Change search
Refine search result
678910 401 - 450 of 462
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Strand, Hans
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Vad jag lärt mig under 38 år inom akademin2019In: Fritt från fältet: Om medier, generationer och värden. Festskrift till Göran Bolin / [ed] Peter Jakobsson, Fredrik Stiernstedt, Stockholm: Södertörns högskola, 2019, p. 233-242Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel försöker jag besvara frågan vad det är för kompetenser och intellektuella redskap som jag har tillägnat mig under mina år inom akademin. Sådana färdigheter är inte alltid generella utan i regel kopplade till någon form av diskursgemenskap. Därför kastar jag först en blick tillbaka på min akademiska karriär med fokus på de miljöer och kommunikativa sammanhang där jag varit verksam. Mot denna bakgrund lyfter jag sedan fram sex olika redskap och kompetenser som jag anser att jag har förvärvat efter hand: en viss syn på kunskap, en viss syn på språk och språkbruk, behovet av att då och då skifta teoretiskt perspektiv, konsten att läsa strategiskt, en teoretisk syn på skrivande och skrivförmåga samt vissa praktiska erfarenheter av att skriva akademiska texter. Jag avslutar artikeln med att väcka några nya frågor: hur ser det ut inom andra fält, vilka likheter och skillnader finns osv?

 • 402.
  Strand, Hans
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Vetenskaplighet och anställningsbarhet: Om hur den akademiska skrivundervisningens paradox kan hanteras2013In: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 5, no 2, p. 1-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today, our students must cope with two seemingly contradictory tasks: they have to write an independent academic thesis and they have to prepare for the diverse writing of modern working life. In the article, I argue that it is possible for higher education to unite the two tasks. The solution is to add a meta-perspective to academic writing instruction. This perspective is a tool that the students should appropriate when learning to write some of the common genres at the university. Later on, they can use this tool when learning to write various new workplace genres.

 • 403.
  Sundberg, Gunlög
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Kommunikationsetnografi som resurs för språk(in)lärare2016In: Flerspråkighet som resurs: Symposium 2015 / [ed] Björn Kindenberg, Stockholm: Liber, 2016, p. 116-128Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna artikel diskuteras hur ett kommunikationsetnografiskt arbetssätt kan användas i språkutbildningen, för att närmare studera kommunikationen i olika situationer och därmed förbereda vuxna andraspråksbrukare för yrkeslivet i Sverige. Inledningsvis ges en bakgrund till etnografisk forskning och några exempel på studier från en svensk andraspråkskontext.

 • 404.
  Sundberg, Gunlög
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Language policy and multilingual identity in Sweden through the lense of Generation Y2013In: Scandinavian Studies, ISSN 0036-5637, E-ISSN 2163-8195, Vol. 85, no 2, p. 205-232Article in journal (Refereed)
 • 405.
  Svanlund, Jan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Metalinguistic comments and signals: What can they tell us about the conventionalization of neologies2018In: Pragmatics & Cognition, ISSN 0929-0907, E-ISSN 1569-9943, Vol. 25, no 1, p. 122-141Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many neologies receive a large amount of metalinguistic focus during their conventionalization. This includes explicit metalinguistic comments, as well as several ways of emphasizing a new word qua word in running texts, so-called metasignals (e.g., quotation marks). This article reports from a large quantitative study of 360 Swedish neologies. It investigates the nature and the amount of metafocus during conventionalization. More than 96% of the neologies received metafocus at least once, but the mean proportion of metafocused citations was low, just under 3.5%. Metafocusing is likely to be more intense in early phases and is likely to decline over time. No long-term effects of metafocusing on the conventionalization process itself were found in corpus data.

 • 406.
  Svärd, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  “Och här är det man finner det man söker.”: En stilistisk analys av fyra miljöskildringar i Selma Lagerlöfs Jerusalem2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examined four different settings in Selma Lagerlof’s novel Jerusalem, part I and II. The aim of the study was to analyse the narrative perspective in the four selected scenes of the novel, and also to investigate whether the narrator’s tone in any of the passages could be said to express orientalism. The material consisted of four text passages describing the novel’s two main geographical locations (the district of Dalarna and the Holy Land). Literary theories used for the study were narratology and postcolonial theory. The applied method to analyse the passages was to use the selection of semantic and syntactic markers compiled by Staffan Hellberg (1985) for stylistic analysis of the narrator’s perspective in Swedish narrative texts. The results of the study show that the overall narrative perspective in the scenes are non-focalized, and that the most frequently featured stylistic markers consist of words and phrases expressing value. A summery of the most frequently used stylistic markers show that it is possible to divide the narrative tone into four categories, as the “presenting”, “sympathizing”, “demonstrating” and “educating” narrator. The results also indicate that orientalism is evident in the two analysed passages from Jerusalem, part II. 

 • 407.
  Söderholm, Joen
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Standardiserad diskurs: En undersökning av kontextuella faktorers effekt på diskursen i en standard från SIS2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks kontextuella faktorers inverkan på diskursen i en standard, SS 624070, framtagen av det svenska standardiseringsorganet SIS, Swedish Standards Institute. Undersökningen går igenom vilka premisser och faktorer som gör att diskursen i standarden ser ut som den gör. Undersökningen omfattar även hur aktörerna ser på denna diskurs, och hur användandet av standarden ser ut. Materialet består av intervjuer och texter som har analyserats utifrån diskursanalytiska begrepp. Med hjälp av intertextualitet och tematisering försöker undersökningen ge svar på hur kontextuella faktorer påverkar både hur denna diskurs skapas och hur den förstås. Analysen sker främst på makronivå för att ge en övergripande bild av hur kommunikationssituationen ser ut, vilka problem som uppstår och vad man kan göra åt dessa problem.

  Resultaten visar att SS 624070, och standarder överlag, förmedlar en specifik standardiseringsdiskurs. Denna diskurs ser i stort sett likadan ut oavsett vilken standard det handlar om. Diskursen styrs väldigt kraftigt av bland annat tradition och skrivregler som bestämmer både på mikro- och makronivå hur standarder ska skrivas. Detta görs för att uppfylla flera olika syften. Syften som stämmer överens med hur standarder överlag fungerar . De ska vara likformiga och kompatibla med varandra, och behöver därför ha samma diskurs för att leva upp till det syftet. Samtidigt blir standardernas diskurs en del av SIS ansikte utåt. Den enhetliga diskursen visar på hur SIS arbetar med att göra världen mindre splittrad. Inte bara för externa parter utan även för sig själva. Diskursen har en funktion i sig, samtidigt som den visar mer övergripande på SIS egna funktion.

 • 408.
  Tegman, Mira
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Läsa, begripa och använda: En användbarhetsanalys av SKL:s prenumerationsutskick2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker jag användbarheten i SKL:s prenumerationsutskick utifrån grund- antagandet att man behöver veta vad man ska ha texterna till för att förstå dem. Jag fokuserar på tre faktorer som kan påverka texternas användbarhet: den närmaste kontexten; vilka genrer SKL skickar ut; samt vilka läsmål och förväntningar på innehåll som texternas framställning gynnar.

  Resultatet visar att texternas förutsättningar att bli lästa och använda inte är optimala. Detta beror bl.a. på att det är otydligt att SKL skickar ut texter som tillhör olika genrer, och på att texterna ibland genererar missvisande förväntningar på innehållet. Detta ger läsaren mindre goda möjligheter att skapa sig en bild av texternas syften, vilket kan tolkas som att texterna inte är så användbara som de kunde vara. 

 • 409. Thøgersen, Jacob
  et al.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Londen, Monica
  Salö, Linus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter: hvordan gör man?2014In: Hvor parallelt: om parallellspråkighet på Nordens universitet / [ed] Frans Gregersen, Köpenhamn: Nordisk Ministerråd, 2014, 1, p. 55-115Chapter in book (Other academic)
 • 410.
  Tjernberg, Nathalie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Språket som politiskt verktyg: Benämningar av könskategorier ur ett normkritiskt perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att beskriva vilka olika kommunikativa strategier med avseende på kön en stiftelse som arbetar för jämställdhet använder i sina texter. Syftet är även att analysera hur stiftelsen använder dessa strategier, samt att tolka strategivalen för att se vilka underliggande normföreställningar som kan utläsas utifrån ett normkritiskt perspektiv.

  Teoretiska utgångspunkter är dels Pauwels språkplaneringsstrategi och beskrivning av könsneutraliserande och könsspecificerande benämningsstrategier, dels konstruktivistisk pragmatik och normkritik. De metoder som använts är benämningsanalys, samt en pragmatisk och normkritisk analys vari även en positioneringsanalys inkluderas. 

  Resultatet visar att stiftelsen använder både könsspecificerande och könsneutraliserande benämningsstrategier, men favoriserar den könsspecificerande strategin. Kvinnor specificeras i majoriteten av fallen, oftast genom könsbestämda titlar eller substantiv. Andra strategier med avseende på kön som framträder i materialet är att prata om förhållandet mellan kvinnor och män, att spela på stereotyper, skapa nya ord, använda ord med generisk syftning, samt använda ord som kan inkludera andra könskategorier än kvinna och man. Positioneringsanalysen visar att stiftelsen positionerar sig som expert i förhållande till andra aktörer. Med hjälp av värdeomdömen och negationer positionerar stiftelsen i sin tur mansdominans, traditionalitet och stagnation som negativa motpoler till jämställda styrelser, modernitet och framåtanda. En manlig dominansnorm kommer därmed i konflikt med en jämställdhetsnorm. Analysen visar även att mottagaranpassning kan hindra inkluderingen av ett intersektionellt perspektiv och att olika könsneutraliserande och könsspecificerande strategier inte alltid bidrar till ett jämställt språk.  

 • 411.
  Valdeson, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Dativalternering i modern svenska2017In: Svenskans beskrivning 35: Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten, Göteborg 11–13 maj 2016 / [ed] Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice, Malin Sandberg, Göteborg: Göteborgs universitet, 2017, p. 355-367Conference paper (Refereed)
 • 412.
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Classifier2013In: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online: Cognitive grammar / [ed] Susanne Niemeier, Constanze Juchem-Grundmann, Doris Schönefeld, Berlin: Mouton de Gruyter, 2013Chapter in book (Refereed)
 • 413.
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Comparison2013In: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / [ed] Christoph Demmerling et al., de Gruyter , 2013Chapter in book (Refereed)
 • 414.
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Döden, döden2017In: Palliativ vård, ISSN 2001-841X, no 2, p. 34-35Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 415.
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Gradability2013In: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online: Cognitive Grammar / [ed] Susanne Niemeier, Constanze Juchem-Grundmann, Doris Schönefeld, Berlin: Mouton de Gruyter, 2013Chapter in book (Refereed)
 • 416.
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  How to Build a Metaphor: Novel Metaphors Construed by Concrete Elements in Tomas Tranströmer’s Poetry2017In: Style, ISSN 0039-4238, E-ISSN 2374-6629, Vol. 51, no 4, p. 506-525Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the first linguistic study on Nobel laureate Tomas Tranströmer’s poetry, a hypothesis generated from earlier research in literature was tested on poems where Tranströmer makes use of concreteness to a high degree. In addition, a comparison corpus was created, consisting of poems by authors who share important common traits with Tranströmer. The results did not support the hypothesis, as the comparison corpus also showed a high degree of concreteness. However, in contrast to the comparison corpus, Tranströmer’s poems exhibit no verbal processes among their verbs, which contribute to a heavier expression. Moreover, when investigating the metaphors, an unparalleled quality was revealed. The majority of Tranströmer’s novel metaphors are constructed solely by concrete elements. In contrast to the claim that concreteness in metaphors explains the world (Lakoff and Johnson), Tranströmer seems to show, through many of his metaphors, how wondrous the world is, thereby creating ostranenie “defamiliarization” (Shklovsky).

 • 417.
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Laddade ord: Hur nya uttryck, som kategoriserar människor, tas in i svenskan.2014In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. NF 24, p. 72-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study treats three language-planning actions in Sweden during 19902010, concerning expres-sions categorizing human beings. The expressions are person med intellektuell funktions-nedsättning ʻperson with intellectual impairment’, romʻRom’ and hbt-personʻLGBT person’. Thestudy is conducted within the framework of discourse analysis. Data comprise interviews, legaldocuments, information texts and minutes. The methodology includes analysis in three layers:intratextual, agent and transtextual. The following units are extracted: metalinguistic propositionsabout the new expressions, agents involved, what power can be attributed to these agents, mediaused, and the sociopolitical context influencing the processes. A pattern for common features ofthe three language-planning actions is proposed. According to this pattern, the process starts withdissatisfaction with an existing linguistic expression and a wish for change. The dissatisfactionoriginates from a mismatch between the linguistic expression and the concept it is supposed toname. This mismatch in turn can be traced to ideological change in society. Agents leading lan-guage-planning possess political power, or communicate with that power. The new expressions arespread by people in politics and administration, as well as by mass media.

 • 418.
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Meningsfullt bistånd: En kritisk analys av metaforer på Läkare Utan Gränsers webbplats2019In: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 11, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A Critical Analysis of Metaphors on Läkare Utan Gränsers's (Swedish Médecins Sans Frontières') Website

  The Nordic countries have a strong tradition of contributing to international development and humanitarian aid, but lately, aid has been subject to criticism. Research has called for studies that reveal conceptualizations and values tied to aid (Fretheim 2007; Hoeffler & Outram, 2011; Sogge, 2015). My focus is to study how the aid organization Médecins Sans Frontières conceptualize and value aid in their webpage texts. More specifically, I investigate how the organization’s texts make use of metaphors. Like Lakoff & Johnson (1980), I believe that metaphors disclose how one understands the world, and, in accordance with Charteris-Black (2004), that they are important to create convincing texts. Three news pieces from the Médecins Sans Frontières webpage are analyzed, first by using the MIPVU-method, developed by Steen et al. (2010), and then by evaluating the metaphors with the help of research literature (Lakoff & Johnson, 1980; Lakoff, 1993; Mannsåker, 2017). The findings show that the metaphors in the news pieces express force, ownership and motion, and that they add to the idea that Médecins Sans Frontières accomplish respectable results; therefore, the webpage visitor may make an important contribution which will be for the migrants’ benefit and which in addition will counteract the negative influence of the EU. Through the metaphors, the migrants are depicted as needy, since they do not exert power, do not own much and are not in control. The conclusion is that the organization conveys a complex image where aid is described as meaningful, necessary and political. From a broader perspective, this instance of how linguistic strategies are used may serve as an example for other aid agents in their ambition to influence potential donators as well as decision-makers about the conditions and necessity of aid.

 • 419.
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Participle2013In: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online: Cognitive grammar / [ed] Susanne Niemeier, Constanze Juchem-Grundmann, Doris Schönefeld, Berlin: Mouton de Gruyter, 2013Chapter in book (Refereed)
 • 420.
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Superlative2013In: Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online: Cognitive grammar / [ed] Susanne Niemeier, Constanze Juchem-Grundmann, Doris Schönefeld, Berlin: Mouton de Gruyter, 2013Chapter in book (Refereed)
 • 421.
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Tranströmer visar världen på nytt2014In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 422. Volodina, Elena
  et al.
  Megyesi, Beata
  Wirén, Mats
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Computational Linguistics.
  Granstedt, Lena
  Prentice, Julia
  Reichenberg, Monica
  Sundberg, Gunlög
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  A Friend in Need? Research agenda for electronic Second Language infrastructure2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we describe the research and societal needs as well as ongoing efforts to shape Swedish as a Second Language (L2) infrastructure. Our aim is to develop an electronic research infrastructure that would stimulate empiric research into learners' language development by preparing data and developing language technology methods and algorithms that can successfully deal with deviations in the learner language.

 • 423.
  Wahlberg, Helena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Man köper ju inte asfalt med hjärtat: En studie av tonalitet i bruk på NCC2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker jag hur tonalitetsbegreppet uppfattas och används av medarbetare på NCC, och hur begreppet relaterar till det diskursanalytiska begreppet stil. Mitt material består av intervjuer med medarbetare på NCC och fyra säljande webbtexter från NCC:s webbplats. Jag tillämpar diskursanalys som metod i min analys av intervjuerna och diskursanalytisk stilanalys som metod för webbtexterna. Resultatet visar att diskursen om tonalitet innehåller många olika uppfattningar om begreppet och vad syftet med kommunikationen är, men att stil som identitet och Faircloughs modell för stilanalys ändå kan vara ett värdefullt analysverktyg för att förstå och analysera det som avses med tonalitet. För att täcka in alla aspekter som avses med tonalitet på NCC bör dock fler analyskategorier användas.

 • 424.
  Wahlund Hansson, Isabella
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Det är bara en myt: En undersökning av trovärdighet i en Flashbacktråd2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Whether something is true or not is a matter for science and research to investigate. Although, a lot of information can pass by as true even though it might just be an opinion, personal experience or myth. This study investigate how private persons online create a truth out of something untrue. The investigation is based on a thread from the forum for discussion named ”Flashback”. The thread have an outspoken and destructive discourse about people from Somalia. The analysis is based on different ways to make something appear as reliable, for example modality, referencing and objectivity. The result shows that most opinions and experiences are in different ways modified to seem more reliable, and if something is reliabile it increases the chanses of someone else to acquire the same opinion, or at least believe it to be true.

 • 425.
  Wennerberg, Jeanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Blomström, Vendela
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nobel, Eva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Kollegial stöttning genom auskultation - ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap2019In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 9, no 1, p. 78-84Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Auskultation kolleger emellan beskrivs ofta i högskolepedagogisk litteratur som en lämplig metod för kollegial utveckling av lärarroll och undervisningspraktik. Formerna för auskultationerna varierar och själva genomförandet kan vara förknippat med vissa problem som t.ex. tidsåtgång, olika förväntningar och osäkerhet gällande återkoppling. I den här artikeln presenterar vi ett kollegialt utvecklingsprogram med en modell för auskultationer som vi har skapat och genomfört i ett lärarlag på en språkinstitution vid Stockholms universitet. Vi presenterar dels själva modellen med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal, dels diskuterar vi styrkor och svagheter med modellen. Erfarenheten av genomförandet visar att auskultationer med stöd av mallar fungerar bra och kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnad, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt vid framförandet av återkoppling på kollegernas undervisning några inverkande faktorer på hur väl ett program av detta slag fungerar.

 • 426.
  Westberg, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Det legitima moderskapets genealogi: En transtextuell diskurshistorisk analys2017In: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 9, no 1, p. 1-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna artikel syftar till att visa hur en diskurs om modern som primär förälder transformeras till en legitim och förgivettagen tankefigur under perioden 1870–2010. Med en sociosemiotisk och multimodal legitimeringsanalys (van Leeuwen, 2008) undersöks hur frågorna ”varför moderskap?” och ”varför moderskap på detta sätt?” besvaras i svenska och välspridda sakprosatexter publicerade under 1870, 1940- och 2010-talet. Inspirerad av Mackay (2015) analyseras vidare hur svaren på dessa frågor relaterar till varandra över tid och inom ett transtextuellt representationskontinuum mellan legitimering och legitimitet. Analysen visar hur kristna föreställningar legitimerar modern som primär förälder under 1870-talet, och att tankefiguren representeras som mer eller mindre legitim under 1940- och 2010-talet. Artikeln fångar samtidigt hur ett kristet tolkningssystem reproduceras som ett tyst fundament när diskursen representeras som legitim under de senare perioderna. Artikelförfattaren kritiserar avslutningsvis nutida diskurser om moderskap för att vara icke-rationella och manipulativa i habermasisk mening (Reisigl & Wodak, 2001, 2016), och resonerar kring hur kritisk diskursanalys kan tjäna som medel för att påverka diskurser i emancipatorisk riktning.

 • 427.
  Westberg, Gustav
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Gudomlighet, patriotism och koloniala kunskapstraditioner: Legitimerat föräldraskap i Svenska Familj-Journalen 1870-18752013In: Svenskans beskrivning 32: Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13–14 oktober 2011 / [ed] Björn Bihl, Peter Andersson, Lena Lötmarker, Karlstad: Karlstads universitet, 2013, p. 346-355Conference paper (Refereed)
 • 428. Wide, Camilla
  et al.
  Lappalainen, Hanna
  Rouhikoski, Anu
  Norrby, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Lindholm, Camilla
  Lindström, Jan
  Nilsson, Jenny
  Variation in address practices across languages and nations: A comparative study of doctors’ use of address forms in medical consultations in Sweden and Finland2019In: Pragmatics: Quarterly Publication of the International Pragmatics Association, ISSN 1018-2101, E-ISSN 2406-4238, Vol. 29, no 4, p. 595-621Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article compares variation in the use of address practices across languages (Swedish, Finnish) and national varieties (Sweden Swedish, Finland Swedish). It undertakes quantitative and qualitative analyses of three sets of transcribed medical consultations. In Sweden Swedish, address pronouns which lower social distance overwhelmingly dominate. In Finnish, both address forms reducing social distance and practices maintaining greater distance are found, with age and level of acquaintance revealed as the most salient factors. Finland Swedish is located somewhere between Sweden Swedish and Finnish, displaying a stronger tendency than Finnish to use informal direct address forms to reduce social distance, but also showing similarities with Finnish in the use of direct formal address and indirect address. The differences can be related to larger socio-cultural patterns which, however, form a continuum rather than a fixed set keeping the two languages and countries completely apart.

  The full text will be freely available from 2020-12-23 09:52
 • 429.
  Wirdenäs, Karolina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att hjälpa eller stjälpa? Om lärarinteraktion och lärarstöd för skrivande i skolan2013In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, no 23, p. 59-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To assume that a classroom is a place for interaction and a multivoiced arena is neither new norcontroversial. Today it is common that students are given more space on the conversational floor,in the name of democracy and dialogue-based pedagogy. However this does not mean that theteacher can abdicate from her or his responsibilities. On the contrary, a dialogical classroom requireshighly skilled teachers who know how to lead the classroom interaction and classroom activitiestoward the necessary goals in a constructive way. This article shows how important it is fora (high school) teacher to make conscious verbal choices in the interaction with students in orderto give them the best and most solid support during a writing project.The framework in this article is interactional analysis (activity analysis, CA, text analysis) froma sociocultural perspective. The analysis is carried out as a close study of the interaction during avideo-recorded writing project in a Swedish classroom.Keywords: writing development, classroom interaction, oral language education, teacher interaction,interactional sociolinguistics, conversation analysis, Swedish.

 • 430.
  Wirdenäs, Karolina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Bellander, Theres
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Den 80-årige bloggkungen: En studie av språkliga konstruktioner av äldre i förhållande till IT2018In: Human IT, ISSN 1402-1501, E-ISSN 1402-151X, Vol. 14, no 1, p. 101-139Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we show and discuss the results from an empirical study with a social constructivist perspective, where we explore the combination of two socially and interactively constructed categories: senior citizens and young persons. In the study the paradoxical discourse that surrounds beliefs about usage of ICT in the two different stages of life is highlighted. The data is collected from a blog of a senior citizen and from media interviews with the blogger. The analysis points to the beliefs and expectations that are expressed regarding the use of digital information and interaction technology, and contributes to the discussion of the place and role of senior citizens in today’s society.

 • 431.
  Zora, Hatice
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Phonetics.
  Riad, Tomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Schwarz, Iris-Corinna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Phonetics.
  Heldner, Mattias
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Phonetics.
  Lexical Specification of Prosodic Information in Swedish: Evidence from Mismatch Negativity2016In: Frontiers in Neuroscience, ISSN 1662-4548, E-ISSN 1662-453X, Vol. 10, article id 533Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Like that of many other Germanic languages, the stress system of Swedish has mainly undergone phonological analysis. Recently, however, researchers have begun to recognize the central role of morphology in these systems. Similar to the lexical specification of tonal accent, the Swedish stress system is claimed to be morphologically determined and morphemes are thus categorized as prosodically specified and prosodically unspecified. Prosodically specified morphemes bear stress information as part of their lexical representations and are classified as tonic (i.e., lexically stressed), pretonic and posttonic, whereas prosodically unspecified morphemes receive stress through a phonological rule that is right-edge oriented, but is sensitive to prosodic specification at that edge. The presence of prosodic specification is inferred from vowel quality and vowel quantity; if stress moves elsewhere, vowel quality and quantity change radically in phonologically stressed morphemes, whereas traces of stress remain in lexically stressed morphemes. The present study is the first to investigate whether stress is a lexical property of Swedish morphemes by comparing mismatch negativity (MMN) responses to vowel quality and quantity changes in phonologically stressed and lexically stressed words. In a passive oddball paradigm, 15 native speakers of Swedish were presented with standards and deviants, which differed from the standards in formant frequency and duration. Given that vowel quality and quantity changes are associated with morphological derivations only in phonologically stressed words, MMN responses are expected to be greater in phonologically stressed words than in lexically stressed words that lack such an association. The results indicated that the processing differences between phonologically and lexically stressed words were reflected in the amplitude and topography of MMN responses. Confirming the expectation, MMN amplitude was greater for the phonologically stressed word than for the lexically stressed word and showed a more widespread topographic distribution. The brain did not only detect vowel quality and quantity changes but also used them to activate memory traces associated with derivations. The present study therefore implies that morphology is directly involved in the Swedish stress system and that changes in phonological shape due to stress shift cue upcoming stress and potential addition of a morpheme.

 • 432.
  Zora, Hatice
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Linguistics, Phonetics.
  Riad, Tomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Ylinen, Sari
  Prosodically controlled derivations in the mental lexicon2019In: Journal of Neurolinguistics, ISSN 0911-6044, E-ISSN 1873-8052, Vol. 52, article id 100856Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish morphemes are classified as prosodically specified or prosodically unspecified, depending on lexical or phonological stress, respectively. Here, we investigate the allomorphy of the suffix -(i)sk, which indicates the distinction between lexical and phonological stress; if attached to a lexically stressed morpheme, it takes a non-syllabic form (-sk), whereas if attached to a phonologically stressed morpheme, an epenthetic vowel is inserted (-isk). Using mismatch negativity (MMN), we explored the neural processing of this allomorphy across lexically stressed and phonologically stressed morphemes. In an oddball paradigm, participants were occasionally presented with congruent and incongruent derivations, created by the suffix -(i)sk, within the repetitive presentation of their monomorphemic stems. The results indicated that the congruent derivation of the lexically stressed stem elicited a larger MMN than the incongruent sequences of the same stem and the derivational suffix, whereas after the phonologically stressed stem a non-significant tendency towards an opposite pattern was observed. We argue that the significant MMN response to the congruent derivation in the lexical stress condition is in line with lexical MMN, indicating a holistic processing of the sequence of lexically stressed stem and derivational suffix. The enhanced MMN response to the incongruent derivation in the phonological stress condition, on the other hand, is suggested to reflect combinatorial processing of the sequence of phonologically stressed stem and derivational suffix. These findings bring a new aspect to the dual-system approach to neural processing of morphologically complex words, namely the specification of word stress.

 • 433.
  Åbrink, Håkan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Om teatersvenska som målspråk vid början av 1800-talet2014In: Studier i svensk språkhistoria 12: Variation och förändring / [ed] Maria Bylin, Cecila Falk, Tomas Riad, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2014, p. 252-261Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  När Gustaf III 1787 anslog medel till grundandet av en nationell svensk teaterscen där nyskrivna svenska pjäser skulle framföras på svenska språket, så angav han också i direktivet att teatern skulle vara ”ett språkligt föredöme för den stora allmänheten”. Till teatern knöts även en skådespelarutbildning, den s.k. elevskolan. De första skådespelarna som anställdes vid den nya teatern hade en varierad bakgrund, både socialt och språkligt. Flera hade svenska som andraspråk, och om den högst betalda aktrisen Marie Louise Marcadet hette det att hennes franska accent gav extra krydda åt föreställningen. Eftersom svenska tidigare bara hade använts sporadiskt som scenspråk, så var det få som hade en bakgrund som professionell. En del hade haft anställning vid den franska truppen eller vid operan.

   

  Kapitlet handlar om hur teatersvenskan i början av 1800-talet tydligare kom att avgränsas mot andra språkvarieteter. Detta skedde inom ramen för en teaterutbildning som omfattade internat, elevskola och lärlingssystem. Perioden utgjorde en brytningstid eftersom teatern utvecklades från att ha varit ett inslag i den gustavianska hovkulturen till att bli en allt självklarare uttrycksform för den borgerliga offentligheten.

   

  Syftet är att diskutera teatersvenskan ur språkinlärningssynpunkt, närmare bestämt hur skådespelarelever under de första decennierna av 1800-talet både lärde sig att tala korrekt svenska och själva bidrog till utvecklingen av den teatersvenska normen. Teatersvenskan utgjorde vid den här tiden långt ifrån en enhetlig norm och för att få tillgång till ett lämpligt elevmaterial för teaterns behov, tog man i början av 1800-talet hand om unga flickor och pojkar i internat (”Upfostrings Anstalt”). Verksamheten vid internatet bidrog förmodligen till att vissa drag i 1700-talsspråket blev naturliga inslag i barnens språkutveckling; man minimerade helt enkelt inverkan av den s.k. kritiska perioden för språkinlärning (något som senare tiders skådespelare har haft stora problem med). Vid skolan övades framför allt konsten att deklamera, men även studier i grammatik och främmande språk tog stor plats. Den fraseringsteknik som lärdes ut kan spåras till ideal som sedan länge hade rått vid Comédie francaise i Paris.

  Kontakten med det teatersvenska idealet i så unga år fick stor betydelse för normens etablering. Några av de mest namnkunniga kvinnliga aktriserna under 1800-talet var placerade i internat, bl.a. Emilie Högqvist och Jenny Lind, liksom Carolina Bock som genom sitt arbete vid elevskolan kom att lägga grunden till en svensk röst- och talpedagogik i Monvels anda. Bland hennes elever märks bl.a. Elise Hwasser, 1800-talets största kvinnliga skådespelerska. Carolina Bocks dotter Bertha Tammelin förde den röstpedagogiska traditionen vidare och hade hösten 1899 den unga Harriet Bosse som elev. 

 • 434.
  Åkerstedt Lindell, Gunlög
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Retoriklek i förskolan2014 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur kan du som pedagog arbeta med retorik redan i förskolan? Den här boken ger dig både teori och förslag på konkreta aktiviteter som stimulerar till självkänsla, samarbete, tala, berätta och lyssna.

  Fokus i boken är lagd på att barnen ska utveckla ett rikt språkbruk, argumentera och lösa konflikter och träna samarbete och turtagning. Boken bjuder också på utvecklande retorikövningar för arbetslaget. Till materialet hör en lärarwebb med filmer som kompletterar boken.

 • 435.
  Åkerstedt Lindell, Gunlög
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Rönnlid, Pernilla
  Lära för livet2013In: Lära Stockholm: inspiration och information från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, ISSN 1654-7330, no 2, p. 24-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 436.
  Öman, Denise
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att skapa sig en identitet: En diakron studie av myndigheters tematisering och identitetsskapande i årsredovisningars förord.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats har som syfte att undersöka identitetsskapande i fyra svenska myndigheters årsredovisningar. Materialet består av förorden i årsredovisningar från åren 2000 till 2015 skrivna av myndigheternas chefer. Den kvantitativa texttema-analysen är baserad på Jämtelids avhandling från 2002 Efter en närläsning av samtliga texter delades teman in i kategorier och instanserna av varje tema räknades. Resultatet visar vissa trender i text- och identitetsskapandet. De två nyare myndigheterna väljer att explicit introducera vilka de är och pekar ut delar av verksamheten och specifika arbetsuppgifter. De två mer etablerade myndigheterna väljer att istället identifiera sig sjäva kring utomstånde påverkan på verksamheten. Trenderna kan bero på ökad längd på texterna där både intern och extern kommunikation får utrymme såväl som en ökning av marknadsförande diskurs. 

 • 437.
  Örn, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  De fem orden: En praxisanalys av utvecklingen av en myndighets värdegrund2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om utvecklingen av en ny värdegrund för den sociala samvaron mellanmedarbetarna på en myndighet. Jag undersöker utvecklingen för att se vilka mönster som framträder iprocessen, och hur dessa mönster påverkar myndighetens möjligheter att uppnå sina mål med att skapavärdegrunden.

  Undersökningen visar att det finns flera mönster i utvecklingen av värdegrunden, bland annat de övergripandemönstren institutionalisering och ökad abstraktion. Institutionaliseringen av värdegrunden innebäratt den utvecklas från att vara en samling personliga ståndpunkter hos några av myndighetensmedarbetare till att vara ett styrdokument som innehåller myndighetens officiella ståndpunkt. Ökad abstraktioninnebär att värdegrundens innehåll gått från uppmaningar till medarbetaren att utföra specifikakonkreta handlingar, till uppmaningar om känslor och värderingar som medarbetaren ska känna.

  I uppsatsen diskuteras möjligheter och hinder som mönstren för med sig. Den följd jag främst diskuterarär att de övergripande mönstren institutionalisering och ökad abstraktion tillsammans ger upphovtill en individualisering av ansvaret för att leva upp till värdegrunden, eftersom var och en själv måstetolka värdeorden för att kunna leva upp till dem i praktiken, och det samtidigt är obligatoriskt att användasig av dem i sitt arbete. Detta kan medföra hinder för medarbetarnas samordning och skymmasikten för myndighetens praxis, det vill säga de rutiner och arbetssätt som styr hur myndigheten arbetar,både på ett medvetet och omedvetet plan.

 • 438.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Adriaan van Dis: en skildrare av sociala orättvisor, ålderdom och död, samt Nederländernas koloniala historia2018In: Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), ISSN 0439-5530, no 1, p. 38-41Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln presenterar den nederländske författaren Adriaan van Dis med utgångspunkt från hans roman "In het buitengebied" (2017). Han är en tongivande person i hemlandet, men är i stort sett okänd i Sverige. Endast två av hans böcker finns utgivna på svenska. Den senaste av dem, "Indiska sanddyner", diskuteras också i författarpresentationen.

 • 439.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  ALMA-prisad Kuijer både roar och berör: Recension av Guus Kuijer: Florian Knol - ett alldeles vanligt kaos2013In: Svenskläraren, ISSN 0346-2412, no 2, p. 34-35Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 440.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Att vara på sin mammas gata2015In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, no 1, p. 16-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar idiom, vad som är typiskt för dem och hur de kan varieras; i flera fall görs jämförelser med andra språk (de nordiska, finska, engelska, tyska , franska och nederländska). Olika typer av idiom presenteras, som liknelser, ordpar, kroppsdelsidiom och djuridiom. I samtliga fall ges rikligt med exempel från svenskan och ofta även från andra språk.

 • 441.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Därför kallas Nederländerna ofta Holland2018In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, no 4, p. 49-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I artikeln presenteras vad benämningen Nederländerna stått för i historien och vad man menar med det idag i jämförelse med Holland (och Flandern). Dessutom förklaras vad de motsvarande begreppen nederländska/holländska/flamländska står för när det gäller språk.

 • 442.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  En nyckel till Nootebooms författarskap. Cees Nooteboom: En sång om sken och vara2015In: Horisont, ISSN 0439-5530, no 2, p. 48-49Article, book review (Other academic)
 • 443.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Familjeuppgörelse i sjukhusmiljö: Recension av Anna Enquist: Bedövarna2013In: Horisont, ISSN 0439-5530, no 4, p. 65-67Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 444.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Fascinerande inblick i komplicerat psyke. Och jag vet att jag är genial. Agnes von Krusenstjernas brev 1903-19402016In: Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), ISSN 0439-5530, no 4, p. 48-50Article, book review (Other academic)
 • 445.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Förändrades av finsk politik: Mångsysslaren Claes Andersson skriver om sina år i parlamentet2001In: Nya Wermlandstidningen, ISSN 1103-985X, no 24/3Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 446.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Grym verklighet i Stasiland2005In: Nya Wermlandstidningen, ISSN 1103-985X, no 6/9Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 447.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Jens Gieseke: Stasi. Östtysklands hemliga polis 1945-19902018In: Historielärarnas förenings årsskrift, ISSN 0439-2434, p. 164-165Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 448.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Jordens smartaste ord: ny bok av Fredrik Lindström2002In: Sesam, ISSN 0808-1123Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 449.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Learning (and teaching) Swedish2018In: Nordstjernan, ISSN 1059-7670, no 10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I texten presentaras kortfattat några svårigheter för engelsktalande som vill lära sig svenska vad gäller ordförråd (bl.a. falska vänner), grammatik och uttal. Artikeln riktar sig framför allt till svenskamerikaner utan särskilda kunskaper i svenska.  

 • 450.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Maarten ´t Hart: Nederländernas Hjalmar Söderberg?2017In: Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), ISSN 0439-5530, no 3, p. 17-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln behandlar framför allt en självbiografisk novell ("De weegstoel", ur samlingen "De moeder van Ikabod", 2016) av den kände nederländske författaren Maarten ´t Hart. Där berättar författaren om sin beundran för Hjalmar Söderberg, som kommit att bli en av hans favoritförfattare. Vidare ger han en åskådlig och ganska ironisk beskrivning av sitt första besök i Sverige och Stockholm och av sin kontakt med den svenska översättaren.

678910 401 - 450 of 462
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf