Change search
Refine search result
66676869707172 3401 - 3450 of 105546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 3401.
  Al-Shamaa, Khadija
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.
  Genrepedagogik i klassrummet: En kvalitativ och deskriptiv studie om mellanstadielärares tillämpning av och tankar kring genrepedagogisk undervisning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie som är kvalitativ och deskriptiv till sin karaktär var att undersöka hur mellanstadielärare genomför och tänker kring sin genrepedagogiska undervisning. Detta undersöktes med hjälp av tre frågeställningar som handlar om hur det sociokulturella perspektivet, den funktionella grammatiken samt cirkelmodellen förekommer i den genrepedagogiska undervisningen och beskrivs av lärarna. Metoderna som användes för att besvara frågeställningarna var klassrumsobservationer och intervjuer. Resultatet visade att det sociokulturella perspektivet, den funktionella grammatiken samt cirkelmodellen har en tydlig förankring i lärarnas undervisning och förekommer på olika sätt. Det sociokulturella perspektivets förekomst kännetecknas av mycket interaktion och stöttning samt meningsfulla och kognitivt utmanande uppgifter. Den funktionella grammatikens förekomst kännetecknas av ett gemensamt metaspråk samt en medvetenhet kring språk och språkanvändning. Cirkelmodellens förekomst kännetecknas av en explicit språk- och ämnesintegrerad undervisning med fokus på kunskapsinhämtning, något som är tidskrävande men gynnsamt.

 • 3402.
  Alshamani, Mariam
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Principen om non-refoulement: en studie om förhållandet mellan exklusionsbestämmelserna från skyddsstatus i utlänningslagen och principen om non-refoulement samt det absoluta förbudet mot tortyr2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 3403.
  Alshoufani, Rama
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Mobile Learning and Self-Worth: The Case of Syrian Refugees from a Kantian Perspective2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the war in Syria is about to enter its seventh year, Syrians continue to head towards Europe to seek safety and protection. This challenges European countries to provide urgent relief and services including education for a high number of Syrian refugees every year. However, the journey of Syrian refugees does not end with their arrival to safety. The refugee experience presents many difficulties including issues of wellbeing and self-worth. This qualitative comparative study examines the different platforms and solutions Mobile Learning could offer to refugees. In addition to that, it also discusses the possibility of leveraging Mobile Learning as a mean for Syrian refugees in Europe to achieve a sense of self-worth from the Kantian perspective of agency. The study starts with a comprehensive overview of the meaning of the term ‘refugee’ and the refugee experience, then it moves on to identify Mobile Learning and its impact and relationship to the recent refugee crisis. Then, the study introduces the Kantian philosopher Christine Korsgaard and her idea of agency, action, identity and value. The literature review after that discusses Korsgaard’s philosophy and links it to refugees and Mobile Learning. After viewing the research methods and methodology, the study comparatively analyses and discusses findings drawn from semi-structured interviews of 10 participants pertaining to the use of Mobile Learning platforms for higher education and language learning. The implications of these findings are that Syrian refugees in Europe have access to Mobile Learning platforms that vary in use and quality. However, when these platforms are used successfully, they do have the potential to support refugees’ sense of self-worth. The study then ends with a conclusion and suggestions for future research.

 • 3404.
  Alsin, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kaufeldt Lönn, Pia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Motsatsen till relativism... stavas absolutism": En kritisk diskursanalys av LVM i svensk nyhetspress2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study have been to examine how lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall [LVM] (involuntary treatment for addicts) is constructed in Swedish news press and what discourses are being produced regarding LVM and involuntary treatment. Out of the 195 articles that fit the search criteria, extending a period of ten years, 36 were selected and analyzed, using a critical discourse analysis according to the three-dimensional model proposed by Fairclough. The theoretical perspective derives from the hypothesis of social constructionism. This study shows that LVM is subject to a silent assumption of an economic constraints discourse that´s being produced in news press, regarding the shortage of funds in public sector. In turn, this discourse also exhibits close relationship with the greater addiction discourse, which deems drug- and alcohol abuse as sickness, or disease. Furthermore, a set of minor discourses are identified, that to some degree stems from the economic constraints discourse. The media depiction presents an ongoing medicalization process that in social practice results in a higher death rate among drug abusers. The notion that medicinal treatment of addiction is more cost effective than LVM, nonetheless spurs society in adding evermore medicinal treatment of addicts.

 • 3405.
  Alsing, Rolf
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature.
  Modernism på vischan: En studie av Tage Aurells kortroman Martina2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tage Aurell (1895-1976) var en originell författare som fick ett senkommet erkännande på 1940-talet. Kortromaner han gav ut på 1930-talet gick inte hem vare sig hos kritiker eller läsare. Varför?

  Min uppsats syftar till attklarlägga vad det var som gjorde Aurell så egenartad. Det sker genom en noggrann läsning och undersökningav hansroman Martina från 1937. Det skerockså genom att berättelsen analyseras med hjälp av begrepp somlitteraturforskarna Wayne CBooth, Seymor Chatman och Gerald Prince lanserat och diskuterat. Jag vill också pröva vad för slags bok Martinaär. En roman, en novell, en berättelse på prosa? Genretillhörigheten är inte självklar.

  Arbetet har lett fram till följande slutsatser: Martina är snarareen novell än en roman. Aurell är modernist men ingen vanlig modernist med intresse för den stora staden och livet där. Hans miljö är landsbygden. Inspirerad av främst Gustave Flaubert och Herman Bang är han också impressionist och har en berättarteknik som är karakteristisk för denna riktning: en berättare som håller distans, fri indirekt anföring, scenfragment, glimtar och antydningar, till exempel.Inget psykologiserande. Protagonisterna får avslöja sig genom handlingar och repliker. Närheten till dramat är påfallande.

  Aurell skrev kortprosa och var extremt sparsmakad med orden när andra med framgång skrev tjocka ordrika romaner. Han ville inte skriva många böcker, bara några små, men de böckerna skulle vara bra, sade han själv.

 • 3406.
  Alsterlund, Lisa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Olsson, Matilda
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Arbetslöshet - dina vänners fel?: En analys av våra personliga nätverks betydelse för anställning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Finns det ett samband mellan sannolikheten för att ha ett arbete och hur ditt nätverk ser ut? I så fall på vilket sätt? Denna studie undersöker om antalet nära vänner har betydelse för om du har arbete eller inte. Studien syftar även till att ta reda på vilka egenskaper hos nära vänner som kan gynna eller missgynna individen i arbetssökandet. Nära vänner med eller utan arbete, födda i Sverige eller utlandet; vilka är till gagn på arbetsmarknaden och vilka har mindre att tillföra? Denna kvantitativa studie är grundad i ett nationellt representativt datamaterial och undersöker sambanden mellan att vara anställd eller arbetslös och innehållet i ens personliga nätverk – dem man kallar sina nära vänner.

  Studiens hypoteser bygger på nätverksteori och teori om socialt kapital, samt forskning som tidigare gjorts på området. Genom logistiska regressioner har sedan sambanden undersökts och analyserats utifrån en deduktiv ansats.

  Resultaten visar att det inte finns något samband mellan antalet vänner och sannolikheten för att ha ett arbete. Inte heller att vännerna är födda utomlands är signifikant för sambandet. Däremot finns det ett negativt samband mellan sannolikheten för att ha ett arbete och antalet vänner som är arbetslösa.

  Detta analyseras vidare och diskuteras utifrån individ- och samhällsnivå. Avsnittet utmynnar slutligen i förslag på framtida forskning.

 • 3407.
  Alstermark, Helny
  Stockholm University, Faculty of Humanities.
  Das Arzneibuch des Johan van Segen1977Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 3408.
  Alström, Olof
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Rajnai, Kristian
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Betalningsmodellens betydelse för relationen reklambyrå/kund.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår från att det existerar ett utbrett missnöje kring relationen mellan reklambyråer och deras kunder. Missnöjda kunder menar bland annat att problemen i deras relation med reklambyråer grundar sig i att kostnaderna för reklambyråernas tjänster ej motsvarar nedlagt arbete samt att reklambyråerna inte har varit tillräckligt seriösa som leverantörer. Missnöjda reklambyråer upplever till exempel att företagsledningar ofta är fega och oförstående om vad reklamen kan bidra med i marknadsföringsmixen. Att reklambyråcheferna ger sina kunder låga betyg i branschundersökningar kan ses som ett bevis på detta. Vad som är av intresse i denna undersökning är att de lösningarna som presenteras sällan berör hur missnöjet i relationen kan överbryggas med hjälp av olika betalningsmodeller. Syftet med studien är att med hjälp av en kvalitativ undersökning utreda: dels hur reklambyråer och deras kunder i Stockholm ser på relationen dem emellan; dels vad som påverkar dem vid val av betalningsmodell och slutligen hur detta val inverkar på aktörernas upplevda relation? För att uppnå detta kommer studien använda ett kvalitativt intervjuförfarande med tolv respondenter. Teorin som används i undersökningen är bland annat tidigare studier kring relationen mellan reklambyrå och kunder. Agentteori används för att visa hur ett företag med hjälp av betalningsmodeller kan förhålla sig gentemot byråer. Slutligen beskrivs de olika formerna av betalningsmodeller som används mellan reklambyråer och deras kunder: det första innebär att byråns ersättning baseras på mediebudgeten, den andra modellen utgörs vanligtvis av olika former av arvoden, den tredje är modeller som är grundade på resultat. Slutsatsen är att vissa kunder och reklambyråer via betalningsmodeller försöker underlätta relationen. De finns även andra som inte tycks ta hänsyn till relationen vid val av betalningsmodeller, utan ser betalningsmodeller som ett medel för att uppnå kostnadskontroll.

 • 3409.
  Alström, Olof
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Stenberg, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Platsen: Platsens betydelse för företagets positionering2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om platsen och dess betydelse för företagets positionering. Några av de samhällsvetenskapliga teoriernas syn på platsen och positionering kartläggs. För att applicera de samhällsvetenskapliga teorierna på ett verkligt fall, så har även empirisk information från Konsthantverkarna använts.

 • 3410. Alström, Per
  et al.
  Höhna, Sebastian
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics.
  Gelang, Magnus
  Ericson, Per G. P.
  Olsson, Urban
  Non-monophyly and intricate morphological evolution within the avian family Cettiidae revealed by multilocus analysis of a taxonomically densely sampled dataset2011In: BMC Evolutionary Biology, ISSN 1471-2148, E-ISSN 1471-2148, Vol. 11, p. 352-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The avian family Cettiidae, including the genera Cettia, Urosphena, Tesia, Abroscopus and Tickellia and Orthotomus cucullatus, has recently been proposed based on analysis of a small number of loci and species. The close relationship of most of these taxa was unexpected, and called for a comprehensive study based on multiple loci and dense taxon sampling. In the present study, we infer the relationships of all except one of the species in this family using one mitochondrial and three nuclear loci. We use traditional gene tree methods (Bayesian inference, maximum likelihood bootstrapping, parsimony bootstrapping), as well as a recently developed Bayesian species tree approach (*BEAST) that accounts for lineage sorting processes that might produce discordance between gene trees. We also analyse mitochondrial DNA for a larger sample, comprising multiple individuals and a large number of subspecies of polytypic species. Results: There are many topological incongruences among the single-locus trees, although none of these is strongly supported. The multi-locus tree inferred using concatenated sequences and the species tree agree well with each other, and are overall well resolved and well supported by the data. The main discrepancy between these trees concerns the most basal split. Both methods infer the genus Cettia to be highly non-monophyletic, as it is scattered across the entire family tree. Deep intraspecific divergences are revealed, and one or two species and one subspecies are inferred to be non-monophyletic (differences between methods). Conclusions: The molecular phylogeny presented here is strongly inconsistent with the traditional, morphology-based classification. The remarkably high degree of non-monophyly in the genus Cettia is likely to be one of the most extraordinary examples of misconceived relationships in an avian genus. The phylogeny suggests instances of parallel evolution, as well as highly unequal rates of morphological divergence in different lineages. This complex morphological evolution apparently misled earlier taxonomists. These results underscore the well-known but still often neglected problem of basing classifications on overall morphological similarity. Based on the molecular data, a revised taxonomy is proposed. Although the traditional and species tree methods inferred much the same tree in the present study, the assumption by species tree methods that all species are monophyletic is a limitation in these methods, as some currently recognized species might have more complex histories.

 • 3411. Alsubai, Khalid
  et al.
  Mislis, Dimitris
  Tsvetanov, Zlatan I.
  Latham, David W.
  Bieryla, Allyson
  Buchhave, Lars A.
  Esquerdo, Gilbert A.
  Bramich, D. M.
  Pyrzas, Stylianos
  Vilchez, Nicolas P. E.
  Mancini, Luigi
  Southworth, John
  Evans, Daniel F.
  Henning, Thomas
  Ciceri, Simona
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Astronomy. Max Planck Institute for Astronomy, Germany.
  Qatar Exoplanet Survey: Qatar-3b, Qatar-4b, and Qatar-5b2017In: Astronomical Journal, ISSN 0004-6256, E-ISSN 1538-3881, Vol. 153, no 4, article id 200Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We report the discovery of Qatar-3b, Qatar-4b, and Qatar-5b, three new transiting planets identified by the Qatar Exoplanet Survey. The three planets belong to the hot Jupiter family, with orbital periods of P-Q3b = 2.50792 days, P-Q4b = 1.80539 days, and P-Q5b = 2.87923 days. Follow-up spectroscopic observations reveal the masses of the planets to be M-Q3b = 4.31 +/- 0.47 M-J, M-Q4b = 6.10 +/- 0.54 M-J, and M-Q5b = 4.32 +/- 0.18 M-J, while model fits to the transit light curves yield radii of R-Q3b = 1.096 +/- 0.14 RJ, R-Q4b = 1.135 +/- 0.11 R-J, and R-Q5b = 1.107 +/- 0.064 R-J. The host stars are low-mass main sequence stars with masses and radii M-Q3 = 1.145 +/- 0.064 M circle dot, M-Q4 = 0.896 +/- 0.048 M circle dot, M-Q5 = 1.128 +/- 0.056 M circle dot and R-Q3 = 1.272 +/- 0.14 R circle dot, R-Q4 = 0.849 +/- 0.063 R circle dot, and R-Q5 = 1.076 +/- 0.051 R circle dot for Qatar-3, 4, and 5 respectively. The V magnitudes of the three host stars are V-Q3 = 12.88, V-Q4 = 13.60, and V-Q5 = 12.82. All three new planets can be classified as heavy hot Jupiters (M > 4 M-J).

 • 3412.
  Alsén, Emelie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Från räddningsaktion till turistattraktion: Friluftsmuseet Gamla Linköping2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en studie av friluftsmuseet Gamla Linköping och undersöker hur förändringar i kulturarvsvården påverkat museets utveckling. Gamla Linköping består framför allt av byggnader som flyttats till platsen på grund av att de varit rivningshotade på ursprungsplatsen. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dessa hus valts ut och om valet av byggnader påverkar besökarnas bild av Gamla Linköping. Studien grundas främst på intervjuer med personer med koppling till Gamla Linköping, museets besökare, litteratur och dokument. Resultatet visar att byggnaderna som flyttats till friluftsmuseet valts utan någon direkt baktanke, medan det funnits en önskan från friluftsmuseets grundare om vilken typ av byggnader som ska visas upp. 

 • 3413.
  Alsén, Nils
  Stockholm College.
  Röntgenographische Untersuchung der Kristallstrukturen von Magnetkies, Breithauptit, Pentlandit, Millerit und verwandten Verbindungen1925Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 3414.
  Al-Tai, Sally
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bragge, Ida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”Jag är inte där för att få betalt, jag är där för att jag bryr mig” – relationsskapandets roll i socialt arbete och dess förutsättningar enligt professionella2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the definition and meaning of a relationship-based social work, and what conditions are required for the professional to manage such. Based on seven qualitative interviews with professional social workers who work with children and adolescents, a thematic analysis was conducted based on the theoretical frameworks of Symbolic Interactionism and the organisational theories of Human Service Organisations and Street-Level Bureaucracy. The main results confirm the importance of the relationship between the client and the professional according to the respondents. Role clarity and empathy through self-awareness were seen as important qualities of the professional to maintain a good relationship with the child, for whom this might lead to a sense of security through the relationship continuity. Mentioned conditions that facilitated the possibility of relationship based client work were mostly organisational variables such as time and discretion. These were variables that varied depending on the organisation that the professionals worked within, leading to a comparative discussion between the organisational conditions of social services and schools. Another theme identified was experience which seemed to matter as a personal skill. These conditions affect the professional’s ability to create and maintain relationships with the children.

 • 3415.
  Al-Tai, Sally
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bragge, Ida
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Jag är inte där för att få betalt, jag är där för att jag bryr mig": Relationsskapandets roll i socialt arbete och dess förutsättningar enligt professionella2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the definition and meaning of a relationship-based social work, and what conditions are required for the professional to manage such. Based on seven qualitative interviews with professional social workers who work with children and adolescents, a thematic analysis was conducted based on the theoretical frameworks of Symbolic Interactionism and the organisational theories of Human Service Organisations and Street-Level Bureaucracy. The main results confirm the importance of the relationship between the client and the professional according to the respondents. Role clarity and empathy through self-awareness were seen as important qualities of the professional to maintain a good relationship with the child, for whom this might lead to a sense of security through the relationship continuity. Mentioned conditions that facilitated the possibility of relationship based client work were mostly organisational variables such as time and discretion. These were variables that varied depending on the organisation that the professionals worked within, leading to a comparative discussion between the organisational conditions of social services and schools. Another theme identified was experience which seemed to matter as a personal skill. These conditions affect the professional’s ability to create and maintain relationships with the children.

 • 3416.
  Al-Tai, Sama
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of English.
  Fidelity in High Fidelity: A Study of the Effects of Cultural Adaptation2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to compare the novel High Fidelity with its film adaptation, with the same name, and on different levels find what has been changed and what has been retained when changing the setting from the UK to the US. Adapting a novel into a film can in other terms also be described as an intersemiotic translation. The main focus has been the culture related differences as well as an attempt to see if a pattern is found in the way the novel has been adapted and then which pattern the Swedish subtitles follow. In doing this we will find out how faithful the adaptation has been to the original novel, and then how faithful the Swedish subtitles have been to the film. By examining the Extralingustic Cultural References that occurred in both novel and film it showed that the strategy which was most commonly used was retention, i.e. keeping the foreign element in the translation. In the subtitles this proved to be even more common, with very few cases of direct translation. The film adaptation of the novel was domesticating and the subtitles were foreignizing in respect to the film.

 • 3417.
  Al-Tai, Sama
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of English.
  Motivation and Attitudes in Language Acquisition among Upper Secondary Students2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to find whether the language background of a group of upper secondary school students affects their motivation in language acquisition. Based on a previous study which aimed to see the differences in attitudes between boys and girls, a similar questionnaire was distributed and, according to the students’ language background, they were divided into two groups, M and B. The focus has been to see if there would be any difference between the two groups in their attitudes and motivation toward L2 and L3 learning. Since the common assumption is that bilinguals are better at learning languages, the expectation has been that group B, the bilinguals, would automatically be more positive and motivated to learning languages. It was also expected that group M, monolinguals, would be more motivated to learn English, since it is a familiar language and culture. After processing all the numbers obtained from the survey, no significant difference between the two groups appeared. In fact, the levels of motivation for English were high for both groups, as well as for other foreign languages. However, the students in group B showed a slightly more positive attitude towards foreign languages.

  � iy8��P�ew Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  Motivation and Attitudes in Language Acquisition among Upper Secondary Students

 • 3418. Altavilla, G.
  et al.
  Ruiz-Lapuente, P.
  Balastegui, A.
  Méndez, J.
  Irwin, M.
  España-Bonet, C.
  Ellis, R. S.
  Folatelli, G.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Goobar, Ariel
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Hillebrandt, W.
  McMahon, R. M.
  Nobili, Serena
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Stanishev, Vallery
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Walton, N. A.
  Type Ia SNe Along Redshift: The \mathcal {R}(Si II) Ratio and the Expansion Velocities in Intermediate-z Supernovae2009In: Astrophysical Journal, ISSN 0004-637X, E-ISSN 1538-4357, Vol. 695, p. 135-148Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a study of intermediate-z Type Ia supernovae (SNe Ia) using empirical physical diagrams which permit the investigation of those SNe explosions. This information can be very useful to reduce systematic uncertainties of the Hubble diagram of SNe Ia up to high z. The study of the expansion velocities and the measurement of the ratio \mathcal {R}(Si II) allow subtyping of SNe Ia as done in nearby samples. The evolution of this ratio as seen in the diagram \mathcal {R}(Si II)-(t) together with \mathcal {R}(Si II)max versus (B - V)0 indicates consistency of the properties at intermediate-z compared with the nearby SNe Ia. At intermediate-z, expansion velocities of Ca II and Si II are found similar to those of the nearby sample. This is found in a sample of six SNe Ia in the range 0.033 <=z<= 0.329 discovered within the International Time Programme of SNe Ia for Cosmology and Physics in the spring run of 2002.7The program run under Omega and Lambda from Supernovae and the Physics of Supernova Explosions within the International Time Programme at the telescopes of the European Northern Observatory (ENO) at La Palma (Canary Islands, Spain). Two SNe Ia at intermediate-z were of the cool FAINT type, one being an SN1986G-like object highly reddened. The \mathcal {R}(Si II) ratio as well as subclassification of the SNe Ia beyond templates help to place SNe Ia in their sequence of brightness and to distinguish between reddened and intrinsically red supernovae. This test can be done with very high z SNe Ia and it will help to reduce systematic uncertainties due to extinction by dust. It should allow to map the high-z sample into the nearby one.

 • 3419. Altavilla, G.
  et al.
  Stehle, M.
  Ruiz-Lapuente, P.
  Mazzali, P.
  Pignata, G.
  Balastegui, A.
  Benetti, S.
  Blanc, G.
  Canal, R.
  Elias-Rosa, N.
  Goobar, Ariel
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physics.
  Harutyunyan, A.
  Pastorello, A.
  Patat, F.
  Rich, J.
  Salvo, M.
  Schmidt, B. P.
  Stanishev, V.
  Taubenberger, S.
  Hillebrandt, W.
  The early spectral evolution of SN2004dt2007In: Astronomy and Astrophysics, ISSN 0004-6361, E-ISSN 1432-0746, Vol. 475, no 2, p. 585-595Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims. We study the optical spectroscopic properties of Type Ia Supernova (SNIa) 2004dt, focusing our attention on the early epochs. Methods. Observation triggered soon after the SN 2004dt discovery allowed us to obtain a spectrophotometric coverage from day -10 to almost one year (similar to 353 days) after the B band maximum. Observations carried out on an almost daily basis allowed us a good sampling of the fast spectroscopic evolution of SN 2004dt in the early stages. To obtain this result, low-resolution, long-slit spectroscopy was obtained using a number of facilities. Results. This supernova, which in some absorption lines of its early spectra showed the highest degree of polarization ever measured in any SN Ia, has a complex velocity structure in the outer layers of its ejecta. Unburnt oxygen is present, moving at velocities as high as similar to 16 700 km s(-1), with some intermediate-mass elements (Mg, Si, Ca) moving equally fast. Modeling of the spectra based on standard density profiles of the ejecta fails to reproduce the observed features, whereas enhancing the density of outer layers significantly improves the fit. Our analysis indicates the presence of clumps of high-velocity, intermediate-mass elements in the outermost layers, which is also suggested by the spectropolarimetric data.

 • 3420.
  Altay, Tansulu
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Is the R2P- principle inefficient against the Security Council’s veto system?: - China’s indoctrination camps of Uyghur and Kazakh Muslim minorities in Former East Turkestan2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the UN World Summit 2005 all Member States of the United Nations unanimously accepted the Responsibility to protect- principle (R2P- principle), that each member state shall protect its own population from ethnic cleansing, genocide, war crimes and crimes against humanity. During the set-up of the United Nations and the Security Council’s veto system in the San Francisco Conference 1945, the five permanent members of the Security Council promised that their right to veto would be used “sparingly” and in the “interest” of the world organization, to safeguard “the International peace and security”. Despite the united acceptance of the R2P- principle to avoid mass atrocities since 2005, China have been detaining up to one million Uyghur, including Kazakhs in detainment camps, in former East Turkestan since the beginning of 2018. Since the passage to invoke the R2P- principle is by the Security Council, the question arises if- the veto would serve as a deadlock on the R2P- principle if China could veto such decision. The purpose of the thesis have therefore been to analyze if the R2P- principle is inefficient against the Security Council’s veto system, by targeting China’s opportunity of vetoing the R2P- principle. The conclusion have been that the R2P- principle is inefficient against the Security Council’s veto system. This is because a permanent member can block the R2P- principle by either vetoing or double vetoing a draft resolution, which have been demonstrated by illustrating how China could veto the R2P- principle. Since the decisions of the Security Council cannot be appealed or dissent in terms of the veto card and UN Charter, it leaves the R2P- principle inefficient with a weak operational legitimacy against the Security Council’s powerful veto system, on the cost of human lives.

 • 3421.
  Altemark, Linda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Jansson, Anette
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ungdomar i socialt arbete: En kvalitativ textanalys av hur ungdomar beskrivs i tidskrifter tillhörande det sociala arbetet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomsbegreppet får olika innebörd beroende på vem som använder det och i vilken situation det används. Då vi anser att språket bestämmer hur vi tänker om olika fenomen anser vi att det är viktigt att reda ut hur det inom socialt arbete talas om de ungdomar de arbetar med.

  Det ursprungliga syftet med studien var att redogöra för de innebörder av ungdomsbegreppet som lyfts fram i utvecklingspsykologiska och sociologiska verk samt vilken relevans det har för det sociala arbetet med ungdomar. Ytterligare ett syfte har under studiens gång utkristalliserats, att urskilja de centrala teman som återfinns i diskursen kring ungdomar i artiklarna från det sociala arbetets fält.

  Våra teoretiska utgångspunkter tas i de biologiska, utvecklingspsykologiska och sociala definitioner av ungdomsbegreppet som vi skapat utifrån tidigare forskning. De biologiska definitionerna utgörs av den fysiska utveckling som sker under puberteten. De utvecklingspsykologiska definitionerna utgörs av de utvecklingsfaser adolescenten genomgår. De sociala definitionerna utgår från individen i olika sociala sammanhang.

  Våra resultat visar att de teoretiska resonemangen inte kommer fram men att de finns under ytan, att det finns ett eklektiskt tänkande och arbetssätt. Resultaten visar också på mönster av motsatspar. Dessa är normalisering kontra marginalisering, integrering kontra segregering och slutligen diskuteras insatserna för ungdomar utifrån frivillighet kontra tvång.

 • 3422.
  Altenburger, Rolf
  et al.
  Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH – UFZ, Germany.
  Bergman, Åke
  Swetox, Sweden; Karolinska Institutet, Sweden; Örebro University, Sweden.
  Drakvik, Elina
  Swetox, Sweden; Karolinska Institutet, Sweden.
  van de Water, Bob
  Leiden University, The Netherlands.
  Preventing risks for people and environment from hazardous chemical mixtures: Position paper2019Other (Other academic)
 • 3423. Altenhoff, Adrian M.
  et al.
  Boeckmann, Brigitte
  Capella-Gutierrez, Salvador
  Dalquen, Daniel A.
  DeLuca, Todd
  Forslund, Kristoffer
  Huerta-Cepas, Jaime
  Linard, Benjamin
  Pereira, Cecile
  Pryszcz, Leszek P.
  Schreiber, Fabian
  da Silva, Alan Sousa
  Szklarczyk, Damian
  Train, Clement-Marie
  Bork, Peer
  Lecompte, Odile
  von Mering, Christian
  Xenarios, Ioannis
  Sjölander, Kimmen
  Juhl Jensen, Lars
  Martin, Maria J.
  Muffato, Matthieu
  Gabaldon, Toni
  Lewis, Suzanna E.
  Thomas, Paul D.
  Sonnhammer, Erik
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Biochemistry and Biophysics. Stockholm University, Science for Life Laboratory (SciLifeLab).
  Dessimoz, Christophe
  Standardized benchmarking in the quest for orthologs2016In: Nature Methods, ISSN 1548-7091, E-ISSN 1548-7105, Vol. 13, no 5, p. 425-+Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Achieving high accuracy in orthology inference is essential for many comparative, evolutionary and functional genomic analyses, yet the true evolutionary history of genes is generally unknown and orthologs are used for very different applications across phyla, requiring different precision-recall trade-offs. As a result, it is difficult to assess the performance of orthology inference methods. Here, we present a community effort to establish standards and an automated web-based service to facilitate orthology benchmarking. Using this service, we characterize 15 well-established inference methods and resources on a battery of 20 different benchmarks. Standardized benchmarking provides a way for users to identify the most effective methods for the problem at hand, sets a minimum requirement for new tools and resources, and guides the development of more accurate orthology inference methods.

 • 3424.
  Alterland, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Gredehall, Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Business Ratio Usefulness: As measured by Reliability and Comparability for figures stated by companies in annual reports2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this paper, the usefulness of business ratios as presented in reports from a random sample of companies traded at the Stockholm stock exchange is examined. Usefulness is defined as being a function of reliability and comparability. These comparisons have been made for a representative selection of companies over a period of five years. The results lead to the conclusion that business ratios in annual reports cannot be considered useful in their present state, at least not for the layman. A few possible routes to improve the situation are presented and discussed.

 • 3425.
  Alterland, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Samuelsson, Helena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Användbarhet hos nyckeltal i årsredovisningar2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  In this paper, the authors examine the usefulness of business ratios as presented in reports from a random sample of companies traded at the Stockholm stock exchange. Usefulness is defined as being a function of reliability and comparability. Business ratios from the financial statements are compared to business ratios computed from standard definitions; the difference between these two measures gives a measure of the reliability. In the same manner, the variation between business ratios presented by different companies gives a measure of the comparability. The results lead us to the conclusion that business ratios in annual reports cannot be considered useful in their present state, at least not for the layman. We conclude by discussing a few possible routes to improve the situation.

 • 3426. Altfeder, Igor
  et al.
  Voevodin, Andrey A.
  Check, Michael H.
  Eichfeld, Sarah M.
  Robinson, Joshua A.
  Balatsky, Alexander V.
  Stockholm University, Nordic Institute for Theoretical Physics (Nordita). Los Alamos National Laboratory, USA.
  Scanning Tunneling Microscopy Observation of Phonon Condensate2017In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 7, article id 43214Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using quantum tunneling of electrons into vibrating surface atoms, phonon oscillations can be observed on the atomic scale. Phonon interference patterns with unusually large signal amplitudes have been revealed by scanning tunneling microscopy in intercalated van der Waals heterostructures. Our results show that the effective radius of these phonon quasi-bound states, the real-space distribution of phonon standing wave amplitudes, the scattering phase shifts, and the nonlinear intermode coupling strongly depend on the presence of defect-induced scattering resonance. The observed coherence of these quasi-bound states most likely arises from phase-and frequency-synchronized dynamics of all phonon modes, and indicates the formation of many-body condensate of optical phonons around resonant defects. We found that increasing the strength of the scattering resonance causes the increase of the condensate droplet radius without affecting the condensate fraction inside it. The condensate can be observed at room temperature.

 • 3427.
  Altgenug, Roger
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Aktiemarknaden - Om kortsiktiga och kopierande strategier som effektivitetsförstörare2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När alla investerare inte har fullständig information (ett antagande som jag gör och motiverar) är det inte säkert att investerare studerar företag (som finansiell teori antar) utan istället utvecklar strategier där man studerar och utnyttjar andra investerares beteende. Uppsatsen ger 2 exempel på detta : kortsiktiga och kopierande och argumenterar för att dylika strategier minskar effektiviteten.

 • 3428. Althin, Ernst
  et al.
  Berglie, Per-ArneStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, History of Religions.Enwall, JoakimNygren, ChristinaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Oriental Languages.
  Utblickar mot öster: Tretton essäer om Orienten2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 3429. Altieri, Charles
  et al.
  Ragg, Edward
  Bacigalupo, Massimo
  Eeckhout, Bart
  Goldfarb, Lisa
  Han, Gül Bilge
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of English.
  MacLeod, Glen
  Malkin, Rachel
  McLane, Maureen N.
  Sharpe, Tony
  Utard, Juliette
  Poems from The Auroras of Autumn: The Novel, Study of Images I, and Study of Images II2019In: Wallace Stevens Journal, ISSN 0148-7132, E-ISSN 2160-0570, Vol. 43, no 1, p. 92-111Article in journal (Refereed)
 • 3430.
  Altizer, Sonia
  et al.
  Institute of Ecology, University of Georgia.
  Nunn, Charles L
  Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Department of Integrative Biology, University of California, Berkeley.
  Lindenfors, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Zoology. Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for the Study of Cultural Evolution.
  Do threatened hosts have fewer parasites?: A comparative study in primates2007In: Journal of Ecology, ISSN 0022-0477, E-ISSN 1365-2745, Vol. 76, p. 304-314Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  1. Parasites and infectious diseases have become a major concern in conservation biology, in part because they can trigger or accelerate species or population declines. Focusing on primates as a well-studied host clade, we tested whether the species richness and prevalence of parasites differed between threatened and non-threatened host species.

  2. We collated data on 386 species of parasites (including viruses, bacteria, protozoa, helminths and arthropods) reported to infect wild populations of 36 threatened and 81 non-threatened primate species. Analyses controlled for uneven sampling effort and host phylogeny.

  3. Results showed that total parasite species richness was lower among threatened primates, supporting the prediction that small, isolated host populations harbour fewer parasite species. This trend was consistent across three major parasite groups found in primates (helminths, protozoa and viruses). Counter to our predictions, patterns of parasite species richness were independent of parasite transmission mode and the degree of host specificity.

  4. We also examined the prevalence of selected parasite genera among primate sister-taxa that differed in their ranked threat categories, but found no significant differences in prevalence between threatened and non-threatened hosts.

  5. This study is the first to demonstrate differences in parasite richness relative to host threat status. Results indicate that human activities and host characteristics that increase the extinction risk of wild animal species may lead simultaneously to the loss of parasites. Lower average parasite richness in threatened host taxa also points to the need for a better understanding of the cascading effects of host biodiversity loss for affiliated parasite species.

 • 3431. Altomare, Angela
  et al.
  Eriksson, Lars
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical, Inorganic and Structural Chemistry.
  Werner, Per-Erik
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Physical, Inorganic and Structural Chemistry.
  Advances in powder pattern indexing: N-TREOR092009In: Journal of applied crystallography, ISSN 0021-8898, E-ISSN 1600-5767, Vol. 42, p. 768-775Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Powder pattern indexing can still be a challenge, despite the great recent advances in theoretical approaches, computer speed and experimental devices. More plausible unit cells, belonging to different crystal systems, are frequently found by the indexing programs, and recognition of the correct one may not be trivial. The task is, however, of extreme importance: in case of failure a lot of effort and computing time may be wasted. The classical figures of merit for estimating the unit-cell reliability {i.e.M20 [de Wolff (1968). J. Appl. Cryst.1, 108–113] and FN [Smith & Snyder (1979). J. Appl. Cryst.12, 60–65]} sometimes fail. For this reason, a new figure of merit has been introduced in N-TREOR09, the updated version of the indexing package N-TREOR [Altomare, Giacovazzo, Guagliardi, Moliterni, Rizzi & Werner (2000). J. Appl. Cryst. 33, 1180–1186], combining the information supplied by M20 with additional parameters such as the number of unindexed lines, the degree of overlap in the pattern (the so-called number of statistically independent observations), the symmetry deriving from the automatic evaluation of the extinction group, and the agreement between the calculated and observed profiles. The use of the new parameters requires a dramatic modification of the procedures used worldwide: in the approach presented here, extinction symbol and unit-cell determination are simultaneously estimated. N-TREOR09 benefits also from an improved indexing procedure in the triclinic system and has been integrated into EXPO2009, the updated version of EXPO2004 [Altomare, Caliandro, Camalli, Cuocci, Giacovazzo, Moliterni & Rizzi (2004). J. Appl. Cryst. 37, 1025–1028]. The application of the new procedure to a large set of test structures is described.

 • 3432. Altstein, Miriam
  et al.
  Nässel, Dick R
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Zoology. Stockholm University, Faculty of Science, Department of Zoology, Functional Morphology.
  Neuropeptide signaling in insects.2010In: Neuropeptide systems as targets for parasite and pest control / [ed] Timothy G. Geary and Aaron G. Maule, New York: Springer Science+Business Media , 2010, Vol. 692, p. 155-65Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Neuropeptides represent the largest single class of signal compounds and are involved in regulation of development, growth, reproduction, metabolism and behavior of insects. Over the last few years there has been a tremendous increase in our knowledge of neuropeptide signaling due to genome sequencing, peptidomics, gene micro arrays, receptor characterization and targeted gene interference combined with physiological and behavior analysis. In this chapter we review the current knowledge of structure and distribution of insect neuropeptides and their receptors, as well as their diverse functions. We also discuss peptide biosynthesis, processing and expression, as well as classification of insect neuropeptides. Special attention is paid to the role insect neuropeptides play as potential targets for pest management and as a basis for development of insect control agents employing the rational/structural design approaches.

 • 3433.
  Altsved, Patricia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Bilden av Hollywood: semiotisk, feministisk bildanalys på nutida kändisbilder2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån västerländsk kändiskultur som stor del av dagens medieinnehåll skrivs det i denna kandidatuppsats om hur bildbruket kring kvinnliga Hollywoodkändisar kan skapa den myt, bild och uppfattning som finns av Hollywood. Genom ett urval av nio bilder på tre kvinnliga kändisar som exempel närmar jag mig de element och betydelser i bilderna som kan skapa och upprätthålla denna myt. Detta görs med ett intersektionellt genusperspektiv ihop med forskningsfältet celebrity studies som teoretisk utgångspunkt och med semiotisk bildanalys som metod, där fokus läggs på dess delar denotation och konnotation. Av de nio bilderna är sex stycken av dem reklambilder där kändisarna representerar varumärken (celebrity endorsement), resterande tre är paparazzibilder. Urvalet gjordes utifrån de två bildkategorierna som olika varandra men också som uppskattningsvis lika vanliga sätt att framställa kändisar på. De frågeställningar som styr studien är ”hur framställs kvinnliga kändisar i reklambilder respektive paparazzibilder utifrån ett intersektionellt genusperspektiv?” och ”vad består myten/bilden av Hollywood utav, och hur uttrycks det i de här bilderna?”. Resultaten visar att bildernas innehåll till stor del bygger på det västerländska samhällets syn på stereotyper som en del av vanlig kvinnorepresentation, i synnerhet reklambilderna där man anspelar på hög igenkänningsfaktor av både varumärket men också kändisen som representerar varumärket. I paparazzibilderna faller kändisarna offer för omvärldens sätt att öppet kommentera dem, och många gånger håna, där rubriker utgör en stor del av hur man uppfattar bilder och tillskriver kändisarna sammanhang och egenskaper. Stereotypa framställningssätt är viktiga för mytens fortlevnad. Med intersektionerna kön, etnicitet och klass visar resultaten hur samtligt material grundar sig i västervärldens patriarkala vithetsnorm för kvinnors ideal och representation, inte sällan utifrån ”den manliga blicken” ihop med tanken om kändisar som produkter och ”handelsvaror”. Analysen är inte generaliserande för hela Hollywoodkulturen men ändå ett väsentligt nedslag och exemplifiering i de frågor om mytbildning och kvinnlig kändisrepresentation den berör.  

 • 3434.
  Altun, Sarah
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Younan, Anlil-Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att hålla masken under stress: En kvalitativ studie om emotionellt arbete inom vård- och omsorg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur man hanterar krav inom emotionellt arbete. Studiens frågeställningar är:

   

  -     Hur upplever undersköterskor att det emotionella arbetet påverkas av organisationsstrukturen?

  -     Hur skiljer sig undersköterskors upplevelse av stress och krav på arbetsplatsen?

   

  För att undersöka detta fenomen intervjuades 12 undersköterskor som arbetar inom vården, varav sex undersköterskor arbetade i en privat verksamhet och sex undersköterskor var verksamma i en kommunal. Det teoretiska ramverket för studien grundar sig i Arlie Russell Hochschilds teori om emotionssociologi och emotionellt arbete. Resultatet bygger på sju teman som framkom under intervjuerna: omsorgens emotionella fasad, relationer till boende, samarbetsstruktur, arbetsresurser, möjlighet att påverka, övervaknings struktur, kravhantering och stress.

  Studien visar att undersköterskor inom den privata verksamheten upplevde att de var mer stressade på sin arbetsplats jämfört med de som arbetade i den kommunala verksamheten. En bidragande orsak till detta var att de kände sig och kontrollerade på arbetsplatsen, vilket förklaras av att det finns en övervaknings struktur. Inom den kommunala verksamheten kunde man se tydliga drag av en samarbetsstruktur. Det upplevdes i en större utsträckning att de fick ett socialt stöd både från chefer och kollegor och kunde på så sätt hantera sin emotionella fasad.

 • 3435.
  Altunkaynak, Helen
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Revision - ett botemedel för användning av piratkopierade dataprogram?2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en nyligen gjord studie av analysföretaget IDC har det framhävts vilken effekt piratkopiering av programvara har på de nationella ekonomierna. Studien visar att en sänkning på 10 procent av graden av piratkopiering i Sverige till och med år 2006 skulle medföra 8000 nya arbetstillfällen inom IT-sektorn, ökade skatteintäkter med mer än 8 miljarder kronor och en ökning av IT-sektorn med 47 procent. Det visar att företagens användning av piratkopierade program är ett samhällsekonomiskt problem. Uppsatsens syfte är att undersöka om revisorerna anser sig vara beredda att granska företagens innehav av program och därmed minimera företagens användning av piratkopierade dataprogram. För att få svar på det har vi utfört en undersökning på tre steg; personliga intervjuer, enkätundersökning och e-post intervju. Urvalet för intervjuerna var IT-revisorer och jurister och för enkätundersökningen var urvalet godkända och auktoriserade revisorer. Ur den empiriska undersökningen framgår det tydligt att problemet är samhällsekonomiskt men det är inte lika självklart att revisorerna anser att granskningen av företagens innehav av dataprogram är en del av revisionsarbetet. Det har sin grund i att revisorer tolkar risken med innehav av piratkopierade dataprogram i olika grad. Valet står mellan om risken uppfyller väsentlighetskriteriet eller inte. Det kan även tilläggas att det inte existerar några som helst regler eller rekommendationer inom området. Utifrån undersökningsresultatet har vi lyckats få fram om revisorerna anser sig vara beredda att granska företagens innehav av program och därmed minimera företagens användning av piratkopierade dataprogram. Revisorer som oberoende intressent har full möjlighet att granska i den mån dessa förfogar över resurser. Vi tycker att det största hindret till att revisorerna inte ser det som naturligt att granska programinnehavet är avsaknaden av regler och rekommendationer. Detta skulle kunna lösas genom att BSA, Business Software Alliance, aktivt arbetar för att få fram regler och rekommendationer.

 • 3436.
  Al-Ubaidi, Firas L. T.
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Genetics, Microbiology and Toxicology.
  Schultz, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Genetics, Microbiology and Toxicology.
  Egevad, Lars
  Granfors, Torvald
  Helleday, Thomas
  Stockholm University, Faculty of Science, Department of Genetics, Microbiology and Toxicology.
  CASTRATION THERAPY OF PROSTATE CANCER RESULTS IN DOWNREGULATION OF HIF-1 alpha LEVELS2012In: International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, ISSN 0360-3016, E-ISSN 1879-355X, Vol. 82, no 3, p. 1243-1248Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and Purpose: Neoadjuvant androgen deprivation in combination with radiotherapy of prostate cancer is used to improve radioresponsiveness and local tumor control. Currently, the underlying mechanism is not well understood. Because hypoxia causes resistance to radiotherapy, we wanted to test whether castration affects the degree of hypoxia in prostate cancer. Methods and Materials: In 14 patients with locally advanced prostate cancer, six to 12 prostatic needle core biopsy specimens were taken prior to castration therapy. Bilateral orchidectomy was performed in 7 patients, and 7 were treated with a GnRH-agonist (leuprorelin). After castrationm two to four prostatic core biopsy specimens were taken, and the level of hypoxia-inducible factor-1 alpha (HIF-1 alpha) in cancer was determined by immunofluorescence. Results: Among biopsy specimens taken before castration, strong HIF-1 alpha expression (mean intensity above 30) was shown in 5 patients, weak expression (mean intensity 10-30) in 3 patients, and background levels of HIF-1 alpha (mean intensity 0-10) in 6 patients. Downregulation of HIF-1 alpha expression after castration was observed in all 5 patients with strong HIF-1 alpha precastration expression. HIF-1 alpha expression was also reduced in 2 of 3 patients with weak HIF-1 alpha precastration expression. Conclusions: Our data suggest that neoadjuvant castration decreases tumor cell hypoxia in prostate cancer, which may explain increased radiosensitivity after castration.

 • 3437.
  Aluko, Philip
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Föräldrars syn på sina idrottande barns dator- och tvspelande2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har som syfte att undersöka hur föräldrar till idrottande barn ser på sina barnsdator- och tv-spelande samt om föräldrarna anser att dessa digitala medier påverkar barnensidrottande. Att en begränsning gjorts till föräldrar med idrottande barn, beror på attidrottsrörelsen många gånger beskrivs som datorvärldens motpol. Den allmänna uppfattningenom idrott är att det är en fysisk aktivitet, som främjar hälsa medan datorspel framställs som enmestadels stillasittande och ohälsosam fritidssyssla. I hopp om att undersöka hur föräldrar tillidrottande barn resonerar kring denna samhällssyn, har 80 enkäter besvarats av föräldrar medbarn i en idrottsförening i Stockholms innerstad. Fyra stycken intervjuer, varav 2 stycken parintervjuer,med föräldrar från samma förening har utförts. Enkäten och framförallt intervjuerna,ligger till grund för det empiriska materialet i studien. Det mesta av den tidigare forskning, sompresenteras i uppsatsen, har hämtats ifrån Medierådet.

  Det insamlade materialet bearbetades med hjälp av kvalitativ tematisk analys, som kortfattatinnebär att man hittar återkommande teman i olika delar av sitt material för att sedan analyseradessa tillsammans. Studiens resultat berör ämnen som föräldrars oro och föräldrars kontroll översina barns tv-spelande. Resultaten belyser även problematiken mellan barn och föräldrar. Datorochtv-spelande är till stor del en ungdomlig sysselsättning och i studien presenterasresonemang om huruvida dagens syn på digitala spel är en generationsfråga eller inte.

  I uppsatsen framgår det att den spenderade tiden framför datorn, ofta tas upp som ett störreproblem än själva innehållet i spelen. Utifrån studiens resultat framgår det att hälften avenkätrespondenterna tyckte att deras barns idrottande inte påverkades av dator- och tv-spelmedan samtliga intervjupersonerna gav tydliga exempel som visade på det motsatta. Resultatetpresenterar en tydlig uppfattning hos föräldrarna om att digitala spel kan bidra till ohälsa.Diskussionen och analysen kretsar kring relationerna mellan idrott, ohälsa och dator- och tvspelande.

 • 3438.
  Alvar, Blomgren
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  ”By the iron hand of oppression": The performance of the parliamentary election contest in Nottingham and Middlesex 1802-18032017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to investigate how politics was done at the level of the parliamentary constituencies at the time of the treaty of Amiens 1802-1803. This is achieved through two case studies of the elections in Middlesex and Nottingham, which are investigated as social practices. This thesis argues that understandings of masculinity and national identity, as well as questions about the nature of the constitution and citizen rights were central to participants in the extraparliamentary political process. Collective emotions were also highly important in the process of mobilising political support, and this thesis emphasises that participation in these elections was a collective effort; men and women from all levels of society were significant political actors. Moreover, this thesis demonstrates the importance of competences such as knowledge about the organisation of crowds and political violence in the performance of the election.

 • 3439.
  Alvarado, Camilo
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Justicialist Party: Peronism and Institutionalization in Argentina2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at examining the level of institutionalization of the argentine party system as well as the Justicialist party. The paper presents two parallel analyses on the argentine party system and the Justicialist Party using two different perspectives on the concept of institutionalization. The first is a qualitative analysis using Mainwaring and Scully’s (1995) theory and operationalization of institutionalizations of party systems. This part analyses presidential and parliamentary electoral results in the period between 1995 and 2013. The second part of the study is a qualitative analysis of the Justicialist Party within the theoretical framework proposed by Randall and Svåsand (2002). This section analyses the origins of the party and its history throughout the 1900’s focusing on the character of the party, the relationship between the party as a whole and its leader(s) as well as the relationship between the party as a whole and its different factions. 

 • 3440.
  Alvarez Benjumea, Amalia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Homophily and Ethnic Background in the Classroom2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The research presents a study of ethnic homophily, i.e. the tendency of agents to be connected to similar others, in the school context. It uses two observations of the complete social network of a cohort of Swedish students (n=115) in a secondary school. The study analyses the scope of the selective attachment and the student’s possible motivations to seek similarity, as well as its interrelation to homophily induced by structural organization or foci. It focuses in the interrelation between the individual motivation to seek similarity and how the context of opportunity is organized. Sociometric data was collected during a school year and the model is based in crosscuts of the friendship network. Homophily in respect to ethnic origin was found in the first time point, with students making connections within the in-group. The effect of ethnic homophily seems to decrease between the time points, with evidence of an effect of structural constraints that gained importance over time. Results suggest that organisational divisions in classrooms play a decisive role in the pattern of friendship connections in the school

 • 3441.
  Alvarez, Georgina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Aprender a escribir en los niveles iniciales de ELE: Un análisis de manuales del nivel A2 para el diseño de una propuesta didáctica2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper aims to analyse the presence of written expression activities in Spanish as a Foreign Language textbooks designed for adults in a pre-intermediate level (A2). Moreover, the purpose is to examine the approach which is used in relation to two key aspects of the written composition: the discourse genres and the writing process. With this objective, we compile data using an analysis template that is completed with information from five textbooks from different Spanish publishers after 2006. According to the data collection, there is a prolific presence of written expression activities in the analysed textbooks. Regarding the genres of discourse, the textbooks place relevance to the explicit practice of the following aspects: the communicative context, the audience and the purpose. However, a low presence of model texts for the students to use for their own compositions is also noted, as well as a virtually non-existent reflection of the model texts' structure and characteristics. As far as the writing process is concerned, the textualization is the process with more presence in the analysed textbooks, whereas planning and reviewing are marginalised with a lower occurrence. To the same extent, we would like to emphasize the low relevance of revision, especially that among peers. Taking into account the results and based an eclectic approach to the teaching of written expression, we present a teaching proposal for an A2 level in which the discourse genre and the writing process are dealt with explicitly, as well as we intend to encourage collaborative writing.

 • 3442.
  Alvarez, Laura
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies.
  Cantigas e comunicação na roda de capoeira1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3443.
  Alvarez, Laura
  Stockholm University.
  Proposta para um estudo dos africanismos no Brasil2000In: XIV Skandinaviska Romanistkongressen, Stockholm 10-15 augusti 1999 / [ed] Jane Nystedt, 2000Conference paper (Other academic)
 • 3444.
  Alvarez López, Laura
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies.
  A alternância /d/, /l/ e /r/ em variedades linguísticas afrolatinas2010In: Journal of Portuguese and Spanish lexically-based creoles, ISSN 1646-7000, Vol. 2, no 1, p. 1-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [pt]

  Este trabalho é uma análise da alternância entre /l/, /r/ e/d/ na linguagem de comunidades latino-americanas de forte presença africana ouafrodescendente. Os dados examinados provêm de uma série de estudos linguísticosanteriores e fontes literárias em espanhol e em português que incluemrepresentações da fala de africanos e seus descendentes. Duas perguntasnorteiam o presente estudo: Quais são os fonemas que se “confundem” e em queposições? Até que ponto a “confusão” é frequente nas variedades em questão? Apartir destas perguntas discutem-se explicações para esta mudança baseadas emdados que apontam seja para a deriva ou evolução natural das variedadesibéricas, seja para o contato entre línguas ibéricas e africanas. A análise dosdados revela que alguns destes fonemas são trocados de forma sistemática emposições específicas unicamente em variedades de espanhol e português queevoluíram em contato com línguas africanas.

 • 3445.
  Alvarez López, Laura
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies.
  A língua de Camões com Iemanjá: Forma e funções da linguagem do candomblé2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The present thesis addresses the relationship between the structure and social functions of language through the study of an Afro-Brazilian Portuguese speech community. The adopted methodological, analytical, and theoretical standpoints have their origin in linguistic anthropology, social psychology of language and discourse analysis. A set of data was collected during extensive fieldwork in Salvador (Brazil), and consists of recordings of informal conversations with and between followers of Candomblé, an Afro-Brazilian religion.

  Focusing on the communicative process in a specific communicative setting, the linguistic analyses illustrate the relationship between language and identity by examining theway in which expressions of African origin function as identity markers. In order to connect such Africanisms used by Candomblé followers in their everyday speech with the linguistic attitudes and ideologies found in Brazilian society throughout history, an interdisciplinary approach was called for and factors that affect the speech community’s ethnolinguistic vitality were explored. Linguistic attitudes and ideologies that have influenced group vitality were analyzed in the socio-political context (or macro-context). At the same time, the purpose was to understand communication within the sacred space of Candomblé by examining issues such as changes in linguistic forms and functions in the communicative situation (or microcontext).

  Apart from revealing patterns of communication in Candomblé communities, the results of the analyses show how linguistic changes such as re-Africanization are triggered by changes of attitudes in society. These changes affect speakers’ identities and language use within speech communities.

 • 3446.
  Alvarez López, Laura
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies.
  A reafricanização lingüística no Brasil2005In: Memorias del XIV Congreso Internacional de ALFAL (Latin American Association of Linguistics and Philology), 2005Conference paper (Other academic)
 • 3447.
  Alvarez López, Laura
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  A partícula ’zi/ji’ em representações da fala de africanos e seus descendentes no Brasil2007In: Romania en interacción: entre historia, contacto y política : ensayos en homenaje a Klaus Zimmermannn / [ed] Martina Schrader-Kniffki, Laura Morgenthaler García, Frankfurt am main: Iberoamericana / Vervuert Verlag, 2007, p. 391-413Chapter in book (Refereed)
 • 3448.
  Alvarez López, Laura
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies.
  As línguas africanas no Brasil: à margem dos estudos lingüísticos2005In: Educação na Bahia: memória, registros, testemunhos / [ed] Jaci Maria Ferraz de Menezes, Salvador, Brazil: Universidade do Estado da Bahia , 2005, p. 169-176Chapter in book (Refereed)
 • 3449.
  Alvarez López, Laura
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Book Review: Chota Valley Spanish, written by Sandro Sessarego2015In: Journal of Language Contact : Evolution of Languages, ISSN 1877-4091, E-ISSN 1955-2629, Vol. 8, no 2, p. 441-443Article, book review (Other academic)
 • 3450.
  Alvarez López, Laura
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies.
  El canto patriótico de los negros: registro de una práctica lingüística afrouruguaya2009In: Revista de la Academia Nacional de Letras, ISSN 1688-3543, Vol. 4, no 6-7, p. 137-166Article in journal (Other academic)
66676869707172 3401 - 3450 of 105546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf