Change search
Refine search result
65666768697071 3351 - 3400 of 109614
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 3351.
  Almqvist, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Humanities.
  Om objektsmarkering vid negation i finskan1987Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 3352.
  Almqvist, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Tolkutbildning i Sverige: Ett kritiskt vägval2016Report (Other academic)
 • 3353.
  Almqvist, Jonas
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical, Inorganic and Structural Chemistry.
  Structural modeling of membrane transporter proteins2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  A fundamental process of all living organisms - the transport of molecules across cellular membranes through membrane transport proteins - is investigated.

  After a brief review of general properties of biological membranes follows a recollection of the major methods of membrane transport that Nature utilizes (Chapter 1). This is followed by a description of important experimental (Chapter 2) and theoretical methods (Chapter 3) for structural studies of membrane proteins. The findings on membrane protein transport in papers I-IV are then summarized (Chapter 4) and important findings are discussed. The remaining text is a discussion on relevant theoretical and experimental methods.

 • 3354.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet.
  Brickhouse, Nancy
  University of Delaware.
  Lederman, Judith S.
  Illinois Institute of Technology.
  Lederman, Norman G.
  Illinois Institute of Technology.
  Ligozat, Florence
  University of Geneva, Schweiz.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet.
  Sadler, Troy D.
  University of Florida.
  Wickman, Per-Olof
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education.
  Zeidler, Dana L.
  University of South Florida.
  Exploring themes of scientific literacy2009Conference paper (Refereed)
 • 3355.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical, Inorganic and Structural Chemistry.
  Huang, Yafei
  Hovmöller, Sven
  Wang, Da-Neng
  Homology Modeling of the Human Microsomal Glucose 6-Phosphate Transporter Explains the Mutations That Cause the Glycogen Storage Disease Type Ib2004In: Biochemistry, ISSN 0006-2960, E-ISSN 1520-4995, Vol. 43, p. 9289-9297Article in journal (Refereed)
 • 3356.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical, Inorganic and Structural Chemistry.
  Huang, Yafei
  Laaksonen, A
  Wang, Da-Neng
  Hovmöller, Sven
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical, Inorganic and Structural Chemistry.
  Docking and homology modeling explain inhibition of the human vesicular glutamate transporters2007In: Protein Science, ISSN 0961-8368, E-ISSN 1469-896X, Vol. 16, no 9, p. 1819-1829Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As membrane transporter proteins, VGLUT1-3 mediate the uptake of glutamate into synaptic vesicles at presynaptic nerve terminals of excitatory neural cells. This function is crucial for exocytosis and the role of glutamate as the major excitatory neurotransmitter in the central nervous system. The three transporters, sharing 76% amino acid sequence identity in humans, are highly homologous but differ in regional expression in the brain. Although little is known regarding their three- dimensional structures, hydropathy analysis on these proteins predicts 12 transmembrane segments connected by loops, a topology similar to other members in the major facilitator superfamily, where VGLUT1-3 have been phylogenetically classified. In this work, we present a three- dimensional model for the human VGLUT1 protein based on its distant bacterial homolog in the same superfamily, the glycerol- 3-phosphate transporter from Escherichia coli. This structural model, stable during molecular dynamics simulations in phospholipid bilayers solvated by water, reveals amino acid residues that face its pore and are likely to affect substrate translocation. Docking of VGLUT1 substrates to this pore localizes two different binding sites, to which inhibitors also bind with an overall trend in binding affinity that is in agreement with previously published experimental data.

 • 3357.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical, Inorganic and Structural Chemistry.
  Laaksonen, A
  Hovmöller, Sven
  Huang, Y
  Computational modeling explains substrate binding in microsomal glucose-6-phosphate transportManuscript (Other academic)
 • 3358.
  Almqvist, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Management buyout: bolagsledningens lojalitetsplikt vid intressekonflikter med målbolaget2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 3359.
  Almqvist, Madeleine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Vägen till en givande medborgardialog: En studie av framgångsfaktorer för muntlig kommunikation vid samrådsmöten2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en explorativ undersökning som syftar till att studera den muntliga kommunikationen vid samrådsmöten i detaljplaneprocessen idag och vilka framgångsfaktorer som finns och kan stärkas i framtiden. Syftet är också att tvärvetenskapligt undersöka länken mellan samrådsmötenas svårigheter och framgångsfaktorer med hälsoteorin känsla av sammanhang (kasam) om hur meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet kan användas som ledord för att överkomma svårigheter. Studien har sin utgångspunkt i två icke-deltagande observationer av samrådsmöten genomförda av Stockholm Stad och sex efterföljande djupintervjuer med de tjänstemän eller konsulter som varit med och utformat eller genomfört den muntliga kommunikationen. Resultatet visar på otillfredsställande meningsfullhet gällande formen för samrådsmötet och medborgarnas upplevelse i och med oklart syfte och mål samt olika förväntningar, vilket ledde till sammanställning av syftes- och målmodeller att användas som underlag till utformning av samrådsmöten. Studien genererade också en modell över framgångsfaktorer för muntlig kommunikation vid samrådsmöten med kasam som utgångspunkt, där också aspekter kring till viss del otillfredsställande begriplighet och hanterbarhet omfattas. Kasam-komponenterna anses av forskaren ha tydliggjort på vilka områden och på vilket sätt frustration och svårigheter uppkommer vid samrådsmöten och vilka aspekter som skulle kunna stärkas för att förebygga detta.

 • 3360.
  Almqvist, Malin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Forslin, Emma
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Skiljer sig den ekonomiska avkastningen på utbildning beroende på klassbakgrund? Och i sådana fall hur?: En kvantitativ studie om hur individens ekonomiska avkastning beror på föräldrarnas klassbakgrund2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om föräldrars klassbakgrund påverkar barnens ekonomiska avkastning givet att individerna har samma utbildningsnivå. Datamaterial från Levnadsundersökningen (LNU) 2010 används för att genomföra en kvantitativ analys baserad på svar från 2574 respondenter. Deltagarna delas in i tre klasser – arbetarklass, mellanliggande klass och serviceklass – enligt Erikson, Goldthorpe och Portocareros klasschema. Andra teorier, till exempel socialiseringsteorin, ger förklaringar till varför barn i högre klasser utbildar sig i större utsträckning, men besvarar inte frågan om klass påverkar den ekonomiska avkastningen på utbildning. Tidigare forskning visar på att barn med föräldrar i en högre klass tenderar att ha en större chans att nå serviceklassen än barn med föräldrar i en lägre klass. Genom regressionsanalyser med logaritmerad bruttotimlön som beroende variabel undersöks samband som är relevanta för att besvara frågeställningen. Interaktionsvariabler introduceras för att se om lön systematiskt skiljer sig mellan individer med samma utbildningsnivå men med olika klassbakgrunder. Resultatet styrker till viss del hypotesen om att barn med föräldrar som tillhör en högre klass har en högre ekonomisk avkastning på utbildning än de som har föräldrar som tillhör en lägre klass, givet att barnen har samma utbildningsnivå. Olika fenomen kan förklara detta. Det kan vara så att individer födda i serviceklassen tenderar att gå mer avancerade utbildningar och att undersökningens utbildningsklassificering är för primitiv för att nå denna slutsats. Det finns behov av mer forskning för att ge en djupare förklaring till sambandet mellan den ekonomiska avkastningen och klassbakgrund som påvisas i denna studie. 

 • 3361.
  Almqvist, Richard
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Olin, Tove
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK).
  Stockholm - The Capital of Scandinavia: Ett budskap, många avsändare2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har som syfte att undersöka hur arbetet med varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia ser ut samt kartlägga och redogöra för de strategier och beslut som motiverar de drivande aktörerna Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Boards arbete. Frågeställningarna vi har utgått ifrån är:

  •    Hur motiverar Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region utformandet av varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia?

  •    Mot vilka målgrupper riktar man varumärkeskommunikationen och skiljer sig i sådant fall kommunikationen åt mellan dessa?

  •    Mäter Stockholm Visitors Board och Stockholm Business Region effekterna av varumärkesarbetet hos de olika målgrupperna och hur går detta i sådant fall till?

  Detta arbete rör sig inom ramarna för de tre olika forskningsområdena: organisationskommunikation, branding och destinationsmarknadsföring och teorin som vi har använt oss av är kopplad till de olika områdena, som ofta överlappar varandra. Vår empiri består bland annat av de svar som framkommit av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Informanterna är strategiskt utvalda personer med stor inblick och medverkan i arbetet med varumärket. Utöver dessa intervjuer har vi även tagit del av material som exempelvis består av mätningsresultat, utbildningsmaterial samt organisationens verksamhetsplan och projektkatalog. Utifrån detta material har vi sammanställt information och analyserat denna utifrån frågeställningarna samt kopplat detta till relevant teori.

  Genom denna studie har vi urskiljt målgrupper, av intern respektive extern karaktär. Vi har identifierat flertalet av de målgrupper man riktar varumärkeskommunikationen mot som interna resurser och möjliga ambassadörer för varumärket. Dessa spelar därför en viktig roll i att kommunicera varumärkets budskap till externa målgrupper. Detta innebär en komplexitet då man vill kommunicera ett enhetligt budskap med många avsändare. För att kunna attrahera de olika externa målgrupperna genom ett och samma varumärke har man valt att skapa en flexibel budskapsplattform som innefattar många specifika kärnvärden. Organisationens ägarstruktur och finansiering innebär att man både har en politisk och en kommersiell marknad att ta hänsyn till och därmed krav på både legitimitet och effektivitet.

  De effektmätningar på varumärkesarbetet som har gjorts fokuserar främst på att undersöka igenkänningsnivå och attityd gentemot varumärket hos de interna målgrupperna.

 • 3362.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  A case of Neo-Public Management – a study of the Swedish Armed Forces2007In: 30th annual congress of the European Accounting Association, Lisbon, Portugal 25 – 27 April, 2007Conference paper (Other academic)
 • 3363.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  Information on working environment and health in organizations: is it relevant to agents on the capital market? 2008In: 31th annual congress of the European Accounting Association, Rotterdam, Netherlands, 23 – 25 April., 2008Conference paper (Refereed)
 • 3364.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  Management by contract: a study of programmatic and technological aspects2001In: Public Administration - an international quarterly, ISSN 0033-3298, Vol. 79, no 3, p. 689-706Article in journal (Refereed)
 • 3365.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Management by contract: En studie utifrån programmatiska och teknologiska aspekter2000In: Kommunal Ekonomi och Politik, ISSN 1402-8700, Vol. 4, no 1, p. 53-82Article in journal (Refereed)
 • 3366.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Management Control of Health – the Swedish example2007In: 30th annual congress of the European Accounting Association, Lisbon, Portugal 25 – 27 April, 2007Conference paper (Other academic)
 • 3367.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Management control of health – the Swedish example2007In: Health and Management Control, Thompson , 2007Chapter in book (Refereed)
 • 3368.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Measuring the threat of competition: elderly services in the city of Stockholm1999In: Local Government Studies, ISSN 0300-3930, Vol. 25, no 1, p. 1-16Article in journal (Refereed)
 • 3369.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Measuring the threat of competition: Services for the elderly in the City of Stockholm1999In: Local Government Studies, ISSN 0300-3930, E-ISSN 1743-9388, Vol. 25, no 1, p. 1-16Article in journal (Refereed)
 • 3370.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  New public management: NPM : om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll2006 (ed. 1. uppl.)Book (Other academic)
 • 3371.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, The Institute for Local Government Economics.
  Nya arbetsmetoder i Stockholms stad: Ett delprojekt i utvärderingen av kompetensfonden2007Report (Other academic)
 • 3372.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, The Institute for Local Government Economics.
  SDN-reformen i Stockholms stad - en studie av förskoleverksamheten2001Report (Other academic)
 • 3373.
  Almqvist, Roland
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Accounting.
  Två decennier med ’New Public Management’ - succé eller fiasko?2004In: Kommunal ekonomi och politik, ISSN 1402-8700, Vol. 8, no 4, p. 7-24Article in journal (Other academic)
 • 3374.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  Brorström, B
  Jonsson, L
  Montin, S
  Ramberg, U
  Framgångsrik förändring – ett nationellt kommunforskningsprogram omhantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer2010Report (Other academic)
 • 3375.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Catasús, Bino
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Skoog, Matti
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Designing semi-confusing management control systems - sensebreaking in the Swedish Armed Forces2010Conference paper (Refereed)
 • 3376.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Catasús, Bino
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Skoog, Matti
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Towards the next generation of public management: A study of management control and communication in the Swedish Armed Forces2011In: International Journal of Public Sector Management, ISSN 0951-3558, E-ISSN 1758-6666, Vol. 24, no 2, p. 122-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims to present an empirical case where fundamental changes in the environment have forced an organization to re‐evaluate its management control systems and possibly search for destabilizing supporting routines in order to unlearn the established ways of measuring and controlling within the organization. The problem, however, is that organizational technologies often work in the other direction, i.e. they promote stability in organizational routines. The paper seeks to increase understanding regarding the importance of destabilizing, or, as the authors like to call them, sensebreaking activities within organizations that are present in rapidly changing environments.

  Design/methodology/approach – The authors used multiple sources and multiple techniques to collect data; interviews with managers, participation in meetings, and document analysis such as annual reports, pamphlets, speeches and Swedish Armed Forces's (SAF's) web site.

  Findings – The study is clearly presented in a design‐oriented way. The benefits, however, are that it illustrates that the available models take for granted that the organization has a mission that is accepted. When the mission is debated, the focus and practice of management control falls into pieces. Also, when the ontology of the organization is debated, flexibility does not suffice. The proposition is that it is through sensebreaking that a reflective position may be held. That is, a position where everything may be questioned and that this questioning never stops.

  Originality/value – The study of the SAF could probably be labeled a study of an extreme case. Extreme cases facilitate theory building because the dynamics being examined tend to be more visible than they might be in other contexts. The caveat, however, is that this particular case study risks becoming anecdotal since the SAF is, per definition, one of a kind. The paper's argument, however, is that the SAF acts as an illustration of the limits (and possibilities) of management control theory and how it is framed as a technology in a milieu that is neither relatively stable nor stable, but rather under extraordinary pressure for change.

 • 3377.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Catasús, Bino
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Det är både teorin och tillämpningen av New Public Management som skapar rädda organisationer!2014In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, no 2, p. 50-53Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3378.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Donatella, Pierre
  Nilsson, Viveka
  Ramberg, Ulf
  Wänström, Johan
  Resursanpassning och utveckling av kommunal verksamhet: sammanfattning och slutord från det andra Nationella kommunforskningsprogrammet2017Report (Other academic)
 • 3379.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Graaf, Johan
  Jannesson, Erik
  Parment, Anders
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Skoog, Matti
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Boken om ekonomistyrning2018 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 3380.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Graaf, Johan
  Parment, Anders
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Boken om ekonomistyrning: Övningsbok med lösningar2018 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 3381.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Grossi, Giuseppe
  van Helden, G. Jan
  Reichard, Christoph
  Public sector governance and accountability2013In: Critical Perspectives on Accounting, ISSN 1045-2354, E-ISSN 1095-9955, Vol. 24, no 7-8, p. 479-487Article in journal (Refereed)
 • 3382.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Grossi, Giuseppe
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Wällstedt, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  How to ensure financial sustainability in local governments – suggestions for a research agenda2010Conference paper (Refereed)
 • 3383.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Henningsson, J
  Johanson, U
  Två sidor av samma mynt – hur tänker finansmarknadens aktörer och varför är det så svårt att kommunicera om icke-materiella resurser2010Report (Other academic)
 • 3384.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, The Institute for Local Government Economics.
  Holmgren Caicedo, Mikael
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Johanson, Ulf
  Mårtensson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Ansvarsfull verksamhetsstyrning2012Book (Other academic)
 • 3385.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Högberg, Olle
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  15 år med konkurrensutsättning – vad säger erfarenheterna?2008In: Ekonomistyrning, no 1Article in journal (Other academic)
 • 3386.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Högberg, Olle
  A kaleidocopic inquiry of organizational reforms: the district council reform in the city of Stockholm2003In: Kommunal Ekonomi och Politik, Vol. 7, no 3, p. 7-45Article in journal (Refereed)
 • 3387.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Accounting.
  Högberg, Olle
  Management by Contract – vad hände?2005In: Kommunal Ekonomi och Politik, Vol. 9, no 2, p. 7-36Article in journal (Other academic)
 • 3388.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Accounting.
  Högberg, Olle
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Accounting.
  Organisationsreformer i kaleidoskop: stadsdelsnämndsreformen i Stockholm2003In: Kommunal ekonomi och politik, ISSN 1402-8700, Vol. 7, no 3, p. 7-45Article in journal (Other academic)
 • 3389.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  Högberg, Olle
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Finance.
  Public-Private Partnership in Social Services – ten years of contract management in the City of Stockholm 2005In: 28th annual congress of the European Accounting Association, Gothenburg, Sweden 18 – 20 May. , 2005Conference paper (Other academic)
 • 3390.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  Högberg, Olle
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Finance.
  Public-private partnership in social services: the example of the City of Stockholm2005In: The challenge of public-private partnerships: learning from international experience / [ed] Graeme Hodge, Carsten Greve, Cheltenham: Edward Elgar Publishing , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 3391.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, The Institute for Local Government Economics.
  Högberg, Olle
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, The Institute for Local Government Economics.
  Styrningen i Stockholms stad - en studie ur stadsdelsdirektörernas perspektiv 2001Report (Other academic)
 • 3392.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Högberg, Olle
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Ten years of CCT: what are the experiences?2008In: The Finnish journal of Local Government Studies, Vol. 36, no 2, p. 181-199Article in journal (Refereed)
 • 3393.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  Johanson, U
  Chitoshi, K
  Skoog, Matti
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  The Japanese government’s guideline for Intellectual Asset Based Management – structure, application and assessment in small business firms.  2006In: 2nd Workshop on Visualising, Measuring and Managing Intangibles and Intellectual Capital, Maastricht 25 – 27 October, 2006Conference paper (Other academic)
 • 3394.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, The Institute for Local Government Economics.
  Jonsson, Ernst
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, The Institute for Local Government Economics.
  Utvecklingen av lokalkostnader i Stockholms stad under åren 1996-1999 -en studie över stadsdelsnämndsreformens inverkan2001Report (Other academic)
 • 3395.
  Almqvist, Roland M
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Icons of New Public Management: four studies on competition, contracts and control2004Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Public organizations have undergone major changes over the past few decades. The umbrella term used to characterize these changes in the style of public administration is ‘New Public Management’ (NPM). NPM is a cluster of ideas borrowed from the conceptual framework of private-sector administrative practice –– a multifarious concept, covering diverse ideas and theories about what the nature of public management and administration should be. Arguably, then, NPM is primarily not a practitioners’ product but, rather, a construct of the research community, which assembled the programmatic aspects of NPM. The impact of these programmatic aspects on public administrative routines, operations and everyday work is a matter of analysis at the technological level.

  This thesis studies both the programmatic and the technological aspects of NPM. It focuses on how the programmatic aspects of NPM transform into technological aspects and how we can understand the outcome of these transformations, i.e. NPM’s impact on public administrative practice. The four discrete papers of the thesis cover three aspects (‘Icons’) of NPM – ‘Competition’, ‘Contracts’ and ‘Control’ – in depth:

  1. Paper I presents a method for isolating effects of the competition threat, with three possible approaches. All three include cost-cutting with respect to full-time annual staff appointments, but combine it with a number of changing variables. The results indicate one plausible conclusion: that one effect of the threat of competition has been to boost savings. In the units concerned, this effect – in terms of a mean cost reduction – may be estimated between 4 and 6 per cent.

  2. Paper II seeks to study how quality issues have been managed by contract. First, it presents some of the conceptual (programmatic) arguments of ‘Management by Contract’, discussing the structural arguments generally used (the purchaser/ provider split) and a common method (competitive tendering). Second, it presents some technological effects based on empirical findings. The paper’s concluding statement is that there is a gap between the programmatic and technological dimensions. Five interpretations intended to explain this gap are put forward.

  3. Paper III investigates the existence and function of various mechanisms of internal change in relation to broader aspects of change and characteristics of management control systems. The findings indicate that organizations can continuously transform their management control systems by creating, and promoting the use of, specific transformation mechanisms. In the two organizations studied, these mechanisms include internal benchmarking and internal contracting.

  4. Paper IV evaluates the City of Stockholm’s decentralization reform, which resulted in 24 local suborganizations (district councils). The empirical findings do not appear to fit into a single, allembracing theory, and the kaleidoscopic nature of the reform demands a broad, multidisciplinary approach. This paper therefore contributes to knowledge of the organizational changes that took place by addressing them both in rational terms and as symbolic acts. Although reforms tend to be perceived as ways of shaking up an organization, it is suggested here that they may in fact have a cohesive function – serving to hold the organization together.

  One general conclusion of this thesis is that NPM cannot readily be described in terms of success or failure. Instead, the four papers provide widely varying perspectives on, and interpretations of, NPM’s practical impact and the technologies that are taking shape in the field. Based on the notion of NPM as a management doctrine, seven contradictory general observations are presented. Sometimes all goes according to plan. Alternatively, the outcome may deviate from the plan; the result may be ‘business as usual’, i.e. little may change; things may only get worse; programmes may have contradictory effects; change may be excessive; and, finally, there may be unexpected but positive effects. Here, the conclusion is that in some cases the solution is to develop the theories and concepts, i.e. the programmatic level, while in others the solution may, instead, involve developing the application and implementation of existing theories and concepts – i.e. the technological level.

 • 3396.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Mårtensson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Ekonomistyrning: från budgetering till mångdimensionell verksamhetsstyrning2011In: Ledning av företag och förvaltningar: former, förutsättningar, förändringar / [ed] Rolf Lind, Anders Ivarsson Westerberg, Stockholm: SNS förlag, 2011, 4, p. 87-115Chapter in book (Other academic)
 • 3397.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, The Institute for Local Government Economics.
  Olle, Högberg
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, The Institute for Local Government Economics.
  Stockholms stads kompetensfond: En enkätundersökning med projektledare och förvaltningschefer om attityder och upplevda effekter av kompetensfondens arbete.2007Report (Other academic)
 • 3398.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Skoog, Matti
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Colliding discourses?: New Public Management from an Intellectual Capital Perspective.2007In: Intellectual Capital Revisited:: Paradoxes in the Knowledge Insentive Organisation, Edward Elgar Publishing: Cheltenham, UK , 2007Chapter in book (Refereed)
 • 3399.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  Skoog, Matti
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  Management control transformations: a study in change mechanisms and their continuous effect on management control systems2006In: Journal of Human Resource Costing & Accounting, Vol. 10, no 3, p. 132-154Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of the paper is to clarify ongoing transformations in an organisation's management control systems (MCSs) by investigating the nature and emergence of internal change mechanisms. Design/methodology/approach – This study uses an inductive methodological approach. Data were obtained from focused interviews with managers at different levels in one public and one private Swedish organisation. Various internal and external documents were also analysed. Findings – The findings indicate that one starting point for achieving continuous MCS transformation in organisations is to select specific transformation mechanisms. These mechanisms appear capable of linking various aspects of organisational time and place, and turning general expectations of continuous change into coordinated action through accountability and organisational learning. Research limitations/implications – The study focuses on enablers rather than barriers in MCS transformation processes. Selection of the specific organisations studied was based partly on how well established their practices were in relation to new MCS aspects. Originality/value – The approach of the paper, which goes beyond a rational outcome orientation, focuses on internal mechanisms of change that contribute to an understanding of how and why MCS become dynamic in effect.

 • 3400.
  Almqvist, Roland
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  Skoog, Matti
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Accounting.
  New Public Management from an Intellectual Capital Perspective – conceptual pros and cons of integrating two concepts of management control2006In: Human Resource Costing and Accounting Network, the 5th International Conference in Stockholm. , 2006Conference paper (Other academic)
65666768697071 3351 - 3400 of 109614
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf