Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 679
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Löwenberg, Susanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Vad är hållbar utveckling i bank- och finanssektorn?2012Conference paper (Other academic)
 • 52.
  Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm School of Economics .
  Pemer, Frida
  Struggling to Challenge an Informal Field Order: Professional Associations as Standard Setters2013In: Exploring the Professional Identity of Management Consultants / [ed] Buono, A. F., Caluwe, L. D., Stoppelenburg, A., Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2013, p. 119-138Chapter in book (Refereed)
 • 53.
  Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Pemer, Frida
  Handelshögskolan i Stockholm/SSE.
  Struggling to challenge an informal field order: Professional associations as standard-setters2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In the last decades, the consulting industry has undergone major changes. The industry has grown rapidly, attracted many new players and the content of the service has expanded to include different types of services. In this changing field, actors such as professional associations, consultants and clients have sought to find ways of defining the boundaries and professional identities of consultants. In this paper, we explore the strategies used by professional associations to balance the demands of professionalization with the informal and elusive characteristics of the consulting field. Drawing on an extensive longitudinal field-study of seven self professional associations we describe and analyze obstacles faced and strategies applied when attempting to challenge this informal field order by way of standardization. The results indicate that the informal field order in the consulting industry is so strong that attempts of introducing more formal orders such as standards become a high-risk project for the professional associations, as it may cause them to lose legitimacy and members. As a consequence, the attempts of professionalization are adjusted to fit the norms in the informal field order rather than the other way around.

 • 54.
  Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Sardiello, Tiziana
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Att organisera mycket eller lite? För en kväll eller för alltid? En organisationsteoretisk belysning av integrationsinitiativ. 2018Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till en fördjupad förståelse för integration av nyanlända genom en sociologisk och organisationsteoretisk analys av utvalda integrationsinitiativ i Flens kommun. Två dimensioner graden av organisation (teori om partiell organisation) och typen av temporalitet (kronologisk respektive kvalitativ tidsuppfattning), har varit huvudspår i analysen av tre initiativ: Språkvän, Flen Världsorkester och Fester. De empiriska redogörelser som presenteras för att illustrera våra teoretiska resonemang vilar på insikter från intervjuer, dokumentstudier samt informella samtal i samband med studiebesök och deltagande observationer i Flen under hösten 2017- hösten 2018. Alla sätt att organisera har sina fördelar och nackdelar. Att sträva efter långsiktig och höggradig organisation har sina fördelar – men också sina nackdelar. Vår främsta slutsats är att det idag verkar finnas för lite insikt och diskussion om detta och om möjligheten att medvetet och strategiskt uppmuntra till en ”portfölj” av initiativ med varierande grader av organisation och temporalitet. Rapporten berör också förutsättningar för integrationsstrateger, integrationssamordnare och andra liknande formella positioner i offentlig sektor. Särskilt intresse riktas mot dessa gräsrotsbyråkraters förutsättningar att vara de ”möjliggörande byråkrater” som civilsamhällets ”eldsjälar” lovordar.

 • 55.
  Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Sardiello, Tiziana
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Förpliktigande samspel som vardagsrutin – en fallstudie av Borlänge kommun2018In: Styra och leda med tillit: forskning och praktik: forskningsantologi från tillitsdelegationen / [ed] Louise Bringselius, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2018, p. 167-195Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förändringsarbetet mot mer tillitsfulla relationer i den kommunala förvaltningen i Borlänge initierades 2008 och pågår fortfarande aktivt ett decennium senare. Studien belyser centrala förutsättningar för att bygga och underhålla tillitsfulla relationer inom den kommunala förvaltningen. Teoretiska utgångspunkter är dels teori om medarbetarskap och ömsesidigt ansvar genom ”förpliktigande samspel”, dels teori om förändringsarbete som vardagsrutin. Metodologiskt har dokumentstudier, deltagande observationer, intervjuer och fokusgruppsintervjuer genomförts. En fördjupning har gjorts till upplevelser hos personalen på Individ- och familjeomsorgen (IFO) inom socialtjänsten. En central slutsats är att tillitsfulla relationer tar tid, både att utveckla och att underhålla. Ambitionen att minska misstro och öka tillit kräver både uthållighet i en kultur- och organisationsförändring över tid och en mellanmänsklig tillgänglighet i vardagen. I Borlänge har ett framgångsrikt värdegrundsarbete skapat goda förutsättningar för detta.

 • 56.
  Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Segnestam Larsson, Ola
  Ersta Sköndal University College, Sweden.
  Managing third sector organizations: The social meaning of money2016Conference paper (Other academic)
 • 57.
  Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Segnestam Larsson, Ola
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Ersta Sköndal Bräcke University College, Sweden.
  Market Means to Mission Ends: Scrutinizing the Social Meaning of Money in a Hybrid Organization2016Conference paper (Other academic)
 • 58.
  Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Segnestam Larsson, Ola
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Vad har ni för värden på kontot?2017In: Kurage, ISSN 2001-175XArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kan en organisations olika intäkter användas till samma saker? Eller är det skillnad på en medlemsavgift och ett testamente? Eller ett offentligt bidrag? Ledare i organisationer verkar värdera olika intäkter på olika sätt och frågan är om en krona alltid är en krona. Forskarna Susanna Alexius och Ola Segnestam Larsson funderar på om pengar har olika värden.

 • 59.
  Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm School of Economics, Sweden.
  Tamm Hallström, KristinaStockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm School of Economics, Sweden.
  Configuring Value Conflicts in Markets2014Collection (editor) (Other academic)
 • 60.
  Alexius, Susanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Tamm Hallström, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Value work in markets: configuring values, organizing markets2014In: Configuring Value Conflicts in Markets / [ed] Susanna Alexius, Kristina Tamm Hallström, Padstow: Edward Elgar Publishing, 2014, p. 1-21Chapter in book (Other academic)
 • 61.
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Avslutat ansvar?: Delegering, organisering och ansvarsutkrävande inom krigsmaterielexporten 1990-20032009In: Samhällsstyrning i förändring / [ed] Jon Pierre och Göran Sundström, Malmö: Liber AB , 2009, 1:1, p. 50-71Chapter in book (Other academic)
 • 62.
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Completed Responsibility?: Delegation, Organization and Accountability in Swedish Export of Military Equipment2010In: Organizing Democracy: The Construction of Agency in Practice / [ed] Linda Soneryd, Göran Sundström och Staffan Furusten, Cheltenham: Edward Elgar , 2010, 1, p. 32-47Chapter in book (Other academic)
 • 63.
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Förvaltningen i författningen2001In: Politologen, ISSN 0345-9462Article in journal (Other academic)
 • 64.
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Ministern och makten: Konstitutionsutskottets granskning av statsrådens ansvar 1885-19112009In: Maktbalans och kontrollmakt: 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv / [ed] Margareta Brundin och Magnus Isberg, Stockholm: Sveriges riksdag , 2009, 1, p. 279-313Chapter in book (Other academic)
 • 65.
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Ämbetsmannastat och demokrati2001Report (Other academic)
 • 66.
  Andersson, Catrin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Erlandsson, Magnus
  Sundström, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Marknadsstaten2014In: Alla dessa marknader: RJ:s årsbok 2014/2015 / [ed] Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Susanna Alexius, Göteborg: Makadam Förlag, 2014, p. 37-50Chapter in book (Other academic)
 • 67.
  Andersson, Catrin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Erlandsson, Magnus
  Sundström, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Marknadsstaten: om vad den svenska staten gör med marknaderna - och marknaderna med staten2017Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har många verksamheter förts över från stat och kommun till företag som agerar på marknader. Men den svenska staten är fortfarande djupt engagerad i marknaderna. Den har utvecklat en särskild marknadspolitik och en fjärdedel av de statliga myndigheterna har som huvuduppgift att organisera marknader. Samtidigt är marknadspolitiken abstrakt och svårfångad, och myndigheterna arbetar främst med mjuka och otydliga påverkansmetoder. Trots alla insatser finns det en utbredd tro på att marknader fungerar bäst om de lämnas ifred. Statens politik ger utrymme för andra att utöva makt. Genom djupstudier av olika marknader åskådliggör boken hur myndigheterna samarbetar med säljarna och hur säljarna får en stark position. Boken riktar sig till alla som är intresserade av den moderna statens omvandling: lärare och forskare vid universitet och högskolor, politiker, tjänstemän i stat och näringsliv och den samhällsintresserade medborgaren.

 • 68.
  Ardenfors, Matilda
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Att smida tankar i kris2010Report (Other academic)
 • 69.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Alfred Marshall and the Concept of Class2010In: The American journal of economics and sociology, ISSN 0002-9246, E-ISSN 1536-7150, Vol. 69, no 1, p. 151-165Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to analyze Alfred Marshall's concept of class. Marshall's concept of class is not well-studied. His idea of class is different from what Weber and Marx have proposed. In contrast to many other economists, he has a discussion of class that is developed. It is shown that Marshall sees classes as made up of people whose work offers similar chances of developing their higher faculties. An integrated idea is that different class positions are associated with different discount rates of future outcomes. Marshall's class theory combines physical and mental components.

 • 70.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  How are Markets Made?: Max-Planck Institut für Gesellschaftsforschung, Working Paper, 2/09.2009Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 71.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Knowledge and Valuation in Markets2009In: Theory and society, ISSN 0304-2421, E-ISSN 1573-7853, Vol. 39, no 2, p. 111-131Article in journal (Refereed)
 • 72.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Markets2011 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Our lives have gradually become dominated by markets. They are not only at the heart of capitalistic economies all over the world, but also central in public debates. This insightful book brings together existing knowledge on markets from sociology, economics and anthropology, and systematically investigates the different forms of markets we encounter daily in our social lives.

  Aspers starts by defining what a market actually is, analyzing its essential elements as well as its necessary preconditions and varied consequences. An important theme in the book is that a whole host of markets are embedded within one other and in social life at large, and Aspers discusses these in the context of other forms of economic coordination, such as networks and organizations. Combining theory with empirical examples, the book cuts to the core of understanding how different markets function, the role they have played in history, and how they come into being.

  This accessible and theoretically rich book will be essential reading for upper-level students seeking to make sense of markets and their complex role in social life.

 • 73.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Marknader2013Book (Refereed)
 • 74.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Worth of Goods: Valuation and Pricing in the Economy2011Book (Refereed)
 • 75.
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Using design for upgrading in the fashion industry2010In: Journal of Economic Geography, ISSN 1468-2702, E-ISSN 1468-2710, Vol. 10, no 2, p. 189-207Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the article is to analyze upgrading by looking at the design of fashion garments. To that end, I use the theoretical concept of contextual knowledge to understand the problems faced by firms, and their staff, that want to upgrade through design. Contextual knowledge combines a general knowledge of fashion with the lifeworld that actors use for interpretation of fashion. Lifeworld is a notion which refers to what is taken for granted. Producers and consumers in the global fashion industry live in different lifeworlds. The text discusses upgrading strategies of garment manufacturers, drawing on unique empirical material. It provides a theoretical tool for analyzing culturally primed production in a global setting.

 • 76.
  Aspers, Patrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Beckert, Jens
  Max Planck Institute for the Study of Societies.
  Value in Markets2011In: The Worth of Goods: Valuation & Pricing in the Economy / [ed] Beckert, Jens and Aspers Patrik, Oxford: Oxford University Press , 2011, p. 3-40Chapter in book (Refereed)
 • 77.
  Aspers, Patrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Darr, A.
  Trade shows and the creation of market and industry2011In: Sociological Review, ISSN 0038-0261, E-ISSN 1467-954X, Vol. 59, no 4, p. 758-778Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study addresses the question of the constitution of markets in advanced societies.Specifically, the article studies the role of the traveling trade show in creatingthe real time computing market, which is part of the US electronics sector, duringthe mid-1990’s. Real time computing products assist the transfer, storage and processingof digital signals in real time and support many of the internet applicationswe use today.By applying ethnographic methods,we explore the general question ofhow economic actors cope with uncertainty in the phase of market-making and atthe cutting edge of technology. The paper makes two contributions to the existingliterature. First, it shows that the attempt to organize a trade show in real timecomputing was triggered by the uncertainty experienced by sellers regarding theidentity of prospective buyers and about the exact use to which they would put theemergent technology which is offered for sale. Secondly, we trace the history of anemergent market.We claim that trade shows for innovative products are importantvenues at which markets coalesce.The identification and ordering of market actors,the institutionalization of a distinct business culture and the social networks developedamong market actors and across the subsidiary markets provided the basicsocial infrastructure for what later became known as the real time computingindustry.

 • 78. Bengt, Jacobsson
  et al.
  Sundström, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Från hemvävd till invävd: Europeiseringen av svensk förvaltning och politik2006Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sveriges EU-medlemskap har radikalt förändrat villkoren för den nationella politiken. Staten är i dag djupt invävd i det europeiska. Sverige, liksom andra stater, blir mer än tidigare regelföljare i en europeisk (och global) omvärld. EU sätter i hög grad dagordningen för svensk politik samtidigt som den organiserar om i förvaltningen. Allt detta betyder inte att det nationella handlingsutrymmet har försvunnit, men svenska politiker får i högre grad än tidigare ta ansvar för sådant som de har haft små möjligheter att påverka.

  Villkoren för styrning och organisering förändras. Det blir svårare att hålla ihop staten och det blir svårare att styra dagordningen. Ansvariga ministrar och myndigheter har dock länge tonat ner EU-medlemskapets betydelse och menat att hävdvunna sätt att styra och reglera kan bestå. Men så är det inte. Utifrån en rad empiriska studier hävdas i den här boken att det behövs ett nytänkande och en vitaliserad diskussion om hur den svenska staten påverkas av EU-medlemskapet, vilket handlingsutrymme våra folkvalda politiker har, och hur den i EU (och i världen) invävda staten kan organiseras och styras. I boken lämnas ett bidrag till en sådan diskussion.

 • 79. Bengtsson, Mattias
  et al.
  Börjesson, Mikael
  Gustavsson, Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Hörnqvist, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  Klassamhället i den officiella statistiken2012In: Fronesis, ISSN 1404-2614, no 40-41, p. 136-157Article in journal (Other academic)
 • 80. Bengtsson, Mattias
  et al.
  Gustavsson, Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Hörnqvist, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Criminology.
  Att tänka klass på nytt med hjälp av klassiker2012In: Fronesis, ISSN 1404-2614, no 40-41, p. 22-32Article in journal (Other academic)
 • 81. Bengtsson, Mattias
  et al.
  Jacobsson, Kerstin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Europas låga arbetskraftsinvesteringar: ett högt pris att betala?2013In: Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris / [ed] Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim, Thomas Persson, Stockholm: Santérus Förlag, 2013, p. 115-144Chapter in book (Other academic)
 • 82. Berg, Martin
  et al.
  Grafström, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Att samverka2014In: Efter festen: om konsten att utvecklas från doktor till docent,  eller en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron / [ed] Sara Eldén, Anna Jonsson, Lund: Studentlitteratur, 2014, p. 197-212Chapter in book (Other academic)
 • 83.
  Björklund Larsen, Lotta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Svarta tjänster - att ge, få och ge igen2010In: Känslan för det allmänna: Medborgarnas relation till staten och varandra. / [ed] Kerstin Jacobsson, Umeå: Boréa Bokförlag, 2010, 1. uppl.Chapter in book (Refereed)
 • 84. Björkman, Jenny
  et al.
  Fjaestad, BjörnAlexius, SusannaStockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Alla dessa marknader2014Collection (editor) (Other academic)
 • 85.
  Borglund, Tommy
  et al.
  Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
  Frostenson, Magnus
  Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
  Windell, Karolina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Increasing responsibility through transparency?:: A study of the consequences of new guidelines for sustainability reporting by Swedish state-owned companies2010Conference paper (Other academic)
 • 86. Boström, Magnus
  et al.
  Casula Vifell, Åsa
  Klintman, Mikael
  Soneryd, Linda
  Tamm Hallström, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Thedvall, Renita
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Social Sustainability Requires Social Sustainability Procedural Prerequisites for Reaching Substantive Goals2015In: Nature and Culture, ISSN 1558-6073, E-ISSN 1558-5468, Vol. 10, no 2, p. 131-156Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The synergies and trade-offs between the various dimensions of sustainable development are attracting a rising scholarly attention. Departing from the scholarly debate, this article focuses on internal relationships within social sustainability. Our key claim is that it is difficult to strengthen substantive social sustainability goals unless there are key elements of social sustainability contained in the very procedures intended to work toward sustainability. Our analysis, informed by an organizing perspective, is based on a set of case studies on multi-stakeholder transnational sustainability projects (sustainability standards). This article explores six challenges related to the achievement of such procedures that can facilitate substantive social sustainability. Three of these concern the formulation of standards and policies, and three the implementation of standards and policies. To achieve substantive social sustainability procedures must be set in motion with abilities to take hold of people's concerns, frames, resources, as well as existing relevant institutions and infrastructures.

 • 87.
  Boström, Magnus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Garsten, Christina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Organizing transnational accountability2008Book (Refereed)
 • 88. Boström, Magnus
  et al.
  Tamm Hallström, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Handelshögskolan i Stockholm.
  Global multi-stakeholder standard setters: how fragile are they?2013In: Journal of Global Ethics, ISSN 1744-9626, E-ISSN 1744-9634, Vol. 9, no 1, p. 93-110Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Worldwide we see the rise of new non-state, ‘multi-stakeholder’ organizations setting standards for socially and environmentally responsible practices. A multi-stakeholder organization builds on the idea of assembling actors from diverse societal spheres into one rule-setting process, thereby combining their resources, competences, and experiences. These processes also allow competing interests to negotiate and deliberate about their different concerns in global political and ethical matters. This paper analyzes multi-stakeholder dynamics within three global standard setters: the Forest Stewardship Council, the Marine Stewardship Council, and the work of the International Organization for Standardization on social responsibility (ISO 26000). Although the multi-stakeholder organizational form facilitates the establishment of transnational non-state authority, this very structure could also result in fragility. The key aim of this paper is to elaborate on this fragility with specific focus on how participatory aspects within a multi-stakeholder context both contribute to and destabilize the authority of the multi-stakeholder organization. The paper contributes theoretically to current discussions about transnational governance in the making, and more specifically it adds nuance to the discussion about the fragility of non-state authority as well as a critical perspective to the literature on multi-stakeholder arrangements.

 • 89. Botzem, Sebastian
  et al.
  Dahl, Matilda
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Trust in transparency: value dynamics and the reorganization of the Baltic financial markets2014In: Configuring Value Conflicts in Markets / [ed] Alexius, Susanna & Tamm Hallström, Kristina, Cheltenhamn: Edward Elgar Publishing, 2014, p. 63-81Chapter in book (Other academic)
 • 90.
  Brunsson, Nils
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Från organisation till marknad: tur och retur?2014In: Alla dessa marknader / [ed] Jrenny Björkman, Björn Fjaestad & Susanna Alexius,, Göteborg: Makadam Förlag, 2014, p. 13-22Chapter in book (Other academic)
 • 91.
  Brunsson, Nils
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Företagsekonomi: inte bara företags ekonomi2012In: Årsbok, Uppsala: Kungl. Vetenskaps-societeten i Uppsala , 2012Chapter in book (Other academic)
 • 92.
  Brunsson, Nils
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Les inspirés - sont-ils bien inspirants?2012In: Les grands inspirateurs de la théorie des organisations / [ed] Olivier Germain, Cormelles-le-Royal: EMS , 2012Chapter in book (Other academic)
 • 93.
  Brunsson, Nils
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  New public organizations: a revivalist movement2011In: The Ashgate research companion to new public management / [ed] Tom Christensen, Per Lægreid, Farnham: Ashgate, 2011Chapter in book (Other academic)
 • 94.
  Brunsson, Nils
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Politisering och företagisering: institutionell förankring och förvirring i organisationernas värld2011In: Ledning av företag och förvaltningar: former, förutsättningar, förändring / [ed] Rolf Lind och Anders Ivarsson Westerberg, Stockholm: SNS förlag, 2011, 4. omarb.Chapter in book (Other academic)
 • 95.
  Brunsson, Nils
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  The consequences of decision-making2007Book (Other academic)
 • 96.
  Brunsson, Nils
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Alexius, Susanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Garsten, Christina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Erlandsson, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Strandqvist, Kristoffer
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Sundström, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Tamm Hallström, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Att organisera marknader: Slutrapport från ett forskningsprogram2015Report (Other academic)
 • 97.
  Brunsson, Nils
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Brunsson, Karin
  Beslutninger2015Book (Other academic)
 • 98.
  Brunsson, Nils
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Gustafsson, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Tamm Hallström, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Hur vet du att björnen inte är farlig?2014In: Alla dessa marknader: RJ:s årsbok 2014/2015 / [ed] Jenny Björkman, Björn Fjæstad & Susanna Alexius, Göteborg: Makadam Förlag, 2014, p. 65-74Chapter in book (Other academic)
 • 99. Brunsson, Nils
  et al.
  Gustafsson, Ingrid
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Tamm Hallström, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Markets, Trust, and the Construction of Macro-Organizations2018In: Organizing and Reorganizing Markets / [ed] Nils Brunsson, Mats Jutterström, Oxford University Press, 2018, p. 136-152Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  How can buyers know what they are buying? In many markets this is no trivial problem, particularly for ambitious, contemporary consumers who care about the way a product has been produced and its effects on health or the physical environment. Buyers have little choice but to trust sellers’ descriptions of the origins and effects of the product, which, in turn, evokes the question of how the buyers can trust the sellers. We describe how the problem of trust has justified the production of new formal organizations, such as certification organizations, accreditation organizations, meta-organizations for the accreditation organizations, and meta-meta-organizations for these meta-organizations. In order to create trust in organizations at one level, a new level of organizations has been created for monitoring the lower level. We argue that such a ‘macro-organization’ is unlikely to represent a stable solution, but has inherent tendencies for further growth.

 • 100.
  Brunsson, Nils
  et al.
  Uppsala Universitet, Företagsekonomiska Institutionen.
  Gustafsson, Ingrid
  Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet.
  Tamm Hallström, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Organizing for trust in Markets : On certification, markets and organization2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper reports from a research project on certification as an important mechanism for global order in contemporary society. The project is based on an interest in how and why the practice of certification arises and how it develops. However, the kind of certification that we have investigated proved to be a phenomenon with a complex context, and in order to understand the development of certification practices, that context has to be understood as well. Certification proved to be closely connected to issues of market construction, market organization and trust in markets and organizations – and those issues will be touched upon as well.

1234567 51 - 100 of 679
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf