Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 595
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Peter Ekström: Har revolutionen plats för sorg? Postumt samtal med John Berger2022In: Tidskriften Förr och Nu. Tidskrift för en folkets kultur och historia, ISSN 2003-329X, no 4, p. 1-18Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Recensionen av Peter Ekströms bok Har revolutionen plats för sorg? Postumt samtal med John Berger ger en utförlig beskrivning av bokens innehåll och diskussion samt tematiska upplägg. Författaren Peter Ekström (f. 1954), tidigare rektor för Örebro konstskola, har iscensatt en postum dialog med John Berger (1926-2917) genom att ställa egna frågor till utvalda citat ur denes texter samt ur forskningslitteratur om John Berger. Med egna konsthistoriska, historiska och filosofiska bakgrunder sätter Ekström in citaten i ett tidssammanhang. I ett längre appendix ger Ekström en utförlig kronologisk beskrivning av John Bergers författarskap, ca 60 verk tas upp. Berger- forskaren Joshua Sperling behandlas. Denna recension ger även kompletteringar från övrig aktuell forskning och litteratur om John Bergers liv och verk när det gäller bokens teman och diskussion samt bedömningen av John Bergers betydelse. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 352.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Pilgrimsfärd för rättvis värld.: Möten med kyrkorna i Israel och Palestina2024In: Tidskriften Förr och Nu. Tidskrift för en folkets kultur och historia, ISSN 2003-329X, no 1, p. 1-19Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna recension redogör för den kunskapsrika antologin Pilgrimsfärd för rättvis värld. Möten med kyrkorna i Israel och Palestina från Spricka förlag och dess pedagogiska uppdelning i fem delar som studiehandbok för studiecirklar. I redaktionen ingår bl .a. Sune Fahlgren och Anna Karin Hammar. De olika författarnas bidrag berör olika perspektiv på pilgrimsfärder till det Heliga Landet och dess heliga platser, främst i Jerusalem. Detaljerade kartor ger god information. En lång rad praktiska tips och råd ges för pilgrimsgrupper, såväl inför resan som under vandringen, där gemensam andakt och bön står i centrum. Fokus ligger på en etisk hållbar turism där pilgrimen tar ansvar för både miljöhänsyn och kulturell respekt. Boken berättar om de kristna församlingarna och kyrkosamfundens historik och gudstjänster, byggnader och verksamheter, men också om deras framgångsrika ekumeniska och interreligiösa samarbete i en konfliktfylld region. Olika fredsorganisationer presenteras och vägar till en en rättvis fred diskuteras. Förutom en historisk bakgrund till konflikten ges grundläggande information om internationella fredsdokument, FN-resolutioner och folkrättsliga dokument. Till boken hör en studiehandledning som ges ut av studieförbunden Bilda och Sensus.

  Download full text (pdf)
  Anne Lidén (2024) Pilgrimsfärd för rättvis värld. Recension FoN 1-24.
 • 353.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Pontus Ljungbergs konst och den gåtfulla verkligheten2022In: Förr och nu : tidskrift för en folkets kultur och historia, E-ISSN 2003-329X, no 3Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln Pontus Ljungbergs konst och den gåtfulla verkligheten bygger främst på Lennart Sjögrens bok med samma namn utgiven av Almlöfs förlag 2021. Pontus Ljungberg (f 1945) är verksam som både konstnär, arktitekt och museichef. Artikeln ger en bred presentation av konstnären Pontus Ljungbergs konst, genrer och stilar, verk och motiv, som visats på två retrospektiva utställningar 1995 och 2015. På basis av biografiska källor och litteratur ger artikeln en komplettering av Sjögrens bok, där konstnärens bakgrund i Ljungberg-kvarteren i Ljungy presenteras. Den biografiska bakgrunden till en rad porträtt av vänner och familjer tas också upp. Pontus Ljungberg är son till konstnärerna Sven Ljungberg och Ann-Margret Dahlquist- Ljungberg, vilkas porträtt visas. En beskrivning görs av konstnärens olika arktektuppdrag, där Ljungbergmuseet i Ljungby står i fokus.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 354.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Recension: Vad folkets kultur är och kan vara.: Antologi av Folket i Bild/Kulturfronts avd. Västmanland-Dalarna2023In: Tidskriften Förr och Nu, E-ISSN 2003-329X, no 3, p. 1-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Antologin Vad folkets kultur är och kan vara är utgiven av Västmanland/Dalarnas avdelning av Folket i Bild/Kulturfront. Ett planerat seminarium 2020 och ett 10-års- jubileum med rapporter av föreningens verksamhet kring olika kulturprojekt fick på grund av corona ställas in och ersattes av detta bokprojekt. Boken är uppdelad i fem delar kring olika estetiska uttryck, som teater, folkmusik, körsång, dans och foto, och den ger en historisk tillbakablick på många olika kulturprojekt alltsedan starten av Folket i Bild/Kulturfront 1972. Här redovisas en lång rad teaterprojekt, där berättelser och gestaltningar har utgått från folkets historia och lokalsamhället, likt "living history". Till de mer kända hör Spelet om Norbergsstrejken med spelplatsen med spelplats vid Klackbergs gruva. I flera artiklar förs en diskussion kring begreppet folkets kultur och en rad kulturbegrepp belyses, såsom folklig kultur, arbetarkultur, kvinnokultur och demokratisk kultur samt vardagskultur. Minoriteters kultur behandlas och man problematiserar borgerligt kulturarv och kulturrelativism. Boken är en inspiration för att starta lokala kulturprojekt och den ger också förslag på hur tidningen Folket i Bild/Kulturfront kan stödja de officiella kulturorganisationerna och kulturarbetare som får minskade anslag.

  Download full text (pdf)
  Anne Lidén 2023, Recension : Vad folkets kultur är och kan vara.
 • 355.
  Lidén, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Roland Svenssons bildvärld: öarnas villkor och skönhet2022In: Tidskriften Förr och Nu. Tidskrift för en folkets kultur och historia, E-ISSN 2003-329X, Vol. 2022, no 1, p. 1-28Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna artikel Roland Svenssons bildvärld - öarnas villkor och skönhet ger en bred och översiktlig presentation av Roland Svenssons (1910- 2003) konst, oljemåleri, akvarell och färggrafik med fokus på skärgårdsmotiv och motiv från öar i Nord-Atlanten och Syd-Atlanten. Artikeln bygger på boken Roland Svensson-ömänniskan av Ulf Sörenson 2010 och har tagits fram i samarbete med Sällskapet Roland Svenssons vänner och Roland Svensson museum i Ramsmora på Möja i Stockholms skärgård. Inledningsvis presenteras konstnärens ungdom och utbildningstid vid Konsthögskolan i Stockholm och därefter skildras de konstverk som tillkommit i hans skärgårdsateljé på Stora Tornö samt i huvudateljén i Nacka. Såväl pastellmåleri som akvarell och olja med skärgårdsmotiv från Stockholms skärgård behandlas. Hans författarskap med illustrerade böcker var fokuserat på just skärgårdens historia och öarnas villkor för människor, samt sjöfärder med allt från segling med folkbåt till atlantfartyg. För skärgårdsintresserade är Roland Svensson välkänd genom sina många bildreportage genom åren i Till Rors och På Kryss.

  Under hela sitt liv genomförde Roland Svensson långa och strapatsrika atlantfärder där han studerade naturmotiv längs öarnas stränder och berg men också befolkningens levnadsvillkor. I Nord-Atlanten färdades han längs Svalbards norra och västra kustorter. Han besökte ofta Shetlands- och Orkneyöarna samt Hebriderna där många teckningar och akvarellmålningar tillkom, vilka sedan trycktes som färggrafiska serier. Särskilt stort intresse visade han öarna Tristan da Cunha och St Helena i Syd-Atlanten där han vistades i många reser, ofta flera månader i sträck. Hans motiv från dessa öar har också blivit frimärken. De många atlantresorna resulterade inte bara i färggrafiska serier utan också i många radioprogram och reportage i Tidningen Vi. Efter Roland Svenssons död bildades Sällskapet Roland Svenssons vänner 2003 som tog initiativ till Roland Svensson museum i Ramsmora på Möja, som invigdes 2014. Där har konstnärens ateljé från Stora Tornö återskapats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 356.
  Liljeholm, Andreas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Rektorers motiv i val av organisationsmodell för undervisning av nyanlända elever i årskurs 1–6: Direktintegrering och förberedelseklass2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka rektorers motiv i val av organisationsmodell för undervisning av nyanlända elever i årskurs 1–6. Fokus har varit organisationsmodellerna direktintegrering och förberedelseklass. Frågeställningarna kopplar till i vad mån styrdokument och forskning ligger till grund för beslut gällande organisationsmodell. Vilka tolkningar gör rektorerna rörande utbildning av andraspråkselever utifrån huvudmannens policy. Viktigt har även varit vilka erfarenheter som finns ute på skolenheterna för valet av organisationsmodell. Jag har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer som metod för studien. Fem rektorer från olika delar av Sverige har intervjuats. Resultatet pekar på att styrdokumenten inte ligger till grund för valet av organisationsmodell. Däremot verkar den nya läroplanen skapat organisatoriska tankar om och förändringar av former för ökad undervisning i svenska som andraspråk. Delaktighet när det gäller forskning indikerar positiva effekter ute på skolenheterna. Huvudmannens stöd och brister i den samma blir påtagliga i denna studie. En aktiv huvudman med både kunskap om nyanländas lärande och även delaktighet i forskning är delar som lyfts som positiva. Bristerna handlar om uppföljning och säkerställd likvärdighet. Arbetet med att skapa språkgrupper, med elever som talar samma språk, är en av erfarenheterna som lyfts som språkutvecklande på andraspråket. Resultatet verkar också visa på att rektorerna ser elevbehovet som centralt med flexibla organisationer som stödjer behovet. Även ett interkulturellt ledarskap framträder. Det finns lite forskning när det gäller nyanlända elever i de lägre åldrarna och studien har bidragit med att fördjupa kunskaperna om rektorers tankar och beslut gällande organisationsmodell. Det förordas dock mer forskning på området där även skolor i andra typer av språkliga- och sociala kontexter ställs mot varandra.

  Download full text (pdf)
  Rektorers motiv i val av organisationsmodell
 • 357.
  Lindberg, Viveca
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Filminspelning och reflekterande samtal kan bidra till kollegialt lärande i ämnet slöjd2023Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Lärare i slöjd och andra praktisk-estetiska ämnen kan dra nytta av film för återkoppling och utveckling av undervisningen genom kollegialt lärande. Eftersom slöjdens material är konkreta kan filminspelningar synliggöra aspekter av undervisning och lärande som är viktiga att utveckla, visar en studie från Norge.

 • 358.
  Lindberg, Viveca
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  History of women’s vocational education in Finland the example of home economics: [Die Geschichte der beruflichen Bildung von Frauen in Finnland mit einem Fokus auf Hauswirtschaft]2022Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In Swedish research, folk high schools have been identifieed as important early providers of vocational education for women since the 19th century. These aspects have not been highlighted in Finnish research. Instead, schools for domestic education have been  focused. The purpose of this contribution was to compare firstly the quantitative establishement of folk high schools offering domestic courser with that of schools for domestic education Finland, and secondly the domestic content in these two forms of schools. 

 • 359.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Annika, Hemingstam
  På vilka sätt bidrar naturbruksprogrammets instruktörer till elevernas yrkesbildning?2023In: Book od abstracts: NordYrk conference 2023, Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Campus Bergen, Norway, 7–9 June, 2023, p. 48-48Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vår bidrag bygger på 1) Volanens (1999; ) argument att det filosofiska bildnings begreppet måste förstås på ett helt annat sätt än än som en fråga om status för vissa former av kunnande och visst kunskapsinnehåll framom andra. Historiskt har bildning tolkats som individens strävan mot worthiness (s. 168) som förverkligas i förhållande till antingen religion, vetenskap och lärdom, eller ett yrke. Utifrån det introducerar han begreppet yrkesbildning. Ett sådant förhållningssätt till yrkesutbildning förutsätter att innehållet inte enbart handlar om att lära sig använda maskiner och redskap och utföra service på dem eller producera varor/tjänster. Enligt Stratmann (1994) var det under skråtiden i Tyskland vanligt att lärlingar bodde hos sin mästare för att även utveckla en förståelse för yrkesrollen, vem man ska bli, vilket antyder en identitetsformeringsprocess. Tyson (2016) har framför allt arbetat med berättelser som empirisk grund för att synliggöra erfarenheter ligger till grund för individers bildningsprocess. Syftet för vårt bidrag är att synliggöra hur och med vad instruktörerna vid ett naturbruksprogram bidrar till elevernas bildningsprocess under deras gymnasiala yrkesutbildning relaterad till smådjursvård. Instruktörerna är en yrkesgrupp som är vanligt förekommande inom naturbruksutbildning på alla nivåer, ändå saknas det studier i förhållande till dem. 

  Metoder: Studien är etnografiskt inspirerad och baseras på följande data: deltagande observation och ljudinspelningar av två instruktörers tal under deras handledning av naturbrukseleverna på skolans djurvårdsanläggning, samt fältanteckningar och digitala foton relaterade till elevernas arbetsuppgifter. Då ljudinspelingarna transkriberats gavs de till respektive instruktör för genomläsning, varefter uppföljningsintervjuer genomfördes med dem. En tematisk analys (Braun & Clarke, 2006; 2021) genomfördes. Deltagande instruktörer och instruktörer har fått information om projektet och samtyckt till att delta.

  Resultat: Initiala analyser visar att instruktörerna dels fungerar som ett slags förebilder i skolmiljö och samtidigt som en brygga till arbetslivet. Tentativt tematiskt resultat pekar på att de genom strategisk kommunikation bidrar till att bland annat skapa förutsättningar för ett yrkesspråkande, introducerar till yrkesrelevanta instruktioner, använder sig av erfarenhetsbaserade narrativ i förebyggande syfte (sociala erfarenheter, jfr Vygotsky 2004).

  Referenser

  Stratmann, K. (1994). Lernern in der Berufserziehung – Eine historische Analyse zum Paradigmwechsel in der Berufsbildung, dargestellt anhand ausgewählter Dokumente. I A. Heikkinen, (Ed.), Vocational education and culture – European prospects from history and lifehistory (s. 7–40). Tampereen yliopisto.

  Tyson, R. (2016). Yrkesutbildning eller yrkesbildning: vad lär vi oss egentligen? En introduktion till empirisk yrkesbildningsdidaktik. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 6(2), 1–16. https://doi.org/10.3384/njvet.2242- 458X.16621

  Volanen, M. V. (2006). Filoteknia ja kysymys sivistävästä työstä. Jyväskylän yliopisto. Volanen, V-M. (1999). Bildung through vocational education. I J. Lasonen (Ed.), Workforce preparation in a global context (s. 167–177). Jyväskylä University

  Vygotsky, L. S. (1990). Imagination and Creativity in childhood. Soviet psychology, 28(1), 84–96.

 • 360.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Berthén, Diana
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Backman Bister, Anna
  Indications of music teaching practices in the Swedish Special-needs Compulsory School2023In: NOFA9 Education, knowledge and Bildung in a global world: May 9–11, 2023 in Vaasa, Finland: Book of Abstracts, Vasa: Åbo Akademi University , 2023, p. 78-78Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate teachers’ conceptions of music teaching in the Swedish grundsärskolan, Special-needs Compulsory School (SnCS) for children with intellectual disabilities in order to discern indications of common characteristics of their music teaching practices.

  According to the result of a previous review (Berthén et al., 2022) of international research focusing music teaching for students with intellectual disabilities (ID), such studies either are based on 1) integrated classrooms – mixed groups of students; 2) music therapy, studies based on individual children; or 3) norm critical studies related to admission requirements or to musical production.

  Since the 1990s, reforms have contributed to changing the conditions for SnCS: 1) the change of the political object for SnCS from caring to teaching; 2) the national curriculum from 2011 introduced assessment criteria; and 3) new qualification requirements for all teachers in SnCS were introduced. However, for several years, few music teachers within SnCS are qualified music teachers: during the school year 2020–2021 this share was 6.3 percent. UN’s Conventions on 1) the Rights of the Child, and 2) the Rights of Persons with Disabilities are legal foundations for this curriculum. In relation to music teaching this means that also students with ID must have access to the aesthetic meaning that musical experiences can contribute with as well as its transformative power that Carlson (2015) labels as musical becoming. Against this backdrop, the overarching research question we pose for this paper is the following: What characterises music teachers’ conceptions of music teaching in SnCS?

  This study is based on qualitative interviews with six music teachers in SnC schools from various regions in Sweden. Data were analysed phenomenographically (Marton, 1994) and the result will be presented as an outcome space consisting of interrelated categories of description.

  References

  Berthén, D., Backman Bister, A., & Lindberg, V. (2022). Musikundervisning för grundsärskolan? – en forskningsöversikt. Nordic Research in Music Education, 3, 21–50. https://doi.org/10.23865/nrme.v3.3729

  Carlson, L. (2013). Musical becoming: Intellectual disability and the transformative power of music. In M. Wappett & K. Arndt (Eds.), Foundations of disability studies (pp. 83–103). Palgrave Macmillan.

  Marton, F. (1994). Phenomenography. In T. Husén & T. N. Postlethwaite (Eds.), The International Encyclopedia of Education (2nd ed., vol. 8., pp. 4424–4429). Pergamon.

 • 361.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.
  Eriksson, Inger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning. Örebro universitet.
  Ämnesintegrering – epistemiska praktiker inom professionsutbildningar2023In: Ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar / [ed] Maria Christidis; Nikolaos Christidis, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023, 1.1, p. 11-27Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 362.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Runesson Kempe, Ulla
  Eriksson, Inger
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Kunskapsprodukter för lärarprofessionen: skolforskningsinstitutets projekt 2016 och 20172023In: Forskning om undervisning och lärande, ISSN 2000-9674, E-ISSN 2001-6131, Vol. 11, no 3, p. 58-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the knowledge products of relevance to the teaching professionfrom eleven research projects funded by the Swedish Institute for Educational Research.A total of 55 openly accessible reviewed publications have been analysed. The aim is todescribe and discuss which, for teachers, useful and relevant knowledge products thatthe research projects (granted 2016 and 2017) have yielded. The research questions are:What in the results can be interpreted as knowledge products and what is the characteristicof these? In what ways have teachers participated in the process of producingthese knowledge products? Six qualitatively different categories of knowledge productshave been identified as descriptions of: 1) Knowings and capabilities, 2) Teaching/lessondesign, 3) Didactical examples, 4) Tools, 5) Processes and meta-perspectives, and 6)General or contextual preconditions. The degree of involvement of teachers has variedconsiderably, ranging from a high degree of active involvement, where teachers andresearchers collaborate on equal terms, to a low degree of involvement where teachersprimarily act as informants.

 • 363.
  Lindberg, Viveca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Salomaa, Kirsi
  Ledtrådar till innehållet i finlandssvenska folkhögskolors kurser i huslig ekonomi vid från slutet av 1800-talet till ca 19502024In: Ainedidaktisessa symposiumissa 2024: esiteltävät tutkimukset on koottu abstraktikirjaan / [ed] Merike Kesler, Helsingfors: Helsingfors universitet, 2024Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet för detta bidrag är att undersöka innehållet i finlandssvenska folkhögskolors kurser i huslig ekonomi/hushållslära från slutet av 1800-talet, då de första folkhögskolorna växte fram i Finland, till ca 1950. Utöver detta har vi också ett komparativt syfte: att jämföra resultaten med motsvarande resultat i Sverige. 

  En utgångspunkt utgörs av studier av svenska folkhögskolors yrkesutbildningar under denna tidsperiod, bl.a. husliga kurser (Lundh Nilsson, 2008, 2010 & 2022). Även om de svenska folkhögskolorna, i likhet med dem i övriga nordiska länder, främst fokuserade folkbildning, menar Lundh Nilsson att de husliga bör förstås i relation till både det förindustriella svenska samhällets och 1860-talets politiska reformer. Sammantaget kunde folkhögskolorna inte bortse från att även yrkesinriktade kurser behövdes. Flera folkhögskolor i Sverige startade husliga kurser för kvinnor, en stor del av eleverna kom från bondefamiljer som genom reformer blivit självägande. Enligt Lundh Nilsson hade denna grupp av bönder ett intresse av att deras döttrar fick viss allmänbildning men också lärde sig det som behövdes på en bondgård. Av det innehåll Lundh Nilsson beskriver framgår att allmänbildande ämnen som svenska, geografi, historia och räkning dominerar förmiddagarna medan främst handarbete förekom under eftermiddagarna – men också huslig ekonomi, hygien och bokföring. De veckotimmar som tilldelades de husliga ämnena var dock få (3h/vecka, 5h inkl. hygien av 44h). Då även handarbete inkluderas stiger de till 16h/vecka. 

  Vi har tolkat Lundh Nilssons resultat angående innehållet i folkhögskolans husliga utbildningar som en indikation på det Katri Laines (1931) skriver om så kallade ’falska hushållsskolor’ (fi: vale-emäntakoulut). Hon menar att det fanns folkhögskolor som erbjöd ett innehåll som inte motsvarade kursernas benämningar. Huslig ekonomi/hushållslära användes som marknadsföring men svarade inte varken mot det innehåll eller den omfattning som en utbildning vid hushållsskolor erbjöd.

  Under slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal grundades totalt 14 finlandssvenska folkhögskolor och en på Åland, 13 av dem erbjöd hushållskurser (Wichman et al., 1909–1922). Data består av historiker/minnesböcker från två av folkhögskolorna, Västankvarn och Ålands folkhögskola. Kvalitativ innehållsanalys används för informationen om kurserna, deras innehåll & hur de motiverats och jämförs med svenska resultat.

   

 • 364.
  Lindqvist, Thomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Digitala läromedel ur ett interaktivt och multimodalt perspektiv: En komparativ analys av digitala läromedel i religionskunskap  för högstadiet2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen av skolan har ökat användningen av digitalt material i undervisningssituationer. Vi ser nu en växande marknad och utbud av nya heltäckande digitala läromedel, som har andra möjligheter att integrera multimodala och interaktiva aspekter än traditionella trycka läroböcker. Detta ger lärarna nya pedagogiska verktyg och eleverna nya möjligheter till inlärning. De nya läromedlen och deras användning behöver dock grundas i forskningsbelagda metoder. Denna studies syfte är att öka kunskaperna om digitala läromedels interaktivitet och multimodalitet samt synliggöra om läromedlen använder den potential som finns tillgänglig för dem med teknikens möjligheter. Detta genomförs med en kvalitativ komparativ analys av två digitala läromedel i religionskunskap för högstadiet. Resultatet av studien visar att det i de digitala läromedlen finns få interaktiva och multimodala aspekter implementerade. Studien konstaterar att det däremot finns ett flertal olika funktioner med tillhörande alternativ som kan anpassa texten och talsyntesen i läromedlen. Angående interaktiva aspekter med spelmoment, såsom frågesport, finns det självrättande instuderingsfrågor. Utöver dessa fanns ytterst få interaktiva spel, kartor, 3D bilder m.m. Slutligen ur ett multimodalt perspektiv med avgränsningen film, ljud och animationer påträffades det få filmer och animationer sett till läromedlen omfattning. Ljud fanns dock i form av en talsyntes i alla delar av läromedlen. Resultaten visar att de digitala läromedlen som har möjligheten att implementera en mängd olika multimodala och interaktiva aspekter i sina läromedel inte gör det utan förlitar sig främst på interaktiva anpassningar av texten. Vilket ur ett socialsemiotiskt perspektiv påverkar läromedlen negativt genom att inte möjliggöra fler vägar till meningsskapande genom multimodala och interaktiva metoder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 365.
  Lindström, Erik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  När vi vänder oss mot historien: En analys av genetiska och genealogiska perspektiv i gymnasieelevers svar på prov2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Historia ska i gymnasieskolan utveckla elevers förmåga att använda historien som en referensram för att bättre kunna förstå sin samtid och därmed även sin framtid. Detta kallas även för historiemedvetande. I detta sammanhang utgör en grund att förstå att vi människor är och har en historia. Nutidens människa är ett resultat av tidigare skeenden i historien. Samtidigt har nutidens människor olika behov och syften när vi vänder oss till historien för att finna referenspunkter där vi selektivt väljer relevant historia. Vi gör eller brukar historia. Vi är alltså både skapade och skapare av historien. Två sätt att arbeta med historia på härstammar utifrån denna insikt. Det ena sättet är genetiskt, vilket tar hänsyn till historiens utvecklingslinjer med fokus på historiska samhällen och människors utveckling. Perspektivet har sitt fokus i de historiska rötterna och förklarar sedan utveckling och kronologin framåt. Det andra sättet är genealogiskt, vilket vänder sig till historien med avstamp från nutiden. Här rör sig perspektivet baklänges från betraktarens tidshorisont för att svara mot specifika behov och intressen där historien kan ge svar och riktlinjer. Dessa två perspektiv har bägge sina egna fördelar och kan därmed komplettera varandra. Historiedidaktisk forskning menar att bägge dessa perspektiv behöver sammanföras i en då kallad dubbel tankeoperation Denna uppsats grundar sig på dessa två perspektiv och försöker genom elevsvar på skriftliga prov ta reda på i vilka sammanhang dessa två perspektiv synliggörs.  

  Provfrågan som eleverna skulle svara på handlade om varför Adolf Hitler och nazismen blev populär i Tyskland samt vilka orsaker som föranledde själva maktövertagandet.  Vad resultatet har kunnat visa på var att det genetiska perspektivet synliggjordes genom orsaksförklaringar och historiska strukturella sammanhang. Här lyfte eleverna bland annat den ekonomiska situationen i Tyskland, Versaillesfredens villkor och utpekandet av en syndabock. Den historiska framställningen var sällan fördömande eller moraliserande utifrån ett genetiskt perspektiv utan snarare förstående. Flera elever pekade på Hitlers kompetenser som bidragande orsak till hans framgångar. Det genealogiska perspektivet synliggjordes istället genom att eleverna ofta utgick ifrån sig själva och sin uppfattning om världen (livsvärlden) och sin samtid när de skulle förklara historien. Ofta blev en sådan framställning fördömande. Dessutom var det svårt utifrån en genealogisk horisont att kunna se hur historien skulle kunna upprepa sig idag då nutiden målades upp som tillräckligt utvecklad för att kunna stå emot liknande krafter. Den dubbla tankeoperationen gick att spåra i ett par elevsvar genom att genetiska och genealogiska perspektiv kombinerades i svarsframställningen. Även om dessa svar var sällsynta kunde de visa på hur två tidshorisonter kunde mötas i en och samma tankeoperation.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 366. Lindström, Eva
  et al.
  Lubińska, Dorota
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Target- and non-target-like conjunctive relations in L2 Swedish beginner writing2022In: Linguistics and Education, ISSN 0898-5898, E-ISSN 1873-1864, Vol. 71, article id 101073Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore conjunctive relations in recounts written by adult L2 Swedish beginners with a wealth of language learning experience as well as advanced literacy. Conjunctive relations were analyzed based on the following analytical categories: additive, temporal, comparative, causal, generally subordinating ‘att’ (that), and non-target-like. The principal results show the dominating category to be the additive. More unexpected was the relatively high proportion of comparative conjunctive relations, often associated with more advanced L2 levels. Relative to previous studies, the number of non-target-like conjunctives was small. Our major conclusion is that temporal conjunctives are challenging to these learners, who show a tendency to activate their L2 English rather than their L1 when learning and using an additional language. Further, participants with advanced literacy in prior languages might be underestimated regarding their ability to use conjunctives in beginner writing in additional languages. 

 • 367.
  Ljunggren, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  "Np är brutalt": Det nationella provets plats och roll i gymnasieskolanskurs Svenska 3 utifrån vad svensklärare anser2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa det nationella provets platsoch roll i gymnasieskolan kurs Svenska 3. Materialet i uppsatsen består av det centrala innehållet i gymnasieskolans kurs Svenska 3, det nationella provet för gymnasieskolans kurs Svenska 3 och 25 anonyma enkätsvar från svensklärare. Uppsatsen består av tre olika metoder: en komparativ analys, en innehållsanalys och en legitimeringsanalys. Det centrala innehållet undersöks i relation till det nationella provet genom den komparativa analysen med en läroplansteoretisk utgångspunkt. Vad gäller enkätsvaren undersöks de dels utifrån en innehållsanalys, dels utifrån en legitimeringsanalys. Den teoretiska ramen för både innehållsanalysen och legitimeringsanalysen är en diskursanalys. Genom den tredelade undersökningen blir det tydligt att endast fyra utav sex aspekter testas under det nationella provet. Vidare synliggörs att lärarnas erfarenheter är varierande. En del lärare ser mycket positivt på det nationella provet medan andra lärare är mer negativt inställda. Utöver variationen visar legitimeringsanalysen att lärare kan legitimera det nationella provetoch delegitimera det utifrån samma aspekter. Det gäller exempelvis provets likvärdighet.

  Download full text (pdf)
  Ljunggren, Linnea
 • 368.
  Ljungqvist, Jennifer
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Utforskande diskussioner och elevdelaktighet: Vägen till meningsfull och allsidig sexualundervisning?: En kvalitativ studie om hur lärare och deras gymnasieelever upplever och utformar den undervisning i sexualitet, samtycke och relationer som ges inom ämnet naturkunskap2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undervisning i sexualitet, samtycke och relationer är ett väl omdebatterat undervisningsområde under ständig utveckling. Den ständiga utvecklingen kan dels tänkas bero på den nyligen införda läroplanen, Lgy22, dels avslöjanden från tidigare forskning vilka tyder på ett elevmissnöje kring den undervisning eleverna fått möjlighet att ta del av. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka hur verksamma lärare och deras elever uppfattar den undervisning i sexualitet, samtycke och relationer som ges inom ämnet naturkunskap samt hur Lgy22 influerat arbete. Detta för att försöka skapa en bild av de faktorer elever upplever påverka undervisningen. Studiens resultat tar utgångspunkt i semistrukturerade lärarintervjuer samt elevenkäter vilka analyserats med hjälp av en interpretativ fenomenologisk analysmetod. Enkäterna och intervjuerna möjliggjorde en inblick i de båda studiegruppernas livsvärldar där lärarnas erfarenheter skildrar de många möjligheter samt utmaningar undervisningen inbegriper medan elevernas upplevelser förtäljer vilka utav lärarnas undervisningsval som tycks mer eller mindre önskvärda när det kommer till att organisera en godtycklig undervisning inom ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer. Framgångsfaktorer har kunnat konstateras i form av organisatoriska möjligheter vilka belysts av lärarna och bekräftats av eleverna, dels ett diskussionsorienterat arbetssätt, dels ett undervisningsinnehåll som tar hänsyn till elevernas önskemål. De utmaningar lärarna upplevde undervisningen inbegripa, bland annat med anknytning till okunskap kring elevernas tidigare erfarenheter samt en oro att diskussionerna kan inkräkta på det personliga, tycks däremot inte influera elevernas upplevelser av undervisningen och detsamma gäller den nya läroplanens inverkan på naturkunskapslärarnas arbete. Utifrån elevernas upplevelser synliggörs även en tydlig korrelation mellan undervisningens innehållsliga variation och upplevda förbättringsområden. Föreliggande studie kan med andra ord ses som en tillgång när det kommer till att organisera undervisning inom ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer.

 • 369.
  Lubińska, Dorota
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Aiming high in heritage language education: The case of de jure policy for complementary Polish State Schools abroad2024In: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, ISSN 1367-0050, E-ISSN 1747-7522, Vol. 27, no 3, p. 427-442Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Informed by the conceptual-analytical framework of LPP and bilingual education policy, this study addresses a unique and under-researched case of heritage language education policy for complementary Polish State Schools abroad. These are a Polish governmental educational offering aimed at Polish migrants and their descendants. Data consist of two policy documents issued by Polish parliamentary and governmental authorities and are analyzed through qualitative content analysis. The specific research question is: What ideological and implementational spaces can be identified in the policy documents regarding the following six areas: academic goal; language ideology; linguistic goal; language orientation; bilingualism orientation; cultural orientation? The findings show that the policy opens up implementational and ideological spaces not only for language maintenance but also for various epistemic goals and literacy forms that create opportunities for a multifaceted personal and societal development of the students. Polish language and culture are positioned both as right and as resource, and spaces for cultural pluralism and plurilingualism emerge. Even if bilingualism and biliteracy are not explicitly expressed as goals, the policy recognizes the multiple linguistic realities of the students by assuming bilingualism, the orientation that is here called bilingualism as default. Future research directions are suggested in the conclusion. 

 • 370.
  Lubińska, Dorota
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Język polski w Szwecji: Stan badań i perspektywy badawcze2022In: Polsko-szwedzkie spotkania po roku 1918: Literatura-język-kultura / [ed] Janina Gesche; Magdalena Slyk, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2022, p. 242-265Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is a critical review of research on the Polish language in Sweden. The main aim of the article was to indicate future research directions in this area. The article is based on eighteen scientific publications from 1953-2018. The current state of research is presented thematically around the following issues: phonetics and phonology, inflection, syntax, lexicon, communication strategies and sociolinguistic aspects of the Polish language in Sweden. According to the author, although it is justified to speak of a tradition of research on the Polish language in Sweden, much remains to be studied. The author suggests the most important directions for future research: (i) to verify numerous hypotheses put forward in previous research, and (ii)to develop new research directions, especially in the field of sociolinguistic aspects of the Polish language in Sweden, Polish-Swedish bilingualism and Polish as a heritage language. Also, the author suggests an interdisciplinary and bilateral approach that, undoubtedly, would have even greater value than scattered scientific efforts.

 • 371.
  Lubińska, Dorota
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Recension av läromedlet ”Formell svenska: frekventa ord” av Ylva Olausson2019In: Lisetten, ISSN 1101-5128, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 372.
  Lubińska, Dorota
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  The Polish Population and its Language in Sweden2024In: Polish as a Heritage Language Around the World: Selected Diaspora Communities / [ed] Piotr Romanowski; Anna Seretny, Routledge, 2024Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The current Polish population in Sweden came into being after World War II, and is the fourth largest migrant group in Sweden, and the largest Polish concentration in the Nordic countries; since the enlargement of the European Union in 2004, it has experienced significant growth. It contains not only ethnic Poles, but also Polish Jews, and is multi-generational, relatively wealthy, and engaged in Swedish public life. The group’s vitality is characterised by diverse activity forms, mainly – but not solely – aimed at the maintenance and cultivation of Polish culture and traditions, e.g. different associations, their own website, and involvement in the Catholic Church in Sweden. Linguistic research on Polish as a migrant and heritage language in Sweden has largely focused on child language acquisition, adult first language attrition, and some aspects of language choice, use, and maintenance at the family level. Thanks to Sweden’s educational policy, Polish is offered as an elective subject in the Swedish school system. It is also taught as foreign language at university level. More linguistic and educational linguistic research is needed. 

 • 373.
  Lundberg, Sabina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  ChatGPT vs. Teacher Feedback Provision: An investigation on the efficacy of ChatGPT feedback provision on written production across proficiency levels2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Framväxten av artificiell intelligens (AI) och generativ AI har lett till lanseringen av AI-baserade chatbottar som OpenAI:s ChatGPT. Det är i stort sett fortfarande oklart vilken effekt användningen av dessa verktyg har på undervisning i engelska som främmande språk. Den empiriska undersökningen som presenteras i detta examensarbete har därför syftet att undersöka vilken effekt ChatGPT-feedback har i jämförelse med lärarfeedback på svenska gymnasieelevers komplexitet, korrekthet och flyt i skriftlig produktion på engelska. Ett ytterligare mål med denna studie var att undersöka om elevernas språkliga kompetens påverkar dessa effekter. Studien genomfördes genom att undersöka 56 gymnasielevers argumenterande texter före och efter feedback. Studiens resultat pekar på att båda feedbackmodaliteter har liknande effekt på elevernas komplexitet, korrekthet och flyt. Statistiskt signifikanta ökningar går att se i dimensionerna för korrekthet, lexikal komplexitet och flyt för båda feedbackmodliteter. För dimensionen syntaktisk komplexitet har endast ChatGPT gruppen nått en statistiskt signifikant ökning, och för korrekthet har Lärarfeedback haft en större effekt med statistiskt signifikanta ökningar inom alla fyra analytiska mått för dimensionen. Vidare visar studien att elever med lägre språklig kompetens gynnas mer av feedbacken än elever med högre språkliga kompetens. Studien belyser även behovet av att framtida forskning fokuserar på ChatGPT-feedbacks effekter på texters generella kommunikativa funktion för att bättre förstå vilka effekter AI-genererad feedback har på skriftlig produktion i engelska som främmande språk.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 374.
  Lundholm, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Samhällskunskapsundervisning och klimatförändringar - fokus på kunskap, handling och hopp2023Conference paper (Other academic)
 • 375.
  Lundholm, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Bendz, Anna
  Ignell, Caroline
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Climate change – developing social science teaching for advancing knowledge, action and hope2024Conference paper (Other academic)
 • 376.
  Lundholm, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Bendz, Anna
  Ignell, Caroline
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Understanding the role of knowledge and action in combating climate change2023In: EARLI 2023 Book of Abstracts, 2023, p. 441-442Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Previous research in environmental education has called for attention to the impact of knowledge on action, where action is seen as ‘direct’ and ‘indirect’(Kollmuss & Agyeman 2002). Indirect action is for example supporting climate policies that lead to change of behaviour at a collective level. We report a studythat is part of project focusing on the impact of social science knowledge on indirect action, with the aim of investigating students’ understanding of causes toclimate change (e.g., consumption), conceptions of effectiveness of policies – tax, subsidies and regulations and bans – and if this may impact on indirect action; support for the aforementioned policies. Preliminary results show students who find policies effective, support policies, but support bans to a lesser degree thantax, subsidies and regulations. This is interesting as bans is an effective way of changing markets; reducing production of climate impacting goods andincreasing climate friendly goods and services. We also find that students believing that the cause to climate change is lack of information do not supportpolicies. Further research investigating if beliefs in policy being effective/functioning are due to education or other sources of information at anational/international level is a next step. Teachers interested in designing climate education with a focus on solutions at the societal level and policies need topay attention to students’ conceptions of anthropogenic causes as it may impact how relevant they find such a focus, and attention to students’ conceptions ofpolicy as they may differ in relation to product/service. 

 • 377.
  Lundin, Jonathan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Anpassad demokrati i klassrummet: En kvalitativ undersökning av hur SO-lärare beskriver att de arbetar med demokrati och politiska beslut i grundskolans senare del2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur samhällskunskapslärare beskriver sitt arbete med kunskapsområdet ”beslutsfattande och politiska idéer” med ett fokus mot demokratibegreppet i klassrummet. Frågeställningarna som behandlas i studien handlar om vilka prioriteringar som lärare gör mellan de centrala innehållen, vilken progression eleverna når i det aktuella kunskapsområdet, hur lärare bidrar till att eleverna ska bli aktiva och ansvarstagande medborgare samt hur man arbetar med att få in kapitel 1 i LGR22 gällande demokrati i sin undervisning. Studien bygger på enskilda semistrukturerade intervjuer som utgått ifrån en intervjuguide (bilaga 1) samt en prioriteringslista över det aktuella centrala innehåll som lärarna under intervjun fått beskriva hur de prioriterar (bilaga 2). Resultatet från studien visar att lärare gör stora avgränsningar gällande innehållet och kunskaper i det aktuella kunskapsområdet och att de ofta använder sig av en inkonsekvent pedagogisk strategi för att försöka få in olika centrala innehåll mellan olika samhällsorienterande ämnen. Resultatet visar även att elever har stora svårigheter gällande läsvana och lässtrategier samt att lärare tenderar att ge anpassningar till hela undervisningsgruppen och inte enbart till enskilda elever. Med utgångspunkt i läroplans och ramfaktorteorin visar studien sammanfattningsvis att de ramfaktorer som påverkar lärares undervisning i hög grad ger en negativ effekt på samhällskunskapsundervisningen.

 • 378.
  Lundin, Lova
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Drama - en möjlighet att förverkliga läroplanen?: Dramapedagogers tankar om dramas funktion i grundskolan2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Drama is not a subject in the Swedish compulsory school. Still, drama pedagogues works in schools with scheduled drama lessons, although without any curriculum. This phenomenological study aims to examine the function of drama in the Swedish compulsory school through thoughts and reflections from drama pedagogues working in this context. The empirical data is collected through a described combination of individual writing and group conversations. The result shows that the application of drama in compulsory school can be divided into four different categories, namely Social training; Complementary subject teaching; Directed efforts and Own creation. The result is seen through a phenomenological perspective and Carlgren’s (2015) theory about practical knowledge traditions and subject development. The analysis shows that there is a crossover between the categories and furthermore, that they enable each other. The result confirms previous research which states that in compulsory school drama is mainly used for its instrumental values which also is what becomes available in drama practice. The analysis suggests that the categories Complementary subject teaching and Social training can be understood on the basis that drama has been attributed to theoretical subject knowledge from the school's other subjects and the value-based assignment in the curriculum. Finally, a question is raised regarding what kind of school subject drama could be and what is desirable.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 379.
  Magnusson, Ulrika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Rejman, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Teacher perspectives on writing instruction in the Language Introduction Program in Sweden2023In: Writing and Pedagogy, ISSN 1756-5839, Vol. 14, no 3, p. 297-322Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores teacher perspectives and beliefs on writing instruction in the Swedish Language Introduction Program (LI) through interviews with six teachers in Swedish as a second language. The study was guided by the following research questions: How do the teachers construct the students discursively, including the students’ educational background and prior knowledge? How do the teachers frame writing instruction, as evident by their discourses? LI is an upper secondary school program framed for newly arrived students, 15 to 18 years old, who need to qualify for mainstream programs by attaining the goals of compulsory school year 9. The study is framed within theory on second language writing instruction and teachers’ beliefs. The teachers’ discourses of writing instruction were analyzed against theory on second language writing instruction, genre pedagogy, and practices of care, and related to the teachers’ discursive constructions of the group of students as vulnerable and heterogeneous. All teachers exploited genre pedagogy, with its emancipatory aims, to enable access to the genres of schooling. The teachers’ expressed aims were directed toward long-term goals, such as employability and democratic participation. The teachers were firmly based in both theory and experience, which the demanding context seemed to require. In spite of indisputable challenges, the teachers conveyed a sense of belief in the possibilities of teaching.

 • 380.
  Malmnäs, Severa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Kan man lära ut kreativitet?: ”Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi överVygotskij (1995, s.19)2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den övergripande strävan att främja en mångsidig personlig utveckling hos eleverna, framhäver Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr22], 2022, skolans åtagande att forma eleverna till "…aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer och medborgare" (Lgr22, 2022, s.7). Denna studie ämnar utforska de variabler som påverkar elevers kreativa förmågor och dess konkreta tillämpning inom skolundervisningen. Studien utgår från lärarnas perspektiv och deras förhållningssätt till att främja elevers kreativitet samt de pedagogiska metoder som de faktiskt tillämpar för detta syfte. Resultaten tydliggör en paradox inom lärarkåren: å ena sidan visar en betydande del av lärarna en bristande medvetenhet om att begreppet kreativitet uttryckligen framhävs i läroplanens inledande delar vilket indikerar att begreppet inte har förklarats tillräckligt ingående. Å andra sidan tillämpar de olika kreativa metoder och strategier för att främja elevernas kreativa förmåga. Detta antyder att det finns en diskrepans mellan lärarnas praktiska tillämpning av kreativa metoder och deras förståelse för begreppet kreativitets betydelse i läroplanen (Lgr22, 2022). Därför understryks behovet av en djupare och bredare förklaring av kreativitetsbegreppet i läroplanen för att öka lärarnas förståelse för dess innebörd och roll i undervisningen. Detta kan bidra till en mer enhetlig och effektiv användning av kreativa pedagogiska metoder för att främja elevernas kreativa förmågor. Studien betonar således behovet av en kontinuerlig dialog och reflektion kring kreativitetens roll i skolans verksamhet, för att säkerställa att utbildningssystemet effektivt stödjer elevers kreativa utveckling och framtida möjligheter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 381.
  Mantelli, Esther Rebecka
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Building blocks for validity: Contributing to a validity argument for high-stakes proficiency tests linked to the Common European Framework of Reference2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk (GERS) har haft en betydande inverkan påutvärderingen av språkkunskaper i Europa. Denna studie fokuserar på två nationellaspråkfärdighetstester med avgörande konsekvenser för testtagarna, vilkas utfärdade GERS-nivå kananvändas för antagning till utbildningsprogram, medborgarskap och certifiering i två olika europeiskaländer: CILS i Italien och Swedex i Sverige. Det som testerna avser testa och hur deras innehållåterspeglar detta analyseras i relation till GERS standardnivåer. I analysen fokuseras på inferensernaEvaluation och Explanation i Kanes (1992, 2002, 2013) och Chapelles m. fl. (2008, 2021)tolkningsargument (interpretative argument) som utgörs av sju olika inferenser som används för attanalysera de antaganden som görs om testtagarens språknivå vid tolkning av testresultat ochutvärdering av språktesters användbarhet (figur 1, s. 9, bilaga 2). Resultaten används som en del avett större validitetsargument för språktester kopplade till GERS för att underbygga antaganden omtesternas konstrukt och innehållsrelaterade validitet och konsekvenserna av testernas användning.Den genomgripande frågeställningen är hur den europeiska referensramen tillämpas mellan olikaspråkfärdighetstester och huruvida användningen av en gemensam referensram leder till en jämliktolkning och tillämpning av GERS standardnivåer och en rättvis europeisk språkbedömning. Genomanalysen utkristalliserar sig testernas starka och svaga punkter i relation till grunddokumentet GERS,och vilka sociala konsekvenser testernas användning kan medföra. Resultaten visar att testernauppvisar bristande innehållsvaliditet inom de undersökta områdena, samt att det förekommer faktorersom ligger utanför de konstrukt som testerna avser testa, vilka kan påverka testtagarens testprestation.

  Download full text (pdf)
  Master's thesis - Mantelli
 • 382.
  Margretsdotter Larsson, Sara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  "Hundra procent aktivitet, fokus och närvaro": Studenters upplevelse av undervisning med dramapedagogisk metod på grundlärarprogrammet2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna fenomenologiskt inspirerade studie har som syfte att få ökad kunskap om grundlärarstudenters upplevelse av undervisning med dramapedagogisk metod och att utifrån studenternas upplevelser få ökad kunskap om vilket lärande som de upplever att dramapedagogik iscensätter och vilken funktion drama kan ha som undervisningsmetod inom högre utbildning. Frågeställningen lyder: Hur upplever studenter på grundlärarprogrammet undervisning med dramapedagogisk metod i förhållande till lärande och i relation till andra mer traditionellt upplagda lärsituationer? Datainsamlingen har skett genom kursvärderingar, frågeformulär, fokussamtal och intervju, empirin har gått igenom en fenomenologisk analys som resulterat i sex stycken aspekter. Aspekterna som framkommit är att studenterna upplever att undervisningen är utmanande och ett steg utanför deras komfortzon. Undervisningsformen upplevs som aktiv, ställer krav på deras nivå av uppmärksamhet, fokus och närvaro. I undervisningen använder de aktivt kroppen och föreställningsförmågan. Undervisningen upplevs ligga nära verkligheten, vara relationellt aktiv och autentisk. Undervisningen främjar perspektivbyten. Undervisningen har ett gruppfokus och kan hjälpa en grupp att överbrygga gruppdynamiska rädslor som frigör relationell trygghet, nyfikenhet och socialt mod vilket gör att man kan använda varandra med respekt och öppenhet som en ömsesidigt fördjupad resurs för lärande. Dessa aspekter har sedan analyserats, med inspiration av interpretativ fenomenologisk analys, utifrån dramapedagogisk teoribildning, sociokulturellt perspektiv på lärande och utökad epistemologi.

 • 383.
  Mark, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  När porträtteringar begränsar: En läromedelsanalys om förekomsten av essentialism inom religionskunskapsundervisning2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av essentialistiska och icke portinom essentialistiska rätteringar i läroböcker inom religionskunskap på högstadie porträtteringar kan vara problematiska. En sådan problematik nivå eftersom essentialistiska är att de som fenomen kan identifieras och definieras samt att essentiali cementerar idén om att religion stiska beskrivningar av specifika religioner onekligen blir begränsade och reduktionistiska. Detta kan i sin tur leda till att fördomsfulla tankegångar uppmuntras då de undermåliga porträtteringarna misslyckas med att införliva religioners levande och dyna miska karaktär. Med utgångspunkt i Torsten Hyléns definitioner av essentialism används en kvalitativ innehållsanalys på tre läroböcker inom ämnet för att undersöka både förekomsten och avsaknaden av essentialism i dessa. I studien identifieras återkommande essentialistiska porträtteringar men även ickeessentialistiska porträtteringa r . Läromedelsanalysen fastställer även att det är nästintill endast är kärnessentialistiska porträtteringar som kan identifieras. Detta är viktigt för blivande och praktiserande lärare inom religionskunskap att ta med i beräkningen i relation till deras egen undervisning då specifikt kärnessentialistiska porträtteringar kan leda till problematiska föreställningar om religion som fenomen och om specifika religioner. Inom slutsatse finns det även förslag på omformuleringar som kan göras i syfte att inte porträttera religion eller religioner essentialistiskt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 384. Markeng, Synnøve
  et al.
  Berglund, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  In the Child’s Best Interest: Analyzing Pedagogical Approaches among Teachers of the Qur’an in Norway2023In: Religion & Education, ISSN 1550-7394, E-ISSN 1949-8381, Vol. 50, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we explore pedagogical approaches in Islamic Supplementary Education (ISE) in Norway by presenting the narratives of two Qur’an teachers. Drawing inspiration from narrative research and microhistory, we examine their stories and experiences of teaching ISE in the context of an increasingly multireligious society. When we employ Watts’ dimensions of religious scripture and Rosowskys concept of faith literacy, we find that the teachers advocate for various dimensions of the Qur’an in relation to the knowledge deemed most beneficial for Muslim children in Norway. Finally, we explore the potential implications of our findings for teachers in mainstream education.

 • 385.
  Markkanen, Peter
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Eriksson, Helena
  Högskolan Dalarna.
  Sumpter, Lovisa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Building a joint problem-solving space: how collaboration in collective mathematical reasoning can develop2024Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This study investigates how collaborative, collective mathematical reasoning emerges when students jointly solve problems regarding fair sharing. Three 6-year-old children worked collaboratively in a group with a problem related to fair sharing, and their teacher was present. The data, captured in video recordings, was analysed using two frameworks: collective mathematical reasoning, and the theory of joint problem space. The results show that different things, such as physical artefacts aimed at sharing resources, challenges related to the task, and the students’ conceptions of mathematics, affect the students’ possibilities to engage in collaborative collective mathematical reasoning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 386.
  Marschall, Gosia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning. Stockholm University, Faculty of Science, Department of Mathematics and Science Education. University of Oxford, United Kingdom.
  Teacher self-efficacy sources during secondary mathematics initial teacher education2023In: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, Vol. 132, article id 104203Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This one-year phenomenological study focuses on exploring sources of teacher self-efficacy (TSE) among pre-service secondary mathematics teachers during their initial teacher education. The findings of the study shed light on the significance of enactive, social and affective sources of TSE, and suggest the need to broaden the understanding of these sources. They also emphasize the need to explore previously unexamined aspects of TSE, in order to gain a more comprehensive understanding of this important construct in the field of education. Furthermore, the study highlights the importance of considering factors beyond just mathematics teacher knowledge when considering mathematics teacher professional learning.

 • 387.
  Marzoog, Faten
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  ”Det här är första gången jag lär mig något från bara en lektion”: En kvalitativ studie om uteaktivitetens betydelse för elevers meningsskapande kring begreppen näringskedja, näringsväv och näringspyramid2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna empiriska studie är att belysa uteaktivitetens betydelse för elevers meningsskapande kring begreppen näringskedja, näringsväv och näringspyramid i ett utomhuspedagogiskt sammanhang på mellanstadiet. Detta gjordes genom att utföra kvalitativa intervjuer i fokusgrupper med elever från två olika klasser. Tematisk analys har använts vilket innebär att det kvalitativa datamaterialet analyserades och sorterades i olika kategorier. Slutsatsen av analysen är att uteaktiviteten har en stor betydelse för elevers meningsskapande kring näringsflöden. Detta då de berättar om begreppens betydelse i relation till vilka djur de har samlat in och vilken plats dessa intar i näringsflöden. Utifrån det insamlade datamaterialet har en direkt koppling till naturvetenskap gjorts. Det går även att koppla resultatet till andra ämnen eftersom det visar att uteaktiviteten leder till ökad delaktighet, fysisk rörelse och samarbete vilket i sin tur kan leda till mer motiverade elever som vill lära sig mer. Uteaktiviteten skapar förutsättningar för att eleverna ska få ökad förståelse kring näringsflöden då det har en tydlig verklighetsanknytning samt att innehållet konkretiseras, dessutom får eleverna en ökad medvetenhet kring ekosystem. Vidare visar resultatet att genom användning av utomhuspedagogik ökar elevernas intresse, nyfiken och användandet av sinnen. Slutligen visar resultatet att genom att läraren väljer att förlägga en del av sin undervisning i naturen uppstår vissa störningsmoment, exempelvis att vädret var kallt. Detta ledde i sin tur till att marken blev hård och även till svårigheter kring att hitta insekter.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 388. Mellroth, Elisabet
  et al.
  Szabo, Attila
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Talented upper secondary students’ perception of online mathematical challenges2022In: On the Road to Mathematical Expertise and Innovation: Proceedings of the 12th International Conference on Mathematical Creativity and Giftedness (MCG 12) / [ed] Scott A. Chamberlin, Münster: WTM – Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien , 2022, p. 311-313Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Empirical studies on gifted and talented learners are generally rare in mathematics education and extremely unusual in the Swedish educational context, which is characterised by a strong egalitarian view that overlooks the needs of talented learners. The present poster is reporting on an exploratory case study which aims to investigate the benefits and disadvantages of an extra-curricular online-setting, in which mathematically talented upper-secondary students are solving challenging problems and receiving feedback from a teacher

 • 389. Mikkonen, Suvi
  et al.
  Lundqvist, Camilla
  Kozma, Cecilia
  Bürgers, Andre
  Seifeddine Ehdwall, Dana
  Anderhag, Per
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning. STLS; Stockholms stad.
  Begrepp, metaforer och liknelser i yngre barns samtal om cellen2021In: Forum för forskningsbaserad NT‐undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT19 17‐18 oktober 2019 i Norrköping / [ed] Andreas Larsson; Karin Stolpe; Gunnar Höst, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2021, p. 129-145Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier, som framförallt har fokuserat på äldre barn, har visat att elever kan uttrycka en rad uppfattningar om cellen som avviker från gängse naturvetenskapliga beskrivningar. Projektet som denna studie är en del av syftar därför till att generera kunskap om hur undervisning kan stödja yngre barns (grundskolans årskurs 2) förståelse för cellen. Studien avser att besvara frågeställningarna (1) Vad uppmärksammaryngre barn när de arbetar med cellen i olika sammanhang? och (2) Hur använder yngre elever figurativa ord och naturvetenskapliga begrepp när de pratar om celler? En undervisningsserie omfattande ett tiotal lektioner planerades och genomfördes. Data i form av elevsamtal och digitala elevredovisningar från två lektionstillfällen samlades in och analyserades. Vid det ena tillfället redovisade eleverna egna 3D-modeller av cellen för varandra, som de hade tillverkat på lektionstid efter att ha sett en filmserie från Utbildningsradion om cellen. I det andra tillfället använde eleverna mikroskop för att studera och samtala om samt fotografera djur-, växt- och bakterieceller. Resultatet visar att elever framförallt uppmärksammade funktion när de arbetade med modellerna och form när de studerade riktiga celler. Studien visar på och diskuterar betydelsen av vardagliga, figurativa ord i elevers samtal om cellen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 390.
  Mohamed, Hoda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Rollspel som metod för att främja delaktighet och lärande i sexualundervisning: En empirisk undersökning om att utveckla elevers perspektiv på kunskaper om preventivmedel och sexuell hälsa2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur rollspel kan användas för att främja elevers förmåga att perspektivera sina kunskaper om preventivmedel och sexuell hälsa. Genom att analysera elevernas diskussioner om fördelar och nackdelar med preventivmedel, var målet att öka förståelsen för elevers delaktighet inom ämnet och identifiera kritiska områden som framträder i deras samtal. Studien använde ett pluralistiskt förhållningssätt inom sexualundervisningen och främjade elevledda lektioner för att skapa en ram där olika perspektiv kunde uttryckas och elevernas egna kunskaper och uppfattningar beaktades. I denna studie genomfördes en insamling och analys av empiriskt material med hjälp av kvalitativa analysmetoder, där den praktiska epistemologiska analysen användes för att undersöka hur elever kunde få möjlighet att perspektivera sina kunskaper om preventivmedel och sexuell hälsa genom rollspelsutformning. Tidigare forskning betonade betydelsen av sexualundervisning i skolan och samhället, samt elevers delaktighet i denna undervisning. Studien byggde vidare på dessa insikter och visade att rollspel var en effektiv metod för att främja elevers perspektivering och tillämpning av kunskaper om preventivmedel och sexuell hälsa. Rollspelen skapade en säker och engagerande miljö där eleverna kunde utforska, diskutera och ifrågasätta olika synpunkter i ämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 391.
  Mohammad Isa, Makfirah
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Ostojic, Rozalin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Intresse för ekologi: En studie om vad elever finner intressant inom ekologi i åk 4–62024Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie undersöker elevers intressen inom ekologi i biologiundervisning för årskurs 4–6. Trots ett brett intresse för naturvetenskap bland yngre elever visar tidigare forskning att skolans nuvarande naturvetenskapliga undervisning ofta misslyckas med att inkludera eleverna och möta deras intressen. Inom biologiundervisningen är utvecklingen av kunskaper inom ekologi särskilt relevant eftersom dessa kunskaper är avgörande för elevernas förmåga att hantera frågor om hållbar utveckling. Däremot finns en kunskapslucka i forskningen om elevers intresse för ekologi. Studien ämnar därför att identifiera de teman elever i årskurs 4 är intresserade av inom ekologi och syftar till att tillhandahålla insikter som kan stödja lärare i att utforma en meningsfull undervisning. Metoden för datainsamlingen bestod av elevernas teckningar, deras bildtexter samt semistrukturerade intervjuer med elever i par. Detta analyserades därefter med en bildanalys och tematisk analys. Resultatet visade på sex teman som eleverna var intresserade av: (1) djur och växter i deras miljö, (2) diversitet, (3) näring, (4) ekosystemtyper, (5) människans samspel med naturen och (6) evolution. Studiens resultat tyder på att det finns ett brett intresse för olika delar inom ekologi bland eleverna. De intresseområden som identifierats stämmer till viss del överens med tidigare forskning, men lyfter även fram aspekter som inte varit lika framträdande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 392.
  Mohtadi, Maya
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Noaman, Samar
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Laborativt material och flerspråkiga elevers lärande i matematik2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie undersöker hur användandet av laborativt material kan stödja flerspråkiga elevers lärande i matematik i F-9. Det växande antalet flerspråkiga elever i dagens Sverige ställer stora krav på lärarens pedagogiska och praktiska kunskaper. Antalet flerspråkiga elever som inte når kunskapsmålen i matematik har ökat under de senaste 15 åren. En möjlig orsak till att en del flerspråkiga elever inte uppnår kunskapskraven i matematik kan vara att de undervisas på ett språk som de har begränsningar i, vilket kan resultera i en utmaning för flerspråkiga elever att förstå det matematiska innehållet. Laborativt material uppmärksammas av forskning som ett möjligt stöd för flerspråkiga elevers lärande i matematik. Syftet med litteraturstudien är att göra en litteratursammanställning som kan användas av lärarstudenter och verksamma lärare om hur laborativt kan stödja flerspråkiga elevers lärande i matematik. Systematiska litteratursökningar har utförts på EBSCO:s sökmotor för att besvara studiens frågeställning. Urvalskriterierna har varit att artiklarna ska behandla laborativt material, flerspråkiga elever, lärande i matematik, stöd samt grundskolan. Efter urvalsprocessen blev det sammanlagt 11 vetenskapliga artiklar som har bearbetas efteråt genom en induktiv tematisk analys. Resultatet visade att laborativt material synliggör visuellt de matematiska bärande idéer vilket stödjer flerspråkiga elevers lärande att sammanlänka det abstrakta och det konkreta i matematik. Som resultat av detta får flerspråkiga elever erfara matematik samt rikare begreppsförståelse. Studien visade vidare att laborativt material fungerar som ett redskap för kommunikation. Detta innebär att laborativt material fungerar som ett stöd för att synliggöra elevers tänkande samt aktivt delta i undervisnings diskussioner. Det framkom även att läraren bör modellera och ha ett tydligt syfte vid användning av laborativt material. Denna studie är relevant därför att den utrustar verksamma lärare och lärarstudenter med ett lämpligt sätt att stödja flerspråkiga elevers lärande i matematik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 393.
  Naseri, Nasrin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Vad som är VIKTIGT att läraren gör på en matematiklektion: En kvantitativ enkät om elevers attityder och självuppfattningar2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns många studier som har utforskat elevers attityder till matematikundervisning eller elevers attityder till vem som är en bra matematiklärare, men relationen mellan elevers attityder till matematikundervisning och elevers självuppfattningar till sin egen matematikkunskap är mindre beforskad. Variabler som definierar en bra matematiklärare hos elever som har en negativ självuppfattning om sin matematikkunskap kan urskiljas från variabler som definierar en bra matematiklärare hos elever som har en positiv självuppfattning om sin matematikkunskap. självuppfattning i matematik är en av de faktorer som har fått en central plats i diskussioner om affektiva faktorer som påverkar matematiklärande och matematikprestationer. Det har visat att elever som har en positiv självuppfattning i matematik presterar bättre i matematik än elever som har en negativ självuppfattning. Elevernas självuppfattning till sin egen matematikkunskap är utan tvekan särskilt betydelsefulla om vi vill skapa matematiklektioner som intresserar och främjar lärande hos alla grupper av elever. Denna studie syftar till att undersöka högstadieelevers attityder till matematikundervisning och elevers självuppfattningar om sin egen matematikkunskap samt undersöka hur dessa variabler relaterar till varandra. För att undersöka dessa frågor samlades data från 127 elever i årskurs 8 och 9 från olika skolor i ett storstadsområde i Sverige. En kvantitativ enkätundersökning används vid datainsamlingen och en deskriptiv statistisk används vid dataanalysen. Studien har visat att det som är viktigt för elever i åk 8 och 9, att läraren gör på en matematiklektion, är att läraren lyssnar på vad elever säger, är tålmodig och respekterar elever, kunna svara tydlig på elevers frågor, ger elever feedback och tror på dem och deras förmågor. Studien har visat att det finns ett samband mellan matematisk självuppfattning och elevers attityder till matematikundervisning. Det som är mest viktigt för elever med en positiv självuppfattning i matematik är att läraren ger de feedback och lyssnar på vad de säger medan det som är mest viktigt för elever med en negativ självuppfattning är att läraren uppmuntrar och ser dem. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 394.
  Nawaz, Daud
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Nyblivna matematiklärares lärande utan induktion eller mentor I yrket: En systematisk översiktsstudie2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet är en systematisk litteraturöversikt för att förstå hur noviser i matematik lär sig utan några induktioner eller mentorskap i yrket. Arbetet inkluderar alla peer-reviewed artiklar i de akademiska tidskrifterna som är gjorda 2000–2021 och det resulterade i en systematisk litteraturgenomgång av 19 studier. Studierna gjorda inom relevant området är få och spridningen vad gäller fokusområdet av undersökningar är stor. Detta gör att det inte går att dra vare sig ämnesspecifika eller områdesspecifika slutsatser. Däremot finner jag genom litteraturöversikten att noviser har många utmaningar i yrket och att de har stor förmåga av att hantera utmaningarna samt att de utvecklas oavsett närvaron av mentorskap eller induktion. Genom den här undersökningen upptäcks att de genomgående faktorerna för novisers lärande och utveckling i yrket är diskussion och reflektionsprocess, oavsett utvecklingsområde. Studien diskuterar tillika lärarutbildningens roll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 395.
  Nhu, Truong
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Danielsson, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Anderhag, Per
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Understanding Disciplinary-specific Academic Resilience: Case Study of a Southeast Asian Scholar in Higher Education in Sweden2023Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Studies carried out in numerous national contexts suggest that students from socio-economically impoverished backgrounds are associated with academic underachievement (Filmer & Pritchett, 1999). Some underprivileged students, however, manage to perform outstanding educational outcomes despite their adverse background. The dynamic process in which these students negotiate, adapt to, and cope with their circumstances is often referred to as ‘resilience’ (Howard et al., 1999).

  During the 1990s, researchers started to explore resilience in the context of education, that is ‘academic resilience’. Accordingly, the notion of academic resilience is described as performing relatively well in school despite an adverse background (Alva, 1991; Wang et al., 1994). Several studies have found that academic resilience is associated with certain protective factors, both related to the individual and their environment (home, school, community), that modify or influence a person’s responses to adversities (Jowkar et al., 2014). Such factors are important to identify in order to understand how suitable support can be provided in order to create inclusive and equitable educational opportunities for all.

  Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education research has a long tradition of engaging with inequalities, often related to the performance and participation of students from different genders, ethnicities, and socio-economic backgrounds. A variety of conceptual tools have been applied to understand the uneven performance and participation in science, such as interest and taste (Anderhag et al., 2015), science capital (Archer et al., 2015) and science identity (Danielsson et al., 2023). There is also a rich literature that seeks to adapt science education in order to enhance the sense of belonging in the discipline for students from disadvantaged backgrounds (Barton & Tan, 2009). Such teaching interventions are often characterized by how they seek to bridge students’ life-worlds and science by, for example, eliciting and valuing students’ funds of knowledge. Other studies look at how minoritized students in STEM responded to challenges and develop their mathematical identities and pursue STEM career (Joseph et al., 2020). Consequently, STEM education research has been deeply invested in improving the teaching and learning for students from disadvantaged backgrounds. Still, with a few notable exceptions (Ferguson & Martin‐Dunlo, 2021), this has not been conceptualized in terms of developing students’ academic resilience. We posit that an increased conversation between STEM education research seeking to improve the educational experience of disadvantaged students and research about academic resilience would be beneficial to both lines of research. Since the findings from the resilience research field are largely extracted from quantitative studies, the knowledge of how resilience is developed through the interplay between the individual and their environment is sparse.

  The aim of this paper is to contribute a multifaceted exploration of an educational trajectory from childhood characterized by circumstances to doing a PhD in mathematics. The study is grounded in an interest of understanding how academic resilience be conceptualized in a way that allows for STEM-specific disciplinary aspects to be taken into account. More specifically, we ask:

  - What resources (at individual/school/family/community level) were accessed by the student in order to allow for a successful educational trajectory in STEM?

  We will present our preliminary results from a pilot case study of a scholar coming from Southeast Asia and now doing PhD in Mathematics at a Swedish university.

 • 396. Nieminen, Juuso Henrik
  et al.
  Reinholz, Daniel L.
  Valero, Paola
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  "Mathematics is a battle, but I've learned to survive": becoming a disabled student in university mathematics2024In: Educational Studies in Mathematics, ISSN 0013-1954, E-ISSN 1573-0816Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In university mathematics education, students do not simply learn mathematics but are shaped and shape themselves into someone new—mathematicians. In this study, we focus on the becoming of disabled mathematical subjects. We explore the importance of abilities in the processes of being and becoming in university mathematics. Our interest lies in how teaching and assessment practices provide students with ways to understand themselves as both able and disabled, as disabilities are only understood with respect to the norm. We analyse narratives of nine university students diagnosed with learning disabilities or mental health issues to investigate how their subjectivity is constituted in discourse. Our analysis shows how the students are shaped and shape themselves as disabled mathematicians in relation to speed in mathematical activities, disaffection in mathematics, individualism in performing mathematics, and measurability of performance. These findings cast light on the ableist underpinnings of the teaching and assessment practices in university mathematics education. We contend that mathematical ableism forms a watershed for belonging in mathematics learning practices, constituting rather narrow, “normal” ways of being “mathematically able”. We also discuss how our participants challenge and widen the idea of an “able” mathematics student. We pave the way for more inclusive futures of mathematics education by suggesting that rather than understanding the “dis” in disability negatively, the university mathematics education communities may use dis by disrupting order. Perhaps, we ask, if university mathematics fails to enable accessible learning experiences for students who care about mathematics, these practices should indeed be disrupted.

 • 397. Nilsen, Malin
  et al.
  Petersen, Petra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Danielsson, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Digital högläsning för flerspråkande i förskolan2023In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 17, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examined the potential for children’s multilingual development supported by a digital e-book application (Polyglutt) used in Swedish preschools. The analysis focused on the app’s software design and the reflections of 17 preschool teachers in a large Swedish city, many of whom work with multilingual groups of children. A social semiotic perspective of multimodality was utilized to evaluate the app’s potential and a qualitative content analysis was employed to analyse the interviews. Findings indicated that the app was popular among the teachers and was considered an efficient tool for read-aloud activities, although the potential for multilingual purposes was rarely realized. The analysis shows that the app has potential for multilingual interaction, yet the design does not always make this clearly visible. Didactic implications of the use of the application are critically discussed.

 • 398.
  Nilsson, Josefin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning.
  Vi ser om dom flyter typ.” : Att utveckla en språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever – möjligheter och begränsningar ur lärarperspektiv.2023Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  For more than a decade, extensive government-funded school improvement programs have aimed at strengthening quality and equality in Swedish schools. Since 2015, a specific focus has been on the group of newly arrived migrant students in terms of in-service training for teachers. Research about such initiatives is, however, lacking, particularly regarding how these efforts help teachers to better attend to newly arrived students’ language and content learning in various school subjects. The overall aim of the present thesis is to contribute new and in-depth knowledge about subject teachers’ possibilities for developing a language and content integrated approach in their subject teaching for newly arrived migrant students at secondary school level (students aged 13–16). The study was conducted in a school in tandem with an in-service training on language and content integrated teaching and learning from a second language and multilingual perspective. Using a linguistic ethnographic approach, two secondary school teachers’ meta-reflections and teaching practice in Science and Mathematics are in focus. The rich material produced over two school years during and after the in-service training consists of audio-recorded interviews, the teachers’ collegial meetings during the in-service training, audio-and video-recordings from classroom observations, fieldnotes, and photos. Using an ecological and critical framework, the teachers’ perspectives are related to the material and structural context. Central to the analyses is the teachers’ situated didactic agency and how it is shaped by power relations, available resources, and circulating discourses. These analyses are supported by the interconnected model of teacher professional growth (Clarke & Hollingsworth, 2002), which is expanded via the use of didactic agency. Findings show that the school’s mainstream policy, combined with a lack of adequate resources, limits the teachers’ opportunities to fully make use of in-service affordances and, in the long term, their possibilities for practice development. The findings also make visible how intertwined and colliding discourses about teaching in general, and newly arrived students in particular, impact on the teachers’ actions and investments. This does not only affect what the teachers can do, but also what they can learn and develop further in their teaching practices. This thesis argues that what teachers do – and do not do – needs to be understood in relation to their didactic agency. Consequently, the present thesis problematizes school-improvement initiatives where professional development for teachers is constructed as a taken-for-granted solution to complex structural problems. The thesis further argues that in-service training for teachers cannot be regarded as a substitute for the lack of material resources and spaces for manoeuvre. These findings are relevant for future school-improvement initiatives as well as professional development initiatives, especially regarding marginalized student groups. In the thesis, research conducted in collaboration with professionals in schools is encouraged, where conditions and possibilities for teachers to design teaching practices that support linguistically minority students could be further explored. In such studies, teachers’ didactic agency would serve well as a central analytical concept.

  Download full text (pdf)
  ”Vi ser om dom flyter typ.” : Att utveckla en språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever – möjligheter och begränsningar ur lärarperspektiv.
  Download (jpg)
  omslagsframsida
 • 399.
  Nordlund, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Aldenius, Erica
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Franzon, Yvonne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Kristiansson, Katarina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Sandström, Heléne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Skytt, Anette
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Thörn, Niklas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Inledning: till kapitel 8 och 9 om bedömningsstöd2019In: Bedömning i matematik: i lärandets och undervisningens tjänst / [ed] Maria Nordlund; Astrid Pettersson, Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik , 2019Chapter in book (Other academic)
 • 400.
  Nordlund, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Pettersson, Astrid
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Teaching and Learning, PRIM-gruppen.
  Bedömning i matematik i lärandets och undervisningens tjänst – en inramning2019In: Bedömning i matematik: i lärandets och undervisningens tjänst / [ed] Maria Nordlund; Astrid Pettersson, Stockholm: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik , 2019Chapter in book (Other academic)
567891011 351 - 400 of 595
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf