Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 468
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Hållsten, Stina
  Södertörns högskola.
  Karlström, Petter
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Knutsson, Ola
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Cerratto Pargman, Teresa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Att skriva för att lära i digitala miljöer2014In: Resultatdialog 2014, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2014, p. 109-119Chapter in book (Other academic)
 • 52.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Johansson, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Jonsson, Carla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  “Put a meeting in my calendar!” The literacy practice of the digital calendar in workplaces2019In: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 11, no 1, p. 1-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Modern work life includes many digital tools, of which the shared digital calendar has attracted little attention in applied linguistics. The framework for this study is mediated discourse analysis applied to ethnographic data from one workplace and eight contextual interviews from eight other workplaces. The data were analyzed 1) qualitatively, using Wertsch’s (1998) concepts for agency, and 2) quantitatively, through an SFG (Systemic Functional Grammar) analysis of the interviews. The quantitative analysis reveals a high degree of agency. The qualitative analysis shows that discourses of managerialism, globalization, democratization and “flat organizations” can be mapped to the digital calendar. The calendar is also related to other text media such as whiteboards and time report systems, where squares with colors and writing constitute the discursive shapes that are common to the digital calendar. The ability to search and book meetings in the calendars of others is an affordance, although regulated through digital or verbal access. In this and other ways, the individual is strongly connected to the digital tool. The boundary between private and public has been challenged by digital tools. Social actors can resist, e.g., by non-compliance in using the digital calendar, thus increasing their sense of agency. Additional features include the ability to combine different media and develop practices that are not directly offered by the design of the tool. The digital tool both widens the agency of the actors, e.g., in keeping a great deal of information connected to one meeting, and delimits it, e.g., in sometimes rendering individuals helpless to what they see in their own calendars.

 • 53.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Johansson, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism.
  Jonsson, Carla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Sannholm, Raphael
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Institute for Interpreting and Translation Studies.
  Fasta regler för fri kommunikation2017In: Nio-fem: tidskrift om arbetsliv & profession, ISSN 2001-9688, no 2, p. 20-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I dag jobbar många hemma eller på resande fot, och allt färre har ett fast skrivbord. Hur påverkar det förutsättningarna för kommunikationen? Hur ser kommunikationen ut jämfört med arbetsplatser där man fortfarande har eget skrivbord? I den här artikeln tar några språkvetenskapliga forskare från Stockholms universitet upp aktuella fynd från olika forskningsprojekt om kommunikation i arbetslivet.

 • 54.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Jonsson, Carla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Mångfald, möten och mejl: En forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här antologin beskrivs människor, redskap och situationer som många känner igen från dagens komplexa och rörliga arbetsliv:

  • En mellanchef vars arbetsdagar i hög grad styrs av de många möten som andra lagt in i hennes kalender.
  • En whiteboardtavla som kopplar samman olika delar av en verksamhet, och även kopplar möten till andra aktiviteter.
  • Flera samverkande organisationer som gör det svårt att skilja internkommunikation från annan kommunikation, och som både ökar behovet av kommunikation och försvårar den.

  Dessa skildras i tre uppsatser av Angie Gravett, Emma Legaard och Sofia Johansson. I en forskningsöversikt sammanfattar forskarna Mona Blåsjö och Carla Jonsson sociolingvistisk forskning om arbetslivskommunikation, med fokus på skrivbordsyrken. Översikten visar ur ett individperspektiv hur enskilda anställda förhåller sig till språk i sin vardag på arbetsplatsen, och ur ett organisatoriskt perspektiv diskuteras hur flera språk kan användas på en och samma arbetsplats. De studier som presenteras bygger på olika metoder (kvalitativa, kvantitativa, etnografiska osv.) och ger därigenom en bild av hur man kan gå tillväga för att analysera arbetslivskommunikation. Översikten fokuserar på tre teman: mångfald, dvs. olika aspekter av flerspråkighet på arbetsplatser, möten och annan muntlig kommunikation samt mejl eller snarare mejlande: textprocesser och digitala redskap i arbetslivet.

  Antologin är lämplig för studenter på grundnivå och forskarnivå, men kan även läsas av alla som är intresserade av hur moderna organisationer arbetar med sin kommunikation.

 • 55.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Möten i domäner: Uppsatsarbete i styrda strukturer2017In: Kampen om texten: Examensarbetet i lärarutbildningen / [ed] Per-Olof Erixon, Olle Josephson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 127-152Chapter in book (Other academic)
 • 56.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Texter och genrenormer2017In: Kampen om texten: Examensarbetet i lärarutbildningen / [ed] Per-Olof Erixon, Olle Josephson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 189-209Chapter in book (Other academic)
 • 57.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wittek, Line
  Skrivandet i professionsutbildningar: Forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter2017In: Kampen om texten: Examensarbetet i lärarutbildningen / [ed] Per-Olof Erixon, Olle Josephson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 31-51Chapter in book (Other academic)
 • 58.
  Bornhöft, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Demokratiskt klarspråk: Demokratidiskursen i förarbetena till språklagens 11 paragraf2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen analyserar demokratidiskursen i de parlamentariska dokument som från och med 2002 ledde fram till språklagens stiftande 2009. Den gör detta utifrån teorifälten kritisk diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik. 

  Materialet består av utdrag ur de parlamentariska dokumenten. Utdragen består av de tillfällen då vissa nyckelord knutna till demokrati används gällande området klarspråk. Metoderna ringar tillsammans in hur demokratidiskursen realiseras. De analytiska kategorierna är intertextualitet, rekontextualisering, auktorisering, värderingar, presuppositioner och satsrelationer. 

  Resultatet visar att demokratidiskursens roll är att verka legitimerande genom att ge tyngd och auktoritet åt klarspråksidealet. Den framställs vara något självklart gott som läsaren ska acceptera och den är så abstrakt att den inte hamnar i fokus. Demokrati framställs som på en skala där det svenska samhället kan bli mer demokratiskt. 

 • 59.
  Bornhöft, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Legitima språkråd: En kritisk diskursanalys av makt i Språkrådets frågelåda2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker jag hur språkrekommendationerna i Språkrådets frågelåda legitimeras och vad läsaren måste acceptera som sant för att rekommendationerna ska vara rimliga. Det är en kritisk diskursanalys som ser makt som socialt sammansatt. Jag använder metoderna legitimeringsanalys och presuppositionsanalys.

  Resultatet visar att frågelådan legitimerar jämställdhet, språksystemet, språkbrukarna, och tydlighet som det som har eller borde ha makt över språket.

  Slutsatsen är att Språkrådet aldrig själva tappar sin egen makt, även när de legitimerar andra som makthavare i en viss fråga.

 • 60.
  Bornhöft, Malin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Lättläst stil: Språklig variation och likhet i tolv lättlästa litterära prosaverk2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen studerar variation och likhet i och mellan tolv verk för att identifiera vad som är möjligt och omöjligt i texterna. Materialet är tolv nyutgivna verk på tre svåighetsnivåer frå Myndigheten för tillgängliga mediers lättlästförlag. Verken är litterära prosaverk. De analyseras stilistiskt båe kvantitativt och kvalitativt utifrån tre områden: lexikon och syntax, rytm och interpunktion samt färg och illustration.

  Resultatet visar att förlagets svårighetsnivåer inte återspeglas när det gäller variation och likhet. Verken klustrar ihop sig mot mitten och uppvisar ett normalfördelningsmönster, där vissa verk intar extrempositioner. Förutom extremverken tycks stilen uppvisa stor återhållsamhet, förutom för enstaka analysenheter per verk. Vilken analysenhet det gäller varierar mellan verken. Det beror antagligen på att verken är hårt normerade. En slutsats att vissa språkliga enheter är enkla att normera användning av, medan andra är stilistiska val öppna för författarna. En annan är att lättlästa verk innehåller variation som inte alltid går att förutsäga. 

 • 61.
  Brandtler, Johan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Josefsson, Gunlög & Lundin, Katarina: Nycklar till grammatik. 158 s. Studentlitteratur. Lund 2018. ISBN 978-91-44-11759-12018In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, Vol. 28, p. 211-214Article, book review (Other academic)
 • 62.
  Brandtler, Johan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  The question of form in the forming of questions: The meaning and use of clefted wh-interrogatives in Swedish2019In: Journal of Linguistics, ISSN 0022-2267, E-ISSN 1469-7742, Vol. 55, no 4, p. 755-794Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses the meaning and use of clefted wh-interrogatives (I-clefts) in Swedish. It is shown that I-clefts always relate immediately to the topic under discussion and serve to clarify a matter in relation to this topic. They are never used in out-of-the-blue contexts. I argue that I-clefts have the same information structure as typically assumed for declarative clefts: the clefted clause expresses an existential presupposition and the cleft phrase is the identificational focus of the utterance. I further argue that the implication of existence commonly associated with canonical argument questions is weaker (a conversational implicature) than the existential presupposition associated with clefts. The results from an extensive corpus survey show that argument I-clefts (who, what) constitute no less than 98% of the total number of I-clefts in my material. This frequency is linked to the presuppositional status of the cleft construction: in contexts where the denoted event is presupposed as part of the common ground, the clefted variety is the more effective choice, due to its clear partitioning of focus and ground. The ‘cost’ of using a more complex syntactic structure (the cleft) is thus counterbalanced by the benefit of being able to pose a question adjusted to the contextual requirements. As non-argument questions are typically presuppositional irrespective of syntactic form, the gain of using a cleft is less obvious – hence their infrequency in the material.

 • 63.
  Bredhe, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  En lagom lätt text, det är så lagom lätt!: En kvalitativ undersökning av tio elevers textrörlighet inför texter från 8 SIDOR2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Myndigheten för tillgängliga medier ger ut tidningen 8 SIDOR med nyheter på lättläst svenska,  som riktar sig till alla med lässvårigheter. Uppsatsens syfte är att ta reda på om läsare i  målgruppen och skribenter till texter i tidningen har samma syn på vad som är en lättläst och  begriplig text, och vad de tycker förenklar och försvårar en text.

  Tio elever i årskurs 7-8 i grundsärskolan och grundskolan har fått samtala i tre fokusgrupper om  tre texter från tidningens webbsida. Samtalen har analyserats utifrån begreppet textrörlighet,  som är ett verktyg som analyserar läsarens relation till texten. Textrörlighet delas upp i  textbaserad rörlighet, rörlighet utåt och interaktiv rörlighet. De två journalister som har skrivit  texterna har intervjuats om begreppet lättläst, mottagaranpassning och texterna.

  I många fall resonerar elever och journalister lika, men eleverna önskar tydligare rubriker och i  viss mån ämnen som är mer anpassade till dem själva. Det som fungerar bäst för elevernas  textbaserade rörlighet är när texten är logiskt uppbyggd och har lagom svåra ord samt en  välvald bild. För textrörligheten utåt fungerar det bäst när eleverna har intresse och  förkunskaper i ämnet. Den interaktiva rörligheten fungerar inte särskilt bra inför någon av  texterna, vilket kan bero på ovana vid att läsa tidningsartiklar och/eller ovana vid att reflektera  över texter. Slutsatsen är att en tydlig mottagaranpassning är viktig och ger resultat, men är  svår att genomföra när tidningen har ett stort urval av ämnen och många olika målgrupper. 

 • 64. Byding, Katarina
  et al.
  Blåsjö, Mona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Kärlek kräver mer än tusen ord2017In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 2, p. 18-23Article in journal (Other academic)
 • 65.
  Bylin, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Adjektivböjningens -a och -e: Ett seglivat variationstillstånd2016In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, Vol. 26, p. 69-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  The adjectival agreement of noun phrases referring to human individuals in Swedish is renowned for its complex pattern of variation between -a and -e. This article reports three studies on the subject. The first one maps the use of the marked form -e, and finds it to be mainly used for males and generic individuals, but occasionally also for other animates, such as animals, women, and nonpersonal agents. The variation between -a and -e for males has often been thought of as regionally governed, but the second study, based on blog texts, suggests that region plays a subordinate role (or possibly no role at all) in writing. Many factors have been said to influence the variation, and the third study reported in the article tests their impact with statistical methods on modern data. The results indicate that the variation in noun phrases referring to specific male individuals is more influenced by pragmatic and semantic factors, as compared to the variation in noun phrases referring to generic individuals, which is more affected by formal and lexical factors. This difference is interpreted as a consequence of how the referents are conceptualized. The variation between -e and -a is often assumed to reveal an ongoing change. However, when the results of these studies are compared to a thorough description of the system from 1892, the emerging picture is one of enduring variation, influenced by the very same factors today as over a century ago.

 • 66.
  Bylin, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Hit och dit i prototypkategorin: Historien om viljas hjälpverbsstatus2017In: Svenskans beskrivning 35: Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten, Göteborg 11-13 maj 2016 / [ed] Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice, Malin Sandberg, Göteborg: Göteborgs universitet, 2017, p. 67-80Conference paper (Refereed)
 • 67.
  Bylin, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Om den så kallade sexusböjningen: Tolkningen av adjektivböjningens -a och -e2016In: Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten, Lund den 22-24 oktober 2014 / [ed] Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier, Lund: Lunds universitet , 2016, p. 119-132Conference paper (Refereed)
 • 68.
  Bylin, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Ändelsen som visar både kön och makt2015In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 3, p. 78-79Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 69.
  Bylin, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Falk, CeciliaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.Riad, TomasStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Studier i svensk språkhistoria 12: Variation och förändring2014Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Konferensserien Svenska språkets historia höll sin tolfte sammankomst i Stockholm 13–14 april 2012. Konferensens tema denna gång var Variation och förändring. Det är ett brett tema: språkhistoria är i mycket just ett studium av hur språk varierar i tiden och förändras över tiden. Temat belystes ur olika perspektiv av fyra inbjudna plenarföreläsare: Lars-Gunnar Andersson (Göteborg), Lars-Olof Delsing (Lund), Karl G. Johansson (Oslo) och Mirja Saari (Helsingfors). De fyra plenarföreläsningarna inleder denna konferensvolym. Därtill hölls 22 sektionsföredrag, varav 15 publiceras här.

 • 70.
  Byrman, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  ”Killar skriver inte puttinuttigt”: En experimentell studie av genusföreställningar i textbedömningar2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines conceptions of gender revealed by people when assessing texts. The research questions are: What associations can be discerned between gender conceptions and ideas about the quality of texts? What features of content and style are perceived as female or male? The study seeks to develop a method for comparing different people’s assessments of the same text. The material was collected by means of questionnaires in which 114 informants were asked to assess three anonymous student texts and then guess the sex of the writer. The material has been analysed quantitatively by correlating the assessments of the texts with the guesses about the sex of the author, and qualitatively, as the informants’ freely worded assessments of the texts were analysed for content and form with the support of assumptions about how assessments are expressed in text. The result shows that the assessments do not significantly correlate with assumptions about the sex of the writer, although there is a tendency to regard textual flow as feminine. Informants rarely bring up gender spontaneously when assessing texts. The properties of a writer that are mentioned are instead intellectual capacity, ambitions, social background and self-confidence. But when informants are asked to guess the sex of the author and state reasons for their answers, dichotomous stereotypes appear, such as that men’s texts are characterized by individualism, a focus on facts, self-confidence, simplicity, and slovenly and terse language, whereas women are assumed to write altruistically, focusing on experiences, with care and complexity, and in a polished and narrative style. This thesis argues that writing is increasingly perceived as a female domain, and discusses the results of text assessment on the basis of Nicky Le Feuvre’s (2009) theories of the effect of feminization processes on the gender order.

 • 71.
  Chrystal, Judith-Ann
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Lim Falk, MariaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.Hedman, ChristinaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.Josephson, OlleStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.Öhrn, MagnusStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas.
  Tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 10): Genre2013Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 72. Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Larsson, IngerStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages. Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Medieval Studies.Nyström, Staffan
  Växter och växtnamn - ett möte mellan botanik och språkvetenskap: föredrag från ett symposium i Stockholm och Uppsala 25-26 november 20102013Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 73.
  Eigner, Josefin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  "Den här är lite mer svenssonskriven": Hur alternativa definitioner tas emot av Scania Lexicons användare2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsens främsta syfte är att undersöka hur en grupp användare av Scanias termdatabas Scania Lexicon ser på alternativt utformade terminologiska definitioner. Som en del i undersökningen berättar använd­arna hur de använder Scania Lexicon, om de har användning för definitionerna och om de tycker att definitioner­na är begripliga, lättlästa och användbara. De alternativa definitionerna består av en version skriven enligt klarspråksprinciper vad gäller meningsbyggnad och ordval, och en skriven enligt ett relativt nytt ordboksformat kallat cobuild. Användarna har fått läsa fem originaldefinitioner samt de två omskrivna versionerna.

  Resultatet visar att reaktionerna på cobuildformatet är negativa i nästan samtliga fall medan reaktionerna på klarspråksversionerna är blandade. Två användare tycker att klarspråksdefinitionerna är bättre i majoriteten av fallen medan de övriga fem oftast tycker bäst om originalet. Med utgångspunkt i dialogismen förklarar jag reakt­ionerna med genrekonventioner och vad som händer när dialogen med tidigare textnormer bryts. Med stöd i tid­igare forskning om klarspråk diskuterar jag attityder mot klarspråk. Hur kommer det sig att en substantivering som omformuleras till en verbfras kan ändra betydelse från professionell till något man sysslar med på fritiden?

 • 74.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages. Linnéuniversitetet, Sverige.
  Argumentation och evaluering i flerspråkiga barns berättelser2013In: Literacy i læringskontekster / [ed] Dagrun Skjelbred, Aslaug Veum, Oslo: Cappelen Damm AS, 2013, p. 138-150Chapter in book (Refereed)
 • 75.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Berättarperspektiv i elevers noveller2015In: Skrivande i skolan / [ed] M. Lindgren & G. Svensson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 1, p. 15-25Chapter in book (Other academic)
 • 76.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nationella prov och kritisk litteracitet2015In: Critical literacy i svensk klassrumskontext / [ed] Berit Lundgren, Ulla Damber, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 153-173Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Värdegrunden i svenska läroplaner kräver implicit att eleverna ges stöd att utveckla kritisk litteracitet. I det arbetet kan nationella prov utgöra en viktig byggsten. Utformningen av läraranvisningar och stimulansmaterial kan nämligen tolkas som makthavares rekommendationer, inte bara vid provtillfällena, utan också mer generellt. Utifrån det perspektivet beskrivs och diskuteras i artikeln ett specifikt nationellt prov för årskurs 3 inom ämnena svenska och svenska som andraspråk.

 • 77.
  Ekvall, Ulla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nilsson Skåve, Åsa
  "Köttbulle betyder köttbulle": Boksamtal och kritisk litteracitet i ett flerspråkigt klassrum2014In: Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden / [ed] Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam, Olle Widhe, Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) , 2014, p. 257-277Chapter in book (Refereed)
 • 78.
  Eldh, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Kommunikationsanalys på en flerspråkig arbetsplats: Värdet av individens kommunikativa kompetens2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en organisation påverkas alla av hur kommunikationen fungerar, så det är av stor vikt att språkliga och kommunikativa problem kan hanteras. Oftast finns en rad styrdokument för att hantera just språkliga och kommunikativa problem, men också för att synliggöra organisation­ens mål och visioner och för att planera förändringar. Syftet med den här studien är att genom en kommunikationsanalys beskriva hur en individs kommunikativa kompetens värderas i en organisation. Dessutom undersöks hur risker och möjligheter är relaterade till individens kom­mu­nikativa kompetens och vilka styrdokument som kan vara relevanta för att ta till vara på just den kompetensen.

  Medierad diskursanalys (MDA) används som grundteori och som analysme­tod. Metoden för in­samling­en av material har främst haft en etnografisk ansats och materialet består av intervjuer med en utvald person och olika typer av textdokument. Intervjupersonen är samordnare vid ett forskningsinstitut i Mälardalen. Utifrån analysbegreppen historisk kropp, interaktionsordning och situationens diskurser analyseras intervjupersonens bakgrund, relationen till de övriga deltagarna, skickad e-post och ett par styrdokument.

  Det visar sig att kommunikativ kompetens kan vara svårt att ta till vara om det inte finns styr­dokument med tydlig ansvarsfördelning och tydliga riktlinjer. Sådana styrdokument behöver följas, vilket visar sig kan vara problematiskt beroende på hur organisationen väljer att arbeta med dokumenten. Både Heide m.fl. (2012) och Erikson (2011) poängterar värdet av gemen­samma mål i organisat­ionen och att en strategi bör finnas i syfte att beskriva hur dessa mål ska uppnås. Organisationen behöver veta hur de ska ta tillvara på kommunikativ kompetens och hur sådan kompetens ska värderas. Annars kan de gå miste om värdefull kunskap som inte går att läsa sig till.

 • 79.
  Emmy, Holmgren
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Förslag till beslut: Torsby kommuns skrivelser ur ett mottagarperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 80. Ericsson, Stina
  et al.
  Jonsson, Rickard
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.
  Landqvist, Mats
  Lind Palicki, Lena
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Milani, Tommaso
  Milles, Karin
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Wojahn, Daniel
  Språket är ett effektivt verktyg för att förändra normer2020In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För den som vill förändra normer i samhället är språket ett effektivt verktyg. Det är inte nödvändigtvis nya ord i sig som gör den stora skillnaden, utan de diskussioner som orden är en del av, där inövade tankar och mönster prövas mot andras sätt att tänka, skriver åtta språkforskare.

 • 81. Erixon, Per-Olof
  et al.
  Josephson, OlleStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Kampen om texten: Examensarbetet i lärarutbildningen2017Collection (editor) (Other academic)
 • 82.
  Faymonville, Louise
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Om variationen i Codex Thott 4 4:o - ett tolkningsförslag2017In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, Vol. 132, p. 153-178Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the linguistic variation and paleographical phenomena in the 15th century Old Swedish manuscript Codex Thott 4 4:o. The manuscript contains the Pentateuch Paraphrase, the oldest known Bible text in the Swedish vernacular. A comparison between Cod. Thott 4 4:o and Codex Holm A 1, the other remaining Old Swedish manuscript containing the Pentateuch Paraphrase, reveals significant linguistic variation even though the manuscripts are thought to share a common source. Cod. Thott 4 4:o has been considered the work of one person, an experienced scribe, albeit not always consistent in his actions. One of the most interesting features of Cod. Thott 4 4:o is that the linguistic variation vis-à-vis Cod. Holm A 1 seems unevenly distributed. This seeming inconsistency of the Cod. Thott 4 4:o scribe also seems to somewhat correlate with paleographical phenomena. A combination of analyses of the linguistic variation vis-à-vis Cod. Holm A 1 and the paleographical phenomena in Cod. Thott 4 4:o suggests that Cod. Thott 4 4:o could in fact be the work of two scribes with somewhat different work principles. Similar to Haukur Erlendsson in Hauksbók, one of the scribes of Cod. Thott 4 4:o frequently changes and adapts his material whereas the other scribe more often follows the source.

 • 83.
  Ferm, Olle
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Hedström, Ingela
  Lodén, Sofia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.
  Pettersson, Jonatan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Åkestam, Mia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  The Eufemiavisor and Courtly Culture: A Preface2015In: The Eufemiavisor and Courtly Culture: Time, Texts and Cultural Transfer: Papers from a Symposium in Stockholm 11-13 October 2012 / [ed] Olle Ferm, Ingela Hedström, Sofia Lodén, Jonatan Pettersson, Mia Åkestam, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2015, p. 7-9Chapter in book (Other academic)
 • 84.
  Ferm, Olle
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of History.
  Hedström, IngelaLodén, SofiaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Romance Studies and Classics.Pettersson, JonatanStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.Åkestam, MiaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  The Eufemiavisor and Courtly Culture: Time, Texts and Cultural Transfer: Papers from a Symposium in Stockholm 11-13 October 20122015Collection (editor) (Refereed)
 • 85. Flyman Mattsson, Anna
  et al.
  Norrby, CatrinStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Language acquisition and use in multilingual contexts: theory and practice2013Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This volume brings together current linguistic research in a range of predominantly multilingual contexts. The authors draw on data from different languages and speech communities around the world, and together the chapters offer a broad picture of language acquisition, development and use – among both children and adults. While this is a valuable undertaking in its own right, the main reason for this collection is to pay tribute to Gisela Håkansson on her 65th birthday. Throughout her career Gisela Håkansson has made, and continues to make, a very significant contribution to the field of linguistics, in particular through her research in first and second language acquisition, multilingualism and language impairment. 

 • 86. Franckenius, Johannes
  Örneholm, Urban (Author of introduction, etc.)
  Jonsell, Bengt (Author of introduction, etc.)
  Johannes Franckenius Botanologia: Utgiven med inledning, översättning och kommentarer av Inger Larsson, Urban Örneholm och Bengt Jonsell2018Book (Other academic)
 • 87. Gregersen, Frans
  et al.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Språkpolitik och internationalisering på nordiska universitet2014In: Hvor parallelt: Om parallellspråkighet på Nordens universitet / [ed] Frans Gregersen, Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet , 2014, 1, p. 35-54Chapter in book (Other academic)
 • 88.
  Guseinova, Fatima
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Invandrare, immigrant, migrant och utlänning - ord som attitydindikatorer och deras frekvens i svenska medier 1920-2013: En onomasiologisk studie med ett diakront perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is an onomasiological study with a diachronic perspective. Its purpose is to examine the use of the four most frequent names for migrants in Sweden in Swedish newspapers 1923-2013. The four names are invandrare (roughly ’immigrant’), immigrant (‘immigrant’), migrant (‘migrant’) and utlänning (‘foreigner’). The results from 37 Swedish corpora show that invandrare is the most frequent word used by the media. The word is often used in contexts that discuss something problematic and sometimes even rather negative in regards to migrants, using that very word – invandrare. It often marks a thought of us-and-them. Utlänning is frequently used as a synonym for invandrare, although it carries a different meaning. Immigrant and migrant are seldom used and when they are, they generally refer to migrants in other countries than Sweden. All the words are used in order to convey a distance between migrants and what is considered ethnic Swedes. Language planning is a good tool in this case, but the ultimate key lies in the attitudes of the speakers. No matter how many times the names for migrants are changed, they will always end up negative if that is the speakers’ intention.

 • 89. Hagren Idevall, Karin
  et al.
  Bellander, Theres
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Membership Categorization Analysis - för analyser av kategoriseringar i tal och skrift2014In: Analyzing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal / [ed] Anna-Malin Karlsson, Henna Makkonen-Craig, Uppsala: Uppsala universitet, 2014, p. 44-68Chapter in book (Other academic)
 • 90.
  Hallström, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Grammatik från grunden: Grammatik med regler och övningar för sfi och sva2016Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  "Grammatik från grunden" är en grundläggande grammatikbok med övningar i svenska som främmande språk/andraspråk. Den består av 8 kapitel: verb, substantiv, adjektiv, pronomen, adverb, räkneord, prepositioner och ordföljd. De flesta övningar är försedda med facit och inleds med regler/böjningsmönster och exempel. Dessutom finns ett avslutande grammatikprov med facit, som bygger på de tidigare kapitlen.

 • 91.
  Hallström, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Ordbildning från grunden: Ordbildning i svenska språket med övningar och facit2018Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ordbildning från grunden är en lärobok/övningsbok avsedd för studerande i svenska som främmande språk/andraspråk och innehåller både teori (förklaringar, belysande exempel) och en mängd övningar med facit. Här behandlas olika typer av sammansättningar   (substantiv, adjektiv och verb) liksom avledningar med prefix och/eller suffix. Boken är försedd med register och litteraturhänvisningar.

 • 92.
  Hanell, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Anticipatory discourse in prenatal education2018In: Discourse & Communication, ISSN 1750-4813, E-ISSN 1750-4821, Vol. 12, no 1, p. 3-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores communicative aspects of preparing others, by studying prenatal education classes in which midwives prepare expectant parents for delivery. Data include documentation from classes and interviews with the presenters. This twofold dataset enables investigation into how ideologies of communication figure into the production of discourse. A dominant idea is that discourse can stand in for lived experience in the endeavor to decrease nervousness and fear in the expectant parents. The observation data are therefore analyzed by paying attention to how the expectant parents’ future deliveries are discursively represented. Drawing on the conceptual framework for analyzing anticipatory discourse, the study shows how the midwives largely frame this future as predictable and the mother as highly agentive. When addressing unexpected turbulence, however, the midwives use the opportunity to stress the agency of medical professionals to maintain a representation of the delivery event as generally predictable.

 • 93.
  Hanell, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Four tips on using Instagram to study the emotions of parenthood2017In: Politics, Protest, Emotion: Interdisciplinary Perspectives: A Book of Blogs / [ed] Paul Reilly, Anastasia Veneti, Dimitrinka Atanasova, Sheffield: Pressbooks , 2017, p. 169-172Chapter in book (Other academic)
 • 94.
  Hanell, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  The failing body: Narratives of breast­feeding troubles and shame2017In: Journal of Linguistic Anthropology, ISSN 1055-1360, E-ISSN 1548-1395, Vol. 27, no 2, p. 232-251Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores the relationship between discourse and experiences of ill health. Drawing on narratives, it shows how a mother experiencing difficulties breastfeeding embodies sentiments of shame over what she perceives as a failure to perform motherhood. The notions of interdiscursivity and historical bodies are employed to ground the individual’s experience in discursive practices and to argue that shame is a sentiment that arises in the rupture of biopolitical ideologies construed in those practices. Expressing shame becomes a resource for assuming responsibility over failed motherhood, at the same time that it appears to obstruct recovery to smoothly functioning breastfeeding.

 • 95.
  Hanell, Linnea
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Blåsjö, Mona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Diskurs i handling: Att studera människors handlingar med medierad diskursanalys2014In: Analysing text AND talk: Att analysera texter OCH samtal / [ed] Karlsson, Anna-Malin & Makkonen-Craig, Henna, Uppsala: Uppsala universitet, 2014, p. 14-27Chapter in book (Refereed)
 • 96.
  Hanell, Linnea
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Salö, Linus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  Nine months of entextualizations: Discourse and knowledge in an online discussion forum thread for expectant parents2017In: Entangled Discourses: South–North Orders of Visibility / [ed] Caroline Kerfoot, Kenneth Hyltenstam, New York: Routledge, 2017, p. 154-170Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The main argument of this chapter is that knowledge is a phenomenon to be understood in the intersection of discourse and action, and that entextualization (Bauman and Briggs 1990) mediates this relationship. Drawing on mediated discourse analysis (Scollon and Scollon 2004; Jones 2013), the chapter explores an online discussion forum thread used by over 200 pregnant women expecting a child in the same month. The empirical examples demonstrate how the participants in this thread exchange information, provide reports and contest knowledge. By way of these examples, the analysis claims that a key process in such knowledge practices is the entextualization of prior actions, often from the private life of the participants. Through such processes, a range of transient actions are treated as a unit, such as an experience, that is given a linguistic form. Recentered in the interaction of the thread, the unit functions as a piece of knowledge for others to draw on. In this vein, the discussion forum becomes a resource for the participants to appropriate control over medical knowledge and the biologically and socially turbulent experience of pregnancy.

 • 97.
  Hanell, Linnea
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Salö, Linus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Centre for Research on Bilingualism.
  ‘That’s weird, my ob-gyn said the exact opposite!’: Discourse and knowledge in an online discussion forum thread for expecting parents2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper is concerned with knowledge as an object of sociolinguistic inquiry. Drawing on some key work in mediated discourse analysis, MDA (Jones, 2013; Scollon and Scollon, 2004), we hold that knowledge is, as it were, a crucial aspect of the processes whereby people take actions with discourses. We frame this pursuit by dwelling on the interwoven relationship between power and knowledge, looking into an online discussion forum thread used by some 200 people who are expecting a child in the same month.

 • 98.
  Hellberg, Staffan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Berättarperspektiv i vanliga romaner: Exemplet Den hedervärde mördaren av Jan Guillou2015In: Det skönlitterära språket: Tolv texter om stil / [ed] Carin Östman, Stockholm: Morfem , 2015, 1, p. 99-115Chapter in book (Other academic)
 • 99.
  Hellberg, Staffan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Förnyade Strindberg versdramat?: Versmått, poetisk ordföljd och ämnesbyten i Mäster Olof2015In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 135, p. 86-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Strindberg’s decision to write the third version of his drama Master Olof in verse may have been a concession to historical drama tradition. The question posed here is whether he renewed the Swedish verse drama. It is shown that, contrary to general belief, Strindberg was the first writer in the 19th century to use doggerel verse. Concerning poetic word order, his renewal is less apparent, although he shows a special tendency to vary the degree and kind of poetic word order with the situation. Finally, the dialogue is examined with a conversation analysis method. It is shown that Strindberg’s characters, also in verse drama, change the subject of the conversation in a manner closer to observed natural talk than do those of his predecessors.

 • 100.
  Hellberg, Staffan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Jospehson, Olle (Editor)
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Nordin, Pia (Editor)
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Riad, Tomas (Editor)
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages.
  Sjutton studier: Valda artiklar om fonologi, grammatik, semantik, text och språkhistoria2017Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artiklarna behandlar vitt skilda ämnen: ljudförändringar, perspektiv i skönlitteratur, substantivböjning, dialogicitet och dolda konflikter i myndighetstext, adjektivens grundläggande betydelser, ordet vikings historia, svenskans sätt att uttrycka uppmaningar och åtskilligt annat. Genomgående kännetecknas de av att omsorgsfull empirisk kartläggning förenas med djupgående diskussion av modeller och teorier. För den som vill förstå hur en modern lingvist arbetar vetenskapligt med svenskt och nordiskt språk finns här mycket att läsa och lära.

1234567 51 - 100 of 468
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf