Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 686
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Knutsson, Ola
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Cerratto-Pargman, Teresa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Exploring the Design Space of Genre Pedagogy and Virtual Learning Environments2012In: Designs for Learning 2012: 3rd International Conference Exploring Learning Environments. Conference Proceedings, 2012, p. 75-77Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the design space of genre pedagogy and virtual learning environments. This is done by examining the cornerstones of genre pedagogy and the main activities they give raise to, and how the activities are transformed when they are partly or completely moved from the classroom to virtual learning environments, and what implications for interaction design they give raise to.

 • 52.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Strand, Hans
  Studenternas examensarbeten2006In: Textvård: Att läsa, skriva och bedöma texter, Stockholm: Norstedts Akademiska förlag , 2006, p. 73-84Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Allt fler svenskar ställs inför upgiften att skriva ett examensarbete på högskolan. Varför är det så svårt? Artikelförfattarna menar att många studenter har svårt att förstå uppgiftens karaktär: texten ska vara ett välargumenterat, faktabaserat inlägg i en pågående vetenskaplig diskussion. Också lärarna kan ha svårt att förmedla den insikten; den är på något sätt alltför självklar för dem.

 • 53.
  Bohman, Rickard
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Tycker du om dem här?: En sociolingvistisk undersökning av högskolestudenters attityder till olika former av språkbruk2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 54.
  Brumark, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Blindness and the Context of Language Acquisition1989Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 55.
  Carlsson, Yvonne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Genericitet i text2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation examines genericity from a textual perspective. The material consists of popular science texts about species of animals. The investigation concerns both the distribution of different forms of generic noun phrases and the boundary between generic and non-generic noun phrases. The analytical tools are taken from Accessibility Theory and Blending Theory.

  Two separate studies have been undertaken. The results of the first study indicate that generic reference on the whole follows the same principles of accessibility as non-generic reference, although there are some differences that can be attributed to the distinction between generic and non-generic reference. Some results suggest that our mental representations of generic referents are generally less accessible than those of non-generic referents. Factors other than accessibility influencing the choice of generic noun phrases are also identified.

  While genericity is generally treated as an all-or-nothing phenomenon, an important experience of this first study concerns the difficulties facing anyone who tries to distinguish between generic and non-generic noun phrases in authentic texts. These difficulties are the centre of attention in the second study, which shows that genericity is an extremely context-dependent phenomenon. The sentence context may clearly indicate a particular, non-generic reference, while the wider context of the text reveals that the noun phrase in question is in fact generic. Not infrequently, chains of reference involve a great deal of shifting and slithering between a generic and a non-generic meaning, although the references are seemingly coreferential. It is sometimes difficult to decide on the real referents intended. At times there are also clear cases where the noun phrase must be analysed as referring to both generic and non-generic entities at the same time. This implies that it is unlikely that we actually decide for every reference if it is generic or non-generic.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (epub)
  epub fulltext
 • 56.
  Carlsson, Yvonne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Träskonäbben men präriehundarna: En undersökning av vad som påverkar valet av den generiska referensens form2002In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, Vol. 12, p. 147-171Article in journal (Refereed)
 • 57.
  Christensson, Johan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  "Det finns ju i huvudet än så länge i alla fall": En undersökning av hur en klarspråksutbildning på Skatteverket påverkar deltagarna2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur utbildningsdeltagare påverkas av en klarspråksutbildning på Skatteverket. Frågeställningarna är: Vilka skrivdiskurser aktualiseras under utbildningen? Vilken klarspråksbild förmedlas under utbildningstillfället? Vad förväntar sig deltagarna av klarspråksutbildningen och hur motsvaras dessa förväntningar?

  Studien genomförs med en etnografisk ansats och utgår från en sociokulturell syn på lärande och kunskap. Datainsamlingsmetoderna som används är kvalitativa intervjuer och observation, vilket resulterar i primärmaterial bestående av 200 minuter ljudmaterial och observationsmaterial från ett utbildningstillfälle som omfattar 90 minuter. Detta primärmaterial analyseras tematiskt. Två utvalda nedslag i observationsmaterialet analyseras också genom att identifiera skrivdiskurser hos utbildningsdeltagare och utbildningsledare, ur vilka en tänkbar språksyn och klarspråksbild kan härledas. Resultatet visar att utbildningsdeltagarnas inställning till klarspråk i princip är oförändrad efter utbildningstillfället. Detta förklaras bland annat av skrivdiskursanalysen, som belyser att utbildningsdeltagare och utbildningsledaren har en relativt likartad klarspråksbild – de likställer båda genom genrediskursen klarspråk som en fråga om mottagaranpassning, en syn som normativa klarspråkskällor också delar. Resultatet visar även att utbildningsdeltagarnas förväntningar härrör ur begränsad information om utbildningens innehåll och kan beskrivas som förväntningar om textrespons, praktiskt textarbete och diskursrespekt. Textresponsen orsakar diskussioner som kan förklaras genom motsättningar mellan diskursgemenskaper och approprieringsproblematik, samtidigt som praktiskt textarbete inte alls förekommer under utbildningstillfället. Den förväntning som upplevs som positivt motsvarad av samtliga utbildningsdeltagare är diskursrespekt, någonting som också leder till ett generellt positivt intryck av utbildningstillfället från deltagarnas sida. Diskursrespekt är enligt resultatet en viktig komponent för att skapa en positiv attityd till en klarspråksutbildning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Chrystal, Judith
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Lange, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Larsson, Inger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Datorstödd språkforskning: Fyra uppsatser om lånord, växtnamn, språk- och stilhistoria samt ordgeografi1986 (ed. 400)Book (Other academic)
 • 59.
  Chrystal, Judith-Ann
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Att ändra åsikt och ge plats för andra röster.: Elevers ändringar efter responssamtal2006In: Svenskans beskrivning 28: Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning Örebro den 14-15 oktober 2005, 2006, p. 87-96Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln belyser hur elever i olika åldrar arbetar med aspekter som berör den interpersonella betydelsen när de diskuterar och reviderar sina texter. Materialet består av 57 elevtexter i utkast och omarbetad version samt inspelade responssamtal från skolår 3, 6, 9 samt år 3 på gymnasiet. Undersökningen tar sin utgångspunkt i den teori för evaluering (Appraisal) utvecklats inom ramen för systemisk funktionell grammatik (se Martin & Rose 2003, White 2003a, 2003b, Hood 2004, Martin & White 2005).

  Knappt en tredjedel av de 57 texterna har fått interpersonella kommentarer i responssamtal.. Eleverna har alltså i förhållandevis liten utsträckning förhandlat öppet om den interpersonella betydelsen i texterna under responssamtalen. Merparten av kommentarerna förekommer i de äldre elevernas texter, år 9 och gy3. Sammanlagt 41 av de 57 texterna (72 %) har reviderats så att den interpersonella betydelsen påverkats på något sätt. Antalet reviderade texter är alltså mer än dubbelt så stort som antalet texter som kommenterats (32 %) under responssamtalen. Ibland görs endast någon mindre ändring inom en befintlig mening, t.ex. ofta >ibland. I andra fall görs mer omfattande revideringar som ibland kan få till följd att skribentens huvudtes förändras. Revideringar som påverkar uttryck för attityd i texterna sker oftast i de yngre elevernas texter. Det är också dessa texter som innehåller flest explicita evalueringar. Oftast handlar det om negativa evalueringar av antingen det motsatta eller det egna könet som stryks vid omskrivning. En granskning av de omskrivna texterna visar att en förhållandevis stor del av revideringarna som påverkar den interpersonella betydelsen är revideringar som påverkar modaliteten. Framför allt är det de äldre eleverna, i år 9 och gymnasiet, som laborerar med modaliteten när de skriver om sina texter.

 • 60.
  Chrystal, Judith-Ann
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Det lät ganska bra alltihop!: Positiva omdömen i elevers responssamtal2006In: Språkforskning på didaktisk grund: Rapport från ASLA:s höstsymposium Växjö, 10-11 november 2005, 2006, p. 32-45Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Undersökningen av de positiva omdömena i elevers responssamtal omfattar 112 ljudbandsinspelade responssamtal om fyra skrivuppgifter, två med berättande och två med diskuterande funktion. Responssamtalen har spelats in i fyra olika klasser, en gång per termin under loppet av fyra terminer. De första inspelningarna gjordes när eleverna gick i grundskolans år 1, 4, 7 och gymnasiets år 1 (gy1). När de sista inspelningarna gjordes gick eleverna i år 3, 6, 9 och gy3.

  Kartläggningen visar att eleverna kommenterat positiva egenskaper i varandras texter i liten utsträckning. Mindre än hälften av de 288 texterna har fått någon kommentar. Ett visst samband finns mellan skolår och andel texter med positiva omdömen. De yngsta eleverna har lägst andel texter som fått ett positivt omdöme. Andelen texter som fått positiva omdömen stiger sedan successivt. Gymnasieeleverna utmärker sig genom en avsevärt högre andel texter som fått positiv kritik. Kartläggningen visar också på en viss skillnad mellan skrivuppgifterna när det gäller förekomsten av positiva omdömen. Något fler berättande texter har fått positiv kritik. En möjlig förklaring skulle kunna vara elevernas större förtrogenhet med genren. Många av de positiva kommentarerna som ges är mycket vaga. Till viss del kan detta bero på att omdömena inte alltid har som främsta syftet att lyfta fram positiva egenskaper i texterna utan används för att t.ex. markera övergången till en ny fas i samtalet eller mildra negativa synpunkter. Att de positiva omdömen som förekommer i liten utsträckning innehåller specifikt beröm kan emellertid också bero på elevernas ovana vid att kommentera texter och avsaknaden av ett metaspråk för att beskriva texternas förtjänster.

 • 61.
  Chrystal, Judith-Ann
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Flickor och pojkar i responssamtal2006In: Lekt och lärt: Vänskrift till Jan Einarsson 2006, Växjö, Växjö universitet , 2006, p. S. 53-64Chapter in book (Other academic)
 • 62.
  Chrystal, Judith-Ann
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Skrivelyst og tekstkompetence - Hvad responssamtaler mellem 'svage' skribenter kan afsloere2012In: Skrivelyst i et specialpaedagogisk perspektiv / [ed] Sigrid Madsberg, Kristen Friis, Köpenhamn: Dansk psykologisk Forlag, 2012, p. 91-116Chapter in book (Other academic)
 • 63.
  Chrystal, Judith-Ann
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Starka sidor hos en "svag" nybörjarskribent.2009In: Barn läser och skriver: - specialpedagogiska perspektiv / [ed] Bjar, Louise & Frylmark, Astrid, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1:1, p. 233-251Chapter in book (Other academic)
 • 64.
  Clausén, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Nyord i färöiskan: ett bidrag till belysning av språksituationen på Färöarna1978Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 65.
  Clyne, Michael
  et al.
  University of Melbourne.
  Norrby, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Address in pluricentric languages: The case of German and Swedish2011In: Línguas Pluricêntricas Pluricentric Languages: Variação Linguística e Dimensões Sociocognitivas Linguistic Variation and Sociocognitive Dimensions / [ed] Augusto Soares da Silva, Amadeu Torres, Miguel Gonçalves, Braga, Portugal: ALETHEIA – Associação Científica e Cultural , 2011, p. 147-160Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This article focuses on address practices in German and Swedish, which bring out contrasts in address in the national varieties. It draws mainly on a large-scale project on address in a number of languages in Europe (Clyne, Norrby, Warren 2009). Data were collected in key localities of the national varieties in focus groups, interviews, chat groups and through participant observation. The results demonstrate that the dominant variation between address in the German and Austrian national varieties of German is the much greater use of titles in Austria and the much more widespread use of T in the workplace, both to superiors and at the same level of seniority. There is also variation within Germany, which highlights the issue of whether East and West German were separate national varieties during the division of Germany. In Sweden-Swedish, the V form was virtually abandoned in the 1960s and is now restricted to addressing especially very old and frail people in service encounters. In Finland Swedish, V is still employed in a way that has been abandoned in Sweden – expressing status and formality, reflecting conservatism and the influence of the Finnish language. This means that controversy as to whether V is exclusionary in Sweden is not relevant in Finland-Swedish. Our study of German and Swedish also demonstrates that knowledge of address in others’ varieties is largely stereotypical.

 • 66.
  Corell, Margareta
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Sundberg, GunlögStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Swedish Language and Multilingualism, Scandinavian Languages. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Testordlista: terminologi inom språkfärdighetstestning2000Collection (editor) (Other academic)
 • 67.
  Danielsson, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Beginners Read Aloud: High versus Low Linguistic Levels in Swedish Beginners' Oral Reading2003Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aims of this thesis were to examine the utilisation of various linguistic levels in the oral reading of running texts among Swedish beginning readers, and specifically to question the supposedly predominant role of lower (i.e. sub-lexical) linguistic levels by also examining possible evidence of the utilisation of information at the syntactic or semantic levels, as well as textual context. The investigation is based on a corpus constructed from the oral reading of running texts and includes a number of studies using both quantitative and qualitative error analyses.

  The analyses confirm that other linguistic levels than the sub-lexical have an impact on reading. This was shown both in the linguistic acceptability of errors and the extent to which errors were corrected depending on linguistic acceptability. Although the natural point of departure seemed to be the graphemic level, analyses revealed that graphemic complexity or word transparency alone could not explain error frequencies. In quite a few cases, qualitative analyses revealed, for instance, that higher linguistic levels or knowledge of the world could explain both why words did and did not result in reading errors. However, phonological quantity appeared to be a major difficulty throughout the study, which is clearly related to the graphemic or phonological level.

  Some differences regarding the developmental perspective were observed. One study indicated that the readers might develop stepwise regarding their utilisation of various linguistic levels, in the sense that they appeared to rely mainly on lower linguistic levels early in reading development. Later they seemed to be dependent on higher linguistic levels, and ultimately they seemed to be sensitive to, rather than dependent on, higher linguistic levels.

  An interesting result was that the readers seemed to use different strategies for different kinds of words throughout the investigation, using a direct decoding strategy for frequent words, but using a letter-by-letter decoding strategy for less frequent or graphemically complex words.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 68.
  Danielsson, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Beginning readers’ linguistic sensitivity at the lexical, syntactic, and semantic levels: An error and correction analysis at the lexical, syntactic, and semantic levels2001In: Reading and Writing, ISSN 0922-4777, Vol. 14, p. 395–421-Article in journal (Refereed)
 • 69.
  Danielsson, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  The impact of high versus low linguistic levels in Swedish beginning readers’ oral reading of running texts2002In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, Vol. 46, no 4, p. 427-457Article in journal (Refereed)
 • 70.
  Danielsson, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  The relationship between grapheme–phoneme correspondences and reading errors in Swedish beginners’ oral reading2003In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, Vol. 47, no 5, p. 511-528Article in journal (Refereed)
 • 71.
  Danielsson, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Transkriberad högläsning i databas: En metod att undersöka olika läsargruppers känslighet för högre språkliga nivåer2000In: Korpusar i forskning och undervisning: rapport från ASLA:s höstsymposium, Växjö, 11-12 november 1999, Uppsala: Svenska fören. för tillämpad språkvetenskap , 2000, p. 52–66-Chapter in book (Other academic)
 • 72.
  Danielsson, Kristina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Kemi som skriftspråkspraktik i svenska och finlandssvenska skolor: En projektpresentation2008In: Femte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Forskningens tillämpning i skolan. Växjö den 29-30 november 2007, 2008, p. S. 43-54Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi presenterar en nystartad studie rörande elevers skriftspråkspraktik, vilken ingår i projektet Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande. Enkomparativ studie av undervisningspraktiker i svenska och finlandssvenska klassrum.

  Vi redovisar tidigare forskning inom fältet, såväl nationellt som internationellt. Utifrån vår teoretiska anknytning, till dels inriktningen New Literacy Studies, dels den SFL‐baserade genrepedagogiken söker vi svar på följande frågor: I vad mån och i vilka situationer används text i undervisningen? Vilka attityder till textanvändning har man? Vilka texter aktualiseras och hur kan dessa texter beskrivas? Hur använder och förhåller sig lärare/

  elever till läroboken och/eller andra texter? Hur arbetar läraren med elevernas insocialisering i naturvetenskaplig genre och hur svarar eleverna på detta? I vilken mån förekommer klassrumsaktiviteter med outnyttjad potential för arbete med insocialisering i den naturvetenskapliga genren?

  Vidare redogörs för materialinsamling och det planerade materialets art och omfång. Men störst utrymme ges analysmetodiska frågor, och särskilt analyser av lärobokstexter ägnas uppmärksamhet. Utifrån tidigare prövade infallsvinklar urskiljer vi två perspektiv. Det ena gäller texternas utformning med avseende på begriplighet, det andra vilka läs‐ och lärmål texterna kan tänkas styra mot.

  Resultaten vill vi ställa i relation till klassrumsaktiviteter, elevernas läs‐ och skrivstrategier samt lärarnas och elevernas förhållningssätt till läroböcker och andra texter.

 • 73.
  Djärv, Ulrika
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok2009Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis describes K. F. Söderwall’s dictionary Ordbok öfver svenska medeltids-språket (1884–1918), Sdw, focusing on its representation of Old Swedish in relation to contemporaneous linguistics and lexicography. Lexicography is studied as part of the language sciences and in a socio-cultural context. The study draws on methodological principles of linguistic historiography and on two models based on four types of lexicographic historiography and four metalexicographic structures. Four topics are explored: 1) The lexicographer’s scholarly and socio-cultural context illustrates that the era the dictionary was created in was favourable for the historical study of language, undergoing an epistemological and methodological shift from a romantic view of language in context to a linguistic view of language as a system. 2) The lexicographer does not consistently adhere to contemporaneous – historical-romantic or neogrammarian – scholars, indicating that his aim was not to propound a research program, but rather to describe the Old Swedish encountered in the sources. 3) Sdw remains profoundly important in its field and serves – perhaps unintentionally – as a lexical codification of Old Swedish. This is studied through the dictionary’s printed sources and through the normalization of its lemmas. The sources correspond adequately to the Old Swedish texts published at the time, although the textual references reveal a slight predominance of translated literary texts. The lemma forms suggest that the aim was neither to normalize the lexicon according to certain theories, nor to reflect a certain dialect, genre or other part of the language period; rather the lexicographer takes a philological stance in considering the history and instances of each word. 4) Sdw shares most formal traits with its Old West Scandinavian counterparts in the study of a few Germanic historical dictionaries available at the time.

 • 74.
  Drewsen, Annelie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Melander, Christina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Utbildning med människan i fokus & "Ett stycke modern kärleks-fysiologi": Två kandidatuppsatser i svenska2011 (ed. 75)Book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Mins 59, Drewsen, Melander, 2011
 • 75. Edlund, Ann-Catrine
  et al.
  Erson, Eva
  Milles, Karin
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Språk och kön2007Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 76.
  Einarsson (red.), Jan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Söderberg, Barbro
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Ingemar Olsson 25 augusti 19881988Book (Other academic)
 • 77.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Berättarperspektiv i elevers skrivprocess2007In: Språkets roll och räckvidd: Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007, Stockholm : Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet : Almqvist & Wiksell international [distributör], , 2007, p. S. 77-87Chapter in book (Other academic)
 • 78.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Frågor i elevers responssamtal2006In: Språkforskning på didaktisk grund.: Rapport från ASLA:s höstsymposium, Växjö, 10-11 november 2005, 2006, p. S. 46-58Conference paper (Other academic)
 • 79.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Gotländska växtnamn: tradition och förnyelse i ett lokalt växtnamnsskick1990Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 80.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Källor för folkliga växtnamn och folkliga växtnamn som källor2010In: Nycklar till kunskap om människans bruk av naturen / [ed] Tunón Håkan & Dahlström Anna, Uppsala och Stockholm: Centrum för biologiska mångfald, Uppsala & Kungl. skogs- och lantbruksakademien, Stockholm , 2010, p. 109-120Chapter in book (Other academic)
 • 81.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Linné och (småländska) växtnamn2010In: I Värend och Sunnerbo, Vol. 4, no 51, p. 9-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 82.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Linné och växtnamnen2010In: Parnassia, Vol. 23, no 1, p. 2-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 83.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Läroboken i ett kemiklassrum2010In: Svenskans beskrivning 30: Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning. Stockholm den 10 och 11 oktober 2008. / [ed] Falk Cecilia, Nord Andreas & Palm Rune, Stockholm: Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet , 2010, p. 70-81Conference paper (Other academic)
 • 84.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Lärobokstext och kemilektion2011In: Att spegla världen: Läromedelsstudier i teori och praktik / [ed] Niklas Amnert, Lund: Studentlitteratur , 2011, 1, p. 117-138Chapter in book (Other academic)
 • 85.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  ”Sagor kan vara overkliga men berättelser ska vara lite mer verklighetstrogna.2006In: Svenskans beskrivning 28.: Förhandlingar vid Tjugoåttonde sammankomsten för svenskans beskrivning, Örebro den 14-15 oktober 2005, 2006, p. S. 109-118.Conference paper (Other academic)
 • 86.
  Ekvall, Ulla
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Berg, Astrid
  Linköpings universitet.
  Lärobok och kemipraktik2010In: Innehållet i fokus - kemiundervisning i finlandssvenska klassrum / [ed] Inger Eriksson, Stockholm: Stockholms universitets förlag , 2010, 1, p. 119-144Chapter in book (Other academic)
 • 87.
  Elmevik (red.), Lennart
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Malmström (red.), Sten
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Forskning och grundutbildning vid Institutionen för nordiska språk1977Book (Other academic)
 • 88.
  Engblom, Charlotte
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Samtal, identiteter och positionering: Ungdomars interaktion i en mångkulturell miljö2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis concerns how identity among young people (aged 16-19) living in a multicultural area in Stockholm is made relevant. The aim is to analyse the identities that arise in situated interaction between young people and their peer group and with other people in their everyday life. The material consists of arranged four-party conversations, interviews and audio tapes made by the young people themselves of everyday activities at school and during their leisure time. In the study, identity is perceived as being made relevant thorough dialogue. Identity is also seen as a strategic and flexible tool available to the individual for positioning him- or herself in a particular situation and for expressing solidarity and distance on the micro level. A topic analysis of the arranged four-party conversations shows that the young people proceed following a global structure of topics, making it possible to discern a super topic for each conversation. The types of topics chosen show similarities and can be presented as ethnicity-related, school-related and related to the setting of the recording. The preoccupation with ethnicity-related topics is partly seen as a response to the investigation itself, making double positioning necessary for the participants. An analysis of the pronoun vi 'we' is aimed at making visible the groups that the young people include themselves in and their positioning vis-à-vis each other. The situationally inclusive 'we' and the situationally in- and exclusive 'we' are used to regulate and modify conversations. The extended inclusive 'we' makes categorisations like classmate, Swede and immigrant relevant. An analysis of the ethnifications shows that ethnic identities are closely connected to the micro level and arise in contrast to or in comparison with other participants or groups outside the conversations. Ethnic identities and school-related identities are often resisted in the material. Resistance is seen as an interactional way of levelling the unequal relations that categorisation produces. It is also considered a reflection of their shared reality being just as important as the differences generated by categorisation. An intra-individual study of three young people in different everyday situations provides evidence that ethnic identities are flexible, context-sensitive and made relevant depending to a large degree on the participants at the situation at hand.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 89.
  Englund, Boel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ledin, Per
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Inledning2003In: Teoretiska perspektiv på sakprosa / [ed] Boel Englund, Per Ledin, Lund: Studentlitteratur, 2003, p. 13-33Chapter in book (Other academic)
 • 90.
  Englund, Boel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ledin, PerStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Teoretiska perspektiv på sakprosa2003Collection (editor) (Other academic)
 • 91.
  Englund, Boel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ledin, Per
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Svensson, Jan
  Lunds universitet, Inst för nordiska språk.
  Sakprosa - vad är det?2003In: Teoretiska perspektiv på sakprosa / [ed] Boel Englund, Per Ledin, Lund: Studentlitteratur, 2003, p. 35-60Chapter in book (Other academic)
 • 92.
  Ericson, Marie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Lättläst i olika texttyper: En jämförande studie av lättlästa texter på Centrum för lättläst2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det lättlästa språket undersöks inom tre olika texttyper på Centrum för lättläst. Texttyperna är tidningen 8 SIDOR, böcker från LL-förlaget samt samhällsinformation (broschyrer) från Lättläst-tjänsten. Syftet är att ta reda på hur texttypen påverkar den lättlästa texten. Texterna undersöks när det gäller ordnivå, meningsnivå och textbindning.

  Undersökningen visar att det finns ett tydligt lättläst koncept. Men det finns också stora skillnader, både mellan texttyperna och mellan enskilda texter. Den allra största skillnaden mellan de tre olika enheterna är, förutom när det gäller grad av variation inom texttypen, hur man använder det frasanpassade radfallet. Tidningen 8 SIDOR använder det inte alls, och i LL-förlagets böcker används det på lite olika sätt av olika författare eller bearbetare. Den enda enhet som genomgående jobbar med radfallet är Lättläst-tjänsten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 93.
  Eriksson, Gunnar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Svanlund, Jan
  Två studier i äldre nysvensk syntax1988Book (Refereed)
 • 94.
  Eriksson, Inger
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Berg, Astrid
  Danielsson, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Language Education.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Lindberg, Viveca
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Löfgren, Ragnhild
  Ståhle, Ylva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Vilket kemiinnehåll görs tillgängligt i finlandssvenska och svenska klassrum? Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande2010In: Resultatdialog 2010: aktuell forskning om utbildning och lärande, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2010, p. 51-56Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Svenska och finska (och finlandssvenska) elevers naturvetenskapliga prestationer uppvisar markanta skillnader i internationella mätningar som PISA. Mot bakgrund av att Finland och Sverige har ett till synes likartat skolsystem är det inte helt enkelt att förstå varför de finska och finlandssvenska eleverna presterar så mycket bättre än de svenska. Vad är det som skapar sådana skillnader? Många olika förklaringar har förts fram, tex i relation till lärarutbildning. Men vilket kemilärande möjliggörs i svenska och finlandssvenska undervisningspraktiker? Kemiinnehållet i läromedel från Sverige och Finland är i stort det samma och i finlandssvenska skolor fram till 2007 användes ofta svenska läromedel. I projektet genomfördes 20-40h videobandade klassrumsobservationer relaterade till kemiundervisningen i tre skolor vardera i Svenskfinland (2007-08) och Sverige (2009). Observationerna, kombinerade med intervjuer och dokumentationer, fokuserade periodiska systemet och kemiska bindningar. De första analyserna ger en bild av att det finns skillnader i innehållets behandling och vad som karaktäriserar de konstituerade undervisningspraktikerna i de båda länderna. I finlandssvenska skolor fokuseras t.ex. faktareproduktion (memorering), formelskrivning och detaljerade provfrågor, samma läromedel används i alla skolor. I svenska skolor betonas förståelse av vardagsfenomen, diskussioner och prov som skiljer på G, VG och MVG-frågor där G-frågor utgörs av enkla faktakunskaper. Undervisningen i de finlandssvenska skolorna framstår således som mera lika varandra medan undervisningen i de svenska skolorna uppvisar större variation gällande innehållets behandling och klassrumskommunikation.

 • 95.
  Falk, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Kilkonstruktion och ordföljd i äldre fornsvenska2007In: Studier i svensk språkhistoria 9: Det moderna genombrottet - också en språkfråga? / [ed] Lars Wollin, Anna Saarukka, Ulla Stroh-Wollin, 2007, p. s 90-98Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln presenterar en speciell konstruktion i äldre fornsvenska bisatsen, den s.k. kilkonstruktionen, där en satsdel placeras mellan bisatsinledare och finit verb. Jag visar att valet av framflyttad satsdel följer en fast ordning, en kilhierkin, och att denna ordning motsvaras av grundordföljden i huvudsatser.

 • 96.
  Falk, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Ledföljden i fornsvenska infinitivfraser2010In: Studier i svensk språkhistoria 10: Språkhistoria - hur och för vem? / [ed] Erik Magnusson och Lena Rogström, Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning , 2010, p. 99-107Conference paper (Other academic)
 • 97.
  Falk, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Subjunktionshistorier och subjunktionshistoria2010In: Bo65: Festskrift till Bo Ralph / [ed] Kristinn Jóhannson, Ida Larsson, Erik Magnusson Petzell, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström och Emma Sköldberg, Göteborg: Styrelsen för Meijerbergs institut vid Göteborgs universitet , 2010, p. 15-25Chapter in book (Other academic)
 • 98.
  Falk, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  The Interaction of Temporal and Modal Auxiliaries in Counterfactual Contexts in Swedish2010In: Tampa Papers in Linguistics, ISSN 2155-1022, Vol. 1, no 1, p. 1-12Article in journal (Refereed)
 • 99.
  Falk, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Egerland, Verner
  SOL-centrum, Lunds universitet.
  Si och så: Mellan narrativitet och grammatik2010In: Svensson och svenskan: Med sinnen känsliga för språk. Festskrift till Jan Svensson den 24 januari 2010 / [ed] Gunilla Byrman, Anna Gustafsson, Henrik Rahm, Lund: SOL-centrum, Lunds universitet , 2010, p. 60-72Chapter in book (Other academic)
 • 100.
  Falk, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Nord, AndreasStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.Palm, RuneStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Svenskans beskrivning 30: Förhandlingar vid Trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning, Stockholm den 10 och 11 oktober 20082010Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 51 - 100 of 686
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf