisprövning och utredningsskyldighet: i mål om sjukersättning - en probleminventering2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 297.
  Ahlvik Doverhem, Rebecka
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Förhållandet mellan förskott på arv och laglott: en belysning av rättsläget och dess tillämpningsproblem2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 298.
  Ahmad, Nina Sna
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Privatkopieringsersättning för molntjänster: exemplarframställning av upphovsrättskyddade verk i molnbaserade lagringstjänster och fråga om privatkopieringsersättning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 299.
  Ahmedi, Vandad
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Crowdlending: konsumentskydd och parternas ställning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 300.
  Ajemark, Josefin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Frivillighetens betydelse vid gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
3456789 251 - 300 of 4534
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf