Change search
Refine search result
5678 351 - 400 of 400
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Ström, Fanny
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Ryrhagen, Sarah
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Vem är du, vem är jag?: En kvalitativ studie om hur och varför unga människor använder Instagram2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker varför unga kvinnor och män använder Instagram, hur de väljer att framställa sig där och om man kan se några likheter och/eller skillnader. Kvalitativa intervjuer har genomförts med fem kvinnor och fem män i åldern 23-30 år som alla är användare av Instagram. I uppsatsen har även informanternas tio senaste publicerade bilder tagits i beaktning som en kompletterande del till intervjuerna. För att genomföra undersökningen har vi använt oss av Uses and Gratifications och identitetsteorier. I relation till teorierna har det empiriska materialet tematiserats för att sedan analyseras. För att kunna se potentiella skillnader mellan de två könen används de som två variabler. Resultatet av studien visar på att både unga kvinnor och män i åldrarna 23-30 år använder Instagram för att hålla sig uppdaterade om vad andra människor gör och som ett tidsfördriv. Vi kunde även se vissa skillnader i hur kvinnorna respektive männen ville framstå på Instagram. Kvinnorna var mer måna om att framstå som trevliga och mysiga, och männen ville framställa sig själva som roliga. Genom informanternas tio senaste bilder kunde vi se att miljöbilder och bilder på personer var absolut vanligast bland både kvinnorna och männen att publicera.

 • 352.
  Studer, Nanina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Women Sell Mascara, Men Sell Machines?: A Content Analysis of Gender Portrayals in Swiss Prime-Time TV Advertisements2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study analyzes gender portrayals in Swiss prime-time television advertising with regard to gender stereotypes. A content analysis of 449 characters of 412 distinct advertisements sampled from four selected German-speaking TV channels in Switzerland was carried out. Characters in the ads were coded for physical appearance, sexualization, social role, and occupation. The data show significant variations between the representation of women and men in all four aspects. An international comparison of the gender portrayals used in Swiss advertising suggests that they are almost identical to internationally used stereotypes. Only small deviances occur, such as the portrayal of both women and men in a home setting, an equal share of female and male characters doing housework, and no differences in the arguments given by women and men on why to use a product they advertise.

 • 353.
  Sundqvist, Maja
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Berg, Max
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Varför nätdejtar vi?: En kvantitativ enkätstudie av användning, motiv och tillfredsställelse bakom fenomenet nätdejting2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar studera människors användning av olika nätdejtingtjänster i avseende att kartlägga motiv och tillfredsställelser kring fenomenet nätdejting. Studien syftar även till att blotta samband mellan ålder, kön och typ av dejtingtjänst för att jämföra och dra slutsatser till vad skillnader i beteende kan bero på. De teorier som använts genomgående och som uppsatsen bottnar i är den positivistiska medieteorin Uses & Gratifications, samt den modernare påbyggnadsteorin Uses & Grats 2.0 som fokuserarar på dagens framväxande medier. I undersökningen har en kvantitativ forskningsmetod i form av en enkätundersökning valts, där urvalet består av 222 personer från uppsatsförfattarnas bekantskapskretsar och 515 personer som svarat på enkäten via nätdejtingtjänster som publicerat undersökningen. I fokus ligger de 656 personer som svarat att de någon gång har nätdejtat. Insamlad data har lagts in i statistikprogrammet SPSS och analyserats. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av alla respondenter nätdejtar för att hitta kärleken. Variabeln kön blottar inte särskilt många nämnvärda skillnader, men avvikelserna är däremot större mellan åldrarna. Personer över 30 år tenderar nämligen i högre grad att nätdejta med avsikt att hitta kärleken än vad de under 30 gör. De respondenter som är under 20 år nätdejtar främst i syfte att fördriva tiden. Majoriteten av de som nätdejtat har träffat någon från en nätdejtingtjänst i verkligheten. Omkring hälften av dessa har blivit tillsammans med någon de nätdejtat och lika många har någon gång träffat en tillfällig sexpartner. Resultaten tyder också på att det finns skillnader mellan nätdejtingtjänsterna, främst i hur gamla medlemmarna är men också hur många de träffar i verkligheten och vad dessa möten leder till.

 • 354.
  Sundström, Linnéa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Abrahamsson, Lina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Den övergivna nöjesparken: En radiodokumentär om leklandet i Himle2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt bland åkrar och skog i den lilla tätorten Himle står en nöjespark. Den har inte varit öppen på snart fem år, men ändå står nästan allting kvar. Varför?

  Allt började 1984 när Varbergs kommun bestämde sig för att öppna ett lekland. Den nya parken skulle locka busslaster med besökare men projektet blev ett stort misslyckande. Redan efter ett år gick parken i konkurs med miljonskulder och lämnade ett sextiotal lokala hantverkare utan lön för sitt hårda arbete. Konkursen kom att färga parkens rykte i flera år framöver.

  Under årens lopp har flera ägar– och namnbyten skett, men det är aldrig någon som lyckats få nöjesparken i Himle att bli den stora succé som så många hoppats på. 

  I Den övergivna nöjesparken får vi möta flera av de nyckelpersoner som bidragit till att parken står kvar än idag: En professionell clown, en gycklarduo och en gotländsk mångmiljonär. 

 • 355.
  Svennberg, Jill
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Halvarsson, Emma
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Maskuliniteter och Motorcyklar: En tematisk studie kring hegemonisk maskulinitet och manlig homosocialitet i Sons of Anarchy2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar att bidra till förståelse kring gestaltningen av maskulinitet, detta genom en analys av samtida medierepresentationer av män. Syftet med studien är att se hur maskulinitet gestaltas i tv-serien Sons of Anarchy. För att uppnå detta har de teoretiska begreppen hegemonisk maskulinitet och manlig homosocialitet operationaliserats i en tematisk analys av tre utvalda avsnitt av serien. Valet av den tematiska analysen har delvis motiverats i att denna typ av metod kan användas i koppling till olika teoretiska ramverk. Ansatsen som drivits i analysen har varit semideduktiv då de två huvudteman som lyfts ur materialet är grundade på de teoretiska frågeställningar/begrepp som studien följer . Här syns en deduktiv ansats i koppling till den hegemoniska maskuliniteten medan det inom framförallt homosocialiteten därefter gått mot en mer induktiv ansats för att lyfta underteman.

  I serien Sons of Anarchy går det att urskilja olika gestaltningar av män och relationer som finns mellan olika manliga grupper. Strukturer och beteenden som kan ses som normbildande underbygger den hegemoniska maskuliniteten som i sin tur utgör ramen inom vilken den manliga homosocialiteten tar sig uttryck. Motorcykelklubben SAMCRO ses i materialet som den normerande grupp vilken representerar den hegemoniska maskuliniteten. Genom att använda de två teoretiska huvudbegreppen som studien grundats på blir det tydligt att det i materialet går att finna exempel som inom maskulinitetsstudier inte fått särskilt stort utrymme. Detta då fokus tidigare främst legat vid exempelvis patriarkala strukturer och homofobi och inte intimitet och de känslouttryck som faktiskt uttrycks mellan de manliga karaktärerna i Sons of Anarchy. Resultatet visar även att kvinnor, samt män av annan etnicitet än vit, inte uttrycks som underordnade i materialet. En av de främsta slutsatserna av studien kretsar kring behovet av en tydligare definition av begreppet hegemonisk maskulinitet. 

 • 356.
  Södergren, Emelie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  "Ett varuhus för alla": En studie om Åhléns kampanj Nordiska toner ur ett mångfaldsperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med bakgrund i den samhällsrelaterade frågan kring vem som får synas i svensk reklam syftar denna studie till att ta en närmare titt på det svenska företaget Åhléns kommunikation. Studien syftar specifikt till att undersöka om och hur Åhléns kampanj Nordiska toner representerar värden av mångfald i avseende att bidra med insikten av vikten av ett mångfaldsperspektiv i strategiska marknadsaktiviteter. Studien ämnar vidare till att diskutera detta fenomen i ett samhällsperspektiv för huruvida reklamens representationer i ett långsiktigt perspektiv kan tänkas ha en effekt på samhället, kulturen och de normer som den innefattar. Teori kring reklamens effekter, kultur, rasifiering och etnocentrism kompletteras med strategiteori och olika perspektiv på varumärkets betydelse. En semiotisk bildanalys utgör grunden för empirin och syftar till att bryta ner kampanjens olika betydelsebärande element för att synliggöra budskapet. En semistrukturerad intervju med Åhléns marknadschef ger en insikt i de bakomliggande strategierna till kampanjens utformning och mål. Resultaten visar att kampanjens bilder tillsammans ger ett uttryck för mångfald och att Åhléns med denna kampanj utmanar exkluderande samhällsnormer då de bryter konventioner om det stereotypa nordiska utseendet. Resultaten visar även att Åhléns ser positivt på sina möjligheter att påverka rådande normer med sin kommunikation och att de tar ställning för att verka inkluderande. Vidare påvisar och diskuterar denna studie de potentiella positiva effekter ett mångfaldsperspektiv och inkluderingstänk i svensk reklam skulle kunna ha på lång sikt, vilket avslutningsvis ger en uppmaning till att fler företag tar ett socialt ansvar vid produktionen av reklam. 

 • 357.
  Söderlind Serrander, Leone
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Exotic India?: - A quantitative study of BBC World2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  India has had a complicated and close relationship to Britain for hundreds of years. The nations have been connected both politically and economically. In the colonial times, India was ruled by Britain and had the power to depict the colonies in the way that suited their own interests. According to Edward Said, Orientalism is a discourse that affected the depicturing of Eastern countries, such as India. This depicturing is connected to the unequal power relations between Britain and India, and made it possible for Westerners to create and spread Oriental stereotypes that were racist, sexist and ethnocentric. Today the international relations have changed, and a more global society is growing. To understand if a global news channel, such as BBC World, still depicture India as a distant and exotic other or as a part of the global society, this study looked at how BBC World depictured India in the news videos of online news flow.

  By coding over 200 news videos from BBC World’s webpage, this quantitative study gives an insight to how India is generally presented on BBC World, in the online news flow 2-3 rd of April, 2015. The coding scheme was based on Said’s definition of Orientalism, and demonstrates how parts of his concept of Orientalism can be operationalized to study Orientalism in a quantitative study. In contrast to Said’s Oriental discourse, the results showed that BBC World depictured people in India as neither exotic nor very distant. However, India was depictured as an up and coming nation with a growing economy, a depicturing which can be connected to Britain’s own national interest in India and the international relations of today. Finally, a question for future discussions is hoisted; is an updated version of Orientalism needed, to capture the growing global society and discourses of today?

 • 358.
  Söderman Hernesten, Christoffer
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Detroit - När maskinerna stannat2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detroit är den största staden i amerikansk historia som försatts i konkurs. Efter 17 månader, i december 2014, så tog sig ”Motown” officiellt ur nödläget. Med en tredjedel kvar av populationen kämpar Detroit vidare, både med sin ekonomi och sin identitet. Mediebilden har gått från att visa misär och mordstatistik till att skildra hungriga företagare och ihärdiga eldsjälar. Jag och min kurskamrat Malin Johansson valde att packa väskan och ta oss till Detroit för att ta reda på om det fanns en mer balanserad bild att hämta bland övergivna hus och lyxig hipsterproduktion. Detta är reflektionerna över hur det journalistiska arbetet gick till och dess resultat.

 • 359.
  Söderström, Josefine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Stildomaren Veckorevyn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Unga kvinnors självkänsla har under flera år varit föremål för diskussion och likaså de spår mediers representationer sätter i sin publik (Jarlbro 2006, 109). I den här uppsatsen studeras innehållet i tolv nummer av tidningen Veckorevyn från 2014 som vänder sig just till unga kvinnor. Jag har inledningsvis studerat vilka teman Veckorevyns redaktionella innehåll består av och fortsättningsvis har jag studerat Veckorevyns fokus på redaktionellt innehåll som presenterar ett ideal, en föreställning eller en idé och uppmuntrar läsarna till att efterlikna och imitera detta. Detta kopplas till teorier om identitet, genus, representationer och begreppet makeoverkultur för att undersöka vad som kan vara problematiskt med att ett medie blir domare för vad som anses som önskvärt. I studien har inledningsvis en kvantitativ kartläggning gjorts för att styra urvalet för metoden som är en närstudie av fyra artiklar från 2014 som efterföljt den kvantitativa kartläggningen. Närstudien har utformats inspirerat av en specifik metod som går ut på att studera hur ett problem presenteras genom att ifrågasätta och applicera följdfrågor på problemet. Resultatet i den kvantitativa kartläggningen visar att 43 % av det redaktionella i tidningen under 2014 presenteras som någonting önskvärt för läsaren att efterfölja. I min närstudie visade resultatet att kroppen är något som presenteras som någonting man ständigt bör jobba med och förbättra.

 • 360.
  Tahir, Sami
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Pehrson, Adrian
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Nätneutralitet i vardagen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Debatten om nätneutralitet har de senaste åren kommit att bli ett hett ämne världen över, då diverse inskränkningar på nätneutraliteten har lett till protester bland internetanvändare. I Sverige har debatten emellertid hållits på en juridisk och teknisk nivå mellan olika internetexperter och “vanliga” internetanvändares åsikter har hamnat i skymundan. Syftet med denna studie är att kartlägga och undersöka respondenters kunskaper och attityder kring fenomenen nätneutralitet och trafikstyrning. För att koppla studien till större samhälleliga frågor har vi använt oss av teorier inom e-democracy, copyright och nyliberalism. Studien består av en kvalitativ metod i form av en fokusgruppintervju, samt en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. Vi har även använt oss av tidigare forskning inom området från Sydkorea och USA.  Resultatet från de två undersökningarna visar att den generella kunskapen om nätneutralitet och trafikstyrning är relativt låg bland våra respondenter, men att frågan är viktig för dem. Majoriteten av respondenterna är emot inskränkningar på nätneutraliteten och ställer sig negativa till internetleverantörers olika former av trafikstyrning.

 • 361.
  Tampa, Ramona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  GG, EZ - Strategic Interaction Within "League of Legends" Ranked Games: A virtual ethnography of temporary teams from the "League of Legends" community2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Online gaming communities have met a well-deserved rise in academic interest in recent years, yet the focus seems to linger or long-term or permanent communities; virtual temporary teams are a subject which leaves room for rich interpretations still. In this spirit, this thesis addresses the question of how strangers collaborate in solving complex tasks together, by way of analysing temporary teams in the “League of Legends” community. The focus of the study are the communicative and strategic practices that players employ during ranked games in their attempt to defeat the opposing team, as well as what might determine them to engage in such endeavours. The thesis sets off by presenting relevant information about the competitive League of Legends community, in the spirit of introducing the reader to a League-specific culture that will hopefully become familiar by the end of the study. This is followed by an account of related research on this matter, in terms of how previous studies connect to the one at hand. The theoretical foundation that follows is essential to the discussion of the findings. The methodological approach is essentially a cyber-ethnography, with a focus on two methods: textual analysis and semi-structured interviews. The main findings show a surprising level of complexity in what communicative and strategic patterns are concerned, which also points towards the interdependency between them. Moreover, the results show a clear connection between in-game social strata and player motivation in competitive communities. This study aims not only to update the knowledge we have on how social interactions are shaping and evolving in the context of online gaming, but also to provide results that are transferable and applicable in other fields of research; from culture and society to more particular areas such as management training and learning at work, a multitude of academic fields can benefit from and hopefully expand on the outcome of this thesis.

 • 362.
  Teglen, Felicia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Österholm, Marie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Genuskonstruktioner i "The Hunger Games": – En kvalitativ filmanalys av kvinnliga och manliga roller2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en filmanalys av filmerna ”The Hunger Games”, ”Catching Fire” och ”Mockingjay del 1” som ämnar bidra till en förståelse kring konstruktionen av de kvinnliga rollerna, konstruktionen av de manliga rollerna, men också medias konstruktion av dessa i filmerna. I studien analyseras samtida medierepresentationer med hjälp av teoretiska begrepp som hegemonisk maskulinitet, teorier om representationer och stereotyper, teorier kring genus i populärkultur samt teorier kring kvinnliga superhjältar som operationaliserats för att kunna applicera på vår analys. Analysen utgår ifrån Keth Selby och Ron Cowdery’s trestegsmodell. Vi menar att Selby och Cowderys analysmodell är ett sätt att tillämpa semiotik på rörlig bild och betraktar den vidare som en utveckling av semiotiken och framförallt Barthes teori kring denotation och konnotation. Analysen följs stegvis utifrån Selby och Cowdery’s två nivåer, det deskriptiva och det implicita.

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur kvinnliga och manliga roller konstrueras, samt hur media konstruerar dessa i den filmatiserade trilogin ” The Hunger Games”. Undersökningen fokuserar på den kvinnliga och manliga framställningen av genus men också medias konstruktion av manligt och kvinnligt. De utvalda teorierna ska således hjälpa oss upptäcka hur språket och kommunikationen fungerar för att vi vidare kunna upptäcka innebörder, relationer och strukturer. Med vår valda teori semiotik identifieras meningsbärande tecken bortom det som är uppenbart men undersöker också det som känns uppenbart på ett djupare plan.

  Resultatet har visat att trots att detta är filmer med en stark, kvinnlig heroisk huvudrollsinnehavare tillskrivs karaktärerna i filmerna kvinnliga och manliga roller utifrån inlärda mönster. Varje gång Katniss som har huvudrollen ska ”göras till kvinna” innebär det en förändring av hennes utseende och klädval. Detta är vad vi kan koppla till genus, medvetenheten om att olika könsnormer kan ses som sociala och kulturella konstruktioner, skapade av människor. Dock är filmen normbrytande då männen får utrymme att visa känslor och sårbarhet och kvinnor står som starka och självständiga individer. 

 • 363.
  Tham, Mikaela
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  VR i bostadsbranschen: En kvalitativ studie ur kundens perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns ett problem med dagens bostadsmarknad då många kunder har svårt att föreställa sig hur nyproducerade bostäder kommer se ut när de är färdigställda. Det är svårt att kommunicera något som inte finns med hjälp av endast planritningar och bilder, och de förväntningar som presumtiva bostadsköpare bygger upp vid visningstillfällen raseras inte sällan när det är dags att flytta in. Detta leder till försämrade kundupplevelser. Den här studien tittar närmre på VR-mediet utifrån kundens perspektiv vad gäller de upplevelser, motiv och beslut som potentiella bostadsköpare har och fattar efter att ha sett deras kommande bostäder med hjälp av VR-mediet. Studiens underlag bygger på en sjustegsmodell som beskriver olika steg för att uppnå goda kundupplevelser där fokus ligger på steg två som handlar om vikten av att ständigt nå upp till eller överträffa kundens förväntningar. Studien har gjorts i samarbete med bostadsmäklaren JM fastigheter och Boldarc som tillhandahållare av VR-tjänsten. Undersökningen har utgått från kvalitativa intervjuer med respondenter som köpt JMs nyproducerade bostäder efter att ha upplevt dem i en VR-scen. Materialet har analyserats med hjälp av tematisk analys. Resultaten visade att de presumtiva bostadsköparna upplevde att VR-mediet som en kommunikativ teknologi påverkade deras köpbeslut. De ansåg att VR- mediet visualiserade bostäderna på ett verklighetstroget sätt och att de på grund av det kände sig tryggare och säkrare i sina val. Det fanns även exempel på köpbeslut som ändrats på grund av det virtuella visningen. Undersökningen visade att VR-mediet som en kommunikativ instans vid bostadsvisningar har potential att skapa förutsättningar för bra kundupplevelser.

 • 364.
  Thor, Tindra
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  #banksyinstockholm - The Politics of Street Art and Spatiality2015In: OBS - Observatorio, ISSN 1646-5954, E-ISSN 1646-5954, p. 023-046Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In March 2014 Swedish news agencies received an anonymous handwritten letter stating that “Banksy”, probably the world’s most famous street artist, would hold his first “official unofficial exhibit in Sweden”. The validity of this press release was heavily debated throughout the week in Swedish media. Would this mythical street artist whose real name no one knows make an appearance in Stockholm? Could it be a PR stunt and if it were, would it be worth seeing anyway? On Sunday 23 March 8000 people gathered to find out. This article discursively explores the event as an urban moment of artistic and spatial improvisations in relation to ideas on spatial subversion, paradoxical space and aesthetic cosmopolitanism. The paradoxical space becomes as a temporal strategy, which holds the potential of displacing and resisting the hegemonic makings of urban space. Further the exploration of the event points to how a discursive construction of an event attaches and detaches signifiers to and from specific places, performances and symbolisms and how notions of place, performance and subjects are (re)negotiated in that process.

 • 365.
  Thor, Tindra
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Cosmopolitan Performances - Mediating of Alternative2014Conference paper (Refereed)
 • 366.
  Tremearne, Adrian
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Jitelius, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Sociala medier- Den nya plattformen för svensk politik: En studie om politisk användning av sociala medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier är en ny medieplattform som har börjat konkurrera med traditionella medier. Inom svensk politik har TV, radio och tidningar varit de största plattformarna för politiska aktörer att profilera sig. För en politisk aktör har sociala medier däremot skapat nya möjligheter att på ett billigare, snabbare och mer tidseffektivt sätt nå ut till väljarna. Facebook och Twitter två sociala medier som det mest frekvent talas om där Facebook är det största sociala mediet. Där kan aktörerna både lägga ut bilder, skapa grupper och skapa ”gilla” sidor. Forskning kring sociala medier visar på att det bidrar till en starkare och större mobilisering både fysiskt och över internet. Forskningen visar även på hur sociala medier idag leder till att relationen mellan medier och partier/politiker blir mer dynamisk. Studien redovisar och analyserar de politiska sekreterarnas åsikter utifrån tre teorier: offentlighet, tvåstegshypotesen och gestaltning. Dessa är valda för att visa på sociala mediers användningsområden och faktiska användning. Samt semistrukturerade intervjuer med de politiska sekreterarna ligger till grund för empirin. Resultatet visar på att sociala medier har en central roll i Huddingepartiernas arbete där förmågan att själva forma och publicera nyheter har stor betydelse. Möjligheten att kunna påverka nyheter och effektivt kunna nå ut till väljare är två viktiga funktioner som sociala medier har. Resultatet visar också på att partiernas förmåga att själva agera opinionsledare har ökat och i enlighet med forskningen kunna mobilisera väljare i större utsträckning. Studien hoppas kunna bidra till att påvisa hur sociala medier används och kan användas i svensk politik, hur dess roll blir mer avgörande i takt med den teknologiska utvecklingen.

 • 367.
  Tumarirungu, Patricia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Jonasson, Victor
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Hegemonisk maskulinitet bland Boys: En tematisk studie kring hegemonisk maskulinitet i Boys2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom denna studie har vi för avsikt att få en större förståelse kring gestaltningen av maskulinitet. Detta kommer vi att uppnå genom att analysera samtida medierepresentationer av män, i form av tv-serien Boys. Syftet med studien blir således att undersöka hur maskulinitet gestaltas i Boys. De teoretiska begrepp som kommer användas i studien är hegemonisk maskulinitet och homme-com, där vi med hjälp av en tematisk analys kommer studera fyra avsnitt från serien. Den tematiska analysens fria karaktär i det att den tillåter forskaren att använda olika teoretiska ramverk var en bidragande orsak till valet av metod. Analysen har varit driven av en induktiv karaktär då vi förvisso har med teman som kommer från våra frågeställningar men vi har även med andra teman som fått vår uppmärksamhet under analysens gång.

  I serien Boys uttrycks en intimitet och känslomässig relation mellan karaktärerna, där vi kan se en mansroll under förändring. Det är inte så enkelt som att säga att det finns en hegemonisk maskulinitet i tv-serien Boys. Det finns snarare flera olika nyanser av maskulinitet representerade i serien. Vissa av dem uppmuntrar utåt sett jämställdhet, men reproducerar emellertid ändå patriarkala ideologier, om än omedvetet. Detta trots deras intention att motarbeta dessa krafter. Därför landar en av de viktigaste slutsatserna kring serien i att hegemonisk maskulinitet är ett mer komplext begrepp än vad som tidigare diskuterats. Det finns därför ett behov av att forska vidare kring ämnet för att kunna slå fast exempelvis vad som egentligen utgör en hegemonisk maskulinitet. 

 • 368.
  Vanhainen, Ida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  “I’m here because I am a Muslim”: A combined content- discourse analysis on the Swedish media coverage of Muslim-Christian relations in contemporary Egypt.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The media plays an important role in forming public opinion, in broad terms media reporting

  can be described a way of constructing meanings to social events and actions, both fixed and

  dynamic ones. An in-depth study of the media discourse will therefore allow us, not only to

  understand the conditions of modern media, but also complex social practises of meaning

  making.

  Given the growing importance of fair media representation in times of an ever-increasing

  globalisation this thesis aims at a better understanding of the Swedish media portrayal of the

  Egyptian Muslim-Christian relations. The research question is: How is the Muslim-Christian

  relations in Egypt discursively presented in contemporary printed Swedish news media? A

  question implying several secondary research questions concerning the way in which media

  messages are produced, shared and perceived.

  This thesis is divided in two parts: Primarily, a content analysis of all articles containing words

  “copts” and “Egypt” from Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter published in print during

  the last nine years. In this analysis, the source, length, type, topic and presence of women/men

  were quantified using manual coding and CATA.

  Based on the results from the content analysis, three article-categories were identified and four

  articles from these categories chosen for the second analysis, a Critical Discourse Analysis.

  This analysis builds on the methodological framework by Norman Fairclough as well as the

  theoretical framework about media representation developed by Stuart Hall and the orientalism

  discourse critique introduced by Edward Said. The combination of Content analysis and CDA

  was chosen due to the character of my research question and empirical material. Furthermore,

  this method triangulation contributed to a higher validity.

  The findings in this thesis showed us that orientalist discourses were present in a large part of

  the material, although not undisputed, something that was showed through a identification of

  three different discursive concepts that were used when portraying the Muslim-Christian

  relations in Egypt – the coexistence discourse, the complexity discourse and the clashing

  discourse. In accordance with the hypothesis, the formation of these discourses was proven to

  depend on a number of factors such as source, author, genre and length. However, the

  generalizability of this result was lowered by limited empirics and limits in methodology.

  Further research, building on larger material, on the discursive formation of similar types of

  media portrayal is therefore recommended.

 • 369.
  Viklund, Ebba
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Sällberg, Sara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  #oatly: En fallstudie av varumärken, identitet och självrepresentation på Instagram2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to sociologist Anthony Giddens (1999) the late modernity has brought about changes concerning the identity constructing processes of individuals. Bengtsson and Östberg (2011) emphasize that consumption and brands has increased in importance due to the less static character of social class, occupation and education choices. Based on these theoretical assumptions, this thesis examines self presentation on social media, for the purpose of analyzing if brands are being used as resources in the indentity creation. The study investigates the communication associated with the hashtag #oatly1 on Instagram. We approach the matter by conducting a netnographic study followed by qualitative interwievs in order to gain a deeper understanding of the subject. The theoretical outsets of this thesis are based on Giddens (1999), Bengtsson & Östberg (2011) and Belk (1988) in order to explain the role of brands in the identity creating processes. The examination of Instagram is based on Hogan (2010) to gain understanding of the social interaction online. The study displays that individuals mainly use the hashtag #oatly in purpose of spreading their lifestyle and gain publicity to the own identity. It also shows that the brand is used as an extension of the self. Furthermore the results demonstrate that there are collective aspects of hashtaging the brand, which differ from previous research. Conclusions to be drawn are that theories concerning the identity creating in the late modernity and brands as resources in these processes have validity in an online context.

 • 370.
  Vilhelmsson, Ottilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Välkommen till vår verklighet: en genusanalys av Försvarsmaktens könsneutrala reklamfilmer 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Välkommen till vår verklighet - en genusanalys av Försvarsmaktens könsneutrala reklamfilmer.

  Vilhelmsson, Ottilia

  Sammanfattning

  I Sverige har Försvarsmakten varit öppen för kvinnor sedan år 1989. Tidigare hade de endast fått delta i icke-stridande enheter. I och med detta beslut avskaffades det sista manliga yrkesmonopolet. Trots att jämställdhet i Sverige stått högt upp på den politiska agendan i många år halkar Försvaret ständigt efter. Detta har sedan år 2010 resulterat i jämställdhetssatsningar inom Försvarsmakten, som med hjälp av bland annat mediala kanaler ska locka till sig fler kvinnor genom könsneutrala kampanjer.

  Syftet är att undersöka hur genus och könstillhörighet gestaltas i Försvarsmaktens reklamfilmer och hur Försvarsmaktens syn på könsroller yttrar sig. Genom uppsatsen vill jag också undersöka om kampanjerna är inkluderande och normbrytande i relation till etnicitet och sexuell läggning. Jag vill även undersöka om Försvarsmakten har ändrat attityderna och de manliga samt kvinnliga stereotyperna i reklamfilmerna, i relation till sin historiska bakgrund som en organisation endast öppen för män. Jag analyserar också hur Försvarsmaktens representationer ser ut och om de utmanar våra idéer av hur kvinnor och män är som soldater?

  Resultatet består av en kvalitativ, semiotisk innehållsanalys av fyra kampanjer, som tillsammans innehåller 13 reklamfilmer från år 2010- 2014. Med ett feministiskt, vetenskapligt perspektiv i kombination med ett genusperspektiv förs en diskussion kring resultatet.

  Resultatet av studien visar att Försvarsmaktens reklamfilmer inte är könsneutrala. Försvarsmaktens vision är att få en mer jämställd arbetsplats och att man inom organisationen inte vill utgå från stereotyper. Utgångspunkten att de vill ändra bilden av den manliga organisationen, ur ett varumärkesperspektiv som marknadschefen Robert Forss uttrycker sig, är alltså något som inte framgår i Försvarsmaktens reklamfilmer. 

 • 371.
  Vilja, Piia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Do we really have a say? Facebook and the concept of power: A study on how companies perceive their influence on Facebook.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Social networking sites such as Facebook are a very integrated part of people’s lives and that means that Facebook has also become a huge advertising machine. Companies use Facebook for branding, advertising and as a customer service channel. We have seen protests on Facebook against authoritarian regimes and that is why this thesis is interested to study who holds power and has influence over others on Facebook. As Facebook has become a marketing machine this thesis focuses on company perception of consumer power online and studies this with a help of interviews from representatives of companies. According to the theoretical material people have either networked or individual based power that they can yield on Facebook. The companies on the other hand can exercise soft power over people, pay for visibility, or collect data and then use that information to target adverts to specific segments of people. The findings hinted that companies do not think that consumers have much power on Facebook, or if people have power, they are not using it. The findings are significant in the sense that they are filling a research gap in existing

 • 372.
  von Bothmer, Siri
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Syns du inte finns du inte: En kvalitativ fallstudie av borttagna bilder på Instagram2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker ett antal anmälda och ej frivilligt borttagna bilder på applikationen Instagram ur ett kvalitativt perspektiv. Syftet är att undersöka vad det kan innebära att Instagram, som applicerar subjektiva tolkningar på sin regler, bestämmer vad som får synas och inte synas. 

  Med hjälp av teorier som kritisk feministisk teori, performativitet, den manliga blicken och den kvinnliga nakenheten, tillsammans med teorier om stereotypisering, hegemoni och kommodifiering, gör studien ett djupdyk för att på en semiotisk metodologisk nivå analysera vad en medial borttagning kan innebära för en digital diskurs och i ett sociokulturellt perspektiv. 

  En fallstudie av nio utvalda bilder som alla föreställer bilder inom områdena: könshår, menstruation eller sexualitet. Studien behandlar först en direkt uppfattning om vad bilderna faktiskt porträtterar och går sedan in på underliggande betydelser och myter. Vidare för att kunna diskutera denna borttagning och dess inverkan på vår samtid. Studien resulterar i insikter i hur den digitala diskursen är styrd av hegemoniska aspekter och hur myter som kvinnlig passivitet, renlighet och hårlöshet reproduceras i det digitala formatet. Där mannens tillfredsställelse är det som anses vara viktigt, och i vidare innebörd det som ses som tillfredställande är det som är kommodifierbart.

  Undersökningen har förhoppningsvis öppnat upp för dialog, och även för vidare forskning på området. Med ambitionen att lyfta ämnet om hur en obalans mellan könen fortfarande är värt att adress i vår digitala samtid. 

 • 373.
  Välme, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Kommunikation – En kreativ profession2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kommunikationsbranschens olika grepp för att profilera sig som kreativa och professionella är många. Denna uppsats studerar fem stycken stockholmsbaserade kommunikationsbyråer som alla har kunder inom kreativa näringar. Tre av byråerna är fullservicebyråer med brett tjänsteutbud och två av byråerna är renodlade PR-byråer. Den här uppsatsen undersöker hur kommunikationsbyråer kommunicerar ut sin organisationskultur genom sina hemsidor. Fokus ligger i att undersöka hur organisationskulturen inom organisationen framställs och profilerar en specifik identitet. Då materialet består av byråernas hemsida analyseras det med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och verktygen för semiotisk och retorisk analys. Att studera hur organisationskulturen marknadsförs resulterar i en studie av relationen mellan den interna och externa kommunikationen. Det valda teoretiska ramverket som uppsatsen utgår ifrån är organisationskultur, varumärkesstrategi, profession samt begreppen fält, habitus och kapital. Det undersökningen kommer fram till genom analys och diskussion är hur de fullservice kommunikationsbyråer med en större kreativ strävan använder sig av personliga egenskaper hos sina medarbetare i profileringen av sin organisation. De renodlade PR-byråerna använder sig av till stor del av hierarkiska system och visuella grepp från kunderna i sin marknadsföring. Genom att sammankoppla resultatet med teorier för integrerad kommunikation och hur managers strävar efter att framställa en integrerad organisationskultur blir framställningen av medarbetare väldigt homogen. Detta kan även leda till att kommunikationsbyråerna skapar ett visst habitus för medarbetarna. Detta innebär att det riskeras att skapa beteendemönster för medarbetarna. 

 • 374.
  Wallner, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Strategiska beslut och påverkan: En analys av kampanjen Dubbelstöten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har till syfte att undersöka hur organisationen Visita genom sin kampanj Dubbelstöten försökte påverka Socialdemokraterna. Frågeställningarna berör varför kampanjen initierats och hur den formulerats och genomförts och hur utomparlamentariska organisationer agerar på en politisk marknad. Undersökningen genomfördes genom att både analysera intervjuer med Visitas kommunikationschef om hur kampanjen framkommit och genomförts samt att genom semiotisk analys undersöka den reklam som kampanjen använt sig av. Intervjuerna påvisar behovet för organisationer att ha både hög intern och extern legitimitet för att kunna genomföra påverkanskampanjer. De semiotiska analyserna visar också att reklambilderna är formulerade med tydliga anklagelser och att fördubblad moms på restaurangmat och fördubblade arbetsgivaravgifter för unga medför digra konsekvenser för både besöksnäringen och ungdomar som vill ha ett arbete.

   

  Analysen påvisar också att kampanjen Dubbelstöten för det mesta går att relatera till Kjell Nowaks och Karl-Erik Wärneryds kampanjmodell men att det funnits brister i hur dess kommunikationsobjekt varit definierat samt att de inte försökt påvisa den allmänna opinionens tillstånd för Socialdemokraterna.

   

  Efter riksdagsvalet har Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildat regering vilket medfört att momsen på restaurangmat förblir på dess nuvarande nivå medan arbetsgivaravgifterna verkar komma att höjas.

 • 375.
  Wang, Tianzi
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  A Comparative Study of Television Coverage of the 2014 Hong Kong Protests on Global Media BBC World News and CCTV News2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In a globalizing world, different media representations have been witnessed from various global newsrooms, particularly with reference to issues relating to politics such as war and protest. This study focuses on cross-cultural media representations of the 2014 Hong Kong Protests on two leading global media: BBC World News based in the United Kingdom and CCTV News based in China. Drawing from a comparative perspective of the traditional and new global powers, this research sheds more light on representation of protest by global media. By using a combination method of quantitative content analysis and qualitative framing analysis, two television flagship news programs broadcast on BBC World News and CCTV News in the two weeks following the 2014 Hong Kong Protests (i.e. from 26th September to 9th October 2014) have been analyzed to find out similarities and differences between their representations. The results show that there is a significant difference in the way the 2014 Hong Kong Protests were portrayed by the two global media. The BBC World News frames the protest as a democracy movement driven by students against the government for the election issue; while CCTV News claims the protest is illegal, and argues more about the negative economic consequences of the protest by quoting much from local retailers and general publics. The findings suggest that media representation is not an emerging hegemony due to media globalization. Instead, media system and political backgrounds still play a key role in framing the news between different global newsrooms. The scientific novelty and significance of the study lie in its empirical evidence with a novel comparative perspective, which contributes to bridging the research gap between traditional and new media powers in global media studies.

 • 376.
  Wass Widinghoff, Alina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Humanitär kommunikation och engagemangsskapande: En fallstudie av Rädda Barnens kommunikation och innehåll på Facebook2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna fallstudie avhandlar humanitär kommunikation, i syfte att förstå hur Rädda Barnen använder sig av Facebook för att engagera sin publik och driva insamling. För att kunna besvara frågan har jag genomfört en kvalitativ intervju med Saman Saidi som är sociala medier ansvarig på Rädda Barnen. Jag har även genomfört en netnografisk observation där jag har analyserat organisationens innehåll på Facebook semiotiskt och retoriskt. Mitt teoretiska ramverk har rötter i både det kommunikationsvetenskapliga, psykologiska och sociologiska fältet, och handlar om vägar till övertalning och engagemang, visuell kommunikation, trovärdighet samt social identitet. Resultatet visar att Rädda Barnen använder sig av flera strategier för att engagera sin publik och driva insamling. Akuta humanitära situationer visade sig skapa stort engagemang hos framförallt en mindre engagerad målgrupp. Vidare visar resultatet att aktualitet, trovärdighet och identifikation har inverkan på publikens engagemang, samt gemenskap vilket exemplifieras i Rädda Barnens tilltal och sätt att bygga upp en gemensam identitet med sin publik. Visuell kommunikation visar sig kunna förmedla humanitärt innehåll på ett effektivt sätt som tilltalar publiken, vilket exemplifieras av bilder och videos i studien. Slutsatserna visar sammantaget på flera sätt att engagera publiken och driva insamling. Slutsatser som har kunnat dras av resultaten pekar på etiska svårigheter att ta hänsyn till, framförallt inom humanitär kommunikation med fokus på barn. Problematiken att långvariga humanitära situationer inte engagerar publiken i samma utsträckning som akuta situationer tas upp, samt ansvaret att nyansera bilden av humanitär utveckling. 

 • 377.
  Weber, Torben
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Syngentas kommunikation kring hållbara jordbruksmetoder: En argumentationsanalys av Syngentas kampanj The Good Growth Plan för en hållbar utveckling inom jordbruket2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  The Good Growth Plan är en mångsidig informations- och förändringskampanj från Syngenta AB. I den här uppsatsen analyseras Syngentas kommunikation kring kampanjen med hjälp av Næss pro-et contra modell som är en del av den kvalitativa innehållsanalytiska argumentationsanalysen. Detta eftersom Syngenta arbetar inom jordbruks- och kemikalieindustrin som under de senaste åren har förespråkat ett konventionellt jordbruk vilket består av exempelvis GMO och kemisk- gödsel samt bekämpningsmedel. Framförallt miljörelaterade icke-statliga organisationer anser att en del av Syngentas produkter utgör en risk för miljö och hälsa. Det finns ett växande utbud av ekologiska och organiska produkter i framförallt Europa och Nordamerika som ett resultat av den pågående samhällsdebatten kring det konventionella jordbrukets säkerhet. I uppsatsens tidigare forskningen och det teoretiska ramverket som analysen utgår ifrån behandlas framförallt risker och vem som har anspråket på vad som utgör en risk. Studien behandlar Syngentas synvinkel och deras mål. Studien kommer bland annat fram till att det verkar ske en potential anpassning till miljörelaterade icke-statliga organisationernas krav samtidigt som det konventionella jordbruket fortfarande förespråkas och utvecklas till att bli mer hållbart. 

 • 378.
  Weihagen, Caroline
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Hellqvist, Alicia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Bloggare som opinionsledare: En kvalitativ studie om unga kvinnors attityder till bloggar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser hur unga kvinnors attityder och identifikation ser ut till mode- och livsstilsbloggare i Sverige. Bloggar har under det senaste decenniet vuxit och blivit ett stort internetfenomen. Syftet med studien är således att ta fasta på hur bloggläsarnas blogganvändning ser ut samt hur deras förtroende och relation till bloggarna berör dem. Detta för att även kunna belysa hur reklamen i bloggarna upplevs av bloggläsarna. De teorier denna studie utgår från är dels uses and gratification, detta för att få ett perspektiv på vilka motiv och behov som bloggläsarna uppfyller vid bloggläsning. Studien utgår även från two- step flow model, som klarlägger hur opinionsledare filtrerar och sprider vidare information från sändare till mottagare/bloggläsare. Studien är empiriskt baserad på en semi-strukturerad fokusgruppsintervju med bloggläsare mellan 16-18 för att nå en djupgående förståelse för respondenternas upplevelser och användning av bloggen. Studiens resultat visar på att en hög identifikationsfaktor i förhållande till personen bakom bloggen bidrar till en större tillförlitlighet till bloggen samt en högre mottaglighet av reklam i bloggar. 

 • 379.
  Wessman, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Intern Kommun-ikation: En analys av Upplands-Bro Kommuns internkommunikation utifrån ett ledarskapsperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom organisationer är den interna kommunikationen grundläggande för att det operativa arbetet ska fungera. Faktorer som kultur, struktur, ekonomi, tid och ledarskapsperspektiv påverkar kommunikationen i allra högsta grad.

  Denna studie har syftet att beskriva och analysera hur Upplands-Bro Kommuns interna kommunikationsprocesser är uppbyggda och fungerar, utifrån både ett ledarskaps- och medarbetsperspektiv. Studien kommer identifiera kommunikationsvägar och kanaler och vilka faktorer som påverkar de olika avdelningarnas interna kommunikation mellan chef och medarbetare utifrån teorier som behandlar organisationskultur- och struktur, ledarskapskommunikation och formella och informella kommunikationsperspektiv.

  Undersökningen är en fallstudie och har använt kvalitativa intervjuer som metod, både för de individuella chefsintervjuerna och för gruppintervjuerna. Metoden valdes för att kunna få en djupare förståelse och förklaringar för hur den interna kommunikationen fungerar mellan chef och anställd.

  Studien visar att den interna kommunikationen inom varje avdelning är bristande och många är missnöjda med utformningen, men på olika sätt. Några påpekar att dialogen är för fri och ostrukturerad, medan några saknar den öppna dialogen helt och hållet. Avdelningarna arbetar med kommunikationen på helt olika sätt, där vissa främst använder digitala kanaler, medan andra endast använder muntliga. De flesta medarbetare anser dock att APT-möten är de främsta kanalerna för både information och dialog.

  Avdelningarnas kultur- och struktur har väsentlig påverkan på alla avdelningar men i olika grad. Två av avdelningarna består nästan helt av kulturgemenskap för att kommunikationen ens ska fungera, medan två påverkas mer av strukturen inom avdelningen. Om de är vertikalt eller horisontellt uppbyggda spelade roll för både dialogen och för delaktigheten inom gruppen.

  Alla avdelningar använde sig av både formell- och informell kommunikationsstruktur i viss grad. Dock verkade de mer informellt uppbyggda avdelningarna mer tillfredsställda med kommunikationen, än de som främst bestod av formell information.

 • 380.
  Westerlund, Michael
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Att önska dö: Samtal om självmord på internet2012In: Döden i medierna: Våld, tröst, fascination / [ed] Anja Hirdman, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2012, p. 159-187Chapter in book (Other academic)
 • 381.
  Westerlund, Michael
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Kommunikation om självmord på Internet: Risker och möjligheter2014In: Tidskriften för svensk psykiatri, ISSN 1653-8579, no 4, p. 34-35Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den digitala kommunikationen på internet har haft en omvälvande inverkan på individ och samhälle och också inneburit att skillnaden mellan den personliga, intima kommunikationen och den offentliga, publika kommunikationen delvis har suddats ut, vilket också får konsekvenser för hur självmordsämnet utvecklas och hanteras. För unga personer som överväger självmordshandlingar är internet idag den primära källan för information, kommunikation och hjälpsökande. Internet är inte en låtsasvärld, den befolkas av riktiga människor med olika sociala och kulturella bakgrunder. Och det som händer på internet får konsekvenser för verkliga människor. Delar av internet kan, och bör, därför ses som en typ av virtuella sociala miljöer där människor möts och utbyter tankar, känslor och erfarenheter. 

 • 382.
  Westerlund, Michael
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK. Karolinska Institutet, Sweden.
  Talking Suicide: Online Conversations about a Taboo Subject2013In: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 34, no 2, p. 35-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present article discusses intimate conversations about suicide that are pursued on the Internet. Computer-mediated communication has made it possible for participants to remain anonymous and, simultaneously, enter into a public space to share personal thoughts about a stigmatized and taboo subject. This has also created new and unique opportunities to study a type of communication that was previously very difficult to access. Most of the participants on the studied forum are teenagers or young adults who communicate based on a need to recognize themselves in others, and to receive acknowledgement for their thoughts, feelings and experiences, thereby gaining acceptance and understanding. However, there are also destructive elements in the form of an exchange of suicide methods and participants exhorting each other to go ahead with their suicide plans. Moreover, participants are able to practise suicide behaviour in a mediated, conversational form, thereby making the act seem less fearful. The participants are furthermore involved in constructing and re-constructing a counter-discourse in which established society’s perceptions and values concerning suicide are questioned, as expressed in a critique against public institutions, mainly psychiatry.

 • 383.
  Westerlund, Michael
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK. Karolinska Institutet, Sweden.
  Hadlaczky, Gergo
  Wasserman, Danuta
  Case study of posts before and after a suicide on a Swedish internet forum2015In: British Journal of Psychiatry, ISSN 0007-1250, E-ISSN 1472-1465, Vol. 207, no 6, p. 476-482Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Websites and discussion forums have become an important and sometimes controversial source of information on suicide. Using a case report, our aim was to examine the responses, attitudes and beliefs that were communicated on a forum before, during and after a suicide act. We undertook two related analyses: a qualitative investigation of the messages that were posted before the suicide and a combined qualitative-quantitative analysis of the messages posted during and after the suicide. Nearly half the posted messages before the suicide encouraged the victim to complete the suicidal act, and a surprising number of posts after the suicide expressed excitement, although around half of the posts considered the suicide to be tragic. It is of great importance to increase awareness of suicide signals and understanding about how to respond to individuals who communicate suicide intentions on different forums on the internet.

 • 384.
  Westerlund, Michael
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK. Karolinska Institutet, Sweden.
  Hadlaczky, Gergo
  Wasserman, Danuta
  The Representation of Suicide on the Internet: Implications for Clinicians2012In: Journal of Medical Internet Research, ISSN 1438-8871, E-ISSN 1438-8871, Vol. 14, no 5, article id e122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Suicide is one of the major causes of death in the world, leading to approximately 1 million deaths per year. While much of what is said about suicide and its causes is still taboo in most contemporary societies and cultures, internet websites and discussion forums have become an important and controversial source of information on the subject. A great deal of ambivalence is discernible as to whether online communication about suicide primarily should be seen as an opportunity or a serious threat. Objective: To investigate how the subject of suicide is represented on the Internet, based on hits generated by the search engine Google. Methods: In an exploratory design, Google search results on the target word "suicide", for the years 2005, 2009, and 2012 respectively, were systematically analyzed and compared. Results: The study shows that web pages of institutional origin on the subject predominate, that the content provided by these institutions concerns primarily research and prevention, and that the form of communication used by these senders is almost exclusively monological. However, besides these institutional pages there are a substantial number of private senders and pages, often anti-medical and against treatment of depression and other mental problems, characterized by dialogue, confessions and narratives, and to a higher degree, an alternative pro-suicide stance. Conclusions: To counteract the influence of anti-medical and pro-suicide information, the role of the Internet should be discussed with the patient in clinical practice. Dialogical and confessional communications provide an opportunity for the clinician to gain a deeper perspective into perceptions of patients, regarding both their afflictions and the role of medical treatment in their lives.

 • 385.
  Westerstråhle, Elinor
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK. 8205287603.
  Internet- den virtuella skölden för en sexarbetare?: En kvalitativ studie om hur internets roll avspeglar sig i en sexarbetares liv Av: Elinor Westerstråhle2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to gain a closer understanding of how security and vulnerability are experienced online when sexual services are conveyed and if the sex worker finds it unpleasant to be monitored online. The issues relating to safety, vulnerability and monitoring have been analyzed using theories like Foucault's "Panopticism" (1991), which is a social theory of monitoring and Amanda Lagerqvist's theory of "digital throwness" (2017) in which she touches the vulnerability the network puts us in. Previous research such as Oulasvirta's (2012) study of the ten Finnish families whose online use was monitored and the effects of this have become a contributing factor to my investigation to get more insight into how a sex worker feels online.

  The method chosen for the study is a qualitative analysis study. The emperic material is collected by means of an interview guide consisting of semistructured questions and these have been distributed using asynchronous email interviews. The results found indicate that the sex workers that have participated in this study generally feel safe online, and in some cases it is because they are at their computer or mobile phone and not in a vulnerable location or in close proximity with their purchaser. It is also possible to draw certain conclusions that the concern of monitoring makes the respondents conceal their identity online. These factors reinforce the feeling of not feeling so exposed and monitored.

 • 386.
  Westin, Adam
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  En irländare föll från en stege: Ett radioreportage om Liam som dog i bygget av Citybanan och fick skylla sig själv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En irländare föll från en stege är ett radioreportage om Liam O’Mahony, en irländsk byggnadsarbetare som dog i bygget av Citybanan i Stockholm 2013. Det handlar också om hans kollegor på Citybanan som upplevde en osäker arbetssituation. Och slutligen: Vem bär skulden när en människa dör, när hon utför sitt arbete?

  På den nya arbetsmarknaden med beställarorganisationer, entreprenad, bemanningsföretag och ansvarskedjor är alla ansvariga för arbetarnas säkerhet, men ingen skyldig när något går fel. Gång på gång faller den på individen som dog, uttalat eller outtalat. 

  Radioreportaget kompletteras med en reflektionsrapport. Där fördjupar jag och underbygger resonemang som ligger bakom arbetet men som inte hörs i radioreportaget. Jag resonerar även kring svårigheter, utmaningar och problem under arbetets gång, med stöd av och referenser till relevant litteratur.

 • 387.
  Westling, Oscar
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  "Heja Sverige! Heia Norge!": En kritisk diskursanalys av nationalism inom svensk och norsk sportjournalistik med fokus på bevakningen av Skid-VM i Falun 20152015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay, entitled ”Heja Sverige! Heia Norge”, was to study the difference in nationalistic tendencies between Swedish and Norwegian news coverage of the 2015 FIS Nordic World Ski Championships in Falun, Sweden, which took place between 18 February and 1 March 2015. It was the fourth time the event took place in Falun, previous games having been held in 1954, 1974 and 1993.

  I performed a critical discourse analysis of a total of twelve articles split over two race days – one where Swedish athletes outperformed Norwegian athletes and vice versa. I did this order to study if the news coverage in each of the two countries’ most promininent sports papers; Sportbladet in Sweden and VG Sport in Norway, was charaterized by a nationalistic discourse, as well as comparing the two to find similarities and differences between them.

  Having based my analysis on theories and previous research regarding media events, nationalism, national identities, ”us and them”, imagined communities et cetera, I came to the conclusion that a nationalistic discourse is, without a doubt, present in the news coverage – something very unique for sports journalism as a genre. The athletes are often referred to as ”Sweden” or ”Norway” instead of their names; national identities are hugely influential in almost every article; theories of nations and imagined communties are confirmed and present within the texts and the theories regarding ”us and them” – the metaforical warfare between the two main antagonists Sweden and Norway – are obvious in almost every single article.

  The difference between the countries’ respective coverage is subtle but noticable: every article in VG Sport is longer than Sportbladets’ version, and the Norwegian newspaper seem less keen on referring to the Swedish athletes as a force to be reckoned with, albeit with a feit exceptions. However, both newspapers are definitely characterized by a nationalistic discourse which fit well into my theoretical framwork as well as previous research within the field. 

 • 388.
  Westmoreland, Mark R.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Akram Zaatari: Against Photography: Conversation with Mark Westmoreland2013In: Aperture (Millerton, N.Y.), ISSN 0003-6420, Vol. 210, p. 60-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Akram Zaatari, a founder of the Arab Image Foundation in Beirut in 1997, has emerged as one of the most prominent commentators on photography of the Middle East. Overseeing AIF’s mission to preserve and study the photographic culture of the region, Zaatari has, as both an artist and a cultural critic, pushed for more experimental approaches to understanding this collection. Through books, installations, and videos, Zaatari’s visual studies provide new ways of seeing and thinking about images. This work parallels his long-term engagement with “the state of image making in situations of war,” highlighted in his book Earth of Endless Secrets (2009). More recently, Akram Zaatari: The Uneasy Subject (2011) explores the way photography and other imaging practices capture vernacular expressions of masculinity and sexuality. The following interview with anthropologist Mark Westmoreland took place last October via email correspondence.

 • 389.
  Westrin, Måns
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Tinder – en modern spelplan för att skapa en romantisk kommunikation online: En kvalitativ studie om hur stockholmare använder dejtingapplikationen Tinder för att kommunicera2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to examine the mobile dating application Tinder. How do people integrate and communicate at Tinder and what social aspects of communication seem to create a relationship? How do couples that met on Tinder experience the application? To answer these questions the qualitative methods interviews and ethnographical observations has been used. The theoretical framework is Bourdieu's theory about Physical Capital and Goffmans theory about Social Interaction. The study shows that more than just a “swipe right” is required for communication to occur. Tinder is in many ways superficial and at the conversation-level “emojis” becomes a complement in the shortcomings of a non-face-to-face integration. The offline-world’s patterns also turned out to characterize the Tinder-world with its body ideals, class differences and gender norms. In conclusion, after passing several integration and conversation barriers, the study shows that love could actually be found on Tinder. 

 • 390.
  Widestedt, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  A Visible Presence: Royal Events, Media Images and Popular Spectatorship in Oscarian Sweden2016In: Royal heirs and the uses of soft power in nineteenth-century Europe / [ed] Frank Lorenz Müller, Heidi Mehrkens, London: Palgrave Macmillan, 2016, p. 45-61Chapter in book (Refereed)
 • 391.
  Widestedt, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  "En skål för den stora och mäktiga ryska nationen!": Wilhelm och Maria Pavlovna2015In: Politik och passion: svenska kungliga äktenskap under 600 år / [ed] Henric Bagerius, Louise Berglund, Stockholm: Natur och kultur, 2015, p. 189-224Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 392.
  Widholm, Andreas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Mårtenson, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Mediekritik driver Twitteraktivitet: Om journalistik som resurs för politisk kommunikation i sociala medier2018In: Fejk, filter och faktaresistens: Hotar sociala medier demokratin? / [ed] Lars Truedson, Stockholm: Institutet för mediestudier , 2018, p. 104-135Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det nya sociala medielandskapet kan politiker i större utsträckning än tidigare kommunicera direkt med väljarna utan att ta omvägen via de traditionella medierna. De sociala medierna har också skapat nya möjligheter att kritisera och utmana nyhetsmediernas verklighetsbeskrivningar – särskilt via Twitter – vilket förändrat maktdynamiken mellan politiker och journalister. I det här kapitlet analyserar vi hur svenska riksdagsledamöter använder journalistik som resurs för politisk kommunikation på Twitter. Resultaten visar att det fortfarande finns ett tydligt beroendeförhållande mellan politiken och journalistiken, även då debatten flyttar ut i sociala medier. Samtidigt finns det tydliga spår av mediekritik i kommunikationen. Kritik mot nyhetsmedier uttrycks i störst utsträckning av moderata riksdagsledamöter, och för några av dem utgör mediekritiken en kraftfull resurs för att skapa engagemang bland följare och sympatisörer. Främst riktas kritiken mot journalistiken i Public Service.

 • 393.
  Widholm, Andreas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Riegert, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Roosvall, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Abundance or crisis? Transformations in the media ecology of Swedish cultural journalism over four decades2019In: Journalism - Theory, Practice & Criticism, ISSN 1464-8849, E-ISSN 1741-3001Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to map and scrutinize developments within Swedish cultural journalism, with a particular focus on transformations in genres, text types and thematic repertoires. Drawing on a constructed week sample from press, television and radio during four decades (1985, 1995, 2005, 2015), we address three aspects of 'the crisis discourse' of cultural journalism: (1) the potential decline in cultural coverage due to economic cutbacks and downsized cultural desks; (2) cultural journalism's perceived 'quality crisis' connected to transformations of thematic repertoires; and (3) the alleged decline of cultural expertise related to changes in cultural journalism's generic structures. The study makes a unique contribution to cultural journalism scholarship by identifying media-specific differences and complementary relationships between media forms, building on media ecology and genre theory. In contrast to the crisis discourse, results show that cultural journalism has expanded significantly through popularization and thematic and generic diversification, but the transformations are different in press, radio and television due to differing role positions in the larger media ecosystem. In addition, some parts of the cultural journalism media ecology appear to be endangered.

 • 394.
  Wikman, Amanda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Olander, Therese
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Den digitala diaologen: En kvalitativ studie om relationen mellan användningen av sociala medier och kommunikationsstrategier2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur relationen mellan användningen av sociala medier och kommunikationsstrategier ser ut för TV4. Vi ämnar undersöka hur företaget använder Facebook i sin kommunikation. Strävar TV4 efter en tvåvägskommunikation med publiken eller finns det snarare ett bakomliggande syfte för Facebook som marknadsföringskanal?

  Problem: Idag använder de flesta organisationer sociala medier som kommunikationskanal. Det finns både möjligheter och risker med kommunikation på sociala medier, men svårigheten ligger i vilken strategi och vilken typ av kommunikation som blir lyckad. Kan man urskilja någon kommunikationsstrategi för TV4 på Facebook samt är denna kommunikation lyckad för organisationen?

   

  Metod: Studien grundas på en kvalitativ intervju med medarbetare från TV4 samt en kvalitativ textanalys av inlägg från TV4:s Facebook publicerade i december 2015, vilka analyseras i förhållande till den redovisade teorin. Vi utförde ljudupptagning under intervjun för att få så levande och riktigt material som möjligt till vår analys. Empirin för studien utgjordes således av utdrag i form av citat från den genomförda intervjun.

   

  Resultat: Genom en kombination av symmetrisk och asymmetrisk tvåvägskommunikation lyckas TV4 behålla sitt anseende, bygga sitt varumärke starkare och samtidigt skapa en dialog med publiken. Företaget strävar efter en tvåvägskommunikation med sin publik.  

 • 395.
  Ärlerud, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Islamiska Staten: En kritisk diskursanalys av sex nordeuropeiska dagstidningars framställande av avrättningen på James Foley2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats kommer med hjälp av en kritisk diskursanalys skapa en förståelse för hur nordeuropeiska dagstidningar har valt att rapportera om Islamiska Staten, i händelse av avrättningen på James Foley. Uppsatsen syftar till att försöka få en förståelse för varför Islamiska Staten porträtteras som de gör i nordeuropeiska dagstidningar. Vidare syftar den även till att undersöka varför specifika delar och punkter tas med i rapporteringen samt vad för eventuella följder denna rapportering kan få för läsaren och samhället. Detta kommer att studeras med anledningen av bristen i den journalistiska forskningen om Islamiska Staten, med svårigheter som uppkommer i och med den begränsande fakta som finns om Islamiska Staten som själva har lite av ett monopol på den information de sänder ut kring händelserna som berör dem själva. En av de teorier som uppsatsen kommer att utgå från är andrafiering som innebär att sätta perspektiv, personer och samhällen i en ”vi-mot-dem-position”. Den kommer även att utgå från propaganda och tidigare krigsrapportering från bland annat Gulfkriget, i krigsrapporteringen kommer det studeras hur dagstidningar fungerar i relation till terrorism. Sist kommer den också utgå utifrån relevant tidigare forskning om just Islamiska Staten. Resultat och slutsats väver in just denna del, hur dagstidningar arbetar i relation till terrorism, att de hamnar i en position som terroristorganisationer gärna utnyttjar. Det kommer även resultera i analys om att dagstidningar alltid tar en sida av ett krig, medvetet eller omedvetet. Resultat och slutsats väver också in andrafiering och visar på hur detta används i artiklarna, hur artiklarna nästan bygger på en form av andrafiering som med en sådan tyngd kan påverka läsaren. Allt detta blir som propaganda från både dagstidningarnas och Islamiska Statens sida. IS sprider propagandafilmer som dagstidningarna tar del av och lyckas med mix av egen propaganda samt användande av dess material att även sprida vidare IS propaganda.

   

   

 • 396.
  Åhlund, Angelica
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  "Girl Power in Advertising": A qualitative study of how postfeminism and intersectionality are appropriated in two advertising campaigns2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Advertising is increasingly, and has become one of the most powerful forms of global communication. It is one of the most influential tools in spreading ideas about gender, ethnicity and sexuality that create perceptions. Advertising has becoming increasingly global due to the globalization of the Western society and culture. This creates a need for intersectional awareness in advertising in order to avoid communicating inequalities. This bachelor thesis examines and analyze how femininities are articulated in advertising that exists within the contemporary context of popular feminism. Specifically, it offers an analysis of how postfeminism as a contemporary formation of feminism informs these advertising campaigns. The study examines two visual commercials, one from Adidas Originals and one from H&M. A multimodal semiotic analysis was used to analyze the empirical material in order to find out its meanings. The result indicates that the two advertising campaigns from H&M and Adidas Originals presents various and diverse forms of femininities by showcasing women with different looks, bodies and ethnicities. H&M’s commercial showcase women who are seen as empowered, confident and who acts out in different environments. Adidas Originals rather puts emphasis on showcasing women and men who speaks about issues concerning gender, body image and ethnicity. Both campaigns, it is argued, articulate and negotiate a discourse of postfeminism. 

 • 397.
  Åhlén, Elin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Dagarna då pennan inte var mäktigare än svärdet: - en kvalitativ analys av rapporteringen om attentatet mot Charlie Hebdo och terrorattacken i Köpenhamn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två terrordåd har skildrats i Aftonbladet. De studerade terrordåden är attacken mot Charlie Hebdos redaktion i januari 2015 samt terrorattentatet i Köpenhamn i februari samma år. De frågor som ligger till grund för undersökningen är: Hur skildras de båda händelserna i Aftonbladet? Hur framställs offer respektive förövare? Hur yttrar sig diskussionen om yttrandefrihet? Finns det några likheter och skillnader i rapporteringen, exempelvis vad det gäller närhetsprincipen? Jag har dessutom valt att undersöka hur Aftonbladet har förhållit sig till de pressetiska reglerna.

  För att besvara mina frågeställningar har jag valt att utgå från de två första dagarna av rapporteringarna, samt två sammanhängande dagar en vecka efter rapporteringens första dag. Detta har motiverats med en tes om att diskussionen om yttrandefriheten ska vara tydligare en tid efter händelserna inträffat. Materialet omfattar såväl nyheter, ledare, krönikor och debattartiklar och har analyserats med en kvalitativ ansats. Samtliga 45 artiklar kommer först att analyseras med en övergripande tematisk analys. Därefter har en mer djupgående granskning genomförts, då med hjälp av Faircloughs kritiska diskursanalys där fokus har lagts på en lexikal nivå.

  De teoretiska ramarna för studien är journalistik och demokrati, yttrandefrihet, journalistisk etik samt teorier om hate speech. Jag har också valt att undersöka hur närhetsprincipen, domesticering och personifiering har yttrat sig i rapporteringarna.

  Min studie har visat att rapporteringen delar ett gemensamt fokus på de misstänkta gärningsmännen. Det är också främst i rapporteringen kring dessa som Aftonbladet har begått pressetiska snedsteg. Vad det gäller porträtteringen av offer får den svenska konstnären Lars Vilks en tydlig huvudroll i dramat då han personifierar alla offer. Här är det också tydligt att nyheterna har domesticeras. I fallet Charlie Hebdo får alla enskilda offer i princip samma utrymme, även om attacken huvudsakligen beskrivs som en attack mot det fria ordet.

  I fallet Charlie Hebdo genomsyras rapporteringen av en diskussion om yttrandefrihet, medan den i rapporteringen om Köpenhamnsdåden är mer implicit uttryckt. Däremot har analysen visat att det finns ett behov av att omformulera den journalistiska etiken i takt med att nyheter tenderar att bli allt mer globala. 

 • 398.
  Åhman, Sandra
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Från framtidsutopi till no go zone: En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av konstruktionen av förorten i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressenoch Aftonbladetmellan 2014 och 20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien intresserar sig för nyhetsmediernas konstruktion av de platser som benämns som no go-zoner i artiklarna. Uppsatsen behandlar tryckta artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressenoch Svenska Dagbladetunder en fyraårig period, 28 oktober 2014 till 28 oktober 2018. Syftet är att analysera hur så kallade no go-zoner konstrueras i svensk morgon- och kvällspress, med avsikten att vidare analysera och diskutera hur journalistiken gestaltar annorlundaheter (otherness) och svenskhet samt undersöka huruvida rasism uttrycks i artiklarna. Frågeställningarna berör hur no go-zonerna representeras i artiklarna, hur identiteter konstrueras, vilka framträdande teman som återfinns samt vilka platser som är mest återkommande i materialet. För att besvara frågeställningarna genomförs inledningsvis en kvantitativ innehållsanalys av hela materialet i syfte att kartlägga materialets omfattning. Vidare görs en kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell. I den kvalitativa textanalysen görs en närläsning av fyra artiklar. Teorier hämtade från framförallt Stuart Hall används för att identifiera hur kultur och identitet konstrueras i artiklarna. För att identifiera stereotyper används teorier hämtade från Richard Dyer, Stuart Hall och Ylva Brune. Teun A. van Dijks teorier om vår tids nya rasism används dels för att identifiera hur kulturella skillnader uttrycks i gestaltandet av no go-zoner, samt för att sätta texten i ett socialt sammanhang. Studien visar att våld och kriminalitet är det mest framträdande temat, samt Sverigebilden och motstånd är återkommande. Hur begreppet no go-zoner används i tidningsartiklarna för att beskriva vissa områden kan förstås som ett retoriskt verktyg för att reducera en redan ojämlik maktfördelning men också för att bekräfta det som inte är no go-zon.  

 • 399.
  Öhman, Filip
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  "Jag kan aldrig gå till skolan utan ångest."2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract examensarbete

  Av: Filip Öhman

  Mitt examensarbete är skrivet i form av ett informativt reportage om ämnet social ångest. Genom att presentera tre personer som själva talar om sina erfarenheter och upplevelser av sjukdomen så får läsaren en insikt i hur vardagen ser ut för de som drabbas. Syftet med mitt reportage har varit att delvis utreda vilka de huvudsakliga problemen för en drabbad är och delvis att informera alla läsare om sjukdomens påverkan samt om vilka möjligheter som idag finns tillgängliga för att bota social ångest. En stor del av intervjupersonernas ångestproblematik visade sig handla om skolmiljön. På grund av detta så läggs extra mycket fokus i mitt arbete på att ta reda på huruvida social ångest försvårar möjligheterna till att studera på en högre nivå. En representant från Studenthälsan i Stockholm bidrar med sin expertis som psykolog för att tala om problematiken för studenter med ångestsjukdomar samt de existerande hjälpmedel eller bristen därav som går att ta del av. Dessutom får de tre personerna som själva lider av sjukdomen påpeka brister och lyfta egna tankar om möjliga ändringar som högskolan skulle kunna genomföra för att förbättra situationen.

  På området som berör potentiella botemedel mot social ångest så uttalar sig psykologen och forskaren Tomas Furmark från Uppsala universitet. Han får presentera vad som enligt honom är den mest effektiva behandlingsformen, vilka styrkor den har, när man kan få hjälp och även på vilka sätt den har brister. Dessutom slår han ett slag för nya framgångsrika former av redan existerande behandlingar och poängterar att en avgörande faktor för en lyckad behandling beror på hur engagerad den som söker vård faktiskt är.

  Min arbetsprocess kan delas in i tre steg. Steg ett består av insamlandet av information och intervjupersoner. Här utfördes en grundresarch som handlade om att hitta korrekt fakta om sjukdomen samt att få kontakt med personer som själva led av den. Steg två bestod av att gå igenom, sålla ut och tolka informationen som hittades i del ett samt att bygga ett förtroende till de intervjupersoner som ställde upp. Detta arbete var ytterst omfattande då det krävdes mycket viljestyrka från både min och mina intervjupersoners sida för att de skulle känna sig redo för att tala om sin sjukdom. Steg tre i min arbetsprocess var sedan att sammanställa intervjuerna och informationen inom en form som kunde utgöra ett intressant reportage med ett faktiskt nyhetsvärde.

  Resultatet blev ett femton A4 sidor långt reportage som huvudsakligen presenteras i tre olika delar. Reportaget drivs framåt av intervjupersonerna som själva redogör för deras olika ångestsymptom och svårigheter i olika situationerna. De tre situationerna som tas upp är i kronologisk följd, ångestproblematik inom skolan, ångestproblematik i vardagen och slutligen ångestproblematik på sociala medier. Inom två av ämnena hörs också åsikter från Eric Bergström, grundaren av företaget Ångestskolan och enligt sig själv, den enda föreläsaren som talar om social ångest i Sverige.

  Slutsatsen som mitt arbete uppnår är att det kan bidra till att skapa en debatt om ämnet, belysa en problematik som sällan tagits upp och dessutom kritisera högskolans förmåga att hantera ångestsjukdomar. Mitt arbete är inte något som har skrivits för att besvara en fråga eller utreda vad som ligger bakom social ångest. Det är skrivet med syftet att informera och intressera för att slutligen öppna upp för en diskussion om ett ämne som fortfarande är ett mysterium för många. En förutsättning för detta är att mitt arbete därför väcker en mängd frågor som inte har några enkla svar och därför bör diskuteras.

 • 400.
  Öhman, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Bortom det sportsliga: - en komparativ studie om problem samt möjligheter i AIK Hockeys externa kommunikation via Hemsida och Instagram2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  AIK Hockey har under ett antal år haft problem med låga publiksiffror på hemmamatcherna. Det finns många olika anledningar till att publiken sviker, men syftet med denna uppsats har varit att genom en jämförande analys med Djurgården Hockey, beskriva och analysera hur AIK hockey kommunicerar via hemsidan och Instagram till publiker. Detta har granskats genom en kompositionsanalys av lagens hemsidor samt semiotisk och retorisk analys av enstaka bilder på lagens Instagramkonton.

  Teorier som berör kommunikation, PR samt organisationskultur har använts för att identifiera problem och möjligheter med lagens kommunikation. I diskussionen av resultatet framkom det att det finns möjlighet till att utveckla AIKs kommunikation till publiker då det finns utrymme att uttrycka mer känslor samt bjuda in publiken till att identifiera sig mer med laget på Instagram. Det går även att lyfta fram biljettförsäljningen mer på hemsidan och tona ned avtalet med CMOREs kanaler. De kan också skapa mer trovärdig kommunikation genom att anpassa texten mer till bilden och vise versa i publikationerna på Instagram. Hemsidan kan också framhäva lagets konton på sociala medier mer så att fler vill följa dem. Uppsatsens slutord handlade om att AIK Hockey på lång sikt, kan arbeta med att öka publiksnittet genom att uppdatera kunskaper om bland annat sociala medier och även ständigt sträva efter att utveckla samt vårda relationerna till publiken.

5678 351 - 400 of 400
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf