Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 2141
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Ander, Karin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Journalism, Media and Communication (JMK). Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Den buttra norrlänningen och den tveksamma superstjärnan: - en studie av hur Dagens Nyheter gestaltat två längdskidåkare ur ett genusperspektiv2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida två svenska längdskidåkare, Charlotte Kalla och Marcus Hellner, får samma sportjournalistiska behandling i tidningen Dagens Nyheter. Bakgrunden till undersökningen grundar sig i befintlig teori om genusvetenskap och sportjournalistik som säger att kvinnliga idrottare till vardags särbehandlas i journalistiken på i huvudsak tre sätt: de sexualiseras, de infantiliseras och deras idrottsliga prestationer trivialiseras. För att undersöka om dessa begrepp är dagsaktuella i svensk sportjournalistik har jag analyserat alla de artiklar som publicerats i Dagens Nyheter om Charlotte Kalla och Marcus Hellner mellan åren 2006 och 2012 utifrån en kritisk diskursanalys med två ansatser: en kvantitativ och en kvalitativ. Eftersom Charlotte Kalla och Marcus Hellner tävlar i samma sport vid samma tidpunkt och med liknande resultat är genusaspekterna i studien lätta att belysa. Ur karriärsynpunkt är det enda som egentligen skiljer dem åt deras kön. För att dessutom få en djupare inblick i om sportjournalistiken förändras beroende på vilken typ av situation som skildras har jag studerat särbehandlingens förekomst i tre olika sportjournalistiska diskurser: framgångar, förväntningar och motgångar. Studiens resultat visar bland annat på en obefintlig sexualisering av de båda åkarna. Infantilisering och trivialisering finns dock närvarande, men huvudsakligen i annan form än vad tidigare forskning beskrivit. Skillnaderna i beskrivningen av de båda och deras prestation utgörs framförallt av att Kallas person och även hennes karaktärsdrag är beroende av diskursen medan Hellner förblir densamma, oavsett framgång, förväntning eller motgång.

  Nyckelord: Sportjournalistik, Genus, Särbehandling, Längdskidåkning, Diskursanalys 

 • 52.
  Andermo, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Sökord: Cameron, Riot, Speech: En analys av David Camerons uttalanden hämtade från ITN’s nyhetskanal på YouTube i samband med ”England Riots” 20112012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker David Camerons hantering av upploppen i England, augusti 2011. Fyra stycken uttalanden som David Cameron gjorde i samband med upploppen ligger till grund för analysen vilka analyseras utifrån en kritisk diskursanalytisk metod. Syftet med uppsatsen är att förstå och problematisera de diskurser som David Cameron artikulerar med sina uttalanden samt ta en närmare titt på nyheter i den remedierande kontexten YouTube som hans uttalanden är hämtade från. Den teoretiska ramen består av fyra delar; en statsvetenskaplig översikt av nyliberalismen som ideologi, en kritisk ansats mot det existerande nyliberala samhället, en del om protester och upplopp i media och en teoretisk ingång till fenomenet YouTube. Nyhetskanalen ITN har lagt upp Camerons uttalanden i samband med upploppen som korta klipp på sin YouTube-kanal och det är dessa klipp som ligger till grund för min analys. Analysen är uppdelad i tre delar. Den första delen tar upp den distributionskontext talen befinner sig i, den andra delen handlar om vilka olika diskurser David Cameron artikulerar i sina uttalanden och den tredje delen diskuterar remedierat material samt medierad kontext för Camerons uttalanden. Avslutningsvis diskuterar jag hur Cameron genom upploppen fått blomma ut i sin politik, vad det innebär att nyheter remedieras som klipp tagna ur sin ursprungliga publiceringskontext samt ger några korta förslag till vidare forskning.

 • 53.
  Andersson, Alexandra
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Reflektionsrapport2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download (pdf)
  bilaga
 • 54. Andersson, Axel
  et al.
  Wahlberg, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  In the Wake of a Postwar Adventure: Myth and Media Technologies in the Making of Kon-Tiki2017In: Small country, long journeys: Norwegian expedition films / [ed] Eirik Frisvold Hanssen, Maria Fosheim Lund, Oslo: Nasjonalbiblioteket , 2017, p. 178-211Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Kon-Tiki stands out as the most internationally successful and popular documentary ever produced by the Scandinavian film industry. Its box office success and 1951 Academy Award ensured this spectacular and risky sea crossing, a reenactment of a prehistoric voyage, would be seen around the world. In 1947, Thor Heyerdahl and five crewmembers covered the 8000 kilometres of ocean between Peru and a Polynesian island on a balsa raft that was constructed almost entirely without the benefit of modern tools, ropes, or nails. Heyerdahl undertook this voyage to prove his theory that prehistoric white people, who had initiated the great civilizations of the Americas, had sailed on to Polynesia. Basing his theory on pseudoscientific studies on “race” developed by writers like Arthur de Gobineau in the 19th century and further elaborated by the eugenicist movement of the early 20th, Heyerdahl proposed a constitutive link between whiteness and civilization. To bolster his argument, he interwove it with idiosyncratic interpretations of myths from the Americas and Polynesia. The Kon-Tiki project was designed to explore “non-western myths”, but the supposed verification provided by the expedition was based on colonial preconceptions, which were themselves expressions of racist and mythical assumptions of whiteness. The project also provided a new narrative that enshrined the event, including the word “Kon-Tiki”, in popular post-war culture.

  In this chapter, we argue that the Kon-Tiki as a historical expedition and a film deserves renewed attention beyond merely Norwegian film history. Most importantly, it reveals a transnational production history that in compelling ways yields new insights into the expedition film as media culture, screen event, and intercultural narrative in the post-war era. In the following chapter, we propose a critical reassessment of the Kon-Tiki to illuminate some historiographic aspects of myth and myth-making, and to look more closely at the international interests, transnational influences, and media technologies involved in how Heyerdahl created this narrative.

 • 55.
  Andersson, Elias
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Källor, tillförlitlighet och etik i det digitala nyhetsflödet: TV4Nyheternas användning av amatörgenererat material2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste två decenniernas teknologiska utveckling har förändrat villkoren för hur nyhetsredaktionen på TV4 kan arbeta, och amatörgenererat material utgör idag en viktig del av nyhetsflödet. Journalisterna på organisationen har numera möjligheten att inkorporera sådant material som deras reportrar inte producerat, samtidigt som publiken kan bidra med eget material. Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur det amatörgenererade materialet hanteras i de dagliga rutinerna, vilket exempelvis innebär vilka källor som används, hur materialets tillförlitlighet undersöks och vilka etiska spörsmål som aktualiseras vid inkorporationen. Det innefattar även vad journalisterna på TV4:s nyhetsredaktion anser om materialet, och en undersökning av hur stor de icke-professionella källornas medverkan är. För att uppnå syftet utförs observationer och icke-systematiska observationsintervjuer vid nyhetsredaktionen på TV4, som utförligt antecknas. I teorin används nyhetskriterier för att beskriva nyhetsvärdering av Peter Golding och Philip Elliot, källkritiska principer utifrån George Strachal och Thorsten Thurén samt de pressetiska spelreglerna. Kari Andén-Papadopoulos och Mervi Panttis teori om att nyhetsorganisationens makt cementeras genom användandet av redaktionella strategier problematiseras, och visar sig till viss del stödjas. Detta innebär att journalisterna på TV4:s nyhetsredaktion är tämligen ohotade som gatekeepers, trots att amatörer visat sig kunna producera material av hög kvalité. De icke-professionella aktörernas medverkan blir således liten, men som författarna hävdar verkar den demokratiserande potentialen inte ligga i publikens aktiva deltagande, utan istället i värdet av den information som de med hjälp av det amatörgenererade materialet kan ta del av. Jag fann därför att Thorsten Quandts teori om ett medielandskap där traditionella medieorganisationer agerar gatekeepers och använder material från amatörer, men ändå håller kontrollen över nyhetsflödet, var applicerbar på resultatet av observationerna. Efter observationerna gjordes en analys av de tre första inslagen i TV4Nyheternas sändning den 30/11 2012, för att på så sätt se hur drag av journalisternas tillvägagångssätt kan synas i det färdiga resultatet av deras arbete. För detta använde jag metoder från Norman Fairclough för att analysera texten samt metoder fokuserade kring det visuella av Keith Selby och Ron Cowdery.

 • 56.
  Andersson, Filip
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Brasilien i svensk dagspress före och efter Lula: Stormakt eller evigt framtidsland?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur representationen av Brasilien har förändrats i svensk dagspress. Syftet är att granska vilken roll de olika sociopolitiska och geopolitiska förutsättningarna som rådde i Brasilien vid presidentvalen 1998 respektive 2010 spelade för representationen av landet. Huvudfrågan är hur representationen av landet och rapporteringens omfång påverkades under en period av stora förändringar. Uppsatsen försöker också svara på hur representationen av Brasilien och brasilianarna har förändrats i termer av huvudteman och ämnesområden, andrifiering och stereotyper samt vilka röster/aktörer som kommer till tals i artikelmaterialet.

  Studien använder ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt tillsammans med Galtung och Ruges nyhetsvärderingsteori, Stuart Halls teorier om representationen av de(n) Andra, andrifiering och stereotyper samt Faircloughs kritiska diskursanalys.

  Uppsatsen består av en kvantitativ del och en kvalitativ, diskursanalytisk del. Den kvantitativa undersökningen består av den årliga Brasilienrelaterade artikelfrekvensen mellan 1998 och 2010 och artikelfrekvensen under de brasilianska presidentvalsåren 1998, 2002, 2006 och 2010. Artiklarna som publicerades i samband med presidentvalen 1998 och 2010 har kategoriserats efter huvudtema, genre och avsändare. Ett urval baserat på uppsatsens frågeställningar bestående av 15 artiklar från 1998 och 33 från 2010 blev därefter föremål för den kritiska diskursanalysen.

  Medan den allmänna Brasilienrapporteringens omfång ligger på en stabil nivå skrevs det avsevärt mer om presidentvalet 2010 än 1998, sannolikt beroende på Brasiliens växande ekonomiska och politiska inflytande internationellt. Tematiskt överskuggades 1998 års presidentval av Brasiliens dåvarande ekonomiska kris, som till övervägande delen representerades av elitröster och journalisterna själva och ur marknadens perspektiv. Artikelurvalet från 2010 innehåller fler valfrågor, mer skiftande perspektiv och fler olika röster/aktörer, däribland ”vanliga” människor och representanter från folkrörelser. Andrifieringar och stereotyper var i princip lika vanliga 2010 som 1998. Huvudslutsatsen är att den svenska dagspressens Brasiliendiskurs befinner sig på glid mellan en nyare framgångsdiskurs och en mer traditionell, negativ representation. Glidningen resulterar i en aningen mer mångfacetterad representation av Brasilien år 2010 än 1998 men att representationerna av det ”nya” och det ”gamla” Brasilien i de allra flesta fall uppträder var för sig, utan någon större grad av nyansering och problematisering.

  Download full text (pdf)
  Representationen av Brasilien i svensk dagspress 1998 och 2010
 • 57.
  Andersson, Josephine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Den maskuline seriemördaren -en kvalitativ innehållsanalys av Dexter Morgans karaktär i tv-serien Dexter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  I denna studie undersöks interaktion mellan karaktärer i syfte att utforska hur medierad maskulinitet och temat seriemördare uttrycks i den amerikanska tv-serien Dexter (Showtime 2006-2013). I serien får vi följa seriemördaren Dexter Morgan som drivs av ett begär att döda. Parallellt med denna centrala del av handlingen söker Dexter Morgan också sin identitet som man utanför rollen som seriemördare med avsikt att smälta in i samhällsnormen.

  Syftet med min studie är att belysa medierad maskulinitet i tv-serien, med huvudfokus på huvudrollskaraktären Dexter Morgan. Vidare diskuteras representation av medierad maskulinitet i relation till karaktärsdrag kopplade till kategorin seriemördare. Studiens frågeställningar lyder således: Vad är relationen mellan seriemördartemat och Dexter Morgan som medierad maskulinitet? Hur ser Dexter Morgans interaktion med tre centrala karaktärer (hans far, syster och läkare) i serien ut? Vilka egenskaper kopplat till maskulinitet respektive femininitet kan urskiljas? Förändras Dexter Morgans karaktär under seriens gång, och i så fall hur?

  Den teoretiska ramen domineras av R.W Connells maskulinitetsteori avseende hegemonisk, underordnad och delaktig maskulinitet. Kategorin seriemördare diskuteras utifrån tidigare forskning av Louise Nilsson och Richard Dyer. Materialet utgörs av representativa scener ur seriens handling, insamlade från olika säsonger.

  Det metodologiska tillvägagångssättet är baserat på narratologi i avsikt att identifiera vilka delar en berättelse vilar på. Scenanalysen utgår från Keith Selbys och Ron Cowderys narrativa analysmodell som i min studie delas upp i två steg. Steg ett innebär en deskriptiv genomgång av selekterad scen. Därefter följer analysen av scenen i ett separat stycke.

  Analysen påvisar att om endast två karaktärer förekommer i samma scen kan de aldrig inta samma genuskonstruktion då maktpositionering dem emellan är ständigt närvarande, beroende av de maskulina respektive feminina egenskaperna karaktärerna tillskrivs. Slutsatsen är att Dexter Morgans medierade maskulinitetsroll faller inom ramen för en traditionell maskulinitet, som verkar för att vidmakthålla ett patriarkalt samhälle, där denna hegemoniska maskulinitet förblir den genusroll som alla andra ska mätas mot. Analysen visar också på att egenskaper tillskrivna hegemonisk maskulinitet tenderar att sammanfalla med de karaktäristiska egenskaper förenat med temat seriemördare.

  Download full text (pdf)
  Den maskuline seriemördaren- C-uppsats av Josephine Andersson
 • 58. Andersson, Lars Gustaf
  et al.
  Sundholm, John
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  Accented cinema and beyond: Latin American minor cinemas in Sweden, 1970–19902016In: Studies in Spanish & Latin American Cinemas, ISSN 2050-4837, Vol. 13, no 3, p. 227-245Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to map and present professional and non-professional Latin American film-making that took place in Sweden from the early 1970s to the early 1990s. Most of the films from this period have been excluded from the established, canonical film history, both nationally and internationally. Another aim of the article is to argue for the importance of the concept of ‘minor cinemas’. This concept has the benefit of overcoming generalizing and reductive models of analysis and the historiography of Latin American film-making beyond that continent. Owing to an extensive focus on political documentary, third cinema, or the aesthetics of accented cinemas, the diversity of Latin American film-making in countries like Sweden has been neglected. Thus, this article calls for a transnational historiography that also encompasses minor histories and presents a critique of Hamid Naficy’s seminal theory of an accented cinema. In terms of theory, the article argues for a return to the theoretical interventions of the concept of minor cinemas made by David E. James and for a reactualization of Zuzana M. Pick’s early study on exilic Chilean cinema.

 • 59. Andersson, Lars Gustaf
  et al.
  Sundholm, John
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  "Hellre fri än filmare": filmverkstan och den fria filmen2014Book (Other academic)
 • 60. Andersson, Lars Gustaf
  et al.
  Sundholm, John
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  Immigrant Film Co-Operatives in Sweden: The Most Typical Avant-Garde2022In: A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries Since 1975 / [ed] Benedikt Hjartarson; Tania Ørum; Camilla Skovbjerg Paldam; Laura Luise Schultz, Leiden: Brill Academic Publishers, 2022, p. 703-714Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The subtitle of this essay echoes the title of David E. James’s book The Most Typical Avant-Garde, which makes the claim that the various minor cinemas of Los Angeles (amateur, immigrant, artists’ etc.) constitute the most distinctive avant-garde “on behalf of cultural practices that are commonly supposed not to even have existed”. The heterogeneous Swedish avant-garde scene has definitely been conditioned by migrational and transnational practices; however, this essay deals with a specific forgotten aspect of Swedish avant-garde film history: the immigrant film-makers and their co-operatives and organisations. Our aim is to show that they have existed and why they should be considered as part of “the most typical avant-garde”. We focus on the description and analysis of three films by three different organisations that became cohorts of multilingual and collective film-making, ranging from purely organisational structures (Kaleidoscope, in the 1980s) to collective youth recreation work in the suburbs (Tensta filmförening, in the 1970s and 1980s) and to a co-op for self-organised and self-financed film-making (Cineco, in the late 1970s and early 1980s).

 • 61. Andersson, Lars Gustaf
  et al.
  Sundholm, John
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  Spaces of becoming: the Stockholm Film Workshop as a transnational site of film production2015In: Transational Cinemas, ISSN 2040-3526, E-ISSN 2040-3534, Vol. 6, no 2, p. 156-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the essay was to present the Stockholm Film Workshop (Filmverkstan, 1973–2001) and its significance as a transnational site of film production. The films and the filmmaking at the workshop are considered as part of a minor cinema film practice in David E. James’s sense. James’s theory is complemented by returning to Gilles Deleuze and Felix Guattari’s original concept of minor literature in order to stress an analysis that is based on film as a means of production and cultural intervention. This point is emphasized by a presentation and analysis of how various professional and non-professional filmmakers from Colombia, Egypt, Greece and Turkey made use of film at the Stockholm Film Workshop in order to intervene in their new cultural situations. Thus, the textual model of film analysis that is prevalent in Hamid Naficy’s seminal work on accented cinema is complemented with theories of cultural production in order to enable an analysis of a transnational film practice that is on a par with the immigrant experience.

 • 62. Andersson, Lars Gustaf
  et al.
  Sundholm, John
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  The Cultural Practice of Immigrant Filmmaking: Minor Immigrant Cinemas in Sweden 1950–19902019Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on a research project funded by the Swedish Research Council, this book analyses 40 years of post-war independent immigrant filmmaking in Sweden. John Sundholm and Lars Gustaf Andersson consider the creativity that lies in the state of exile, offering analyses of over 50 rarely seen immigrant films that would otherwise remain invisible and unarchived. They shed light on the complex web of personal, economic and cultural circumstances around migrant filmmaking, and discuss associations that became important sites of self-organization for exiled filmmakers: The Independent Film Group, The Stockholm Film Workshop, Cineco, Kaleidoscope and Tensta Film Association.

  Using an innovative combination of key film theory, The Cultural Practice of Immigrant Filmmaking studies immigrant filmmaking in a transnational context, exploring how immigrant filmmakers use film to find a place in a new cultural situation.

 • 63. Andersson, Lars Gustaf
  et al.
  Sundholm, John
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  The cultural practice of minor cinema archiving: The case of immigrant filmmakers in Sweden2017In: Journal of Scandinavian Cinema, ISSN 2042-7891, E-ISSN 2042-7905, Vol. 7, no 2, p. 79-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to present the archival practice behind two extensive research projects that we have worked on during the last decade: the Stockholm Film Workshop and minor immigrant filmmaking in Sweden. Archive has become a general catchword in today’s academia that encompasses several practices of collecting, storing, distributing and displaying. We will stress in particular – partly against the idealism of digital activism – that the archive is a locus of power. The struggle for archival acknowledgement is a question of how to establish an archival artefact, an object that may be stored and repeated, and thus to affirm it as something that cannot be disregarded. This is a practice in the way that theory also constitutes a practice: a way of intervening that is case sensitive and that constantly cuts across those four principles that Giovanna Fossati famously coined as ‘film as original’, ‘film as art’, ‘film as dispositif’ and ‘film as state of the art’.

 • 64.
  Andersson Löwenadler, Elin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Kling Hult, Amanda
  Desperate Genders: en semiotisk analys av genusrepresentationer i Desperate Housewives2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur genus representeras i den amerikanska populärkulturella tv-serien ”Desperate Housewives” med fokus på både kvinnliga och manliga genusframställningar. 

  Frågeställningarna lyder: 

  - Hur representeras de fyra olika kvinnliga huvudkaraktärerna i deras respektive introduktionsscen?     - Hur representeras kvinnorna och männen i scener som innehåller huvudkaraktär med manlig partner?- På vilka sätt representeras de fyra huvudkaraktärerna i scen där de uppträder tillsammans?

  Teorier uppsatsen utgår ifrån är representation, semiotik samt genus. Tidigare forskning om genusrepresentationer inom populärkultur har vi försökt applicera på vårt egna material,för att se om våra resultat liknar eller skiljer sig de andra studieresultaten.

  Med hjälp av en semiotisk analys, och närmare bestämt analysstegen denotation och konnotation har vi strukturerat upp scenerna och identifierat det vi ansett vara betydelsebärande för vårt syfte och motiverat det därefter. 

   

  Vi har kunnat identifiera stereotypa genusrepresentationer både hos de kvinnliga och manliga karaktärerna i Desperate Housewives. Några karaktärer skilde sig dock ibland från vissatraditionella framställningar om kvinnlighet och manlighet på olika sätt, och vanligast var detta hos de kvinnliga karaktärerna som oftare bröt mot den ordningen. 

 • 65.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Persson, Eskil
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Från klackspark till enskild firma: En studie av läktarvåld i kvällspressen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har vi studerat två kvällstidningars (Aftonbladets och Expressens) rapportering avläktarvåld vid tre olika tillfällen mellan 1970 och 2011. Vårt syfte är att ta reda på hur svenskkvällspress har skildrat läktarvåld över tid, framför allt med fokus på moralpanik. Vi kommer attutgå från följande tre frågeställningar:* Hur beskrivs och representeras läktarvåld och huliganism i kvällspressen?* Vilka eventuella skillnader och likheter finns i beskrivningen mellan de olika åren?* Hur kan man förstå och beskriva kvällspressens rapporterande i termer av moralpanik?Vi har använt oss av van Dijks modell för diskursanalys och analyserat en rad olika artiklarsom publicerats i samband med de tre händelserna. Följande nedslag består i rapporteringen kringtre olika allsvenska fotbollsmatcher som avbrutits på grund av läktaroroligheter, Örebro SK-IFKGöteborg 1970, Djurgårdens IF-Halmstad BK 1995 och Syrianska FC-AIK 2011. Gällande vårateoretiska förankringar så lutar vi oss framför allt mot Stanley Cohens teorier om moralpanik.Vi ser att det finns drag av moralpanik i rapporteringen från samtliga tre år, även om denskiljer sig åt. Det finns även tendenser som pekar på att journalisterna tar mer plats i de senarenedslagen.

 • 66.
  Andersson, Oscar
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Politikens retorik: Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfvens retorik och svarsmetoder i Tv-sända partiledardebatter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var dels att studera och jämföra hur politiker går tillväga för att övertyga väljarna att rösta på deras parti och dels att sätta uppfattningen om att politiker är dåliga på att svara på frågor och ofta avbryter en talare på sin spets genom att analysera avbrott och svar och icke-svar. Mer specifikt är det partiledarna för de största riksdagspartierna Stefan Löfven (S) och Fredrik Reinfeldt (M) som analyserats och jämförts. Tv-debatterna är från riksdagsåren 2012-2014 som är en intressant period i svensk politik då 2014 var ett supervalår med såväl europaparlamentsval som riksdagsval. För att få svar på frågeställningen om politikernas väg till övertygelse har jag använt metoden retorikanalys med utgångspunkt i partesläran, den retoriska arbetsprocessen. För att analysera den andra frågeställningen användes en samtalsanalytisk ansats, då avbrott, svar och icke-svar är viktiga delar i samtalsanalysen. Resultaten av retorikanalysen visade att på ett mer övergripande plan kan man, utifrån analysen dra slutsatsen att partiledarna använder många av de retoriska grepp som återfinns i partesläran. Även om det är svårt att sia om huruvida de har studerat retorik och har koll på begrepp inom retoriken, är det tydligt att de har en viss strategi för att övertyga väljarna att rösta på deras parti. Efter att ha gått in mer på djupet i partiledarnas retorik har jag kommit fram till vilka dessa strategier är och vilka retoriska grepp som de använder sig av. Utifrån parteläran har jag hittat aspekter som skiljer de båda partiledarna åt, hur de inleder, ger bakgrundsbeskrivningar, argumenterar och använder språket. När Löfven ofta inleder med något drastiskt, väljer Reinfeldt ofta att inleda med något aktuellt. Argumenten skiljer sig åt genom att Reinfeldt oftare argumenterar för sin egen politik medan Löfven med sin konfliktorienterade retorik inte sällan argumenterar mot alliansens politik. När det gäller Elocutio, stilen, språket och dess fyra dygder, att uttrycka sig korrekt, klart, konstfullt och passande har det visat sig att Reinfeldt uppfyller dessa dygder i större utsträckning än vad Löfven gör. Samtalsanalysen visade att det låg en sanning i uppfattningen att politiker ofta på olika sätt kringgår att svara på en fråga och avbryter såväl andra politiker som journalister. Nära hälften av frågorna besvarades inte och båda politikerna hade en tendens att avbryta andra politiker, dock mer sällan journalister. Till sist sammanfattades slutsatserna och bland relationen mellan journalister och politiker diskuterades med slutsatsen att journalisterna har en stor makt i samtalen, en makt som de emellertid inte utnyttjar till fullo.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Andersson, Yvonne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Bloggarna och döden2012In: Döden i medierna: Våld, tröst, fascination / [ed] Anja Hirdman, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2012, p. 188-212Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har det diskuterats huruvida döden blivit en allt mer offentlig angelägenhet eller om döden, tvärtom privatiserats i det västerländska samhället. Å ena sidan har de existentiella erfarenheterna, exempelvis av döendet, konfiskerats av samhälleliga institutioner, å andra sidan har dessa erfarenheter avkonfiskerats genom en ökad medialisering av dem. I såväl nyheter som fiktion möter vi döden i stora mått, gärna i dess mer dramatiska tappning. Under de senaste åren har dock det vanligare och vardagligare döendet börjat ta plats i det offentliga rum Internet utgör. Bland bloggar om mat, mode, skönhet och allt annat som hör till livets positivare sidor har erfarenheter av svåra sjukdomar och döendet tagit plats. I denna studie analyseras och diskuteras ett urval sådana bloggar, nämligen bloggar av cancerpatienter. I studien undersöks hur det vardagliga livet med en dödlig sjukdom – dödligheten när den inte är ond, bråd eller på annat sätt uppseendeväckande – beskrivs och kommuniceras. Hur förhåller man sig till den egna döden? Och vilken behållning av bloggandet ger patienterna och deras publiker uttryck för? Resultaten visar, bland annat, att bloggarna ger uttryck för en mycket stark livsvilja på så sätt att livet med cancer beskrivs som en kamp man inte får ge upp. Positivt tänkande tycks ha blivit norm, och en konvention, i denna typ av bloggar och i texten diskuteras huruvida trycket att visa upp en positiv attityd i den offentlighet bloggarna utgör ibland kan bli en ytterligare börda. Samtidigt ger bloggarna uttryck för minst fem goda skäl för att blogga i den situation personerna befinner sig i. Bland dessa behållningar finns bloggandets terapeutiska funktion samt gemenskapande funktion, då man menar att bloggandet kan lindra ensamhet och ge tröst. I skarp kontrast till mycket annat nätinnehåll idag fylls cancerbloggarna av medkänsla.

 • 68.
  Andersson, Yvonne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Med Hitler som slagträ: Hitler och nazismen i nutida dagspress2012In: Hitler für alle: Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen / [ed] Eva Kinsepp, Tanja Schult, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2012, p. 29-49Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trots att Adolf Hitler varit död i ett drygt halvt sekel är det inte helt ovanligt att den svenska dagspressen än idag gör rubriker på hans namn. En sökning i mediearkiv visar att hans namn förekommer i pressen i betydligt högre grad än andra med honom samtida ledare, och faktiskt i högre grad än dagens tyska ledare Angela Merkel. De frågor som reser sig här, och som föreliggande artikel ämnar besvara, är när, var, hur och varför Hitler nämns. Syftet är att genom kvantitativ innehållsanalys beskriva och karaktärisera hur Hitler (och nazismen) förekommer i ett urval svenska dagstidningar år 2009 och början av år 2010. Fokus ligger på fem större dagstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen och Metro.

  Resultaten visar att Hitlers förekomst i nutida dagspress inte främst förklaras av ett stort historieintresse i dagspressen. Det är inte många tillbakablickande artiklar. Däremot förekommer allehanda kuriosaartiklar om Hitler, av närmast anekdotisk karaktär, samt recensioner av olika verk (fakta och fiktion i olika medier) där Hitler förekommer.

  Ytterligare en anledning till att Hitler (och nazismen) nämns i så stor utsträckning är att dessa har kommit att bli argument eller retoriska strategier i texter som handlar om helt andra saker än Hitler och nazism. Särskilt i opinionsbildande sammanhang riktas Hitler som argument mot främst enskilda politiker eller politiska partier i Sverige, eller i något annat land, och oftast på ett tämligen oprecist och osakligt sätt. Hitler är främst ett pathos-argument, avsett att väcka känslor, som blivit så töjbart att det används åt såväl höger som vänster på den politiska skalan och riktas mot politisk-religiösa grupperingars protektionister lika väl som mot dess antagonister.

  Att Hitler och nazismen är i högsta grad levande i dagspressen innebär således inte att kunskaperna och resonerandet kring dessa lever i samma utsträckning. Hitler (och nazismen) har snarare blivit ett underförstått ont vilket används som slagträ och mediestrategi: för att få uppmärksamhet och medialt genomslag.

 • 69.
  Andersson, Yvonne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Med känslan i kroppen: Om maskulinitet, femininitet och muskulinitet i träningsbloggar2015In: Mediernas känsla för kön: Feministisk medieforskning / [ed] Anja Hirdman, Madeleine Kleberg, Göteborg: Nordicom, 2015, p. 75-94Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln utgår ifrån Vargas (2005) tes att kroppen är det hyperteknologiska samhällets ”nya heliga”. Olika tekniker, bland annat den digitala, har gjort oss mindre begränsade av de biologiska, fysiska kropparnas förmågor och begränsningar men samtidigt ökar kropparnas retoriska funktion. När vi uttrycker oss om, och genom, våra kroppar talar vi om den tid och det samhälle vi lever i. Utifrån detta teoretiska perspektiv analyseras ett urval träningsbloggar, både privata och professionella, i relation till en kultur präglad av entreprenörsideal där (själv-)kontroll är ett centralt värde.  Balanserandet mellan kontroll och acceptans, maskulint och feminint tematiseras och avslutningsvis argumenteras för att träning och träningsbloggar skulle kunna ha politisk potential på så sätt att balanserandet mellan acceptans och kontroll skulle kunna vara en nyckel till omförhandlingar mellan maskulinitet och femininitet framför spegeln i gymmet och i mobilkamerans selfies. För närvarande hålls dock denna potential tillbaka, kanske till följd av en anpassning till rådande ideal inom den sociala och ekonomiska byteshandeln online. 

 • 70.
  Andresen, Ingeborg
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Fetma som underhållningsvärde: Porträtteringen av överviktiga karaktärer i TV-serien Here Comes Honey Boo Boo ur ett klass och genus perspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ingår inom det vetenskapliga fältet Fat Studies där målet är att utmana den stigmatisering som överviktiga individer upplever socialt och psykiskt. Syftet med denna uppsats är att studera hur överviktiga karaktärer porträtteras i den amerikanska reality-serien Here Comes Honey Boo Boo samt hur genus och klass representeras i relation till fetma. Mina frågeställningar är följande: 1) På vilket sätt porträtteras de överviktiga karaktärerna i tv-serien Here Comes Honey Boo Boo? samt 2) Hur representeras genus och klass i relation till fetma Here Comes Honey Boo Boo? Mitt metodval ingår inom den kvalitativa innehållsanalysen. Jag har applicerat en textanalytisk metod på mitt studieobjekt där jag kartlagt nyckelscener och huvudteman. Jag har i relation till uppsatsens syfte försökt finna återkommande mönster att bygga min analys på.

  Den teoretiska begreppsramen består av Stuart Halls (2013) representationsteorier samt Bakthins (1984) begrepp carnivalesque. Sedan vävs begreppet panopticism in med understöd av Betterton (1996) och Kristevas (1982) teoretiseringar för att erhålla en allmän bild om hur kvinnan relateras till sin vikt. För att teoretisera begreppen klass och genus i relation till fetma används begreppsförklaringar tagna från Rothblum och Solovays (2009) antologi The Fat Readers studie.

  Studien visar flera intressanta resultat i relation till teoretiseringen. Det mest utmärkande resultatet är att serien Here Comes Honey Boo Boo försämrar den rådande bilden som finns av överviktiga individer genom att porträttera dem på ett förlöjligande, humoristiskt och groteskt sätt. Kroppsliga reaktioner och andra djuriska instinkter är ett genomgående inslag i serien och tyder på att Here Comes Honey Boo Boo är en serie vars handling utgår från begreppet carnivalesques grunder. Ett överraskande resultat är det faktum att överviktiga män och kvinnor porträtteras på olika sätt i serien trots att kroppshyddorna är lika stora. Det var svårt att borste från aspekter som klass och genus i relation till fetma, de är närvarande i form av kroppen som klassbeteckning och skillnader i representationer mellan könen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Andronaco, Simona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Strategic Narratives in Media Representations of the Refugee Crisis of 2015: A Comparative Study between RT and BBC World News2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As immigration turns into the scapegoat of political and social tensions all over the

  world and politicians that seem to be talking about migration flows communicate instead their

  conception of the world and where it should head, this study investigates the refugee crisis of

  2015 as represented in the two global television channels RT and BBCW.

  Widely studied for the depiction the press gives of the refugees, for the first time the

  refugee crisis is analyzed as an arena where competing understandings of international

  relations are constructed, in a media ecology where a myriad of actors have a chance to

  foreground their truth and where wars are fought, and possibly won, through the weapons of

  values, culture and the attraction they exercise (Nye Jr. 1990, 2013). Borrowing the concept

  of strategic narratives from international relations (Miskimmon et al. 2013) and applying it to

  textual analysis, the study employs framing analysis to operationalize it and explores a sample

  of 144 news items (74 from RT and 70 from BBCW) broadcast in August and September

  2015 to retrace the narratives of the two channels.

  It finds out that, although conflicting with each other, both RT’s and BBCW’s

  narratives are strategic and aim at constructing a past, present and future of international

  relations that can influence what we expect, consider acceptable or conceivable on the

  international theater. The channels’ narratives are about the destiny of Europe and countries,

  depicting a reality that still responds to old Cold War dividing lines. An analysis of the actors

  allowed to speak and represented as acting confirms that in RT and BBCW political elites and

  the nations they represent have a greater chance, compared to other actors, to define

  international politics and shape shared understandings of how international relations works

  and where it is heading.

  Download full text (pdf)
  Simona Andronaco Master Thesis
 • 72.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Archives of/as resistance: On the justice potential of eyewitness image records documenting the Syrian conflict2024In: Media Culture and Society, ISSN 0163-4437, E-ISSN 1460-3675Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What are the new possibilities of enacting justice through the vast archives of digital eyewitness images and self-representations produced since 2011 by the grassroots Syrian opposition movement amidst both a nascent revolution and a war entailing gross human rights violations? Based on in-depth interviews with 15 anti-regime Syrian video activists, my article considers how the image makers themselves narrate the role and meaning of these archival records in efforts to reckon with Syria's tormented past and build a more just future. I thus seek to recognize the ongoing agency of the Syrian media activists who struggled, by centering them and their wishes in the current debate about the role that this new type of activist-fueled human rights records can play in helping to build roads to justice and healing in Syria.

 • 73.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Citizen camera-witnessing: Embodied political dissent in the age of 'mediated mass self-communication'2014In: New Media and Society, ISSN 1461-4448, E-ISSN 1461-7315, Vol. 16, no 5, p. 753-769Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article interrogates the emerging modes of civic engagement connected to the mobile camera-phone, and the ways in which they require us to rethink what it is to bear witness to brutality in the age of fundamentally camera-mediated mass self-publication. I argue that the camera-phone permits entirely new performative rituals of bearing witness, such as dissenting bodies en masse recording their own repression and, via wireless global communication networks, effectively mobilizing this footage as graphic testimony in a bid to produce feelings of political solidarity. Critically, the performance of what I elect to call citizen camera-witnessing', as exemplified by contemporary street opposition movements including those in Burma, Iran, Egypt, Libya and Syria, derives its potency from the ways it reactivates the idea of martyrdom: that is, from its distinct claim to truth in the name of afflicted people who put their bodies on the line to record the injustice of oppression.

 • 74.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Producing Image Activism After the Arab Uprisings Introduction2020In: International Journal of Communication, E-ISSN 1932-8036, Vol. 14, p. 5010-5020Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A decade after the outbreak of the Arab revolutions, what remains of the political promise of cameras everywhere to permit activists and protesters in the region revived forms of agency, self-expression, and connectivity? This Special Section aims to provide a better understanding of what the opportunities and constraints are for practices of grassroots digital image activism within today's political struggles in the Arab world. Together, the articles track the current conditions of possibility for Arab digital image activism to actualize counterdominant practices of capturing, mobilizing, and archiving visual documentation of people's struggles for justice in the region. Where traditional media studies tend to focus on insurgent image making as content rather than as embodied and embedded practices, the contributions here feature a range of concrete, contextual, and innovative repertoires of activist video and photography practices. They specifically detail the struggle between resistance and control, between efforts to maintain the radical potential of grassroots forms and practices image- making in the region, and the renewed hegemonic threats and pressures of co-optation, commodification, and censorship.

 • 75.
  Andén-Papadopoulos, Kari
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  The “Image-as-Forensic-Evidence” Economy in the Post-2011 Syrian Conflict: The Power and Constraints of Contemporary Practices of Video Activism2020In: International Journal of Communication, E-ISSN 1932-8036, Vol. 14, p. 5072-5091Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  My study brings a practice perspective to the study of video activism, specifically seeking to bridge a focus on activist agency with attention to structure. Hence, it provides a critical lens on new economies of image developing in relation to the post-2011 Syrian conflict, to theorize both the agency-the practices, aspirations, and need-of local Syrian videographers and how it is challenged and restricted by structure: that is, the dynamics of ruling perpetrated both by commercial platforms (particularly YouTube), that are now stepping up censorship of video, and by the international justice movement, that is now rushing to harness the probative power of online eyewitness video for grave crimes investigations and prosecutions. Based on semi- structured interviews with four key actors in the international justice movement and 15 Syrian videographers, the study advances our conception of the potentials and challenges of digital camera-practices for civic agency and activism within a contested global media space of ever-increasing exploitation, commodification, and censorship.

 • 76. Annola, Johanna
  et al.
  Drakman, AnnelieStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics. Tampere University, Finland.Ulväng, MarieStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Med tvål, vatten och flit: Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik, ca 1870–19302021Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Med tvål, vatten och flit: Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik, ca 1870–1930

  Med tvål, vatten och flit handlar om människors förhållningssätt och praktiker kring renlighet och hälsa årtiondena kring sekelskiftet 1900. Vid den här tidpunkten hade de vetenskapliga rönen om hur sjukdomar spreds ringat in människors hem och kroppar som särskilt farliga platser. Renlighet var emellertid mycket mer än bara en hälsofråga – rengöringsivern var en drivande faktor i flera stora samhällsförändringar. Boken bidrar till att fördjupa diskussionen om renlighet i relation till klass, kön, arbete, konsumtion och rumslighet ur ett nordiskt perspektiv.

  Kampen mot den samhällsfarliga smutsen fördes brett och på olika nivåer i samhället. Boken ger inblickar i den långa och komplexa renlighetsprocess som samhället genomgick. Bakom det över tid mer flitiga tvålanvändandet dolde sig förmaningar, förhandlingar och konflikter kring hur renlighetsarbetet skulle utföras och av vem. Tvålens herravälde var inte självklar utan tillkämpad.

  I bokens tio bidrag utforskas särskilt interaktionen mellan debattörer, föreningar, institutioner och enskilda individer. Hur gick renlighetsarbetet till och hur togs det emot? Vem och vad behövde rengöras och på vilka grunder? Vad innebar renlighet i olika sammanhang och för olika individer? Boken synliggör hur förhandlingar kring renlighetens ideal och praktik gått till genom undersökningar av hur renlighetsidealet presenterats, propagerats, uppfattats, ifrågasatts, omsatts och ibland haft andra bevekelsegrunder än avsändaren avsett.

  Bidragen är skrivna av ekonomhistoriker, etnologer, historiker och idéhistoriker från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Boken vänder sig till studenter, forskare och andra intresserade av ett historiskt perspektiv på renlighet.

 • 77.
  Apelgren, L. Petersdotter
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  When Camp becomes a Method: a conceptualization of conversational performatives and curatorial agencies within ‘the camp-eye’2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of following thesis is to demonstrate the potentials of reassessing camp into a question of method. While others have argued for the definition of camp to lie in: an aesthetic; a question of taste; the extravagant theatrical; the male gay sensibility; or as an expression of parody, this thesis suggests that camp is to be found in the performative act of readings. With emphasis on ‘decoding language’, ‘the signifier/signified’ and ‘the camp eye’ I will argue for the relevance of ‘camp as method’ and situate former stated in relation to Bhabha’s concept of ‘conversational art’; a deconstructional examination of values of aesthetic experiences set into dialogue. Demonstrating for such conceptualization three theoretical approaches and themes will be outlined. First, a historical overview of camp followed by a reassessment of camp into a method. Second, an examination of possible extensions to the concept of rereading strategies within camp, including theories on queer phenomenology; queer space and time; topias and non-places; theories of curatorial methods and its agencies. And last, I will do an analysis of Moyra Davey’s video Hemlock Forest and show how Davey’s use and reference towards Chantal Akerman can be read as camp and constitutes ‘camp as method’ according to suggested reassessment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 78. Appelgren, Ester
  et al.
  Widholm, Andreas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Myten om datajournalistik2020In: Mellan det hyperlokala och globala: Journalistikens förändringar och utmaningar i en digital tid: Vänbok till Gunnar Nygren / [ed] Ester Appelgren, Andreas Widholm, Stockholm: Södertörns högskola, 2020, p. 39-51Chapter in book (Other academic)
 • 79.
  Appelgren, Marlon
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Drömmen om ett naturligt paradis: Mannen bakom Sveriges största konspirationsteorier - därför bygger han en fredsby i Portugal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För några år sedan tog Mikael beslutet att ta med sin familj och lämna Sverige för att bygga ett nytt alternativt samhälle på landsbygden i Portugal. En så kallad "fredsby" där flera familjer skulle leva tillsammans som helt självförsörjande och inte längre under något som han själv beskriver som övre maktstrukturer som styr och bestämmer över deras liv.

 • 80.
  Appelqvist, Nadine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Robotar - de sexualiserade prototyperna: En kvantitativ innehållsanalys av robotars stereotypa porträttering i film2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks människoliknande robotar med applicerat mänskligt kön porträtterade i science fiction-filmer. Fokus ligger på mänskligt stereotypiserande av dessa maskiner och hur könsfördelningen bland dem ser ut. Det som syftas att tas reda på och det som testas med hjälp av hypoteser är hur många manliga och kvinnliga robotar som porträtteras och vilka skillnader, rent könsmässigt och stereotypiskt, man kan utläsa bland dem. Tidigare forskning som behandlar den mänskligt stereotypiserande aspekten av robotar och hur man porträtterat den kvinnliga roboten presenteras som både ett stöd till studien men också som ett ämne för diskussion i relation till resultatet. Studien tar även stöd i tre olika teorier; design fiction – en teori som tar upp ämnet om ting som ej finns i vår verkliga värld men som designats fiktivt; diegetiska prototyper – teorin som förklarar vad en berättande prototyp i en berättande/fiktiv värld är; och till sist posthumanism – en teori som spekulerar i hur vi människor ska kunna anpassa oss tillsammans med den tekniska utvecklingen.

  Materialet består av 50 olika robotar i 50 olika filmer under tidsperioden 1927 till 2015. Dessa utreds och avkodas med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys, då mängden robotar var den intressanta undersökningsaspekten i denna studie. Olika variabler, som kön, framställning och känslor avkodas för var och en av robotarna. För att se ett tydligt samband eller icke- samband bland robotarna har olika tabeller sammanställts med hjälp av variablerna och jämförts med varandra, dessa har på så vis både kunnat besvara frågeställning och testat hypoteser på ett precist sätt. De hypoteser som testats har visats sig stämma. Resultaten som kunnat utläsas har inte varit överraskande då de kan liknas med hur det ser ut i vårt verkliga mänskliga samhälle. Mannen representeras betydlig mer och den kvinnliga roboten är objektifierad, hon är mestadels till för mannens njutning. Fokus blev främst på den kvinnliga roboten då hon stod för de främsta kopplingarna mellan den stereotypiska porträtteringen och hennes framställning i filmerna. Uppmärksammas görs också att dessa robotar är både fiktiva och maskiner och tankarna kring varför man applicerar mänskliga stereotyper på dessa diskuteras då robotarna kan ses som framtidens vision med hjälp av teorierna design fiction och diegetiska prototyper. Detta gör också att de stereotyper som appliceras på robotarna även dem är en del av framtidens vision, något som diskuteras och bör förhindras. 

  Nyckelord: robotar, design fiction, diegetiska prototyper, posthumanism, stereotyp, objektifiering, maskin, framtidens vision, science fiction 

  Download full text (pdf)
  Robotar - de sexualiserade prototyperna
 • 81.
  Appelqvist, Tove
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  The Importance of Being Funded: A Case Study of the Public Funding, Production, and Style of Pica Pica (1987)2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Given the 2017 discontinuation of the Swedish Film Agreement and the surrounding debate on the rationales of film policy, this thesis will conduct a historical study of a particular instance of Swedish film policy history, thus seeking to contribute to the understanding of the consequences of film policy for the outcome of film. Looking at the relationship between Swedish public broadcasting (SVT) and the Swedish Film Institute (SFI) during the mid-1980’s, this thesis aims to investigate the historical background of the funding and production process that enabled the creation of Pica Pica, a feature documentary film on magpies made by director Mikael Kristersson. By applying Geir Vestheim’s theory of the four instrumental arguments for public support of the arts and through an idea analysis, the thesis will investigate what arguments could be said to be pivotal for the funding and production of Pica Pica. Analyzing policy documents concerning the SFI and SVT, as well as using interviews conducted with the people in decision-making positions at the time, the thesis investigates what rationales and circumstances might be said to have informed the funding and production of Pica Pica. Furthermore, Kristersson’s film will be analyzed in relation to concepts of ecocinema and in relation to its lineage in nature portrayal in Swedish film. Through its investigation of the role of the funding and production circumstances for the stylistic outcome of the film, the thesis seeks to contribute to the understanding of the importance and consequences of film policy and production organization for the outcome of film in current times withal.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 82.
  Armelin, Lucy
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Fame and Celebrity Within A Virtual World: A Case Study Of World Of Warcraft2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Despite the vast amount of research conducted by media academics over the past decade, little is known about the concept of internet celebrity, or e-celebrity, within an online-gaming environment. The overall impression that emerges from literature in this field is that e-celebrity has been studied in popular, user-based or social networking websites. However, this paper aims to contribute to the field by further exploring the role, concept and practices of e-celebrity within a virtual world: the Massively Multiplayer Online Role Playing Game World of Warcraft. By exploring Marwick’s concept of micro-celebrity and by studying players via qualitative means using virtual ethnographic participant observation supported by interviews, the data collected in this paper aims to add nuance to our understanding of the changing concept of celebrity on a virtual level.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 83.
  Arnberg, Klara
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Larsson, Mariah
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Benefits of the in-between: Swedish men’s magazines and sex films 1965–19752014In: Sexuality & Culture, ISSN 1095-5143, E-ISSN 1936-4822, Vol. 18, no 2, p. 310-330Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyzes a content-based market position that developed during the mid-1960s, situated in-between the pornographic and the accepted. By studying Swedish men’s magazines and sex films from the time period, the argument is made that these media products profited from both the advantages of pornography, i.e., more or less sexual explicit images, and the advantages of the accepted, i.e., common distribution channels, the possibility of having regular advertising and placards and being sold in ordinary kiosks (for magazines) and shown at ordinary cinemas (for films). For some years, this balancing act between the accepted and the pornographic was maintained, and the genre became enormously popular. From the mid-1970s onward, however, the division between pornography and accepted media became more clear-cut. The critique against pornography and the in-between media products intensified, and the uncertainty about pornography’s future role after the legalization in 1971 was followed by new ways of separating the pornographic from the accepted. While there were some differences between the two media formats, such as their degree of internationalization and the importance of advertising, they shared much in terms of content formulas and used the same female actors and models. It is argued that both formal regulations and the informal norms of gender and sexuality at the time and their change throughout the 1970s are key for understanding the development and the disappearance of the in-between genre.

 • 84.
  Arnberg, Klara
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Larsson, Mariah
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Sexualskildringar inför lagen: kommentar till pornografianklagelser2015In: Sexualpolitiska nyckeltexter / [ed] Pia Laskar, Klara Arnberg och Fia Sundevall, Stockholm: Leopard förlag , 2015Chapter in book (Other academic)
 • 85.
  Aronson, Emma
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Identitetsskapande på Instagram: en kvalitativ innehållsanalys om representation från ett genusperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Identitetsskapandet som det ser ut idag och möjligheten att skapa en ny variant av ett existerande jag online är ett relativt nytt fenomen. I den könslösa cybervärlden växer ett behov fram av att visa upp vem man vill är, eller vem man önskar framställa sig som. Bieffekterna av att framställa sig själv genom bilder på sociala medier kan vara psykiskt påfrestande i form av en orimlig strävan efter en perfektion som inte är verklig och ett ökat bekräftelsebehov. En del av det problemområdet och det jag vill undersöka i min studie är hur identitetsskapandet genom kroppen ser ut på Instagram, och om representation skiljer sig åt könen emellan. Jag har gjort en kvalitativ bild- och innehållsanalys av utvalda träningskonton på Instagram för att se hur de skapar en identitet genom framställningen av sin kropp med tillhörande rubriker och hashtags. Dessutom vill jag se på hur dessa bilder tas emot av publiken/följarna och om det finns en kommunikation mellan dem och de publicerande användarna. Studien vill se om det finns en skillnad mellan männen och kvinnornas framställning genom sina kroppar, om de upprätthåller normativa könsstereotypiska ideal eller om de går emot dem. Resultatet visar att framställningen inom särskilda kategorier skiljer könen åt ordentligt men flera är även jämnt representerade i antalet bilder från bägge könen. Kommentarsfälten såg annorlunda ut könen emellan där män uppskattades för sin kropp som muskulös medan kvinnan begränsades till ett sexuellt objekt, trots att hennes kropp framställdes på samma sätt: situerad i en gymlokal i ett träningssammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Aronsson, Elin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  I mötet med en kvinnorörelse i förändring: En artikelserie om kvinnorörelsen i Kairo efter  januarirevolutionen 20112013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The women movement in Egypt played an important role within the revolution in 2011 and still do in the supplementary work proceeding right now. It has also been discussed that the eighteen days on the Tahrir Square created a utopian mini-society and that in comparison with everyday life gender equality existed.

  However after the first democratic election 2011/2012 only two per cent of the parliament’s members were women. And within the delegation that developed Egypt’s new constitution only seven in a group of one hundred participants were women. In November 2012 several women demonstrators also got raped in demonstrations against the new constitution.

  Many people started to talk about a backlash for women’s rights in Egypt. At the same time Egypt have a quite strong women movement. The purpose of this journalistic work is therefore to investigate how women organizations in Cairo after the revolution is working and proceeding with gender issues. How is their every day life and what kind of challenges are they now facing?

  And the women movement in Cairo is changing. New initiatives and organizations are now starting. Young volunteers working on the ground against sexual assault within the demonstrations and sexual harassment on the streets is creating a new scene within the women movement in Cairo, who traditionally primarily have worked for advocacy change and within already existing power structures in the Egyptian society.

  This journalistic work is presented in four in-depth articles where three women rights activists within three women rights organizations and initiatives are the leading characters.

 • 87.
  Arvidsson, Fanny
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Influencers - vägen till framgång?: En studie om företags arbete med influencers2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en kvalitativ studie av Influencer Marketing. I studien analyseras företags arbete med influencers med fokus på arbetsformer och alternativ till genomföranden. I underlaget av studien har intervjuer genomförts dels med företagsledare på ett företag som arbetar med influencers dels med grundare av företag som arbetar aktivt med Influencer Marketing genom att ”matcha” företag med influencers. Syftet med det är bland annat att förklara och förstå begreppet Influencer Marketing och hur det används i praktiken. För att tydligare visa hur olika former av samarbeten kan se ut mellan företag och influencers har blogginlägg och instagraminlägg analyserats bland annat genom text- och bildanalys. Genom dessa analyser har följande slutsatser dragits. Influencer Marketing kan vara en effektiv och framgångsrik metod för till exempel nystartade webbverksamheter då det är ett snabbt, enkelt och sannolikt relativt billigt sätt att öka marknadens kännedom om företaget, kundernas tilltro till produkterna och försäljningen av dessa.

  I dagens medielandskap med helt nya och yngre målgrupper samt ny teknik för att inhämta och sprida information skapas hela tiden nya förutsättningar för nyetablering av verksamheter samtidigt som det är en utmaning för befintliga verksamheter att möta de nya förutsättningarna för konkurrens. För vissa helt nya verksamheter där målgruppen och kunderna i huvudsak eller kanske till och med uteslutande kan nås via sociala medier är Influencer Marketing sannolikt den effektivaste och kanske enda kanalen för att nå framgång i verksamheten. 

  Download full text (pdf)
  Influencers - vägen till framgång?
 • 88.
  Arvidsson, Joel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Coffee, Cocaine and Kidnappings: Swedish media's portrayal of the Colombian conflict2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Colombian society is heading towards a new political dawn with the signing of the peace accord between the government and the Marxist guerrilla Farc in 2016. The civil war between the guerrilla and the Colombian state broke out in the 1960´s, and has gathered a lot of media attention over the years. This thesis will focus on how Swedish media has portrayed the conflict, and what frames they are using – a frame that is focusing on peace or a frame that focus on war? The study will be carried out with a qualitative content analysis method based on Johan Galtung’s Peace Journalism theory, examining 148 articles published by Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet and Expressen on the subject of the Colombian conflict during the years 1995, 2002, 2009 and 2017.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Asare, Daniëlla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  The representation of plus-size men in high fashion2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The introduction of plus-size models in high fashion has been a highly discussed topic in recent years. Plus-size female models are slowly breaking their way through the boundaries of fashion’s standard for thinness and this can be observed through their visibility within major runway shows. However, this change does not seem as prevalent within high fashion menswear shows since plus-size men are barely being included. Nevertheless, plus-size men exist and fashion can no longer choose to ignore them as they deserve to be acknowledged and represented. Therefore, the purpose of this thesis is to include the plus-size male body within the scope of fashion. A multimethodological approach, combining critical visual analysis, semi-structured interviews and critical theory by Susan Bordo, Michel Foucault and Pierre Bourdieu are used as a way to examine to what extent plus-size men are being included in high fashion, and how this influences the field of fashion. The outcome of the visual analysis reveals that there is still a large lack of inclusion of plus-size men. Furthermore, the field analysis reveals that there is an imbalance within the current field of fashion, and this is one of the main reasons why there is a lack of inclusion of plus-size men within (high) fashion.

  Download full text (pdf)
  The representation of plus-size men in high fashion
 • 90.
  Aschenbrenner, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  The Framing of Evil in Oppressive Systems: Barbara, Phoenix, and Transit by Christian Petzold2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study aims to create a deeper understanding of the cinematic representation of “evil”. Therefore, a special focus lies on contemporary historical fiction films whose stories are set in totalitarian systems with direct or indirect references to German history. This is interesting as the depiction in films influences the viewer's perspective and understanding of history. While many film narratives have very stereotypical imaginations of good and evil, there are also films that use a more observational perspective on the social dynamics that align with specific situations rather than address villains. As one of the main representatives of the Berlin School, Christian Petzold adopts such an observational perspective in his thematic trilogy “Love in the Times of Oppressive Systems”(Barbara, Phoenix, and Transit). In the three independent stories, he deals with the relationship between the male and female protagonists in different stages of oppression in German society, whereby the power structures in the oppressive systems influence human interactions and social situations of everyday life. Using these films as examples, I will look at the framing of evil in totalitarian systems. For this purpose, I will examine the characters and their constellations and individual and general threats, and their motivations for actions as they are played out in these film narratives by Petzold on a cinematographic and thematic level. By referring to Hannah Arendt's conceptualization of evil, the thesis accounts for the representation of “evil” as a multidimensional phenomenon, and how it resonates in the cinematography and historical imagination of Petzold’s films.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Avellaneda Cevallos, Diana Alexandra
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Normbrytande reklamfilmer: En receptionsanalys om heterosexuellas attityder till reklammaterial med homosexuellt innehåll2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna uppsats är att genom användning av receptionsanalys studera vad två reklamfilmer som anses vara normbrytande mot den heteronormativa könsordningen kan väcka för uppfattningar hos en heterosexuell publik. I denna studie kommer det dels att undersökas de attityder som kan uppstå när respondenter ser utvalda reklamfilmer och dels diskutera bakomliggande orsaker till deras attityder utifrån respondenternas demografiska faktorer. För att kunna få ett kunskapsunderlag inom detta område kommer jag således att använda mig av olika teorier om bland annat publikforskning, attityder, bakomliggande orsaker för uppfattningar och marknadsföringsknep. Mitt empiriska material kommer att vara i form av kvalitativa fokusgruppsintervjuer med tio bestämda respondenter. Respondenterna kommer i följning att fördelas i två fokusgrupper med hänsyn till respondenternas ålder för att slutligen kunna diskutera för en jämförelse. Grupp 1 består av fem respondenter (3 kvinnor och 2 män) mellan 20-30 år medan grupp 2 består av respondenter mellan 50-60 års ålder (3 män och 2 kvinnor). Könsfördelningen kommer att vara fem kvinnor och fem män.

  Efter genomförd receptionsanalys har det visats att båda fokusgrupperna har haft olika attityder gällande homosexuell framställning i XXL och i Svensk adressändring reklamfilmerna. Grupp 2 visade ha en mindre positiv inställning till homosexualitet i jämförelse mot grupp 1, då respondenterna ansåg att företagen gjorde bra att synliggöra homosexualitet. När det gällde homogenisering av ålder i varje fokusgrupp har det kunna bevisa att ålder har varit en av orsakerna till respondenternas attityder och uppfattningar. Men även att andra demografiska faktorer såsom kön, religion, ursprung har också varit en förklaring till framkallning av attityderna i enskilt respondent. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 92. Axelsson, Bodil
  et al.
  Becker, Karin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, JMK.
  Between Places: The Artist's Work and the Work of Art2012In: Senmoderna reflexioner: Festskrift till Johan Fornäs / [ed] Erling Bjurström, Martin Fredriksson, Ulf Olsson, Ann Werner, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012, p. 113-123Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter examines the place of art in two concrete ways, first, as the location of the site-specific atrwork involving an artist's drawn-out commute during its production, and second, as a re-location the artwork undergoes as it is displayed in other venues.  The focus is on Sound Machine, by Paris-based artist Esther Shalev-Gerz, initially created for Norrköping's Industrial Landscape, before it began "commuting" to other venues, including Paris and Stockholm.

 • 93.
  Axelsson, Linda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Vem är Assange?: En studie om framställningen av Julian Assange i svensk press2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att utifrån nyhetsrapporteringen om Wikileaks och Julian Assange undersöka hur Assange framställts i två svenska tidningar 2010-2011. Undersökningen analyserar i synnerhet hur Assange konstrueras i relation till Wikileaks och åtalet om sexualbrott i Sverige. Totalt analyseras 31 artiklar från de två svenska tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet, framtaget genom ett händelseorienterat urval.

  Uppsatsen utgår från teorier om nyhetsjournalistikens roll att konstruera en mediepersonlighet. Vidare vilar analysen på Dyer och Hall’s teorier om stereotyper samt utgår från Allern och Pollaks teori om medierad skandalisering. Ansatsen är kvalitativ och metoden är Faircloughs kritiska diskursanalys. Undersökningen visar att det går att utläsa ett förenklat narrativ av Assanges liv, där det finns ett generellt fokus på problematik. Därtill har rapporteringen utvecklats från att 2010 ha beskrivit Assange som ett nomadiskt geni till att 2011 framställa honom som en narcissistisk rockstjärna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Aydin, Ali
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  A "Sensuous" Approach to the Cinema of Nuri Bilge Ceylan: Principles of Embodied Film Experience2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the last decades, film theories with their focus on the mere audiovisual quality of cinema have been questioned by film scholars with a phenomenological interest. According to these critical approaches, the film experience cannot be understood through a mere involvement of the eye (and the ear). In this context, to disregard the significance of a multisensory attachment to the film results in the consideration of relationship between the film and the viewer to be a dominating one. This dissertation examines this multisensory attachment and aims to define the film experience as an embodied relationship between the film and the viewer by means of a formal analysis of the Turkish director Nuri Bilge Ceylan’s early films. Throughout the dissertation, it is argued that Ceylan encourages his viewer in various forms to have a more sensual and immediate experience of his films rather than to compel them to adhere to symbols and abstractions through a kind of intellectual effort – an intellectual effort that would damage the “sensuous” attachment between the film and the viewer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Aydin, Ali
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Cinema Studies.
  An Alternative Auteurist Approach to Sidney Lumet's Films: In Search of a Transgressive Cinema2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  C-uppsats
 • 96.
  Babaei, Behnaz
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  “As Long as We Live, They Too Will Live”: A qualitative study on sartorial objects as mediator between deceased and bereaved2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates the symbolic presence of deceased people through their remaining sartorial objects including their clothes and accessories. Utilizing theories from anthropology, psychoanalysis, fashion studies, and sociology, the study explores different ways in which objects create the presence of a deceased person. Through six semi-structured interviews, the main functionality of sartorial objects as triggers of memories and as bearers of individuals’ traces is examined. The thesis explores how sartorial objects function as repositories of memories, how they influence individuals’ perceptions, how they change in value after death, and how they become mediators between the deceased and the bereaved.

 • 97.
  Bachmann, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Atlantic crossings: Exhibiting Scandinavian-American relations in scale models and moving pictures during the mid-1910s2012In: Early Popular Visual Culture, ISSN 1746-0654, E-ISSN 1746-0662, Vol. 10, no 4, p. 345-366Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Among the many endeavours of visualization that took place in fairs and expositions at the time of early cinema, one medium warrants closer attention than it has hitherto received: the scale model. Well suited to pedagogical ideals of overview and visual compression, the model may shed light on the specifically three-dimensional branch of exhibitory items, particularly in instances when it was used in conjunction with moving pictures. Chiefly on the basis of contemporary press sources, this essay explores two occurrences of smaller-scale farm models that were used in exhibitions in a context of multiple other media, including cinema. These instances of model culture reflect two very different aspects of Scandinavian–American relations during the mid-teens: on the one hand, a Swedish government-funded organization used the 1915 Panama–Pacific Exposition for political purposes, attempting to convince Swedish Americans to go back to Sweden and build their own small farms; on the other, a Norwegian official exposition in 1914 instead celebrated the success of Norwegian-American settlers. The essay investigates how the specific uses of the assembled media in each case articulate these aims and refract the more abstract political ideals behind them. It argues that in the media discourse surrounding these cases, the scale model was overwhelmingly favoured, at this point outshining the cinema as a perceived beacon of scientific exactitude and intuitive meaning. Perhaps for this very reason, the miniature in particular seems to have been allowed to invite affective relations with the spectator.

 • 98.
  Bachmann, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Att plocka mordets stilblommor: Dario Argentos stiliserade våldsvariationer2013In: I gränslandet: Nya perspektiv på film och modernism / [ed] Daniel Brodén, Kristoffer Noheden, Möklinta: Gidlunds förlag, 2013, p. 157-179Chapter in book (Other academic)
 • 99.
  Bachmann, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Locating Inter-Scandinavian Silent Film Culture: Connections, Contentions, Configurations2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis revisits film and film-culture history in Sweden, Denmark and Norway with a view to discourses and practices of the inter- and trans-Scandinavian in the silent era. Excluding the earliest films, but including the transition to synchronised sound, it covers the period of the 1900s to 1930 with emphasis on the 1910s and 1920s. The thesis identifies notions about the relations between the Scandinavian and the national by means of a number of case studies based on textual historical sources. As a consistent Scandinavian perspective on this period is new, the investigation substantially supplements and revises the individual national film histories of these countries. It adds missing context to national developments and makes visible border phenomena such as transnational collaborations and co-producing practices.

  The thesis finds that film production in Scandinavia in the silent era was orientated towards one of two poles, at times combined or in a state of negotiation: international economic ambitions or national cultural aspirations. The latter was frequently conceptualised as northern, Nordic and Scandinavian. ‘Scandinaviannesses’ performed when drawing on nature, folklore, literature and heritage, not least that of Norway, were employed for use in and out of Scandinavia by means of strategies of ‘double-entry book-keeping’. 

  During the period, the notion of location underwent changes from an illusory, theatrical device to an inherently meaningful entity carrying identities infused with the Scandinavian. Examining the effects of shared comprehension of language and a shared recent history of Scandinavist ideas, the thesis identifies instrumental notions of kindredness and senses of cultural proprietorship extending to the output of the neighbouring countries. These notions were mobilised selectively within film culture and motivated practical transnational collaboration from the side of the authorities as well as in trade organisations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (epub)
  epub fulltext
 • 100.
  Bachmann, Anne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Souvenirs from the Selma Lagerlöf silent film adaptations: How ‘beautiful’ book editions and prestige cinema collaborated in Swedish visual culture around 19202012In: Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies, ISSN 0036-5653, Vol. 51, no 2, p. 184-207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  From 1917 to 1930, several of Selma Lagerlöf’s literary works that were adapted into films in Sweden were reissued in editions illustrated with film stills. The article analyses these book editions in relation to the cinema souvenir programme, placing them within the double context of Swedish publishing and cinema culture. and argueing that increased expenses associated with World War I generated this finely tuned interaction between book and film production o. Through the lens of media materiality, this particular piece of cross-media print culture questions the boundaries between visual and printed media, unveiling the connections between the ‘golden’ era of ‘quality’ film production in Sweden around the 1920s and the stable impact of Selma Lagerlöf in Sweden through continuous publication and re-publication.

1234567 51 - 100 of 2141
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf