Change search
Refine search result
123 51 - 100 of 124
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Härenstam, Annika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology. University of Gothenburg, Sweden.
  Björk, Lisa
  Corin, Linda
  Trust chains in public sector organizations and their significance for work unit performance and employee turnover intention2024In: International Public Management Journal, ISSN 1096-7494, E-ISSN 1559-3169Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, we propose that the concept of trust chains can be used to combine two influential traditions in organizational theory - Luhmann ' s work on vertical trust and Putnam ' s ideas on horizontal trust as a collective asset. Trust chains are then studied empirically by exploring how trust is assessed in the relationships between the employees in work units, the immediate managers, and the top management, including politicians and expert functions in a municipal organization. Aggregated data from questionnaires completed by 1,579 employees and their first-line managers in a Swedish municipality resulted in 126 work units. Cluster analysis identified five different configurations of trust chains with convergent and criterion validity. A solid trust chain with reciprocal links between employees in work units via layers of managers to the top management is clearly the most beneficial situation, while other configurations represent a variety of breaches, with less beneficial outcomes in terms of performance and turnover intentions.

 • 52.
  Hård, Ursula
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Sundin, Elisabeth
  Tillmar, Malin
  Kvinnors företagande: arbetsmarknadsbeteende och organisatorisk lösning2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I dagens Sverige lyfts ofta småföretag och entreprenörer fram. Företagandet diskuteras dock ofta separat från både arbetsmarknad och övriga näringslivet. Därmed negligeras att individer växlar mellan att vara sin egen och ha anställning, det vill säga att företagandet ofta är ett sätt för individen att navigera på arbetsmarknaden snarare än drivet av en stark önskan att vara sin egen. Inte heller uppmärksammas att små företag ofta startas och drivs som en direkt konsekvens av stora organisationers strategier - det vill säga företagandet är en organisatorisk lösning på en stor organisations problem, inte uttryck för en individs starka vilja att vara sin egen. I studien ges exempel på företagande av dessa slag. Det första exemplet bygger på Ursula Hårds studier av kvinnor som följt en starta-eget-kurs i en norrlandskommun och det andra på Malin Tillmars studier av företagande i anslutning till den offentliga sektorns omvandling. Det första fallet är ett exempel på företagande som arbetsmarknadsbeteende, det sistnämnda på företagande som organisatorisk lösning. Företagandet som skapat, och skapare av, genussystemet är tydligt i fallen och diskuteras i studien.

 • 53.
  Högberg, Jessica
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Svensson, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  FAKTISK LÖN, LÖNERÄTTVISA OCH ATTITYD TILL INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING SOM PREDIKTORER FÖR SJUKSKÖTERSKORS LÖNETILLFREDSSTÄLLELSE2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Individuell, prestationsbaserad lönesättning syftar till att öka anställdas motivation och produktivitet. Dock visar forskning att detta kan leda till missnöje och upplevd löneorättvisa i relation till egen insats samt vid jämförelser med andra människor. Studiens syfte var att undersöka en modell för sjuksköterskors lönetillfredsställelse, innehållande variablerna: faktisk lön, lönerättvisa och attityd till individuell lönesättning, med hänsyn till bakgrundsvariablerna kön och ålder. Författarna ville ta reda på modellens förklaringsvärde samt vilken av faktorerna som bäst kunde predicera lönetillfredsställelse bland sjuksköterskor. Studien baseras på data som insamlades 2004. Totalt 350 sjuksköterskor ligger till grund för resultatberäkningarna i denna studie, där en korrelationsanalys och en stegvis multipel regressionsanalys gjordes. Modellen kunde signifikant förklara ca 72,8 % av variansen i sjuksköterskornas lönetillfredsställelse. Upplevd lönerättvisa var den starkaste prediktorn för lönetillfredsställelse, vilket talar för vikten av social jämförelse. Den starka korrelationen som erhölls mellan lönerättvisa och lönetillfredsställelse gör det även skäligt att vidare undersöka begreppens distinktion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Höglin, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gullin, Ann
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  En positiv framtid: Olika verksamheters arbete med att stödja individer2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study in the form of seven semi-structured interviews was to investigate how different actors in the Swedish society work to support their clients towards a positive future. The intention was to highlight the needs of clients, how well those needs match the support the actors offer and to investigate whether this support has similarities with the way in which career counselors are working. The results show that clients' needs are complex but largely involves support in creating a better self-image and support regarding collaboration between different actors. The support offered by the actors matches those needs well. The support offered also has great similarities with the way in which career counselors are working. It was therefore concluded that these professionals have the skills necessary to bolster the actors' clients towards a positive future.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Jofs, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Lindström, Mikaela
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Kvalifikationskravet: Vem får arbeta som elevassistent?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen är en kvalitativ studie som studerar vad skolorna anser behövs för yrket elevassistent och dess uppdrag. I uppsatsen lyfts 40 annonser fram från skolor som söker elevassistenter. Rådata, vilka kvalifikationskrav som skolorna formulerar i sina annonser, sorteras, kategoriseras och bearbetas med en innehållsanalytisk metod. Skolorna i studien förstås som rationella aktörer utifrån teorin om rationella val. Annonserna reflekterar vad den anställdas kompetens bör vara för att utgöra maximal nytta enligt skolan och studeras med ett perspektiv analytiskt förhållningssätt som symptom över vad skolorna anser är nödvändigt för att klara av yrkets uppdrag. Resultatet av undersökningen visar att drygt en fjärdedel av skolorna inte hade krav på utbildning. Ungefär hälften av skolorna begärde specifik eller övergripande erfarenhet/kunskap hos den sökande. Utifrån resultatet i denna studie anges det att en del svenska skolor idag har olika syn på behörighetsbehovet hos yrket elevassistent och verkar behöva tydligare ramar för yrkesrollen samt uppdraget.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Johansson, Lina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sandberg, Emmy
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Om arbetslivets automatisering: En diskursanalys2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this work was to study, with the help of discourse analysis/way to talk about working life, future changes, more specific predictions about the working life of automation. The method has been critical discourse analysis and discourse analytical concepts taken from Foucault.

  The focus of our analysis has been an established report which estimates that 53 percent of the jobs on the Swedish labor market can be automated within 20 years. The result shows that the way to talk about the future of automated labor market in terms of risk, in terms of competition between countries and groups and as a force of nature creates an order of discourse of the future of automated labor. Some of the conclusions of our work demonstrates a way to look at working life automation as something associated with risk, something that threatens the jobs on the Swedish labor market and something that occur without having any active agent.

  Download full text (pdf)
  Om arbetslivets automatisering
 • 57. Johansson, Peter
  et al.
  Backström, Tomas
  Döös, Marianne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Visualisations of Relatonics: A Tool to Support Change in the Organising of Work?2014In: Impact of Emerging Digital Technologies on Leadership in Global Business / [ed] Peter A. C. Smith, Tom Cockburn, Hersey: IGI Global, 2014, p. 166-182Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter is based on theorising and analysis from an ongoing research and development project exploring the use of visualisations in task-based development, specifically the potential of new types of organisational images that may support understanding about work-integrated learning. Thus, the aim of the chapter is to explore the possibilities of visualising work-integrated competence networks-here referred to as relatonics-and contribute to the understanding of how such visualisations can support efforts of organising change when organisational boundary-crossing cooperation is needed for a significant task. A conclusion is that images representing relatonic can be utilised to identify areas with a developmental need and, in this way, are a resource to make more knowledgeable interventions and enable a relatonic to emerge in certain directions.

 • 58.
  Jokilahti Orestav, Fanni
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Tech-rekryterares och tech-talangers relation på en överhettad marknad: En kvalitativ studie om lärande-, socialisations- och karriärsprocesser vid rekrytering2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The lack of labor in the tech industry contributes to a struggle among tech-recruiters for tech-talent. Tech recruitment often differs from more traditional recruitment procedures. Instead of a way of working where the applicant submits an application, tech-recruiters need to use outreach methods. The interest in knowledge in this thesis is to study recruitment and especially the relationship between recruiters and talent from a learning perspective. The study complements previous studies because it empirically studies both tech-recruiters and tech-talents experiences of recruitment processes. Using a situated perspective on learning, as well as theories of socialization, identity dilemmas, communicative dilemmas and career processes, the study have focused on learning, socialization and career processes in tech recruitment. The study has a qualitative approach and has used a cross-sectional design, where eight semi-structured interviews have been conducted with professional tech-recruiters and tech-talents from seven organizations. The findings show that tech-recruiters and tech-talents have moved in their careers to get better conditions for learning. In the career of tech-recruiters, their first job in tech-recruitment proved to have contributed with basic knowledge of the profession. Their first job also seems to be central to staying in the recruitment profession because it has aroused an interest and understanding among the recruiters for technology and recruitment. The findings showed that the tech-talents from the beginning of their careers had a skills development strategy that has been to work at companies where they can perform qualitative tasks and with senior colleagues. The findings showed that both tech-recruiters and the tech-talents continued their career journey and experienced better conditions for learning in step with their career shifts. A central part of the findings also showed that recruiters and talents experience different dilemmas linked to the recruitment process and the relationship to each other, which are: the contact dilemma, the speed and power dilemma and the assessment dilemma.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Jonsson, Evelina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Engstam, Ella
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Arbetsprestation för anställda som arbetar i team2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 60.
  Kleveland, Sandra
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hemtjänstpersonals upplevelser av arbetsrelaterad motivation2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De omorganiseringar som under de senaste åren genomförts inom den offentliga sektorn kräver en ökad förståelse för vad som motiverar personalen inom hemtjänsten för att på så sätt säkerställa att produktiviteten upprätthålls trots förändringarna i organisationen. Syftet med denna studie var att beskriva hur hemtjänstpersonalens upplevelser av arbetsrelaterad motivation ser ut och för att uppfylla detta syfte genomfördes halvstrukturerade intervjuer med åtta vårdbiträden från fyra hemtjänstenheter. Resultatet av dessa intervjuer tolkades med hjälp av en induktiv tematisk analys och det framkom att relationen till vårdtagarna, arbetsledarens beteende, arbetskamraterna, delaktigheten i utformningen av det dagliga arbetet, upplevelsen av stress och lönen upplevdes påverka undersökningsdeltagarna motivation. Dessa faktorer har kunnat kopplas till tidigare forskning inom området och det är viktigt att de uppmärksammas i hemtjänsten eftersom de inte bara kan påverka produktiviteten hos de anställda utan även deras hälsa och välbefinnande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 61.
  Kongsmark, Christina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Holmer, Gustaf
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Morgondagens attraktiva arbetsgivare i "det nya normala": En kvalitativ undersökning bland IT-anställda2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom IT-branschen råder kompetensbrist. Genom sitt

  arbetsgivarvarumärke (Employer Branding) kan organisationer

  attrahera och behålla kompetens. Syftet var att undersöka vad som

  utgör en attraktiv arbetsgivare under distansarbete, då detta ökat

  kraftigt sedan pandemins start och det förutspås att arbetstagare vill

  fortsätta arbeta på distans efter pandemins slut. Kvalitativa

  semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio anställda vid ett

  IT-bolag. Data analyserades med deduktiv tematisk analys. Resultatet

  visade att aspekter som flexibilitet i arbetet, alternativa möjligheter för

  sociala kontakter, stödjande ledarskap, tydlig feedback på

  arbetsinsats, upplevelse av mening i arbetet, mångfald i arbetsgruppen

  samt kompetens- och utvecklingsmöjligheter, och hälsoförmåner,

  exempelvis friskvårdsbidrag, var viktiga för anställda vid

  distansarbete. Slutsatser är att arbetsgivare och chefer har ett stort

  ansvar för, och inverkan på, anställdas arbetstillfredsställelse och

  motivation vid distansarbete, vilket i sin tur är av betydelse för

  arbetsgivares attraktionskraft.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Korell, Hanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sjödin, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att vara en inkluderande ledare på arbetsplatsen: En kvalitativ intervjustudie om hur åtta ledare agerar i praktiken för att uppnå inkludering av sina medarbetare2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Inclusive leadership is relatively new within leadership research and there is still some confusion about how this should be realized and practiced in working life. The purpose of this study is to examine how eight leaders from different companies define inclusive leadership and how they act in practice to achieve inclusion of their employees in the workplace. The study is conducted with semi-structured interviews of qualitative research design. Eight leaders with different professional positions, who work at different companies in various industries, participate in the survey. The interviews were recorded, transcribed and then analyzed with thematic analysis. From the thematic analysis, three themes were identified which were labeled as the leaders definition and practice of inclusive leadership, inclusive leadership´s contribution to the workplace and obstacles to exercising inclusive leadership. Furthermore, the ideological nature of the research field and how it affects its discourse as well as our own thesis are discussed. The study concludes that the leaders definition of inclusive leadership is based on interpersonal relationships, where the leader bears a primary responsibility for creating and nurturing them. This can be accomplished by listening, being responsive and asking for feedback from their employees, as well as allowing them to be involved in decision making and allowing them to be personal and unique in the workplace. By practicing inclusive leadership and treating employees in this way, an inclusive climate is created, which is characterized as a safe work environment where all employees are allowed to speak and where different thoughts and opinions are encouraged. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 63. Lainpelto, Jack
  et al.
  Lainpelto, Katrin
  Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law.
  Den dolda kunskapen: En bok om serviceyrket inom hotell och restaurang2012Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Beskrivningar av serviceyrket inom hotell- och restaurangbranschen tar ofta sin utgångspunkt i ögonblicksmötet mellan gästen och servicearbetaren, utan att hänsyn tas till det sammanhang som formar vår förståelse av yrket. Denna bok bidrar med en bredare bild av serviceyrket genom att beskriva dess centrala kunskaper mot bakgrund av historia, arbetsmarknadspolitik, genus, kultursociologi, ledarskap, utbildning och juridik.

  Boken fokuserar främst på serviceyrkets mjuka kunskaper. Sådana kunskaper är sällan synliga för ögat vilket bidrar till att de ofta underordnas de hårda och mer konkreta kunskaperna som förknippas med serviceyrkets hantverksmässiga sysslor – detta trots att de mjuka kunskaperna ofta har en direkt inverkan på branschföretagens konkurrensförmåga. De mjuka kunskapernas nyckelroll i produktskapandet föranleder en förändrad syn på serviceyrkets centrala kunskaper, något som i sin tur påverkar förutsättningarna för bland annat utbildning, rekrytering och ledarskap.

  Boken vänder sig till dem som har ett intresse för serviceyrket inom hotell- och restaurangbranschen, oavsett om man är företagsledare, arbetsledare, utbildare eller studerande. Boken kan även vara relevant för andra med ett intresse för servicemötet och de mjuka kunskaperna, oavsett bransch, samt för dem med ett intresse för arbetsmarknad, samhällsekonomi och etiska frågeställningar inom affärsverksamheter.

  Högst personlig och klokt resonerande är denna överraskande lärobok som fyllts med insikter om servicebranschen – ett måste för studenter och proffs, men också för alla som gillar att gå ut och äta. Första pris Årets Svenska Måltidslitteratur 2013, kategorin Undervisningslitteratur.

 • 64.
  Leineweber, Constanze
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Kecklund, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Theorell, Töres
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Karolinska institutet, Sverige.
  Åkerstedt, Torbjörn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Alexanderson, Kristina
  Westerlund, Hugo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Inflytande över arbetstiden och sjuknärvaro/sjukfrånvaro2013In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 19, no 4, p. 87-99Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Flexibla arbetstider blir allt vanligare. De förväntas underlätta verksamhetens förmåga att hantera arbetstoppar, tillgodose anställdas behov av livsbalans samt möjliggöra bättre hälsa och arbetsprestation. Flexibilitet skapas ofta genom att de anställda ges inflytande över arbetstiderna. Vetenskaplig kunskap om sambandet mellan arbetstidskontroll och sjukfrånvaro/sjuknärvaro saknas nästan helt. I föreliggande studie undersöks sambandet mellan arbetstidskontroll samt dess underdimensioner och självrapporterad sjukfrånvaro/sjuknärvaro i ett representativt urval av den arbetande befolkningen i Sverige.

 • 65. Leinonen, Taina
  et al.
  Maki, Netta
  Martikainen, Pekka
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS). Karolinska Institutet, Sweden; University of Helsinki, Finland; Max Planck Institute for Demographic Research, Germany .
  Trajectories of Antidepressant Medication before and after the Onset of Unemployment by Subsequent Employment Experience2017In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, no 1, article id e0169652Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background The unemployed more often suffer from depression than the employed. We examined whether mental health deterioration occurs already before unemployment implicating health selection, or whether it mostly occurs after becoming exposed to the experience rendering causal explanations more likely. Methods We used nationally representative Finnish register data to examine changes in depressive morbidity as measured by antidepressant medication in 1995-2009 over four years before and since a new onset of unemployment (N = 28 000) at the age of 30-60 compared to the employed (N = 124 136). We examined separately those who became continuously long-term unemployed, intermittently unemployed and unemployed with eventual re-employment in the second, third or fourth year since the year of onset. Annual repeated measurements were analysed using generalised estimation equations. Results Among the employed antidepressant medication increased slowly but steadily over the study period and it was mainly at a lower level than among the unemployed. In the four years leading to unemployment there was excess increase in medication that was generally stronger among those with longer duration of the eventual unemployment experience. During unemployment medication decreased in all groups except among the intermittently unemployed. By the first year of re-employment antidepressant medication reached a level similar to that among the employed and afterwards followed no consistent trend. Conclusions The associations of unemployment and re-employment with depressive morbidity appear to be largely driven by health selection. The question of potential causal associations remains unresolved for intermittent unemployment in particular.

 • 66.
  Leymann, Heinz
  Stockholm University.
  Kan arbetslivet demokratiseras?: om vikten av att se demokratiseringen som en inlärningsprocess1978Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 67.
  Lindberg, Rebecca
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Westberg, Gabriella
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Olika generationersupplevelse avarbetsmotivation - en tematisk analys2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 68.
  Lindmark, Tomas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology.
  Konsten att behålla personal - Psykologiska kontraktets och rättvisans betydelse för intention till uppsägning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har i dagens samhälle blivit svårare för organisationer att behålla arbetare i och med att individer byter organisation i större utsträckning än tidigare. Forskning på området har visat att individer som inte anser sig uppskattade eller rättvist behandlade har en högre intention till uppsägning och vidare byta arbetsplats. Baserat på detta utfördes en studie med syfte att undersöka om en anställds psykologiska kontrakt och upplevd rättvisa kunde predicera intention att säga upp sig och om lojalitet medierade dessa samband. En webbenkät skickades ut till två företag, ett Hr-företag och ett IT- och design företag vars personalomsättning låg över genomsnittet. Totalt deltog 111 heltidsanställda i studien. Genom en hierarkisk regressionsanalys visade resultatet att distributiv- och procedural rättvisa var de starkaste prediktorerna för intention till uppsägning. Lojalitet hade ingen medierande effekt på dessa samband. Resultaten går till viss del i linje med tidigare forskning där ett rättvist arbetsklimat haft påverkan på en anställds intention till uppsägning, samtidigt som studien underströk betydelsen av rättvisa kring fördelningen av resurser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Lindvert, Jessica
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Ihålig arbetsmarknadspolitik?: Organisering och legitimitet igår och idag2006Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad har hänt med arbetsmarknadspolitiken sedan början av 1990-talet - den som så länge betraktades som grundpelaren i den svenska modellen? I boken beskrivs maktspelet kring arbetsmarknadspolitiken och de ansträngningar som gjorts för att bevara förtroendet för en politik som långsamt urvattnats. Arbetsmarknadspolitiken vilar på en allt bräckligare organisatorisk konstruktion. Dagens interna krav på kontrollbarhet och utvecklingen av nya utvärderingsinstrument innebär att grundläggande inslag i den svenska arbetsmarknadspolitiska modellen framstår som problematiska. Det ha blivit viktigare att "göra saker rätt" än att "göra rätt saker".

 • 70.
  Lundberg, Ulf
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Biological psychology.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology.
  Insatser på arbetsplatsen avgörande för sjukskrivna2016In: På jakt efter framtidens arbete – utmaningar i arbetets organisering och forskning / [ed] Åke Sandberg, Stockholm: Tankesmedjan Tiden , 2016, p. 91-93Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Lundqvist, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Utveckling av mätvariabler för arbetsmotivation i ett föränderligt arbetsliv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förändringar i arbetslivet, som påverkar individers drivkrafter kring arbetsmotivation, gör det relevant att undersöka hur mätvariabler kan anpassas till ett modernt arbetsliv. Med utgångspunkt i Herzbergs tvåfaktorteori, var syftet att kvantitativt pröva variablerna karriärsutveckling och kvalitet i produkt eller service, kopplat till arbetsmotivation. Studiens enkät reducerades till 10 items efter utförd faktoranalys, och ytterligare analyser fokuserade på de högsta laddningarna. För karriärsdimensionen (alpha 0,90) var det karriär som viktig del i yrkesval, möjligheter till karriärsutveckling och viljan att stanna i organisationer med möjlighet till avancemang, vilket antyder att den moderne arbetstagaren väljer yrke eller arbetsplats efter karriärsförutsättningar. Kvalitet i prestationer som bidrag till kvalitet i organisationens resultat och strävan efter kvalitetsförbättring av organisationens produkt eller service var mest framträdande i kvalitetsdimensionen (alpha 0,55). Studien fann inga skillnader mellan karriärs- eller kvalitetsdimensionerna i kommersiella och icke-kommersiella organisationer, vilket kan bero på att kvalitetsdimensionen inte var tillräckligt stabil och det finns anledning att arbeta vidare med instrumentets kvalitetsvariabel.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 72.
  Malm, Tobias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Konsten att hålla ihop: Om lärande och organisering i rockband2020Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are particularly difficult to organize. Bands face a range of challenges in keeping together and developing as a group.

  The aim of this doctoral thesis is to develop knowledge on rock band formation and development over time. Based in the discipline of education, the thesis mainly contributes to the fields of organization studies, social theories of learning, and music and cultural life research.

  The thesis uses the theory of situated learning to explore rock band formation and development. The methodology is qualitative and ethnographic, and the research design builds on three studies: an interview study with three rock bands and two case studies. All five bands are Swedish and have found different degrees of success and popularity.

  The thesis investigates band activities and courses of events, band members’ identities, and challenges faced. The findings indicate that a rock band’s activities shift between a production mode – i.e. highly productive times associated with public performances, record releases and marketing, and behind the scenes processes of creating, recording and planning – and a contrasting less active hibernation mode without bigger public projects or goals. The amount of time spent in production mode depends on the band’s degree of “membership” in the music industry. Moreover, a band member forms and actualizes identities of colleague, creator, entrepreneur, friend, hobbyist and professional, in differing combinations, situations and modes. Furthermore, the members’ most significant challenges relate to identity dilemmas.

  Based on these findings, the thesis formulates a model for a rock band’s learning trajectory and argues that a band may develop as it approaches, or becomes a more central member in, the music industry. This development demands increased public success and organizational ability: the band members’ ability to form business-oriented practices, to participate uniformly in an overarching community of practice, and to be flexible as they must identify with, and ascribe meaning to, a variety of activities in different and sometimes contradictory ways.

  The thesis concludes that the challenges of persistence as a rock band or similar group relates chiefly to group member difficulties in identifying with different activities and situations that are necessary to sustain and develop as a collective. Eventually, individual members tend to handle the experience of uncertainty and ambivalence by holding on to one singular identity, which may prevent group development, foster intra- and interpersonal tensions, and ultimately can lead to significant conflicts and/or a band’s breakup.

  Download full text (pdf)
  Konsten att hålla ihop
  Download (jpg)
  Omslagsframsida
 • 73.
  Malm, Tobias
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Thunborg, Camilla
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Från källarband till småföretag: kreativitet och entreprenörskap i popband2018In: Den lärande organisationen 2.0 / [ed] Otto Granberg; Jon Ohlsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 99-127Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kreativitet och entreprenörskap är något som ses som allt viktigare inom dagens arbets- och samhällsliv. I Sverige framhålls ofta musik-, datorspels- och modebranschen som särskilt framgångsrika i ett internationellt perspektiv. På musikens område tar sig detta bl.a. uttryck i att regeringen årligen tilldelar svenska artister och grupper ett musikexportpris och lyfter fram dessa som viktiga ambassadörer för vårt nationella varumärke. Det faktum att ett litet land som Sverige brukar räknas som världens tredje musikexportnation efter USA och Storbritannien, har delvis gett upphov till uttrycket det svenska musikundret. Popband kan dock sägas växa fram i gränslandet mellan marknad och civilsamhälle, professionell kontra hobbyverksamhet samt mellan arbete och fritid, vilket bakom all framgång och statistik handlar om en social verklighet som lätt hamnar under den mediala och ekonomiska ”radarn”. Den synliga musikbranschen kan beskrivas som toppen på ett isberg som till stora delar består av små självorganiserade grupper, exempelvis pop- och rockband. Mot bakgrund av att sådana grupper traditionellt inte fokuserar på företagande och kommersialism, kan de tänkas möta en rad utmaningar då de formas till ett självständigt småföretag. I detta kapitel avser vi belysa i vad mån och på vilket sätt små självorganiserade, kreativa grupper kan ses som lärande organisationer.

 • 74.
  Malmberg, Bo
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Lindh, Thomas
  Productivity consequences of workforce ageing - Stagnation or a Horndal effect?2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Data linking the production of value-added at the plant level to the individual employees provide an opportunity to deepen the understanding of how the labor force composition relates to productivity performance. In view of the anticipated aging of the workforce in industrialised economies a body of research has emerged that indicate that individual productivity has a more pronounced hump-shape than the wage profile. This paper studies these issues by examining the composition of the workforce at the plant level in relation to the productivity performance of the plants. Our data cover the Swedish mining and manufacturing industries 1985-1996. The fact that older workers selectively work with older capital may have biased results found in the literature. Endogeneity of workforce composition poses serious estimation problems, but our attempts to cope with these problems tend to indicate that biases in general go in the direction that productivity of the young is overestimated and the productivity of the old is underestimated.

 • 75.
  Marmgård, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Ont i magen, ingen koll, långt bort": En studie om hur medarbetare upplever ett pensionsmöte2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Pensionsområdet upplevs av många som svårt och jobbigt att sätta sig in i. Framtida pension består av de olika delarna allmän pension, tjänstepension och privat pension och det ser olika ut för alla beroende bland annat på arbetsplats och intjänande. Studiens fokus är tjänstepension och den grupp som har möjlighet att välja en alternativ pensionslösning. Studien är undersökande till sin natur och syftar till att utforska och beskriva medarbetares och experters syn på mötet mellan en medarbetare och en försäkringsförmedlare. Mötet ämnar ses som en potentiell arena för kunskapsutveckling kring tjänstepension och tjänstepensionsbeslut. Studien syftar också till att svara på frågan om vilka möjligheter och hinder, vad gäller lärande och kunskapsutveckling, pensionsmötet upplevs innebära. Utgångspunkt för den teoretiska referensramen är det sociokulturella perspektivet på lärande och några centrala begrepp inom teorin som upplevs särskilt aktuella för studien. Tidigare forskning och litteratur som ansetts relevanta är bland annat litteratur om pensionsmötet och det pensionsval mötet mynnar ut i. Då uppsatsen handlar om själva pensionsmötet belyses dessutom forskning som fokuserar på institutionella samtal samt liknande sociala sammanhang som mötet mellan pensionsrådgivare och medarbetare, så som möten mellan banktjänsteman och konsument. Forskningsstrategin som använts i studien är kvalitativ, och empirisk data har samlats genom intervjuer med medarbetare och experter inom området. Resultatet visar att arbetstagaren i många fall hindras få en neutral arena för kunskapsutveckling vad gäller beslut om pension. Hindren kan vara egna fördomar, krångligt upplägg eller rådgivarens roll. Arbetsgivarens roll lyfts också som viktig för framtida lärande i den här typen av möten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Mellner, Christin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Toivanen, Susanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Framtidens arbetsliv – utmaningar för morgondagens ledare2013In: Chefstidningen, ISSN 2000-3498, no 5, p. 48-51Article in journal (Other academic)
 • 77.
  Näyhä, Johanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Åleberg, Sara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Arbetsplatsmöten: En möjlig arena för kollektivt lärande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A lot of focus today is on finding effective ways to conduct meetings, but many employees still experience that meetings can feel meaningless and take time from more important tasks. This could be because organizations want to conduct meetings that are effective but at the same time contribute to business development. The purpose of our study is to create an understanding of the conditions for collective learning during workplace meetings. The results of the study have been analyzed and discussed based on a theory of collective learning. The qualitative case study has been conducted in an organization during their workplace meetings using observations and interviews with the participants. The study is based on five observations and nine interviews. The result shows three different types of interactions that occur during workplace meetings, which are single, developed and complex interactions. The result also shows two conditions that affect the interaction, the purpose of the meeting and the leadership at the workplace meeting.

  Download full text (pdf)
  Arbetsplatsmöten: En möjlig arena för kollektivt lärande
 • 78.
  Ogawa, Akihiro
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Oriental Languages, Department of Japanese Studies.
  スウェーデンの若年者失業問題2008Report (Other academic)
 • 79.
  Olsson, Annika
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Gender Studies.
  Arbetslivets villkorade jämställdhet : varför jämställdhetsarbete och intersektionalitet hör ihop2014In: Inte bara jämställdhet : intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet / [ed] Paulina de los Reyes, Stockholm: Fritzes, 2014, p. 87-107Chapter in book (Other academic)
 • 80. Petersson, Charlotte
  et al.
  Toivanen, Susanna
  Stenfors, Cecilia U.D.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology.
  Bodin Danielsson, Christina
  Mårtensson, Fredrika
  Hoff, Eva
  Lisberg Jensen, Ebba
  Outdoor Office Work – hur funkar det?2019In: Outdoor Office Work – hur funkar det? / [ed] Martina Berglund, Linköpings universitet, Linköping, 2019, Vol. 2019, p. 119-120Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Arbetslivet flexibiliseras och blir allt mer gränslöst, en utveckling som innebär såväl möjligheter som utmaningar. Inte minst arbetets fysiska rum är satt i förändring då allt fler arbetsplatser organiseras utifrån aktivitetsbaserade kontorslösningar. Det blir även allt vanligare att kontorsanställda arbetar från alternativa platser, såsom i hemmet, på caféer, tåg och bussar. Ökad flexibilisering och gränslöshet till trots tycks dock tröskeln mellan inne och ute fortfarande vara hög när det kommer till kontorsarbete och -arbetsplatser. Dessutom lever allt fler i städer och tillbringar merparten av tiden inomhus, mer separerade från naturen än någonsin. Forskningen om naturens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande har exploderat de senaste åren. Denna forskning undersöker exempelvis effekter av utomhusvistelse på tillstånd som stress, kliniska depressioner och utbrändhet, men även återhämtning, koncentration, lärande och livskvalitet. Utifrån de utmaningar som finns i arbetslivet, inte minst den utbredda psykiska ohälsan, finns behov av att utveckla ett mer reflekterat förhållningssätt till hur vi ser på och organiserar arbete, där möjligheter till återhämtning tillgodoses, även under arbetsdagen. Då allt fler arbetar med vad som kan kallas kunskapsintensivt tjänstearbete står denna typ av arbete i fokus för vår studie. I detta projekt, det interaktiva forskningsprojektet ’StickUt Malmö’, utforskas möjliga former för att bedriva kontorsarbete utomhus.

  Syfte

  Inom ramen för ’StickUt Malmö’ utforskas arbetets former och normer med fokus på den urbana utemiljöns potential att bidra till ett mer innovativt och hållbart arbetsliv. De övergripande forskningsfrågorna handlar om att identifiera vilka olika typiska arbetsaktiviteter som kan utföras utomhus, samt undersöka hur de upplevs, samt att förstå förutsättningarna – vad som hindrar, respektive möjliggör, att arbetet utförs utomhus.

  Metod

  Utforskandet bedrivs i form av en kollaborativ lärprocess baserad på kvalitativa metoder som par-intervjuer och gruppsamtal, samt inrapporteringen via en mobil-app. Cirka femtio tjänstemän från fem förvaltningar inom Malmö stad (Stadsbyggnadskontoret, Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Fastighets- och gatukontoret och HR-strategiska avdelningen) deltar aktivt i en process med att testa olika former för att arbeta utomhus under en femtonmånadersperiod. Deltagarnas upplevelser och reflektioner står i centrum för lärprocessen, vilken är uppbyggd kring sju lärmoduler (halvdagar med respektive deltagargrupp), varvid deltagarnas erfarenheter följs upp vid gruppsamtalen och par-intervjuerna, som dokumenteras och kodas i enlighet med kvalitativa metoder. Deltagarna är delaktiga under hela lärprocessen och bidrar till analysen och en djupare förståelse av de resultat som genereras undervägs. StickUt Malmö drivs av och utgör grunden för Peterssons pågående avhandlingsarbete och övriga medförfattare utgör projektets vetenskapliga råd. Lisberg Jensen och Toivanen är även handledare. I samband med att StickUt Malmö går mot sitt slut (31/8-2019) håller de initiala, empiriska, resultaten på att sammanställas.

  Resultat

  Det empiriska materialet visar att det är möjligt såväl som givande att utföra flera olika arbetsaktiviteter utomhus. Formerna för att arbeta utomhus rymmer såväl individuella- som gruppaktiviteter. Det som ligger närmast till hands för deltagarna är de mindre, informella mötena. Även större utemöten förekommer, men mer sällan då de kräver mer planering och förutsättningar i utemiljön. De individuella formerna rymmer allt från inspirations- och reflektionspromenader, till att sitta ute, ofta på arbetsplatsens innergård. Läsning lämpar sig utmärkt för att ta med ut, medan att jobba vid datorn upplevs välfungerande för somliga och av andra inte. Deltagarna upplever sig bli pigga, glada, produktiva och kreativa, och även lugna, avstressade och reflexiva. Några framträdande teman är en stark känsla av att kunna tänka respektive andas. En annan genomgående aspekt rör en positiv känsla av frihet; att få bestämma själv. Ytterligare en återkommande dimension rör relationer och samtal – att de upplevs bli annorlunda, mer öppna och jämlika, när de förs (i synnerhet gående) utomhus. Till utomhusarbetets utmaningar och förutsättningar hör en del praktiska saker som behöver finnas på plats, framförallt om det ska fungera väl att sitta och arbeta och i synnerhet om det är flera personer som ska mötas, som behov av vind- och solskydd, flera, samlade sittplatser och dylikt. När det gäller gående former av utearbete rör de främst tillgång till och kunskap om var gröna och tillräckligt lugna promenadstråk finns. De största hindren tycks dock vara av mindre praktisk karaktär, då deltagarnas främsta problem har varit att få utomhusarbetet att bli av, det vill säga att förändra sina vanor. Det spelade även en stor roll hur deltagarna uppfattade sina chefers, och i viss mån kollegors, inställning till att ’vara på plats’. Det största hindret för utomhusarbete tycks bo i rådande normer kring arbete, då det ofta upplevs som mindre legitimt att arbeta utomhus. Deltagarna gav uttryck för skuldkänslor, såsom att de kände sig busiga, skyldiga och som att de smet ifrån, och reflekterade över att detta gällde trots att de gjorde samma sak som de annars skulle ha gjort inomhus, nämligen arbetade. De preliminära resultaten visar alltså att det framstår som fullt möjligt att bedriva diverse arbetsaktiviteter utomhus och att deltagarna ger uttryck för flera positiva upplevelser, inte minst på välbefinnandet i stort och mer specifikt på förmågan att tänka och samtala. För att potentialen i utevistelsen ska tillvaratas och på sikt bidra till ett mer hållbart och innovativt arbetsliv behöver dock kunskapen om förutsättningarna fördjupas. Individuella behov och preferenser måste beaktas, inte minst vad gäller funktionsvariationer av olika slag, men även gränssättningsstrategier, organisatoriska och ledningsmässiga förhållanden. Även aspekter i den fysiska utemiljön måste tas i beaktande, inte minst möjligheterna att exponeras för naturelement såsom grönska, vatten, vind och fågelkvitter. Det flexibla arbetslivet innebär såväl utmaningar och problem som möjligheter. Efter att projektet går mot sitt slut i augusti 2019 behandlas det stora insamlade empiriska materialet vidare för vetenskaplig publicering.

 • 81. Petersson, Lena-Marie
  et al.
  Vaez, Marjan
  Nilsson, Marie I.
  Saboonchi, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Karolinska Institutet, Sweden; Red Cross University College, Sweden.
  Alexanderson, Kristina
  Olsson, Mariann
  Wennman-Larsen, Agneta
  Sickness absence following breast cancer surgery: a two-year follow-up cohort study2018In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 32, no 2, p. 715-724Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rationale and aim

  Most women of working ages with limited breast cancer (BC) have returned to work within the first year after diagnosis. However, little is known about what is happening during this year regarding sickness absence and return to work. Also, the knowledge is very limited about the occurrence of part‐time sickness absence after BC diagnosis. Therefore, the aim of this study was to describe occurrence, extent and length of SA during a two‐year follow‐up after BC surgery and to analyse the association between being SA and type of cancer treatment.

  Methods

  In this prospective cohort study, 497 women responded to questionnaires about different aspects of sickness absence at six occasions during two years after primary BC surgery (at baseline and after 4, 8, 12, 18 and 24 months). Treatment information was obtained from the National breast cancer register. Multinomial logistic regression was used to calculate odds ratios (OR) for likelihood of being sickness absent more than once.

  Results

  Two‐thirds of the women were sickness absent at baseline; this proportion decreased, especially during the first eight months. At 24 months, 13% were sickness absent. Of all women, 27% never reported sickness absence and 14% were sickness absent at most of the six survey times. At eight months, many had shifted from full‐ to part‐time sickness absence. Women with chemotherapy and/or advanced BC surgery had higher ORs for being sickness absent at most of the follow‐ups.

  Conclusions

  Most women returned to work within the first eight months after BC surgery and of those sickness absent after that, most had been part‐time sickness absent. Thus, it is important to differentiate between part‐ and full‐time sickness absence in future studies. Special attention should be paid to the impact of chemotherapy and type of surgery on the likelihood of being sickness absent.

 • 82.
  Platts, Loretta G.
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Head, Jenny
  Stenholm, Sari
  Chungkham, Holendro Singh
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Indian Statistical Institute, North-East Centre, India.
  Goldberg, Marcel
  Zins, Marie
  Physical occupational exposures and health expectancies in a French occupational cohort2017In: Occupational and Environmental Medicine, ISSN 1351-0711, E-ISSN 1470-7926, Vol. 74, no 3, p. 176-183Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives To examine the relationships of strenuous and hazardous working conditions and rotating shifts that involve night working with life expectancy in good perceived health and life expectancy without chronic disease.

  Methods The sample contained male gas and electricity workers from the French GAZEL cohort (n=13 393). Six measures of physical working conditions were examined: Self-reports from 1989 and 1990 of ergonomic strain, physical danger, rotating shifts that involve night working and perceived physical strain; company records of workplace injuries and a job-exposure matrix of chemical exposures. Partial healthy life expectancies (age 50-75) relating to (1) self-rated health and (2) chronic health conditions, obtained from annual questionnaires (1989-2014) and company records, were estimated using multistate life tables. The analyses were adjusted for social class and occupational grade.

  Results Participants with physically strenuous jobs and who had experienced industrial injuries had shorter partial life expectancy. More physically demanding and dangerous work was associated with fewer years of life spent in good self-rated health and without chronic conditions, with the exception of shift work including nights, where the gradient was reversed.

  Conclusions Strenuous and hazardous work may contribute to lost years of good health in later life, which has implications for individuals' quality of life as well as healthcare use and labour market participation.

 • 83.
  Ramberg, Joacim
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Brolin Låftman, Sara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Åkerstedt, Torbjörn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Stress Research Institute.
  Modin, Bitte
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Public Health Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Teacher Stress and Students’ School Well-being: the Case of Upper Secondary Schools in Stockholm2020In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 64, no 6, p. 816-830Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Stress and stress-related complaints such as fatigue and depressed mood are common among teachers. Yet, knowledge about the links between the overall level of teacher stress within a school and individual student outcomes is scarce. This study investigates if the levels of teacher-reported stress, fatigue and depressed mood within a school are associated with students’ ratings of their school satisfaction and perceived teacher caring, respectively. Data derives from two separate data collections performed in upper secondary schools in 2016, the Stockholm School Survey (SSS) and the Stockholm Teacher Survey (STS), which were linked together (5367 students and 1045 teachers in 46 schools). Two-level linear regression analyses were performed. Results showed negative associations between school-level teacher stress, fatigue, and depressed mood and students’ school satisfaction and perceived teacher caring, even when controlling for student- and school-level sociodemographic characteristics. The findings suggest that teacher stress may have negative implications for students.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 84.
  Richtner, Natalie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  I gränsen mellan HR och IT: Om lärande och förändring vid automatisering inom HR2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Digitalization and automation has increasingly been connected to arguments about changes in working life. This study address digitalization and automation in practice by focusing on HR-practitioners and the organizing of automation in HR units at larger organizations in Sweden. Despite several reportsarguing thatautomation technologies will changeHuman Resources,there arefew empirical studies about this transformation. Therefore the aim of the study isto get a deeper understanding of digitalization and automationin HR-units at larger organizations from a Human Resource Development perspective. By using a organizing and situated learning perspective and theories about boundaries and boundary roles, the study have focused on learning and change processes with automation. The study hasa qualitative approach and used a cross-sectional design. Seven semi-structured interviews have been conducted with HR-practitioners from six different organizations. The findings showed that there are contextual differences between the HR departments regarding how they have organized for automation, which have created different conditionsfor change and learning. A key finding is the need for a boundary role between the HR and IT department. The study also showsthat automation does not imply a change in work and competence for all HR-personnel, as there were only a few persons whichjob had been affected by automation. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 85. Romanowska, Julia
  et al.
  Nyberg, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Theorell, Töres
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Developing Leadership and Employee Health Through the Arts: Improving Leader-Employee Relationships2016Book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book examines the problems that a “laissez faire” attitude from managers can create in the workplace, as well as the ensuing illness such problems may cause among employees. The book offers new ideas for dealing with these problems and proposes the use of cultural experiences as an active component in leadership development programmes for managers. It presents the findings from a randomized trial to show how cultural experiences can be deployed, and what the effect on employees is. The book discusses health-promoting leadership and key components in cultural activities for the benefit of workplaces from several points of view, offering a historical, social, psychological, biological, educational and organizational perspective. Finally, it presents new theories on empathy in managers, and on employee effects of good/bad changes in manager behaviour.

 • 86.
  S. Thil, Yonna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  "Evig liten tjej": Kostymdesignyrkets genuskodning: En kritisk diskursanalys2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  “Perpetual little girl” – Gender coding of the costume design-profession: A critical discourse analysis is a bachelor’s thesis in Performance Studies written by Yonna S. Thil in the spring of 2023 at Stockholm University. This study focuses on the gendering of the costume design-profession, as well as the gendering of theatre professions in general and attempts to answer the question “How does female gender coding affect the professional role of the costume designer?”. Fashion history and theatre history is used to map out the ways in which the costume designer is at a point of intersection between fashion, a highly feminized phenomenon, and theatre, a system which has excluded women from the practice for thousands of years. Statistics from Stockholm University of the Arts and interviews with both male and female costume designers working in theatre and film in Sweden tell the story of how the feminization of their profession affect the practice. The study includes comparisons with male coded professions in the theatre system, questions of the wage gap between male and female coded professions as well as discussions of the artistic genius and charismatic authority.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 87.
  Sacco, Lawrence B.
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Stress Research Institute.
  Cahill, Kevin
  Westerlund, Hugo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Stress Research Institute.
  Platts, Loretta G.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Stress Research Institute.
  Changes in Job Quality as People Work Beyond Pensionable Age in Sweden2021In: Innovation in Aging, E-ISSN 2399-5300, Vol. 5, no Supplement_1, p. 414-415Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper uses data from the biennial Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health to examine changes in job quality among older workers, controlling for work intensity and employment characteristics. Job quality outcomes included job satisfaction and physical (dangerous, strenuous or unpleasant work) and psychosocial (job strain, effort-reward imbalance, work time control) working conditions. First difference estimation was used to analyze within-individual changes in job quality, as well as changes in hours, employment characteristics (shifting to a non-permanent contract, the private sector and self-employment) and health. Individuals who worked beyond pensionable age experienced statistically significant improvements in job quality, with larger improvements among those who reduced working hours and shifted from permanent to non-permanent contracts, from the public into the private sector, and from wage-and-salary to self-employment. We conclude that work beyond pensionable age is a distinctive period characterized by employment that becomes more flexible and rewarding and less stressful.

 • 88.
  Sardiello, Tiziana
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Mot en medarbetardriven förvaltning - om inlärning och tillämpning av ett coachande förhållningssätt i Borlänge kommun2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att kartlägga och analysera hur chefer i Borlänge kommun bemöter, bearbetar och använder sig av kunskaper de förvärvat under kurser i coachande förhållningssätt. Studien siktar också mot att belysa vilka organisatoriska förutsättningar som krävs för att dessa kunskaper ska kunna tillämpas och komma till sin rätt inom kommunen. En grupp chefer som deltog i en kurs i coachande förhållningssätt under hösten 2016 har följts och analyserats. Deltagande observationer och individuella semi-strukturerade intervjuer har använts som metoder.

  Kursdeltagarnas utsagor berättar om en ”inre resa” där fokus i början legat på deltagaren själv och därefter gradvis skiftat till samtalspartnern - medarbetaren. Vid kursens slut tyckte deltagarna att de hade fått en ökad medvetenhet som ledare om sin mångsidiga roll, där coachande är en del. Cheferna hade också fått en öppnare inställning mot andras potential att hitta egna lösningar och utvecklas i sin roll.

  Bland de största utmaningarna för användningen av metoden nämner intervjupersonerna tidsbristen, ogynnsamma organisationsstrukturer och rutiner, kulturella förväntningar om hur en ledare ska vara samt bristande information till medarbetarna om metoden och vad ett coachande förhållningssätt skapar för förväntningar på dem. Delade normer och strävan motsamma mål som avspeglas i värdegrunden och som alla chefer säger omfamna är förutsättningar för framgångsrik tillämpning av ett coachande förhållningssätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Scharf, Christian
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Berntson, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Work and organizational psychology. Swedish Defence University, Sweden.
  Managerial prerequisites - typical work situations for public sector managers and their relationship with well-being and leadership2023In: Nordic Psychology, ISSN 1901-2276, E-ISSN 1904-0016Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work-related negative effects on well-being have increased in frequency and variability, specifically within the public sector and among managers. In the Job Demands-Resources model it is suggested that increased demands reduce well-being and decrease performance, but the research literature demonstrates little research in the context of managers and leadership. The purpose of this study was to investigate variability in work situations among Swedish public sector managers and how this was related to differences in stress, impaired health, work engagement and leadership performance. 267 managers in a mid-sized Swedish municipality responded to a web-based survey and formed six clusters. Three clusters comprising 42% of managers had less favorable working conditions and significantly worse well-being, less frequent transformational and transactional leadership behaviors as well as slightly lower work engagement. A conclusion from the study is that worse managerial working situations may lead to decreased possibilities to perform leadership in an active way.

 • 90.
  Schiller, Helena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  How to work for a good night's sleep2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Stress and sleep problems are common in the working population and cause considerable costs for society. Sleep is the most important part of recovery, and poor sleep has a negative impact on overall functioning, which might have important consequences for both the employee, the employer and society. In order to find strategies to alleviate this contemporary public health concern of stress and poor sleep in the working population, this thesis evaluated interventions performed at the workplace to target these issues.

  The first intervention is a randomized controlled trial of a 25% work time reduction for full-time workers within the public sector in Sweden. Study I evaluated the impact of work time reduction on subjective sleep quality, sleep duration, sleepiness, perceived stress, and bedtime worries. Assessments included diary data from one week at three occasions over 18 months. Study II investigated time-use patterns through activity reporting sheets used during the work time reduction by evaluating the amount of total workload, paid work, non-paid work and recovery activities. Both studies investigated workdays and days off separately as well as the importance of gender, family status and work situation (only Study II). The second randomized controlled intervention of the thesis is a group cognitive behavioral therapy (CBT) intervention at the workplace targeting sleep disturbances among employees within the retail sector in Sweden (Study III). Data were collected through questionnaires, diaries and objective sleep measurement (actigraphy) over a period of ten days before and after the intervention, as well as at a three-month follow up. The study evaluated the effects of the intervention on sleep and explored the moderating effect of burnout-levels at baseline.

  In our studies, an economically fully compensated reduction of work hours for full-time workers lead to long-term positive effects on sleep duration and sleep quality, sleepiness and levels of perceived stress. During this work time reduction, the total workload of both paid and non-paid work was reduced and time spent in recovery activities increased. The results indicate that a more balanced relation between effort and recovery was established. The second intervention, which targets the individual through a group CBT-intervention for insomnia at the workplace, was shown to improve insomnia symptoms in daytime workers who did not suffer from concurrent burnout. Such an intervention could support the individual in handling sleep problems and preventing the development of more severe and chronic sleep disorders, as opposed to interventions aimed at making environmental changes at the workplace. However, the CBT-intervention evaluated within this thesis will need to be further developed in order to be beneficial for more groups of employees. The positive effects of these interventions might be beneficial for public health and help improve employee’s life satisfaction, daily functioning and health development.​

  Download full text (pdf)
  How to work for a good night's sleep
  Download (jpg)
  Omslagsframsida
 • 91.
  Schiller, Helena
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Lekander, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Karolinska Institutet, Sweden.
  Rajaleid, Kristiina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Hellgren, Carina
  Åkerstedt, Torbjörn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Karolinska Institutet, Sweden.
  Barck-Holst, Peter
  Kecklund, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Radboud University, The Netherlands.
  The impact of reduced worktime on sleep and perceived stress – a group randomized intervention study using diary data2017In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, Vol. 43, no 2, p. 109-116Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective Insufficient time for recovery between workdays may cause fatigue and disturbed sleep. This study evaluated the impact of an intervention that reduced weekly working hours by 25% on sleep, sleepiness and perceived stress for employees within the public sector.

  Method Participating workplaces (N=33) were randomized into intervention and control groups. Participants (N=580, 76% women) worked full-time at baseline. The intervention group (N=354) reduced worktime to 75% with preserved salary during 18 months. Data were collected at baseline and after 9 and 18 months follow-up. Sleep quality, sleep duration, sleepiness, perceived stress,and worries and stress at bedtime were measured with diary during one week per data collection.

  Result A multilevel mixed model showed that compared with the control group, at the 18-month follow-up, the intervention group had improved sleep quality and sleep duration (+23 minutes) and displayed reduced levels of sleepiness, perceived stress, and worries and stress at bedtime on workdays (P<0.002). The same effects were shown for days off (P<0.006), except for sleep length. Effect sizes were small (Cohen’s f2<0.08). Adding gender, age, having children living at home, and baseline values of sleep quality and worries and stress at bedtime as additional between-group factors did not influence the results.

  Conclusion A 25% reduction of weekly work hours with retained salary resulted in beneficial effects on sleep, sleepiness and perceived stress both on workdays and days off. These effects were maintained over an 18-month period. This randomized intervention thus indicates that reduced worktime may improve recovery and perceived stress.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 92.
  Schiller, Helena
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Lekander, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Karolinska Institutet, Sweden.
  Rajaleid, Kristiina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Hellgren, Carina
  Åkerstedt, Torbjörn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Karolinska Institutet, Sweden.
  Barck-Holst, Peter
  Kecklund, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Radboud University, The Netherlands.
  Total workload and recovery in relation to worktime reduction – a randomized controlled intervention study with time-use dataManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Objectives: A 25% reduction of weekly work hours for full-time employees has been shown to improve sleep and alertness and reduce stress during both workdays and days off. The aim of the present study was to investigate how employees use their time during such an intervention: does total workload (paid and non-paid work) decrease, and recovery time increase, when work hours are reduced?

  Methods: Full-time employees within the public sector (N=636; 75% women) were randomized into intervention group and control group. The intervention group (N=370) reduced worktime to 75% with preserved salary during 18 months. Data were collected at baseline, after 9 months and 18 months. Time-use was reported every half hour daily between 06 and 01 a.m. during one week at each data collection. Data were analyzed with multilevel mixed modeling.

  Results: Compared to the control group, the intervention group increased the time spent on domestic work and relaxing hobby activities during workdays when worktime was reduced (p≤0.001). On days off, more time was spent in free-time activities (p=0.003). Total workload decreased (-65 minutes) and time spent in recovery activities increased on workdays (+53 minutes). The pattern of findings was similar in subgroups defined by gender, family status and job situation.

  Conclusions: A worktime reduction of 25% for full-time workers resulted in decreased total workload and an increase of time spent in recovery activities, which is in line with the suggestion that worktime reduction may be beneficial for long-term health and stress.

 • 93.
  Schiller, Helena
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Söderström, Marie
  Lekander, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Karolinska Institutet, Sweden.
  Rajaleid, Kristiina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Centre for Health Equity Studies (CHESS).
  Kecklund, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute. Radboud University, The Netherlands.
  A randomized controlled intervention of workplace-based group cognitive behavioral therapy for insomniaManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose: Sleep disturbance is common in the working population, often associated with work stress, health complaints and impaired work performance. This study evaluated a group intervention at work, based on Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for insomnia, and the moderating effects of burnout scores at baseline.

  Methods: This is a randomized controlled intervention with a waiting-list control group. Participants were employees working at least 75% of full time, reporting self-perceived regular sleep problems. Data were collected at baseline, post-intervention and at a three-month follow-up through diaries, wrist-actigraphy and questionnaires including the Insomnia Severity Index (ISI) and the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ). Fifty-one participants (63% women) completed data collections.

  Results: A multilevel mixed model showed no significant differences between groups for sleep over time, while there was a significant effect on insomnia symptoms when excluding participants working shifts (N=11) from the analysis (p=0.044). Moreover, a moderating effect of baseline-levels of burnout scores was observed on insomnia symptoms (p=0.009). A post-hoc analysis showed that individuals in the intervention group with low burnout scores at baseline (SMBQ<3.75) displayed significantly reduced ISI scores at follow-up, compared to individuals with high burnout scores at baseline (p=0.005).

  Conclusions: Group CBT for insomnia given at the workplace did not reduce sleep problems looking at the group as a whole, while it was indicated that the intervention reduced insomnia in employees with regular daytime work. The results also suggest that workplace-based group CBT may improve sleep in employees with primary insomnia if not concomitant with high burnout scores. 

 • 94.
  Seddigh, Aram
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Berntson, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Bodin Danielsson, Christina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Westerlund, Hugo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stress Research Institute.
  Concentration requirements modify the effect of office type on indicators of health and performance2014In: Journal of Environmental Psychology, ISSN 0272-4944, E-ISSN 1522-9610, Vol. 38, p. 167-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates the interaction between need for concentration on the job and six office types in relation to distraction, cognitive stress, emotional exhaustion, depersonalization, personal efficiency and general health. 1241 employees from five organizations participated in the study. Cell offices were associated with lower reported levels of distraction and cognitive stress, and flex offices with lower distraction, among the employees compared with all other open-plan office types. There were no significant differences in the outcome variables between different types of open-plan offices. However, there was an interaction between office type and the need for concentration for the job; employees in the high need for concentration group reported more distraction in all office types except in cell offices and also more cognitive stress in all office types except cell offices and flex offices. In conclusion, cell offices may be preferable for tasks that require higher need for concentrations.

 • 95.
  Segnestam Larsson, Ola
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Ersta Sköndal högskola.
  Varning för avprofessionaliseringen2015In: Kurage, ISSN 2001-175X, no 17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 96.
  Silwer, Darja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Supermänniskor?: Krav och kravhantering för konsulter på ett bemanningsföretag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens situation för företagen innebär ständiga förändringar vilket ställer särskilda krav på deras anställda. Arbetet för personal på bemanningsföretag innehåller typiska egenskaper för det nya arbetslivet. Syftet med denna studie var att undersöka vilka krav som ställs på personal som arbetar via bemanningsföretag samt hur dessa personer hanterar kraven. Denna studie bygger på kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomfördes med en konsultchef och sex stycken konsulter på ett bemanningsföretag. Resultatet från en tematisk analys visade att krav som ställdes på konsulterna var anställningsbarhet, anpassning samt hanterande av rollen som konsult. Kraven hanterades både med hjälp av aktivt närmande av problemet som att ställa frågor samt passiva strategier som undvikande av problemet. Konsulterna i studien anses stöta på kraven från det nya arbetslivet i en hög utsträckning. Resultatet som gäller konsulternas kravhantering tycks gå i linje med tidigare forskning om coping.

  Download full text (pdf)
  Supermänniskor 2012
 • 97.
  Strand, Sanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History and International Relations.
  Persson, Alma
  Linköpings universitet, Sverige.
  Sundevall, Fia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History and International Relations.
  Solving ‘the Uniform Issue’: Gender and Professional Identity in the Swedish Military2022In: Nordic Journal of Working Life Studies, E-ISSN 2245-0157, Vol. 12, no 4, p. 3-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article contributes empirical knowledge about the shifting ways in which the Swedish Armed Forces (SAF) has articulated and addressed ‘the uniform issue’, that is, matters concerning servicewomen’s access to adequate uniforms and other equipment, since the 1980s. Drawing on analytical tools employed within post-structural policy analysis, we demonstrate how ‘the uniform issue’ has gone from being articulated as a problem for servicewomen, and to be solved by servicewomen, to a problem for the SAF in its pursuit to become an attractive employer and a legitimate public authority. By shedding light on how ‘the uniform issue’ has been problematized in shifting ways since Swedish women first were allowed to serve in all military positions, this article also contributes important insights into broader scholarly debates about workplace discrimination, gender equality, and gendered occupational identities in military work.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Ström, Sara
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI).
  A shared experience: studies on families and unemployment2002Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Paper I Unemployment and families. A review of research The purpose of this paper is to offer a broad review of research on the consequences of unemployment for families and family members. A large number of empirical studies have been divided into subgroups according to subject: unemployed individuals and the couple; the spouses of unemployed individuals; and the children of unemployed individuals. The discussion of the studies focuses on the extent to which observed effects can be ascribed specifically to unemployment, and the importance of other factors, such as intervening variables. Although there are some dissenting voices, most studies focusing on unemployment and families do suggest that the unemployed and their families are exposed to adverse events and circumstances to a greater extent than other people. However, precisely what role unemployment plays in this, and what significance other related factors have, is still largely unclear.

  Paper II Keep out of the reach of children. Parental unemployment and children’s accident risks in Sweden 1991-1993 In the early 1990s, unemployment levels increased dramatically in Sweden. Although the effects of unemployment on unemployed individuals are well documented, research on parental unemployment and children has been limited. The aim of the present study is to explore the relationship between parental unemployment and the risk of accidents to children in Sweden during the period 1991–1993. Two independent samples are used: the Swedish Level of Living Survey 1991 (original sample 6,733 individuals) and the Swedish Longitudinal Study among Unemployed 1992–1993 (original sample 792). The samples were taken during periods of low and high unemployment. The results indicate that parental unemployment is associated with an increased risk of accidents among children in 1991, 1992 and 1993. The increased risk does not seem to be due to the effects of adverse selection into unemployment on parental well-being, financial difficulties or alcohol consumption. It is also suggested that low parental well-being is of causal significance within the unemployed group.

  Paper III Unemployment and gendered divisions of domestic labor A certain level of gender inequality prevails both in families and in societies, regardless of which countries are studied. This is, among other things, intimately associated with the fact that women have the main responsibility for home and family. Here, I study whether unemployment is associated with alterations in the gendered division of domestic labor among Swedish men and women. Levels of domestic labor activity during periods of unemployment are explored, as well as the question of whether any associations persist after the individual re-enters employment. The data materials used are the Swedish Longitudinal Study among Unemployed 1992-1993, as well as the Swedish Level of Living Survey from 1991. The results indicate that although gender is the best predictor of levels of domestic labor activity, labor market status also affects levels of domestic labor activity. In other words, women are more active than men are, but the unemployed are more active compared with the employed. The hypothesis that male unemployment is associated with a more equal division of domestic labor is thus supported. For women, the hypothesis that unemployment is related to an exacerbated unequal division of domestic labor receives support. It however appears questionable whether unemployment has any permanent effects on activity in domestic labor, since the re-employed decrease their domestic labor activity.

  Paper IV Unemployment and the first birth. Swedish couples 1991-2000 The aim of the present study is to examine the relationship between unemployment and fertility in Sweden during the period 1991-2000, with particular emphasis on gender differences. This period was characterized by high unemployment as well as very low total fertility. Given that the decision option is available, characteristics of both presumptive parents are likely to influence the decision as to whether, and if so when, to have a child. Even so, previous research has focused on the individual rather than the couple. The present study uses couple data from the 1991 and 2000 Level of Living Surveys and register data from the Swedish Labor Market Board. The findings indicate that unemployment on the individual level is unrelated to first-birth intensities regardless of which spouse is unemployed. What does appear to be related to first-birth intensities, however, is the couples’ educational level, which is used here as a proxy for prospects on the labor market.

 • 99.
  Sukalo, Aleksandra
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Montenegro, Gabriela
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Behövs verkligen en chef?: En fallstudie om hur självledande anställda upplever behovet av en chef2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sveriges arbetsmarknad står inför utmaningar då framtidens arbeten förväntas ersättas av mer komplexa tjänster som följd av att samhället blir mer högteknologiskt. Denna näringslivsförändring förväntas vidare generera högre krav på anställda till att bli mer självgående, flexibla och kompetenta – samtidigt förväntas organisationer möjliggöra detta för sina anställda. Denna näringslivsförändring går att koppla till begreppet och management-tekniken empowerment, som syftar till att anställda ska få möjlighet till större delaktighet genom ökade befogenheter och därigenom generera positiva utfall för anställda såväl som organisationer. Kunskapen inom empowerment består övervägande av internationell forskning och främst av kvantitativa data. Vi har därför identifierat ett kunskapsglapp i litteraturen som avser självledandet och empowerment i en svensk kontext. Studiens frågeställningar går ut på att undersöka hur dagens självledande anställda, det vill säga anställda som jobbar i en kontext av empowerment, upplever behovet av en chef och vilket stöd de eventuellt känner att de behöver. 

   

  För att besvara våra frågeställningar genomförde vi en kvalitativ fallstudie hos en ledande aktör inom fastighetsbranschen som nyligen genomgått en omorganisering med syfte att öka kunskapsnivån hos de anställda och därigenom skapa självledande anställda. Det empiriska materialet består av tio semistrukturerade intervjuer med anställda inom olika befattningar som före och efter omorganisering har blivit självledande. 

   

  Det empiriska materialet analyserades med förankring i teorin om empowerment. Resultat visar att majoriteten av informanterna upplever ett behov av en chef. Behovet vi har identifierat hos informanterna har analyserats på både mikro- och makronivå. Sammantaget handlar det om ett behov av att chefen tydliggör riktlinjer avseende anställdas arbetsroller och arbetsuppgifter. Men likaväl grundar sig behovet i mjuka värden – så som att chefen ska vara lyhörd, relationsskapande, engagerad och hjälpa de anställda med deras utveckling. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 100.
  Sundevall, Fia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Persson, Alma
  LGBT in the Military: Policy Development in Sweden 1944–20142016In: Sexuality Research & Social Policy, ISSN 1868-9884, E-ISSN 1553-6610, Vol. 13, no 2, p. 119-129Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article contributes to the growing field of research on military LGBT policy development by exploring the case of Sweden, a non-NATO-member nation regarded as one of the most progressive in terms of the inclusion of LGBT personnel. Drawing on extensive archival work, the article shows that the story of LGBT policy development in the Swedish Armed Forces from 1944 to 2014 is one of long periods of status quo and relative silence, interrupted by leaps of rapid change, occasionally followed by the re-appearance of discriminatory policy. The analysis brings out two periods of significant change, 1971–1979 and 2000–2009, here described as turns in LGBT policy. During the first turn, the military medical regulation protocol’s recommendation to exempt gay men from military service was the key issue. During these years, homosexuality was classified as mental illness, but in the military context it was largely framed in terms of security threats, both on a national level (due to the risk of blackmail) and for the individual homosexual (due to the homophobic military environment). In the second turn, the focus was increasingly shifted from the LGBT individual to the structures, targeting the military organization itself. Furthermore, the analysis shows that there was no ban against LGBT people serving in the Swedish Armed Forces, but that ways of understanding and regulating sexual orientation and gender identity have nonetheless shaped the military organization in fundamental ways, and continue to do so.

  Download full text (pdf)
  fulltext
123 51 - 100 of 124
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf