Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Lihv, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Till salu: det svenska kulturarvet: en fallstudie om statlig respektive privat fastighetsförvaltning2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  2009 publicerades Kulturfastighetsutredningen som ett resultat av en granskning av statens fastighetsinnehav utförd i samarbete mellan bland andra Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk där syftet var, förutom en granskning, att sätta den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen i en historisk kontext. Med grund i denna utredning genomförs nu ytterligare en utredning, Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter, vilken syftar till att lämna exempel på fastigheter som inte längre behöver vara i statlig ägo. Då en effekt av utredningen högst troligt kommer medföra avyttringar av statliga byggnadsminnen är det mycket intressant att undersöka vad som sker med fastigheter, gällande förvaltning, brukande och tillgänglighet, som avyttrats från statlig ägo och övergått i privat regi, vilket är huvudsyftet för denna uppsats. Undersökningen sker genom en fallstudie där alla objekt är geografiskt lokaliserade till Stockholms stad. Objekten i fallstudien är Fredrikhovs slott, Riksförsäkringsanstalten, F.d. Expeditionshuset och Lantmäteristyrelsens hus.

  Uppsatsen inleds med en genomgång och analys av relevanta lagar, förordningar, direktiv och utredningar gällande statlig respektive privat förvaltning, därefter behandlas fallstudierna var för sig, följt av en generell analys. I det avslutande kapitlet analyseras och diskuteras resultaten av fallstudierna i relation till de styrdokument som presenterats i första kapitlet. Fallstudiens resultat visar att förvaltares kunskap och engagemang är en avgörande faktor för tillgänglighet och synliggörande av byggnadsminnet då det är i privat förvaltning. De lagar och riktlinjer som finns gällande privat förvaltning uppfattas inte lika tydliga som för statlig förvaltning varav den privata förvaltningen varierar utifrån kunskap och tolkning hos respektive förvaltare.

 • 252.
  Liljekvist, Martin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Otukt mot naturen: En queeranalys av historieskrivningen om Carl von Platen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats undersöker historieskrivningen om Carl von Platen ur ett queerperspektiv. Syftet med undersökningen bottnar i frågeställningen hur vi minns och hur historia konstrueras genom heteronormativitet och subjektiva aktörer, där museer fungerar som producenter av dessa minnen och konstruerade representationer.

  von Platen fotograferade unga män i utmanande poseringar iförda dräkter av olika slag, från militäruniformer till kvinnokläder. Dessa fotografier beslagtogs av Polisen 1903 som bevismaterial för homosexualitet och har sedan dess funnits i deras ägo. Sommaren 2008 invigdes utställningen Bilder i beslag i Polismuseets regi och består av dessa fotografier.

  Undersökningen utgår från Judith Butlers analytiska förståelse av maskulinitet och femininitet samt härledningar till vitalismens tankegångar om könstillhörigheterna. Vidare angrips framställningen av Carl von Platen genom teorier om makt och museer. Tillvägagångssättet har varit att applicera dessa teorier för att påvisa hur polisväsendet och heteronormen har präglat inskrivandet och framställningen av von Platen i historieskrivningen. Undersökningen resulterar i en diskussion och problematisering om vilken historia utställningen gör anspråk på att berätta. 

 • 253.
  Lind, Desirée
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Lena Lervik i det öppna och det stängda rummet: En undersökning om det förvandlade narrativet av verken Maria Jugoslavien och En berättelse om något vi glömt2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie behandlar två specifika verk av den svenska skulptören Lena Lervik och hur de uppfattas i de rum de befinner sig i. De frågorna som ställsinnefattar samspelet mellan verk och um samt verekns narrativ i kontext till rum men även som enskilda verk. Verken som undersöks är Maria Jugoslavien (1995) och En berättelse om något vi glömt (2003). Undersökningen är gjord utifrån en feminsitsk och en fenemenologisk metod och två etnolgiskt-byggda platsobservationer. Utöver uppsatsens undersökning om de två verken kommer även uppsatsen att undersöka begreppet offentlig konst samt den kvinnliga nakenakten som förekommer i den offentliga konsten i samband med att Statens konstråd började placera ut verk runt om i Sverige under mitteb av 1900-talet. Undersökningen visar på rummets påverkan av narrativ samt hur betraktaren är med och skapar nya narrativ till de två verken. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Linder, Johan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Att skapa autenticitet: Plats, identitet och person vid Linnés Orangeriträdgård2012In: Sprängskiss no 1: Med perspektiv på museer och kulturarv / [ed] Britta Söderqvist, Elin Nystrand von Unge, Stockholm: Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet , 2012, no 1, p. 16-17Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Inför det stora Linnéjubileet 2007 uppfördes en stilkopia av det orangeri som sedan 1744 finns i Linnéträdgården i Uppsala. De ursprungliga, ”linneanska” formerna skulle återskapas i Småland och rymma ett kunskapscentrum för bland annat botanik. I spänningsfältet mellan original och kopia å ena sidan, och mellan två geografiska platser å den andra, uppstod frågor om autenticitet och identitet.

 • 255.
  Linder, Johan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Fictionalized cityscapes: Lisbeth Salander and the heritage of Stockholm2013In: Making cultural history: New prespectives on Western heritage / [ed] Anna Källén, Lund: Nordic Academic Press, 2013, p. 39-48Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Linderoth, Petra
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Ett världsarv växer fram: UNESCO, världsarvskonventionen och regionala intressen i Hälsingland2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 257.
  Lindgren, Mereth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Att lära och att pryda: om efterreformatoriska kyrkmålningar i Sverige cirka 1530-1630 = [Zum Unterricht und zum Schmuck] : [über nachreformatorische Kirchenmalereien in Schweden 1530-1630]1983Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 258.
  Lindkvist, Evert
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Gotlands romanska stenskulptur: Visuella budskap i sten2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis aims at a new understanding of the Romanesque stone sculpture of Gotland. The stone reliefs and their treatment are seen as an eye-opener to our ability to observe and perceive meaning in images. The historiographic analysis shows how these images have played a key role in the forming of Swedish art history as an independent academic discipline. As objects from another time, the images came to some extent to change values by being measured against modern art concepts and then sorted as more or less artistically designed, with more or less correct Christian dogmatic content. In the critical analysis of earlier stylistic research, the style relationships prove to be exaggerated and the evidence for them clearly derives from connoisseur assumptions, in an ambition to construct: "a logically arranged context" in order to obtain a "continuous line of development”. The results in such paradigmatic studies tend to be an elegant, systematic sorting and grouping of material. In this thesis the aim is rather to seek an understanding of the images as components of a structuring of a new world concept. My study of the images will not attribute works to anonymous masters, but regard the images as stylistically interrelated within style groups without showing a personal style. As the role of the individual artist is not emphasized, it allows the works to have a greater chronological dispersion than the time limited by the active period of a specific person.The thesis accentuates how Romanesque pictures often serve to create notions of significant dichotomies. The images appear in my research to be aimed at clarifying the state of liminality, a kind of "threshold standing" that arises between different phases of a ritual transition like the Christian baptismal ceremony as a border crossing. Image positions in portals, on fonts and church facades, suggest that they accentuate borders and characterize possible passages, thus also attaining a performative meaning.

 • 259.
  Ljungström, Lars
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of the History of Art.
  Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn: Herresätet som byggnadsverk och spegelbild2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Starting in about 1640, Sweden experienced a building boom among the nobility lasting up to 1680, when Charles XI initiated a massive withdrawal of Crown fiefs. Based on contemporary Swedish sources, the strategies and ideology behind these large new houses are discussed in connection with questions concerning visual identity – corporate as well as individual. Opinions held in the Swedish debate are compared with the characteristics described by Volker Bauer in his analysis of competing German court ideal types, and are found strikingly reminiscent.

  This approach constitutes the framework for a close examination of Venngarn, one of Count Magnus Gabriel De la Gardie´s country houses, rebuilt and considerably enlarged from 1661 and onwards. De la Gardie was Rikskansler, Chancellor of the Realm, a dominating magnate and one of Sweden´s most eager building patrons. The remodelling of Venngarn was begun at a time when major works were in progress at five other estates, at the palace in Stockholm and his father´s burial chapel. Other projects were to follow suite.

  At Venngarn the idea of an ideal correspondence between the level of Magnificentia and the individual´s station is expressed by a systematic gradation of the apartments. Another court ideal, that of the prince (or aristocrat) as a disciple of the Muses, was just as befitting an attribute. The most telling example is the 'learned' décor of the chapel. More than fifty emblems, parables and devotional subjects are found to be organized according to a comprehensive programme, combining important tendencies in contemporary Lutheran spirituality, on the one hand themes from Johann Arndt, on the other the dogma of Ordo salutis. A more mundane aspect of aristocratic behaviour was villeggiatura, or the preference for temporary retreats from urban life and public affairs. De la Gardie has left several drafts defining the weekly round of a country life and aiming at an otium, as recommended by Seneca, Cicero and the neo-Stoics. Several circumstances indicate that De la Gardie considered this a component of a true statesman´s life and that Venngarn and his other country houses were to serve such a purpose.

  In these and other ways, De la Gardie could be said to have arranged the house at Venngarn as an ideal mirror image of his persona, an image that would testify to his greatness and further his reputation.

 • 260.
  Lundberg, Hanna Mikaelsdotter
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Axel Einar Hjorth på Stockholmsutställningen 1930: en studie av ett vardagsrum2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker vardagsrummet Axel Einar Hjorth för Nordiska Kompaniet på Stockholmsutställningen 1930. Syftet är att ur ett performativt perspektiv undersöka rummets meningsskapande funktioner. Hur gestaltas Hjorths vardagsrum och vilka tilltänkta funktioner produceras i rummet? Hur relaterar vardagsrummet till de samtida idéströmningarna som fanns kring vardagsrummet? Hur samverkar möblernas enskilda formgivning med den mer övergripande rumsliga gestaltningen för att skapa en performativ mening i rummet?

  Soffan Hjorth formgav till rummet påminner om kåsösen som var populär under det sena 1800-talet och är en central del i rummets meningsskapande process. Dekoren möblerna refererar i övrigt till ett antikt formspråk. Vardagsrummet Hjorth formgav skiljer sig med sitt tydligt representativa formspråk från de funktionalistiska interiörer som visades på Stockholmsutställningen 1930.

 • 261.
  Lundström, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Bodies and Spaces: On Dorothea Tanning's Sculptures2009In: Konsthistorisk Tidskrift, ISSN 0023-3609, E-ISSN 1651-2294, Vol. 78, no 3, p. 121-130Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Dorothea Tanning is primarily known as a painter but during an intensive period around 1970 she created nearly twenty cloth sculptures. These peculiar objects, made out of fabric, stuffing, lace, velvet, fake fur, etc., animates the exhibition space and sets an intricate play between bodies. As such they may be seen as physical concretizations of motives found in Tanning's paintings. The essay departs from these cloth sculptures in order to discuss two key themes in Tanning's work, her portrayal of bodies and spaces. Moreover, Tanning's reoccurring interest in transgressions of different sorts, is set in relation to the surrealist movement's general strive to provoke and overcome boundaries. More precisely, Tanning's sculptures and installations are mirrored in avant-garde experiments with the exhibition format, and her sculptured bodies dissolute boundaries is contrasted against her male colleagues more restless zeal to override taboos through an aggressive use of the female body.

 • 262.
  Lundström, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Situating the Political Dimensions of the Art Exhibition: Case Study Moderna Museet Projekt2009In: Corpus - The Bodily Turn, gesture, gender and sensation in the artArticle in journal (Refereed)
 • 263. Magnusson, Gert
  et al.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Kulturarvsstudier i en föränderlig värld2013In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, no 1, p. 9-11Article in journal (Other academic)
 • 264.
  Malmström, Krister
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Centralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820-1920: med en byggnadsantikvarisk inventering1990Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Malmström, K., Ccntralkyrkor inom Svenska kyrkan 1820-1920. Med cn byggnadsantikvariskinventering. (Central-churches within the Church of Sweden 1820-1920. With an antiquarian survey).With a German summary. The Royal Academy of Letters History and Antiquities. 534 p.ISBN 91-7402-205-9.The purpose of this dissertation is to study central-church architecture within the Church of Swedenbetween 1820 and 1920. A survey revealed that only 45 out of roughly 900 churches were builton central plans. As before, the oblong plan dominated even after the Reformation. Why werecentralized churches built at all? What interests underlay the idea of a different plan? What earlierexamples existed and what influences from abroad could be traced?Archive material from the National Archives as well as parish archives have been consulted. Allchurches mentioned were examined by means of personal visits, which also made possible a buildinghistory in an antiquarian appendix. The result is that the Church as an institution had littleinterest in architectural reform. The evangelical churchroom constructed mainly for preachingwas thought of as connected with the free churches. No strictly centralized plan could ever satisfythe desired longitudinal emphasis. Thus all central-churches have their altar in the eastern part.The conflict between horizontal and vertical axes goes back to the baroque period. The negativeresult was the same.The plans are either polygonals or Greek crosses. The majority have a central clock-towerwhich increases the symmetrical elevation. Minutes and letters show that the central-church wasthe architects’ ideal. The projects were often executed by architects working with the Director ofPublic Works and Buildings. Following renaissance ideas they preferred the central-church as amore sculptural construction, ignoring the contemporary liturgy of the Church. However, in1881 a new Director began a campaign against all non-conformist ideas. Only after 1900 did thecentral-church come back, once more an architectural phenomenon, not the manifestation of areligious creed.

 • 265.
  Malmström, Mona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Hur en tunn väv kan skapa mening i en outsäglig tomhet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur mening kan skapas utifrån en upplevelse av den amerikanska konstnären Robert Irwins verk, Scrim Veil – Black Rectangle – Natural Light, Whitney Museum of American Art, New York, när det uppfördes på Whitney Museum 2013. Åtta recensioner bildar underlag för undersökningen där de partier som på något sätt hanterar hur recensenterna skapar mening av verket valts ut för närläsning. Metoden som använts för textselektion utgår från Mieke Bals koncept som Bal förklarar som ett alternativ till metod i sin bok Travelling Concepts. Uppsatsen tar teoretiskt spjärn mot Ludwig Wittgensteins begrepp språkspel och duckrabbit, (aspektväxling) som de beskrivits i Filosofiska undersökningar, publicerad 1953, samt gestalten som bildar figur-grund, en inom gestaltpsykologin utvecklad perceptionsteori.

  Uppsatsen visar på att mening har skapats av verket genom att det framträder, det förvandlar sig till en händelse, något som Rudolf Arnheim beskriver som An event in space, i sin bok Art and Visual Perception – A Psychology of the Creative Eye från 1954. Uppsatsen visar också på hur förförståelse genom bild eller text med stor sannolikhet påverkar upplevelsen av ett verk. Samtidigt är det svårt att avgöra om denna förståelse, med hänseende till uppsatsens material, är något som skapats innan verket upplevts eller är något som recensenten tagit till sig och adderat i samband med att recensionen skrivits. Två recensioner tenderar att ställa sig i vägen för det verk som de är tänkta att beskriva.

  Download full text (pdf)
  hur_en_tunn_vav
 • 266.
  Marinus Jensen, Lene
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Sensing Space: En undersökning av rum och perception utifrån ett verk av Olafur Eliasson2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar relationen rum, verk och betraktare utifrån et verk av konstnären Olafur Eliasson. Undersökningen styrs av frågan om vilka fysiska faktorer som påverkar betraktaren i mötet med rummet och genom att studera verket Beauty (1993). Dessutom diskuteras Olafur Eliasson relation till betraktaren som en del av verket. Metoden har varit en kombination av litteraturstudier och fallstudie av verket Beauty som visades på AroS 2005. Grundläggande för hela undersökningen är ett receptionsteoretiskt perspektiv, där fokus är flyttat från verket till betraktaren.

    De fysiska faktorer som anses påverka vår visuella perception är ljus, färg, form, rum och rörelse. När parametern ljus tas bort ökar uppmärksamheten av andra sinnen. En förhöjt uppmärksamhet i situationen verkar öppna för en blick utåt mot andra deltagare i rummet. Olafur Eliasson relaterar till betraktaren mera som en aktiv deltagare och en fysisk del av verket. Deltagaren blir betydelseskapande för verket.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 267.
  Markus, Kersti
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Från Gotland till Estland: kyrkokonst och politik under 1200-talet1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Churches in two Estonian counties - Ösel-Wiek and Jerwen - have very many similar features with churches in Gotland. In earlier scientific researches these similarities in styles were explained by the artistic ambitions of single travelling masons, the present research emphasizes the political and artistic preferences of those who ordered the buildings to be built and who financed them. The Danish and German crusades in Livonia had strong influence on the society in Gotland during the first half of the 13th century, which in its turn influenced profoundly the ecclesiastical art on the island. Cistercian and Dominican Orders played the leading role in carrying out the mission and the architectural styles of both orders have had its strong influence on architecture in Gotland as well as in Estonia. The fact that both orders founded their permanent settlements in Gotland very soon is closely connected with the Danish missionary policy. Previous researches of art history have emphasized the domineering role of the Germans in formation of the architectural style in Gotland, but the present research demonstrates that during the first half of the 13th century the influence coming from Lund and Linköping diocese played far more important role. The society in Gotland was not so homogeneous as described in previous historical researches and it is also clearly reflected in the church architecture. The research into the churches at Ösel revealed clear connections between the time the bishops reigned and the changes in the architectural styles in the churches. In mid-13th century Dominican bishops reigned over Reval and Ösel-Wiek and the architectural features of the Scandinavian Dominicans reached Ösel and Jerwen via Dominicans. The Cistercian Convent in Reval and the centre of Roma Monastery in Kolk both founded by the Danish also encouraged the increase of the Scandinavian Cistercian architecture in Estonia. The liturgical tradition of Cistercians and the Dominican preaching also had their influence on the architectural forms of some churches in Estonia and in Gotland.

  The present research comes to the conclusion that the similar features in the church architecture in Gotland and Estonia are closely connected with the 13th century political history in the Baltic Sea region

 • 268.
  Martin, Lisa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Acts of Remediation: Curating contemporary art in cultural heritage sites2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Increasingly, contemporary artists are invited to create artworks responding to and located in cultural heritage sites such as national parks, national monuments, historic landmarks, and historic buildings. This thesis examines the nature of contemporary art production, display, and encounter in cultural heritage sites. The research is directed by the question: What are the conditions of curating contemporary art in cultural heritage sites?

   

  The analysis builds from the idea that the meeting ground of contemporary art and cultural heritage produces a curatorial zone, and explores the implications of the interplay between these two fields for curatorial labor in cultural heritage sites specifically. A set of conditions that are central to both curating and cultural heritage management forms the methodological starting point for a comparative analysis of ten contemporary art projects in cultural heritage sites, including one in-depth case study.

   

  The comparative analysis reveals that this curatorial zone is characterized by conditions that arise from conceptual tensions between the fields of contemporary art and cultural heritage. Specifically, a set of conditions I have termed change, temporal, interpretive, site-specific, and instrumental conditions actively shape the act of curating contemporary art in cultural heritage sites.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Martin, Lisa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Müller, SallyStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.Sveinsdóttir, BrynjaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Blank Space2014Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (epub)
  ebok
  Download (pdf)
  omslag
 • 270.
  Mattsson, Klara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Alphonse Mucha och Sarah Bernhardt: En semiotisk analys av Muchas reklamaffischer för 'Théâtre de la Renaissance'2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka hur Alphonse Mucha skapar en ny bild av den redan etablerade idolen Sarah Bernhardt i de sju reklamaffischer han skapar för henne under deras sexåriga samarbete. Vidare hur affischerna kom att påverka särskilt skådespelerskans idolstatus även efter hennes död.

  I min analys utgår jag ifrån Bernhardts karriär: vem hon var då Mucha träffade henne, vad Mucha gjorde med hennes ”image” i sina affischer och till sist vad affischerna hade för effekt på skådespelerskans resterande karriär. Vid min analys av hur Mucha skapar sin nya bild av Bernhardt använder jag mig av Barthes semiotiska denotation-/konnotationsbegrepp som metod. I och med Kvinnans centrala plats inom Art Nouveau-rörelsen och Sarah Bernhardts ställning som kvinnlig idol och rykte som skådespelerska under sin tid blir feminism- och genusteorier relevanta genom hela uppsatsen. Mucha lyckas representera Bernhardt som ”upphöjd” i sina affischer genom att få betraktaren att konnotera både till erfarenhet, mognad och ungdomlighet. Affischmediet blir också betydelsefullt i uppsatsen eftersom bilderna på detta sätt får en mycket stor spridning. Av anledning till detta blir även visuella kulturteorier relevanta för uppsatsen.

 • 271.
  Melin, Pia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Albertus Pictor: målare av sin tid. I, Bilder i urval samt studier och analyser.2009Collection (editor) (Other academic)
 • 272.
  Melin, Pia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Death playing chess with man and related motifs: painted allegories by Albertus Pictor in some Uppland churches2005In: Chess and allegory in the Middle Ages: a collection of essays / [ed] Olle Ferm, Volker Honemann, Stockholm: Sällskapet Runica et Mediaevalia , 2005, p. 8-16Chapter in book (Other academic)
 • 273.
  Melin, Pia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Folket i bild: om kläder och attribut2006In: Den predikande räven: arbete, skämt och allvar i en medeltida illuminerad handskrift / [ed] Janken Myrdal, Pia Melin, Olle Ferm, Lund: Bokförlaget Signum, 2006, p. 191-198Chapter in book (Other academic)
 • 274.
  Melin, Pia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of the History of Art.
  Fåfängans förgänglighet: Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In this dissertation I have accounted for the manner in which Albertus Pictor and his workshop actively used dress codes, gestures, and other formal characteristics in the paintings as markers, with the intention of accentuating and elucidating the communicative messages of the pictures. The research material comprises five motifs in the sequence of paintings signed by Albertus Pictor, or ascribed to his workshop, in 15 churches in the Mälaren region. The primary material consists of 32 paintings, 18 of which are subjected to an in-depth study. The criteria for my selection have been that the motifs should belong to, or touch upon, the category of memento mori motifs.I view the material partly from a semiotic perspective with the starting point in the assumption that communication and cultural phenomena are coded systems in which every coded phenomenon is part of a larger system of signs or contexts.

  The method I used was to research readable signs found in dress codes, appearances, and gestures, in order to narrow down, in Albertus Pictor’s imagery, a deliberate use of markers with a communicative aim. Costumes are used to emphasise sex, status, age, wealth, and profession, as well as to convey traits of character, and they receive their meaning at moment when they are worn. Correctly interpreted, costumes can shed light on prevailing societal attitudes. The research material demonstrates clear differences in the dress codes of the figures. Costumes as a pictorial rhetorical device are used as a form of address that is accessible and comprehensible for a large group of viewers. By categorising the dress codes in the workshop’s paintings, one can establish the fact that the choice of costumes, in the motifs that were the subject of an in-depth study, follows a particular pattern with the intention of narrowing down a specific type of man with traits of a nobleman or a knight. The male costume in Albertus Pictor’s Memento mori-motifs possesses an extrovert and communicative function. The choice of clothes, colours, gestures, and facial expressions functions as a rhetorical device in the execution of the image, aiming to communicate a specific message to the viewer.

 • 275.
  Melin, Pia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  ”Jungfrun, döden och fåfängan. Om en solitär i Österunda och dess kulturhistoriska bakgrund”2007In: . Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld / [ed] Öberg, Kihlman,Melin, Stockholm: Runica et mediaevalia , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 276.
  Melin, Pia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Kläder som kommunikationsmedel. Senmedeltida mansdräkt i Albertus Pictors målningar i Täby kyrka2007In: Kunst og kultur, ISSN 0023-5415, E-ISSN 1504-3029, no 2Article in journal (Refereed)
 • 277.
  Melin, Pia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Rankhållare och lurblåsare: om ornamentik och marginalfigurer i Albertus Pictors måleri2006In: Bilder i marginalen: nordiska studier i medeltidens konst / [ed] Kersti Markus, Tallinn, 2006Conference paper (Other academic)
 • 278.
  Melin, Pia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Sandquist Öberg, Christina
  Profeter och profetior hos jubilaren Albertus Pictor med exempel från motivet Kristi himmelsfärd2008In: Dagboken med kyrkoalmanacka 2008 - 2009 / [ed] Göran Lomaeus, Stockholm: Verbum Forlag, 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 279.
  Melin, Pia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Öberg, Jan
  Sandquist Öberg, Christina
  Svanberg, Jan
  Hall, Thomas
  Albertus Ymmenhusen alias Albertus Pictor2003In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 98Article in journal (Other academic)
 • 280.
  Mellander, Cathrine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of the History of Art.
  Arkitektoniska visioner under statligt förmynderskap: En studie av Överintendentsämbetets verksamhet och organisation 1818-19172008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this dissertation has been to paint a more detailed picture of the organization and practice of the Board of Public Buildings during the period 1818-1917, mainly through a close-up study of four consecutive architects working for the Board. Besides analysing the practice followed by the authority and the social structure of which it was a part, the dissertation also deals with aspects of its interaction with executive regional and local clients, and the effect this mutual collaboration had on the final architectural expression.

  The activities of the Board are in this study interpreted as a reflection of what has always characterized Swedish administration historically, namely, strong central control with a requirement for all-round official inquires and public transparency, guaranteeing the citizens’ demands for codetermination. The study clearly shows that this typically mild exercise of power, which has characterized Swedish administration, also embraced the country’s public architecture. The significance that can be ascribed to the Board as regards the configuration of public architecture was immense. The stylistic ideals initiated by the Board had an enormous impact because of the large number of cases handled, combined with their geographical spread. In this lay the strength of the authority, but its weakness as well: by virtue of its superior position, the architects of the Board could easily point out the direction to be taken by style, but subsequently, when the stylistic ideals had spread downwards to the broad masses, it was difficult to change course. It may thus be noted that the Board as an authority was a leading body and a source of stimulus when riding the crests of the waves, but in the troughs it lagged behind and was even static. Never the less the significance of the Board of Public Works and Buildings for the development of building in Sweden during the nineteenth century can scarcely be overestimated.

 • 281.
  Nilsson, Simon
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  I Am, Sir, Your Obedient Servant: - sexualitet, makt och maskulinitet i Henrik Olesens konst2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med kandidatuppsatsen har varit att undersöka hur det valda bildmaterialet, skapat av Henrik Olesen, bryter mot konventionella normer om hur sexualitet framställs och formas, samt hur det valda materialet gestaltar maktstrukturer. Fokus har legat på att analysera bildernas olika tecken och hur dessa tecken lett till detkonnoterande meddelandet. Denna tolkningsmetod har utgått från Roland Barthes teorier kring detta. Följande frågor har behandlats i uppsatsen: hur synliggörs sexualitet i Olesens verk och hur gestaltas detta? Hur berör bildmaterialet maktstrukturer samt hur den homosexuella identiteten framställs i relation till den normbärande heterosexualiteten? För att fördjupa mina analyser och antaganden har jag utgått från några olika teoretiker vars teorier format en grund för min undersökning. Judith Butlers teorier kring kön och sexualitet har stått i centrum genom hela analysen och hennes begrepp den heterosexuella matrisen har visat sig vara relevant i min undersökning. Vidare har jag använt mig av Michel Foucault mendär hans teorier inte har fungerat som ett tolkningsredskap utan att hans resonemang kring detta har funnits med i mina tankar kring makt och sexualitet. När jag talat om blicken så har Patrik Steorns teorier fungerat som en utgångspunkt och när jag berörtmakthierarkier mellan män så har Reawyn Connells begrepp kring hegemoni fungerat som en grund för mina antaganden. Uppsatsen är uppdelad under olika underrubriker som berör materialet utifrån olika synvinklar. Undersökningens resultat visar att verkens olika tecken som består av text och bild skapar budskap som kan konnoteranågot kring kön, makt och sexualitet.

 • 282.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Begravningsplatsen – en del av vårt kyrkliga kulturarv?2014In: De kyrkliga kulturarven: aktuell forskning och pedagogisk utveckling / [ed] Emilie Karlsmo, Jakob Lindblad, Henrik Widmark, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 283.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of the History of Art.
  Den trädgårdshistoriska forskningens metodologi: utmaningar och möjligheter2008In: Konsthistorisk tidskrift, ISSN 0023-3609, Vol. 77, no 4, p. 136-145Article in journal (Other academic)
 • 284.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Det mångfacetterade 1800-talets trädgårdshistoria: Forums för trädgårdshistorisk forskning seminarium 20122013In: Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, ISSN 1652-2362, E-ISSN 2001-1261, no 26Article in journal (Other academic)
 • 285.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Drottningholms slottspark från Gustav IV Adolf till Gustaf V2010In: Drottningholms slott (band II): Från Gustav III till Carl XVI Gustaf / [ed] Göran Alm, Rebecka Millhagen, Karlstad: Votum , 2010, 1, p. 296-313Chapter in book (Other academic)
 • 286.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Einar Sørensen, Norsk havekunst under europeisk himmel, Spartacus forlag AS, Oslo 20132014In: Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, ISSN 1652-2362, E-ISSN 2001-1261, no 27, p. 42-43Article, book review (Other academic)
 • 287.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of the History of Art.
  En svensk lustgårdskonst.: Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt2008Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lars Israel Wahlman var en av de stora förnyarna av den svenska trädgårdskonsten i början av 1900-talet, manifesterat i villaträdgårdar och parker, begravningsplatser och en rad parker. Denna verksamhet, som länge stått i skuggan av välkända byggnadsverk som Tjolöholms slott i Halland och Engelbrektskyrkan i Stockholm, liksom villorna Trefnan och Trotzgården i Hedemora, presenteras nu för första gången. Med sina mångskiftande och konsekvent genomförda arbeten framstår Wahlman som en av de viktigaste förmedlarna av en trädgårdsstil i Arts and Crafts-rörelsens anda till Sverige. Ingen annan svensk arkitekt ritade så många trädgårdar under denna period. Wahlman ville att det yttre av hans byggnader och deras interiörer tillsammans med omgivningarna skulle fungera som väl sammanlänkade helheter. Att även skapa trädgårdar var en självklar del i denna helhetstanke.

 • 288.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Engelbrektskyrkans omgivning2014In: Den vill vara ny och stark”: Engelbrektskyrkan 100 år / [ed] Annika Tengstrand, Stockholm: Statens centrum för arkitektur och design , 2014, 1, p. 71-87Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The article deals with the architect Lars Israel Wahlman's design of the surroundings of the Engelbrek church in Stockholm c. 1910–1915 and his thoughts about landscape architecture. 

 • 289.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Ester Claesson und die deutsch-schwedische Beziehungen am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts2009In: Die Gartenkunst, ISSN ISSN 0935-0519, no 2, p. 259-280Article in journal (Refereed)
 • 290.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Från Selma Lagerlöfs kära trädgårdsfröken till självständig trädgårdsarkitekt: Om Ruth Brandbergs sökande efter ett yrke2010In: Det åskådliga och det bottenlösa: Tankar om konst och humaniora tillägnade Margaretha Rossholm Lagerrlöf / [ed] Tomas Björk, Lempi BorgWik m fl, Stockholm: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet , 2010, p. 289-294Chapter in book (Other academic)
 • 291.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Hagaparken under 1800-tal och tidigt 1900-tal2009In: Haga / [ed] Ingrid Sjöström, Karlstad: Votum , 2009, p. 280-303Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  I boken om Haga får vi stifta bekantskap med den fascinerande tiden och miljön en skådeplats för många viktiga händelser i Gustav III:s politiska historia. Här mötte det enkla och anspråkslösa det storslagna och monumentala i de olika projekten där enbart ett fåtal kom till utförande, som Gustav III:s paviljong, Koppartälten och ett antal mindre paviljonger. Med kungens död 1792 fick de grandiosa planerna på ett stort kungligt slott i parken ett abrupt slut och först 1802 uppfördes en mindre byggnad, Haga slott, som ett komplement till paviljongen.

 • 292.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  I museets dolda vrår: kvinnliga landskapsarkitekter betraktade genom Arkitektur- och designcentrums samlingar2014In: Forskning i centrum / [ed] Monica Sand, Stockholm: Statens centrum för arkitektur och design , 2014, p. 209-224Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The article investigates how the collections at the Swedish centre for architecture and design can be used for studying female landscape architects in Sweden c. 1900-1950 and their commissions, design and positions, especially in relation to the male architects they cooperated with.

 • 293.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Koloniträdgårdsrörelsen i Stockholm – dess förutsättningar och uppkomst vid 1900-talets början2003In: Stadens odlare / [ed] Christina Westergren, Stockholm: Nordiska museets förlag, 2003, p. 9-39Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 294.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of the History of Art.
  Kyrkogårdsestetik och ceremonier2006In: Bebyggelsehistorisk tidskrift, ISSN 0349-2834, no 52, p. 80-96Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  De svenska kyrkogårdarnas estetiska uttryck och användande var i början av 1900-talet ett mycket uppmärksammat ämne i Sverige. I denna artikel diskuteras några av de frågeställningar, tendenser och förslag till förändringar som ledde till en förnyelse av kyrkogårdskonsten. Artikeln behandlar bland annat hur arkitekter och debattörer ansåg att kyrkogårdar kunde göras estetiskt tilltalande och samtidigt anpassas till ceremonielet kring begravningarna samt berör hur de förhöll sig till historien. De kyrkogårdar som formats av 1800-talets smakideal avfärdades som fula och oorganiserade, platser som undantagslöst kunde utformas på ett vackrare och bättre sätt. De växande städerna ledde även till fler förrättningar och att allt större markområden behövde avsättas för begravningsplatser. En aspekt som diskuteras är förändrade tankar kring begravningar och nya ritualer vilka ledde till att det fanns ett behov för processionsvägar, ceremoniplatser och honnörsgårdar. Arkitekttävlingar avseende begravningsplatser var viktiga incitament för att få till stånd förändringar. Utöver tävlingen om Skogskyrkogården och dess stora betydelse för tillkomsten av andra skogskyrkogårdar behandlas de tävlingar som hölls i Sverige under 1910- och 1920-talen. Flertalet kyrkogårdar gestaltades dock av för ändamålet särskilt utvalda arkitekter, och några av dessa idag tämligen okända miljöer presenteras. Bland förnyarna av kyrkogårdskonsten fanns flera ledande arkitekter, som de för Skogskyrkogården i Stockholm mycket uppmärksammade Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz, men också Lars Israel Wahlman, Harald Wadsjö och Erik Bülow-Hübe samt trädgårdsarkitekten Ester Claesson. Ytterligare en aspekt som tas upp är relationen mellan kyrkogårdskonsten och de samtida offentliga parkerna.

 • 295.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of the History of Art.
  Lulu Salto Stephensen: Garden Design in Denmark. G. N. Brandt and the early decades of the twentieth century2008In: Bulletin för Forum för trädgårdshistorisk forskning, ISSN 1652–2362, no 21, p. 62–63-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 296.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Modernist Residential Areas in Sweden: a Cultural Heritage Worth Preserving?2013In: Proceedings of the 12th International Docomomo Conference: The survival of modern : from coffee cup to plan / [ed] Timo Tuomi, Tommi Lindh, Miia Perkkiö, Jenni Sahramaa, Porvoo: Docomomo , 2013, p. 64-67Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper I discuss modernist residential areas in Sweden in relation to gender, recognition and the preservation of cultural heritage. Many residential areas in Sweden were designed by women landscape architects, and one of the most successful was Ulla Bodorff. With her office as an example I will show the complexity and the importance of going deeper into the subject.

 • 297.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Parks in Gothenburg and Jönköping. Secluded idylls for Swedish townsfolk2004In: Garden History, ISSN 0307-1243, Vol. 32, no 2Article in journal (Refereed)
 • 298.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Stockholm's urban parks: meeting places and social contexts in the nineteenth and early twentieth centuries2006In: The European City and Green Space: London, Stockholm, Helsinki and St Petersburg, 1850–2000 / [ed] Peter Clark, Aldershot: Ashgate , 2006Chapter in book (Other academic)
 • 299.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Tecknat efter naturen: Axel Fredrik Cederholm som Stockholmsskildrare2004In: Etyder tillägnade Eva Sundler-Malmnäs / [ed] Thomas Hall, Margaretha Rossholm Lagerlöf, Stockholm: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet , 2004, p. 88-94Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 300.
  Nolin, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Art History.
  Till stadsbornas nytta och förlustande2005Report (Other academic)
3456789 251 - 300 of 555
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf