Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 565
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Kraus, Anja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Wulf, Christoph
  Part V: Body, Virtual Reality and Mindfulness2022In: The Palgrave Handbook of Embodiment and Learning / [ed] Anja Kraus; Christoph Wulf, Cham: Palgrave Macmillan, 2022, p. 355-356Chapter in book (Refereed)
 • 302.
  Kraus, Anja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Wulf, Christoph
  Part VI: Classroom Practices2022In: The Palgrave Handbook of Embodiment and Learning / [ed] Anja Kraus; Christoph Wulf, Cham: Palgrave Macmillan, 2022, p. 403-406Chapter in book (Refereed)
 • 303.
  Kraus, Anja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Wulf, Christoph
  Part VII: Bodies in Times of Glocalizations2022In: The Palgrave Handbook of Embodiment and Learning / [ed] Anja Kraus; Christoph Wulf, Cham: Palgrave Macmillan, 2022, p. 501-503Chapter in book (Refereed)
 • 304.
  Kraus, Anja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Wulf, Christoph
  The Palgrave Handbook of Embodiment and Learning2022Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This handbook provides an important overview of corporeality, embodiment and learning in education from both theoretical and empirical perspectives. Situating the body at the centre of educational practice, the editors and contributors introduce the concept of ‘tact’ as a practical corporeal language. The chapters provide a spectrum of historical, conceptual, empirical and practical educational approaches for embodied pedagogical engagement. Tact and embodied knowledge form a significant component of a teacher’s capability and professionalism: interacting with students, a pedagogue responds to them tactfully, emotionally, sensitively, and reflectively searching for the right thing to do, the right words to say, improvising in aural, linguistic, spatial, and visual way that are as restrained as they are enabled by the body. This handbook questions the familiar and established essentialist and naturalist view of the body to allow new perspectives on how corporeality affects learners. It will be of interest to scholars in education and philosophy as well as those researching in across social sciences.

 • 305.
  Kraus, Anja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Ylimaki, Rose
  The ›Educational Journey‹ (Towne) and ›Bildungsreise‹ (von Goethe) in the Face of ›Inactivity‹2023In: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik, ISSN 0507-7230, Vol. 99, no 4, p. 529-544Article in journal (Refereed)
  Abstract [de]

  Anhand des historischen Konzepts der Bildungsreise werden Möglichkeiten der Überwindung von Ermüdung angesichts weltweiter Krisen untersucht. Laura Towne bzw. Johann W. von Goethe unterziehen sich beide aktiv einer Bildungsreise, was sie dokumentieren. Sie repräsentieren, so wird argumentiert, was heute in den USA ›culturally responsive education‹ bzw. als ›Bildung‹ bezeichnet wird.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Kristiansson, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Ridderlind, Inger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Enoksson, Margareta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Uppgifters potential2019In: Bedömning i matematik: i lärandets och undervisningens tjänst / [ed] Maria Nordlund; Astrid Pettersson, Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik , 2019Chapter in book (Other academic)
 • 307.
  Kristiansson, Katarina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Sollerman, Samuel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Resultat från nationella provet i matematik kurs 1a och 1b: vårterminen 2022: Delrapport 12022Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  De nationella proven i matematik 1a och 1b konstrueras och utvecklas, på uppdrag av Skolverket, av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet. I denna rapport presenteras en sammanställning och diskussion av resultaten för de nationella proven i matematik 1a och 1b som gavs vårterminen 2022. Det huvudsakliga syftet med rapporten är att redovisa och diskutera resultaten från genomförandet av dessa prov utifrån den revidering som genomförts av ämnesplanen. 

  Resultatredovisningen från vårterminens nationella prov i matematik 1a och 1b kommer från PRIM-gruppens urvalsinsamling och bestod av lärarenkäter och inrapporterade resultat på uppgiftsnivå från ett slumpmässigt urval elever. PRIM-gruppens urvalsinsamling för matematik 1a omfattade vårterminen 2022 elever från olika yrkesprogram och för matematik 1b elever från samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet och humanistiska programmet. Skolverket genomför enbart insamling av provbetyg på nationella prov för elevers avslutande matematikkurs i gymnasieskolan det vill säga för elever från de olika yrkesprogrammen som slutfört matematik 1a och för elever från estetiska och humanistiska programmet som slutfört matematik 1b. 

  Resultaten från lärarenkäterna och elevresultaten på uppgiftsnivå är viktiga källor för analys och utvecklingen av de nationella proven. För matematik 1a bestod insamlingen från vårterminen 2022 av resultat från ca 600 lärare och ca 4 000 elever (ca 1 600 flickor respektive ca 2 400 pojkar) och för matematik 1b ca 550 lärare och ca 4 300 elever (ca 2 600 flickor respektive ca 1 700 pojkar). 

  Resultatrapporten är uppdelad i två delrapporter. Den första delrapporten innehåller resultat från prov och lärarenkäter och den andra delrapporten består av analyser av elevers prestationer på ett urval av uppgifter utifrån ett antal elevarbeten. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Kulhan, Patricia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Isha, Natalia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Religionskunskapsundervisning i mångkulturella klassrum: Argument och överväganden i relation till safe space och brave space2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle diskuteras religion i olika sammanhang, i skolor, debatter, vardagslivet och arbetslivet. Religionskunskapsundervisningen har genom åren förändrats i takt med att samhället blivit allt mer mångkulturellt. I synnerhet kan det vara utmanande att inkludera alla elever i klassrum, som karaktäriseras av många religioner. Syftet med studien grundar sig i att undersöka och diskutera på vilka sätt och med vilka strategier en inkluderande religionskunskapsundervisning kan utformas på. Syftet grundar sig även till att undersöka och diskutera ifall begreppsparet safe space och brave space kan bidra till en diskussion om inkluderande undervisning i religion. Den metod som använts för att besvara dessa frågeställningar är en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna görs med fem grundskollärare. Resultatet visar att religionskunskapsundervisning är en större utmaning än vad vi kunnat föreställa oss. Strategierna för skapandet av ett inkluderande klassrum, är olika beroende på lärare och dess elevgrupp. Vissa lärare följer endast läroplanen och det som framkommer i det centrala innehållet vid planeringar av undervisningssekvenser. Medan andra lärare anpassar det centrala innehållet utifrån elevgruppen. Dessutom kan begreppsparet safe space och brave space generera till ett inkluderande klassrum.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 309. Kunitz, Silvia
  et al.
  Berggren, Jessica
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning. Research and Development Unit, Sweden.
  Haglind, Malin
  Löfquist, Anna
  Getting Students to Talk: A Practice-Based Study on the Design and Implementation of Problem-Solving Tasks in the EFL Classroom2022In: Languages, E-ISSN 2226-471X, Vol. 7, no 2, article id 75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study addresses a pedagogical practice-based issue, that is, difficulties with eliciting student–student co-constructed oral interaction in the EFL classroom. The study was conducted with a bottom-up approach to pedagogical research through the close collaboration of teachers and researchers who were equal partners in the research team. It was observed that students often engage in parallel monologues or unauthentic question–response sequences when accomplishing oral activities; thus, the research team aimed to design tasks providing opportunities for meaningful, co-constructed talk. The research design involved an iteration of task design and classroom testing in three cycles, and the student–student interaction was analyzed using conversation analysis. Findings show that the divergent problem-based task designed in this process did elicit purposeful and collaborative oral interaction, as the students engaged in co-constructed talk by visibly attending to each other’s turns-at-talk and by formulating fitting turns that fostered the progressivity of the activity. The task also included artifacts (i.e., material objects), the manipulation of which played an important role in the emerging collaborative interaction. These findings suggest that the implementation of open-ended problem-based tasks can develop students’ interactional competence, while the use of artifacts can help students make their reasoning tangible and visually accessible.

 • 310. Käll, Per-Olov
  et al.
  Lidén, AnneStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Förr och Nu Årsbok 2018: Tidskrift för en folkets kultur och historia2022Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 311.
  Landgren, Fanny
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Söderqvist, Kevin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Lärares erfarenheter av utforskande helklassamtal i matematik: En kvalitativ studie i årskurs 4-62023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie ämnar beskriva lärares erfarenheter av utforskande helklassamtal i matematik samt vilka utmaningar lärare möter med aktiviteten. Matematikdidaktisk forskning pekar på vikten av att undervisa matematik genom utforskande samtal, samtidigt som den framställer en bild av hur komplext arbetet med utforskande samtal är för lärare. Denna bild har också synliggjorts i granskningar av klassrumsinteraktion, där det konstateras att utforskande helklassamtal sällan förekommer. Studien har en kvalitativ ansats med datainsamling via enskilda intervjuer med fem erfarna matematiklärare. Datamaterialet har bearbetats och analyserats genom en kombinerad deduktiv och induktiv tematisk analys med två studier som teoretisk grund. I lärarnas beskrivningar av sitt arbete inför utforskande helklassamtal framkommer att de lägger störst fokus på att välja ut lämpliga uppgifter, förutse troliga elevsvar, övervaka elevsvar och välja ut elevsvar, även om de understryker att ett deltagande sedan måste följa frivilligt. Att ordna elevsvar är mindre betydande i deras arbete och är den aspekt som visar på störst spridning. En stor del av lärarnas arbete under utforskande helklassamtal handlar om att utmana elevernas matematiska tänkande och hjälpa eleverna att göra matematiska kopplingar. Detta samtidigt som lärarna understryker hur viktigt det är att vara medveten om elevernas affektiva utveckling. Lärarna arbetar för att överföra ansvar från sig själv till eleverna, men ser fortfarande sig själva ha ett övergripande ansvar för det matematiska innehållet i diskussionen. Detta med hänseende till elevernas mognad samt emotionella och sociala utveckling. Lärarnas beskrivningar av utmaningar med undervisning genom utforskande helklassamtal inkluderar att samtalet inte förblir utforskande, att de måste hantera en heterogen elevgrupp, att bristande erfarenhet kan bidra till att det är utmanande, samt att en viktig aspekt är hur man lyckas med sitt arbete med att etablera fungerande klassrumsnormer. Avslutningsvis bidrar studiens resultat med en djupare förståelse av några matematiklärares erfarenheter från sitt arbete med undervisningsaktiviteten. Det framkommer ett perspektiv på att utmaningarna behöver bemötas, inte negligeras. På så sätt ökar möjligheterna för alla elevers delaktighet i utforskande helklassamtal.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 312.
  Landtblom, Karin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Afforded opportunities to learn mean, median, and mode in textbook tasksManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents an analysis of tasks about mean, median, and mode in seven textbook series for students aged 10–13. All tasks were coded against a set of categories concerning context, mathematical properties, input objects, transformations, and output objects. The categories gives a possibility to analyse afforded opportunities to conceptualise the measures with support from the tasks. Analyses of proportions of the tasks showed that tasks in general provide procedural transformations with quantitative values about the mean. Through examining different textbooks, the results allow us to take a more general view of what opportunities to learn is afforded to students. Altogether the textbooks do not afford enough explicit contexts focusing on mathematical properties. Implications for task design are discussed.

 • 313.
  Landtblom, Karin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Mean, median, and mode in school years 4–6: A study about aspects of statistical literacy2023Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis explores different aspects of statistical literacy such as mathematical knowledge, context knowledge, use of words, and conceptions. The focus is on measures of central tendency: mean, median, and mode, and school years 4–6 (ages 10–13). The thesis contains of five papers and the phenomenon is studied in different contexts. In the first three papers, data is generated through a questionnaire answered by prospective teachers, teachers, and students in grade 6. In papers 4–5, second hand data is generated through textbook analysis where all tasks about the measures in seven different textbook series were analysed.

  Papers 1–3 showed that all respondent groups, primarily express procedural knowledge. They sometimes mix up the definitions of mean and median. Mean appears to be the most familiar measure and different contexts appropriate for mean are suggested. Median and mode appear to be less familiar, especially median which according to the students only exists in a school context. All respondent groups show several ways to express the mean using different colloquial connotations. Median and mode on the other hand do not bring any connotations, leading to difficulties to express explanations. For mode, some students used a homonym that gives a wrong meaning to the concept.  This implies that the support for understanding mean, based on colloquial words, is not available for median or mode. 

  The results from paper 4 show a high proportion of procedural tasks dealing with above all quantitative values for mode. Only one textbook definition of mode exemplified with qualitative values. In paper 5, tasks were examined out of mathematical properties related to input object, transformation, and output object. Here, tasks about both mean, median, and mode were examined. The results show that the distribution of the tasks was skew, meaning that students have different opportunities to learn various mathematical properties of the three concepts, something that was even more complex given that in many tasks, the mathematical properties in focus were implicit. 

  Overall, statistical literacy according to the results generated in the five different studies, appear to be pre-dominantly about numbers and procedures. Very little attention seems to be on contextual knowledge, something that is crucial in statistical literacy.  

  Download full text (pdf)
  Mean, median, and mode in school years 4–6
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 314.
  Landtblom, Karin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  OPPORTUNITIES TO LEARN MEAN, MEDIAN, AND MODE AFFORDED BY TEXTBOOK TASKS2023In: Statistics Education Research Journal, E-ISSN 1570-1824, Vol. 22, no 3, article id 6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This research paper examines tasks related to mean, median, and mode in seven Swedish textbook series for students aged between 10–13 years. The tasks were analysed based on context, mathematical properties, input and output objects, and transformations. These categories allowed for a thorough analysis of the opportunities afforded to students to understand these measures. The analysis revealed that most tasks focus on the mean and on procedural transformations with quantitative values. The findings suggested that the textbooks do not afford enough explicit context for students to develop a deep understanding of the mathematical properties of different measures of central tendency. By analysing various textbooks, a broader understanding of the learning opportunities afforded to students was gained. The discussion includes the implications of these results for task design.

 • 315.
  Landtblom, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Sumpter, Lovisa
  Which measure is most useful? Grade 6 students’ expressed statistical literacyManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  There is a growing body of research stressing statistical literacy, both for students to develop as an ability but also the need for studies investigating conceptions about various concepts in statistics. This is particular interesting in statistics, since concepts are tightly connected to their contexts. Students aged 12–13 answered a questionnaire about mean, median, and mode. They were asked about which measures that was easiest or hardest to explain combined with questions about usefulness, and if they could provide a definition to the different concepts. Their responses were coded against a set of categories taken from framework about statistical literacy covering knowledge elements and dispositional elements. The analysis used mixed methods, and the results indicate that students’ responses were primarily based on mathematical knowledge and use of words. When discussing what measure that was easiest or hardest to explain, a variety of conceptions were expressed, whereas the explanations about which measure that was most or least useful, were mainly related to context knowledge. Implications for teaching and research design are discussed. 

 • 316.
  Larsson, Eva Katarina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Energi i olika former – Former av förståelse: En fenomenografisk studie om högstadieelevers förståelse av energiaspekter i ett tekniskt system2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur högstadieelever uppfattar fem begrepp inom energiteknik har undersökts. Dessa är, energiformer, energiomvandlingar, ”energiförluster”, energins oförstörbarhet och energins nedväxling till lägre tekniskt värde. Underlaget för den empiriska undersökningen var ett system med en bostad som försörjs med el och fjärrvärme från ett kraftvärmeverk. Utifrån detta system fick fokusgrupper med 3-4 personer försöka svara på frågor som på olika sätt täcker de fem begreppen. 

  För fenomenen värmeöverföring och energiomvandling genomfördes fenomenografiska analyser av transkriptioner från fokusgruppsamtalen.

  Energi i olika former hör till de begrepp som är svårast att hantera t.o.m. för ingenjörsstudenter. Flera svårigheter och missuppfattningar som beskrivs i litteraturen förekommer i fokusgruppsamtalen. Kvalitativt olika sätt att förstå värmeöverföring och energiomvandling kunde kartläggas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Larsson, Hanna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Andraspråkstalares repertoarväxlingsstrategier: Ett didaktiskt verktyg för analys2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, I designed a didactic tool for teachers’ analysis of second language speakers’ repertoire exchange strategies. The purpose of the study was to design, investigate and evaluate a didactic tool to identify second language speakers' motivation for changing repertoire and offer teachers an opportunity for analysis. Since all teaching in Swedish schools must be permeated by individualization and inclusion, teachers need tools that help to characterize and identify the students' needs. The motive for developing such a tool was the possibility of being able to identify second language speakers' motivation for changing repertoire, which may give the second language teacher guidance in the didactic choices on which the teaching is based. The intention was also that the didactic tool would be able to make linguistic varieties and the ability to repertoire change visible to the second language speakers themselves. Thus, creating an understanding for expanding repertoire change strategies and developing both repertoire and identity flexibility, provides second language speakers with an opportunity to actively choose linguistic variety, and correlating with this, the type of identity they want to interact with in various contexts.

  Two separate motivational theories about possible L2 [second language] selves (Dörnyei) and rationales for learning (Mellin-Olsen) were used for construction and analysis. The result shows that it is possible to create a didactic tool through theoretical construction, testing on students, modification and verification on students. The didactic tool makes it possible for second language teachers to identify the students "individual L2 selves, as well as identify which type of motivation motivates each second language speaker and whether repertoire alternates between standard Swedish and multiethnic language varieties. This characterization of linguistic behaviours makes it possible for teachers to make didactic choices that strengthen the individual's ability to choose between repertoires as well as identities, and to make students aware of how usage of repertoire strategies may include them in different groups and societies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 318. Larsson, Johanna
  et al.
  Danielsson, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  How women physics teacher candidates utilize their double outsider identities to productively learn physics2023In: Physical Review Physics Education Research, E-ISSN 2469-9896, Vol. 19, no 1, article id 010140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Underrepresentation of women in physics is a prominent issue in the western countries. Since physicsteachers are in a unique position to affect new generations of students, it has been suggested that they are animportant part of the solution. In this paper, we explore how trainee physics teachers create spaces forthemselves as learners of physics while negotiating their positioning as women and trainee teachers. Theempirical data consist of interviews with 17 trainee physics students, and the analysis focusespredominantly on the identity negotiations of three woman students. We find that the womensimultaneously submit to and master a “physics nerd” discourse that connects physics with nerdiness,masculinity, and intelligence, which enables them to successfully create subject positions incorporatingphysics student, teacher-student, femininity, and constructive study practice. This is of particularimportance to trainee physics teachers, who will be responsible for creating inclusive and productivephysics learning environments for their students.

 • 319.
  Larsson, Oskar
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Att se också det som inte sägs: Om kunnande och bedömning av olika kunskapsformer i slöjden2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att mäta det enkelt mätbara är ett fenomen som vuxit sig starkt i samhället. Debatten om skolan och elevers kunskapsinhämtning skiljer sig härvidlag inte. Den tenderar att fokusera på utbildning snarare än bildning – på kunskaper som lånar sig till standardiserade prövningar snarare än subjektiva sådana. Måhända finns en dissonans mellan yttre krav och skolans uppdrag som gör att viktiga former av kunskap riskerar att gå förlorade. 

  I föreliggande studie undersöks slöjdlärares uppfattningar om vilka former av kunskap som skapas genom slöjdämnet, vilket kunnande som bedöms och vilka verktyg som används i organisationen och genomförandet av bedömningen. Resultaten bygger på data från fem intervjuer och en begränsad enkätundersökning. De belyser aspekter som kan vara intressanta i andra sammanhang, men ska naturligtvis inte ses som allmängiltiga. Resultaten analyseras utifrån en kategorisering av kunskaper som fakta och förståelse (påståendekunskaper) samt färdigheter och förtrogenhet (tysta kunskaper) och med hjälp av en modell för estetiskt lärande. Ett sociokulturellt perspektiv anläggs som raster för att fånga slöjdens rika mångfald av interaktioner mellan elever, lärare, verktyg och material. 

  Studien finner, i likhet med tidigare forskning, att kunnandet i stor utsträckning handlar om tysta kunskaper och att detta också speglas i bedömningsarbetet. Expertis krävs hos bedömaren. Detta talar för att en delvis subjektiv form av bedömning är mer relevant än standardiserade prövningar. En bred uppsättning av verktyg är därför nödvändig för att säkerställa bedömningens reliabilitet och validitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Laudon Sörlin, Tobias
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Jag bryr mig om klimatet men också om lönsamhet!: Följemeningsanalys av hur elever uttrycker hållbart företagande.2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företag har en stor roll i arbetet för ett mer hållbart samhälle och det företagsekonomiska ämnet har en viktig roll i morgondagens företagsamhet. I denna studie kommer utmaningarna inom hållbart företagande att lyftas och diskuteras samt hur hållbarhet lärs ut inom det företagsekonomiska ämnet. Studien bygger på insamlade data från ett case innehållandes frågor angående hållbart företagande. Deltagarna i studien är en gymnasieklass på ekonomiprogrammet och deras svar analyseras genom en följemeningsanalys vilket är en typ av diskursanalys. Genom en följemeningsanalys så synliggörs det socialisationsinnehåll som följer med ett undervisningsinnehåll. Hur hållbart företagande kommer i uttryck kommer sedan att diskuteras i relation till tidigare forskning inom ämnet. Denna studie skärper den didaktiska bilden för vad hållbar utveckling blir när det integreras i undervisningens innehåll och på vilket sätt elever uttrycker hållbart företagande. Resultatet från denna studie visar att lönsamhetsperspektivet tar stor plats i hur elever uttrycker hållbart företagande och att de ofta motiverar ett ansvarsförhållande gentemot lagar, regler och lönsamhet. Tidigare forskning visar att företag behöver driva hållbarhetsarbete som gör mer än att bara följa lagar eller anpassa det till företags lönsamhet. Denna ökade förståelsen är av vikt för att lärare ska förstå sin roll och möjlighet i hur hållbarhet lärs ut inom företagsekonomi.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 321. Lederman, Judith S.
  et al.
  Bartels, Selina
  Rundgren, Carl-Johan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Ünsal, Zeynep
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Zhu, Quianyun
  Completing the progression establishing an international baseline of primary, middle and secondary students’ views of scientific inquiry2023In: International Journal of Science Education, ISSN 0950-0693, E-ISSN 1464-5289Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Knowledge of scientific inquiry (SI) is considered essential to the development of an individual's Scientific Literacy (SL) and therefore, SI is included in many international science education reform documents. Two previous large scale international studies assessed the SI understandings of students entering middle school and secondary students at the end of their formal K-12 science education. The purpose of this international project was to use the VASI-E to collect data on what primary level students have learned about SI in their first few years of school. This study adds to previous research to bridge the landscape of SI understandings now with representation from primary, middle and high school samples. A total of 4,238 students from 35 countries/regions spanning six continents participated in the study. The results show that globally, primary students are not adequately informed about SI for their age group. However, when compared with the students in the previous international studies (grades seven and 12), the primary students' understandings were surprisingly closer to the levels of understanding of SI of the secondary school students than those in the seventh grade study.

 • 322.
  Lennermo Selin, Mathilda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Karakterisera yrkesmatematik utifrån en analys av yrkesämnenas och matematikämnets läromedel2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mellan den traditionella skolmatematiken (Civil, 2002) och den matematik som används på arbetsplatser finns det en lucka. Elever som går på yrkesprogram saknar ofta motivation för matematikämnet och upplever att matematiken i gymnasieskolan är abstrakt och saknar förankring i det kommande yrkeslivet. Samtidigt visar flertalet studier stora positiva effekter hos de elever som arbetar med matematik som kopplas samman med elevernas framtida yrkesliv (Muhrman, 2016). Matematik som kopplas samman med yrkesämnen kan bland annat kallas för yrkesmatematik. Syftet med den här studien är att genom en analys av läromedel kunna beskriva vad lära yrkesmatematik innebär. För att studera läromedlen har jag använt mig av aktivitetsteori som ett analytiskt verktyg och från analysen har jag skapat ett aktivitetssystem som representerar aktiviteten lära yrkesmatematik. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Dragkamp om kulturarvet: blir stulna kulturskatter återlämnade?2022In: Förr och Nu Årsbok 2018: Tidskrift för en folkets kultur och historia / [ed] Per Olov Käll; Anne Lidén, Linköping: Förr och Nu , 2022, p. 193-205Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Anne Lidéns ledare VII diskuterar frågan om Dragkamp om kulturarvet- blir stulna kulturskatter återlämnade? Mot bakgrund av de arkeologiska fynden av istidens konstverk i södraTyskland från ca 40.000 år f. Kr, bl.a. Lejonmänniskan och Venus Hohle Fels, diskuterar hon olika teman och mål som presenterats under det Europeiska kulturarvsåret, EYCH2018. I fokus för diskussionen är Skyddsmålet, att vårda och skydda det kulturarv som hotas av bl.a. stöld, skövling och krig. En recension görs av boken Parthenonsyndromet 2015, skriven av Ove Bring, prof.emeritus i folkrätt vid Stockholms universitet. På ett kunnigt och lätttillgängligt sätt redovisar han en historisk genomgång av de många fall där kulturskatter på de stora museerna blivit föremål för tvister och poltiska krav på återförande till sina ursprungsländer. Genomgången av Parthenonskulpturernas bortförande från Grekland till British Museum i början av 1800-talet visar liksom fallet med Nefertiti-bystens bortförsel till Berlin, att kravet på återförande inte alltid kan lösas på rättslig väg. Ove Bring visar att det i många fall blir fråga om en pragmatisk etisk och kulturpolitisk avvägning vad som är rätt att göra. Han ger flera exempel på positiv utveckling från de västeuropeiska museernas sida där föremål och skatter lämnats tillbaka till ursprungsländer och ursprungsfolk, och där framgångsrika samarbetsprojekt mellan länder och museer genomförts.

  Anne Lidén tar avslutningsvis upp fallet med de 1500 år gamla Buddha-skulpturerna i Bamiyan-dalen i Afghanistan, och anknyter till Gun Kessles mångåriga fotodokumentation av Buddha-skulpturer. År 2001 demolerades Bamiyan-skulpturerna totalt av en fanatisk talibanledare, trots protester från det muslimska världssamfundet, Unesco, regeringar och kulturorganisationer världen över. En klassificering som Världsarv kan fungera som påtryckning visar exemplet år 2000 med Buddha-skulpturerna i Kina. Året efter lämnade konstmuseet i Ottawa tillbaka stulna kinesiska konstföremål.  

 • 324.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Förr och nu årsbok: tidskrift för en folkets kultur och historia2019Collection (editor) (Other academic)
 • 325.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Giorgio de Chirico. Drömbilder av Italien, torg, hus och statyer2022In: Förr och nu : tidskrift för en folkets kultur och historia, E-ISSN 2003-329X, no 3Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln Giorgio de Chirico. Drömbilder av Italien, torg, hus och statyer behandlar främst konstnärens tidiga period "pittura metafisica", med fokus på drömlika torgbilder där hus och statyer spelar en stor roll. Konstnärens bakgrund och utbildning i Grekland och Tyskland beskrivs liksom inflytandet från Nietsche och Arnold Böcklins måleri. Konstnärens relationer till surrealism, modernism och fascism under mellankrigstiden diskuteras. Flera utställningar i Frankrike och USA nämns, liksom efterkrigstiden med ateljén och konsntärsmuseet vid Spanska Trappan i Rom. Konstnärens porträttmåleri samt byte av stilar berörs, Neo-Classicism och Neo -Baroque. Artikeln tar även upp den påverkan som de Chiricos tidiga bilder haft på många konstnärer under 1900-talet fram till idag. Ett exempel är motivet Den förlorade sonen. En diskussion förs även kring den omvärdering som gjorts på senare tid när det gäller konstnärens verk från 1920-40-talet. Artikeln bygger på konsthistoiriska källor och litteratur, såsom Ara H. Merijan, konstkritiska studier samt webkällor från Fondazione De Chirico i Rom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Gun Kessles tidiga kamp för konsten: för livsvilja och uttrycksglädje2022In: Förr och Nu Årsbok 2018: Tidskrift för en folkets kultur och historia / [ed] Per Olov Käll; Anne Lidén, Linköping: Förr och Nu , 2022, p. 207-233Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln Gun Kessles tidiga kamp för konsten - för livsvilja och uttrycksglädje skildrar konstnären Gun Kessle (1926-2007), hennes bakgrund i Tornedalen och flytten till Stockholm 1940. Hon drabbades då svårt av TBC och vistades ca 10 år på sanatorierna Söderby i Stockholm och Österåsen i Sollefteå. Under sanatorietiden började hon teckna och måla. På Österåsens sanatorium, som var en norrländsk konstmetropol, mötte hon 1949 konstnären Torsten Renqvist, som hon var gift med 1952-1955. Torsten Renqvist studerade på Konstakademien i Stockholm och debuterade 1950. Gun Kessle gick på Hampstead School of Art i London 1951-1952 och hade sin debututställning 1953. Hon studerade också 1955-1957 vid Skolan för Grafisk konst, där hon mötte sin livskamrat författaren Jan Myrdal som hon var gift med 1963-2007. Med honom genomförde Gun Kessle under 50 år många rese- och fotoprojekt i Asien, bl.a. Indien, Afghanistan och Kina, då hon även målade och tecknade för deras gemensamma artiklar, böcker och utställningar.

  Artikeln skildrar Gun Kessles konstnärliga utveckling under den svåra sjukdomstiden och hennes ställningstagande för konst och folkbildning i arbetarrörelsen under utbildningen på konstskolorna. Hennes tidiga verk presenteras, måleri och grafik under tiden 1950-1970 vilka är utställda på Jan Myrdalbiblioteket i Varberg, samt Torsten Renqvist bevarade teckningar och porträtt av Gun Kessle 1949-1955, som finns i Moderna museets samling. Källmaterialet till artikeln är bl.a. Gun Kessles publicerade texter och opublicerade minnesanteckningar före hennes död 2007, samt min brevväxling och samtal med hennes efterlevande make Jan Myrdal (1927-2020). Artikeln är rikt illustrerad med målningar i färg och svartvit grafik.

 • 327.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Heba Zagout:: konstnär i Gaza dödad 13 oktober i ett israeliskt bombanfall2023In: Tidskriften Förr och Nu, ISSN 2003-329X, no 4, p. 1-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln om den palestinska konstnären Heba Zagout (1984-2023) handlar om hennes konstverk och hennes utbildning till konstnär och konstpedagog i Gaza, där hon växte upp i flyktingläger. Hennes familj hade fördrivits från Isdud 1948. Heba Zagout har främst målat i akryl på duk med motiv från Palestina, landskap med byar, hus, träd och blommor men även Jerusalem med Klippdomen. Heba Zagout kämpade för fred och frihet, vilket syns i hennes motiv med fredsduvor över både Gaza och Jerusalem. Hon var aktiv internationellt på sociala medier. På senare år har måleriet blivit mer expressivt med kraftfull penselföring, bilder som ställdes ut efter pandemin. My children in Quarintine 2021 är en serie självporträtt med hennes fyra barn, som har starka uttryck av drastig humor och livsgläjde. Hennes självporträtt med grått utsläppt långt hår är ovanligt bland palestinska kvinnors konst. Heba Zagout dödades i Gaza 13 oktober 2023 och blev 39 år. Hon har blivit en symbol för de många konstnärer och kulturarbetare som dödats, såsom musikern Muhammad Sami Quariqa. I artikeln nämns även de palestinska konstnärerna Laila Shawa och Malak Mattar som varit verksamma i Gaza.

  Download full text (pdf)
  Anne Lidén (2023) Heba Zagout Förr och Nu 4-23
 • 328.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Kultur som motstånd och hopp: Dar al Kalima, konst- och kulturuniversitet i Betlehem, Palestina2023In: Tidskriften Förr och Nu. Tidskrift för en folkets kultur och historia, ISSN 2003-329X, no 1, p. 1-17Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln Kultur som motstånd och hopp. Dar al Kalima, konst- och kulturuniversitet redogör för en konst- och kulturutbildning som utvecklats från en liten hantverksskola på 1990-talet i Betlehem, Palestina, till ett utbyggt universiet 2021. Dess grundare är den lutherska kyrkoherden Mitri Raheb, som haft nära samarbete med Svenska kyrkan i många år. Hans bok Betlehem belägrat publicerades på svenska 2005. I artikeln diskuteras Mitri Rahebs kulturteologiska program Kultur som motstånd 2008 och 2022, i relation till bland annat forskningen om Edward W. Saids kritiska studier av orientalismen. Artikeln bygger på övriga källor, såsom den svenska konstpedagogen Inger Jonassons skildringar sin konstundervisning i Dar al Kalima-universitetet i Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift. Artikeln är illustrerad.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Med rak blick: Gun Kessles måleri och grafik på JM-lbiblioteket i Varberg2023In: Biblioteket: om Jan Myrdals och Gun Kessles samlingar / [ed] Per Axelsson; Per Nygren, Varberg: Jan Myrdalsällskapet , 2023, p. 208-247Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna artikel "Med rak blick" beskriver och diskuterar utställningen av Gun Kessles konst, motiv och stilar, på Jan Myrdals och Gun Kessles bibliotek i Varberg, utifrån ett konsthistoriskt perspektiv på hennes liv och konst. Det textila uttryckets betydelse för hennes konst diskuteras. Efter att inlett sin konstnärliga bana på Österåsens sanatorium på 1940-talet gick Gun Kessle (1926-2007) sin konstutbildning på Konsthögskolan i Stockholm. Hon inriktade sig på teckning, akvarell, oljemåleri och grafik. Tillsammans med Torsten Renqvist ingick hon i ny-expressionisternas målargrupp. Med sin livskamrat Jan Myrdal började hon på 1950-talet sina  resor först till Syd-Europa, där hon fann fotografiet som sitt bilduttryck. Därefter besökte de årligen en lång rad länder i Asien, bl.a. Afghanistan, Indien och Kina samt Mexco. Utställningen på biblioteket i Varberg visar en bred variation av motiven i Gun Kessles bildvärld, såsom hennes tidiga oljemåleri, förutom grafiska blad, affischer, bokomslag, illustrationer och fotografier samt resereportage från alla de länder hon besökt. Motiven skildrar landskap, byar, människors vardagsliv och särskilt kvinnors arbete. Till källorna hör Gun Kessles otryckta minnesanteckningar samt författarens samtal med Jan Mydal maj 2018. Artikeln innehåller även en biografisk och bibliografisk förteckning  över hennes liv och verk: "Gun Kessle: Biografi, utställningar och böcker" (s. 243-247)

 • 330.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Peter Ekström: Har revolutionen plats för sorg? Postumt samtal med John Berger2022In: Tidskriften Förr och Nu. Tidskrift för en folkets kultur och historia, ISSN 2003-329X, no 4, p. 1-18Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Recensionen av Peter Ekströms bok Har revolutionen plats för sorg? Postumt samtal med John Berger ger en utförlig beskrivning av bokens innehåll och diskussion samt tematiska upplägg. Författaren Peter Ekström (f. 1954), tidigare rektor för Örebro konstskola, har iscensatt en postum dialog med John Berger (1926-2917) genom att ställa egna frågor till utvalda citat ur denes texter samt ur forskningslitteratur om John Berger. Med egna konsthistoriska, historiska och filosofiska bakgrunder sätter Ekström in citaten i ett tidssammanhang. I ett längre appendix ger Ekström en utförlig kronologisk beskrivning av John Bergers författarskap, ca 60 verk tas upp. Berger- forskaren Joshua Sperling behandlas. Denna recension ger även kompletteringar från övrig aktuell forskning och litteratur om John Bergers liv och verk när det gäller bokens teman och diskussion samt bedömningen av John Bergers betydelse. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Pilgrimsfärd för rättvis värld.: Möten med kyrkorna i Israel och Palestina2024In: Tidskriften Förr och Nu. Tidskrift för en folkets kultur och historia, ISSN 2003-329X, no 1, p. 1-19Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna recension redogör för den kunskapsrika antologin Pilgrimsfärd för rättvis värld. Möten med kyrkorna i Israel och Palestina från Spricka förlag och dess pedagogiska uppdelning i fem delar som studiehandbok för studiecirklar. I redaktionen ingår bl .a. Sune Fahlgren och Anna Karin Hammar. De olika författarnas bidrag berör olika perspektiv på pilgrimsfärder till det Heliga Landet och dess heliga platser, främst i Jerusalem. Detaljerade kartor ger god information. En lång rad praktiska tips och råd ges för pilgrimsgrupper, såväl inför resan som under vandringen, där gemensam andakt och bön står i centrum. Fokus ligger på en etisk hållbar turism där pilgrimen tar ansvar för både miljöhänsyn och kulturell respekt. Boken berättar om de kristna församlingarna och kyrkosamfundens historik och gudstjänster, byggnader och verksamheter, men också om deras framgångsrika ekumeniska och interreligiösa samarbete i en konfliktfylld region. Olika fredsorganisationer presenteras och vägar till en en rättvis fred diskuteras. Förutom en historisk bakgrund till konflikten ges grundläggande information om internationella fredsdokument, FN-resolutioner och folkrättsliga dokument. Till boken hör en studiehandledning som ges ut av studieförbunden Bilda och Sensus.

  Download full text (pdf)
  Anne Lidén (2024) Pilgrimsfärd för rättvis värld. Recension FoN 1-24.
 • 332.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Pontus Ljungbergs konst och den gåtfulla verkligheten2022In: Förr och nu : tidskrift för en folkets kultur och historia, E-ISSN 2003-329X, no 3Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln Pontus Ljungbergs konst och den gåtfulla verkligheten bygger främst på Lennart Sjögrens bok med samma namn utgiven av Almlöfs förlag 2021. Pontus Ljungberg (f 1945) är verksam som både konstnär, arktitekt och museichef. Artikeln ger en bred presentation av konstnären Pontus Ljungbergs konst, genrer och stilar, verk och motiv, som visats på två retrospektiva utställningar 1995 och 2015. På basis av biografiska källor och litteratur ger artikeln en komplettering av Sjögrens bok, där konstnärens bakgrund i Ljungberg-kvarteren i Ljungy presenteras. Den biografiska bakgrunden till en rad porträtt av vänner och familjer tas också upp. Pontus Ljungberg är son till konstnärerna Sven Ljungberg och Ann-Margret Dahlquist- Ljungberg, vilkas porträtt visas. En beskrivning görs av konstnärens olika arktektuppdrag, där Ljungbergmuseet i Ljungby står i fokus.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 333.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Recension: Vad folkets kultur är och kan vara.: Antologi av Folket i Bild/Kulturfronts avd. Västmanland-Dalarna2023In: Tidskriften Förr och Nu, E-ISSN 2003-329X, no 3, p. 1-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Antologin Vad folkets kultur är och kan vara är utgiven av Västmanland/Dalarnas avdelning av Folket i Bild/Kulturfront. Ett planerat seminarium 2020 och ett 10-års- jubileum med rapporter av föreningens verksamhet kring olika kulturprojekt fick på grund av corona ställas in och ersattes av detta bokprojekt. Boken är uppdelad i fem delar kring olika estetiska uttryck, som teater, folkmusik, körsång, dans och foto, och den ger en historisk tillbakablick på många olika kulturprojekt alltsedan starten av Folket i Bild/Kulturfront 1972. Här redovisas en lång rad teaterprojekt, där berättelser och gestaltningar har utgått från folkets historia och lokalsamhället, likt "living history". Till de mer kända hör Spelet om Norbergsstrejken med spelplatsen med spelplats vid Klackbergs gruva. I flera artiklar förs en diskussion kring begreppet folkets kultur och en rad kulturbegrepp belyses, såsom folklig kultur, arbetarkultur, kvinnokultur och demokratisk kultur samt vardagskultur. Minoriteters kultur behandlas och man problematiserar borgerligt kulturarv och kulturrelativism. Boken är en inspiration för att starta lokala kulturprojekt och den ger också förslag på hur tidningen Folket i Bild/Kulturfront kan stödja de officiella kulturorganisationerna och kulturarbetare som får minskade anslag.

  Download full text (pdf)
  Anne Lidén 2023, Recension : Vad folkets kultur är och kan vara.
 • 334.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Roland Svenssons bildvärld: öarnas villkor och skönhet2022In: Tidskriften Förr och Nu. Tidskrift för en folkets kultur och historia, E-ISSN 2003-329X, Vol. 2022, no 1, p. 1-28Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna artikel Roland Svenssons bildvärld - öarnas villkor och skönhet ger en bred och översiktlig presentation av Roland Svenssons (1910- 2003) konst, oljemåleri, akvarell och färggrafik med fokus på skärgårdsmotiv och motiv från öar i Nord-Atlanten och Syd-Atlanten. Artikeln bygger på boken Roland Svensson-ömänniskan av Ulf Sörenson 2010 och har tagits fram i samarbete med Sällskapet Roland Svenssons vänner och Roland Svensson museum i Ramsmora på Möja i Stockholms skärgård. Inledningsvis presenteras konstnärens ungdom och utbildningstid vid Konsthögskolan i Stockholm och därefter skildras de konstverk som tillkommit i hans skärgårdsateljé på Stora Tornö samt i huvudateljén i Nacka. Såväl pastellmåleri som akvarell och olja med skärgårdsmotiv från Stockholms skärgård behandlas. Hans författarskap med illustrerade böcker var fokuserat på just skärgårdens historia och öarnas villkor för människor, samt sjöfärder med allt från segling med folkbåt till atlantfartyg. För skärgårdsintresserade är Roland Svensson välkänd genom sina många bildreportage genom åren i Till Rors och På Kryss.

  Under hela sitt liv genomförde Roland Svensson långa och strapatsrika atlantfärder där han studerade naturmotiv längs öarnas stränder och berg men också befolkningens levnadsvillkor. I Nord-Atlanten färdades han längs Svalbards norra och västra kustorter. Han besökte ofta Shetlands- och Orkneyöarna samt Hebriderna där många teckningar och akvarellmålningar tillkom, vilka sedan trycktes som färggrafiska serier. Särskilt stort intresse visade han öarna Tristan da Cunha och St Helena i Syd-Atlanten där han vistades i många reser, ofta flera månader i sträck. Hans motiv från dessa öar har också blivit frimärken. De många atlantresorna resulterade inte bara i färggrafiska serier utan också i många radioprogram och reportage i Tidningen Vi. Efter Roland Svenssons död bildades Sällskapet Roland Svenssons vänner 2003 som tog initiativ till Roland Svensson museum i Ramsmora på Möja, som invigdes 2014. Där har konstnärens ateljé från Stora Tornö återskapats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Liljeholm, Andreas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Rektorers motiv i val av organisationsmodell för undervisning av nyanlända elever i årskurs 1–6: Direktintegrering och förberedelseklass2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka rektorers motiv i val av organisationsmodell för undervisning av nyanlända elever i årskurs 1–6. Fokus har varit organisationsmodellerna direktintegrering och förberedelseklass. Frågeställningarna kopplar till i vad mån styrdokument och forskning ligger till grund för beslut gällande organisationsmodell. Vilka tolkningar gör rektorerna rörande utbildning av andraspråkselever utifrån huvudmannens policy. Viktigt har även varit vilka erfarenheter som finns ute på skolenheterna för valet av organisationsmodell. Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer som metod för studien. Fem rektorer från olika delar av Sverige har intervjuats. Resultatet pekar på att styrdokumenten inte ligger till grund för valet av organisationsmodell. Däremot verkar den nya läroplanen skapat organisatoriska tankar om och förändringar av former för ökad undervisning i svenska som andraspråk. Delaktighet när det gäller forskning indikerar positiva effekter ute på skolenheterna. Huvudmannens stöd och brister i den samma blir påtagliga i denna studie. En aktiv huvudman med både kunskap om nyanländas lärande och även delaktighet i forskning är delar som lyfts som positiva. Bristerna handlar om uppföljning och säkerställd likvärdighet. Arbetet med att skapa språkgrupper, med elever som talar samma språk, är en av erfarenheterna som lyfts som språkutvecklande på andraspråket. Resultatet verkar också visa på att rektorerna ser elevbehovet som centralt med flexibla organisationer som stödjer behovet. Även ett interkulturellt ledarskap framträder. Det finns lite forskning när det gäller nyanlända elever i de lägre åldrarna och studien har bidragit med att fördjupa kunskaperna om rektorers tankar och beslut gällande organisationsmodell. Det förordas dock mer forskning på området där även skolor i andra typer av språkliga- och sociala kontexter ställs mot varandra.

  Download full text (pdf)
  Rektorers motiv i val av organisationsmodell
 • 336.
  Lindberg, Viveca
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Filminspelning och reflekterande samtal kan bidra till kollegialt lärande i ämnet slöjd2023Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Lärare i slöjd och andra praktisk-estetiska ämnen kan dra nytta av film för återkoppling och utveckling av undervisningen genom kollegialt lärande. Eftersom slöjdens material är konkreta kan filminspelningar synliggöra aspekter av undervisning och lärande som är viktiga att utveckla, visar en studie från Norge.

 • 337.
  Lindberg, Viveca
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  History of women’s vocational education in Finland the example of home economics: [Die Geschichte der beruflichen Bildung von Frauen in Finnland mit einem Fokus auf Hauswirtschaft]2022Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In Swedish research, folk high schools have been identifieed as important early providers of vocational education for women since the 19th century. These aspects have not been highlighted in Finnish research. Instead, schools for domestic education have been  focused. The purpose of this contribution was to compare firstly the quantitative establishement of folk high schools offering domestic courser with that of schools for domestic education Finland, and secondly the domestic content in these two forms of schools. 

 • 338.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Annika, Hemingstam
  På vilka sätt bidrar naturbruksprogrammets instruktörer till elevernas yrkesbildning?2023In: Book od abstracts: NordYrk conference 2023, Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Campus Bergen, Norway, 7–9 June, 2023, p. 48-48Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vår bidrag bygger på 1) Volanens (1999; ) argument att det filosofiska bildnings begreppet måste förstås på ett helt annat sätt än än som en fråga om status för vissa former av kunnande och visst kunskapsinnehåll framom andra. Historiskt har bildning tolkats som individens strävan mot worthiness (s. 168) som förverkligas i förhållande till antingen religion, vetenskap och lärdom, eller ett yrke. Utifrån det introducerar han begreppet yrkesbildning. Ett sådant förhållningssätt till yrkesutbildning förutsätter att innehållet inte enbart handlar om att lära sig använda maskiner och redskap och utföra service på dem eller producera varor/tjänster. Enligt Stratmann (1994) var det under skråtiden i Tyskland vanligt att lärlingar bodde hos sin mästare för att även utveckla en förståelse för yrkesrollen, vem man ska bli, vilket antyder en identitetsformeringsprocess. Tyson (2016) har framför allt arbetat med berättelser som empirisk grund för att synliggöra erfarenheter ligger till grund för individers bildningsprocess. Syftet för vårt bidrag är att synliggöra hur och med vad instruktörerna vid ett naturbruksprogram bidrar till elevernas bildningsprocess under deras gymnasiala yrkesutbildning relaterad till smådjursvård. Instruktörerna är en yrkesgrupp som är vanligt förekommande inom naturbruksutbildning på alla nivåer, ändå saknas det studier i förhållande till dem. 

  Metoder: Studien är etnografiskt inspirerad och baseras på följande data: deltagande observation och ljudinspelningar av två instruktörers tal under deras handledning av naturbrukseleverna på skolans djurvårdsanläggning, samt fältanteckningar och digitala foton relaterade till elevernas arbetsuppgifter. Då ljudinspelingarna transkriberats gavs de till respektive instruktör för genomläsning, varefter uppföljningsintervjuer genomfördes med dem. En tematisk analys (Braun & Clarke, 2006; 2021) genomfördes. Deltagande instruktörer och instruktörer har fått information om projektet och samtyckt till att delta.

  Resultat: Initiala analyser visar att instruktörerna dels fungerar som ett slags förebilder i skolmiljö och samtidigt som en brygga till arbetslivet. Tentativt tematiskt resultat pekar på att de genom strategisk kommunikation bidrar till att bland annat skapa förutsättningar för ett yrkesspråkande, introducerar till yrkesrelevanta instruktioner, använder sig av erfarenhetsbaserade narrativ i förebyggande syfte (sociala erfarenheter, jfr Vygotsky 2004).

  Referenser

  Stratmann, K. (1994). Lernern in der Berufserziehung – Eine historische Analyse zum Paradigmwechsel in der Berufsbildung, dargestellt anhand ausgewählter Dokumente. I A. Heikkinen, (Ed.), Vocational education and culture – European prospects from history and lifehistory (s. 7–40). Tampereen yliopisto.

  Tyson, R. (2016). Yrkesutbildning eller yrkesbildning: vad lär vi oss egentligen? En introduktion till empirisk yrkesbildningsdidaktik. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 6(2), 1–16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242- 458X.16621

  Volanen, M. V. (2006). Filoteknia ja kysymys sivistävästä työstä. Jyväskylän yliopisto. Volanen, V-M. (1999). Bildung through vocational education. I J. Lasonen (Ed.), Workforce preparation in a global context (s. 167–177). Jyväskylä University

  Vygotsky, L. S. (1990). Imagination and Creativity in childhood. Soviet psychology, 28(1), 84–96.

 • 339.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Berthén, Diana
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Backman Bister, Anna
  Indications of music teaching practices in the Swedish Special-needs Compulsory School2023In: NOFA9 Education, knowledge and Bildung in a global world: May 9–11, 2023 in Vaasa, Finland: Book of Abstracts, Vasa: Åbo Akademi University , 2023, p. 78-78Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate teachers’ conceptions of music teaching in the Swedish grundsärskolan, Special-needs Compulsory School (SnCS) for children with intellectual disabilities in order to discern indications of common characteristics of their music teaching practices.

  According to the result of a previous review (Berthén et al., 2022) of international research focusing music teaching for students with intellectual disabilities (ID), such studies either are based on 1) integrated classrooms – mixed groups of students; 2) music therapy, studies based on individual children; or 3) norm critical studies related to admission requirements or to musical production.

  Since the 1990s, reforms have contributed to changing the conditions for SnCS: 1) the change of the political object for SnCS from caring to teaching; 2) the national curriculum from 2011 introduced assessment criteria; and 3) new qualification requirements for all teachers in SnCS were introduced. However, for several years, few music teachers within SnCS are qualified music teachers: during the school year 2020–2021 this share was 6.3 percent. UN’s Conventions on 1) the Rights of the Child, and 2) the Rights of Persons with Disabilities are legal foundations for this curriculum. In relation to music teaching this means that also students with ID must have access to the aesthetic meaning that musical experiences can contribute with as well as its transformative power that Carlson (2015) labels as musical becoming. Against this backdrop, the overarching research question we pose for this paper is the following: What characterises music teachers’ conceptions of music teaching in SnCS?

  This study is based on qualitative interviews with six music teachers in SnC schools from various regions in Sweden. Data were analysed phenomenographically (Marton, 1994) and the result will be presented as an outcome space consisting of interrelated categories of description.

  References

  Berthén, D., Backman Bister, A., & Lindberg, V. (2022). Musikundervisning för grundsärskolan? – en forskningsöversikt. Nordic Research in Music Education, 3, 21–50. https://doi.org/10.23865/nrme.v3.3729

  Carlson, L. (2013). Musical becoming: Intellectual disability and the transformative power of music. In M. Wappett & K. Arndt (Eds.), Foundations of disability studies (pp. 83–103). Palgrave Macmillan.

  Marton, F. (1994). Phenomenography. In T. Husén & T. N. Postlethwaite (Eds.), The International Encyclopedia of Education (2nd ed., vol. 8., pp. 4424–4429). Pergamon.

 • 340.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Eriksson, Inger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning. Örebro universitet.
  Ämnesintegrering – epistemiska praktiker inom professionsutbildningar2023In: Ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar / [ed] Maria Christidis; Nikolaos Christidis, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023, 1.1, p. 11-27Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 341.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Runesson Kempe, Ulla
  Eriksson, Inger
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Kunskapsprodukter för lärarprofessionen: skolforskningsinstitutets projekt 2016 och 20172023In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 11, no 3, p. 58-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the knowledge products of relevance to the teaching professionfrom eleven research projects funded by the Swedish Institute for Educational Research.A total of 55 openly accessible reviewed publications have been analysed. The aim is todescribe and discuss which, for teachers, useful and relevant knowledge products thatthe research projects (granted 2016 and 2017) have yielded. The research questions are:What in the results can be interpreted as knowledge products and what is the characteristicof these? In what ways have teachers participated in the process of producingthese knowledge products? Six qualitatively different categories of knowledge productshave been identified as descriptions of: 1) Knowings and capabilities, 2) Teaching/lessondesign, 3) Didactical examples, 4) Tools, 5) Processes and meta-perspectives, and 6)General or contextual preconditions. The degree of involvement of teachers has variedconsiderably, ranging from a high degree of active involvement, where teachers andresearchers collaborate on equal terms, to a low degree of involvement where teachersprimarily act as informants.

 • 342.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Salomaa, Kirsi
  Ledtrådar till innehållet i finlandssvenska folkhögskolors kurser i huslig ekonomi vid från slutet av 1800-talet till ca 19502024In: Ainedidaktisessa symposiumissa 2024: esiteltävät tutkimukset on koottu abstraktikirjaan / [ed] Merike Kesler, Helsingfors: Helsingfors universitet, 2024Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet för detta bidrag är att undersöka innehållet i finlandssvenska folkhögskolors kurser i huslig ekonomi/hushållslära från slutet av 1800-talet, då de första folkhögskolorna växte fram i Finland, till ca 1950. Utöver detta har vi också ett komparativt syfte: att jämföra resultaten med motsvarande resultat i Sverige. 

  En utgångspunkt utgörs av studier av svenska folkhögskolors yrkesutbildningar under denna tidsperiod, bl.a. husliga kurser (Lundh Nilsson, 2008, 2010 & 2022). Även om de svenska folkhögskolorna, i likhet med dem i övriga nordiska länder, främst fokuserade folkbildning, menar Lundh Nilsson att de husliga bör förstås i relation till både det förindustriella svenska samhällets och 1860-talets politiska reformer. Sammantaget kunde folkhögskolorna inte bortse från att även yrkesinriktade kurser behövdes. Flera folkhögskolor i Sverige startade husliga kurser för kvinnor, en stor del av eleverna kom från bondefamiljer som genom reformer blivit självägande. Enligt Lundh Nilsson hade denna grupp av bönder ett intresse av att deras döttrar fick viss allmänbildning men också lärde sig det som behövdes på en bondgård. Av det innehåll Lundh Nilsson beskriver framgår att allmänbildande ämnen som svenska, geografi, historia och räkning dominerar förmiddagarna medan främst handarbete förekom under eftermiddagarna – men också huslig ekonomi, hygien och bokföring. De veckotimmar som tilldelades de husliga ämnena var dock få (3h/vecka, 5h inkl. hygien av 44h). Då även handarbete inkluderas stiger de till 16h/vecka. 

  Vi har tolkat Lundh Nilssons resultat angående innehållet i folkhögskolans husliga utbildningar som en indikation på det Katri Laines (1931) skriver om så kallade ’falska hushållsskolor’ (fi: vale-emäntakoulut). Hon menar att det fanns folkhögskolor som erbjöd ett innehåll som inte motsvarade kursernas benämningar. Huslig ekonomi/hushållslära användes som marknadsföring men svarade inte varken mot det innehåll eller den omfattning som en utbildning vid hushållsskolor erbjöd.

  Under slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal grundades totalt 14 finlandssvenska folkhögskolor och en på Åland, 13 av dem erbjöd hushållskurser (Wichman et al., 1909–1922). Data består av historiker/minnesböcker från två av folkhögskolorna, Västankvarn och Ålands folkhögskola. Kvalitativ innehållsanalys används för informationen om kurserna, deras innehåll & hur de motiverats och jämförs med svenska resultat.

   

 • 343.
  Lindqvist, Thomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Digitala läromedel ur ett interaktivt och multimodalt perspektiv: En komparativ analys av digitala läromedel i religionskunskap  för högstadiet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen av skolan har ökat användningen av digitalt material i undervisningssituationer. Vi ser nu en växande marknad och utbud av nya heltäckande digitala läromedel, som har andra möjligheter att integrera multimodala och interaktiva aspekter än traditionella trycka läroböcker. Detta ger lärarna nya pedagogiska verktyg och eleverna nya möjligheter till inlärning. De nya läromedlen och deras användning behöver dock grundas i forskningsbelagda metoder. Denna studies syfte är att öka kunskaperna om digitala läromedels interaktivitet och multimodalitet samt synliggöra om läromedlen använder den potential som finns tillgänglig för dem med teknikens möjligheter. Detta genomförs med en kvalitativ komparativ analys av två digitala läromedel i religionskunskap för högstadiet. Resultatet av studien visar att det i de digitala läromedlen finns få interaktiva och multimodala aspekter implementerade. Studien konstaterar att det däremot finns ett flertal olika funktioner med tillhörande alternativ som kan anpassa texten och talsyntesen i läromedlen. Angående interaktiva aspekter med spelmoment, såsom frågesport, finns det självrättande instuderingsfrågor. Utöver dessa fanns ytterst få interaktiva spel, kartor, 3D bilder m.m. Slutligen ur ett multimodalt perspektiv med avgränsningen film, ljud och animationer påträffades det få filmer och animationer sett till läromedlen omfattning. Ljud fanns dock i form av en talsyntes i alla delar av läromedlen. Resultaten visar att de digitala läromedlen som har möjligheten att implementera en mängd olika multimodala och interaktiva aspekter i sina läromedel inte gör det utan förlitar sig främst på interaktiva anpassningar av texten. Vilket ur ett socialsemiotiskt perspektiv påverkar läromedlen negativt genom att inte möjliggöra fler vägar till meningsskapande genom multimodala och interaktiva metoder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Lindström, Erik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  När vi vänder oss mot historien: En analys av genetiska och genealogiska perspektiv i gymnasieelevers svar på prov2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Historia ska i gymnasieskolan utveckla elevers förmåga att använda historien som en referensram för att bättre kunna förstå sin samtid och därmed även sin framtid. Detta kallas även för historiemedvetande. I detta sammanhang utgör en grund att förstå att vi människor är och har en historia. Nutidens människa är ett resultat av tidigare skeenden i historien. Samtidigt har nutidens människor olika behov och syften när vi vänder oss till historien för att finna referenspunkter där vi selektivt väljer relevant historia. Vi gör eller brukar historia. Vi är alltså både skapade och skapare av historien. Två sätt att arbeta med historia på härstammar utifrån denna insikt. Det ena sättet är genetiskt, vilket tar hänsyn till historiens utvecklingslinjer med fokus på historiska samhällen och människors utveckling. Perspektivet har sitt fokus i de historiska rötterna och förklarar sedan utveckling och kronologin framåt. Det andra sättet är genealogiskt, vilket vänder sig till historien med avstamp från nutiden. Här rör sig perspektivet baklänges från betraktarens tidshorisont för att svara mot specifika behov och intressen där historien kan ge svar och riktlinjer. Dessa två perspektiv har bägge sina egna fördelar och kan därmed komplettera varandra. Historiedidaktisk forskning menar att bägge dessa perspektiv behöver sammanföras i en då kallad dubbel tankeoperation Denna uppsats grundar sig på dessa två perspektiv och försöker genom elevsvar på skriftliga prov ta reda på i vilka sammanhang dessa två perspektiv synliggörs.  

  Provfrågan som eleverna skulle svara på handlade om varför Adolf Hitler och nazismen blev populär i Tyskland samt vilka orsaker som föranledde själva maktövertagandet.  Vad resultatet har kunnat visa på var att det genetiska perspektivet synliggjordes genom orsaksförklaringar och historiska strukturella sammanhang. Här lyfte eleverna bland annat den ekonomiska situationen i Tyskland, Versaillesfredens villkor och utpekandet av en syndabock. Den historiska framställningen var sällan fördömande eller moraliserande utifrån ett genetiskt perspektiv utan snarare förstående. Flera elever pekade på Hitlers kompetenser som bidragande orsak till hans framgångar. Det genealogiska perspektivet synliggjordes istället genom att eleverna ofta utgick ifrån sig själva och sin uppfattning om världen (livsvärlden) och sin samtid när de skulle förklara historien. Ofta blev en sådan framställning fördömande. Dessutom var det svårt utifrån en genealogisk horisont att kunna se hur historien skulle kunna upprepa sig idag då nutiden målades upp som tillräckligt utvecklad för att kunna stå emot liknande krafter. Den dubbla tankeoperationen gick att spåra i ett par elevsvar genom att genetiska och genealogiska perspektiv kombinerades i svarsframställningen. Även om dessa svar var sällsynta kunde de visa på hur två tidshorisonter kunde mötas i en och samma tankeoperation.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 345. Lindström, Eva
  et al.
  Lubińska, Dorota
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Target- and non-target-like conjunctive relations in L2 Swedish beginner writing2022In: Linguistics and Education, ISSN 0898-5898, E-ISSN 1873-1864, Vol. 71, article id 101073Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore conjunctive relations in recounts written by adult L2 Swedish beginners with a wealth of language learning experience as well as advanced literacy. Conjunctive relations were analyzed based on the following analytical categories: additive, temporal, comparative, causal, generally subordinating ‘att’ (that), and non-target-like. The principal results show the dominating category to be the additive. More unexpected was the relatively high proportion of comparative conjunctive relations, often associated with more advanced L2 levels. Relative to previous studies, the number of non-target-like conjunctives was small. Our major conclusion is that temporal conjunctives are challenging to these learners, who show a tendency to activate their L2 English rather than their L1 when learning and using an additional language. Further, participants with advanced literacy in prior languages might be underestimated regarding their ability to use conjunctives in beginner writing in additional languages. 

 • 346.
  Ljunggren, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  "Np är brutalt": Det nationella provets plats och roll i gymnasieskolanskurs Svenska 3 utifrån vad svensklärare anser2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa det nationella provets platsoch roll i gymnasieskolan kurs Svenska 3. Materialet i uppsatsen består av det centrala innehållet i gymnasieskolans kurs Svenska 3, det nationella provet för gymnasieskolans kurs Svenska 3 och 25 anonyma enkätsvar från svensklärare. Uppsatsen består av tre olika metoder: en komparativ analys, en innehållsanalys och en legitimeringsanalys. Det centrala innehållet undersöks i relation till det nationella provet genom den komparativa analysen med en läroplansteoretisk utgångspunkt. Vad gäller enkätsvaren undersöks de dels utifrån en innehållsanalys, dels utifrån en legitimeringsanalys. Den teoretiska ramen för både innehållsanalysen och legitimeringsanalysen är en diskursanalys. Genom den tredelade undersökningen blir det tydligt att endast fyra utav sex aspekter testas under det nationella provet. Vidare synliggörs att lärarnas erfarenheter är varierande. En del lärare ser mycket positivt på det nationella provet medan andra lärare är mer negativt inställda. Utöver variationen visar legitimeringsanalysen att lärare kan legitimera det nationella provetoch delegitimera det utifrån samma aspekter. Det gäller exempelvis provets likvärdighet.

  Download full text (pdf)
  Ljunggren, Linnea
 • 347.
  Ljungqvist, Jennifer
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Utforskande diskussioner och elevdelaktighet: Vägen till meningsfull och allsidig sexualundervisning?: En kvalitativ studie om hur lärare och deras gymnasieelever upplever och utformar den undervisning i sexualitet, samtycke och relationer som ges inom ämnet naturkunskap2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer är ett väl omdebatterat undervisningsområde under ständig utveckling. Den ständiga utvecklingen kan dels tänkas bero på den nyligen införda läroplanen, Lgy22, dels avslöjanden från tidigare forskning vilka tyder på ett elevmissnöje kring den undervisning eleverna fått möjlighet att ta del av. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka hur verksamma lärare och deras elever uppfattar den undervisning i sexualitet, samtycke och relationer som ges inom ämnet naturkunskap samt hur Lgy22 influerat arbete. Detta för att försöka skapa en bild av de faktorer elever upplever påverka undervisningen. Studiens resultat tar utgångspunkt i semistrukturerade lärarintervjuer samt elevenkäter vilka analyserats med hjälp av en interpretativ fenomenologisk analysmetod. Enkäterna och intervjuerna möjliggjorde en inblick i de båda studiegruppernas livsvärldar där lärarnas erfarenheter skildrar de många möjligheter samt utmaningar undervisningen inbegriper medan elevernas upplevelser förtäljer vilka utav lärarnas undervisningsval som tycks mer eller mindre önskvärda när det kommer till att organisera en godtycklig undervisning inom ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer. Framgångsfaktorer har kunnat konstateras i form av organisatoriska möjligheter vilka belysts av lärarna och bekräftats av eleverna, dels ett diskussionsorienterat arbetssätt, dels ett undervisningsinnehåll som tar hänsyn till elevernas önskemål. De utmaningar lärarna upplevde undervisningen inbegripa, bland annat med anknytning till okunskap kring elevernas tidigare erfarenheter samt en oro att diskussionerna kan inkräkta på det personliga, tycks däremot inte influera elevernas upplevelser av undervisningen och detsamma gäller den nya läroplanens inverkan på naturkunskapslärarnas arbete. Utifrån elevernas upplevelser synliggörs även en tydlig korrelation mellan undervisningens innehållsliga variation och upplevda förbättringsområden. Föreliggande studie kan med andra ord ses som en tillgång när det kommer till att organisera undervisning inom ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer.

 • 348.
  Lubińska, Dorota
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Aiming high in heritage language education: The case of de jure policy for complementary Polish State Schools abroad2024In: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, ISSN 1367-0050, E-ISSN 1747-7522, Vol. 27, no 3, p. 427-442Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Informed by the conceptual-analytical framework of LPP and bilingual education policy, this study addresses a unique and under-researched case of heritage language education policy for complementary Polish State Schools abroad. These are a Polish governmental educational offering aimed at Polish migrants and their descendants. Data consist of two policy documents issued by Polish parliamentary and governmental authorities and are analyzed through qualitative content analysis. The specific research question is: What ideological and implementational spaces can be identified in the policy documents regarding the following six areas: academic goal; language ideology; linguistic goal; language orientation; bilingualism orientation; cultural orientation? The findings show that the policy opens up implementational and ideological spaces not only for language maintenance but also for various epistemic goals and literacy forms that create opportunities for a multifaceted personal and societal development of the students. Polish language and culture are positioned both as right and as resource, and spaces for cultural pluralism and plurilingualism emerge. Even if bilingualism and biliteracy are not explicitly expressed as goals, the policy recognizes the multiple linguistic realities of the students by assuming bilingualism, the orientation that is here called bilingualism as default. Future research directions are suggested in the conclusion. 

 • 349.
  Lubińska, Dorota
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Język polski w Szwecji: Stan badań i perspektywy badawcze2022In: Polsko-szwedzkie spotkania po roku 1918: Literatura-język-kultura / [ed] Janina Gesche; Magdalena Slyk, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, p. 242-265Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is a critical review of research on the Polish language in Sweden. The main aim of the article was to indicate future research directions in this area. The article is based on eighteen scientific publications from 1953-2018. The current state of research is presented thematically around the following issues: phonetics and phonology, inflection, syntax, lexicon, communication strategies and sociolinguistic aspects of the Polish language in Sweden. According to the author, although it is justified to speak of a tradition of research on the Polish language in Sweden, much remains to be studied. The author suggests the most important directions for future research: (i) to verify numerous hypotheses put forward in previous research, and (ii)to develop new research directions, especially in the field of sociolinguistic aspects of the Polish language in Sweden, Polish-Swedish bilingualism and Polish as a heritage language. Also, the author suggests an interdisciplinary and bilateral approach that, undoubtedly, would have even greater value than scattered scientific efforts.

 • 350.
  Lubińska, Dorota
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Recension av läromedlet ”Formell svenska: frekventa ord” av Ylva Olausson2019In: Lisetten, ISSN 1101-5128, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
45678910 301 - 350 of 565
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf