Change search
Refine search result
141142143144 7151 - 7197 of 7197
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 7151.
  Öjelind, Agneta
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lunde, Helen
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Forskning och utveckling - en kostnad eller tillgång?: Har RR 15 inneburit någon förändring av börsbolagens redovisning av utvecklingsutgifter?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Från och med 2002 gäller Redovisningsrådets rekommendation nr 15 som behandlar immateriella tillgångar. I denna regleras redovisningen av Forskning- och utvecklingsutgifter. Det nya med rekommendationen är att utvecklingsutgifter som uppfyller kraven för att klassificeras som en tillgång måste redovisas som en sådan i koncernredovisningen. Vi har studerat om denna nya rekommendation inneburit någon förändring av hur några utvalda börsnoterade företag redovisar sina FoU-utgifter. I vår undersökning kom vi fram till att innan RR 15 trädde ikraft valde de flesta av de studerade företagen att kostnadsföra alla utgifter, vilket var helt i linje med tidigare rekommendation. RR 15 har alltså inneburit en förändrad redovisningsprincip för dessa bolag. Dessutom har vi studerat hur RR 15 förhåller sig till redovisningsteorin, bland annat matchningsprinipen och försiktighetsprincipen.

 • 7152.
  Ölund, Susanne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Modig, Åsa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Tillväxten av nischade TV-kanaler: Ökad konkurrens på den svenska TV-marknaden2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Övergången till digital-TV och en allt billigare teknik för TV-produktion har triggat den explosionsartade ökningen av nischade TV-kanaler. I det allt mer fragmentiserade och individualiserade svenska samhället har nischkanalerna nått framgångar. Deras utbredning och popularitet rör om i grytan på en tidigare relativt statisk marknad och ingen aktör lämnas opåverkad. Tydligt är att de stora TV-kanalerna tappar mark och måste anpassa sig till det nya TV-landskap som håller på att ta form. Allt verkar peka på en fortsatt ökning av nischkanaler. Frågan är hur stor andel av marknaden de kommer att ta och om de fristående nischkanalerna kommer att kunna konkurrera med nischkanaler från stora TV-koncerner som TV4, MTG och SBS? Syftet med uppsatsen har varit att utforska dagens svenska TV-marknad och undersöka hur den rådande och stundande utvecklingen kommer att påverka konkurrenssituationen för våra stora TV-kanaler och de nya nischkanalerna. En kvalitativ marknadsundersökning har genomförts i form av djupintervjuer med experter inom TV-branschen. Porters konkurrenskraftsmodell har legat till grund för analysen. Våra huvudsakliga slutsatser är att vi i framtiden kan förvänta oss ett nischkanalslandskap dominerat av systerkanaler till våra kommersiella storkanaler. Nischkanalerna kommer tillsammans att inta en stabil och betydelsefull position på marknaden. Sveriges stora TV- och mediekoncerner kommer att starta fler nischkanaler framöver. Risken för att kannibalisera på sin storkanal är dock stor. Den närmaste tiden kommer att vara en kapplöpning i att hitta på, skapa och förverkliga kanalkoncept som har ett potentiellt tittande i framtiden. I dagsläget finns inget tillförlitligt system för att mäta tittande på nischkanaler, vilket resulterar i begränsade annonsintäkter för dessa. Nyckeln till överlevnad och etablering är därmed optimering av kanalens distribution.

 • 7153.
  Önefäldt, Sofie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Gustafsson, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Organisationsförändring - en fallstudie om medarbetarengagemang och förankring1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För en lyckad omorganisation krävs det att medarbetarna är delaktiga och engagerade i förändringsprocessen. Uppsatsen är en jämförelse mellan ledningens och medarbetarnas uppfattningar om medarbetarengagemang och förankring vid en omorganisation.

 • 7154.
  Önskog, Jessica
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Johansson, Helene
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kreativitet i produktutvecklingsprocessen: Hinder eller möjlighet för teknikintensiva företags framgång?2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en teknikintensiv produktutvecklingsprocess, där innovationsförmåga och kreativitet tas tillvara på bekostnad av kundbehov, påverkar förutsättningarna för kommersialisering av konsumentprodukter. Om företag i teknikintensiva branscher åsidosätter kundbehov till förmån för kreativitet och innovationsförmåga, tror vi att det kan hindra kommersialiseringsförutsättningarna för en ny innovativ produkt, speciellt med tanke på att försöka erhålla massmarknadens förtroende för produkten. Uppsatsens empiriska underlag utgörs av intervjuer med fyra personer, vilka alla har god kunskap om teknikintensiva företag och/eller kundbehovens roll i produktutvecklingsprocesser. Empiridelen består av respondenternas generella ståndpunkter kring ämnet teknikintensiv produktutveckling och tillvaratagande av kundbehov i den processen. För att uppfylla uppsatsens syfte, har vi med hjälp av en teoretisk referensram och det empiriska underlaget analyserat fram olika slutsatser i form av hinder och möjligheter som påverkar kommersialiseringsförutsättningar för teknikintensiva konsumentprodukter.

 • 7155.
  Örelius, David
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Olsson, Krister
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kulturhantering: En grundad teori studie av utländska chefers upplevelser av kulturskillnader och deras sätt att hantera dem2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att skapa en egen teori om hur utländska managers som är aktiva i Sverige upplever och hanterar de kulturskillnader de möter.

 • 7156.
  Örelius, David
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Olsson, Krister
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Tysk, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Konsumentkooperationen och förtroendet för den: En konsumentundersökning2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konsumentkooperationen i Sverige har de senaste decennierna upplevt en negativ trend, både när det gäller rörelsens resultat och innehavet av marknadsandelar på detaljhandelsmarknaden. Rörelsens problem grundar sig på att den både vill vara en demokratisk organisation, som sätter ägaren/medlemmens intresse i första hand och en affärsmässig verksamhet som ska konkurrera med andra detaljhandelsföretag på marknadens villkor. Den federativa organisationsform som konsumentkooperationen är uppbyggd efter är även det upphov till problem. Det i form av bland annat kostsamt dubbelarbete och trög handlingsförmåga.

 • 7157.
  Örman, Christoffer
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Arkling, Markus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Aktiekurser & Varumärken: Påverkar aktiekursen synen på företaget och varumärket?2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När ett företag ska genomföra en investering, expandera internationellt eller nationellt så kan en möjlighet att attrahera det riskvilliga kapitalet, vara att börsnotera sig. En börsnotering kan man betrakta som ett sätt för företaget att möta investerare som är villiga att investera pengar i företaget.

 • 7158.
  Örmä, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Golf. En konsumentbeteendestudie om fritidskonsumtion.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en explorativ undersökning av golf som fritidskonsumtion. Den är ett bidrag inom forskningen om konsumentbeteende.

 • 7159.
  Örvell, Magnus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Orgna, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Estetik och intuition i produktutvecklingsprocessen2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen problematiserar estetikens utrymme och ställning i produktutvecklingsprocessen. Utifrån ett praktikfall från företaget Braun åskådliggörs de tekniska, ekonomiska, tillverkningstekniska och estetiska ställningstaganden som måste fattas vid utvecklandet av en ny kaffebryggare. Vårt mål med uppsatsen är att beskriva de metoder som designers och ansvariga använder för att fatta estetiska beslut och i vilken utsträckning som dessa beslut bygger på intiution. Syftet med uppsatsen är att beskriva faktorer som påverkar design och formgivning i ett företag. Ytterligare ett syfte är att närma oss frågan hur formgivare och andra involverade i designprocessen hanterar mötet mellan intuitiva ansatser och rationellt tänkande i valet av formspråk.

 • 7160.
  Öst, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Sköldmark, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Yazdi, Masih
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Optionsstrutar : Är överavkastning möjligt?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Optionsstrutar har tecknats för ett antal utvalda företag på Stockholmsbörsen. Strutarna har med systematik tecknats inför företagens kvartalsrapporter och positionen har stängts två dagar efter rapporten. Detta har skett mellan åren 1998 och 2002, det vill säga under en period då börsen varit mer volatil än under tidigare perioder. Syftet med uppsatsen var att undersöka om marknaden prissatte dessa optioner på ett effektivt sätt, det vill säga om optionernas implicita volatilitet var tillräckligt hög innan rapport för att en överavkastning inte skulle vara möjlig.

 • 7161.
  Östberg, Erik Emil
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Yokoichi, Mari
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Huang, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Relationers betydelse för etablering i Japan: Utifrån tre svenska IT-företags perspektiv2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa hur tre svenska IT-företags egna uppfattningar om relationers betydelse har påverkat deras handlande inför Japanetableringen. En kvalitativ metod har använts för denna undersökning och intervjuer ligger till grund för resultatet. Vi har studerat hur företagens och marknadens internationaliseringsgrad påverkat deras möjligheter att använda sig av befintliga relationer vid sin etablering samt vilken typ av relation som företagen ansett vara viktiga för etableringen och hur företagens nätverkskompetens och förståelse påverkat deras beslut och handlande. Nätverksteorier och förståelse- och handlingsteori tillämpades för att göra undersökningen. Två av IT-företagen har medvetet skapat relationer med japanska företag för att underlätta etableringen. Det finns hos de tre IT-företagen olika grad av nätverkskompetens som bygger på förståelse för målet och syftet med en specifik relation. De tre IT-företagens förståelse för vad som krävs för att lyckas på den japanska marknaden tycks ha påverkat deras beslut och handlande vid etableringen.

 • 7162.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Consumer behaviour as I see it… What makes a real man?2010In: Consumer Behaviour: A European Perspective / [ed] Michael R Solomon, Gary Bamossy, Søren Askegaard, Margaret K Hogg, Prentice-Hall, 2010, 4, p. 232-234Chapter in book (Refereed)
 • 7163.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Eating out in europe: Picnics, gourmet dining and snacks since the late eighteenth century2005In: Consumption, markets & culture, ISSN 1025-3866, E-ISSN 1477-223X, Vol. 8, no 1, p. 87-91Article, book review (Other academic)
 • 7164.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Masculine self-presentation2013In: The Routledge companion to identity and consumption / [ed] Ayalla A. Ruvio and Russell W. Belk, London: Routledge, 2013, p. 129-136Chapter in book (Other academic)
 • 7165.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Masculinity and Fashion2012In: Gender, culture, and consumer behavior / [ed] Cele C. Otnes, Linda Tuncay Zaye, London & New York: Routledge, 2012, p. 255-280Chapter in book (Other academic)
 • 7166.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  No more mister mom: masculinity and consumption2019In: Handbook of research on gender and marketing / [ed] Susan Dobscha, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019, p. 211-228Chapter in book (Refereed)
 • 7167.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  The challenge of the ‘new masculinity’: conservative reactions to a new consumption ethos2012In: Nordic fashion studies / [ed] Peter McNeil and Louise Wallenberg, Stockholm: Axl Books, 2012, p. 37-56Chapter in book (Other academic)
 • 7168.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Marketing.
  Vägen till helvetet är kantad av goda intentioner: en kritisk granskning av marknadsföringen2013In: Företagsekonomin och samhället / [ed] Hans Hasselbladh, Mikael Holmqvist, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 273-294Chapter in book (Other academic)
 • 7169.
  Östberg, Jacob
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Askegaard, Søren
  Nordic Consumer Culture: State, Market and Consumers2019Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Unpacking the complexities of Nordic consumer culture, this edited collection responds to the growing interest in regionalism within consumer research and marketing. By taking a closer look at the interaction between the state and the market in Nordic countries, the authors examine how consumer behaviour is impacted by the region’s unique context. Important elements of Nordic culture are explored, such as its underlying element of mythology and the concept of ‘hygge,’ an object of global consumption. Those studying consumer behaviour, branding, and marketing more generally, will find this book a fascinating contribution to research.

 • 7170.
  Östberg, Jacob
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Graffman, Katarina
  Vi är vad vi köper: Konsumtionskulturen är här för att stanna2018Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7171.
  Östberg, Jacob
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Hartmann, Benjamin J.
  The Electric Guitar – Marketplace Icon2015In: Consumption, markets & culture, ISSN 1025-3866, E-ISSN 1477-223X, Vol. 18, no 5, p. 402-410Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The electric guitar is an ubiquitous part of contemporary consumer culture. In thisMarketplace Icons contribution, we illuminate the iconicity of the electric guitar and what lies behind its thick layers of distorted riffs, mad soloing escapades and eccentric onstage performances, specifically within the rock genre. The genesis of electric guitar playing involves a series of technological alterations of the guitar that freed it from a mere background instrument allowing for new musical roles. It quickly became apparent that all the technical solutions designed to get rid of what was defined as unwanted noise could be turned “against” the clean tone and instead be used to create a unique sound. The control of these noise elements, such as feedback and distortion, became a core element of mastering the modern electric guitar. Rather than just being a marketplace icon, we argue that the electric guitar is fetishized because both its audio quality – the loudness and the potential roughness of the sound – and its visual looks and onstage performances symbolizes youthful rebellion, the essence of rock and roll.

 • 7172.
  Östberg Morales, Silvia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Människa Dator Interaktion - En studie av SEB-koncernens intranät2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många av de informationsteknologiska investeringarna som man genomför i dagens företag medför inte de goda resultaten man förväntar sig. Ofta beror detta på att man tar för lite hänsyn, om någon alls, till användaren av de IT-verktyg som designas.

 • 7173.
  Östergren, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Adamsson, Erica
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Goodwill – En rättvisande bild med IAS/IFRS?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företagets finansiella rapporter ska ge information om dess resultat och ställning. För att dessa ska vara tillförlitliga har den rättvisande bilden fått en central betydelse inom redovisningen och med en strävan efter verkliga värden.

 • 7174.
  Östergrens, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Meza, Susana
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Arbetsmiljösatsningar i stora bolag verksamma i Sverige,2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En studie i hur några stora bolag verksamma i Sverige idag arbetar med sin arbetsmiljö. Huvudfokus ligger på deras åtgärder för att förebygga sjukskrivningar orsakade av stress och utbrändhet. Beskrivna företag är Stora Enso, Kraft Foods och Hälsobolaget (Skandia Liv, Telia samt Volvo). I uppsatsen belyses hur projekten uppkommit, hur de har verkställts, om arbetet varit effektivt och vilka motiv som legat bakom de olika satsningarna.

 • 7175.
  Österlund, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Andersson, Madeleine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Mattsson, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Det krävs två för tango: Om interaktivitet och lärande relationer2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 7176.
  Österlund, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Mattsson, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Varför bryr sig kunden?: Om kunders vilja att dela med sig2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 7177. Österlund, Daniel
  et al.
  Wikström, Solveig
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Yaklef, Ali
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Management & Organisation.
  Channel integration: an organisational perspective2005In: International Journal of Financial Services Management, ISSN 1460-6712, Vol. 1, no 1, p. 26-40Article in journal (Refereed)
 • 7178.
  Österlund, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Stiller, Ricard
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Aktie- och optionsbaserade incitamentsprogram i noterade bolag2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Incitamentsprogram är idag ett väldigt hett ämne. Det debatteras flitigt i medierna och anses allmänt vara ett väldigt ändamålsenligt konkurrensmedel när det kommer till att attrahera och motivera attraktiv och kompetent personal.

 • 7179.
  Österlund, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Stiller, Ricard
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Monetära incitamentsprogram: En hermeneutisk studie2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar monetära incitamentsprogram. Syftet med arbetet är att öka förståelsen om varför dessa program introduceras, och detta har vi valt att göra genom att presenteraett antal olika delsyften som de kan uppfylla. De delsyften vilka vi identifierat och häri valt att presentera är motivation, piskan (kontroll), attraheraren, lönesäkringen och rättvisan.

 • 7180.
  Östling, Emil
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Dahlman Olofsson, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hong Kong: Wonders Never Cease2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 7181.
  Östling, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Fusion av helägt dotterbolag: En översikt över livscykeln från koncernbildning fram till fusion2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar fusioner i helägda dotterbolag, vilket är den vanligaste formen av fusion. Arbetet syftar till en ökad förståelse av problematiken genom att se på hela livscykeln från omstrukturering, till konsolidering och vidare till själva fusionen med tillhörande problem, vilka främst inriktas på koncernmässig goodwill. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i externredovisningen och jämför hur denna samverkar med beskattningen. Inom redovisningen råder förvirring då olika regler gäller för olika typer av bolag, vägen mot internationell harmonisering är lång och förenklingsarbetet går trögt. Harmoniseringen av skatte- och civilrätten har varit mer lyckat. Regleringen från EU har utökats och inom kort finns möjligheter till internationell fusion. Vid en fusion spelar de övervägande företaget har gjort vid förvärvsanalysen och den efterföljande konsolideringen en stor roll för hur värdena överförs till det övertagande bolaget. Redovisningen för över till koncernmässiga värden, medan beskattningen kräver skattemässiga/bokföringsmässiga värden. Problemet har i huvudsak lösts genom att uppskrivning av tillgångar anses tillåtna skattemässigt om dessa tas upp till beskattning. På detta sätt kan redovisning och beskattning alltså ändock utgå från samma värden. Då koncernmässig goodwill finns i koncernredovisningen innan fusionen uppstår ändock problem. Posten härrör sig inte till dotterbolagets räkenskaper såsom beskattningen kräver. Problemet har lösts genom att goodwill inte anses förvärvad av dotterbolaget, vilket krävs enligt skatterätten. Detta medför nekad avdragsrätt vid påföljande avskrivningar. Redovisningen och beskattningen utgår härmed från olika värden i denna situation. Förslag till framtida forskning ligger i hur internationella fusioner kommer att utvecklas praktiskt. Det skulle också vara intressant att se hur fissioner kommer att användas samt i vilken utsträckning de olika omstruktureringsalternativen används i förhållande till varandra i praktiken.

 • 7182.
  Östling, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Czarnik, Ella
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Börsintroduktioner: En studie över den långsiktiga avkastningen för nyintroduktioner på Stockholmsbörsen 1996-20002003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den akademiska forskningen kring aktieavkastningen för nyintroducerade bolag har konstaterat förekomsten av två anomalier: kortsiktig överavkastning kombinerat med en långsiktig underavkastning. I denna studie analyseras kursutvecklingen för 84 nyintroduktioner genomförda på Stockholmsbörsen under perioden 1996-2000, i syfte att klarlägga huruvida dessa genererar en långsiktig över- eller underavkastning. Härutöver kvantifieras den s.k. underprissättningen, d.v.s. skillnaden mellan introduktionskurs och första handelsdagens slutkurs. För beräkning av den långsiktiga avkastningen används metoderna Cumulative Abnormal Return (CAR) och Buy-and-Hold Return (BHR), som båda bygger på en jämförelse av aktiens avkastning med ett lämpligt benchmark. I denna studie används Affärsvärldens branschindex. Den långsiktiga kursutvecklingen studeras för perioder om 12, 24 och 36 handelmånader.

 • 7183.
  Östling, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Westerlind, Filip
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Förändring i aktiepris på grund av förändrad indexkomposition2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna utredning kommer vi att titta närmare på vad som händer med aktiepriset på Stockholmsbörsen när de blir upptagna eller uteslutna från listor/index. Syftet med uppsatsen är att se om det finns en prisförändring för aktier som kan härledas till händelsen att de har adderats/uteslutits från listor/index som återfinns på Stockholmsbörsen. Fiiner vi att ett sådant samband föreligger så skall vi studera hur stor denna förändring är. Vi har testat våra hypoteser med ett t-test, samt grafiskt visat den kumulativa frekvensen för aktiernas över-/underkastning jämfört med marknaden. Vi har inte hittat något generellt statistiskt säkerställt samband mellan förändring i aktiepriset och den händelse att aktien adderas elller uteslutits från index, utifrån de statistiska metoder som vi har används oss av.

 • 7184.
  Östlund Bekele, Mikael
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Larsson, Marcus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kundlojalitet hos Svenska Spel: -en konsumentundersökning på den svenska spelmarknaden2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spelmarknaden har under de senare åren varit objekt för stora omvälvningar då nya aktörer dykt upp på Internet. Detta har lett till att konsumenter fått ett större urval av spelmöjligheter att välja bland, då alternativet numera endast är ett ”klick bort”. Konkurrensen har därmed hårdnat, vilket gjort att det blivit allt viktigare att ha lojala kunder. Detta har ytterligare förstärkts av den uppmärksammade Gambelli-domen som lett till att reklam för spelbolag har ökat markant.

 • 7185.
  Östregård, Jonas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Slettengren, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Projektledning och Organisatoriskt Lärande - Symbiotiskt eller Egennyttigt?2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie fokuserar på varför och på vilket sätt organisatoriskt lärande skall kopplas ihop med projektledningsteori och hur relationen dem emellan ser ut. Syftet med uppsatsen är att skapa en teorimodell utifrån organisatoriskt lärande och projektledningsteori samt att jämföra denna med empiriska studier förlagda till ABB. Uppsatsen bygger på ett flertal kvalitativa intervjuer med personer som på olika vis är knutna till projektledningsverksamheten på ABB. Vi har bl.a. kunnat konstatera att lärande inom projektledning inte förekommer ur ett fullständigt rationalistsikt perspektiv pga. individens kognitiva begränsningar. Detta får till följd att projektledarna indirekt uttrycker en avsaknad av ett socialt perspektiv inom den utbildningsverksamhet som bedrivs. Vi har vidare funnit att ett symbiotiskt förhållande mellan projektledning och organisatoriskt lärande fungerar i teorin men att detta förhållande är av egennyttig karaktär i den empiriska studien. Dock framträder behovet av det sociala perspektivet inom traditionell projektledningsteori genom projektledarnas problem att hantera komplexiteten i de tillfälliga kontexter som projektorganisationen utgör.

 • 7186.
  Öström, Björn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Valutakursens inverkan på internationella aktiefonder2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats analyserar i vilken utsträckning valutarisken i en internationell aktie-fond påverkar fondens totala risk. Vidare diskuterar uppsatsen i vilken utsträckning som den-na risk bör tas i beaktande vid en internationell investering.

 • 7187.
  Öström, Celine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Rönquist, Mia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Analys av utvärderingsmetod för Event Marketing2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte har varit att ta fram en analysmetod för utvärdering av Event Marketing.Vi har inhämtat kunskap om detta ämne genom litteraturstudier. Vi inleder uppsatsen med att redogöra för hur man kan förstå Event Marketing som marknadsföringsansats. Vi tittar även närmare på olika utvärderingsmetoder som används vid utvärdering av annan marknadsföring. Våran slutsats blev att dessa mycket väl kan användas även vid utvärdering av Event Marketing. Däremot så bör man vid framtagandet av urvalet för utvärderingen särskilt beakta att Event Marketing har som målgrupp inte bara de som deltar i evenemanget. Med andra ord så bör urvalet bestå även av de som inte direkt träffas av evenemangets budskap.

 • 7188.
  Öström, Lars Olof
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Wahlbeck, Ulf
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Microfinance: The commercialization of microfinance and its implications2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The general idea with microfinance is to provide financial services for people that traditionally have been excluded form the formal banking sector. Microfinance strives to make the poor people self-sufficient through granting of loans in order to make them able to grasp opportunities as they come along. This will lead to higher incomes among the poor people and economical development.

 • 7189.
  Öström, Lars Olof
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Wahlbeck, Ulf
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Ahrenby, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  ART - alternativ risktransferering: En studie av den framtida utvecklingen av alternativ risktransferering i Sverige.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alternativ risktransferering (ART) är ett begrepp som innebär finansiering av risker genom alternativa metoder än de som finns tillgängliga genom den konventionella försäkringsmarknaden. Detta innebär ofta att man kombinerar konventionella försäkringslösningar med kapitalmarknadsinstrument. ART lösningar kan även ge tillgång till den stora kapacitet som kapitalmarknaden erbjuder.

 • 7190.
  Öström, Linn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Passiv kontra Aktiv investeringsstrategi2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Finansiell teori förespråkar under antagandet om effektiva marknader en passiv investeringsstrategi investerare. På marknaden tillämpas dock i stor utsträckning aktiv investeringsstrategi. Strategierna baseras på fundamental och teknisk analys och i linje med analysernas prognoser köper och säljer investerare aktier.Målet med aktieurvalet är att skapa överavkastning. Denna överavkastning kan inte konstant under antagandet om effektiv marknad. I denna uppsats studeras aktivt förvaltade fonders performance på den svenska aktiemarknaden. Den syftar till att utmana passiv och aktiv investeringsstrategi genom att kvantitativt undersöka om fondförvaltare har förmåga att utifrån analys förutse framtida aktiepriser och därigenom välja aktier som medför att fonderna överträffar avkastningen genererad av ett valt marknadsindex som representerar den passiva investeringsstrategin. Undersökningen är baserad på M. Jensens studie. Han har utvecklat ett absolut mått för värdering av portföljers performance. Syftet med måttet är att mäta denna förmåga hos fondförvaltare. I undersökningen studeras 10 aktivt förvaltade fonder under tidsperioden 1995-08-31 till 1998-08-31.

 • 7191.
  Öström, Olof
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Gradin Franzén, Christoffer
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Post colonial entrepreneurs and postmodern tourists: A qualitative study of micro entrepreneurs in the Gambian tourist sector2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gambia is a nation that for the last forty years has been considerably dependent of its tourism and the revenues it brings. Gambia, a nation with the population of 1,5 million inhabitants, is annually visited by approximately 100 000 tourists. This must be considered a fairly successful rate of visitors for a tourist destination. There are aspects of the Gambian tourism that is less successful though. The majority of the population is very poor and has few possibilities to find ways to change their situation. Our initial interest was based in this fact and a wonder of how the poor inhabitants of Gambia are able to earn money from the visiting tourist and how this ability can be improved.

 • 7192.
  Özmen, Benjamin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Affärsplaner: En kritisk granskning av praxis inom medicinteknik2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En väl utarbetad affärsplan ger ett bra utgångsläge för att lyckas att gå från idé till företag. Den fungerar som ett sorts kvitto på att man systematiskt har gått igenom olika faser som är viktiga i ett företags uppstartningsfas samt att man har begrundat om affärsidén är ekonomiskt hållbar eller ej. Det finns många handböcker som tar upp vad en affärsplan skall innehålla, men få som verkligen exemplifierar hur en affärsplan kan eller bör se ut. Jag har valt att inrikta mig på det medicintekniska området och belysa vad som är specifikt med medicintekniska affärsplaner. I den här uppsatsen har jag försökt att ge läsaren en djupare förståelse för hur man bör utforma sin affärsplan på bästa möjliga sätt genom att ge ett exempel på hur en affärsplan kan se ut och sedan kommentera vad som är bra och dåligt i denna.

 • 7193. Østergaard, Per
  et al.
  Trolle Linnet, Jeppe
  Pynt Andersen, Lars
  Kjeldgaard, Dannie
  Bjerregaard, Stine
  Weijo, Henri
  Martin, Diane M.
  Schouten, John
  Östberg, Jakob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Nordic Consumer Culture: Context and Concept2014In: Research in Consumer Behavior / [ed] John W. Schouten, Diane M. Martin, Russell Belk, Emerald Group Publishing Limited, 2014, Vol. 16, p. 245-257Chapter in book (Refereed)
 • 7194.
  Ückardas, Can
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Erdal, Selcuk
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Akbas, Hakan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Investor Relations i AstraZeneca: En studie om förtroendets betydelse2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna fallstudie är att förklara hur AstraZenecas Investor Relationsverktyg ser ut och hur det används. Eftersom företaget stött på stora motgångar har vi bl.a. valt dessa frågeställningar för att uppnå syftet. Hur har ledningens uttalanden påverkat Investor Relations? Hur ser Investor Relations funktionens utveckling ut på både kort och lång sikt?

 • 7195.
  Jensen, Tommy
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Management & Organisation.
  Alla faller2017Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [sv]

  Musik med texter om samhället.

 • 7196.
  Jensen, Tommy
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Management & Organisation.
  Samhällsseende2017Artistic output (Unrefereed)
  Abstract [en]

  A record containing songs about society. 

 • 7197.
  Jensen, Tommy
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Management & Organisation.
  Songs to a street poet2017Artistic output (Unrefereed)
141142143144 7151 - 7197 of 7197
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf